Page 1

Budget training maten 1Miljoen

Verschenen artikelen: 40

Omzet top 10 klanten: 80 %

Verloop: 20%

Fun Budget: 250.K

Crediteuren termijnen: 45 Dagen

Cultuur: Formeel

Gemiddeld banksaldo: 3 Miljoen

Prospects: 400

40 Mantel overeenkomsten

Management stijl: Directief

Klanten: 60

Maatschappen: 10

Account managers: 15 FTE

Gemiddeld aantal declarabele uren: 1500

Lead bij key accounts dat leidt tot opdracht 70%

2014

Budget per interne medewerker jaarlijkse trainning € 250

Facturatie tijd : 5 dagen

Externen: 50 FTE

Maat tevredenheid: 8

Medewerker tevredenheid: 8

Autonome groei

Maten: 325 FTE

Klant tevredenheud: 8

Autonome groei

maximal handels krediet: 6 Miljoen

Deibiteuren termijn : 35 dagen declarabele uren

Lead generatie door: Account managers

Gewonnen prijzen : 4

Marketing budget: 350K

EBIT: 10%

Maten : 310 FTE

Fun Budget € 200k

Marketing budget : 300 K

Externen: 40 FTE

30 Mantel overeenkomsten

Account managers: 15 FTE

Omzet € 30 Miljoen

Externen: 30 FTE

Uurtarief: € 90

Maten : 270 FTE

Maatschappen :8

TFG Duurzaam

Backoffice: 6 FTE

Maximale handels krediet € 4 Miljoen

Omzet: € 25 Miljoen

Omzet top 10 klanten: 80%

Fun Budget: € 150 K Leads bij key accounts dat leidt to opdracht: 70%

Debiteuren termijn : 35 dagen

20 Mantel overeenkomsten Externen: 20 FTE

Omzet: € 20 Miljoen

TFG academy

Maten: 230 FTE

Uurtarief: € 85

Rabobank afgelost

Maatschappen : 7

Externen: 10 FTE

Gewonnen prijzen: 1

Budget training maten: € 500 k

1e TFG arbeidsmarkt onderzoek af

Maten: 190 FTE

Marketing budget: € 100 k

Omzet : € 15 miljoen

Duurzaamheid agenda bepaald

Account managers: 6 FTE

Klant eventplan: af

EBIT: 10%

Maatschappen 6

Bid-Desk opgezet

1e uitgebreide management rapportage af

Digitaal factureren

Backoffice: 4 FTE

2013

Marketing budget: € 200K

Paperless office

Account managers: 10 FTE

Omzet: 40 Miljoen

Omzet: € 35 Miljoen

Back office: 8 FTE

Maatschappen: 9

Uurtarief: € 90

Divident beleid: 50 % uitkeren 50 % investeren

Debiteuren termijn: 40 dagen

Leads bij key accounts dat leidt to opdracht: 50%

Fun Budget € 100 K Media / Communicatie plan af

Account managers: 5 FTE

2012

Omzet uit NL: 100%

Maten : 150 FTE

Facturatie tijd: 5 dagen

Cultuur: Formeel

Management stijl: Directief

Budget per interne medewerker jaarlijkse training: € 2000

2011 Dec

Nov

Okt Backoffice: 2 FTE

Klant tevredenheid: 8

Budget training maten : € 300 K

Maat tevredenheid : 8

Verloop : 20%

medewerker tevredenheid: 8

Maten: 130 FTE

autonome groei

Maatschappen : 5

Management stijl: Combinatie van: zelfsturend & directief

Ziekteverzuim: ?

Leads bij key accounts dat leidt to opdracht: 30 %

2010 Prospects: 100

Uurtarief: € 81

Maximale handels krediet: € 2 Miljoen

Debiteuren termijn : 50 dagen

Facturatie tijd: 10 dagen

Lead generatie door Recommendation

Divident beleid: 100 % aflossen

Gemiddeld banksaldo: € 800 K

Klanten: 60

Omzet : € 11 Miljoen

EBIT: 8%

Gemiddeld aantal declarabele uren: 1500

Marketing Budget: € 50 K

Fun Budget: € 50 K

Omzet top 10 klanten: 50 %

10 mantel overeenkomsten

Account managers: 10 FTE

Verschenen artikelen: 20

Budget per interne medewerker jaarlijkse training : € 1000

Crediteuren Termmijn: 45 dagen

Budget website: € 5000

Cultuur: Informeel

the-future-group-banner-foto-van-de-toekomst-shrunk  

Marketing budget : 300 K Omzet uit NL: 100% Crediteuren Termmijn: 45 dagen Budget training maten 1Miljoen Klanten: 60 Marketing budget: € 20...