Page 1

In dit nummer:

DE MARGE VOORBESCHOUWING PREMIÈRE VOORBESCHOUWING TOURNEES GEPLANDE OPTREDENS

IMAGOTIJL [FEBRUARI 2014] 1 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

19de jaargang nr 69


Imago Tijl vzw I Stationsstraat 25 I 3910 Neerpelt I tel.: 011/640701 I fax: 011/644146 I info@imagotijl.be I www.imagotijl.be Hoofdredactie: Patrick Simons Redactie:

Leo Domen, Frank Geunes, Aaron Hendriks, Eric Hendriks, Luc Morren, Johanna Vermeeren

Ontwerp:

Martine Lehaen

2 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


VOORWOORD Beste lezer en trouwe aanhanger van ons tijdschrift, Stap binnen in de digitale wereld van Imago Tijl! Inderdaad, u hebt het eerste compleet nieuwe tijdschrift van de volgende generatie in handen, gefabriceerd door hetzelfde team enthousiaste medewerkers en redactieleden en van een kleurenpracht om ‘u’ tegen te zeggen. Een heuglijke gebeurtenis wat ons betreft, en we horen dan ook heel graag wat ú ervan vindt. Zij die voor een mailing-versie gekozen hebben, ontvangen deze eerste aflevering bij uitzondering óók als hard copy. De harde kaft waarin ons tijdschrift gehuisvest is, en waar we zelf dolenthousiast over zijn, willen we nl. niemand onthouden. U doet er uiteraard mee wat u wil, maar het lijkt ons een fijne manier om ons tijdschrift samen te houden. Jos Goijens, mijn trouwe metgezel die samen met mij al die jaren het tijdschrift heeft helpen vormgeven, heeft ervoor gekozen de nieuwe weg niet met ons in te slaan. Hij vond het na zovele jaren trouwe dienst de tijd om de nieuwe layout in handen te geven van jonger geweld. Jos, in naam van de volledige redactie, en bij uitbreiding van de volledige Imago Tijl-crew, willen we je van harte danken voor je inzet en volharding. Het was fijn samenwerken, en ik zal onze vele gemeenschappelijke uren dan ook erg missen. Dank en respect!

Patrick Simons

3 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


DE MARGE

DE DANSWERELD ROUWT OM HET VERLIES VAN ‘MADAME JEANNE’

Heel vroeg in het nieuwe jaar, op 2 janu-

haar grootste zorgen was om talentrijke

van Imago Tijl. Van onze premièrevoor-

ari 2014, moest de danswereld afscheid

dansers kansen te geven in binnen- en

stellingen wilde ze graag de video of de

nemen van mevrouw Jeanne Brabants.

buitenland.

DVD ontvangen, en ook dan liet ze niet na onze choreografen te laten weten

‘Madame Jeanne’, een generatiegenoot

Mevrouw Brabants was streng en

van ons aller mevrouw Alicia, heeft haar

veeleisend voor de dansers, maar steeds

hele leven met alle mogelijke middelen

met het nodige respect én de oprechte

Met mevrouw Jeanne Brabants verliest

en met een onuitputbaar enthousi-

waardering. Wanneer zij, ook na haar

de danswereld een icoon. Zij ijverde er

asme de dans gepromoot. Zij klopte

actieve carrière, een ballet- of een dans-

haar hele leven voor om de klassieke

zonder schroom op de deuren van stad,

voorstelling bijwoonde, gaf zij steeds

dans bij de mensen te brengen. Het

provincie en gewest met de vraag naar

opbouwende kritiek, en de dansers

mooiste eerbetoon dat wij, professio-

ondersteuning voor de danskunst.

wisten dat zeer te waarderen.

nelen én amateurs, ieder op zijn niveau,

wat ze ervan vond.

haar kunnen brengen, is ervoor te Mevrouw Jeanne Brabants slaagde erin

Ook de dans als vrijetijdsbesteding, als

zorgen dat de danscultuur - en in het

de Koninklijke Balletschool Antwerpen

hobby, was haar zeer genegen, maar

bijzonder de klassieke dans - in Vlaan-

én het Koninklijk Ballet van Vlaande-

ze eiste wel de nodige kwaliteit. Met

deren niet verloren gaat.

ren op te richten. Zij legde jarenlang

dat doel voor ogen richtte ze trouwens

contacten met buitenlandse choreo-

Jeugd en Dans op. Zij wilde ook op de

grafen en gezelschappen, en een van

hoogte blijven van het reilen en zeilen

4 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

Eric Hendriks en Yvo Vanlessen


DE MARGE

WIM VANLESSEN DANST ROMEO

William Shakespeares beroemde

neer”, zo omschrijft hij zijn verzengende

liefdestragedie uit 1595 inspireerde

visie op dit werk.

heel wat componisten, zo ook Sergei Prokofiev. Het ballet over de onmoge-

Spektakel verzekerd, dat staat vast! Met

lijke liefde tussen twee jongeren uit

een afvaardiging van Imago Tijl gaan wij

rivaliserende families sluit bovendien

‘onze’ Wim natuurlijk weer aanmoedi-

naadloos aan bij het seizoensthema van

gen, en wel op 22 februari in de Stads-

de Vlaamse Opera Fatal Attraction.

schouwburg in Antwerpen. Wim danst dezelfde voorstelling ook nog in de

Voor de jonge Russische choreograaf

Opera van Gent op 13 (première) en 15

Slava Samodurov is dit Italiaanse ver-

februari. Doek telkens om 19.30 u.

haal, verteld door een Britse schrijver en verklankt in muziek van een Russische componist, een krachtige mix. “Ik wil

choreograaf: Slava Samodurov / muziek: Sergei Prokofiev

niet dat Romeo en Julia lyrisch zijn. Ik wil wild temperament van hen allebei. Alleen wie volledig wordt opgeslokt door de liefde, wordt tot het uiterste gedreven. Bakvissen steken zichzelf niet

5 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

Eric Hendriks


Foto: Monique Bogaerts

6 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


DE MARGE

TWEEDE EDITIE SIRK DE SOEVEREIN WEER EEN GESLAAGDE EDITIE

Op 27, 28 en 29 december vond in de

het publiek zien hoe het hedendaagse

tot circus omgebouwde Soeverein

circus er de volgende jaren zal uitzien.

Arena de tweede editie van Sirk de Soeverein plaats. Ook dit jaar was het weer

Het programma was zeer gevarieerd:

een geslaagde editie. 3000 toeschou-

van Chinese masten tot yoyo-acts, alles

wers hebben genoten van 12 afwisse-

was vertegenwoordigd in deze voor-

lende acts uit 9 verschillende landen.

stelling. Ook Luc had een belangrijk aan-

Net zoals vorig jaar werd er ook dit jaar

deel: hij zorgde namelijk voor de regie

gewerkt met jonge, talentvolle artiesten,

van de show.

Lars Morren

allemaal afgestudeerd aan een Europese professionele circusschool. Zij lieten aan

SPOLECZNE OGNISKO BALETOWE Spoleczne Ognisko Baletowe: Chinees

toenmalig directeur Frans Sunaert. Hun

voor jou? Zou kunnen, maar geen

repertoire is helemaal anders dan dat

Chinees, wel Pools. Van 17 tot 23 maart

van ons, en toch zijn de banden zeer

ontvangen wij immers weer onze

hecht, de samenwerking altijd intens en

vrienden uit het Poolse Lublin. Luc zal

hartelijk. Wil je iets meer weten over hun

met hen een gloednieuwe choreografie

repertoire of hun geschiedenis? Google

instuderen, ze zullen zelf nog veel dan-

even Spoleczne Ognisko Baletowe.

sen en repeteren en ze treden samen met ons op de avond v贸贸r hun vertrek.

Oh ja, als je graag gastgezin zou zijn,

Voor en na worden er natuurlijk culture-

neem dan gerust contact met Wout

le uitstapjes georganiseerd of gaan de

Swinnen (0478 83 32 22). Alle helpende

meiden gewoon lekker shoppen.

handen zijn welkom.

In juli brengen onze meisjes van de middengroep dan weer een tegenbezoek. De samenwerking tussen onze beide groepen gaat al vele jaren terug, en de eerste stappen werden gezet door

7 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

Eric Hendriks


VOORBESCHOUWING PREMIÈRE

PRELUDE VAN ‘N DOORKIJKREIS Een huis staat in het midden van een

weleer tevoorschijn te toveren. Je kijkt

eindigen met fladderend volk en veel

stad of ergens afgelegen. Het staat

in de woonkamer en het stof waait op...

bewegingen. En de dromen die we

steeds ergens anders. Maar het tart

En dan vervolgen we ons programma

droomden, verdwenen met de jaren in

de verbeelding. Het voedt de nieuws-

met Wings. Vanaf dan lopen de emoties

Stolen Dreams. Geen enkel medicijn kon

gierigheid. Het heeft enige leeftijd en

hoog op... Two Shades of Anger, Arise,

ze terughalen... Dan maar turen naar de

de ramen zijn dicht geverfd, met witte

Loufoquerie en het oneindige zoeken

wolken in Codes in Clouds, de nieuwe

zandverf. Van ver lijkt het alsof je er niet

in Infinty. Verder denkt men terug aan

dans van de middengroep jongens die

door kan kijken. Alsof het haar gehei-

Blind Decisions en wordt het warm alsof

fel aanhaalt, maar ook met de regelmaat

men niet wil prijsgeven. Maar nieuws-

de haard vol dansende vlammen de ge-

van de klok tot rust komt.

gierig als men is, komt men dichterbij en

zelligheid van een winterse avond weer

kijkt men door de verfstrepen heen.

oprakelt. En er wordt gelachen met de

Daarna verleiden de meisjes om verleid

dolkomische verhalen over Sardienen en

te worden en proberen ze alle mannen

Sirenen...

uit de zaal te halen... waarna de grote

Je ziet een verhaal vol beweging. Een reis in gedachten. Vertelsels van generaties...

jongens de wind die door de kieren En dan laaien de gevoelens hoog op

van het raam giert, aanwakkeren in

met Never ever Ending, een choreogra-

hun Stormkaap en we een laatste blik

Een oud huis dat haar verhalen mond-

fie waarin twaalf meisjes wild om zich

werpen op het huis dat zoveel verhalen

jesmaat prijsgeeft was de inspiratiebron

heen slaan, om turend over de afgrond

in zich verbergt, ons onderdak verschaft,

voor Prelude van ‘n doorkijkreis. Elke

te eindigen. Een huis in een huis of hoe

waar we ons hart verloren hebben en

nieuwsgierige toeschouwer kan er zijn

de muren spreken zonder woorden en

later terugvinden in een Prelude van ’n

of haar verhaal in vinden. Soms zijn de

herinneringen soms pijn doen, dat is

doorkijkreis...

herinneringen beklijvend, soms grappig,

de gemoedsgesteldheid van Memory

of warm of emotioneel.

House, een trio voor één meisje en twee

Al deze, voor een groot stuk zelf in

jongens.

te vullen verhalen kan u als publiek

De voorstelling opent met de wind

beleven op 14, 15 en 16 februari in ons

die door de kieren suist en langzaam

Door de spleten in de verf turen we

huistheater Dommelhof. Kaarten kan u

je herinneringen doet opwaaien alsof

verder, en het bloemenbehang doet ons

bestellen op het nummer 011 80 50 02.

de doeken die over de meubels han-

aan de betoverde zomer van onze jeugd

gen, traag weggetrokken worden om

terugdenken in Enchanted Summer, of

de warmte van de huislijke sfeer van

hoe de zomer zacht ontwaakt, om te

8 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

Luc Morren


Foto: Jean Vandijck

9 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


VOORBESCHOUWING TOURNEES ZOMER 2014

MIDDENGROEP MEISJES NAAR POLEN Onze middengroep meisjes zet in juli

se choreografen. Een heel leerrijke en

een bezoek aan Neerpelt. Van maandag

weer koers richting de balletschool in

leuke ervaring, vraag maar aan de dan-

17 t.e.m. zondag 23 maart zullen deze

Lublin (Polen). Zij zullen ook deze keer

sers die al in Lublin zijn geweest.

ballerina’s les krijgen van Luc Morren.

deelnemen aan The International Young

Hij werd gevraagd om een nieuwe

Ballet Dancers Meeting. Deze uitwisse-

Maar het zal niet alleen dansen zijn. Ze

choreografie te creëren op muziek van

ling tussen Oekraïense, Wit-Russische,

maken ook tijd voor ontspanning (o.a.

een Belgische componist. Deze choreo

Poolse en Belgische dansers heeft al

shoppen!), voor cultuur (o.a. stadswan-

zullen de Polen ook brengen tijdens de

verschillende malen plaatsgevonden en

deling), maar vooral voor verbroedering

galavoorstelling in Lublin.

is elke keer een schot in de roos.

tussen de verschillende groepen.

Onze danseressen zullen in Lublin dan

Vooraleer wij naar Lublin afreizen,

ook workshops krijgen van buitenland-

brengen de Poolse danseressen nog

Wout Swinnen

GROTEN EN MIDDENGROEP JONGENS NAAR CHINA Enkele maanden geleden kregen we via

Beijing – Dubai – Düsseldorf.

er in gastgezinnen. Het echte Chinese

het Europees Muziekfestival de vraag of

Als eerste tussenstop landen we dus in

dagelijkse leven dus (weliswaar in een

we een uitwisseling naar China zagen

Shanghai. Veel over dit bezoek weten

wereldstad)! Het niveau van het festival

zitten… Zij hadden immers de vraag

we nog niet, want de partner is nog

zal naar alle waarschijnlijkheid heel

gekregen van een dansschool, na een

niet helemaal gekend. De plaatselijke

hoog liggen, maar we zijn er zeker van

bezoek van een delegatie van het EMJ

organisatie heeft ons wel verzekerd dat

dat wij daar niet zullen misstaan. Het is

ter plaatse, of het festival geen Europese

ze alles in orde gaat krijgen.

en blijft toch een speciale dansgroep,

dansgroep kende die naar hun dansfes-

Imago Tijl. Alleen al het feit dat er zoveel

tival in juli wilde komen. En óf het EMJ

Na Shanghai volgt dan een rit in de

jongens meedansen, doet over heel de

een dansgroep kende… Als ambassa-

supersonische trein naar Beijing. Geen

wereld de verbazing en bewondering

deur kwijten we ons dan ook graag van

nachttrein zoals in 2007, maar een ritje

stijgen voor wat onze dansers op de

onze taak en trekken we dus komende

van slechts 3,5 uur over 1200 km!

bühne brengen.

In Beijing zullen we dus deelnemen aan

Zoals gezegd: heel veel weten we nog

een dansfestival. Maar naast het festival

niet over onze tournee, maar één ding

De grote reisgroep (48 dansers en 7

kunnen we natuurlijk ook gaan genie-

staat wel al vast: het wordt er eentje om

begeleiders) heeft een hele trip voor de

ten van de plaatselijke cultuur. Het zal

nooit te vergeten.

boeg: Düsseldorf – Dubai (tussenstop

een hele belevenis worden voor onze

van slechts 3 uurtjes) – Shanghai –

jongens en meisjes, want ze verblijven

zomer naar China, en meer bepaald naar Shanghai en Beijing.

10 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]

Wout Swinnen


GEPLANDE OPTREDENS

(STAND OP 1 FEBRUARI 2014)

13/02/2014

CC DOMMELHOF

SCHOOLVOORSTELLING PREMIÈRE

14/02/2014

CC DOMMELHOF

PREMIÈRE

15/02/2014

CC DOMMELHOF

PREMIÈRE

16/02/2014

CC DOMMELHOF

PREMIÈRE

17-23/03/2014

GASTGEZINNEN

ONTVANGST DANSGROEP LUBLIN

22/03/2014

ADELBERGSCHOUWBURG

OPTREDEN SAMEN MET POOLSE DANSGROEP

26/04/2014

HUBERTUSHAL

OPENSCHOOLDAG

02/05/2014

NEERPELT CENTRUM

KICK OFF EMJ

03/05/2014

MUSICHALL NEERPELT

PROCLAMATIE EMJ

04/05/2014

MUSICHALL NEERPELT

PROCLAMATIE EMJ + HAPPENING

5/05/2014

MUSICHALL NEERPELT

PROCLAMATIE EMJ

22/05/2014

CC DOMMELHOF

SCHOOLVOORSTELLING PRILLE CADANSEN XXVI

23/05/2014

CC DOMMELHOF

PRILLE CADANSEN XXVI

24/05/2014

CC DOMMELHOF

PRILLE CADANSEN XXVI

30/06 – 8/07/2014 POLEN

TOURNEE MIDDENGROEP MEISJES

07-19/07/2014

CHINA

TOURNEE

01/09/2014

HUBERTUSHAL

START NIEUWE SCHOOLJAAR

20/09/2014 HUBERTUSTHEATER

AFZWAAIVOORSTELLING Eric Hendriks

11 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


UITNODIGING

12 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


ONZE DIAMANTEN SPONSORS

13 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


ONZE GOUDEN SPONSORS

14 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


ONZE ZILVEREN SPONSORS

Verzekeringskantoor Fransen BVBA

.BE

ONZE BRONZEN SPONSORS

Bouwonderneming Driesen

Annick Dilissen

The Productivity Factory

Bouwonderneming Vangrinsven

Jan Vangerven

Comex

Power Slim Nederland

15 IMAGOTIJLMAGAZINE [FEBRUARI2014]


Imago Tijl vzw I Stationsstraat 25 I 3910 Neerpelt I tel.: 011/640701 I fax: 011/644146 I info@imagotijl.be I www.imagotijl.be

20140203 tijdschrift imago tijl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you