__MAIN_TEXT__

Page 1

2e Editie van de Vastelaovend Gezet Oplage 39.000 exemplaren • Februari 2016

H.V.V. DE WINKBÜLLE ‘T EËZELSOER 27STE OETGAAF

ODE AA GEBROOK

DEMI SEC INTERVIEW MET KLETS, FREDDIE EN TAKKIE

Jaarlijks afscheidsconcert 2016

5X11 JAAR BESTAAN

MET O.A. DÖRPSGEKKE WIR SIND SPITZE DIETER KOBLENZ CARNAVALSBAND.NL SHOWBALLET EXITED DEMI SEC UMMER D’R NEAVER ZAT.

30 JANUARI 2016 19.30 UUR LIMBURGZAAL THEATER HEERLEN

Nieuwstraat 127 6431 KR Hoensbroek

Mob.: 06 4045 5205 Tel.: 045 5112 025 Internet: www.pctwins.nl Mail: info@pctwins.nl

ovesbal la e t s a V e iv L

ENTREE: 23,PARKSTAD LIMBURG THEATERS TICKETING VIA PARKSTADLIMBURGTHEATERS. NL RESERVEERLIJN 045-5716607


LICHTSTOET HEERLEN

VOORWOORD

CARNAVAL VIEREN MET LAMPJES AAN

VASTELOAVESBLOOD

Tot over de grens weten groepen Heerlen te vinden om met Lichtstoet Heerlen mee te trekken. Op carnavalsdinsdag is het weer zover; vanaf 20.11 uur trekt Lichtstoet Heerlen door het stadshart. Dit betekent drukte langs de route én heel veel carnavalsplezier zowel op als buiten het parcours. Lichtstoet Heerlen zorgt ervoor dat carnaval eindigt met een hoogtepunt; een bonte stoet dwars door de druk bezochte binnenstad. Vorig jaar hikte de organisatie met 59 deelnemers al tegen het maximum aantal deelnemers aan. Eén deelnemer zou nog mee kunnen doen om alles in goede banen te kunnen blijven leiden. Grote wagens, kleine wagens, einzelgänger en kleurrijke groepen; Lichtstoet Heerlen verenigt carnaval vierend Limburg met een lichtje aan.

In Heerlen staat het kompas op Vastelaovend. En hoe! De ‘66e Togh’ van de Blauw Sjuut als voorbode van de Vastelaovend en de optocht op carnavalszondag als pronkstuk zijn slechts een paar van de vele hoogtepunten die mijn ‘vasteloavesblood’ sneller laten stromen. Dit gevoel deel ik graag met iedereen; ongeacht rang of stand, cultuur of herkomst. Vastelaovend schept een grenzeloze band en voedt de identiteit van onze stad Heerlen. Wie is immers in deze dagen niet trots om ’Winkbuul’ te zijn? Ja, ook ik..! Dit seizoen is kort en bont. Beleef het daarom des te intenser. Laat ‘Serious’ even plaatsmaken voor ‘Sjpas’. Tot ‘Aschermittwoch, dann ist alles vorbei!’ en gaan wij in Heerlen nieuwe verbindende uitdagingen aan. Want zoals een Middeleeuws spreekwoord al zegt: ‘Het is niet alle dagen vastelaovend’. Ralf Krewinkel Burgemeester van Heerlen

Je kunt dan nog één keer, voor de carnavalsdagen alweer voorbij zijn, pronken met je prachtige creatie en genieten van het kleurrijke feest dat carnavalisten met elkaar delen. Lichtstoet Heerlen start op de kop van de Valkenburgerweg om vervolgens via de Geleenstraat over het Pancratiusplein naar de Pancratiusstraat te trekken. Daar vervolgt de stoet zijn route richting Bongerd en Markt om via Saroleastraat en Van der Maesenstraat het stadscentrum te verlaten. Lichtstoet Heerlen rust op de schouders van enkele kanjers; stuk voor stuk enthousiaste vrijwilligers. Lichtstoet Heerlen investeert veel tijd, liefde en moeite in één van Heerlens carnavaleske hoogtepunten. De Lichtstoet is gratis toegankelijk en staat open voor iedereen die carnaval een warm hart toedraagt. Zonder sponsoren is de jaarlijkse Lichtstoet immers niet mogelijk. Beleef Lichtstoet Heerlen en kom ook op carnavalsdinsdag naar hartje stad om er vanaf 20.11 uur een unieke kleurrijke ervaring te beleven. Meer weten? Bezoek: www.lichtstoetheerlen.nl

COLOFON Hoofdredactie Nicole Bus Klaas Veerman Kaliber Drukwerk Acquisitie Nicole Bus Schani Ehlert Bladmanager Klaas Veerman Vormgeving en lay-out Michel Ruipers I’M DESIGN www.i-mdesign.nl Foto voorkant: Luc Lodder Fotgrafie Druk Kaliber Drukwerk Steun en toeverlaat Roel Leers Verspreiding Axender

VOORWOORD Daar is ‘ie dan, voor de tweede keer: de Vasteloavend Gezet van Heële. Het is een Gezet in een oplage van 39.000 stuks en huis-aan-huis verspreid in heel Heerlen. Het is een krant boordevol informatie over de Heerlense Carnaval. Heële. Eigenzinnig en steeds zelfbewuster. Een stad waar Saamhorigheid met een hoofdletter wordt geschreven. Dit is niet alleen te zien aan de vele verenigingen en organisaties die in onze stad actief zijn, maar werd in december 2015 overduidelijk tijdens Serious Request. Serious Request was een eclatant succes. Meer dan 658.000 mensen bezochten Heerlen. Van stad met het imago van een grijze muis werd Heerlen in een keer het middelpunt van Nederland. “Iedere Heerlenaar is de afgelopen week vijf centimeter gegroeid.” Zei Wethouder Barry Braeken treffend tegen de vaderlandse media. We zijn weer trots op onze Zuid-Limburgse stad en komen er weer graag voor uit dat we in Heële wonen. Ook tijdens de Vastelaovend is Heerlen weer een grote feeststad. Overal vinden prachtige activiteiten plaats vooraf, tijdens en na afloop van de carnaval. Menig carnavalist zal zo trots zijn als een aap met zeven staarten op deze stad die écht iets te bieden heeft. Raadpleeg deze kleurrijke Vastelaovend Gezet veelvuldig voor de vele activiteiten die voor ons liggen. Beleef alvast voorpret voor al het kleurrijke dat ons te wachten staat. Bewaar deze krant, waarvan ons team hoopt dat wij na deze tweede editie nog vele mogen maken. Laat laat u meeslepen in het feest van Carnaval!

Oplage: 39.000 exemplaren De Vastelaovend Gezet is een uitgave en initiatief van Kaliber Drukwerk in Heerlen

Alaaf allenuj! Namens Vastelaovend Gezet Heële, Nicole Bus

website: www.kaliberdrukwerk.nl

2

2

Heële, Alaaf


HOUDT U DE TOUWTJES IN EIGEN HANDEN ? In een kunt u volmacht geven aan uwenpartner eneigen kinderen of een andere vertrouwens­ Dat kan door levenstestament middel vanziekenhuis/verpleegkliniek een levenstestament. singen teof mogen nemen kunt uEIGEN uw en/of verlaging van de het bijdrage in het opname een fysieke beperkingen. Een levensbelasting testament kan hiermee HOUDT U DE TOUWTJES IN HANDEN ? Om te kieke ofin alles wat ger oeëts hubt loate besjrieve persoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, kunt u volmacht IeësjIn miteen d’r levenstestament Vasteloavend ‘ns good d’r Kloon oethangegeven aan uw partner en kinderen of een andere vertrouwens­ Doanoa is ’t tiedom datuw noafinanciële Wolfs|Knops Notarissen wieërt persoon, zaken te regelen alsgegange u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie,

In een levenstestament eenzoeë volmacht aan wensen ten aanzien van een euthanakader de Wet langdurige Zelfs de eiBéëter angesj kintvan of geeft geweun kint blieve aanstellen eenubewindvoerder dooropnemen de rechter voorkomen, waardoor u devantouwtjes in eigenzorg. handen Dat kan door middel vanziekenhuis/verpleegkliniek een levenstestament. singen teofmogen nemen en kunt u uw eigen belasting en/ofkan verlaging van de het bijdrage in het opname in een fysieke beperkingen. Een levens testament hiermee gen woning kankader dan niet meer verkocht worden iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld een part-kunt sieverklaring en andere medische beslissingen. houdt! Met het levenstestament u erfbelasting besparen en de bijdrage in het van de Wet Vier zint vuur uch doa! Ooch vuur ‘t regele vanwensen uch nuuj zake ten aanzien van een euthana- kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de eiIn een levenstestament geeft u een volmacht aan opnemen aanstellen van een bewindvoerder door de rechter voorkomen, waardoor u debemoeienis touwtjesvan indeeigen handen ner en/of om financiële te zonder rechter! Een zeer verBel os opkinderen, om mit os ‘nuw aafsjproak tezaken make! langdurige zorg verminderen. gen woning kan dan niet meer verkocht worden iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld een partsieverklaring en andere medische beslissingen. houdt! Met u erfbelasting besparen en de bijdrage het kader van de Wet regelen als u het zelfhet nietlevenstestament meer kunt door bij-kunt Indien u geen volmacht heeft afgegeven zal een velendeinsituatie. Het levenstestament voorkomt Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring enEen zeer verner en/of kinderen, om uw verminderen. financiële zaken te zonderubemoeienis de rechter! Zeer aanbevelenswaardig is levenstestament. Bij een levenstestament volmachtvan geven aan uw langdurige zorg deze ellende. voorbeeld dementie, opname in tegenwoordig een ziekenhuis/ hetonderbewindstelling of ondercuratelestelling bij alkunt andere medische beslissingen. Wij informeren uuw graag nader tijdens een velende gratis gesprek! partner en ukinderen of een andere vertrouwenspersoon, om financiële zaken tezal regelen als u het zelf niet kunt door voorkomt regelen als het zelf niet meer kunt door bijIndien u geen volmacht heeft afgegeven een situatie. Hetmeer levenstestament verpleegkliniek of fysieke beperkingen. de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring en bijvoorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen. al deze ellende. voorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/ onderbewindstelling of ondercuratelestelling bij Een Tempsplein levenstestament hiermee | het van een door de rechter voorkomen, u de is dat het|bewindvoerder persoonlijke vlak een ingrijpende dat wijwaardoor u sterk aanbevelen om dit op te andere medische beslissingen. Wij­informeren u graag nader tijdens een Vandaar gesprek! 25 kan | Heerlen T:aanstellen 045 571 94op30 notarissen@wolfsknops.nl |gratis www.wolfsknopsnotarissen.nl touwtjes in eigen handen houdt! Met het levenstestament kunt uworden erfbelasting besparen verpleegkliniek of fysieke beperkingen. de rechter moeten aangevraagd. Vaak en de Zorgbijdrage verminderen. Ook kunt u volmacht geven aan uw vertrou- procedure. Voorts kunnen er dan geen transac- laten stellen ! Wij informeren U graag nader Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke wensen opnemen over eeneen euthanasieverklaring endat andere medische is dat vlak ingrijpende Vandaar wij u sterk aanbevelen om dit op te Tempsplein Heerlen | T: 045 ­ ties 571 94op30het |persoonlijke notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl wenspersoon om in 25 dat |geval medische beslismeer worden gedaan ter besparing van erf- tijdens een gratis gesprek ! beslissingen. Ook kunt u volmacht geven aan uw vertrou- procedure. Voorts kunnen er dan geen transac- laten stellen ! Wij informeren U graag nader

Maak snel met afspraak een -GRATIS gesprek! Tempsplein 25 |een Heerlen | voor T: 045 571 94informatief 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl wenspersoon omons in dat geval medische beslisties meer worden gedaan ter besparing van erf- tijdens een gratis gesprek !

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 - 571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl

RMER

K

W

U

A LI T E

IT S K E

ISO

9001 3

3

K


Wij wensen onze jonkheedsprins Sander I en zijn adjudant Jordi samen met de Jeugdraad van Elf en het Winkbulleballet een sjunne Vastelaovend.�

Š foto: Lucho Carreno

:

Wij wensen onze jonkheedsprins Sander I en zijn adjudant Jordi samen met de Jeugdraad van Elf en het Winkbulleballet

EEN

E N N SJU OVEND!

A L E T S VA Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

plus.nl www.plus.nl

Winnubst | V. Weerden Poelmanstraat 47 A | 6417 EJ Heerlen | T: 045 541 17 74 |


PRINS WESLEY I VAN GRÖEET GHEN HEIJ Beroepsmilitair Wesley Mannheims nieuwe prins Groeët Ghen Heij Nieuwe narrenheerser stamt uit echte carnavalsfamilie. Er heerste op de eerste zondag in het nieuwe jaar 2016, als vanouds, weer een geweldige stemming in narrentempel Corneliushuis. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want op deze 3e januari vond, onder auspiciën van C.V. De Bokkeriejesj anno 1898, immers de uitroeping en proclamatie plaats van de nieuwe (optocht)-prins van Groeët Ghen Heij. Dit uiteraard onder het seizoensmotto: “Vieër vasteloavend op Ghen Heij mit voël behei”. Muzikale ondersteuning lag in handen van DJ Jeroen Laven (Senzasie Rood Gael Greun). Dj Jeroen Laven onderscheidt zich van andere Dj’s door zijn hoog entertainmentgehalte tijdens het draaien en dat kwam ook op deze proclamatie duidelijk naar voren. Natuurlijk ontkwam ook de nog regerende prins Stef l (Hazen) niet aan het moment dat hij afscheid moest nemen van zijn onderdanen. Dit ging natuurlijk met de nodige weemoed gepaard mede ook door de dankbaarheid die getoond werd voor de wijze waarop hij het afgelopen jaar voorop ging in de carnavalsbeleving op Ghen Heij en daarbuiten. Eenieder was het er dan ook roerend mee eens dat hij het prima gedaan heeft. Traditie getrouw werd hij dan ook opgenomen bij de gerenommeerde vereniging van oud-prinsen. Ook werd de heer Hub Huijts die na 45 jaar actief lidmaatschap bij de Bokkeriejesj voor al zijn verdiensten onderscheiden met de hoge onderscheiding: “Bok mit de Gouwe heuere”, welke onderscheiding aan illustere voorgangers, waaronder als eerste persoon in 1977 de toenmalige Heerlense Commissaris van Politie de heer H.Gielens is toegekend. Een duidelijk geëmotioneerde Hub Huijts dankte, samen met zijn echtgenote, in alle oprechtheid voor deze hoge onderscheiding. Zoals in jaar en dag gewend hadden de Bokkeriejesj weer zorg gedragen voor een aparte introductie van de dan nog onbekende en geheim gehouden nieuwe heerser 2016. De introductie vertaalde zich in een videovertoning Ghen Heij Today met voorgesprekken, c.q. bedoelt als opwarmer voor de komst van de nieuwe heerser 2016. Uiteindelijk was het moment suprême aangebroken en werd onder het nodige enthousiasme en alaafs Wesley Mannheims (geboren op 18 januari 1993 in Den Helder- en volgens hem het enige minpunt op zijn paspoort) aan het talrijke narrenvolk voorgesteld en vervolgens geïnstalleerd en geproclameerd. Ook werd zijn adjudant, t.w. Rik Hoofs, voorgesteld en maakte Wesley de eerste prinsendans met zijn moeder Anita. Prins Wesley is de derde telg van Martin Mannheims en Anita Sturmans en sinds 1994 woonachtig op de Ganzeweide. Hij komt uit een echte carnavals familie want in 1956, nu dus 60 jaar geleden, was zijn opa Fer I ook prins bij deze prachtige vereniging CV de Bokkeriejesj. Vervolgens was in 2005 zijn moeder Anita prinses bij Limburgs charmantste Damesgarde De Geête, terwijl zijn oudste broer Marcel in 2007 als prins Marcel V ook de scepter zwaaide. Zijn schoolopleiding genoot hij op BS De Ganzerik, VMBO Broekland college, 1 jaar Arcus college. Aansluitend ging hij als 17 jarige in het leger en is nu bij het 17e GFPI PAINBAT in Oirschot gestationeerd. Zijn hobby’s zijn voetbal, reizen, duiken, eten, games, films en (instructeur)fitnessen en is Wesley ook trots op de “miesers” van Ghen Heij zijnde een groep “hoge intellectuele mannen uit het dorp” die op gezette tijden een biertje gaan drinken en waar wellicht ook kandidaat-prinsen in “verscholen” zitten. De tijd zal het leren. Tekst/foto’s proclamatie: Callie Steijaert

Zijn al die jaren verlof met Vasteloavend tenminste niet voor niets geweest ;) Driewerf alaaf!


CV DE KLOTSKÖP De Carnavalsprins van CV de Klotsköp van het Kasteel Hoensbroek 2016 is Prins Mark I (Mark de Rooij). Mark is tevens Jubileumprins omdat wij dit jaar ons 55-jarig bestaan vieren. Mark is de zoon van de voorzitter en is al sinds zijn 6e jaar lid van de vereniging. Een carnavalist in hart-en-nieren dus. 55-JARIG BESTAAN De vereniging is in 1960 opgericht als wagenbouwvereniging. Afgelopen november hebben we ons 55-jarig jubileum gevierd en zijn daarmee de oudste carnavalsvereniging van Hoensbroek. CARNAVALSPROGRAMMA Hoe ziet ons programma er tijdens de Carnaval uit? Carnavalsdonderdag vanaf 20.11 uur Kowrenne bal, bij Café Louter Kabouter. Carnavalsvrijdag Oud Prinsenbal met tal van live-acts vanaf 20.11 uur bij café Louter Kabouter. Carnavalszaterdag vanaf 14.11 uur kinderoptochtbal Carnavalszondag vanaf 14.11 uur kindermiddag bij Louter Kabouter Carnavalsmaandag vanaf 14.11 uur optochtbal bij Louter Kabouter

WIJ ZIEN JULLIE GRAAG!

ALAAF!! De Pannenkoekenkamer Onbeperkt eten, drinken en spelen voor een vaste prijs

Een 2 uur arrangement € 13,95 per volwassene € 8,95 per kind (tot 12 jr)

www.depannenkoekenkamer.nl

Altijd Nieuws

HEERLEN www.Heerlen24.nl info@Heerlen24.nl 06 - 45 48 12 95


27ste Oetgaaf

15 16


SJTADSPRINS JORIS I

VOORWOORD

Sjtadsprins va Heële, een jongensdroom die voor enkelen uitkomt. Een geweldige tijd, maar voorafgaand aan de proclamatie vooral een tijd van geheimzinnigheid en zwijgen. Sjtadsprins Joris I vertelt hoe het dat bij hem ging.

“SJPAS AA BOAD”, EEN MOOI MOTTO VOOR EEN BIJZONDER MOOI SEIZOEN.

In juli 2015 ben ik door de Veurzitter gevraagd of ik interesse had in deze eervolle taak. Heel veel tijd om na te denken had ik niet nodig, ik wilde wel! Gezien de gezondheid van pap heb ik de voorzitter toch gevraagd om twee dagen bedenktijd, om thuis te kunnen overleggen. Als eerste Mayke gevraagd, die zag me al glunderen dus die durfde geen nee meer te zeggen. Toen heb ik mijn ouders gebeld, die op dat moment op vakantie waren. Ik belde ongelegen tijdens hun diner, maar toen ik mam vertelde waarvoor ik belde liep ze wel even van tafel. Aan haar stem te horen was ook zij heel enthousiast. Later belde pap nog terug en hij, hoewel hij normaal de rust zelve was, kon zich ook niet helemaal inhouden door dit gave bericht. De volgende morgen heb ik Paul Frissen terug gebeld en aangegeven dat ik het graag zou willen doen. Binnen 24 uur was het dus rond! Toen begon het echter pas. Stap één: een adjudant. Al jaren geleden heb ik met Koen afgesproken dat wij elkaars adjudant zouden zijn. “Maar nu woont hij in Stuttgart en zal dat wel allemaal te lastig zijn”, dacht ik nog. Toch heb ik hem gevraagd en zonder zich ook maar één seconde te bedenken riep hij: “Ja!!”. Vanaf die dag hebben we veel georganiseerd met veel steun van de Prinsencommissie. Mijn broer Joep maakte het eerste ontwerp voor mijn Persoonlijke Orde en Patrick van Kasteren liet zijn licht erover schijnen en maakte hem productie klaar! De kleding werd aangemeten, etcetera etcetera. De spanning werd steeds groter naarmate de belangrijke dag dichterbij kwam. Zaterdag 2 januari was dan ook een dag die ik nooit zal vergeten. ‘s Ochtends had ik al buikpijn van de zenuwen. Sommige mensen waren al geïnformeerd, sommige hield ik tot het laatste moment in onwetendheid. Bij mam thuis werd ik al als hooglustigheid ontvangen door de familie en vrienden die we hadden uitgenodigd om mee naar het theater te gaan. Maar ik moest nog héél even wachten. In het theater, waar de zaal al een tijdje opgewarmd was, stond ik mijn speech nog te oefenen in de kleedkamer. Niet wetende dat de spanning die ik toe voelde nog erger kon worden. Want eenmaal door het doek gesprongen stonden wel heel veel oogjes mij aan te staren. Ketting, Steek en Scepter. Nu was ik echt Joris d’r 1ste!  Koen erbij, Mayke erbij en toen mocht het eindelijk: mijn speech. Met het plotse overlijden van pap op 15 oktober was er voor mij geen enkele discussie meer mogelijk over het voornaamste thema. Wat had ik hem graag in de zaal gehad en wat had ik het graag over luchtige zaken gehad. Mijn speech kwam er redelijk uit, maar ik wilde van het podium af en de zaal in! Ik had immers net mijn prinsschap opgedragen aan pap en beloofd om van dit carnavalsseizoen het spetterendste seizoen te maken dat Heerlen ooit had meegemaakt! In de zaal werd ik overspoeld door felicitaties, maar ook met complimenten over hetgeen ik gezegd had! Een last viel van mijn schouders. Tot in de late uurtjes heb ik met familie, vrienden en natuurlijk de Raad van Elf mijn prinsschap gevierd. Wat een geweldige kennismaking was dat! De volgende dag weer op tijd uit het bed want het programma zat al propvol. Eerst de Receptie in Schaesberg. Een mooi begin, want dat is stiekem de plaats waar ik de eerste 21 jaar van mijn leven gewoond heb en mijn broer Jeugdprins is geweest. Daarna kennismaken met de jeugd op de bowlingbaan en als afsluiter van dit fantastische weekend vliegensvlug kennismaken met alle commissies.  KORTOM EEN TIJD DIE IS OMGEVLOGEN!

Als de 66e tocht van het Gilde Blauw Sjuut vrijdag voor de carnaval eindigt in Heerlen, barst daar het mooiste, grootste en meest kleurrijke feest van het jaar los. Voor u begint het misschien nu pas te kriebelen. Wij hebben sinds de opening van het seizoen op de elfde van de elfde natuurlijk alweer heel wat mooie momenten mogen meemaken. Het Sjlagerkonkoer, met de winnende schlager “Vasteloavesblood”, de uitreiking van de zilveren en gouden ezels, het feest van de Ereraad, de proclamaties van Sander I en Joris I, de recepties van de hooglustigheden, Knipa meets Ploum, Nu staan we inderdaad op de drempel: het LSO Vasteloavendconcert en- dit jaar alweer voor de 8e keer- de Jeugdmusical in het Parkstad Limburg Theater. De Blauw Sjuut meert af om aan zijn 66e toer door de Euregio te beginnen. Onze prins start zijn toer door de stad. Hem wacht, zo weet ik uit ervaring, een onvergetelijke week die ingeluid wordt met een bezoek aan bejaardenhuizen en de verpleegkliniek, het Heksetreffe op woensdag en op donderdag het sponsorontbijt en de grootse ontvangst van de Blauw Sjuut in Aken. Vrijdag gaat het echt beginnen: de scholen, de Poefelezitting, de intocht van de Sjuut. Zaterdag zijn de schijnwerpers gericht op onze jeugdprins, met zijn jeugdraad en winkbulleballet, in de kinderoptocht, het jeugdbal en ’s avonds de Tent. Een nieuwe generatie carnavalsvierders maakt zich op, en weet dat ze in het paviljoen op het Pancratiusplein carnaval kunnen vieren. Joris I heeft dan inmiddels de sleutel van de stad op zak voor het onbetwiste hoogtepunt: de optocht, dit jaar wederom live en integraal op L1 vanuit cafe ut ezelke, gevolgd door drie dagen feest in de stad voor jong en oud. Tot we op woensdag ons assekruuske gaan halen in de Pancratiuskerk. In stilte maar vooral met trots, omdat het de Winkbülle wéér is gelukt om osz leef sjtad Heële een mooi carnavalsfeest te geven. Ut geet ug good. Paul Frissen Ugge vuurzitter

De TENT staat dit jaar van vrijdag 5 februari t/m maandag 8 februari weer op het Pancratiusplein met het volgende programma: Vrijdag 5-2 13.00 uur Poefelezitting met diverse artiesten, w.o. Spik & Span, Thei & Marij 20.11 uur Blauw Sjuut Bal met DJ Wim Frijns Zaterdag 6-2 13.11 uur Kinger Optocht Bal 20.11 uur NOA-DE-TENT-TOE Zondag 7-2 14.11 uur Optochtbal 20.11 uur Uitreiking Optochtprijzen Maandag 8-2 14.11 uur Eezelkesbal 20.11 uur Sjtundje Knipa 21.33 uur Bumbenstimmung Fest met om 21.33 uur Party Kryner POLSBANDJES Polsbandjes voor de Poefelezitting zijn vanaf 16 januari te koop bij Drogisterij Ramaekers (Akerstraat 18), Esterella Lingerie (Raadhuisstraat 40), Gall & Gall (‘t Loon) en Gall & Gall (Schandelerboord). Ze kosten €6,50 per stuk. Polsbandjes voor NOA-DE-TENT-TOE zijn te koop vanaf 21 januari aan de bar bij Café Kromme Toeter (Pancratiusplein 55) en bij Cocktailbar Bolero (Pancratiusplein 52). Deze kosten ook €6,50 per stuk. Alle overige programma onderdelen zijn gratis toegankelijk. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Alle leeftijden zijn op alle programma onderdelen welkom!


JÓNKHEEDSPRINS SANDER I Sander I Jonkheedprins bij de Winkbülle Op zaterdag 2 januari j.l. is in een bomvolle zaal in het Parkstad Limburg Theater de nieuwe Jonkheedprins van de Heëlesje V.V. de Winkbülle uitgeroepen: Sander I! Sander Hamers is de zoon van Ellen en Iwan Hamers, en broer van Philip. Sanders droom is eindelijk uitgekomen, Jonkheedprins zijn van H.V.V. De Winkbülle. Sander voetbalt bij Bekkerveld op de D4. Dit doet hij dan ook met veel plezier. Het dialect heeft Sander geleerd van zijn opa en oma. Zijn opa Frans was prins op de ON1 dus het carnavalsbloed zit in zijn genen. Voor Sander is het belangrijk dat carnaval een feest is voor jong en oud. Hij zal dan dit jaar met een grote lach voorgaan tijdens de carnavalsdagen. Sander I zal samen met zijn adjudant Jordi Winnubst het jeugdcarnaval in Heerlen voorgaan. Sander I en zijn adjudant Jordi verheugen zich dan ook enorm op de komende carnavalsdagen en kijken erg uit naar de kinderoptocht, dit moet toch zeker een van hun hoogtepunten worden! Jullie krijgen nog veel van hen te zien, samen met de enthousiaste Jeugdraad van Elf en het swingende Winkbülleballet.

JEUGDRAAD VAN ELF RAAD VAN ELF Elk jaar wordt de jeugdprins begeleid door de raad van Elf en het Winkbülleballet. De Jeugdraad van Elf gaat met de prins mee naar heel wat verenigingen. Dit jaar zijn we o.a. bij JCV Pannesjop in het Schaesbergerveld geweest. Ook hebben wen een bezoek gebracht aan de Vlavreters , de Naate in Voerendaal, de Stichting Jeugdcarnaval op de Heerlerbaan, Carnavalsvereniging de Beumerwalders in Hulsberg en nog heel wat andere verenigingen. Op de vrijdag voor de carnaval gaan we met de prins langs de scholen rond het centrum van Heerlen. In een grote versierde bus van Veolia rijden we van school naar school. Niet om te leren maar om carnaval te vieren. We sluiten de dag af in het feestpaviljoen op het Pancratiusplein bij de Poefele zitting. Op zaterdag en zondag rijden we mee in de kinderoptocht en de grote optocht van Heerlen. We gooien dan wel meer dan 60.000 snoepjes uit. Onze handen doen er bijna pijn van. Natuurlijk vieren we die dagen heel veel carnaval, maar op dinsdagavond is het afgelopen. Na de abdicatie in café d’r Klinge gaan we gelukkig nog 1 keer lol maken. Dat doen we tijdens de Lichtstoet door Heerlen. Dan nemen we afscheid van de carnaval van dit jaar.

EËZELKESBAL CAFÉ BIJSMANS EËZELKESBAL OP MAANDAG EN DINSDAG Op maandag 8 februari om 14.11 uur vindt er in het feestpaviljoen het traditionele Eëzelkesbal plaats en dit jaar wederom met veel artiesten. Zeker de moeite waard om te komen springen, zingen en dansen. Het beloofd namelijk weer een zeer gezellige middag te worden. Op dinsdag 9 februari om 15.11 uur vindt in Café Bijsmans ook een Eëzelkesbal met een heuse kinderdisco met DJ Joëllo. Zo treedt ook musicalster Fiorenza op, en zo zijn er ook schitterende prijzen te winnen voor de best verklede jeugdige carnavalist. Jonkheedprins Sander I deelt aan alle aanwezige kinderen een heerlijke zak snoep uit. Wil je dus nog een keer, dansen, springen, zingen, een prijs winnen of een lekkere snoepzak krijgen kom dan naar Café Bijsmans.

DE TENT

Het Vasteloavespaviljoen in Heerlen

WINKBÜLLE BALLET HET WINKBÜLLE BALLET Het Winkbülleballet bestaat uit 12 meisjes. De meesten van hen hebben nog nooit in een dansgroep gedanst en dit is hun eerste keer. Onder leiding van de dansjuf van Jay Dansvision leren zij een nieuwe “carnavals”dans. Als zij mee gaan met de jeugdprins laten zij overal zien hoe goed zij kunnen dansen. Zoals de Opper van de Winkbülle altijd zegt, zij zijn het mooiste dat de Winkbülle in huis hebben. Ook het Winkbülle ballet gaat mee naar alle verenigingen en scholen. Maar daarnaast treden zij ook nog wel eens apart op als zij samen met de jeugdprins en zijn adjudant op pad gaan. Natuurlijk staan zij ook te dansen en springen op de carnavalswagen tijdens alle optochten. Heb jij zin om volgend jaar mee te doen bij de jeugdraad of het Winkbülleballet? Schrijf je dan in via de site van de Winkbülle: WWW.WINKBULLE.NL (Ga dan naar commissies, jeugdcommissie, jeugdraad of winkbulleballet)

KINDEROPTOCHT SWINGT! De laatste jaren staat de kinderoptocht in Heerlen garant voor bonte pakjes, grote groepen, swingende muziek en veel toeschouwers die langs de optochtroute mee sjoenkelen op de maat van de muziek. Op zaterdag 6 februari om 13.33 uur is het dan ook weer zo ver, meer dan 30 groepen lopen mee waar onder verschillende basisscholen, harmonieën zoals Prinses Marijke en ook sambaband Diversoa die ondanks de winterse temperaturen zorgt voor zomerse sferen. Loop mee of kom kijken, u bent van harte welkom!


PROGRAMMA MAANDAG 25 JANUARI

14.00 – 17.00 uur

Schelmentoren

Ophalen optochtnummers

20.00 uur Parkstad Limburg Theater Heële truf Kirchroa

ZATERDAG 30 JANUARI

21.11 uur Auberge de Rousch Aod Prinse soiree

ZONDAG 31 JANUARI

14.33 uur Parkstad Limburg Theater Sjpasmusical ‘Meister Vrekkeling’

MAANDAG 1 FEBRUARI

11.15 uur Gemeentehuis Vertrekceremonie Blauw Sjuut

13.30 uur

Pancratiusplein

Vertrek Blauw Sjuut

19.00 – 21.00 uur

Schelmentoren

Ophalen optochtnummers

WOENSDAG 3 FEBRUARI

20.11 uur Centrum Heerlen Heksetreffe

DONDERDAG 4 FEBRUARI

8.30 uur

Van der Valk Heerlen

Sponsoractiviteit

VRIJDAG 5 FEBRUARI

9.00 uur Scholenbezoeken Jonkheedsprins 13.11 – 17.00 uur

de TENT – Pancratiusplein

Poefelezitting

21.33 uur

Pancratiusplein

Intocht Blauw Sjuut

ZATERDAG 6 FEBRUARI

13.11 uur

Station Heerlen

Intocht Sjtadsprins en Jonkheedsprins

13.30 uur Centrum Heerlen Kinderoptocht

14.30 uur de TENT Kinderoptochtbal

16.11 uur Gemeentehuis Sleuteloverdracht

20.11 – 01.00 uur

de TENT

Noa De Tent Toe

ZONDAG 7 FEBRUARI

12.11 uur Centrum Heerlen Grote Optocht

15.11 uur de TENT Optochtbal

20.11 uur de TENT Uitreiking optochtprijzen

MAANDAG 8 FEBRUARI

14.11 uur de TENT Eëzelkesbal

20.11 uur de TENT

HVV DE WINKBÜLLE DANKT HAAR SPONSOREN ABS Beckers Mulders APG AS Lifttechniek Autobedrijf Rotor Bloemstylisten Bloemenhof Bremen Bouwadviseurs Brood en Banket Voncken Brull Belastingadviseurs C5 Advocaten Café d’r Klinge Car- Systems Creusen BV De Admiraal Dental Clinics Dijkstra Dakwerken DIT Bouw en Techniek Dom van de Bergh Ed Heuvelmans bloemsierkunst Eussi Fruit Ger Leenen Financiele Diensten Heineken Brouwerijen Limburg Hendriks Fleuren Zuyd notarissen Henk Schnackers Kozijnen Hometec Ingenieursburo Palte BV Koenen en Co KS Bouwmanagement LSB BAZ asbestverwijdering

Mayk van Beek Opticiën Mazonscreen Mediaan (Beheersmij. Hekseberg) Meertens Juwelier Naebers Elektrotechniek Obvion Hypotheken Oostwegel Administratiekantoor Parkstad Trailer Service Parkstad Limburg Theater Parkstad Mobile Live Partyland Passie Flora Rabobank Parkstad Limburg Rejo Paint Roland Oostwegel Goudsmid Spie Stadion Uitzenden Starmans Dakwerken Sync/Multicopy Parkstad Tandartsenpraktijk Vincent Ton Vandenbergh Architectenburo Trebs van der Valk Vebego International Volta Limburg Welling Wilko Gazu Wolfs Knops Notarissen Zuidlease

Sjtundje Knipa

21.33 uur de TENT Bumbenstimmung Fest

DINSDAG 9 FEBRUARI

16.11 uur café Bijsmans Eëzelkesbal

19.11 uur café d’r Klinge Sluiting jeugdcarnaval & abdicatie Jonkheedsprins

00.00 uur

Pancratiusplein

Sluiting carnaval & Abdicatie Sjtadsprins COLOFON

WOENSDAG 10 FEBRUARI

19.11 uur Heilige Mis – askruisje halen

Pancratiuskerk

Vormgeving: Michel Ruipers, i’M DESIGN Foto’s: Rob Kessels Lucho Carreno Redactie: Jordi Valkenberg Meer info: www.winkbulle.nl


W E N S T

I E D E R E E N

UNNE SJOENE

VASTELAOVEND! Zaterdag 30 januari en 6 februari

SPASSKAPEL UMMER GET ANGESJ foto: Luc Lodder

'LOON_advert Carnaval_2016.indd 1

04-01-16 10:07


PRINSENPROCLAMATIE CV DE LOTBROEKERS Afgelopen zaterdag 9 januari 2016 vond in het MFC-Gebrook gelegen aan de Prinsenstraat 12 in de wijk Nieuw-Lotbroek de proclamatie plaats van de nieuwe heerser(s) van CV de Lotbroekers. Voor dat het echter zover was moest er echter eerst afscheid genomen van de tot dan regerende Prinses Diana I die kan terugkijken op een geweldig regeringsjaar met vele hoogtepunten. Traditie getrouw begon deze avond met het Limburgs volkslied echter na het optreden van een aantal artiesten was het tijdstip aangebroken waarop Prins Diana I moest aftreden. 11 minuten over 11, toen de spanning al tot maximale hoogte was gestegen, heeft een carnavalistische act een einde gemaakt aan alle speculaties over wie de nieuwe heerser(s) van CV de Lotbroekers zou(den) gaan worden. Hiervoor was het podium speciaal omgebouwd tot ĂŠĂŠn groot kasteel, na het aftellen kwamen met lichteffecten en een explosie aan confetti het nieuwe Prinsenpaar van C.V. de Lotbroekers uit dit Kasteel tevoorschijn als Prins Peter 2de en Prinses Miranda 1ste met familienaam Limpens wonende in Hoensbroek aan de Burg. Cremersstraat. Zondag 24 januari, vanaf 11:11 uur is er gelegenheid om het Prinsenpaar Peter II en Miranda I persoonlijk te komen feliciteren met aansluitend het Prinsenbal.

PROGRAMMA DE LOTBROEKERS 5 febr.

11.11

6 febr.

Schoolcarnaval Kinderoptocht Hoensbroek. centrum

6 febr.

Sleuteloverdracht M.F.C

19.33

6 febr.

Carnavalsba

20.11

8 febr.

Carnavalsoptocht Hoensbroek

13.11

8 febr.

Optochtbal

20.11

9 febr.

Kindermiddag / Sluitingsbal

14.11

10 febr.

Haringhappen

20.00

14.11

Vanwege het 33-jarig jubileum van onze zustervereniging Blauw-Wit zullen de Lotbroekers dit jaar op de dinsdagmiddag in Mariarade met de optocht meetrekken. Onmiddellijk na deze optocht zijn we aanwezig op de kindermiddag in het MFCGebrook. De organisatie van deze te gekke kindermiddag is in handen van Cindy Blauw (van LEUK) en de Feest-DJ.

LOTBROEKERS A L A A F


DE OPTOCHTHAL

DOOR: NICOLE BUS VAN DE VASTELAOVEND GEZET

STALLINGSKOSTEN

De Optochthal; van cruciaal belang voor de opslag van carnavalswagens in onze regio. Als wij van de Vastelaovend Gezet op bezoek gaan bij de Optochthal in Heerlen, kijken we onze ogen uit. Onder andere de Heerlense stadscarnavalsvereniging VV De Winkbülle, De Bokkeriejesj uit Heerlerheide en Stichting optochtkomitee Hoensbroek hebben hun wagens in deze hal staan. De stichting Carnavalsloods Heerlen heeft de hal in beheer. ‘Het is één van de weinige hallen waar de wagens nog zelf gebouwd worden’, aldus 2 van de 6 apentrotse beheerders Sjef Graat en Lucien Schoonbroodt. Laat u in dit interview verrassen door het verhaal achter de Optochthal in Heerlen en Hoensbroek én ervaar de trotse sfeer die hier heerst.

SJEF GRAAT EN LUCIEN SCHOONBROOD

Sjef Graat is inmiddels gepensioneerd en woonachtig in Heerlen. Hij is begonnen in een bakkerij waar hij 15 jaar lang heeft gewerkt. Vervolgens is hij terecht gekomen in het openbaar vervoer als buschauffeur. Zo’n 27 jaar geleden is hij met zoon René ‘Graat Partyservice’ begonnen. ‘Samen met mijn zoon en vrouw Marij verzorgen wij de faciliteiten voor een leuk feest’, aldus Sjef. Sjef is Lid van het Algemeen Bestuur van de Winkbulle en een carnavalist in hart en nieren. Binnen de Optochthal functioneert Sjef als contactpersoon naar de gemeente Heerlen.

Doelstelling van de Optochthal is om zo veel mogelijk Heerlense wagenbouwers een carnavalswagen te laten bouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom betaalt de wagenbouwer wel stallingsgeld, maar om carnaval voor iedereen toegankelijk te houden, zijn deze kosten heel laag gehouden. ‘Carnaval is immers een feest voor & door iederen!’, legt Lucien uit.

GILDE VAN DE BLAUWE SJUUT

De heren weten veel over de historie van de Vastelaovend. Zo ook over de Gilde van de Blauw Sjuut; graag geziene gasten in haast elke Limburgse gemeente. ‘Het rondreizende narrenschip vermaakt het volk al tientallen jaren met grappige teksten over lokale bestuurders en de bevolking. De oude stadsprins van Heële mag als ketelbinkie mee op de Sjuut. Hij is de laagste in rang en wordt het jaar erop pas gepromoveerd tot kapitein. Daarnaast deelt het gilde onderscheidingen en medailles uit maar een burgemeester komt hiervoor niet in aanmerking omdat de Sjuut de gevestigde orde niet erkent. Die krijgt hij pas later, als zijn ambtstermijn voorbij is en hij weer burger is’ aldus Sjef en Lucien. ‘De praalwagen van de Blauwe Sjuut staat overigens niet meer in de Optochthal gestald’, voegt Sjef toe. ’Die staat tegenwoordig elders!’.

KORTOM: De Optochthal is de schakel tussen carnaval en de optocht en een prachtige loods waar op een prettige wijze prachtige praalwagens worden gebouwd. Alaaf!

Ook Lucien is inmiddels gepensioneerd en zelf actief binnen het Stichtingsbestuur van het CCH. Het Stichtingsbestuur van het CCH zet beleidslijnen uit voor de toekomst van de Breuker Vastelaovend. Lucien is binnen deze stichting verantwoordelijk voor wagenbouw & verhuur. Sterker nog: hij bouwt al meer dan 44 jaar aan carnavalswagens en hij kent het Hoensbroekse carnaval van haver tot gort. Op deze wijze is hij dan ook bij de Optochthal verzeild geraakt.

CALLCENTER

We worden hartelijk ontvangen met een lekkere bak koffie. Sjef en Lucien praten honderduit en met een enthousiasme van heb ik jou daar. Het kantoortje van de Carnavalsloods heeft veel weg van een callcenter; de mobieltjes van Sjef en Lucien rinkelen om de haverklap en alle gesprekjes zijn carnaval gerelateerd.

VADERS OUD-PRINSEN

Zowel Sjef als Lucien zijn de vaders van oud-prinsen. Op het moment dat ik dit onderwerp aan de orde stel, beginnen beide heren te glunderen van trots. ‘In 2009 werd ik vader van prins René van Heerlen. Mijn vrouw en ik waren samen op cruise en mijn vrouw droeg een ‘geheim’ bij zich. Starend naar de azurblauwe zee wilde ze mij dolgraag vertellen dat onze zoon prins zou worden, maar ze had zwijgplicht. Ze vertelde het mij niet, maar had het er lastig mee. Pas een maand later kwam de aap uit de mouw: mijn zoon wordt prins. René overhandigde mij een CD met de tekst Pap, als ik groot ben mag ik dan Prins worden? Het was voor mij net een sprookje waarin ik belande en het behoort écht tot een van de mooiste gebeurtenissen uit mijn hele leven’, vertelt Sjef met glans in zijn ogen. ‘

TIENTALLEN PRAALWAGENS EN NOG VEEL MEER

Volgens een bepaalde systematiek staan de tientallen praalwagens van onder meer de verenigingen van Hoensbroek en Heerlen opgesteld. ‘Met diverse wagens zijn we al vrijwel dagelijks bezig sinds september”, zegt de goedlachse Lucien. ‘Iedereen ligt goed op schema en is tijdig klaar. Overdag is het prettig doorwerken en ’s avonds krioelt het hier van de bouwers. De echte complexiteit moet nog komen; vlak voor carnaval. Als alle pracht en praal naar buiten moet. Hier wordt een gedetailleerd schema voor opgesteld. En dan is het leukste weer voorbij: het bouwen. Als lol en creativiteit elkaar vinden.’

SUPERAANBIEDING TERRASOVERKAPPING VAN WWW.SUN24.NL

EXTRA KORTING

NU BIJ SUN24.NL

GOEDE kwaliteit en snelle levering door SUN24.nl Prijsvoorbeelden: 6 mrt. breed en 3 mtr. diep van € 1809, NU VOOR € 1699,5 mrt. breed en 3 mtr. diep van € 1608, NU VOOR € 1499,-

Kom naar onze showroom voor overige prijzen

Mail uw maat en binnen 24 uur heeft u de offerte per mail in huis. info@sun24.nl of bel +31 (0)45 545 5757

SHOWROOM: De Kissel 47 6416 AA Heerlen


C.V. De Sjelme Carnavalsvereniging De Sjelme va Heële behoort tot één van de grootste en oudste verenigingen uit Heerlen. Dit seizoen hebben ze een bijzondere reden om groots uit te pakken: hun 3 x 11-jarig jubileum! Al 33 jaar dragen ze de Heerlense carnaval een bijzonder warm hart toe,luisteren ze met veel plezier deze Heerlense folklore op, door actief deel te nemen aan de optocht, het kindercarnaval, de rondvaart van de Blauwe Schuit, etc. én nodigen ze jong en oud uit om samen carnaval te vieren in “os leef sjtadt Heële”. Om deze mijlpaal te vieren lopen dit jaar maar liefst 47 Sjelme en Sjelmkes mee in de grote optocht en zelfs de studerende en werkende jeugd is van de partij. Momenteel is iedereen hard aan het werk om samen al die “pekskes” op tijd af te krijgen en wordt er druk getimmerd en geverfd aan de attributen en aan de wagen. Opgericht in 1983 door enkele schoolvrienden groeide het informele carnavalsgroepje al snel uit tot een echte vereniging. Velen kwamen (en gingen) maar vijf carnavalisten in hart en nieren bleven de kar trekken: Ernst Daemen, Marion Lunde, Ralph Hundscheid, Jens Rossen en Marcel Smeets zijn al 33 jaar Sjelm! Samen met de andere Sjelme vormen zij een hechte vriendengroep die, naast “der vasteloavend”, ook gedurende de rest van het jaar vele activiteiten organiseert. Daarvoor kan de vereniging altijd rekenen op de onontbeerlijke hulp van trouwe sponsoren! Mede door hun steun blijft de Heerlense carnaval en het Limburgse verenigingsleven levendig! Info: info@sjelme.nl

17-01 23-01 24-01 24-01 27-01 31-01 04-02 05-02 06-02 06-02 07-02 08-02 09-02

PRINSENRECEPTIE SJTADSPRINS CCH KASTEEL HOENSBROEK - 18:33 UUR ODE AA GEBROOK - SOIREE KASTEEL HOENSBROEK - 20:33 UUR ODE AA GEBROOK - MATINEE KASTEEL HOENSBROEK - 11:11 UUR JUBILEUMRECEPTIE CCH KASTEEL HOENSBROEK - 15:11 UUR UITREIKING CARNAVALSKRANT D’R UUL AMICITIA - 20:33 UUR GROEËTE BREUKER KINGERZITTING KASTEEL HOENSBROEK - 14:11 UUR OPENING CARNAVALSWEEK & KOWRENNE MARKT - 19:11 UUR SCHOLENBEZOEK HOENSBROEKSE BASISSCHOLEN KASTEEL HOENSBROEK - 20:33 UUR GROEËTE BREUKER KINGEROPTOCH HOENSBROEK CENTRUM- 14:11 UUR SJLUËTELUËVERDRACH & SJLOTFIEËS KASTEEL HOENSBROEK - 20:33 UUR KOEKOEWAWABAL AMICITIA - 20:11 UUR GROEËTE BREUKER VASTELAOVESOPTOCH HOENSBROEK CENTRUM- 13:11 UUR SJLOTAOVEND BREUKER VASTELAOVEND

PROGRAMMA AMICITIA - 20:33 UUR

2016

WWW.CCH-GEBROOK.NL


SJTADSPRINS TIM I TIM I (L’ORTYE) SJTADSPRINS VA GEBROOK Op zaterdag 9 januari is Tim L’Ortye geproclameerd tot Sjtadsprins Tim I va Gebrook. Hij volgt hiermee Stan I (Dieteren) op als nieuwe heerser van ’t Breuker Narreriek. Opnieuw wist Sjtadsvastelaovesvereiniging CCH Gebrook een verrassende proclamatie te organiseren in narrentempel Kasteel Hoensbroek. De proclamatie vond plaats in de stijl van de film “Back tot he future”. Een spannende tijdreis vol zang, acteerwerk en filmbeelden vertelden het verhaal van 5x11 jaor CCH. Als slotstuk kwam Sjtadsprins Tim I te voorschijn. Tim is 28 jaar en een echte Breuker jong uit de wijk Mariarade. Tim is een telg uit de welbekende L’Ortye familie en werkt in het familiebedrijf L’Ortye Tuin-Deco-Bouw. Zijn opa is het familiebedrijf begonnen met handelen in kolen. Nadat hier de vraag naar afnam is hij begonnen in de handel van grind en zand. Dit groeide uit tot het tuinmaterialenbedrijf dat het nu is. Tims opa, vader en ooms Math en Jan zijn ook actief (geweest) binnen het CCH Gebrook en hebben in de loop der jaren veel betekend voor de Breuker vastelaovend. Oom Jan L’Ortye was zelf ook Sjtadsprins va Gebrook in 1976. Tim groeide op in Hoensbroek en ging naar Basisschool De Regenboog en EmmacollegaBroekland. Daarna studeerde Tim Technishe Bedrijfskunde aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Tim woont net als zijn ouders in de Van Hövell tot Westerflierhof. Hij woont er samen met zijn vriendin Cecile waarmee hij inmidels 9,5 jaar samen is. Tim heeft als hobby’s uit eten gaan met vrienden, filmpje pakken en iets drinken in de stad. Hij houdt van mooie auto’s en verder is zijn werk gedeeltelijk zijn hobby. De komende weken zal Tim echter niet veel aanwezig zijn bij L’Ortye Tuin-Deco-Bouw op bedrijventerrein De Koumen.

“5×11 JAOR VERSJLINGERD AA GEBROOK”

Hij zal al zijn energie inzetten om er samen met alle Breukerluuj, een fantastisch jubileum vastelaovesseizoen van te maken met als motto “5x11 jaorversjlingerd aa Gebrook”. Als Sjtadsprins van dit jubileumseizoen mag Tim ook voorop gaan bij speciale activiteiten als de “Ode aa Gebrook”, een revue-achtige voorstelling voor en door Breuker luuj op zaterdag 23 januari om 20.33 uur (avondvoorstelling) en zondag 24 januari om 11.11 uur (matineevoorstelling). Het belooft een verrassende muzikale voorstelling te worden in Kasteel Hoensbroek waar iedereen die de Breuker vastelaovend een warm hart toedraagt, bij moet zijn. Een unieke muzikale samenwerking tussen harmonie Sint-Caecilia en fanfare Sint-Gabriël wordt aangevuld met optredens door Breuker luuj van vele generaties. De regie van de Ode aa Gebrook ligt in handen van Maurice van Straten. Kaarten à 11 euro zijn verkrijgbaar bij Schoenservice Luchies en via online verkoop op www.cch-gebrook.nl Na afloop van de matineevoorstelling op zondag 24 januari vindt in Kasteel Hoensbroek vanaf 14.33 uur de jubileumreceptie plaats.

OPTOCHTROUTES EN INFORMATIE: GROEËTE BREUKER KINGEROPTOCH 14 FEBRUARI De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route: Vanaf de opstelplaats aan de Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat - Juliana Bernhardlaan Marktstraat- Mgr. Nolensstraat - Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat – Nieuwstraat Gebrookerplein Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking). GROËTE BREUKER VASTELAOVESOPTOCH 16 FEBRUARI De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route: Vanaf de opstelplaats – Markt – Pastoorskuilenweg – Hoofdstraat – Alofsstraat Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat - Slakkestraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

VOOR MEER INFO KIJK OP: WWW.CCH-GEBROOK.NL


DEMI-SEC Wim Albrink vormt samen met de broers Jan en Ad Gooren het illustere trio Demi-Sec. Demi-Sec bestaat al sinds 1986. In dat jaar lopen zij met z’n drieën voor het eerst mee in de Heerlense optocht als drie einzelgängers, in een zwart kostuum en met een wit gezicht. Zij dragen een bord met een “grappige, droge” tekst. Dit doen zij nu nog steeds en ze gaan binnenkort voor de 29e keer mee in de optocht. Voor velen een heel herkenbare deelnemer. Café Pelt is altijd hun stamkroeg geweest en hier is het ook dat zij hun eerste schreden hebben gezet op de “bühne” door de Groeëte Boetegeweune Binnezitting op carnavalsdinsdag te gaan presenteren. Deze wordt gekenmerkt door het meegeven van bepaalde thema’s, waarbij de bezoeker uitgedaagd wordt om creatief in het thema mee te gaan. Deze binnenzitting gaat 9 febr. voor de 18e keer door Demi-Sec gepresenteerd worden. In 2001 hebben zij ook het Tieëkezinge geïntroduceerd bij café Pelt. Zij hadden hierbij het idee om, naast de carnavalsliedjes, oude liedjes, die vroeger gezongen werden op feestjes van de ouders en die veelal gingen over de “koel”, te laten voortleven door ze in het repertoire op te nemen. Dit evenement heeft onlangs voor de 15e keer plaatsgevonden. Ook hier wordt steeds een, voor Demi-Sec kenmerkend, thema aan gekoppeld. Daarnaast organiseren zij o.a. ook de mansluuzitting bij café Pelt en hebben zij in de eerste jaren van het evenement “Aod-op-Nuj” op 10 november mede de presentatie verzorgd. Het “Getske”- typetje, in 2003 geboren uit het brein van Wim, is een persiflage op bepaalde mensen uit de volksbuurt c.q. uit de voormalige koel-kolonie. Het is voor velen zeer herkenbaar, vooral het “dialect” waarmee dit typetje zich verstaanbaar maakt.

In hun rol spelen zij drie leden van de raad van elf uit café ’t Getske uit Heerlen-Noord (de “verkeerde kant van ’t sjpoor”). Café ’t Getske is een begrip geworden en meer dan eens vragen mensen waar nu eigenlijk dat café ligt …. Dit café is even denkbeeldig als hun personages Klets, Freddie en Takkie. Deze 3 sujetten, van het type “ruwe bolster, blanke pit”, hebben in 2004 tijdens de eerste mansluuzitting van Heerlen-centrum het levenslicht gezien.

Vraag: “Wat doen jullie voor de kost?” Takkie: “Wat gaat jou dat aan wat dat kost ouwhoer?” Freddie: “Nee tuup, dat bedoelt ie niet …” Klets: “Wij zijn vrije jonges ouwe! Wij toen wawwewille. Wij zitte in de trotwaarbandjes-bizniz. Onze moeder zei altijd “wat je vint mag je klauwe” en “wat je klauwt mag je houwe”, dus …. Freddie: “En we toen ons elleke dag eene insjchudde bij café ’t Getske …” Takkie: “Ja, als het sjpul verdeelt wort!”.

Het thema van de zitting stond in het teken van café ’t Getkse en ter ere van deze zitting is de sjlager “Alaaf ouwhoer” ge-schreven. Dit liedje is vervolgens een eigen leven gaan leiden en kwam via via op allerlei plaatsen in zuid Limburg opduiken. Het was iets nieuws, iets anders en daar was blijkbaar behoefte aan. Het is vervolgens een tijdje rustig totdat Wim (aka Klets) begin 2008 besluit om zijn liefdesverdriet van zich af te schrijven in een liedje. “Oh Temara” gaat vervolgens viraal en wordt een grote hit in Limburg. Zelfs bij De Wereld Draait Door wordt “Oh Temara” bestempeld als dé hit van het jaar.

Vraag: “Dus jullie lopen mee in de optocht?” Takkie: “LOOPE???” Klets: “Ouwhoer, wij hange altijt de Camaro van Johnny d’r voor! Leukste wedsjtrijd van ’t jaar, je moet alleen geluk hebbe met je sjtartnummer. Voorig jaar hadde we nummer 84 ….. en zijn we toch nog als vierde geëindigt!” Freddie: “Toch jammer! Net naast het podium!”

De daaropvolgende jaren worden diverse liedjes toegevoegd aan hun repertoire.Het handelsmerk van DemiSec is echter de improvisatie. Zij voegen altijd een stukje stand-up comedy toe aan hun optredens waardoor er geen 2 optredens hetzelfde zijn. Wim, Jan en Ad steken behoorlijk wat energie in Demi-Sec, maar ze doen dit alleen maar omdat ze er ontzettend veel lol in beleven. Zij stralen dit ook uit. Op hun faceboekpagina is steeds wat te beleven, al is het maar de wekelijkse “sjpreuk “ van Takkie op vrijdag. Hoe het er aan toe gaat als je te maken krijgt met Klets, Freddie en Takkie laat zich het beste uitleggen aan de hand van het volgend interview:

Vraag: “Hoe gaan jullie om met kritiek?” Klets: “Wen eene kommentaar het, tan kan ’t wel es zijn tottie ze auto op 4 sjtoepteegeleaan doet treffe” Takkie: “Of je vint ‘m sjmorreges ondersteboove in de Kliko ouwhoer!” Freddie: “Met ’n beetje pech vergaat ’t je wie Drukke Willie. Weet je, die zat in de oud ijzer. En daar zijn ze een sjtukje mee gaan rijje moeje weete. Nu is het Sjtille Willie en istie in de beton gegaan…” Vraag: “Hoe zien jullie de toekomst?” Freddie: “Die zien we heelemaal niet ouwe! Geene ken dat zien wie een sauw een..” Takkie: “Ja, alleen tante Esmeralda, die kon dat. Maar dat was ’n siegeunerin en daar moes je niet mee sjpotte …” Klets: “Weet je, bij ons is femielie alles. Behalve oome Klaas, maar dat is geen femielie.” Vraag: “Willen jullie nog iets zeggen over carnaval?” Demi-Sec: “Tuup, met de carnaval moeje geene seriejeus neeme, zelfs ons niet!”


CV DE VLAVRÈTERS Na een eerdere poging enkele jaren eerder, werd C.V. de Vlavrèters in 1956 opgericht. Sinds dat jaar organiseren en vieren de Vlavrèters vastelaovend in Welte-Bensroa. Dat doen de Vlavrèters uiteraard ook dit jaar weer met hun nieuwe prins Martijn I, zijn adjudant Arjan, de Raad van 11, Jeugdprins Robin I, Bloemenmeisje Zara, de jeugdraad, De Oud Prinsen, de ereraad, natuurlijk met alle inwoners van Welte-Bensroa en iedereen die daar nog bij wil zijn. Veel van onze programmaonderdelen zijn inmiddels voor menigeen behoorlijk vertrouwd. Voor actuele informatie over vastelaovend in Welte-Bensroa verwijzen we toch graag naar onze website (www.cvdevlavreters.nl). Bij het verschijnen van deze krant hebben we een aantal van onze feestjes al gevierd. PRINSEN EN BLOEMENMEISJE Na zijn proclamatie, dit jaar op vrijdag 1 januari 2016, is de receptie de tweede avond waarop een prins van C.V. de Vlavrèters volop in de schijnwerpers staat. Op zaterdag 23 januari 2016 heeft C.V. de Vlavrèters haar prins, Martijn I, zijn receptie aangeboden. Iedereen die Martijn de hand wilde schudden of met hem wilde toosten op een sprankelend seizoen, was die avond meer dan welkom in het Weltense Gemeenschapshuis. Een week later, zaterdag 30 januari dus, hebben jeugdprins Robin I en bloemenmeisje Zara hun receptie gehad in een overvol Café Teerling aan de Welterkerkstraat. NIEUW In plaats van de 55+ zitting, die de afgelopen jaren op ons programma heeft gestaan, organiseerde C.V. de Vlavrèters op zaterdagmiddag 30 januari, in het Gemeenschapshuis van Welten aan de Weltertuijnstraat, een Kölsche Middig. Natuurlijk was ook nu weer iedereen van 55 jaar en ouder van harte welkom maar datzelfde gold ook voor ieder ander die deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Een geweldig feest dus voor jong en oud(er) met veel Kölsche muziek, een heus Dreigestirn, buuttereedner(s) en een bekende Alpenhoornblazer. En natuurlijk, bij Kölsch hoort Kölsch. Op zaterdag 6 februari 2016 is het alweer Duits wat de klok slaat met het Februarifest Welte-Bensroa. Ook dit feest vieren we in het Weltense Gemeenschapshuis dat voor die gelegenheid zal worden omgetoverd tot een ganz gemütliche (bier)stube. Naast muziek van de DJ’s van Pico Bello, die een gezelligheidsgarantie afgeven, staan er die avond verschillende “Deutsche” optredens gepland. Kledingadvies is, hoe kan het ook anders, lederhose und dirndl. Desondanks ben je die avond ook in elk ander “pekske” meer dan van harte welkom. Jeugd C.V. de Vlavrèters heeft een levendige jeugdafdeling die gedurende het vastelaovendsseizoen diverse eigen activiteiten organiseert. Zo is er op zaterdagmiddag 6 februari 2016 vanaf 14:11 uur, natuurlijk ook weer in het Gemeenschapshuis, de Sjpringmiddig, een supergezellig kindercarnavalsfeest waar ieder kind graag bij wil zijn! Drie dagen later, op dinsdag 9 februari 2016 is op dezelfde plek, vanaf 14: 44 uur, het Poetetreffe. Een gezellig carnavalsfeest waar alle kinderen nog een keer lekker helemaal los kunnen gaan. Tijdens het Poetetreffe moeten Jeugdprins Robin I en het Bloemenmeisje Zara , weliswaar maar tijdelijk, hun versierselen inleveren en gaan vanaf dat moment weer even gewoon als Robin en Zara van groep 6 door het leven. OPTOCHT Eigenlijk behoeft het helemaal geen aankondiging meer maar op maandag 8 februari 2016 trekt, vanaf 14:11 uur, de optocht van Bensroa naar Welte. Vooraf kun je al “sjpek en ei” eten in de tent bij het gemeenschapshuis. Na de optocht barst er een onvergetelijk, jaarlijks groter wordend, en toch nog steeds beregezellig, buitenfeest los met tal van optredens en een overdosis aan vastelaovends-gekkigheid. Niet komen is eigenlijk geen optie!! Wil je meer weten over al deze activiteiten of over C.V. de Vlavrèters kijk dan gewoon eens op

www.cvdevlavreters.nl Welte-Bensroa Alaaf!!

Prins Martijn I met Jeugdprins Robin I en zijn Bloemenmeisje Zara


Boer

Wel

KORTING 30% tot

70%

CARNAVAL

OP DE ORIGINELE MERKEN!

Iedereen de juiste geur! ms Wij verkopen uitsluitend 100% originele parfu

oek bez room w sho

Bestel online

Montfortstraat 17 I 6433 JG Hoensbroek I Tel.: 0031 (0)45-5630038

KIEN

VV Schaesberg, Schutt

Worstelvereniging Simson en Sticht organiseren DAGELIJKS KI

CASINO LA

Totaal 17 rondes . Zaal open 18.00 uur

Tijdens het kienen roo

Moltweg 82 Landgraaf. In Géén plaatsreservering, u 1 serie €4,- // 2 series €

Tegen inlevering van deze zondag en maandag

€1

(*max. 1 bon p.p. per dag geldi

SJTADSPRINS JORIS 1e


renbo n d

lten

GILDE BLAUW SJUUT Met een feste paaf (ferme knal) opende de kanonnier van de Sjuut op 10 november om middernacht tijdens Oad op Nuj op het Pancratiusplein in Heerlen het nieuwe carnavalsseizoen. Eerder die avond werd in besloten kring oud Sjtadsprins Raoul Braeken als kapitein van de 66e Togh geïnstalleerd. Het jubileumjaar zorgde voor een extra druk programma, de 11e van de 11e werd begonnen met een bezoek aan het Gouvernement in Maastricht. Daar waren op uitnodiging van de Sjuut ruim 15 burgemeesters uit de Euregio bijeengekomen om hun bijdrage aan het Glazen Huis van Serious Request te doneren. Hiervoor hadden ze in februari tijdens de 65e Togh een blanco cheque ondertekend. Uiteindelijk bracht deze actie van de Sjuut maar liefst € 4500,- op die in december op de bekende rekening van het Rode Kruis gestort werd. Na deze plechtigheid startte de “Alternatieve Togh voor burgemeesters” waarbij de vrouwelijke burgemeesters een kapiteinspet droegen en de mannelijke een matrozenmutsje. Wederom de omgekeerde wereld, dus. Aldus uitgedost zette de Sjuut koers naar het Vrijthof in Maastricht voor de opening van het nieuwe seizoen. Gezamenlijk werd het Limburgs Volkslied ingezet waarmee de opening een feit was. Later die dag voer de Sjuut verder naar het Belgische Maasmechelen om de opening daar nog een dunnetjes over te doen. Aan boord natuurlijk nog een aantal burgemeesters. Enkele dagen later mocht de bemanning in het Cultureel Centrum van Lanaken de prestigieuze Bronsgroene Leeuw van de Belgische koepelorganisatie voor carnavalsverenigingen Liveke in ontvangst nemen. Dit vanwege de verdiensten van de Sjuut voor de Euregionale Vastelaovend.

NEN

terij St. Hubertus,

ting “Bruggen van Vriendschap”, IENEN IN DE ZAAL VAN

ANDGRAAF

Aanvang kienen 19.30 einde 22.30 uur

okruimte aanwezig

nfo: tel. 045-5315235 kunt zitten waar u wilt! €7,- // 3 series €10,-

originele advertentie, op

1,50 korting

*

Om de jubileum-opening af te sluiten bezocht de bemanning op zaterdag de 14e november de Stichting Pergamijn in Echt om daar samen met VV de Perganaze ook het seizoen te openen, met een heuse rondvaart met de Sjuut door Echt met aan boord Prins Patrik I en een delegatie van VV de Perganaze van Pergamijn. (Pergamijn is een organisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking.) Dit evenement werd door de Commissie van Wijze Mannen onder voorzitterschap van gedeputeerde Ger Koopmans uitgekozen uit de vele ideeën die werden ingediend n.a.v. de eerdere actie “Flesjepos” van het Gilde Blauw Sjuut en was een schot in de roos. JUBILEUM De Sjuut voer in 1949 voor de eerste keer uit en doet dat in 2016 voor de 66e keer. Twee jaren is de Sjuut niet uitgevaren, één keer van wege de watersnood in 1953 en één keer in 1991 vanwege de Golfoorlog. Alle historische feiten worden bij de Blauw Sjuut traditioneel herleid naar het aantal Toghten en dus niet naar het aantal kalenderjaren dat het geleden is dat zich iets afspeelde. Op zondag 10 januari 2016 werd er in het Heerlense stadhuis een receptie gehouden om die 66e Togh niet zomaar ongemerkt bij te laten schrijven in de analen en dikke archieven van de Sjuut. 66E TOGH De 66e Togh vertrekt op maandag de 1e februari 2016 vanaf het Heerlense Pancratiusplein om klokslag 13.30 u. Maar niet alvorens de gastbemanning op de bekende en ludieke manier gedoopt is en opgenomen wordt bij het Gilde Blauw Sjuut. De vertrekceremonie in het gemeentehuis is overigens al om 11.15 u en de moeite waard om bij te wonen.

ig tot en met 29-02-2016)

Ook dit jaar bestrijkt de Togh weer Belsj, Duutsj en Hollensj Limburg. De meest noordelijke haven is dit jaar Venlo. Ook Lanaken, Kornelimünster en Aken worden deze Togh niet overgeslagen. Voor het eerst sinds langere tijd wordt ook in de gemeente Voelender (Voerendaal) weer aangemeerd en de moelemeëker van de Sjuut zal burgemeester Houben op gepaste wijze de maat nemen en de mistoestanden in die gemeente op ludieke wijze uitvergroten. EEN ANEKDOTE: Op de 11e van de 11e wordt er traditioneel door de secretaris van de Sjuut een schriftelijk verzoek tot ankerpermissie ingediend bij alle ontvangende gemeenten. Zo ook in Venlo. Groot was de hilariteit toen bleek dat die brief terecht gekomen was bij de dienst Markt/ Haven en de medewerker nietsvermoedend per e-mail bij de secretaris informeerde hoe lang het schip was en of we in de stadshaven of aan de lage loswal aan de Maaskade in Venlo wilde aanmeren. Het “probleem” is inmiddels opgelost maar of het laatste woord daarover al gezegd is hangt van de moelemeëker Hub Leenen af. Tijdens de sleuteloverdracht op zaterdag 6 februari zullen we melden wat er in Venlo zoal gezegd is.


CARNAVAL BIJ DE EEKHEUËRE KENNY I Kenny Odekerken zwaait dit jaar de scepter over het Eekheuëre rijk in het Heerlense Eikenderveld. Kenny is 34 jaar en geboren in Heerlen. Hij is opgegroeid in het Aarveld, maar heeft ook jaren in het Eikenderveld gewoond. Hij is lid geweest van de Raad van Elf van De Eekheuëre en vanaf die tijd was het zijn droom om dáár ooit de grote muts met veren op te zetten! Kenny is getrouwd met Iris en trotse papa van Lynn (5 jaar). In het dagelijkse leven is hij verzorgende IG bij St. Anna in Welten. Zijn sportieve hobby’s zijn spinning en voetballen in het 3e elftal van SV Eikenderveld. Kenny heeft gekozen voor twee persoonlijke secondanten: zijn vrienden Marc Jeha en Dave Blaauw. ZONDAG 31 JANUARI DIALECTVIERING EN LOETSJ TREF MATINEE Alweer voor de twintigste keer gaat het gebeuren. Vasteloavendsvereniging De Eekheuëre en de Stichting Samen Onderweg organiseren zondag 31 januari 2016 weer een dialectviering. Daarmee houdt een lange traditie stand. Om 11.00 uur in de Bernardinuskapel aan de Akerstraat in Heerlen begint de Eucharistieviering. Jaarlijks terugkerend moment van bezinning. Een mooie viering, geheel in het dialect. De voorganger is pastoor Louis Cordewener en de mis wordt opgeluisterd door Dialectkoor Neet Mis. ’s Middags vanaf 16.00 uur is iedereen welkom in Trefcentrum ’t Loon voor het Loetsj Tref Matinee. Tijdens dit verkleed bal nemen de Aod-Prinse de pas afgetreden Prins Joop Hoogeveen op in hun midden. Joop zal eerst een ludieke proeve van bekwaamheid moeten afleggen. DJ Mathijs van PicoBello Feesttechniek zorgt voor de muziek. KIENEN Op vrijdag 5 februari om 14.00 uur begint voor jong en oud een gezellige kienmiddag in Trefcentrum ’t Loon. Prins Kenny I zal het kienen leiden en hij hoopt natuurlijk dat iedereen met een prijsje naar huis gaat! POEFFEL MOEFFEL Op carnavalszaterdag 6 februari reiken de Aod-Prinse van De Eekheuëre de ere-onderscheiding d’r Poeffel Moeffel uit tijdens het Poeffele Moeffele, een verkleed bal onder muzikale leiding van DJ Mathijs van PicoBello Feesttechniek. Locatie: Trefcentrum ‘t Loon, Pater Beatusstraat 7, Heerlen. Aanvang 21.00 uur. Gratis entree.

Foto Leon Smeets Voerendaal

HEERLENSE OPTOCHT Na de Heerlense optocht op carnavalszondag, kan iedereen vanaf 15.30 uur terecht in datzelfde Trefcentrum ’t Loon, gelegen naast het vroegere HKB-gebouw. Op een steenworp afstand van de Geerstraat waar de optocht ontbindt. Geen overvolle cafés in de binnenstad, maar gezellig druk en volop ruimte voor de kinderen. Tussen 17.30 en 18.30 uur speciale aandacht voor de kleintjes tijdens het Kingerstundje. Polonaises, dansjes en lekkere traktaties wisselen elkaar af. Om 19.30 uur stopt DJ Mathijs de muziek en om 20.00 uur sluit de zaal. De volhouder kan dan nog een uurtje in het café terecht. Ook op zondag natuurlijk gratis entree. D’R DULLE DIEËNSDIG Al 40 jaar een begrip in het Eikenderveld. Vanaf 11.00 uur is het café van het Trefcentrum open. Daar kan iedereen terecht die zich wil opwarmen of met de optocht mee wil. Aanmelden en informatie over de optocht kan via mailadres optog@eekheuere.nl of via de site eekheuere.nl. Om 12.30 uur trekt de bonte stoet door de straten van de wijk. Een uurtje later begint het Groeët Eekheuërebal voor jong en oud. Om 15.00 uur worden de ludieke optochtprijzen uitgereikt en om 17.00 uur is de trekking van de grote loterij. Om 17.30 uur nadert het einde van de jeugdcarnaval en om 18.30 uur sluit de locatie. Vanaf 21.00 uur is iedereen weer welkom op het Bloarebal, waar om middernacht afscheid wordt genomen van Prins Kenny I. Dan zit carnaval 2016 er helaas weer op…

AOD ÓP NUJ NIET MEER WEG TE DENKEN UIT HEERLEN Het is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Limburgse carnavalswereld: Aod óp Nuj in Heerlen. Het allereerste carnavalsevenement van het jaar, dat traditioneel op 10 november plaatsvindt op het Pancratiusplein in Heerlen. Tegen het eind van de middag stroomt het plein langzaam vol, om met zo veel mogelijk mensen niks te hoeven missen van maar liefst dertig artiesten die het nieuwe (carnavals)jaar samen inluiden. Dat nieuwe jaar wordt al negen jaar lang om klokslag 00:00 ingeluid, samen met ’t Gilde Blauw Sjuut. Nadat iedereen het nieuwe carnavalsjaar feestelijk heeft kunnen begroeten volgt er nog een artiest, om daarna snel op één oor te gaan liggen, zodat iedereen fit is om de dag daarna het feest nog eens dunnetjes over te doen in Maastricht. BEKEND EN ONBEKEND LIMBURG In al die afgelopen jaren zijn er verschillende bekende en minder bekende Limburgse artiesten de revue gepasseerd. Denk daarbij aan Spik & Span, Duo Doebel, De Dörpsgekke, July & De Muppe, Big Benny, Erwin, Beppie Kraft, Demi-Sec en nog veel meer (oude) bekenden. Ieder jaar weten de artiesten de ongeveer 7.500 toegestroomde mensen helemaal in de feeststemming te brengen, zodat het plein én de omliggende cafés bruisen van plezier. Het zijn uiteraard niet alleen Heerleraren die de 10e bij elkaar komen op het plein, Limburgers uit heel de provincie, en hier en daar zelfs enkele Belgen en Duitsers komen al sinds de eerste editie naar Heerlen. TERUG VAN WEGGEWEEST De editie van 2015 was voor iedereen weer een bijzondere editie. Dat had natuurlijk alles te maken met de droevige afgelasting van Aod óp Nuj van het jaar daarvoor. In verband met de herdenking van de ramp met MH17, toen werd besloten om eenmalig van de feestvreugde af te zien. De presentatie was in 2015 zoals vanouds weer in handen van Roger Schreurs en Rob Dijcks, die er net zoals de artiesten weer een schitterend feest van wisten te maken. Aod óp Nuj is vooral een feest dat men mee dient te maken, in plaats van er slechts over te lezen. De atmosfeer die op het Pancratiusplein hangt is met geen pen te omschrijven en kan alleen maar worden ervaren door erbij aanwezig te zijn. Wij zeggen dan ook graag dat wij Trotse vierders van Aod óp Nuj zijn!


FRÜHSHOPPEN EN JEUGDPRINSEN PROCLAMATIE IN “DE BEERENSJTAL” Op zondag 31 Januari a.s. vind er in “De Beerensjtal”in Beersdal vanaf 11.11 uur een Fruhshoppen plaats. Dit Frühschoppen wordt om toerbeurt georganiseerd. De organisatie dit jaar is in handen van C.V. De Beeren. Er zullen diverse artiesten optreden en de muzikale leiding is in handen van DJ. Ferry. Verschillende carnavalsverenigingen zullen aanwezig zijn waaronder: C.V. De Jonge Böck, C.V. De klotsköp van/het Kasteel, C.V. De BlierheidsjerBuk en C.V. Carboon en de Boontjes. We maken er in een gezellige en ongedwongen sfeer een leuke ochtend van en bereiden ons op de laatste zondag voor de start van de carnaval al een beetje voor. Iedereen is van harte welkom en natuurlijk is er geen entree. Vanaf 14.11 uur maakt het Frühschoppen plaats voor de jeugdprinsen proclamatie waar de nieuwe jeugdprins van C.V. De Beeren wordt geproclameerd. Omstreeks 15.11 uur zal de nieuwe jeugdprins zijn intrede gaan maken. Alle kinderen zijn van harte welkom, en krijgen een traktatie.


DE DUJDRIEKESE NOG NET GEEN CARNAVALSJUBILEUM, MAAR TOCH……….. Als oprichter van o.a de voormalige optochtgroep De Dujdriekese hoopt Theo Arets op zondag 7 februari a.s. voor de 54e maal in de Heerlense Winkbülle optocht in een creatieve en carnavaleske uitbeelding aanwezig te zijn. Ooit begonnen als groep in 1963 met het motto Zandvoort 1911 ontstond na een opsplitsing ondermeer de optochtgroep De Dujdriekese . Hun symbool De Dujdriekes - een Heerlense benaming voor tuimelaar en voortstellend een clown die zijn evenwicht zoekt en vindt – hebben ze steeds met trots gedragen. Uiteindelijk kwam er toch in 2011 een einde kwam aan deze succesrijke optochtgroep. In totaal waren ooit 71 personen bij deze groep betrokken. Hun oprichter wilde van stoppen niet weten en ging vanaf die tijd als einzelgänger weer jaarlijks mee in de Heëlesje Optogh.

1963 Zandvoort 1911 1976/ Noa de Cocktail Party loate vier os vare 1982 D`r vasteloavend ii Heële drient ummer beëter 1996 Sjinese sjting, Heële ping ping 2001 De winkbülle kas mar vulle en os mit optog-véèntjes kulle 2009 Hé,maag hei nog gerokt weëde ( paling reukerei ) 2012 50 joar optog lope mit plezeer,mar huj zit ig tog ins geer 2015 Mit d`r pungel durg de Heëlesje dsjungel 2016 …………………………………

54

PRINS DAMIAN DE 1E NIEUWE HEERSER CV DE KANGEROES De carnavals vereniging cv de Kangeroes van de Anbo hoensbroek centrum heeft op 2 januari in een bomvolle narren tempel Damian Dijkhoff uitgeroepen als 32e prins van cv de de kangeroes voor 2016/2017. op deze avond waren vier SHC verenigingen aanwezig,om deze proclamatie met ons mee te maken Damian die in het leven getrouwd is met Dinny, hebben samen vijf kinderen en drie kleinkinderen waar we erg trots op zijn .In het gewone leven is hij vrijwilliger voor Alcander, KBO en Anbo op sociaal gebied. Damian is geboren in Aruba ,waar het carnaval hem met de paplepel is ingegeven. In het verleden was hij in de woonplaats Boxel, penningmeester van de stichting openbaar carnaval Carnaval Boxtel.Nu in het nieuwe carnavals seizoen zal hij als Prins Damian de 1e door het carnavals rijk van cv de Kangeroes gaan. Op zaterdag de 23 januari zal de vereniging hem een receptie aanbieden,die gehouden wordt in de narrentempel van cv de kangeroes,aan de kastanjelaan 140 te Hoensbroek. Aanvang 19.00 uur,waar een ieder van harte welkom is cv de Kangeroes is een van de zes samenwerkende carnavals verenigingen “in Gebrook” waarbij de vereniging garant staat voor de organisatie van het Senioren Carnaval in het centrum van Hoensbroek. Het belangrijkste is natuurlijk de SHC avond op vrijdag 29 Januari 2016 a.s in het MFC Gebrook,dan op 4 februari het “Kowrenne” op de mert en de kinderoptocht op zaterdag 6 februari en als hoogtepunt natuurlijk de grote optocht op maandag 8 februari. Als afsluiting van de carnaval zal Damian de 1e op carnavals dinsdag mee trekken met een Carnavalswagen in de jubileum optocht van cv Blauw-wit die 3x11 jaar bestaan. Voor iedereen die van een gezellige carnaval houdt zijn van harte welkom in onze Narrentempel gelegen aan de kastanjelaan 140 te Hoensbroek. Alle carnavals dagen is er live muziek van ons huisorkest “Liberty” en zijn de consumptie betaalbaar voor iedereen. U bent allen van harte uitgenodigd om samen met Prins Damian de 1e een geweldige carnaval met ons te beleven . Alaaf Prins Damian de 1e cv de Kangeroes Anbo Hoensbroek centrum

Bij u thuis, Mensen in uw buurt,met Bij u thuis, aandacht in uwin buurt, Heerlen! in Heerlen!

Hulp nodig? Bel dan de klantenservice van Meander: 0900 699klantenservice of kijk op Hulp nodig? Bel699 dan0 de van www.meandergroep.com Meander: 0900 699 0 699 of kijk op www.meandergroep.com


SHOWCORPS VOOR DE JARIGE SJUUT WINKBOEBIES TWIRLEN DE OPTOCHT ALS SJUUTEMARIEKES De Blauw Sjuut maakt dit jaar zijn 66e tocht. Reden voor de Winkboebies om in de historie te duiken. Wat blijkt? Anno 2016 is de Sjuut nog altijd verboden terrein voor dames. Nou ja zeg! Als vrouwenbenen niet welkom zijn op de Sjuut, dan maar voor de Sjuut uit. En niet zomaar lopen. Zelfs niet dansen. Nee, dit jaar twirlen drieëndertig Winkboebies de grote optocht van Heerlen, al jonglerend met hun baton (=huppelsjtek). De Winkboebies brengen strak synchroom twirlend een saluut aan de jarige Sjuut met als cadeau hun eigen showcorps ‘De Sjuutemariekes’. De Sjuuteheren -en Sjtadsprins Joris I!- kunnen zich na 66 jaar gelukkig prijzen met een professioneel getraind showcorps van 66 vrouwenbenen. In de optocht vertonen de Boebies een unieke mix van twirlende majorettes, fruitige dansmarietjes en charming cheerleaders. De Winkboebies voegen daarmee flink wat showgehalte toe aan de Sjuutelijke tradities en routines. Het kokette showcorps wordt aangevoerd door Prinses Lizette (Limburgs kampioen Dansmarietje 1972!) met haar Anniedant Katinka. TWIRL ACADEMY GLASPALEIS Aan de optochtpresentatie zijn maanden van noeste dansarbeid voorafgegaan aan de Twirl Academy in het Glaspaleis. In de optocht geven de Winkboebies een show van rhythmic twirling en het zeer moeilijke ‘Super X Strutting’. Na een paar alcoholische consumpties kan het voorkomen dat een Boebie met meerdere batons tegelijkertijd werkt! SJUUTEMANNEN ZINGEN MEE Om de Winkboebies in balans te houden is de muziek met zorg uitgekozen door de Sjuutemannen. Daar hoefden ze uiteindelijk niet lang over na te denken. De keuze is gevallen op het liedje van Omi: Oh, I think that I found myself a cheerleader (“Godmiljaar, ich dink dat ich mich inne cheerleader hub gevonge!”). Op zondag 7 februari brengen de Winkboebies een saluut aan de Sjuut in de grote optocht van Heerlen. En het leven van een Sjuuteman zal nooit meer hetzelfde zijn…

WINKBOEBIES VIEREN 6-JARIG JUBILEUM (66 : 11) ONTSTAAN WINKBOEBIES Het is 2010, het jaar waarin Sjtadsprins Rene II van Hvv De Winkbulle zeker 100 vrienden ziet meelopen in de optocht als “Vrunj va de Prins”. Ontroerend en leuk om van dichtbij te ervaren hoe alles in zijn werk gaat. Maar een aantal dames trokken hun geëpileerde wenkbrauwen op. Zij verwonderden zich over het strakke protocol van de heren van de Winkbulle, het keurslijf van de mannen van de Blauwe Sjuut, de regels van de Raad van Elf en de getemde vrolijkheid van de meneren van de Iereroad. Het was tijd voor een vrouwelijk tegengeluid. En zo zagen de Winkboebies het levenslicht, als ludiek antwoord op het mannelijke regime met zijn ceremonieel vertoon. HET ROZE CHARME OFFENSIEF De Winkboebies zijn moeders, dochters en vriendinnen. Samen vormen zij een carnavalesk charmeoffensief dat een vrolijke tegenwind biedt aan de statige in zwart-wit gehulde Winkbulle. De huiskleur van de Winkboebies is flitsend roze met een gouden accent. De meeste Boebies zijn tegen lunchtijd weer strak in de haarlak met een dubbele dosis lipgloss, extra wimperlijnen en wulpse schoudervullingen. Elk jaar roepen zij hun Sjtadsprinses uit en worden er posters, pins en vlaggen ontworpen. Tussen de bedrijven door houden de Winkboebies zich bezig met borrelen, calorieën tellen en het verzamelen van alles wat roze is. Opvallend feit is dat de Winkboebies de optocht niet lopen, maar dansen. DE OPTOCHT DANSEN Het eerste jaar dansten de Winkboebies de optocht gekleed in een frisse roze variant op Hvv De Winkbulle. De heren van de Winkbulle zagen het wat besmuikt aan maar waren wel zo sportief om de Winkboebies op het podium toe te laten om de prijs voor Beste Nieuwkomer in ontvangst te laten nemen. De Winkbulle waren weer verrast toen de Winkboebies in 2012 Gooische sjiek naar Heerlen brachten. In 2013 dansten de Winkboebies hun eerste ‘Ezel’ binnen als het Winkboebie Ballet. De tweede ‘Ezel’ op rij werd binnengehaald tijdens het 66-jarig bestaan van de Winkbulle. Op Udo Jurgens ‘Met 66 jaar begint het leven pas’ dansten de Winkboebies letterlijk en figuurlijk op een rij. In rampjaar 2015 liet de pekskesleverancier uit China het afweten en dansten de Winkboebies bij gebrek aan een outfit de optocht “Mit nur nog Shuhe an”. OPRICHTING SJUUTEMARIEKES Dit jaar viert de Blauwe Sjuut zijn 66e jubileum. Reden voor de Winkboebies om de Sjuut een kado voor het leven te geven; een eigen showcorps “De Sjuutemariekes”. Zij twirlen al dansend de optocht op 66 strak in Panty-P gehulde benen. De Sjuutemariekes zijn inzetbaar als zinnenprikkelend showcorps en charmant opwarmertje van het Vastelaovendprotocol. Met de oprichting kunnen niet alleen de Sjuutemannen, maar ook Sjtadsprins Joris I met zijn Raad van Elf rekenen op een appetijtelijke geleide tijdens de officiële plichtplegingen. Met de Sjuutemariekes kan het mannelijke Vastelaovendbastion met extra glans en waardigheid hun gezicht laten zien in en rond Heerlen

SJTADSPRINSESSEN WINKBOEBIES 2011-2016 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016:

Oprichting Winkboebies met Prinses Judith I als ludiek antwoord op HVV De Winkbulle Prinses Monny I ontvangt de (roze) sleutel van de stad Prinses Krissy I siert de officiële Prinsenfoto van de krant Prinses Gonny I is de eerste vrouwelijke kandidaat van Hvv De Winkbulle Prinses Jacqueline I zorgt voor een run op de posters Oprichting Showcorps Sjuutemariekes onder leiding van Twirlkampioen Prinses Lizette I


Maak mit de vasteloavend veul sjpas en plezeer, dan zient veer uch de komende 9 mond hiel geer! 0619196830 info@verloskundigenpraktijklief.nl www.verloskundigenpraktijklief.nl

PANNESJOP ALAAF CV PANNESJOP UIT MSP-HEERLEN Jeugd Carnavals Vereniging Pannesjop uit MSP is een bloeiende vereniging, sinds 1979 voortgekomen uit de Ouderraad van Basisschool ’t Pannesjop uit Schaesbergerveld welke wederom dit jaar een nieuw Jeugd Prinsenpaar hebben uitgeroepen! Op zaterdag 9 januari l.l. werd, tijdens een door vele verenigingen drukbezochte Carnavalsmiddag voor de Jeugd van MSP, het 38e Prinsenpaar uitgeroepen t.w.: PRINS CASPER 1E EN PRINSES KIKI 1E. Voor de eerste maal in de geschiedenis van JCV Pannesjop is het een familiefeestje: het zijn nl. broer en zus Hanssen. Van het begin af aan zijn beiden verknocht aan de Carnaval en hebben ieder op hun eigen manier ervan gedroomd om ooit Prins resp. Prinses te willen worden. Casper maakte deze wens al op 5-jarige leeftijd bekend in vele vriendschapsboekjes en Kiki droomde over Prinses zijn met of zonder een Prins op het witte paard...........! PRINS CASPER 1E is 8 jaar en zit op Basisschool ’t Pannesjop in groep 5 bij meester Paul. Hij is een zeer actieve en pittige jongen die houdt van voetballen bij Sporting Heerlen, piano speelt en fanatiek ‘gamed’ op de X-Box. Hij speelt Minecraft, bouwt de geraffineerste bouw-werken met Lego en de tijd die rest brengt hij door met een spannend leesboek en is zeer leergierig! Allemaal ingredienten om ook zijn wens in vervulling te laten gaan om later architect of uitvinder te worden! Hij is bovendien zeer sportief, heeft veel humor en is mede daardoor een echt feestnummer! Een Carnavalist dus..... PRINSES KIKI 1E is 10 jaar en eveneens leerling van de Basisschool ’t Pannesjop bij juffrouw Helene. Ook zij is zeer actief en creatief in haar knutselvaardigheden. Zij danst heel graag en oefent dit bij Swing Inn, is bij de scouting kapelaan Berix, luistert graag muziek en is - zoals vele vrouwtjes - dol op winkelen. Haar hond Winnie (een Cocker Spaniel) heeft in haar een fijn speelkameraadje gevonden. Zeer zorgzaam, rustig, af en toe wat dromerig, maar op zijn tijd ook een waterval die je kan verrassen met haar droge humor en aanstekelijke lach. Kortom een innemend persoontje.... Zij wil later graag kok of patissier worden! Al met al wederom een Carnavalsseizoen waar met een blijde lach naar uitgekeken kan worden. Het ‘Sjpass en Plezeer’ maken staat ook dit seizoen weer hoog in het vaandel van JCV Pannesjop! Mede gezien de aktiviteiten tijdens de georganiseerde Carnavals-middagen voor de Jeugd: Proklamatie op 9 januari en een Jeugdmiddag op zaterdag 6 februari direct na de Optocht in MSP. Optochten waar de vereniging aan deelneemt: in MSP op de zaterdag voor Carnaval, de grote optocht in Heerlen op zondag en op maandag de optocht in Heerlerheide waarvoor de vaders een grote wagen in elkaar geknutseld hebben en de moeders zorggedragen hebben voor de bijbehorende pakjes. Iedereen heeft er weer zin in....! Laten we het samen genieten: ALAAF-ALAAF-ALAAF Impressies en verdere informatie zijn te vinden op: www.jcv-pannesjop.nl.


DE HELE MAAND FEBRUARI

MAAK KANS OP € 750,00 | € 500,00 | € 250,00

Kom naar een SuperGame vestiging of ga naar www.supergame.nl/roulette-knockout en schrijf je in! WWW.SUPERGAME.NL/ROULETTE-KNOCKOUT

POSITIEVE FLOW VAN SERIOUS REQUEST 2015 VASTHOUDEN EN UITBOUWEN TIJDENS DE CARNAVAL Tijdens de carnaval staat op het Pancratiusplein in Heerlen 4 dagen een mobiel LEDscherm van 4 meter diagonaal. Daarop zijn beelden te zien van de carnaval in de meest ruime zin van het woord maar ook aan de bedrijven die de carnaval mogelijk maken wordt gedacht. We spreken Hub Meessen, ondernemer in bewegend beeld met als specialisatie beeld in het buitengebied. We bezoeken hem in zijn studio aan het Tempsplein 1 in Heerlen. De ruimte is ingericht als opnamestudio voor beeld en geluid waarbij de ronde green screen in het oog springt. Hier worden korte TV-items opgenomen en de achtergrond kan digitaal worden ingevuld. De flyhtcases die er staan zijn de laatste spullen die nog moeten worden opgeruimd i.v.m. met de productie van het Glazen Media Café dat door Mobile Live geïnitieerd en gerund werd tijdens Serious Request Heerlen 2015 in het naast gelegen pand aan het Raadhuisplein. “Een waanzinnige ervaring” vertelt Hub Meessen, “zoveel mensen in de stad. In het Glazen Media Café waren onder andere optredens van artiesten en interviews met meer of minder bekende Nederlanders. Dat alles was aan de overkant van de straat te zien op ons grote mobile Led-scherm naast het Glazen Restaurant. En natuurlijk ook op www. mobilelive.tv en bij TV Limburg. Het was zeven dagen flink aanpoten maar het was de moeite meer dan waard. Zeker als ik daarbij nog mag vermelden dat de omzet van het café geschonken is aan Serious Request”. Met het carnavalsseizoen voor de deur is er niet veel tijd om uit te rusten. “Tijdens de carnaval zal het qua drukte niet veel anders worden” zegt Hub Meessen. “Elke dag worden er items gefilmd die een onderdeel vormen van de Heerlense vasteloavend en die dan dezelfde dag op het mobiele LED-scherm te zien zijn. Samen met de vele carnavalsvierders vormen deze beelden een fraai decor in de binnenstad”. Doordat het LED-scherm mobiel is, op- en afbouwen neemt nog geen tien minuten in beslag, kan het op één dag op meerdere plaatsen worden ingezet. “Ja”, zegt Hub Meessen, “dit is ook gebeurd in het voortraject van Serious Request. Het mobiele Led-scherm werd toen op één dag ingezet in 5 verschillende wijken van Heerlen, dat is ook de kracht van het mobiele Led-scherm.” Als we Hub Meessen vragen wat voor hem het hoogtepunt van de carnaval is, blijft het even stil. Dan zegt hij “Ik twijfel tussen de proclamatie en de grote optocht of misschien is het wel dat meisje van 5 jaar dat tegen mij roept: Kijk meneer, ik ben vandaag prinses.”


NÚ OOK BUSJES-WASH TOT 3.10 M

Prins Mauritslaan 171 Beek www.carwashbeek.nl

HEKSETREFFE HEERLEN Heksetreffe 2016 goes on board met Big Benny, Beppie, Erwin, Fabrizio, De Dörpsgekke, Paul en Leo, Vee en Dee en DJ Bram. Het Heksetreffe vindt plaats op woensdag 3 februari van 19.45 uur tot 02.00 uur in diverse cafés in de binnenstad van Heerlen. Hier zullen geweldige artiesten en dj’s zorgen voor een onvergetelijke avond. Het Heksetreffe is voortgekomen uit het Oad Wieverbal. Alleen gaan de dames ipv “Oad Wief” op stap als heks, zodat zij onherkenbaar zijn voor hun eigen partner/ vrienden. Om 00.00 uur verwijderen de heksen de kinnen, neuzen en pruiken. En vieren zij samen met hun partners en vrienden verder. De eerste 250 heksen ontvangen een leuke gadget! Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. Tevens wordt er een prijs uitgereikt aan de mooiste, origineelste of creatiefste heks van het jaar. Hierbij het VOLLEDIGE PROGRAMMA voor Heksetreffe 2016 woensdag 3 februari: • Vanaf 19.45 uur afhalen gadgets bij café De Kromme Toeter en café Bracke • 20.30 uur Big Benny, café Bracke • 21.15 uur Paul en Leo, café Pelt • 21.45 uur Fabrizio, café De Kromme Toeter • 22.15 uur Vee en Dee, café d’r Klinge • 22.45 uur Erwin, café De BeerKompanie en vanaf 21.30 - 02.00 uur Dj Bram • 23.15 uur De Dörpsgekke, Club Koko • 23.45 uur Beppie, café Bijsmans. • 00.30 uur Prijsuitreiking heks van het jaar door onze stadsprins Joris 1, café De Kromme Toeter. Kijk voor meer info op www.heksetreffe.nl en www.facebook.com/heksetreffe

DE 26

SOEPLUMMELE 26

Prins Dennis I werd 27 jaar geleden geboren in de Vroedvrouwenschool op de Heerlerbaan en is uiteraard nog steeds woonachtig hier. Dennis is op en top “Heëlebaaner” en heeft, om zo te zeggen, zijn hart verloren aan deze wijk en aan de carnaval.

In zijn vrije tijd doet hij graag leuke dingen. Zo heeft hij o.a. zijn tractorcertificaat behaald en al meteen kwam de vraag van vv Ummer de Letste of hij voor hun de optocht in Heerlen, Heerlerbaan en Landgraaf wilde rijden. Dat deed hij uiteraard met veel plezier en hij bouwde zelfs aan de wagen mee.

Dennis is werkzaam als logistiek medewerker bij de Fima Cetex in Kerkrade. Hier is hij begonnen met het laden en lossen van de vrachtwagens en zo af en toe mocht hij ook met het busje op pad om bij de klanten goederen te leveren of op te halen. Dat laatste werd steeds meer en zo kwam het ook snel ervan dat hij het groot rijbewijs C en CE mocht gaan halen. Zo kon hij tenminste legaal de weg op met de vrachtwagens. De eerste kennismaking en meteen ook optredens tijdens de carnaval was met de badjes van de St Josephschool tijdens de Kinderrevue van de Stichting Jeugdcarnaval. Zodoende werd hij met de leeftijd van 8jaar gevraagd om Jeugdpresident te worden bij de St Jeugdcarnaval Heerlerbaan. Dit kwam vooral door zijn rol als Ron Brandsteder bij het optreden van de Moppentoppers.   Het was toen al zijn wens om Jeugdprins te worden op Heëlebaan. Dit was echter niet mogelijk omdat zijn zus Melanie Bloemenmeisje werd in dat jaar, (nu al 22 jaar geleden). En dus werd hij dus met veel plezier jeugdpresident.

Door dat bouwen aan de wagen en presenteren voor de Jeugd ontstond er een goed contact met HVV De Winkbulle. In 2009 kwam dan ook de vraag of hij eens mee wilde gaan met de raad van 11. Na een jaar als aspirant-lid mocht hij  toetreden tot de raad van 11 en sloot hij later ook nog aan bij de wagen bouwcommissie.

De jeugdrevue en receptie presenteerde Dennis samen met Pe Diederen, waar hij veel van geleerd heeft.

Echter de wens om prins te worden op Heerlerbaan bleef er stilzwijgend, nu mag deze wens dan ook eindelijk werkelijkheid worden.


CV ÇA VA Cv Ça Va is een carnavalsvereniging uit Heerlen bestaande uit 18 leden, variërend in de leeftijd van 26 tot 31 jaar. We kennen elkaar (bijna) allemaal van de middelbare school (voornamelijk het Grotius College). Op de verjaardag van een van onze leden in 2007, waren alle leden van de vereniging bij elkaar. De heren waren al van plan om de optocht van Heerlen te gaan lopen, maar ook de dames hadden dit idee. Na enkele drankjes ontstond het idee om samen de optocht van Heerlen te lopen onder één naam, één vriendengroep en dus één vereniging: Cv Ça Va! Het eerste jaar was een opstapje; er werd een grote wagen aangeschaft en simpele pakjes in elkaar gezet. Er werden 2 optochten gelopen; en dit beviel zo goed dat men al snel riep ‘dit moeten we elk jaar doen!’. En zo geschiedde het. Sindsdien loopt Cv Ça Va elk jaar diverse optochten in Heerlen met een grote wagen en 18 leden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een mooie groep die zichzelf elk jaar weer probeert te overtreffen; mooiere pakjes, een mooiere wagen, een groter budget etc. Maar iets wat al jaren hetzelfde is zijn de leden.

ENKELE WEETJES: • Naast de wagen, pakjes en het lopen van optochten organiseren we ook elk jaar een feestavond in onze stamkroeg Café d’r Klinge op het Pancratiusplein. Die feestavond vond dit jaar plaats op 15 januari, met optredens van Vee & Dee, Spik en Span, de Dorpsgekke en Demi-Sec • Cv Ca Va heeft al meerdere prijzen gewonnen in de grote optocht van Heerlen; 1e prijs grote groepen in 2012, 1e prijs grote wagens en 2e prijs grote groepen in 2013 en de 2e prijs grote groepen in 2014. Uiteraard doe we mee voor het plezier, dat is het belangrijkste! Maar als we dan eenmaal een prijs wonnen, waren we ook door het dolle heen! • In 2013 en 2014 hebben we een Prinsen kandidaat mogen leveren om stadsprins van Heerlen te worden; helaas heeft het nog niet zover mogen komen. Maar wie weet wat de toekomst brengt! Dat zou toch fantastisch zijn?! • Team Ca Va (een delegatie van 5 mannelijke leden van Cv Ça Va) heeft in mei 2015 meegedaan met de Red Bull Zeepkistenrace in Valkenburg, en zijn met een eigen gemaakte zeepkist van de Cauberg afgevlogen! • Elk jaar roepen we (democratisch) een prins(es) uit binnen de groep. Deze persoon mag zich het hele carnavalsseizoen Prins(es) van Cv Ça Va noemen! Wat nog meer? Niets. Maar leuk dat het is! • We hebben binnen de vereniging enkele ‘commissies’, zo is een groep die zich bezig houdt met de pakjes, een groep met de feestavond, een andere groep weer met de wagen etc. Dit werkt zeer goed en voorkomt dat we met 18 kapiteins het schip besturen. • Cv Ca Va bestaat al 8 jaar uit (min of meer) dezelfde leden; dat maakt het enorm echt en zijn we ook echte vrienden van elkaar! Zo is er haast nooit onenigheid en vinden we nog altijd het plezier in de Heerlense vasteloavend! • We hebben al sinds 2009 dezelfde chauffeur voor onze wagen: Niek met de Deutz! Niek vindt het fantastisch om elk jaar weer met de tractor van zijn vrouw, in weer of geen weer, de wagen voort te trekken. Niek, dat je nog lang onze chauffeur mag zijn! Voor meer (achtergrond)informatie, leden informatie en foto’s & filmpjes, kun je terecht op onze website WWW.CVCAVA.NL

C.V DE JONGE BÖCK TE NIEUW-EINDE Vrijdag

5 februari 10.00 uur Scholenbezoeken 19.00 uur Penalty trappen en jeugd en proclamatie NEC’92/ Vloerenboulevard. Zaterdag

6 februari

Kindermiddag van 14.11 uur tot 17.30 uur 19.00 uur afhalen Jeugdprinses en Prins 20.11 uur Prinsenbal.

Zondag 7 februari 14.11 uur Bezoek verschillende kindermiddagen op Nieuw-Einde en Heksenberg Aansluitend bezoek Jeugdproclamtie V.V Groene-Ster 20.11 uur Eurobal ( Consumpties 1 € ) Maandag

8 februari

13.11 uur Grote Optocht Heerlerheide 19.11 uur Bezoek Ouderencentrum de Cook 20.11 uur Optochtbal

9 februari

20.11 uur Pyjama bal en Afsluiting Carnaval

10 februari

20.30 uur Haringhappen

Dinsdag Woensdag

Alle avonden worden gehouden in Café-Zaal De Varenbeuk, Hei Carisborgweg 19, te Nieuw Einde.

ALLE DAGEN GRATIS ENTREE

Leers

Hart

De leden die Cv Ça Va maken tot wat het is; een enthousiaste groep vrienden en vriendinnen die de carnaval in Heerlen elk jaar weer weten op te fleuren. Een diverse groep met één ding gemeen; de passie voor carnaval.

VASTELOAVEND SAME!

ALAAF

Vier wunsje uch allenui inne sjieke vasteloavend! www.hart-leers.nl 27 27

2


CARNAVALSKOSTUUMS VOOR HELE BIJZONDERE CARNAVALSVIERDERS Het is bijna carnaval, tijd om je te verkleden en natuurlijk wil je indruk maken met je kostuum. Op weg dus naar de carnavalswinkel en op zoek naar de perfecte outfit waarmee je dit jaar de show gaat stelen. Maar wat als je in een rolstoel zit? Je rekening moet houden met slangetjes voor sondevoeding en het niet zo gemakkelijk is om je om te (laten) kleden? MRTS 07 maakt kleding en accessoires die past in het modebeeld en daarnaast allerlei slimme eigenschappen heeft die ervoor zorgen dat je kleding lekker zit en gemakkelijk aan- en uit te trekken is. Er is ruimte voor slangetjes en allerlei gemakkelijke openingen die mooi zijn weggewerkt zodat je het niet ziet. De sjaals laten geen vocht door en trendy beenwarmers toveren je schoenen om in mooie laarzen die perfect passen bij je outfit. Sinds kort is er de carnavalskleding met speciale eigenschappen die rekening houden met rolstoelgebruik. Het is meer dan rekening houden; je rolstoel maakt deel uit van je kostuum. Wat dacht je van een ridderoutfit compleet met rolstoelpaard? Of een prinsessenjurk waar de rok helemaal om de rolstoel valt en door de rolstoel op zijn plek wordt gehouden? MRTS 07 staat voor Maurits (geboren in 2007). Maurits is de zoon van oprichtster Nelleke Litjens en de grote inspiratiebron voor het label. Maurits ondervindt door NAH ,dat hij in 2012 tijdens een ernstig ongeluk heeft opgelopen, een veelvoud aan praktische problemen en MRTS 07 biedt voor veel van deze ongemakken een mooie oplossing. MRTS 07 is een project van Stichting Makiki Limburg. Een stiching die zich richt op het organiseren van gratis activiteiten voor kinderen met een handicap of beperking en hun familie. Nelleke heeft in mei 2015 deze stichting in het leven geroepen; “Makiki is het resultaat van alles wat ik heb meegemaakt, geleerd en wat ik denk toe te kunnen voegen aan het leven van Maurits en andere gezinnen zoals wij; Leerzame, leuke activiteiten met andere kinderen en ouders. “ Het doel van de stichting is het bieden van een platform waarbij ouders van deze speciale kinderen ervaringen kunnen delen en samen met hun gezin kunnen genieten van leuke, ontspannende activiteiten in een veilige (aangepaste) omgeving. Alle activiteiten van Stichting Makiki Limburg vinden plaats in de Ronald McDonald Kindervallei. Een prachtige locatie die de perfecte omgeving biedt om samen te genieten van gezellige activiteiten. “Door de aangepaste ruimtes en de geweldige vrijwilligers voel je je altijd welkom. Vorig jaar hebben we een poppenkast voorstelling georganiseerd, een theatervoorstelling van Vertelhuis Racontella , een wintermarkt met aangepaste kleding en speciaal spelmateriaal en een fantastisch optreden van Het Klein Zintuigen orkest van de Cliniclowns. We zijn al bezig met de agenda voor 2016, deze wordt medio februari bekendgemaakt op onze website. Om de activiteiten voor alle kinderen gratis te houden, zijn we afhankelijk van subsidiëring en donaties. Het Elizabeth Strouven fonds heeft ons gesteund en mede daardoor is het ons gelukt om het eerste jaar zulke mooie activiteiten te realiseren, aldus Nelleke.” “Tijdens de activiteiten heb ik veel gesproken met ouders die een zorgintensief kind hebben en door samen van gedachten te wisselen ben ik op het idee gekomen om aangepaste producten te ontwikkelen, met name op gebied van kleding. Het aantrekken van een jas terwijl je kind in zijn rolstoel zit, het wegwerken van het sondevoedingsslangetje, het ondergoed dat niet bestand is tegen doorlekkend incontinentiemateriaal, allemaal zaken waar ik zelf vrijwel dagelijks mee geconfronteerd word.” Door Nelleke haar eigen ervaringen en de input van andere ouders is dus het nieuwe project ontwikkeld; het kledingmerk special voor deze kinderen. De opbrengst van MRTS 07 gaat direct naar Stichting Makiki en wordt ingezet om nog meer activiteiten te organiseren. Zo wordt je geld op twee manieren goed besteed; je koopt een product dat praktisch én mooi is en daarnaast zorg je dat nog meer kinderen kunnen genieten van gratis activiteiten. Doe ook mee aan onze carnavalsactie: like onze MRTS 07 Facebook pagina en loot mee voor een gratis carnavalskostuum (of een ander item uit onze webshop) Kijk voor meer info op www.makikilimburg.nl en op www.mrts07.nl

28

28


CV CARBOON & DAMESGARDE DE BOONTJES 1X11 JAAR. In een bomvolle narrentempel Café Zaal d’r Bok werd op zaterdag 14 november jl. de jubileum proclamatie gehouden van CV Carboon & Damesgarde De Boontjes, de jongste Heerlerheidse Carnvalsvereniging die dit seizoen haar eerste officiële jubileum van 1x11 jaar vieren. Nadat president Perino Marchetti de avond had geopend en maar liefst 12 gastverenigingen welkom waren geheten kon het programma beginnen. Bijzonder was de aanwezigheid van een afvaardiging van het bestuur van de BCL, om de vereniging en de 3 jubilarissen (René Sangers, Jolanda Sangers en Max Dirkes), die sinds de oprichting deel uitmaken van CV Carboon, te feliciteren met deze mijlpaal. Na dit feestelijke moment was de tijd gekomen om afscheid te nemen van de jeugdprinses van 2014, Desteny 1ste. Na een spetterend optreden van niemand minder dan Domm & Dööll werd de nieuwe Jeugdprinses van het jubileumjaar 2015 geproclameerd. Nadat de prachtige geschilderde kist de zaal ingereden was werd er afgeteld van 11 naar 0 en kwam Jeugdprinses Angelica de 1ste. te voorschijn. Na een optreden van het duo de Vlaegelkes moest ook prinses Jessica de 1ste (2014) haar waardigheden afstaan. Toen zij was geïnstalleerd als ex-prinses was het tijd voor de finale van de avond: de Proclamatie van de eerste Jubileumprins van CV Carboon. Omdat 2015 in het teken staat van de jaar van de mijnen en CV Carboon is ontstaan als eerbetoon aan het rijke Heerlerheidse Koempelverleden werd de proclamatie van de Jubileumprins en zijn adjudant op een toepasselijke manier ingeluid door de binnenkomst van twee kolenwagentjes waarin de prins en zijn helper verscholen zaten. Na het aftellen kwam Ron Petschnik als Jubleumprins RON D’R TWIEËDE tevoorschijn, even later gevolgd door zijn Adjudant Willem Hulshof, die de nieuwe hooglustigheid dit seizoen in een prachtig adjudanten pak zal bijstaan. Tijdens de installatie van Prins Ron d’r Twieëde werd bovendien de splinternieuwe scepter van CV Carboon in gebruik genomen. Nadat Jubileumprins Ron d’r 2e samen met zijn vrouw Anita de prinsendans had gedaan kon hij eindelijk feest gaan vieren. Met een spetterend optreden van niemand minder dan Erwin werd de finale van het Jubileumfeest ingezet en werd er tot in de vroege uurtjes feestgevierd op d´r Bok.

CARNAVALSKLEDING BEURS Ook dit jaar gaan we weer een Carnavalskledingbeurs organiseren en wel op zondag 20 november. Dit wordt de 9e beurs die er aan komt en we gaan er weer voor! Wij verkopen voor u uw carnavalskleding en accessoires en hopen op voldoende deelname zodat we iedereen tevreden kunnen stellen. Afgelopen jaar stonden de kopers al weer eerder voor de poort en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag en verkoop. 20% van de door u verkochte kleding gaat naar een goed doel. In 2015 hebben wij € 450 kunnen schenken aan Serious Request. Aanleveren van de kleding kan na inschrijving op zaterdag 19 november. De verkoop is op zondag 20 november tussen 11:00 en 16:00 uur in de Basisschool St. Martinus, De Doom 11 te Welten (Heerlen). Wij zijn te volgen op de Facebookpagina genaamd Carnavalskledingbeurs. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onderstaand mailadres. Met vriendelijke groet Monique, Anita & Truus Organisatie Carnavalskledingbeurs Welten carnavalskledingbeurs@kpnmail.nl

LVK 2016

FINALEPLAATSEN VOOR ZANGDUO’S PAUL & LEO EN VEE & DEE Bij het ter perse gaan van de Vasteloavend Gezet was het net bekend: Heerlen levert maar liefst 2 LVK finalisten! Paul & Leo en Vee & Dee staan in de finale en deden een gooi naar het behalen van de titel. Alhoewel de LVK finale op vrijdag 22 januari te Venray plaatsvond (en deze gezet dan nog niet uit is) duimt de Gezet van harte mee om de Bertha Paulissen trofee naar Sjpassemig te halen. We hopen van ganser harte dat ondertussen een van beide kanjerduo’s het LVK gewonnen heeft. Wat ons betreft kan dat overigens niet anders: de nummers zijn immers carnavalskrakers van jewelste. PAUL&LEO // VASTELAOVESBLOOD Als heuse carnavalsvampiers bestormen de heren menig podium in en buiten onze regio. Hun ijver en vlijt levert jaar na jaar weer verrassingen op en vele optredens op diverse podia. Op www.PaulenLeo.nl valt overigens ook meer dan genoeg te beleven. Ook de carnavalsclip van hun nieuwste hit is er, dat spreekt voor zich, prominent te zien. Met Vasteloavesblood wonnen beide heren dit jaar het Sjlagerkonkoer van Heele. Ook daarbij werd de juiste toon geraakt. Net nadat zij hun jaarlijkse revue Hinger gen Hergod’s vot afsloten stonden zij daags erna op het LVK podium. Met zo’n voorbereiding kan het haast niet mis gaan… Toch? VEE&DEE // TIS VASTELOAVESWEER! Al meer dan 20 jaar zingen Vee&Dee samen liedjes. De paraplu speelt een hoofdrol in hun nieuwste nummer. Niet om snoepjes mee te vangen…. Misschien wel veel meer om droog te kunnen blijven tijdens alle sjpass en plezeer of om het zonnetje van het bolletje te houden. De samenzang maakt het nummers ijzersterk terwijl het enthousiasme er van af druipt. Terwijl Vee & Dee druk in de weer waren bij de kinderzitting van De Eekheuere werden zij verrast met het bekendmaken van hun LVK finaleplaats. Paul en Leo waren ietsje verderop in het Cultuurhuis en overkwam daar nagenoeg hetzelfde. Ook de facebookpagina van Vee & Dee is overigens een bron van informatie en zeker een bezoekje waard. Ondertussen is de LVK finale voorbij en staat de LVK trofee hopelijk al lang en breed te pronken in onze stad. Duo’s Paul & Leo en Vee & Dee van harte gefeliciteerd met jullie f inaleplekken!

PROFICIAT !! 29

29

2


HOBBY? Ik mag graag wat fotograferen en digitaal kloemelen met beeldmateriaal. Weberen is een nieuwe passie en natuurlijk vastelaovend vieren. Sinds mijn meiden hockeyen ben ik ook vaak op het hockeyveld en ben ik zelfs teammanager van een van de teams. Lief en leed deel ik met mijn koempelclub Roda JC Kerkrade. Die club zit diep van binnen. Als jonge jongen ging ik op zondag vaak naar Kaalheide en tegenwoordig ga ik samen met Jos met veel plezier naar het PLS. MEEST RISKANTE BESLUIT AFGELOPEN JAAR? Omdat ik vijf jaar geleden al gevraagd ben voor het Prinsschap, kan ik dat niet noemen. Dan maar die van het kopen van de grote telefoon met heerlijk grote cijfers en letters …. WAT KAN IK GOED EN WAT KAN BETER? Zoals gezegd, mag ik graag ´moelen´, maar mijn vrouw en kinderen zeggen terecht dat ik beter moet luisteren. WAT HEB IK MET CARNAVAL? Het is een heerlijk warm feest dat dicht bij me staat. Carnaval vier je samen! Plezier, ontspanning en creativiteit samen met vrienden en mensen die wat voor me betekenen. Hoeft niet super uitbundig, maar wel een paar dagen de volledige focus op vastelaovend. Ik vier het graag op mijn eigen manier. Ga graag eens naar een evenement zoals het LVK, maar vier vooral in mijn eigen omgeving, in mijn eigen kroeg, met mijn eigen vrienden en bekenden. Pap en mam vierden vroeger al carnaval. Pap was op zijn 20e de eerste Prins van C.V. Edelweiss uit Brunssum en mijn broer was Prins bij ons eigen Blauw Wit in het seizoen 2002-2003. Ik heb mijn vrouw ook ontmoet tijdens carnaval. Ik vierde toen nog in Broenssem. Via mijn vrouw heb ik Gebrook leren kennen en dat beviel goed. Vastelaovend in Mariarade heb ik ontdekt door mijn neef Luc die goed bevriend was met oud Prins Gerrie de Jong. Mariarade beviel ons zo goed dat we er in 1997 zijn komen wonen. MIJN FAVORIETE VASTELAOVES LEEDJE? Het een en ander van de Bölkes (een onbekend groepje uit Mariarade), Kölsch: met name Brings en de Höhner, Limburgs: Kartoesj, Ummer d´r Naever en de Heeringbiessere. De tekst van het nummer “Durf tse Leave” van de Heeringbiessere beschrijft voor mij het ultieme vastelaoves gevoel. Daarbij is het ook nog een leuke mars en dat kan zelfs ik aan! WANNEER BEN IK ALS PRINS GEVRAAGD? Zoals gezegd meer dan vijf jaar geleden na een carnavalsactiviteit. Ik zat met Joep Gorski op het biljart aan het einde van een avond. Hij zei: `Is dat niets voor jou en dan tijdens ons jubileum?` Ik heb meteen ja gezegd en hoefde er niet over na te denken.

INTERVIEW

PRINS ROBERT I VAN C.V. BLAUW WIT Volledige naam: Robertus Engelbertus Aleida Ruiter Geboren: Brunssum 28 juni 1966 Woonplaats: Mariarade Volledige Prinsennaam: Prins Robert I van Groot Mariarade en omstreken VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD? Ik ben verliefd op Nicole, blij verloofd met RRA advocaten en gelukkig getrouwd met d’r vastelaovend. Of was het een andere volgorde ….? BEROEP TIJDENS DE OVERIGE VIER SEIZOENEN? Gewoonweg ‘moelejan’. Als advocaat heb ik van praten mijn beroep gemaakt.

MIJN MOOISTE VASTELAOVES MOMENT? Dat is niet een moment, dat is een gevoel. Voorbereidingen treffen. Thuis L11 opzetten, overal confetti op de grond, nonnevotten op tafel, koude schotel in de koelkast, zuurvlees op het vuur, overal hangen “peksjes” en steeds weer net even te laat zijn voor de volgende activiteit. HOE EINDIGT EEN AVOND DOORZAKKEN? In bed. WAT HEB IK TE ZEGGEN TEGEN DE BURGERS VA GEBROOK? Vastelaovend vier je samen! Samen met wie dan ook. In deze tijd belangrijker dan ooit. Het maakt niet uit met wie, ‘n braggelaer, ‘n breuzelaer, ’n wauwelaer etc. WAT HEB IK MET HET MOTTO 5 X11 JAOR VERSJLINGERD AA GEBROOK? Gebrook is mijn thuis geworden. Ik ben weliswaar import, maar toch. In Gebrook veul ich mich thoes, op Mariarade bin ich greutsj! WAT DRINK IK GRAAG? Ik kan genieten van een pilske op zijn tijd. WAT HEBBEN WE JE NIET GEVRAAGD? Wat is mijn gewicht en wat weeg je voor en na carnaval? Te veel … en daarna nog meer……………

LOS PAPAS 23 JAAR JONG Los Papas een carnavals-koldergroep is 23 jaar jong. Los Papas een vriendenclub door dik en dun. Los Papas bestaande uit 8 mannen van de Heerlerbaan, wij presenteren op een humoristische wijze dans, show en cabaret. Dit jaar hebben we het genoegen om onze 7de plek te mogen verdedigen bij het Männerballettmeisterschaft in Duitsland. Los Papas bestaat vanaf 1993/1994 in wisselende samenstelling. Los Papas is ontstaan uit een kolderieke bijdrage aan de jaarlijkse schoolcarnaval. Los Papas bestaat uit: Ger Wagemans, Hans Kroon, Henk van Hertrooy, Jack Vinken, Jo Hobiers, Tibert Lagarde, Walter Derks, Louis Janssen en Jo Hendriks. Voor Los Papas is geen enkele stad te ver. Los Papas is ook een graag geziene gast in zowel België als Duitsland. Ons repertoire is zo breed dat wij zowel voor een vrouwenzitting en de algemene zittingen een ruime keuze hebben. Tevens verzorgen wij optredens voor bejaarden en gehandicapten VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.LOSPAPAS.NL

30

30


JOS 3E

38E PRINS BIJ C.V. DE BISTROJANEN ’77. Op Zaterdag 16 januari jl. werd op een zeer druk bezochte proclamatieavond de 39e Prins van C.V. de Bistrojanen ‘77 uitgeroepen. Vooraf hadden velen zo hun eigen gedachten over de identiteit van de nieuwe heerser over het Bistrojanenrijk. Een jaarlijks terugkerend aspect, uiteraard werden weer diverse personen in de lichtspot gezet die als nieuwe prins met de scepter over het bistrojanenrijk zouden willen gaan zwaaien. Het programma werd geopend door President Sjef met de installatie van Ger Palmen als nieuw raadslid van de raad van elf. Aansluitend presenteerde dansmarietje Jill (Klijn) weer haar nieuwe dans aan de aanwezige Prinsen en Prinsessen. Na allerlei bedankjes en diverse polonaises werd het dan echt de hoogste tijd voor het aftreden van Prins Jeremy 1e. Alvorens het aftreden begon, werd iedereen bedankt, zijn ouders en vriendin Simone. Adjudant Remön en Papa Jack werden nog even extra in het zonnetje gezet voor hun steun tijdens het afgelopen seizoen. Dit werd gewaardeerd door een persoonlijk cadeau. Zijn grootste bedankje ging natuurlijk naar de vereniging voor het geweldige seizoen als Prins Jeremy 1e . Tijdens een zeer emotioneel afscheidslied werd Prins Jeremy 1e ontdaan van zijn attributen als Prins en ontving de vriendin van Jeremy een bos bloemen van de voorzitter. Jeremy en zijn vriendin Simone werken beiden in het dagelijks leven voor het merk met de bekende Appel. Mede hierdoor moest Jeremy verkleed als een banaan samen met zijn Simone echte appels gaan verkopen onder de aanwezigen in de zaal. Dit resulteerde in een flinke kist met Appels die uiteindelijk helemaal leeg moest zijn om vervolgens toe te mogen treden tot de Oud-Prinsenraad. Na zijn opdracht te hebben volbracht, werd Jeremy geïnstalleerd als Oud Prins Jeremy 1e. Aansluitend was het dan de hoogste tijd om de nieuwe Prins van de Bistrojanen aan het publiek voor te stellen. De nieuwe Prins werd op bouwvakkersmuziek in een kist naar het podium gereden en vervolgens door enkele leden op het podium geplaatst. Na een kort intermezzo door de President en de handlangers werden uiteindelijk de bordjes tevoorschijn getoverd met de naam van de nieuwe Prins. Na het aftellen verscheen uit de kist de nieuwe heerser van het Bistrojanenrijk. Het was Jos Boogaards die zich presenteerde als de nieuwe Prins van de Bistrojanen. Met echtgenote Ria, kinderen en partners en kleinkind Djayden erbij, begon President Sjef samen met de voorzitter met het installeren van de nieuwe Prins.

Na de installatie en het voorlezen van zijn proclamatie en het uitreiken van zijn prinsenorders aan familie, leden, dames en kinderen van de leden van de bistrojanen, was het de hoogste tijd om de prinsenfoto te onthullen en op te hangen in de prinsengalerij van de Bistrojanen. Na exact 6 jaar kon Jos eindelijk zijn droom in vervulling laten gaan om Prins te worden bij de Bistrojanen. Het was namelijk op 16 januari 2010 dat Jos lid werd van de Raad van Elf, echter na 2 jaar moest hij noodgedwongen afscheid nemen van de vereniging. De Prinsendans werd gedanst door Prins Jos 1e samen met zijn Ria, compleet gehuld in de Serpentines. Ook na de prinsendans bleef het leuk en gezellig. Samen met zijn familie en de Bistrojanen belooft Prins Jos 3e er een kort en knallend carnavalsseizoen van te maken in “Ons Trefcentrum te Hoensbroek”. Het was nog leuk en gezellig voor de rest van de avond, allemaal leuke en vrolijke gezichten en werdnog doorgefeest tot in de late uurtjes. Prins Jos 3e stelt een ieder in de gelegenheid om hem te feliciteren op Zaterdag 30 januari a.s. vanaf 19.33 uur in de Narrentempel van C.V. de Bistrojanen, ‘ONS TREFCENTRUM te Hoensbroek-Zuid aan het Pius XII-Plein 38. Aansluitend aan de receptie is er een Oud-Prinsenbal tot in de kleine uurtjes.

PROGRAMMA VAN C.V. DE BISTROJANEN Vrijdag 29-01-2016 Gebrook blieft Gebrook aanvang 20:11 uur MFC-Gebrook Woensdag 27-01-2016 Uitreiking D’r Uul aanvang 20:11 uur Café Amicitia Zaterdag 30-01-2016 Prinsenreceptie aanvang 19:33 uur Ons Trefcentrum Donderdag 04-02-2016 Koeienbal aanvang 20:33 uur Ons Trefcentrum Zaterdag 06-02-2016 Kinderoptocht aanvang 14:11 uur Markt Hoensbroek Zaterdag 06-02-2016 Carnavalsbal aanvang 20:33 uur Ons Trefcentrum Zondag 07-02-2016 Kindermiddag aanvang 14:11 uur Ons Trefcentrum Zondag 07-02-2016 Carnavalsbal doorlopend/aansluitend aan de kindermiddag Maandag 08-02-2016 Grote optocht aanvang 13:11 uur Markt Hoensbroek Maandag 08-02-2016 Optochtbal aanvang 16:11 uur Ons Trefcentrum na afloop van de grote optocht. Dinsdag 09-02-2016 Jubileumoptocht aanvang 13:11uur Mariarade Woensdag 10-02-2016 Haringen happen aanvang 20:11uur Ons Trefcentrum

31

31

3


ONZE PRIJS IS HET BEWIJS KEUKENHAL WENST U EEN PRETTIGE CARNAVAL. KEUKENHAL HEERLEN IS IN FEBRUARI

DALIA (305 x 246 cm)

ELKE ZONDAG GEOPEND

Is als volgt samengesteld:

VAN 12:00 UUR TOT 17:00 UUR OOK OP ZONDAG ALLE KEUKENS ONDER INTERNETPRIJZEN!

• Keukenkasten: € 1.844,• Apparatuur: € 730,- Koelkast - Oven - Gaskookplaat - Afzuigkap

€ € € €

229,227,135,139,-

• Accessoires: • Werkblad:

€ €

75,349,-

===================

NETTO PRIJS: € 2.998,-

€ 2.998,LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

Heerlen, H e e rl e rb aan 23 5 , T . 0 4 5 -5 4 1 4 8 4 8 | S i t t a r d , I n d u st rie st raat 37, T. 0 46- 40 0 0 0 5 0

O N Z E

P R I J S

I S

H E T

B E W I J S .

W W W. K E U K E N H A L . N L

Wie belt u als de politie voor de deur staat? 088-WEENING

voor dringende gevallen 24u per dag

Kouvenderstraat 218 Hoensbroek T +31(0)88 933 64 64

strafrechtadvocaten.nl

Maastricht • Utrecht • Roermond • Hoensbroek

Profile for i'M DESIGN

Vastelaovendgezet 2016 // KALIBER MEDIA  

De Vastelaovendgezet 2016 in opdracht van KALIBER MEDIA uit Heerlen. Alles over de prinsen van Heerlen/Hoensbroek en de programma's van het...

Vastelaovendgezet 2016 // KALIBER MEDIA  

De Vastelaovendgezet 2016 in opdracht van KALIBER MEDIA uit Heerlen. Alles over de prinsen van Heerlen/Hoensbroek en de programma's van het...

Advertisement