Page 1

VEEL GESTELDE VRAGEN

1.

Als ik nog zelfstandige activiteiten naast TFG heb, moet ik dan apart staan ingeschreven? Ja voor je eigen BV/eenmanszaak moet je als maat apart ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.

Moet ik twee boekhoudingen bijhouden als ik nog andere activiteiten heb naast TFG? Ja. Per onderneming moet een boekhouding worden bijgehouden. Dit omdat voor de Belastingdienst twee verschillende ondernemers omzetbelasting afdragen. De btw met betrekking tot de activiteiten van de maatschap kan worden teruggevraagd via de maatschap. De btw met betrekking tot de zelfstandige activiteiten moet je apart terugvragen.

3.

Moet ik voor de aangifte inkomstenbelasting en de btw twee verschillende Excel templates bijhouden? Nee. Voor sommige kosten is de btw niet aftrekbaar (zie kostenlijst) maar deze kun je wel volledig als kosten meenemen in de inkomstenbelasting. Wanneer de btw niet aftrekbaar is, vormt de btw een onderdeel van de kosten.

4.

Kan er een lijst worden gemaakt waarin wordt aangegeven waar wel en waar geen btw van teruggevraagd mag worden? Zie kostenlijst in de bijlage, hier is aangegeven waar btw van teruggevraagd mag worden. Let op: deze lijst geldt niet voor zover de uitgaven worden gedaan voor privé. Er moet dus altijd een correctie worden gemaakt voor het privé-gebruik.

5.

Hoe kan ik optimaal genieten van de investeringsaftrek? Als je in bepaalde bedrijfsmiddelen investeert (m.u.v. bijvoorbeeld personenauto’s, grond en woonhuizen), kun je recht hebben op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor de investeringsaftrek is vereist dat je minimaal € 2.200 investeert per jaar, waarbij investeringen onder de € 450 exclusief btw niet worden meegerekend. Mogelijke situaties: a. Jij als maat investeert persoonlijk (=buitenvennootschappelijk) minder dan € 2.200 op jaarbasis. In dit geval kom je als maat niet in aanmerking voor investeringsaftrek (want 0%). Samentellen met andere maten is alleen van toepassing als de maatschap zelf ook investeert; b. Jij als maat investeert persoonlijk (= buitenvennootschappelijk) meer dan € 2.200 op jaarbasis. Bijvoorbeeld: aankoop laptop van € 4.000. Jij als maat komt in dit geval in aanmerking voor investeringsaftrek; c. De maatschap investeert. Hierdoor worden alle investeringen van de maatschap opgeteld om de investeringsaftrek te bepalen. Als de maatschap zelf meer dan € 2.200 investeert, dan kan gebruik worden gemaakt van de investeringsaftrek. Nadat de investeringsaftrek is bepaald, wordt deze verdeeld over de maten. Voorbeeld: stel dat de maatschap € 75.000 investeert dan is de investeringsaftrek € 15.211. Als er vijf maten zijn, dan heeft ieder recht op een investeringsaftrek van € 3.042 (€ 15.211 gedeeld door 5); d. De maatschap investeert en jij als maat investeert persoonlijk (=buitenvennootschappelijk) . Als zowel de maatschap als jij persoonlijk investeert, wordt voor de investeringsaftrek de investering van de maatschap opgeteld bij jouw persoonlijke investering. Voorbeeld: stel dat de maatschap met vijf maten € 75.000 investeert en jij als maat persoonlijk € 15.000. De totale investering is dan € 90.000 waar een investeringsaftrek van € 15.211 bij hoort. De investeringsaftrek is dan 16,9% van de totale investering van € 90.000. Van deze totale investering heb jij als maat zelf de € 15.000 geïnvesteerd en heb je recht op 1/5 deel (er zijn vijf maten) van de investering van de maatschap, te weten € 15.000 (€75.000 gedeeld door 5). Je persoonlijke investering is dan € 15.000 + € 15.000, oftewel € 30.000. Je hebt dan recht op een investeringsaftrek van 16,9% over deze € 30.000, wat neerkomt op een bedrag van € 5.070.


6.

Hoe kan ik gebruik maken van de startersaftrek? Binnen vijf jaar na het starten van de onderneming (=het worden van maat) mag je maximaal 3 jaar de startersaftrek genieten. Voorbeeld, voor 2011 heb je recht op de startersaftrek als:  Je in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast; en  Je in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 minimaal 1 jaar geen onderneming hebt gehad;

7.

Hoe kan ik van de telefoonkosten en internetkosten thuis bepalen of deze zakelijk gebruikt worden met betrekking tot de btw? In principe moet je voor de telefoonkosten voor zowel mobiel als vaste telefoon een splitsing maken tussen zakelijk en privégebruik op basis van het werkelijk gebruik. Dit houdt in dat je maandelijks moet kijken hoeveel minuten je privé hebt gebeld en hoeveel minuten zakelijk. Je kunt alleen btw op zakelijke telefoonkosten, zowel abonnementskosten als gesprekskosten, terugvragen. Wanneer je echter een mobiele telefoon als maat hebt aangeschaft en ook enkel gebruikt voor zakelijke telefoongesprekken, kun je de btw op de mobiele telefoonkosten terugvragen, mits de factuur ook aan jou als maat is gericht. Op de vaste telefoonaansluiting zul je zodoende voornamelijk privé telefoongesprekken voeren, waardoor je de btw op die kosten niet kunt terugvragen.

8.

Wat houdt de uitstelregeling bij FACET in en is dit noodzakelijk? Zodra je aangifte inkomstenbelasting door FACET wordt gedaan, zit deze automatisch in de uitstelregeling. De aangifte hoeft dan pas een jaar later ingeleverd te zijn. Uitstel is niet noodzakelijk maar gebeurt automatisch, indiening kan wel eerder plaatsvinden. Voorbeeld: de aangifte inkomstenbelasting 2011 moet voor 1 mei 2013 ingeleverd zijn bij de Belastingdienst als gevolg van de uitstelregeling.

9.

Wat kan ik van FACET verwachten als mijn inkomstenbelastingaangifte gedaan wordt? FACET maakt de aangifte voor jou als maat en, indien van toepassing, je vrouw en kinderen, beoordeelt de administratie en kijkt de (voorlopige) aanslagen na. (de zgn. standaardaangifte)

10. Ik heb van bepaalde periodiek betalingen geen facturen, hoe moet ik hier mee omgaan? Vaak wordt dan op het bankafschrift aangegeven wat de btw hiervan is. Anders moet je inloggen bij de leverancier en de factuur printen. 11. Valt de eindafrekening van de maatschap die ik nog tegoed heb vanuit 2011 ook nog in de inkomstenbelasting 2011? Deze valt voor de inkomstenbelasting nog in 2011 als omzet en als een vordering /schuld op de balans. 12. Kan ik de btw van maatschapskosten aftrekken? Nee, op maatschapkosten zit geen btw. 13. Hoe moet ik omgaan met de aankoop van producten op marktplaats, waarbij ik geen factuur ontvang? Zorg dat je zo goed mogelijk kunt onderbouwen waarom deze kosten zakelijk zijn, door bijvoorbeeld een printje te maken van de advertentie. 14. Zijn kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zakelijke kosten? Nee, deze kosten moet je privé betalen. In de aangifte inkomstenbelasting is het wel mogelijk om de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te trekken. Het maakt niet uit van welke bankrekening deze kosten zijn betaald. 15. Moet ik een aparte zakelijk rekening openen? Ja, er zou een aparte rekening geopend moeten worden of een aparte rekening gebruikt moeten worden. Hierdoor kunnen de kosten voor de activiteiten van de onderneming en de privé kosten goed gescheiden blijven.


16. Naast TFG heb ik nog andere activiteiten, hoe moet ik hiermee omgaan wanneer ik met verschillende bankpassen betaal? Dit moet je fysiek overboeken op de juiste rekening. 17. Kan ik de willekeurige afschrijving ook toepassen op de motor? Nee, willekeurige afschrijving kun je hier niet op toepassen, maar de investeringsaftrek is hierop wel van toepassing. 18. Wat is de verstandigste keuze over opbouw van pensioen? Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk: 1. Fiscale oudedagsreserve: dit is een fiscale balanspost die niet leidt tot uitgaven, maar wel tot een fiscale claim bij staking. Dit is niet aan te raden, omdat deze alleen op de balans komt en niet in geld aanwezig is, waardoor er op het moment van uitkeren geen geld is en wel inkomstenbelasting betaald moet worden. 2. Lijfrentepolis: hierbij wordt een lijfrenteproduct afgesloten bij een verzekeraar; 3. Banksparen: hierbij worden de pensioenpremies op een geblokkeerde bankrekening gestort; 19. Hoe moet ik omgaan met de btw bij aanschaf van een auto? Indien de auto zakelijk aangeschaft wordt, kan de btw via de maatschap terug worden gevraagd. De factuur moet op de naam van de maat (met vermelding van de maatschap) staan. Bij Belastingdienst is deze maat bekend als maat van The Future Group. Aan het einde van het jaar moet je wel bijtelling voor de auto voor de inkomstenbelasting aangeven en een correctie privégebruik voor de omzetbelasting maken. e

20. Waarom is in het 4 kwartaal een correctie btw nodig voor de zakelijke auto en hoe wordt de correctie berekend? Bij een auto van de zaak mag je de btw van de kosten van de auto, zoals benzine, lease en onderhoud (mits de factuur op naam van de onderneming staat), terugvragen via een btw-declaratie. Echter, wanneer de auto ook privé wordt gebruikt, moet je daarvoor een correctie toepassen. Over 12% van 14%, 20% of 25% van de cataloguswaarde van de auto moet je de btw corrigeren. De correctie moet je als maat zelf doorvoeren in de btw-declaratie naar de maatschap van het 4e kwartaal/december. Let op: Met ingang van 1 juli 2011 is de correctie voor de omzetbelasting bij een auto van de zaak, waarmee ook privé gereden wordt, gewijzigd. Vanaf 1 juli moet je in principe voor iedere privé kilometer 19% omzetbelasting corrigeren. Voor de omzetbelasting is ook het woon-werkverkeer is vanaf 1 juli privé. Om te voorkomen dat je alle privékilometers moet registreren voor de btw, mag je een percentage van 2,7% van de catalogusprijs (incl. BPM en btw) hanteren. In december 2011 moet er dus een correctie plaatsvinden over het eerste half jaar op de ‘oude’ manier en over het 2e half jaar op de nieuwe manier. Voor 2011 kun je overigens wel bezwaar maken. 21. Mag ik 75% van de btw op brandstofkosten en overige kosten (zoals onderhoud) van mijn privé-auto die ik eveneens zakelijk gebruik aftrekken? Nee, sinds 17 oktober 2011 is dit niet meer mogelijk. Er zijn sindsdien twee opties:  Het bijhouden van een kilometerregistratie. Er is daarom een kilometerregistratie nodig om de mate van btwaftrek op de kosten van gebruik en onderhoud te bepalen. Voor de aftrek van BTW wordt gekeken naar de werkelijke verhouding privé/zakelijke kilometers. In deze verhouding kan de BTW ook in aftrek worden gebracht;  Je kunt er ook voor kiezen om alle BTW in aftrek te brengen. In de laatste aangifte van het jaar geef je dan een correctie op van 1,5% over de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM; Daarnaast mag je voor de privéauto die je eveneens zakelijk gebruikt € 0,19 per kilometer declareren. Deze vergoeding komt in mindering op de winst en heeft verder geen invloed op de aftrek van BTW.


22. Wat zijn de (fiscale) regels met betrekking tot het overboeken van de voorschotten, die vanaf eind februari worden uitbetaald, naar een privérekening om daar de hypotheek en andere rekeningen mee te betalen? De voorschotten vormen een onderdeel van de winst uit onderneming. De voorschotten mag je opnemen en voor diverse doeleinden gebruiken, maar je moet nog wel inkomstenbelasting over de winst betalen. 23. Toen ik in loondienst werkzaam was, ontving ik een maandelijkse voorlopige teruggave (bijvoorbeeld m.b.t. aftrek hypotheekrente). Is dit ook het geval nu ik een zelfstandige ben? Nee. De voorlopige teruggave zal handmatig moeten worden gewijzigd in een voorlopige aanslag. De voorlopige teruggave is met name van toepassing wanneer er sprake is van dienstbetrekking bij een werkgever omdat het een teruggave is van ingehouden loonheffing. 24. Kan ik de door de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting (op basis van de geschatte jaaromzet) per kwartaal laten betalen, of moet dat altijd per maand? Nee. De voorlopige aanslag kan alleen worden uitbetaald in:  Één termijn (met betalingskorting) binnen de termijn waarvoor de betalingkorting geldt; of  In net zoveel (ongeveer) gelijke termijnen als er nog maanden in het jaar resteren na ontvangst van de voorlopige aanslag; 25. Zit de AOW-premie in de voorheffing inkomsten belasting? De AOW is inderdaad een onderdeel van de premies die in de inkomensheffing (=inkomstenbelasting) is opgenomen. 26. Moet ik lunchbonnen bewaren en mag ik de btw van lunches terugvragen? Bonnen van de lunches moet je bewaren! Over lunchkosten mag je echter geen btw terugvragen. (zie ook kostenlijst) 27. Kan ik kledingkosten die ik gemaakt heb om er representatief uit te zien aftrekken? Nee, dit zijn geen zakelijke kosten, omdat je de kleding ook privé kunt dragen. Kosten voor kleding met een bedrijfslogo (en die aan bepaalde andere eisen voldoen) zijn wel zakelijke kosten die je mag aftrekken. 28. Welke kosten voor het inrichten van een werkkamer in de woning vallen onder zakelijke kosten? De volgende kosten mogen als zakelijk worden aangemerkt:  Bureaustoel  Bureau  Laptop  Printer/scanner  Overige kantoorartikelen.

the-future-group-vragenlijst-faqs-d-d-19-3-2012  
the-future-group-vragenlijst-faqs-d-d-19-3-2012  

3. Moet ik voor de aangifte inkomstenbelasting en de btw twee verschillende Excel templates bijhouden? Nee. Voor sommige kosten is de btw ni...

Advertisement