Page 1

Datum: Donderdag 4 april 2013 Plaats: IBM Amsterdam, Innovation Centre, Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam

The Future Group Innovation event Op donderdag 4 april bent u vanaf 18.00 uur welkom voor een hapje en een drankje. Om 18.45 uur zal de avond geopend worden door Danny van IJzendoorn (directeur TFG) en IBM. U kunt zich inschrijven voor 2 van onderstaande presentaties. De eerste presentatieronde start om 19.15 uur en duurt 45 minuten. De tweede ronde begint om 20.15 uur en eindigt om 21.00 uur.

Programma: 1. “Houston, we have a problem!”: En wat is Uw probleem? Jan van Moll – Philips Healthcare MRI / TU Eindhoven In ons dagelijks leven maken we gretig gebruik van allerlei software-intensieve producten en diensten; we stappen in onze auto met daarin honderden malen meer software dan in de maanlander. We communiceren ons gek via allerlei elektronische media, maar als met die geavanceerde producten en diensten iets mis gaat, heeft dat niet zelden grote gevolgen voor de producent/ ontwikkelaar ervan, variërend van enorme herstelkosten tot claims en imagoschade. Regelmatig zien we berichten in de media over ernstige incidenten ten gevolge van product falen. Helaas is dat het topje van de ijsberg, want veel incidenten worden ternauwernood voorkomen voordat ze het nieuws halen. Bedrijven stellen alles in het werk om de oorzaken van product falen te achterhalen, te verhelpen en uiteindelijk herhaling ervan te voorkomen. Deze presentatie gaat in op (forensische) oorzaakanalyses van ernstige incidenten met producten, IT-systemen en diensten in industriesectoren en overheden. Kijkend naar hoe men omgaat met oorzaakanalyse, worden op basis van praktijkvoorbeelden de succes- en faalfactoren van effectieve oorzaakanalyse benoemd. Door soms anekdotische, maar vaak ook ontluisterende voorbeelden van productkwaliteitsproblemen, wordt het publiek aangezet tot nadenken over de eigen kwaliteitsproblemen en analyses. De presentatie geeft een referentiekader waarmee men lering

kan trekken uit de praktijkervaringen van collega-bedrijven om zo de eigen analyse-practices te verbeteren. 2. BI architectuur?! Hoezo, het zijn toch maar een paar rapportjes… Barry Lammers (BI-DWH Specialist TFG) Bij introduceren van Business intelligence binnen een organisatie wordt vaak gestart met enkele rapporten, na verloop van tijd worden deze rapportages weer uitgebreid, nog een keer uitgebreid, nieuwe bronnen worden ontsloten, etc. etc. Wanneer niet in een vroeg stadium wordt nagedacht of een te volgen strategie is de kans groot dat de uiteindelijke oplossing onbeheersbaar, onbruikbaar en dus nutteloos wordt. Binnen deze sessie zal worden ingegaan op de voor- en nadelen van een goede informatiestrategie en hoe deze kan helpen op het gebied van beheer(s)baarheid , automation en impact analyse. 3. Criminaliteit vs innovatie & more Peter R. de Vries (misdaadverslaggever, schrijver, programmamaker) Peter R. de Vries is een begrip in de Nederlandse misdaadwereld. Jarenlang heeft hij gewerkt aan de meest uiteenlopende zaken op gebied van criminaliteit en misdaad. In zijn carrière als misdaadverslaggever heeft hij niet alleen talloze ontwikkelingen en innovaties in de praktijk meegemaakt , maar ook geïnitieerd onder meer op opsporingsgebied (DNA technologie, profiling, cold case teams). Daarbij is hij een pionier op gebied van de ‘verborgen camera’ actie. Peter zal in deze interactieve sessie vragen beantwoorden die bij het publiek leven. Een werkelijk unieke mogelijkheid om meer te weten te komen over de wereld van de misdaad en de ontwikkelingen die hier de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast kun je informeren naar persoonlijke voorkeuren, toekomstverwachtingen, uitdagingen en teleurstellingen….. Kortom zorg dat je erbij bent, zodat je altijd een alibi hebt!


4. De (on)mogelijkheden van TOGAF ! Jan van Santbrink (Enterprise Architect TFG), Ministerie Buitenlandse Zaken Veel organisaties worstelen om architectuur met TOGAF werkend te krijgen. Vaak blijkt dat organisaties TOGAF alleen in name only toepassen. Dat terwijl het zeker veel te bieden heeft. Vaak wordt TOGAF als een bureaucratisch moloch gezien, maar dat is beslist niet nodig. Waar werkt het wel en waarom? Wat kun je doen om het werkend te krijgen en vooral wat krijg je daarvoor terug? Deze presentatie gaat in op TOGAF vanuit de praktijk (theorie bestaat hier niet) waarbij persoonlijke ervaring, tips & tricks gedeeld worden. 5. De Future App, de marketing tool voor iedere maat en opdrachtgever Gerben Vis (Mobile specialist TFG) Bij klanten spelen vele vraagstukken, die door inzet van maten beantwoord en opgelost kunnen worden. Om als maat een rol te spelen in deze problematiek, zijn zichtbaarheid, beschikbaarheid, inzetbaarheid belangrijke aspecten voor zowel maat als opdrachtgever. Essentieel is dat klanten en maten snel en in 1 oogopslag zichtbaar krijgen wie er binnen het TFG netwerk beschikbaar is en/of komt en over welke expertises de maten beschikken. De Future App is de marketing tool voor en van de maat die niet alleen de maat maar zeker ook de klanten gaat helpen om snel tot de juiste informatie te komen. Dit alles met het uiteindelijke doel om de juiste man op de juiste plaats te krijgen zonder onnodige tussenkomst van allerlei marktpartijen. In deze presentatie krijgt u alles te zien en te horen over de Future App van de realisatie tot de werking hiervan. Voor iedere maat en inhurende partij een must see! 6. How to achieve the highest level of Identity Assurance while using smart Mobile devices for financial transactions? Gholam Sheibani (Unisys, Lead Solution Architect Security) More and more people are using Mobile devices for their financial transactions. More and more Security is at stake. In newspapers, on daily basis, issues are mentioned concerning the Security of the use of Mobile Devices. A solution is available. Dynamic riskbased strong multi-factor authentication (including biometrics) is a clear option to implement in Mobile Device solutions. Fusion of different factors such as PIN/Passphrase, OTP, SMS, GPS, Face, Voice- and Palm recognition are available to attain the highest level of authentication. This all implemented taking into account a balancing between security and convenience, i.e., quick and convenient for low risk requests (PIN) and full biometric authentication for more risky ones. In this presentation Gholam Sheibani, lead Security Architect at Unisys, will explore on current solutions. Switch of your Mobiles and enjoy. 7. Agile organisaties: of is Agile alleen voor development? Frank Langeveld (Agile coach TFG) Kan Agile doorstoten naar organisatieniveau? Agile is een bekend begrip geworden in applicatie ontwikkeling - het is een trend geworden waar je bijna niet meer om heen kunt. Hoewel de ervaringen overwegend positief zijn ontstaat er voor de organisatie vaak toch een probleem: hoe past dat agile project in het grotere geheel? Dat sluit niet goed aan, soms om hele goede redenen. En de (belangen van) de organisatie....daar ging het toch om? In deze workshop wordt Agile vanuit het perspectief van de organisatie behandeld. Hierbij komt aan de orde: wat is bureaucratie en wat doe je ermee? Hoe leren we opnieuw om fouten te maken

en deze te herstellen? Wat betekent “outcome” boven “output”? Frank Langeveld is mede oprichter van het Agile consortium en bespreekt fundamentele agile inzichten die van belang zijn voor het ‘agiliseren’ van de organisatie. 8. Oracle SOA upgrade best-practices en ervaringen Mario Sosic (Oracle Specialist TFG, Senior Consultant SOA/J2EE) Oracle SOA Suite is een geïntegreerde, “best-of-breed” producten suite welke klanten in staat stelt om snel een agile service-georiënteerde architectuur in te richten. Deze stack vormt bij klanten dé basis voor innovatieve middleware oplossingen. De meest recente major versie van de Oracle SOA Suite is 11g, echter draaien er nog vele productiesystemen bij verschillende klanten op de voorgaande versie namelijk 10g. In deze presentatie wordt ingegaan op de impact van een SOA upgrade aan de hand van twee concrete klant cases (UWV en Rabobank). Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere migratie strategieën, fasering, technische uitdagingen en continuous integration. Tot slot werpen we alvast een blik op Oracle SOA 12c! 9 Mechanisch graven met SAP CRM – Van processturing tot klantinteractie Ruud Dijkman (Projectleider ICT, Kadaster) / David Oei (Sr. CRM Consultant, TFG) Sinds 2008 is het wettelijk verplicht voor grondroerders (zowel zakelijk als particulier) om melding te maken van elke mechanische graaf- of grondbeweging om maatschappelijke schade als gevolg van graafwerkzaamheden te vermijden. Het Kadaster is de in de wet genoemde Dienst die belast is met het beheer van het informatiesysteem dat gebiedsinformatie verstrekt. Het Kadaster heeft interactie met verschillende partijen, informatie wordt uitgewisseld en geleverd met verschillende prioriteiten. Om iedereen tijdig, volgens de wettelijke normen, de juiste informatie te kunnen aanleveren dan wel op de hoogte houden zal Kadaster ten alle tijde inzicht en sturing in dit proces moeten hebben. In deze presentatie zullen we dieper ingaan op de rol, verantwoordelijkheden en uitdagingen van het Kadaster in dit proces, de aanleiding tot het optimaliseren van deze dienstverlening en op welke manier de geïmplementeerde SAP CRM oplossing hieraan een significante bijdrage heeft geleverd voor de verbetering van zowel de processturing alsook de klantinteractie. 10. SharePoint 2013: Een overview van de belangrijkste functies Paul Buskermolen (ICT Architect TFG / SharePoint Specialist) Er is veel onduidelijkheid over wat SharePoint nu precies is en wat je er mee kan. Uitleg zoals de volgende van Wikipedia maken het er niet makkelijker op. Wikipedia: SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. In deze sessie zal Paul Buskermolen kort een aantal van de belangrijkste functies van SharePoint 2013 laten zien om duidelijk te maken wat Sharepoint is en wat een gebruiker er mee kan doen.

Aanmelden Ga naar deze link: http://tfginnovationevent5.eventbrite.nl om u te registreren. Geef hierbij aan welke 2 presentaties u bij wilt wonen. Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 28 maart 2013 Let op Voor het TFG evenement bij IBM geldt dat geldig legitimatiebewijs verplicht is!

The Future Group | Röntgenlaan 27 2719 DX Zoetermeer | Tel: 079 363 2905 © 2012 The Future Group. All Rights Reserved. Meer info? contact@the-future-group.com

tfg_uitnodiging-inno-event-5  
tfg_uitnodiging-inno-event-5  
Advertisement