Page 1

Ferda Mravenec Ferda the Ant,brouk Pytlík Beetle the Bag and Ond ř ej Sekora – the author


FERDA MRAVENEC Ferda the ant

Ferda je veselý chlapík s č ervenou, puntíkovanou mašlí kolem krku. Je nebojácný, chytrý a vynalézavý, v ž dy si ví rady. Ferda is a happy ant with red, dotted bow around his neck. He is brave, smart and always knows what to do.


Mravenec obecný (lasius niger) the ant 

Ferda the Ant is inspired by this animal.

Tito mravenci se starají o některé mšice a ty jim slouží jako dojné krávy – dávají jim tzv. medovici

Je členovec, z rodu blanokřídlých, příbuzný s vosami a včelami

tzv. holoarktický mravenec


Brouk Pytlík – Beetle the Bag Beetle the bag has been everywhere and knows everything, but mostly makes things up. Pytlík sice všude byl a všechno zná, ale jak se ř íká, je to starý Tlu č huba.


Č ervoto č hn ě dý – Beetle the Bag 

Velikost brouka se pohybuje mezi 3 a 6 mm. Krovky hnědé, hladké bez rýh.

Napadá především střešní stropy a krovy, Larvy prožírají krátké chodby v povrchových vrstvách dřeva.


Sleč na Beruška - Miss Ladybird 

Taková „mňaudáma“

Ferdovi se moc líbila, ale ona ho jen využívala a vysmívala se mu

Kvů li ní málem Ferda dostal výprask

Not good girl, but Ferda likes her


Sluné č ko sedmite č né Beruška (Coccinella septempunctata) 

taky, berunka nebo sluní č ko

Živí se hlavn ě mšicemi a č ervci – likviduje šk ů dce

v nebezpe č í se staví mrtvou, nebo vylu č uje š ť ávu, která je pro v ě tšinu predátor ů nechutná a jedovatá

Mladá beruška je jasn ě č ervená, starší jedinci jsou tmavší


....a Ond ř ej Sekora – the author 

  

Pocházel z Brna – Králova Pole, kde se narodil do učitelské rodiny v roce 1899 Sbíral motýly a brouky, sportoval, hodně četl a rád kreslil. Hrál a trénoval ragby, založil čsp. Sport Za války byl vězněn nacisty v pracovním táboře. Hrál tam s hercem Old. Novým maňáskové divadlo Zemřel v roce 1967

Was born in Brno, lived in the teacher´s family Collected butterflies, beetles, liked sports, read a lot and liked drawing Played and trained rugby, established a magazine Sport During war he was put in prison by the Nazis Died in 1967


Ondř ej Sekora wrote: Up to 1950 Rugby, jak se hraje a jeho pravidla Ferda Mravenec Ferda Mravenec v cizích službách Ferda v mraveništi Ferdů v slabikář Trampoty brouka Pytlíka Malíř ské kousky brouka Pytlíka Kuř e Napipi a jeho př átelé Uprchlík na ptač ím stromě Ferda cvič í mraveniště Kronika mě sta Kocourkova Jak se uhlí pohně valo

From 1950 Pohádka o stromech a vě tru O zlém brouku Bramborouku Ferda Mravenec ničí škůdce přírody Malované počasí O traktoru, který se splašil Mravenci se nedají Na dvoře si děti hrály Č melák Aninka Hurá za Zdendou O psu vzduchoplavci Pošta v ZOO


FERDA MRAVENEC Ferda se ztratí z domovského mraveniště, a stihne si znepřátelit nevrlého Hlemýždě. Postaví si domek a pomáhá broučkům i dalšímu hmyzu, kteří žijí poblíž. Líbí se mu Beruška, která ho ale jen využívá. Pak špatn ě pochopí Ferdův vtip a udá ho na policii. Ferda jse odsouzen k 25ranám na zadeček. Přátelé ho zachrání a Ferda odletí na vzducholodi vyrobené mistrem pavoučkem.

Ferda is lost from his ant-hill, built a house for himself and helps other beetles living nearby. He likes Ms Ladybird, but she is not good. She doesn´t understand his joke and sends police to catch him. He is judged and charged 25 shots. Ferda is saved by his friends.


Ferda Mravenec v cizích slu ž bách Ferda the ant in strange service

Ferda ztroskotal v cizině, je zajat červenými mravenci a nucen pracovat jako otrok pro různé zástupce hmyzí říše. Slouží jako trubač a nosič trumpety u čmeláka. Aportuje ulovený hmyz střevlíku Masorádovi. Pumpuje vzduch potápníku Straširybkovi. Odmítne nadhánět mravence mravkolvímu mláděti Ťutínkovi. Pečuje o larvy chrostíka. Opět zachráněn svými přáteli, odplouvá lodí do své domoviny.

Ferda is trapped by black ants and has to serve as a slave. Later he works as a slave for various kinds of insects – bumble-bee, ground beetle, diving beetle. He refuses to catch ants for antlion baby. He takes care of little beetles. Then he is saved by his friends again and returns home.

-


Ferda v mraveništi

Ferda in the

anthill Ferdova loď je potopena znakoplavkou, posádka ale vyvázne a vrací se do mraveniště. Jaký je tam život? Lov divokých mšic (mravenčích krav), stavba výtahu, péče o potomstvo. Mraveniště ohrožuje nájezd loupeživých mravenců, vše dobře dopadne a narodí se noví, šikovní mravenci.

Freda comes back home, hunts wild cows – aphids, builds a lift, takes care of ant babies, fights against hostile ants.


Other insect heroes: 

Antlion

True bug

Snail


Other books of Ond Ĺ™ eje Sekory


More pictures:


Brouk Bramborouk – Beetle the Potatobeetle


Ferda the Ant – a movie

http://www.youtube.com/watch ?v=mnRHAa4wpIg&feature=related

Sekora  
Sekora  

About Sekora´s work