Page 1

dé maat in ondernemen

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


HISTORIE dé maat in ondernemen

■ Eerste maatschap gestart in 2000 (Oracle, Java Microsoft) ■ Drie oprichters vanaf de zolderkamer aan het bouwen ■ Diverse activiteiten en Bv’s, teveel diversiteit, te weinig focus ■ Sinds 2008 alles onder één merk TFG en groeistrategie ingezet ■ Van 1 naar 3 (2007) naar 6 (2009) naar 8 (2012) maatschappen

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


WAAR STAAN WE VOOR? dé maat in ondernemen

■ Concept voor ZZP-ers en voor loondienstmedewerkers ■ Waarde creatie, door ondernemerscollectief, meer dan de som der delen ■ Synergie is waar we voor gaan en voor staan ■ Eckart Wintzen gedachte, kleine specialistische cellen, korte communicatielijnen ■ Ultimo 2012 bestaande uit ruim 200 ondernemende vakspecialisten

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


WAAROM GROEIEN? dé maat in ondernemen

■ Volume belangrijk voor opdrachtgevers

Randvoorwaarden:

■ Grotere groep, groter netwerk

■ Maatschappen maximaal 40-50 Maten

■ Groei straalt succes uit

■ Focus op core competence binnen Maatschap

■ Must voor aanbestedingen

■ Geen concessies aan kwaliteit (ballotage)

■ Stilstaan is achteruitgang

■ Kruisbestuiving tussen Maatschappen

■ Risico spreiding

■ Synergie i.p.v. concurrentie onderling

■ Continuïteit van opdrachten

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


KANTOOR ZOETERMEER ALGEMENE DIRECTIE

RAAD VAN ADVIES

dé maat in ondernemen

PASCAL DE KONING

BART TIMMER

KONING@THE-FUTURE-GROUP.COM DIRECTEUR/OPRICHTER

TIMMER@THE-FUTURE-GROUP.COM DIRECTEUR/OPRICHTER

MARCEL BROERSMA

JOHN LINDERS

CONTACT@THE-FUTURE-GROUP.COM STRATEGISCH ADVISEUR

CONTACT@THE-FUTURE-GROUP.COM STRATEGISCH ADVISEUR

SALES

ANNEMIEKE KRIJGSMAN ANNEMIEKE@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

ERWIN REMEEUS ERWIN@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

HELMICH OP TEN NOORT HELMICH@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

PETER VERHAGEN PETER@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

GERARD NEDERVEEN GERARD@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

SASKIA HULSHOFF SASKIA@THE-FUTURE-GROUP.COM ACCOUNTMANAGER

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


KANTOOR ZOETERMEER O P E R AT I O N E L E D I R E C T I E dé maat in ondernemen

DANNY VAN IJZENDOORN DANNY@THE-FUTURE-GROUP.COM DIRECTEUR

ERIK VAN GEMERT ERIK@THE-FUTURE-GROUP.COM SALESMANAGER

BACKOFFICE

JANINE SPORREL

JANINE@THE-FUTURE-GROUP.COM OPERATIONEEL MANAGER

FINANCE

NATHALIE ROOS

NATHALIE@THE-FUTURE-GROUP.COM MEDEWERKSTER BACKOFFICE

WENDY BESOOYEN WENDY@THE-FUTURE-GROUP.COM MEDEWERKSTER BACKOFFICE

FREDERIEK VAN OVERVELD FREDERIEK@THE-FUTURE-GROUP.COM MEDEWERKSTER BACKOFFICE

HR

BIANCA BAKKER BIANCA@THE-FUTURE-GROUP.COM MEDEWERKSTER BACKOFFICE

RECRUITMENT

MARINA VAN WIJK

MAIKEL VAN DEN ENDE

MARLIES KREISCHER

TANJA KOK

MARINA@THE-FUTURE-GROUP.COM MEDEWERKSTER FINANCE

MAIKEL@THE-FUTURE-GROUP.COM MANAGER HRM DIENSTEN

MARLIES@THE-FUTURE-GROUP.COM CORPORATE RECRUITER

TANJA@THE-FUTURE-GROUP.COM CORPORATE RECRUITER

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


O R G A N I S AT I E 2 0 1 2 dĂŠ maat in ondernemen

Directie TFG

Raad van Advies

Recruitment Marketing & Communicatie Finance & Control Backoffice / Service Centre Corporate Sales

ICT Dienstverlening

Software Ontwikkeling

Project Manangement

Demand Management

Business Intelligence & Datawarehousing

Organisatie-advies

Businessinformatie Analyse & Ontwerp

Testuitvoering & Advies

SAP Consultancy

HRM

Bedrijfsvoering & Verandermanagement

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


CORE COMPETENCES dé maat in ondernemen

Business Intelligence en Datawarehousing ■ Business intelligence (Architectuur, coaching, ontwerp, bouw, analyse, rapportage); ■ Datawarehousing (Architectuur, projectleiding, ontwerp, bouw, inrichting, analyse, rapportage); Functioneel ontwerp, informatieanalyse en projectmanagement ■ Functioneel specialisten (domeinoptimalisatie, data-/informatieanalyse en integratie); ■ Project- programmamanagement (technisch projectmanagement, coaching, consultancy) Applicatieontwikkeling en integratie: ■ Java (lead development, architectuur, Scrum/agile development, mobile development middleware oplossingen); ■ Oracle Development (Architectuur, middleware, functioneel ontwerp, technisch development, design); ■ Oracle DBA (Implementatie/migratie, Security, RAC, Performance Issues, Consultancy); ■ Microsoft Development (Architectuur, lead development, ontwikkeling, design, frontend + backend). Demand ■ Functioneel beheer / advies ■ Architectuur (Enterprise Architectuur, Applicatie-, Integratie- en Business Architectuur, Solution Architectuur, Informatie Architectuur, Architectuurscan); ■ Demand management (SLA-, service management, ITIL-, BISL-, ASL consultants, Proces management)

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


CORE COMPETENCES dé maat in ondernemen

Testuitvoering, management en advies: ■ Testproces analyse ■ Test Proces Improvement ■ Quality Assurance ■ Reviews & Quickscans ■ Testengineering ■ Testautomatisering ■ Performance testing en analyse

SAP Consultancy: ■ Analyse & consultancy trajecten binnen het huidige SAP-landschap; ■ SAP-oplossingen SAP ERP (FICO, HCM) CRM, SRM, SCM, PLM, BI ■ SAP NetWeaver, ABAP, SAP Solution Manager ■ SAP spotconsultancy ■ Uitvoeren van autorisatiescans, licentiescans

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


HRM DIENSTENPORTFOLIO dé maat in ondernemen

Sinds 2008 investeert TFG in HRM dienstverlening. ICT is nimmer een doel op zich maar een middel in een continue veranderende organisatie. Door het onderstaande HRM portfolio is TFG in staat haar dienstverlening naar haar opdrachtgevers verder te professionaliseren en ICT oplossingen naar een hoger plan te trekken. Organisatieadvies en HRM diensten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ontwikkelen en implementeren van een HRM visie en strategie ontwikkelen van HR-beleid en -instrumenten; inrichten van HR-processen en informatievoorziening (o.a. met behulp van IT); projectmanagement van actuele HR-thema’s, zoals implementatie van PI-systemen, opzetten SSC en performance management; ontwikkelen van beloningssystemen, organisatie van mobiliteit/outplacement, etc; verandertrajecten, stroomlijnen van processen of organisatie van fusie/ integratie/overnames; coachen van directie en lijnmanagement;

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


VOOR WIE? dé maat in ondernemen

■ HBO-WO geschoolde vakspecialisten, minimaal 7 jaar relevante werkervaring ■ Specialisten die ondernemer willen worden sluiten zich aan bij het TFG collectief ■ Ondernemers en potentiële ondernemers die een referentiekader, collectief zoeken, iets missen in hun loondienstverband of als zzp-er ■ Mensen die geloven in synergie ■ Mensen die geloven in de kracht van een collectief, niet primair gaan voor geld ■ Mensen die geloven in het delen van kennis, kunde en kosten ■ Ondernemende mensen met oog voor hun omgeving, detail en kwaliteit ■ Communicatief vaardige specialisten met een visie en mening over hun vakgebied

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


VOORDELEN ONDERNEMEN MET TFG dé maat in ondernemen

→VRIJHEID ■ ■ ■

Keuze vrijheid, je bepaalt zelf Betere balans werk/privé Voordelen van het collectief en toch eigen baas

→KENNISBEDRIJF ■ ■ ■ ■ ■ ■

Platform voor startende ondernemers en zzp-ers Zelf invloed op kwaliteitsniveau (ballotage) Je werkt met alleen maar seniore vakbroeders, Kennisverrijking en deling via het collectief Je bent primair met je vakspecialisme bezig Je behoort tot een onderscheidende groep

→COMMERCIEEL ■ Meer commerciële slagkracht als collectief ■ Dedicated salesteam ■ TFG doet aanbestedingen, heeft mantelovereenkomsten, interessantere rollen en tarieven

→FINANCIEEL ■ Voorfinanciering door TFG (ook indien even geen werk) ■ Collectieve inkoopvoordelen (verzekering, leaseauto etc) ■ Loon naar werken door additionele omzet via financieel beloningsmodel ■ Risico en kosten worden geminimaliseerd ■ Administratief: minimale last, totale fiscale en adminstratieve ontzorging ■ Standaard maatschapsbijdrage is 15%, 25% als TFG de opdracht regelt ■ Opleidingsbudget van 2500 euro per jaar ■ Per kwartaal een omzetverrekening, verschil tussen gerealiseerde omzet minus voorschotten

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


POSITIONERING TFG dé maat in ondernemen

■ TFG is kennisbedrijf met als dienstverlening: detachering, projecten en consulting ■ TFG in 1 adem met bedrijven als Ernst & Young Advisory, KPMG ■ Dreamteam van specialisten, alleen de aantoonbaar beste specialisten worden ondernemer binnen het TFG collectief ■ Sterke prijsstelling door lage overhead (maatschapmodel (pricing 75 – 105 euro)) ■ TFG levert opdrachtgevers een compleet portfolio van specialisaties, flexibiliteit, zekerheid en continuïteit ■ Middels maatschapmodel is iedere maat volledig dedicated gericht op zijn vak en project

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


dé maat in ondernemen

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


FINANCIËLE REGELINGEN dé maat in ondernemen

■ Commercieel tarief klant tussen € 75,- en € 125,■ Standaard maatschapsbijdrage is 15%, 25% als TFG de opdracht regelt ■ Maatschapsbijdrage 25 % van het uurtarief bij de klant (Maat 75%) ■ Nieuwe collega aanbrengen = € 5000,■ Collega’s voorzien van project = 10 % van deze omzet gedurende 1000 uur ■ Bij > 1600 uur bij dezelfde klant = 5% reductie van de maatschapsbijdrage (80% voor Maat) ■ Bij > 4500 uur bij TFG = permanent reductie van 5% van de maatschapsbijdrage (80% voor Maat)

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


30.000

TFG GESCHIEDENIS EN FUTURE

20.000

10.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

OMZETONTWIKKELING (X €1.000) OMZETONTWIKKELING (X € 1.000)

50.000

dé maat in ondernemen 40.000

Toen eind 2008 de bankcrisis zich ontvouwde is The Future Group in staat geweest haar positieve omzetontwikkeling vast te houden. In 2010 en 2011 is de groei gecontinueerd, met in 2011 een (omzet) groeicijfer van 33% naar 15,5 mio euro. Voor 2012 voorziet TFG een nog steeds respectabel groei van 30% naar 20 mio euro in een economie die inmiddels weer in recessie verkeerd.

Omzetverdeling per maatschap

30.000

20.000

10.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Oracle Programmamanagement

14%

Business Intelligence & Datawarehousing Java

5% 5%

9%

18% In de afgelopen jaren is het duidelijk aangetoond dat het model Omzetverdeling per maatschap

Organisatieadvies SAP consultancy

12%

Testuitvoering en advies Functioneel beheer Microsoft

→ OMZETVERDELING PER MAATSCHAP

19%

6%

van TFG schaalbaar is door het succesvol ontwikkelen van multi-specialisaties op het gebied van ICT en HRM. Gekozen wordt steeds voor zeer kennisintensieve Oracle marktsegmenten waarbinnen domeinkennis en technische 13% Programmamanagement know how worden gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn mobile 14% 5% 5% application development en maatwerk bovenop SAP, Microsoft Business Intelligence & Datawarehousing en Oracle. Java 9%

18%

Organisatieadvies SAP consultancy Testuitvoering en advies Functioneel beheer

12% 13%

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM 19% 6%


ADMINISTRATIEVE, FINANCIELE EN FISCALE HYGIENE dé maat in ondernemen

“TFG is ISO gecertificeerd. Onze bedrijfsprocessen zijn helder, goed georganiseerd en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft een extern bureau ons gecertificeerd”. “TFG heeft in 2011 de Belastingdienst benaderd over een te sluiten convenant. Samen met de fiscus is gekeken naar het TFG-arbeidsmarktconcept, het ondernemersgehalte en in het bijzonder de maatschapopzet van het TFG-collectief. Uit deze gesprekken is komen vast te staan dat de maten bij TFG met recht kunnen worden aangemerkt als ondernemer. Dit was voor TFG al duidelijk. Maar nu is ons ondernemerschap ook door de Belastingdienst beoordeeld. Er zal een convenant worden gesloten dat inhoudt dat de Belastingdienst zijn vertrouwen uitspreekt in onze bedrijfsvoering. TFG zal ook met de Belastingdienst in gesprek blijven en de vinger aan de pols houden opdat de maten van TFG als ondernemer zullen blijven kwalificeren. Eventuele fiscale vraagstukken zullen snel en adequaat met de Belastingdienst worden besproken. Aangezien de maten van TFG beschikken over een zogenoemde VAR WUO (‘winst uit onderneming’), vrijwaart dit TFG en ook haar opdrachtgevers voor een eventuele naheffing loonheffingen. Het arbeidsmarktconcept van TFG zorgt er tevens voor dat de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) op (de maten van) TFG niet van toepassing zal zijn. TFG voorziet op deze wijze naar onze klanten in fiscale hygiëne. Het hanteren van een proactief fiscaal beleid naar de maten en haar opdrachtgevers geeft een heel solide basis naar de laatsten. Waar bij een aanvraag van een VAR WUO door een individuele zzper er normaliter geen toetsing plaatsvindt of het toekennen hiervan terecht was, biedt het TFG arbeidsmarktconcept een veel meer solide basis. Zo worden zaken als actieve betrokkenheid van de maten in zijn/ons ondernemerscollectief door het bestuur van TFG regelmatig getoetst. Het convenant is in mei 2012 ondertekend door de Belastingdienst en TFG.” “In 2012 heeft Graydon TFG financieel getoetst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat TFG uitermate financieel gezond is. We hebben een certificaat gekregen van Graydon in de categorie “TFG behoort tot de 5% meest financieel gezonde bedrijven van Nederland”, iets waar we als bedrijf zeer trots op zijn”.

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


The Future Group staat voor een moderne eigentijdse organisatie die zelfstandig ondernemerschap combineert met een gedegen en unieke bedrijfsformule waarin de medewerkers de juiste bagage meekrijgen om in het betreffende vakgebied te excelleren.

Fred Bosch Partner Technology and Intergration Services

Soms stellen wij een week voorafgaande aan de start van een project een nieuw team op. De snelheid waarmee The Future Group hier kwalitatief goede mensen voor weet te leveren maakt het mogelijk onze doelstellingen te halen.

Aernold van Gosliga Bibliotheek.nl

The Future Group, een enerverend bedrijf met jonge enthousiaste mensen die ondernemend bezig zijn en open staan voor het onbekende...

Onno Bastiaan Sales Leader Netherlands, Rational software IBM Nederland B.V. - Software Group

Unisys

dé maat in ondernemen

Like The Future Group straalt plezier uit en plezier is de meest onderschatte randvoorwaarde van succesvolle projecten!

Frank Harmsen Frank Harmsen

The Future Group: Ondernemend: misschien ook wel logisch omdat het een club van ondernemers is, maar daardoor nog zeker geen vanzelfsprekendheid Insprirerend: bevlogen, de wil om er een succes van te maken, er helemaal voor gaan. De mensen die ik ken van The Future Group stralen dat uit, en dat inspireert.

Frank van de Vinne

Sales manager PinkRoccade Local Government B.V.

I have had a very pleasant experience working with The Future Group. They are able to provide very experienced resources on HRIT and SAP territory. Besides that I think that their organizational concept provides an excellent concept for contractors who want to combine independency with a feeling to belong to a group of peers, thereby attracting the senior people from the market.

The Future Group has provided me with 2 outstanding senior SAP consultants. They have been selected out of a list of candidates from several preferred suppliers. One consultant is working for almost a year now and his contract will be extended. The other one is with us for 6 months and his contract will be extended as well. We are implementing some new SAP functionality and they both schedule training courses to keep up with newest SAP developments.

Peter van Meerendonk

The Future Group; een betrouwbare partner die snel kan schakelen, de juiste match weet te maken en meedenkt om samen met Qurius de beste oplossing te realiseren.

Gijs Houtzagers

Head ICT Asito Diensten Groep

Delivery manager, Qurius B.V.

“The Future Group is een aanstekelijk enthousiaste en gemotiveerde professionele partij waarbij een langdurig partnerschap liever gisteren dan vandaag mag aanvangen.”

Als ik naar The future Group kijk, zie ik een professionele en flexibele organisatie waarbij iedereen zich continu inzet om in de klantvraag te voorzien.

“The Future Group en KPMG, maten en partners in kwalitatieve dienstverlening”

Patrick van den Bos AMS Leader Benelux

Dennis Scholten Client Executive

IBM Global Business Services

Oracle

“Een prettige en gedreven club met zelfstandige medewerkers met veel kennis en ervaring”

The Future Group leverde mij een ervaren HR professional, die zich in korte tijd kon invreten in de materie en de organisatie. Met grote vasthoudendheid werd de klus geklaard. Een zeer positieve ervaring.

Eric Boersen Manager Team AO&B - Middleware & DBMS Manager Team AO&B - Marktfacilitering & Metering a.i. Alliander

“Ik heb de Future Group leren kennen als een hecht team dat betrokken is bij het zoeken naar oplossingen voor mijn uitdagingen. Professionaliteit, ondernemerschap en passie kenmerken hun aanpak en benaderingswijze. In de samenwerking ervaar ik het persoonlijk contact als uitermate plezierig.”

Franck Schellekens

Global Business Services Large and Complex Deals IBM Global Business Services

Claartje Mangert

Jeroen van Doorn Senior Consultant KPMG CT Information Technology

“Goede club, goede mensen, goede propositie!”

Dick Vleesenbeek

Sr. Strategisch Inkoper Flexibele Arbeid, Werving & Selectie en Consultancy STEDIN

Manager HR Operations KPN

The Future Group is professioneel, betrouwbaar, snel, afspraak is afspraak maar bovenal menselijk en uitermate prettig in de samenwerking. De juiste man op de juiste plaats begint al daar intern en dat merk je in de contacten.

Ruud Licht Corporate Recruiter Recruitment Center Alliander

Peter Kleinjan Sales director Dimensys International

Teamleider IDS Integratie Oplossingen Competence Center Stedin

Joop Melchers

Director IT Advisory

The Future Group: “Een zeer prettig en professioneel bedrijf. Ik kijk uit naar een toekomstige samenwerking.”

“Ik heb de Future Group leren kennen als een hecht team dat betrokken is bij het zoeken naar oplossingen voor mijn uitdagingen. Professionaliteit, ondernemerschap en passie kenmerken hun aanpak en benaderingswijze. In de samenwerking ervaar ik het persoonlijk contact als uitermate plezierig.”

Robert Lagas Director

Bij The Future Group denk ik aan “gebundelde kracht als steun in woelige tijden’’.

Rob Slagboom CIO De Goudse

Future = toekomst. Visie, Focus, Drive, Enthousiasme = Toekomst = Future Group

Dennis Muller NCCW

Tyron Jones van The Future Groupheeft in ruim een half jaar tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van portal functionaliteit voor het Bestel en Betaal Proces van de DUO. Dankzij zijn deskundige en flexibele inzet is dit traject succesvol afgerond. Bij toekomstige aanpassen zullen we zeker eerst nagaan of Tyron beschikbaar is.

Liesbeth Lageveen

Manager SAPCC Dienst Uitvoering Onderwijs

The Future Group: ‘Een zeer prettig en professioneel bedrijf. Ik kijk uit naar een toekomstige samenwerking.”

Etienne Bido Team lead online Philips

Qurius Nederland

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM


dé maat in ondernemen

KOM EENS KENNISMAKEN BIJ TFG IN ZOETERMEER 1. Het zit al in onze naam, de Future, kom bij ons kennismaken met het “nieuwe Samenwerken” 2. Wij denken in de Toekomst 3. Hebben de koers voor de komende jaren helder en transparant gemaakt voor alle stakeholders 4. Ervaar de samenwerking tussen en met vakbroeders 5. Als onze Toekomst jouw Toekomst is, dan ben je van harte uitgenodigd!

WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM

tfg-maten-presentatie-web2  
tfg-maten-presentatie-web2  

dé maat in ondernemen WWW.THE-FUTURE-GROUP.COM ■ Drie oprichters vanaf de zolderkamer aan het bouwen ■ Eerste maatschap gestart in 2000 (Ora...

Advertisement