Page 1

DEN NA ZÁMKU


Ve středu 4. května naše třída 3.A strávila celé vyučování na rosickém zámku. Ráno o půl deváté nás přivítala paní průvodkyně v historickém kostýmu a společně s ní jsme podnikli velmi zajímavou prohlídku interiéru rosického zámku. Poté jsme se občerstvili v zámeckém šenku a vydali se na prohlídku přilehlého parku, zde také proběhla promenáda princezen z naší třídy. Naším dalším cílem byla mučírna. Prohlédli jsme si různé mučící nástroje a dozvěděli se k čemu byly používány. Jedním z největším zážitků pro děti byla návštěva vězeňské kobky, do které se šlo po příkrých schodech zcela potmě. Nakonec jsme si ještě krátce prohlédli protiatomový kryt, kde byli zejména chlapci zaujati výstavkou vojenských zbraní. Celou akci jsme zakončili vyplněním kvízu, který byl zaměřen na informace získané během celého dne. Pro úspěšné řešitele měla paní průvodkyně připravenou i malou odměnu. Byla jsem velmi překvapená, co vše je na rosickém zámku k vidění a určitě bych mohla jeho návštěvu jen doporučit. Ráda bych poděkovala správě rosického zámku, zejména panu ing. Dytrychovi, za velmi vstřícný přístup a bezproblémovou domluvu, kterou nám pomohl v plnění našeho e-Twinningového projektu a paní Durkajové za výborně připravený program, který dokonale korespondoval s věkem žáků a moc se nám všem líbil.


Přivítání paní průvodkyní na nádvoří rosického zámku.


Pro mnohé z nás to byla první prohlídka zámku vůbec. Velkým zážitkem se stala chůze v zámeckých papučích.


Co se asi nejvíce líbilo klukům?


Občerstvení v historickém šenku.


Pohled na arkรกdy.


Společné focení v zámeckém parku.


Pohled do zámecké mučírny.


Natahování na skřipec.


Po prohlídce mučírny jsme šli prozkoumat dokonce i vězeňskou kobku. I když to tak nevypadá, tak tam byla skoro úplná tma!


Po prohlídce pro nás byl připravený jednoduchý test – věty, které prověřily, co jsme si zapamatovali z celého dne.


Den na zámku  

trip to a local castle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you