Page 1

Presentaci贸 de marca

Pere Guasch


Aquest document és una mostra dels conceptes a tenir en compte per la bona utilització de la representació gràfica de la marca.


logo + isotip


Pa ra f a r m Ă c i a

Pont de Pedra


ParafarmĂ cia

Pont de Pedra


ParafarmĂ cia

Pont de Pedra


ParafarmĂ cia

Pont de Pedra


Pa ra f a r m Ă c i a

Pont de Pedra


Pa ra f a r m Ă c i a

Pont de Pedra


tipografĂ­a


RBNo2 Light Regular Open Type Font Creator: Rene Bieder Copyright - Rene Bieder This font is freeware. You can use it freely for all your personal and commercial work.


0020

002F

/ > M \ k z

0021

! 0 ? N ] l {

0030

003E

003F

004D

004E

005C

005D

006B

006C

007A

007B

0022

0023

0024

0025

" # $ % 1 2 3 4 @ A B C O P Q R ^_ ` a m n o p | }~

0026

& 5 D S b q

0027

' 6 E T c r

0028

( 7 F U d s

0029

) 8 G V e t

002A

* 9 H W f u

002B

+ : I X g v

002C

, ; J Y h w

002D

< K Z i x

002E

. = L [ j y

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

003A

003B

003C

003D

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

004A

004B

004C

004F

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

005A

005B

005E

005F

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

006A

006D

006E

006F

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

007C

007D

007E


aplicaci贸ns


Doc 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you