Page 1


ODDZIAŁ PAŁACYK HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU


PAŁACYK HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

ul. Aleja Lipowa 24 / 26-067 Strawczyn / tel. 41 303 04 26, 664 384 069 e-mail: oblegorek@mnki.pl / www.sienkiewicz.mnki.pl


Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oprócz zwiedzania z przewodnikiem prowadzi także inne formy działalności edukacyjnej dostosowane do różnych grup wiekowych (od   dzieci w wieku przedszkolnym do osób dorosłych). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających nas turystów, instytucji oświatowych, pedagogów oraz środowiska lokalnego z roku na rok poszerzamy ofertę edukacyjną. Upowszechnianie zbiorów muzealnych poprzez wszystkie elementy pracy edukacyjnej to jeden z ważniejszych kierunków naszych działań. Najmłodszym proponujemy warsztaty, organi­ zowanie w ramach wystaw czasowych i podczas imprez plenerowych, uczniom zajęcia edukacyjne i cieszące się największym zainteresowaniem lekcje muzealne, pogłębiające wiedzę o Henryku Sienkiewiczu i jego twórczości. Oddział proponuje kilka tematów związanych z biografią Noblisty oraz utworami będącymi lekturami na wszystkich poziomach edukacyjnych, w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach średnich. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem można poprosić o realizację dowolnego tematu. Najnowszą formą edukacyjną skierowaną zarówno do grup jak i indywidualnie odwiedzających nas turystów są przygotowane questy. Uczestnicy zabawy mogą poczuć się przez moment jak detektywi, którzy wędrując zgodnie z zawartymi w rymowanym tekście questa wskazówkami, poznają wiele tajemnic i zapomnianych historii dotyczących ­Oblęgorka i pisarza, którego związał z nim „dar narodu”. 37


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

AFRYKAŃSKA PODRÓŻ HENRYKA SIENKIEWICZA (KL. IV-VI) Przedstawiamy Henryka Sienkiewicza jako wielkiego miłośnika podróży. Podróż okazała się dla niego najbardziej bezpieczna i fascynująca. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie jej przebieg, a bogata prezentacja multimedialna da możliwość obejrzenia zachowanych po podróży fotografii, pamiątek, trofeów myśliwskich oraz przeczytania najciekawszych fragmentów z listów pisanych do rodziny i przyjaciół. Lekcja wykaże, że wyprawa na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania powieści W pustyni i w puszczy.

W PUSTYNI I W PUSZCZY NAJPIĘKNIEJSZA POWIEŚĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (KL. IV-VI) Na lekcji omawiana jest geneza powstania jednej z najpopularniejszych do dziś powieści dla dzieci i młodzieży – W pustyni i w puszczy; kolejne etapy jej tworzenia, reakcje w kraju i za granicą jakie wywołała. Wydarzenia z powieści są konfrontowane z faktami z życia Henryka Sienkiewicza, dzięki czemu można wykazać, że książka oparta jest w dużej mierze na faktach, a jej bohaterowie mieli swoje pierwowzory w rzeczywistości. Istotną częścią lekcji jest prezentacja multimedialna.

SIENKIEWICZ I JEGO CZASY (KL. IV/VI) Uczestnicy poznają biografię Henryka Sienkiewicza pokazaną na tle epoki, w której przyszło mu żyć. Dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne w XIX wieku, jak pisarz radził sobie jako mąż, ojciec, brat i przyjaciel, z jakimi trudnościami spotykał się na co dzień. 38


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Podstawowe

100 LAT TEMU U HENRYKA SIENKIEWICZA (KL. IV-VI) Jak wyglądało życie codzienne w Oblęgorku, o której godzinie Henryk Sienkiewicz zaczynał swój dzień, co rodzina pisarza jadała na śniadanie i jakie upodobania mieli poszczególni domownicy? O tym wszystkim można dowiedzieć się dzięki lekcji 100 lat temu u Henryka Sienkiewicza. Prezentacja multimedialna zawiera liczne fotografie oraz fragmenty lisów i zachowanych wspomnień, pozwala przenieść się w czasie i poczuć jak gość oblęgorskiego pałacyku dawnych lat.

OBLĘGOREK / HISTORIA DARU NARODOWEGO (KL. IV-VI) Okoliczności otrzymania przez Henryka Sienkiewicza majątku w Oblęgorku są niezwykle interesujące i podkreślają ogromne znaczenie jakie przez lata wywierał on na polskie społeczeństwo. Niewiele osób wie jak wyglądały „kulisy” zakupu Oblęgorka, jaki wywarł on wpływ na życie Sienkiewicza i jego rodzinę oraz jakie miał znaczenie dla Kielecczyzny. O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć dzięki lekcji poświęconej historii daru narodowego, uzupełnionej prezentacją multimedialną z licznymi fotografiami.

39

DZIECI W TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA (KL. IV-VI) Nie wszyscy wiedzą jakie znaczenie dla Henryka Sienkiewicza miały dzieci. Sam miał ich dwoje i dbał o nie najlepiej jak mógł, zwłaszcza że bardzo wcześnie straciły swoją matkę. Pisarz za własne pieniądze doprowadził do utworzenia w Oblęgorku szkoły-ochronki dla okolicznych mieszkańców, a także głośno protestował w sprawie dzieci wrzesińskich. W swojej twórczości także znalazł miejsce dla najmłodszych. Najlepszym przykładem jest powieść W pustyni i w puszczy, oraz nowele: Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, czy Jamioł. Są to najczęściej historie bardzo dramatyczne, przez które Sienkiewicz chciał zwrócić uwagę na dziecięcą niedolę. O tym wszystkim traktuje właśnie ta lekcja.


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Gimnazjalne

SZKOŁY GIMNAZJALNE

AFRYKAŃSKA PODRÓŻ HENRYKA SIENKIEWICZA (KL. IV-VI) Przedstawiamy Henryka Sienkiewicza jako wielkiego miłośnika podróży. Podróż okazała się dla niego najbardziej bezpieczna i fascynująca. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie jej przebieg, a bogata prezentacja multimedialna da możliwość obejrzenia zachowanych po podróży fotografii, pamiątek, trofeów myśliwskich oraz przeczytania najciekawszych fragmentów z listów pisanych do rodziny i przyjaciół. Lekcja wykaże, że wyprawa na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania powieści W pustyni i w puszczy.

KRZYŻACY / JUBILEUSZOWA POWIEŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA Zajęcia dotyczą genezy powstania powieści Krzyżacy, ukończonej w roku 1900 czyli w roku jubileuszowym dla Henryka Sienkiewicza. Oprócz ciekawych okoliczności powstania książki, spotkanie jest też poświęcone wybranym zagadnieniom z historii Polski za czasów Władysława Jagiełły, konfliktom z Zakonem Krzyżackim, bitwie pod Grunwaldem itd. Prezentacja multimedialna zawierająca fragmenty dźwiękowe i filmowe dają możliwość bliższego zapoznania się z problematyką książki.

Quo vadis / powieść na miarę Nobla? Lekcja poświęcona jest rzymskiej epopei Sienkiewicza, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Niezwykle ciekawa wydaje się geneza powstania powieści, napisanej pod wpływem podróży pisarza do Wiecznego Miasta. Quo vadis znacznie przyczyniła się do otrzymania Nagrody Nobla, którą przyznano mu ostatecznie za całokształt twórczości. Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka początków chrześcijaństwa oraz wybrane zagadnienia z kart powieści. Zestawiony zostanie „zepsuty” świat rzymskiego z lepszym, opartym na moralnych zasadach świata wyznawców Chrystusa.

40


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Gimnazjalne

hEnryk Sienkiewicz / laureat Literackiej Nagrody Nobla Lekcja jest poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń z życia pisarza – Literackiej Nagrodzie Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości. Omówione zostaną okoliczności przyznania Sienkiewiczowi nagrody, wszystkie związane z tym kontrowersje i trudności, podróż do Sztokholmu, uroczystość odebrania nagrody z rąk króla Szwecji. Dzięki fragmentom listów uczestnicy zajęć będą mieli okazję przekonać się, co w tym czasie pisarz przeżywał, jak płomienną i patriotyczną przemowę wygłosił wśród najznamienitszych osobistości ówczesnego świata. Nie zabraknie też informacji o fundatorze nagrody – Alfredzie Noblu i jego testamencie.

41

Sienkiewicz i jego czasy

Uczestnicy poznają biografię Henryka Sienkiewicza pokazaną na tle epoki, w której przyszło mu żyć. Dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne w XIX wieku, jak pisarz radził sobie jako mąż, ojciec, brat i przyjaciel, z jakimi trudnościami spotykał się na co dzień.

100 lat temu u Henryka Sienkiewicza Jak wyglądało życie codzienne w Oblęgorku, o której godzinie Henryk Sienkiewicz zaczynał swój dzień, co rodzina pisarza jadała na śniadanie i jakie upodobania mieli poszczególni domownicy? O tym wszystkim można dowiedzieć się dzięki lekcji 100 lat temu u Henryka Sienkiewicza. Prezentacja multimedialna zawiera liczne fotografie oraz fragmenty lisów i zachowanych wspomnień, pozwala przenieść się w czasie i poczuć jak gość oblęgorskiego pałacyku dawnych lat.


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Gimnazjalne

Dzieci w twórczości Henryka Sienkiewicza

Oblęgorek / historia daru narodowego

Nie wszyscy wiedzą jakie znaczenie dla Henryka Sienkiewicza miały dzieci. Sam miał ich dwoje i dbał o nie najlepiej jak mógł, zwłaszcza że bardzo wcześnie straciły swoją matkę. Pisarz za własne pieniądze doprowadził do utworzenia w Oblęgorku szkoły-ochronki dla okolicznych mieszkańców, a także głośno protestował w sprawie dzieci wrzesińskich. W swojej twórczości także znalazł miejsce dla najmłodszych. Najlepszym przykładem jest powieść W pustyni i w puszczy, oraz nowele: Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, czy Jamioł. Są to najczęściej historie bardzo dramatyczne, przez które Sienkiewicz chciał zwrócić uwagę na dziecięcą niedolę. O tym wszystkim traktuje właśnie ta lekcja.

Okoliczności otrzymania przez Henryka Sienkiewicza majątku w Oblęgorku są niezwykle interesujące i podkreślają ogromne znaczenie jakie przez lata wywierał on na polskie społeczeństwo. Niewiele osób wie jak wyglądały „kulisy” zakupu Oblęgorka, jaki wywarł on wpływ na życie Sienkiewicza i jego rodzinę oraz jakie miał znaczenie dla Kielecczyzny. O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć dzięki lekcji poświęconej historii daru narodowego, uzupełnionej prezentacją multimedialną z licznymi fotografiami.

42


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Ponadgimnazjalne

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

AFRYKAŃSKA PODRÓŻ HENRYKA SIENKIEWICZA (KL. IV-VI) Przedstawiamy Henryka Sienkiewicza jako wielkiego miłośnika podróży. Podróż okazała się dla niego najbardziej bezpieczna i fascynująca. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie jej przebieg, a bogata prezentacja multimedialna da możliwość obejrzenia zachowanych po podróży fotografii, pamiątek, trofeów myśliwskich oraz przeczytania najciekawszych fragmentów z listów pisanych do rodziny i przyjaciół. Lekcja wykaże, że wyprawa na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania powieści W pustyni i w puszczy.

43

KRZYŻACY / JUBILEUSZOWA POWIEŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA Zajęcia dotyczą genezy powstania powieści Krzyżacy, ukończonej w roku 1900 czyli w roku jubileuszowym dla Henryka Sienkiewicza. Oprócz ciekawych okoliczności powstania książki, spotkanie jest też poświęcone wybranym zagadnieniom z historii Polski z czasów Władysława Jagiełły: Konflikt z Zakonem Krzyżackim, bitwa pod Grunwaldem itd. Prezentacja multimedialna zawierająca fragmenty dźwiękowe i filmowe daje możliwość bliższego zapoznania się z problematyką książki.


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Ponadgimnazjalne

Quo vadis powieść na miarę Nobla? Lekcja poświęcona jest rzymskiej epopei Sienkiewicza, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Niezwykle ciekawa wydaje się geneza powstania powieści, napisanej pod wpływem podróży pisarza do Wiecznego Miasta. Quo vadis znacznie przyczyniła się do otrzymania Nagrody Nobla, którą przyznano mu ostatecznie za całokształt twórczości. Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka początków chrześcijaństwa oraz wybrane zagadnienia z kart powieści. Zestawiony zostanie „zepsuty” świat rzymskiego z lepszym, opartym na moralnych zasadach świata wyznawców Chrystusa.

Henryk Sienkiewicz / laureat ­Literackiej Nagrody Nobla Lekcja jest poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń z życia pisarza – Literackiej Nagrodzie Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości. Omówione zostaną okoliczności przyznania Sienkiewiczowi nagrody, wszystkie związane z tym kontrowersje i trudności, podróż do Sztokholmu, uroczystość odebrania nagrody z rąk króla Szwecji. Dzięki fragmentom listów uczestnicy zajęć będą mieli okazję przekonać się, co w tym czasie pisarz przeżywał, jak płomienną i patriotyczną przemowę wygłosił wśród najznamienitszych osobistości ówczesnego świata. Nie zabraknie też informacji o fundatorze nagrody – Alfredzie Noblu i jego testamencie.

Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza

Na lekcji prezentowane są wybrane aspekty z twórczości Henryka Sienkiewicza, które dotyczą szeroko rozumianej tematyki religijnej. Zbadane zostają czynniki, które mogły mieć wpływ na poruszanie podobnych zagadnień przez pisarza, począwszy od odebranego przez niego wychowania, poprzez czasy szkolne i studenckie. Na przykładzie kilku najbardziej charakterystycznych scen, takich jak: obrona Jasnej Góry, czy śluby lwowskie Jana Kazimierza, uczestnicy będą mogli się przekonać jak ważną część stanowiła wiara i religia w twórczości Sienkiewicza, jak wiele niezwykle podniosłych scen zbudował na tej podstawie. Lekcję wzbogaca prezentacja multimedialna zawierająca fragmenty filmowe i dźwiękowe. 44


Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Ponadgimnazjalne

Kobiety w życiu Sienkiewicza Jeden z najciekawszych wątków z życia prywatnego Henryka Sienkiewicza, dotyczący trzech jego małżeństw oraz związków z kobietami. Przedstawione zostają okoliczności poznania każdej z pięciu „Marii” oraz ich wpływ na twórczość pisarza. Poruszona zostaje także kwestia znajomości autora Trylogii z Heleną Modrzejewską. Nie może też zabraknąć informacji na temat matki oraz córki autora Quo vadis.

Sienkiewicz i jego czasy Uczestnicy poznają biografię Henryka Sienkiewicza. Dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne w XIX wieku, jak pisarz radził sobie jako mąż, ojciec, brat i przyjaciel, z jakimi trudnościami spotykał się na co dzień.

100 lat temu u Henryka Sienkiewicza Jak wyglądało życie codzienne w Oblęgorku, o której godzinie Henryk Sienkiewicz zaczynał swój dzień, co jego rodzina jadała na śniadanie i jakie upodobania mieli poszczególni domownicy? O tym wszystkim można dowiedzieć się dzięki lekcji 100 lat temu u Henryka Sienkiewicza. Prezentacja multimedialna zawierająca liczne fotografie oraz fragmenty lisów i zachowanych wspomnień pozwala przenieść się w czasie i poczuć jak gość oblęgorskiego pałacyku dawnych lat.

45


Oblęgorek / historia daru narodowego Okoliczności otrzymania przez Henryka Sienkiewicza majątku w Oblęgorku są niezwykle interesujące i podkreślają ogromne znaczenie, jakie przez lata wywierał on na polskie społeczeństwo. Niewiele osób wie jak wyglądały „kulisy” zakupu Oblęgorka, jaki wywarł on wpływ na życie Sienkiewicza i jego rodzinę oraz jakie miał znaczenie dla Kielecczyzny. O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć dzięki lekcji poświęconej historii daru narodowego, uzupełnionej prezentacją multimedialną z licznymi fotografiami.

Oddział Pałacyk Sienkiewicza Szkoły Ponadgimnazjalne

Dzieci w twórczości Henryka Sienkiewicza Nie wszyscy wiedzą, jakie znaczenie dla Henryka Sienkiewicza miały dzieci. Sam miał ich dwoje i dbał o nie najlepiej jak mógł, zwłaszcza że bardzo wcześnie straciły swoją matkę. Pisarz za własne pieniądze doprowadził do utworzenia w Oblęgorku szkoły­ -ochronki dla okolicznych mieszkańców, a także głośno protestował w sprawie dzieci wrzesińskich. W swojej twórczości także znalazł miejsce dla najmłodszych. Najlepszym przykładem jest powieść W pustyni i w puszczy, oraz nowele: Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, czy Jamioł. Są to najczęściej historie bardzo dramatyczne, przez które Sienkiewicz chciał zwrócić uwagę na dziecięcą niedolę.

46


ODDZIAŁ MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA ŻEROMSKIEGO


MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Jana Pawła II 5 / 25-013 Kielce / tel. 41 344 57 92 e-mail: zeromski@mnki.pl / www.zeromski.mnki.pl


Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach jest instytucją kultury o charakterze literackim. Naszym zadaniem jest popularyzacja postaci Stefana Żeromskiego, jego działalności litera­ ckiej oraz społecznej. W tym celu prowadzimy szereg zajęć mających na celu popularyzację wiedzy o pisarzu i regionie, w którym się urodził, dorastał i zdobywał wiedzę. Podstawową formą działalności muzealnej jest szeroko pojęta edukacja. Realizowana poprzez prowadzenie szeregu zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych oraz warsztatów, zgodnie z obowiązującą podstawa programową. Nasza oferta edukacyjna przygotowana jest z myślą o różnych grupach wiekowych – przedszkolakach, uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych, młodzieży i studentach oraz seniorach. Pragniemy, aby poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką i literaturą nasi odbiorcy poszerzali swoją wiedzę, zdobywali nowe umiejętności niezbędne podczas podróży przez meandry edukacji. W Muzeum prowadzone są również zajęcia edukacyjne dla osób niewidomych, zatytułowane Dotknąć literaturę, w oparciu o braillowskie wydania utworów literackich.

49

Y CHC Ą Z R Ó T K , HĘT N YCH M M I EŚ C I E C H C I K T I YS D L A W S Z FO R M A C J E O S WO OTOWA L I Ś M Y IN P R Z YG , M I K Z G Ł ĘB I Ć S M Ą JES T Ż ER O K A J E I , N Ą A F N J E I ST ED U K A C Y Ę M R O F N OWĄ . QUES T ING


Oddział Muzeum Żeromskiego Przedszkola

PRZEDSZKOLA

Kuchnia muzeum Jak i dlaczego powstają muzea i skąd biorą się w nim eksponaty, czym jest muzeum biograficzne, organizacja pracy w muzeum, informacje podstawowe dotyczące instytucji muzeum, zasady poruszania się w muzeum, nazewnictwo (eksponat, wystawa, gablota, kustosz), na czym polega praca muzealnika (księgi z zapisami eksponatów) to tematy, które będą poruszane na tej lekcji.

Kielecczyzna moja mała ojczyzna Dzieci poznają sylwetki wielkich ludzi związanych z regionem, których dorobek literacki i nie tylko, stanowi niemały wkład w kulturę całego narodu polskiego. Poszerzą swoje wiadomości dotyczące najważniejszych miejsc naszego województwa. Obejrzą XIXwieczne pocztówki, rysunki przedstawiające Kielce i porównają z obecnym stanem (architekturą, nazwami ulic, ubiorami etc.). Poznają zwroty językowe charakterystyczne dla mieszkańców Kielc i okolic.

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiedzą się, kim był Stefan Żeromski, gdzie mieszkał i uczył się, poznają realia XIX-wiecznej szkoły, zapoznają się z pojęciami: rusyfikacja, drzewo genealogiczne, herb. 50


Oddział Muzeum Żeromskiego Przedszkola

Kraina „TUŻ-TUŻ” Zajęcia literacko-plastyczne. Uczestnicy będą mogli dostrzec różnorodność języka gwary świętokrzyskiej, poznać legendy traktujące o najważniejszych miejscach regionu oraz zobaczyć świętokrzyski strój ludowy. Zdobyte wiadomości będą instrukcją do plastycznego wyrażenia poznanych treści.

Szkoła moich przodków Uczestnicy siądą w szkolnej ławce, przymierzą drewniany tornister, zajrzą do drewnianego piórnika, rozwiążą zadanie z pomocą dawnego kalkulatora – liczydła, dowiedzą się, do czego służyły obsadki, kałamarze i stalówki, poznają szkolny system ocen i kar.

51

Mój ród / drzewo genealogiczne Dzieci dowiedzą się, czym jest drzewo genea­ logiczne, jaki cel przyświeca tworzeniu genea­ logii rodziny, jakie są zasady tworzenia spisów przodków, w jaki sposób graficznie przedstawić powiązania rodzinne, dlaczego każdy z nas powinien dbać o rodzinne pamiątki – fotografie, portrety, dokumenty. Dzieci będą też mogły stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny.


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

Kuchnia muzeum Jak i dlaczego powstają muzea i skąd biorą się w nim eksponaty, czym jest muzeum biograficzne, organizacja pracy w muzeum, informacje podstawowe dotyczące instytucji muzeum, zasady poruszania się w muzeum, nazewnictwo (eksponat, wystawa, gablota, kustosz), na czym polega praca muzealnika (księgi z zapisami eksponatów) to tematy, które będą poruszane na tej lekcji.

Kielecczyzna moja mała ojczyzna

Dzieci poznają sylwetki wielkich ludzi związanych z regionem, których dorobek literacki i nie tylko, stanowi niemały wkład w kulturę całego narodu polskiego. Poszerzą swoje wiadomości dotyczące najważniejszych miejsc naszego województwa. Obejrzą ­XIX-wieczne pocztówki, rysunki przedstawiające Kielce i porównają z obecnym stanem (architekturą, nazwami ulic, ubiorami etc.). Poznają zwroty językowe charakterystyczne dla mieszkańców Kielc i okolic.

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiedzą się, kim był Stefan Żeromski, gdzie mieszkał i uczył się, poznają realia XIX-wiecznej szkoły, zapoznają się z pojęciami: rusyfikacja, drzewo genealogiczne, herb.

52


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Podstawowe

Szkoła moich przodków Uczestnicy siądą w szkolnej ławce, przymierzą drewniany tornister, zajrzą do drewnianego piórnika, rozwiążą zadanie z pomocą dawnego kalkulatora – liczydła, dowiedzą się, do czego służyły obsadki, kałamarze i stalówki, poznają szkolny system ocen i kar.

Mali detektywi Uczestnicy, zaopatrzeni w narzędzia umożliwiające każdemu tropicielowi zagadek rozwiązania tajemnic i sekretów, będą śledzić wydarzenia z życia pisarza. Po rozwiązaniu łamigłówek, których bohaterami są postaci i przedmioty z muzeum oraz zebraniu wszystkich poszlak, stworzą życiorys Żeromskiego. Swe wnioski przedstawią w oparciu o zebrane „dowody”. Zajęcia te wyjaśnią, czym jest biografia i w jaki sposób powstaje.

Kraina „TUŻ-TUŻ” Zajęcia literacko-plastyczne. Uczestnicy będą mogli dostrzec różnorodność języka gwary świętokrzyskiej, poznać legendy traktujące o najważniejszych miejscach regionu oraz zobaczyć świętokrzyski strój ludowy. Zdobyte wiadomości będą instrukcją do plastycznego wyrażenia poznanych treści.

53

Mój ród / drzewo genealogiczne Dzieci dowiedzą się, czym jest drzewo genea­ logiczne, jaki cel przyświeca tworzeniu genea­ logii rodziny, jakie są zasady tworzenia spisów przodków, w jaki sposób graficznie przedstawić powiązania rodzinne, dlaczego każdy z nas powinien dbać o rodzinne pamiątki – fotografie, portrety, dokumenty. Dzieci będą też mogły stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny.


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Podstawowe

Bazgrolić, gryzmolić czyli o trudnej sztuce kaligrafii Podczas zajęć uczniowie spróbują swoich sił w sztuce starannego pisania. Do tego celu posłużą im pióra, obsadki oraz stalówki.

54


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Gimnazjalne

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Rzeczywistość kielecka a klerykowska w świetle Syzyfowych prac, Dzienników Uczniowie czytając fragmenty utworów Żeromskiego, zestawionych na zasadzie podobieństwa, budują „obrazy” miejsc, osób, instytucji, sytuacji.

Syzyfowe prace POWIEŚĆ o elementach autobiograficznych Na lekcji zostaje przybliżona uczniom biografia Stefana Żeromskiego, poprzez wskazanie analogii między „latami uczniowskimi” pisarza a czasami szkolnymi, przedstawionymi przez niego w powieści.

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego Uczestnicy poznają nazwy miejscowości, miejsc, obiektów bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które stały się miejscem akcji utworów kieleckiego pisarza.

55


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Ponadgimnazjalne

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Kielce widziane oczyma Joasi Podborskiej

Mury te, opuściło wielu znakomitych, sławnych i znanych ludzi, ale wśród nich chyba najwięcej było pisarzy Młodzież pozna historię budynku muzeum, w którym do lat 60. XX wieku mieściła się szkoła oraz biografie i twórczość sławnych uczniów: Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Na postawie Pamiętnika Joasi Podborskiej, stanowiącego jeden z rozdziałów powieści, uczniowie poznają topografię Kielc, dowiedzą się, które miejsca pisarz darzył szczególną sympatią i w jakie elementy swej biografii wyposażył bohaterkę Ludzi bezdomnych.

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego Uczestnicy poznają nazwy miejscowości, miejsc, obiektów bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które stały się miejscem akcji utworów kieleckiego pisarza.

56


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Ponadgimnazjalne

Poezja inna niż wszystkie Uczniowie poznają twórczość ludowych poetów mieszkających w Dolinie Wilkowskiej, trwale związanych z regionem świętokrzyskim: Katarzyny Zaborowskiej, Wojciecha Grzegorczyka oraz Marii Cedro-Biskupowej. Wykład wzbogacony o pokaz multimedialny.

57


Oddział Muzeum Żeromskiego Szkoły Ponadgimnazjalne

Zwrot przeze mnie użyty jest na wskróś, odwiecznie polskim Zajęcia językowe, podczas których uczniowie, w oparciu o teksty Stefana Żeromskiego, dowiedzą się, co znaczą takie zwroty jak np.: armacyć, głębościć, pławina oraz poznają cechy charakterystyczne języka mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

58


ODDZIAŁ MUZEUM DIALOGU KULTUR


Muzeum Dialogu Kultur / Kamienica pod Trzema Herbami ul. Rynek 3 / 25-303 Kielce / tel. 41 344 60 96 e-mail: dialog@mnki.pl / www.mdk.mnki.pl


Jak bawią się dzieci w Meksyku, a jak w Afryce czy Indiach? Czy łatwo jest zbudować igloo? Jak rzucić bumerangiem, aby nie wrócił i jak z kartki oraz patyczka wyczarować prawdziwe teatralne lalki? Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach proponuje najmłodszym zajęcia edukacyjne zatytułowane Podróże dookoła świata, przybliżające różne kultury. Podczas spotkań dzieci nie tylko zdobywają wiedzę o kulturze, zwyczajach, historii czy warunkach geograficznych 61

i klimatycznych panujących w różnych miejscach na świecie, ale także uczą się jak wykonywać pochodzące z różnych rejonów świata zabawki, przedmioty czy talizmany oraz poznają zasady miejscowych gier ruchowych i zwyczajów. Możliwe jest także przygotowanie zajęć o innej kulturze, jeśli zostanie to zgłoszone co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem spotkania.


Muzeum Dialogu Kultur oferuje także zajęcia poświęcone świątecznym zwyczajom i obyczajom na całym świecie, dotyczące świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, karnawałów czy Świąt Zmarłych. Opowiadamy m.in. o meksykańskim święcie rzodkiewek, islandzkim kocie polującym na ludzi podczas Świąt Bożego Narodzenia, ograch, goblinach, czaszkach z cukru i wielkanocnych zajączkach. W bogatej ofercie edukacyjnej naszego oddziału znajdują się także lekcje przybliżające zagadnienia tolerancji, antropologii kulturowej, pojęcia: kultury, dialogu kulturowego i międzyludzkiej komunikacji. W planach jest także utworzenie lekcji poświęconych mniejszościom narodowym w Polsce.

62


Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

PRZEDSZKOLA

Aztek w sombrero Czyli wizyta w kolorowym Meksyku

Zajęcia prezentują niezwykle barwną i radosną kulturę oraz ludową sztukę meksykańską. Dzieci poznają historycznych mieszkańców Meksyku: Majów i Azteków, meksykańskie piramidy i zabytki, dowiadują się, kiedy w Meksyku rozbijane są piniaty, do czego służy sombrero i co robią valadores. Spotkanie kończy wykonanie meksykańskich wycinanek lub minipiniat.

Naturalnie jak w Skandynawii poznaj ojczyznę Wikingów Kim byli Wikingowie? Czym poza pisaniem baśni zajmował się Andersen? Dlaczego klocki nazywają się Lego i co po duńsku oznacza polskie słowo „tak”? Zajęcia przybliżają Skandynawię, prezentują kulturę, warunki geograficzne i ciekawostki dotyczące Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii. Dzieci wykonują skandynawskie ptaszki lub wycinanki wg wzorów Hansa Christiana Andersena. 63

Zielone Wzgórza Afryki, czy łatwo jest być afrykańskim dzieckiem? Ruchowo-plastyczne zajęcia poświęcone Afryce: warunkom geograficznym, klimatycznym, gospodarczym i społecznym. Dzieci poznają tradycyjną sztukę afrykańską ze szczególnym uwzględnieniem plemiennych masek, grają w gry i zabawy popularne wśród afrykańskich dzieci a także wykonują afrykańskie zabawki lub talizmany.


Made in China / herbata, papier i chińska kultura

Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

Przed kim chroni smok, a po co świecą lampiony? Ile lat chińskie dzieci uczą się alfabetu, a ile czasu trzeba, aby przejść Wielki Mur i policzyć terakotowych żołnierzy? Starożytne i współczesne Chiny przybliżają kolejne zajęcia z cyklu Podróże dookoła świata. Dzieci m.in. uczą się chińskich cyfr, poznają literę Fu oznaczającą szczęście i wykonują proste chińskie lampiony.

Wróć z bumerangiem / poznaj kangury i Aborygenów Przyglądając się świętej górze Aborygenów Uluru, dzieci grają na didgeridoo i ozdabiają własne czuringi zwane inaczej ryczywołami. Jak rybka Nemo zwiedzają rafę koralową i zgłębiają tajemnice kropkowanych malunków wykonanych przez Aborygenów. Poznają tajniki działania bumerangu i niezwykle interesującą australijską faunę.

Być jak czerwonoskóry, czyli zabawy w wigwamie Dlaczego Indianie to Indianie? Czy znajdziemy ich tylko w Ameryce Północnej, ubranych w pióropusze i śpiących w wigwamach? Zajęcia o Indianach mieszkających na całym świecie, o ich domach, zwyczajach, tradycji połączone są z warsztatami plastycznymi: dzieci wykonują godła własnych rodzin, czyli modele indiańskich totemów.

64


Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

W hinduskiej kropce / Indie oczami dziecka Z czerwoną kropką na czole wyruszamy w podróż po wielobarwnych, pachnących przyprawami Indiach. Dzieci poznają sztukę malowania dłoni henną, święto światła Divali i hinduskich bogów, boginie i ich zwyczaje. Bogatej części teoretycznej towarzyszą zajęcia plastyczne z wykonywania hinduskich ozdób codziennie rozsypywanych przed drzwiami domów, zwanych kolam lub rangoli.

Czy w igloo jest zimno? Eskimosi naród północy Zajęcia przybliżają kulturę, zwyczaje i obyczaje jednego z najbardziej egzotycznych ludów świata – Inuitów, potocznie zwanych Eskimosami. Dzieci poznają eskimoską codzienność, specyfikę terenów, na jakich żyją Inuici, tajniki eskimoskich prac codziennych i zabaw dziecięcych. Podczas zajęć uczestnicy łowią rybki w specjalnie przygotowanych przeręblach oraz wykonują zabawkę iyagę, którą rodzice Eskimosów robią z kości zwierząt.

65

Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa Godzinna wyprawa w czasie i przestrzeni do krainy faraonów, sfinksów i piramid. Dzieci poznają najważniejsze odkrycia archeologów i specyfikę ich pracy – odkrywanie tajemnic cywilizacji ukrytych pod warstwami ziemi czy piasku. Dowiadują się do czego służyły piramidy i jak je budowano, poznają sarkofagi, mumie i święte zwierzęta starożytnego Egiptu. Część praktyczna zajęć obejmuje własnoręczne wykonanie papirusa, naukę egipskich hieroglifów oraz zabawę w owijanie mumii.


Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

Dlaczego różnimy się od siebie? Zajęcia o dialogu międzykulturowym

Dzieci poznają różnorodność kulturową na świecie, uczą się rozróżniać kontynenty i łączyć je z ludźmi, którzy tam żyją wraz z charakterystycznymi dla nich przedmiotami. Zajęcia przybliżają podstawowe zasady tolerancji, wyjaśniają pojęcia dyskryminacji ze względu na płeć, sprawność, kolor skóry czy stan posiadania.

Brzydkie kaczątko uczy tolerancji

Jak traktować innych, aby nie było im przykro? Czy warto śmiać się z kogoś tylko dlatego, że jest trochę inny niż my? Czym się od siebie różnimy? Czy każdy inny jest gorszy? Zajęcia poświęcone tolerancji na co dzień z wykorzystaniem motywów baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.

A ja wolę moją mamę...

Zajęcia o prawach kobiet dla przedszkolaków. Każda mama jest fajna i każda, poza zajmowaniem się dziećmi ma jeszcze masę różnych obowiązków. Próba pokazania różnych wzorców i miejsc kobiety we współczesnym świecie na poziomie zrozumiałym dla mniejszych dzieci.

66


Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

Podążaj za wielkanocnym zajączkiem

Na tropie świąt Bożego Narodzenia

Dlaczego nie wszyscy ubierają choinki? Do czego podczas świąt Bożego Narodzenia przydają się Meksykanom rzodkiewki i dlaczego w Islandii grasuje wtedy drapieżny kot? Zajęcia o zwyczajach świątecznych z różnych stron świata przybliżają interesujące przykłady, wyjaśniają tajemnice Świętego Mikołaja, gwiazdy betlejemskiej, świątecznych prezentów i potraw. Podczas spotkania dzieci wykonują ozdoby świąteczne charakterystyczne dla różnych krajów świata.

Świat na opak, czyli karnawały na świecie

Zajęcia prezentują ciekawe i nieznane zwyczaje karnawałowe z różnych krajów, a szczególnie z Europy. Dzieci poznają mapę karnawałowych miejsc na świecie oraz naj­­ ciekawsze parady, bitwy na kwiaty i  owoce, maskarady, pochody i  charakterystyczne dla wielu krajów maski. Spotkanie kończy wspólne wykonanie weneckich masek karnawałowych.

67

Świąteczny zajączek zaprasza dzieci na wyprawę po świecie. Kto turla jajka, ubiera wielkanocne kapelusze, a gdzie grasują świąteczne wiedźmy? Zajęcia pokazują zwyczaje wielkanocne na świecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje polskie. W części praktycznej dzieci wykonują nietypowe amerykańskie ozdoby świąteczne.


Oddział Dialogu Kultur Przedszkola

Archeo II / projektowanie antycznej biżuterii* Archeo I 100 000 lat na 1 m2* Jakie tajemnice kryje ziemia świętokrzyska? Co to jest archeologia? Jak wygląda praca archeologa i jak prowadzi się wykopaliska? Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć archeologicznych w piaskownicy, szukając oryginalnych eksponatów. Nasze narzędzia pracy to szpachelki, pędzle, karty pracy małego archeologa, ołówki i kredki.

Tradycyjna biżuteria pradziejowa wykonywana była ze szkła i gliny. Podczas zajęć uczestnicy wykonują biżuterię: naszyjniki z paciorków według starożytnych wzorów. Materiałem do ich powstania jest modelina imitująca szkło.

*Zajęcia prowadzone są w Kamienicy pod Trzema Herbami, ul. Rynek 3 w Kielcach. Aby umówić się na zajęcia Archeo, prosimy o kontakt z Działem Edukacji: edukacja@mnki.pl, tel. 41 344 40 14 wew. 239 lub 660 957 875 68


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

Aztek w sombrero czyli wizyta w kolorowym Meksyku Zajęcia prezentują niezwykle barwną i radosną kulturę oraz ludową sztukę meksykańską. Dzieci poznają historycznych mieszkańców Meksyku: Majów i Azteków, meksykańskie piramidy i zabytki, dowiadują się, kiedy w Meksyku rozbijane są piniaty, do czego służy sombrero i co robią valadores. Spotkanie kończy wykonanie talizmanów Indian Huichol, meksykańskich wycinanek lub minipiniat.

69

Naturalnie jak w Skandynawii poznaj ojczyzny Andersena, Astrid Lingren i Wikingów Kim byli Wikingowie? Czym poza pisaniem baśni zajmował się Andersen? Dlaczego klocki nazywają się Lego i co po duńsku oznacza polskie słowo „tak”? Zajęcia przybliżają Skandynawię, nawiązując do szkolnych lektur („Dzieci z Bullerbyn”), prezentują kulturę, warunki geograficzne i ciekawostki dotyczące Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii. Dzieci wykonują: fińskie ozdoby himmeli, skandynawskie ptaszki, wycinanki wg wzorów Hansa Christiana Andersena.


Zielone Wzgórza Afryki, czy łatwo jest być afrykańskim dzieckiem?

Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

Ruchowo-plastyczne zajęcia poświęcone Afryce: warunkom geograficznym, klimatycznym, gospodarczym i społecznym. Dzieci poznają tradycyjną sztukę afrykańską ze szczególnym uwzględnieniem plemiennych masek, grają w gry i zabawy popularne wśród afrykańskich dzieci, a także wykonują afrykańskie zabawki lub talizmany.

Made in China / herbata, papier i chińska kultura Przed kim chroni smok, a po co świecą lampiony? Ile lat chińskie dzieci uczą się alfabetu, a ile czasu trzeba, aby przejść Wielki Mur i policzyć terakotowych żołnierzy? Starożytne i współczesne Chiny przybliżają kolejne zajęcia z cyklu Podróże dookoła świata. Dzieci m.in. uczą się chińskich cyfr, poznają literę Fu oznaczającą szczęście i wykonują proste chińskie lampiony.

Wróć z bumerangiem / poznaj kangury i Aborygenów Przyglądając się świętej górze Aborygenów Uluru, dzieci grają na didgeridoo i ozdabiają własne czuringi zwane inaczej ryczywołami. Jak rybka Nemo zwiedzają rafę koralową i zgłębiają tajemnice kropkowanych malunków wykonanych przez Aborygenów. Poznają tajniki działania bumerangu i niezwykle interesującą australijską faunę.

70


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

W hinduskiej kropce Indie oczami dziecka Z czerwoną kropką na czole wyruszamy w podróż po wielobarwnych, pachnących przyprawami Indiach. Dzieci poznają sztukę malowania dłoni henną, święto światła Divali i hinduskich bogów, boginie i ich zwyczaje. Bogatej części teoretycznej towarzyszą zajęcia plastyczne z wykonywania hinduskich ozdób codziennie rozsypywanych przed drzwiami domów zwanych kolam lub rangoli.

Czy w igloo jest zimno? Eskimosi naród północy Zajęcia przybliżają kulturę, zwyczaje i obyczaje jednego z najbardziej egzotycznych ludów świata – Inuitów, potocznie zwanych Eskimosami. Dzieci poznają eskimoską codzienność, specyfikę terenów, na jakich żyją Inuici, tajniki eskimoskich prac codziennych i zabaw dziecięcych. Podczas zajęć uczestnicy łowią rybki w specjalnie przygotowanych przeręblach oraz wykonują zabawkę iyagę, którą ich rodzice robią z kości zwierząt.

71

Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa Godzinna wyprawa w czasie i przestrzeni do krainy faraonów, sfinksów i piramid. Dzieci poznają najważniejsze odkrycia archeologów i specyfikę ich pracy – odkrywanie tajemnic cywilizacji ukrytych pod warstwami ziemi czy piasku. Dowiadują się do czego służyły piramidy i jak je budowano, poznają sarkofagi, mumie i święte zwierzęta starożytnego Egiptu. Część praktyczna zajęć obejmuje własnoręczne wykonanie papirusa, naukę egipskich hieroglifów, oraz zabawę w owijanie mumii.


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

Dlaczego różnimy się od siebie? Zajęcia o dialogu międzykulturowym

Dzieci poznają różnorodność kulturową na świecie, uczą się rozróżniać kontynenty i łączyć je z ludźmi, którzy tam żyją oraz z charakterystycznymi dla nich przedmiotami. Zajęcia przybliżają podstawowe zasady tolerancji, wyjaśniają pojęcia dyskryminacji ze względu na płeć, sprawność, kolor skóry czy stan posiadania.

Brzydkie kaczątko uczy tolerancji

Jak traktować innych, aby nie było im przykro? Czy warto śmiać się z kogoś tylko dlatego, że jest trochę inny niż my? Czym się od siebie różnimy? Czy każdy inny jest gorszy? Zajęcia poświęcone tolerancji na co dzień z wykorzystaniem motywów baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.

Na tropie świąt Bożego Narodzenia

Dlaczego nie wszyscy ubierają choinki? Do czego podczas świąt Bożego Narodzenia przydają się Meksykanom rzodkiewki i dlaczego w Islandii grasuje wtedy drapieżny kot? Zajęcia o zwyczajach świątecznych z różnych stron świata przybliżają interesujące przykłady, wyjaśniają tajemnice Świętego Mikołaja, gwiazdy betlejemskiej, świątecznych prezentów i potraw. Podczas spotkania dzieci wykonują ozdoby świąteczne charakterystyczne dla różnych krajów świata.

A ja wolę moją mamę...

O prawach kobiet dla uczniów szkół podstawowych. Każda mama jest fajna i każda, poza zajmowaniem się dziećmi ma jeszcze masę różnych obowiązków. Próba pokazania różnych wzorców i miejsc kobiety we współczesnym świecie na poziomie zrozumiałym dla mniejszych dzieci. 72


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

Świat na opak, czyli karnawały na świecie

Zajęcia prezentują ciekawe i nieznane zwyczaje karnawałowe z różnych krajów, a szczególnie z Europy. Dzieci poznają mapę karnawałowych miejsc na świecie oraz najciekawsze parady, bitwy na kwiaty i owoce, maskarady, pochody i charakterystyczne dla wielu krajów maski. Spotkanie kończy wspólne wykonanie weneckich masek karnawałowych.

Podążaj za wielkanocnym zajączkiem

Świąteczny zajączek zaprasza dzieci na wyprawę po świecie. Kto turla jajka, ubiera wielkanocne kapelusze, a gdzie grasują świąteczne wiedźmy? Zajęcia pokazują zwyczaje wielkanocne na świecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje polskie. W części praktycznej dzieci wykonują nietypowe amerykańskie ozdoby świąteczne.

Pamiętajmy o przodkach o obchodach Święta Zmarłych na świecie Polskie Święto Zmarłych to czas zadumy i refleksji. W innych krajach świata ten dzień obchodzony jest dużo radośniej i bardziej kolorowo. Skąd wzięło się Halloween, co jedzą z okazji tego święta meksykańskie dzieci, gdzie rzuca się kamieniami, a gdzie puszcza łódeczki na wodę? Jak wspominają swoich przodków na Filipinach, w Skandynawii czy Afryce? Lekcja połączona z wykonywaniem tradycyjnych meksykańskich wycinanek charakterystycznych dla Dnia Zmarłych.

73


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Podstawowe

Archeo II / projektowanie antycznej biżuterii* Archeo I 100 000 lat na 1 m2* Jakie tajemnice kryje ziemia świętokrzyska? Co to jest archeologia? Jak wygląda praca archeologa i jak prowadzi się wykopaliska? Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć archeologicznych w piaskownicy, szukając oryginalnych eksponatów. Nasze narzędzia pracy to szpachelki, pędzle, karty pracy małego archeologa, ołówki i kredki.

Tradycyjna biżuteria pradziejowa wykonywana była ze szkła i gliny. Podczas zajęć uczestnicy wykonują biżuterię: naszyjniki z paciorków według starożytnych wzorów. Materiałem do ich powstania jest modelina imitująca szkło.

*Zajęcia prowadzone są w Kamienicy pod Trzema Herbami, ul. Rynek 3 w Kielcach. Aby umówić się na zajęcia Archeo, prosimy o kontakt z Działem Edukacji: edukacja@mnki.pl, tel. 41 344 40 14 wew. 239 lub 660 957 875 74


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Gimnazjalne

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Duże Ka, małe ka / czym zajmuje się antropologia, co to jest kultura? Młodzież poznaje warsztat pracy antropologa kulturowego. Dowiaduje się, czym interesuje się antropolog, poznają specyfikę badań terenowych, najsłynniejszych antropologów i teorie badań. Zajęcia przybliżają antropologiczną definicję kultury jako wszelkich przejawów działalności człowieka, wyjaśniają pojęcie kultury masowej i uczą antropologicznych obserwacji codzienności.

Dogadajmy się / co zrobić, aby się dobrze porozumieć? Czym jest dialog i z jakich kanałów komunikacyjnych się składa? Czego potrzeba, aby móc się porozumieć i czy na pewno to, co mówimy jest dobrze zrozumiane przez naszych odbiorców? Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują możliwości dialogu i rolę czynników pozawerbalnych tj. przestrzeni, miejsca, intonacji czy mowy ciała w komunikacji. 75

Kup pan cegłę, czyli po co są reklamy? Czy chodzi tylko o sprzedaż towarów, czy bardziej o sprzedaż stylu życia? Czy reklama mieści się w pojęciu sztuki, czy jest tylko marketingowym narzędziem zwiększającym sprzedaż? Antropologiczna analiza współczesnych reklam, jako przejawu kultury masowej, obnażająca techniki marketingowe oraz ich wpływ na zmianę współczesnego społeczeństwa.


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Gimnazjalne

Życie na zewnątrz Po co zbieramy lajki na Facebooku, opisujemy swoje życie i doświadczenia na blogach, ćwierkamy na Twitterze? Czym jest współczesna prywatność w dobie internetu 2.0 i serwisów plotkarskich? Analiza zewnątrzsterownego stylu życia człowieka doby kultury masowej, poparta licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Inność oswojona Skąd bierze się dyskryminacja i do czego prowadzi? Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują przyczyny i skutki postaw nietolerancyjnych w codziennym życiu, miejsce stereotypów, skrótów myślowych i szablonów zachowań.

Mama wraca do pracy czy kobieta pracująca? Popkultura w służbie praw kobiet Czy sprzedając produkty można równocześnie działać społecznie? Jaki wizerunek współczesnych kobiet można znaleźć w reklamach? Co reklamy przemilczają, a o czym mówią zbyt wiele i nie do końca prawdziwie? Zajęcia warsztatowe prezentują kobiecość reklamową i jej wpływ na zmianę ról i wizerunku kobiet we współczesnym świecie.

Mała czarna / moda to prawo czy obowiązek? Od sufrażystki do feministki / 200 lat praw kobiet Zajęcia przybliżające historię feminizmu, walki kobiet o swoje prawa. Podczas spotkania młodzież poznaje najsłynniejsze sufrażystki, feministki, których działalność i walka wpłynęły na społeczną, polityczną i obyczajową pozycję kobiet we współczesnym świecie.

Historia mody połączona z prezentacją wybitnych postaci świata mody, które znacznie wpłynęły na zmianę stroju i postrzegania kobiety, m.in. Coco Channel. Co zmieniła mała czarna, gorset i krótka halka? Czy współczesna moda to szansa na zachowanie indywidualności, czy raczej próba unifikacji, standaryzacji i globalizacji? Jak wpływa na wizerunek i miejsce kobiety we współczesnej kulturze? 76


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Ponadgimnazjalne

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dogadajmy się / co zrobić, aby się dobrze porozumieć? Czym jest dialog i z jakich kanałów komunikacyjnych się składa? Czego potrzeba, aby móc się porozumieć i czy na pewno to, co mówimy jest dobrze zrozumiane przez naszych odbiorców? Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują możliwości dialogu i rolę czynników pozawerbalnych tj. przestrzeń, miejsce, intonacja czy mowa ciała w komunikacji.

Kulturalny hamburger Duże Ka, małe ka / czym zajmuje się antropologia, co to jest kultura? Młodzież poznaje warsztat pracy antropologa kulturowego. Dowiaduje się, czym interesuje się antropolog, poznaje specyfikę badań terenowych, najsłynniejszych antropologów i teorie badań. Zajęcia przybliżają antropologiczną definicję kultury jako wszelkich przejawów działalności człowieka, wyjaśniają pojęcie kultury masowej i uczą antropologicznych obserwacji codzienności.

77

Co poza hamburgerem zawdzięczamy McDonaldowi i telewizji? Jak zmienił nas Internet i telefony komórkowe? Zajęcia poświęcone ciekawym aspektom współczesnej kultury m.in. homogenizacji, globalizacji czy kulturze 2.0. W części praktycznej młodzież analizuje współczesne przejawy kultury masowej: okładki książek, programy telewizyjne, filmy, muzykę, reklamy czy serwisy społecznościowe.


Kup pan cegłę / po co są reklamy?

Oddział Dialogu Kultur Szkoły Ponadgimnazjalne

Czy chodzi tylko o sprzedaż towarów, czy bardziej o sprzedaż stylu życia? Czy reklama mieści się w pojęciu sztuki, czy jest tylko marketingowym narzędziem zwiększającym sprzedaż? Antropologiczna analiza współczesnych reklam, obnażająca techniki marketingowe oraz ich wpływ na zmianę współczesnej kultury.

Życie na zewnątrz Po co zbieramy lajki na Facebooku, wpisujemy swoje wynurzenia na blogach, ćwierkamy na Twitterze? Czym jest współczesna prywatność w dobie Internetu 2.0, serwisów plotkarskich? Analiza zewnątrzsterownego stylu życia człowieka doby kultury masowej.

Inność oswojona Skąd bierze się dyskryminacja i do czego prowadzi. Zajęcia o charakterze warsztatowym pokazują przyczyny i skutki postaw nietolerancyjnych w codziennym życiu, miejsce stereotypów, skrótów myślowych i szablonów zachowań.

78


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Ponadgimnazjalne

Od sufrażystki do feministki / 200 lat praw kobiet Zajęcia przybliżające historię feminizmu, walki kobiet o swoje prawa. Podczas spotkania młodzież poznaje najsłynniejsze sufrażystki, feministki, których działalność i walka wpłynęły na społeczną, polityczną i obyczajową pozycję kobiet we współczesnym świecie.

Mama wraca do pracy czy kobieta pracująca? Popkultura w służbie praw kobiet Czy sprzedając produkty można równocześnie działać społecznie? Jaki wizerunek współczesnych kobiet można znaleźć w reklamach? Co reklamy przemilczają, a o czym mówią zbyt wiele i nie do końca prawdziwie? Zajęcia warsztatowe prezentują kobiecość reklamową i jej wpływ na zmianę ról i wizerunku kobiet we współczesnym świecie.

79


Oddział Dialogu Kultur Szkoły Ponadgimnazjalne

Mała czarna moda to prawo czy obowiązek? Historia mody połączona z prezentacją wybitnych postaci świata mody, które znacznie wpłynęły na zmianę stroju i postrzegania kobiety, m.in. Coco Channel. Co zmieniła mała czarna, gorset i krótka halka? Czy współczesna moda to szansa na zachowanie indywidualności czy raczej próba unifikacji, standaryzacji i globalizacji? Jak wpływa na wizerunek i miejsce kobiety we współczesnej kulturze?

Niepokorne polskie pisarki XIX i XX wieku Gabriela Zapolska, Kazimierza Iłłakowiczówna, Maria Dąbrowska, Halina Poświatowska i Wisława Szymborska – czym zasłużyły się dla polskiej literatury i kultury? Czy to, co pisały i mówiły nadal jest ważne?

80


Wystawa Zwierzęta i kontynenty Ekspozycja Muzealna Orla 3


WYSTAWA ZWIERZĘTA I KONTYNENTY / EKSPOZYCJA MUZEALNA ORLA 3 ul. Orla 3 / 25-514 Kielce / tel. 41 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 e-mail: edukacja@mnki.pl / www.orla.mnki.pl

82


U J EM Y W O T R Z YG O R Z Y R O DY P U K 4 R O R P I EN I A P 1 0 2 W E WĘ CI A T S Y W

Wystawa Zwierzęta i kontynenty jest poświęcona zoogeografii, ekologii i ewolucji zwierząt. Oprócz gatunków współczesnych znajdują się skamieniałości (kości mamutów, niedźwiedzia jaskiniowego, prażubra, tura), jako świadectwa kopalne współcześnie żyjących rodzajów zwierząt wraz z mapami i informacjami o ich rozprzestrzenieniu tysiące lat temu. Dołączono mapy krain zoogeograficznych i szczegółowe opisy gatunków oraz informacje z ekologii zwierząt. 83

Na wystawie, oprócz zwiedzania z przewodnikiem, prowadzimy także inne formy działalności edukacyjnej dostosowane do różnych grup wiekowych (od dzieci w wieku przedszkolnym do osób dorosłych). Prowadzimy lekcje i warsztaty ekologiczne oraz wykłady poświęcone ewolucji zwierząt. W ramach stałej ekspozycji będziemy realizować uzupełniające wystawy czasowe poświęcone tematom zoologicznym i ochronie przyrody. Działania edukacyjne będą również dostosowywane do bieżących prezentacji czasowych.


Ekspozycja Orla 3 Przedszkola

PRZEDSZKOLA EKO I PIRAMIDA ENERGETYCZNA W przygotowanej ćwiczeniówce uczestnicy dokonają analizy wzajemnych zależności między organizmami tworzącymi łańcuch pokarmowy.

EKO II LEŚNA LEKCJA Las to jeden z najbardziej złożonych ,,organizmów” na świecie. Rozwiązując ćwiczeniówki, uczestnicy poznają typy lasów występujących w regionie świętokrzyskim. Ich zadaniem będzie przyporządkować znajdujące się w niej ptaki i zwierzęta do poszczególnych warstw lasu.

84


Ekspozycja Orla 3 Szkoły Podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE EKO I PIRAMIDA ENERGETYCZNA (KL. I-VI) W przygotowanej ćwiczeniówce uczestnicy dokonają analizy wzajemnych zależności między organizmami tworzącymi łańcuch pokarmowy.

EKO II LEŚNA LEKCJA (KL. I-VI) Las to jeden z najbardziej złożonych ,,organizmów” na świecie. Rozwiązując ćwiczeniówki, uczestnicy poznają typy lasów występujących w regionie świętokrzyskim. Ich zadaniem będzie przyporządkować znajdujące się w niej ptaki i zwierzęta do poszczególnych warstw lasu.

85


Ekspozycja Orla 3 Szkoły Gimnazjalne

SZKOŁY GIMNAZJALNE EKO I piramida energetyczna W przygotowanej ćwiczeniówce uczestnicy dokonają analizy wzajemnych zależności między organizmami tworzącymi łańcuch pokarmowy.

EKO II leśna lekcja Las to jeden z najbardziej złożonych ,,organizmów” na świecie. Rozwiązując zadania z ćwiczeniówki, uczestnicy poznają typy lasów występujących w regionie świętokrzyskim. Ich zadaniem będzie przyporządkować znajdujące się w niej ptaki i zwierzęta do poszczególnych warstw lasu. 86

MNKI Katalog Edukacji cz. 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you