Page 1

BRILLEFRI Eventyret fra virkeligheten 25 år uten briller og kontaktlinser i Norge

18 – 45 år Bli kvitt briller og kontaktlinser

OVER 45 år Bli kvitt lesebriller og progressive briller

Grå stær-operasjon uten ventetid

2016 www.brillefri.no


Innhold Brillefri – Eventyret fra virkeligheten ................................ Hvorfor brillefri . ......................................................... Hvem kan bli brillefri .................................................... Erfaring og kvalitet i 25 år .............................................. Ikke gjør som optikeren sier ........................................... Brillefri – en fornuftig investering .................................... Brillefri i 15 år ............................................................. Selvsagt har vi tatt vår egen medisin ................................ Flyvere fra hele landet operert i Trondheim ........................ Leger fra hele landet operert i Trondheim .......................... Viktig informasjon før du kommer til oss ........................... Våre fem informasjonshefter – «Dette må du vite» ..............

3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19

VÅRE 5 OPERASJONER Laseroperasjon med IntraLASIK ...................................... Laseroperasjon med LASEK ............................................ ICL . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ Linsebytte .. . . . ............................................................ Grå stær-operasjon ......................................................

20 21 22 24 26

DIN ALDER AVGJØR HVILKEN OPERASJONEN DU ANBEFALES Operasjoner for deg fra 18 – 45 år .................................... 28 Operasjoner for deg over 45 år . ...................................... 32 Operasjon for deg med grå stær . .................................... 38 Dine notater.. . ............................................................

2

www.brillefri.no

43


Eventyret fra virkeligheten I 2001 lanserte jeg begrepet Brillefri. Mange synes at briller og kontaktlinser er et prakk. I 25 år har det vært mulig å bli kvitt synshjelpemidlene med laser, med andre ord: å bli brillefri. I 1990 startet jeg sammen med to andre øyeleger den første øyelaser-klinikken i Norge. I løpet av disse 25 årene har det vært en utrolig teknologisk utvikling. Jeg har operert mer enn 20.000 øyne. 45 sekunder under laseren, og briller og kontaktlinser er historie. • Operasjonen er smertefri. • Bedøvelsen er kun øyedråper. • Begge øyne behandles samtidig. • Dagen etter kan du kjøre bil og gå på jobb uten synshjelpemidler. • Sykmelding trengs ikke. Dette høres ut som et eventyr, sier de fleste – inntil de har gjort det. Behandlingstypene avhenger av din alder. For deg over 45 år, utfører vi nå nesten alltid linsebytte i stedet for laserbehandling. Bli uavhengig av briller og kontaktlinser. Både arbeid og fritid blir enklere. Si farvel til de dyre synshjelpemidlene. Du vil garantert ikke savne dem. Vi tilbyr også grå stær-operasjon uten ventetid.

Foto: Foto Schrøder

Vennlig hilsenJan Guldahl Øyekirurg Sjef, Trondheim Øyelegesenter

www.brillefri.no

3


Hvorfor brillefri? YRKESKRAV Vi laserbehandler unge så de klarer synskravene i eksempelvis politiet og forsvaret. Men også for håndverkere, gårdbrukere, sjøfolk, ja så godt som i alle yrker, er det vel lettere når brillene og kontaktlinsene er borte. ØKONOMI Briller og kontaktlinser er dyre. Selv om en synsoperasjon koster en del, er den inntjent etter få år. ENKLERE LIV Mange synes det er prakk med briller som du ofte ikke finner når du trenger dem som mest. Briller ødelegges og mistes. Mange synes det er besværlig med briller i fjøset, i båten og i snøvær. Lesebriller er også til irritasjon for mange. Mange venner seg aldri til de progressive brillene. Snakk med noen som har blitt brillefri. Hør hva de synes. De angrer garantert ikke. Som svært mange sier: «Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde det før». SPORT, JAKT OG FRITID All sport er lettere uten kontaktlinser og briller. Vi har operert utallige idrettsutøvere i løpet av disse 25 årene. Og er du jeger, burde kikkertsiktet være all ekstra optikk du trenger. 4

Terrengsykling, golf, fisking, vannsport, vintersport, treningssenteraktivitet blir mye enklere når du er kvitt brillene og kontaktlinsene. Vi har operert mange fiskere som har mistet brillene fra båten. To ganger har yrkesfiskere kommet til oss nærmest som øyeblikkelig hjelp for å få laseroperasjon etter at brillene forsvant i sjøen. TRYGGERE LIV UTEN STERKE BRILLER Folk med store synsfeil er utsatt for en direkte sikkerhetsrisiko hvis briller og kontaktlinser kommer på avveie. Folk med nærsynthet på –10 og mer har problemer med å orientere seg i huset uten synshjelpemidler. Ved et forlis om natten eller andre katastrofehendelser, er det tryggere å være brillefri hvis du har svært sterke briller eller kontaktlinser. Mange med kraftige brillestyrker har før synsoperasjonene sagt: «Uten brillene er jeg hjelpeløs». Som brillefri får du en tryggere tilværelse. FINERE UTEN BRILLER Dyktig markedsføring fra optikere har gjort brillebruk til mote. Mange av våre kvinnelige pasienter angir selv de er finere uten briller, og at dette er en av grunnene til at de vil bli brillefri. Men er vi ikke alle finere uten rammen i ansiktet? Det enkleste er vel det beste?

www.brillefri.no


Hvem kan bli brillefri? Nesten alle over 18 år kan bli brillefri. Din alder avgjør hvilken metode vi anbefaler.

ALDER 18 – 45 ÅR Nesten samtlige laserbehandles med IntraLASIK. De med meget store brillestyrker anbefales ICL. IntraLASIK er den mest avanserte laserbehandling som finnes i dag. Amerikanske jagerflygere samt astronauter fra NASA gjennomgår nå denne behandlingen. Dette sier alt om sikkerheten. Les mer på våre nettsider brillefri.no

OVER 45 ÅR Også her kan nesten samtlige brillestyrker opereres. Disse pasientene vil bli kvitt lesebriller og progressive briller. Linsebytte anbefales rutinemessig.

GRÅ STÆR – OPERASJON UTEN VENTETID Grå stær-operasjon er samme operasjonsmetode som linsebytte. Men øyesykdommen grå stær er her årsaken til operasjonen.

Foto: Baldur Beutenmueller

Grunnen til at så mange velger oss til sin grå stær-operasjon er ikke bare ventetiden. Vi kan operere de fleste slik at de også slipper lesebriller etterpå.www.brillefri.no

5


Erfaring og kvalitet i 25 år Jan Guldahl grunnla Trondheim Øyelegesenter i 1989. I 1990 startet han sammen med to andre øyekirurger den første øyelaser-klinikken i Norge. Laseren ble plassert i Pilestredet i Oslo. De aller første pasientene var trøndere som ble forundersøkt og fulgt opp ved Trondheim Øyelegesenter, som da hadde kontorer i Søndre gate i Trondheim. Trondheim øyelegesenter ligger i dag sentralt i Prinsens gate 67 i Trondheim.

Dr. Guldahl er en av de mest erfarne øyekirurgene i Skandinavia og har utført mer enn 20.000 operasjoner for å bli brillefri. Trondheim Øyelegesenter er en av de største private øyeklinikkene i Norge, og den desidert største nord for Dovre. Vi driver nå utelukkende med kirurgi for å bli kvitt briller og kontaktlinser, samt operasjoner for grå stær. Således tar vi ikke lenger imot pasienter til vanlige øyeundersøkelser eller vanlige øyekontroller. I 2012 og 2013 ble klinikken betydelig utvidet og oppgradert. Samlet areal er nå over 500 m2 og om- fatter tre komplette operasjonsstuer som holder sykehusstandard, samt fem fullverdige øyelegekontor. 6

Vi har moderne og oppdatert utstyr. Små klinikker kan derimot ha vansker med å følge den teknologiske utviklingen. Flere små brillefri-klinikker har gått konkurs de senere år. I Trondheim måtte en liten synslaserklinikk avvikle i 2015. Hos oss risikerer du ikke dette. Vår økonomi er solid. Vi eier selv lokalene våre. Våre nettsider brillefri.no har i mange år, ifølge utstyrs- leverandørene, vært de mest omfattende i Skandinavia om synskirurgi. Denne brosjyren kan lastes ned derfra. Fire øyekirurger, to optikere, to operasjonssykepleiere og tre sekretærer jobber blant andre ved klinikken. Flere har jobbet hos oss i snart 20 år, så teamet vårt er godt samkjørt. Hos oss er du i trygge hender. Pasienter fra hele Norge Vi har siden starten vært en klinikk for hele landet. I de senere årene har det kommet flere og flere pasienter spesielt fra Oslo-regionen. Lang erfaring, god pasientinformasjon, god tilgjengelighet, gode hotellavtaler, en velorganisert klinikk og konkurransedyktige priser er blant grunnene pasientene nevner når de drar til Trondheim.

www.brillefri.no


Ikke gjør som optikeren sier Optikerne i Norge har trolig Europas høyeste brillepriser. De lever av å selge deg briller og kontaktlinser. Så lenge som mulig. Vi lever av å gjøre deg brillefri. Jo før jo heller. Et samarbeid med optikere er derfor i utgangspunktet vanskelig. Derfor vil din optiker aldri være en nøytral rådgiver for deg i spørsmålet om synskirurgi. Når du er blitt brillefri, mister jo optikeren deg som kunde i en del år. Høsten 1990 da vi, som første klinikk i landet, startet med laserbehandling for å bli brillefri, husker jeg godt to optikere som sa: «Hvis du tror det er noen fremtid i dette Guldahl, så må du tro om igjen...» I dag vet vi alle svaret.

Refraktiv kirurgi er blitt en egen underspesialitet innenfor øyekirurgien. Operasjoner for å bli brillefri hører til de sikreste inngrep som finnes og blant de som utføres mest i verden. Vi har gjennom disse 25 årene dessverre mange eksempler på direkte feilinformasjon fra optikerne når det gjelder synskirurgi. Litt kan skyldes uvitenhet, men inntrykket i de fleste tilfellene er at informasjonen er gitt feilaktig for at folk ikke skal ta synsoperasjon. Vi har operert en rekke pasienter som er blitt feilinformert av sine optikere, ofte gjennom mange år. Disse pasientene har ikke vært spesielt fornøyd når de har fått vite sannheten fra oss da de ble brillefri mange år senere enn de kunne ha blitt.

GJORDE IKKE SOM OPTIKEREN SA

Brillebutikken frarådet Vibeke Glørstad Ansatt i A-etat, Hitra Laserbehandlet ved Trondheim Øyelegesenter 24.04.2003

– Ekspeditøren i brillebutikken frarådet meg laserkorreksjon. Men jeg fulgte legens råd, og gjorde det. Vibeke var nærsynt på minus 2,50 og 3,50. Før hun hadde time til forundersøkelse for laserbehandling stakk hun innom optikeren. Der ble hun frarådet laserbehandling. Hun ble fortalt at synet kunne bli dårligere av det. – Jeg gikk likevel til forundersøkelsen på Trondheim Øyelegesenter. Dr. Jan Guldahl undersøkte meg, og sa at dette nok skulle gå greit. Da bestemte jeg meg. I dag er jeg glad for at jeg ikke fulgte brillebutikkens råd. Vibeke synes selve behandlingen gikk greit. – Litt ekkelt var vel trykket mot øyet, de sekundene dette varte. Men det hele gikk jo fort. Det var i hvert fall ingen smerte. Og tenker jeg på hva det koster med linser, tjener jeg inn utgiften til laserbehandling over noen år. Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet. Jeg har glemt brillene. Dette har gitt meg ny frihet.www.brillefri.no

7


Brillefri – en fornuftig investering Med unntak av billige lesebriller, såkalte billigbriller, som ofte ikke passer helt, er både vanlige briller og progressive briller vanligvis kostbare. Det samme gjelder kontaktlinser, spesielt døgnlinsene – de beste kontaktlinsene. I tillegg kommer prakket. Mange klarer ikke å bruke kontaktlinser. Reiser du med fly, bør du ha kontaktlinser også i håndbagasjen. Briller kan mistes og bli ødelagt. Må du ha styrke i de eksklusive solbrillene dine, merkes også dette på pungen. I praksis går det derfor ikke mange år før operasjonen er inntjent. Det aller beste er likevel friheten fra briller og linser. Den har du allerede dagen etter operasjonen. Med vår IntraLASIK-teknologi er komplikasjonene fra den tradisjonelle LASIK-behandlingen helt borte. Vi bruker nå to lasere, noe som gjør laserbehandlingen langt sikrere og mer skånsom. Husk at du som daglig bruker kontaktlinser også er utsatt for komplikasjoner, som for eksempel hornhinnebetennelser – noe som i ytterste konsekvens kan være alvorlig og synstruende. GJØR ET LITE REGNESTYKKE Hvor mye kostet dine siste progressive briller? Hvor ofte skifter du briller, og har du styrkeglass i solbrillene dine? Hvor mye betaler du i måneden for døgnkontaktlinsene dine? Briller har du vel også? Operasjonen kan betales over flere år. Les om rentefri nedbetaling på våre nettsider brillefri.no.

Foto: Getty Images

PENGER SPART ER PENGER TJENT Operasjon for å brillefri er inntjent etter få år. Friheten uten briller og kontaktlinser får du allerede dagen etter.

8

www.brillefri.no


Er det egentlig noe å vente på? Bestill time til uforpliktende forundersøkelse i dag. Du kan: tlf 73 80 74 00 på hverdager mellom kl. 08 og 16 gå inn på brillefri.no og bestille derfra info@brillefri.no tlf 915 66 666 (oppgi navn, alder, bosted)

Foto: C. Schmidt

- ringe: - web: - sende mail: - sende sms:www.brillefri.no

9


BRILLEFRI I 15 ÅR

2001

Fra sterkt nærsynt til klarsynt på 45 sekunder Benn Asgeir Båtvik er like fornøyd med synet i dag, 15 år etter laserbehandlingen. I 2001 hadde markedssjefen i Norgeshus fått nok av kontaktlinser og tørre øyne. – Særlig på reiser var det upraktisk med kontaktlinser. Jeg fløy mye og da sov jeg gjerne underveis. Når jeg skulle gå av flyet var øynene knusktørre hver gang. Det ble et problem. Linser og lavvo Benn er også mye ute i naturen på jakt og skiturer. – På jaktturer overnatter du gjerne i lavvo. Da er det en utfordring å skifte linser. Briller brukte jeg nesten aldri ute i naturen på grunn av dugg. Briller på vinterjakt er håpløst. – Med en styrke på minus 8 er det vel ikke mye du kan utrette uten briller eller linser? – Nei, da jeg tok av meg linsene på badet måtte jeg ha briller for å finne fram til senga. Jeg så i praksis «ingenting». Trygg Benn kan ikke huske at han var spesielt skeptisk. – Jeg følte meg trygg, det var god informasjon i 

10

forkant. Det var ikke noe ubehag, synes jeg. Husker at jeg var imponert over hvor raskt det gikk. Jeg bruker å si: fra minus åtte til null på 45 sekunder. Imponerende! Det gode synet kom fort. Allerede dagen etter var han på jobb. – I dag merker jeg at mange av kollegene sliter litt med å se tavla på møterommet vårt. Jeg er en av dem som ser absolutt best. Likedan ute i naturen. Jeg ser stadig rypa på bakken før kompisene mine. Stabilt i 15 år Han opplever at synet har vært stabilt i de 15 årene som har gått siden laserbehandlingen. – Jeg vil beskrive synet mitt i dag som veldig bra. Det eneste er at lyskilder har en tendens til å bli omfangsrike når jeg er ute og kjører i mørket. Men jeg ser godt både på nært og langt hold. Anbefaler Benn har anbefalt laserkorreksjon til flere kolleger. – Ja, og de har fulgt rådet. Her i administrasjonen i Norgeshus er i alt fire kolleger behandlet ved Trondheim Øyelegesenter.

www.brillefri.no


OGSÅ BRILLEFRI I 15 ÅR

20012001

Esma Øzdemir Trondheim Laserbehandlet ved Trondheim Øyelegesenter 20.12.2001

Anne Toril Krutnes Levanger Laserbehandlet ved Trondheim Øyelegesenter 04.04. 2001

– Jeg har sett kjempebra i alle disse årene. Jeg synes at jeg ser like bra nå som rett etter laserkorreksjonen i 2001. Jeg har anbefalt laserkorreksjon til venner og bekjente. Jeg setter stor pris på friheten fra briller.

– Jeg er fortsatt veldig fornøyd . Jeg har vært fornøyd i alle disse 15 årene, det har ikke vært noen problemer. Flott at det holder seg så bra så lenge.

www.brillefri.no

11


Selvsagt har vi tatt vår egen medisin

Foto: Foto Schrøder

– Øyekirurgene opererte hverandre

Øyekirurg Jan Guldahl ble laseroperert av dr. Helene Laukeland i 2010. Dr. Guldahl ville selv erfare hvordan det var å bli behandlet med den smertefulle LASEKmetoden, så høyre øye ble operert med denne metoden. En uke senere ble han laserbehandlet med IntraLASIK på venstre øye.

12

En måned senere ble dr. Laukeland selv brillefri. Kirurgen var dr. Guldahl, men dr. Laukeland valgte IntraLASIK på begge øyne. Øyekirurg Helene Laukeland opererer nå fast ved Trondheim Øyelegesenter.

www.brillefri.no


Vår optiker Kyrre Skjøstad ble laseroperert med LASIK av dr. Guldahl i 2005 og har altså vært brillefri i over 10 år. Sommeren 2005 jobbet optiker Skjøstad på en liten laserklinikk i Oslo. Han kom da på en ukes besøk til Trondheim Øyelegesenter i forbindelse med jobbsøknad. Vår lange erfaring, samt vårt betydelig større operasjonsvolum enn Oslo-klinikken, gjorde at han allerede under besøket hos oss tok laseroperasjon og ble kvitt nærsyntheten på –4. Da han startet ved Trondheim øyelegesenter 1. september 2005, var han således brillefri. Og det er han fortsatt 10 år senere.Foto: Foto Schrøder

Foto: Foto Schrøder

Vår optiker og sekretær ble også brillefri

Sekretær Jorun Thonstad ble operert med IntraLASIK av dr. Guldahl i 2013.

– Vi stoler selvsagt på den teknologien vi bruker på andre, og derfor tar vi «vår egen medisin».

www.brillefri.no

13


Flyvere fra hele landet laseroperert i Trondheim En lang rekke trafikkflyvere fra hele landet har kommet til Trondheim Øyelegesenter for å bli brillefri. Vi føler dette som en spesiell tillitserklæring. Flyvere er en yrkesgruppe som er ett hundre prosent avhengig av godt syn. Flyverne er de eneste som etter en synsoperasjon må gjennomgå full øyelegesjekk før de får lov til å gjenoppta arbeidet. Testene utføres ved Flymedisinsk Institutt. Går operasjonen galt, mister de jobben. Alle våre opererte piloter er, uten unntak, godkjent til videre flyving.

Se nettsidene våre, brillefri.no under «Opererte flyvere». Her finner du intervjuer med noen av de mange trafikkflyverne vi har operert.

– Da jeg satte meg i cockpit etter laserkorreksjonen, føltes det som om jeg hadde fått et nytt liv. Så krystallklar har jeg aldri sett stjernehimmelen.

Krystallklar stjernehimmel – Da jeg satte meg i cockpit etter laserkorreksjonen, føltes det som om jeg hadde fått et nytt liv. Så krystallklar har jeg aldri sett stjernehimmelen. Vi treffer Per Einar Lundereng på Trondheim lufthavn. Etter å ha fløyet for Widerøe i en årrekke,

14

er han nå i Norwegian. Vi blir med ham på en ettermiddagsavgang til Oslo. – Hverdagen min nå? Den er mye bedre. Jeg ser krystallklart. Det er en lettelse, en skikkelig lettelse.

www.brillefri.no


Problemer med linser og briller Lundereng var nærsynt med skjeve hornhinner. – Tidligere brukte jeg både kontaktlinser og briller. Linsene ga meg problemer etter noen timers bruk. Når du flyr i mørket, stirrer du mye på instrumentene. Dermed blunker du ikke så mye, noe som raskt fører til tørre øyne. – Noen flygere bruker jo briller? – Ja, det gjorde jeg også tidvis. Men i cockpit opplevde jeg gjerne at brillene kom i veien. Pluss at de faktisk utgjorde et støyproblem. – Jaha? – Jo, når brillestengene skal smyges inn under hodetelefonene lager de en glip. Dermed slipper støy inn i øret. Jeg opplevde rett og slett avhengigheten av synshjelpemidler som et handikap i yrkeshverdagen. Behandlingen – Hvordan opplevde du laserbehandlingen? – Jeg ble overrasket over at det var så fort gjort. Jeg kjente overhodet ingen smerte. Det eneste jeg la merke til var et lett trykk mot øyet noen sekunder.

Roger Fallås, Tønsberg kaptein i Widerøe – Det finnes mange laserklinikker på Østlandet der jeg bor. Men kollegers erfaringer, kombinert med Trondheim Øyelegesenters omdømme som klinikk gjorde at jeg reiste hit for laserkorreksjon.

Stjernehimmelen Lundereng gleder seg over den nye tilværelsen. – Ja, du. Jeg går stadig og gleder meg over at synet er så bra. Det gjør alt mye enklere. Da jeg satte meg i cockpit første gang etter laserkorreksjonen føltes det nesten som om jeg hadde fått et nytt liv. Det var en betydelig økning i livskvalitet. Jeg kunne se klart, uansett. Så krystallklar hadde jeg aldri sett stjernehimmelen tidligere. Den beste investeringen – Er det mange flygere som vurderer laserkorreksjon av synet, tror du? – Ja, det er det nok. Og jeg anbefaler dette til alle kolleger som spør meg. I dag er behandlingen både lettvint og økonomisk overkommelig, synes jeg. For meg er dette ganske enkelt den beste investeringen jeg har gjort.Roy Solgård, Sandnes kaptein i Widerøe – I dag ser jeg perfekt. Jeg skulle gjerne ha gjort dette tidligere. Jeg gleder meg til en fremtid i cockpiten uten briller.

www.brillefri.no

15


Leger fra hele landet laseroperert i Trondheim En lang rekke leger fra hele landet har kommet til Trondheim Øyelegesenter for å få sin laseroperasjon. Vi er stolt av at så mange kollegaer har valgt oss for sin synskirurgi. De fleste har kommet etter anbefalinger fra andre leger.

– Det letter arbeidshverdagen min betydelig å være kvitt kontaktlinsene, sier kirurg Jean-Paul Grabner.

Se nettsidene våre, brillefri.no under «Opererte leger». Der finner du intervjuer med noen av de mange legene vi har operert. Guro Fossum, Oslo – Jeg fikk anbefalt Trondheim Øyelegesenter av en øyelege jeg kjenner. Jeg følte at jeg kunne stole på Trondheim Øyelegesenter. Mette Greger Mæle – Det er en lettelse å ikke være avhengig av kontakt- linser og briller på jobb. På fritiden likedan. Jeg trener mye, også da er det flott å være uten synshjelpemilder. Jeg anbefaler laserkorreksjon til alle det er aktuelt for.

16

www.brillefri.no


Knut Resellmo, øyelege Mo i Rana – Inngrepet opplevdes ikke som noe inngrep i det hele tatt. Jeg opplevde overhodet ingen smerte, heller ingen plagsomme ettervirkninger. Jeg kan absolutt anbefale laserkorreksjon.

Jean-Paul Grabner – Dette vil jeg anbefale voksne personer. Det kan høres «dramatisk» ut med laserkorreksjon, men etterpå skjønner du hvor bra det er. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg tok skrittet.Gudrun Hatlen – Jeg er generelt veldig godt fornøyd med Trondheim Øyelegesenter. Spesielt opplevde jeg god service og god informasjon. Dette anbefaler jeg gjerne.

www.brillefri.no

17


Foto: Getty Images

Viktig informasjon før du reiser til oss Har du lang reisevei til Trondheim, må du ha overnatting i forbindelse med operasjonen. For alle operasjoner, unntatt LASEK, er det obligatorisk kontroll dagen etter. Trondheim Øyelegesenter har rabattavtale med flere hoteller. HOTELL Vi har avtale med Thon hotell som det finnes flere av i Trondheim. PARKERING Det er avgiftsparkering rett utenfor klinikken og to parkeringshus i avstand 100 m og 300 m unna. JERNBANE Gåavstand er 20 minutter til klinikken. HURTIGRUTEN Gåavstand er 25 minutter til klinikken. FLYPLASS Det tar en time fra flyplassen inn til klinikken.

18

LASEROPERASJONER – FORUNDERSØKELSE OG OPERASJON SAMME DAG Pasienter med lang reisevei som kommer til laseroperasjon, kan normalt få forundersøkelse og laseroperasjon på samme dag. De må da møte på formiddagen. LINSEOPERASJONER ( Linsebytte, ICL, grå stær ) OG SKJEVE HORNHINNER Pasienter med skjeve hornhinner som kommer til linseoperasjoner, må først komme til en forundersøkelse. Så blir linsene bestilt fra utlandet og operasjonen utføres noen uker senere når vi har fått linsene. Derfor er det viktig å få avklart med alle som skal ha linseoperasjon og som bor langt unna, om de har skjeve hornhinner. Vi ønsker synstest fra din lokale optiker. Men i tillegg ønsker vi en opplysning som heter keratometri. Dette er en enkel måling som din optiker kan gjøre på under et minutt, og som gir oss indikasjon om vi trenger å bestille spesielle linser til din linseoperasjon. Vi har et stort lager med linser på klinikken for pasienter uten skjeve hornhinner. Men har du skjeve hornhinner, må spesielle linser bestilles til deg og det er da leveringstid.

www.brillefri.no


Våre fem informasjonshefter Vi har utarbeidet et hefte med pasientinformasjon for alle våre fem operasjoner. Heftene heter «Dette må du vite» Heftet som gjelder for den operasjon du anbefales, får du på klinikken ved forundersøkelsen.

ICL

RLE

Dette må du vite om ICL

GRÅ STÆR

Dette må om linseb du vite ytte (RLE )

Dette m om linseb å du vite ytte (grå stær) Nø dv en dig inf orm asj on om be ha nd lin ge n 05 /20 15

25 ÅR I Ø Y E FA GET www.brill

efri.no

Nø dv en dig

inf orm

asj on om be ha Til deg so nd lin ge laserkorre m skal gjennnomgå ksjo avanserte06 /20n15av synet med de IntraLASIK n -metoden

Dette må du om IntraL vite ASIK

25 ÅR I Ø Y E FA

GET

www.brill

efri.no

Nø dv en dig inf orm asj on om

Til deg so be ha nd lin ge n m skal gjen laserkor07 nomgå re/20 ks15jon av LASEK-m synet med etoden

25 ÅR I Ø Y E FA

GET

www.brill

efri.no

Dette må du v om LASE ite K

Nø dv en dig inf orm asj on om las erb eh an dli ng av syn et 03 /20 14

25 ÅR I Ø Y E FA

GET

www.brill

efri.no Nø dv en dig inf orm asj on om las erb eh an dli ng av syn et 04 /20 14

25 ÅR I Ø Y E FA

GET

www.brill

efri.nowww.brillefri.no

19


IntraLASIK

Laseroperasjon med IntraLASIK er vår standardmetode Ved IntraLASIK brukes to lasere som gjør operasjonen sikrere og mer skånsom. Operasjonen er smertefri, bedøvelsen er kun øyedråper. Vi behandler begge øyne samtidig. Neste dag er det obligatorisk kontroll på klinikken. Da kan du kjøre bil og gå på jobb igjen. Sykmelding er således ikke nødvendig. Med IntraLASIK er det mulig å behandle flere enn vi kunne før. Mange pasienter som tidligere er blitt avvist hos andre klinikker, har derfor fått operasjon hos oss.

Ismail Abuukar Ismail reiste fra Finnmark til Trondheim Øyelegesenter. – Trondheim Øyelege- senter hadde IntraLASIK. Dermed dro jeg dit. Det er nesten uvirkelig med så godt syn.

Til deg som laserkorreks skal gjennomgå jon av syne avanserte IntraLASIK- t med den metoden

Dette må du om IntraL vite ASIK

Astronauter i USA og amerikanske jagerflygere tar nå behandling med IntraLASIK. Det sier alt om sikkerheten ved denne lasermetoden. Nødv endig infor masjo n om laser behan dling av synet

03 /2014

25 ÅR I Ø Y E FAG

ET

www.brillefri

.no

Med IntraLASIK kan vi behandle : • nærsynthet opp til –8 • langsynthet opp til +7 • skjeve hornhinner opp til – 7 samt kombinasjoner av disse Flere av pasientene våre har reist langt for å komme til behandling hos oss i Trondheim :

Elin Eskeland Elin reiste 170 mil fra Sørlandet. – Jeg dro til Trondheim Øyelegesenter fordi klinikken har kjempegode nettsider. Jeg fant ingen andre klinikker på nettet som hadde så god informasjon.

Les mer om IntraLASIK på nettsidene våre: brillefri.no 20

www.brillefri.no


LASEK

Laseroperasjon med LASEK er for de få LASEK er en såkalt overflatebehandling av øyet. Laseren behandler overflaten av hornhinnen, i motsetning til IntraLASIK hvor behandlingen skjer litt dypere i vevet. Andre typer overflatebehandling benevnes PRK, ASA, c-TEN og trans-PRK. Felles for alle overflatebehandlinger er smerter i øynene etterpå og at synet bruker lengre tid på å stabilisere seg. I motsetning til IntraLASIK-metoden, må du etter behandling med LASEK-metoden regne med å være borte fra jobb i en ukes tid. NAV godtar ikke sykmelding for synskirurgi, så du må benytte egenmelding hvis du skal opereres med LASEK. LASEK er en laserbehandling som brukes svært lite hos oss. Vi anbefaler det rutinemessig bare til boksere som får slag mot 

ansiktet. Ellers er LASEK en laserbehandling vi bruker de få gangene anatomiske forhold gjør det umulig å utføre IntraLASIK. Begge øyne opereres samme dag også ved LASEK.

Til deg som laserkorreks skal gjennomgå jon av LASEK-m synet med etoden

Dette må du vite om LASE K

Nødv endig infor masj on om laser beha ndlin g av syne t 04/2 014

25 ÅR I Ø Y E FAG

ET

www.brillef ri.no

Du får kontaktlinser etter operasjonene, dette gjøres for å minske smertene.

Etter LASEK er det ikke kontroll dagen etter, men etter fem dager og da fjernes kontaktlinsene.

Alle overflatebehandlinger er smertefulle. Overflatebehandling er kirurgi som krever mindre avansert utstyr og mindre erfaring enn IntraLASIK, hvor to lasere er nødvendig for behandlingen.

Les mer om LASEK på nettsidene våre: brillefri.no 

www.brillefri.no

21


ICL

ICL – for deg med store brillestyrker ICL (Intraocular Contact Lens) er en linseoperasjon for deg med moderat til stor brillestyrke, der laser vurderes som et dårligere valg. Har du liten brillestyrke er ICL kun unntaksvis en behandling for deg. Ved ICL plasseres en kunstig linse inne i øyet. Som ved laserbehandling, blir du brille- fri. Begge øyne behandles samme dag. Ved ICL fjernes ikke øyets naturlige linse, i motsetning til linsebytteoperasjon. ICL er en behandling for deg som er mellom 18 og 45-50 år. ICL kan korrigere både nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.

Vanligvis er det plass nok hos nærsynte. Hos langsynte kan det være motsatt. Oftest er det ikke nok plass til ICL linsen.

ICL

Dette må du vite om ICL

Nødv endig infor masjo n om behan dling en 05 /2015

25 ÅR I Ø Y E FAG

ET

www.brillefri

.no

En ICL-linse kan senere fjernes igjen. ICL er således en reversibel behandling, i motsetning til laserbehandling. ICL-linsene må spesialbestilles fra USA til hver enkelt pasient. Det er en av grunnene til at ICL er betydelig dyrere enn laser- behandling

De fleste pasientene vi anbefaler ICL til, er sterkt nærsynte. Er du mer nærsynt enn –8, vil vi alltid anbefale ICL dersom det er mulig.

Foto: Getty Images

Forutsetningen for å behandles med ICL, er at det er nok plass inne i øyet til ICL-linsen. Dette måler vi ved forundersøkelsen.

22

www.brillefri.no


ICL-behandlingen utføres fortrinnsvis på formiddagen, fordi pasienten skal være på klinikken til observasjon i 2-3 timer etter inngrepet.

Foto: Getty Images

Med ICL kan vi behandle: • nærsynthet fra -3 til -18 • langsynthet fra +3 til +10 • skjeve hornhinner opp til -6 For deg med små brillestyrker er laser det riktige valget.

Les mer om ICL-operasjon på nettsidene våre: brillefri.no 

www.brillefri.no

23


Foto: Baldur Beutenmueller

LINSEBYTTE

Linsebytte – bli kvitt lesebrillene og de progressive brillene RLE

24

Linsebytte går ut på å erstatte øyets naturlige linse med en ny, kunstig. Metoden kalles også RLE (Refractive Lens Exchange). Behandlingen er best egnet for deg som har fylt 50 år, men er også mulig hos yngre.

Rett etter operasjonen kan du fungere som normalt, men det er visse forsiktighetsregler du skal følge. Kontroll på klinikken neste dag er obligatorisk.

Ved 45-årsalderen skjer det aldersforandringer i øynene. Det blir vanskeligere å se på nært hold. Det blir problematisk å lese, sende tekstmeldinger og jobbe på datamaskinen. Dette skyldes at øyets naturlige linse blir stiv og mindre elastisk. Ved å skifte den ut med en ny, kunstig linse, får øyet tilbake evnen til å se både på lang og kort avstand. Den nye linsen kan også korrigere andre typer synsfeil.

Prosedyren er den samme som ved grå stær-operasjon, et av verdens vanligste og sikreste inngrep. Les derfor også om grå stær-operasjoner på side 26.

Inngrepet er smertefritt og skjer i lokalbedøvelse i form av øyedråper. Selve behandlingen tar ca. 20 minutter for hvert øye. Begge øyne opereres samme dag.

De aller fleste av våre pasienter som gjennomgår en linsebytteoperasjon ønsker flerstyrkelinser. Du blir da helt brillefri.

www.brillefri.no

Dette må om linseb du vite ytte (RLE)

Nødv endig infor masjo n om behan dling en 06/20 15

25 ÅR I Ø Y E FAG ET www.brillefri

.no

FLERSTYRKELINSER GJØR DEG BRILLEFRI Ved å legge inn flerstyrkelinser (multifokale linser) i øynene, slipper du lesebriller etter inngrepet. En spesiell type flerstyrkelinse kan også korrigere skjeve hornhinner.


SKJEVE HORNHINNER Har du skjeve hornhinner, må linsene spesialbestilles fra utlandet. Dette kan ta flere uker. Derfor må du opplyse om du har skjeve hornhinner før du kommer til oss, dette er spesielt viktig hvis du har lang reisevei.

Margit Mostad, Malvik – Jeg ser klart både på langt og nært hold. Jeg er på Facebook og sender tekstmeldinger uten briller. Jeg har bare godt å si om linsebytte, så dette har jeg allerede anbefalt til flere andre.

Alf Solem, Røros – Nå ser jeg så godt at det nesten føles som en selvfølge. Ting som var vanskelig før, går greit nå, som for eksempel å lese trafikkskilt når jeg kjører. Jeg opplever også at jeg ser både detaljer og farger i naturen klarere.

Les mer om linsebytte på nettsidene våre: brillefri.no 

www.brillefri.no

25


Foto: Baldur Beutenmueller

GRÅ STÆR

Grå stær-operasjon Grå stær-operasjon går ut på å erstatte øyets naturlige linse med en ny, kunstig linse. Den første kunstige linsen etter grå stæroperasjon ble satt inn i et øye i 1949. Moderne operasjon av grå stær er dermed en svært velutviklet behandlingsmetode. GRÅ STÆR (KATARAKT) Grå stær oppstår når øyets linse blir uklar på grunn av aldersmessige forandringer. Med alderen blir linsen tykkere og mindre gjennomsiktig, den slipper ikke lenger gjennom nok lys, dermed svekkes synet. Grå stær kan også oppstå etter skader på øyet. Tilstanden forverrer seg over tid, slik at synskvaliteten reduseres. Synet blir uklart og sløret, omtrent som når du ser ut av et skittent vindu. Grå stær bør behandles når synsforverringen begynner å påvirke dagliglivet ditt. 26

www.brillefri.no

GRÅ STÆR

Dette må du vite om linseb ytte (grå stær)

TEGN PÅ GRÅ STÆR • gradvis forverring av synskvaliteten • uklart eller sløret syn • fargestyrken reduseres • økt følsomhet for skarpt lys • hyppige endringer i brillestyrken • økende grad av nærsynthet etter at du har fylt 70 år Nødv endig infor masjo n om behan dling en

07/20 15

25 ÅR I Ø Y E FAG

ET

www.brillefri

.no

HVORDAN BEHANDLES GRÅ STÆR? Det finnes i dag ingen medisinsk behandling som kan utsette eller forebygge utvikling av grå stær. Linsebytte er den eneste teknikken som med sikkerhet kan forbedre synet ved grå stær. Behandlingen går ut på å fjerne den uklare linsen og erstatte den med en ny, kunstig linse. Operasjonen skjer i lokalbedøvelse (bedøvelse i form av øyedråper). Operasjon av grå stær er i dag et av verdens mest utførte kirurgiske inngrep, og regnes som svært sikker kirurgi.


Allerede i 1996 startet Trondheim Øyelegesenter med grå stær-operasjoner som et supplement til det offentlige helsevesenet. Ventetiden var da nesten to år i Trondheim for uprioriterte pasienter på sykehuset.

Operasjon i det offentlige helsevesenet Ved grå stær-operasjon i det offentlige helsevesenet er det vanligste å legge inn en enstyrkelinse. Det vil si at du får behov for lesebriller. Hos Trondheim Øyelegesenter velger de langt fleste av pasientene våre flerstyrkelinse dersom dette er mulig. Det gjør at du slipper lesebrillene. Er du allerede operert i det offentlige helsevesenet med en enstyrkelinse, er det oftest mulig å legge inn en tilleggslinse, slik at du slipper lesebriller.

I 2013 tok vi i bruk en ny operasjonsavdeling for linseoperasjoner. Med tre operasjonsstuer som holder sykehusstandard, fremstår Trondheim Øyelegesenter som en av de største private øyeklinikkene i Norge. Kirurgene som opererer hos oss har lang erfaring med både operasjon av grå stær, linsebytte (RLE) og innsetting av intraokulær kontaktlinse (ICL).

Det er to hovedtyper linser FLERSTYRKELINSER (multifokale linser) Denne linsetypen har flere styrker. Den korrigerer nærsynthet, langsynthet og alderssyn. En spesiell type flerstyrkelinser kan også korrigere skjeve hornhinner. Med en flerstyrkelinse ser du godt både på nært og på avstand, likedan på mellomavstand – for eksempel når du bruker PC. Med flerstyrkelinser kan du eksempelvis lese, skrive tekstmeldinger og sy uten å bruke lesebriller.

ENSTYRKELINSER (monofokale linser) Denne linsetypen har samme styrke over hele linsen. Den korrigerer nærsynthet og langsynthet. Dersom du har skjeve hornhinner, er det mulig å korrigere dette ved å sette inn en såkalt torisk linse. Enstyrkelinser har ett fokus og vanligvis tilpasser vi disse for å gi godt syn på lang avstand. Med enstyrkelinser får du behov for lesebriller til eksempelvis lesing, tekstmeldinger og sying.

ETTERSTÆR Etter en grå stær-operasjon vil noen oppleve å få etterstær. Dette kan oppstå kort tid etter inngrepet eller etter flere år. Etterstær fjernes enkelt og hurtig med YAG-laser, og behandlingen dekkes av det offentlige med vanlig egenandel. Grå stær-operasjon er nøyaktig samme operasjon som linsebytte (RLE) for pasienter over 45 år som vil bli brillefri. Les derfor også om linsebytte på side 24.

Les mer om grå stær-operasjon på nettsidene våre: brillefri.no 

www.brillefri.no

27


Operasjoner for deg fra 18 – 45 år Nesten alle laserbehandles med IntraLASIK. De som har store brillestyrker anbefales ICL.

– Jeg angret på at jeg grudde meg på forhånd. Det var faktisk litt kult.

Les mer om IntraLASIK på side 20. Les mer om ICL på side 22.

IntraLASIK-behandlet – Så herlig å kunne gni seg i øynene Proff-kiteren fikk ny frihet da hun kvittet seg med kontaktlinsene.

Alt du trenger er vann og vind.

– Det fascinerende med kiting? Friheten. At du kan dra hvor du vil. Det er du selv som har kontrollen. 

Aina Renolen vet hva hun snakker om. Som profesjonell kiter har hun reist verden rundt.

28

www.brillefri.no


Foto: Neppi Jokanovic

– Jeg har hatt lengre opphold og kitet i Den dominikanske republikk, Thailand, Sri Lanka, Indonesia, Filippinene, Venezuela, Brasil og Egypt, for å nevne noen land. 27-åringen har sponsorer som dekker utstyret. Når hun er på de ulike stedene prøver hun også å få innblikk i landets kultur og språk. Brukte kontaktlinser – Jeg begynte med kontaktlinser i 2007. Jeg ville se verden helt, ikke bare halvveis. Jeg innså nemlig at jeg hadde dårlig syn. – Sand, vann, vind. Hvordan er slike omgivelser for en kontaktlinsebruker? – Det var fryktelig slitsomt. Linsene ramlet ut til stadighet, i tillegg hadde jeg flere infeksjoner. Når du kiter får du mye vann i øynene. Da vil du naturligvisgni deg, men da ramler gjerne linsene ut. Som kiter mistet jeg mye av konsentrasjonen på grunn av dette. Hun opplevde at det også kunne være vanskelig å bedømme avstand, for eksempel til stranden og til andre kitere. – I Brasil slet jeg helt utrolig med infeksjoner i øynene. Jeg brukte briller i stedet og satte solbriller utenpå. Jeg hadde ikke råd til solbriller med styrke. Til slutt følte jeg meg totalt hemmet. Det ble tårer og frustrasjoner. Laser Aina sendte en e-post til Trondheim Øyelegesenter der hun spurte om muligheten for laserkorreksjon av synet. Etter kort tid, satt hun i stolen til optiker Rune Bjerke. Det viste seg at hun var egnet for laserbehandling. – Jeg tenkte yesss! Dette vil jeg. Seks dager senere lå

www.brillefri.no

29


30

www.brillefri.no


Fornøyde ICL-pasienter jeg der, klar for laser. Dagen etter skulle jeg opp til eksamen. Selve behandlingen opplevde hun som uproblematisk. – Jeg angret på at jeg grudde meg på forhånd. Det var faktisk litt kult. Jeg kjente ingen smerte, bare litt svie en halv times tid rett etterpå. Jeg satte meg på toget til Lillehammer og tok eksamen dagen etter, før jeg returnerte til Trondheim for kontroll. På førstedagskontrollen var synet så bra at hun oppfylte synskravene til sertifikat. – Ja, allerede dagen etter behandlingen var synet bedre enn det jeg var vant med da jeg brukte linser. Jeg husker at jeg gikk rundt i gatene og kikket på juledekorasjoner og lys. Åh, så klart jeg kunne se.

Ingela Langøren var minus 10. – Under høstjakten i fjor trodde jeg at jeg ville bomme når elgen kom. I år så jeg den helt klart. Den falt tvert. Jeg har fått en ny hverdag.

Lettere på reise Aina har også fått en lettere hverdag ute på reise. – Kontaktlinser var et styr å reise rundt med. Laserkorreksjoner er både penger og bryderi spart i det lange løp. Hun anbefaler laser til alle som driver med lignende aktiviteter. – Her for en stund siden tok jeg en «edge». Det vil si at jeg trynet hardt i vannflata med åpne øyne. Jeg tenkte: «Herregud, hva med kontaktlinsene nå?». Så kom jeg på at jeg ikke brukte linser lenger. Herlig. Og herlig å kunne gni seg i øynene når jeg får vann innpå.

Theresa Lyng-Jørgensen var minus 11. – Etter ICL-operasjonen er synet mitt perfekt. Dette anbefaler jeg til alle som sliter med synsfeil. Det var helt klart verd prisen.

Dette anbefaler jeg.

ICL

De tre ICL-pasientene som er operert her viser at ICL er en behandling for de med store brillestyrker.Ivar Alexander Moe var langsynt +7. – Synet mitt har vært like skarpt siden operasjonen, det har vært null problemer og oppfølgingen ved Trondheim Øyelegesenter har også vært fin. Jeg er ganske enkelt så fornøyd som det er mulig å være.

www.brillefri.no

31


Linsebytte er operasjonen for deg over 45 år Du som er over 45 år bruker enten lesebriller eller progressive briller. Med linsebytteoperasjon blir du helt brillefri – du slipper også lesebrillene. I 2012 kom det nye linser på markedet som gir utrolige resultater. Vi har snart utført 2000 linsebytteoperasjoner med disse nye linsene.

– Å jakte med briller har ødelagt flere muligheter enn det har gitt meg.

Linsebytteoperasjonen var en innertier Å jakte med briller har ødelagt flere muligheter enn det har gitt meg. Frode Larsen har to sterke lidenskaper. Jakt og dykking. Han har rundt 50 jaktdager i året og nøyer seg

32

ikke med jakt på norsk storvilt. – Jeg er aktiv jeger i en rekke land. Jeg har vært i Afrika 21 ganger, mye i Zimbabwe. Her jakter jeg på løve, leopard, bøffel og elefant.

www.brillefri.no


I Norge går det i hjort på Hitra og elg i Stjørdal. På jobb dreier det seg også mye om jakt. 56-åringen er markedssjef i NORMA, en stor importør av våpen, ammunisjon og annet utstyr til skyttere. Frode var nærsynt rundt minus fire på begge øynene. Brukte briller – Jeg var brillebruker siden jeg var ti år. Å jakte med briller var en stor utfordring. Jeg vil si at det har ødelagt flere muligheter enn det har gitt meg. Dogg, regn og snø gjør det vanskelig. Jeg brukte kaps, men det reduserer synsfeltet. Frode har også forsøkt kontaktlinser, men med dårlig resultat. – Du vet, det er ikke noe særlig med linser i en støvet ørken i Afrika. Jeg opplevde også at det var en dårligløsning med linser når jeg skjøt, så jeg gikk tilbake til briller. Et annet problem med briller er at stengene gjør at hørselvernet ikke tetter tilstrekkelig. – Briller mot kikkertsiktet fungerer heller ikke noe særlig. Har du dårlig kontakt med kolben, får du gjerne et dårlig skudd. Meldte seg straks Han har vurdert laserkorreksjon, men slått det fra seg fordi han da fortsatt ville bli avhengig av å bruke briller til lesing. – Da jeg fikk høre at det var mulig å bli kvitt alle former for briller med linseoperasjon, meldte jeg meg straks. Jeg var svært motivert.

www.brillefri.no

33


34

www.brillefri.no


Fornøyde etter linsebytte Da han kom til linsebytteoperasjon ved Trondheim Øyelegesenter, var han en smule spent. – Det er jo synet vi snakker om, ikke en tå. Rett før operasjonen startet, husker jeg at jeg tenkte: «Var nå dette så lurt, da Frode?». Så viste det seg at det ikke var mye å grue for. Det var nesten litt science fiction, nærmest utenomjordisk. Han kjente ingen smerte og opplevde inngrepet som veldig raskt unnagjort. – Litt diffust var synet rett etter, men allerede dagen etter var det en dramatisk forbedring. I følge resultatet på kontrollen, var operasjonen en innertier. Tryggere å dykke Frode er også utdannet dykkerinstruktør med 13 års erfaring. – Det blir tryggere å dykke nå, jeg får mer kontroll. Tidligere hadde jeg vansker med å se min egen dybdemåler.

Lars Stavrum, Levanger – Progressive briller var lite hensiktsmessig for meg som tømrer. Nå ser jeg svært bra både på nært hold og på avstand. Uten briller.

– Er forventningene innfridd? – Uten tvil. Jeg forventet å få like godt syn på alle avstander som jeg hadde med briller. Slik ble det. Jeg vet at det er en floskel, men jeg tar den likevel: Hadde dette vært mulig tidligere, hadde jeg gjort det tvert. Og så er det jo litt gøy, da – å gå rundt med kvalitetslinser fra Zeiss. Jeg kjenner jo Zeiss sine produkter gjennom jaktopplevelser ved å bruke kikkertsikter og kikkerter. Jeg opplever det som en ekstra dimensjon å ha Zeiss i øyet også.

Per Ivar Jønvik, Namsos – Som snekker er det herlig å kunne lese av tommestokken uten briller. Resultatet av linsebytteoperasjonen vil jeg sammenligne med å bli født på ny.www.brillefri.no

35


Sjefskineser med nytt syn etter linsebytte – Jeg vil rope det ut fra den høyeste topp: Dette anbefaler jeg! Ulf Risnes smiler med hele ansiktet. Vokalisten og gitaristen i Tre Små Kinesere synes livet er blitt enklere etter at han synsopererte seg ved Trondheim Øyelegesenter. – Alt er så mye lettere nå. Tidligere var det litt av et styr når jeg mottok tekstmeldinger ute på gata for eksempel. Det var av med hansker og på med briller, nå kikker jeg på meldingen og ferdig med det. Slet med liten skrift Han hadde merket det over lang tid. Det ble stadig vanskeligere å lese liten skrift, det var ingen vei utenom, han måtte ha briller. – Ja, det skjedde for ti år siden. Jeg begynte å lure: hvorfor ser jeg ikke hva som står her? Særlig slet jeg med å lese blå skrift på svart bunn. Ulf var kort sagt innhentet av alderssynet. Bilkjøring gikk greit, men lesing ble problematisk. Det skapte problemer på scenen faktisk, for også der er man avhengig av godt lesesyn iblant. – Jeg klarte ikke å lese sett-lista når jeg sto på scenen. Lista er en slags kjøreplan, en rekkefølge på låtene, det sier seg selv at jeg bør kunne se den. Det var nesten ikke mulig å trykke lista med så stor skrift at jeg klarte å lese den. Ganske så irriterende. – Det finnes jo briller. – Jeg ville ikke ha briller når jeg spilte. I et annet band jeg spilte i, var jeg helt avhengig av å kunne lese tekst, da var det ingen vei utenom. Jeg løste det ved at jeg skaffet meg solbriller med styrke. Man er da forfengelig, vet du.

Foto: Petter Steen Angell

To par briller Synsproblemet toppet seg når Ulf var i studio. Når han jobber her, må han kunne se både miksepulten og dataskjermen. Utfordringen er bare at de to innretningene står på ulikt synshold. – Jeg måtte faktisk ha to par briller i studio for å kunne se både mikseren og dataskjermen. Tror du det var tungvint? Det var hele tiden slik: hvor er brillene? –Ikke briller, altså. Men hva med kontaktlinser? –Vet du, jeg assosierte ikke meg selv med slikt.

36

www.brillefri.no


Kontaktlinser? Nei. Jeg stakk vel hodet litt i sanden i forhold til synsbehov. Slektning opererte seg Det var et søskenbarn som fikk Ulf til å tenke alternativt. Slektningen hadde valgt synsoperasjon og var svært fornøyd. – Jeg ble interessert, men folk sier jo så mye ulikt. Fra enkelte fikk jeg høre at det var umulig å gjøre noe med alderssynet. Men det er det jo ikke. – Var du litt engstelig for operasjon også? – Engstelig? Jeg syntes det hørtes direkte skummelt ut, jeg var redd for å bli blind. Det er jo den dypeste angsten. De skulle altså ta ut linsen av øyet mitt og sette inn en ny. Kom de til å klare å sette den inn? Hvordan ville det føles? Jeg skulle altså ligge der uten linser i øynene mens de holdt på, trodde jeg. – Hva gjorde at du tok avgjørelsen til slutt? – Når jeg skal bestemme meg for noe, så er det ja, nei, ja, nei og så videre. Jeg brukte vel et års tid på å manne meg opp, men egentlig var jeg fullstendig lei av ikke å se godt. Ulf vurderte først å oppsøke en klinikk med et kryptisk, latinsklignende navn. – Jeg klarte aldri å like navnet. Hva betyr det? Aner ikke. Trondheim Øyelegesenter derimot, jævlig klart og greit, det er ingen tvil om hva de holder på med. Og så likte jeg at de hadde Trondheim med i firmanavnet. En rar film En oktoberdag i 2013 sitter Ulf på Trondheim Øyelegesenters venterom. Han har vært gjennom forundersøkelsen og er klar for operasjon linsebytte. Nå er det ingen vei tilbake. – Nå var det tid for handling, jeg hadde tenkt meg om i flere år. Det er jo bare tull å vente i årevis, til slutt dør du jo. To Valium og noen beroligende ord, så er operasjonen i gang. – Det var som å komme inn i en rar film. Omgivelsene var temmelig kliniske, men sånn må det jo være. Det bør jo ikke være som å komme inn på en pub, selv om det sikkert er koseligere. Han får en blå hette på hodet og plasseres i operasjonsstolen. – Jeg har ikke tatt Valium før, jeg tror nok attablettene virket, for jeg følte meg rolig. Jeg lurte litt på hvordan det kom til å føles, Ville jeg merke at svusj, der forsvant linsa liksom? Men slik var det jo ikke. Jeg kjente ikke noe, jeg hadde ingen fornemmelse av inngrepet. Alt var rolig, personalet var hyggelig og profesjonelt. I løpet av noen minutter skiftes linsen i det ene øyet, før prosedyren gjentas på det andre. – Det var ikke vondt i det hele tatt. I forhold til et tannlegebesøk opplevde jeg dette som ubetydelig ubehag. Og så var det ganske enkelt ikke skummelt. Trodde ikke sine egne øyne Det nye synet kom raskt, opplevde han. – Det var jo ganske kult å tvert kunne lese uten briller. Jeg gikk bort og kikket på kalenderen hjemme. Oj, jeg kunne faktisk se hva som sto under bildet. Jeg kunne nesten ikke tro det var sant. Etter synsoperasjonen opplever Ulf at mye i livet er blitt lettere. – Vet du, jeg føler meg mer energisk nå. Jeg tror du ubevisst blir sliten av å se dårlig, alt blir et ork. Bare det å skru inn en skrue var jo et slit. Jeg måtte føle meg fram til skruen for å få satt i skrujernet. Detaljene er viktige I dag bruker han ikke briller i det hele tatt og leser bøker og CD-cover med liten skrift uten problemer. – Noe av det mest besynderlige er å se ansiktene på folk skikkelig, det er jo så mange detaljer du har glemt i løpet av ti år. Jeg ser ungene mine på en ny måte. Jeg føler at jeg ser verden mer som den er, særlig detaljene, og det er jo detaljene som gjør verden fin egentlig. Og sett-lista? – Ingen problemer. Ikke i studio heller, nå ser jeg både mikser og skjerm uten besvær. -Du brukte jo noen år på å bestemme deg. Hva vil du si til andre som tenker på å operere bort alderssynet? – Jeg vil rope det ut fra den øverste høyde: dette anbefaler jeg. Effekten er ganske utrolig. Det er bare en ting jeg skulle ønske nå. – Ja? – At det var mulig å gjøre det samme med ørene også. Men det blir vel verre?

www.brillefri.no

37


Operasjon av grå stær uten ventetid Trondheim Øyelegesenter tilbyr privat operasjon av grå stær. Dette er løsningen for deg som ønsker å gå utenom den offentlige helsekøen og selv bekoste grå stæroperasjonen.

Den korte ventetiden vår er en ting. Men vi kan også tilby en bedre linse enn du får i det offentlige helsevesen. Slik kan du bli helt brillefri etter operasjonen for grå stær hos oss.

Dersom du velger privat operasjon, unngår du i realiteten to køer. Først køen for å komme inn til øyelege for undersøkelse, deretter unngår du ventetiden til operasjon. Vi utfører både undersøkelsen og operasjonen ved vår klinikk.

Les mer om det på side 26-27.

Valgte privat grå stær-operasjon – Jeg slapp ventetiden i det offentlige helsevesenet. Ingeborg Torstensen er pensjonert barneskolerektor. Briller startet hun med i 20-årsalderen. – Jeg bare måtte ha briller. Da lærer du deg til å leve med dem. Ingeborg gikk til kontroller hos Klinikk Øyeblikk, som holder til i samme hus som Trondheim Øyelegesenter. – På Klinikk Øyeblikk fant de ut at jeg hadde begynnende grå stær. Jeg klarte ikke å lese trafikkskilt klart lenger og når jeg så på tv måtte jeg flytte meg stadig nærmere skjermen. Ingeborg ble i utgangspunktet henvist til det offentlige helsevesenet for grå stær-operasjon. – Jeg fikk vite at jeg måtte vente trekvart år for å få operasjon. Ved Trondheim Øyelegesenter kunne jeg få gjort det med en gang. Slik opplevde hun operasjonen – Det var helt kurant. Det var ingen smerte, underveis klarte jeg å holde fokus på det skarpe lyset.

en god del. Uansett er det en bagatell. Jeg er veldig godt fornøyd.

Hun mener det var verdt å betale prisen fra egen lommebok. Allerede rett etter grå stær-operasjonen kunne hun se bedre enn før. – I dag ser jeg så godt som perfekt. Det var litt halos (ringer rundt lyskilder) i starten, men dette har avtatt

Også som golfspiller opplever hun fordelene med godt syn. – Ja, jeg spiller golf. Det kan være vanskelig nok å treffe ballen om man ikke skal ha dårlig syn i tillegg, slår den spreke pensjonisten fast.

38

www.brillefri.no


Imponert over Trondheim Øyelegesenter Nils Munkhaugen fikk nytt syn etter grå stær-operasjon.

ved Trondheim Øyelegesenter og Klinikk Øyeblikk. Dypest sett er du jo redd for å bli blind når du skal opereres i øynene.

Du vet, synet er vel den siste sansen du ønsker å miste. Øyne er ømtålelige. Du må føle deg trygg når du lar noen behandle synet ditt. Nils Munkhaugen er pensjonert eier og leder av Heimdal Gruppen. Nå nyter han litt roligere dager, blant annet med 10-15 travhester på stallen. – Jeg brukte lesebriller, men jeg likte det aldri. Så fikk jeg gradvis dårligere syn. Det viste seg at jeg hadde grå stær. Flerstyrkelinser Han ville ha behandlingen utført så fort som mulig, dermed gikk han til Trondheim Øyelegesenter etter å ha blitt undersøkt ved Klinikk Øyeblikk. – Dessuten ville jeg ha flerstyrkelinser, nettopp for å slippe lesebrillene. Det offentlige helsevesenet setter vanligvis inn enstyrkelinser ved grå stær-operasjon. Dermed får du fortsatt behov for lesebriller etter operasjonen. – Jeg må si at jeg ble imponert over kunnskapenOgså selve operasjonen opplevde han som rolig og trygg. – Det var tydelig at det var supererfarne folk som drev på. Operasjonen vil jeg betegne som «ingen ting» for meg som pasient. Det handlet bare om å ligge i ro. Han opplevde at det nye, gode synet nesten kom med en gang. – I dag er jeg veldig fornøyd. Jeg ser ett hundre prosent godt på nært hold, jeg venter litt på det gode avstandssynet ennå, men dette er planlagt. Tillit Nils opplever at tillit er nøkkelordet når man skal operere synet. – Det er helt avgjørende at du har tillit til klinikken. Med bakgrunn i erfaringen min fra Trondheim Øyelegesenter, har jeg anbefalt operasjon til fire-fem stykker. Mange er rett og slett ikke klar over hvor enkelt det er.

www.brillefri.no

39


Verdt prisen Inger D. Drysdale ville ikke stå i behandlingskø for grå stær. Det var verd prisen å få dette gjort med en gang på en privat klinikk, sier hun. Drysdale har bodd 40 år i USA og nyter nå pensjonistlivet på Oppdal. Hun har arbeidet både som fotograf og flyvertinne. – Kontaktlinser har jeg brukt siden jeg var 20 år. Briller gikk jeg også meg. Jeg måtte ha styrke på over +7, uten synshjelpemidler så jeg nesten ikke i det hele tatt. De siste årene var hun plaget med svimmelhet, noe hun trodde kom av at styrken på linsene ikke var riktig. – Jeg oppsøkte dr. Helene Laukeland på Klinikk Øyeblikk. Hun fant ut at jeg både hadde skjeve hornhinner og grå stær. En ganske deprimerende beskjed, syntes jeg. Utålmodig Inger dro hjem og begynte å lese om grå stær. Hun bestemte seg ganske raskt for operasjon. – Jeg var utålmodig. I min alder vil jeg jo ha så god synskvalitet som mulig. Dersom jeg skulle opereres av det offentlige helsevesenet, måtte jeg vente i et halvt år. Hun spurte legen om det ikke var mulig med privat grå stær-operasjon. – Og det var det jo. Jeg meldte meg hos Trondheim Øyelegesenter og plutselig satt jeg der døsig på Valium, klar til behandling. I trygge hender – Hvordan opplevde du selve behandlingen? – Jeg følte hele tiden at jeg var i trygge hender. Det eneste ubehaget var at øyet måtte sperres opp. Ellers var det helt greit, ingen smerte.

40

Rett etterpå fikk hun på seg de store beskyttelsesbrillene. Disse skulle hun ha på seg resten av dagen og om natta. – Jeg overnattet på hotell og var nede og spiste om kvelden. Det viste seg at det var en studentfest i de samme lokalene, der folk hadde kledd seg ut. Da var det en som hilste til meg. Han trodde åpenbart at damen med de store brillene var en del av partyet. Verd prisen Inger mener det var verd prisen å få grå stæroperasjonen gjort med en gang framfor å vente. – Jeg ser fenomenalt godt. I alle år har jeg drevet med linser og rensevæske. Det har vært et styr, en stadig redsel for å miste linsene. Nå kan jeg dra på safari i Afrika og ligge i telt. Det blir et mye enklere liv. Jeg ser som en ørn og er veldig fornøyd med resultatet.

www.brillefri.no


Hopper i sjøen uten å tenke på synet Jan Carlsen nyter friheten etter grå stæroperasjonen. Pensjonisten Jan Carlsen er fornøyd. Han har fått en helt ny frihet etter å ha brukt sterke briller siden han var 15 år. Jeg var rundt minus ti, så det var tykke glass i brillene, særlig til å begynne med, minnes han. Han følte at brillene hemmet ham i hverdagen. – Uten brillene var jeg så å si hjelpeløs i. Særlig i idrett hemmet brillene meg. Jeg kunne aldri være med på undervannssport, for eksempel.På grunn av forholdene i Jan Carlsens øyne, ble det valgt å sette inn linser med ulik styrke på hvert av øynene, såkalt monovision. – Jeg synes det var fantastisk. Å komme til klinikken med tykke brilleglass, en time etter operasjonen hadde jeg det røntgensynet. Selve operasjonen opplevde Jan slik: – Ingen smerte, ikke noe ubehag.

Carlsen har vært boksedommer i 30 år. På grunn av brillene kunne han aldri bli kampleder. – Jeg kunne jo ikke ha briller i ringen. Tok jeg dem av meg, klarte jeg ikke å se hvem som bokset, så jeg måtte nøye meg med å dømme ringside.

Han setter stor pris på den nye friheten dette har gitt ham. –Nå hopper jeg i sjøen uten å tenke på synet. Det hender at jeg fortsatt tar meg i å gripe etter brillene, ler han. Den gamle refleksen er der.

For tre år siden syntes Jan at han begynte å se dårligere. – Optikeren anbefalte meg Trondheim Øyelegesenter, her fant de ut at jeg hadde grå stær. Linsebytte ble dermed løsningen for meg.

Slik beskriver han synet sitt i dag. – Jeg er så fornøyd. Det er fantastisk at det går an. Og så må jeg legge til å jeg er blitt veldig godt mottatt på Trondheim Øyelegesenter.

www.brillefri.no

41


Synet mitt er førsteklasses etter grå stær-operasjonen – Allerede dagen etter grå stær-operasjonen leste jeg avisen problemfritt. Synet mitt er rett og slett førsteklasses nå. 87 år gamle Gunnar Sundby fra Trondheim humrer fornøyd. Den pensjonerte selgeren likte dårlig at en av hans beste egenskaper begynte å svikte; nemlig hans skarpe syn. – Ja, jeg var jo viden kjent for mitt skarpsyn. Tidligere arbeidet jeg mye med automatiske girkasser, da kunne jeg finne feil som ingen andre fant nettopp på grunn av godt syn. Det var ubehagelig å merke at synet var i ferd med å svekkes. Problemer med synstavla Gradvis merket Sundby at synet ble dårligere. Det ble stadig vanskeligere å lese avisen og da han skulle fornye førerkortet hos fastlegen ble det full stopp. – Jeg så ikke de avgjørende rekkene på synstavla godt nok, så det ble ingen fornying. Jeg dro til optikeren som mistenkte grå stær, dermed havnet jeg hos dr. Helene Laukeland på Klinikk Øyeblikk.

Dr. Laukeland konstaterte nettopp grå stær, så dermed var årsaken til svekkelsen av synet funnet. – Engstelig over diagnosen? Nei, jeg stolte på det jeg opplevde som utsøkt fagkunnskap. Gikk privat Sundby fikk høre at ventetiden for grå stæroperasjon i det offentlige helsevesenet var på fire til seks måneder. Det syntes han var lenge å vente. Dermed endte han opp med å betale for inngrepet selv, slik at synsproblemet kunne løses kjapt. Han valgte grå stær-operasjon ved Trondheim Øyelegesenter. – Selve operasjonen opplevde jeg som temmelig smertefri, men et snev av ubehag er det jo naturligvis når noen «pirker deg på sjelen». Synsforbedringen kom rett etterpå, allerede morgenen etter. – Ja, da kunne jeg lese avisen problemfritt. Og slik har det holdt seg. Fornyelse av førerkortet Den erfarne sjåføren regner nå med at veien til fornyelse av førerkortet er strak. – Husk at jeg har kjørt 2,6 millioner kilometer siden 1959. Som forretningsreisende i maskiner og verktøy kjørte jeg land og strand. Jeg har slitt ut to Skodaer og åtte Volvoer. Å fortsatt kunne kjøre betyr mye for meg. Friluftsentusiast Den aktive pensjonisten har mange talenter. I Bymarka i Trondheim har han snekret en rekke sittebenker til glede for brukerne av marka. – I Dyrborgskogen har jeg laget 24 sitteplasser. Jeg liker meg ute i naturen. Sundby anbefaler grå stær-pasienter å kvitte seg med problemet så fort som mulig. – Det kostet, men var verd summen. Forresten synes jeg vel at det offentlige kunne ha bidratt med noe av utgiften.

42

www.brillefri.no


Plass for dine notater

Hele denne brosjyren kan lastes ned fra brillefri.no 

www.brillefri.no

43


Velkommen til Trondheim Øyelegesenter! Du finner oss i tredje etasje i Øyelegebrygga.

Trondheim Øyelegesenter Prinsens gt. 67 7011 Trondheim Tlf.:

73 80 74 00

Mobil:

915 66 666

E-post:

info@brillefri.no

Internett: www.brillefri.no De fleste foto: Øyekirurg Jan Guldahl Ansvarlig utgiver av «Eventyret fra virkeligheten»: Trondheim Øyelegesenter Alle rettigheter til brosjyren: Trondheim Øyelegesenter AS 2016

Eventyret fra virkeligheten  

25 år uten briller og kontaktlinser i Norge

Eventyret fra virkeligheten  

25 år uten briller og kontaktlinser i Norge

Advertisement