Page 1

ELEMENTI SPALNIÈNIH PROGRAMOV 2010

Iles private

Oreh

Larix

Èešnja


Šifra

Cena

POSTELJA KARMA 160X200

Šifra

POSTELJNI VLOŽEK - LAMELIRANI 80X200

-Postelja ima moderen dizajn, ki ga ustvari furniran okvir v kombinaciji s kovinskimi nogami. -Prav tako je furnirana tudi vzglavna konènica.

D=2145; š=1730; v=873mm

402230

D=2000; š=800mm

494016

POSTELJNI VLOŽEK - LAMELIRANI 90X200

POSTELJA KARMA 180X200 -Postelja ima moderen dizajn, ki ga ustvari furniran okvir v kombinaciji s kovinskimi nogami. -Prav tako je furnirana tudi vzglavna konènica.

D=2145; š=1930; v=873mm

402220

D=2000; š=900mm

POSTELJA ZEN-2 160X200

ja Furnir èešn

D=2145; š=1633; v=873mm

402250B

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

494014

Cena


Šifra

Šifra

Cena

NOÈNA OMARICA KARMA - ÈEŠNJA

PREDALNIK KARMA - ÈEŠNJA

-Ogrodje omarice je iz furnirja - èešnja, prav tako pa tudi prednjiki. -Omarica ima kovinske nogice in tudi roèaje. -Možnost izbire dveh tipov vodil.

Z blažilci

402213 402214

š=600; v=500; g=400mm

NOÈNA OMARICA KARMA - BARVA

-Ogrodje predalnika je iz furnirja - èešnja, prav tako tudi prednjiki. -Omarica ima kovinske nogice in tudi roèaje. -Možnost izbire dveh tipov vodi.

Z blažilci

š=1200; v=820; g=500mm

Beige Modra

š=600; v=500; g=400mm

402274 402216

PREDALNIK KARMA - BARVA -Ogrodje omarice je iz furnirja - èešnja. -Prednjiki so lahko v barvi (beige ali modre) -Omarica ima kovinske nogice in tudi roèaje. -Možnost izbire dveh tipov vodil.

-Ogrodje omarice je iz furnirja - èešnja. -Prednjiki so lahko v barvi (beige ali modre) -Barvni prednjiki dajejo spalnici svež in hkrati moderen videz. -Omarica ima kovinske nogice in tudi roèaje. -Možnost izbire dveh tipov vodil. Beige z blažilci Modra blažilci

Cena

Beige z blažilci Modra z blažilci

402272.16 402273.15 402215.16 402218.15

Beige Modra

402275.16 402276.15 402217.16 402219.15

NOÈNA OMARICA SIBILA - ÈEŠNJA

-Ogrodje omarice je iz furnirja - èešnja, prav tako pa tudi prednjiki. -Omarica ima masivne nogice ter steklene roèaje.

402083

š=430; v=570; g=370mm

NOÈNA OMARICA NEST 1D

PREDALNIK NEST

-Ogrodje omarice je iz furnirja - èešnja, prav tako pa tudi prednjiki. -Omarica ima kovinske nogice in roèaje v barvi aluminija.

-Ogrodje predalnika je iz furnirja - èešnja, prav tako tudi prednjiki. -Predalnik ima kovinske nogice in roèaje. -Možnost izbire dveh tipov vodil.

-Možnost izbire dveh tipov vodil.

Z blažilci š=475; v=450;g=500mm

402330 402255

Z blažilci š=950; v=925; g=500mm

402334 402258

6.


Drsne omare 5D

n Èeš Mo d

ja

ra

nja Èe š

Šifra Cena

nja Èeš ra Mod

Šifra Cena

ra Mod e Beig

Bela sijaj Bela sijaj

7.

Beig Èeš

e

nja Èe š

nja Èeš ra Mod

n Èe š Be i g

e Beig nja Èe š e Beig

ra Mod

ra Mod e Beig

e

Bela sijaj Bela sijaj Bela sijaj

ra Mod

Bela ur kt stru

nja Èe š

Be i g

ra Mod ra Mod

nja Èe š

nja Èe š

Bela ur kt stru n Èeš

e Beig

nja Èeš Bela ur kt stru nja Èeš

402482.24

e

ja

Bela ur kt stru

Bela ur kt stru nja Èeš Bela ur kt stru

402485.24

ra Mod

e Beig e Beig

e Beig

e Beig

ra Mod e Beig

402487.98

ra Mod

ja

e

402484.16

e Beig

Beig

È eš

402481.16

ra Mod

402489.14

ja

nja

402486.98

Bela sijaj

Šifra Cena

ra Mod

402483.15

e Beig

Šifra Cena

n Èe š

402480.15

ra Mod

nja

nja Èe š

ra Mod ra Mod ra Mod

402490.15

Be i g

e

e Beig

402488.16

Bela ur kt stru Bela ur kt stru Bela ur kt stru

Bela ur kt stru Bela ur kt stru Bela ur kt stru

402491.24


È eš

nja

Bela sijaj nja Èe š

Šifra Cena

È eš

nj a

nja

nja Èe š

Bela sijaj

nja Èe š

nja Èe š

nja Èe š

402492.14

È eš

Bela sijaj

nja Èe š

nja È eš nja Èe š

Bela sijaj

402493

Bela sijaj nja Èeš Bela sijaj

402494.14

Dodatni elementi notranjosti za 5D drsne omare Prikaz notranjosti 5D drsne omare

š=1125; g=516; D=25 mm

Šifra Cena

402045

Šifra Cena

4017021 Predalnik notranji beli

Polici za drsno omaro-èešnja

V=546; š=601; g=506 mm V=1092; š=523; g=504 mm

4017025

V=2190; š=2303; g=660 mm

4017021

Èrtkani elememti niso v ceni osnovne notranjosti !

4017025 Regal notranji beli

V ceni vseh drsnih omar 5D je: Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

Oprema eksponatov

V=260; š=355

Šifra Cena

Napis iles one 100014

8.


Opis

Šifra

Šifra

Cena

KORPUS 1D, 2D

Cena

VERTIKALA -Elementi korpusa so iz iverala - èešnja d=22mm, razen hrbtišèa, ki je debeline 12mm. -To daje korpusom stabilnost in ob enem kompaktnost.

Opis

Korpus 1D Korpus 2D

402001 402201

-Okrasna blenda je lahko furnirana - èešnja ali v foliji èešnja. -Nastopa kot okrasni element.

-Vertikala je iz folije - èešnja. -Luknje skozi. -Nujna za zakljuèitev korpusa.

Š=13; v=2400; g=655mm

Leva

Desna

-Elementi omare so iz iverala - èešnja d=22mm. Razen hrbtišèa, ki je debeline 12mm. -Vse police so privijaèene z ekscentrom, kar daje omari dodatno trdnost.

Folija Furnir

402404

-Vertikala je iz folije - èešnja. -Luknje skozi. -Nujna za zakljuèitev korpusa.

-Okrasna blenda je lahko furnirana - èešnja ali v foliji èešnja. -Nastopa kot okrasni element. Š=13; v=2400; g=350mm

Š=22; v=2342; g=620mm Poševna L Poševna D

Š=524; v=2342; g=330/620mm

402206 402207

-Elementi omare so iz iverala - èešnja d=22mm. Razen hrbtišèa, ki je debeline 12mm. -Omara že vkljuèuje blendo in stranico.

Kot. Om. L Kot. Om. D

š=1216(1255); v=2400; g=638mm

402404

Folija Furnir

402059 402007

Folija Furnir

402057 402005

OKRASNA BLENDA

KOTNA OMARA LEVA, DESNA

Z zakljuèno stranico

402057 402005

OKRASNA BLENDA

VERTIKALA

POŠEVNA OMARA LEVA, DESNA

Cena

OKRASNA BLENDA

Š=22; v=2342; g=620mm 1D - Š=597; v=2342; g=620mm 2D - Š=1194; v=2342; g=620mm

Šifra

402202 402202

-Okrasna blenda je lahko furnirana - èešnja. ali folija èešnja. -Nastopa kot okrasni element.

Okrasna - Š=13; v=2400; g=655mm

Levi

Desni

KOTNI ZAKLJUÈEK LEVI, DESNI

š=1200; v=2400; g=790mm

-Elementi kotnega zakljuèka so iz folije - èešnja d=22mm. -Kotni zakljuèek se pritrdi na korpus 2D. -Kotni zakljuèek že vsebuje luèke, ogledalo ter obešalnik.

Kotni. Zak. L Kotni. Zak. D

-Minimalna višina prostora za vgradnjo omare je 241 cm 9.

402204 402203

Pri furniranih elementih, kjer so v furnirju doloèeni vkljuèki (smolike, grèice) se ne smatrajo kot reklamacija, temveè je to videz naravnega lesa.

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)


Stekleni

Kovinski

(Ni doplaèila)

Roèaj po izbiri

Opis

Šifra

Cena

VRATA ZA KORPUS 1D, 2D -Vrata so namenjena za korpus 1D in 2D. -Vrata so lahko v: foliji - èešnja, barvi (beige,modra, bela sijaj, bela struktur), steklena - z aluminijastim okvirjem in kaljenim steklom, furnir- èešnja (rok dobave do 45 dni)

Folija Furnir Beige Modra Bela struktur Bela sijaj Steklo Steklo (swarovski-sivi) Steklo (swarovski-rjavi) Steklo (strelicija) PAR

š=593; v=2359; d=23mm

402460 402461 402453.16 402454.15 402457.24 402458.14 402464 402476 402477 402478

VRATA ZA POŠEVNO OMARO -Vrata so namenjena poševni omari. -Vrata so lahko v: foliji - èešnja, barvi (beige,modra, bela sijaj, bela struktur), furnir - èešnja (rok dobave do 45 dni).

š=593; v=2359; d=23mm

Folija Furnir Modra Beige Bela struktur Bela sijaj

402060 402061 402054.15 402053.16 402146.24 402147.14

Folija Furnir Modra Beige Bela struktur Bela sijaj

402060 402061 402054.15 402053.16 402146.24 402147.14

Folija Furnir Modra Beige Bela struktur Bela sijaj

402066 402074 402056.15 402055.16 402148.24 402149.14

VRATA ZA KOTNO OMARO -Vrata so namenjena kotni omari. -Vrata so lahko v: foliji - èešnja, barvi (beige,modra, bela sijaj, bela struktur), furnir - èešnja (rok dobave do 45 dni)

š=593; v=2359; d=23mm

PREKLOPNA VRATA ZA KOTNI ZAKLJUÈEK -Vrata so namenjena kotnemu zakljuèku. -Vrata so lahko v: foliji - èešnja, barvi (beige,modra, bela sijaj, bela struktur), furnir - èešnja (rok dobave do 45 dni)

š=1188; v=2359; d=23mm

BARVE VRAT ZA OMARE

Folija

Modra

Beige

Bela struktur

Bela sijaj

Furnir

Steklo

Steklo SWAROVSKI-rjavo

Steklo SWAROVSKI-sivo

Steklo strelicija (par)

10.


Sestavljene 2D notranjosti 2D

1800

-police -predali 2D -fiksni drog

Pregrada pok.cela

1600

NOTR. 2D

2/3

1/3

2000

1400 1200 1000 800 600 400 200

Šifra Cena

402565

402581

402580

402582

402525

2000

2/3

1/3

1800

-police -drog fiksni -nosilec hlaè -predali 1D

1400 1200 1000

1D

1D

800 600 400 200

Pregrada pok.7P

NOTR. 2D

Pregrada pok.cela

1600

402535

Šifra Cena

1D

402543

402537

2000

402528

1D

402527

1D

1800

-police -drog fiksni -predali 1D

Pregrada pok.cela

1600

NOTR. 2D

1400 1200 1000 800 600

1D

400

1D

1D

200

Šifra Cena

402501

402620

402500

402546

402573

402503

402506

2000 1800 1600

NOTR. 2D

1400

-Police -predali 1D -nosilec hlaè -drog fiksni -izv.drog.

1000

1200

Pregrada pok.7P

1D

800 600 400 200

Šifra Cena 11.

402529

402619

402566

1D


Sestavni elementi za 2D notranjosti

Šifra

DROG 2D

72; g=530

Šifra

Cena

Cena

POTEZNI DROG 2D

Cena

Šifra

PREDALNIK 2D + PL.2D 352

POLICA 2D

d=22; š=11

Šifra

Cena

mm

402040

POLICA 2/3

DROG 2/3

402038 402210

Plošèa 2D Predalnik 2D

402103

402102

2D REGAL S PREKATI

489

POTEZNI DROG 2/3

90 d=22; š=7

; g=530mm

402043

m 5; g=530m

402041

Plošèa 1D Predalnik 1D

402101

NOSILEC HLAÈ

402039 402031

402117

PREGRADA POK.CELA

POLICA 1/3

PREGRADA POK.7P

m 0; g=530m

1216

2233

d=22; š=36

402036

PREDALNIK 1D + PL.1D

352

d=22; š=57

402103

402105

DROG 1D

POLICA 1D

402042

402050

402051

OPOZORILO ! Plošèe pri notranjih predalnikih 1D-2D se naroèi posebej !

OSTALA OPREMA Šifra

Cena

ROÈAJ KOVINSKI

Šifra

Cena

OGLEDALO 2D

Šifra

Cena

OGLEDALO ELIPSA

Šifra

Cena

NOSILEC KRAVAT

-Barva: Aluminij 0mm š=70; D=40

D=180mm

402116

ROÈAJ STEKLENI

-Barva: matirano steklo

D=180mm

402118

-Nosilec kravat se pritrdi na vrata. 1010mm Š=950; v=

-Ogledalo je fazetno z metalno sivo plošèo ogledala.

405502

Š=465; v=940mm

-Za min. 14 kravat

- Ogledalo je pritrjeno na metalno sivi plošèi

402302

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

402110 12.


Sestavljene 1D notranjosti

2000 1800 1600

NOTR. 1D -police -predali 1D -fiksni drog

1400 1200 1000 800 600 400 200

Šifra Cena

402650

402654

402662

402653

402669

402670

402651

402652

2000 1800 1600

NOTR. 1D -police -drog fiksni -nosilec hlaè -predali 1D

1400 1200 1000 800 600 400 200

Šifra Cena

OPOZORILO ! Plošèe pri notranjih predalnikih 1D se naroèi posebej !

SESTAVNI ELEMENTI ZA 1D NOTRANJOSTI Šifra

Cena

Šifra

Cena

PREDALNIK 1D + PL.1D

352

m 5; g=530m

402041

13.

Šifra

DROG 1D

POLICA 1D

d=22; š=57

Cena

402101

Plošèa 1D Predalnik 1D

402039 402031

Šifra

NOSILEC HLAÈ

530mm š=575; D=

402117

Cena


Notranjosti, ki se lahko ožajo 2000 1800

-police -predali 1D -fiksni drog

1600

Pregrada pok.cela

NOTR. 2D

2/3

1/3

1D

2D

1400 1200 1000 800 600

1D

400 200

A

Šifra

A

402565

B

A

402580

X

B

X

B

402503

402500

402525

2000

1/3

2/3

X

B

1800

1400 1200 1000

1D

1D

800 600 400 200

B

X

1D

Pregrada pok.7P

-police -drog fiksni -nosilec hlaè -predali 1D

Pregrada pok.cela

1600

NOTR. 2D

Šifra

B

X

402535

B

A

402543

402537

B

A 402528

402527

2000 1800

1400 1200 1000 800 600

1D

Pregrada pok.7P

-police -drog fiksni -potezni drog

1600

Pregrada pok.cela

NOTR. 2D

400 200

B

A

Šifra

B

A 402529

402501

A 402566

A

A

402619

402573

2000 1800

Doplaèilo za ožanje notranjosti je

1600

NOTR. 1D -police -drog fiksni -nosilec hlaè -predali 1D

1400

A - ožanje z leve B - ožanje z desne X - predelava ni možna

1200 1000 800 600

Po globini se lahko ožajo samo notranjosti katere vsebujejo police ali drog !

400

(Pri naroèilu se poleg šifre notranjosti navede tudi stran, ki se oža; npr. 402500/A)

200

Šifra

A

A

A

402650

402651

402652

14.


15.


16.


Oreh

V=2163; š=439; g=585 mm

V=2188; g=585 mm

V=2163; š=896; g=585 mm

Šifra 4017001 Element 1D Cena

4017002 Element 2D

Desna

Leva

Elementi omar

V=2188; g=585 mm

V=2188; g=585 mm

4017003 Stranici

V=2163; g=581mm

4017004 Pregrada

4017020 Stranica des.

4017019 Stranica lev.

D.

Kotna omara

Šifra 4017014 Omara kotna 45° Cena

V=2188; g=602 mm

4017004 Pregrada

4017023 Stranica

Desna ZAKLJUÈNA za kotno omaro

Leva ZAKLJUÈNA za kotno omaro

Uporabi èe je kotna omara NADALJEVALNI ELEMENT V=2163; g=581mm

V=2163;š=920; g=920 mm

4017171 Krnisa kotna nadaljevalna

4017171 Krnisa kotna zakljuèna 4017022 Stranica

L.

V=2188; g=602 mm

4017023 Stranica desna

4017022 Stranica leva

4017170 Krnisa kotna samostojna

Elementi notranjosti 425017 Drog 2D

425018 Drog 1D

Dodatne police

V=1470; š=457; g=576 mm

Šifra Cena

4017021 Predalnik notranji beli

4017005 Pregrada 2D

š=439; g=576 mm

š=896; g=576 mm

V=546; š=601; g=506 mm

4017015 Polici 2D

4017016 Polici 1D

š=439; g=576 mm

4017024 Police poševne

Postelje Š=1980 mm L=2150 mm V=870 mm

Šifra 4017085 Cena

Postelja KATE 180x200

Noène omarice, predalniki

17.

Š=1654 mm L=2150 mm

V=870 mm

V=870 mm

Postelja TIA 180x200

Š=1454 mm L=2150 mm V=870 mm

4017087 Postelja TIA 160x200

4017088 Postelja TIA 140x200

(Roèaj je potrebno posebaj naroèiti !)

V=413; š=502; g=439 mm

Šifra Cena

4017086

Š=1854 mm L=2150 mm

4017075 Noèna om. OREH

V=413; š=502; g=439 mm

4017076.14 Noènar om. BELA sijaj

V=413; š=502; g=439 mm

4017077.13 Noèna om. ÈRNA sijaj

V=413; š=502; g=439 mm

4017078.18

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

Noèna om. MOCHA sijaj


Oreh

Vrata za omare Roèaj je potrebno posebej naroèiti !

4017006 4017007.14 4017008.13 4017009 4017010.18

Vrata OREH Vrata BELA sijaj Vrata ÈRNA sijaj Vrata BELA (mat) Vrata MOCHA sijaj

V=2076; š=453 mm

Tiho zapiranje vrat uporaba samo za ravne korpuse! Šifra vsebuje za uporabo na 1 vratih.

V=2163; š=400; g= 475 mm

V=2163; š=441; g=585 mm

V=2163; š=441; g=585 mm

4017011 Poševna om. L

4017012 Poševna om. D

4017013 Obešalni el.

4037133

Tiho zapiranje vrat

Krnise

4017167 Krnisa poševna

L=475; d=25 mm

L=1389; d=25 mm

L=932; d=25 mm

4017161 Krnisa 1D

4017163 Krnisa 3D

4017162 Krnisa 2D

L=2760; d=25 mm

L=2303; d=25 mm

L=1846; d=25 mm

4017164 Krnisa 4D

4017165 Krnisa 5D

4017166 Krnisa 6D

Roèaji po izbiri

L=170; V=30 mm

L=170; V=30 mm

L=148; V=15 mm

L=308; V=15 mm

Samo za vrata omare !

4017131 Roèaj KATE 128

Latofleksi

4017129 Roèaj TIA 128 .

4017128 Roèaj FRAME 128

80×200

90×200

494014 Latofflex 90×200

494016

4017130 Roèaj TIA 288

140×200

Latofflex 80×200

494022

Latofflex 140×200

Ogledalo

V=827; š=953; g=439 mm

V=827; š=953; g=439 mm

V=827; š=953; g=439 mm

V=827; š=953; g=439 mm V=950; š=951; d=25 mm

4017035 PredalnikOREH

4017036.14 Predalnik BELI sijaj

4017037.13 Predalnik ÈRNI sijaj

4017038.18 Predalnik MOCHA sijaj

4017127 Ogledalo

18.


Oreh

Drsne omare 5D

O

O

O

B

BS

O

O

4017140 Drsna omara 5D

4017141.14

O-O-O

ÈS

O

O

BS

O BS

O

O

BS

ÈS

B O

O

BS

O O

O BS

O

Šifra

O

O

O

O

4017142

Drsna omara 5D O-BS-O

4017143.13

Drsna omara 5D O-B-O

Drsna omara 5D O-ÈS-O

4017144.14

Drsna omara 5D BS-O-BS

Cena

ÈS

B ÈS

B O B

ÈS

BS

Drsna omara 5D ÈS-O-ÈS

B

B

BS

4017146.13

Drsna omara 5D B-O-B

B

B

ÈS

B

4017145

ÈS ÈS

O

B

B

O

O

Šifra

BS BS

4017149.97

Drsna omara 5D BS-ÈS-BS

4017147

Drsna omara 5D B-B-B

Cena

ÈS BS

ÈS

MO

4017150.97 Drsna omara 5D ÈS-BS-ÈS

MO

4017151.13

Drsna omara 5D ÈS-ÈS-ÈS

O

MO

ÈS ÈS

MO

MO MO

ÈS

ÈS

Šifra

O

MO ÈS

BS

O

MO

ÈS

ÈS ÈS

O

4017191.18

Drsna omara 5D MO-MO-MO

4017183.18

Drsna omara 5D O-MO-O

Cena

MO

BS

MO

BS BS

MO

BS

MO MO

BS BS

BS

MO

BS

BS

4017190.18 Drsna omara 5D

Šifra

BS BS

MO-BS-MO

4017189.18

Drsna omara 5D MO-BS-MO

4017148.14

BS

Drsna omara 5D BS-BS-BS

Cena Oznake barv MO MOCHA SIJAJ

ÈS ÈRNA SIJAJ

BS BELA SIJAJ

O

B

19.

OREH

BELA (mat)

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

MO MO O O

MO MO

4017186.18

Drsna omara 5D MO-O-MO


Oreh

Osnovna notranjost 5D drsne omare

V ceni vseh drsnih omar 5D je: Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

V=2190; š=2303; g=660 mm

Dodatni elementi notranjosti za 5D drsne omare

Prikaz notranjosti 5D drsne omare

š=1125; g=516; D=25 mm

Šifra Cena

4017135 Polici za drsno omaro-oreh

Drog

V=546; š=601; g=506 mm V=1092; š=523; g=504 mm

4017025

Šifra Cena

4017021

V=2190; š=2303; g=660 mm V ceni vseh drsnih omar 5D je:

4017021 Predalnik notranji beli

4017025 Regal notranji beli

Èrtkani (vijolièni) elememti niso v ceni osnovne notranjosti !

Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

Oprema eksponatov

Oreh

ILES IDRIJA

Bela sijaj

Bela mat

Èrna sijaj

Mocha sijaj

V=310; š=465

V=700; š=460

Šifra Cena

Napis LUNA 100012

Barvni vzorci oreh

4017500

20.


Oreh

21.


Oreh


Larix

V=2163; š=439; g=585 mm

V=2163; š=896; g=585 mm

Šifra 4037001 Element 1D Cena

4037002 Element 2D

V=2188; g=585 mm

Desna

Leva

Elementi omar

V=2188; g=585 mm

4037003 Stranici

4037019 Stranica lev.

V=2188; g=585 mm

V=2163; g=581mm

4037020 Stranica des.

4037004 Pregrada

Šifra 4037014 Omara kotna 45° Cena

4037004 Pregrada

V=2188; g=602 mm

4037171 Krnisa kotna nadaljevalna

4037023 Stranica

Leva ZAKLJUÈNA za kotno omaro

Uporabi èe je kotna omara NADALJEVALNI ELEMENT V=2163; g=581mm

V=2163;š=920; g=920 mm

Desna ZAKLJUÈNA za kotno omaro

D.

Kotna omara

4037171 Krnisa kotna zakljuèna 4037022 Stranica

L.

V=2188; g=602 mm

4037022 Stranica leva

4037023 Stranica desna

4037170 Krnisa kotna samostojna

Elementi notranjosti 425017 Drog 2D

425018 Drog 1D

Dodatne police

V=1470; š=457; g=576 mm

Šifra Cena

4017021 Predalnik notranji beli

4037005 Pregrada 2D

š=439; g=576 mm

š=896; g=576 mm

V=546; š=601; g=506 mm

4037015 Polici 2D

4037016 Polici 1D

Postelje

Šifra Cena

4037086

Š=1854 mm L=2150 mm

Š=1654 mm L=2150 mm

V=870 mm

V=870 mm

Noène omarice, predalniki

23.

4037088 Postelja TIA 140x200

(Roèaj je potrebno posebaj naroèiti !)

V=413; š=502; g=439 mm

Šifra Cena

4037087 Postelja TIA 160x200

Postelja TIA 180x200

Š=1454 mm L=2150 mm V=870 mm

4037075 Noèna om. LARIX

V=413; š=502; g=439 mm

4037076.14 Noènar om. BELA sijaj

V=413; š=502; g=439 mm

4037077.18

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

Noèna om. MOCHA sijaj


Larix

Vrata za omare Roèaj je potrebno posebej naroèiti !

4037006 4037007.14 4037008.18

Vrata LARIX Vrata BELA sijaj Vrata MOCHA sijaj

Tiho zapiranje vrat uporaba samo za ravne korpuse! Šifra vsebuje za uporabo na 1 vratih.

V=2163; š=400; g= 475 mm

V=2076; š=453 mm

4037013 Obešalni el.

L=475; d=25 mm

4037133

L=1389; d=25 mm

L=932; d=25 mm

4037161 Krnisa 1D

4037162 Krnisa 2D

4037163 Krnisa 3D

Tiho zapiranje vrat

L=2303; d=25 mm

L=1846; d=25 mm

4037165 Krnisa 5D

4037164 Krnisa 4D

L=2760; d=25 mm

4037166 Krnisa 6D

Roèaji po izbiri

L=170; V=30 mm

4017131 Roèaj KATE 128

L=170; V=30 mm

4037128 Roèaj FRAME larix 128

Latofleksi 90×200

494014 Latofflex 90×200

80×200

494016

Latofflex 80×200

140×200

494022

Latofflex 140×200

Ogledalo

V=827; š=953; g=439 mm

V=827; š=953; g=439 mm

V=827; š=953; g=439 mm V=950; š=951; d=25 mm

4037035 Predalnik LARIX

4037036.14 Predalnik BELI sijaj

4037037.18 Predalnik MOCHA sijaj

4037127 Ogledalo

24.


Larix

Drsne omare 5D

LA

BS

MO BS

LA

4037148.14

LA-LA-LA

Drsna omara 5D BS-BS-BS

BS BS

MO MO

BS

4037140 Drsna omara 5D

LA MO

BS

LA

LA

LA

MO

BS

LA

Šifra

MO

BS

LA

4037151.18

LA LA

Drsna omara 5D MO-MO-MO

4037141.14

Drsna omara 5D LA-BS-LA

Cena

BS

LA BS

LA MO

LA

MO LA

4037143.18

Drsna omara 5D LA-MO-LA

4037144.14

BS MO

4037146.18

Drsna omara 5D MO-LA-MO

Cena

BS BS MO MO BS BS

4037149.97 Drsna omara 5D

Šifra

BS-MO-BS

Cena Oznake barv B

LARIX

MO MOCHA SIJAJ BS BELA SIJAJ

25.

MO

MO MO

Drsna omara 5D BS-LA-BS

BS

LA

BS BS

MO

MO

LA

LA

LA

Šifra

MO MO

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

4037150.97

Drsna omara 5D MO-BS-MO


Larix

Osnovna notranjost 5D drsne omare

V ceni vseh drsnih omar 5D je: Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

V=2190; š=2303; g=660 mm

Dodatni elementi notranjosti za 5D drsne omare

Prikaz notranjosti 5D drsne omare

š=1125; g=516; D=25 mm

Šifra Cena

4037135 Polici za drsno omaro-LARIX

V=546; š=601; g=506 mm V=1092; š=523; g=504 mm

Šifra Cena

V=2190; š=2303; g=660 mm V ceni vseh drsnih omar 5D je:

4017021 Predalnik notranji beli

4017025 Regal notranji beli

Èrtkani (vijolièni) elememti niso v ceni osnovne notranjosti !

Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

Oprema eksponatov

Larix

ILES IDRIJA V=310; š=465

Mocha sijaj

Bela sijaj

V=700; š=460

Šifra Cena

Napis LUNA 100012

Barvni vzorci oreh

4037500

26.


Larix

27.


Larix


Èešnja

Leva

Desna

Elementi omar

V=2185; š=439; g=585 mm

Šifra 425001 Cena

V=2191; g=620 mm

V=2185; š=896; g=585 mm

Element 1D

425002

Element 2D

425003 Stranici

425019

V=2163; g=581mm

V=2191; g=620 mm

V=2191; g=620 mm

Stranica lev.

425004 Pregrada

Stranica des.

425020

Elementi notranjosti 425017 Drog 2D

425018 Drog 1D

Dodatne police

V=1470; š=457; g=576 mm

Šifra Cena

425005 Pregrada 2D

4017021 Predalnik notranji beli

š=439; g=576 mm

š=896; g=576 mm

V=528; š=894; g=576 mm

V=546; š=601; g=506 mm

425015

425021 Predalnik 2D-3P-èešnja

Polici 2D

425016

Polici 1D

Postelje

Šifra Cena

Š=1848 mm L=2090 mm

Š=1648 mm; L=2090 mm

V=860 mm

V=860 mm

425041 Postelja KIM 180×200

425058 Postelja KIM 160×200

Šifra Cena

425078 NAOMI predalnik 4P

V=860 mm

V=860 mm

425051

425054

Postelja ANA 180×200

V=468; š=476; g=432 mm

V=788; š=951; g=432 mm

V=468; š=481; g=470 mm

425077 NAOMI noèna.om.

425035

425075

Predalnik podnožje

Noèna om.podnožje

Sestavi omar (v=2191 mm)-brez vrat 9 33 47 6

1 39

0

Sestav vsebuje: Sestav vsebuje:

Sestav vsebuje:

425002 425003 425017

425001 425003

425002 425003 425004 425001 425017

425016

425016

Šifra Cena 29.

425201 Omara 1D

Postelja ANA 160×200

Predalnik, noèna omarica PODNOŽJE

Predalnik, noèna omarica-NAOMI

V=788; š=956; g=470 mm

Š=1648 mm L=2090 mm

Š=1848 mm; L=2090 mm

425202

Omara 2D

425203

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

Omara 3D


Èešnja

V=2163; š=453 mm

V=2191; š=441; g=585 mm

V=2191; š=441; g=585 mm

425011 Poševna om. L

425012

Vrata ÈEŠNJA Vrata BEIGE (mat) Vrata BELA (mat) Vrata STEKLO Vrata OGLEDALO

425006 425007 425010 425008 425009

OPOMBA: Predali èešnja, vrata beige

425111

Poševna om. D

Vrata 4 predali

Ogledalo

V=940; š=465 mm

402302 Ogledalo

Latofleksi Š=948 mm; L=2090 mm

80×200

90×200

V=860 mm

425052

Postelja ANA 90×200

494016

494014 Latofflex 90×200

Latofflex 80×200

Predalnik, noèna omarica NOGICE

V=788; š=951; g=432 mm

Predalnik nogice

425034

18 4

V=468; š=476; g=432 mm

425074 Noèna om.nogice.

2 76

7

Sestav vsebuje:

23 0

3

0

Sestav vsebuje:

Sestav vsebuje:

425001 425003

425002×3 425004×2 425003 425017×2

425017×2

425015

425002×2 425004×2

425002×2 425004 425017×2 425003

425016

425204 Omara 4D

425205

Omara 5D

425206

Omara 6D

30.


Èešnja

Drsna omara 3D

Drsne omare 5D

B

ÈE ÈE

425116

ÈE B

ÈE

3D.drsna om.èešnja

Šifra Cena

425120

Drsna omara 5D ÈE-ÈE-ÈE

425123

B

ÈE

B

V=2163;š=1389; g=553mm

ÈE

B B

ÈE

ÈE

B

B

ÈE

B

ÈE B

ÈE

B

ÈE

B

425121

Drsna omara 5D B-B-B

425122

Drsna omara 5D B-ÈE-B

Drsna omara 5D ÈE-B-ÈE

Oznake barv ÈE ÈEŠNJA B

BELA MAT

Osnovna notranjost 5D drsne omare

V ceni vseh drsnih omar 5D je: Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

V=2190; š=2303; g=660 mm

Dodatni elementi notranjosti za 5D drsne omare

Prikaz notranjosti 5D drsne omare

š=1125; g=516; D=25 mm

Šifra Cena

425137

Šifra Cena

4017021 Predalnik notranji beli

Polici za drsno omaro-èešnja

V=546; š=601; g=506 mm V=1092; š=523; g=504 mm

V=2190; š=2303; g=660 mm V ceni vseh drsnih omar 5D je:

Èrtkani (vijolièni) elememti niso v ceni osnovne notranjosti !

Korpus drsne omare z vrati 2× polica 2× drog

31.

Posebno ugodno, ni vedno v ponudbi (prodajalec je dolžan razpoložljivost zaloge preveriti pri proizvajalcu 05-372 50 31)

4017025 Regal notranji beli


Èešnja

32.


Èešnja


Iles private

ILES d.o.o. Sp.Kanomlja 23A 5281 Sp.Idrija, tel.:+386(0)5 372 50 00 E-mail: studio@iles.si www.iles.si

ELEMENTI spalnic Iles 2010  

ELEMENTI spalnic Iles 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you