Page 1

IMD Ermua NOTA DE PRENSA | PRENTSA OHARRA ERMUKO UKE-k “ESKALADARA HASTAPEN IKASTAROA” ABIAN JARTZEN DU MARTXOAREN 1ETIK AURRERA

Ermua, 2011ko otsailaren 10ean Behin Betiondo Kirol Guneko rokodromo-boulderraren eraikuntza obrak bukatuta, Ermuko UKE-k “Eskaladara Hastapen Ikastaroa” martxan jartzen du 3 biztanleria-talderi zuzendua: 6 eta 11 urteen bitarteko haurrak, 12 eta 24 urteen bitarteko gazteak eta 25 urtetik gorako pertsona helduak. Ikastaroa egun ezberdinetan burutuko da taldearen adinaren arabera: o Haurrak: Astearte eta ostegunetan 17:30etatik 18:30etara arte (osotasunean euskeraz). o Gazteak: Ostiraletan 18:30etatik 19:30etara arte (osotasunean euskeraz). o Helduak: Astearte eta ostegunetan 19:30etatik 20:30etara arte. Ermuko UKE-k 36 plaza eskeiniko ditu, hots, 12 plaza talde bakoitzeko, ikastaroaren iraupena hilabete osokoa izango delarik. Nahi duen orok ikastaroan jarraitzeko aukera izango du, ikasitakoa hobetu ahal izateko. Ikastaroaren salneurria 13,00 euro/hilean (egun bakarrean etortzen diren abonatuentzat) eta 37,70 eurora artekoa da (bi egunetan datozen abonatugabeentzat). Izen-emate epea otsailaren 11tik 27ra artekoa izango da. FITXA TEKNIKOA Helburuak Aurrerapeneko keinu teknikoak eta oinarrizko segurtasuna ikasteko ikastaro osoa, rokodromoan nahiz kirol eskaladako berezko eskoletan eskalatzea ahalbituko dizutenak.

Edukiak

 Materialaren ezagutza.  Keinuzko oinarrizko teknika.  Bermatzeak.

Haurrak (6-11 urte)

Ordutegiak eta salneurria (hilekoa) A B AstearteaOsteguna 25.95 22.05 17:30-18:30

TWITTER: @IMDErmua

37.70

Gazteak (12-24 urte)

Ostirala 18:30-19:30

13.00

11.05

18.85

Helduak (25- )

AstearteaOsteguna 19:30-20:30

25.95

22.05

37.70

943179090 FACEBOOK: IMD Ermua

C

polideportivo@imdermua.com TUENTI: IMD Ermua

FLICKR: imdermua

YOU TUBE: IMDErmua


IMD Ermua NOTA DE PRENSA | PRENTSA OHARRA EL IMD ERMUA OFERTA UN CURSO DE “INICIACIÓN A LA ESCALADA” A PARTIR DEL 1 DE MARZO

Ermua, 10 de febrero de 2011 El IMD Ermua, una vez culminadas las obras de construcción del rocódromo-boulder del Complejo Deportivo Betiondo, pone en marcha el curso de “Iniciación a la Escalada” dirigido a 3 grupos de población diferentes: niños/as de 6 a 11 años, jóvenes de 12 a 24 años y adultos a partir de 25 años. Los días de impartición son diferentes en base al grupo de edad al que se dirigen: o Niños/as: Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 horas (íntegro en euskera). o Jóvenes: Viernes de 18:30 a 19:30 horas (íntegro en euskera). o Adultos: Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 horas. EL IMD Ermua ofertará un total 36 plazas, lo que suponen 12 plazas por grupo y la duración del curso es mensual con la posibilidad de continuar en la actividad para perfeccionar lo aprendido. Los precios oscilan entre los 13,00 euros para las personas abonadas que asistan un solo día hasta los 37,70 euros para las personas no abonadas que se apunten al curso de 2 días a la semana. Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 11 hasta el 27 de febrero. FICHA TÉCNICA Objetivos Curso completo para aprender la técnica gestual de progresión y de seguridad básicas, que te permitan escalar de forma autónoma en rocódromos y escuelas naturales de escalada deportiva

Horarios y Precio (mes) A

Contenidos

 Conocimiento del material.  Técnica gestual básica.  Aseguramientos.

TWITTER: @IMDErmua

C

25.95

22.05

37.70

Viernes 18:30-19:30

13.00

11.05

18.85

Martes-Jueves 19:30-20:30

25.95

22.05

37.70

Niños/as Jóvenes Adultos

943179090 FACEBOOK: IMD Ermua

B

Martes-Jueves 17:30-18:30

polideportivo@imdermua.com TUENTI: IMD Ermua

FLICKR: imdermua

YOU TUBE: IMDErmua

Nota Prensa Curso Iniciación Escalada  
Nota Prensa Curso Iniciación Escalada  

Nota de Prensa relativa a la puesta en marcha del nuevo curso de "Iniciación a la Escalada" a partir del 1 de marzo.

Advertisement