Page 1

01 2

eten, DRinken en slapen in neDeRlanD

Best of Dutch Gastronomy - Restaurants & Hotels 2011-2012

2 11 0 2


EE vEry vEryrolE rolE xxis ismadE madEfor forgg rE rE atnE atnE ss ss . .sincE sincE1971 1971 , ,thE thEEE xplorEr xplorEriiii ha ha ssaccompaniEd accompaniEdEE xpEditions xpEditionsaround aroundthE thEworld. world.it itfE fE aturE aturE ssaa

24 24 -hour -hourhand, hand,which whichis isinvaluablE invaluablEto tospElEologists spElEologistsand andpol pol ar ar EE xplorErs xplorErsaa ssit itallows allowsthEm thEmto todistinguish distinguishday dayfrom fromnight. night.thE thE latEst latEstExplorEr ExplorEriiiifEaturEs fEaturEsaa42 42mm mmcasE casEand andis isthE thEidEal idEalinstrumEnt instrumEnt to tohElp hElptoday’ today’ ssEE xpEditions xpEditionspush pushthE thEboundar boundar iE iE ssEE vEn vEnfur fur thEr. thEr.

the the eexxpl plor orer er iiii

SchaapCitroenMartens_216570_DP_1111.indd SchaapCitroenMartens_216570_DP_1111.indd 1 1

29.11.11 29.11.11 11:10 11:10


www.thesocietyshop.com


VOORWOORD

Mooi naslagwerk voor de Nederlandse gastronomie U bladert nu niet zomaar in een glossy, maar in een geheel bijzonder glossy magazine, dat een titel is meegegeven Best of Dutch Gastronomy - die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. En die niet zonder reden dient ter illustratie van de Night of Gastronomy 2011/2012, het voormalige en nu al bijna legendarische Sterren Bib Gourmand Gala dat de reputatie had steeds het beste van het beste van culinair Nederland boven te brengen. Niet alleen de naam van het gala is na vijf succesvolle edities gewijzigd. L’Exception Lenselink, de organiserende wijnimporteur uit Zoetermeer met Antinori als founding partner, heeft voor een geheel vernieuwde opzet van het evenement gekozen. Dat alles bovendien in samenwerking met een aantal nieuwe prefewred partners: champagnehuis Moët & Chandon, juwelier Schaap en Citroen, SVH, Hotel Okura Amsterdam en BMW Group Financial Services. In Best of Dutch Gastronomy 2011/2012 staat voor insiders alles wat interessant is over het allengs indrukwekkender aanbod van de Nederlandse restaurants die zijn uitgerust met een Michelinster of een Bib Gourmand, of met een vermelding in de gidsen Lekker, Grootspraak en GaultMillau. Op eenzelfde wijze is er aandacht voor de 5-sterren en boutique hotels in ons land. Alle restaurants en hotels is niet alleen de mogelijkheid geboden zich te presenteren, zij hebben dat telkens ook met grote overgave gedaan, in de vorm van persoonlijke verhalen, smaakvolle anekdotes en zelf geschreven teksten. Het geheel vormt niet toevallig een mooi naslagwerk voor en door de Nederlandse gastronomie, maar is het magazine ook hun magazine. Zoveel is zeker: er schuifelen deze gala avond onder aanvoering van onze topkoks Robert Kranenborg en Julius Jaspers, samen met de kokende brigade van Hotel Okura Amsterdam en Sterklas ROC Amsterdam, louter tevreden gezichten over de Grand Ballroom van Hotel Okura Amsterdam. Aan de champagne van Moët en Chandon zal het niet liggen. Aan de wijnen van Antinori evenmin. Bovendien is Roel van Velzen ter plekke en verzorgt Martijn Krabbé de presentatie. En anders is altijd DJ Dennis van der Geest er nog. Kortom, als u dit leest en het gala niet heeft bijgewoond, heeft u echt iets gemist. Daarom hopelijk tot volgend jaar!

Organisatie Night of Gastronomy

Night of Gastronomy 3


Best of Dutch Gastronomy 2011-2012 restaurants & hotels Uitgever Night of Gastronomy Vormgeving Vince van Meeuwen Frans van Meeuwen (Passion HI Magazine) Met medewerking van Jeanette Burger Frank van Dijl Diana van Etten Raquel Remondo Gomez Mara Grimm Carsten Klint Karin Kuijpers Tjebbe Oijevaar Ellen Scholtens Gijsbert Spierenburg Alle restaurants & hotels Fotografie/beelden en informatie Alle restaurants & hotels Alliance Gastronomique Jan Bartelsman Bedrijfschap Horeca & Catering BMW Group Financial Services Dennis Brandsma (Julius Jaspers) Châteaux et Résidences Gastronomiques CNV L’Exception Lenselink (Antinori) Fine Eastern Restaurants FNV Horeca GaultMillau Nederland Grootspraak Stichting JRE Culibus JRE Nederland Kenwerk Koninklijke Horeca Nederland Lekker Frans van Meeuwen Michelin Moët Hennessy Nederland (LVMH) Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Les Patrons Cuisiniers Pensioenfonds Horeca & Catering Relais Restaurants William Rutte (Robert Kranenborg) Schaap en Citroen Selected Indonesian Restaurants SVL Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) De Unie Distributie Kosteloos verkrijgbaar Drukker Roels Printing nv Correspondentieadres Night of Gastronomy Zonnenberg 8 2716 PG Zoetermeer www.nightofgastronomy.nl

eten, drinken en slapen in nederland

Colofon

© Best of Gastronomy 2011 - 2012 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade toegebracht aan personen, goederen en/of bedrijven die in verband gebracht kunnen worden met de in deze uitgave gepubliceerde informatie. De uitgever en alle medewerkers hebben getracht te streven naar betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Echter kunnen zij de volledigheid en juistheid van de gepubliceerde informatie niet garanderen.

5


Thuis onder de Sterren De De cressen cressen van van Koppert Koppert Cress Cress groeien groeien onder onder een een sterrenhemel sterrenhemel van van LEDLEDlampen. lampen. De De meest meest efficiente efficiente belichting belichting die die mogelijk mogelijk is. is. Het Het juiste juiste licht, licht, in in de de gewenste gewenste hoeveelheid hoeveelheid met met de de meest meest duurzame duurzame lampen. lampen. Alles Alles om om de de beste beste kwaliteit kwaliteit te te leveren. leveren. Geen Geen wonder wonder dat dat Sterren Sterren Chefs, Chefs, over over de de hele hele wereld, wereld, Koppert Koppert Cress Cress producten producten gebruiken. gebruiken. Want Want kwaliteit kwaliteit en en voedselveiligheid voedselveiligheid staan staan voorop voorop en en zijn zijn voorwaarde voorwaarde voor voor succes. succes. De De kwaliteit kwaliteit van van de de producten producten is is gewaarborgd gewaarborgd door door de de teelt teelt in in de de schoonste schoonste kassen, kassen, waardoor waardoor Koppert Koppert Cress Cress als als enige enige tuinder tuinder in in Nederland, Nederland, HACCP-SQF HACCP-SQF gecerti gecertifificeerd ceerd is. is. In In Monster Monster staan staan de de meest meest moderne moderne kassen kassen waarin waarin cressen cressen groeien, groeien, die die door door het het gebruik gebruik van van zonne-energie, zonne-energie, led-verlichting led-verlichting en en een een verantwoord verantwoord warmtewarmte- en en water watermanagement, management, tot tot zowel zowel de de meest meest innovatieve innovatieve als duurzame van Europa behoren. als duurzame van Europa behoren. De De verkiezing verkiezing tot tot meest meest duurzame duurzame tuinder tuinder is is voor voor ons ons een een bewijs bewijs dat dat we we op op de de goede goede weg weg zijn. zijn.

Top Chefs weten de Cressen en Specialties van Koppert Cress te waarderen om hun smaak, kleur en decoratieve toepassing.

Kijk op www.receptenvantopchefs.nl, hoe de sterrenchefs van Nederland omgaan met deze spraak- en smaakmakende ingrediënten, of ga naar www.koppertcress.com voor meer informatie.

• [T] +31 (0)174 24 28 19 • [F] +31 (0)174 28 32 52 • e-mail: info@koppertcress.com • www.koppertcress.com •


INHOUD RESTAURANTS

PLAATS

RESTAURANTS

PLAATS

Adema De Fuik Herberg Onder de Linden Bunga Melati De Burgemeester van Alkmaar Blok’s De Saffraan Aan de Poel Brasserie Hoofdstad De Jonge Dikkert De Belhamel Elkaar Envy Lastage Le Garage Le Hollandais Roberto’s Serre The French Café VandeMarkt Zuid Zeeland Ciel Bleu La Rive Le Restaurant Ron Blaauw Amsterdam Vermeer Vinkeles Yamazato Kromhout La Première Sizzles Twenty2 Apicius De Lindeboom New Style Lyf’s Les Jumeaux Het Koetshuis De Koster In Geuren en Kleuren Chapeau! Terra Kaatje bij de Sluis Bistro De Olliemölle Het Spijshuys De Stenen Tafel Bistro De Ruif De Hoefslag Salon de Provence Wolfslaar Soigné De Pastory Le Moulin Pure C Perceel Carpe Diem Artisan De Bloemenbeek Sense Auberge De Veste Chalet Royal

Aalden 32 Aalst 33 Aduard 34 Alphen 35 Alkmaar 35 Amersfoort 36 Amersfoort 37 Amstelveen 38 Amsterdam 39 Amstelveen 39 Amsterdam 40 Amsterdam 40 Amsterdam 41 Amsterdam 43 Amsterdam 44 Amsterdam 44 Amsterdam 45 Amsterdam 45 Amsterdam 46 Amsterdam 46 Amsterdam 47 Amsterdam 48-49 Amsterdam 50 Amsterdam 51 Amsterdam 52-53 Amsterdam 54 Amsterdam 55 Amsterdam 57 Andelst 58 Anna Paulowna58 Apeldoorn 59 Apeldoorn 59 Bakkum 61 Beek 62 Beetsterzwaag 62 Bennebroek 63 Bennekom 64 Beverwijk 65 Berg en Dal 65 Bloemendaal 66-67 Bloemendaal 68 Blokzijl 69 Borculo 70 Boornbergum 70 Borculo 71 Bosch en Duin 72 Bosch en Duin 73 Breda 74 Breda 75 Bussum 76 Cadier en Keer 77 Castricum 77 Cadzand 79 Capelle 80 Cuijck 81 Den Bosch 82 De Lutte 83 Den Bosch 84 Den Bosch 85 Den Bosch 86

Maxime Den Haag Rousseau Den Haag Calla’s Den Haag Seinpost Den Haag Bouwkunde Deventer ‘t Arsenaal Deventer Mondriaan Domburg Koriander Drachten La Provence Driebergen Promessa Eersel Vanille Eijsden Avant-Garde Van Groeninge Eindhoven De Karpendonkse Hoeve Eindhoven Sonoy Emmeloord De Zwaan Etten-Leur Bistro Het Lelijke Eendje Etten-Leur ‘t Soerel Epe De Lindenhof Giethoorn Solo Gorinchem Bistro ‘t Gerecht Groningen Muller Groningen ML Haarlem Het Oude Raadhuis Halsteren De Bokkepruik Hardenberg Basiliek Harderwijk Ratatouille Harderwijk ‘t Nonnetje Harderwijk De Kromme Dissel Heelsum Cheval Blanc Heemstede Chardiné Heerlen Landgoed Groenendaal Heemstede Boreas Heeze Auberge Het Kookhuys Hilvarenbeek Kouwenberg’s Hengelo Lakes Hilversum De Swarte Ruijter Holten Spandershoeve Hilversum Hoog Holten Holten De Kromme Watergang Hoofdplaat Hendrickje Stoffels Hoorn Kroft Hoorn De Echoput Hoog Soeren Coco Pazzo Houten Roes Hulst Kasteel Heemstede Houten De Molen Kaatsheuvel ‘t Vlasbloemeken Koewacht Manoir Restaurant Inter ScaldesKruiningen ‘t Jagertje Langweer Schathoes Verhildersum Leens Bij Mette Linschoten Mangerie de Jonge Koekop Leiden De Burgemeester Linschoten Het Lisser Spijshuis Lisse ‘t Amsterdammertje Loenen Tante Koosje Loenen Da Vinci Maasbracht Brasserie FLO Maastricht L’Auberge Maastricht Manjefiek Maastricht

87 87 89 90 91 91 92 93 94 95 95 96 97 99 100 101 101 102-103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 115 116-117 118 118 119 120 120 121 122-123 124 124 125 126 126 127 128 129 130-131 132 133 134 134 135 136 137 139 140-141 142 142 143

7


INHOUD

8

RESTAURANTS

PLAATS

RESTAURANTS

PLAATS

Sofa Au Coin des Bons Enfants Beluga Château Neercanne Toine Hermsen Cuisinier Tout-à-Fait Le Marron Brasserie ‘t Vingerling Scherp De Schans ‘t Korensant Posthoorn De Florijn Het Savarijn Liberty Plaats 1 De Gieser Wildeman De Watergeus Latour Onder de Linde De Lindehof Bloemers De Meulen La Fleurie Maik De Oude Raadskelder De Wanne Cordial Ron’s Vis van de Dag De Bokkedoorns ‘t Brouwerskolkje Auberge des Moules Lucas Hermitage Brasserie Corneille inTenz Frouckje State Niven Paul van Waarden One Asian Glories De Gouden Molen Amarone Fred Huson Ivy Parkheuvel De Tuinkamer De Vrienden van Jacob TOV Vis aan de Markt Aan Sjuuteeänjd De Zwethheul Merlet Bellevue Brasserie BovendeRivieren Wollerich La Trinité Oud Sluis De Molenmeester

Maastricht 143 Maastricht 145 Maastricht 146-147 Maastricht 148 Maastricht 149 Maastricht 150 Malden 151 Middelharnis 152 Middelburg 152 Monfoort 153 Molenrij 153 Monnickendam154 Nieuwerbrug 155 Nijmegen 155 Nijmegen 156 Nijmegen 156 Noordeloos 157 Noorden 158 Noordwijk 159 Noordwijk 160 Nuenen 161 Oeffelt 162 Oirschot 162 Oirschot 163 Oisterwijk 163 Oldenzaal 164 Ootmarsum 165 Oss 166 Ouderkerk 167 Overveen 168-169 Overveen 170-171 Philipinne 172 Reusel 172 Ridderkerk 173 Rijsoord 174 Rijnsaterwoude174 Rijperkerk 175 Rijswijk 176 Rijswijk 177 Roermond 178 Rotterdam 179 Rossum 179 Rotterdam 180 Rotterdam 181 Rotterdam 182 Rotterdam 183 Rotterdam 184-185 Ruurlo 186 Santpoort 187 Schagen 188 Scherpenisse 188 Schinnen 189 Schipluiden 190-191 Schoorl 192 Simpelveld 193 Sleeuwijk 193 Sint-Oedenrode 194 Sluis 195 Sluis 196-197 Staphorst 198

Aubergine De Limonadefabriek Herberg Stadt Stevenswaert Culinaire Verwennerij Bij Jef Droste’s Hofstede De Blaak De Leuf De Boet Restaurant Grand Restaurant Karel V De Leest De Campveerse Toren Jérôme Brasserie Valuas La Mangerie Valuas Savelberg De Nederlanden De Heer Kocken De Treeswijkhoeve O Mundo d’Oude Weeghbrug ‘t Gesprek De Moerbei Bretelli Meyers CuliCafe Brienen aan de Maas Katseveer Mijn Keuken Oesterbeurs Het Seminar Hoeve Kromwijk De Vlindertuin De Groene Lantaarn Galantijn ‘t Schulten Hues De Librije Librije’s Zusje

Steijl Streefkerk Stevensweert Texel Tubbergen Tilburg Ubachsberg Urk Utrecht Vaassen Veere Valkenburg Venlo Venlo Venlo Voorburg Vreeland Vught Waalre Wageningen Wamel Wageningen Warmond Weert Weesp Well

199 200 200 201 203 203 204-205 206 207 208-209 210 210 211 211 212 213 214 215 216 217 218 218 219 220 221 222 Wilhelminadorp 223 Wouw 224 Yerseke 225 Zenderen 226 Zoetermeer 226 Zuidlaren 227 Zuidwolde 228 Zutphen 229 Zutphen 231 Zwolle 232-233 Zwolle 234-235


INHOUD

HOTELS

Ambassade hotel Grand Hotel Amrâth NH Barbizon Palace Bilderberg Garden Hotel De l’Europe Amsterdam Hilton Amsterdam Intercontinental Amstel Hotel NH Grand Hotel Krasnapolsky Marriott hotel Renaissance hotel Hotel Roemer Seven One Seven The College The Dylan Sofitel Legend The Grand Pulitzer Amsterdam Hotel Okura Amsterdam Bilderberg Landgoed Lauswolt Kaatjes Residence Bliss Hotel Kasteel Engelenburg Crowne Plaza Den Haag Hilton Den Haag Hotel Des Indes Kurhaus Hotel Paleis Hotel Huize Rustoord

PLAATS

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Beesterzwaag Blokzijl Breda Brummen Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Esbeek Hotel Gastronomique De Echoput Hoog Soeren Hotel Landgoed De Holtweijde Lattrop Het Roode Koper Leuvenum Kruisheren Hotel Maastricht Grand Hotel Huis ter Duin Noordwijk Hotels van Oranje Noordwijk Lute Suites Ouderkerk Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk The Manhattan Hotel Rotterdam Suite Hotel Pincoffs Rotterdam Landgoed Duin en Kruidberg Santpoort Parkhotel Het Gulpdal Slenaken Grand Hotel Karel V Utrecht Château St. Gerlach Valkenburg Hotel De Wereld Wageningen Hotel Villa De Klughte Wijk Librije’s Hotel Zwolle

ARTIKELS 256 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303

Antinori Nederlandse Bureau Toerisme & Congressen Alliance Gastronomique Koninklijke Horeca Nederland Les Patrons Cuisiniers FNV Horecabond Restaurantgidsen

10-12 14-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-30

Moët & Chandon Bedrijfschap Horeca & Catering Interview Robert Kranenborg Stichting Voorlichting Leerlingen Fine Eastern Restaurants BMW Financial Services Châteaux et Résidences Gastronomiques De Unie Culibus Kenwerk

236-239 240-241 242-243 244 245 246-247 248-249 250-251 252-253 255

Schaap & Citroen Interview met Julius Jaspers CNV Vakmensen Jeunes Restaurateurs d’Europe Pensioenfonds Horeca & Catering Relais Restaurants Selected Indonesian Restaurants Stichting Vakbekwaamheid & Horeca

304-307 308-309 310 311 312 313 314-315 316-319


5 vragen over antinori

ANTINORI 1. Wat is Antinori?

‘De naam Antinori is al meer dan zes eeuwen verbonden aan de beste Toscaanse wijnen. Op 19 mei 1385 werd Giovanni di Piero Antinori, zoon van een rijke handelaar uit Florence, leerling bij het wijnmakersgilde. Dat is een vaststaand feit, maar het verhaal gaat dat zelfs deze veertiendeeeuwer niet de eerste Antinori was in de wijnbusiness; zijn voorzaat Rinuccino was naar het schijnt rond 1180 al wijnmaker. Hoe het ook zij, sinds die tijd heeft de familie Antinori zich met veel enthousiasme op het maken van wijn gestort. De familie is een vertegenwoordiger van de zesentwintigste generatie die het bedrijf nu al bijna vijftig jaar leidt.’

2. Dus in plaats van wat is Antinori moet ik vragen: Wie is Antinori?

‘Antinori is dus de naam van de wijn en van de familie die deze wijn al meer dan zeshonderd jaar maakt. De nu 72-jarige markies Piero Antinori was vijfentwintig toen zijn vader Niccolò Antinori het familiebedrijf aan zijn leiding toevertrouwde. In zijn vernieuwingsdrang heeft Piero, met respect voor de familietraditie, de wijnen gemoderniseerd door ze net even anders samen te stellen. Hij verkeerde daardoor soms op gespannen voet met de stringente wijnwetgeving in Italië. Zijn experimenten hadden tot gevolg dat de regels in 1984 in zijn voordeel moesten worden bijgesteld. Onder zijn leiding is het concern internationaal gezien een topspeler geworden in de markt voor Italiaanse wijnen. Antinori is zelfs de grootste producent van kwaliteitswijnen uit de Oude Wereld. De markies kreeg vier keer de Lifetime Achievement Award toegekend, een onderscheiding voor de persoon die het meest heeft gedaan ter bevordering van de kwaliteit van wijnen wereldwijd. In 2006 werd hij Best Winemaker of the Year. Om maar een paar van de trofeeën te noemen die Piero Antinori in zijn loopbaan in de wacht sleepte.’


3. Noem eens een paar van die Antinori-wijnen.

‘Voor de wijnen van het huis Antinori is Toscane natuurlijk de bakermat. Van de landgoederen van de markies in deze streek komen topwijnen als Chianti Classico, Bolgheri, Montalcino en Montepulciano. In Umbrië maakt Antinori Orvieto Classico. Kwaliteit, traditie, passie en instinct zijn de ingrediënten die Antinori maken tot de beste Italiaanse producent van topwijnen. Zoals Piero Antinori zelf zegt; ”Door de jaren heen hebben we laten zien dat het mogelijk is elegante wijnen van internationaal niveau te produceren en toch het originele karakter van de wijn te behouden.” Om die reden is de Antinori Groep door de Italiaanse overheid gevraagd om de wijngebieden in Zuid-Italië te ontwikkelen om daar eenzelfde kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.’

11


4. Klinkt goed. Kunnen we de wijnen van Antinori ook in Nederland kopen?

‘Sinds tien jaar bestaat er een hecht samenwerkingsverband tussen Activin/L’Exception Lenselink en de familie Antinori. In die tijd is Nederland de derde afzetmarkt geworden voor de wijnen van het Italiaanse huis.’

5. De markies is nu 72. Staat er al een zevenentwintigste generatie te trappelen?

‘Jazeker! De drie dochters Albiera (45), Allegra (40) en Alessia (36) hebben alledrie een functie in het bedrijf. Maar hun vader is nog lang niet van plan met pensioen te gaan.’ Antinori is al meer dan zes eeuwen verbonden aan prestigieuze Toscaanse wijnen. In 2006 werd Piero Antinori uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar. In Nederland heeft Activin/L’Exception Lenselink een hecht samenwerkingsverband met het wijnhuis. www.antinori.it Antinori wijnen zijn verkrijgbaar bij: L’Exception Lenselink Zonnenberg 8 2716 PG Zoetermeer T: +31 (79) 36 00 788 F: +31 (79) 36 00 117 www.activin.nl E: info@activin.nl


BMW Financial Services

Leasing Financiering Verzekeringen

PLEZIER OMHOOG, KOSTEN OMLAAG. BMW Financial Services biedt aantrekkelijke mogelijkheden om de financiĂŤle aspecten van rijplezier optimaal op uw zakelijke situatie af te stemmen.

Door onze exclusieve samenwerking met de BMW dealerorganisatie, kunnen wij u voor leasing, financiering en verzekering bijzonder interessante tarieven en gunstige voorwaarden bieden. Want uw eigen BMW dealer is uw gesprekspartner voor onderhoud, reparatie en schadeherstel. Kijk voor meer informatie op bmwfinancialservices.nl

BMW FINANCIAL SERVICES de lease- en financieringsmaatschappij van het huis.

BMW maakt rijden geweldig


Horeca essentieel in buitenlands toerisme

nederlands bureau voor toerisme & congressen

Jos Vranken Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), ziet - crisis of geen crisis, bezuinigingen of geen bezuinigingen - volop ruimte om het product Holland met alles erop en eraan in het buitenland te verkopen. De horeca in de breedste zin van het woord speelt daar een essentiële rol in, want geen buitenlandse toerist die naar Nederland komt, neemt voor een week brood mee. Bovendien moet hij ook ergens slapen. In 2010 waren er bijna 11 miljoen buitenlandse toeristen en volgens voorlopige cijfers over de eerste zeven maanden van dit jaar wisten, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, vijf procent meer toeristen ons land te vinden. Van al die mensen bezoekt zestig procent tijdens hun verblijf in Nederland een café of bar, zestien procent vermaakt zich tot in de late uurtjes in een club of disco. Tel hierbij nog het restaurantbezoek en de hotelovernachtingen bij op (tachtig procent van de toeristen verblijft in een hotel) en je zou denken dat de directeur van het NBTC zich achteroverleunend in de handen kan wrijven. Maar natuurlijk kan het altijd beter. Ook constateertVranken‘een discrepantie tussen het aanbod en de perceptie vanuit de verschillende buitenlanden’. Imago Met andere woorden: we kunnen nog zo ons best doen, het duurt lang voordat dat in het buitenland wordt opgemerkt. Vranken: ‘In de horeca hebben we de laatste tijd een enorme ontwikkeling gezien. Het aantal Michelinsterren is toegenomen, er wordt geïnnoveerd en de mooiste concepten worden bedacht, maar al die verbeteringen en ontwikkelingen worden lang niet door alle buitenlandse bezoekers als zodanig ervaren Dat heeft te maken met onbekendheid en het hoge verwachtingspatroon in relatie tot de eigen traditie. Het verrast dus niet dat gasten uit Frankrijk en België, landen met een veel grotere gastronomische traditie, niet bedacht zijn op het aanbod in Nederland. Het is een imagoprobleem.’

14


Met haar passie voor bier heeft de familie Swinkels dit unieke pilsener gecreĂŤerd. De

verfrissende,

onderscheidende

smaak is ontstaan door de zorgvuldig geselecteerde, natuurlijke ingrediĂŤnten. De receptuur is het resultaat van zeven generaties brouwervaring van de familie Swinkels, daterend uit 1680. Het is gebrouwen met puur mineraalwater, de beste moutsoorten en speciaal geselecteerde Cascade hop uit de Amerikaanse Yakima vallei.

www.swinckels.com


Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), ziet - crisis of geen crisis, bezuinigingen of geen bezuinigingen - volop ruimte om het product Holland met alles erop en eraan in het buitenland te verkopen. De horeca in de breedste zin van het woord speelt daar een essentiële rol in, want geen buitenlandse toerist die naar Nederland komt, neemt voor een week brood mee. Bovendien moet hij ook ergens slapen. In 2010 waren er bijna 11 miljoen buitenlandse toeristen en volgens voorlopige cijfers over de eerste zeven maanden van dit jaar wisten, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, vijf procent meer toeristen ons land te vinden. Van al die mensen bezoekt zestig procent tijdens hun verblijf in Nederland een café of bar, zestien procent vermaakt zich tot in de late uurtjes in een club of disco. Tel hierbij nog het restaurantbezoek en de hotelovernachtingen bij op (tachtig procent van de toeristen verblijft in een hotel) en je zou denken dat de directeur van het NBTC zich achteroverleunend in de handen kan wrijven. Maar natuurlijk kan het altijd beter. Ook constateert Vranken ‘een discrepantie tussen het aanbod en de perceptie vanuit de verschillende buitenlanden’. Imago Met andere woorden: we kunnen nog zo ons best doen, het duurt lang voordat dat in het buitenland wordt opgemerkt. Vranken: ‘In de horeca hebben we de laatste tijd een enorme

ontwikkeling gezien. Het aantal Michelinsterren is toegenomen, er wordt geïnnoveerd en de mooiste concepten worden bedacht, maar al die verbeteringen en ontwikkelingen worden lang niet door alle buitenlandse bezoekers als zodanig ervaren Dat heeft te maken met onbekendheid en het hoge verwachtingspatroon in relatie tot de eigen traditie. Het verrast dus niet dat gasten uit Frankrijk en België, landen met een veel grotere gastronomische traditie, niet bedacht zijn op het aanbod in Nederland. Het is een imagoprobleem.’ Prijs-kwaliteit De top vijf van landen die de meeste bezoekers aan ons land leveren, ziet er zo uit: 1. Duitsland (met zesentwintig procent van de hele ‘bezoekersmix’ veruit de grootste) 2. Verenigd Koninkrijk 3. België 4. Verenigde Staten 5. Frankrijk Ten opzichte van Duitsland hebben we een imagoprobleem, stelt Jos Vranken. ‘Dat komt doordat Duitsers in eigen land grosso modo gewend zijn aan een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Die wordt in Nederland over de hele linie ook beter, maar die wetenschap sijpelt maar langzaam door.’ ‘Het is pikant dat de nummers 1, 3 en 5 samen goed zijn voor meer dan de helft van het internationale bezoek, maar dat zij relatief laag scoren op de tevredenheidsladder,’ betoogt Vranken.


‘Dat kun je op twee manieren uitleggen. Je kunt er heel somber over zijn, maar dat zou ik niet doen. Je kunt het namelijk ook als een geweldige kans zien. Onze horeca is op alle fronten bezig met innovatie, met het verbreden van het aanbod, nieuwe concepten en vooral met een betere prijs-kwaliteitverhouding. Als we die lijn kunnen vasthouden, groeien we dichter naar het verwachtingspatroon van onze omringende landen. Denk eens aan het grote marktpotentieel dat je dan aanboort.’ En de economische crisis dan? Ook die kan de directeur van het NBTC niet zonder meer somber stemmen. Hij ziet dat het aantal bezoeken uit de buurlanden en ‘dichtbijbestemmingen’ is blijven groeien. ‘Mensen zijn best bereid om te blijven uitgaan, lunchen en dineren. Meer dan ooit is de verhouding tussen prijs en kwaliteit belangrijk. Als het volume zich positief blijft ontwikkelen, is er bij lagere prijzen wel druk op de gemiddelde uitgaven en dus misschien op de omzet, maar de vergroting van de markt maakt dat weer goed. Dat zijn kansen die we moeten zien.’

Vijftig procent

Overigens ontkomt het NBTC zelf ook niet aan de crisis: met ingang van 2015 moet het vijftig procent bezuinigen, in de voorafgaande jaren moest ook al flink worden gesneden in de begroting. ‘Een harde klap. We zijn daardoor genoodzaakt om bepaalde dingen niet meer te doen. Het feit dat we praten over vijftig procent is op zich een compliment aan Koninklijke Horeca Nederland en de sector. Er is in de Tweede Kamer flink gelobbyd voor het dempen van de bezuiniging, want in eerste instantie werd gesproken over vijfenzeventig procent. Vijftig procent is nog steeds dramatisch, het heeft grote organisatorische consequenties. Concreet betekent het dat we het aantal marketingactiviteiten in het buitenland moeten terugschroeven. We zullen minder maar grootschaliger aanwezig zijn op de herkomstmarkten, met impactvolle initiatieven, en daarnaast zetten we zwaar in op online. Je moet niet wachten tot de consument naar jou toekomt, je moet zijn waar hij zit. Onze kennis en ervaring uit onze onderzoeken vormen de basis voor een effectieve marketing.’ Nee, het buitenland is nog niet van ons af.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via de merken ‘Lekker weg in eigen land’ en ‘Holland’ zetten ze Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming. Voor zowel vakanties, zakelijke bijeenkomsten als congressen. Ze creëren effectieve campagnes en publiciteit, die voor meer bezoekers in ons land zorgen. www.nbtc.nl

17


AllIANce GAsTRONOmIque verenigd in een compleet sterrenstelsel

Het zijn niet de minste restaurants die zijn verenigd in de Alliance Gastronomique. De alliantie heeft veel weg van een compleet culinair sterrenstelsel. De restaurateurs, chefs en sommeliers die zijn verenigd in de Alliance Gastronomique behoren tot de top van Nederland en Vlaanderen.

Een paar namen: Sergio Herman, Jonnie Boer, Fred Mustert, Onno Kokmeijer, Ron Blaauw, Masanori Tomikawa, René Tichelaar — net als hun collega’s die we hier omwille van de beschikbare ruimte niet kunnen noemen, houden ze van hun vak. Alliance Gastronomique werd in 1967 opgericht door negentien Nederlandse restaurateurs die zich zorgen maakten over de destijds om zich heen grijpende smaakvervlakking, een te kort schietende vakopleiding en een gebrek aan culinaire kwaliteitsproducten. Het was een vernieuwend en voor Nederland ongekend initiatief. Dat de samenwerking een succes was, had alles te maken met de vernieuwende visie, het geloof en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Van dat alles kon je in die barre jaren niet genoeg hebben, want Nederland stond niet bepaald bekend om zijn hoogstaande eetcultuur.

Eigen karakter

In korte tijd groeide het stempel van Alliance Gastronomique uit tot een kwaliteitszegel, een garantie voor een onvergetelijke gastronomische ervaring. Elk van de aangesloten leden heeft zijn eigen karakter behouden: ‘Juist aan die eigenheid hecht de Alliance Gastronomique veel waarde,’ zegt voorzitter Gerrit Greveling. ‘De aangesloten chefs kiezen bewust voor de smaak van biologische producten en kleine ambachtelijke producenten. De goed opgeleide gastheren en sommeliers doen hun werk met passie en aanstekelijk enthousiasme.’ Veel restaurateurs van de Alliance hebben langdurige contacten met lokale boeren en met kleine, ambachtelijke producenten. De organisatie streeft naar naar het uitbreiden van dergelijke netwerken en het versterken van de relatie tussen de restaurants en de boeren, telers, fokkers, vissers en jagers, in de overtuiging dat we hen daarmee versterken en op langere termijn de toekomst en de kwaliteit van de producten van eigen bodem verstevigen.

Arrangementen Alle Alliance-restaurants bieden hun gasten verleidelijke arrangementen, soms in samenwerking met derden. Bij ‘t Nonnetje in Harderwijk heet het ook het Verleidingsarrangement. Restaurant Dorset in het Overijsselse Borne had afgelopen maand de ludieke actie BYO: Bring Your Own. De gasten brengen hun eigen wijn mee en de chef kookt er het gewenste aantal gerechten bij.

18


Kerst

Deze maand staat natuurlijk in het teken van de kerstarrangementen. De Librije serveert op tweede kerstdag een zesgangendiner. Het dessert wordt niet in het restaurant geserveerd, maar in de binnentuin van Librije’s Hotel. De gasten worden met paard en wagen van het restaurant naar het hotel gebracht. Restaurant De Zwaan in Etten-Leur heeft als extra service een ‘kerstmenu voor thuis’ dat is samengesteld en bereid naar recepten van chefkok Carlo Chantrel. Sommelier Willem Jan Klomp selecteerde de bijpassende wijnen. Ook De Echoput in Hoog Soeren en De Pastorie in het Belgische Lichtaart-Kasterlee bieden een dergelijke thuisservice. De restaurateurs, chefs en sommeliers die zijn verenigd in de Alliance Gastronomique behoren tot de top van Nederland en Vlaanderen. Ze houden van hun vak en spannen zich dagelijks in om de gasten te laten genieten van de heerlijkheden van het land, uit het water of uit de kelder. Bij de Alliance wordt Gastronomie met hoofdletters geschreven. Hun missie is om de gastronomie te bevorderen en ieder van de leden doet dat op zijn eigen wijze.

Gerrit Greveling

Alliance Gastronomique De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Postbus 237, 5600 AE Eindhoven T: +31 (0)40-263 11 53 F: +31 (0)40-283 97 78 E: info@alliance.nl www.alliance.nl

19


6 vragen over KoninKlijKe Horeca nederland

KONINKlIjKe HORecA NedeRlANd Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de belangenbehartiger van ruim 20.000 ondernemers die gastvrijheid in hun bedrijf aanbieden. KHN is daarmee de grootste werkgeversorganisatie in Nederland. KHN ondersteunt de ondernemers met financiële ledenvoordelen, persoonlijk advies en zorgt voor belangenbehartiging bij de lokale, regionale, landelijke en Europese politiek en stakeholders.

1. Wat doet Koninklijke Horeca Nederland voor haar leden? In een continu proces realiseert de organisatie alle mogelijke activiteiten om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Op allerlei manieren komt Koninklijke Horeca Nederland in actie om de collectieve en individuele belangen van de leden te behartigen. Denk aan een gunstige CAO, regeldruk, duurzaam ondernemen, arbeidswetgeving en beroepsonderwijs, maar ook aan het verkrijgen van vergunningen. Leden profiteren ook van financiële voordelen, zoals korting op heffingen van auteursrechten en Bedrijfschap voor Horeca en Catering, maar ook op zorg- en schadeverzekeringen, autoleasetarieven, energie en meer.

“Grenzen” verleggen 2. Koninklijke Horeca Nederland organiseert jaarlijks de Horecava. Wordt die in 2012 weer één groot spektakel? Reken maar van yes. Er wordt een flink aantal evenementen georganiseerd, zoals de KHN Nieuwjaarsreceptie op 9 januari, het KHN Jaarcongres op 10 januari (motto: ‘Durf grenzen te verleggen’) en het KHN Gala, diezelfde avond. Het aantal plaatsen voor het KHN Jaarcongres en het KHN Gala is beperkt. Leden van KHN ontvangen een uitnodiging via e-mail. Met die uitnodiging kunnen zij direct boeken. Dus ja, het KHN Jaarcongres, KHN Gala en alle andere evenementen tijdens de Horecava beloven weer één groot spektakel te worden.

Frans Hazen

3. Wat zijn van Koninklijke Horeca Nederland de belangrijkste cijfers?

Met 20.000 zelfstandige en kwaliteitsbewuste ondernemers met 188.000 medewerkers is Koninklijke Horeca Nederland één van de grootste brancheorganisaties van Nederland. Zij representeert 72% van de horecaomzet en 78.6% van de horecaloonsom. De horecabranche draagt met 12,6 miljard omzet exclusief BTW stevig bij aan de Nederlandse economie. In 2011 zijn ruim 288.000 mensen werkzaam in de horecasector. De horeca ontvangt circa 12,8 miljoen gasten per week.

4. KHN heeft met haar leden acht speerpunten opgesteld, die de leidraad zijn voor de actualiteit van vandaag en voor de toekomst. Welke zijn dat? 1. Revitaliseren van het imago 2. Center of Excellence 3. Ondernemen & Samenwerking 4. Nieuwe Media 5. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 6. Beroepstrots en Vakmanschap 7. Toekomstbestendigheid 8. Op zoek naar de beste mensen

20


6. Goed onderwijs is van levensbelang voor de horeca. Welke rol speelt Koninklijke Horeca Nederland daarin?

Sectorvoorzitter hotels Frans Hazen: ‘Op de verschillende niveaus werkt KHN aan een verbetering van het horecaonderwijs. In HorecaVakPunt zetten we een nieuwe standaard neer voor goed praktijkonderwijs door te investeren in een goede samenwerking tussen ROC’s en leerbedrijven in de regio. Maar ook op andere fronten is KHN actief: we hebben meegewerkt aan het nieuwe (uniforme) bpv-praktijkboek dat inmiddels door alle scholen wordt gebruikt en het werk voor leerbedrijven vergemakkelijkt. En ook op het gebied van examinering maakten we in de afgelopen jaren samen met het onderwijs een aanzienlijke kwaliteitsslag. Uitgangspunt is dat een goede dialoog tussen onderwijs en bedrijven van cruciaal belang is; landelijk maar zeker in de eigen regio. Samen geven we immers invulling aan goed beroepsonderwijs. Wat betreft het hbo-onderwijs zijn we in Nederland gezegend met maar liefst vijf hogere hotelscholen en scoren we ook internationaal hoog op kwaliteit.’

Hajé de Jager

Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van 20.000 ondernemers in de sectoren drankverstrekkende bedrijven, restaurants, hotels, Chinese ondernemers, fastservice en vrije tijd. De organisatie adviseert haar leden onder meer over weten regelgeving, milieu en duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en innovatie. www.khn.nl

Michelin-sterren 5. De restaurantbranche is vaak een bron van nieuws. De kranten hebben weer bol gestaan van de uitreiking van de Michelin-sterren. Hoe staat Koninklijke Horeca Nederland daar tegenover? Sectorvoorzitter restaurants Hajé de Jager: ‘Het is fantastisch te zien dat het aantal sterren in Nederland in tien jaar tijd is verdubbeld. Dat is uitsluitend te danken aan de passie en inzet van cuisiniers die er werkelijk alles aan doen om de top te halen. Een mooi voorbeeld daarvan is de chef-kok van Landhuishotel de Bloemenbeek, Lars van Galen. Begin dit jaar won hij de zilveren koksmuts, vervolgens kreeg zijn restaurant eind vorige maand een Michelin-ster. Een dag later wint hij de prestigieuze Prix Taittinger in Parijs, echt een prachtige prestatie. Samen met de ‘godfathers’ van de Nederlandse keuken (Cees Helder, Jonnie Boer, Sergio Herman) zijn chefs als Lars hard bezig Nederland nog meer als culinaire bestemming op de kaart te zetten.’

21


reuring in de zaaK? meegaan met de marKt

les PATRONs cuIsINIeRs Cees Helder was in 2002 de eerste Nederlandse restaurateur die, in het Rotterdamse Parkheuvel, een derde Michelin-ster binnenhaalde. Hij verkocht de zaak, maar is nog op veel terreinen actief. Hoelang is het alweer geleden dat u Parkheuvel verkocht aan Erik van Loo? ‘Vijfenhalf jaar. Ja, dat loopt lekker op.’ We zien in Rotterdam trams rondrijden met uw gezicht op de zijkant. ‘Dat klopt. Ik ben het culinaire boegbeeld van Palazzo Rotterdam. Ik heb voor Palazzo het menu ontwikkeld en ik controleer de kwaliteit. Ik kijk naar de smaak en hoe de gerechten eruitzien, maar ik kook daar dus niet. Het is een heel andere tak van sport, voor mij een stukje nieuw leven. Dat andere heb ik achter me gelaten.’ U bent niet alleen het culinaire gezicht van Palazzo, u heeft uw naam gegeven aan de gastronomische opleiding de Cees Helder Academie... ‘Een samenwerkingsverband van Albeda College, ROC Mondriaan en Zadkine. Het initiatief sprak me aan, maar het moest voor mij wel een vernieuwende insteek hebben: koksopleidingen zijn er al genoeg. Cees Helder

22


Het doel van de opleiding gastronomisch ondernemen is om de studenten uit te rusten met de benodigde kennis en vaardigheden. Het studieprogramma is gebaseerd op vier pijlers: ondernemerschap, managen, gastronomie en ondernemersvaardigheden.’ ... en u bent voorzitter van Les Patrons Cuisiniers. ‘Ja, dat is een collega- en vriendennetwerk van, op dit moment, drieëntwintig leden. Als voorzitter zet ik de lijnen uit en maak ik de agenda voor de bestuursvergaderingen. Alle leden zijn ook bestuurslid.’ Ad hoc-mensen Valt zeker niet mee om zo’n vergadering te leiden? Drieëntwintig bestuursleden... ‘Er wordt wel eens door elkaar heen gepraat. Koks zijn per definitie ad hoc-mensen, dus als een bepaald punt aan de orde is, wil iedereen er zijn zegje over doen. Dan moet ik wel eens afronden, ja.’ leven in onzekere tijden. Op de website van Les Patrons Cuisiniers spreekt u van een ‘gevoelige economie’. Merken de leden daar iets van? ‘De meeste toch wel. Onze leden verkeren in het hoogste echelon van de horeca. Ik denk dat de middenmoot er meer last van heeft dan wij, maar we moeten wel erkennen dat de omzet minder is, dat is een reëel en eerlijk verhaal. Het hele bedrijfsleven zit ermee. Het is voor ons nog niet zorgelijk, maar we moeten wel stapjes meer doen, er harder aan trekken, want we proberen allemaal om de zaak vol te krijgen. Daarvoor is het soms nodig om de prijsstelling iets aan te passen. We willen reuring in de zaak, dan moet je meegaan met de markt.’

Hoe ziet u 2012 voor u? ‘De economie blijft voorlopig niet optimaal, maar ik zie voor de horeca dat tegen het eind van het jaar dat eraan komt het licht weer een beetje gaat branden. Ik denk dat een bedrijf dat zich met een goed product niet te duur in de markt zet als winnaar uit de crisis komt.’ Mist u het koken? Een eigen zaak? ‘Jawel, maar nu al een stuk minder dan in het begin. Er zitten zoveel andere kanten aan. Ik moet er niet aan denken dat ik nu nog al die zorgen zou hebben. Ik vind het leuk om thuis gasten te ontvangen, maar de wens om weer iets te beginnen is compleet van me af. Dat geeft veel rust in het hoofd.’ Les Patrons Cuisiniers is op 14 oktober 1991 officieel opgericht uit onvrede met het beleid van de bestaande culinaire samenwerkingsverbanden. Les Patrons Cuisiniers is een culinair samenwerkingsverband en vriendenclub waarbinnen de leden streven naar vakmanschap, culinaire creativiteit en een constante kwaliteit. Toetreding tot deze uiterst exclusieve culinaire topclub is slechts mogelijk door zich vakinhoudelijk te bewijzen naar Les Patrons Cuisiniers. www.lespatronscuisiniers.nl

Is dat ook aan de kaart te merken? ‘Je ziet het aan de producten die op de kaart verschijnen, zoals sucadevlees en schelvis. Eerlijke producten waarmee je een buitengewoon goed menu kunt maken.’

23


‘Houd personeel vast door meer zeKerHeid te bieden’

FNV

24

Ben Francooy, voorzitter van FNV Horecabond, maakt zich op voor stevige cao-onderhandelingen. Er is nogal wat werk aan de winkel. ‘Wij hebben gekozen voor een benadering waarin we niet zozeer focussen op loonsverhoging, maar op de ontwikkelingen die deze bedrijfstak in de nabije toekomst te wachten staan,’ zegt hij. Wat niet wil zeggen dat een looneis achterwege blijft. Voor 2012 is die 2,5 procent. Francooy: ‘Dat is iets meer dan de inflatie, maar noodzakelijk voor het behoud van de koopkracht. Het is wat ons betreft een heel bescheiden looneis.’ Ook staan nieuwe afspraken over de jeugdlonen op het verlanglijstje van FNV Horeca. De ‘vakvolwassenleeftijd’ (de leeftijd waarop het jeugdloon niet meer mag worden betaald) moet omlaag naar achttien jaar. ‘De discussie is altijd: wanneer is iemand vakvolwassen? Na het voltooien van een vakopleiding, natuurlijk. Maar iemand zonder vakopleiding die een maand lang praktijkervaring heeft opgedaan in de garderobe of in de spoelkeuken, is wat ons betreft ook vakvolwassen. Nee, zeggen de werknemers, dat is hij pas na drie jaar praktijkervaring. Daar gaapt dus een enorme kloof.’

Ben Francooy


Meer concurrentie

Kapitaalvernietiging

FNV Horeca voorziet ingrijpende ontwikkelingen. Ben Francooy: ‘Aanpalende bedrijfstakken treden meer en meer concurrerend op: supermarkten die kant-en-klaarmaaltijden verkopen van goede kwaliteit, take-away’s, winkels waar je koffie kunt drinken - allemaal ontwikkelingen waardoor de bedrijfstak zijn aandacht steeds meer moet richten op kwaliteit en de verhouding prijs-kwaliteit. Er wordt veel gemopperd op de kwaliteit van de dienstverlening in de horeca. Het publiek is meestal bereid om een fatsoenlijke prijs te betalen, maar de mensen worden wel steeds kritischer. Zeker in het huidige economische klimaat moet de prijs-kwaliteitverhouding kloppen om je klanten aan je te binden. Die crisis is tijdelijk, al weet niemand hoelang tijdelijk in dit verband duurt. Maar de andere ontwikkelingen die ik noemde, zijn structureel. Vandaar dat wij hameren op kwaliteit op ieder niveau, en niet alleen in sterrenzaken, maar ook in het café, het eetcafé, de cafetaria. Onze bottomline is: het is belangrijk om op alle niveaus vakbekwaam personeel in dienst te hebben. Dat wil zeggen: opgeleide mensen, niet mensen die je van straat haalt en in je zaak aan het werk zet, nee, mensen die met succes een vakopleiding hebben gevolgd. Op alle niveaus wil zeggen: niet alleen vakbekwaam en goed opgeleid personeel in de keuken, maar ook in de bediening en trouwens ook in het management. Voor ons ook een punt van aandacht.’

Het is FNV Horeca, net als de andere bonden die actief zijn in de horeca, een doorn in het oog dat elk jaar een gigantisch aantal werknemers de branche verlaat. Ben Francooy schat hun aantal op zestigduizend. ‘Dat is een gigantische kapitaalvernietiging,’ zegt hij. ‘Daarom zeggen wij tegen de werkgevers: probeer je werknemers aan je te binden, in elk geval aan de bedrijfstak. Bied je mensen duurzame arbeidsovereenkomsten aan. Natuurlijk, dat in deze ‘24-uur-zevendagen-in-de-week-bedrijfstak’ flexibiliteit belangrijk is, snapt iedereen. Maar een flexibel contract betekent niet dat je mensen van de ene op de andere dag moet kunnen ontslaan. Dat is een kapitale denkfout die de branche maakt.’ Francooy pleit er daarom voor om de werknemers in de horeca meer zekerheid te bieden. ‘Doordat men te veel is gefixeerd op flexibiliteit, onthoudt men zijn werknemers de zekerheid die ze nodig hebben als ze een gezin willen stichten of een huis willen kopen. Wij denken dat om die reden jaarlijks zoveel mensen uit het vak treden. Er is veel meer beleid nodig om jonge mensen te werven en vooral om hen vast te houden. Als straks de crisis voorbij is, zal er een nijpend tekort aan aanbod van personeel ontstaan.’ Dat worden dus stevige discussies, straks aan de onderhandelingstafel. Maar Ben Francooy ziet ze met optimisme tegemoet: ‘Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang: een bedrijfstak die rendeert. Je hebt elkaar nodig.’ www.fnvhoreca.nl

25


de wereld van de restaurantgidsen Michelin, Gault Millau, Lekker, Grootspraak…. elk najaar buitelen de restaurantgidsen over elkaar heen. Maar de ene gids is de andere niet. Daarom een overzicht van de belangrijkste uitgaven en hun invloed. MICHELIN Wat begon als een gratis gids voor automobilisten met pech onderweg groeide uit tot de bijbel van ieder zichzelf respecterende gastronoom. De geschiedenis van het rode boekje mag dan minstens zo turbulent zijn als de horecawereld zelf, één ding staat vast: de invloed van Michelin is onovertroffen. Tranen en frustraties Een Nederlandse restaurateur verklaarde ooit dat ze gelukkiger was op de dag dat ze een Michelinster kreeg dan op de dag dat haar dochter werd geboren. Er gaan nog steeds geruchten dat de Franse driesterrenchef Bernard Loiseau zelfmoord pleegde omdat hij de druk van Michelin niet meer aankon. En elders in dit magazine biecht Robert Kranenborg op dat hij jaren geleden een week voor het verschijnen van het rode boekje inbrak in de auto van een Michelin-inspecteur omdat hij wilde weten of hij een ster had gekregen. Het mag duidelijk zijn: in de culinaire wereld heeft Michelin de status van de Bijbel. Michelin is de gids die als geen ander zorgt voor tranen van geluk, maar ook voor tranen van frustratie. Het is de gids die internationale roem kan brengen en tegelijkertijd de meest mysterieuze gids van allemaal. Want ook al is Michelin door de jaren heen opener geworden over de manier van werken, het overgrote deel van de inspecteurs is zelfs bij de beste koks nog steeds onbekend. En precies daarom wordt er elk jaar maanden van tevoren druk gespeculeerd over wie wel en wie geen sterren krijgt. Of, zoals Hans van Wolde van restaurant Beluga in Maastricht onlangs zei in De Volkskrant: ‘Ik kan wel stampvoeten dat ik ‘m nu echt moet krijgen, maar dat kan niet. Je kunt alleen maar leven met de geheimzinnigheid van Michelin.’

Internationaal aanzien De allereerste Michelingids verschijnt in 1900 en heeft weinig met gastronomie te maken: de dan nog gratis gids is een slim marketingidee van de broers André and Edouard Michelin. Frankrijk telt in die tijd slechts zo’n 3500 autobezitters die regelmatig kampen met pech onderweg en graag willen weten waar brandstof verkocht wordt en banden verwisseld worden. In de allereerste gidsen staan weliswaar ook een aantal slaapplaatsen en restaurants voor onderweg, toch is van een echte culinaire gids nog lang geen sprake. Daar komt langzaam verandering in. In de jaren twintig wordt er aan de gids een apart katern met ‘aanbevolen hotels en restaurants’ toegevoegd. Weer wat later worden sommige restaurants bekroond met een ster. Maar het idee van twee- en driesterrenrestaurants volgt pas begin jaren dertig. Vanaf dat moment is Michelin niet langer alleen een handboek voor de automobilist, maar ook ‘de Bijbel’ van de Franse keuken. Het internationale aanzien van Michelin groeit gestaag: vanaf de jaren zestig komen er ook Michelingidsen voor andere landen en tot op de dag van vandaag komen er gidsen bij.

26


de wereld van de restaurantgidsen Over sterren, bestekjes en Bib Gourmands Waar Michelinsterren voor staan is algemeen bekend: een restaurant met een ster is goed in zijn categorie. Twee sterren staan voor een verfijnde keuken die een omweg waard is. En heeft een restaurant drie sterren? Dan betekent het dat dit restaurant de reis waard is. De keuken is er altijd goed en soms zelfs buitengewoon. De aanduiding van de mate van comfort is echter minder bekend: dat gebeurt met één tot vijf bestekjes die zwart of rood kunnen zijn. Zwarte bestekjes staan voor aangename zaken en rode bestekjes staan voor extra aangename. Het hoogst haalbare in de Michelingids? Dat zijn drie sterren en vijf rode bestekjes, een combinatie die in Nederland niet voor komt. Kritiek Michelin staat bekend om zijn uiterst vakbekwame inspecteurs en precieze manier van werken. Als Michelin in 2005 een nog niet geopend restaurant met een Bib Gourmand bekroont, wordt de hele gids uit de handel genomen en herdrukt. Er is ook kritiek. Bijvoorbeeld van voormalig hoofdinspecteur Paul van Craenenbroeck die eerder dit jaar uit de school klapt in zijn boek De Magie achter de Michelinster. Volgens Van Craenenbroeck worden de inspecteurs onder druk gezet om voor reuring te zorgen en op die manier meer gidsen te verkopen: ‘Sterretje erbij, sterretje eraf, opwinding creëren.’ Maar wat critici ook beweren: voor koks is en blijft het halen van een derde ster de heilige graal. Onno Kokmeijer van restaurant Ciel Bleu in Amsterdam: ‘Het is de ultieme jongensdroom. Als je als klein jongetje begint met koken heb je maar één doelstelling: drie Michelinsterren.’

Nederland behoort tot de top van de wereld De hoofdinspecteur van Michelin Benelux, Werner Loens, vindt dat Nederland tot de top van de wereld behoort. ‘Jullie hebben in tien jaar tijd het aantal sterren en bib gourmands verdubbelt. En de gasten zijn met de chefs meegegroeid, ook al is het sinds vijf jaar crisis waardoor de zakelijke gast minder uit eten gaat.’ Op de dag dat de Michelingids 2012 uitkwam, beantwoordde Werner Loens vragen van de pers. Belangrijkste vraag is natuurlijk waarom Nederland dit jaar geen derde driesterrenchef kreeg. Loens: ‘Ons Beneluxteam en Franse en Engelse inspecteurs hebben veel gegeten bij de tweesterrenchefs. Er wordt heel goed gekookt, maar uiteindelijk misten we voor een derde ster nog wat standvastigheid en eigen signatuur.’ Wat signatuur dan precies is? Loens: ‘Signatuur heeft niets te maken met prijzen of dure ingrediënten, het gaat om een eigen handschrift. Jonnie Boer heeft lokale producten in een modern jasje gegoten: eigentijds, eigenwijs en met een zekere perfectie. Sergio Herman ontwikkelde zich vanuit de Zeeuwse keuken via de moleculaire koken naar een heel eigen stijl. Hij heeft de nieuwe technieken heel goed onder de knie en geeft er zijn eigen draai aan.’ Tot slot zegt de hoofdinspecteur dat Nederland niet de moed moet laten zakken. ‘Complexen zijn echt niet nodig, ik ben heel positief over de toekomst van de Nederlandse gastronomie.’ Bib Gourmand Naast de Michelinsterren gaat de Bib Gourmand een steeds grotere rol spelen. In de Bib Gourmand gids staan restaurants die een kwalitatief goed driegangenmenu serveren voor maximaal 35 euro. Nederland heeft op dit moment 102 restaurants met een Bib Gourmand, waaronder Le Garage en Ron’s Vis aan de Dag in Ouderkerk aan den Amstel.

27


de wereld van de restaurantgidsen

GAULT MILLAU Michelin heeft in Frankrijk al jaren een serieuze concurrent: GaultMillau. De gids verschijnt sinds 2006 ook in Nederland en is sindsdien snel uitgegroeid tot respectabele uitgave. Bord en wijn GaultMillau werkt met een team van inspecteurs die restaurants beoordeelt op verschillende punten. Doorslaggevend is daarbij dat wat er op het bord komt: de kwaliteit van het vlees, bereiding, de sauzen, de aandacht voor groenten, presentatie, smaakcombinaties, originaliteit en vakmanschap. Maar ook zaken als vakbekwaamheid van de bediening, de wijnen, timing en sfeer spelen een rol bij de beoordeling. Jan van Lissum

Puntensysteem GaultMillau hanteert een puntensysteem. Restaurants met 10 tot 12 punten hebben een eerlijk tot interessant niveau; zaken met 13 en 14 punten zijn betrouwbaar en soms origineel. Maar het echte werk begint pas bij 15 punten; dit zijn de restaurants met de bijzondere keukens. Daarna komen de zaken met een ‘zeer grote tafel’ (16 en 17 punten), ‘memorabele herinneringen (18 punten) en ‘de onbetwistbare top’ (19 punten en meer). Het hoogst haalbare is 20 punten, maar die eer is er uitsluitend voor Sergio Herman van Oud Sluis in Sluis. Nuance Kritiek heeft de gids soms ook, maar die is veelal genuanceerd. Bovendien lijken de meeste topchefs kritiek van alle gidsen wel te kunnen waarderen. Chef-kok Francois Geurds van restaurant Ivy in Rotterdam: ‘Als ondernemer moet je reëel zijn: als je goede recensies krijgt kun je daar op meeliften. Maar als er kritiek komt moet je niet gaan schoppen. Dan moet je gewoon keihard aan de slag.’

28


de wereld van de restaurantgidsen

LEKKER De meningen over Lekker mogen dan verdeeld zijn, feit is wel dat het de meest geraadpleegde restaurantgids van Nederland is. Elk jaar legt een team van zeventig anonieme rapporteurs restaurantbezoeken af. Het resultaat is een gids met uitgebreide recensies van de 500 beste restaurants van Nederland, inclusief een top 100 waar elk jaar weer volop tumult over is. Never a dull moment Lekker mag dan al 34 jaar bestaan, gezapig is de gids nog nooit geweest. Elk jaar is er weer veel ophef; over restaurants die wel of niet in de nationale top 100 staan, over de restaurants die dalen of juist stijgen, over de zaken die uit de kolommen van de gids verwijderd zijn of over degene die een laatste waarschuwing krijgen. Dit jaar begon de spanning veel eerder dan verwacht: Lekker besloot zijn concurrenten dit jaar voor te zijn door de gids twee weken voor de geplande verschijningsdatum te laten verschijnen. Vriend en vijand waren verrast, Makkie Mulder maar iedereen was het er over eens: dit was een briljante marketingactie. Vriendjespolitiek Over de positie van Lekker ten opzichte van andere gidsen is hoofdredacteur Makkie Mulder helder: ‘Ik zie Lekker als de gids voor de gast die de weg wil weten in gastronomisch Nederland. We zijn in Nederland de meest geraadpleegde restaurantgids. Daarbij wil ik niets afdoen aan Michelin: dat is een internationaal instituut. Lekker is er voor de Nederlandse restaurantbezoeker. We gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk om onze ranking te maken en werken naar eer en geweten.’ Daar is overigens niet iedereen het mee eens. Ron Blaauw van het gelijknamige restaurant in Amsterdam bijvoorbeeld, beticht Lekker van vriendjespolitiek. Hij zag zijn restaurant dit jaar flink dalen in de top 100. Blaauw: ‘De recensie van mijn zaak in Lekker 2012 was goed. En toch zakken we 29 plaatsen. Dat kan gewoon niet. Op zo’n moment weet je zeker: dit is vriendjespolitiek. Maar ik vind Lekker sowieso niet geloofwaardig. Als je als restaurantgids De Librije op de derde plaats zet, snap je het gewoon niet: Jonnie Boer en Sergio Herman staan op eenzame hoogte. Als je dat als restaurantgids niet erkent, beledig je de restaurantwereld.’ Zeventig rapporteurs Toch komen er ook veel goede geluiden uit de restaurantwereld. Lekker wordt door voorstanders vooral geroemd door de grondige aanpak van hoofdinspecteur Wynand Vogel en zijn zeventig anonieme rapporteurs, ‘doorgewinterde proevers met vaak een achtergrond in de horeca- of wijnwereld.’ De rapporteurs van Lekker hebben het druk: alle restaurants in de gids worden minstens een keer per jaar bezocht. Zaken die in de top 100 staan kunnen rekenen op minimaal twee bezoeken per jaar, en voor de top 10 kan het aantal bezoeken oplopen tot vijf. Van al die restaurantbezoeken worden uitgebreide rapporten gemaakt. Daarbij wordt niet alleen gelet op het eten, maar op de totaalbeleving. Dat betekent dat ook bediening, wijnen, sfeer, presentaties en prijs-kwaliteitverhouding een rol spelen.

29


de wereld van de restaurantgidsen

GROOTSPRAAK De jongste van alle gidsen, Grootspraak, is in 2006 in het leven geroepen door Ronald de Groot, uitgever van het blad Perswijn. Dit tot groot genoegen van veel vaderlandse sommeliers die vinden dat niet alle andere gidsen genoeg aandacht aan de wijn besteden. Grootspraak beoordeelt restaurants op wijn-spijscombinaties, beschikbare wijnarrangementen en natuurlijk de wijnkaart zelf. Trosjes De restaurants in Grootspraak krijgen een algemene waardering in cijfers van 1 tot en met 10. Het hoogste cijfer ooit gegeven is een 9,9 voor Sergio Herman. Het laagste cijfer is een 6,5. Restaurants die lager scoren maar wel een aardige wijnkaart hebben worden wel in de gids genoemd, maar niet uitgebreid besproken. De wijnkaart wordt beoordeeld met één tot vijf druiventrosjes. Daarbij staat één trosje voor een wijnkaart ‘die beter kan’. Vijf trosjes is het hoogst haalbare: dit zijn de restaurants waarbij de wijnkaart alleen al reden is voor een bezoek.

Ton Entius Zuivere journalistiek Redacteur Ton Entius vertelt meer over de werkwijze van de gids: ‘Wij werken met vijftien inspecteurs. Dat zijn stuk voor stuk vakmensen met een achtergrond in de wijnwereld. De top van de restaurantwereld inspecteren wij goed en vaak. Zodra er belangrijke veranderingen bij een restaurant plaatsvinden, staan wij op de stoep. Maar wij bezoeken niet elk jaar alle restaurants uit de gids. Dat doet Michelin ook niet. Niet nodig ook, want we krijgen het hele jaar door informatie over wat er speelt in de horeca. Ondanks dat niet alle zaken jaarlijks bezocht worden, zijn wij volledig op de hoogte en maken wij een zuiver journalistiek product.’ Maitre-sommelier Niek Beute van restaurant Vermeer in Amsterdam heeft sympathie voor de gids: ‘Het gastheerschap is in Nederland nog steeds onbegrepen. Ook voor de wijnen is in veel gidsen weinig aandacht. Het is leuk dat Grootspraak daar zoveel aandacht aan besteedt, dat het een keer niet alleen maar om de keuken gaat. Al moet je ook relativeren: uiteindelijk ga je uit eten, niet uit drinken.’

30

Ronald de Groot CONSENSUS De conclusie? Het aanbod restaurantgidsen is in Nederland groot maar de gidsen lijken over het algemeen degelijk en zuiver te werken. Francois Geurds van restaurant Ivy in Rotterdam: ‘Alle gidsen opereren onafhankelijk van elkaar en toch is er elk jaar consensus over de stijgers en de dalers. Dat zegt veel over de kwaliteit van de uitgaven. Als chef vind ik ze allemaal belangrijk: ze zijn voor mij een bevestiging voor het feit dat ik op de goede weg zit.’ En als de gidsen toch kritiek hebben? Een beetje chef is daar tegen bestand, vindt Jannis Brevet van restaurant Inter Scaldes in Kruiningen: ‘Wie sterk is uit innerlijke overtuiging kan de meningen van de gidsen relativeren.’


Ge AdemA

AdemA

Aelderstraat 49 7854 RP AALDEN Tel. +31 591 37 14 54 www.restaurantadema.nl geert.adema@hetnet.nl

32

In dit kleine restaurantje in Aalden ligt de verassing zeker niet alleen in het eten. De grote charme waarmee Ge en haar man Geert deze intieme, knusse zaak runnen is overweldigend. Ge, de oudste werkende chef van Nederland werkt met dagverse en ecologische producten van Eko boerderijen uit de regio. De ingrediĂŤnten volgen nauwgezet de vier jaargetijden en dat kan soms tot gevolg hebben dat een gerecht in verband met de aanvoer niet voorradig is. Maar wat geeft dat als al het andere zo goed is? De persoonlijke aanpak wordt nog eens extra duidelijk door het feit dat ze zonder kaart werken. In overleg met Geert geeft je aan waar je voor in de stemming bent, vis vlees of beide en Ge maakt dan verrukkelijke gerechtjes met hetgeen voorradig is. En geloof me, dat verrast telkens weer op een aangename manier.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2012


mArco PoldervAA olderv rt

de Fuik

De Fuik

Genieten van topgastronomie in een ontspannen sfeer, met een adembenemend uitzicht over de Maas en haar uiterwaarden. Niet voor niets is het prachtige terras van de Fuik al jarenlang een fenomeen in binnen- en buitenland. Er is zelfs een eigen aanlegsteiger waar boten kunnen aanmeren. Ontspannen wegkijken over de rivier de Maas en de uiterwaarden van de Bommelerwaard. Het zomerconcept en de styling lopen door van binnen naar buiten: een stralende eenheid. Het terras ligt op het zonnige zuiden en biedt een 180˚ panorama en is overkapt door een gigantisch zonnescherm. Met de buitenste palen in het Maaswater is het terras van de Fuik al meerdere malen bekroond met de titel “mooiste terras van Nederland” Alle tafels staan royaal opgesteld en bieden een weids uitzicht: de zonsondergangen zijn uniek en schitterend! Het team, sinds kort onder de vakkundige leiding van SVH Meesterkok Marco Poldervaart en zijn vrouw Inez, serveert creatieve en vernieuwende gerechten. Gelderse, Brabantse en Friese streekproducten vormen daarin een smaakvolle combinatie, aangevuld met veel aandacht voor de seizoenen - zowel in de keuken als in het interieur. Een unieke locatie, culinaire verwennerij en verrassende wijnen… welkom in de Fuik!

Maasdijk 1 5308 JA AALST Te l . + 3 1 4 1 8 5 5 2 2 4 7 w w w . d e f u i k . n l i n f o @ d e f u i k . n l

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 26 Grootspraak : 7

*

2012 68 7

33


GeerHArd SlenemA

HerberG onder de linden

Er heerst een ontspannen, losse atmosfeer, waarbij de gasten, zoals in een restaurant bedoeld is, ongedwongen lekker kunnen dineren en van een mooi glas wijn genieten. De bediening is in handen van Richard Hulzinga die u graag adviseert wat betreft de wijnen. In de zomermaanden, als het weer het mogelijk maakt, serveren we buiten op het terras, gelegen aan de kruidentuin. Dit jaar bestaat Herberg Onder de Linden 20 Jaar!!! Niet te vergeten: In een herberg kun je overnachten! Wij beschikken over 5 comfortabele kamers met bad of douche die ieder hun eigen uitstraling en inrichting hebben. “s Ochtends serveren we een uitgebreid Gronings ontbijt. Een fantastische optie als U na het diner niet meer wilt rijden!

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 39 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 41 8

Onder de Linden

Burg. Van Barneveldweg 31 9831 RD ADUARD Te l . + 3 1 5 0 4 0 3 1 4 0 6 www.slenema.nl info@slenema.nl

Een “droom” van een herberg gelegen in Aduard een klein dorp op het Groningse platteland. Op slechts 5 minuten van de bruisende studentenstad Groningen waan je je in een oase van rust. In het restaurant, waar de keuken al vanaf het begin onder de hoede van Geerhard Slenema staat, wordt een Proeverij Menu geserveerd , naar keuze van 4, 5 of 6 gangen, waarbij er iedere keer weer verrassende gerechten voorbij komen. Dit Menu wordt dan ook regelmatig aangepast met gerechten die perfect aansluiten bij het mooiste aanbod van ingrediënten op de markt.

Ken 184 Te l burg p.sc

Oud 513 Tel. ww bun


deburGemeeStervvAn AnAlkmAA lkmAAr AAr PAul ScHoonHoven

Restaurant De Burgemeester van Alkmaar is de perfecte ambiance voor een diner of lunch met vrienden, familie en zakenrelaties. Een restaurant waar authenticiteit, ruimte, warmte en echte gastvrijheid kenmerkend zijn. Gelegen op een fraaie locatie, net buiten het centrum van Alkmaar. De Burgemeester biedt een regelmatig wisselende kaart vol pure, originele gerechten. Met vakmanschap en passie bereid, en stijlvol geserveerd. Hier bent je met recht een hele avond te gast of geniet met relaties van een volmaakte lunch als welgekozen rustpunt in de dag. Gastvrouw Ellen Stokman, haar medewerkers en het team van chefkok Paul Schoonhoven stellen alles in het werk om een bezoek aan De Burgemeeter zo aangenaam en ontspannen mogelijk te maken. Bij De Burgemeester koken we vanuit de klassieke basis, met wereldse invloeden en eigentijdse accenten. Essentieel zijn verse, pure producten en eerlijke smaken. Alles uit eigen huis.

bunGA melAti A Ati

Wat u ook verwacht, een Indonesisch restaurant in een Brabantse hoeve vergt best wel voorstellingsvermogen. Vierentwintig jaar geleden zijn de ouders van de huidige eigenaar Reinier Reijnen, in hun toenmalige woning, gestart met het restaurant. Het was nooit de bedoeling maar vader Reijnen zat in de textiel en daar ging het niet zo goed mee. Nu, bijna vijfentwintig jaar later, is het uitgegroeid tot een volwassen en zeer goed lopend bedrijf. Als u van Indonesisch eten houdt is dit echt wel“the place to be�. Let even op als u er naar toe rijdt want u bent er zo voorbij. Eenmaal binnen ruikt u de geurige kruiden al. Op het heerlijke terras onder oude bomen kunt u uw keuze maken en alvast genieten van een drankje. Hier kunt u genieten van zeer bijzondere rijsttafels. Reinier staat erop dat er op authentieke wijze wordt omgegaan met het Indonesische eten. Dat ziet u al aan de benamingen van de gerechten, maar dat proeft u natuurlijk ook. Vraag hem om advies en u krijgt in gewoon vlekkeloos Nederlands een uitleg waarmee u echt uit de voeten kunt. De bediening is geruisloos en zeer attent. Neem er de tijd voor want het is de moeite waard.

reinier reijnen

Kennermerstraatweg 159 1841 GH ALKMAAR Te l . + 3 1 7 2 5 2 0 4 2 7 0 burgemeestervanalkmaar.nl p.schoonhoven@chello.nl

Oude Rielseweg 2 5131 NR ALPHEN Tel. +31 13 508 17 28 w w w. b u n g a m e l at i . n l bungamelati@hotmail.com

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 11

2012 Bib 12

2012 Bib 11

35


mArco blok

blok’S

Krommestraat 49 3811 CB AMERSFOORT Tel. +31 33 461 02 22 www.bloksrestaurant.nl info@bloksrestaurant.nl

Blok’s Restaurant serveert gerechten uit de internationale keuken, met een goede combinatie van wijn en spijs. De sfeer in Blok’s Restaurant is huiselijk, maar zonder te veel poespas en met veel persoonlijke aandacht. De tafels staan ruim opgesteld en de rustige pastelkleuren, de sobere en stijlvol gedekte tafels en de aangepaste verlichting geven Blok’s de klasse die het verdiend heeft. Vanaf de muur kijkt een wat verdwaasde maar kunstzinnige koe goedkeurend op de eters neer. Marco kookt met ingredienten die je niet bij ieder restaurant tegenkomt. Zelf het gebruik van truffels schuwd hij niet. Gewaagde en eigenzinnige creaties ook niet zoals blijkt uit zijn: Kalf als osseworst, vongole, mosselen, octopus, groene thee, mierikswortel en radijs. Marco en Ingeborgh Blok serveren in hun restaurant uitsluitend diner.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

2012 Bib 13 7,5

Te l

36


kArS vA v n WecHum

de SAFFrAAn

De Saffraan

Kleine Koppel 3 3812 PG AMERSFOORT Te l . + 3 1 3 3 4 4 8 1 7 5 3 www.desaffraan.nl info@desaffraan.nl

Restaurant de Saffraan is gevestigd op de “Hoop op Welvaart” een 100 jaar oude klipper, die volledig omgebouwd is tot restaurant. Hij ligt in de Eemhaven, net buiten het oude centrum van Amersfoort.

smaak…geur…liefde…passie…gedreven…gezellig… ver wennen…lachen…hartstocht…plezier…leven… g e n i e t e n … n a t u u r… e t e n … c r e a t i e f … d r i n k e n … Monique Korteschiel: Dit zijn de dingen waarom wij zo ontzettend veel houden van ons vak. Wij proberen u hier dan ook zoveel mogelijk van mee te geven en hopen dat u in het restaurant met ons mee geniet. Kars van Wechem: Elke dag zijn we met het keuken team bezig met het verder ontwikkelen van smaken, bereidingstemperaturen, texturen en het perfectioneren van onze gerechten.

In de keuken van de Saffraan werken we met zoveel mogelijk inlandse producten, de producten die echter niet in Nederland te verkrijgen zijn worden door onze leveranciers uit het buitenland gehaald. Kakelverse producten van hoge kwaliteit zijn onze basis waar wij met z’n allen nog een flinke dosis creativiteit en vakmanschap aan toevoegen. Kwaliteit, creativiteit, vakmanschap en super veel enthousiasme zijn de sleutelwoorden voor onze keuken.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 7,5

37


SteFAn vA v n SPrAnG

AAn de Poel

Aan de Poel

De plek waar het restaurant is gevestigd,wordt wel eens ‘het mooiste plekje van Amstelveen’ genoemd. Restaurant Aan de Poel is een zeer toepasselijke naam, want het terras waar je heerlijk kunt dineren is dan ook‘aan de poel’. Deze unieke ligging, goede bereikbaarheid en prima parkeermogelijkheden maken een bezoek aan Aan de Poel tot een onvergetelijke ervaring. Het restaurant is groot, strak ingericht, met veel donkere kleuren en fleurige bloemen. Het interieur is warm en chique, met veel donkere tinten en glimmende kroonluchters en je hebt er een fenomenaal uitzicht over de Poel.

In de exclusieve open keuken, in theatervormige opstelling, worden spannende internationale gerechten bereid. De keuken bereidt tongstrelende, bijzonder smakelijke en creatieve gerechten met verrassende smaakexplosies en kunstwerkjes qua presentatie. Chef Stefan van Sprang creëert mooie smaaknuances. Zijn gerechten zijn fris, beschaafd en gedoseerd. Met mooie sauzen en structuren. De wijnkaart pronkt met zowel klassieke wijnen als onbekende pareltjes voor een betaalbare prijs. Wilt u meer privacy, dan biedt private dining een sfeervolle intieme ruimte voor gezelschappen. De echte wijnliefhebbers kunnen terecht in het proeflokaal. Stefan van Sprang en Robbert Veuger zullen u gastvrij ontvangen.

Handweg 1 1 1 8 5 T S A M S T E LV E E N Te l . + 3 1 2 0 3 4 5 1 7 6 3 www.restaurantaandepoel.nl in f o @ a a n d e p o e l . n l

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 79 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 76 7,5

Am 118 Te l ww i n fo


Peter de vrieS

de jonGe dikkert brASSerie erie HooFdS dSt dS StA tAd

AlexAndre bAzArd

Amsterdamseweg 104a 1182 HG AMSTELVEEN Te l . + 3 1 2 0 6 4 3 3 3 3 3 w w w. j o n g e d i k k e r t . n l i n fo @ j o n g e d i k k e r t . n l

Eens was deze houtmolen de dikste van een rijtje molens in Zaandam en nu een onderkomen voor restaurant De Jonge Dikkert. Een unieke plek waar vele liefhebbers van knusse restaurants hun stekkie hebben gevonden. De eigenaren Eugène van Angelbeek, Arjen Kräwinkel en Ho Kai Yen hebben hun hart aan de molen verloren en maken er hun levenswerk van de molen volledig te restaureren. Het restaurant geeft nog veel details prijs van de oude molen en een vleugje nostalgie zal u zeker charmeren. Er wordt hier gepassioneerd gekookt door chef Peter de Vries. Invloeden vanuit Japan, Arabië en Italië worden gebruikt om de ingrediënten uit de naaste omgeving een verrassende wending te geven. Wilt u zeer uitgebreid kennis maken met de fantasievolle keuken? Bestel het menu dégustation en u krijgt een reis door de lekkernijen. De bediening, onder leiding van Steven Houtbraken en Harol Knul is correct en vakkundig, bijna niet aanwezig, behalve juist op het moment dat u hen nodig heeft..

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak : 7

2012 Bib 13 7

Onder de bezielende leiding van executive chef Richard van Oostenbrugge heeft chef Alexandre Bazard de leiding over de open keuken van de brasserie. Hij brengt een Amsterdamse interpretatie van de moderne Franse keuken omarmd door flair en uitmuntende service. Terwij je als gast de chefs in het oog houd bied Hoofdstad de mogelijkheid om er de grootste wijnen der aarde per glas te proeven voor u uitgekozen door Dannis Apeldoorn die gezien wordt als een van de beste proevers ter wereld. Hij heeft de beschikking over meer dan duizend verschillende items in zijn kelders. Dit is een ideale plaats om even uit te puffen na een vermoeiende dag Amsterdam. Gezeten aan het water op het gezellige terras terwijl de boten voorbij varen is een echt relaxte ervaring. Ondertussen doet het team van Hoofdstad alles om het u gastronomisch naar de zin te maken.

39


victor kerboScH

de belHAmel elkAAr

micHAel HendrikSen

Brouwersgracht 60 1013 GX AMSTERDAM Tel. +31 20 622 10 95 www.belhamel.nl info@belhamel.nl

Alexanderplein 6 1 0 1 8 CG A M S T E R D A M Te l . + 3 1 2 0 3 3 0 7 5 5 9 w w w. e t e n b i j e l k a a r. n l i n fo @ e t e n b i j e l k a a r. n l

40

Restaurant De Belhamel ligt aan de Brouwersgracht in Amsterdam, daar waar de Herengracht en de Brouwersgracht elkaar kruisen. Het is een unieke plek in de stad, rustig gelegen aan de rand van de Jordaan en met een schitterend uitzicht over beide grachten. ’s Zomers kunt u buiten op het terras aan het water heerlijk lunchen en dineren. Net als de locatie is ook de inrichting bijzonder: zowel het restaurant als de afzonderlijke bar ademen een romantische vroeg twintigste-eeuwse Parijse sfeer door de vele originele art nouveau-details. De menukaart vindt zijn basis in de traditionele Frans-Italiaanse keuken. Daarnaast zijn er mediterrane, Centraal-Europese en natuurlijk Nederlandse invloeden te onderscheiden. De Belhamel serveert gerechten met grote namen die in de loop der tijd wat op de achtergrond zijn geraakt: herkenbaar en verrassend tegelijk. Niet voor niets is de Belhamel een favoriet adres van vele Amsterdammers.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib

Eigenaar Gijs Numan is in oktober 2005 gestart met restaurant Elkaar op het Alexanderplein in Amsterdam. De goede inzet van het jonge team werd in 2006 beloond met een 9+ van Johannes van Dam en, later dat jaar, ook nog met een Bib Gourmandvermelding van Michelin. Het team staat onder leiding van chef-kok Michael Hendriksen en gastvrouw-sommelier Lisa Bakker. Bij restaurant Elkaar kan je zeven dagen in de week uitgebreid lunchen of romantisch dineren op ons unieke terras of in ons knusse restaurant. Zakelijk of gewoon gezellig. Dus ook op zondag kunt u bij ons uitgebreid lunchen. Restaurant Elkaar is een gemoedelijk restaurant met een ruim terras. Je kan er genieten van de Frans-Mediterrane keuken ĂĄ la carte of door te kiezen voor het wisselende Bib Gourmand menu.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Pri 101 Te l w w i n


ricHArdvA vAn vA An ooS oStenbru StenbruGG tenbruGGe

envy

Prinsengracht 381 1016 HL AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 3 4 4 6 4 0 7 w w w . e n v y . n l i n f o @ e n v y . n l

Bedacht en ontstaan tijdens de vele bezoekjes die eigenaar Bert van der Leden bracht aan Rome in verband met supperclub aldaar. In ItaliĂŤ vindt men vele kleine delicatesse zaakjes. Een dorpsslager verkoopt niet alleen vlees, maar laat ook veel van zijn bijzondere producten proeven en geeft meteen advies over welke wijnkeuze uiterst geschikt is om de juiste combinatie van smaken te proeven. Een kleine zaak waarin alle producten van en uit het land rechtstreeks in de vensterbanken te zien en te proeven zijn. Buiten het feit om dat alle dorpsbewoners hier inkopen doen, maakt ook de advocaat uit de nabije stad er in het weekend een uitje van om hier te winkelen. Achter in de slagerij staat een houten stamtafel die fungeert als ontmoetingsplaats. De gasten kunnen onder het genot van een glas wijn de producten keuren en een goed gesprek voeren. Envy delicacies zal, ondanks dat het geen winkelfunctie bekleedt, hetzelfde gevoel opwekken

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100 Grootspraak : 6,5

2012 Bib 14 7

41


Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootsp raak :

2011 Bib 13 100 6,5

2012

*

14 87 7

roGier vA v n dAm

lAStA t Ge tA

Lastage

Geldersekade 29 1 0 1 1 E J AMSTERDAM T . +31 20 737 08 11 Tel www.restaurantlastage.nl info@restaurantlastage.nl

Het monumentale pand bevindt zich aan het water op de grens van de Nieuwmarktbuurt en de Lastagebuurt. Klassiek Frans geschoold maar met zijn wortels diep verankerd in de Noord-Hollandse polder. Lastage, een Oud-Hollandse term met een Franse klank leek op het lichaam van chef Rogier van Dam te zijn geschreven. Een hang naar eenvoud en traditie, zonder onder bang te zijn om te vernieuwen. De mentaliteit die ervoor zorgde gde dat de Lastagebuurt nog steeds tot de mooiste e sukjes van Amsterdam behoort. Met de wallen om de hoek,, bruisend als het glas bij ontvangst, avontuurlijk lijk als de wijnkaart. Levendig als de sfeer sf die het bedieningsteam u brengt. Als 15-jarige ige jongen wist hij het nog niet helemaal zeker, voorzichtig een jaarje koksschool gedaan. De e pan lag lekker in de hand en de wereld van smaken wist hem te pakken. Zijn vader waarschuwde hem wel: “keihard werken ken jongen, anders red ed je het niet in de keuken.” Na 10 jaar hard werken was het tijd voor een break. Hoewel, het was as tijd voor een culinaire wereldreis.. Bijna een jaar lang met collega chef Bas Bont de wereld rond om alles te proeven en wat los en vast zat. Daarna weer de keuken in om zijn “sk skills” te perfec f tioneren. Bij de Posthoorn fec n als chef een Bib en een Michelinster gehaald voordat hij het tijd vond ond op eigen benen te gaan staan. Elise Moeskops werkt kt naast haar bezigheden bij Lastage, bij Anfors nf , importeur van Italiaanse nfors taliaanse en Spaanse kwaliteitswijnen. Niet verwonderlijk lijk dat de wijnkaart een hang naar de Mediterrane ane wijnen heeft. Maar ook de klassiekers uit Frankrijk, spannende ontdekkingen ingen in Portugal, kortom al het moois dat Europa te e bieden heeft.

43


rubendekkeren enGerbenkrAA rAAi AAi

le GArAGe

AdriAAn vA v n rAAb

le HollAndAiS

Ruysdaelstraat 54-56 1071 XE AMSTERDAM Tel. +31 20 679 71 76 www.restaurantlegarage.nl info@restaurantlegarage.nl

Amsteldijk 41 1 0 7 4 H V A M S T E R DA M Te l . + 3 1 2 0 6 7 9 1 2 4 8 w w w. l e h o l l a n d a i s. n l info@lehollandais.nl

44

Het is bijna niet meer nodig het restaurant met zijn kookgekke eigenaar Joop Braakhekke, aan u voor te stellen, maar toch. De entree, waar u met de deur de keuken binnenvalt, is eenvoudig. Eenmaal binnen verrast vooral de helderrode kleur van het meubilair, in combinatie met de vele lichtjes en spiegels. Het heeft wel iets van de sjieke Franse Bistrots in Parijs met een vleugje Moulin Rouge erdoor geweven. Je ziet meteen dat het hier een plaats is waar mensen elkaar, maar ook zichzelf, graag zien zitten. Er heerst een levendige, enthousiaste, ietwat rommelige sfeer, wat juist het unieke is van restaurant le Garage. In de keuken waar chef Ruben Dekker de leiding heeft over een team van negen gepassioneerde koks, is de sfeer ontspannen tot het moment dat de eerste gasten arriveren. Dan gaan alle remmen los, en wordt er met deskundigheid eten bereid. De menukaart is verrassend, niet Nederlands. Er wordt hier ook sterk de nadruk gelegd op duurzame producenten.

2011 Michelin: G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 6,5

2012 Bib 14 6,5

Ap 107 Te l ww robe

Als chef de cuisine opende Adriaan van Raab van Canstein in 1996 restaurant Le Hollandais. Zijn uitgangspunt is de klassieke Franse keuken. De invloeden van zijn leerschool zijn onmiskenbaar in zijn stijl van koken. Neem Adriaans huisgemaakte worst, vaak opgediend als voorgerecht. Bijzonder gewaardeerd om de verrassende combinaties. Zoals inktvis en varkensvlees of boudin blanc met konijn. Beslist onalledaags. Toch staan ze in de klassieke traditie. Net als cassoulet, chou farcie en crepinettes - varkensvlees gecombineerd met rauwe oesters. Verder werkt Adriaan graag met orgaanvlees, wild en vis van verantwoorde herkomst. De desserts in Le Hollandais zijn eveneens klassiek Frans, zoals îles flottantes met crème anglaise; eiwitschuim gepocheerd in vla en caramel. Maar ook tarte au citron met méringue of crêpe souflflée met bloedsinaasappel. En natuurlijk huisgedraaid ijs en een uitgebreid assortiment voortreffelijke kazen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7

2012 Bib 15 7

Fer 107 Tel. ww s a


FrAnz conde

roberto’S

mArc vA v n der tAnG

Serre

Apollolaan 138 1077 BG AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 7 1 0 6 0 2 5 www.robertosrestaurant.nl robertos.amsterdam@hilton.com

Ferdinand Bolstraat 333 1 0 7 2 L H A M S T E R DA M Tel. +31 20 678 74 50 www.serrer e s t a u r a n t . n l s a l e s @ o k u ra . n l

Ervaar de klassieke Italiaanse gastronomie in Roberto’s Restaurant in een harmonieus samenspel van authentiek Italiaanse keuken en stijlvolle ambiance. Het modernklassieke interieur weerspiegelt de sfeer en allure van de elegante jaren 50 en 60 in Italië. Executive Chef Franz Conde laat zich inspireren door de seizoenen en geeft een eigentijdse signatuur aan de á la carte gerechten en menu’s, bereid op basis van oorspronkelijke receptuur. Francesco Intelisano, al vanaf het allereerste begin een vertrouwd gezicht in Roberto’s, is nu als gediplomeerd Italiaans Sommelier verantwoordelijk voor de uitgebreide wijnselectie. Die bevat onder andere alle 35 Italiaanse DOCG’s, de top van de Italiaanse wijnen, maar ook verrassende, onbekende streekwijnen van autochtone druivensoorten en meer dan twintig aantrekkelijk geprijsde open wijnen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 11

Je wil snoepen van de sterren van Ciel Bleu en toch met beide benen op de grond blijven? Dat kan in dé hotspot van Amsterdam: het eigentijdse Serre Restaurant, waarvan de kaart is geïnspireerd op die van Okura’s tweesterrenrestaurant op de 23-ste etage. Zoals elk restaurant dat behoort tot de culinaire wereldtop, is Ciel Bleu steeds in beweging. Hoe populair de signature dishes van executive chef Onno Kokmeijer en zijn rechterhand Arjan Speelman ook zijn, ze maken toch weer plaats voor nieuwe, nog mooiere creaties. Jammer? Niet als de klassiekers van Ciel Bleu een tweede leven krijgen bij Serre Restaurant. In nauw overleg met de sterrenkoks van Ciel Bleu vormt chef Marc van der Tang toppers uit de keuken van Ciel Bleu om tot creaties voor zijn eigen Serre Restaurant. ‘In Serre willen we nadrukkelijk laagdrempelig blijven. Bij ons moet u redelijk snel en vooral betaalbaar kunnen genieten van gerechten die wel degelijk dezelfde smaakbeleving geven als die van Ciel Bleu.’

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib

2012 Bib 12

45


GréGory nicole

tHe FrencH cAFé

Gerrit jAn boS

vAndemArkt

Gerard Doustraat 98 1072 VX AMSTERDAM Tel. +31 20 470 03 01 w w w. t h e f r e n c h c a f e . n l i n fo @ t h e f r e n c h c a fe. n l

Schollenbrugstraat 8-9BG 1091 EZ AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 4 6 8 6 9 5 8 w w w.vandemar kt.nl info@vandemarkt.nl

46

The French Café is een sfeervol restaurant in het centrum van de Pijp op de hoek van het Gerard Douplein, gestart in maart 2006 door fransman Gregory Nicole en Margot Dros. Je kan hier genieten van typisch Franse gerechten zoals steak tartare, oesters, foie gras en omelette siberienne. Het modern klassieke restaurant heeft witgedekte tafels, een open keuken en telt 35 couverts. ‘s Zomers is er een gezellig terras met nog eens bijna 20 couverts. De menukaart bestaat uit drie verschillende menu’s, waarbij elk gerecht ook los te bestellen is. Bijzonder aan The French Café zijn borden, glazen en een oude ingelijste Franse cafévergunning, die nog afkomstig zijn van Grégory’s oma die zelf jarenlang een caférestaurant heeft gerund in Senlecques, een dorpje op het platteland van Noord-Frankrijk. Laat u culinair verwennen door Franse patron-cuisinier Grégory Nicole en zijn team!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Aan de voet van de Berlagebrug heeft restaurant VandeMarkt een prima bereikbaarheid op vijf minuten van de ring van Amsterdam. Geen wonder dat eigenaar Gerrit Jan Bos zijn gasten met een big smile ontvangt. Het is een verrassend interieur, zeker de oud-Amsterdamse buitenkant in aanschouw genomen. Licht, modern en strak. Maar alles is wel aanwezig, mooie grote servetten, goed bestek en verzorgde glazen. Jacqueline, de vrouw van Gerrit Jan, heeft de zorg over de voorkant van het bedrijf, en omarmt de gasten met een warmte die je nog maar zelden tegenkomt. Channo Oudshoorn assisteert haar daarbij. De wijnkaart, waarop ook enkele juweeltjes staan die Gerrit Jan zelf op geheime adresjes haalt in Frankrijk, is klein maar gevarieerd. Bovendien worden alle wijnen duidelijk en uitvoerig beschreven, prettig! Houdt u van niertjes, een kwarteltje of vers van het been gesneden Serranoham? Hier vindt u het nog. Door een half open keuken is het makkelijk communiceren met de chef om uw specifieke wensen kenbaar te maken.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 12

He 101 Te l ww ma


AntHony joS o ePH e

zuid zeelAnd

Herengracht 413 1017 BP AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 6 2 4 3 1 5 4 w w w.zuidzeeland.nl mail@zuidzeeland.nl

Het gevoel welkom te zijn begint reeds bij de entree van Zuid Zeeland; na de klassieke ingang van het monumentale pand zorgt het lichte interieur voor een aangename ambiance. De verlichting is aangepast om het gevoel van ongedwongenheid vast te kunnen houden. Elegante halogeenlampjes hangen aan ranke lijnen en geven indirect licht op de afzonderlijke tafels. Het restaurant is aantrekkelijk aangekleed met kleurrijke kunst afkomstig van gevestigde en opkomende kunstenaars. De tafels van Zuid Zeeland worden eenmaal per avond vergeven, er is geen haast maar uitgebreid de tijd om de gehele avond te genieten. Door de tafelschikking is uw privacy gedurende de gehele avond gewaarborgd. Iedere tafel heeft een eigen karakter; of het een uitzicht betreft over de gracht of uitkijkt op de tuin, alhier geniet u aan elke tafel. Met een uitgebreid assortiment digestieven en likeuren is dit de perfecte setting om lekker lang na te tafelen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 11

47


onno kokmeijer

ciel bleu

2011 Michelin: G aultM illau: 17 LekkerTop100: 18 Grootspraak : 8,5

**

48

2012

** 17 14 9

Ciel Bleu

Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 6 7 8 7 4 5 0 w w w. c i e l b l e u . n l cielbleu@okura.nl

Het Franse Ciel Bleu Restaurant op de 23e etage van Hotel Okura Amsterdam biedt je de mogelijkheid te dineren op sterniveau en te genieten van het uitzicht over Amsterdam. De bekende architect Bert Verweij heeft een restaurant gecreëerd waar vanuit iedere plek een weids uitzicht is over Amsterdam. Door het gebruik van veel glas en bruine tinten heeft het Ciel Bleu Restaurant met deze verbouwing een luxe, warme en moderne uitstraling. Een ambiance die aansluit bij de bereidingswijze en presentatie van de gerechten uit de eigenzinnige keuken van sterrenchef en SVH Meesterkok Onno Kokmeijer. Je treedt binnen in de lounge waar je ontvangen wordt door service manager Pasquinel Kolk en kan je onder het genot van een aperitief alvast een kijkje kunnen nemen op de menukaart. Met de creatie van de Chef’s Table is een langgekoesterde droom van Onno Kokmeijer in vervulling gegaan. Hij kan nu door de gasten echt op de vingers worden gekeken. De tafel staat in de keuken en is uitgevoerd in massief wit marmer. Door de U-vorm staat de Chef nu letterlijk te midden van zijn gasten en serveert hij zelf zijn gerechten. Aan de tafel staan negen hoge witte leren stoelen op een zwart marmeren vloer. In dezelfde ruimte staan kersenhouten kasten en aan de muur hangen grote ingelijste foto’s uit het onlangs verschenen Ciel Bleu Boek. De gast kijkt niet alleen uit op de keukenbrigade maar heeft vanaf deze plek ook zicht op het panoramische uitzicht over Amsterdam Zuid. Ook Twenty Third, de cocktail-/loungebar op de 23e etage van Hotel Okura Amsterdam heeft zicht op de hoofdstad. Noël Vanwittenbergh een SVH Wijnmeester is uw sommelier. Sinds de aanstelling van Kokmeijer als Executive Chef, heeft hij samen met Arjan Speelman (chef de cuisine) alles in het werk gesteld om met Ciel Bleu een restaurant van het hoogste niveau neer te zetten, dat tot een waardering met een Michelinster. In 2007 werd zijn restaurant bekroond met een tweede Michelinster. Een sterrenchef met een missie.


ciel bleu

onno kokmeijer

49


roGér rASSin

lA rive

Het culinaire team - onder leiding van Chef de Cuisine Rogér Rassin, Maître en SVH Wijnmeester Ronald Opten en Sommelier Ted Bunnik - zorgt dat het je aan niets ontbreekt. Restaurant La Rive, bekroond met een Michelin ster, geinspireerd door de Frans-Mediterrane keuken met groenten en seizoensproducten op innovatieve wijze bereidt. Daarnaast orienteert de keuken zich op de Aziatische invloeden die op subtiele wijze worden toegevoegd.

La Rive

Prof. Tulpplein 1 1018 GX AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 5 2 0 3 2 6 4 www.restaurantlarive.nl l a r i ve @ i h g. co m

La Rive is één van de toonaangevende restaurants van Nederland met een jarenlange traditie van culinaire hoogtepunten, een uitgebreide wijncollectie en oprechte gastvrijheid.

Voor de wijn-spijs combinaties zijn wij continu op zoek naar parels uit de gehele wereld die de gerechten op bijzondere wijze belichten. La Rive wil een stijlvolle gastronomische plaats blijven en heeft daarom als één van de weinige restaurants nog het verzoek rekening te houden met de voor La Rive geldende dresscode tenue de ville.

2011 Michelin G aultM illau: 18 LekkerTop100: 8 Grootspraak : 9

*

2012

*

18 8 9


2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 81 Grootspraak : 8

*

2012

*

15 61 8

GrAHAm mee

le reStA t urAnt tA

Le Restaurant

Tweede Jan Steenstraat 3 1073 VK AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 3 7 9 2 2 0 7 w w w.lerestaurant.nl info@lerestaurant.nl

Le Restaurant... La Cuisine du marché... L’Equipe... Le Restaurant in het ‘Quartier Latin’ van Amsterdam, de Pijp, is een moderne, ‘stads’ versie van La Table d’Hotes. Jan de Wit reisde als jonge man op de middelbare school met zijn rode Volkswagen kever en een Michelingids in de hand langs sterrenrestaurants. Niet om te eten, daar had hij geen geld voor....maar wel om er foto’s van te maken, zowel van binnen als de buitenzijde, zo gepassioneerd was hij van deze Restaurants. Na vier jaar in het Franse te hebben vertoefd is Jan terug in Amsterdam, echter nu met twee mede ‘Patrons-Cuisiniers’ en zeer gemotiveerde en ondergenoemde gastvrij ingestelde partners: Kostya Dadykin de oprichter (samen met Jan) en ontpopt als de ‘creatief leider’. Het ‘prototype’ van gastvrijheid, culinaire inspiratie en creativiteit met een fijn gevoel voor details. Houdt zich nog steeds vol passie en plezier bezig met de creaties en vooral combinatiesen inmiddels zijn bekende ‘Macarons’in diverse smakencombi’s! Graham Mee, geboren en getogen in Liverpool, heeft in diverse typen keukens gewerkt. Graham prefereert om te koken naar de markt met mooie verse ingrediënten en hiervan een menu te presenteren. Le Restaurant is een uitgelezen plek om deze instelling te kunnen realiseren.

51


ron blAAuW en menno PoSt

ron blAAuW

Sophialaan 55 1075 BP AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 4 9 6 1 9 4 3 www.ronblaauw.nl info@ronblaauw.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 27 Grootspraak : 8,5

**

52

Ron Blaauw

Welkom in het spiksplinternieuwe restaurant van SVH Meesterkok Ron Blaauw in Amsterdam. Zit u al achterover geleund in onze nieuwe bar, waar uw eerste amuses live worden afgemaakt, aperitiefje bij de hand. Dan vertel ik even wat over ons, want het gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf. Sinds vanochtend 9 uur zijn we druk geweest om alles in gereedheid te brengen voor weer een dag lekker koken, prettig zitten en heerlijk eten. Maître Vincent heeft het hele restaurant gecontroleerd, van de deurmat tot de gastendoekjes en alles wat daar tussen zit en daarnaast alle wijnen, van arrangementen tot de mooiste champagnes, weer hebben aangevuld en koud gezet.

2012

** 16 56 8,5

Chef-kok Menno en zijn rechterhand Jaimie hebben de bestellingen aangenomen, gecontroleerd en verwerkt en het team geïnformeerd over eventuele wijzigingen. We werken met uitsluitend vers, en dan ook nog het beste, dus iedere dag is anders. Carla controleert nog één keer de reserveringen, voor vandaag, morgen en volgende maand, en we’re ready to rock & roll! Vanaf dat het eerste gerecht op tafel komt, wordt meteen de nieuwe toon gezet. De toon die kiest voor vers, gezond, biologisch en voor licht, gedoseerd en speels. Sinds 2011 hebben we ons concept een beetje aangepast en kiezen we heel bewust voor een lagere instap waarbij het nog meer over “het bord” gaat. Duidelijkheid qua ingrediënten, bereiding maar ook qua prijs. We laten je graag beleven dat geweldig eten niet persé stijf en exclusief hoeft te zijn.


ron blAAuW

GANZENLEVERROULEAU Zet de ganzenlever 12 uur op melk, en pocheer 10 minuten in een court-bouillon. Laat afkoelen, maak ze schoon en rol tot een rol in plasticfolie.

ron blAAuW en menno PoSt

GANZENLEVERBRÛLÉE AMSTERDAMMERTJE (is de benaming van het typisch Amsterdamse paaltje) 500 g ganzenlever, 0,5 l room, 50 g boter, 50 cl cognac, 40 cl port, 1 ei, 2 eierdooiers, 3 gelatineblaadjes. Pureer de lever met de rest van de ingrediënten. Warm zachtjes op en los er de geweekte gelatine in op. Giet in de vormpjes en gaar op 90°C. Laat afkoelen, vries in en haal uit de vormpjes. PALING Maak de gerookte paling schoon en snijd in reepjes. GROENE APPELSCHUIMPJES 800 ml appelsap, 100 ml limoensap, zestes 1 limoen, 80 g suiker, 200 g eiwit, 4 lepels suiker. Kook het appelsap, limoensap, zestes en de suiker in tot siroop. Klop de eiwitten met de suiker stijf en meng er de hete siroop door. Strijk uit en droog 2 uur op 90°C.

G A N Z E N L E V E R

HAZELNOOTCRÈME 400 g beurre noisette, 100 g hazelnootolie, 100 g eierdooier, 50 g frambozenazijn, 100 g hazelnootcrunch (grof gehakte hazelnoten). Meng tot mayonaise. MIERIKSWORTELSCHUIM 6 cm mierikswortel, 1 l melk, 6 gelatineblaadjes. Snijd de mierikswortel in stukken en laat trekken in de warme melk. Kook gaar en zeef. Los er de geweekte gelatine in op en giet in een kidde. Zet er 4 gaspatronen op. SMILEY 100 g appelsap, 100 g limoensap, 12,5 gram elastic (Sosa). Breng aan de kook en giet in smileymallen. Laat opstijven. HARICOTS VERTS

53


2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 17 Grootspraak : 8,5

*

2012

*

17 21 8,5

cHriS nAylor A

vermeer

Vermeer

Prins Hendrikkade 59-72 1012 AD AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 5 5 6 4 8 8 5 www.restaurantvermeer.nl vermeer@nh-hotels.com

Passie en ambitie. Deze twee begrippen zijn kenmerkend voor Restaurant Vermeer aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Vermeer heeft een naam hoog te houden en doet dat met verve dankzij een vakkundig en gastvrij team onder aanvoering van Chef Christopher Naylor en Maître d’ Hotel Niek Beute. Hedendaags en tijdloos, helder en sfeervol, met invloeden uit de scheppingsperiode van deze monumentale panden. Voor iedere gelegenheid de juiste atmosfeer. Christopher Naylor staat aan het hoofd van een team van toegewijde koks die allen een grote liefde voor het ambacht bezitten. Restaurant Vermeer voert een regionale keuken waar het moment van het seizoen in terug te proeven valt. Een gerecht uit de keuken van Chef de Cuisine Christopher Naylor is een mozaïek van zuivere kleuren, geuren en smaken die onverwacht samensmelten tot een rijke gastronomische sensatie. De keuken kookt uitsluitend met dagverse producten en een essentieel onderdeel hiervan zijn de groentes. De bedieningsbrigade onder leiding van Maître d’Hôtel Niek Beute draagt het ambacht van gastheerschap uit met toewijding en persoonlijkheid. Sommelier Simon Veldman, voldoet in alle opzichten aan het profiel van de ideale gastheer. Hij voelt precies aan wat de gasten willen, beheerst zijn vak tot in de puntjes en zal zijn kennis nooit op een overdreven manier ten toon spreiden. Zijn wijnadviezen zijn perfect, de arrangementen van topkwaliteit, passend en verrassend. De wijnkaart is prachtig, en niet te groot, geen onleesbare bijbel waarin zelfs de liefhebber verdwaalt.


2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 45 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 27 7,5

denniS kuiPerS

vinkeleS

Vinkeles

Keizersgracht 384 1016 GB AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 5 3 0 2 0 1 0 www.vinkeles.com restaurant@vinkeles.com

SVH Meesterkok Dennis Kuipers en zijn team geven een geheel eigen signatuur aan restaurant Vinkeles. Het team deelt met u de passie en voorliefde voor het moois wat de eigentijdse Franse keuken te bieden heeft. Met grote aandacht voor de pure eigen kracht, kleur en smaak van het product. Dennis Kuipers (1970, Delft) is sinds februari 2006 Executive Chef bij restaurant Vinkeles in The Dylan Amsterdam. Zijn uitdaging is om elke gast een heerlijke en onvergetelijke avond te bezorgen. “Gasten die bij mij hun spaarzame vrije avond komen doorbrengen verdienen dat”. Volgens Kuipers is het van het grootste belang om de continuïteit van het vak te waarborgen door jonge mensen te motiveren en in de toekomst te investeren. Na 6 jaar bij The Dylan heeft Dennis met zijn team de naam Vinkeles op een culinair voetstuk gezet. Gastheer Casper Westerveld heeft ruime ervaring in de gastronomie. In de afgelopen jaren heeft Westerveld een flinke diversiteit aan wijnen geproefd. “Een mooie wijn is bijzonder. Maar wat me echt bijgebleven is, zijn de momenten waarop de wijn-spijs combinatie klopte. De momenten waarbij de sfeer en het gezelschap optimaal waren. Dat is wat we met Vinkeles beogen.” Sommelier Bart Dignum is dagelijks bezig met wijn en smaak. De gerechten van de hand van Dennis Kuipers inspireren hem om de mooiste combinaties te vinden. De geroosterde langoustines met kalfsschenkel spreken in het bijzonder tot zijn verbeelding. Zeker wanneer deze wordt geserveerd met Weissburgunder Trocken 2007, van Weingut Georg Mosbachr uit de Pfalz.

55


mASAnori tomikAWA

yAmAzAto A Ato

Yamazato

Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH AMSTERDAM Te l . + 3 1 2 0 6 7 8 7 4 5 0 www.yamazato.nl yamazato@okura.nl

AUTHENTIEKE JAPANSE KEUKEN “Eten spreekt altijd de waarheid” Drie decennia geleden introduceerde Hotel Okura Amsterdam voor het eerst een kookstijl in Europa, waarvoor nog maar weinig begrip bestond; de zeer kostbare haute cuisine van Japan: kaiseki ryōri. Door de enorme investering en volharding van alle betrokkenen is het gelukt om te voldoen aan de hoogste Japanse maatstaven en is er erkenning gekomen voor deze eerder onbekende culinaire poëzie. Het traditionele Japanse Restaurant Yamazato op de begane grond van Hotel Okura Amsterdam; de plek bij uitstek om te genieten van de authentieke Japanse keuken. JAPANSE HAUTE CUISINE De keuken is deels beïnvloed door het ritueel van de Japanse theeceremonie waarbij de zen-filosofie van beheersing en minimalisme wordt uitgedragen. Ook het honzen banket, de grandioze manier van eten van de middeleeuwse aristocratie waarbij een groot aantal gerechten geserveerd worden op verschillende tafeltjes, ligt ten grondslag aan de Japanse haute cuisine zoals we die nu kennen. TRADITIONELE BEDIENING Het typisch Japanse karakter van Yamazato vindt u ook terug in de bediening. In traditionele kimono geklede Japanse serveersters bedienen u op uiterst elegante en voorkomende wijze. Zij zorgen dat het u aan niets zal ontbreken en dragen ertoe bij dat u zich voor een moment in Japan waant.

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 49 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 50 7,5

57


micHel ScHulten

kromHout

joHn nieroP

lA Première

Tielsestraat 190 6673 AE ANDELST Te l . + 3 1 4 8 8 4 2 2 8 8 8 www.restaurantkromhout.nl info@restaurantkromhout.nl

Smidsweg 4 1761 BJANNA PAULOWNA Tel. +31 223 53 19 66 www.lapremiere.nl info@lapremiere.nl

58

In het restaurant zorgt de rustige kleurstelling voor een warme, intieme en ontspannen sfeer. Fonkelend kaarslicht en de ongedwongen bediening maken het geheel compleet. Het restaurant biedt plaats aan veertig gasten. In de zomermaanden is er een fraai zonneterras waar vijfentwintig gasten heerlijk kunnen verblijven. Laat je verrassen door gastvrouw Mariska Elijzen. samen met haar spontane team draagt zij zorg voor het welbevinden, de lekkertse wijnen en ze bezorgt je een onvergetelijke avond. Chef Michel Schulten kookt met een Frans-Nederlandse inslag en veel producten uit de streek. Vooral in de zomer put hij uit de natuurlijke fruitschatkamer van de Betuwe. Kazen, boerenzuivel en veel groenten komen van kleine plaatselijke boeren.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Kon 731 Tel. w w in

Restaurant La Première van John Nierop en Simone Venekamp in de Anna Paulowna polder is al 15 jaar een begrip in Noord Holland. Gastvrijheid, service, vakmanschap en smaak staan bij ons hoog in het vaandel en dat kunt u zien en proeven. In 2009 zijn wij door de Michelin bekroond met een Bib-Gourmand, hetgeen betekent dat er een uitstekend menu wordt gepresenteerd voor een schappelijke prijs. Een goede prijskwaliteit verhouding dus en daar streven wij ook naar. Het restaurant heeft een frisse en moderne look en door de gedufde kleurencombinatie heeft het een warme en sfeervolle uitstraling. De stijlvol met wit linnen gedekte tafels en de fraaie decoratie’s maken het compleet. Dit alles gecombineerd met de keuken van John, die zoveel mogelijk werkt met pure en eerlijke producten uit eigen streek en dit op verrassende wijze samenbrengt met andere mooie producten, maakt het een ware smaakbelevenis. En daar staan wij voor !

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 14

2012 Bib 14

7

7

Van 731 Te l ww info


leon HAberS

SizzleS tWenty2

GerWin SAnderS

Koninginnelaan 37 7315 BL APELDOORN Tel. +31 55 578 92 22 w w w. s i z z l e s. n l info@sizzles.nl

Van Kinsbergenstraat 2 7311 BM APELDOORN Te l . + 3 1 5 5 5 7 6 7 4 8 4 www.restaurant-twenty2.nl info@restaurant-twenty2.nl

“Regelmatig gaan wij met het hele team brainstormen. Het gaat dan over nog betere service en nieuwe verrassende smaken. Ieder idee is goed maar wordt kritisch door beoordeeld. Wij willen u en uw tafelgenoten namelijk keer op keer een bijzondere gevoel geven… Wij gaan voor perfectie! Het proces van het samenstellen, van bijvoorbeeld deze nieuwe menukaart, is elke keer weer bijzonder. Alleen de meest perfecte gerechten met de juiste smaakbalans halen de finale en komen op onze kaart. Het gerecht dat u vanavond bestelt is wellicht meerdere keren aangepast voordat onze keukenbrigade er het juiste gevoel bij had. Nieuw en verrassend… Het gebruik van herkenbare producten gecombineerd met oosterse invloeden, was en blijft onze stijl van koken. Het resultaat van deze stijl wordt door u al 4 jaar enorm gewaardeerd en dat zien wij als dé absolute kroon op ons werk. “

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

“Wil je graag uit eten in Apeldoorn? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Na beiden jarenlang ervaring te hebben opgedaan in het vak waar onze passie ligt, is onze droom uitgekomen; ons eigen restaurant waar wij u willen meenemen op een culinair avontuur. De Keuken van Gerwin Sanders: Graag laat ik u kennis maken met onze Frans & Nederlandse keuken, waar we uitsluitend werken met dagverse, streek- en seizoensproducten. We willen iedereen laten proeven hoe lekker het is om gebruik te maken van mooie pure ingrediënten, daarmee creëren wij de mooiste gerechten. Onze gerechten zijn eerlijk, ambachtelijk, een tikkeltje eigenwijs en vooral heel lekker. Op onze kaart vindt u gerechten die in de loop der jaren zijn ontstaan door de ervaring die ik o.a. heb opgedaan, veel te lezen en door regelmatig uit eten te gaan. Graag ontvangen wij u in ons monumentale pand in het centrum van Apeldoorn.”

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

59


De keukenbrigade werkt dikwijls uren achtereen in de hitte – pure topsport. Met de kokskleding van Le Nouveau Chef wapent u zich tegen deze omstandigheden. Wij werken met de beste stoffabrikanten en maken ontwerpen die u dagelijks helpen uw werk te doen. Niet voor niets is Le Nouveau Chef al 25 jaar een begrip in de horeca: wij weten wat nodig is om je lekker te voelen in de keuken. Ontdek ons complete assortiment, met onder meer een geheel nieuwe lijn voor de bediening. Kijk op lenouveauchef.com of bel ons op (072) 533 59 00. K

O

K

S

K

L

E

D

I

N

G

B

E

D

I

E

N

I

N

G

S

K

L

E

D

I

N

G

T

A

F

E

L

L

I

N

N

E

N


tHorvAld de Winter

APiciuS

Chef is Thorvald. Hij heeft een persoonlijke kookstijl die door gasten wel als eerlijk en helder wordt omschreven. Geen complexe bereidingen maar een stijl die de smaak van de basisingredinten goed laat uitkomen.

Apicius

Van der Mijleweg 16 1901 KD BAKKUM Te l . + 3 1 2 5 1 6 7 6 7 6 0 www.restaurantapicius.nl info@apicius.nl

Midden in het Noord-Hollandse Bakkum ligt restaurant Apicius. Eigenaren zijn Thorvald en Gaylord de Winter die met hun restaurant Bakkum op de internationale culinaire kaart hebben gezet.

Gaylord en staf worden alomgeprezen om hun gastheerschap en hun wijze waarop zij hun vakkennis op het gebied van wijnen met veel plezier met de gasten weten te delen.

Gaylord zoekt zuiverheid en authenticitiet in wijnen. Op de wijnkaart staan dan ook opvallend veel wijnen van kleinere wijnboeren. Boeren die het streekeigen karakter in hun wijnen laten proeven en met inheemse druivenrassen werken. Dat de samenwerking van Thorvald en Gaylord meer is dan de som der delen wordt door de nationale en internationale culinaire pers onderschreven. Gault-Millau kent 16 punten toe en onderscheidde Gaylord in 2008 zelfs met de titel Sommelier van het jaar. Het prestigeuze wijnvakblad De Winespectator was zo onder de indruk van de wijnkaart dat zij een Best of Award of Excellence toekenden. Voor hun wijnspijscombinaties ontving Apicius de Penfolds CulinaryTrophy.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 20 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 24 8,5

61


de lindeboom neW eW Style jAn-Willem Punt

lyF’S

tHeun rookS

Burg. Janssenstraat 13 6191 JB BEEK Tel. +31 46 437 12 37 www.delindeboom.info info@delindeboom.info

Hoofdstraat 73 9244 CM BEETSTERZWAAG Te l . + 3 1 5 1 2 3 8 5 5 3 8 w w w . l y f s . n l lyfsculinair@hetnet.nl

62

In het lieflijke Limburgse Beek, op een klein pleintje onder, hoe kan het ook anders, een grote lindenboom, is het gerestylde restaurant van Erik Hoofs & Jan-Willem Punt. De moderne en stijlvol ingerichte zaak heeft toch ook genoeg romantische details waardoor er een warme aangename sfeer hangt zoals dat in een gezellig Limburgs restaurant verwacht mag worden. Chef Jan-Willem vindt dat de gasten vooral keuze moeten hebben in zijn restaurant. Niet alleen in de menu’s maar zeker ook in de a la carte. Voor de Limburgse horeca in het algemeen vindt Erik Hoofs belangrijk dat die het Bourgondische leven uitstraalt. Daar komen mensen immers voor. Naast onze natuurlijke gastvrijheid vind ik ook gastgerichtheid heel belangrijk: Ken je terugkerende gast en laat zien dat je weet wat zijn voorkeuren zijn. Bijvoorbeeld dat hij zijn wijn liever uit een bol glas drinkt.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

Even weg uit het alledaagse..... Een heerlijke geur die uit de open keuken van Theun Rooks komt, een warme eigentijdse inrichting, een duidelijke voorbode die aangeeft dat het hier goed toeven moet zijn, de hectiek van alledag even ontvluchten of even tussen het winkelen door lekker lunchen met een mooi glas wijn , gewoon genieten! Genieten in romantische sfeer...... Gastvrouw Ineke Rooks nodigd uit plaats te nemen aan tafel. Rustig kaarslicht versterkt de romantische sfeer waarbij de fraaie kunstwerken aan de wand het geheel completeren. Geniet in deze sfeervolle en ontspannen ruimte van culinaire verassingen. Elke dag anders....... 6 x per jaar is er een nieuwe menukaart met uitsluitend natuurlijke, biologische en verse producten uit het betreffende jaargetijde.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

Ben 212 Te l ww inf


Wim klerkS

leS jumeAux

Bennebroekerlaan 19b 2121 GP BENNEBROEK Te l . + 3 1 2 3 5 8 4 6 3 3 4 w w w.lesjumeaux.nl info@lesjumeaux.nl

Restaurant Les Jumeaux een beleving. Het sfeervolle restaurant is een door middel van een uniek schuifdak een overdekte tuin, waar men zich altijd in mediterrane sferen waant. Daarnaast is er de serre, een aparte zaal voor privé diners, vergaderingen of bedrijfpresentaties. De gezellige lounge met de uitstraling van een knusse huiskamer is beschikbaar om in een ontspannen sfeer genieten van een drankje voorafgaand aan het diner of komt binnen voor goed glas wijn met een klein hapje of een kaasplateau. Dat kan al vanaf vier uur ‘s middags. Les Jumeaux is dus een unieke locatie in Bennebroek en biedt vele mogelijkheden voor een avond uit voor elke gelegenheid. “Op onze site kunt u veel informatie vinden, maar ieder heeft zijn specifieke wensen en deze bespreken wij graag met u.”

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 11

63


WicHer lรถHr

Het koetSHuiS

Koetshuis

Panoramaweg 23a 6721 MK BENNEKOM Te l . + 3 1 3 1 8 4 1 7 3 7 0 w w w. h e t k o e t s h u i s. n l info@hetkoetshuis.nl

R estaurant het Koetshuis van gast vrouw S ask ia en chef Wicher Lรถhr is een plek waar traditie en moder nisme op een aangename manier aan elk aar gepaard worden. D e prachtige bosr ijke omgeving, de rust van het mooie par k , een t ypische Veluwse villa, licht en luchtig inger icht de hoge k ap als zeer aangename hemel en voor treffelijke gastronomie. Chef Wicher kookt op smaak en met over tuiging van de k lassieke keuken zonder ouder wets te zijn. I n de her fst en de winter is hetfijn degusteren van de wildgerechten en schaalen schelpdieren maar in de lente en de zomer geniet u optimaal van de schitterende omgeving ter wijl u van lichte en ver fijnde gerechten geniet op het super aangename ter ras. S ommelier Edger Groeneveld, een man met veel kennis van wijnen, k an u van een gepassioneerd advies dienen om tot de juiste combinatie wijn/ spijs te komen. Het koetshuis heef t bij ieder gerecht een passende open wijn zodat u bij ieder gerecht van de optimale combinatie k an genieten. S ommelier Edger Groeneveld, een man met veel kennis van wijnen, k an u van een gepassioneerd advies dienen om tot de juiste combinatie wijn/ spijs te komen. Het koetshuis heef t bij ieder gerecht een passende open wijn zodat u bij ieder gerecht van de optimale combinatie k an genieten gerecht van de optimale combinatie k an geniete

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 48 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 44 8

Oud 657 Te l www info@

Ba 194 Tel. ww inf


rolAnd vrijmoet

in Geuren en kleuren

joS PAuliSSen & mArco Arco veldt

de koSter

Oude Kleefsebaan 102 6571 BJ BERG EN DAL Te l . + 3 1 2 4 3 2 2 5 5 5 5 www.ingeurenenkleuren.nl info@ingeurenenkleuren.nl

Baanstraat 32 1942 CJ BEVERWIJK Tel. +31 251 22 15 15 www.gildehuys.nl info@gildehuys.nl

In Geuren en Kleuren ligt in het fraaie Berg en Dal, vlakbij Nijmegen. Het stijlvolle monumentale pand uit 1914 bepaalt de gezellige sfeer van ons restaurant. Binnen vindt u 50 zitplaatsen waarvan een deel in de halfronde serre. Bij mooi weer zit u ook heerlijk op de (verwarmde) veranda met de prachtige tegelvloer uit 1926 en op ons prachtige vernieuwde terras. Próef het seizoen bij ‘In geuren en kleuren’! Al bijna 10 jaar slaagt het team van ‘In geuren en kleuren’ erin om het seizoen proefbaar te maken. Veel producten uit eigen oogst en regio vinden hun plek op de à la carte kaart en binnen het dagmenu. Allemaal ambachtelijk bereid met de nadruk op pure smaak en kwaliteit. Met de lunch en diner kunt u een keuze maken uit de kaart of kiezen voor het menu vanaf €34. Van een 3-gangen lunch tot het verrassende 7-gangen ‘Smaak-menu’. Indien gewenst schenken wij hier zorgvuldig gekozen wijnen bij. Dat kan per glas of compleet arrangement.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak : 7

2012 Bib 12 7

Al vijfentwintig jaar is de Koster, gevestigd in een oude kerk, een pleisterplaats voor de gastronomen van Beverwijk en de verre omgeving. Elles en Cees gaan met veel passie verder, op de stevige fundering die vader heeftgelegd.Ceeswerktalbijnavijfentwintigjaarindezaak.Alskleinejongenliephijalmetvadermee.Dezaak groeit, veranderd mettertijd van stijl en krijgt in 1994 zijn Bib Gourmand. Samen met de drie bestekjes is dat een notering waar ze met recht trots op mogen zijn. De chef, Jos Paulissen geeft op een voortreffelijke manier leiding aan de drie koks in de keuken en serveert zijn Mediterraan getinte gerechten op een vakkundige en passionele wijze. “We zijn zeer tevreden zoals het gaat momenteel. Gastheer Jeroen Broekkamp en de zeer charmante Veronique Visser verwennen, onder leiding van Cees en Elles, de gasten met een natuurlijke gastvrijheid, en leiden hun met liefde voor het vak, naar het geurige einde van de avond. De wijnkaart geeft, aaniederewijnliefhebber,eenzeerruimekeuzevanbijnatweehonderditems.Zoweluitdeoudealsdenieuwe wereld is een ruime voorraad aanwezig en ook de liefhebbers van grote wijnen komen zeker aan hun trekken

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 11

2012 Bib 11

65


jAn Sobecky

cHAPeAu!

Chapeau!

n de dorpskern van het mooie Bloemendaal met uitzicht op een fraaie vijver ligt restaurant Chapeau!. Deze voormalige villa is nu de plek waar u zich direct thuis zult voelen. Het eigentijdse restaurant met open keuken is modern en warm ingericht. Het recentelijk verbouwde restaurant is eigentijds, modern en warm ingericht.

Chef Jan Sobecky leidt hier tegenwoordig de keuken, en heeft de stabiele reputatie van het restaurant gecontinueerd. De moderne keuken op klassieke leest is seizoensgebonden, ambitieus en gedurfd. Soms zijn de gerechten speels en fantasievol de andere keer stijlvol en geraffineerd. Eigenaar Ronald Voogel legt uit dat er binnenkort wel enkele veranderingen op stapel staan. Een renovatie is aanstaande, die zal leiden tot een dining experience met nog meer mogelijkheden. Een nieuwe lounge gaat extra opties bieden voor aperitief en digestief, en voor een sociale of anderzijds periodieke onderbreking tussen de gangen door.

Har tenlustlaan 2 2061 HB BLOEMENDAAL Te l . + 3 1 2 3 5 2 5 2 9 2 5 www.restaurantchapeau.nl info@restaurantchapeau.nl 2011

*

Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 24 Grootspraak : 8

66

Sommelier Malou Kleijne verzorgt de wijnadviezen op haar typisch vrouwelijke en charmante manier zodat u denk zelf op het idee gekomen te zijn.

2012

** 16

26 8

Op zomerse dagen wordt de lunch of diner onder de platanen op ons beschutte terras geserveerd zodat je kan genieten van de heerlijke natuur en de beslotenheid van de tuin.


cHAPeAu!

jAn Sobecky

67


mAttHieu kellenAerS

terrA

Kerkplein 16a 2061 JD BLOEMENDAAL Te l . + 3 1 2 3 5 2 7 7 8 5 6 www.restaurantterra.nl info@restaur a n t t e r r a . n l

68

Aan het einde van de winkelstraat van Bloemendaal, tegenover de kerk ligt Terra Cotta. Met een gezellig rustig terras waar een kleine 20 gasten kunnen verpozen, en een stijlvol restaurant voor ruim 45 gasten, waant u zich wellicht in Saint Tropez. De open keuken is een trekpleister en vele gasten maken dan ook na, of zelfs al voor het eten, een babbeltje met eigenaar Tom Goldewijk. De goedlachse gastvrouw, en echtgenote, Chantal Wagenaar heeft aan de voorkant de touwtjes charmant en stevig in handen. Niets ontgaat haar, en samen met de lieflijke Rebekka van Leeuwen maken zij het de gasten van begin tot het einde naar de zin. Dat einde kan zelfs een hoogtepunt worden gezien de vele bijzondere digestieven, en het uitgebreide gamma aan thee en koffie variĂŤteiten. De wijnkaart geeft een goede selectie aanbevolen wijnen die sympathiek geprijsd zijn. Louis Latour en Georges Duboeuf zijn aanwezig voor de liefhebbers van bekende grote huizen. Maar is het niet spannender om juist die onbekende te ontdekken?

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12 7


Peter PoStmA

kAAtje bij de SluiS

Sommelier Harald Hovenkamp staat borg voor een gedegen, professionele en onberispelijke bediening zoals je dat verwacht in een restaurant van dit niveau. Kaatje heeft ook een webshop waar je allerlei lekkers uit de keuken van Kaatje, en een aantal leuke andere zaken kan bestellen. Het 4-sterrenhotel ligt aan de overkant van de sluis in het hart van Blokzijl. Alhoewel Kaatjes RĂŠsidence en sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis ieder een eigen directie hebben, horen zij onlosmakelijk bij elkaar. Met speciale samengestelde arrangementen kunt u optimaal genieten van gastronomie op sterrenniveau en daarna de nacht doorbrengen in een luxe hotel. Na een heerlijke avond geen lange autorit naar huis, maar gewoon even lopend de ophaalbrug oversteken!

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 70 Grootspraak : 7

*

2012

*

15 72 7

Kaatje bij de sluis

Brouwerstraat 20 8356 DV BLOK ZIJL Te l . + 3 1 5 2 7 2 9 1 8 3 3 w w w . k a a t j e . n l i n f o @ k a a t j e . n l

Bij de ophaalbrug en de sluis, in het historische stadje Blokzijl, vindt u Restaurant Kaatje bij de Sluis. Al ruim 38 jaar geeft Kaatje je een culinaire ervaring waar gastronomie, gezelligheid en sfeer zich tot een bijzonder resultaat mengen. Laat je verleiden door de bijzondere gerechten en mooie wijnen, die zorgvuldig voor je ontwikkeld en ontdekt zijn. Chef Peter Postma volgt de seizoenen en werkt waar het kan met streekgerechten en biologische groenten. Je vind er het beste dat er op dat moment te krijgen is. De befaamde Zeeuwse platte oesters, zeekreeft, ganzenlever en truffel allen in de mooiste creaties. Zo is er in het najaar de wilde kooi-eend met pijnboompitten, gekarameliseerde witlof, eendenlever, linzen en madeira.

69


GerArd de WitH

Het SPijSHuyS

rAymond PrinSen

de olliemölle

We s t e r b u o r r e n 2 9212 PL BOORNBERGUM Te l . + 3 1 5 1 2 3 8 3 0 4 7 w w w. h e t s p i j s h u ys. n l info@hetspijshuys.nl

Lange Molenstraat 17 7271 BJ BORCULO Tel. +31 545 27 65 56 w w w. d e o l l i e m o l l e. n l p r o e f @ d e o l l i e m o l l e. n l

70

Al jaren hebben José en Gerard de With hun spijshuys in de voormalige dorpskroeg van Boornbergum. De voorlopig laatste verbouwing heeft het restaurant én de buitenkant van het pand een volledige facelift gegeven zodat het mooie restaurant weer jaren mee kan. Het restaurant heeft de uitstraling van een voorname herenboerderij waar de moderne schilderijen een speelse toets geven. Achter in de zaak is er een ”opkamer”waar u met maximaal 18 personen apart kunt eten. Er is een ruimte waar u kunt aperitieven of na het eten nog even onderuit kunt zakken met een lekker digestief. Chef Gerard heeft in de keuken de steun van souschef Tjeerd Elzinga en twee koks. De gerechten zijn goed doordacht en hebben veel kleur en smaak. Er wordt vooral veel gespeeld met verschillende bereidingen van één basisingrediënt. De wijnkaart is groot genoeg en heeft een goede variatie tegen betaalbare prijzen. Gastvrouw José heeft sommelier Wietze Stoker naast zich die u zeker van een uitstekend advies kan dienen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12

In de watermolen tegenover het terras van De Stenen Tafel is het restaurant van SVH Meesterkok Raymond Prinsen en Gea Meppelink gevestigd: Bistro De Olliemölle. Binnen bij bistro De Olliemölle hoort men het draaien van het oude molenrad met het kenmerkende geknars. Het interieur is rustiek met beneden een open haard en boven uitzicht op de molenkolk. Buiten bij bistro De Olliemölle is een groot terras dat direct ligt aan het water van de oude Berkel. Het terras is bekroond met plek 10 in de Terras Top 100 van Misset Horeca. Hier draait het om ambachtelijke kwaliteit en ouderwetse gezelligheid.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 12

2012 Bib 12


rAymond PrinSen

de Stenen tAFel

De grote passie van SVH Meesterkok Raymond Prinsen is de klassieke keuken, omdat het authentieke traditionele koken goed is van zichzelf. Een echt Stenen Tafel-gerecht is klassiek, maar bereid met moderne technieken, zodat het luchtig blijft. Er wordt gewerkt met pure streekproducten, alles is altijd vers. De wijnkaart van De Stenen Tafel is in 2010 door Gault Millau uitverkozen tot ‘Wijnkaart van het Jaar’. In de watermolen tegenover het terras van De Stenen Tafel is het andere restaurant van Raymond Prinsen en Gea Meppelink gevestigd: Bistro De Olliemölle. Hier draait het om ambachtelijke kwaliteit en ouderwetse gezelligheid. De Olliemölle is sinds 2010 door Michelin onderscheiden met een ‘Bib Gourmand’

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 53 Grootspraak : 8

*

De Stenen Tafel

Het Eiland 1 7 2 7 1 B K B O RC U LO G e s l o t e n w w w. d e s t e n e n t a f e l . n l geniet@destenentafel.nl

Aan de oude Berkel liggen twee watermolens tegenover elkaar. In beide is nu een restaurant gevestigd, maar vanouds behoorden ze tot de goederen van de Heerlijkheid Borculo. In 1777 was het bezit van prins Willem V van Oranje. Zachtjes ratelen de schoepen van een waterrad langs honderden wijnflessen in de open wijnkelder. Wie De Stenen Tafel binnenstapt, voelt de historie van een bijzondere plek. Over het pittoreske ophaalbruggetje wordt het lommerrijke terras aan de Berkel bereikt .

71


kArl vA v n bAGGem

de ruiF

Vo s s e n l a a n 28 3735 KN BOSCH EN DUIN Te l . + 3 1 3 0 2 2 5 1 0 5 1 w w w.dehoefslag.nl sales@hoefslag.nl

Bistro de Ruif, letterlijk onder een dak met het vermaarde restaurant de Hoefslag, is een typisch voorbeeld van hoe een bistro kan zijn. Knus, gezellig, veel details maar niet te druk, een beetje rommelig en toch verzorgd. Met een eigen open keuken, waardoor de gasten veel indrukken van het koken krijgen, is het een plek waar al vele gasten hun stekje hebben gevonden. De eigenaren van de beide restaurants Marck-Paul en Victoria Post, laten de dagelijkse gang van zaken volledig over aan directeur Marjan Oosting. Zij wordt hierin direct ondersteund door algemeenchef Niels van Halen en maĂŽtre Erik Veld. In De Ruif is Arjan Smal de chef, en Jeanette Poel de gastvrouw. De bediening is vlot, eigentijds en vakkundig. De menukaart biedt het meerkeuze driegangenmenu, waar u per gang een keuze uit vier gerechten heeft die ook Ă la carte besteld kunnen worden. De wijnkaart is klein en u vindt er al snel een wijn naar uw gading voor een democratische prijs.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12 6,5

Te l

72


kArl vA v n bAGGem

de HoeFSlAG

De Hoefslag

Culinair genieten in een monumentaal pand.

Restaurant de Hoefslag is gelegen in de bosrijke omgeving van Bosch en Duin. Romantiek en statige allure bepalen de sfeer van het gastvrije en monumentale pand. Het interieur gaat hier volledig in mee. In de sfeervolle ruimtes en comfortabele zitjes in onze lounge-bar is het heerlijk vertoeven. Dineren of lunchen in de sfeervolle serre met uitzicht over onze mooie tuin. Een tuin met de uitstraling van een park. Hieraan grenst de sfeervolle serre, waar de feestelijk gedekte tafels op je te wachten staan voor een onvergetelijk verblijf. Als het weer een beetje mee zit, kan je als je wilt gebruikmaken van het verwarmde terras. Een ster verdienen is een ster koesteren voor Patron Cuisinier Karl van Baggem. En daar kan je, als gewaardeerde gast, de aangename vruchten van plukken. Karl tovert met veel kennis van zaken, creativiteit en liefde voor zijn vak samen met zijn brigade de meest verrassende en orginele gerechten op tafel. En dat krijgt zijn bekroning in het Menu de Hoefslag, speciaal voor u samengesteld door Karl van Baggem. “Ons geheim? Alles uit de kast halen om het de gast zo goed mogelijk naar de zin te maken�.

Vossenlaan 28 3735 KN BOSCH EN DUIN Te l . + 3 1 3 0 2 2 5 1 0 5 1 www.hoefslag.nl sales@hoefslag.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 25 Grootspraak : 8,5

*

2012

*

16 22 8,5

73


jAn vA v n der SluijS

SAlon de Provence

Ginnekenweg 172 4835 NH BREDA Te l . + 3 1 7 6 5 6 1 5 9 6 9 www.salondeprovence.nl info@salondeprovence.nl

74

Hartelijkheid en kookliefde in Salon de Provence Warme ontvangst, verleidelijke keukengeuren, blij roezemoezend publiek. Bij restaurant Salon de Provence in Breda voelt u meteen dat u goed zit. Letterlijk ook want de prachtige fauteuils in deze ‘huiskamer’ noden tot nazit. Jan van der Sluijs maakt verrukkelijke mediterrane schotels en Pauline van der Sluijs zorgt voor een gezellige ambiance. De huiswijn die ze al 11 jaar schenken: Château Lastours, Gaillac Blanc, Frankrijk 2010, heeft tijdens de competitie de prijs gewonnen voor beste witte huiswijn als apératief. “Wij zijn heel blij en trots dat wij op maandag 8 november 2010 een Bib Gourmand van de Michellin hebben mogen ontvangen. Michelin presenteert de gids Michelin Bib Gourmand Benelux 2011 voor restaurants die zijn onderscheiden met een Bib Gourmand. Dit is een onderscheiding voor restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding”

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13


mAArten kAmPS

WolFSlAAr

Wolflaardreef 100 4834 SP BREDA Te l . + 3 1 7 6 5 6 0 8 0 0 0 w w w. wo l fs l a a r. co m i n fo @ wo l fs l a a r. co m

In 1998 besluit de gemeente dat het pand rijp is voor restauratie, en dat is het moment waarop Ton Pinxten, meesterkok en meestergastronoom en Edwin Raben ten tonele verschijnen. Zij vielen als een blok voor de twee prachtpanden in dat schitterende park, en besloten er een luxe conferentie- en feestlocatie met bijbehorend restaurant van te maken. Voor het restaurant werd SVH Meesterkok Maarten Camps aangetrokken, de perfecte keus zoals vijf jaar later zou blijken. In het jaar 2000 vindt de feestelijke opening plaats. Dat Pinxten en Raben in hun opzet geslaagd zijn moge blijken uit hoge noteringen in de Lekker en de Gault Millau en de toekenning van de Michelinster in 2005, het jaar waarin ook het eerste lustrum uitbundig wordt gevierd. Maar, ere wie ere toekomt, Wolfslaar had zijn huidige reputatie nooit kunnen bereiken zonder het slagvaardige, uiterst professionele en gepassioneerde team van medewerkers, die het Landgoed in hun hart hebben gesloten en er vanaf de eerste dag voor de volle 100% ‘tegenaan zijn gegaan’. Gastheer en sommelier Lennaert Lonterman: “De mensen die hier werken hebben het er regelmatig over, over dat speciale gevoel dat je het Wolfslaar-gevoel zou kunnen noemen. Onze vaste gasten herkennen het ook. Het is zo aanwezig dat je het bijna kunt pakken. Maar wat is het nu precies? Wat maakt Wolfslaar toch zo bijzonder? Het is Passie! Passie van een heel bijzondere soort. Passie die dagelijks wordt gevoed door het landgoed zelf.”

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 84 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 80 7,5

75


denniS jonG

Laat je verleiden door de prachtige gerechten van patron cuisinier Dennis Jong en ervaar de gastvrijheid van maître Frank Velthuyse. “Onze liefde voor het vak, het beperkte aantal couverts en de persoonlijke aandacht, staan garant voor topkwaliteit.” Dennis Jong, voorheen senior souschef in Amstel Hotel Amsterdam ziet het als een nieuwe start en uitdaging om voor zichzelf te beginnen. Zijn liefde en passie voor het vak inspireren hem tot het maken van de meest fantastische gerechten.

Soigné

SoiGné

Culinaire creaties en een intieme sfeer ontmoeten elkaar op een unieke locatie in het historische hart van Bussum. Passie en perfectie geven kleur aan de persoonlijkheid van Restaurant Soigné; het ultieme verzorgen.

“Vers en puur, dit zijn steekwoorden waarmee ik de keuken van Soigné zou willen omschrijven. Respect voor product, natuur en de seizoenen helpen mij om vanuit mijn hart en gevoel tot heerlijke en oogstrelende creaties te komen. Hierbij verlies ik de wens van de gast niet uit het oog.” Op een palet van pure smaken, vloeien wijn en gerecht als kleuren in elkaar over. De unieke creaties van de chef, die een uitkomst zijn van passie en liefde voor kwaliteitsproducten, vormen één geheel met onze wijnkeuze. Onze wijnkaart laat prachtige wijnen zien. Hierop vindt u mooie ´oude wereld´- wijnen maar ook een rijke selectie aan ´nieuwe wereld´- wijnen.

Kapelstraat 16 1404 HX BUSSUM Te l . + 3 1 3 5 6 9 3 6 3 7 9 www.restaurantsoigne.nl info@restaurantsoigne.nl

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

14 7

Dor 626 Tel. ww dep

Do 190 Te l ww info


mAtHijS koonen

de PAStory

FrAnS GlAS

le moulin

Dorpsstraat 45 6267 AA CADIER EN KEER Tel. +31 43 407 18 23 www.depastor y.nl depastory@hetnet.nl

Dorpsstraat 96 1901 EN CASTRICUM Te l . + 3 1 2 5 1 6 5 1 5 0 0 www.restaurantlemoulin.nl info@restaurantlemoulin.nl

In het Restaurant kan je in een aimabele sfeer genieten van uitstekende, originele gerechten welke zijn geïnspireerd op de Franse keuken, verfijnd en klassiek! Aan de achterzijde van het restaurant bevindt zich de “Salles des fetes”. Deze schitterende accommodatie biedt plaats aan gezelschappen van 60 tot 350 personen; dit neemt niet weg dat je ook met een kleiner gezelschap of zelfs met zijn tweeën bij ons in het restaurant terecht kunt. Het is een exclusieve gelegenheid voor alle recepties, bruiloften, jubilea, personeelsfeesten, babyborrels, galadiners etc. Het grote gezellige buitenterras en de ruime eigen parkeerplaats dragen bij aan een ideale ambiance. Kortom Restaurant de Pastory aan de dorpstraat 45 in Cadier en Keer is een bezoek meer dan waard, laat je verrassen!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 14

Restaurant Le Moulin is al 25 jaar een vertrouwd adres in de wijde omgeving met een lange familie traditie. Chef-eigenaar Frans Glas en zijn zus, gastvrouw/vinologe Yvonne Glas, voeren een klassieke keuken met moderne invloeden in een eigentijds interieur. Mooie aperitiefbar en haardvuur brengen een aparte en eigen sfeer. Gedomineerd door rood en wit heeft het restaurants iets mystieks waardoor je als gast in een goed heumeur raakt. Achter het pand is een prachtige tuin aanwezig waar je met mooi weer heerlijk kunt lunchen of dineren. Heb je iets te vieren en je wilt het perfecte feest in intieme sfeer, dan kan dat tot ongeveer 45 personen. Le Moulin serveert buiten de seizoenswisselende kaart een 3-gangen Bib Gourmand keuzemenu. Dat geeft een goed inzicht van de smaakvolle en bourgondische keuken die wij voeren.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

77


T


Pure c

Syrco bAkker

Pure C

Syrco staat sinds drie jaar naast Sergio Herman in de keuken van Oud Sluis. Al snel doorgrondt Syrco het complexe keukensignatuur van de sterrenchef waardoor hij ook over nieuwe creaties kon meedenken. Met zijn sterke dynamo wordt hij eveneens een belangrijke steunpilaar in de keukenbrigade van Oud Sluis. Ervaring doet Syrco eeder op bij verschillende drie sterrenchefs enchefs waaronder Jean-Georges enchef Klein, Jonnie Boer en Gordon Ramsay. Bij deze laatste gaat hij, op stage in een Londens luxehotelrestaurant, tijdens zijn vrije dagen werken. Die inzet en nieuwsgierigheid gekoppeld aan ruime culinaire kennis en affiniteit met de signatuur van Oud Sluis beschouwt Sergio Herman als essentiële eigenschappen om de keuken van Pure C in zijn naam mee vorm te geven en  met overtuiging aan te sturen. Sergio Herman: “Ik geniet van het leven in Zeeland, van de natuur en haar lekkere producten. Maar ik hou ook van het leven op Ibiza en de mediterrane en oosterse keukens. Al die ingrediënten wou ik in een unieke cocktail mengen waarvan de mensen kunnen meegenieten. Sexy cocktails en lekkere gerechtjes zijn voor mij naast een touchy interieur, ieur, leuke muziek en toffe ieur off , inf offe informele bediening de motor van ontspannend en intens genieten. Drankjes en hapjes met elkaar delen brengt mensen dichter bij elkaar. En ze zorgen ook voor puur en opwindend plezier. Dat is de uitdaging van Pure e C.”

Boulevard de Wielingen 49 4506 JK CADZAND Te l . + 3 1 1 1 7 3 9 6 0 3 6 w w w . p u r e - c . n l contact@pure-c.nl

Michelin G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012

*

16 55 8

79


2011 Michelin G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012

*

15 7

joS GrootScHolten

Perceel

Perceel

Dorpsstraat 3 2902 BC CAPELLE a/d IJSSEL Te l . + 3 1 1 0 2 2 7 1 9 2 2 restaurantperceel.nl info@restaurantperceel.nl

“Kijk, dit is borage. Prachtige paarse bloemetjes, die het heel goed doen in een lekker gerecht en die ook nog eens heerlijk smaken. En dit zijn de witte bloemen van de Chinese broccoli; weer heel anders dan de Hollandse variant: die bloeit geel. Koken met zelfgekweekte groentes en kruiden is creatief, leuk en lekker!” Aan het woord is Jos Grootscholten. Samen met Sharon Tettero opende hij op 14 juli restaurant Perceel in ‘t Oude Raadhuys aan de Dorpsstraat. De jonge ondernemers zijn zowel zakelijk als privé partners, en ze hebben beiden al tien jaar ervaring in de horeca. “We hebben allebei bij gerenommeerde restaurants in binnen- en buitenland gewerkt, onder andere bij Noma in Kopenhagen, het beste restaurant ter wereld”, vertelt Sharon trots. “Die ervaring kunnen we nu goed toepassen in ons eigen restaurant, waar we hoge kwaliteit willen leveren in een informele sfeer en voor een aantrekkelijke prijs. Ik houd me bezig met de bediening en de wijnen, en de hele inrichting hebben we samen bedacht!” Jos is de kok van Perceel. Hij heeft inmiddels een bakje uit de keuken gehaald, dat gevuld is met kleurige bloemetjes en takjes. “Allemaal kruiden die ik in onze eigen tuin gekweekt heb”, zegt hij. “In een voormalig druivenkasje heb ik artisjokken, broccoli, bietjes, diverse tomaten, en in een ander deel van de tuin staan groentes als sla en pastinaken. Ik vind het zo mooi om al die producten te zien groeien. Neem nu een artisjok: als je die in de winkel koopt, realiseer je je niet hoeveel tijd en werk nodig is om zo’n groente te laten groeien tot een heerlijk, eetbaar product.

54 Te l ww info@


Peter de l’AnGe

cArPe diem

Kerkstraat 1 5431 DS CUIJCK Te l . + 3 1 4 8 5 3 1 8 8 9 0 www.restaurantcarpediem.nl info@restaurantcarpediem.nl

In het centrum van Cuijk, vind je het stijlvolle restaurant Carpe Diem in een 18de eeuws pakhuis. Het bijzondere interieur, de muziek .. alles ademt een sfeer die opgewekt, vertrouwd, warm, spontaan en plezierig aandoet. Laat u verwennen met heerlijkheden uit de verfijnde Frans/Belgische keuken van Peter De l’Ange. Gastvrouw Anita l’Ange zorgt, zoals haar naam al doet vermoeden, als een engel voor haar gasten. Vanop het dakterras heeft u een geweldig uitzicht op de Sint Martinuskerk. Er wordt vooral het aperitief en de digestief geserveerd maar als de omstandigheden het toelaten kunt u ook de gerechten buiten geserveerd krijgen. Restaurant Carpe Diem is de ideale plek voor een zakendiner, tête-à-tête of gastronomisch diner.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12

81


lAurenS buijze

ArtiSAn

Ver werstraat 24 5 2 1 1 H W DEN BOSCH Tel. +31 73 614 94 87 www.restaurantartisan.nl info@restaurantartisan.nl

82

Ons restaurant heeft een originele, vernieuwende formule waarin de klemtoon ligt op dé ideale culinaire combinatie: die tussen eten en wijn. Bij elk gerecht op de menukaart staat een bijpassend wijnadvies. Al deze wijnen zijn per glas te bestellen. Dit betekent dat je uit meer dan 25 verschillende soorten wijn per glas kunt kiezen! ‘Artisan’ betekent in het Frans ‘ambachtsman’ waarmee wij onze ambachtelijke franse keuken willen benadrukken. Deze bestaat uit dagverse, seizoensgeboden produkten, die wij zoveel mogelijk zelf maken. Bijvoorbeeld; brood, gebak, borrelhapjes en vooral échte, huisgemaakte sauzen. Wij zijn vanaf 12.00 uur open en beschikken over een groot terras in onze zonnige stadstuin. Hier kunt u genieten van een lunch of diner met op de achtergrond de prachtige toren van de Sint-Jan kerk.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 12

2012 Bib 12


lArS vA v n GAlen

de bloemenbeek

“Laat u daarom culinair verrassen door onze Chef de Cuisine Lars van Galen die als “Ami Saisonnier” en gewaardeerd lid van ons nationale kookteam inmiddels ook internationale furore maakt. Onze prachtige wijnen uit de kelder zijn door de jaren heen met zorg doorgeproefd, geselecteerd en verzameld. Uitgangspunten die wij bij het selecteren hanteren zijn dat de diverse smaken, identiteiten en karakters van de wijnen waar mogelijk versterkend of aanvullend aan de gerechten dienen te zijn. Daarnaast gaan we in speciale proeverijen graag persoonlijk met u op zoek naar nieuwe en spannende combinaties van wijn en spijs.” Onder het motto: Proef de streek in alle facetten is De Bloemenbeek voortdurend bezg met ingrediënten van eigen bodem en van het rijke Twentse land.

Michelin G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012

*

88

De Bloemenbeek

Beuningerstraat 6 7587 LD DE LUTTE Te l . + 3 1 5 4 1 5 5 1 2 2 4 w w w. b l o e m e n b e e k . n l info@bloemenbeek.nl

In het Fine Dining Restaurant De Bloemenbeek kunt u culinair genieten en u laten verrassen en verwennen door onze keukenbrigade onder leiding van Chef de Cuisine Lars van Galen. Het à la carte restaurant en de terrassen kunnen voor een gezelschap exclusief gereserveerd worden voor een vlotte lunch of een à la carte diner. ’s Zomers kunt u heerlijk en lekker lang tafelen op één van onze terrassen in de lommerrijke tuinen. De gastronomische filosofie van ons Fine dining en Euro-Toques restaurant is gestoeld op de klassieke Frans mediterrane keuken, begeleid door de mooiste wijnen uit de gehele wereld. “Waar mogelijk wordt gewerkt met verantwoord gevangen, geteelde en verwerkte producten of ingrediënten van eigen Twentse bodem. Ook onze separate kaart met vegetarische gerechten is hier volledig op geënt. “

83


denniS middeldorP

SenSe

Sense is gevestigd in de Verwersstraat, tegenover het Noordbrabants Museum. De menukaart van Sense bestaat uit kleinere culinaire gerechtjes die u in willekeurige volgorde kunt bestellen. Ook kunt u kiezen voor een verrassingsmenu van 4 tot 8 gangetjes met dagelijks wisselende gerechtjes en kunt u een bijbehorend wijnarrangement bestellen. Onze gerechten worden allemaal volledig in eigen keuken bereidt, onze smaakcombinaties zijn verrassend, maar subtiel en de ingrediënten uiteraard dagvers.

Sense

Ve r w e r s s t r a a t 58 5211 HX DEN BOSCH Te l . + 3 1 7 3 6 1 4 4 2 0 8 www.restaurantsense.nl info@restaurantsense.nl

Kleinere gerechtjes die samen zorgen voor een optimale smaakbeleving

Dennis Middeldorp: “Eten moet spannend zijn door de juiste smaakcombinaties van onze gerechtjes, zonder dat dit afbreuk doet aan de authentieke smaak van de ingrediënten!” Heeft u speciale wensen, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken.

Freek Broeders: “Met mijn passie voor wijn ben ik altijd op zoek naar iets anders, iets bijzonders, eigenzinnigs. Dat past goed bij het concept van Restaurant Sense. Passend én verrassend, dat zijn de kenmerken van een goed wijnarrangement.”

Michelin G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012

*

Uil 521 Tel. ww info


nilS rokSnoer

AuberGe de veSte

Uilenburg 2 5211 EV DEN BOSCH Tel. +31 73 614 46 44 www.aubergedeveste.nl info@aubergedeveste.nl

Auberge de Veste viert in 2012 zijn 5 jarig bestaan. Eigenaar Ruben Coonen heeft in die 5 jaar een gedegen restaurant bedrijf weten neer te zetten. De keuken, onder leiding van Nils Roksnoer, werkt met eerlijke seizoensgebonden producten, waar mogelijk van regionale herkomst. Met een duidelijke franse inslag wordt alles dagvers gemaakt, waarbij de moderne kooktechnieken niet worden geschuwd. De gerechten kunnen worden begeleid met een wijnarrangement, samengesteld door Ruben. Dit wijnarrangement wordt met zorg samengesteld en bevat meestal enkele apartere keuzes. Dus geen port bij de kaas. Er is een duidelijke voorkeur voor de klassieke landen, maar waar nodig wordt er een uitstapje naar de overzeese gebieden gemaakt!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

85


Gerrit GrevelinG

cHAlet royA oy l

Chalet Royal

Vughter weg 23 5211 CJ DEN BOSCH G e s l o t e n www.chaletroyal.nl f2hggreveling@hetnet.nl

Het helaas dit jaar gesloten Chatlet Royal is jarenlang een monument geweest van de Nederlandse Gastronomie. Naast de jarenlange notering in Michelin, staat Chalet Royal met een score van 18 op 20 punten vermeld in de Nederlandse editie van de internationale restaurant- en hotelgids GaulMillau. SVH Meesterkok Gerrit Greveling is tevens de eerste en enige chef in Europa die de GaultMillau Award WijnSpijs Specialist op zijn naam heeft staan. Sinds 1985 staat Greveling als chef onafgebroken in de LEKKER top 100 als chef de cuisine van De Bokkedoorns in Overveen en van Chalet Royal in Den Bosch. In 1986 behaalde Greveling de hoogst haalbare graad van vakbekwaamheid in de Nederlandse horeca en mag zich sindsdien SVH Meesterkok noemen. Na32 jaar komt er voorlopig een einde aan. In de tussenliggende periode zal Greveling beschikbaar blijven als chef om exclusief voor bedrijven op locatie en bij particulieren thuis te koken. Daarnaast zal Greveling zich blijven inzetten voor de goede doelen waar hij bij betrokken is,. Ook is Greveling benaderd om zijn kwaliteiten in te zetten voor het begeleiden van een nieuw hoogwaardig op te zetten culinair project en is hij gevraagd met derden te kijken naar een uniek wijn-spijs project in combinatie met gastheerschap. Greveling: ,,Ik vind het een verrassende ervaring om op deze wijze op mijn leeftijd zo te stoppen met mijn levenswerk. Aan de andere kant behelst het een unieke uitdaging, niet velen krijgen de kans om op deze leeftijd na te denken over hun verdere werkzame leven en daarin zelf nieuwe keuzes in te mogen maken�. 2011 Michelin G aultM illau: 18 LekkerTop100: Grootspraak : 8,5

*

Den 251 Tel. ww info

Van 258 Te l ww info


jAAP buurSink

mAxime

jeAn-mArc rouSSeAu

rouSSeAu

Denneweg 10b 2514 CG DEN HAAG Tel. +31 70 360 92 24 www.restaurantmaxime.nl info@restaurantmaxime.nl

Van Boezelaerlaan 134 2581 AX DEN HAAG Te l . + 3 1 7 0 3 5 5 4 7 4 3 www.restaurantrousseau.nl info@restaurantrousseau.com

Maxime is een restaurant waar lekker eten voorop staat als een vleugje parijs in de buur t. De inrichting is trendy,intiem en cosy,en ademt een oosterse geur die een beetje doet denken aan een ‘lounge’stijl. Marcel van der Kleijn,eigenaar van restaurant Maxime: “ik wilde een zaak neerzetten met een mooi interieur,lekker eten,een goede ser vice en dat allemaal voor een redelijke prijs.” “Een gastronomische bistro met ‘foodiesfeer ’ in een gezellige buur t.Bij Maxime wordt niet moeilijk gedaan!De keuken beperkt zich tot twee menu’s, ’links’ en ‘rechts’ genaamd,waar van de inhoud afhankelijk van het seizoen en van wat er op de markt te koop is.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

“In de serene rust van het statige Haagse Statenkwartier, tussen het Scheveningse strand en het Haagse Gemeentemuseum ligt in de Van Boetzelaerlaan het Franse specialiteitenrestaurant Rousseau. Dit romantisch ingerichte restaurant doet de Franse chef eer aan. De grote schildering op de muur geeft een gevoel van vrolijkheid en op het kleine terras kan je bij mooi weer op zijn Frans genieten. Gastvrijheid, oprechtheid en toegankelijkheid zijn basisdoelstellingen die bij Rousseau hoog in het vaandel staan. U vindt deze ruimschoots terug in de bedrijfsvoering en kookstijl van de Franse patron-cuisinier Jean-Marc Rousseau, die een zo puur mogelijke manier van koken met producten van het seizoen samen laat gaan met originaliteit en de hogeschool van de grote Franse meesterkoks, bij wie hij de fijne kneepjes van het koksvak leerde.”

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

87


Te l


mArcel vA v n der kleijn

cAllA’S

Chef/eigenaar Marcel van der Kleijn: ‘Als jongen uit het Zeeuwse St. Philipsland, een eilandje in de zee, was ik altijd buiten; aan het vissen, fruit plukken, zilveruitjes oogsten of alikruiken zoeken. Ik wilde de zeevaart in. Als purser-assistent begon ik op een cruiseschip. Toen een kok op een dag wegliep, zei de purser: “Ga jij maar helpen in de keuken”. Het vak leerde hij van Jannis Brevet; een compleet andere kookstijl. Modern met zorgvuldige bereidingstechnieken. Korter, een focus op cuisson, lichte sauzen en veel smaak.

Calla’s

Laan van Roos en Doorn 51a 2514 BC DEN HAAG Te l . + 3 1 7 0 3 4 5 5 8 6 6 www.restaurantcallas.nl info@restaurantcallas.nl

Restaurant Calla’s is genoemd naar de bloem ‘Calla’, van oorsprong een mexicaanse bloem en het Griekse woord voor “mooi”. De serene schoonheid van de Calla en het ingetogen karakter van deze bloem passen uitstekend bij het dito karakter van het restaurant. Het intieme restaurant met twee verdiepingen ligt aan prestigieuze zijstraat van Den Haag, aan de Laan van Roos en Doorn en is geopend sinds september 1998.

Gasten worden ontvangen door Maitre Bas Bekooij & Sommelier Berber Schmidt. ‘ We willen graag dat mensen zich bij ons thuis voelen, het moet een culinaire avond uit zijn’. Alle wijnen zijn door sommelier Berber Schmidt geselecteerd. Het karakter van het druivenras moet herkenbaar zijn in de natuurzuivere wijnen. Tevens wordt er geselecteerd op de gastronomische waarde ten opzichte van de keuken. Het resultaat is een zeer uitgebreide en gebalanceerde wijnkaart.

2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 14 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 17 8

89


Gert-jAn cieremAnS

SeinPoSt

Seinpost

Eenmaal binnen bij Seinpost klaart u op. Een welkome ontvangst, een prettige sfeer en een entourage die het culinaire genieten alle ruimte biedt. Iedere tafel met het uitzicht op zee laat de gasten alvast in de stemming komen en wekt hoge verwachtingen naar lekkers uit de zee> Vers uit de netten van de vissers van onze zeeĂŤn. De keuken is het domein van Gert-Jan Cieremans. Een getalenteerde chef die op ontspannen wijze zijn team aanstuurt. Zijn formulering van smaak luidt: finesse. Hij beheerst vooral de kunst van het weglaten. De pure smaak van de vis inspireert hem tot voortreffelijke culinaire creaties. Alleen vis? Seinpost houdt rekening met elke gast. Ook voor vleesgerechten of een verrassend vegetarisch menu zet hij het vuur hoog. De wijnselectie wordt voortdurend afgestemd op de stijl van de keuken: waarbij de voorkeur uitgaat naar elegante, subtiele en frisse gerechten. Dat resulteert in een wijnkaart die grotendeels bestaat uit Europese wijnen. Ook bij de wijnen uit de nieuwe wereld streven wij naar finesse, elegance en terroir.

Uiteraard zijn gastheer Menno Verhaar en sommelier Randy Linker je niet alleen behulpzaam bij het maken van een keuze, maar ze weten ook als geen ander de kenmerken en culinaire waarde van onze wijnen. De service is vakkundig, open maar toch gereserveerd en vooral erg aardig.

Zeekant 60 2586 AD DEN HAAG Te l . + 3 1 7 0 3 5 5 5 2 5 0 www.seinpost.nl mail@seinpost.nl

2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 34 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 31 8

Klo 741 Te l www info

Nie 74 Tel. ww info


Pieter vA v n de PAvoordt A

bouWkunde

ruArd veltmAAt AA AAt

‘t ArSenAAl

Klooster 2-4 7411 NH DEVENTER Te l . + 3 1 5 7 0 6 1 4 0 7 5 www.theaterbouwkunde.nl info@theaterbouwkunde.nl

Nieuwe Markt 33-34 7 4 1 1 P C DEVENTER Tel. +31 570 61 64 95 www.restaurantarsenaal.nl info@restaurantarsenaal.nl

Op de begane grond van Theater Bouwkunde is Restaurant Bouwkunde gevestigd. Natuurlijk is het restaurant niet alleen de plek waar theaterliefhebbers kunnen eten. Juist de liefhebbers van smakelijk bereid eten en liefhebbers van fijne wijnen komen in het sfeervolle, informele restaurant van Theater Bouwkunde aan hun trekken. Bouwkunde behoort tot de Top 3 van meest duurzame restaurants in Nederland volgens GaultMillau. Bouwkunde krijgt in de gids 12 punten, een hartje voor lievelingsadres, een smiley voor de verhouding prijs-/ kwaliteit- plezier en ook heeft men het groene symbooltje toegekend (een varkentje afgeleid van het logo van stichting varkens in nood). Dit is een symbool voor restaurants die bijzonder hoog scoren op het gebied van duurzame vis, vlees en zuivelproducten. Én wederom bekroond door Michelin met een Bib Gourmand 2012

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak : 6,5

2012 Bib 12 7

In een zijbeuk van de voormalige Mariakerk in de Hanzestad Deventer, met een van de oudste pothuisjes van Nederland in de gevel gebouwd, is ‘t Arsenaal gevestigd. Zoals de naam al doet vermoeden heeft hier ooit de munitie van Deventer gelegen. Binnen zijn een aantal prachtige details bewaard gebleven zoals een stenen wenteltrap en een kapittel van een zuil van de kerk. Het restaurant bestaat uit twee etages waar in het totaal zestig gasten kunnen zitten. Vooral het uitzicht op,en bij mooi weer vanaf het terras, is spectaculair mooi. De oude muren en het groen doet u dromen van een huis in Frankrijk. Chef Ruard Veltmaat en sous Michael van Vliet knikken u vriendelijk toe van uit de open keuken waar zij met trots en vakmanschap de regionale producten met een vleugje Frans/Italiaans doorspekken. Slager Rob Rijks levert in het seizoen het wild en het lam moet u zeker proberen! Gastheer Rob Emaus en zijn vriendin Yolande van den Berg verzorgen u, zoals u dat zelf met gasten zou doen, perfect.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 12

2012 Bib 12

91


Pieter vA v n der borGt

mondriAAn

Ooststraat 6 4357 BE DOMBURG Tel. +31 118 58 44 34 www.restaurantmondriaan.nl info@restaurantmondriaan.nl

Goed eten in een open atmosfeer waar je je welkom voelt, dat is Restaurant Mondriaan in Domburg. Wij koken uitsluitend met de beste producten en bij voorkeur regionaal met het beste wat de markt biedt. We laten ons leiden door het seizoen en proberen zoveel mogelijk met biologische producten uit de regio te werken. Chef Pieter van der Borght kookt zoals Mondriaan schilderde. Strak en met veel fantasie creĂŤert hij gastronomische plaatjes, top in kleur en die bovendien zeer goed smaken. Gastvrouw is Alinda de Visser die de toch grote zaak perfect onder controle houd. Kies een mooi glas wijn, waarbij sommelier Abel van der Sande graag adviseert over de combinatie van de wijn met het gerecht. Lunches voor gezelschappen ontvangen wij graag op aanvraag.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

2012 13 7

Te l

92


jAn GAAStrA

koriAnder

Koriander

Er heerst een aangename gastvrije en pretentieloze ambiance die je al bij de eerste momenten thuis doet voelen. Sttig maar niet stijf en vooral heel gastgericht. De sfeervolle entree, strak gedekte tafels en eigenzinne kunst geven rust en een aangenaam gevoel.

Chef Jan Gaastra heeft zijn metier geleerd in verschillende grote buitenlandse restaurants. Nu, eenmaal op zijn plaats in Drachten terecht gekomen werkt hij al tien jaar juist graag met regionale producten. Paling en snoekbaars uit Wergae, lamsoren en zeekraal van het wad en geitenkaas uit Kollum. Verrassende amuses en een overvloedige kaaswagen maken zowel het begin als het eind van de maaltijd compleet. De gerechten zijn eigentijds, luchtig, met gevoel voor detail en hebben veel smaak. Vrouw Corrie maitre en sommelier geeft warmte en aandacht die het juist zo leuk maken om in dit soort restaurants te verblijven.

Burg. Wuiteweg 18 9203 KK DR ACHTEN Te l . + 3 1 5 1 2 5 4 8 8 5 0 w w w. d e k o r i a n d e r. n l i n f o @ d e k o r i a n d e r. n l

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak :

*

2012

*

13 7

93


Andre vA v n Alten

lA Provence

La Provence

Het restaurant heeft een totaal nieuw interieur gekregen, samen met topstylist Menno Kroon is er een spetterend interieur gerealiseerd. Het internationale interieur sluit perfect aan bij de hedendaagse gerechten van chef André van Alten. Een schitterend terras is de“place to be”bij mooi weer om in de vrije natuur weg te dromen tijdens een romantisch samenzijn of de geest fris te houden tijdens een zakelijke meeting. Gastvrouw Tanja Klok geeft haar vrouwelijke touch aan de bediening waardoor er een fijn evenwicht ontstaat tussen haar en de mannelijke spelers in de bediening.

Sommelier Wilfred Roth heeft de beschikking over een prachtige wijnkelder en zal u graag van advies dienen of een boeiend verhaal vertellen. Veel aandacht voor de wijn/spijscombinaties zoadt het eten en drinken tot een harmonieus samenspel worden.

Ma 552 Te l ww inf

Hoofdstraat 109 3971 KG DRIEBERGEN Te l . + 3 1 3 4 3 5 1 2 9 2 0 www.restaurantlaprovence.nl info@restaurantlaprovence.nl

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 8

Die 62 Tel. ww info


mArc dijkStrA

PromeSSA

Peter vA v n rooij

vAnille

Markt 3-5 5521 AJ EERSEL Te l . + 3 1 4 9 7 5 3 0 5 1 0 www.promessa.nl info@promessa.nl

Diepstraat 1 6245 BJ EIJSDEN Tel. +31 43 409 35 54 www.restaurantvanille.nl info@restaurantvanille.nl

Marc en Jolanda Dijkstra hebben een eigentijds en trendy restaurant in het sfeervolle centrum van Eersel. Een prachtig authentiek pand, een modern doch warm interieur in combinatie met de typisch Brabantse gastvrijheid biedt een ideaal decor voor een heerlijk avondje uit eten. Je vind er een zeer gevarieerde keuken met invloeden vanuit de hele wereld. Promessa heeft twee concepten onder één dak. Je kunt er terecht voor een traditioneel menu, maar in een speciaal gedeelte in het restaurant voor het Anderz eten. Hier zijn niet alleen de kleuren heel anders maar ook het geserveerde eten is anders. Anderz serveert kleinere gerechtjes waarbij het spannend is om per tafel er een aantal te bestellen en dan fijn bij elkaar te proeven. Neem vrienden, familie, collega’s en zakenrelaties mee naar een heerlijke, goed verzorgde avond uit eten. In een gemoedelijke sfeer krijg je een avond die je niet snel zult vergeten.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Vlakbij de Belgische grens vind je het zuidelijkste restaurant van Nederland: Vanille. Gevestigd in een pand van honderd jaar oud in het dorpje Eijsden. In de omgeving vind je huizen en smalle steegjes, zoals je die alleen in Zuid-Limburg tegenkomt. In die historische omgeving is een zeer moderne chef aan het werk. Peter van Rooij was de eerste met een digitale menu- en wijnkaart op de iPad! hét team en dé naam Chef-kok Peter van Rooij komt oorspronkelijk uit de patisseriewereld. Bij het openen van zijn restaurant had het nog geen naam. Hij noemde het naar zijn favoriete ingrediënt: vanille. Samen met souschef Jaap van Wijck en sommeliers Feike Postma en Mark van Hoepen vormt Peter het kleine team dat Vanille maakt tot wat het is: een restaurant waar heel eigenzinnig eigen favorieten worden gekookt en, ook héél belangrijk, vooral met regionale producten wordt gewerkt!

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 15

2012 Bib 15

7

7

95


joHAn vA v n GroeninGe

AvAnt-GArde

Avant-Garde

Gastronomische topprestaties in de ambiance van het Philipsstadion. Dat treft je alleen in Avant-Garde. Een sfeervol Frans restaurant met een moderne, Nederlandse invloed. Onder leiding van Patron Johan van Groeninge heeft het team van Avant-Garde door de jaren heen een eigen culinaire visie kunnen ontwikkelen. Vanuit de lift ( ingang 7, 3e etage) betreedt u de ambiance van Avant-Garde. Culinaire klasse in een sfeervolle omgeving. Praat even bij in de gezellige lounge met open haard, drink een aperitief aan de bar of neem direct plaats in het restaurant. De keuze is aan u! Het restaurant bijzonder stijlvol, eigentijds ingericht. Vanuit het restaurant kan je uitkijken op de grasmat waar bijna tweewekelijks een thuiswedstrijd van PSV gespeeld wordt. Een uitzicht dat je niet vaak tegenkomt. De culinaire droomkeuken van SVH Meesterkok Johan van Groeninge staat bij Avant-Garde. De keuken is geheel ingericht volgens de Avant-Garde kookstijl: Frans met een Nederlandse, moderne invloed. Het is een stijl van tegenstellingen: zacht tegen krokant, koud tegen warm, zoet tegen zuur en bitter. Maar ook klassiekers zoals in hooi en klei gegaarde ossenhaas met kalfswang treft u regelmatig op de kaart aan.

Iedere dag stelt Avant-Garde zich tot doel om met de mooiste en meest verse producten uit eigen regio en buitenland weer verrassende gerechten te creĂŤren. Gerechten die alle zintuigen prikkelen, boeien en u niet meer loslaten.

Frederiklaan 10d 5616 NH EINDHOVEN Te l . + 3 1 4 0 2 5 0 5 6 4 0 w w w.avant- garde.nl avant-garde@avant-garde.nl

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 32 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 30 7,5


Peter koeHn

de kArPendonkS endonk e Hoeve endonkS

Karpendonkse

Sumatralaan 3 5631 AA EINDHOVEN Te l . + 3 1 4 0 2 8 1 3 6 6 3 www.karpendonksehoeve.nl info@karpendonksehoeve.nl

De Karpendonkse Hoeve is een culinair en gastvrij begrip in de regio en daarbuiten. Op een steenworp afstand van het bruisend stadshart is het restaurant rustig gelegen in het groene park de Karpen. Het is een verbouwde oude boerderij, prachtig gelegen in een parkachtige omgeving en met uitzicht over de Karpendonkse plas.

Het restaurant heeft een klassiek gedeelte waar de aloude glorie in terug te vinden is en een nieuw, licht en modern gedeelte grenzend aan het terras. Moderne, comfortabele fauteuils hier, bij ruime ronde tafels met zwaar wit tafellinnen. Het uitzicht over het park is erg mooi. In de zomer zullen is het de moeite om op het terras te lunchen of dineren - veel mooiere plekken zul je in de stad niet vinden. SVH Meesterkok Peter Koehn viert dit jaar een indrukwekkend jubileum: al 30 jaar lang staat de Karpendonkse hoeve onder zijn culinaire leiding en het restaurant mag zelfs al 33 jaar lang onafgebroken een Michelin-ster voeren. De wijnkaart is indrukwekkend, met een groot en divers assortiment wijnen.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 40 Grootspraak : 7

*

2012

*

14 53 7

97


BMW Financial Services

Leasing Financiering Verzekeringen

BMW maakt rijden geweldig

Te l

WILT U OOK 0% BIJTELLING OP UW BMW 5 SERIE? Na alle discussies omtrent bijtelling, is het goed om te weten dat u bij BMW Financial Services altijd 0% bijtelling heeft. Steeds meer zakelijke rijders kiezen voor BMW Service Lease. Dat is privĂŠ leasen met alle voordelen van Operational Lease. Aantrekkelijke, vaste maandbedragen en vrijwel alle kosten zijn inbegrepen. Met als grootste voordeel: altijd 0% bijtelling. Zo rijdt u al een BMW 5 Serie Sedan vanaf â‚Ź 975,- per maand. Kijk voor meer informatie over dit unieke product op bmwfinancialservices.nl

BMW FINANCIAL SERVICES de lease- en financieringsmaatschappij van het huis.

Genoemd leasetarief is incl. btw, excl. vervangend vervoer en excl. brandstof. Het tarief is gebaseerd op een full operational lease voor particulieren met een looptijd van 48 maanden en een kilometrage van 20.000 km per jaar. BMW Service Lease is een product van BMW Financial Services. Getoond model kan afwijken van de standaard uitvoering. Stand 30.11.2011. S.E.&O.


Kom in Emmeloord genieten van het uitzicht en laat u verrassen door onze eigenzinnige gerechten die wij bereiden met kraakverse Hollandse producten én met culinaire inzichten uit de gehele wereld. Paul en zijn team koken op hoog culinair niveau. Volle groenten, net geplukt fruit, vers gevangen vis, pas geoogste schaal- en schelpdieren inspireren de chef-kok tot het creëren van eigenzinnige, verrassende en toch lichte gerechten. Hun basis is de Franse keuken, met invloeden uit Spanje, Italië, Japan en de wereldkeuken. Kenmerkend voor restaurant Sonoy is dan ook het bereiden van lichte en speelse gerechten van Hollandse bodem en uiteraard eigen Polder, met culinaire inzichten uit de gehele wereld. De spannende smaakcombinaties verwerkt Paul tot een harmonieuze creatie. Het mooie, grote menu van restaurant Sonoy, laat gasten in een avond de hele keuken zien.

Sonoy

PAul vA v n StA tAveren Averen

Sonoy

Sonoy restaurant bevindt zich op een unieke locatie: op 40 meter hoogte in de gerestaureerde watertoren in het centrum van Emmeloord. Hier kunt u genieten van een spectaculair uitzicht over de stad, het groene polderland en - bij helder weer - zelfs het IJsselmeer. Deze watertoren werd in 2009 de nieuwe huisvesting van Sonoy, het restaurant waarmee chef Paul van Staveren eind 1998 begon in het havenstadje Blokzijl.

Gastvrouw Jolanda van der Meulen heeft detouwtjes van de service stevig in handen en zorgt er met haar team voor dat je avondje Sonoy net dat ietsje meer heeft.

De Deel 25e 8 3 0 2 E K E M M E LO O R D Te l . + 3 1 5 2 7 2 9 1 7 0 8 www.restaurantsonoy.nl info@restaurantsonoy.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 58 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 51 8

99


cArlo cHAntrel

de zWAAn

met ambitie eigentijdse en

De Zwaan

Hier wordt gewerkt aan

en enthousiasme originele gerechten.

Vanuit een klassieke basis maar in elk menu toch vooruitstrevend te zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met regionale (biologische) seizoensingrediĂŤnten. Denk aan Ettense asperges en aardbeitjes, kaas van boerderijtjes uit de buurt, oesters, kreeft en zeebaars uit de Oosterschelde en Rijsbergs rund, Boerenmeisjes uit Roosendaal en Chocolade uit Zundert. Carlo Chantrel is een gedreven en ervaren Chefkok. Hij werkt graag met regionale producten het liefst van Boeren uit de omgeving zoals zijn oom die heerlijke scharreleitjes verzorgt, maar ook boer Buynsters uit de Bollenstraat die de lekkerste lambada aardbeitjes heeft en Boer Sweep die naast top asperges nu ook wijn aan het maken is. Carlo zoekt altijd naar spannende verhoudingen tussen smaken, maar dat altijd vanuit een klassieke basis. Willem-Jan Klomp is het gezicht van De Zwaan voor wat betreft de organisatie en uitvoering van de bedieningsbrigade. Daarnaast is hij de sommelier. Met veel liefde gaat hij de nodige wijnkastelen en proeverijen af om het beste van het beste voor de wijnkaart te selecteren. Alles wat je wilt weten over de wijnen kan je aan hem vragen en als hij het niet weet dan zoekt hij het op. Hij was Nederlands Kampioen Gastvrijheid in zowel 2004 als 2005.

Markt 7 4875 CB ETTEN-LEUR Te l . + 3 1 7 6 5 0 1 2 6 9 6 www.restaurant-dezwaan.nl info@restaurant-dezwaan.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 87 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 85 8

Soe 816 Te l w w i n

Ma 487 Tel. ww info


tom oudSHoorn

‘t Soerel

cArlo cHAntrel

Het lelijke eendje

Soerelseweg 22 8162 PB EPE Te l . + 3 1 5 7 8 6 8 8 2 7 6 w w w . s o e r e l . n l i n f o @ s o e r e l . n l

Markt 7 4 8 7 5 C B ETTEN-LEUR Tel. +31 76 501 11 37 www.hetlelijkeeendje.nl info@hetlelijkeeendje.nl

Temidden van de uitgestrekte Veluwse bossen, centraal gelegen tussen Epe en Nunspeet, vindt u restaurant ‘t Soerel. Al vele jaren biedt dit eerste klas à la carte restaurant de liefhebber van een verfijnde keuken een scala van culinaire mogelijkheden. Zo staan er, naast de diverse uitgebalanceerde menu’s, het gehele jaar door speciale seizoenspecialiteiten op de kaart. Daaronder bevindt zich natuurlijk ook veel Veluws wild uit de directe omgeving! Het ruime sfeervol ingerichte restaurant beschikt naast een gezellige serre ook over aparte ruimten voor gezelschappen en biedt ‘s zomers de unieke gelegenheid om te lunchen of te dineren op het grote, deels overdekte terras. Wij, Vera en Dick Logtenberg en alle medewerkers, heten u dan ook van harte welkom in ons restaurant.

2011 Michelin: G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak : 7

2012 Bib 13 99 7

Het was zomer en heerlijk buiten. in de zon lag een oud landgoed met diepe grachten. daar zat een eend op haar nest haar kuikentjes uit te broeden. het ene na het andere ei sprong open. maar het laatste ei, het grootste, bleef liggen. maar moeder eend gaf niet op. eindelijk barstte het grote ei. “piep! piep!” zei het jong en waggelde naar buiten. het was groot en lelijk. sinds september 2009 vindt u aan de markt 7 in Etten-Leur bistro het lelijk eendje. hier kunt u terecht voor pure gerechten, in korte tijd geserveerd. gewoon een smakelijke entrecote, een overheerlijk visje of een lekker kippetje met dikke frieten geen toeters en bellen, weinig poeha en tierlantijntjes, maar wel héél lekker!

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib

2012 Bib 11

101


mArtin kruitHoF

de lindeHoF

Beulakerweg 77 8355 AC GIETHOORN Te l . + 3 1 5 2 1 3 6 1 4 4 4 www.restaurantdelindehof.nl info@restaurantDeLindenhof.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 15 Grootspraak : 8

**

102

2012

** 18 11 8

De twee verschiillende sferen, het authentieke restaurant en de lichte zonnige tuinkamer, geven je de mogelijkheid nu en dan in een andere decor plaats te nemen. Als het echt mooi weer is zijn het terras en de tuin plaatjes uit een Engels tuinenboek waarin je heerlijk kan vertoeven. Er is een gezellige wijnkamer waar een chefstable staat en je het ontbijt geserveerd krijgt en in de wijnkelder, die zeker de moeite waard is om eens een kijkje te nemen, is een heuse wijnsociĂŤteit waar regelmatig proeverijen met een lunch worden georganiseerd. Wil je echt eens iets anders dan kan je per sloep de omgeving verkennen terwijl je ondertussen van drankjes en hapjes kan genieten. Echt iets om te doen op een zwoele warme zomerdag.

De Lindehof

SVH Meesterkok Martin Kruidhof en echtgenote Marjan runnen samen met een fijn jong team al een aantal jaren dit prachtige aan het water gelegen restaurant waar gastronomen uit binnen- en buitenland met grote regelmaat aan tafel schuiven. Martin is altijd op zoek naar nieuwe smaaksensaties en tongstrelende combinaties die bovendien een lust voor het oog zijn. En hij vind ze telkens weer. Zorgvuldig bewaren ze de karakteristieke sfeer van het restaurant, handhaven een unieke wijnkaart en serveren gerechten die opwekken tot zintuigelijke verukkingen. Vooral de kruiden uit eigen tuin geven een extra etherische dimensie aan deze keuken. Ze willen je als gast vooral het gevoel geven nergens anders zo welkom te zijn.


De LinDehof tuinbonen 8 lepels dubbel gedopte, runderbouillon, boter

Martin Kruithof

rauwe

tuinbonen,

tomatencompote 10 pomodori tomaten, 1 ui versnippert, zonnebloemolie, 1 theel. tomaten puree, peper, zout, knoflookolie Ontvel de tomaten en snijd ze in vieren. Verwijder het zaad in de tomaten. Draai het raad en de schillen in de blender en passeer dit door een haarzeef. Fruit het uitje aan in zonnebloemolie. Voeg de gehakte tomaten , het tomaten vocht, peper en zout, en als laatste knoflookolie toe. Laat dit zachtjes inkoken tot een dikke compote. basilicum olie 1 bosje basilicumblaadjes, 1 dl zonnebloemolie, 1 dl olijfolie, peper, zout Pluk de basilicum en meng hem met de oliĂŤn in de blender. Breng op smaak met peper en zout. rieslingjus 2 dl riesling, 1 sjalotje, versnipperd, 1 laurier blaadje, Âź teen knoflook, 10 witte peperkorrels, gekneusd, 2 dl visbouillon, 75 g roomboter, 2 lepels opgeslagen room, peper, zout Reduceer de riesling, sjalot, laurier, knoflook en peperkorrels tot een derde. Voeg de bouillon toe en reduceer weer tot een derde. Zeef en monteer met poter en vervolgens met de geslagen room. Breng op smaak met peper en zout spekaardappels 4 aardappeltjes ( Linda`s darling*), 8 plakken gerookt buikspek Snijd de aardappels in staafjes en blancheer ze. Snijd het spek in repen. Omwikkel de aardappelstaafjes met het spek

Wieder-snoekbaars met tomaat, basilicum en rieslingjus

sjalottenpuree 4 sjalotjes, 1 lepel roomboter, zeezout, runderbouillon Schil de sjalotten en snijd ze in fijne ringen. Fruit ze aan in de boter en het zeezout ( zonder te kleuren). Hierdoor komt er vocht vrij. Laat de sjalot afgedekt heel langzoom gaar worden in eigen vocht. Voeg een beetje bouillon tot als er niet genoeg vocht vrijkomt. Pureer de gare sjalotten in de blender en wrijf de puree door een haarzeefje. presentatie 4 mootjes snoekbaars ( gewicht naar keuze), 2 sjalotjes, versnipperd, zonnebloemolie, peper, zout, paneermeel Fruit de versnipperde sjalotjes in wat zonnebloemolie. Bestrooi de snokbaars met peper en zout en bak hem aan 1 kant goudbruin op de sjalotjes, zodat ze licht carameliseren (langzaam anders worden ze zwart!). Draai de snoekbaars om en bedek met een laagje tomatencompote. Besprenkel met een beetje basilicumolie en strooi hierover ook wat paneermeel (dat houdt alle sap lekker bij elkaar). Gaar in de oven op 180 graden ( tel ca. 1 minuut gaartijd per centimeter dikte). Maak ondertussen de rieslingjus warm, bak de aardappelstaafjes. stoof de tuinbonen in wat boter en runderbouillon en verwarm de sjalottenpuree. Schik op de borden. Schuim de saus op en serveer.

103


Solo

moHAmed el HAroucHi

De Noord Afrikaanse keuken is een smeltkroes van Spaanse, Moorse, Turkse, Afrikaanse en Arabische invloeden. Kruiden en specerijen vormen een wezenlijk onderdeel van deze interessante keuken waarin veel valt te ontdekken. Natuurlijk loopt er top personeel nij Solo. Een geweldige chef, een super sous-chef, mega keukenpersoneel en top bediening. Tot aan de parttimers (ambulanten) toe, zo bleek. Onze Maas, die ooit in de keuken begon, maar het na twee dagen toch leuker in de bediening vond, mag zich Europees Top-barista noemen. Bij de wedstrijden van de Association Europeenne des Ecoles Hotellerie et de Tourisme kreeg hij de gouden plak op dit onderdeel. Toch knap. Uit 33 landen waren er zo’n 700 deelnemers verdeeld over meerdere onderdelen. Nu weten wij, als Maas koffie zet hoef je er geen koekje bij, het is een traktatie op zich. MaÎtre Vincent Ploegaert en sommelier Job Seuren draaien op eenzelfd perfecte manier de voorzijde van dit unieke restaurant waar je als oprechte gastronoom toch ooit eens gegeten moet hebben. 2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 47 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 49 7,5

Solo

Zusterhuis 1-2 4201 EH GORINCHEM Te l . + 3 1 1 8 3 6 3 7 7 9 0 w w w. r e s t a u r a n t s o l o. n l i n fo @ re s t a u r a n t s o l o. n l

De kennis en warmte van de Noord Afrikaanse keuken delen, niet alleen met gasten, daarmee in het achterhoofd hebben Bresc en Mohamed El Harouchi de handen ineen geslagen om de gastronomiewereld te verrassen met de warmte van de Noord Afrikaanse keuken.

Oud 971 Te l ww fb.nh


GerloF cAStelein

‘t GerecHt

Oude Boteringestraat 43-45 9712 GD GRONINGEN Te l . + 3 1 5 0 3 1 8 1 2 2 2 www.bistrohetgerecht.nl fb.nhhoteldeville@nh-hotels.com

Bistro ‘t Gerecht is een van de klassiekers onder de restaurants in Groningen. Al bijna 15 jaar wordt hier op hoog niveau gekookt. Je vind het restaurant in een van de oudste straten in het centrum van Groningen; de Oude Boteringestraat. Het restaurant is door zijn inrichting in de stijl van Parijse bistro’s uitermate geschikt voor zowel een zakelijk diner als een romantisch diner voor twee. Bistro ’t Gerecht is samen met NH Hotel De Ville gesitueerd in twee historische panden in het centrum van Groningen. Hierdoor biedt ons restaurant ook de mogelijkheid tot complete arrangementen. Onze eigentijdse Frans Mediterraans georiënteerde keuken onder leiding van Gerlof Castelein, kent sterke seizoensinvloeden en legt de nadruk op elegante salades, verse vis, de beste steak & frites van de stad en kreeften uit het eigen homarium

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12

105


jeAn micHel HenGGe

muller

Muller

Grote Kromme Elleboog 13 9712 BJ GRONINGEN Te l . + 3 1 5 0 3 1 8 3 2 0 8 www.restaurantmuller.nl info@restaurantmuller.nl

Het restaurant gooit in september 2011 het roer om. Chef-kok Jean-Michel gaat alleen verder zónder personeel. Elke avond bereidt hij een 4-gangen menu voor maximaal 8 personen. Hiermee wordt Muller het kleinste restaurant van Nederland. Weg zijn de witte en zwarte brigade, de trotse Fransman doet het nu alleen. De reden? Hij wilde plezier houden in zijn werk. Niet omdat hij dat al kwijt was, nee, ‘vóórdat dat zou gebeuren’. Het is een ode aan Mémé, die vroeger toen chefkok Jean-Michel nog kind was bij hem thuis kookte en hem interesseerde voor het vak en inspireerde voor het concept van zijn restaurant. Ze leerde hem ruiken en proeven en hij mocht haar helpen. Restaurant Muller is een klassiek, chique restaurant met een mooie kaart waarop o.a. seizoensgerechten en specialiteiten te vinden, zoals lamsrug in zoutdeeg. De acht tot tien personen die een plekje in zijn knusse en chique restaurant bemachtigen, kunnen zijn als altijd classique Franse gerechten verwachten. En ook nu zal hij zijn kruiden en groenten zo veel mogelijk zelf blijven plukken.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 8

*

2012

*

15

Te l


mArk GrAt AtA At tAmA

ml

Restaurant ML is gevestigd in een prachtig verbouwd rijksmonument uit de 17e eeuw aan de Kleine Houtstraat 70 te Haarlem. De inrichting is een geslaagde samensmelting van het haast Anton Pieck achtige gebouw met moderne elementen. De schitterende binnentuin alleen al is de moeite van een bezoek waard waar in de zomer kan worden genoten van een heerlijke lunch of diner. Op de eerste verdieping is er een ruimte voor vergaderingen en private dining tot ongeveer vijftig personen. Elke dag wordt er met liefde gekookt en gezocht naar verrassende smaakcombinaties. Chef Mark Gratama laat zich inspireren door het moment, de seizoenen en het aanbod op de verschillende markten. Creatief, gedetaillerd en op smaak bereid laat hij zien waarom ML zo gewaardeerd wordt door de gasten en critici.

ML

Liane Gratema is de charmante en bekorende gastvrouw die een team van schitterende jonge mensen om haar heen heeft verzameld. De spontaniteit van deze jeugd, en zeker ook het professionalisme, zorgt voor een ontspannen en fijne sfeer die wonderwel aansluit bij het decor en de gerechtjes uit de keuken.

Voor private dining kunt u terecht op de eerste verdieping. Vanuit deze ruimte heeft u een prachtig uitzicht op de rustieke binnentuin.

Kleine Houtstraat 70 2011 DR HAARLEM Te l . + 3 1 2 3 5 3 4 5 3 4 3 w w w. r e s t a u r a n t - m l . n l info@restaurant-ml.nl

2011 Michelin G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

13 91 7

107


Het oude rAAdHuiS dAvey vey Adler Dorpsstraat 22 4661 HP HALSTEREN Tel. +31 164 68 40 76 restauranthetouderaadhuis.nl info@restauranthetouderaadhuis.nl

108

Gevestigd in het oude gemeentehuis van Halsteren bevindt zich het Restaurant “Het Oude Raadhuis”. Op deze unieke locatie, in een gebouw met historie en volledig in oude glorie hersteld, worden gerechten geserveerd, gebaseerd op de Franse en Nederlandse keuken. De wijnkaart nauw afgestemd op de menukaart en het deskundige personeel adviseert je graag over de Exclusievere wijnen op de kaart! Geen sterallures, gewoon hoge kwaliteit voor een normale prijs. Restaurant “Het Oude Raadhuis” biedt U een avondje uit in een sfeervolle ambiance, Lekker en verrassend eten en als bediening vriendelijk en attent personeel! Ook voor een lunch met vrienden, familie of zakenpartners bent U hier van harte welkom! Tevens is de mogelijkheid om te trouwen in oude stadhuis bewaard gebleven, maar nu inclusief de mogelijkheid tot het houden van een receptie of intiem diner.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13


jAAP iStHA

de bokkePruik

Kooklessen in de keuken van De Bokkepruik Maar als je nu zelf wilt koken? Dat kan! Jaap Istha begeleid je graag in het koken en leert je de fijne kneepjes van het vak tijdens een speciale kookles. Huisgemaakteproducten Je kan ook thuis genieten van de heerlijke lekkernijen van ‘De Bokkepruik’. In de receptie vind je huisgemaakte producten te koop. Wat te denken van de heerlijke verschillende soorten jam! Het hotel beschikt over 23 comfortabele kamers, rustig gelegen in een dependance, omringd door een fraaie tuin achter het restaurantgebouw. Bij de hotelkamers is een beschutte parkeerplaats aanwezig voor de hotelgasten.

Hessenweg 7 7771 CH HARDENBERG Te l . + 3 1 5 2 3 2 6 1 5 0 4 www.bok kepruik.nl bokkepruik@planet.nl

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 78 Grootspraak : 7

*

2012

*

15 79 7

De Bokkepruik

De Bokkepruik is gelegen aan de Hessenweg,omringd door een grote tuin met eeuwenoude bomen is het nog steeds een oase van rust in de bebouwde kom van Hardenberg. Op steenworp van het hotel vindt u de bossen van Overijsselse Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug waar u naar hartelust kunt genieten van de rust en de prachtige natuur. Chef-patron Jaap Istha stond al van jongs af aan bij zijn grootmoeder in de keuken en leerde bij zijn oom op jonge leeftijd het banketbakkersvak. Tot de specialiteiten van het huis behoren lichtgebakken Coquilles Saint Jacques met gesmoorde prei en twee sauzen, Sallands ree met paddestoelen en Hardenbergse paddestoelensoep.

109


rik jAnSmA

bASiliek

Basiliek

Rik Jansma en Andrea van Zoomeren hebben sinds 2006 niet stil gezeten in hun prachtige voormalige Agnietenklooster met de oude gewelven, hoge zwarte staldeuren en Romaanse ramen met modern glas-in-lood. Binnen de ruwe bakstenen muren is het strak maar comfortabel. Buiten biedt het terras uitzicht op de monumentale vischmarkt met trapgeveltjes en klinkers.

Chef Rik verteld u zelf aan tafel wat hij te bieden heeft die dag. De basis is de Franse keuken met moderne interpretaties en invloeden uit de hele wereld. Onverwachte smaakcombinaties, meerdere bereidingen van een ingredient, desserts die uit vier of vijf onderdelen bestaan, dat is Basiliek. Er wordt gewerkt met verse seizoens- en streekgebonden producten en ingrediĂŤnten. Zoals in het voorjaar het lam uit Hierden en in de winter het Veluws hert. Groente komt uit de regio, kruiden zoveel mogelijk uit de eigen tuin, de harde kazen en boerenzuivel komen van om de hoek. Basiliek heeft een eigen boek gemaakt en in de kookstudio kan je de kneepjes van het vak leren. Dat kan individueel maar ook als groep van ten hoogste negen personen zodat de chef persoonlijke aandacht kan garanderen. Uniek is de webshop waar je van alles kan bestellen zodat je thuis kan genieten van de meeste lekkernijen uit het restaurant. De prijzen zijn laag dus het is verleidelijk om het eens te proberen.

Vischmarkt 57a 3841 BE HARDERWIJK Te l . + 3 1 3 4 1 4 1 5 2 9 0 www.restaurantbasiliek.nl info@restaurantbasiliek.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 65 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 59 8

Vis 384 Te l w w i n


Wim zWAArt

rAt AtA tAtouille Atouille

Vischmarkt 6 3841 BG HARDERWIJK Te l . + 3 1 3 4 1 4 3 1 2 5 6 w w w . o l i v i o . n l i n f o @ r t t l l . n l

Een modern restaurant op het Culinaire plein van Harderwijk met goed eten en een fijne sfeer, daar draait en gaat het om bij Ratatouille: onze gasten, u een heerlijke avond bezorgen. Zodra u na het parkeren onder de oude Vischpoort door loopt, beland u op de Vischmarkt, een Historische markt met prachtige gevels, lindebomen, de sfeer van oud en vertrouwd. Hier, op “Het Culinaire Plein” van Harderwijk bestaat Ratatouille sinds maart 2004, Begonnen als Bistro Ratatouille, maar anno nu een modern restaurant, waarbij de naam Ratatouille al een Franse keukenbasis doet vermoeden en de talloze ingrediënten zijn dan ook kleurrijk weergegeven op het grote schilderij in het restaurant. De open keuken speelt ook een heerlijke rol, een mooi samenspel om naar te kijken, en voor de chef, SVH Meesterkok Wim Zwaart, die kookt niet voor tafel 4 maar voor jouw, de gast, dat zorgt voor gevoel, liefde en passie, en dat proeft je.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 12

111


micHel vAn v der kroFt

‘t nonnetje

‘t Nonnetje

Vischmarkt 38 3841 BG HARDERWIJK Te l . + 3 1 3 4 1 4 1 5 8 4 8 w w w.hetnonnetje.nl info@hetnonnetje.nl

’t Nonnetje is een sfeervol intiem restaurant, gelegen in de oude binnenstad van Harderwijk aan de Vischmarkt, een pittoresk plein achter de boulevard. De keukenformule, waarin Menu Alliance centraal staat, bevat verfijnde seizoensgebonden en streekgebonden gerechten met een Frans-internationale basis.

Patron Robert-Jan Nijland verheft gastvrijheid tot kunst door zijn persoonlijke en ongedwongen benadering. Met een fijn oog voor detail zorgt hij ervoor dat het zijn gasten aan niets zal ontbreken in ‘zijn’ huis.

SVH Meesterkok Michel van der Kroft fantaseert, denkt en droomt over koken. Hij bruist van enthousiasme en legt zijn ziel op elk bord. Koken vanuit zijn eigen identiteit is voor hem heel belangrijk en dat proeft je. De kookstijl van Michel, die is bekroond met een Michelinster, 16 punten Gault Millau, plaats 40 in de Top 100 van LEKKER en een 7,5 in wijn/restaurant gids Grootspraak, laat zich het beste omschrijven als een inventieve lichte stijl met een zeer persoonlijke signatuur. Uitgangspunt zijn de mooiste en pure biologische seizoensproducten die land en zee te bieden hebben. Van deze producten bereidt Michel, samen met zijn brigade, originele en verrassende gerechten waarbij ‘de smaak’ altijd het belangrijkste is.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 62 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 40 8

Te l .


tonny berentSen

de kromme diSSel

Restaurant de Kromme Dissel is sinds 1971 ieder jaar door Michelin bekroond, een absoluut record in Nederland. Afgelopen jaar is deze bijzondere mijlpaal gevierd. Dat gebeurde met een proeverij van gerechten van de vier Chefs die de afgelopen vier decennia de scepter zwaaiden. De keuken van het sfeervolle restaurant, ondergebracht in een Oud-Saskische boerderij, zet in gastronomisch opzicht al jarenlang de toon met culinaire prestaties op absoluut topniveau. De laatste tien jaar onder de bezielende leiding van chef Tonny Berentsen. Maar Berentsen blijft wakker en bij de tijd! De keuken is inventief, geraffineerd en speelt in op de trends door te werken met veel regionale specialiteiten en producten uit de omgeving. De wijnkaart is mooi en aangepast aan hetgeen de chef brengt zonder onoverzichtelijk te worden of je te beperken in je keuze. Maak een culinaire avond compleet met een overnachting bij Bilderberg Hotel Klein Zwitserland. Geniet van een culinaire avond, overnacht in een comfortabele hotelkamer en sluit af met Het Bilderberg Ontbijt.

Klein Zwitserlandlaan 5 6866 DS HEELSUM Te l . + 3 1 3 1 7 3 1 3 1 1 8 w w w. k r o m m e d i s s e l . n l klein-zwitserland@bilderberg.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 77 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 69 8

De Kromme Dissel

Luxe meubilair, servies in stijl met het huislogo en met het kleurtje dat ook in de gordijnen en vazen terugkeert. Een knappend haardvuur, mooie vloer van estrik, veel kaarslicht, gedempte muziek, een hoge eiken balkenkap, verse bloemsierkunst, chic bestek en glaswerk.

113


Huub vA v n der velden

cHevAl blAnc

Cheval Blanc

Jan van Goyenstraat 29 2102 CA HEEMSTEDE Te l . + 3 1 2 3 5 2 9 3 1 7 3 w w w. c h e va l - b l a n c. n l info@cheval-blanc.nl

Restaurant Cheval Blanc is sinds oktober 1996 gevestigd in de Jan van Goyenstraat te Heemstede, een kleine winkelstraat tussen de Heemsteedse Dreef en de grens met Haarlem-Zuid. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Het Restaurant is vernoemd naar het beroemde wijnhuis uit de St-Emillion in de Bordeaux: Château Cheval Blanc, dat bekend staat om zijn uitstekende Grand Cru’s. Het team van restaurant Cheval Blanc hanteert een formule waarbij gastvrijheid en dienstverlening voorop staan. Of het een feestelijk diner betreft, een informeel zakenoverleg of ‘even samen lekker eten’, het team van Cheval Blanc geeft service op maat.

Het team in de keuken is jong, ambitieus en goed op elkaar ingespeeld. Chef Huub van der Velden (sinds 1997 bij Cheval Blanc) is een ware kunstenaar met een eigen stijl en smaak die garant staat voor een continue kwaliteit van zijn keuken. Het team laat zich inspireren door seizoens gebonden producten, vergeten groenten en maakt verrassende creatieve variaties op klassiekers. Dit komt voornamelijk naar voren in de diverse moderne en klassieke kooktechnieken die toegepast worden. Ieder gerecht wordt met zorg bereid en kent zijn eigen garnituur waarvan ieder onderdeel op smaak wordt gebracht. Het uiteindelijke resultaat zijn tongstrelende gerechten. Om de 3 maanden verzorgt Brauckmann-art een andere expositie in het restaurant.

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

14 7

Gro 210 Te l land info@

Laa 64 Tel. ww gen


lAndGoed GroenendAAl PAtrick ScHuijt

cHArdiné

mAriomAASSen&SerG erGe GebrA rAn AnS nS

Groenendaal 3 2104 WP HEEMSTEDE Te l . + 3 1 2 3 5 2 8 1 5 5 5 landgoedgroenendaal.nl info@landgoedgroenendaal.nl

Laanderstraat 27 6 4 1 1 VA HEERLEN Tel. +31 45 571 42 41 www.chardine.nl genieten@chardine.nl

Het Groenendaalse bos in Heemstede herbergt een geheimtip: Landgoed Groenendaal. Verscholen tussen de eeuwenoude bomen ligt het monumentale koetshuis dat tegenwoordig dienst doet als multifunctionele locatie met een fijn restaurant. Hoewel het gebouw uit de achttiende eeuw stamt, herinnert de inrichting zeker niet aan vervlogen tijden. Landgoed Groenendaal is modern met allure en een vleugje nostalgie.De klassieke Franse keuken is de basis van de veelzijdige gerechten. Vaak met Mediterrane invloeden of een Oosters tintje en altijd bereid met dagverse ingrediënten. Een verblijf op Landgoed Groenendaal staat in het teken van ‘lekker genieten’. Van elkaars gezelschap, een mooi glas wijn, bijzondere gerechten en de prachtige natuur. Door de vele openslaande deuren ervaart men al snel de rust en de intimiteit die de prachtige natuur van het Groenendaalse bos met zich meebrengt.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Restaurant Chardiné is een stijvol ingericht restaurant waar topgastheerschap gecombineerd wordt met een culinair hoogstaande keuken. Chef Serge Brans en gastheer Pascal Vos zien het als een uitdaging je gastronomisch te mogen verwennen tegen eerlijke prijzen. De nadruk van de gerechten ligt duidelijk op “the locals” en dat zie je terug op de menukaart. Belgisch Blauw Wit, hoeveeitjes, mergelchampignons, maar ook lekkers van elders vind een plaatsje in de keuken van Serge. Je kan terecht van dinsdag t/m vrijdag voor een snelle lunch. Voor gezelschappen zijn er besloten ruimtes waar je niet alleen kan lunchen of dineren maar, indien gewenst, in de tussenliggende periode kunt vergaderen.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 15

2012

115


nico boreAS

boreAS

Boreas

SVH Meesterkok Nico Boreas en echtgenote Sonja hebben hard gewerkt om een bijzondere ambiance voor hun gasten te creëren: een sfeervol pand uit 1916 gecombineerd met modern meubilair en een aparte lounge met gezellige open haard voor het nuttigen van een aperitief. Gastvrouw Sonja Boreas en chefkok Nico Boreas zijn sinds september 2001 eigenaar van Restaurant Boreas. Dit pand dateert uit 1916 en is gelegen in Heeze, de “Parel van Brabant” nabij Eindhoven. In het moderne en sfeervolle interieur voert de gezelligheid de boventoon en hebben de gasten echt de indruk welkom te zijn.

Jan Deckersstraat 7 5591 HN HEEZE Te l . + 3 1 4 0 2 2 6 3 2 3 2 www.restaurant-boreas.nl restaurant.boreas@planet.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 10 Grootspraak : 8,5

**

116

2012

** 19 12 9

In de keuken wordt met ambitie en enthousiasme gewerkt aan eigentijdse en vooral originele gerechten. Restaurant Boreas wordt bemand door een enthousiast en bevlogen team. Zowel in de keuken als in de bediening werkt men gepassioneerd om perfectie te bereiken. Door het hoge professionalisme ontbreekt het je hier aan niets en wordt je zowel zakelijk als prive met alle egards omringt.

Er worden regelmatig speciale avonden georganiseerd waarbij er voor een specifiek thema wordt gekozen. Dat varieerd van Italiaans en een champagnediner tot een gastronomisch avontuur van negen kleine gangen. Soms een speciaal verrassingsmenu maar ook wel eens een “best of” vijf gangenmenu. Boreas staat aan de top van de Nederlandse gastronomie en doet dat met de typische Zuid-Nederlandse charme en overtuiging.


boreAS

kreeftenjus 300 g fijn gemalen soepkreeft, 50 g fijngesneden sjalot, 35 g fijngesneden knolselderij, 35 g fijngesneden bleekselderij, 15 g fijngesneden knoflook, 50 g fijngesneden champignons, 25 g roomboter, ½ dl olijfolie, 30 g tomatenpuree, 2 g ras-el-hanout, 50 g cognac, 50 g rode port, 3½ dl gevogeltebouillon, 35 g roomboter in blokjes gesneden

nico boreAS

Zet alle fijn gesneden groenten aan in de olijfolie zonder te kleuren gedurende 5 minuten. Voeg 25 g roomboter en de ras-el-hanout toe en zet verder aan gedurende 5 minuten. Voeg de fijngemalen soepkreeft en tomatenpuree toe. Blijf goed roeren. Blus met de cognac en rode port. Laat koken tot het vocht geheel verdampt is en voeg dan de gevogelte bouillon toe. Laat 20 minuten zachtjes koken.Wrijf door een zeer fijne zeef en kook in tot 2 dl. Monteer met de 35 gram koude boter. Zet warm tot gebruik. limoenolijfolie 50 g limoenolie, 180 g olijfolie, 30 g chardonnayazijn, ½ groene piment, 2 lamellen, limoenschil Voeg de limoenolie, olijfolie en azijn bij elkaar zonder te roeren. Snijd de limoenschil in zeer fijne brunoise. Blancheer drie maal in kokend water met ruim zout. Laat op een zeef uitlekken. Snijd de piment zonder zaadjes in zeer fijne brunoise en voeg samen met de limoenschil bij de olie. Bewaar tot gebruik. court bouillon 3 l water, 3 dl witte wijn, 2 dl cognac, 150 g fijngesneden bleekselderij, 1 bol knoflook, gehalveerd, 150 g fijngesneden sjalot, 20 g gekneusde peperkorrels Breng de ingrediënten voor de court bouillon aan de kook en laat 15 minuten trekken. Breng opnieuw aan de kook. Kook hierin de kreeft drie minuten, haal eruit en plaats in een rookoventje. Rook vier minuten. Draai het vuur onder het rookoventje uit en rook nog 3 minuten verder. Haal de kreeft eruit en laat vier minuten afkoelen. Haal de kreeft uit de schaal en portioneer. Bewaar tot gebruik. risotto crème 400 g gare risotto, 125 g crème fraîche, 65 g mascarpone, 60 g geraspte parmezaan, 250 g gevogelte bouillon, zout Doe de warme gare risotto in een thermoblender en pureer. Voeg langzaam de warme gevogelte bouillon toe zodat een gladde massa ontstaat. Voeg als laatste de crème fraîche, mascarpone en geraspte Parmezaansekaastoeenblendernog2minutenfijn.Wrijfderisottocrème door een fijne zeef. Breng op smaak met zout. Houd warm tot gebruik. De risottocrème kan ook van te voren gemaakt worden. Eventueel bij het opwarmen nog een beetje gevogelte bouillon toevoegen.

BOVEN SPECERIJENDAMP GEGAARDE TARBOT MET GEROOKTE KREEFT EN EEN CREME VAN RISOTTO RIJST

stoomvocht voor in de stoomkoker 5 dl gevogeltebouillon, 2 dl witte wijn, 8 g ras-el-hanout, 3 teentjes knoflook, 3 g gekneusde, zwarte peperkorrels serveren 2 tarbotmoten op de graat met vel van 400 g, 1 kreeft van 500 g, 12 groene asperges, olijfolie, zout, peper, rookmeel Schil de asperges en kook ze in ruim water met zout (per liter water 8 gram zout). Spoel direct koud. Stoof ze even op met wat boter, peper en zout. Wij gebruiken voor de tarbot een speciaal ontwikkelde aardewerk schaal. De tarbot wordt dan 16 minuten gestoomd op 83°C. Daarna 25 minuten laten rusten op 60°C. Voor het serveren nog 6 minuten stomen op 83°C. Serveer de asperges en risottocrème naast elkaar op het bord. Leg de tarbot op de asperges. Verdeel de kreeft en nappeer deze met de kreeftenjus. Lepel de lauwwarme limoenolie over de tarbot en serveer direct.

117


ton kouWenberG

kouWenberG’S

Ad rijnen

Het kookHuyS

CT Storkstraat 18 7553 AR HENGELO Tel. +31 74 291 00 66 kouwenbergsrestaurant.nl info@lansinkhotel.nl

Vrijthof 27 5081 CB HILVARENBEEK Te l . + 3 1 1 3 5 0 5 1 4 3 3 www.kookhuys.nl info@kookhuys.nl

118

Genieten van een mooi diner en gastvrije service in een unieke omgeving. Nagenieten in een comfortabele suite en na het opstaan een overheerlijk ontbijt. Ton Kouwenberg verwoord zijn keuken als volgt: Omdat we altijd op zoek zijn naar de allerbeste producten voor onze keuken, kwamen we bij toeval terecht bij de Groentuin van SWB in Hengelo. Samen met hen ontwikkelen we groenten en kruiden van oerrassen en “vergeten” groenten. Een unieke samenwerking met als uitgangspunt pure perfectie. Omdat we met deze mooie producten mogen werken, gebruiken we ze ook zo puur mogelijk om een duidelijke en eerlijke impressie te geven. We leren van elkaar over smaak, achtergronden en seizoenen en we ruiken, plukken, proeven en voelen aan al die juweeltjes. Vroeg in de ochtend gaan we de groenten en kruiden oogsten. In de keuken worden ze verwerkt en ‘s avonds bereid in de gerechten. Niets is lekkerder dan zo puur en vers te eten: je proeft de passie op je bord.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Auberge ‘t Kookhuys was vanouds een dokterswoning in Hilvarenbeek. Ad en Susanne Rijnen hebben met smaak én met oog voor architectuur en detail de voormalige dokterswoning getransformeerd tot een sfeervol restaurant. Stijlvol en chique gaan er samen met een ingetogen karakter. In Auberge Het Kookhuys kan in diverse settings worden genoten van culinair hoogstaande gerechten. Het à la carte restaurant biedt eventueel plaats aan grotere gezelschappen, de voormalige spreekkamer heeft een wat intiemer, zelfs multifunctioneel, karakter. Openheid is troef bij Auberge Het Kookhuys. Iedereen die binnenkomt wordt, door het raam in de gang naar het restaurantgedeelte, een kijkje in de keuken gegund. Overheerlijk en verrassend zij de sleutelwoorden in relatie met de creaties van de koks. De ruime keuken leent zich uitstekend voor kooklessen. De gasten gaan dan zelf aan de slag in de uitstekende geoutilleerde keuken en het is vaak verbluffend om te zien met welk resultaat een kookles wordt afgesloten.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Te l


lAkeS

erik de boer

Lakes

Dit magnefieke restaurant van Majid Fitouri en chef Erik de Boer is een pareltje te midden van het grote omroepland. Het monumentaal pand van Willem Marinus Dudok is ingrijpend verbouwd. Interior Designer, Suzanne Loggere heeft met haar geheel eigen stijl een luxe ambiance neergezet. Het geheel ademt daardoor een internationale, hip-chique sfeer uit met veel zwart en zilver. Bij binnenkomst wordt u betoverd door de rijke luxe uitstraling van het interieur. Hier heerst een internationale, hip-chique sfeer. De loungeruimte met de open haard is een ideale plek voor een aperitief of digestief. Het ruime terras aan het water met gevlochten stoelen en zwarte parasols biedt uitzicht over de haven en de roeivereniging. Er wordt inventief gekookt en niet geschuwd om verrassende combinaties te maken. Zoals Gebakken ganzenlever, nougatine van cashew noten en peper, appel, brioche, siroop van koffie en saus van calvados of Kabeljauw met hutspot en truffel, canneloni van wortel en ossenstaart, krokante langoustine, zilverui en saus van langoustine. De wijnkaart is aangenaam groot en gevarieerd met een aardige keuze in dessertwijnen en magnums. Er zijn “Lakes Favourites� die voor iedere gelegenheid en beurs een aangename wijn bieden. Reserveer eens de sloep voor de aperitief. Een bijzonder aangename ervaring die u niet snel ergens anders meemaakt.

Vreelandseweg 50 1 2 1 6 C H H I LV E R S U M Te l . + 3 1 3 5 5 7 7 9 9 9 6 w w w.restaurantlakes.nl info@restaurantlakes.nl

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

14 7,5

119


jordy jAmeS

SPAnderSHoeve

erik de mönnink

de SWArte ruijter

Bussumergrintweg 46 1217 BS HILVERSUM Tel. +31 35 621 11 30 www.spandershoeve.nl info@spandershoeve.nl

Holterbergweg 7 7451 JL HOLTEN Te l . + 3 1 5 4 8 5 9 6 6 6 0 www.deswar teruijter.nl i n f o @ s w a r t e r u i j t e r. n l

120

Onderga het welkom zijn bij Spandershoeve. Spandershoeve is met 40 jaar het oudste Indonesische restaurant in Nederland. En een begrip in het Gooi. Het restaurant van mevrouw Boerenkamp en zoon Guido is de plek voor liefhebbers en fijnproevers van de Indische keuken. De inmiddels 80 jarige mevrouw Boerenkamp is nog steeds de diva in de keuken, iedere ochtend bereidt zij de kruidige boemboe’s (dit zijn gemengde kruiden) en de gerechten. Op zijn beurt verzorgt chef kok Jordy James de gerechten voor u en gastheer Richard Leow ziet erop toe dat al uw zintuigen gestreeld worden qua sfeer, smaak en geur ! Uniek in Nederland, de Cinklack lunch! “Indonesische tapas” op een Balinese drakenboot. Een diversiteit van gerechten zoals; saté’s, vlees en groentengerechten.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Middenin de bossen, op slenterafstand van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, ligt restaurant en hotel De Swarte Ruijter van gastheer en gastvrouw Erik en Esther de Mönnink. Deze rietgedekte villa uit de jaren dertig van de vorige eeuw geldt als een van de mooiste plekjes op de Holterberg. De statige uitstraling wordt binnen vertaald in een verrassend design waar het prettig tafelen is. Openslaande deuren leiden naar de riante buitenterrassen rondom dit voormalige theehuis. Vanaf de grote stamtafel heeft u zicht op de half open keuken waar gewerkt wordt met dagverse producten, zoveel mogelijk van speciale adresjes uit eigen streek. Onze kookstijl is puur. Er wordt gekookt met oog voor detail, kleur, smaak en presentatie. De Swarte Ruijter is een luxe hotel met tien bijzonder gelegen suites, waar u tot rust komt en culinair op niveau geniet. Ook voor besloten diners, feesten of vergaderingen is De Swarte Ruijter het juiste adres.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 15

For 745 Te l ww inf


bAStiAAn PruijSSen

HooG Holten

For thaarsweg 7 7451 JS H O LT E N Te l . + 3 1 5 4 8 3 6 1 3 0 6 w w w.hoogholten.nl info@hoogholten.nl

Verscholen in de bossen van natuurgebied De Sallandse Heuvelrug, ligt Restaurant & Hotel Hoog Holten van Remco en Hanneke Vermeulen. Niet voor niets begint onze naam met Restaurant: lekker eten, een mooi glas wijn en lang tafelen, dat is culinair genieten. Er wordt door chef-kok Bastiaan Pruijssen internationaal en verrassend gekookt. Naast een wisselende à la carte kaart, kunt u ook kiezen voor een Jeunes Restaurateurs surprise menu of het Bib Gourmand menu. Gastheer Joseph Dovermann zorgt voor een mooie passende wijn bij de gerechten. Het terras behoort tot de mooiste plekjes van Nederland. Binnen is het behaaglijk in de ruime lounge, de intieme bibliotheek of het restaurant met de bijzondere ovale vorm. En dan blijven logeren‌ 24 gastenkamers van comfortabel tot heerlijke luxe!

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2011

2012 Bib

121


edWin vinke

de kromme WAter A GAnG

Slijkplaat 6 4513 KK HOOFDPL AAT Te l . + 3 1 1 1 7 3 4 8 6 9 6 www.krommewatergang.nl info@krommewatergang.nl 2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 50 Grootspraak : 7,5

*

122

2012

** 18

35 9

SVH Meesterkok Edwin Vinke: Hoe goed je kookt hangt af van allerlei factoren: techniek, materiaal, ingrediënten... Vooral de ingrediënten spelen een belangrijke rol. We zijn altijd op zoek naar verse eerlijke producten. Meestal net om de hoek, soms een stuk verder weg. We vechten er iedere middag en avond weer opnieuw voor om iedereen tevreden en onder de indruk ons restaurant te laten verlaten. Dus koken voor mij is: met smaak, passie en alles wat in mijn vermogen ligt, u, onze klant, zodanig te verrassen dat u snel weer terug wilt komen’. Aan de achterzijde van het restaurant is een uitgebreide watertuin. Op het overdekte terras ervaar je een oase van rust.

De Watergang

Blanche: Gastvrijheid? ‘Vriendelijk en gemoedelijk zijn’ dat was de eerste stap. De vakkennis komt later wel, dat duurt enkele jaren. Onwetendheid heeft intussen na vele cursussen en opleidingen plaats gemaakt voor professionaliteit. Weten hoe je allerlei verschillende mensen moet benaderen, herkennen en goed verzorgen. Nu is het voor mij een dagelijkse bezigheid, eerlijk zijn en oprecht dat is heel belangrijk en vooral plezier in je werk uitstralen, maar dat gaat natuurlijk vanzelf. Samen met Mike, Maarten, Eliza, Arianne en Sinedu streven we ernaar om het u zo comfortabel en plezierig mogelijk te maken. U een onvergetelijke middag of avond bezorgen, dat is ons doel. Dus gastvrijheid is voor mij iets waarmee je geboren wordt, het zit in je of het zit niet in je!


de kromme WAter A GAnG edWin vinke

Tussen de strandpalen vast gesponnen aan de vele stenen vinden we hele trossen mosselen, ze zetten zich vast met een uit eiwitten bestaande kleverige substantie die, eenmaal buiten de schelp, verhardt tot draden. ‘We vragen onze leveranciers om de allerkleinste mosselen, we spoelen ze goed en koken ze daarna kort tot ze net opengaan, in wat witte wijn met een fijngesnipperd sjalotje. We halen ze vervolgens uit de schelpjes en leggen ze één nacht in een zoetzure marinade. Voor de marinade snijden we 100 gr ui, 200 gr venkel en 100 gr wortel superfijn en stoven dit even aan in wat olijfolie. Vervolgens voegen we 6 dl azijn en 5 dl witte wijn met 2 stukjes steranijs, 2 blaadjes laurier, 15 peperkorrels, ½ theelepel venkelzaad, , ½ theelepel korianderzaad, ½ theelepel zout en 1 theelepel suiker erbij en brengen het geheel aan de kook waarna we het weer laten afkoelen. Verder maken we venkelmayonaise, hiervoor nemen we 1 venkel die we door de sapcentrifuge draaien. We voegen hierbij het sap van ½ citroen, 2 eierdooiers, 1 theelepel mosterd en enkele druppels worchestersaus en draaien er daarna al mixende met de staafmixer 1 dl olijfolie en 1 dl druivenpitolie door.

ZOETZURE MOSSELEN MET VENKEL

123


mArko Pol

Hendrickje StoFFelS el elS

PAtrick vA v n der kroFt

kroFt

Oude Doelenkade 3-5 1621 BH HOORN Te l . + 3 1 2 2 9 2 1 0 4 1 7 www.hendrickje-stoffels.nl info@hendrickje-stoffels.nl

West 52 1621 AW HOORN Tel. +31 229 23 26 76 www.restaurantkroft.nl patrickvanderkroft@msn.com

124

Aan de oude haven van het lieflijke Noord-Hollandse dorpje Hoorn ligt het knusse pandje waar Hendrickje Stoffels gehuisvest is. Hoe meer toepasselijk kan een naam zijn dan die van de vernoeming naar de maĂŽtresse van vaderlands grootste schilder Rembrandt van Rijn. Het restaurant straalt klasse en eenvoud uit. Chef Marko Pol en zijn vrouw Bianca vierden in 2004 hun vijftienjarig bestaan; tien jaar Amsterdam en vijf jaar Hoorn. Het is zeer zeker de moeite waard om van hun activiteiten op de hoogte te blijven! Ga eens op een mooie zomeravond eten, bestel de salade Society en een goed glas wijn. U komt herboren terug. Marko kookt licht, dat komt vooral door veel met olijfolie te werken, ook in de sauzen. Gastvrouw Bianca helpt gedurende de dag een stevig handje mee in de keuken, vooral de desserts zijn van haar hand. De wijnkaart is overzichtelijke en geeft van een groot aantal streken het beste. Dit is een van de weinige adressen waar je nog kunt genieten van een echte goed gemaakte Irish Coffee.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Gelegen in het centrum van de historische havenstad Hoorn is sinds februari 2010 restaurant Kroft van start gegaan. Op loopafstand van de havens en het plein draait nu een klassiek aangelegd restaurant. Patrick van der Kroft en zijn keukenteam draaien een verrassende Frans georiĂŤnteerde keuken met kleine uitdagende uitstapjes naar de Oosterse en Italiaanse Keuken. Tamara Houweling staat met haar team op de vloer om alles voor u in goede banen te leiden. Culinair en gastvrijheid staan voorop. De menukaart verraadt meteen dat Van der Kroft nog steeds iets met vis- en schaaldieren heeft. Patrick van der Kroft is ook niet de eerste de beste. Ooit begonnen bij Joop Braakhekkes Le Garage , was hij elf jaar de chefkok van de dames Van Ede en Te Winkel in Brasserie van Baerle. Genieten van een aperitief op het terras om vervolgens te dineren met een passende wijn in het pas gerenoveerde restaurant. Kortom, laat u verrassen en geniet van wat Hoorn u te bieden heeft.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 14

2012 Bib 14

Te l


leendert ScHoltuS

de ecHoPut

De Echoput

Amersfoor tseweg 86 7346 AA HOOG SOEREN Te l . + 3 1 5 5 5 1 9 1 2 4 8 www.echoput.nl reserveringen@echoput.nl

De Echoput in Hoog Soeren is een parel in de Veluwe. Gelegen aan de rand van een lommerrijk landgoed en één van de ankerpunten binnen de vaderlandse culinaire traditie, zeker als het gaat om wijn-spijs. De visie? Totaalgastronomie. Leendert Scholtus leidt hier tegenwoordig de witte brigade, na eerder actief te zijn geweest bij Het Koetshuis, De Librije en Librije’s Zusje. Ervaring die telt. De vraag of De Echoput het hoge niveau van verleden jaar had weten vast te houden, kunnen we dus met een welluidend ‘ja’ beantwoorden. Vakkundige cuissons, uitgebalanceerde smaken. Oh, en topkwaliteit streekproducten, in ere gehouden tijdens de transformatie tot creaties die zowel classici als modernisten zullen aanspreken.

Het wijnarrangement dat als vanouds uitblinkt. Ten allen tijde gericht op harmonie, met vineuze tonen die het gerecht omarmen maar voldoende ruimte laten voor het eigen karakter van de ingrediënten. En hoewel de geselecteerde wijnen individueel, en met prijs, al op de kaart worden aangekondigd (zodat de gast precies weet waar hij of zij aan toe is), betekent dit niet dat persoonlijke voorkeuren verwaarloosd worden. Bij De Echoput is het flexibiliteit troef, en dat is alweer zo’n prettige constatering.

Michelin G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012

*

15

8

125


robert jeuriSSen

coco PAzzo

SerGe vA v n der Heyden

roeS

Plein 20 3991 DL HOUTEN Tel. +31 30 637 14 03 www.cocopazzo.nl info@cocopazzo.nl

Gentsestraat 18 4561 EJ HULST Tel. +31 114 31 31 82 w w w.restaurantroes.nl info@restaurantroes.nl

126

Dat Italiaanse gastronomie goed samen kan gaan met gevoel voor stijl en romantiek wordt in Coco Pazzo bewezen. Hoe goed kun je relativeren als je je bedrijf de maffe kok noemt? Meteen als je binnenstapt voel je dat je hier goed zit. In de open keuken, bereidt chef/eigenaar Robert Jeurissen zijn creaties onder het toeziend oog van de gasten. Dit is de plaats waar echt Italiaanse gerechten, verfijnd met delicate fantasie en een vleugje eigentijds gemaakt worden. Net even anders dan u misschien gewend bent, en waarschijnlijk veel spannender! De Italiaans getinte menukaart heeft een opvallend groot aantal á la carte gerechten. Maître Erwin Florie, bijgestaan door sommelier Björn Jan Krom en de charmante gastvrouwen Jolise en Charlotte, verzorgen de gasten op een elegante, professionele manier. Als u het zich gemakkelijk wilt maken, zijn er bij het menu passende wijnarrangementen. Slaat u echter de wijnkaart niet over. Bent u een liefhebber van Italiaanse wijn of, wilt u ze leren kennen, dan bent u hier aan het juiste adres.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

2012 Bib 12 7

Het stijlvolle restaurant van Ronald Raas en Serge van der Heyden op de grens van Nederland en Belgie is een pleisterplaats voor de inmiddels vele vaste klanten geworden. De ingetogen inrichting met klassieke maar zeker niet achterhaalde inrichting is een prima decor om in te verblijven. De gerechten zijn bekende als Zeeuwse platte oesters, coquilles, Chioggia biet, gele biet, venkel, kalfsnek, langzaam gegaard, aardpeer, kalfsjus en gebakken ganzenlever, kweepeer, rode biet, portsaus. Er zijn verschillende menu’s te verkrijgen al dan niet met keuzemogelijkheid. Het beste kan je de keuken leren kennen door het verrassingsmenu te bestellen. Chef Serge laat je dan zien wat hij in huis heeft en het is altijd de beste manier om de chef zijn gang te laten gaan. Een kleine onopvallende zaak die doet wat hij moet doen en dat behaagt zijn gasten.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

Te l


andré van doorn

Kasteel Heemstede

André en Marita van Doorn zijn eigenaar van het restaurant en zij zijn bijzonder trots op de vakmensen in dienst bij Kasteel Heemstede. In de keuken heeft SVH Meesterkok André van Doorn zich omringt met een enthousiaste brigade met een verleden in topbedrijven en met één gemeenschappelijke deler: gedrevenheid en gevoel voor kwaliteit. Jeroen, Rick, Kevin, Robert-Jan en Jules zorgen er dagelijks voor dat de kwaliteit en creativiteit die vereist wordt op een hoog peil blijft. Het à la carte menu is gebaseerd op de seizoenen en wisselt elke 8-10 weken. De top ingrediënten zijn de basis, dagelijks geleverd door de beste toeleveranciers. In de bediening is het uitgangspunt het de gast in alle opzichten naar de zin te maken. Michèlle de Hoop is al geruime tijd het vertrouwde gezicht in het restaurant en zij zal u hartelijk ontvangen. Verder bestaat de bedieningsbrigade uit Sven, Jenneke, Suzanne, Felix. De focus ligt uiteraard op u als gast en wat uw wensen en verwachtingen zijn, dit alles in een bijzondere omgeving met veel aandacht voor detail.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 30 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 29 7,5

Kasteel Heemstede

Heemsteedseweg 20 3992 LS HOUTEN Te l . + 3 1 3 0 2 7 2 2 2 0 7 restaurant-kasteelheemstede.nl info@restaurant-kasteelheemstede.nl

Kasteel Heemstede (Houten Het restaurant is gevestigd in het in 2002 geheel gerestaureerde Kasteel Heemstede. De oude gewelven, marmeren vloeren en intieme ruimten maken dit tot een bijzonder restaurant met totaal 50 zitplaatsen. In de zomer kunt u bij mooi weer genieten van uw lunch of diner op ons beschut buitenterras, gelegen op het zuidwesten aan de slotvijver.

127


Wouter vA v n lAArHoven

de molen

De Molen

Vaar tstraat 102 5171 JG KAATSHEUVEL Te l . + 3 1 4 1 6 5 3 0 2 3 0 www.restaurantdemolen.nl info@restaurantdemolen.nl

In een 19-eeuwse molen, aan de rand van nationaal park De Loonse en Drunense Duinen is het Puur Genieten in Restaurant De Molen. Gastheer, Jerry van der Pluijm: De Molen maakt culinair lunchen en dineren voor iedereen toegankelijk. Naast à la carte gerechten bieden we aantrekkelijk geprijsde menu’s. Zin om eens puur te genieten? Ik ontmoet je graag in ons restaurant. Chef Wouter van Laarhoven en zijn keukenbrigade stellen alles in het werk om u culinair te verwennen; de kaart wordt gekenmerkt door creativiteit en puurheid. De keuken van De Molen gaat mee met de seizoenen. Dagelijks kopen we de allerbeste, verse producten in, met een voorkeur voor streekproducten, die de basis vormen voor de meest bijzondere creaties van culinair hoog niveau. Chefkok Wouter van Laarhoven is altijd op zoek naar verrassende elementen en unieke en toch pure smaken. Vanzelfsprekend komen we graag tegemoet aan speciale wensen. Sommelier, Erwin Laros, beheert een brede collectie wijnen in alle prijsklassen en adviseert je graag over een mooie wijn bij lunch of diner. Puur genieten is het motto van Restaurant De Molen. Het komt tot uitdrukking in ieder aspect. Ze werken uitsluitend met pure, eerlijke ingrediënten. En doen er alles aan om je het gevoel te geven je thuis voelen en je in een fijne ambiance te laten genieten van verrassende culinaire hoogstandjes.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 98 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 98 7,5

Te l


eric vA v n bocHove

‘t vlASbloemeken

Vers en met respect zo behandelen wij de producten naar de seizoenen kijkend en altijd de echte smaken accentueren dat staat voorop. Met passie voor het vak staan wij iedere dag klaar. Klaar om u gastvrij te ontvangen in een warme, gezellige en ongedwongen sfeer. Nadat u eerst een aperitief heeft genuttigd in de lounge met diverse amuse hapjes kunt u aan een met linnen gedekte tafel genieten van de prachtige gerechten die u zullen worden geserveerd, begeleid met een mooi glas bijpassende wijn of één die u zelf heeft uitgezocht op de uitgebreide wijnkaart. In de zomer, als het weer het toelaat, staan er tafels mooi gedekt rond de vijver. In onze binnentuin is het genieten, met zijn mooie oude bomen, bloeiende bloemen en planten.

Michelin G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012

*

13

Vlasbloemeken

Nieuwstraat 8 4576 AL KOEWACHT Te l . + 3 1 1 1 4 3 6 1 9 1 4 www.vlasbloemeken.com info@vlasbloemeken.com

“Al het lekker van Zee | Vee | Veld “ is ons motto we hebben hier in Zeeland zoveel schitterend mooie producten voor handen waarom zouden we het verder halen.

129


jAnniS brevet

inter ScAldeS

Kenmerkend voor de kaart, zijn de invloeden van de Zeeuwse wateren. Oosterschelde (seizoen)kreeft, oesters, mosseltjes en zeebaars staan in goede balans met wat het land te bieden heeft, zoals het Zeeuws zuiglam, de befaamde groentes zeekraal en lamsoren en uiteraard kazen en fruit uit de Bevelandse polder. Het aanbod van ruim 500 wijnhuizen, die de topwijnen van de wereld vertegenwoordigen, zal menig wijnliefhebber bekoren. Zandweg 2 4416 NA KRUININGEN Te l . + 3 1 1 1 3 3 8 1 7 5 3 www.interscaldes.eu info@interscaldes.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 19,5 LekkerTop100: 2 Grootspraak : 9,5

**

130

2012

**

19,5 4 9,5

De sommelier staat u graag ter zijde met een deskundig advies om uw Ă la carte gerechten of menu op passende wijze te begeleiden. Daarnaast is het aanbod voor een mooi Champagne apĂŠritief, digestief van Eau de Vie, collectie Armagnac, Cognac, Single Malt en Vintage Port divers. Het Manoir met 12 stijlvolle hotelkamers biedt de mogelijkheid om uw verblijf te verlengen en wellicht een bezoek te brengen aan de Zeeuwse kust of talloze pittoreske steden en dorpjes. Inter Scaldis heeft het hele jaar bijzondere arrangementen die u door de seizoenen en Zeeuwse specialiteiten loodsen, zelfs per helicopter en per boot.

Inter Scaldes

Internationale faam siert het gastronomische Manoir en Restaurant, gelegen in de Zeeuwse Polders omringd door groen en omgeven door een Engelse tuin. Patron cuisinier Jannis Brevet laat zich inspireren door wat water en land te bieden hebben. Jannis Brevet verdiende zijn sporen in gerenommeerde restaurants in binnen- en buitenland. Diverse malen bekroonde hij keukens met de felbegeerde Michelin- sterren.


inter ScAldeS jAnniS brevet

4 Zeeuwse kreeften à 500 g, court-bouillon. Kook de kreeften zachtjes in de court-bouillon, (1 minuut per 100 g). Laat ze daarna 15 minuten in de court-bouillon op 70°C rusten en ontspannen. Lavas nage 60 g bleekselderij, 60 g venkel, 50 g wortel, 10 g lavas, 10 g boter, 200 g stokvis, 2 foelieblaadjes, 30 dl visbouillon, 1 dl witte wijn, 2 sjalotjes, olijfolie. Zweet de groente en lavas aan in de boter, voeg stokvis toe, blus af met witte wijn. Reduceer, voeg visbouillon toe en laat 40 minuten trekken. Zeef en monteer met boter. Voeg verse lavas toe. Beurre noisette 50 g boter. Kleur de boter hazelnootbruin. Ganzenvetaardappel 100 g in de schil gekookte aardappel, 40 g ganzenvet, 1,5 g kerriepoeder, gehakte peterselie, zout. Breng de aardappel op smaak met de rest van de ingrediënten. Witlof 3 stronkjes witlof, 2 g vadouvan (Indiaas kruidenmengsel met kerrieblad, fenegriek, mosterdzaad, knoflook en soms (gedroogde) uien en/of komijnzaad), 10 g boter, sap van 2 sinaasappels. Halveer het witlof en verwijder de kern. Hak de vadouvan fijn. Smelt de boter in een pan, voeg de vadouvan en het sap toe en stoof hierin het witlof gaar. Karameliseer.

ZEEuwsE kREEft mEt GEkARAmELisEERd witLof, GANZENVEtAARd t tAARd AppEL, NAGE VAN LAVAs

131


Willem vA v n der Hout

‘t jAGertje

Buorren 7 8525 EB LANGWEER Tel. +31 513 49 92 97 www.jagertje-langweer.nl info@jagertje-langweer.nl

Restaurant ’t Jagertje is al 35 jaar een vertrouwd adres op culinair gebied en een begrip in Friesland. Restaurant ’t Jagertje is centraal gelegen in Langweer, watersportdorp in hartje Friesland. Onder leiding van eigenaar Willem van der Hout en chef Fred Wielinga wordt er op hoog culinair niveau gekookt. In de keuken wordt gekookt met regionale ingrediënten en streekproducten. Restaurant ’t Jagertje is lid van Fryslân Culinair, staat hoog aangeschreven in diverse restaurantgidsen. Deze bijzondere onderscheiding geldt voor restaurants waar goede maaltijden geserveerd worden met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Exclusieve gerechten van het restaurant zijn o.a. de snoekbaars uit de Langweerder wielen en gerookte paling.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 11

Te l

132


dick Soek

ScHAtHoeS verHilderSum

Schathoes

Wierde 42 9965 TB LEENS Te l . + 3 1 5 9 5 5 7 2 2 0 4 www.schathoes.nl info@schathoes.nl

Het restaurant is gevestigd in een monumentaal bijgebouw van de oorspronkelijk nog uit de Middeleeuwen daterende borg Verhildersum te Leens, in een bomenrijk stuk van Groningen. Een ideale plek na een drukke dag. Genieten van een zorgvuldig samengesteld diner, van bijzondere gerechten waaraan een Italiaanse of Franse draai is gegeven. Culinair geĂŻnspireerden kunnen hier hun hart ophalen, maar ook voor lunches is het Ă la carte restaurant in de Jachtweide uitermate geschikt.

Chef-kok Dick Soek betrekt zijn grondstoffen het liefst van lokale en regionale leveranciers. Onbespoten groenten uit Leens en uit de borgtuin, wild van jachtclub Nimrod, eend uit de eendenkooi in de Westpolder, paling uit het Reitdiep, garnalen uit de Waddenzee, kaas van de geitenkaasmakerij de Oude Streek in Zevenhuizen en van Groninger graan gemalen bloem van de molen Joeswert in Feerwerd. Het Schathoes kookt met de seizoenen mee. Dat koken moet puur zijn, smaken dienen zo veel mogelijk intact te worden gelaten. Alles wordt zelf bereid, ook brood en bonbons. Een menuvoorstel aan tafel, gecombineerd met een wijnsuggestie, is mogelijk. Dick Soek legt zich toe op uitgelezen spijs - wijn combinaties. Gastheer-sommlier Enno de Groot zorgt met zijn team voor een ontspannen, degelijke en aangename bediening.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 63 Grootspraak : 7

*

2012

*

15 67 7,5

133


jooSt vA v n Herk

de jonGe koekoP

cArel AlbertS

bij mette

Lange Mare 60 2312 GS LEIDEN Tel. +31 71 514 19 37 w w w. k o e k o p. n l info@koekop.nl

Dorpstraat 41 3461 CP LINSCHOTEN Te l . + 3 1 3 4 8 4 9 9 9 3 9 www.bijmette.nl carel@bijmette.nl

134

Eigenaar en chefkok Joost van Herk ontvangt u hier met zijn brigade in een rustgevende mediterrane sfeer, die borg staat voor een avond genoeglijk dineren. Het pand was tot 1830 eigendom van Abraham van Buren, een bekend schoenmaker en leerhandelaar. Deze bestemming verklaart de naam Koekop, aan de voorgevel zat en zit nog steeds een Koekop van beschilderd lood. Op dit moment worden de eerste twee pakhuisvloeren gebruikt als restaurant met aan de achterkant op de begane grond de keuken. Ter verbinding van de twee vloeren is een vide aangebracht langs de voorgeven, met een trap die een tussen bordes heeft. De menukaart wordt door chef Joost iedere twee maanden gewisseld om zoveel mogelijk verse seizoensproducten te kunnen verwerken.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib

De oude versleten zwarte stenen vloer met verweerde eikenhouten tafels, het balkenhouten plafond en auberginegrijze stoelen zorgen voor de sfeer en charme van deze voormalige herberg. De witlinnen tafellopers geven een chique touch en de bloemige schilderijen een toefje kleur aan het restaurant, dat verder in aardetinten is gehuld. De naam van dit restaurant is een verwijzing naar Metje Brouwer, die op deze locatie in het begin van de vorige eeuw een winkeltje runde in tabak en specerijen. De specerijen zijn gebleven en worden verwerkt in de gerechten van chef-eigenaar Carel Alberts. Een bijzondere vermelding krijgt de wel zeer uitgebreide wijnkaart met Pauillac’s, Brunello’s en Pomerol’s. Na een relaxed avondje Bij Mette is het dan ook moeilijk om weer richting snelweg te rijden en te verdwijnen in de drukte van alledag.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12


mArcel HAye A S

de burGemeeSter

De keukenbrigade, onder leiding van Chef Marcel Hayes, en Sous-Chef Antoine Groot, kookt puur doch creatief en gebruikt uitsluitend de mooiste en meest verse ingrediënten. Permanent op zoek naar spanning en balans in de gerechten zonder het verlies van de mooie smaken. Stuk voor stuk gerechten die de trip naar Linschoten de moeite waard maken. Patron Bernard Tesink en Sommelier Ivan Sappa schenken er de heerlijkste wijnen bij, want zij weten wat genieten is. De wijnkaart van ´De Burgemeester´ telt inmiddels een kleine 1000 items. Niets voor niets wordt de wijnkaart jaar na jaar gewaardeerd met de ´Best Award of Excellence´ door de internationaal zeer gerespecteerde ´Wine Spectator´ en met de hoogst haalbare score van 5 druiventrossen door de Nederlandse restaurantgids voor wijnliefhebbers ´Grootspraak´!

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 8

De Burgemeester

Raadhuisstraat 17 3461 CW LINSCHOTEN Te l . + 3 1 3 4 8 4 1 4 0 4 0 www.deburgemeester.nl info@deburgemeester.nl

De Burgemeester is gevestigd in het voormalige raadhuis van de gemeente Linschoten en Snelrewaard aan het kronkelende riviertje ‘de Korte Linschoten.Het restaurant heeft in de loop der jaren een grootse reputatie opgebouwd met zijn spontane gastvrijheid en zijn creatieve mediterrane keuken. Eind 2010 kwam dan ook de waardering van de toonaangevende restaurantgids van Michelin die De Burgemeester met een ster bekroonde.

135


PAtrick de vrieS

Het liSSer SPijSHuiS

Heereweg 234 2161 BR LISSE Tel. +31 252 41 16 65 www.spijshuis.nl info@spijshuis.nl

Eigenaar Peter van der Klauw en chef Marc van Rooden zijn een winnning team en dat merk je aan alles bij Het Lisser Spijshuis. De low profile gevel staat in schril contrast met de warme inrichting comfortabele stoelen en sfeervolle verlichting. De menukaart van het Lisser Spijshuis staat vol met visgerechten. De keuken werkt volop met kreeft, oesters, schelpdieren, scampi en mosselen. Op het menu vind je `Plateau fruits de mer` of `Kreeft bereid volgens de chef`. Voor de vleesliefhebbers zijn er klassiekers als wilde eend, steak tartaar en lamscarrĂŠ. Dit eigentijdse restaurant, aanbevolen door de toonaangevende restaurantgidsen, beschikt ook over een sfeervolle partygelegenheid voor groepen (de Lounge) en een kookstudio. Het restaurant heeft net die stijl en kwaliteitskeuken waarmee je relaties echt verrast.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 11

Te l

136


André GerritS

‘t AmSterdAmmertje

Het restaurant is hip, vlot en voor iedereen toegankelijk. De sfeervolle, warme inrichting en de bijzondere selectie aan gerechten, brengen u snel in een ontspannen sfeer. In ’t Amsterdammertje is het genieten met alle zintuigen en hiervoor is het restaurant in november 2010 bekroond met een eerste Michelin ster. “Mijn stijl van koken zou ik het liefste omschrijven als modern, puur, eerlijk met een klassieke basis, vernieuwend in zowel techniek als opmaak. Met het samenstellen van de gerechten laat ik mij inspireren door de seizoenen. “ Gastvrouw en mede-eigenaresse Geneviève Paulina, gastheer Bram Hommes en sommelier Annemiek Nierop bestieren de voorzijde van de zaak. “Het succes van ’t Amsterdammertje berust op de gedrevenheid van mijn vrouw en mijzelf, maar zonder ons gepassioneerde en gedreven team, die zich elke dag met evenveel bevlogenheid en teamgeest inzetten, waren wij nooit zover gekomen.”

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

14 100 7,5

‘t Amsterdammertje

Rijksstraatweg 119 3632 AB LOENEN Te l . + 3 1 2 9 4 2 3 4 8 4 8 restaurantamsterdammertje.nl info@restaurantamsterdammertje.nl

Werelden komen samen in de prachtige monumentale oudHollandse boerderij van Restaurant ’t Amsterdammertje. Chefkok André Gerrits, sous-chef Michiel Fokker en hun team nemen u mee in de werelden van de gastronomie, design, cultuur en vakmanschap. Na een hartelijke, Hollandse ontvangst, worden vernieuwende culinaire gerechten uit de internationale keuken geserveerd.

137


M

E

N

D

O

Z

A

-

A

R

G

E

N

w w w. b o d e g a - n o r t o n . n l

T

I

N

A


rolAnd veldHuijzen

tAnte kooSje

Tante Koosje

Kerkstraat 1 3632 EL LO E N E N Te l . + 3 1 2 9 4 2 3 3 2 0 1 w w w. t a nte - k o o s j e. n l info@tante-koosje.nl

Restaurant Tante Koosje bevindt zich in Loenen aan de Vecht. Een dorp in de vechtstreek in de provincie Utrecht dat sinds 1966 de monumentstatus van beschermd dorpsgezicht bezit. Kenmerkend voor Loenen is de (iets scheve) kerktoren op het kerkplein. Het oudste deel van deze Nederlands Hervormde kerk dateert van vóór 1300. Verder is er het oude klooster Beek en Hoff aan de Molendijk waar sinds 1995 het gemeentehuis van Loenen in is gevestigd. In het oude centrum is er de pittoreske ophaalbrug waarmee de Vecht wordt overspannen en bevinden zich langs de Dorpsstraat nog veel oude panden. Aan de rand van de oude kern staat de voormalige korenmolen “de Hoop”. Aan de oost-oever van de Vecht lopen de tuinen van de buitenplaatsen en de landerijen over in de Loenderveense- en Loosdrechtse Plassen. Restaurant Tante Koosje dankt haar naam aan de Loenense inwoonster Koosje Edema die in het pand woonde met haar ouders. Een bijzonder restaurant met een bijzondere naam Tante Koosje is razend populair door de nostalgische sfeer en de uitstekende keuken. ‘s Zomers waant men zich in Zuid-Frankrijk op het sfeervolle en bebloemde terras aan de voet van de kerk, niet in het minst door een van de mooiste en meest uitgebreide wijnkaarten van Nederland. Speciaal voor private dining (Eten met een groep) hebben wij onze unieke wijnzolder.

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

14 7,5

139


mArGo reuten

dA vinci

2011 Michelin: G aultM illau: 17 LekkerTop100: 12 Grootspraak : 8

**

140

2012

** 17 9 8,5

Da Vinci

Havenstraat 27 6051 CS MAASBRACHT Te l . + 3 1 4 7 5 4 6 5 9 7 9 www.restaurantdavinci.nl info@restaurantdavinci.nl

Restaurant Da Vinci van SVH Meesterkok Margot Reuten en SVH Meestergastheer-sommelier Petro Kools staat al jaren aan de top van de gastronomische ladder. Als vrouwelijke chef is Margot één van de weinige die in alle gidsen nagenoeg de hoogste score heeft en Petro staat alom bekend als een supergastheer en een sommelier met een uitzonderlijke kennis en een uitzonderlijke vinoteca met bijna 12000 verschillende soorten wijn. “Restaurant Da Vinci is een restaurant voor de gasten” benadrukt Margot. “We hebben naast de gasten die eenmalig komen kijken hoe wij werken, erg veel vaste gasten. En vaste gasten zijn bij ons ook die gasten die drie keer per jaar komen, wat al best veel is als je bedenkt hoeveel andere restaurants er zijn. Mijn keuken is klassiek maar niet ouderwets, modern maar nog steeds herkenbaar. We moeten ons natuurlijk realiseren waar ons restaurant gevestigd is. Gewoon in een lief Limburgs dorpje. Petro vult aan: “Veel gasten die op dit niveau komen eten verlangen toch luxeproducten. Ze betalen best veel geld en daarvoor willen ze liefst kreeft, kaviaar, truffel, tarbot, langoustines etc. Dat is begrijpelijk maar steeds moeilijker te realiseren. Weet je het is eigenlijk een spel. Onze gasten gaan natuurlijk overal eten en hebben dus enorm veel vergelijkingsmateriaal. Als je wilt vermijden dat de gasten ook gaan vergelijken is het belangrijk dat je ze in de eerste tien minuten met een warme deken omhuld zodat ze alleen nog maar met Da Vinci bezig zijn en al het andere even vergeten. Dan kan je ze een paar heerlijke uren laten beleven en ze meenemen op een culinair avontuur waar ze geweldige herinneringen aan overhouden.


dA vinci

Ingrediënten 4 kleine augurkjes, 250 g zeer malse entrecote, ½ krop frisee, 4 lepels gehakte bieslook, 50 g geblancheerde haricots verts, 4 plakjes Parmezaanse kaas, bosje notensla (rucola), 4 scharreleitjes, 4 plakjes truffel, 2 dl azijn, 3 lepels zachte olijfolie, 2 dl truffeldressing, 3 lepels basisdressing.

mArGo reuten

Vries de entrecote licht in en snijd met een scherp mes in zeer kleine stukjes. Zorg ervoor dat het vlees goed koud blijft anders gaat de bindkracht verloren. Breng 1 liter water met de azijn en een snufje zout aan de kook. Breek de eitjes één voor één boven een lepel en pocheer ze in het water. Zorg ervoor dat de dooier vloeibaar blijft. Dat gaat echt heel makkelijk als het echt verse eitjes zijn. Meng het vlees met de fijngehakte augurkjes, olijfolie en de bieslook en breng op smaak met peper en zout. Verdeel de tartaar over de borden d.m.v. een ring, leg er een plakje parmezaan op verdeel er de gesneden boontjes en de aangemaakte sla over. Leg er een eitje en een plakje truffel op. Lepel de truffeldressing er omheen.

t t tAR tAAR VAN piEtJEsVELd t tJEsVELd

Basisdressing ½ dl notenolie, 1 lepel poedersuiker, 1 theelepel mosterd, 1 dl azijn, 1 dl water, 5 dl olie naar keuze, 1 eierdooier. Meng water beetje breng zout.

de dooier, suiker, azijn, en de mosterd. Klop er bij beetje de olie door en op smaak met peper en

Truffeldressing 2 dl basisdressing, 2 lepels truffeljus, 5 plakjes truffel. Snijd de truffel zeer fijn, meng er de truffeljus door en druppel de dressing erdoor.

141


kriS ScHool

brASSerie Flo

tom Heijboer

l’AuberGe

Stationsstraat 28 6221 BR MAASTRICHT Tel. +31 43 328 25 25 w w w. f l o m a a s t r i c h t . n l info@flomaastricht.com

Cannerweg 800 6213 ND MAASTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 2 5 1 3 5 9 w w w. c h a t e a u h o t e l s. n l neercanne@chateauhotels.nl

142

Brasserie FLO Maastricht is gevestigd in de wijk “Wijck”. Bij binnenkomst zal je onmiddellijk het “Franse gevoel” ervaren. Eén van de specialiteiten is Fruits de Mer. Er is altijd een uitgebreide selectie van de beste oesters, schaal- en schelpdieren. Op de menukaart tref je verder typische Franse gerechten met originele culinaire creaties, gemaakt met passie, vakmanschap en producten van de hoogste kwaliteit. Dit gecombineerd met de uitstekende service is de garantie voor een perfecte Franse avond! In Brasserie FLO Maastricht biedt u aan de lounge bar een groot aanbod van dranken en cocktails: de perfecte locatie voor ontspanning na een drukke dag in het centrum van Maastricht. Het menu is geïnspireerd op de typische ambachtelijke Franse keuken en traditionele kookmethodes en wisselt ieder seizoen.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

Rij 622 Te l ww inf

L’Auberge is het kleine zusje van het beroemde château Neercanne op de grens van Maastricht en het Belgische Canne. Het is het oudste gedeelte van het domein en de voormalige kapel. De schitterende gewelven maken op iedereen een overweldigende indruk en geven je als gast het gevoel dat je even terug in de middeleeuwen bent. Tenminste wat de omgeving betreft. Voor de rest is L’Auberge geheel aangepast aan de eisen van de hedendaagse gasten. De keuken van chef Tom Heijboer is een echte bistrokeuken Het bestaat uit hippe internationale gerechten, zoals een carpaccio met verse zalm en een wasabicrème. “Fusion cooking” in een Maastrichts kasteel dus. Hier kunt u in een prachtige entourage genieten van een vriendelijk geprijsde originele lunch of een geurig kopje koffie met een rijke keuze aan patisserie uit de kasteelkeuken. Bij mooi weer wordt de lunch ook geserveerd op het terras. Een weergaloos uitzicht vormt daar het decor van uw maaltijd.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

Ho 622 Tel. ww con


Wiel rekko

mAnjeFiek SoFA

jeroen Holten

Rijksweg 80 6228 XZ MAASTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 6 1 0 1 4 5 www.manjefiek.nl info@manjefiek.nl

Hoge Weerd 6 6229 AM MAASTRICHT Tel. +31 43 367 13 37 w w w.sofamaastricht.nl contact@sofamaastricht.nl

Restaurant Manjefiek is een multifunctioneel restaurant, waar kunst en culinaire hoogstandjes hand in hand gaan. Chef-eigenaar en SVH Meesterkok Wiel Rekko houdt van kunst en dat is terug te vinden in zijn prachtige zaak. Beeldschoon ingericht. Geraffineerd spelend met licht en donker, met modern en klassiek. Het restaurant met 45 couverts, is beeldbepalend gericht aan de achterkant met zicht op het omliggend heuvellandschap. Het land waar ook de streekeigen producten vandaan komen waarmee Wiel en zijn brigade de heerlijkste gerechten voor de meest verwende gast creëren, zoals de kazen van het Plateau van Herve. De Limburgse hoofdstad is een compacte stad met een rijke geschiedenis. Veel van de belangrijkste bezienswaardigheden liggen in, of vlakbij Chambre d’ Hôte Rekko. De meeste gasten komen naar Maastricht voor zijn historische binnenstad, monumentale kerken & panden en de exclusieve winkels. Plus niet te vergeten de unieke bourgondische sfeer.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 14

Op 1 januari 2008 openden Jeroen & Evelyne Holten de deuren bij SOFA op het terrein van Kasteel de Hoogenweerth. Na een intensieve verbouwing werd het voormalige koetshuis omgebouwd tot Brasserie - Bar - Restaurant SOFA. Hier is het genieten van de Grandeur van de omgeving. Nadat Jeroen Holten als kok veel ervaring heeft opgedaan en Evelyne haar wijnkennis heeft verkregen bij Sauter Wijnen en Vojacek hebben ze de stap naar een eigen restaurant gezet. In mei 2002 openden ze het intieme restaurant Eetkamer de Bissjop onder aan de voet van de Sint Pietersberg in Maastricht. In 2007 beloonde Michelin Eetkamer de Bissjop met een BIB Gourmand. Inmiddels is Eetkamer de Bissjop verkocht en richten Jeroen en Evelyne zich volledig op SOFA. Jeroen & Evelyne heten u dan ook samen met het enthousiaste SOFA team van harte welkom bij SOFA! Tussen het prestigieuze kasteel de Hoogenweerth en SOFA liggen prachtige suites.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 11

2012 Bib 12

7

143


Te l

Armbanden in leer met rosegoud en witgoud met diamanten.

LEON MARTENS +31(0)43 325 63 63

leonmartens.com

+31(0)20 346 34 00

schaapcitroen.nl


GeorGe tASelAAr

Au coin deS de bonS enFAntS nt ntS

Zonder de eigen sfeer van de Coin verloren te laten gaan hebben Paula en George door de jaren heen, stap voor stap, de Coin meegenomen naar vandaag, fris en bij de tijd! De liefde voor het vak is de drijfveer. Onmisbaar en onbegrijpelijk maar het is ons uitgangspunt. Chefs staan vaak in de schijnwerper. De bediening echter, wordt bij ons even hoog gewaardeerd. We vormen dan ook één hecht team met de gast in het middelpunt. Goede producten zijn de basis van de kwaliteit, in de keuken en in de kelder. Er worden geen concessies aan de kwaliteit gedaan, alleen de beste spullen zijn goed genoeg. Het idee is om producten van de allerhoogste klasse puur op tafel te brengen. Het motto is eerlijkheid, in het glas en op het bord. “De term ‘zonder nep’ stamt uit mijn jeugdjaren. Het staat niet in het woordenboek maar we houden er immer aan vast!” ‘We letten steeds meer op wat de natuur ons geeft. Qua vlees en wild, maar ook vis, schaal- en schelpdieren kennen duidelijke seizoen. En vergeet vooral groentes niet! Legio mogelijkheden zijn hier van toepassing.”

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 90 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 95 7,5

des Bons Enfants

Ezelmarkt 4 6211 LJ MAASSTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 2 1 2 3 5 9 aucoindesbonsenfants.nl info@aucoindesbonsenfants.nl

De Coin ligt een beetje verstopt. Maar dan wel verstopt in het meest authentieke stukje Maastricht, want dat is het Jekerkwartier. Een wandeling naar het restaurant is daarom geen last maar een lust. Vanuit verschillende richtingen loopt u door de mooie straten van het centrum van Maastricht.

145


HAnS vA v n Wolde

beluGA

Plein 1992 12 6221 JP MAASSTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 2 1 3 3 6 4 w w w.rest-beluga.com info@rest-beluga.com 2011 Michelin: G aultM illau: 19,5 LekkerTop100: 5 Grootspraak : 9,5

**

146

Beluga

Maastricht, het hart van het Zuiden, de stad met de warme deken. Na bijna 10 jaar Céramique is Beluga een gevoel geworden binnen de stad van de “Mestreechtenere”. Beluga en de Maastrichtenaren verwelkomen u in hun stad, waar traditie een Bourgondisch gevoel is geworden. Het Beluga gevoel. Een eigen stijl zonder concessies. Chef eigenaar en SVH Meesterkok Hans van Wolde, gastvrouw Danielle de Boer en sommelier Matthijs Vranken vormen het team dat dit restaurant tot een echte parel van de Zuid-Nederlandse gastronomie maakt.

2012

**

19,5 6 9,5

De gerechten die Hans en zijn team bereiden zijn soms spectaculair, dan weer verbijsterend door de eenvoud, maar altijd van een uitzonderlijk niveau. Alles in dit restaurant is er op gericht om het je echt naar de zin te maken en te omringen met de beste service, wijnen, ambiance, gepaste aandacht naadloos aan elkaar verbonden door passionele creaties uit een van de beste keukens van Nederland. De moderne inrichting sluit naadloos aan bij de hipste wijk van Maastricht in mooi contrast met het oude Maastricht. Hans is een chef die met veel emotie kookt en vooral voor “Good Feeling” gaat in zijn gerechten. Danielle en Matthijs sluiten daar naadloos bij aan en geven de gasten een onvergetelijke belevenis waarover nog lang nagepraat zal worden. Een plaats waar lifestyle naadloos aansluit bij topgastronomie en de gasten een totaalbeleving geeft.


beluGA

HAnS vAn Wolde

147


HAnS SnijderS

cHâteAu neerkA eerk nne

Het sfeervolle à la carte restaurant heeft een rijke culturele en culinaire traditie. Vanuit het restaurant kan je genieten van een prachtig uitzicht over de baroktuinen en de Jekervallei. De keuken- en restaurantbrigade, onder leiding van SVH Meesterkok Hans Snijders staan garant voor een gedenkwaardige gastronomische ervaring. Geniet van de heerlijke culinaire creaties en zorgvuldig geselecteerde wijnen. De wijnkelder in de met kaarsen verlichte grotten vormen een prachtige entourage voor een aperitief. Het terras voor het Château met uitzicht over het park nodigt bij mooi weer uit het diner buiten te gebruiken.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 83 Grootspraak : 6,5

*

2012

*

15 78 6,5

Château Neercanne

Canner weg 800 6213 ND MAASSTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 2 5 1 3 5 9 w w w. c h a t e a u h o t e l s . n l neercanne@chateauhotels.nl

Balkon van Nederland In het prachtige Jekerdal net op de grens met België, ligt het enige terrassenkasteel van Nederland, Château Neercanne. De fraaie baroktuinen van het 17e eeuwse kasteel zijn verdeeld over vier niveaus, die allen beschermd zijn door Unesco. Vanaf het hoogste terras heb je een prachtig uitzicht over de tuinen en het schitterende dal. Château Neercanne kent een rijke culturele en culinaire traditie. Laat je culinair verrassen in à la carte Restaurant Château Neercanne of lunchrestaurant L’Auberge. De sfeervolle (mergel)zalen zijn ideale locaties voor feesten, recepties en vergaderingen. De unieke wijnkelders, gevestigd in de mergelgrotten vormen een unieke entourage voor een wijnproeverij of het gebruiken van een aperitief.


toine HermSen

toine HermSen cuiSinier

De aan de Provence denkende inrichting met de warme kleuren, knusse opstelling van de tafels en het idee dat je in de oude binnenstad van Maastricht zit maakt een verblijf hier tot bijna een stukje vakantie. Dat is wellicht ook de reden dat deze mooie plek met zijn fijne keuken al zo lang an de top staat. Samen met chef Jeroen van Ganzenwinkel en sous Ralp Hermans krijgt Hemsen het voor elkaar om zijn keuken van traditie toch vernieuwend en verrassend te maken. De lange lijst van signatuurgerechten is daarvan getuige. Hier zijn topingredienten als ganzenlever, patrijs, kreeft en kaviaar, de seizoenen volgend, altijd de hoofdrolspelers op de menukaart, en altijd weer op een inspirerende wijze gebracht. Gastheer Mike Jacobs en sommelier Marc Teuben hebben de zware taak om het hoge niveau van service dat de gasten van Toine gewend zijn op peil te houden. Hier vind je nog de traditionele aandachtige haast vaderlijke gastvrijheid die zo kenmerkend is voor topzaken zoals Toine Hermsen. 2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 23 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 18 8

Toine Hermsen

Sint Bernardusstraat 2-4 6211 HL MAASTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 2 5 8 4 0 0 www.toinehermsen.com toine.hermsen@wxs.nl

Misschien wel de oudste vaste waarde van Maastricht deze rots in de branding van de Limburgse gastronomie. Door alle culinaire winden heen heeft SVH Meesterkok Toine Hermsen zich staande weten te houden in zijn Maastrichtse restaurant op steenworp afstand van de beroemde Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Gezelligheid is troef bij Toine en de inrichting doet warm aan en de open keuken zorgt ervoor dat je als gast in nauw contact blijft met de keuken. Voor Hermsen ook belangrijk want hij wil graag weten voor wie hij kookt en kent natuurlijk de meeste gasten persoonlijk.

149


bArt rt AuSSemS

tout-à-FAit

Tout-à-Fait

Sint Bernardusstraat 16-18 6211 HL MAASSTRICHT Te l . + 3 1 4 3 3 5 0 0 4 0 5 www.toutafait.nl info@toutafait.nl

Midden in het historische centrum van Maastricht nabij het O.L.Vr plein is Tout à Fait gevestigd. Het restaurant bestaat uit drie sfeervolle niveau’s, een apart aperitief gedeelte en twee restaurant gedeeltes waarvan één met zicht op de open keuken.

Geïnspireerd door de seizoenen verrast Patron-Cuisinier Bart Ausems u met subtiele combinaties waarin traditie en originaliteit hand in hand gaan. Koken met liefde en passie Klassiek van toon, pure smaken zonder poespas en telkens een verrassend persoonlijk accent, geïnspireerd door het seizoen. Mede door deze toewijding is het restaurant sinds 2002 bekroond met 1 Michelin ster. Sandra Ausems is de drijvende kracht achter het enthousiaste team dat de bediening voor haar rekening neemt. De aandacht voor de gats staat centraal en is vooral gericht op een heerlijke belevenis bij Tout à Fait. De wijnkaart van Tout à Fait bevat een keur van oude en jongere wijnen uit gerenommeerde wijnstreken over de hele wereld. Als sommelier kan ze je een selectie bieden uit meer dan 200 verschillende wijnen. Daarbij streeft ze er continu naar wijnen te vinden die een perfect samenspel kunnen bieden met de gekozen gerechten of omgekeerd bij een bijzondere wijn een mooi harmoniërend gerecht te adviseren.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 68 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 71 8


ySbrAndt Wermenbol

le mArron

Le Marron

Raadhuisstraat 3 6581 AL MALDEN Te l . + 3 1 2 4 3 5 7 2 7 0 5 www.restaurantlemarron.nl info@restaurantlemarron.nl

Le Marron is gevestigd in een voormalige grote 18e eeuwse hoeve. Het pand droeg van oudsher de naam “Grootjachthuis”. Op eeuwenoude kaarten zien we de naam Grootjachthuis staan in het Maldense dorp. Deze in de jaren ‘20 herbouwde hoeve heeft in het begin van de jaren ‘80 - na enkele verbouwingen - dienst gedaan als raadszaal van de gemeente Heumen. Nu is het alweer vanaf 2005 de plaats waar het restaurant Le Marron is gevestigd.. Met zijn keukenbrigade is chef Ysbrandt Wermenbol continu op zoek naar verrassende combinaties. De versheid en de kwaliteit van de ingrediënten is de basis van zijn gerechten. De grootste inspiratie haal je tenslotte uit een mooi product. Een ding staat als een paal boven water: Alles moet wijken voor kwaliteit. Er wordt zeer strak op de seizoenen gewerkt wat een grote bron van inspiratie is. Er wordt gebruik gemaakt gebruik van moderne techniek zonder dat deze techniek ooit een hoofdrol zal spelen in de gerechten. Kruiden uit eigen tuin, regionaal gevogelte en kraakverse vis uit de Noordzee. Trots op de eigen terroir, ambitie en plezier zijn toverwoorden. Samen gaan ze iedere dag op een creatieve en uitdagende zoektocht, met als doel een verfijnde balans van smaken te creeëren voor de gasten.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 95 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 75 8,5

151


mArt ScHerP

ScHerP

Henk SAArlooS

‘t vinGerlinG

Wijngaardstraat 1-5 4331 PM MIDDELBURG Tel. +31 118 63 46 33 www.restaurantscherp.nl info@restaurantscherp.nl

Vingerling 23 3241 EB MIDDELHARNIS Te l . + 3 1 1 8 7 4 8 3 3 3 3 www.brasserievingerling.nl vingerling@planet.n l

152

Het restaurant van Mart Scherp en zijn vrouw Dhani is licht, gezellig en modern. Het voordeel is dat er beneden maar amper 20 zitplaatsen zijn en dat het door de week dus bijna altijd vol zit. Mart kookt echt inventief en vernieuwend, een Jeune restaurateur waardig. Veel nieuwe technieken en presentaties maar nooit zonder de smaak en basiskwaliteit uit het oog te verliezen. “Het is verleidelijk om te mooi, te speciaal en te vernieuwend bezig te zijn. Maar de gast wil nog wel herkenbaar eten. Hij wil verrast worden, naar huis gaan met een gevoel iets beleeft te hebben maar niet de hele avond als in een soort quiz te hebben moeten raden naar wat er op het bord ligt.” Natuurlijk is Zeeland wat producten betreft een prima provincie om een restaurant te hebben. En niet alleen vanwege het unieke aanbod in vis. Je vind hier ook veel andere specialiteiten die een chef uitdagen en prikkelen een stap verder te gaan. Denk aan de zeegroenten, boerenkazen, wild en natuurlijk het prachtige Zeeuwse lamsvlees.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7

2012 15 7,5

H. v 997 Te l ww inf

Het monumentale pand aan de haven van Middelharnis, dat voorheen een pakhuis van een reder was, is sinds 1991 een zeer gezellige en gastvrije brasserie. Sinds drie jaar heeft Eveline Kern het bedrijf overgenomen van haar ouders. De horeca is haar met de paplepel ingegoten. Als u binnenstapt kijkt u meteen chef Henk Saarloos op de vingers. In zijn piepkleine keukentje maakt hij iedere dag de lekkerste gerechten voor de negentig gasten die hun weg naar ’t Vingerling vinden. Hij werkt al negenentwintig jaar bij de familie Kern. Eerst in De Hooge Heerlykheid en nu alweer dertien jaar in de brasserie. De menukaart is uitgebreid en er is, heel attent, een apart hoofdstukje voor de kinderen. De vaste assistenten van Eveline, Caroline Breesnee en Elles van Dongen zijn samen het gezicht van de zaak en zorgen voor de spontane sfeer die ’t Vingerling zo kenmerkt. De wijnkaart is klein en er staan echt lekkere wijnen op voor zeer schappelijke prijzen. De wijnkaart wisselt met de seizoenen en blijft verrassen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

Wi 34 Tel. ww inf


WicHer Werk

‘t korenSAnt de ScHAnS

rieS verburGt

H. van Cappenbergweg 34 9977 RW MOLENRIJ Te l . + 3 1 5 9 5 4 8 1 1 3 4 www.korensant.nl info@korensant.nl

Willeskop 87 3 4 1 7 M C MONFOORT Tel. +31 348 56 23 09 w w w. re s t d e s c h a n s. n l info@restdeschans.nl

Wicher en Sigrid Werk runnen in Molenrij al tien jaar hun restaurant ’t Korensant. Dat het voor de in Den Haag getogen Wicher een “quest for survival” is geweest zal niemand verbazen. Door de rust en de bijna nostalgische sfeer van het Groningse platteland heeft hij zijn kookstijl ontwikkeld en is ondertussen een gepassioneerde chef die het beste uit de omgeving tot bijzondere creaties weet te maken. Wicher heeft in zijn tuin veel lekkers staan dat hij in de gerechten verwerkt. Eigenlijk zou u niet naar de kaart moeten vragen, laat Wicher en Sigrid hun gang gaan en u zal verrast zijn! Meteen als u binnenkomt ruikt u de geur van het verleden, de rust en eerlijkheid van lang vervlogen tijden. Het restaurant is verrassend licht ingericht wat een mooie combinatie geeft met het oude pand. De open wijnkelder midden in de zaak wekt uw nieuwsgierigheid en als u wilt kunt u zelf gaan zoeken naar iets lekkers.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13 7

Midden in het groene Hart van Holland tussen de vestingstadjes Oudewater en Montfoort, om precies te zijn in het voormalige buurtschap Willeskop, bevindt zich restaurant De Schans van Lilian en Ries Verburgt. Patron-cuisinier Ries Verburgt weet als geen ander culinaire hoogstandjes te creëren, tegen prijzen die het gezellig houden. Gebruik makend van vooral streek- en seizoensgerechten combineert hij verrassende smaken tot een subliem geheel. De jager brengt ons dagelijks mooi wild, bijna uit eigen tuin.De keukenbrigade heeft daar natuurlijk weer mooie gerechten van gemaakt, soms klassiek, dan weer modern maar het belangrijkste: altijd met smaak. En dit is iets dat in woorden niet is uit te drukken, je moet dat beleven. Het beste is om dat zelf te komen proeven en ervaren. Wacht daar vooral niet te lang mee.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 13

2012 Bib 13

153


jeroen bAvel A AAr

PoStHoorn

Posthoorn

De koninklijke familie was hier al kind aan huis en terecht want al sinds de tijd van Napoleon is Suitehotel Restaurant Posthoorn dé plaats waar men heerlijk kan genieten van culinaire uitspattingen en prachtige kamers. Het was Napoleon Bonaparte dan ook zelf die logé was in het uit 1697 stammende regentenwoning. Luxe, kwaliteit en gastvrijheid voeren hier de boventoon. Bij binnenkomst van het Rijksmonumentale pand proeft u direct de rijkdom en grandeur van de Gouden Eeuw. Het kleinschalige hotel, gevestigd op slechts 12 km van Amsterdam, bezit luxueuze suites en kamers waar geborgenheid en warmte centraal staan. Voor de gedurfde stijl van old meets new heeft eigenaar Marc Boeljon zich laten inspireren door de mooiste boutique hotels van Europa. Je kunt er zo binnenlopen in je spijkerbroek wat de sfeer informeel maakt, maar ook de relaxte zwarte brigade onder de bezielende leiding van Edwin van Egmond zorgt daarvoor.

Na een wisseling van de wacht in de keuken in 2010 was het even spannend of de nieuwe chef Jeroen Bavelaar de Michelinster kon behouden, maar het is gelukt. Sterker nog: ze verwachten de komende jaren te stijgen op de verschillende restaurantlijsten. Het kan ook bijna niet anders met iemand aan het hoofd die ervaring heeft opgedaan in onder andere De Bokkedoorns en De Librije. De kaart bestaat uit drie menu’s met creatieve, verfijnde gerechten die elke twee weken veranderen. Je kunt er ook à la carte bestellen, waarbij je je gerechten gewoon uit de menu’s kiest. Noordeinde 43 1141 AG MONNICKENDAM Te l . + 3 1 2 9 9 6 5 4 5 9 8 www.posthoorn.eu info@posthoorn.eu

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 97 7,5

We 241 Te l www info

Van 65 Tel. ww po


micHiel de GrAAF

de Florijn

AArnout dielemAn

Het SAv AvA vArijn

Weijland 82 2415 BD NIEUWERBRUG Te l . + 3 1 3 4 8 6 8 8 6 1 3 www.restaurantdeflorijn.nl info@restaurantdeflorijn.nl

Van der Brugghenstraat 14 6 5 1 1 S L NIJMEGEN Tel. +31 24 323 26 15 www.savarijn.nl post@savarijn.nl

Welkom bij restaurant ‘de Florijn’. Tinkelende glazen, ongestoorde gesprekken, geurende gerechten. Wie in restaurant ‘de Florijn’ luncht of dineert voelt zich er direct thuis. Wij, Michiel en Brenda de Graaf zijn sinds 2006 de trotse eigenaar van restaurant “de Florijn”. Wij zorgen dat je optimaal kunt genieten. Je kan zelf het 3- of 4 gangen menu samenstellen tegen een vaste prijs. Onze gerechten wisselen regelmatig, passend bij het seizoen. Ons a la carte restaurant biedt plaats aan 40 gasten en voor gezelschappen hebben wij ruimte tot 70 personen. Restaurant ‘de Florijn’ organiseert regelmatig wijn- en kookcursussen. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Zowel bij de kooklessen als workshops vindt ontvangst plaats in de gezellige aperitiefruimte van Restaurant ‘de Florijn’.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib

Aan de rand van het centrum binnen de historische singels van Nijmegen hebben Ineke en SVH Wijnmeester Nic van Lokven sinds 1984 hun stadsrestaurant Het Savarijn. Makkelijk bereikbaar en met over het algemeen voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Het interieur is eigentijds, modern met een klassieke uitstraling. De overwegend zachte kleuren worden geaccentueerd door felle kunst die precies genoeg afleiding geeft. Chefs Aarnout Dieleman en Bram Polkamp koken met hun vierkoppige team vol overtuiging een aantal klassiekers en hebben daarnaast voldoende inspiratie om telkens een aantal nieuwe bijzondere gerechten te bereiden. Dat is echt de moeite waard als u bedenkt dat Het savarijn een rood druiventrosje heeft in de Micheleingids. Dat betekent een uitzonderlijke wijnkaart. In 2004 en in 2005 heeft Het Savarijn als één van de vijf Nederlandse restaurants de prestigieuze Award of Exellence van het Amerikaanse blad Wine Spectator gekregen!

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 14

2012

7

7

14

155


niki vA v n de coeverinG

liberty PlAAtS 1

dAAn duiveS

Kelfkensbos 21 6511 TA NIJMEGEN Tel. +31 24 360 66 56 www.restaurant-liberty.nl info@restaurant-liberty.nl

Franseplaats 1 6511 VS NIJMEGEN Te l . + 3 1 2 4 3 6 5 6 7 0 8 www.plaats1.com info@plaats1.com

156

De naam en het motto van dit Nijmeegse restaurant draait om vrijheid: Feel free to enjoy food. Liberty is een eigentijds restaurant in het centrum van Nijmegen, waar prijs kwaliteit het uitgangspunt is. Het restaurant is strak en modern ingericht met warme kleuren en comfortabele stoelen. De keuken beschrijven we het best als internationaal met een verrassende twist. Smaken van ver gecombineerd met liefst duurzame producten van eigen bodem. Dit alles gecombineerd met ambachtelijk vakmanschap van chef Niki van de Coevering en sous-chef Peer Hoppenreijs. Gastvrouw Christel Schulp verzorgt hier de vlotte bediening met aandacht voor de details. Een recht-toe-recht-aan-restaurant waar je comfortabel zit en het draait om een fijne avond voor de gasten. Dat merk je aan de details. Aan de amuses die de gerechten afwisselen, de verse bloemen en de tijd die de bediening neemt.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

Plaats1 houdt van puur en ambachtelijk eten op het ritme van de seizoenen. Bij Plaats1 kun je terecht voor ontbijt, lunch, high tea of een fijn diner. Veraangenaam een kort bezoek met gebak en koffie of Hemels bier met borrelhapjes. Laat je `s avonds verrassen door onze kleine uitdagende gerechten en wijnen met karakter. Plaats1: genieten van eten en drinken op een inspirerende locatie. Plaats1 houdt van puur en ambachtelijk eten op het ritme van de seizoenen. Smaak staat voorop! Voor de eigenzinnige gerechten op de kaart wordt gebruik gemaakt van lokale producten, liefst uit de omgeving. En soms komt lekkers van wat verder weg. Plaats1 vindt het belangrijk dat producten eerlijk worden verkregen, met respect voor mens, dier en natuur. Dat komt de smaak ten goede!

2011 Michelin: G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12


rené ticHelAAr

de GieSer WildemAn

Culinaire prestaties op topniveau in een prachtige herenboerderij, met uitzicht op het water, de parkachtige tuinen en de weilanden van de onafzienbare polders. Weg van de drukte en toch heel centraal gelegen, bij een kruispunt van wegen van west naar oost en van noord naar zuid. Een restaurant met pure klasse, waar de gerechten altijd weer als hoogstandjes de keuken verlaten en het team van SVH Meesterkok René Tichelaar slechts genoegen neemt met de allerbeste producten. Laat u verrassen in het gerenommeerde restaurant van René en SVH Wijnmeester Danny Dwarswaard. De Gieser Wildeman is bij uitstek het vertrouwde adres voor lunch- en dinerafspraken in de zakelijke sfeer, zo gewenst geruisloos aangepast aan de beperkte tijd van een drukke agenda. Voorafgaand aan het diner bij restaurant De Gieser Wildeman kunt u zich inschrijven bij B & B Buiten-Gewoon en uw bagage vast achterlaten in uw luxe appartement. Vervolgens wordt u daar ontvangen met een kopje koffie en een taartje.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

15 89 7

Gieser Wildeman

Botersloot 1 4225 PR NOORDELOOS Te l . + 3 1 1 8 3 5 8 2 5 0 1 www.degieserwildeman.nl info@degieserwildeman.nl

Temidden van de ongerepte schoonheid van de Alblasserwaard vindt u in het dorp Noordeloos het exclusieve restaurant De Gieser Wildeman.

157


cor vA v n ScHAik

de WAter A GeuS

Simon van Capelweg 10 2431 AG NOORDEN Tel. +31 172 40 83 98 w w w. d e w a t e rg e u s. n l info@dewatergeus.nl

Eten aan het water is altijd een genot. Als je dan ook nog gebruik kan maken van dat water is het helemaal fantastisch. Bij restaurant-hotel de Watergeus kan dat op vele manieren. Eigenaresse Sjanie de Geus, al meer dan tien jaar geholpen door Sandra de Jong, spaart kosten nog moeite om het u naar de zin te maken. Al dertig jaar probeert ze steeds weer nieuwe dingen te bedenken om het haar gasten naar de zin te maken. Als u wilt kunt u op minstens vier verschillende manier het water op, al dan niet met eten erbij. Eenmaal terug aan wal geniet u van de heerlijkheden die chef Cor van Schaik voor u bereidt. Laat u ook verleiden door gastheer John Jonkman en ga mee met zijn wijnadvies. U vindt hier grote namen als Antinori en Masi die net zo aantrekkelijk geprijsd zijn als het eten. Daarna gaat u voldaan en helemaal herbront op ĂŠĂŠn oor in een van de acht hotelkamers. Kijkt u ook regelmatig op de website. De Watergeus organiseert regelmatig erg interessante avonden.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 6,5

2012 Bib 14 6,5

Te l

158


Maar de hart en ziel van ons restaurant zit hem niet in de sfeer en in de omgeving, maar in de beleving van de smaakcomposities, verrassende gerechten en mooie wijn. Zoals u mag verwachten, vindt u bij ons de essentie van lekker eten in onze passie...

Latour

mArcel vA v n lier

lAtour A

Heerlijk hoog op de duinen van Noordwijk. Geweldig uitzicht op de Noordzee. Een warme, ontspannen sfeer in een prachtige elegante omgeving. Het is een belevenis hier binnen te lopen en de historie als het ware in te ademen.

De keuken onder leiding van Marcel van Lier maakt een voortdurende ontwikkeling door, waarbij het product steeds weer het respect krijgt wat het verdient. Inspiratie halen we uit de hele wereld, door reislustig te proeven van onbekende smaaksensaties zoals de natuur het bedoeld heeft. Maitre/sommelier Stan Kerckhoffs heeft de leiding over een vakkundig team topgastheren die de service bieden die u verwacht op deze toplocatie. In de kelder vind je zowel wijnen van traditionele huizen als ook de kleine onbekende wijnboeren, die goed aansluiten bij de lichte frivole gerechten.

Koningin Astrid Boulevard 5 2202 BK NOORDWIJK Te l . + 3 1 7 1 3 6 5 1 2 3 9 www.restaurantlatour.nl info@restaurantlatour.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 86 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 84 8

159


renĂŠ oudSHoorn

onder de linde

Voorstraat 133 2201 HS NOORDWIJK Tel. +31 71 362 31 97 www.onderdelinde.com info@onderdelinde.com

160

Romantiek/Ongedwongenheid/Plezier/Lekker Eten/Mooie Wijnen/Vakkennis Dit is wat de eigenaren Dennis de Prie en RenĂŠ Oudshoorn samen met het team van restaurant Onder de Linde willen uitstralen. Met de kennis en ervaring meegenomen uit gerenommeerde restaurants als Halvemaan, Sild, Vrienden van Jacob en de Moerbei gaan we met een enthousiast en gepassioneerd team onze gasten een mooie avond laten beleven. De aandacht gaat vooral uit naar de smaak combinaties met bijpassende wijnen zorgvuldig uitgekozen door de sommelier. Daarnaast dragen we zorg voor dat onze gasten dineren in een ongedwongen sfeer met attente en prettige bediening. In het karakteristieke pand gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk heropende Onder de Linde 1 maart 2011 haar deuren.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 13


Soenil bAHAdoer

de lindeHoF

en

chef-kok

van

Als H indoestaan, geboren in Sur iname, leerde S oenil Bahadoer al op heel jonge leef tijd koken. Zowel zijn vader als zijn moeder kookten graag en daar mee legden zij de basis voor de zo kenmer kende stijl van S oenil; geur- en k leur r ijk met k ruiden en specer ijen. D oor zijn afkomst had S oenil het in zijn jonge jaren niet gemak kelijk . Zijn gedrevenheid en enthousiasme waren echter niet te stoppen. Bij S cholteshof in B elgië en Par k heuvel in R otterdam k reeg hij uiteindelijk de k ans om zich verder te ont wik kelen en te komen tot waar hij nu staat. I nmiddels is S oenil eigenaar van R estaurant D e Lindehof in Nuenen. D e inr ichting van het restaurant is moder n en eigentijds, het k leurgebruik ver zacht de strak ke lijnen. I n de k leine keuken weet S oenil de meest fantastische culinaire creaties te creëren. Het zijn stuk voor stuk k leine k unst wer kjes voor het oog en smaakexplosies in de mond. Het subtiele gebruik van k ruiden en ingrediënten uit de hindoestaanse keuken maakt zijn stijl onderscheidend en bijzonder. Voor S oenil is koken passie. Dat zie je, dat ruik je en dat proef je

Beekstraat 1 5671 CS NUENEN Te l . + 3 1 4 0 2 8 3 7 3 3 6 www.restaurant-delindehof.nl info@restaurant-delindehof.nl

2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 33 Grootspraak : 8,5

*

2012

*

17 25 8,5

De Lindehof

S oenil Bahadoer, eigenaar R estaurant D e Lindehof

161


mAArten bloemerS

bloemerS de meulen

mArtino verbruGGen

Dorpsstraat 74 5441 AC OEFFELT Tel. +31 485 36 21 51 www.restaurantbloemers.nl restaurantbloemers@gmail.com

De Korenaar 49 5688 TS OIRSCHOT Te l . + 3 1 4 9 9 5 7 5 1 9 2 www.demeulen.nl info@demeulen.nl

162

Na een verbouwing van een half jaar hebben wij sinds november 2003 ons huiskamerrestaurant geopend. De entourage straalt klasse uit. Lichte tinten, mooi houtwerk, raamdecoraties die ook het geluid voortreffelijk blijken te dempen. Kaarsjes en fraaie bloemcreaties die ook voor de kleur in het strakke interieur zorgen. Ruime, netjes en strak opgedekte, tafels met mooi bestek, linnen en glaswerk. Leren fauteuils voor urenlang zitcomfort. Op een zonnige avond zoeken de gasten een aanlokkelijk plekje op de fraaie terrassen achter het pand. Een bijzonder restaurant van Susanne Eltink & Maarten Bloemers, met een gezellige uitstraling, intieme inrichting en persoonlijke en vriendelijke bediening. Door de seizoenen heen wisselt de menukaart met de dan te verkrijgen verse producten mee. Bij mooi weer serveren wij het diner op ons sfeervolle en gezellige terras met uitzicht op de tuin.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Rij 568 Te l ww inf

De Meulen bevindt zich in het groene hart van Brabant. Het pand is gelegen aan de bekende molen ‘De Korenaar’, een historisch monument dat stamt uit 1857. Achter het restaurant bevindt zich de schitterende eigen tuin die vanaf de lentemaanden volop in bloei staat, en de mogelijkheid biedt om heerlijk buiten te dineren. Op deze karakteristieke locatie zet chef-kok Martino Verbruggen zijn culinaire hoogstandjes voor. Zijn aanpak valt het best te omschrijven als een verfijnde Franse keuken, waarbij seizoensproducten een zeer grote rol spelen. De menukaart verandert dan ook regelmatig van samenstelling, waardoor De Meulen zelfs voor de meest veeleisende restaurantbezoeker elke keer weer een verrassende en aangename belevenis wordt. Topkwaliteit en een sfeervolle, ongedwongen ambiance staan bij restaurant De Meulen dus voorop.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Do 506 Tel. ww info


Pieter deurloo

lA Fleurie mAik

luuk brooS

Rijkesluisstraat 4 5688 ED OIRSCHOT Te l . + 3 1 4 9 9 5 7 4 1 3 6 www.lafleurie.nl info@lafleurie.nl

Dorpsstraat 37b 5 0 6 1 H J OISTERWIJK Tel. +31 13 521 29 10 w w w. d e d r i e d e u r e n . n l info@maikrestaurant.nl

La Fleurie bevindt zich aan de rand van de Markt in het pittoreske Oirschot. Als u bij la Fleurie tafelt, wordt u aangenaam verrast met culinair kookplezier: heerlijke gerechten, fraai gepresenteerd en met liefde geserveerd. De inrichting van het restaurant, de tafelaankleding, het glaswerk en het servies stralen een bepaalde smaak uit. Voor besloten gebeurtenissen in intieme kring heeft restaurant La Fleurie nog een verrassing: een mooie en gezellige, tuinkamer met glazen dak, waar een lunch of een diner een extra accent krijgt. Dit alles met maar één doel: het de gasten volledig naar de zin te maken. Wie in restaurant La Fleurie eet, wordt onthaald op fraaie gerechten waaruit het vakmanschap van chef-eigenaar Pieter Deurloo en Sylvia Streumer blijkt. Mooi gepresenteerd, maar ook heel duidelijk buitengewoon smakelijk, want smaak is een belangrijk, zo niet het belangrijkste uitgangspunt van de patron-cuisinier.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Tussen het aanbod van eetgelegenheden in Oisterwijk neemt restaurant Maik, gelegen op de eerste verdieping van een royaal pand in de Dorpsstraat, een opvallende positie in. Dat komt in eerste instantie door het interieur, dat oogt als een kruising tussen een moderne Franse brasserie en een Ralph Lauren boetiek. Veel donkere houtsoorten en een omvangrijke kunstcollectie. In het trappenhuis, op de gang, in de verschillende ruimtes; overal hangt en staat kunst. Van impressionistisch tot romantisch, van modern tot klassiek. Een uitbundige verzameling, die zorgt voor een eclectische ambiance. Het eten is klassiek, met een wekelijks wisselend driegangenmenu en een ‘specialskaart’ vol oesters, kreeft, ganzenlever, coquilles en seizoenswild. Maik is een typisch Brabants restaurant, gezellige sfeer en bourgondisch eten. Van het brood bij het aperitief (met boter, olijfolie, reuzel en zeezout) tot de goed gevulde kaastrolley.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib

2012 Bib 12

7

7

163


de oude rAAdSkelder Henk bronSWijk

Kerkstraat 18 7571 EE OLDENZAAL Tel. +31 541 53 25 53 www.ouderaadskelder.nl info@ouderaadskelder.nl

Pal naast de kerk in de kern van de Twentse Hanzestad Oldenzaal vind u in een krakend wit gebouw, restaurant De oude Raadskelder. Zoals de naam al zegt moet u een paar trapjes af de kelder in, waar u in een romantische omgeving tussen de oude gewelven kunt genieten van de heerlijkheden die beide chefs en eigenaren Jan Huiskens en Henk Bronswijk voor u bereiden. Als u even naar links kijkt kunt u nog net een glimpje van de chefs opvangen in hun keuken. Hier worden klassieke gerechten met een nieuwe interpretatie voor u bereid. Niet alleen de regionale specialiteiten krijgen volop de aandacht maar ook uit de rest van Nederland weten Jan en Henk het goede der aarde te vinden. Gastheer Frank Schiltkamp en sommelier Ian Ziegerink verzorgen met “joie de vivre� de vlotte bediening.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 6,5

2012 Bib 13 6,5

Te l

164


GerArd müller

de WAnne

De Wanne

Winhofflaan 2 7631 HX OOTMARSUM Te l . + 3 1 5 4 1 2 9 2 1 5 5 w w w . w a n n e . n l info@wiemsel.nl

Een exclusieve mogelijkheid om eens heerlijk uit te gaan zonder het huis te verlaten. Hotel de Wiemsel, Restaurant de Wanne beschikt over een heerlijk ruim, op het zuiden gelegen, terras. Zonnige zitplaatsen afgewisseld met platanen zorgen voor een natuurlijke schaduw. Het terras is ingericht met sfeervolle ronde tafels, licht rotan meubilair en grote parasols. Het landelijk uitzicht op parktuin, vijver, natuurlijke houtwallen en de rustig grazende lakenvelders geven u een buitengewoon gevoel. De Wanne is ons befaamde ‘in-house’ fijnproeverrestaurant met een lange gastronomische traditie. U kunt er genieten van een ‘cuisine’, onder leiding van chef Gerhard Müller, die tot in de finesse laat proeven, dat elk seizoen z’n eigen ritme, smaak en charme heeft.

Onze sommelier informeert u graag over een passende wijnsuggestie bij het door u gekozen diner. Voor onze gasten die een arrangement gereserveerd hebben, bestaat uiteraard ook de mogelijkheid het menu uit te breiden met een extra gang of à la carte te eten. De kwaliteit en veelzijdigheid die Restaurant de Wanne uitstraalt, maken het tot een ideale plek om bijzondere momenten op een speciale wijze te vieren. Hotel de Wiemsel heeft een uitzonderlijke wijnkelder met meer dan 300 verschillende wijnen op voorraad.

2011 Michelin G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

12 7

165


jooSt verHoeven

cordiAl

Cordial

Cordial inspireert, fascineert en verwondert Pure materialen, aardse en sobere kleuren, zorgen voor rust en ritme. Stijlvol, warm ingericht met natuurlijke materialen en aardse kleuren. Sfeervolle schermen van bamboe, waardoor er voldoende privacy is. Bijzondere lampen van glas, maar ook schelpenkroonluchters sieren het plafond. Aan de muren fantastische foto’s van Helmut Newton, her en der gemixt met spiegels. De keuken is Frans met een Mediterraans tintje, klassiek en toch modern, de gerechten zijn verrassend, keer op keer bijzonder. Wijnen maken het geheel compleet, traditioneel of nieuwe wereld, altijd de perfecte combinatie. SVH Wijnmeester Roy Pelgrim, tot twee keer toe uitgeroepen tot beste sommelier van Nederland heeft nog twee sommeliers naast zich. Fabian Inderfurth (24) en Daan Sloothaak (24).

Chef-kok Joost Verhoeven weet als geen ander hoe je smaken met elkaar combineert. En natuurlijk selecteert sommelier Roy Pelgrim daar perfect passende wijnen bij. Het resultaat is menu ‘Cordiaal Proeven’.

En geen verrassingen op de rekening, want bij menu ‘Cordiaal Proeven’ is alles inclusief. U start met een huisaperitief, vervolgt met een geweldig 4-gangen diner, inclusief 3 glazen bijpassende wijnen en sluit af met koffie of thee.

Oostwal 175 5341 KM OSS Te l . + 3 1 4 1 2 6 9 4 6 4 6 www.restaurantcordial.nl info@restaurantcordial.nl

2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 11 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 13 8

Ker 119 Te l . www info


FrAnk verbon

ron’S viS vA vAn An de dAG

Kerkstraat 56 1191 JE OUDERKERK Te l . + 3 1 2 0 4 9 6 5 8 4 8 www.ronsvisvandedag.nl info@ronsvisvandedag.nl

Nu de meester Ron Blaauw heeft gekozen voor de grote stad, heeft hij zijn oude stekje in culi-village Ouderkerk aan de Amstel veranderd in een sympathiek visrestaurant. Het gezellig aandoende pandje nodigd echt uit om binnen te stappen al zal je bij mooi weer niet veel verder komen dan het verleidelijke terras. Chef Frank Verbon kent de klappen van de zweep en zorgt samen met gasteheer/sommelier Joris Sonnenberg dat de vele verwende gasten uit de randstad hier niets te klagen hebben. Jan van As zorgt elke dag voor vier verse vissoorten die je gebakken of a la plancha kunt bestellen, met de nodige sauzen en bijgerechten. Daarnaast kun je kiezen uit oesters, vistapas of een overzichtelijke hoeveelheid visvoorgerechten. Voor de verstokte vleesfetisjist is er een mooi boerderijkipje of toprund

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2011

2012 Bib 12

167


lucAS rive

de bokkedoornS

2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 9 Grootspraak : 9

**

168

2012

** 18 10 9

De Bokkedoorns

Zeeweg 53 2051 EB OVERVEEN Te l . + 3 1 2 3 5 2 6 3 6 0 0 www.bok kedoorns.nl bok kedoorns@alliance.nl

John Beeren, Lucas Rive en SVH Meestergastheer Peter Bruins vormeneen uniek driemanschap. Omdat ze al zolang met elkaar samenwerken, elkaar respecteren en elkaar aanvullen, ontstaat er een symbiose zolas er maar weinig te vinden zijn. Ze brengen topgastronomie in een dromerig duingebied aan de zeeweg in Overveen. Al vijftig jaar is De Bokkedoorns een begrip in de gastronomie en ze zijn van plan om dat nog lang te blijven ook. De ruime Ă la carte kaart biedt een ruime keuze aan seizoensgebonden specialiteiten. SVH Meesterkok Lucas Rive speelt telkens creatief in op de wisselende rijkdommen van de natuur. In overleg met zijn leveranciers die vaak al jarenlang meedenken en adviseren kiest hij op ieder moment van het jaar de mooiste, maar altijd biologische, ingredienten om de gasten mee te verassen. Door de rustige ligging, de sfeervolle ambiance en het perfecte gastheerschap is De Bokkedoorns voor zo goed als iedere gelegenheid een passend decor. Zakelijk word je met alle zorg omringt maar op gepaste momenten je rust gegunt en privĂŠ krijg je alle aandacht die je wenst en kan je als je dat op prijs stelt een reis maken langs de gastronomische hoogtepunten van De Bokkedoorns en je daarbij laten verleiden door een uitgezen keuze aan wijnen om als reisgenoot te dienen. Hierbij zal sommelier Peter Bruins uw voortreffelijke gids zijn. Architekt Bert Verwey is verantwoordelijk voor het fraaie decor waarin je verblijft.


de bokkedoornS lucAS rive

12 sliptongfilets, 1 bos verse koriander, 2,5 dl Ocal olijfolie (Valderrama), 16 blokjes watermeloen, 2 dl water, 50 g verse gember, 2 dl kokos vinaigrette, (kokosmelk, limoensap en Ocal olijfolie van Valderrama), 1 limoen, sap en rasp, Japanse peperbessen (toko), wagame (toko), sesamzaadjes, Lotus wortel (toko), Tat-Soi (toko), Teriyaki saus, noribladeren met tempurabeslag (toko), Ghoa Cress (Koppert Cress), Hoy-Sin (toko), peper, zout Pekel de sliptongfilets licht met zout en leg ze op een ovenplaat. Blancheer de koriander, snijd fijn en blender samen met de Ocal olijfolie van Valderrama. Zeef door een fijne doek. Verdeel de korianderolie met behulp van een dispenser over de sliptongfilets, dek af met plasticfolie en plaats in een oven van 55°C gedurende 5 à 6 minuten (afhankelijk van de dikte van de sliptongen). Blender het water samen met de gember en zeef door een fijne doek. Vacumeer het gembervocht samen met de watermeloenblokjes 3 keer in een open bak. Marineer de Japanse peperbesjes in wat Ocal olijfolie, knoflook en Hoy-Sin saus. Haal de Wagame door een beetje Ocal olijfolie met sesamzaadjes. Snijd de lotus wortel klein en marineer deze in Teriyaki saus. Haal de noribladeren door het tempurabeslag en frituur ze kort. Breng de kokoscrème op smaak met Hoy-Sin, limoen sap-rasp en Ocal olijfolie van Valderrama.

sALAdE

VAN

iN

koRiANdERoLiE

GEGAARdE

sLiptoNGfiLEts, mEtVERsEGEmbERGEïmpREGNEERdE wAtERmELoEN EN EEN ViNAiGREttE VAN kokos

serveren Snijd de uiteinden van de sliptongfilets gelijk en plaats lamel-gewijs op het bord. Verdeel de bonbons van watermeloen over het bord. Schik de wagame, de Japanse peperbesjes, de lotuswortel en de Tat-Soi blaadjes op de filets. Druppel wat HoySin saus op de bonbons van watermeloen en op het bord en leg de gefrituurde Nori blaadjes tegen de watermeloen. Garneer met de Ghoa Cress van Koppert Cress.

169


moSHik rotH

‘t brouWerSkolkje

Daar vinden wij vele ideeën die ú terug kunt vinden in onze gerechten. ‘Het draait niet altijd om luxe of exclusieve producten, maar juist om de combinatie van verse smaakvolle producten daar ligt de basis van lekker eten.’ Om een unieke beleving tot stand te brengen is verbinding nodig. Verbinding van mensen, kennis, ambities en ideeën. Alleen de juiste verbinding zorgt er voor dat wij ú een verrassende ervaring van hoog niveau kunnen bieden.

Brouwerskolkweg 5 2051 ED OVERVEEN Te l . + 3 1 2 3 5 2 4 0 8 6 1 w w w. b r o u w e r s k o l k j e . n l info@brouwerskolkje.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 28 Grootspraak : 8,5

**

170

2012

** 18 37 8,5

In onze keuken werken wij met vele producten, smaken en technieken. Met het gehele team streven wij er altijd naar om unieke gerechten te creëren. Dat maakt ons ‘t Brouwerskolkje. “ Moshik Roth: “Koken is meer dan achter het fornuis staan. Het draait om ideeën, experimenteren en durven. De basis van elk gerecht begint bij een idee. En die ideeën ontstaan op de meest vreemde momenten. Het komt altijd plotseling op. Op plaatsen waar je het niet zou verwachten. Dat vind ik nou leuk aan koken, daar haal ik mijn uitdagingen vandaan.”

‘t Brouwerskolkje

Koken en verrassen sterrenrestaurant ‘De Librije’. Niven: “het sprak me aan is onze passie. Elke dag weer ben ik samen met Els bezig om de ultieme smaakbeleving te creëren. Anders denken en blijven experimenteren maakt ons het Brouwerskolkje. Hiervoor zijn wij de hele wereld over gereisd. Ingrediënten zoeken en kooktechnieken bestuderen. Wij halen inspiratie uit de natuur om ons heen.


‘t brouWerSkolkje moSHik rotH

12 langoustines, geplet compote van zeewier 250 g gewelde konbu, 100 ml Kikoman sojasaus, 20 g wasabi, 15 g combava, 50 ml mirin, 100 ml dashi Laat het wier 24 uur garen op 60°C, pureer en zeef. yoghurt parels boerenyoghurt, stikstof krokantje van filodeeg, verjus, sour cream, Draai het filodeeg op een stokje, bestrijk met boter en bak op 180°C. Vul met sour cream en verjus. garnering vetplant (majii leaves) van Koppert Cress, witte druiven met Arbequina olijfolie van Valderrama, yoghurt parels, verse amandelen, verse bloemen. serveren Plet de langoustines, en schik op een plat bord. Verdeel de rest van de ingrediënten over de langoustine verdelen.

GEpLEttE LANGoustiNEs mEt yoGhuRtpARELs tp tpARELs

171


Visserlaan 3 4553 BE PHILIPINNE Tel. +31 115 49 12 65 www.aubergedesmoules.com info@aubergedesmoules.com

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

LUCAS

LUCAS IRACA

MARIO BLOMME

AUBERGE DES MOULES

Het moderne grote restaurant is al jaren een trekpleister voor veel gastronomen, zeker die uit Belgie. En zoals de naam al doet vermoeden kan je hier mosselen eten die twee maal per dag worden aangeleverd. Maar ook de rest van de gerechten is echt de moeite waard en qua prijs/kwaliteit verhouding dik in orde. Binnen en in de grote serre is het supergezellig zitten en de altijd aanwezige vele gasten zorgen voor een aangenaam vakantie gevoel. Een beetje zoals je dat in de Franse badplaatsen hebt. De zeer attente gasteheer Joris Janssen en sommeliers Jack de Putter en Dave Pauwels hebben de zaak hier zeer goed onder controle. Zelfs bij topdrukte blijft de service hier onwaarschijnlijk attend en opmerkzaam. De pret begint al avnaf de aperitief waar een gezellig schaaltje kreukeltjes op tafel komt. Lekker peuzelen, je vingers ruiken naar de zee en het dromen over de rest van het eten begint.

Kerkstraat 38 5541 EM REUSEL Te l . + 3 1 4 9 7 6 4 2 1 6 5 www.restaurantlucas.nl contact@restaurantlucas.nl

172

2012 Bib 12

Een bezoek aan ‘Lucas’ moet een belevenis zijn. Anders dan thuis. Ik wil mijn gasten laten genieten van verse smaken, van gerechten die ik op originele manier bedenk en voor hen bereid. chef-eigenaar Lucas Iraca kent een eigen filosofie van koken en benadering van eten: kleinere gerechten, met extra aandacht samengesteld, met de juiste ingrediënten en met andere accenten. Met zorg, met passie en smaak. Op die manier stelt hij de gerechten samen, zo werken wij in de keuken en zo serveren wij het graag. Vers is bij ons de belangrijkste factor. Wij werken uitsluitend met verse producten en dit proeft je ook! Onze kaart wordt regelmatig aangepast aan de seizoenen. Eigenaresse en gastvrouw Kelly van Herk ontvangt u graag en zorgt dat u inderdaad de belevenis krijgt die je verwachtte, of nog beter wellicht?

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

Te l


jAn & roelAnd klein

HermitAG ermit e

Hermitage

Rijksstraatweg 67 2988 BB RIDDERKERK Te l . + 3 1 1 8 0 4 2 0 9 9 6 www.restaurant-hermitage.nl hermitage@alliance.nl

Restaurant Hermitage is het gastronomische middelpunt van de regio Drechtsteden. Ideaal gelegen in de driehoek tussen Barendrecht, Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht. De combinatie van sterrenrestaurant en een brasserie bekroond met een Bib is uniek en komt maar zeer weinig voor. Het grote voordeel is dat je altijd bij Hermitage terecht kunt en voor iedere gelegenheid. Sjiek of casual, er is altijd wel een plekje te vinden.

Een echt familiebedrijf met Jan Klein achter het fornuis, bijgestaan door zijn zoon Roeland en Lies Klein als gastvrouw. Gasten komen uit de wijde omgeving om te genieten van de culinaire prestaties van Jan Klein en zijn team van enthousiaste medewerkers. ‘Groots in gastvrijheid’ is een kreet die erg goed past bij de familie Klein. Onze keuken is Frans georiënteerd met een Italiaans tintje, licht en eerlijk. De ligging dicht bij de veiling van Barendrecht, garandeert het mooiste op het gebied van land- en tuinbouw. Er wordt gewerkt met zoveel mogelijk producten uit de eigen streek en volgen daarin de seizoenen. Je kan als gast genieten van producten die een etmaal eerder nog in de grond zaten. Op de wisselende menukaart, geniet je in het wildseizoen van eenden, hazen en fazanten en in het voorjaar van het lamsvlees uit Waterland, gecombineerd met Limburgse asperges, dagverse vis uit de Noordzee en de enige echte Stellendamse garnalen.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 36 Grootspraak : 8

*

2012

*

15 34 8

173


tom boere

intenz

corneille

jAn klein

Herenweg 119 2465 AE RIJNSATERWOUDE Tel. +31 172 50 70 74 www.restaurant-intenz.nl info@restaurant-intenz.nl

Rijksstraatweg 67 2988 BB RIJSOORD Tel. +31 180 42 09 96 www.restaurant-hermitage.nl h e r m i t a g e @ a l l i a n ce. n l

174

Synoniem geconcentreerd, ingespannen, aandachtig, sterk, onwijs, schromelijk, verregaand, geconcentreerd, aanzienlijk, goed, groots, intens, machtig, voortreffelijk, bezeten, fanatiek, gedreven, hevig, geweldig, dol, driftig, enthousiast, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, hevig, ijverig, innig, levendig, onstuimig, temperamentvol, verlangend Kortom‌..Beleef inTenz met al je zintuigen!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 14 6,5

Brasserie Corneille is een gezellige brasserie op de bovenverdieping bij restaurant Hermitage. Hier wordt je ontvangen door Ton, die je bij de open haard graag laat genieten van een heerlijke maaltijd. Een extra troef is het schitterende uitzicht dat je van hieruit hebt op het Waaltje. Bij mooi weer kan je buiten - op het terras - genieten van de voorbijvarende sloepen. In deze rustieke en sfeervolle omgeving, krijg je het Hermitage-thuisgevoel. De keuken is dezelfde als van Hermitage tenminste wat de kwaliteit en de chefs betreft. Ook hier worden geen concessies gedaan aan het niveau van de ingredienten maar wel keuzes gemaakt betreffende de prijs. Vooral de terroir producten vinden hier hun weg naar de verwende monden van de vele gasten. De wijnkaart is aangenaam en biedt een fraai assortiment wijnen uit alle windstreken van de wereld. Ideaal plekje om, afhankelijk van het weer en de gelegenheid, regelmatig te bezoeken.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12


Gilbert vA v n der Heiden

Frouckje StA tAte Ate

Het menu wisselt met de seizoenen naar gelang de producten die dan vers te verkrijgen zijn. De tijd van het jaar vindt u terug in de gerechten en in de dagverse biologische producten. Gastheer en sommelier Thom van der Heide heeft voor u een uitgelezen selectie gemaakt van de heerlijkste wijnen. Grootheden uit de nieuwe wijnlanden Argentinië, Chili, Australië en Zuid Afrika, maar ook geweldige wijnen van het Europese continent.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 67 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 60 7,5

Frouckje State

Binnendijk 74 9256 HP RIJPERKERK Te l . + 3 1 5 1 1 4 3 1 9 2 0 w w w. f ro u c k j e s t a t e. n l info@frouckjestate.nl

Thom en Joukje van der Heide hebben met hun Frouckje State een gastronomisch monument gevestigd in het hoge Noorden van Nederland. De comfortabele stoelen, de goede verlichting, een prachtige kunstcollectie en een prettige akoestiek maken dat je je bijFrouckje State snel op je gemak voelt. ‘s Zomers kan je op het terras of in de tuin genieten van het weidse uitzicht. De ambitieuze chef Gilbert van der Heide zet zijn creativiteit met liefde in, om zinnenprikkelende, pure gerechten op tafel te brengen, uiteraard bereid uit eerlijke en verse ingrediënten. Altijd op zoek naar lekkernijen van de Friese weiden, uit de heldere meren en bossen in het zuiden van de provincie. Naar heerlijk mals rund- en lamsvlees, fantastisch wild, gevogelte en mooie vis. En natuurlijk naar vers groen van de zilte waddenklei, smakelijke, biologische aardappelen, frisse groente en allerlei soorten fruit. Naar kruiden hoeft de chef niet lang te zoeken, die worden gekweekt in de eigen tuin en kas!

175


Restaurant Niven serveert moderne gerechten. Veel smakelijke amuses en verrassende combinaties, zoals jonge blauwe makreel met oester of haas met cannelloni van groene kool, stoofperen en mousseline van Epoisse. Bij de bereiding van de gerechten vormen originaliteit en speelsheid de uitgangspunten. Een signature-dish van Niven is granité van gin-tonic met gekaramelliseerde olijf en luchtige citroen. De kookkunsten van Niven Kunz zorgen samen met een vlotte en vakkundige bediening voor een onvergetelijke culinaire ervaring.

Niven

NIVEN KUNZ

NIVEN

Niven raakte op zijn zeventiende geïnteresseerd in koken op sterrenniveau nadat hij ‘Pure Passie’ had gelezen van Jonnie Boer, chefkok en eigenaar van het Zwolse sterrenrestaurant ‘De Librije’. Niven: “het sprak me aan dat hij alles zelf maakt. Ik ben met de trein naar Zwolle gegaan en heb gevraagd of ik een week stage bij hem mocht lopen. Een jaar later werd ik in dienst genomen.” In 2005 kookte de toen 24-jarige Niven Kunz restaurant ‘t Raethuys in Wateringen naar een Michelin-ster. Eind 2009 herhaalde hij dit kunstje voor zijn restaurant in Rijswijk.

De wijnkaart is echt een uniek iets! Onder zowat het hele restaurant bevind zich de kelder waar een ware schat aan wijnen opgeslagen ligt. Van de grootste wijnen liggen er maaestal vele jaren en daarnaast een schat aan vriendelijke witte wijnen en champagnes.

Delftweg 58 2289 AL RIJSWIJK Te l . + 3 1 7 0 3 0 7 7 9 7 0 www.restaurantniven.nl info@restaurantniven.nl

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

14 7,5


PAul vA v n WAArden

PAul vA v n WAArden

De keuken, waar de gelijknamige chef aan het roer staat, moet het niet hebben van spannende uitschieters, maar veel meer van klassieke subtiliteit. Het schuim is zo licht en de mousseline en puree heerlijk zacht. Complimenten voor de bekwame sommelier die het wijnarrangement op een enthousiaste manier toelicht. Nog een advies van de chef: Eten proef je het beste met de ogen dicht! De kreeft met mousse en schuim van aardappel met twee bereidingen van biet. Op de huid gebakken zeebaars met een saus van morieljes, witte zomertruffel en artisjokharten zijn voorbeelden van de keuken van Paul. Gastvrouw en sommelier Jolanda van Waarden draagt zorg voor een nette, bijna geruisloze bediening waarbij het u aan niets zal ontbreken. Bij Paul van Waarden eet je op echt sterrenniveau zonder dat je daarvoor trillend je creditcard tevoorschijn hoeft te halen. Dat is al jaren een vaste waarde, die niet voorspelbaar genoeg kan zijn.

2011 Michelin G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

13 7

Paul van Waarden

Tollenstraat 10 2282 BM RIJSWIJK Te l . + 3 1 7 0 4 1 4 0 8 1 2 www.paulvanwaarden.nl info@paulvanwaarden.nl

Restaurant Paul van Waarden is gevestigd in een monumentaal pand. Het oude pand met fraaie ornamenten aan het plafond is ingehouden ingericht. Aan de muur hangen foto’s van ingrediÍnten. In de zomer is de lommerrijke eettuin met druivenstruiken en vijgenbomen een heerlijke plek om te vertoeven.

177


Bethany, een charmante Canadese, heeft zich snel ingeburgerd en zwaait de scepter aan de voorkant van het restaurant. Maar ze bemoeid zich ook intensief met de keuken waardoor chef Edwin extra zijn best moet doen willen zijn gerechten door de strebge selectie van zijn vrouw komen. En dat houdt hem scherp. Hij heeft voorliefde voor de producten uit de nabije omgeving maar de Canadese invloed van Bethany is er duidelijk aanwezig. Hierdoor krijg je soms unieke afwisseling van een soufflé van Elstar met boerenjongensijs en knapkoek en meteen daarna een “rauwe’ cheescake van kokos, mango met abrikoos en chilimerengue. Heel boeiend dus.

ONE

edWin SoumAnG

one

Edwin Soemang en Bethany Delong zijn vrij nieuw in sterrenland. Pas een paar jaar is deze jonge chef, geshoold bij de grotste der aarde, zich aan het manifesteren in het Limburgse Roermond. Moderne gerechten met een verrassende twist. Culinaire creaties, geïnspireerd door verre reizen. Smaken van ver. Regionale producten van gepassioneerde producenten. Ambachtelijk vakmanschap. Mooie wijnen. Traditie naast nieuwe wereld. Limburgse gastvrijheid met een vleugje Canadese charme. Restaurant One boeit.

GaultMillau heeft hen al eens gezien als de belofte en gastvrouw van het jaar dus opgevallen is dit koppel zeker.

Raadhuisstraat 1 6042 JK ROERMOND Te l . + 3 1 4 7 5 6 0 0 2 6 2 w w w. r e s t a u r a n t o n e . n l info@restaurantone.nl

2011 Michelin G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

15 7

Wa 532 Tel. ww inf

Lee 301 Tel. web inf


PAScAl vA v n eldijk

de Gouden molen

ASiAn GlorieS

SHun Po FAn

Waaldijk 5 5328 EZ ROSSUM Tel. +31 418 66 13 06 w w w. g o u d e n m o l e n . n l i n fo @ g o u d e n m o l e n . n l

Leeuwenstraat 15 3011 AL ROTTERDAM Tel. +31 10 411 71 07 website niet beschikbaar info@asianglor ies.com

Persoonlijke aandacht, kwaliteit en een vriendelijke behandeling staan bij ons hoog in het vaandel. ANWB Hotelkampioen worden van 2004 hadden we niet verwacht, Bib Hotel vanaf 2007 tot heden en een Bib gourmand van de Michelin vanaf 2010 geeft aan dat de kwaliteit en prijs in zijn evenwicht zijn, 7 November 2011 hebben wij de Bib Gourmand voor de derde keer weer in ontvangst mogen nemen. Ons à la carte restaurant biedt ruime keus voor fijnproevers van de Franse klassieke keuken met moderne invloeden uit alle wereld delen. Het is voor ons nu dan ook zaak om het uitgesproken vertrouwen dat in ons gesteld is vast te houden. Wij hopen iedereen te laten genieten van ons mooie bedrijf gelegen in de Parel van “De Bommelerwaard” aan de Waal, waar Maas en Waal het dichtst bij elkaar komen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib

Je ziet het niet vaak, een Chinees restaurant met een open keuken. Bij Asian Glories zie je de koks roeren in grote wokken en dikke Pekingeenden bedruipen. Een spannend gezicht! Goede ingrediënten zijn de basis. Vis en schaal- en schelpdieren en knapperige groenten. De hartelijke gastvrouw Jenny ontvangt je met open armen. Ze weet ook op wijngebied u te boeien. Dat is heel prettig bij de klassiek Chinese gerechten met een moderne twist. Het strakke interieur is prettig en onopvallend. Chefs weten de weg naar Jenny al jaren te vinden en eten er op hun vrije dag. Ook BN’ers verlaten de veilige enclave van ‘t Gooi om zich tegoed te doen aan de dim sums. De gerechten hebben spannende texturen en smaken! Knapperig, zacht, vol, fris krokant, pittig en dat allemaal tegelijk!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13 7

179


Gert blom

AmArone

Amarone

Restaurant Amarone is gelegen aan de Meent, een levendige winkelstraat in het centrum van Rotterdam. Amarone is licht en open maar voelt tegelijkertijd warm aan. Spiegels en grote ramen zorgen voor een gevoel van ruimte. Het zijn de open keuken, de open haard, luxe fauteuils en lange banken die Amarone warmte en gezelligheid verlenen. Een jong team in de bediening zorgt voor een ontspannen omgang met gasten.

SVH Meestergastheer Harrie Baas over wijnadvisering en gastheerschap. “Met een wijnklimaatkast die de gehele achterzijde van het restaurant beslaat en de naam “Amarone” is het voor gasten duidelijk dat wijn een belangrijk punt is ons nieuwe restaurant. Toch ga ik terughoudend om met wijnadviezen. Ik houd van een ontspannen sfeer aan tafel en probeer mij aan te passen aan de wensen van de gast. Het streven van ons jonge team is om Amarone laagdrempelig te houden. Dus houden we niet alleen de prijzen van de (huis)wijnen en menu’s bewust laag maar zijn we ook ontspannen benadering van gasten. De keuken van Amarone is Frans-mediterraan, waarbij de nadruk ligt op de Franse keuken. Chef Gert Blom heeft een lichte stijl van koken. In zijn “signatures“ zoals de dun-gesneden coquilles met hazelnoot, truffel en een schuim van pecorino” of de “Pata Negra ham met gebakken makreel, polenta en vinaigrette van gember en kerrie”komt zijn klassieke opleiding en lichte stijl van koken het sterkst naar voren.

Meent 72a 3011 JN ROT TERDAM Te l . + 3 1 1 0 4 1 4 8 4 8 7 www.restaurantamarone.nl info@restaurantamarone.nl

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 51 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 54 8


Iedere dag opnieuw gebruikt de chef zijn zintuigen om zijn passie vorm te geven. Met zijn witte en zwarte brigade wordt er intens gewerkt om de top te bereiken met een eigen signatuur. De wijnkaart is een van de beste van Nederland en de fantastische kaaswagen bevat een ongeĂŤvenaard assortiment. Ingrid Buikema geeft leiding aan de smetteloze jonge bedieningsclub ziet er zeer verzorgt en hip uit en bediend ook op deze manier. Strak, vriendelijk en vlotjes.

FRED

Fred muStert

Fred

Als je bij Fred binnenstapt krijg je de indruk dat je een paleis binnengaat dat in het oude Rome niet misstaan had. Marmer is het toverwoord. De combinatie met het rococobehang, de gouden sterren op het plafond en het paarse LED-licht maken van Fred een opvallende verschijning in de restaurantwereld. Fred Mustert behoort al jaren tot de eredivisie van de Nederlandse gastronomie. Zijn fundament bouwde hij op als kok bij restaurant Zwethheul in Schipluiden. Daarna vergaarde hij roem als patron-cuisinier van restaurant La Vilette, waar hij een Michelinster verwierf. Zijn nieuwe restaurant op de Honingerdijk ziet hij als een fantastische uitdaging.

Sommelier Chantal de Raaf heeft de beschikking over een fraai assortiment wijnen en springt daar op een geheel eigen manier mee om.

Honingerdijk 263-265 3063 AM ROT TERDAM Te l . + 3 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 w w w. r e s t a u r a n t f r e d . n l i n fo @ r e s t a u r a n t f r e d . n l

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 38 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 36 7,5

181


FrAnk HuSon

HuSon

Scheepstimmermanslaan 14 3011 BS ROT TERDAM Te l . + 3 1 1 0 4 1 3 0 3 7 1 www.huson.info lunch@huson.info

182

Het strak ingerichte Rotterdamse Huson met zijn immense glazen voorpui is niet meer weg te denken uit de Rotterdamse gastronomie. Frank Huson heeft zo zijn eigen opvatting over zijn werk. “Ik kook alleen met producten van de hoogste kwaliteit. En dan natuurlijk met de producten van dat moment in het seizoen. Echte, volle smaken daar gaat het om. Ik wil van de bediening iedere avond weten wat de gasten ervan vonden. Wat waren de reacties? Wat zeiden ze precies? daar doe ik dan weer mijn voordeel mee. “ Maaike Groenewegen, de chamante gastvrouw van Huson, straalt zelfverzekerdheid uit en past zich aan de gasten aan. “Details, daar draait het om. Alles moet kloppen. Wat we bijvoorbeeld belangrijk vinden is het verschil tussen een zakelijke lunch en een gezellig diner. Dat vertaalt zich in de gerechten, aankleding, timing enzovoort. De grootste beloning die we hier kunnen krijgen is als we merken dat de gasten tevreden de deur uit gaan.”

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13


ivy

FrAnçoiS GeurdS

“In de kaart, opzet en organisatie van mijn restaurant probeer ik steeds rekening te houden met de wensen van mijn gasten. Daarbij streef ik naar een sfeervolle en toegankelijke ambiance. Een ambiance waarbinnen al mijn gasten zich op hun gemak kunnen voelen.” “Maar waar we bij Ivy vooral mee bezig zijn is het realiseren van een hoogwaardige culinaire belevenis. Iedere dag opnieuw.” Met de komst van Maître Halil Asar, medio september, heeft François Geurds zijn ‘dream team’ compleet. Halil wordt door velen gezien als Nederlands meest getalenteerde gastheer en werd opgeleid bij de driesterrenchefs Jonnie Boer en Cees Helder. “Onze gasten verdienen het allerbeste. Dat is alleen mogelijk met een goed team. Bij Ivy besteden we daarom veel aandacht aan het selecteren, het trainen en het begeleiden van de juiste mensen. Mensen met passie voor het vak. Mensen die iedere dag opnieuw de drive en energie hebben om voor het hoogst haalbare te gaan.”

2011 Michelin: G aultM illau: 17 LekkerTop100: 7 Grootspraak : 8,5

*

2012

*

17 7 8,5

IVY

Lloydstraat 294 3024 EA ROT TERDAM Te l . + 3 1 1 0 4 2 5 0 5 2 0 w w w. re s t a u r a n t i v y. n l i n fo @ re s t a u r a n t i v y. n l

Patron/Cuisinier en SVH Meesterkok François Geurds omschrijft zijn restaurant als volgt: “Bij restaurant Ivy worden mijn gasten bediend met smaak, liefde en passie. Waar mogelijk werken we met eerlijke biologische producten. Daar houd ik van.”

183


erik vA v n loo

PArkHeuvel

Heuvellaan 21 3016 GL ROT TERDAM Te l . + 3 1 1 0 4 3 6 0 5 3 0 www.parkheuvel.nl info@parkheuvel.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 16 Grootspraak : 9

**

184

Parkheuvel

De statige gastronomische tempel aan de voet van de Euromast in Rotterdam dwingt haast respect af als u onder aan de lange trap naar de ingang van het restaurants staat. Eenmaal boven krijg je meteen een wam gevoel als de deur als vanzelf opengaat en gastheer Erik Smit je hartelijk verwelkomt.

2012

** 18 19 9

Aan tafel met voor iedereen het schitterende uitzicht op de altijd bedrijvige Maas overvalt je het gevoel dat je echt op een bijzondere plaats terecht gekomen bent. Dit straalt klasse en eenvoud uit zoals maar weinigen dat kunnen. SVH Meesterkok Erik van Loo heeft hier zijn draai helemaal gevonden. Hij gaat zijneigen weg zonder vernieuwing noch traditie te negeren of verloochenen en heeft zo echt een eigen keukenstijl ontwikkeld. Zijn gerechten verrassen, bekoren, toveren een glimlach om je mond en ontroeren soms. De bedieningsbrigade onder leiding van Erik Smit straalt dynamiek en enthousiasme uit. “Wij stemmen onze gastvrijheid af op de wensen van onze gasten. Warm en sfeermakend indien gewenst, onzichtbaar aanwezig indien gepast. Elke dag vertalen wij de culinaire prestaties van Erik en zijn team naar gastgerichtheid van de keuken. Echte smaken verdienen echte aandacht; de mooiste ingrediënten krijgen de mooiste details in gastvrijheid mee. In de sfeervolle “salon” is er de mogelijkheid om met gezelschappen te verblijven, al dan niet in combinatie met het restaurant. Het aansluitende terras heeft uiteraard ook een prachtig zicht op het immer boeiende Rotterdamse water.


PArkHeuvel 2 courgettes, 4 Kingfishfilets, zonder vel, arachideolie, boter, olijfolie, antiboise met plukkruiden en pijnboompitten

erik vAn loo

antiboise 3 sjalotten gesnipperd, 3 tenen knoflook, 2 takjes dragon, 2 takjes basilicum, 150 ml kippenbouillon, 150 ml vocht van de tomaten*, 4 lepels citroenazijn, 1 lepel 20 jaar oude balsamicozijn, 1 lepel gesneden bieslook, kervel en peterselie, 8 pruimtomaten, ontveld, de zaadjes verwijderd en in blokjes gesneden * tomatenvocht krijg je door bij het ontvellen en ontpitten van tomaten al het vocht op te vangen. Met name het sap, binnen de tomaten is heel fris en smaakvol dus dat kan je goed gebruiken voor de saus. Zweet de sjalotten aan en voeg dan de knoflook, dragon, basilicum en kippenbouillon toe. Breng aan de kook. Laat op laag vuur tot een derde inkoken. Meng het vocht met het tomatenvocht, de citroenazijn, de balsamicoazijn en voeg de tomaten toe. Belangrijk is dat als je de tomaat toevoegt, je ze niet meer laat koken. Voeg de kruiden vlak voor het serveren toe; je zet de basis weg en op het moment dat je het nodig hebt maak je het af. Snijd de courgettes in zeer dunne plakken tot aan de zaadlijsten. Dit kan met een snijmachine maar ook met een mandoline of dunschiller. Blancheer de courgetteplakken heel kort in kokend water met zout. Laat ze afkoelen.

Gegrilde Kingfish met lamellen van groene courgette en lauwwarme antiboise

Snijd al het donkere vlees van de visfilets. Gril de vis met een beetje arachideolie op de plancha rondom maar niet gaar. Bestrijk de vis met een klein beetje boter en laat afkoelen. Verwarm de oven voor op 120째C. Bestrooi de visfilets met peper en zout en wikkel de courgette om de vis. Laat de courgetteplakjes elkaar iets overlappen. Besprenkel de ingepakte kingfish met olijfolie en zet de vis in de oven tot deze glazig is maar niet te gaar. Verwarm de antiboise even op heel laag vuur of ook in de oven zodat het lauwwarm wordt. Serveer de vis met de saus.

185


joS Weel

de tuinkAmer

Hengeloseweg 1 7 2 6 1 LV R U U R LO Te l . + 3 1 5 7 3 4 5 2 1 4 7 www.hoteldetuinkamer.nl i n f o @ d e t u i n k a m e r. n l

186

In een van de meest ongerepte gebieden van Nederland, de Achterhoek, is de prachtige hotelboerderij van Jos en Ria Weel gelegen. Temidden van een bosrijke omgeving ligt het bedrijf met het luchtige serrerestaurant in een oase van rust en een bloemrijke tuin. Er is hier op een deskundige manier omgegaan met het authentieke van de boerderij. Het mooie is bewaard gebleven en aangevuld met luxe en comfort zoals dat tegenwoordig gewenst is. Bij binnenkomst kunt u door een raampje in de receptie even een blik in de keuken van Jos werpen. De “terroir� keuken laat u proeven van het lekkers dat er in de Achterhoek te krijgen is. Natuurlijk worden ook andere lekkernijen gebruikt mwaar gevulde parelhoen met kummelroom, reebiefstukjes met rozemarijn en terrine van wild konijn en eendenlever en pruimen zijn toch de favorieten van de gasten van De Tuinkamer. snuffelen en een van de juweeltjes van de kaart kiezen. acht gangen samengestelde proeverij. U kunt hierbij per glas een wijnarrangement bestellen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12


2011 Michelin G aultM illau: 17 LekkerTop100: 13 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 15 8

AlAin AlderS

de vrienden vA v n jAcob

De Vrienden van Jacob

Duin en Kruidbergerweg 60 2071 LE SANTPOORT Te l . + 3 1 2 3 5 1 2 1 8 0 0 www.devriendenvanjacob.nl info@devriendenvanjacob.nl

Landgoed Duin & Kruidberg, de accommodatie waarin De Vrienden van Jacob gevestigd is, ademt klassieke allure. De stijlvolle entourage vormt een fraai contrast met de hartelijke, persoonlijke wijze waarop u hier voor de lunch of het diner wordt ontvangen. Onder Executive Chef en SVH Meesterkok Alain Alders’ inspirerende leiding bereidt de keukenbrigade culinaire moderne-Franse topgerechten met een mediterrane touch. Alders: “De combinatie van de klassieke allure van het landgoed en een eigentijdse benadering vind je ook terug in onze keuken. In de balans tussen klassieke en moderne tonen van de gerechten en in de presentatie. Niet alleen de tong, ook het oog moet gestreeld worden.” Liefde en passie voor het koken, Alders straalt het uit als hij over zijn vak praat. Dat geldt ook voor Maitre-Sommelier Sietse van Zanten: “Ik probeer te denken als een gast en vul dit aan met mijn eigen professionele blik. Zelf wil ik me graag thuis voelen in een restaurant. Vanaf het eerste moment moet er iets gebeuren, alsof je jezelf in een culinaire achtbaan waant en telkens weer verrast wordt. Met passie en kunde gebracht, de juiste afstand aanvoelen tot de gast en op die manier Taylor made service verlenen. Ons team, zowel de bediening als de keuken, werkt als een hecht team, de hiërarchie voorbij. Hierdoor kunnen we de gast centraal stellen en werken we toe naar die unieke totaal beleving voor de gast in ons restaurant.” Vooral niet weggaan zonder de kunsten van de patissier te hebben genoten. Je zou jezelf echt tekort doen.

187


roy StrijboS

tov

mAurice de conick

viS AAn de mArkt

Nieuwe Laagzijde 11 1741 GE SCHAGEN Tel. +31 224 29 94 32 w w w. r e s t a u r a n t t o v. n l welkom@restauranttov.nl

Hoge Markt 8-10 4694 CG SCHERPENISSE Te l . + 3 1 1 6 6 6 6 3 9 0 1 www.degouden-leeuw.nl info@visaandemarkt.nl

188

Gelegen in het centrum van Schagen, net buiten de drukte van het marktplein, ligt restaurant TOV. TOV is een sfeervol en gastvrij restaurant waar je geniet van verrassende gerechten, de bediening zorgt voor een persoonlijke en ongedwongen sfeer. De keuken van Roy Strijbos is een mix van kwaliteit, ambachtelijkheid en originaliteit. Het seizoen is de basis met zijn eigen sfeer en smaak. Het Verrassingsmenu is de ultieme ontdekking van smaken. Iedere week is er een ander verrassingsmenu dat bestaat uit verse producten van het seizoen. De wijnkaart van TOV is in de loop der jaren uitgegroeid tot een mooie verzameling wijnen van veelal kleine wijnboeren. Het is een samenspel tussen klassieke wijngebieden en makers, maar ook juist onbekende waarmee we onze gasten willen verrassen en mee kennis willen laten maken. Vanzelfsprekend schenken wij wijnarrangementen in zowel de menu’s al a la carte.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 11 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12

Vis aan de Markt staat voor een specifiek vis -en kreeftenrestaurant dat kenbaar maakt niet mee te doen aan imitatie gerechten en ingewikkelde smaken, maar gewoon serveerd waar het goed in is, natuurlijk gerechten van top kwaliteit in alle eenvoud en herkenbaarheid. Met de alombekende en geroemde specialiteit Oosterscheldekreeft als speerpunt heeft chef eigenaar Maurice de Koninck zich nog nadrukkelijker gespecialiseerd in de passie voor vis, schaal- en schelpdieren uit de directe omgeving. Met kernwoorden als: betaalbaar, vers, puur en no-nonsense, is Vis aan de Markt het adres voor een gezellig etentje. Het trendy gezellige en informele karakter van de zaak nodigt uit voor een lekkere borrel aan de bar, een goed glas wijn en een lekker bord eten. Natuurlijke produkten van het Thoolse land met een hoog slowfood gehalte en biologische groenten en fruit van het land.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 6,5

2012 13 6,5

Do 636 Te l w w i n


jeAn tHomA

AAn Sjuutee채njd

Dorpsstraat 74 6365 BH SCHINNEN Te l . + 3 1 4 6 4 4 3 1 7 6 7 w w w . s j u u t . n l i n f o @ s j u u t . n l

In het mooie Limburgse heuvelland ligt het dorpje Schinnen. Het restaurant met de wel heel bijzondere naam Aan Sjuutee채njd, is acht jaar lang de grote passie van Jean en Sonja ThomaCabo. De naam van het restaurant is volledig verzonnen, maar heeft iets te maken met einde van de weg en met eendjes, een andere hobby van Sonja en Jean. De halfopen keuken van chef/ eigenaar Jean specialiseert zich steeds meer in streekproducten. Samen met Anita Bonnema, Ben Creugers en Roy op den Kamp maken zij varkenswangetjes, braadworst van gerookte forel, bloedworst en meer van dat lekkers. Gastvrouw/eigenaresse Sonja wordt bijgestaan door Jos Heijnen en Corina Reijnders en samen zorgen zij voor een huiselijke en vlotte bediening. Sonja, die ook vinologe is, heeft een sterke voorkeur voor Limburgse wijnen. Maar vraag haar gerust naar wat bijzondere wijnen buiten de kaart om, ze heeft steeds nieuwe ontdekkingen. Het mooiste eet u bij Sonja en Jean als u hen de vrije hand geeft, laat u maar eens verrassen!

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

189


mArio ridder

de zWetHHeul

Rotterdamseweg 480 2636 KB SCHIPLUIDEN Te l . + 3 1 1 0 4 7 0 4 1 6 6 www.zwethheul.nl info@zwethheul.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 6 Grootspraak : 9

**

190

2012

** 18 2 9,5

Op de menukaart vind je naast klassiekers, die SVH Meesterkok Mario Ridder van zijn vaste gasten niet mag vervangen, ook altijd nieuwe creaties. Door het team bedacht, bereid, geproefd, verbeterd, opnieuw geproefd, opnieuw verbeterd enzovoort. Tot ze het erover eens zijn: dit is… wauw! Pas dan mag het op de kaart. De keuken is vanaf dat moment doorlopend in bedrijf zodat je ook kiezen kan voor een late lunch of een vroeg diner. De deuren staan voor open, ook de openslaande naar het terras waar u heerlijk buiten kan zitten als het weer het toelaat. Mario’s keuken wordt geroemd om de combinatie van klassieke eenvoud en pure klasse. Mario is zelfbewust genoeg om eigenzinnige keuzes te maken, professioneel genoeg om nooit te verslappen en enthousiast genoeg om de liefde voor het vak te vertalen naar uw bord. “Kwaliteit overleeft alles en iedereen”- een persoonlijk motto dat volledig recht doet aan de passies en ambities van Mario Ridder. De donkerrode roos die altijd op tafel staat is het symbool van de warme gastvrijheid.

De Zwethheul

Begin dit jaar is het restaurant ingrijpend vernieuwd. Hiermee is een ambiance ontstaan die je nergens anders in Nederland vindt. Het doel van de ingetogen tinten, het vele glas en het verfijnde gebruik van blauwstaal, is niet om te imponeren – een beetje zou mogen – maar vooral om de gehele omgeving dienstbaar te maken aan het bord. Want daar moet, en daar gaat het gebeuren.


de zWetHHeul mArio ridder

Kook de King krab in de court bouillon. Kook de delen krab 6 minuten en spoel daarna koud. Maak de krab schoon door de schaal te verwijderen en snijd in 20 stukjes van ongeveer 5 g. Deze stukjes zijn voor de beignets. beignet beslag 250 g bloem, 1 flesje bier, 2 eieren, 1 eiwit Zeef de bloem, meng met het bier en voeg daar 2 eieren en 1 eiwit aan toe. Roer goed door en giet in een slagroomkidde van 1 l. Zet er 2 patronen op. crème van krab 200 g krabkoppen, 100 g sjalotten, 1 dl witte wijn, ½ dl cognac, 4 dl visbouillon, 2,5 dl room, Valderrama Picudo olijfolie Snijd de sjalotjes in kleine stukjes. Bak de sjalotten met de krabkoppen aan in Valderrama olijfolie. Blus, als de koppen goed zijn aangezet met de witte wijn en cognac. Laat even inkoken en voeg vervolgens de visbouillon toe. Laat tot de helft inkoken, voeg de room toe en laat even trekken. Zeef en breng op smaak met peper en zout. crème brûlée massa 100 g melk, 15 g poedersuiker, 350 g Valderrama Ocal olijfolie, peper, zout, 1 Granny Smith, 50 g krabvlees Kook de melk met poedersuiker tot de poedersuiker is opgelost, voeg de Valderrama olijfolie in een straal toe, meng met een staafmixer tot een gebonden geheel en breng op smaak met peper en zout. Schil de appel, snijd hier kleine blokjes van en meng dit met de 50 g krabvlees.

CRèmE

bRûLéE VAN

VALdERRAmA

oLiJfoLiE

mEt kiNG kRAb, bEiGNEttEs VAN kRAb EN CRèmE VAN kRAb

vulling voor onder in de crème van krab 100 g krabvlees, 1 stronk witlof, ½ lepel honing Snijd de witlof in kleine stukjes, bak licht en blus met de honing. Meng er het krabvlees doorheen en gebruik dit straks voor onder in de crème van krab. serveren Bloem de stukjes krab voor de beignets, haal deze door het beignetsbeslag en frituur ze op 180°C zodat ze mooi goudgeel van kleur zijn. Serveer in een apart schaaltje. Doe onderin een diep bord wat krabvlees dat is aangemaakt met een klein beetje krabcrème en giet hier overheen een dun laagje crème brûlée massa. Bestrooi de massa met wat rietsuiker en brand af met een gasbrander. Doe in een klein kopje wat witlof en krab mengsel (warm). Verwarm de crème van krab en schuim het op met de staafmixer en giet dit in het kopje.

191


timo muntS

Merlet

merlet

Het hart van Hotel Merlet wordt gevormd door het met een Michelinster bekroonde restaurant. Dit stijlvol ingerichte restaurant met een sfeervolle open haard biedt een prachtig uitzicht op het uitgestrekte duingebied dat Schoorl rijk is. Martin en Carla van Bourgonje vormen de tweede generatie van de familie die zich maximaal inzetten om de gasten de optimale gastvrijheid te laten ervaren waarmee Merlet groot is geworden. In 1999 namen Martin en Carla het stokje over van Bert en Nelleke van Bourgonje. Befaamd is onze (open) keuken die bekend staat als de beste in de wijde omgeving en waar chef Timo Munts de scepter zwaait. De aan het seizoen aangepaste menukaart biedt u een ruime keuze uit onze klassieke en inventieve gerechten en zorgvuldig samengestelde menu’s. Bij mooi weer kunt u zelfs in het vroege voorjaar op het zonneterras lunchen en dineren. Chef-kok Timo Munts staat sinds het voorjaar van 2007 aan het hoofd van onze keukenbrigade. Voordien werkte hij vier jaar als souschef bij Merlet. Voordat Timo in dienst trad bij Merlet, maakte hij ondermeer carrière bij Inter Scaldes in Kruiningen.

Deu 636 Te l ww inf

Duinweg 15 1871 AC SCHOORL Te l . + 3 1 7 2 5 0 9 3 6 4 4 w w w . m e r l e t . n l i n f o @ m e r l e t . n l

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 19 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 23 8,5

Hoe 425 Te l . www brass


ricHArd vA v n de velde

bellevue bovenderivieren

micHel verWeijmeren

Deus 1 6 3 6 9 G A S I M P E LV E L D Te l . + 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 7 w w w.hr-bellevue.nl info@hr-bellevue.nl

Hoekeinde 24 4254 LN SLEEUWIJK Te l . + 3 1 1 8 3 3 0 7 3 5 3 www.bovenderivieren.nl brasserie@bovenderivieren.nl

Het echtpaar Sylvia en Richard van de Velde leiden het luxe restaurant Bellevue in Simpelveld. Het restaurant is één van de toppers in Zuid-Limburg. Richard van de Velde is een topkok en wordt in de keuken ondersteund door zijn rechterhand Tim Brauers. Ze zijn gepassioneerd door de hedendaagse keuken en aan de basis van hun creaties liggen zeer streng geselecteerde producten. Hun fantasie zal u betoveren met wondermooie creaties. Het is telkens weer culinair genieten en een complete verrassing. Gastvrouw Sylvia van de Velde heeft voor de wijnkaart een gevarieerd assortiment samengesteld. De wijnen komen uit zowel de klassieke Franse streken als uit de “Nieuwe Wereld”. Ook ons eigen Limburg mag op wijngebied niet vergeten worden. Zij staat u samen met Chantalle Mourmans graag met advies bij wanneer er een keuze uit de wijnkelder gemaakt moet worden.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 14

Gelegen pal aan het water midden in de jachthaven is BovendeRivieren een prachtige lokatie om bij mooi weer neer te strijken. Op het hoog gelegen terras kan je genieten van de mensjes en bootjes. Het bruinrode boothuis drijft letterlijk boven de rivieren, tenminste ééntje toch: de Merwede. Hier kan je behalve de fraaie gastronomische gerechten namelijk ook gewoon een hamburger eten! Chef Michel Verweijmeren serveert ook een lekker stuk appeltaart of gewopon een snackje voor tussendoor. Maar wel alles zelfgemaakt als vanzelfsprekend. Gastheer Marcel Weda is als een kapiteit op een schip de man die alles in de hand heeft. Strak, correct en losjes als het nodig is. Aangepast aan het weer en de gasten zoals dat betaamd.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 11

193


GerArd WollericH

WollericH

Wollerich

Heuvel 23 5492 AC SINT-OEDENRODE Te l . + 3 1 4 1 3 4 7 3 3 3 3 www.wollerich.nl info@wollerich.nl

Midden in het centrum van het lommerrijke Sint-Oedenrode ligt de oude, rustieke villa van Restaurant Wollerich. Onder leiding van cuisinier Gerard en gastvrouw Meriam Wollerich stelt het team hier de heerlijkste creaties samen. Fijne gastronomie met de mooiste wijnen in een prachtige ambiance. Ongedwongen en gemoedelijk. Behalve in het sfeervolle restaurant en de smaakvol gerestaureerde zalen, kunnen gasten ‘s zomers ook heerlijk verblijven op het tuinterras. Een groene en vooral rustgevende omgeving. Ook gezelschappen kunnen volop genieten. Zij maken in een aparte ruimte gebruik van Private Dining. Het restaurant is chic gedecoreerd en ingericht. Keurig gesteven wit linnen op ruim uit elkaar geplaatste tafels, goed en comfortabel zittende stoelen, een bijzet krukje voor de tas van mevrouw. De akoestiek is erg goed mede doordat er gebruik gemaakt is van zware bekledingsmaterialen. Op de tafels fraai glaswerk en mooi bestek. Bij iedere amuse ook een andere manier van presenteren en dat verhoogt natuurlijk elke keer het verrassings effect. De verlichting is gedempt, goed genoeg om duidelijk te zien wat er geserveerd is, de achtergrondmuziek is absoluut niet storend. De bediening erg alert en vriendelijk en geeft ruim uitleg bij alle hapjes en drankjes en beantwoordt zeer vakkundig de gestelde vragen. Desgewenst kunnen er hele verhandelingen gegeven worden over de herkomst van de wijnen en verdere details.

2011 Michelin: G aultM illau: 17 LekkerTop100: 41 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 42 8


FrAnçoiS de Potter

lA trinité

La Trinité

Groote Markt 18 4524 CD SLUIS Te l . + 3 1 1 1 7 4 6 2 0 4 0 www.latrinite.nl info@latrinite.nl

Koken in het dorpje met één van de twee driesterrenrestaurants van het land blijft een uitdaging. Maar François de Potter is zeer verrassend en eigentijds met zijn gerechten. Dat blijkt uit bijvoorbeeld “panna cotta van mais met foie gras, groene appel en sultana”, een subtiele amuse die toont waar het om gaat in de keuken van Francois. Hij brengt de nieuwe keuken met streekproducten en lekkers uit de buurt. Mar de rest van de wereld wordt niet vergeten en indien nodig speels gecombineerd met de kracht van de Zeeuwse producten.

La Trinité heeft een smaakvol en gezellig interieur. Een restaurant waar men zich thuis voelt met een terras aan de voorzijde en een moderne, knusse zaal waar de chef live innovatieve gerechten voor u klaarmaakt. Evelyne Scholte is een hartelijke gastvrouw met om haar heen een brigade die uiterst vriendelijk en correct is. Keurig gedekte tafels, wit linnen, bloemen. En natuurlijk, op het terras, een plaid voor als het koud wordt. Een stijlvolle zaak met een kleurstelling die best opvallend en positief onderscheidend genoemd mag worden. Sommelier Bart Verpraet kiest de wijnen van het wijnarrangement maar beschikt ook over een serieuze wijnkaart. Hij werkt graag met wat onbekendere wijnen zoals een Hongaarse Apatsagi Pannonhalmi, Olaszrizling 2009. Telkens verrassend zonder vermoeiend te worden.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 56 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 48 8

195


SerGio HermAn

oud SluiS

2011 Michelin: G aultM illau: 20 LekkerTop100: 1 Grootspraak : 9,9

2012

*** *** 20

196

1 9,9

Oud Sluis

Beestenmarkt 2 4524 ES SLUIS Te l . + 3 1 1 1 7 4 6 1 2 6 9 w w w. o u d s l u i s. n l contact@oudsluis.nl

Sergio Herman: “Nooit zal de evolutie van de keuken stoppen. Elke dag opnieuw zijn wij bezig met het verder perfectioneren van wat wij de dag daarvoor realiseerden. Zo evolueer je gestaag tot iets dat vernieuwend en verfrissend is. Op het niveau waarop de koks in de keuken van Oud Sluis werken, worden allang geen concessies meer gedaan! Wij gaan voor de beste inlandse producten. De regio voorziet in de mooiste verse vis en schaal- en schelpdieren. Daar begint het allemaal bij, want met kraakverse producten kan je als kok niet liegen. Dan ben je verplicht om op zuiver te spelen! In de keuken van Oud Sluis gaan wij mee met de seizoenen. Wij houden van de magie van bijzondere kruiden en specerijen. Onze koks doen aan “culinair entertainment”, wanneer zij behendig spelen met uiteenlopende texturen, gevarieerde temperaturen en verassende presentaties. De Zeeuwse oester bereidt op zes verschillende manieren is een voorbeeld. Dit gerecht is een klassieker van Oud Sluis en door de verassende elementen blijvend populair. In de keuken van Oud Sluis wordt veel tijd en energie gestoken in de zoektocht naar originaliteit, het zit ergens in je hoofd verborgen, je moet het er echter uit kunnen halen en dat heeft alles te maken met emoties.” Mijn gerechten en de menu’s wisselen van dag tot dag omdat ik volledig afhankelijk wil zijn van wat ik in onze moestuin al naar gelang de bloeiperiode optimaal qua smaak, aroma en textuur aan topproducten kan vinden. Ik kan daarom sommige gerechten niet elke dag bereiden, dat betekent echter niet dat ik dagelijks in mijn keuken sta te improviseren. Wel in tegendeel, al mijn creaties zijn het resultaat van veel proef, -en denkwerk met mijn team. Voor mijn versie ingrediënten ben ik ook afhankelijk van toegewijde lokale leveranciers, biodynamische kwekers en boeren. allemaal gepassioneerde mensen die voor mij smaakvol vlees, topverse vis, allerlei bekende en minder bekende groenten, bijzondere kruiden en eetbare bloemen leveren. Mensen die dikwijls te midden van de natuur, tussen hun producten leven. Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om met zulke kwaliteitsgedreven mensen te mogen samenwerken. ze inspireren me, net als mijn team, elke dag opnieuw.


oud SluiS bergamotgranité 250 g gedestilleerd bergamotsap, 50 g wodka, 40 g suiker, 50 g water, 50 g bergamotsap.

SerGio HermAn

Breng de suiker en het water aan de kook. Koel af, meng met de rest en vries in. 30 Zeeuwse jumbo mosselen. Was de mosselen goed en steam ze tot ze juist opengaan! Haal ze direct uit de schelp en controleer op baarden en dergelijke. mosseljus 200 g mosselen, ½ ui, 1 tak bleekselderij, plukje tijm, 0,5 dl witte wijn, 1 dl kippenbouillon, boter. Zet alles aan in wat boter en blus met de wijn, als de alcohol verdampt is de kippenbouillon toevoegen en zachtjes laten trekken tot het voor de helft ingekookt is. Zeef door een fijne zeef en breng op smaak met sushiazijn en citroensap. jonge groenten dungesneden venkel, dungesneden worteltjes, geblancheerde zeekool, dungesneden groene venkel, dungesneden zoete ui. marinade 2 dl olijfolie, 0,5 dl sushiazijn, peper, zout, 0,5 dl chardonnayazijn . Meng de ingrediënten tot een marinade. Marineer hier de groenten in.

ZEEuwsE mossELtJEs, ZoEt-ZuuR VAN JoNGE bio-GRoENtEN, GRANité VANbERGAmotENfRissEmossELJus

venkelcrème 2 venkelknollen, 1 dl kippenbouillon, 0,5 dl room, 1 dl melk, peper, zout. Maak de venkel schoon en snijd in stukken. Kruid en kook gaar. Giet af en vang het vocht op. Pureer de venkel met een deel van het kookvocht en zeef door een fijne zeef. Breng op smaak met peper en zout. Leg de mosseltjes in het midden op het bord, leg de gemarineerde groenten mooi over de mosseltjes. Lepel de lauwwarme venkelcrème erbij. Garneer met de frisse mosseljus en jonge bloemen en kruiden.

197


AArt vA v n de Pol

de molenmeeSter

Gemeenteweg 364 7951 PG STAPHORST Tel. +31 522 46 31 16 www.demolenmeester.nl info@demolenmeester.nl

198

Restaurant De Molenmeester staat voor ambachtelijkheid, kwaliteit en eenvoudige luxe. Maar liefst twee duo’s Santa en Eric van Amstel en Marjon en Aart van de Pol zijn de drijvende krachtenn achter De Molenmeester. In een ongedwongen sfeer kan je genieten van verse seizoensproducten. Want respect voor de seizoenen, daar gaat het vooral om. Het is de kunst om gerechten op tafel te zetten die bereid zijn met wat de natuur op dat moment te bieden heeft. Niet eenvoudig, maar wel altijd onze uitdaging. Dus geen asperges in de herfst of aardbeien in de winter, maar op het juiste moment zodat de kwaliteit het hoogst is en het liefst uit eigen regio. Zo werkt De Molenmeester graag met streekspecialiteiten als lamsvlees van Slagerij Braamskamp, de biologisch geteelde groenten van Tuinderij de Zonnehorst, de kruiden uit eigen tuin, wild van de jager, snoekbaars uit de plaatselijke wateren en boerenkaas uit de omgeving.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13


PAul Pollux

AuberGine

Aubergine

“Een ontdekking aan de oevers van de Maas”

Aan de rand van het fraaie kloosterdorpje Steyl, even ten zuiden van Venlo, ligt aan de oever van de Maas Restaurant Aubergine.

Steyl ademt nog de rust uit die het plaatsje al zo lang kenmerkt. Wie op een mooie zomerse dag neerstrijkt op het prachtige terras van Aubergine zal zich koesteren in die zalige rust. Geen geraas van auto`s, geen druk geloop langs het terras, maar “gewoon stilte”. Waar vind je dat nog in onze jachtige maatschappij ... Patron-cuisinier en SVH Meesterkok Paul Pollux en echtgenote May maken er een erezaak van om U als gast op dat terras het ultieme zomeravondgevoel te geven. Een perfecte maaltijd met mooie wijnen vormt daarbij uiteraard de basis. De wijnkaart kent een hoofdindeling op soort wijn, wit, rosé en rood. Vervolgens is er een verdere onderverdeling gemaakt op land en gebied van herkomst. Bij elke wijn op de kaart hoort uiteraard een toelichting. Deze is als bijlage toegevoegd aan de wijnkaart die in het restaurant wordt gebruikt. Vanaf november 2011kunt u ook terecht in ons nieuwe zusje, Brasserie Pollux, in theater de Maaspoort Venlo. Mocht u een feest willen organiseren bij u thuis in dezelfde stijl, dan kunnen wij ook daar zorgen. Neem contact met ons op en wij maken samen een voorstel voor u op maat.

Herenstraat 34 5935 BJ STEIJL Te l . + 3 1 7 7 3 2 6 0 3 9 0 www.restaurantaubergine.nl info@restaurantaubergine.nl

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: 74 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

14 65 7,5

199


mArcuS ScHmidt

StAdt dt StevenSWAert

erik HermAnS

de limonAdeFAbriek

Veldstraat Oost 1 6107 AS STEVENSWEERT Tel. +31 475 55 23 76 herberg-stevensweert.nl info@herberg-stevensweert.nl

Nieuwe Haven 1 2959 AT STREEFKERK Te l . + 3 1 1 8 4 6 8 9 3 3 5 www.limonadefabriek.nl info@limonadefabriek.nl

200

In Limburg, tussen Maaseik en Roermond, ligt het charmante dorpje Stevensweert. Aan de schitterende markt ligt een restaurant, dat hoog staat aangeschreven bij de bourgondiĂŤrs uit de streek: Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert. Sinds 1996 leggen Pascalle en Marcus hun gasten hier in de watten met culinaire creaties en met een warme en oprechte ontvangst Om absolute topgerechten te kunnen serveren, zijn durf en creativiteit nodig. In de keuken van Marcus Schmidt is er dan ook een constante zoektocht aan de gang naar perfecte harmonie. De smaken, geuren, kleuren en texturen van de producten die je hier op je bord krijgt, vormen steevast een bijzonder smakelijk geheel. Op de wijnkaart vind je heel wat wijnen van uitstekende kwaliteit. Als je na afloop terugdenkt aan een nagerecht van Marcus, zal het water je steeds weer in de mond lopen.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

De Limonadefabriek, een droompaleis op het water. Een zee van licht en ruimte. Dineren op topniveau in een nieuw drijvend restaurant aan de oever van de Lek. Geniet van de landelijke schoonheid van de Alblasserwaard en de rust van de rivier. Laat U temidden van de bijzondere architectuur in de heerlijke fauteuils verwennen met die nog altijd zo betaalbare klasse van de Limonadefabriek. Ervaar de kookkunst van chef-kok Erik Hermans en zijn getalenteerde brigade. Ontdek onze nieuwe bistro Prik! En wilt u bij ons overnachten? In de zes luxe hotelkamers hebben gastvrouw/vinoloog Karin van Eeuwijk en haar team de bedden voor u opgemaakt.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 14 94 7

2012 Bib 14 96 7


Bij Jef

jeF ScHuur

bij jeF

Niet zomaar een weekendje weg, maar gasten een onvergetelijke ervaring bezorgen. Sinds begin dit jaar maken Jef Schuur en Nadine Mögling die ambitie waar. Het gerestylde restaurant en nieuwe designhotel zijn de ultieme ‘verwenplek’ op Texel. Want genieten is meer dan topgerechten en mooie wijnen serveren. Gastvrijheid, ongekende luxe en tijd voor jezelf zijn waarden die hoog in het vaandel staan. En dat op een eiland waar rust en ruimte de normaalste zaak van de wereld zijn. Geïnspireerd door natuurlijke ingrediënten en de beste klassiekers. Moderne gastronomie, waarbij je geniet van de meest originele wijn-spijscombinaties. Het zilte eilandkarakter en de wisseling van seizoenen vormen de basis voor zijn gerechten. Texels lamsvlees, stevige asperges, dagverse vis uit de Noordzee, schaal- en schelpdieren: Jef speelt met smaken. En laat ze samensmelten in gerechten die uitblinken in eenvoud en harmonie. Mooie gerechten serveren op topniveau: dineren bij Jef is meer dan lekker eten. Je ervaart een culinaire verwennerij. Deze ambitie heeft Michelin bekroond met een ster: “wij willen je vooral verrassen met passievolle gerechten.” Sommelier Nadine Mögling heeft een voorliefde voor de mooiste wijnen, de witte Bourgonges in het bijzonder. Gault Milau bekroonde haar vakkennis met de titel ‘Wijn/Spijs specialist van het jaar’ (2011).

Maashoek 2a 1797 AJ TEXEL-DEN HOORN Te l . + 3 1 2 2 2 3 1 9 6 2 3 w w w . b i j j e f . n l i n f o @ b i j j e f . n l

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 81 7,5

201


503 762 Tel. ww info

765 726 Te l ww inf

Geniet, maar drink met mate.


AnGelo Autiero

de blAAk droSte’S

HAnS ter Huurne

5032 WL 7625 RH TILBURG Tel. +31 13 463 88 99 www.hofstededeblaak.nl info@hofstededeblaak.nl

7651 KV 7261 LV TUBBERGEN Te l . + 3 1 5 4 6 6 2 1 2 6 4 www.drostes.nl info@drostes.nl

D e Hofstede is een authentiek Engels landhuis met een pachtboerder ij en dateer t in zijn huidige vor m van 1907. D e entree en de bars ademen nog de huiselijke sfeer die voor onze voorouders zo gewoon was. Het absolute pronkstuk is wel de Jachtzaal met zijn eikenhouten lambr iser ing. H ier, in dit oorspronkelijke woongedeelte is ons restaurant gevestigd. Vanaf de mooie gelakte houten tafels hebt u via de lichte er ker een blik op de Engelse taxus tuin en het beschutte ter ras, waar ‘s zomers ook geser veerd wordt. Naast de Jachtk amer met zijn oude rustieke uitstraling ligt de Huisk amer die met zijn ongedwongen huiselijke stijl iedereen uitnodigt om gezellig te bor relen aan de houten tafels en ’s middags en ’s avonds heerlijke gerechten te nuttigen .

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Reeds in 1928 startte de grootvader van de huidige eigenaar Harald Droste een cafe op dezelfde plek waar nu Hotel Restaurant Droste staat. In 1963 namen de ouders van Harald het roer in handen, begonnen met eenvoudige maaltijden en bouwden in 1976 de eerste tien hotelkamers. In 1990 nam dan Harald het bedrijf over en bouwde het uit tot het prachtige bedrijf dat het nu is met 20 kamers en vier boerderijlodges. Vanuit de open keuken houd chef Hans ter Huurne precies in de gaten voor wie hij kookt. Vooral aan de presentatie op het bord wordt veel aandacht besteed. De wijn- en menukaart zijn op prettige manier ineengeweven en geven de wijnen en gerechten overzichtelijk weer. De bediening wordt verzorgd door een aantal frisse jonge meiden die vakkundig en charmant uw wensen vervullen. Als u na een heerlijk nachtje slapen wakker wordt en gaat ontbijten doet u dat in misschien wel de mooiste serre van Nederland.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13 6,5

203


PAul vA v n de bunt

de leuF

Dalstraat 2 6763 JS UBACHSBERG Te l . + 3 1 4 5 5 7 5 0 2 2 6 w w w . d e l e u f . n l info@rest.deleuf.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 18 LekkerTop100: 21 Grootspraak : 8,5

**

204

De Leuf

Een licht en luchtig restaurant in een oude hoeve met drie gastenkamers waar je heerlijk kan overnachten zodat je je geen zorgen hoeft te maken over wie er naar huis rijd na een heerlijke avond. De gerechten van Paul zijn zeer gedetailleerd en zeer hoog op smaak. Dit is een keuken die je echt moet begrijpen en proeven met al je zintuigen. “Als gasten op twee- of driesterrenniveau gaan eten moeten ze verrast worden door presentatie, omgeving een zeker door smaak. Het is dan echt niet genoeg als het alleen maar lekker is en het dure exclusieve ingrediënten zijn. Als topchef moet je juist laten zien dat je er iets mee kan doet dat een meerwaarde geeft.”

2012

** 18 16 8,5

Hij trok half Europa rond voor zijn boek “op weg naar de sterren” dat hij in eerste instantie wilde maken om te vergelijken hoe de rest van de grote chefs kookte. Vanaf oktober 2011 vieren Paul en Sandra het 35 jarige jubileum als Patron Cuisinier. Een bijzonder moment dat zeken niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Het gehele jubileumjaar laten ze je graag meegenieten van de feestlijkheden en kan je diverse bijzondere jubileumactiviteiten verwachten, zoals bijvoorbeeld het bijzondere jubileumarrangement, waarop je voor elk jaar als patron cuisinier een euro korting krijgt! Paul geeft exclusieve cursussen, waarin hij de technieken laat zien waarmee hij zijn keuken heeft groot gemaakt, in zijn @telier Paul van de Bunt. Er is een Private Diningroom voor bijeenkomsten van allerlei aard met een persoonlijke touch, zowel zakelijk als privé.


de leuF

12 Gillardeau oesters, 12 mosselen, 12 schoongemaakte, geblancheerde scheermessen, 12 gekookte en uitgehaalde kokkels, 200 g handgepelde grijze garnalen, fijngesneden en geblancheerde bosui. Maak de oesters open en verwarm die tot 50째C in de oven, vang het oestervocht op voor de saus. Vul de oesterschelpen met wat bosui, leg de oester terug met daaromheen de mosseltjes, de in blokjes gesneden scheermessen, kokkeltjes en de handgepelde garnaaltjes. Leg deze op een schaal, dek af met plasticfolie en verwarm de schelpen in een oven van 65째C. saus kookvocht van de mosselen, oestervocht, sereh (citroengras), room, roomboter, limoenblaadjes, limoenrasp, zeewier van uit de oestermandjes, zeewater gemaakt van het zeewier, vloeibare stikstof (of droogijs). Kook het mosselvocht met het oestervocht, sereh, room en boter in tot een lichtlopende jus. Laat op het laatste moment nog even wat limoenblaadjes meetrekken en zeef de saus. gemarineerde wakame 1 zakje gedroogd zeewier, sesamolie, sesamzaadjes. Is ook perfect kant en klaar te koop. Week het zeewier voor de wakame en snijd het in dunne reepjes. Breng op smaak met de sesamolie en de sesamzaadjes.

PAul vAn de bunt

sChAAL EN sChELpdiEREN & dE GEuREN VAN dE ZEE

serveren Gebruik voor deze presentatie een zogenaamd dubbel bord waarbij je op de bovenkant een grilletje kan leggen met gaatjes erin. Giet op het onderbord wat heet zeewater en leg hierop het grilletje wat je decoreert met het zeewier en de lege kokkel, mossel en scheermesschelpen. Zet hiertussen de gevulde en opgewarmde oesters genappeerd met de opgeschuimde saus. Garneer met de wakame en limoenrasp. Giet aan tafel een klein beetje vloeibaar stikstof in het bord waardoor er een enorme damp van zeelucht zich over de tafel verspreid.

205


ceeS krAmer

de boet

Wijk 1-61 8321 EM URK Tel. +31 527 68 87 36 www.restaurantdeboet.nl info@restaurantdeboet.nl

206

Ons sfeervolle restaurant is modern ingericht met subtiele historische details. Opvallend is de enorme open keuken middenin het restaurant, waardoor de gast altijd contact heeft met de keuken. Of u nu plaats neemt op de knusse ronde banken, de lange bank (bekleed met Urker stof ) of aan de tafels met uitzicht over de haven, u voelt zich vast en zeker snel thuis. Op de eerste verdieping bevindt zich onze kookstudio. U kunt hier in intieme sfeer de kneepjes van het vak leren. Of u nu met acht of dertig personen bent, een compleet menu wilt koken of maar ĂŠĂŠn gerecht: alles is mogelijk in overleg met de chef. Tip: Op zaterdag morgen kunt u verse vis kopen in de IJsselmeer visafslag. Deze vis kunt u meenemen naar De Boet, waar onze chef u leert om de vis te fileren en te bereiden tot een heerlijk gerecht.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: 60 Grootspraak :

2012 13 55


jeroen robbereGt

kArel v

Karel V

In een indrukwekkend, karakteristiek, monumentaal gebouwencomplex is hotel en Grand restaurant Karel V gevestigd. Omringd door fraaie, ruim opgezette, tuinen en terrassen. Een omgeving waar historie en modern in elkaar overvloeien. Een stijlvolle sfeer waar u zich direct thuis voelt. En komt dat door de eeuwenoude historische luxe van de Napoleontische vleugel? Door de moderne weelde van de Romeinse vleugel? Heeft dat te maken met de medewerkers? Of is het een combinatie van alles en iedereen, dat u zich hier zo te gast voelt, tot in elk detail? Dat is gastheerschap volgens Karel V. Op een hedendaagse, stijlvolle wijze.

SVH Meestergastheer Johan Kragtwijk, maître/ sommelier van Grand Restaurant Karel V door GaultMillau is verkozen tot Sommelier van het Jaar 2012: “Zijn vader was een van de eerste vinologen van Nederland. Hij heeft zijn interesse voor het wijnvakmanschap zonder twijfel van hem gekregen. Hij proeft met een bekwame, stabiele mond om de allerbeste wijnen te vinden voor de kaart. Die kaart is een mix van extremiteiten en vaste waarden.” SVH Meesterkok Jeroen Robberegt en zijn brigade bereiden elk gerecht op topniveau. De kunst van de gastronomie is het combineren van gerechten met wijnen. Het gerecht moet beter smaken door de wijn en de wijn moet beter tot zijn recht komen door het gepresenteerde gerecht. Daarom zijn de wijn-spijs combinaties in Grand Restaurant Karel V altijd eerst geproefd en beproefd.

Geer tebolwerk 1 3511 XA UTRECHT Te l . + 3 1 3 0 2 3 3 7 5 7 5 w w w . k a r e l v . n l re s t a u ra nt @ k a re l v. n l

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 64 Grootspraak : 8

*

2012

*

15 66 8

207


jAcob jAn boermA

de leeSt

De Leest

Aan de rand van de Veluwe runnen Kim Veldman en Jacob Jan Boersma samen met een jong en ambitieus team hun restaurant De Leest. Jacob Jan brengt een inventieve keuken gelardeerd met kosmopolitische invloeden. Hij heeft vernieuwing hoog in het vaandel staan. ‘Dat moet ook wel als je op zo’n hoog nivequ kookt. Maar ik omhels de vaste waarden zeker ook. Wat goed is is goed en daar kan je als chef niet omheen”. Hij brengt gerechten met subtiele smaakpaletten waarin duidelijk de invloed van Azië, Zuid-Europa en Noord-Amerika merkbaar is zonder de prachtige producten uit de naaste omgeving te vergeten. Het rustige en moderne interieur van de voormalige schoenmakerij straalt rust uit zodat alle aandacht kan gaan naar de essentie van De Leest: Wijn en spijs.

Kerkweg 1 8171 VT VA A S S E N Te l . + 3 1 5 7 8 5 7 1 3 8 2 www.restaurantdeleest.nl info@restaurantdeleest.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 19 LekkerTop100: 3 Grootspraak : 9

**

208

2012

** 19 5 9,5

De warme aandacht van Kim brengt je als gast haast in vervoering en je zweeft als het ware op een wolkje van gerecht naar gerecht. De wiijnkaart is een mooi evenwicht tussen klassieke grootheden en verrassende eigentijdse vondsten waardoor je als gast de keuze perfect kan aanpassen aan de sfeer van het moment. ‘Ik houd van pure wijnen die zich kenmerken door het karakter van de druif en de bodem waar deze groeit, smaken die van nature hun balans zoeken, een harmonieus geheel vormen en van niets teveel hebben. Ik probeer het passionele verhaal verhaal van de wijnboer over te brengen op mijn gasten”.


de leeSt

6 stuks Schotse gedoken jacobsvruchten, oesterblad (Koppert Cress), Limoen Cress (Koppert Cress), cultuur zeekraal (Koppert Cress), 2 dikke Noordzee schollen van 500 à 600 g, 1 limoen, bieslook, 1 flesje Japanse sushi azijn, visjus, Valderrama Grand Cru olijfolie, Valderrama Picudo olijfolie

jAcob jAn boermA

Mousseline 1 pompoen (bij voorkeur butternut pompoen), gebruik ongeveer 500 g schoongemaakt? 2 citroengrasstengels, 1 laurierblad, peper, zout, madras kerriepoeder, 1 sjalot, 1 stukje verse gember, 4 dl gevogeltefond, Valderrama Picudo olijfolie, ½ dl witte wijn Zweet sjalot, gember, citroengras, laurierblad en pompoen aan in de Picudo olijfolie en voeg peper en zout toe naar smaak. Voeg op het laatst de kerrie toe en blus af met een beetje witte wijn. Voeg vervolgens de fond erbij en kook op laag vuur gaar. Verwijder het laurierblad en de gember, giet het kookvocht af en blender alles fijn. Snijd van de overgebleven pompoen blokjes en dunne plakjes en kook deze beetgaar. Marineer in olijfolie, sushi azijn en geraspte limoen. serveren Snijd twee van de Jacobsvruchten tot tartaar en meng met fijngesneden bieslook en een kleine hoeveelheid mayonaise. Maak een vinaigrette van de sushi azijn, de zachte Grand Cru olijfolie, een beetje van de geraspte limoen en een beetje sap van de limoen. Voeg een kleine hoeveelheid klein gesneden bieslook toe.

tExtuREN VAN pompoEN mEt NooRdZEE sChoL EN GEmARiNEERdE CoquiLLE, LimoENViNAiGREttE EN ZiLtiGE ZiL pLANt pLANtJEs

Kruid de scholfilets en bak ze kort aan één zijde in de Picudo olijfolie. Bak vervolgens de overige jacobsvruchten kort om en om, bij zeer verse is bakken aan één zijde voldoende. Schik de pompoen speels op het bord met hier en daar een plakje jacobsvrucht. Maak van de pompoen plakjes en van de tartaar kleine ‘mille feuilles’. Garneer op speelse wijze met de cresssoorten en besprenkel ze hier en daar met limoenvinaigrette. Voeg hier en daar wat schuimige visjus toe.

209


jeroen trimboS

jerome de cAmPveerSe toren

xAvier AeltermAn

Broekhem 58 6301 HJ VALKENBURG Tel. +31 43 601 32 42 www.restaurantjerome.nl info@restaurantjerome.nl

Kaai 2 4351 AA VEERE Te l . + 3 1 1 1 8 5 0 1 2 9 1 www.campveersetoren.nl info@campveersetoren.nl

210

Het Limburgse Heuvelland heeft een Bourgondisch imago en een sterke traditie van streekproducten. Jeroen Trimbos kookt met liefde en plezier met dit streekkapitaal. Heerlijk mals strokalfsvlees van Nuje Caris in Voerendaal, oorspronkelijke Limburgse delicatessen van de Eyserhalte in Eys en smaakvol desembrood van bakkerij Koos van Eijndhoven uit Valkenburg. Vers, verantwoord en voortreffelijk van smaak! Geïnspireerd door de seizoenen, klassieke en moderne kooktechnieken en streekproducten creëert hij in restaurant Jérôme zijn gerechten. Het warme interieur en de familiaire gastvrijheid zorgen ervoor dat je je bij restaurant Jérôme meteen thuis voelt. Bij mooi weer kun je ook‘open air’tafelen op het terras. Maitre Harry Trimbos vult met alle égards het gastvrijheidsgedeelte in en staat in voor een tot in de puntjes verzorgd verblijf bij Jerome. Heel aangenaam restaurant met voortreffelijk eten, mooie wijnen en aangename prijzen. Want over de kwaliteit van de wijnen hoeft men hier ook al niet te twijfelen.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 13

2012 Bib 14

7

St. 591 Te l . ww val

Een héél uniek hotel met een goed restaurant en eeuwenoude historie. Gelegen in het vestingstadje Veere. Een ideale locatie voor een romantisch uitstapje of diner. De Campveerse Toren is al meer dan 500 jaar in gebruik als herberg. In 1575 hield Willem van Oranje hier een van zijn bruiloftsmaalen met Charlotte de Bourbon. Streekgebonden specialiteiten van: zee, vee en veld. Het restaurant met een fascinerend uitzicht over het water biedt U een ruime keuze aan heerlijke gerechten. Onze keuken is Frans georienteerd. de Chef gebruikt vele regionale producten. Vis, schaal- en schelpdieren spelen een belangrijke rol. Wil je eens even genieten? Ga dan op een mooie dag hier eens proeven van de High Tea, een belevenis!

2011 Michelin: G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13

Nie 591 Tel. ww man


eric SWAGHoven

brASSerie vAluAS

HAnS cAlS

le mAnGerie

St. Urbanusweg 11 5914 CA VENLO Te l . + 3 1 7 7 3 5 4 1 1 4 1 www.valuas-hr.nl valuas@home.nl

Nieuwstraat 58 5911 JV V E N LO Tel. +31 77 351 79 93 www.mangerie.nl mangerie@mangerie.nl

Valuas is een familiebedrijf waar je als gast het middelpunt bent. In een fraaie omgeving aan de Maas, net buiten het Venlose centrum en aan de rand van een nieuw natuurgebied, bieden het totale gastvrijheid in een 4-sterren Hotel, Restaurant met ‘Michelin-ster’ en Brasserie met een “Bib Gourmand” voor informele bijeenkomsten. Wij, Marcel en Eric, lid van les Patrons Cuisiniers, zijn broers die u graag met ons gehele team willen begroeten en u een aangenaam verblijf willen geven. De brasserie is een onderdeel van het bedrijf en is modern ingericht, waar wij jong en oud graag bij diverse gelegenheden willen ontvangen. Wij bieden een smaakvolle en prijsvriendelijke menu- en drankenkaart. U kunt genieten van pasta gerechten, kreeft, sushi tonijn, entrecote of een vegetarisch gerecht.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib 13

Restaurant La Mangerie van Hans en Gerry Cals, een verrassend aantrekkelijk restaurant in het hartje van Venlo. De huiselijke sfeer, de aankleding en persoonlijke aandacht, het voeren van opvallende specialiteiten met regionale aandacht en de unieke indeling zijn de sterke punten. Er is een stijlvol gedeelte met uitzicht op een gezellige, kleine tuin, een werkelijk unieke ruimte voor gezelschappen rond twintig gasten. (maximaal 32.) Normaal is het restaurant ‘à la carte’ ingedeeld, met plaats voor tien tot twaalf tafels, verspreid over verschillende gedeelten, wat de huiselijke sfeer te goede komt. In het hart van het aspergegebied mag u verwachten dat in het “volle grond seizoen” op perfecte wijze ruim aandacht wordt besteed aan de koningin van de groenten: Limburgse asperges. Zowel in de arrangementen en menu’s als “à la carte” vindt u tal van verrassingen en vondsten met asperges.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 14

2012 Bib 14

7

7

211


vAluAS

erik SWAGHoven

Valuas

St. Urbanusweg 11 5914 CA V E N LO Te l . + 3 1 7 7 3 5 4 1 1 4 1 www.valuas-hr.nl valuas@home.nl

Valuas is een familiebedrijf waar de gast het middelpunt is. In een fraaie omgeving aan de Maas, net buiten het Venlose centrum en aan de rand van een nieuw natuurgebied, bied Valuas totale gastvrijheid in een 4-sterren Hotel, Restaurant met ‘Michelin-ster’ en Brasserie met een “Bib Gourmand” voor informele bijeenkomsten. Het pand dat meer dan 100 jaar oud is heeft een eigentijds restaurant met een huiselijke sfeer een geheel eigen stijl van interieur en een gemoedelijkheid om onze gasten een zo fijn mogelijke eet ervaring te laten beleven. SVH Meestergastheer Marcel en SVH Meesterkok Eric Swaghoven, lid van Les Patrons Cuisiniers, zijn broers die je graag met het gehele team willen begroeten en je een aangenaam verblijf willen geven. Uniek is, dat er naast het lunchmenu geen ander vast menu is. “Wij laten de keuze graag aan onze gast. Zo bieden wij u de mogelijkheid te kiezen uit een 4, 5, 6, of 7 gangen diner. De gerechten worden dan tot menu proporties teruggebracht, zodat u van elke gang die geserveerd wordt een goede indruk kunt krijgen. Natuurlijk kunt u zich ook laten verrassen door ons en kiezen voor een surprisemenu dat wordt afgesloten met diverse patisserie.” De wijnkaart is geheel passend bij het restaurant en net als de menukaart, internationaal getint waarbij je keuze kan maken uit meer dan 20 open wijnen. Laat je door sommelier Marcel een bijzonder wijnvoorstel doen. ‘s Zomers is het zeker de moeite waard om van een lunch of diner op ons terras te genieten met uitzicht over de Maas, dat tegenwoordig uitkijkt op het nieuwe natuurgebied de “Maas Corridor”.

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: 37 Grootspraak : 8,5

*

2012

*

16 38 8,5


Henk SAvelberG en GijS verbeek

SAvelber A G

Savelberg

Oosteinde 14 2271 EH VOORBURG Te l . + 3 1 7 0 3 8 7 2 0 8 1 restauranthotelsavelberg.nl info@restauranthotelsavelberg.nl

Savelberg staat al decennialang voor gastronomisch genieten op het hoogste niveau. Gevestigd op het eeuwenoude landgoed Vreugd & Rust in Voorburg, tien minuten van het centrum van Den Haag. SVH Meesterkok Henk Savelberg draait al decennia mee in de top van de Nederlandse gastronomie. Hij behaalde gedurende zijn carrière als enige chef in Nederland vier keer een Michelin-ster. Het gelijknamige restaurant en hotel is gelegen op het rustieke eeuwenoude landgoed Vreugd & Rust in Voorburg. Beroemd is hij onder meer om zijn Salade Savelberg , met onder meer kreeft, gekonfijte ganzenlever en truffel. Anno 2010 blijft Savelberg zich, met een jong team van talentvolle koks, vernieuwen zonder zijn wortels in de Frans-klassieke keuken te verloochenen. De wijnkaart en uitgebreide wijncollectie van Savelberg (zelf een fervent wijnliefhebber) worden door kenners hoog gewaardeerd en zijn menigmaal onderscheiden met prijzen. In de wijnkelder liggen maar liefst 1.100 wijnen uit de hele wereld, waaronder zeer bijzondere wijnen van beroemde Franse wijnhuizen. n de zwarte brigade is een centrale rol weggelegd voor een duo dat zijn sporen in de topgastronomie al ruimschoots heeft verdiend. MaÎtre Petra van der Baars en sommelier Johan Spin werkten ruim twintig jaar samen in het Restaurant Het Koetshuis Schuttersveld in Enschede voor zij naar Voorburg kwamen om het Savelberg-team te versterken.

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 31 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 32 7,5

213


Wilco berendS

de nederlAnden

Voor een aantal van onze gerechten maken wij gebruik van onze eigen moestuin, de bekende biologische boerderij de Lindenhoff in Baambrugge. Onze sommeliers, die tot de beste van Nederland behoren, laten zich inspireren door diverse leveranciers. Zij zoeken voor ons naar de kleine wijnhuizen en de biologische wijnboeren. Maar natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor de meer bekende chateaux. Verschillende wijnen op onze kaart zijn speciaal geselecteerd om de gerechten op de menukaart optimaal te ondersteunen.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 55 Grootspraak : 7

*

2012

*

16 57 7,5

De Nederlanden

Duinkerken 3 3633 EM VREELAND Te l . + 3 1 2 9 4 2 3 2 3 2 6 www.sandton.eu/nl/vreeland info@nederlanden.nl

Zin in een fantastische maaltijd in een fijne, ongedwongen sfeer? Dan ben je bij Restaurant Hotel de Nederlanden meer dan welkom. Patron-cuisinier Wilco Berends zorgt dat het u aan werkelijk niets ontbreekt. Of het nou een fantastische maaltijd is, een heerlijk glas wijn of een goede nachtrust, bij De Nederlanden voelt u zich ongetwijfeld snel thuis. Patroncuisinier Wilco Berends staat al meer dan tien jaar garant voor een Michelinster. Wilco’s kookstijl is geraffineerd waarbij hij gebruikmaakt van dagverse producten uit de verschillende seizoenen. Hij is Frans-klassiek geschoold, maar schuwt de moderne aanpak niet. Samen met chef de cuisine Bas Verheul streeft hij elke dag naar een hoge kwaliteit. Wij beschikken over een open keuken, zodat u kunt meegenieten van wat er in ons culinaire theater wordt bereid. Uiteraard maken wij gebruik van uitsluitend duurzame ingrediÍnten.


joHn kocken

de Heer kocken

Zijn keuken is gewaagd en hij speelt met bijzondere combinaties als cous-cous van bloemkool met kreeft, bakbanaan, panchetta en madame Janet pepertjes. Een vooral creatieve keuken die een streling voor alle zintuigen is in de meest brede zin van het woord. En bij goed eten horen goede wijnen! dat was het uitgangspunt bij het samenstellen van de wijnkaart. De omvang is minder belangrijk dan de inhoud. Ze hebben vooral gezocht naar topwijnen die in hun beleving representatief zijn voor kwaliteit. Ideaal als begeleider bij de gerechten maar zeker ook individuele juweeltjes. Er wordt vooral de nadruk gelegd op de combinatie wijn/ spijs waarbij Kirsty als een goede gids mag worden gevolgt. Flexibiliteit en gastvrijheid staan dan ook hoog in het vaandel en niets wordt aan het toeval overgelaten om u even te laten wegdromen in gastronomische heerlijkheden..

Taalstraat 173 5261 BD VUGHT Te l . + 3 1 7 3 6 5 6 9 4 9 4 w w w. d e h e e r k o c k e n . n l info@deheerkocken.nl

2011 Michelin: G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

13 7

De Heer Kocken

Acht jaar geleden begon het avontuur van John en Kirsty Kocken-de Heer in hun prachtige pandje in Vucht. Hier hebben ze hun droom waargemaakt: Een restaurant waar de gasten zich vooral thuis voelen en in een ontspannen sfeer genieten van puur en (h)eerlijk eten. De lieflijke gevel die uitnodigd tot binnengaan, de subtiele pasteltinten, de massieve tegelvloer en de charmante details in de inrichting ademen rust en klasse uit en vormen de ideale omlijsting voor de creaties van John.

215


dick middelW iddel eerd

de treeSWijkHoeve

Lopend door de moestuin van onze bevriende leverancier , heb ik nog nooit iemand zo vol vuur over een bospeen horen praten. De hartstocht spat ervan af. We kennen elkaar al jaren, daardoor weet hij precies wat ik zoek. De schatten van Nederlandse grond. Alleen al door ze te zien proef ik de smaken in mijn mond. Met manden vol keer ik terug naar ons terrein. Dan begint het leukste deel, zegt SVH Meesterkok Dick Middelweerd. In de keuken gaan we experimenteren, testen, proeven. Internationale smaken worden gecombineerd met regionale ingrediënten. Altijd ambachtelijk, vaak biologisch en dus gezond. Tot de gerechten perfect zijn doorontwikkeld. Ik zoek een balans tussen ambacht en innovatie. Tussen gevoel en techniek. Het gaat naar de tafels en ieder geniet op zijn of haar eigen manier. “

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 29 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 28 8

Treeswijkhoeve

Valkenswaardseweg 14 5582 VB WA A L R E Te l . + 3 1 4 0 2 2 1 5 5 9 3 w w w.treeswijk hoeve.nl info@treeswijk hoeve.nl

“Trots. Dat zijn we als we u mogen ontvangen om onze nieuwe creaties te komen proeven. Elke keer weer. Je hoort ons niet gauw zeggen: dat kan niet. Voor ons is dat de basis van gastvrijheid. We willen dat mensen zich bij ons thuis voelen en zichzelf zijn. Dat is ons streven. Onze passie. We genieten als alles lekker loopt. We zitten dan met zijn allen op dezelfde golf. Het klikt, het swingt. Op die dagen is de bezieling letterlijk voelbaar. Ervaar een ultieme smaakbeleving. Met gerechten geïnspireerd door seizoenen, boeken, gesprekken met collega’s. Maar vooral door reizen. Een markt in Barcelona, een beurs in Tokio, rondreizen in Thailand,Vietnam, een reis naar Peru, een visboer in Knokke. Al die geuren, kleuren en producten…


denniS ricHter

o mundo

O Mundo

Er is geen plek ter aarde met zoveel wetenschappelijke kennis over voedsel als wageningen. daarom is een etablisement als O Mundo zo welkom en gewenst in dit internationale foodbolwerk. Met O Mundo maken chefs als Dennis Richter Uitdenboogaardt zijn keukenbrigade, gastheren als Elsko Sjabbens en sommeliers als Els Donkers korte metten met ieder vermeend gebrek aan goede smaak in Wageningen.

Eten en drinken in O Mundo is een feest, ga er maar eens goed voor zitten. Spijzen en dranken verdienen alle aandacht van geur, smaak en zicht. De gerechten zijn puur en zonder fratsen. Met liefde voor het vak en creatieve aandacht voor de presentatie bereid. De wijnen zijn met zorg gekozen en dragen graag bij aan uw passie voor een voortreffelijke dis in een aangename ambiance. O Mundo brengt u in een aangename, warme Zuiderse sfeer geinspireerd door het beste dat moeder aarde in ieder seizoen te bieden heeft.

Addie Roelofsen is de Patron-Cuisinier die de touwtjes in handen heeft en ervoor zal waken dat O Mundo, ook met de nieuwe koers die in september is ingezet, altijd die van de topgastronomie zal zijn.

5 Meiplein 1 6703 CD WAGENINGEN Te l . + 3 1 3 1 7 4 6 0 4 4 4 w w w. h o t e l d e w e r e l d . n l i n fo @ h o t e l d e we r e l d. n l

2011 Michelin: G aultM illau: 14 LekkerTop100: 81 Grootspraak : 7

*

2012

*

14 74 7

217


GerWin dierkeS

‘t GeSPrek

Peter vA v n de cruijSen

d’oude WeeGHbruG

Grintweg 247 6704 AN WAGENINGEN Tel. +31 317 42 37 01 w w w. h e t g e s p r e k . c o m info@hetgesprek.com

Dorpsstraat 126 6659 CH WAMEL Te l . + 3 1 4 8 7 5 0 1 2 7 3 www.oudeweeghbrug.nl info@oudeweeghbrug.nl

218

Restaurant ‘t Gesprek is al vele jaren een gevestigde naam in Wageningen en daarbuiten. De kleinschaligheid van het restaurant spreekt veel mensen aan, het restaurant biedt plaats aan 55 gasten en de huiskamer aan een select gezelschap van 14 gasten. Dit kenmerkt zich door de vele, van oorsprong oude details, het voelt sfeervol en warm. Er is voldoende parkeergelegenheid en bij mooi weer is het terras ook geopend. De kaart is met zorg samengesteld en afgestemd op de seizoenen. In de keuken wordt uitsluitend gewerkt met verse producten. De keuken onderleiding van eigenaar Gerwin Dierkes en Mark Vos geven de voorkeur aan de Nederlandse keuken met vooal streekproducten uit de regio en lichte gerechten. Onze Gastvrouw Wilma Dierkes zal u voorzien van alle service en adviezen om uw avond bijzonder plezierig te laten verlopen. Laat voor u restaurant ’t Gesprek, het gesprek van de dag worden.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

De charme van het land van Maas en Waal, de rivieren en boomgaarden geven precies weer wat u kunt verwachten in het restaurant van Peter en Jeannette van der Cruijsen. D’Oude Weeghbrug, ooit het dorpscafé met inderdaad een weegbrug, is omgetoverd tot een rustiek restaurant waar de charme van de eigenaren instaat voor een heerlijke avond culinair genieten. Door het “luik” kunt u de chef zijn gerechten zien maken. Peter zelf noemt zijn keuken eenvoudig, u zal zien dat eenvoudig een relatief begrip kan zijn. Jeannette verzorgt samen met Kevin Harmsen vakkundig de bediening en zij geven u wat binnen hun mogelijkheden ligt. Hier krijgt u echt dat kneuterige gevoel dat bij een echt “papa-mama restaurant” hoort. Vooral de wijnarrangementen zijn de moeite waard. De wijnkaart geeft een goede indruk van wat er aan wijn gemaakt wordt in de wereld. Ingedeeld naar smaakimpressie vindt u de juiste wijn voor het juiste moment. De dessertwijnen en de porto’s zijn de moeite van het ontdekken waard.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 12 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 12


HAnS de bont

de moerbei

De keuken van restaurant de Moerbei is in de basis Frans. Echter, chefkok Hans de Bont laat zich daarbij graag inspireren door culinair Azië en moderne gastronomische ontwikkelingen. SVH Wijnmeester en gastvrouw Anja de Bont draagt zorg voor de ontvangst en de verzorging van de gasten van het aperitief tot een laatste “tot ziens” en vele gasten dragen haar mee in hun hart. Het menu á la carte wisselt met de seizoenen en bestaat uit vlees-, vis- en vegetarische gerechten.

2011 Michelin G aultM illau: 14 LekkerTop100: Grootspraak : 7

*

2012

*

14 7

De Moerbei

Dorpsstraat 5a 2 3 6 1 A K WA R M O N D Te l . + 3 1 7 1 5 1 5 6 8 9 8 www.demoerbeiwarmond.nl info@demoerbeiwarmond.nl

Restaurant De Moerbei is gevestigd in een oude boerenhoeve in het centrum van het pittoreske plaatsje Warmond. De hoeve is modern en warm ingericht, maar met aandacht voor klassiek detail. Voor lunch en diner kunt u terecht in drie ruimten, elk met eigen sfeer. De centrale ruimte heeft uitzicht op de keukenbrigade en de wijnkelder, er is plaats voor 36 couverts. De opkamer is een kleine gezellige ruimte met maximaal achttien zitplaatsen. De zijkamer is rustig en licht en er kan met 24 personen gedineerd worden. Bij mooi weer serveert De Moerbei lunch en diner op het terras. Vanwege de indeling in meerdere ruimten is De Moerbei bij uitstek geschikt voor een vergaderlunch/diner of intieme diners. Met name de opkamer en zijkamer bieden gelegenheid tot meer besloten bijeenkomsten.

219


jAn mArreeS

Het interieur is samengesteld uit oude- en nieuwe elementen. Zoals de houten serre aanbouw met gedeeltes uit een oud gemeentehuis in België. Mooie glas en lood deurpartijen, getrommelde marmer tegeltjes , tafels en stoelen uit grootmoeders tijd, witte lopertjes, zilveren bestek met prachtige grote wijnglazen en groteske hedendaagse kunst van gerenommeerde kunstenaars. Genieten met de ogen draagt tenslotte ook bij aan een geslaagde avond tafelen.

Bretelli

bretelli

Restaurant Bretelli is gelegen in het stadshart van Weert. In dit sfeervolle restaurant van Jan en Patricia Marrees staan topgastronomie én een gezellige ongedwongen sfeer voorop.

SVH Meesterkok Jan Marrees voert een innovatieve keuken waarin hij durft te spelen met allerlei smaken. De gerechten zijn doordachte composities waarbij de ingrediënten elkaar altijd moeten versterken. Elegantie en complexiteit worden op harmonieuze wijze samengebracht. Heerlijk eten en drinken in een ongedwongen sfeer met gezelligheid. Dat is waar de gastvrijheid van Bretelli bekend om staat. De wijnkelder van Bretelli is letterlijk en figuurlijk beroemd. De prachtige oude gewelven onder het restaurant herbergen de top van de Italiaanse wijnen. Hier vindt je de mooiste Brunello’s en ‘Super Tuscans’. De wijnkaart is grotendeels Italiaans maar sommelier Patricia Marrees biedt binnen wijnarrangementen ook perfect passende wijnen uit andere landen.

Hoogstraat 8 6001 EV WEERT Te l . + 3 1 4 9 5 4 5 2 0 2 8 www.bretelli.nl contact@bretelli.nl

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 88 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 83 7

Nie 13 Te l ww in


robert meijerS

meyerS culicAFe

Nieuwstad 84 1381 CD WEESP Te l . + 3 1 2 9 4 4 1 5 4 6 3 www.culicafe.nl info@culicafe.nl

Robert en Mendy Meijers heten u van harte welkom in Meyers CuliCafe. Meyers CuliCafe is een gemoedelijk restaurant met een warme uitstraling. Recentelijk is het restaurant in warme kleuren geschilderd, airco’s geplaatst, gordijnen vernieuwd en de stoelen van kussens voorzien. Voor de zwoele avonden is het mogelijk om buiten op het terras aan het water te dineren. Meyers CuliCafe werkt uitsluitend met dagverse ingrediënten en produkten zoals vlees, vis, wild en gevogelte. Ook serveren wij primeurs als canners, zuiglam, asperges en Nederlands wild. Hierdoor beschikt Meyers CuliCafe over een gevarieerde kaart met regelmatig andere gerechten. Bij Meyers CuliCafe kunt U a la carte eten of gebruik maken van een 3 of 4 gangen Menu’s. Meyers Culicafe schenkt vooral Italiaanse wijnen met een uitstekende prijs en kwaliteitverhouding. Onze gastheer en gastvrouwen weten als geen ander de kenmerken van onze wijnen en zijn u graag van dienst bij het maken van uw keuze.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib

221


rené brienen

brienen AAn de mAAS

In de zomer kunt u buiten op het terras genieten van het adembenemende uitzicht op de Maas. Een ultieme locatie voor een onvergetelijke avond dineren. SVH Meesterkok René Brienen verwent zijn gasten met gastronomische gerechten. Vooral zijn chocoladedessert is beroemd. U heeft de keuze uit verschillende voor-, hoofd- en tussengerechten of verschillende wisselende menu’s. In beide gevallen zult u culinair aangenaam verrast worden. De wijnkaart is samengesteld uit wijnen, afkomstig van kleinere wijnhuizen.Ze onderstrepen de kwaliteit én de filosofie van onze keuken: zuiver en puur. Veel wijnen zijn per glas te bestellen wat een ideale “winepairing” mogelijk maakt.. Voor de gast met een bijzondere ‘wijnneus’ hebben wij een kelderschriftje samengesteld met wat oudere jaargangen, kelderjuwelen en restanten. Deze wijnen hebben een speciale prijs en zijn beperkt voorradig. Marja Brienen blijft voortdurend op zoek naar speciale wijnen.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 71 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 73 7,5

Brienen aan de Maas

Grotestraat 11 5855 AK WELL Te l . + 3 1 4 7 8 5 0 1 9 6 7 w w w.renebrienen.nl info@renebrienen.nl

René en Marja Brienen zijn sinds 2005 de eigenaar van Brienen aan de Maas. Samen met sommelier Elvira Smits en souschef Roel Linssen hebben ze een uniek stekje aan de Maas waar ze uitblinken in streekgastronomie van het hoogste niveau.


rutGer vA v n der Weel

kAt A Seveer

Katseveer

K atseveer weg 2 4475 PB WILHELMINADORP Te l . + 3 1 1 1 3 2 2 7 9 5 5 www.k atseveer.nl info@k atseveer.nl

Rutger en Jessica van der Weel hebben hun Katseveer volledig vernieuw zodat ze hun passie kunnen waarmaken.

Drift, gloed, hartstocht, hartstochtelijkheid, vurigheid, vuur, overgave en liefde zijn andere synoniemen voor passie. “Koken is passie”. Passie voor het vak heb je nodig om dit vol te houden. Elke dag een topprestatie willen neerzetten. Iedere gast tevreden, verrast, blij, dankbaar en voldaan de zaak zien verlaten. Dat is ons doel. Niet meer en niet minder. Vroeg in de ochtend staan de leveranciers al voor de deur om hun beste producten/ingrediënten aan te bieden. Hier begint de ontwikkeling van het gerecht. Zonder topproducten krijg je geen topgerecht. Versheid & kwaliteit bepalen het eindresultaat!

Het belangrijkste van een gerecht is de balans. In mijn gerechten is altijd een balans te vinden tussen zuur en zoet. De ene keer meer zoet, de ander keer meer zuur. Dit om een perfect harmonie met de wijn te vinden. Aan het begin van de service voel je de spanning in de lucht hangen. De mise en place is gedaan, maar hoe zal de middag/avond verlopen? Dat is elke dag weer een uitdaging. En als je dan aan het eind van de avond tevreden gasten ziet, is onze doelstelling behaald.

2011 Michelin: G aultM illau: 15 LekkerTop100: 76 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 58 7,5

223


Pieter boSterS

mijn keuken

Mijn Keuken

Het lieflijke restaurant valt bijna in het niets tegen de grote kerk op de achtergrond. Dat is in schril contrast met de ruime opzet van het restaurant, de hoge plafonds, de kroonluchters en de grote, veel licht binnenlatende ramen. De luxe comfortabele stoelen schuiven aan modern gedekte tafels en laten u tot het einde onderuitgezakt genieten.

De stralende Tabita Oppermans is de liason tussen de gasten en de keuken. Zij verwoord hetgeen de keuken heeft voorbereid en brengt de wensen van haar gasten over naar de keuken. Ze adviseerd indien nodig de wijnen maar laat haar gasten volledig vrij te drinken wat ze lekker vinden. De keuze is rijk en spannend, nieuw en oud, jong en experimenteel maar ook klassiek en gevestigd. Haar streven is vooral de gasten een avondje uit te laten beleven. Chef Pieter Bosters kookt met hart en ziel maar ook met zijn hoofd. De gerechten zijn in balans, kloppen en hebben vooral opvallend veel kleur. Een klassieke, landelijke basis geinspireerd door een moderne visie op koken en eten. Het is natuurlijk fijn om veel producten zo van het achterland te betrekken. Wild en lam uit de nabij gelegen polders, seizoensgroenten en fruit, maar ook ansjovis uit Bergen op Zoom. En dan natuurlijk de schijnbaar onuitputtelijke rijkdom van de Oosterschelde en Grevelingen.

Markt 1 4724 BK WOUW Te l . + 3 1 1 6 5 3 0 2 2 0 8 w w w. m i j n k e u k e n . c o m info@mijnkeuken.com

2011 Michelin G aultM illau: 15 LekkerTop100: Grootspraak : 7,5

*

2012

*

16 90 7,5

Wi 44 Tel. ww inf


mAurice mulder

oeSterbeurS

Wijngaardstraat 2 4 4 0 1 C S YERSEKE Tel. +31 113 57 22 11 w w w.oester beurs.nl info@oesterbeurs.nl

In het har t van Yerseke, op loopafstand van de unieke Oosterschelde, k raamk amer van de Zeeuwse oesters en mosselen, en natuurlijk de Oosterschelde k reef ten ligt de Oesterbeurs van Maurice Mulder. Samen met een fantastisch team, gastvrijheid, creativiteit en regionale seizoensproduc ten is het onze inzet van woensdag tot en met zondag uw lunch of diner tot een mooie beleving te maken. Natuurlijk zijn oesters heir de specialiteit maar zeker in het seizoen van de Oosterscheldek reef t is de Oesterbeurs een bezoekje waard. Familiediner in een besloten ruimte? Vergaderen in een zaal met allure? Receptie of aperitief gebruiken in stijl? “De Parelzaal� boven ons restaurant biedt u de mogelijk heid in een besloten stijlvol ingerichte ruimte gestalte te geven aan uw wensen.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011 Bib 12

2012 12

225


Het SeminAr jelle WAGenAAr

Hoeve kromWijk

denniS bruinzeel

Hertmerweg 42 7625 RH ZENDEREN Tel. +31 74 259 59 79 w w w. h e t s e m i n a r. n l i n fo @ h e t s e m i n a r. n l

Voor weg 133 2 7 1 6 N H ZO E T E R M E E R Te l . + 3 1 7 9 3 2 1 7 4 9 8 www.hoevekromwijk.nl info@hoevekromwijk.nl

226

Dat een mens tot grote dingen in staat is mag als bekend worden verondersteld. De moed en het doorzettingsvermogen dat SVH Meesterkok Jelle Wagenaar en SVH Meestergastheer Saïd Maher hebben gehad om van een vervallen klooster hun prachtige restaurant te maken tart iedere verbeelding. Op de begane grond een ruim en sfeervol ingericht restaurant met een grote serre eraan waar u kunt neerstrijken voor het aperitief. Vooral de zeer ruime tafels geven u een gevoel van rust en ontspanning. De open keuken is het domein van Meesterkok Jelle Wagenaar. Zijn gerechten zijn voorbeelden van de kunst van het weglaten. De nadruk ligt vooral op de smaak van de hoofdingrediënten, daarnaast maximaal drie à vier aanvullende smaken. Gastheer Saïd is er een van het kaliber die u mee naar huis wil nemen. Gastvrij, voorkomend, zeer vakkundig en onopvallend aanwezig. Hij zal u zeker behulpzaam zijn bij het kiezen van de wijn uit de uitgebreide wijnkaart.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: 13 LekkerTop100: Grootspraak :

2012 Bib 13 6,5

Hoeve Kromwijk is oorspronkelijk een monumentale boerderij gebouwd in 1871. In de nieuwjaarsnacht van 1998-1999 is de hoeve vrijwel geheel in vlammen opgegaan. Na een grondige restauratie is Hoeve Kromwijk begin maart 2004 in gebruik genomen als restaurant. Sinds 1 september 2007 zijn Jeffrey en Marijke van Dijk de eigenaren van de hoeve. De keuken wordt geleid door eigenaar Jeffrey van Dijk en chef-kok Dennis Bruinzeel. Samen met een bevlogen team maken zij de lekkerste gerechten klaar. In de bediening zorgen Joanne Spronk en Daphne Zuidgeest met de enthousiaste bedieningsbrigade voor een mooie middag of avond uit! Naast het à la carte restaurant beschikt Hoeve Kromwijk over diverse mooie ruimtes voor bruiloft, privé-diner, receptie, condoleance, zakelijke bijeenkomst of feestavond.

2011 Michelin: Bib G aultM illau: LekkerTop100 Grootspraak :

2012 Bib


jilt cAzemier

de vlindertuin

Jilt is het mooiste voorbeeld van een zelfmade chef. Opgeleid in een totaal ander vak is hij ooit als afwasser het bedrijf letterlijk door de achterdeur binnengekomen en heeft zich via de patisserie en koude keuken stilletjes opgewerkt tot een chef van formaat. Zijn keuken is anders, eigenzinnig en wars van alle traditie en klassieke dogma’s. Ale het nodig was vond Jilt het zelf opnieuw uit maar meestal beter en geraffineerder. Froukje is misschioen wel de meest ontwapenende gastvrouw van allemaal. met haar Noordelijke no nonsens mentaliteit en haar aangeboren gevoel voor gastvrijheid en mensenkennis weet ze al haar gasten perfect te verzorgen. Haar kennis is inmiddels enorm en zelfs de meest verwende gast brengt haar niet in verlegenheid.

2011 Michelin: G aultM illau: 14 LekkerTop100: 46 Grootspraak : 7,5

*

2012

*

15 43 7,5

De Vlindertuin

Stationsweg 41 9471 GK ZUIDLAREN Te l . + 3 1 5 0 4 0 9 4 5 3 1 restaurant-devlindertuin.nl info@restaurant-devlindertuin.nl

Het restaurant is gesitueerd in een sfeervol ingerichte boerderij uit de Saksische tijd (1719), met een eigentijdse keuken, geleid door Franse invloeden. Jilt & Froukje Cazemier zijn de twee drijvende krachten achter dit prachtige restaurant.

227


jArno eGGen

de Groene lAntAA nt rn ntAA

U mag een verrassend en creatief bezoek verwachten voor een toegankelijke prijs. Er wordt uitsluitend gewerkt met verse kwaliteitsproducten en -waar mogelijk- biologische en regionale producten. De kruidentuin is nu voor het 2de jaar in gebruik en uitgebreid waardoor veel ingrediёnten uit deze tuinen gebruikt worden in de keuken. Ze werken zoveel mogelijk met biologische producten uit de buurt en eigen tuin. Buiten de kaart om zijn er altiijd verschillende specialiteiten. Deze zijn per dag wisselend afhankelijk van de aanvoer. Denk daarbij aan primeur groenten, regionale paddestoelen zoals eekhoorntjesbrood en chanterellen en uiteraard wild. Maar niet alleen de plaatselijke specialiteiten worden gebruikt in de keuken van Jarno. Hij haalt zijn specialiteiten uit werkelijk de hele wereld. De tuinkamer hoort bij het restaurant, maar kan worden afgesloten door authentieke glas-in-looddeuren. Hier kan je besloten dineren. Ideaal voor gelegenheden waar wat meer privacy op prijs gesteld wordt.

2011 Michelin G aultM illau: 16 LekkerTop100: 43 Grootspraak : 8

*

2012

*

17 33 8

De Groene Lantaarn

Hoogeveenseweg 17 7921 PC ZUIDWOLDE Te l . + 3 1 5 2 8 3 7 2 9 3 8 www.degroenelantaarn.com info@degroenelantaarn.com

Jarno Eggen en Cindy Borger hebben in oktober 2009 de Gasterije In de Groene Lantaarn van de familie Jager te Zuidwolde overgenomen. De afgelopen jaren hebben ze zich bekwaamd in het vak bij goede restaurants, waarvan de laatste acht jaar bij de Lindenhof te Giethoorn, respectievelijk als chef-kok en gastvrouw-sommelier.

Sta 72 Tel. ww in


PAul nijHoF

GAlAntijn

Stationsstraat 9 7 2 0 1 M C ZUTPHEN Tel. +31 575 51 72 86 www.galantijn.nl info@galantijn.nl

‘Een goede maaltijd moet zowel het oog als het gehemelte verleiden’: dat is duidelijk het devies van het restaurant met franse allure. Proef de kenmerkende warme atmosfeer en de creativiteit van de keuken. Het interieur aangenaam eigentijds is omlijst met wisselende exposities. Geniet van de aangename sfeer en gezelligheid. Chef Paul Nijhof en gastheer Johan van der Garde zijn een sterk team dat elkaar aanvult en stimuleerd om zodoende te komen tot een gastronomisch resultaat. De gerechten van Paul zijn huisgemaakt en bestaan veelal uit ambachtelijke producten. Het zijn ware tractaties voor hen die kwaliteit weten te waarderen. Mochten we inmiddels uw zintuigen hebben geprikkeld en ben je al aan het watertanden, kom dan gewoon bij ons tafelen. Elke maand hebben wij voor u, buiten onze standaard wijnkaart, speciale wijnen geselecteerd, passende bij het seizoen en onze culinaire agenda.

Michelin: G aultM illau: LekkerTop100: Grootspraak :

2011

2012 Bib

229


,,Als bakker van mijn Vlaamsch Broodhuys kies ik uitsluitend voor eerlijke grondstoffen. Alleen daarmee kan ik het beste brood bakken: puur natuurlijk en aromatisch, zonder compromissen, gebakken volgens aloude tradities. In het Vlaamsch Broodhuys deel ik de passie en het respect voor het authentieke bakkersvak met alle medewerkers.’’ ,,De zorgvuldig geselecteerde, zeldzame tarwerassen worden op natuurlijke wijze op molenstenen vermalen. Zo ontstaat het lekkerste brood met de vergeten aroma’s, de heerlijke geuren en de krokante korst. Eerlijk, puur, lekker en gezond brood is brood zonder toevoeging van smaakverbeteraars en suikers. Door de lange rijstijden is het ook bijzonder voedzaam. Oorspronkelijk, hoogwaardig tarwe, zeezout uit Bretagne en gevitaliseerd bronwater zijn de grondstoffen die het brood van het Vlaamsch Broodhuys extra gezond maken. De verschillende soorten (zoals grand-mère volkoren, campremy pavé, olijven-tomaatbrood, vijgen- en notenbrood) zijn heerlijk bij ontbijt of lunch, maar kunnen ook bijzonder goed geserveerd worden tijdens het diner, zoals u in veel restaurants kunt proeven.’’

Dimitri Roels

Vlaardingen (bakkerij/hoofdkantoor): Schiedamsedijk 29 | t 010 - 2459460 Winkels en Baker’s Cafés: Amsterdam | Rotterdam | Utrecht Shop in shops: Amstelveen | Amsterdam | Bergen NH | Laren | Leiden Rotterdam | Schiedam | IJburg www.vlaamschbroodhuys.nl | info@vlaamschbroodhuys.nl www.facebook.com/VlaamschBroodhuys |

www.twitter.com/vlaamschbrood


Peter GASt

‘t ScHulten HueS

Chef Peter Gast: “Ik ben een jongen uit de polder. Vrij nuchter, maar ik kan me ook zorgen maken om dingen of in woede ontsteken. Ik ben ambitieus. Nuchterheid en ambitie hoeven geen tegenstelling te zijn. Maar ik ben geen dromer. Ik zet altijd tering naar de nering. Ik houd niet van opschmuk, van opgeklopte dingen. Koken is theater, maar als je daar niet aan mee wilt doen, moet je je redden met het koken zelf. Ik houd van koken. Koken is tastbaar. Ergens zit in mij de drang om te creëren. Dat gevoel had ik al voor ik mijn eerste potje gekookt had. Ik weet niet waar die drang vandaan komt. Niet van mijn familie. Dat was gewoon Hollandse pot, we aten omdat het moest. We hebben nu een Michelinster maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik onderaan de voedselketen sta, het kan alleen maar omhoog. Ik ben terughoudend en gereserveerd omdat ik het gevoel heb dat ik nog niets beteken. Uiteindelijk is wat ik doe het bereiden van eten, en gasten een fijne avond bezorgen meer niet. Jacqueline van Liere en sommelier Mark Lubbersen een bezoek aan Schulten Hues & Friends voelt als een avond bij oude vrienden. Vrienden die warmte en gastvrijheid begrijpen, en altijd bereid zijn tot een stapje extra. In zo’n setting eet je graag een bordje mee, en kom je het liefst zo snel mogelijk terug.

‘’s Gravenhof 5-7 7201 DN ZUTPHEN Te l . + 3 1 5 7 5 5 1 0 0 0 5 w w w. s c h u l t e n h u e s. n l info@schultenhues.nl

2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 72 Grootspraak : 8

*

2012

*

16 64 8,5

‘t Schulten Hues

De keuken is gesitueerd in de linkervleugel van het pand. U kunt de keukenjongens in actie zien, vanaf de straat aan Kerkhof-zijde door het raam of live in de keuken tijdens een lunch of diner. De leden van de bediening nemen je graag, op uw verzoek, even mee naar het bruisende hart van het bedrijf.

231


jonnie boer

de librije

De Librije

Het restaurant Jonnie en Thérèse:‘Ons restaurant bevindt zich in de bibliotheek van het eeuwenoude Dominicaner kloostercomplex, dat uit de vijftiende eeuw dateert. De basis van onze keuken zijn pure ingrediënten die wij zoveel mogelijk van leveranciers uit de omgeving betrekken. Wij vinden het belangrijk dat er een stuk spanning in een gerecht zit, dat toevoegingen die er niet toe doen worden weggelaten. Overbodige garnituren kosten alleen maar geld en het product dat er vaak onder verborgen ligt, is toch mooi genoeg! Een combinatie van weinig smaken is vaak ook mooier dan een hele serie bij elkaar omdat ze elkaar beter aanvullen. Natuurlijk wil het oog ook wat, maar daar zorgen Jonnie en Maik wel voor. Hun creativiteit laat hen nooit in de steek. SVH Wijnmeester en SVH Meestergastheer Thérèse Boer-Tausch en haar sommelier Wouter staan garant voor een bijzondere wijn-spijscombinatie. Broerenkerkplein 13-15 8011 TW ZWOLLE Te l . + 3 1 3 8 4 2 1 2 0 8 3 w w w. l i b r i j e. c o m info@librije.com 2011 Michelin: G aultM illau: 19,5 LekkerTop100: 3 Grootspraak : 9,5

2012

*** *** 19,5

232

3 9,5

De keukentafel In onze gezellige keuken, het hart van De Librije, kunt u met een klein gezelschap (6 tot 16 personen) dineren. Het ultieme kijkje in de keuken! U ervaart het reilen en zeilen van een topkeuken van dichtbij: enigszins rumoerig maar wel ontzettend gezellig. Voor keukengasten bereidt SVH Meesterkok Jonnie Boer zijn acht keer mini-menu, met daarin enkele nieuwe vindingen maar ook klassiekers. Uiteraard zorgt Thérèse ervoor dat bij elk gerecht een passend glas wijn wordt geserveerd. In de keuken van De Librije is het volop genieten, met alle zintuigen. De Salon Onze private dining. Voor wie in stijl en in meer besloten sfeer met zijn gezelschap wil dineren, hebben we op de eerste verdieping van ons restaurant de Salon beschikbaar. Het is een chique hoge ruimte met prachtige gotische glas-in-loodvensters, die ingericht is in dezelfde stijl als het restaurant. Er is plaats voor 10 tot 36 gasten. In de Salon serveren wij diverse menu’s van vier tot acht gangen met daarbij, indien u dit wenst, een passend wijnarrangement.


de librije jonnie boer

Ganzenlever 250 g gekuiste ganzenlever, 15 g Mac Vin, 5 g cognac, 2 g kleurzout, 2 g zout Meng de ganzenlever, Mac Vin, cognac, zout en kleurzout en vacumeer. Breid au bain Marie op 52°C. gedurende 25 minuten. Haal uit de verpakking en leg op een puntzeef totdat al het vet weg is. Stort in een bak en laat koud worden. Vul er een spuitzak mee, kneed tot het wat mals is en vul er mallen van de oesterschelpen mee. Zet de mallen in de vriezer zodat de schelpen hard genoeg worden om ze uit de malllen op een plateau te leggen. Zand ½ zakje riso nero, ½ zakje risotto, gemberwortelpoeder naar smaak, azijnpoeder naar smaak, zout naar smaak Kook de rijst helemaal gaar. Giet af en spoel goed. Verdeel de rijst over meerdere plateaus en laat het drogen in de oven of droogmachine. Frituur als ze droog zijn in olie van 190/200°C. Haal deze meteen er weer uit zodat je ze alleen maar poft. Draai de rijst fijn met een blender en breng op smaak met azijnpoeder, gemberwortelpoeder en zout. Crème van Olorosso 1 fles olorosso sherry, room, mascarpone, zout Kook de sherry tot er ¼ over is. Zet de helft van de reductie apart. Voeg aan de andere helft geslagen room of mascarpone naar smaak toe en breng dit op smaak met zout. Oester Gillardeau oesters nr 2 Steek de oesters open en vang het vocht op. Zeef dit vocht. Marineer de oester met de reductie van olorosso die apart stond. Steek de oester uit zodat alleen het hart van de oester gebruikt wordt. De rest van de oester doe je bij het vocht. Snij de oester mooi door de helft.

oEstER

op hEt stRANd

Schuim van oester Vang het oestervocht op en meng dit met de overgebleven delen oester (zie hierboven). Pureer met de staafmixer tot een gladde puree. Voeg hier lecitine aan toe. Ingelegde sushi Gember 20 gram ingelegde sushigember Snijd de gember dun julienne. Oesterblad 10 blaadjes oesterblad Snijd het oesterblad in een mooi puntje en snijd de afsnijdsels fijn julienne. Zeekraalcress 1 bakje zeekraalcress Pluk 3 a 4 takjes op elk bord. Zilverspray 1 busje zilverspray patisserie Spuit de“oesterschelpen”(de lever dus) zilver met eetbare zilverspray.

233


AlWin leemHuiS

librije’S zuSje

De naam geeft het al aan, hier is een duidelijke band met Restaurant De Librije. In de keuken van het Zusje heerst de filosofie van Jonnie en Thérèse Boer die in alle bedrijven terug te vinden is; kwaliteit en service tot in de perfectie.

Spinhuisplein 1 8011 ZZ ZWOLLE Te l . + 3 1 3 8 8 5 3 0 0 0 1 w w w.libr ijeszusje.nl info@librijeszusje.nl 2011 Michelin: G aultM illau: 16 LekkerTop100: 89 Grootspraak : 7,5

*

234

2012

** 16 86 8

In deze verrassende en eigentijdse omgeving van Librije’s Zusje serveren wij klassiekers uit Restaurant De Librije, spraakmakende gerechten van nu én vegetarische gerechten. De keuken bereidt de geserveerde gerechten met hoogstaande pure en verse producten uit de regio.

Librije’s Zusje

In Librije’s Hotel, een voormalige vrouwengevangenis, bevindt zich het kleine zusje van Restaurant De Librije. Librije’s Zusje is gesitueerd in de ruimte dat voorheen dienst deed als regentenkamer en vervolgens aan vijf cellen. Nu is de ruimte omgetoverd tot een prachtig restaurant dat een half jaar na haar opening in mei 2008 werd bekroond met haar eerste Michelinster. Op 28 november 2011 volgde de tweede Michelinster.


librije’S zuSje AlWin leemHuiS

kalfstartaar 500 g kalfstartaar, 85 g aanmaak (zie recept), 80 g mayonaise, 10 g zout, cayennepeper aanmaak voor tartaar 90 g kappertjes, 190 g mosterd, 75 g augurk, 50 g ansjovis, 50 g olijfolie Maak eerst de ‘aanmaak’: meng alle ingrediënten hiervoor in de blender fijn. Dit staat voorbereid klaar. Neem de kalfstartaar en meng dit met de aanmaak, mayonaise, zout en cayennepeper. Doe de tartaar in een spuitzak met een grote spuitmond. Bewaar in de koelkast tot gebruik. spekbokkingroom 1 kg spekbokking (400 g schoon), 2,5 dl room, 7,5 dl melk, 2,5 dl gevogelte bouillon Maak de spekbokking schoon en neem hiervan 400 g. Laat gedurende 45 minuten trekken in de room, melk en bouillon. Niet laten koken want dan wordt de room tranig. Laat afkoelen. Dit staat voorbereid klaar. spekbokkingmousse 250 g spekbokking room, 3 gelatineblaadjes, 35 g mayonaise Week de gelatine in koud water. Verwarm een kwart van de spekbokkingroom en los hierin de geweekte gelatine op. Meng dit met de rest van de room en de mayonaise. Spuit dit in kleine bolmatjes en vries dit aan. Hierdoor kun je ze later gemakkelijk uit de vormpjes krijgen.

kALfstAR ALfst tAAR t

mEt spEkbokkiNG,

bLoEmkooL EN AuGuRk

bloemkoolpuree ½ bloemkool, 2 dl gevogeltebouillon, 2 dl melk, 50 g crème fraîche Maak eerst mini bloemkoolroosjes en houdt deze apart. De rest van de bloemkool klein snijden en gaar koken in de bouillon en melk. Wanneer het gaar is, de bloemkool op een zeef gieten en pureren. Voeg de crème fraîche toe en breng de puree op smaak met zout en peper. Bewaar de puree in een spuitzak in de koelkast. garnituren ¼ romanesco, ¼ bloemkool, 2 augurken, 6 Amsterdamse uitjes, bloemetjes en slasoorten Kook de apart gehouden bloemkoolroosjes kort in kokend water met ruim zout, tot ze beetgaar zijn. Maak van de romanesco eveneens mini roosjes en blancheer deze ook beetgaar. Snij de Amsterdamse uitjes in vieren en brand deze af met een gasbrander. Snijd van de augurk dunne plakken in de lengte tot de kern (deze gebruiken we niet). Snijd vervolgens de plakken in brunoise (kleine blokjes). serveren Spuit een baan kalfstartaar op het bord. Zet hier drie bolletjes mousse tegenaan. Zet stippen bloemkoolpuree op de tartaar. Verdeel hier ook de bloemkoolroosjes, romanesco en uitjes overheen. Als laatste bloemetjes en takjes ertussen steken.

235


‘cHampagne niet meer alleen met oud en nieuw’

mOeT & cHANdON ‘Premium’ is het eerste woord dat je te binnen schiet als je ziet welke merken Moët Hennessy Nederland voert, elk merk wereldberoemd en gestoeld op een eeuwenoude traditie. Neem de champagne Moët & Chandon, een naam die al meer dan 260 jaar elke feestelijke gebeurtenis, groot of klein, luister bij zet. ’s Werelds grootste champagnehuis weet wat vieren is. De beeldschone filmster Scarlett Johansson is de verpersoonlijking van het glamourgevoel dat Moët & Chandon wil uitstralen. Zij is het eerste Hollywood-icoon dat zich als muze aan een champagnehuis heeft verbonden en als zodanig optreedt in mooi geproduceerde promotiefilms en in ander beeldmateriaal waarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken. Moët Hennessy Nederland is onderdeel van LVMH, wereldwijd het grootste

concern van luxe goederen, of het nu gaat om de leren tassen van Louis Vuitton, de parfums van Dior of de horloges van TAG Heuer - meer dan zeventig merken in totaal, het een nog beroemder dan het ander. Moët Hennessy beperkt zich tot champagnes, spirits en wijnen en levert aan de Nederlandse tophoreca. In eendrachtige samenwerking met Moët Hennessy kunnen ‘s lands beste zaken zelfs de meest prestigieuze champagnes by the glass aanbieden met bijpassende food pairing en een chique tafelkaartje: een hele belevenis voor de gasten.


Grote namen

Met Hester Hiemstra van Moët Hennessy maken we een verkennend rondje langs de grote namen die de Nederlandse vestiging vertegenwoordigt. Veuve Clicquot is na Moët & Chandon het op één na grootste champagnehuis ter wereld. Onder Reims, de champagnehoofdstad, bezit Veuve Clicquot zo’n 24 kilometer aan kelders. Het huis draagt met trots de naam van de vrouw die in de achttiende eeuw, 27 jaar oud, haar man verloor en besloot zijn bedrijf voort te zetten. Zij deed dat met een ongekende voortvarendheid. Ze wordt beschouwd als de eerste zakenvrouw aller tijden. De weduwe deed goede zaken met de Russische tsaren die dol waren op de bruisende wijn uit Noord-Frankrijk. Met visionaire blik kocht

ze wijngaarden aan, ze was de eerste die een rosé champagne ontwikkelde en ontdekte het proces van remuage dat de champagne helder maakte. La Grande Dame... ‘Poesjkin heeft over haar geschreven, Napoleon logeerde op haar landgoed en tsaar Alexander dronk haar wijn,’ besluit Hester Hiemstra haar exposé over de weduwe Clicquot. Ook Krug, Dom Pérignon en Ruinart zijn namen met een geschiedenis van eeuwen - Ruinart is zelfs het oudste champagnehuis ter wereld: opgericht in 1729 en dus hard op weg naar zijn driehonderdjarig bestaan. Krug is ook binnen het grote geheel van LVMH nog altijd het kleine familiehuis dat zijn eigen stem laat horen als het gaat om de kwaliteit van zijn producten. Het is het enige huis dat zijn champagne twee tot drie weken op houten vaten legt ter voorbereiding op een rijpingsproces van minimaal zeven jaar.


the date just l ady

31


mOeT & cHANdON Spirits en wijnen

Ook in het assortiment van spirits komen alom bekende namen voor. Hennessy natuurlijk, de nummer één cognac van de wereld die ondanks zijn imposante geschiedenis (al in het begin van de negentiende eeuw maakte Hennessy de eerste VSOP, dit op bestelling van de Engelse koning George IV) wordt gedronken in de hipste clubs van New York tot Tokio en van Londen tot Moskou. Tot de spirits van Moët Hennessy behoren verder de whisky’s Glenmorangie en Ardbeg. Over die laatste zegt Hester Hiemstra: ‘Dat is volgens geoefende whisky-drinkers wereldwijd de meest geturfde, gerookte en complexe single malt van het eiland Islay. Maar de smaak is prachtig in balans door een fruitige, bloemige zoetheid, iets wat wel de turfparadox van Ardbeg wordt genoemd.’ Glenmorangie is ook een single malt die wordt gestookt in de langste distilleerketels van Schotland, met een complexe en harmonieuze caleidoscoop aan smaken. Moët Hennessy voert ook de premium wodka Belvedere (met een zeshonderd jaar oude traditie) en de whisky-likeur Drambuie. Na de champagnes en de spirits vormen de wijnen, vooral uit de nieuwe wereld, de derde poot onder het bedrijf. Ook hierover valt veel te vertellen. Cheval des Andes is een Argentijnse wijn met de allure van een klassieke Bordeaux, dankzij de innige samenwerking tussen het Argentijnse wijnhuis Terrazas de los Andes en Château Cheval Blanc uit de Bordeaux, privéeigendom van Bernard Arnault, de topman van LVMH. Prijsbewust Met de feestdagen in zicht beleeft Moët Hennessy Nederland topdagen ondanks de nare berichten die de nieuwsmedia dagelijks verspreiden over economische en financiële perikelen. ‘We merken wel dat Nederlanders prijsbewust zijn. De gemiddelde prijs van een fles wijn is in Nederland € 2,79, erg laag, ook vergeleken met andere landen. Wij beginnen vanaf tien euro en the sky is the limit. Maar met name op het gebied van de champagnes koersen we af op een piek, vooral in de richting van oud en nieuw. We zien trouwens dat die piek iets afvlakt: champagne wordt minder seizoensgebonden. Ook andere gelegenheden worden aangegrepen om een fles champagne te openen.’ Moët Hennessy maakt onderdeel uit van LVMH, het grootste luxe-imperium ter wereld. www.moethennessy.nl

239


Kennis en ervaring delen op mijnHoreca.nl

BedRIjFscHAP HORecA & cATeRING ‘Waarom zouden wij ondernemers vertellen hoe zij moeten ondernemen? Wie zijn wij om dat te doen?’ Toen Wolter Spaink in 2007 aantrad als directeur van het Bedrijfschap Horeca en Catering schrok hij van de kloof die gaapte tussen dit instituut en de markt. Op basis van de retorische vragen die hij zichzelf stelde, ontwikkelde hij een nieuwe visie en daarmee hoopt hij een nieuw bestaansrecht voor het bedrijfschap, waarvoor niet alle horecaondernemers overlopen van begrip - en politici trouwens al evenmin. Voor dat laatste is het nodig om kort te schetsen wat het bedrijfschap is. Het Bedrijfschap Horeca (de toevoeging ‘en Catering’ stamt van 1998) werd in 1955 opgericht om toe te zien op een groeiende bedrijfstak die toen zo’n 31.000 ondernemingen telde en waarin omgerekend een half miljard euro omging. Alle horecaondernemingen zijn wettelijk verplicht zich bij het bedrijfschap aan te sluiten en betalen een heffing. Inspecteurs bezochten onaangekondigd de hotels in Nederland om te kijken of wel werd voldaan aan de eisen die werden gesteld bij de toekenning van het aantal sterren. Ook voor de uitvoering van het toezicht op de voedselhygiëne was en is het Bedrijfschap Horeca en Catering verantwoordelijk. Wolter Spaink

240


Dikke rapporten

Door de jaren heen werden er dikke rapporten geproduceerd waarin alle facetten van de horeca werden belicht. Op omzetcijfers, personeelskosten en winstmarges werden analyses losgelaten die tot interessante conclusies konden leiden. Maar zoals bekend, is de horeca een sector waarin cijfers wel degelijk een rol spelen, maar waarin minder gemakkelijk in rigide kolommen te vatten elementen als ‘beleving, smaak en dienstverlening’ minstens even belangrijk zijn - zo niet belangrijker. Veel van die dikke rapporten deden het dan ook goed in de kast. In de praktijk van alledag deden ze nauwelijks mee. Dus zei Wolter Spaink: ‘Dit moeten we anders gaan doen.’ De wettelijke basis onder het bedrijfschap is er nog steeds, maar in plaats van voor de ondernemers te denken, als het ware boven de bedrijfstak te hangen, staat het Bedrijfschap Horeca en Catering onder leiding van Spaink liever tussen de ondernemers. Zoals hij zegt: ‘We zijn er niet alleen voor de branche, we zijn vooral van de branche.’

Afgeslankt

De organisatie werd afgeslankt van 77 medewerkers in 1991 tot de 25 van nu waarvan er 19 in deeltijd werken. Om de afstand tussen bedrijfschap en markt verder te verkleinen, is het platform mijnhoreca.nl opgericht. Een site die in het eerste kwartaal van 2012 voluit gaat draaien en waarop horecaondernemers hun kennis en ervaring kunnen delen. De algemene site van het Bedrijfschap Horeca en Catering heeft wat dat betreft ook een veelzeggend adres: kenniscentrumhoreca.nl. In het kenniscafé op de site worden vraagstukken behandeld als: ‘wat te doen bij een negatieve recensie op een van de sociale media?’ en ‘hoe overleeft een familiebedrijf een overname?’. Ook biedt de site tools aan als bedrijfsvergelijking. Spaink: ‘Wat wij als organisatie zijn gaan doen is het verzamelen van informatie, verrijken

van informatie en het gaan delen van deze informatie met de ondernemingen. Dat zijn niet alleen rapporten, we luisteren goed naar wat er in de markt speelt, verrijken dat en verbinden dat met wat er al over bekend is. Op onderzoeksgebied, maar ook bij ondernemers. Hoe gaan zij met een bepaald probleem om, hoe hebben zij het opgelost en op die manier wordt informatie gedeeld met collega-horecaondernemingen. We maken het praktisch, transparant en persoonlijk, de ondernemers zijn het gezicht geworden van het bedrijfschap.’

Meer betekenen

Door op die manier meer voor de ondernemers te betekenen, bewijzen we ons bestaansrecht,’ vervolgt Wolter Spaink. ‘Ik zie de controle op de naleving van de hygiënecode niet als kerntaak van onze organisatie en de NHC-controles evenmin. Goed, iemand moet het doen en dat zijn wij dus. Maar het allerbelangrijkste vind ik de kennis die we in huis hebben. Ongelooflijk veel informatie, bedrijfsgegevens en cijfers van het CBS. Als we die informatie koppelen aan de kennis en ervaring van de ondernemers, gaat zij leven. Dát zie ik als onze kerntaak: het verzamelen van kennis en informatie, die analyseren, verrijken en ontsluiten via mijnhoreca.nl.’

Bedrijfschap Horeca & Catering

Het Bedrijfschap Horeca & Catering zet zich in voor een gezonde en professionele bedrijfstak. Dat doen ze al meer dan vijftig jaar, maar ze hebben de manier waarop aangepast aan de dynamiek van de horecabranche. Als organisatie spelen ze zoveel mogelijk in op de behoeftes van brancheorganisaties en horecaondernemingen. Het gebruikersgemak en de service op maat staan centraal. Vandaag de dag zijn ze een digitaal kenniscentrum, waar de ondernemer terecht kan om de bedrijfsvoering te verbeteren. www.kenniscentrumhoreca.nl

241


ROBeRT KRANeNBORG Robert Kranenborg (61) heeft zeven Michelinsterren bij elkaar gekookt. Dus met wie kun je beter over Michelin praten dan met hem? De topchef over sterren, inspecteurs... en een inbraak.

‘Ik had een contract met Het Amstel Hotel waarin stond dat ik binnen vijf jaar twee sterren zou koken. Anders was het einde verhaal. Ook bij mijn andere werkgevers ben ik altijd ingehuurd om zo snel mogelijk sterren te halen. Michelin was dus jarenlang van levensbelang voor me. Als de dreiging van ontslag boven je hoofd hangt, is het niet zo gek dat deze gids vaak in je kop zit. Je zet veel verschillende bereidingswijzen op de menukaart omdat je weet dat Michelin niet van een gemakzuchtige keuken houdt. En in de periode voor het verschijnen van de gids kijk je twee keer per dag in de eetzaal of er iemand zit die van Michelin zou kunnen zijn. Die inspecteurs haal je er zo uit: een of twee mannen die à la carte bestellen en alleen gerechten kiezen waaruit duidelijk de vaardigheden van de kok blijken. Mannen die eten met smaak en kennis van zaken... dan weet je het wel. ‘Ik weet dat sommige chefs naar buiten lopen om te kijken of een gast Michelinbanden onder zijn auto heeft. Ik heb het nog veel bonter gemaakt: ik heb ingebroken in de auto van een inspecteur. Dat was in de tijd dat ik net bij restaurant Corona in Den Haag kookte. Ik had daarvoor al twee sterren gekregen bij La Cravache d’Or in Brussel en wilde heel graag weer een ster hebben. Michelin was al geweest, maar ja, dan weet je nog niets. Op een avond, een week voor het verschijnen van de gids, kwam Henk van Stipriaan eten, een man van wie bekend was dat hij restaurants beoordeelde voor Michelin. Terwijl Stipriaan zat te eten, ben ik naar de jongens van de valet parking gelopen en heb hen de sleutels van zijn auto gevraagd. Met trillende handen maakte ik de achterklep van zijn auto open, en daar lag hij: de nieuwe Michelingids. Met een ster voor Corona! God, wat was ik blij! Maar ja, ik moest de rest van de avond doen alsof mijn neus bloedde. ‘Nu ik meer aan de zijlijn sta, beleef ik het anders. Maar ik vind het nog steeds spannend. Ook omdat Michelin elk jaar een signaal geeft door bepaalde restaurants wel of juist niet te bekronen. Gaan ze voor casual zaken met eigenwijze koks, of toch juist niet? Dit jaar is het interessant om te zien hoe ze omgaan met de verhuizingen van Ron Blaauw en Moshik Roth. In Nederland staan Jonnie Boer en Sergio Herman wat mij betreft op eenzame hoogte. Het niveau van onze tweesterrenchefs komt daar nog niet bij in de buurt, hoewel ze veel potentie hebben. Een nieuw driesterrenrestaurant zie ik dit jaar dus niet zo snel voor me. Wel denk ik dat er veel nieuwe tweesterrenrestaurants zullen komen; de onderbouw moet breder worden om uiteindelijk meer echte topzaken te krijgen. Maar let wel: het gaat goed in Nederland. En als de gasten met ons meegroeien hebben we over tien jaar zeker vijf driesterrenrestaurants.

242

‘Of het me frustreert dat ik zelf nooit een derde ster heb gekregen? Totaal niet. Ik weet welk niveau ik heb gehaald. Bij La Rive kookten we de laatste jaren op driesterrenniveau. Dat ik niet het etiketje heb dat daar bij hoort, dat geeft niet; ik weet zeker dat die derde ster er niet kwam omdat ik in loondienst was. En Vossius had zeker drie sterren gekregen als er geen financiële crisis was geweest. Ik had de perfecte opleiding, een goed oog voor talent en de juiste mensen om me heen. We hadden een geweldig team… Dus ja, het had een driesterrenzaak kunnen worden. Maar de realiteit pakte helaas anders uit. Als we na de eerste crisis een doorstart hadden gemaakt, had de tweede crisis ons alsnog genekt. Want de zakenlunches, de grote partijen... het is nooit meer hetzelfde geworden. ‘Een zaak met bladgouden plafonds en drie etages, daar is het de tijd niet meer voor. Maar je kunt de top ook bereiken zónder die drie sterren. Zeker nu. Ik zie steeds meer jongens die topopleidingen hebben gehad bij grote chefs en eenvoudige zaken beginnen op een zeer hoog niveau. Daar ligt de toekomst. Want de sterren worden nog steeds gehyped, maar in feite zijn het de Bib Gourmands die er steeds meer toe doen. Dat zie je al in New York: daar kun je bij zaken met een ster op dezelfde dag nog terecht, terwijl je bij restaurants met een Bib Gourmand nu echt moet reserveren. En daarmee is de Bib de nieuwe ster.’


Foto: William Rutte

Over Robert Kranenborg Robert Kranenborg (61) heeft zijn sporen verdiend bij La Cravache d’Or, Brussel (2 sterren), Hotel Restaurant Corona, Den Haag (1 ster), Amstel Hotel, restaurant La Rive (2 sterren), restaurant Vossius Amsterdam (1 ster) en Le Cirque, Den Haag (1 ster). Momenteel is hij culinair adviseur bij verschillende restaurants en presenteert hij het programma Topchef bij RTL5. www.robertkranenborg.nl

243


sTIcHTING VOORlIcHTING leeRlINGeN

leerlingen wegwijs maKen in Het HorecavaK

De letters SVL staan in het horecavak voor ‘Stichting Voorlichting Leerlingen’. ‘Wij zijn er voor leerlingen in het horecaonderwijs,’ zegt de stichting. Ze maken de leerlingen wegwijs in de rechten en plichten binnen hun werk en hun opleiding in de horeca. Om het formeel te zeggen: ‘SVL heeft als doelstelling leerlingen in de horeca, catering en recreatie door objectieve voorlichting voor te bereiden op hun rol als werknemer; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’ SVL heeft ook een meer algemene doelstelling op langere termijn: de stichting wil het arbeidsklimaat in de horeca, catering en recreatie voor toekomstige werknemers bevorderen.

Horecafe.nl

Om deze doelstellingen te bereiken, verzorgt SVL gratis gastlessen over arbeid en inkomen aan leerlingen van mbo-scholen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als de inhoud en werking van de betreffende cao’s, rechten en plichten van werkgevers en werknemers en natuurlijk arbeidsomstandigheden. Een belangrijke tool bij het bereiken van de doelgroep is de website horecafe.nl. Hier kunnen leerlingen elkaar ontmoeten. In een vormgeving die jongeren aanspreekt kunnen zij reageren op nieuwsberichten en kunnen zij chatten. Het nieuws dat op de site wordt gebracht is relevant voor de doelgroep: het is algemeen horecanieuws of speciaal op de leerlingen toegesneden. Achter de tab ‘À la carte’ gaan praktische kooktips schuil en bij ‘Aan de bar’ kun je op interactieve wijze kennismaken met de grote voorbeelden uit het vak: de mensen die het dankzij een gedegen opleiding ver hebben geschopt in het horecavak. Hoe dan ook een belangrijke bron van informatie! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl www.horecafe.nl

244


‘de cHinees’ leerde nederland buiten de deur te eten Wil Bib Gourmand niet zoiets zeggen als: waar voor je geld? Een goede prijs-kwaliteitverhouding? ‘Ik denk dat we daar als FER zeker aan voldoen,’ zegt Ho Kai Yen. Hij treedt op als woordvoerder van de organisatie Fine Eastern Restaurants. In Amsterdam is hij de gastheer van Dynasty in de Reguliersdwarsstraat, gespecialiseerd in de Kantonese, Thaise en Vietnamese keuken. Yen heeft de opkomst van ‘de Chinees’ in Nederland aan den lijve ondervonden. ‘De Chinese restaurants hebben de Nederlandse bevolking geleerd om buiten de deur te eten. In de jaren zeventig was dat in opkomst. In de oosterse restaurants kreeg je waar voor je geld. Traditionele restaurants waren duur. Mijn vader zei altijd al dat Nederlanders alleen uit eten gingen bij speciale gelegenheden, een bruiloft of dat soort dingen. Wij zijn er trots op dat we dat patroon hebben kunnen veranderen. Het is onze bedrijfstak die deze verandering heeft ingezet, later hebben er tal van andere buitenlandse keukens van kunnen profiteren.’ Het raakt een beetje dat de oosterse keuken in zijn ogen wordt ondergewaardeerd. ‘Er zijn geloof ik twaalfduizend restaurants in Nederland waarvan 2500 oriëntaals. Geloof me, daar zitten toch echt een heleboel goede zaken bij. Zeker, in de beginjaren werd naar de Nederlandse smaak gekookt. Als je toen met exotische kruiden was gekomen of onbekende ingrediënten, zou niemand er naar vragen. Als iemand nasi rames bestelde, was hij eigenlijk al een kenner.’

Revolutie

Sindsdien heeft zich in stilte een revolutie voltrokken. Naarmate mensen vaker op reis gingen en daarbij verder gelegen bestemmingen aandeden, raakten zij meer gewend aan ‘vreemde’ keukens. ‘De markt heeft zich ontwikkeld,’ zegt Yen, ‘en natuurlijk passen de oosterse restaurants hun aanbod aan. We brengen nu meer specifieke en verfijndere gerechten. De mensen die ervoor openstaan, vragen naar andere dingen.’

Ho Kai Yen

Durf te vragen

Wat hem ook streelt, is het feit dat de oosterse keuken wel degelijk zijn invloed laat gelden: grote chefs laten zich graag door de oosterse kooktechnieken en ingrediënten inspireren. ‘De wereld wordt steeds kleiner,’ zegt Ho Kai Yen. ‘Daarom zeggen wij van Fine Eastern Restaurants: durf te vragen. Wij zetten onze gasten op hun verzoek met plezier iets speciaals voor. En nogmaals: wat de Bib Gourmand betreft is het bij ons altijd al waar voor je geld geweest.’ De betere Chinees oosterse restaurateurs in Nederland verenigden zich ruim een kwart eeuw geleden in Fine Eastern Restaurants (FER). Een select gezelschap van 27 toonaangevende restaurants waarvoor men alleen in aanmerking komt indien sprake is van een uitstekende reputatie. Vernieuwing en verfijning staan bij de FER-restaurants hoog in het vaandel en zij streven dan ook naar een ‘grensverleggend gastronomisch genoegen bij elk bezoek’. www.fer.nl

Ook de manier van eten verandert langzaam maar zeker en ook hier dringt de oosterse cultuur zich op. Yen: ‘Het is lang zo geweest dat de één biefstuk bestelde, de ander kip en weer een ander vis. Ieder at dan zijn eigen gerecht op. Doordat mensen meer naar het verre oosten reizen en de gewoontes daar oppikken, gaan ze ook hier anders eten. Samen delen, ieder neemt van alle gerechten iets. Dat juich ik toe. Het is de volgende stap in de evolutie van de oosterse keuken.’

245


bmw of mini rijden met bijtelling van 0%

BmW FINANcIAl seRVIces De bijtelling voor privégebruik van een leaseauto staat hoog op de politieke agenda. Het is allerminst zeker of zakelijke rijders van zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot ook in de toekomst kunnen rekenen op een lage bijtelling van 14 of 20%. Alleen voor elektrisch aangedreven auto’s is 0% bijtelling in het vooruitzicht gesteld, maar ook daarvan is niet zeker of de politiek dat voordeel op de lange termijn handhaaft. BMW Group Financial Services komt nu met een oplossing waarmee zakelijke rijders profiteren van 0% bijtelling: Service Lease. Hierbij komt het leasecontract op naam te staan van de berijder en niet op naam van het bedrijf. Hierdoor betaalt de berijder geen bijtelling. Dankzij de Operational Lease constructie is ook de service optimaal geregeld, zowel voor zakelijke als privé klanten. Met Service Lease lanceert BMW Group Financial Services een leasevorm gebaseerd op huur voor de lange termijn. De klant gaat een afgesproken looptijd aan en BMW of MINI zorgt voor service, onderhoud en administratie. Op de brandstofkosten na zijn alle kosten in een vast maandbedrag opgenomen: afleveringskosten, afschrijving en rente, BTW, verzekering, assurantiebelasting, houderschapsbelasting, onderhoud en reparatie, vervangen van banden, schadeherstel en internationale pechhulp


Bijtelling 0%

Doordat BMW Group Financial Services de overeenkomst op naam van de berijder afsluit, hoeft deze geen bijtelling te betalen. Service Lease is ideaal voor zakelijke rijders die van het bedrijf of de werkgever een mobiliteitsbudget krijgen waarmee ze zelf hun vervoer kunnen regelen en plannen, de jongste trend in het bedrijfsleven. Ook voor particulieren is Service Lease een prima alternatief voor een gangbare financiering. De vaste maandelijkse lasten en de Operational Lease constructie bieden duidelijkheid op de lange termijn, zowel financieel als met de service.

Online calculatie

BMW Group Financial Services zet daarbij sterk in op online-dienstverlening voor gebruikers van leaseproducten en vooral van Service Lease. ‘Wij investeren in nieuwe technologie’, vertelt Michael Kreeft, algemeen directeur van BMW Group Financial Services.‘Momenteel nemen wij systemen in gebruik

waarmee wij onze klanten nog beter dan voorheen kunnen informeren en bedienen. Met toepassingen als de online Service Lease Calculator bespaart de berijder kostbare tijd’, aldus Michael Kreeft. BMW Financial Services en MINI Financial Services hebben sinds kort een Service Lease Calculator op de website. Hiermee kunnen potentiële klanten snel en eenvoudig berekenen welke BMW of MINI binnen hun budget past. BMW Group Financial Services is als lease– en financieringsmaatschappij van het huis aanbieder van alle lease- en financieringsvormen voor BMW Group producten in Nederland. BMW Group is met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce een van de succesvolste fabrikanten van auto’s en motorfietsen ter wereld. In 2010 werden wereldwijd 1,46 miljoen auto’s en meer dan 110.000 motorfietsen verkocht. Het succes van de BMW Group is al jaren gebaseerd op lange-termijn-denken en verantwoord ondernemen.

BMW Group Financial Services - Postbus 84004, 3009 CA ROTTERDAM - Madame Curielaan 1, 2289 CA RIJSWIJK T: +31 (070) 414 7 414 - F: +31 (070) 414 7 410 - www.bmwfinancialservices.nl - www.minifinancialservices.nl


terug in de tijd met de luxe van nu

cHateaux et residences gastronomiques Châteaux et Résidences Gastronomiques is een vereniging van twaalf landhuizen en kastelen, tien verspreid over het hele land en twee net over de grens in België. Voorzitter is Jog Schipflinger die zelf al tweeëndertig jaar als patron-cuisinier de scepter zwaait in Kasteel Maurick. Te oordelen naar de deftige naam en de prachtige landhuizen en kastelen die zich in Châteaux et Résidences Gastronomiques hebben verenigd, zit u in het hogere segment van de markt? Jog Schipflinger: ‘We gaan voor gastvrijheid en kwaliteit met een luxe uitstraling. Als je bij mijn eigen Kasteel Maurick over de ophaalbrug op de binnenplaats komt met zijn prachtige tuinen, waan je jezelf terug in de tijd. Wij bieden de allure van vroeger, een nostalgische ervaring. Dat is wat we uitstralen, maar van binnen zijn onze landhuizen en kastelen natuurlijk helemaal van deze tijd. Wij zijn de ideale locaties voor bruiloften, congressen en seminars en de meeste van onze leden hebben ook een à la carte-restaurant.’

Jog Schipflinger Filosofie Hoelang bestaat Châteaux et Résidences Gastronomiques? ‘De vereniging is eenentwintig jaar geleden opgericht door Jos Wijland van châteauhotel- en restaurant De Havixhorst. In onze filosofie gaan gastronomie, kwaliteit en gastvrijheid hand in hand met respect voor ons historisch erfgoed. Onze landhuizen en kastelen bieden een gastronomische en gastvrije entourage voor een diner, huwelijk, vergadering, weekendje weg of galafeest. We bewegen ons zodoende op meerdere markten tegelijk.’ Zijn het ook voor uw organisatie moeilijke tijden? ‘We moeten op onze hoede zijn. Het is belangrijk dat we onze reputatie hooghouden, dat we niet inleveren op kwaliteit. Iemand die echt op niveau en met klasse iets wil vieren, is bij onze landhuizen en kastelen aan het juiste adres. Ik kan er ook bij zeggen dat wij al een paar jaar onze prijzen niet hebben verhoogd, terwijl de leveranciers hun prijsverhogingen wel degelijk aan ons doorberekenen. De marges, die toch al niet ruim waren, worden dus kleiner. Maar we zijn positief ingesteld.’

248


Mystery guests Onder de leden wordt jaarlijks het Kasteel van het Jaar gekozen. Is al bekend wie de opvolger wordt van De Havixhorst in het Drentse De Schiphorst? ‘Nee, dat is pas begin volgend jaar. We doen dat om onszelf scherp te houden. De onderscheiding wordt toegekend door anonieme inspecteurs, ‘mystery guests’, die zelf ook werkzaam zijn in de top van de Nederlandse en Belgische horeca. Ze beoordelen de bedrijven op meer dan vierhonderd punten waaronder service, kwaliteit, gastvrijheid en hygiëne. De winnaar wordt bekendgemaakt op het Gala Jaardiner van onze vereniging. Op het jaardiner benoemen we ook onze ambassadeur. Dit jaar is Ernst Daniël Smid, de operazanger en televisiepresentator, voor een periode van twee jaar benoemd. Zijn voorganger was Hans Wiegel en daarvoor hadden we Frank Houben, Karel van Doodewaerd en Thomas Lepeltak.’ Behalve genoemde leden maken deel uit van Châteaux et Résidences Gastronomiques: Landgoed Jachtslot De Mookerheide, Het Kasteel van Rhoon, Mansion Hotel Bos en Ven, Landgoed Kasteel Daelenbroeck, Kasteel Elsloo, Kasteel Bloemendal, Hostellerie La Butte aux Bois, Het Kasteel van Rullingen, Kasteel Coevorden en Bellevue Groothoofd Hotel Culinair. Châteaux et Résidences Gastronomiques is een vereniging van twaalf landhuizen en kastelen in Nederland en België, waar gastvrijheid en gastronomie hand in hand gaan met respect voor historisch erfgoed. www.chateaux.nl


zo’n 100.000 studenten als ‘bijbaner’

de uNIe Een groot deel van de medewerkers in de horeca is student en verdient op die manier - vooral in cafés - bij. De Unie, een eigentijdse, onafhankelijke vakorganisatie, schat het aantal op tachtig- tot honderdduizend. ‘Maar wat wij zo gek vinden,’ zegt belangenbehartiger Han ter Halle van De Unie, ‘is dat zij, vaak als visitekaartje van het bedrijf, geen enkele horeca-opleiding hebben en die ook niet krijgen. Zij zijn de eersten met wie de klant in het café te maken krijgt, maar over wat hun houding jegens de klant moet zijn, wordt hen niets geleerd.’ Om daar verandering in te brengen, heeft De Unie voor die bijbaners de workshop Check Je Bijbaan in het leven geroepen. Daarin staat het thema gastvrijheid centraal. ‘Het is een workshop van een uur die we gratis aanbieden aan de studenten,’ zegt Ter Halle. ‘Eerst vertellen experts van het Gastvrijheidsgilde over de verschillende aspecten van etiquette en gastvrijheid. Hoe ga je met klanten om en hoe stel je jezelf servicegericht op? In het tweede halfuur praten wij over de cao, over arbeidsomstandigheden en meer van dat soort zaken. Zo proberen we de studenten iets meer bagage te geven om het vak uit te oefenen. Want het is wel degelijk een vak, ook al wordt dat wel eens vergeten.’ Han ter Halle

250


Succes

Een succes, die workshop, hoe kleinschalig ook van opzet. Maar toen was het geld op. Gelukkig zagen Koninklijke Horeca Nederland, Horeca Vakpunt en het Bedrijfschap Horeca en Catering er het nut van in. ‘Daardoor kunnen we de workshops volgend jaar uitbreiden’ Gastvrijheid is ook in het horeca-onderwijs in Nederland een ondergeschoven kindje waar minder aandacht aan wordt besteed dan aan andere aspecten van de horeca, zegt Ter Halle. Hij spreekt met ROC’s om te kijken of de workshop van De Unie in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Maar waarom is gastvrijheid zo belangrijk voor een vakbond? Han ter Halle wijst de veronderstelling dat de mensen die een baan hebben in de horeca moeten worden beschermd tegen niet-opgeleiden resoluut van de hand. ‘In de cao-onderhandelingen zijn opleidingen een belangrijk issue voor De Unie. Het overheidsbeleid wil dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan. Als je goed bent opgeleid, kom je altijd wel aan de slag. Dat is waarom wij opleiding zo belangrijk vinden. We zien ook dat er de komende jaren te weinig mensen instromen. Per jaar verlaten veertig- tot vijftigduizend werknemers de branche, dat

is een geweldig verloop. Ieder jaar moeten er dus ook weer evenzoveel mensen instromen. Het probleem is: zijn die wel voldoende gekwalificeerd om de professionaliteit van de branche in stand te houden?’

Fors te laag

Moet een vakbond zich niet ook zorgen maken over die grote jaarlijkse uitstroom? Duidt die er op dat de arbeidsomstandigheden in de horeca te zwaar zijn? Ter Halle: ‘Uit onderzoek blijkt dat men in de horeca werkt omdat het plezierig is met mensen om te gaan. De klanten zijn uit, die voelen zich prettig. Tijdens gesprekken met medewerkers horen we niet direct klachten over de beloning of over arbeidsvoorwaarden. Waarom dan die uitstroom? Het is een complex van zaken, waarin ook de gezinssituatie (privé/ werk balans) een rol kan spelen. Er is geen aantoonbare relatie met de verdiensten die in de horeca inderdaad lager liggen dan elders. Wij van De Unie zeggen wel: de beloning is fors te laag. Ook in vergelijking met andere branches liggen de arbeidsvoorwaarden duidelijk achter en dat is ook slecht voor het imago van de branche. We vinden dat als mensen goed zijn opgeleid, ze een goede en passende beloning moeten krijgen. Vandaar dat hameren op die opleiding.’

De Unie De Unie is een eigentijdse, onafhankelijke vakorganisatie die kijkt naar het belang van hun leden. Ook als hiervoor maatwerk of een genuanceerde mening nodig is. Elk jaar stelt De Unie een Arbeidsvoorwaardennota op die de leidraad vormt voor hun handelingen aan de cao-tafels en hun inzet van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Via tal van commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en het lidmaatschap van de vakcentrale MHP oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. www.unie.nl

251


een complete professionele KeuKen op wielen

culibus Twee jaar nadat hij officieel tevoorschijn werd getoverd door de wereldberoemde illusionist Hans Klok en werd gedoopt door minister Plasterk, is de Culibus een begrip in Nederland.

gezondste maaltijden te koken. Zo ontdekken ze hoe je een heerlijke kroket, een smakelijke quiche of een zalige crêpe met mango-coulis kan maken.

Trouwens ook in Zuid-Afrika, want tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in de zomer van 2010 reed de bus door dat immense land om chefs met én voor kinderen te laten koken. Maar meestal is de Culibus dichter bij huis. De Culibus is een initiatief van de Jeunes Restaurateurs d’Europe Nederland, ondergebracht in de Stichting JRE Culibus. Die jonge chefs waren het die zich afvroegen: voeding is toch opvoeding? Maar grote groepen kinderen leven in een wereld waarin juist ‘voeding’ een sluitpost vormt. Om die kinderen eens te laten proeven hoe lekker gezond eten kan zijn, komen de topchefs van JRE met hun Culibus naar hen toe. De Culibus is een waanzinnige state of the arttouringcar waarin een complete professionele keuken is ingebouwd. Hierin gaan JRE-chefs samen met kinderen aan de slag om de lekkerste en

Kinderen laten proeven van een andere wereld, de Culibus maakt het mogelijk. ‘Een sterrenrestaurant op wielen,’ kopte de pers, en: ‘Johan Cruijff enthousiast over Culibus’. School De Rungraaf, een opleiding voor moeilijk opvoedbare kinderen in Eindhoven was een van de geselecteerde bestemmingen van de bus. Groepjes leerlingen kregen van chefs van Restaurant Ons Kabinet uit Vught en Hostellerie Vangaelen uit Heeze uitleg over gezond en lekker eten, en over het beroep kok. Ook tijdens de Gehandicapten Sportdag, georganiseerd door de Esther Vergeer Foundation samen met de Johan Cruijff Foundation, was de Culibus present. Op locatie werden aan 300 kinderen en begeleiders een gezonde snack en heerlijke smoothie geserveerd.

Johan Cruijff


‘Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen gezond eten en zijzelf daar op een leuke manier bij betrokken worden door zelf te koken, ben ik vriend van de Culibus,’ zegt Esther Vergeer. Zij is vijfvoudig paralympisch kampioen rolstoeltennis. Topchef De lijst van halteplaatsen van de Culibus is eindeloos. De Culibus wordt ook verhuurd voor commerciële doeleinden, de huuropbrengst gaat naar de Stichting. Zodoende doet de bus tussen de bedrijven door dienst als voorbereidingsruimte voor kandidaten voor het programma Topchef van RTL. Alle drieëndertig restaurants van de Jeunes Restaurateurs d’Europe in Nederland serveerden tijdens de JRE-tiendaagse een viergangenmenu voor veertig euro (bij de sterrenrestaurants vijftig euro). Gasten steunden de Culibus door per couvert een euro af te dragen aan de stichting.De Stichting JRE Culibus wil het eten van gezonde voeding door kinderen bevorderen, hen productkennis bijbrengen (tomaat komt niet uit blik en broccoli

groeit niet in een zakje), actief laten sporten, bij hen het horecavak promoten en obesitas tegengaan. Goet om te weten: de Stichting JRE Culibus is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Rijden maar met die Culibus! De Culibus is een initiatief van JRE Nederland, dat zichzelf ten doel stelt gratis en gezonde maaltijden te schenken aan kinderen die medisch, sociaal of economisch iets te kort komen. De topchefs van JRE komen met hun Culibus naar deze kinderen toe. In de Culibus - een state of the art touring car met een professionele keuken - gaan JRE Chefs samen met de kinderen aan de slag om de lekkerste en gezondste maaltijden samen te koken. De Culibus laat kinderen proeven van een andere wereld. www.culibus.nl

253


Feestelijk veel kerstkerstmenu’s

Restaurant Aagje Deken, Midden Beemster

De gerechten van toprestaurants bij u thuis?

Kasteel Altembrouck, ’s Gravenvoeren Restaurant Apicius, Castricum Culinaire Verwennerij bij Jeff, Texel Restaurant Brienen a/d Maas, Well Gasterij De Gulle Waard, Winterswijk Restaurant De Nonnerie, Maarssen Restaurant De Echoput, Hoog Soeren Restaurant Nevy, Amsterdam Restaurant Nomads, Amsterdam Restaurant Envy, Amsterdam Chateaux en Restaurant De Havixhorst, De Schiphorst De Herberg van Smallingerland, Rottevalle Kastheel van Rhoon / Rest. Biggo, Rhoon Restaurant De Librije, Zwolle Restaurant Meyers, Andijk Restaurant Mijn Keuken, Wouw Restaurant One, Roermond Restaurant De Kleine Ondeugd, Rotterdam Restaurant O’Pazzo, Rotterdam Proeverij De Pronckheer, Cothen Restaurant Savarin, Rijswijk Restaurant Scherp, Middleburg Restaurant Basiliek, Harderwijk Restaurant De Ooievaar, Warmenhuizen De Sateclub, Rotterdam Restaurant de Huiskamer, Ansen Restaurant Madame Cheung, Hoorn Restaurant Oni, Den Haag Restaurant De Chinese Muur, Warnsveld Restaurant ’t Korensant, Molenrij Restaurant Ron Blaauw, Ouderkerk aan de Amstel Dun Yong, Amsterdam Distilleerderij Rutte, Dordrecht

Via Lekkeretenthuis.nl bestelt u gerechten van de beste chefs van Nederland bij u thuis. De opzet van Lekkeretenthuis.nl (ook bekend als Restaurantwinkel.tv) is simpel: u gaat naar de website en selecteert uw favoriete restaurant, chef-kok of ingrediënt. Vervolgens bestelt u een gerecht of compleet menu, eventueel voorzien van bijpassende wijnen. Op de door u gekozen datum ontvangt u de voorbereide ingrediënten in een speciale koelverpakking bij u thuis. De mooiste kwaliteit vlees en vis, de beste groenten die er zijn, meesterlijke sauzen – rechtstreeks uit de keuken van een toprestaurant. U hoeft de gerechten alleen nog maar af te maken met behulp van de heldere instructievideo’s op de website. Op die manier tovert u in no time een topmenu op tafel.


Kwaliteitsbedrijven leiden op in de praKtijK

Kenwerk verbindt de schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs om de samenleving te voorzien van gekwalificeerde mensen, nu en in de toekomst. Zo staat het op de website van het kenniscentrum dat actief is in de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening. Het gaat daarbij om voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Van genoemde sectoren neemt horeca zestig procent voor zijn rekening. Directeur Alien Cnossen: ‘Wij zien erop toe dat jonge mensen goed onderwijs krijgen zodat ze in het bedrijfsleven als gekwalificeerde krachten aan de slag kunnen. Zeker in de horeca is altijd vraag naar gekwalificeerde mensen.’ Scholen (ROC’s) werken voor het praktijkgedeelte van de opleiding nauw samen met erkende leerbedrijven. Kenwerk voorziet leerbedrijven van die benodigde erkenning. De Nederlandse horeca telt 10.945 erkende leerbedrijven. In het buitenland heeft Kenwerk nog eens 940 horecabedrijven als leerbedrijf erkend. Er zijn zo’n negenduizend leerlingen die het praktijkonderdeel van hun opleiding bij een horecaleerbedrijf volgen.

Overeenkomst

De school, het leerbedrijf, de leerling en Kenwerk sluiten een beroepspraktijkovereenkomst af waarin de rechten en plichten van de betrokken partijen staan omschreven. ‘Leerbedrijven pakken de opleiding in de praktijk op een gedegen en professionele manier aan. Wij houden dat natuurlijk in de gaten. Kenwerk ondersteunt de leerbedrijven en de leermeesters voortdurend bij het verbeteren van de opleidingskwaliteit,’ zegt Alien Cnossen. Alien Cnossen

Harde leerschool

Er wordt geklaagd over minder aanbod op de arbeidsmarkt, vooral in de ambachtelijke beroepen, ook in de horeca. Merkt Kenwerk daar iets van? Cnossen: ‘Er zijn nog altijd voldoende leerlingen. Helaas slaagt de branche er onvoldoende in om mensen vast te houden. Er is zeker een tekort aan koks. Toch zijn er gelukkig altijd mensen die zich aangetrokken voelen door het werk in de horeca, die er trots op zijn. Sommigen hebben de ambitie om de top te bereiken. Dat verschil is er natuurlijk wel: er zijn ambitieuze leerlingen en leerlingen die gewoon een leuk beroep willen. De horeca kan een harde leerschool zijn. De romantiek strookt niet altijd met de realiteit. Het is keihard werken, daarom zijn er ook wel eens leerlingen die afhaken.’

Onmisbaar

bron: kenwerk

Op 12 januari 2012 wordt tijdens de Horecava door Kenwerk bekend gemaakt welk horecaleerbedrijf is uitgeroepen tot het beste leerbedrijf 2012. ‘Dit jaar was dat het Sheraton op Schiphol. We kijken onder andere naar hoe een leerling wordt begeleid en we kijken naar de kwaliteit van de leermeester. Met de verkiezing laten we samen met onze partners zien dat goede leerbedrijven onmisbaar zijn voor de toekomst van de horecabranche.’ www.kenwerk.nl

255


AmbASSAde Hotel Het Ambassade Hotel bestaat uit tien 17e eeuwse grachtenhuizen aan de voor name Herengracht in het histor ische centrum van Amsterdam. Een unieke locatie op loopafstand van de belangr ijkste musea, bezienswaardigheden en uitgaansmogelijk heden. Het Ambassade Hotel staat bekend om haar ongeĂŤvenaarde ser vice, de schr ijvers die er ver blijven, het betoverende uitzicht en haar elegante k amers en suites. D e panden van het Ambassade Hotel zijn alle met zorg gerestaureerd en de publieke ruimtes en de 58 k amers en suites zijn stijlvol inger icht. D e decoratie en het k leurgebruik zijn overal verschillend en worden gecombineerd met moder ne k unst van met name k unstenaars uit de CoBrA-beweging. Op e lke k amer hangt een or igineel wer k van een CoBrA-k unstenaar. Sinds 1999 ver zamelt het Ambassade Hotel moder ne k unst met nadruk op de genoemde beweging, in het bijzonder van Theo Wolvecamp. O ok bezit het hotel een k leinere collec tie van wer ken van Amsterdamse I mpressionisten. Een aantal faciliteiten van het Ambassade Hotel is een inter netk antoor waar de hotelgasten gratis gebruik van k unnen maken, een prachtige vergader zaal in antieke stijl, een bibliotheek met meer dan 3.000 gesigneerde boeken van auteurs die allen in het Ambassade Hotel ver bleven, gratis adsl-a ansluiting op alle k amers en een uniek float & massage centrum.

BIJZONDERHEDEN: uitsluitend suites, elk met een eigen thema, float & massage centrum Koan Float Herengracht 341 1016 AZ AMSTERDAM Tel: +31 20 555 02 22 w w w. a m b a s s a d e - h o t e l. n l info@ambassade -hotel.nl

256

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: 4 ster ren K amers: 53 Suites: 5 Appar tement: 1


GrAnd Hotel AmrâtH D e ruime Jugendstil-k amers, met hoge plafonds en grote ramen die veel daglicht binnenlaten, ademen de sfeer van lang ver vlogen tijden. M aar de wee lder ig inger ichte k amers van Grand Hotel Amrâth hebben ook ex tra lange bedden, fr isse helder witte lakens, een zee aan k ussens en heer lijk zachte dek bedden. Onder het genot van een gratis drankje uit de minibar k ijk je als gast naar je favor iete t v-programma’s op de 32 inch-flatscreen-t v. Vanuit een luie stoel breng je het thuisfront op de hoogte van je aangename ver blijf via de kosteloze draadloze inter net ver binding. D e k amers en suites zijn van alle gemak ken voor zien, inclusief Nespresso -apparaat. Het Amsterdamse Amrâth verenigt de grandeur van toen met de luxe en comfor t van nu. Bovendien ligt het op slechts 350 meter van Centraal Station met bus-, tram- en metrover bindingen naar alle delen van de stad en op minder dan een k war tie r wandelen van de Dam en het Konink lijk Paleis. Het luxe 5-ster renhotel Amrâth beschikt over een binnenz wembad en een moder ne fitne ss- en welnessruimte met een sauna, Tur kse bad en whir lpool. O ok worden ontspannende massages aangeboden. Het bijbehorende restaurant S even S eas ser veer t in de avonduren Franse en inter nationale à la car te - gerechten in een elegant inter ieur. I n de k lassieke bar, met houten lambr izer ingen, k unnen gasten genieten van hapjes, drankjes - of een high tea.

BIJZONDERHEDEN: spa & welness centrum met behandelingen Prins Hendrikkade 108 1011 AK AMSTERDAM Tel: +31 20 552 00 00 www.amrathamsterdam.com info@amrathamsterdam.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 165

257


nH bArbizon PAlAce I n het har t van het k arar kter istieke oude centrum van Amsterdam, tegenover het centraal station, bevindt zich NH Bar bizon Palace. Achter een gerestaureerde gevel van negentien authentieke 17de eeuwse panden gaan 274 k amers schuil met ver rassende details. Een aantal heef t histor ische elementen zoals eikenhouten plafonds en dakspar ren. D e 15de eeuwse St. Olofsk apel is via een ondergrondse passage ver bonden met het hotel. D eze imposante, achttien meter hoge k apel heef t een zeldzaam mooie ambiance voor huwelijken, maar biedt volop andere mogelijk heden. Het ver maarde restaurant Ver meer, dat in het bezit is van een M ichelinster, heef t een vaste clientèle. Andere horeca-voor zieningen zijn Hudson’s Ter race & R estaurant, voor wie op infor mele wijze wil ontbijten, lunchen en dineren, en Bar M ar-Dique. NH Bar bizon Palace beschikt over 9 meetingzalen, waaronder de St. Olofsk apel en het Business Center. Er is ook een eigen Fitness & Health Center en het hotel beschikt over een pr ivé aanlegsteiger.

BIJZONDERHEDEN: sterrenrestaurant Vermeer, St. Olofskapel, privé-aanlegsteiger, fitness & healthcenter Prins Hendrikkade 59-72 1012 AD AMSTERDAM Tel: +31 20 556 45 64 www.nh-hotels.com nhbarbizonpalace@nh-hotels.com

258

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: 5 ster ren K amers: 256 Suites: 7 Appar tement: 11


bilderberG GArden Hotel Het k leinschalige Bilder berg G arden Hotel ligt in een rustige omgeving aan de zuidwestelijke k ant van het centrum. Har tje Amsterdam is goed bereik baar per tram. I n hetzelfde gedeelte van de stad bevinden zich ook het Van G ogh M useum, het R ijksmuseum en het Stedelijk M useum. Er is een ruim winkelaanbod nabij het hotel, vooral in de Cor nelis S chuytstraat en de omgeving van de B eethovenstraat. M et de tram zijn ook de winkels in de P.C. Hoof tstraat en de K alverstraat goed te bereiken. Het hotel beschikt ook over enkele vergader zalen, die voor zien zijn van moder ne audiovisuele middelen. D e ruime hotelk amers bieden onder meer airconditioning, een badjas en slippers en een luxe badk amer. I n het Bilder berg G arden Hotel is D e Kersentuin gevestigd, al 30 jaar ĂŠĂŠn van de bekendste en meest gewaardeerde restaurants van Amsterdam.

BIJZONDERHEDEN: restaurant De Kersentuin Dijsselhofplantsoen 7 1077 BJ AMSTERDAM Tel: +31 20 570 56 00 www.bilderberg.nl/hotels/garden-hotel garden@bilderberg.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 124

259


DE L’EUROPE AMSTERDAM D e L’Europe is een begr ip in de hoofdstad. Direc t gelegen aan de Amstel, in het har t van Amsterdam, is het hotel synoniem aan elegantie en gast vr ijheid. D e vijfster renaccommodatie beschikt over 111 k amers en suites, het fine dining-restaurant B ord ’Eau, waar ook SVH-Wijnmeester Léonie M arie de Munnik wer kt, de Frans geor iënteerde Hoofdstad Brasser ie en de iconische Freddy ’s Bar. I n het hotel wordt moder ne design gecombineerd met een k lassieke stijl. D e Hollandse meesters aan de muur zorgen voor een unieke sfeer. D e L’Europe heef t een nieuwe vleugel, de D utch M asters Wing, die beschikt over 23 luxueuze suites. Alle k amers hebben Coco M at-bedden, een iPad, een iPod dock ing station en B ose sur round sound-systems. I n de Promenade, de ‘grand passage’ van het hotel, is het zien en gezien worden. H ier k unnen gasten de enige echte Engelse Af ter noon Tea ‘savoureren’ en een keuze maken uit bijzondere cocktails. Freddy ’s Bar, een tijdloze bruine bar die is ver noemd naar Alfred Heineken, is sinds jaar en dag dé plek waar de top van de zakenwereld zich mengt met filmster ren, politici en de Amsterdamse beau monde.

BIJZONDERHEDEN: fitnessruimte en zwembad met uitzicht op de Amstel. In 2012: opening luxe Spa. Nieuwe Doelenstraat 2-14 1012 CP AMSTERDAM Tel: +31 20 531 17 77 w w w . l e u r o p e . n l h o t e l @ l e u r o p e . n l

260

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: 5 ster ren de luxe K amers: 111


Hilton AmSterdAm Hilton Amsterdam werd in 1958 ontworpen door architect H. A. Maaskant en heeft een V-vorm, om te benadrukken dat twee belangrijke stedenbouwkundige assen bij elkaar komen: de Apollolaan en de Miner valaan. Aan de achterkant heeft het hotel terrassen en een jachthaven aan de Noorder Amstelkanaal. Toen het hotel in 1962 werd geopend, was het de eerste Europese vestiging van de Hilton-keten. Tussen 1996 en 1998 is het geheel gerenoveerd waar voor het een internationale hotelprijs won. Hilton Amsterdam werd wereldberoemd door de eerste zogeheten Bed-In for Peace van John Lennon en Yoko Ono. De kamer waarin het paar destijds een week verbleef, om aandacht te vragen voor wereldvrede, is nu een veelgevraagde (bruids) suite. Het monumentale hotel heeft 271 kamers die zijn ingericht met warme crèmekleuren. De executive rooms geven speciale toegang tot de Executive Lounge van waaruit je een panoramisch uitzicht hebt over de stad. Er is ook een fitnesscentrum met sauna en solarium, een business center en het hotel heeft 21 meeting rooms. Hilton Amsterdam heeft een aantal opvallende horecavoorzieningen. Van de echte Italiaanse espressobar Issimo tot een door Ralph Lauren ontworpen bar en de Half Moon Lounge met open haard en uitzicht over de jachthaven. Rober to’s, vernoemd naar general manager Rober to Payer, wordt gezien een van de beste Italiaanse restaurants van Nederland. Pas geopend is de flagshipstore van House of Caviar, met exclusieve delicatessen als kaviaar, chocolade, zalm, Pata Negra (ham), maar ook Champagne.

BIJZONDERHEDEN: John & Yoko-suite, Bib restaurant Roberto’s, Half Moon Lounge met uitzicht over kanaal en jachthaven, Executive Lounge met panoramisch uitzicht over Amsterdam Apollolaan 138 1077 BG AMSTERDAM Tel: +31 20 710 60 00 www.amsterstam.hilton.com info.amsterdam@hilton.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 271

261


GET drEssEd for a marvEllous niGhT ouT.

www.thesocietyshop.com


intercontinentAl AmStel tel AmSterdAm I nterContinental Amste l Amsterdam staat sinds de opening in 1867 bekend als het meest prestigieuze hotel van Neder land en als een van de beste hotels van de wereld. Het statige hotel is gevestigd aan de oever van de r ivier de Amstel, in een rustig, maar centraal deel van Amsterdam, op loopafstand van het financiële distr ic t, exclusieve winkelstraten en verschillende culturele hoogtepunten. Het hotel heef t een unieke gastenk r ing waaronder Konink lijke en ar istocratische families, politiek leiders, wereldster ren en zakenmensen uit alle delen van de wereld. Dat de ser vice en discretie worden gewaardeerd, blijkt onder meer uit het gastenboek . ‘I feel like a queen and I love it ’, schreef souldiva Diana R oss. D e 79 executive k amers en suites ademen een konink lijke grandeur. D e k amers zijn ruim, hebben hoge plafonds, en zijn inger icht met antiek en Lodewijk X V en X VI-stijl meubilair. Alle k amers zijn uitgerust met moder ne faciliteiten als een cd/dvd speler en satteliet-t v en het hele hotel is voor zien van wireless inter net access. D e mar meren badk amers hebben ee n apar t toilet en een apar te douchecabine. M et het concept ‘ van boardroom tot ballroom’ is het Amstel een per fec te locatie voor zowel intieme lunches als grote par tijen of bijeenkomsten. D e 6 banquetingzalen hebben natuur lijk daglicht en bieden een prachtig uitzicht over de Amstel. D e Spiegelzaal is dankzij haar spec taculaire inter ieur de meest befaamde balzaal van de stad. En dan is er restaurant La R ive, bek roond met een M ichelinster, waar SVH Wijnmeester Ronald O pten waakt over de prachtigste wijnen. Tot de horecavoor zieningen behoren verder de Amstel Brasser ie, Bar en Lounge - met ter ras aan het water. BIJZONDERHEDEN: restaurant La Rive met Michelinster, Health & Fitness Club, 3 authentieke salonboten, Les Chefs d’Or concierge Professor Tulpplein 1 1018 GX AMSTERDAM Tel: 0031 20 622 60 60 www.amsterdam.intercontinental.com a m s t e l @ i h g . c o m

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suits:

5 ster ren 55 24

263


nH GrAnd Hotel krASnAPolSky NH Grand Hotel Krasnapolsky is één van de grootste conferentiehotels van ons land. Het voormalige Nieuwe Poolse Koffiehuis ligt in het kloppend hart van Amsterdam, aan het centrale plein de Dam. Het is gevestigd in een historisch gebouw uit 1865 en combineert traditie en het comfort van de stijl van moderne gemakken. Onder één dak tref je een ‘d o r p’ a a n m e t c o n g r e s c e n t r u m , f i t n e s s r u i m t e e n d i v e r s e re s t a u ra nt s. O o k h e e f t h e t h o te l e e n e i g e n a a n l e g s te i g e r. To t d e i n t o t a a l 4 6 8 s t i j l v o l l e k a m e r s m e e r e e n To w e r s u i t e . D e z e z o g e h e t e n heeft een dakterras met een uitzicht graden over Amsterdam. Verder zijn suites en 35 volledig uitgeruste

behoort onder splitlevelsuite van bijna 360 er zes junior appartementen.

Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in de Zomertuin en de met glas overdekte Wintertuin. Restaurant Reflet biedt onder meer gerechten aan uit de belle époquek e u k e n . Co c k t a i l s wo rd e n g e s e r ve e rd i n G o l d e n Pa l m B a r. Grand Café Mathilde heeft een selectie zelfgemaakte theesoorten in huis en bijzondere likeuren. Het hotel is de thuisbasis van distilleerderij De Liefde van Wynand Fockink uit 1679: gasten kunnen hier jenevers en likeuren proeven en kopen.

BIJZONDERHEDEN: Towersuite, Wintertuin, eigen distilleerderij Dam 9 1012 JS AMSTERDAM Tel: +31 20 55 49 111 w w w. n h - h o t e l s . n l nhkrasnapolsky@nh-hotels.com

264

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 468


mArriott Hotel In har tje Amsterdam, op vijf minuten wandelen van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Concer tgebouw, ligt het Marriott Hotel. Het prachtige Vondelpark ligt om de hoek. De kamers hebben warme kleuren en zijn elegant ingericht met een gezellige zithoek en bureau. Het Amsterdam Marriott biedt veel extra voorzieningen zoals een pinautomaat, kinderopvang, limousine ser vice en 24 uurs room ser vice. Er is ook een gratis fitnessruimte die 24 uur per dag toegankelijk is voor gasten. Voor zakenreizigers zijn er 12 vergaderzalen en een businesscenter. Het Marriott heeft twee restaurants: Sorel’s Midtown Bar and Lounge en Midtown Grill -voor de beste steak van de stad met uitzicht over het bruisende Leidseplein.

BIJZONDERHEDEN: extra voorzieningen als kinderopvang Stadhouderskade 12 1054 ES AMSTERDAM Tel: +31 20 607 55 55 www.amsterdammarriott.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 395

265


renAiSSAnce Hotel R e n a i s s a n c e A m s t e rd a m H o t e l h e e f t e e n g u n s t i g e l o c a t i e, i n d e b u u r t v a n h e t Ce n t r a a l S t a t i o n e n o p 1 0 m i n u t e n w a n d e l e n v a n d e D a m . D e m e e s t e w i n k e l s, re s t a u r a n t s e n b e z i e n s w a a rd i g h e d e n l i g g e n o p e e n s t e e nw o r p a f s t a n d. D e g e re n o ve e rd e k a m e r s z i j n m o d e r n i n g e r i c h t e n vo o r z i e n v a n hy p o a l l e r g e e n b e d d e n g o e d, e e n z i t h o e k e n e e n 4 2 i n c h h d - t v m e t s a t e l l i e t k a n a l e n e n e r i s e e n 2 4 u u r s f i t n e s s r u i m t e. D e l u xe k a m e r s bieden toegang tot een speciale lounge met gratis ontbijt en gratis s n a c k s. ‘ H e t R e n a i s s a n c e’ r i c h t z i c h m e t n a m e o p z a k e l i j k e g a s t e n . A a n d e o ve r k a n t v a n h e t h o t e l, ve r b o n d e n d o o r e e n o n d e r g ro n d s e p a s s a g e, l i g t d e 1 7 d e e e u w s e K o e p e l k e r k . S i n d s 1 9 7 5 f u n c t i o n e e r t d e z e vo o r m a l i g e k e r k a l s c o n g re s r u i m t e vo o r h e t h o t e l. B e h a l ve d e z e g e w i j d e p l e k vo o r fe e s t e l i j k e e ve n e m e n t e n e n ve r g a d e r i n g e n t o t 7 0 0 p e r s o n e n z i j n e r n o g 1 1 ve r g a d e r z a l e n h e t h o t e l. R e n a i s s a n c e A m s t e rd a m H o t e l b e s c h i k t ve rd e r o ve r l o u n g e b a r 2 B e n e e n m e d i t e r r a a n re s t a u r a n t , S c o s s a . H e t K o e p e l c a fé s e r ve e r t d e h e l e d a g d r a n k j e s e n m a a l t i j d e n .

BIJZONDERHEDEN: de Koepelkerk Kattengat 1 1012 SZ AMSTERDAM Tel: +31 20 551 20 60 www.amsterdammarriott.com

266

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 402


Hotel roemer Hotel R oemer is een intiem hotel, gevestigd in t wee met elk aar ver bonden herenhuizen. D e 23 k amers zijn allen verschillend en inger icht met k unst wer ken. K lassieke elementen worden afgewisseld met eigentijds design en er is gebruik gemaakt van natuur lijke k leuren en r ijke stoffen. Alle k amers beschik ken over een regendouche, dvd, flat screen-t v, iPod boxen en een Nespresso -apparaat. Het hotel biedt een all-inclusive concept. D e k amer pr ijs is inclusief het à la car te - en ontbijtbuffet, alcoholische en nonalcoholische dranken in de lounge en in de pr ivé -bar op de k amer plus een selec tie hapjes in de namiddag en avond. I n de intieme lounge met open haard en de cocktailbar k unnen gasten zich ontspannen en een hapje en een drankje gebruiken. Zomers wordt er buiten in de stadstuin geser veerd waar zich de exclusieve B oardroom bevindt, voor vergader ingen en produc tpresentaties. Het hotel ligt in het har t van Amsterdam, omr ingd door het R ijksmuseum en het Van G ogh M useum, het Vondelpar k en het bruisende nachtleven.

BIJZONDERHEDEN: all-inclusive, alcoholische en non alcoholische dranken in de lounge, hapjes in de namiddag en avond, privé-bar op de kamer met drankjes Roemer Visscherstraat 10 1054 EX AMSTERDAM Tel: +31 20 515 04 53 w w w.vondelhotels.com rooms@condelhotels.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 23

267


Seven one Seven B outiquehotel S even One S even heef t een ideale ligging in de Amsterdamse Jordaan, één van de gezelligste wijken van de stad. Op loopafstand liggen café s en restaurants en beroemde attrac ties als het Anne Frank Huis en de Wester ker k . Vlak bij is het M useumk war tier met de dr ie wereldberoemde musea het R ijksmuseum, het Van G ogh museum en het Stedelijk M useum. O ok het concer tgebouw ligt in deze wijk . Hotel S even One S even Amsterdam, gevestigd in een uit de 17de eeuw daterend achter huis, beschikt over alle denk bare moder ne gemak ken, maar biedt ook een har telijke sfeer en respec t voor pr ivac y. D e t wee grote suites aan de voor k ant hebben grote, hoge ramen en een schitterend uitzicht over de Pr insengracht. D e suites zijn inger icht met antiek , grote gemak kelijke stoelen en sierlijke tafels en k astjes. De zes ruime suites en k amers aan de achter k ant k ijken uit over de patio. D e k amer op de bovenste verdieping bie dt een prachtig uitzicht op de M ontelbaanstoren. Alle suites en k amers zijn uitgerust met boxspr ingmatrassen, een Bang & Olufsen enter tainment center en draadloos inter net. Het hotel heef t een elegante patio. I n deze binnentuin k unt je na een druk ke dag heer lijk uitrusten. D e bibliotheek van het hotel fungeer t als rook k amer. Het concept van ontbijt, af ter noon

Hotel S even tea, drankjes

One S even is all-in, inclusief uit de minibar en huiswijnen.

BIJZONDERHEDEN: 19de eeuw grachtenpand, all-inclusive formule Prinsengracht 717 1017 RW AMSTERDAM Tel: +31 20 427 07 17 w w w . 7 1 7 h o t e l . n l i n f o @ 7 1 7 h o t e l . n l

268

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 9


tHe colleGe Hotel The College Hotel is een intiem, war m en luxe boutiquehotel in het chique Amsterdam Zuid, midden in het Amsterdamse Fashion & M useum Distr ic t. Achter de muren van de voor malige HBS aan de R oelof Har tstraat bevindt zich een bijzonder initiatief. Het pand biedt sinds mei 2005 onderdak aan The College Hotel, een opleidingshotel dat op initiatief van het R OC van Amsterdam en ver tegenwoordigers uit de horecabranche werd opger icht. Het wil de opleiding van jongeren naar een hoger plan brengen en de gast vr ijheids-industr ie voor zien van nieuw talent. Sinds de opening van The College Hotel worden dagelijks 80 studenten van ROC ’s, maar ook andere MBO - en HBO - opleidingen, in de praktijk begeleid en opgeleid in de horeca. D e studenten ver r ichten hun wer kzaamheden onder het toeziend oog van er varen docenten en professionals in het hotelvak . The College Hotel beschikt over 40 stijlvol inger ichte k amers, 4 multifunc tionele zalen, een prachtige lounge en bar en een zonnig ter ras. Het voor malige gymnastiek lok aal werd getransfor meerd tot restaurant. Het bijzondere concept, de vor mgeving en prettige dienst ver lening zorgen er voor dat The College wordt bezocht door (bekende) gasten uit binnen- en buitenland. Enkele jaren geleden ont ving The College hotel de Pr ix Villegiature voor de stijlvolle inr ichting.

BIJZONDERHEDEN: opleidingshotel in een karakteristiek rijksmonument Roelof Har tstraat 1 1071 VE AMSTERDAM Tel: +31 20 571 15 11 w w w. t h e c o l l e g e h o t e l . c o m info@thecollegehotel.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 40

269


tHe dylAn Hotel The D ylan Amsterdam, ont wor pen door het designduo FG-St yle, is een van de eerste boutiquehotels. I n het 17de eeuwse pand aan de Keizersgracht, ooit de eerste stadsschouwburg met beroemde bezoekers als de Pr ins van Oranje en de Tsaar van Rusland, bevinden zich k amers en suites, elk met een eigen thema. Zoals Zen S ation White. O f de tien nieuwe Loxura-k amers waar van er één is ver noemd naar D ylan Thomas. Allen beschik ken over queen size -bedden en gratis wifi. Tot de vaste clièntele van het deluxe vijfster ren boutique - en designhotel bevinden zich vele beroemdheden. Het hotel trekt ook een jong en hip publiek dat graag een cocktail dr inkt in bar Bar bou of ver blijf t in de 20 meter lange lounge The Long G aller y. Een vaste groep fans heef t ook het eigen restaurant waar SVH M eesterkok Dennis Kuip ers achter de k achel staat. Dat restaurant Vinkeles wordt gewaardeerd, blijkt uit de toekenning van een M ichelinster. Verder beschikt het hotel, dat een geliefde trouwlocatie is, over 3 state - of-the ar t vergader en ‘pr ivate dining’ zalen, een fitnesscentrum, massage -ser vice op de eigen k amer en een tuin met ter ras. Alle belangr ijkste bezienswaardigheden liggen op loopafstand.

BIJZONDERHEDEN: restaurant Vinkeles, High Wine, Vinkeles on the water, inroom massages, fitness, brasserie, binnentuin, ligging in ‘De Negen Straatjes’, private boattours Keizersgracht 384 1016 GB AMSTERDAM Tel: +31 20 530 20 10 w w w. d y l a n a m s te rd a m . co m hotel@dylanamsterdam.com

270

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

5 ster ren 32 8


SoFitel leGend tHe GrAnd AmSterdAm Voor het t weede jaar op r ij is S ofitel Legend The Grand Amsterdam door Wor ld Travel Awards ver kozen tot ‘Leading Hotel of the Nether lands’. Het hotel, dat meer dan 180 jaar in gebruik was als het Amsterdamse stadhuis en waar Koningin B eatr ix haar ja-woord gaf aan Claus von Amsberg, biedt vijfster ren de -luxe in ee n unieke, histor ische ambiance. Het inter ieur is, na een ruim t wee jaar durende renovatie, een melange van Franse elegantie en Neder landse stijlelementen. D e tulp en de vlinder zijn terugkerende thema’s en het daglicht k r ijgt alle ruimte. D e Franse architec te Sybille de M arger ie, bekend van haar wer k voor Hôtel de Cr illon in Par ijs, liet zich inspireren door de k leuren van COBR A-k unstenaar K arel Appel. Studenten van de D esign Academy in Eindhoven gebruikten beroemde gasten die in het hotel hebben ver bleven als inspiratiebron. Hun creatieve bijdragen zijn te bewonderen in de 177 k amers, inclusief de 52 suites die beschik ken over de pr insheer lijke bedden van het S ofitel M yB ed- concept, een ‘ k ussenmenu’, Her mès-produc ten, een B ose dvdspeler en andere gemak ken. O ok de 17 zalen zijn volledig gerenoveerd met behoud van het histor ische k arakter. ‘ The Grand ’ heef t een eigen restaurant, Br idges, dat in kor te tijd een plek heef t weten te veroveren binnen de Neder landse gastronomie. Vele foodies weten de weg te vinden naar de in vis, schaal- en schelpdieren gespecialiseerde keuken. Liefhebbers zijn er ook van S o Spa ofwel t wee verdiepingen welness met een ver war md binnenz wembad, jacuzzi, hammam en sauna.

BIJZONDERHEDEN: So Spa met verwamd binnenzwembad met jetstream en jacuzzi, sauna, hammam met stoombad, fitness met Technogym -apparatuur Oudezijds Voorburgwal 197 1012 EX AMSTERDAM Tel: 0031 20 555 31 11 www.sofitel-legend-thegrand.com H2783@sofitel.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suits:

5 ster ren 125 52

271


Pulitzer AmSterdAm Pulitzer Amsterdam is gehuisvest in 17de en 18de eeuwse grachtenpanden die zijn samengevoegd tot een hotel met 230 k amers. Elke k amer, met uitzicht over de gracht of de tuin, ver wijst naar een stuk Neder landse geschiedenis en cultuu r. D esondanks is de stijl en ser vice eigentijds. D e badk amers hebben ver war mde mar meren vloeren en er is 24 uurs roomser vice. G asten hebben ook gratis toegang tot Pullizer ’s Gym. Keizersgracht 238 is het nieuwe gr illrestaurant van het Pullitzer. D e geser veerde specialiteiten worden bereid op een zogeheten lava gr ill of Big Green Egg. Dineren met een selec t gezelschap k an in de Apotheek : een pandje in een van de ‘Negen straatjes’ van de Jordaan. Het or iginele inter ieur dateer t uit 1800 en het gebouw valt onder M onumentenzorg. Het hotel heef t verschillende horeca-voor zieningen: de Johnny Walker Black Label Lounge, de R ed R oom, de Blue Bar en R endez Vous, een lobbybar met uitzicht één van de mooiste tuinen van Amsterdam. N iet voor niets staat de Pullitzer binnentuin in de top 5 van M issets Ter ras Top 100. Verder beschikt het hotel over 9 luxe vergader zalen met een capaciteit tot 500 personen en 9 salons in barokstijl of ar t nouveau. D eze zijn bestemd voor bijeenkomsten (ook trouwer ijen) tot 200 personen. Een bijzondere ruimte is de S axenburgzaal die ligt in het 17de eeuwse S axenburghuis met eigen ingang aan de Keizersgracht. Voor wie op bijzondere wijze de stad wil ver kennen, heef t Pullitzer een eigen hotelboot.

BIJZONDERHEDEN: private dining in de Apotheek, eigen hotelboot, binnentuin Prinsengracht 315-331 1016 GZ AMSTERDAM Tel: +31 20 523 52 35 w w w.pulitzeramsterdam.com pulitzer.amsterdam@luxurycollection.com

272

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 230


Hotel okurA AmSterdAm Hotel Ok ura Amsterdam, aan de rand van het centrum, ligt vlak bij vele culturele bezienswaardigheden. Het hotel beschikt over 301 luxueuze k amers waaronder de grootste (485m2) en meest luxe suite van de B enelux. I n Hotel Ok ura Amsterdam bevinden zich vier restaurants waar van er dr ie bek roond zijn door M ic helin. Het eigenzinnige Franse t weester ren Ciel Bleu R estaurant op de 23ste etage van het hotel biedt een panoramisch uitzicht over de stad. A an de Chef ’s Table van SVH M eesterkok O nno Kok meijer wordt een diner in het har t van de keuken bereid, waar bij het mogelijk is de keukenbr igade op de vingers te k ijken. SVH Wijnmeester No ël Vanwittenb ergh is er om passende adviezen te geven. Het inter nationale S er re R estaurant – I nspired by Ciel Bleu biedt een k aar t geïnspireerd op die van Ciel Bleu. K lassieke creaties worden in S er re R estaurant omgevor md tot eenvoudiger gerechten, zonder daar bij hun essentie te ver liezen. I n de zomer maanden zijn de gerechten ook te bestellen op het r iante ter ras aan het water. Het Yamazato R estaurant is – als eerste traditionele Japanse restaurant in Europa – bek roond met een M ichelinster. M et meer dan vijf tig specialiteiten geef t Yamazato een ‘preuve’ van de authentieke Japanse K aisek i keuken. I n het naastgelegen Teppanyak i R estaurant S azank a worden vis-, vlees-, en groentegerechten à la minute bereid. Zelf leren koken als een ster renchef? Dan k an in de kookstudio Taste of Ok ura, waar de fijne k neepjes van het vak worden bijgebracht. G asten leren zelf de gerechten van Ok ura’s chefs te bereiden, die tevens iets ver tellen over de verschillende eetculturen. D e sommeliers leggen uit hoe deze culinaire creaties te combineren zijn met wijn of sake.

BIJZONDERHEDEN: Executive Health Club met het grootste zwembad van alle Amsterdamse hotels, een anti-Jet Lag Programma en 3.000 vierkante meter aan vergaderruimte op één verdieping. Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH AMSTERDAM Tel: +31 20 678 71 11 w w w . o k u r a . n l i n f o @ o k u r a . n l

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 301

273


bilderberG lAndGoed lAuSWolt M idden in de Fr iese wouden, in B eetster z waag, ligt het Bilder berg Landgoed Lauswolt. Een paradijs voor wie houdt van rust, groene vergezichten en indruk wek kende wolkenluchten. Het aanzien van het dor p werd vroeger bepaald door de adel die er woonde. Verschillende landgoederen en histor ische panden getuigen nog van dit statige ver leden. I n de buur t bevinden zich ook pittoreske stadjes en talr ijke meren met levendige havens. Op respec tievelijk 20 en 30 autominuten r ijden liggen het bruisende Groningen en Leeuwarden. Na een war me ont vangst met koffie, thee en Fr ies suiker brood er varen gasten de luxe en stijl van Lauswolt. D e k amers bevinden zich in het voor malige ‘oude huis’ van de in 1868 gebouwde villa, de vleugels en het koetshuis. Elke k amer is anders inger icht en voor zien van alle comfor t. Het statige landgoed, met het beste ter ras van Fr iesland (volgens de Special Bite Top Ter rassen Special 2010), beschikt over een eigen tennisbaan en fitness- en welnessruimte, The Ar t of B eaut y - La Prair ie, met binnen- en buitenz wembad, solar ium en Tur kse stoombad. Voor wie een balletje wil slaan: op ongeveer honderd meter afstand ligt de vooraanstaande over 18 holes beschik kende G olf & Countr y Club Lauswolt. Voor zakelijke bijeenkomsten zijn er 6 luxe vergader zalen voor in totaal 145 personen. R estaurant D e Heeren van Har inxma van G er tJan Vaantjes en general manager SVH-M eesterkok M arc van G ulick , heef t een Neder lands-Franse keuken en wer kt zoveel mogelijk met seizoensgebonden, lok ale ingrediënten.

BIJZONDERHEDEN: restaurant De Heeren van Harinxma, zwembad, welness, fitnesscenter Van Harinxmaweg 10 9244 CJ BEESTERZWAAG Tel: 0031 512 38 12 45 www.bilderberg.nl/hotels/landgoed-lauswolt l a u s w o l t . r e s e r v a t i o n @ b i l d e r b e r g. n l

274

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 65


kAAtjeS reSidence K aatjes R esidence ligt in het har t van het pittoreske havenstadje Blokzijl. Het pand van dit k leine luxe hotel dateer t uit 1860 ligt direc t aan het water en heef t een prachtige tuin. K aatjes k amers hebben een luxe sfeer en alle moder ne faciliteiten. D e suite heef t een comfor tabele badk amer en een t weepersoons jacuzzi met uitzicht over het water. Het ontbijt wordt geser veerd in de ser re of als het weer het toelaat op het ter ras. I n de direc te omgeving van het hotel bevindt zich Nationaal Par k D e Weer r ibben dat per boot of met de fiets goed te bereiken is. Blokzijl was vroeger al een druk bevaren haven, die veel werd gebruikt om tur f te ver voeren. Tegenwoordig wordt de haven vooral gebruikt voor de plezier vaar t. Vanuit Blokzijl k an ook het plaatsje Giethoor n worden bezocht dat ook wel het Neder landse VenetiĂŤ wordt genoemd. Een andere trek pleister is M ichelinster ren-restaurant K aatje bij de Sluis, tegenover K aatjes R esidence.

BIJZONDERHEDEN: Restaurant Kaatje bij de Sluis Zuiderstraat 1 8356 DZ BLOKZIJL Tel: +31 527 20 85 80 w w w. k a a t j e s re s i d e n ce. n l i n f o @ k a a t j e . n l

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 7

275


bliSS Hotel Het eigentijdse Bliss Hotel, in het centrum van Breda, bestaat uit negen thema-suites die zodanig zijn inger icht dat gasten zich er zowel zakelijk als pr ivé thuisvoelen. Er is een landelijk inger ichte Lodge Suite met her tenkoppe n aan de muur, een ‘sophisticated ’ Dickens en Jones Suite voor levensgenieters en een Business Suite met wer k hoek en grote vergader tafel. Voor trouwlustigen is er de Wedding Suite met bubbelbad van dr ie bij vier meter, dakter ras en - per manent maanlicht. Alle suites zijn geluiddicht en voor zien van open haard, flatscreen-t v, inter netaansluiting en indien gewenst, dvd-speler. Het hotel bevindt zich op 10 minuten wandelen van station Breda, op slechts 500 meter van het B egijnhof en het M useum voor Grafische Vor mgeving. I n de eetzaal Elke dag is er een gratis ontbijtbuffet, er is ook een Champagne Bar en R estaurant Chocolat ser veer t Franse gerechten met O osterse invloeden in een chocoladebruin inter ieur.

BIJZONDERHEDEN: Frans-Aziatisch restaurant Chocolat Torenstraat 9 4811 XV BREDA Tel: +31 76 533 59 80 w w w.blisshotel.nl info@blisshotel.nl

276

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: Suites:

4 ster ren 9


kASteel enGelenburG O ver de slotgracht k ijk je als gast het k asteelpar k in. D oor het open raam hoor je de vogels. K asteel Engelenburg, in Brummen, is een oase van rust en ruimte. Heden en ver leden komen samen in het k asteel dat in de 16de eeuw toebehoorde aan Jacob S chimmelpenninck van der Oije. Commissar is van de Koningin in G elder land, jonk heer S chelto van Citters, k wam in 1910 in het bezit van Engelenburg. H ij ver r ijkte de bijzondere tuinen met de grootste taxus van Neder land en een bloementuin. O ok herstelde hij de zichtas aan de achter k ant waardoor er weer een romantische diepte in het par k zichtbaar werd. D e 41 koloniaal inger ichte hotelk amers en suites van het huidige K asteel Engelenburg bevinden zich in de Koetshuizen en de Oranger ie. D e t wee suites op deze plek hebben een 7 meter hoge plafond, hemelbed en palmen. D e mooiste is de S er re Suite met ter ras, jacuzzi, k itchenette en uitzicht op de slotgracht. Ideaal voor een huwelijk . B ehalve over een 9 holes golfbaan beschikt Engelenburg over een restaurant op een prachtige afgesloten veranda uit de 19de eeuw. Brummen ligt aan de rand van de Veluwe en de IJsselvallei. Vlak bij het Nationaal Par k Veluwezoom met de Posbank . D e gemeente staat vooral bekend om de prachtige k astelen en landhuizen, zoals Huize Voorstonden en Het Huis te Eer beek . O ok zijn er verschillende monumentale 19de eeuwse villa’s te bewonderen en de 14de eeuwse ker k in het dor p Hall. B ehalve een r itje maken met een or iginele stoomtrein, die ’s zomers r ijdt tussen Apeldoor n en Dieren, is het mogelijk de veer pont over de IJssel te nemen naar Bronk horst: het k leinste stadje van Neder land. O ok toer istische trek pleisters als Paleis Het Loo, Nationaal Par k de Hoge Veluwe en het K röller M öller M useum liggen om de hoek . BIJZONDERHEDEN: 9 holes golfcourse (eigendom hotel), de grootste Schotse single malt whiskey van Nederland, middeleeuwse kelder, gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse wijn Eerbeekseweg 6 6971 LB BRUMMEN Tel: +31 575 56 99 99 www.engelenburg.com info@engelenburg.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

4 ster ren 38 3

277


croWne PlAzA den HAAG PromenAde Crowne Plaza Promenade ligt in oase van rust, midden in het Haagse Van Stolk par k . Op slechts 1,5 k ilometer bevindt zich de levendige boulevard van S cheveningen. M adurodam, het Vredespaleis en Wor ld Forum liggen op loopafstand. O ok zijn er uitstekende ver bindingen met het centrum van D en Haag. Het hotel ver huur t bovendien fietsen en ver zorgt lunchpak ketten voor gasten die de omgeving willen ver kennen. ‘Crown Plaza’ biedt vijfster ren-ser vice en luxe voor zieningen, zoals gratis fitness. Alle k amers hebben een balkon met flatscreen-t v en satellietzenders en er is een restaurant, Passie Food & Dr inks, en een bar. I n het eerste k war taal van 2012 wordt een vleugel geopend met 80 nieuwe k amers, een trendy brasser ie, een club lounge, dr ie state - of-the -ar t vergader zalen en een enor me eventruimte die plaats biedt aan 1.200 personen. Onder het hotel wordt de Promenade HealthClub & Spa gerealiseerd van 800 vier k ante meter. Vanaf het t weede k war taal van 2012 k unnen gasten ontspannen in een van de sauna’s, het z wembad of de fitnessruimte. O ok is het mogelijk een personal trainer te reser veren of een behandeling te k r ijgen van een van de professionele masseurs.

BIJZONDERHEDEN: 800 vierkante meter HealthClub & Spa Van Stolkweg 1 2585 JL DEN HAAG Tel: +31 70 352 51 61 www.crowneplazadenhaag.nl info@crowneplazadenhaag.nl

278

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 174


Hilton den HAAG Het nieuwe H ilton The Hague combineer t de kenmer kende stijl en ser vice van H ilton met Haags design. Zo ademt het atr ium in het voor malige PT T hoofdk antoor de sfeer van de k ust en zijn invloeden van de schilder M esdag terug te zien in de balzaal. D e k amers van H ilton The Hague behoren tot de ruimste van de stad en zijn voor zien van luxe badk amers met gescheiden bad en regendouche. Elke k amer heef t een ruime wer k plek , een 37-inch lcd-t v en wireless inter net. D e luxe k amers zijn voor zien van een k itchenette – ideaal voor een langer ver blijf. D e suites, executive studio’s en executive k amers bieden toegang tot de executive lounge, voor ontbijt, hapjes en drankjes, en een zonnig ter ras met uitzicht over het histor isch centrum. Het interieur van Grand Café Pearl, dat werkt met eerlijke, lok ale ingrediënten en seizoensgebonden produc ten is geïnspireerd op het schilder ij Het meisje met de parel van Ver meer. Naast dit restaurant, met ter ras, ligt Bar Lutine met een ruime collec tie cocktails en mousserende wijnen. Het hotel heef t een 24-uurs fitnessruimte. Uniek is het H ilton M eeting Concept met een 24-uurs business center en persoonlijke begeleiding tijdens de vergader ing. Er zijn ook diverse boardrooms, flexibele vergaderruimtes en een balzaal met een capaciteit van meer dan 300 gasten. D e meeste bezienswaardigheden, of dat nu de Konink lijke paleizen zijn of andere historische gebouwen, zijn eenvoudig te voet of per fiets te bereiken. Dankzij een direc te tramver binding ligt het strand op 15 minuten afstand.

BIJZONDERHEDEN: de ruimste kamers van de stad Zeestraat 35 2518 AA DEN HAAG Tel: +31 70 710 70 00 w w w. t h e h a g u e . h i l t o n . c o m i n f o. t h e h a g u e @ h i l t o n . c o m

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 195

279


Hotel deS indeS Het chique Hotel D es I ndes is een icoon van k lasse en traditie en staat garant voor onber ispelijke ser vice. G elegen in het har t van D en Haag, aan het statige Lange Voor hout, is Hotel D es I ndes de ideale uit valbasis om de stad te ontdek ken. Het voor malige stadspaleis opende zijn deuren als luxe hotel in 1881 en heef t sindsdien vele koningen, keizers, staatslieden, ar istocraten en beroemdheden ont vangen. D es I ndes heef t 92 elegante k amers met een tijdloze grandeur. G een enkele k amer is hetzelfde omdat het grootste deel van de meubelen uniek en one - of-a-k ind zijn. Traditie en authentiek Neder landse elementen zijn t yperend voor de stijl en creativiteit van designer Jacques G arcia. Het resultaat is or igineel en ‘sophisticated ’, met oog voor detail. Alle k amers in Hotel D es I ndes hebben de beste k waliteit bedden en beschik ken over een Nespresso -apparaat en een 32 of 42 inch flat screen televisie. R estaurant Lounge Bar D esI nD es, dat tot de betere restaurants in de stad behoor t, staat ook bekend om de befaamde D esI nD es H igh Tea. Uniek in D en Haag; na het diner k unnen gasten zich terugtrek ken in de Cigar Lounge. Acht luxe salons zijn beschik baar voor bijeenkomsten van 2 tot 250 deelnemers en bestaan onder meer uit de prachtig bewaard gebleven balzaal.

BIJZONDERHEDEN: Health Club & Spa, cigar lounge, conciërge Lange Voorhout 54-56 2514 EG DEN HAAG Tel: 0031 70 361 23 45 www.hoteldesindes.nl info.desindes@luxurycollecties.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

5 ster ren 92 inclusief

281


kurHAuS Hotel Het Steigenberger Kur haus is een begr ip in Neder land. Het hotel ligt direc t aan de boulevard en het strand van S cheveningen, vlak bij S ealife S cheveningen en het AFAS Circustheater. M idden in het complex bevindt zich de Kur zaal die wordt gebruikt als restaurant en voor jaar lijks terugkerende evenementen. I n 1818 werd een houten paviljoen gebouwd met een badhuis naar een ont wer p van stadsarchitec t Zeger R eyers. I n 1884-1885 werd op dezelfde plek het Kur haus gebouwd dat na een felle brand in 1886 en 1887 werd her bouwd. Vanaf de opening was ‘ het Kur haus’ een geliefd logeeradres van beroemdheden. Van Audrey Hepbur n tot Sir Winston Churchill en van M ichail G or basjov tot B on Jovi. O ok leden van verschillende konink lijke families ver bleven er. I n de naoor logse jaren van de vor ige eeuw stond de badplaats bekend om z ’n druk ke nachtleven. Een van de beroemdste ar tiesten uit die tijd was pianiste Pia B eck die tot in de k leine uur tjes optrad in D e Vliegende Hollander. I n de jaren zestig raakten vak anties naar het buitenland populair en bleven de toer isten weg. R ond 1970 raakte het Kur haus in ver val. Na protesten van de Haagse bevolk ing werd het hotel gerenoveerd en t wee vleugels volledig her bouwd. Sinds 1975 heef t het de monumentenstatus. Het Kur haus beschikt over 253 k amers met ex tra lange, verstelbare bedden. Een aantal heef t een balkon of uitzicht op de Noordzee. Het hotel beschikt over een eigen fitnessruimte, ter ras aan de Noordzee en een prachtige ser re. Het Kur haus is met z ’n 19 zalen een geliefd congreshotel. Er k unnen galadiners en feestelijke buffetten worden gehouden met een maximum capaciteit van maar liefst 2.500 gasten. BIJZONDERHEDEN: koninklijke allure, terras aan de Noordzee, congressen tot 2.500 gasten Gevers Deynootplein 30 2586 CK DEN HAAG Tel: +31 70 416 26 36 w w w . k u r h a u s . n l i n f o @ k u r h a u s . n l

282

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

5 ster ren 245 8


PAleiS Hotel Het Paleis Hotel ligt middenin het Haagse Hofk war tier, naast Paleis Noordeinde. Het luxe boutiquehotel is gevestigd in een 17de eeuws pand met k lassieke grandeur. O ude, ondergrondse gangen, die nu zijn afgesloten, leiden naar het nabijgelegen k looster en de O ud K atholieke schuilker k . Vroeger deed het dienst als woning. D e beroemde schr ijver Louis Couperus logeerde er regelmatig bij zijn oudere zuster en haar man, advocaat en telg u it de familie ‘ Vlielander Hein’. M et hun k inder r ijk gezin en stoet aan personeel vor mden zij het decor van menig boek . Het volgens de Volksk rant ‘prettig k leinschalige’ hotel is inger icht met antieke Lodewijk X VI-meubelen en in het inter ieur zijn prachtige graver ingen te ontdek ken en authentieke prenten. D e 20 k amers zijn – uniek voor Neder land – gedecoreerd met stoffen van het befaamde Par ijse huis Pier re Frey. D e dessins ver wijzen naar de 18de eeuw en zijn bepalend voor de k lassieke sfeer. D e k amers beschik ken over luxe bedden van Pullman, Jensen of VI Spr ing Exquis met 100 procent k atoenen, geborduurde lakens. D e badk amers hebben vloer ver war ming en alle k amers hebben airconditioning en wifi inter net. Het Paleis Hotel heef t bewust geen openbare bar, maar wel een lobby waar gasten iets k unnen dr inken. Het bevindt zich op nog geen steenwor p afstand van winkels, restaurants en andere uitgaansplek ken.

BIJZONDERHEDEN: hoogstaande service, veel privacy Molenstraat 26 2513 BL DEN HAAG Tel: +31 70 362 46 21 www.paleishotel.nl info@paleishotel.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 20

283


Huize ruStoord Huize Rustoord ligt aan de rand van de Neder landse Kempen, in H ilvarenbeek , op wat bekend staat als Landgoed D e U trecht. Het landgoed is 2.600 hec tare groot en van bijzondere natuur histor ische waarde. S ommige delen hebben de status van bescher md gebied. Ideaal voor wandelaars die de omvangr ijke vennengebieden D e Flaes willen ver kenne n. O f Het G oor met z ’n zeldzame vogels. Op het landgoed ontmoeten bijzondere k unst en Brabantse gast vr ijheid elk aar in het statige Huize Rustoord. Uniek is de vestiging van galer ie en hotel-restaurant onder één dak . D e 9 stijlvolle suites zijn inger icht met kunstvoor werpen en schilderijen van bekende kunstenaars en alles is te koop. Het voor malige vak antiehuis van levensver zeker ingsmaatschappij D e U trecht, bedoeld voor medewer kers met een ‘ k leine beurs’, bestaat verder uit een bibliotheek k amer met open haard, een gewaardeerd restaurant en Het Koetshuis, voor elk feest, vergader ing of evenement. I n de ‘achter tuin’, is er een 18 holes golf ter rein. Achter Huize Rustoord, met z ’n k lassieke fontein en 400 tot 500 meter lange laan met rododendrons, is een ‘ijsgrot ’ die dateer t uit de tijd dat er nog geen koelk asten waren. D eze is omgebouwd tot k apel. Heel veel gasten, maar ook mensen uit de omgeving, beleven er een moment van bezinning of herdenk ing.

BIJZONDERHEDEN: combinatie hotel en kunstgalerie, de ijsgrot annex kapel, het landgoed Lage Mierdseweg 17 5085 NC ESBEEK Tel: +31 13 516 70 00 www.huizerustoord.nl info@huizerustoord.nl

284

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: Suites:

5 ster ren 9


Hotel GAStronomique de ecHoPut Sinds 1955 is D e Echoput hét wildrestaurant van Neder land. O ok het gelijk namige Hotel G astronomique heef t een naam hoog te houden. Het ligt middenin de uitgestrekte bossen van Paleis Het Loo. Bijzonder is de vor mgeving van het gebouw, geïnspireerd door de Amer ik aanse architec t Frank Llloyd Wr ight, bekend van onder meer het Guggenheim museum in New Yor k . Het van binnen naar buiten toe ont wor pen hotel is een ver lengstuk van de bosr ijke omgeving. Vanaf de loggia’s en balkons van de 42 royale k amers en suites, waaronder een torenk amer en -suite, hebben gasten uitzicht op eeuwenoude beuken. Wandel- en fietsroutes in de direc te omgeving bieden volop gelegenheid om de paden op, de lanen in te gaan: het unieke wildgebied D e K roondomeinen is maar liefst 11.000 hec tare groot. Voor wie binnenshuis blijf t, is er een z wembad, uitgevoerd in graniet en gevuld met water uit de eigen bron. O ok beschikt het hotel over een sauna, fitnessruimte en een indoor putting green. Ex tra aantrek k ingsk racht gaat uit van Flavours Bistro & Wijnbar en restaurant D e Echoput, geroemd vanwege z ’n revolutionaire bereidingswijzen van wild, ingrediënten uit het bos en uitdagende wijn-spijscombinaties. D e br igade is, vanzelfsprekend, opgeleid in de Academie voor G astronomie van ‘smaak professor ’ Peter K losse, tevens eigenaar van D e Echoput. Voor malig chef-kok Theus de Kok , SVH M eesterkok en wildspecialist bij uitstek , ver zorgt regelmatig wildclinics. Er worden ook smaak programma’s aangeboden door de Echoput kook- en wijnschool. Zelfs na ver trek k unnen de zintuigen worden gepr ik keld: het hotel beschikt over een gastronomische winkel met een interessant assor timent wijnen en produc ten uit de Echoputkeuken. Van sauzen en soepen tot wildz wijnragout met rozijnen. BIJZONDERHEDEN: binnenzwembad gevuld met bronwater, sauna, fitnessruimte, indoor putting green Amersfoor tseweg 86 7346 AA HOOG SOEREN Tel: +31 55 519 12 48 w w w . e c h o p u t . n l i n f o @ e c h o p u t . n l

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

3 ster ren 37 5

285


Hotel lAndGoed de HoltWeijde Hotel Landgoed de Holt weijde ligt midden in het coulisselandschap vlak bij de grens met D uitsland, dor pje Lattrop. Uitk ijkend over de weilanden k unnen kennismaken met de Twentse gast vr ijheid, onthaasten k napperend haardvuur en genieten van een uitmuntende

Twentse in het gasten bij een keuken.

Er wordt zoveel mogelijk gewer kt met verse produc ten uit de regio. Het fruit komt uit R ossum, het vlees komt van het Brandrode rund uit Lattrop en het wild is afkomstig van jagers. D e k ruiden groeien in de eigen tuin en er is een boomgaard voor noten en fruit. Alles wordt in eigen huis ver wer kt. B ehalve in het hoofdgebouw, met onder meer 42 suites en tal van faciliteiten, k unnen gasten hun intrek nemen in een van de veer tien landhuizen of zes cottages op het ter rein. Na een recente renovatie is het Health&Welness Center geopend dat een voor beeldfunc tie heef t als het gaat om lifest yle welness. Tal van ‘fun & func tion’-ar rangementen worden aangeboden. N iet alleen de uit wendige mens komt aan bod, er zijn ook meerdaagse k uren die helpen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid.

BIJZONDERHEDEN: health & welness center, fun & function-arrangementen Spiekweg 7 7635 LP LAT TROP Tel: +31 541 22 92 34 w w w. h o l t we i j d e. n marcelvlek@holtweijde.nl

286

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: Suites:

5 ster ren 42


Het roode koPer Het indruk wek kende Hotel Landgoed Het R oode Koper, bereik baar via een k ilometer lange opr ijlaan, ligt in de bossen van de Veluwe. Het beschikt over een eigen manage, ver war md buitenz wembad, tennisbaan en monumentale panden. D e stijlvolle k amers zorgen er voor dat gasten de geluiden en geuren van de omgeving optimaal k unnen er varen. Het antieke meubilair en de war me atmosfeer van de k amers combineren k lassieke stijl met comfor t. Het restaurant neemt een steeds belangr ijker plaats in. D e keukenbr igade maakt zoveel mogelijk gebruik van lok ale seizoensproduc ten. Het buitenter ras biedt een prachtig uitzicht op de tuinen en de omliggende bossen. Als het kouder is, zijn er gezellige zitruimten met open haard. Wie een fr isse neus wil halen: in het 3.500 hec tare grote bos k an heer lijk worden gewandeld of gefietst. I n de omgeving is ook een golfbaan.

BIJZONDERHEDEN: eigen zwembad, tennisbaan, manege Jhr. Dr. C. J. Sandber weg 82 3852 PV LEUVENUM Tel: +31 577 40 73 93 www.roodekoper.nl info@roodekoper.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

5 ster ren 28 2

287


My taste is quite simple. I only want the best.

schaapcitroen.nl, +31 (0)20 346 34 00

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Den Bosch Eindhoven Groningen Arnhem Rolex, Patek Philippe, Hublot, Chopard, Pomellato, Oromalia, Tirisi, Cartier, Panerai, Omega, Breitling, Jaeger-leCoultre


kruiSHeren Hotel I n har tje M aastr icht staat het voor malige 15de eeuwse K ruisherenk looster. S amen met de monumentale, gotische ker k is dit complex getransfor meerd tot een bijzonder designhotel. Architec tonische contrasten tussen heden en ver leden worden op deze unieke plek heel transparant. D e bourgonische stad M aastr icht met z ’n r ijke histor ie, mooie winkels en gezellige ter rassen en restaurants, ligt hier letter lijk aan je voeten. Het Vr ijthof bevindt zich op 500 meter van het hotel. Binnenshuis is er het K ruisherenrestaurant, op een vide in de centrale ker kzaal. Op deze bijzonder plek hebben gasten een dusdanig uitzicht dat ook de decoraties op de muren en het plafond moeiteloos k unnen worden bezichtigd. Winebar R ouge & Blanc ser veer t wijnen uit de enor me collec tie van het hotel, die tentoongesteld worden in een glazen wijnkelder. O ok een kop koffie, met echte Limburgse vlaai, wordt hier geser veerd.

BIJZONDERHEDEN: pandhof met terras, intieme kloostertuin, bibliotheek Kruisherengang 19-23 6211 NW MAASTRICHT Tel: +31 43 329 20 20 www.chateauhotels.nl info@chateauhotels.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 60

289


GrAnd Hotel HuiS ter duin Meer dan 125 jaar ligt het majestueuze Grand Hotel Huis ter Duin op de hoogste top van de Noordwijkse duinen. Alle 254 k amers, suites en penthouses hebben uitzicht op de Noordzee of de omgeving van Noordwijk . In het hotel is een MC Welness Center gevestigd, een combinatie van beauty center, k apsalon en health center. Noordwijk is een levendige badplaats; in het hoogseizioen zijn de winkels in het dorp elke dag geopend. Ook de omgeving is het verkennen waard. O f het nu gaat om het maken van een fietstocht door de k leurrijke Bollenstreek of het bezoeken van nabijgelegen Leiden met z ’n grachten en bijzondere hofjes. Ook winkelstad Den Haag is goed te bereiken. Relaxen of lek ker uitwaaien k an op het strand voor het hotel, om ver volgens neer te strijken in het Breakers Beach House of Brasserie La Terasse. Andere mogelijk heden: de Van Diepeningen Lounge of Club The Conversation. Huis ter Duin beschikt bovendien over een Michelinsterren-restaurant, Latour. Mochten gasten willen arriveren per helicopter dan is dat mogelijk . Het hotel is in het bezit van een helihaven.

BIJZONDERHEDEN: restaurant Latour, helihaven, MC Welness & Health Centre, Kids Club Koningin Astrid Boulevard 5 2202 BK NOORDWIJK Tel: +31 71 361 92 20 www.huisterduin.com info@huisterduin.com

290

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites: Penthouse:

5 ster ren 234 20 4


HotelS vA v n orAnje Hotels van Oranje is een uniek resor t aan de Nederlandse kust. De boulevard en het strand van Noordwijk aan Zee strek ken zich uit voor het viersterren Beach Hotel en het vijfsterren Hotel Oranje. De hotels zijn met elk aar verbonden door een passage. Binnen een minuut zijn gasten van het ene in het andere hotel. Gasten hebben de keuze uit vier restaurants, waaronder een steak house waar het vlees in het midden van de eetgelegenheid wordt bereid, op een groot vuur. Er is ook een gastronomisch restaurant, Romanoff, een brasserie en een grand cafÊ, Het Elfde Gebod, met uitzicht op het strand. Met mooi weer zijn uiteraard de terrassen geopend. Verder zijn er maar liefst 50 vergaderruimten en banquetzalen met een capaciteit van 2.500 gasten. Hotels van Oranje heeft een beauty & welness center voor gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages. Aqua & Sauna Oranje heeft een 30 meter lang subtropisch golfslagbad met jetstream, sauna’s, stoombad en whirlpool. Het gebruik van Aqua & Sauna Oranje is inbegrepen in de kamerprijs.

BIJZONDERHEDEN: gratis Aqua & Sauna Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31 2202 GV NOORDWIJK Tel: +31 71 367 68 69 w w w.hotelsvanoranje.nl info@hotelsvanoranje.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

5 ster ren 286 2

291


lute SuiteS Lute Suites, opgezet door restaurateur/kok Peter Lute en ont wer per M arcel Wanders, is een ver nieuwend concept. M et uitzicht op de r ivier de Amstel is een r ij beeldschone 18de eeuwde huizen ver bouwd tot 7 suites annex huisjes. Voor de inr ichting heef t het bureau Wanders samengewer kt met de bekende designlabels B offi, Bisazza en M oooi. Het moder ne en tegelijker tijd k lassieke decor zorgt voor een inter nationale sfeer. Alle suites hebben een eigen voordeur en bestaan uit een living, een apar te badk amer en een apar te slaapk amer. I n de livings zorgen een k itchenette en een wijnk ast voor huiselijk gemak . O ok beschik ken deze ruimtes over flatscreen lcd-scher men en dvd-spelers. D e slaapk amer, met t weepersoonsbed, bevindt zich in veel gevallen op de verdieping of een vlier ing. Twee suites hebben een zogeheten slaapnok . Alle badk amers hebben een apar te douche, toilet en bad. Het ver nieuwende restaurant Lute, volgens de Lek kergids 2012 ‘ van k ruitfabr iek ver bouwd tot smaakfabr iek ’, is een ex tra reden om in Lute Suites te ver blijven.

BIJZONDERHEDEN: 7 suites/huisjes met eigen voordeur Amsteldijk Zuid 54-58 1184 VD OUDERKERK Tel: +31 20 472 24 62 w w w . l u t e . n u info@luterestaurant.nl

292

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 7


reStAurAnt Hotel & SPA SAv AvA vArin Midden in de stedelijke hectiek van de Randstad biedt Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk een moment van rust. Zeker wanneer een bezoek wordt gebracht aan de Cityspa, die beschikt over alle mogelijke wellnessfaciliteiten. Voormalig Huize Zuidhoorn werd verbouwd tot vijfsterren hotel waardoor de grandeur van het pand wordt gecombineerd met moderne kamers en suites waarin het gasten aan niets ontbreekt. Traditie en authentieke Nederlandse elementen worden er ‘gemixt’ met de moderne stijl en creativiteit van topdesigner Nijboer. De ruime en elegante kamers zijn sierlijk ingericht en beschikken over alle faciliteiten. Voor extra ruimte of nog meer luxe beschikt Hotel Savarin over 4 suites, inclusief een family suite, met een whirlpool, een balkon en in sommige gevallen zelf een eigen dakterras. Restaurant Savarin is aangesloten bij Les Jeunes Restaurateurs d’ Europe (JRE), de vereniging van jonge restaurateurs die talent en passie hoog in het vaandel hebben. Voor vergaderingen, recepties, huwelijken, high tea’s zijn er twee restaurantgedeelten, zeven private dining rooms voor twee tot tweehonderd personen, een bijzondere wijnkelder voor proeverijen en een vrijwel geheel uit glas opgetrokken lobby. Liever buiten in de zon? Er zijn maar liefst drie terrassen.

BIJZONDERHEDEN: CitySpa, gastronomisch restaurant Savarin Laan van Hoornwijck 29 2289 DG RIJSWIJK Tel: +31 70 307 20 50 w w w . s a v a r i n . n l i n f o @ s a v a r i n . n l

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 34

293


MINI.NL

MINI ONE MINIMALIST VANAF € 375,- P.M.

Na alle discussies omtrent bijtelling, is het goed om te weten dat je bij MINI Financial Services altijd 0% bijtelling hebt. Steeds meer zakelijke rijders kiezen voor MINI Service Lease. Dat is privé leasen met alle voordelen van Operational Lease. Aantrekkelijke, vaste maandbedragen en vrijwel alle kosten zijn inbegrepen. Met als grootste voordeel: altijd 0% bijtelling.

Genoemd leasetarief is incl. btw, excl. vervangend vervoer en excl. brandstof. Het tarief is gebaseerd op een full operational lease voor particulieren met een looptijd van 48 maanden en een kilometrage van 20.000 km per jaar. MINI Service Lease is een product van MINI Financial Services. Stand 30.11.2011. S.E.&O.’

MINI FINANCIAL SERVICES


tHe mAnHAttAn Hotel The M anhattan Hotel R otterdam is een ‘ leading luxur y hotel ’ tegenover het R otterdamse Centraal Station. I n de M illennium Tower bevinden zich 230 luxe k amers en suites met 24 uurs room ser vice. Wie een executive room of suite heef t, heef t toegang tot de executive lounge op de 10de etage met een indruk wek kend uitzicht over de sk yline van de stad. Andere horeca-voor zieningen zijn de Lobby Lounge en The M anhattan Brasser ie & Bar met een Frans – M editer raan geor iënteerde keuken. D e produc ten die worden gebruikt zijn lok aal en seizoensgebonden produc ten, geïnspireerd door een t ypische brasser ie. The M anhattan heef t de func tie van congreshotel. Dankzij 600 vier k ante meter voor vergader ingen en evenementen is er plek voor 1800 gasten. Er is ook een inter ne loopbrug naar concer t- en congresgebouw de D oelen. D e gratis toegankelijke Gym, die is uitgerust met flatscreen-t v ’s en muziek , is 24 uur per dag geopend. Ondanks de centrale ligging is er ruime par keergelegenheid. O ok beschikt het hotel over valet par k ing.

BIJZONDERHEDEN: brasserie, valet parking, gym, centrale ligging middenin Rotterdam Weena 686 3012 CN ROT TERDAM Tel: +31 10 430 20 00 www.manhattanhotelrotterdam.com reservations@manhattanhotelrotterdam.com

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 230

295


SuiteHotel PincoFFS Suitehotel Pincoffs (van het R TL4-programma Hotel a/d M aas) is gevestigd in een r ijksmonument uit 1879 op de trendy Kop van Zuid in R otterdam. Vanuit het k leinschalige hotel met 17 suites, hebben gasten een weids uitzicht over de N ieuwe M aas of de Binnenhaven, de bruggen en de sk yline van de stad. Zélfs vanuit bad. Alle k amers van het boutique hotel zijn anders inger icht met een mix van design, antiek en brocante. Er is ook een bruidssuite voor, meldt NR C, ‘ hardcore rozegeur en maneschijnt ypes.’ Pincoffs, ver noemd naar Lodewijk Pincoffs die aan de wieg stond van de ont wik keling van de R otterdamse havens, is ideaal voor een weekend weg in de M aastad. Het Luxor theater, Ahoy, Wereldmuseum en stoomschip R otterdam zijn eenvoudig te bereiken: de water taxi meer t af voor de deur. Het eigenaarsechtpaar geef t een ser vice zoals je zelden ziet. I n de minibar staat Pincoffs Pink Fizz en alle k amers beschik ken over een I llyespresso -apparaat, zeepjes van B vlgar i en een iPod- dock ing station. Wie zijn iPod is vergeten, k an er een van het hotel lenen met afspeellijsten. Pincoffs heef t geen restaurant (in de omgeving is volop keuze). Wel over bar Lodewijk met keuze uit goede wijnen, single -malts en ‘R otterdamse lek ker nijen’. Voor k leinschalige vergader ingen is er de Stijlk amer, een boardroom die eveneens uitzicht biedt over de r ivier. Het is ook een pr ima plek voor een mini- congres of zoals wordt gezegd ‘ur ban-hei-sessies.’

BIJZONDERHEDEN: Pincoffs heeft een Green Key Card vanwege het hoogwaardige ecobeleid. Stieltjesstraat 34 3071 JX ROT TERDAM Tel: +31 10 297 45 00 www.hotelpincoffs.nl info@hotelpincoffs.nl

296

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

4 ster ren 11 6


lAndGoed duin en kruidberG Verscholen tussen eeuwenoude bomen en omr ingd door weelder ige water par tijen ligt het schitterende Landgoed D uin & K ruidberg. Sinds vele jaren worden gasten hier met alle egards ont vangen. Een bezoek aan het landgoed biedt vele mogelijk heden. Van een wandeling in de lommer r ijke bossen van het Nationaal Par k Zuid-Kennemer land tot een bezoek aan de nabijgelegen steden Haar lem, Amsterdam of Alk maar. D e 75 luxe hotelk amers hebben het comfor t dat je als moder ne (zaken) reiziger vandaag de dag k an wensen. I nclusief gratis high speed en wireless en wired inter net. D e 5 authentieke stijlk amers op de begane grond van het landhuis zijn uiter mate geschikt voor een H igh Tea, stijlvolle receptie of een k lassiek diner. Verder zijn er 9 multifunc tionele zalen voor bijeenkomsten, vergader ingen en produc tpresentaties. D eze ruimten zijn ook geschikt voor diners voor 250 personen. Op culinair gebied spant D uin & K ruidberg de k roon. Het restaurant, D e Vr ienden van Jacob, waar SVH M eesterkok Alain Alders wer kt, heef t een M ichelinster. O ok in de open keuken van Brasser ie D enK wordt gewer kt met dagverse produc ten en streek- en seizoensgerechten. I n Loungebar D enK worden cocktails geser veerd, Champagne, luxe gedistilleerd en bijzondere wijnen en in de Nespressobar is er koffie en thee.

BIJZONDERHEDEN: fitness en sauna, gratis parkeren Duin en Kruiderbergweg 60 2071 LE SANTPOORT Tel: +31 23 512 18 00 w w w.duin-k ruidberg.nl info@duin-kruidberg.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers: Suites:

4 ster ren 69 6

297


PArkHotel Het GulPdAl Zuid-Limburgse gast vr ijheid, een bourgondische sfeer en een ongerepte natuur : dat is wat gaste n k unnen ver wachten tijdens een ver blijf in Het Gulpdal. Een wereld zonder agenda en stress. Je mer kt het eigenlijk al voor je de opr ijlaan bereikt die naar de in Engelse stijl gebouwde villa leidt: de prachtige natuur van het Heuvelland met z ’n dromer ige dor pjes, vak wer k huizen en meanderende r ivier tjes zorgt voor totale ontspanning. Het zogeheten romantik hotel ligt ver weg van het druk ke stadsleven, in het k arakter istieke Slenaken waar rust, ruimte en pr ivac y net zo belangr ijk zijn als allure, war mte en stijl. D e comfor tabele k amers en suites – met balkon en uitzicht op het Gulpdal – zijn stijlvol en luxe inger icht. Het har t van Par k hotel Het Gulpdal wordt gevor md door het sfeer volle restaurant dat bekend staat om het gebruik van natuur lijke ingrediënten en seizoensgebonden produc ten. Het r ivier tje de Gulp ligt tussen de royale tuin en het bosr ijke heuvelland. Speciaal voor gasten is er een overdekt z wembad, een fraai gelegen tennisbaan, sauna, solar ium, bubbelbad en diverse fitnessapparatuur. I n de omgeving zijn rustieke wandelpaden en fietsroutes (de B elgische grens ligt op 10 minuten wandelen), maar ook golfbanen en ver k wik kende ther maalbaden. M aastr icht, Luik en Aken liggen op minder dan een half uur r ijden.

BIJZONDERHEDEN: zwembad, sauna en tennisbaan Dorpsstraat 40 6277 NE SLENAKEN Tel: +31 43 457 33 15 www.hetgulpdal.nl info@hetgulpdal.nl

298

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: Suites:

4 ster ren 29


GrAnd Hotel kArel v Grand Hotel K arel V is gevestigd in een monumentaal pand uit 1348, omr ingd door tuinen en ter rassen. Het is het enige vijfster renhotel van U trecht. I n dit gebouwencomplex van de voor malige Landcommander ij van de R idder lijke D uitse orde ver bleef keizer K arel V toen hij de zogeheten K apittelvergader ing bijwoonde van de Orde van het Gulden Vlies. Het hotel bestaat uit verschillende delen, waaronder de Napoleontische vleugel, de B oerder ij en de R omeinse Vleugel. I n deze laatste vleugel, met 30 nieuwe hotelk amers, is een welness center met sauna, stoombad en z wembad met jetstream plus een apar te fitnessruimte. Grand Hotel K arel V heef t 13 conferentie - en vergader zalen. Alle zalen zijn gerestaureerd met behoud van hun histor ische sfeer en char me waardoor ze zich zowel lenen voor zakelijke als feestelijke aangelegenheden. Heel bijzonder is de Unico van Wassenaer Zaal met 14de eeuwse eikenhouten boogconstruc tie. Grand restaurant K arel V, aangevoerd door SVH M eesterkok Jero en Robb eregt en SVH M eestergastheer ĂŠn SVH Wijnmeester Johan Kragt wijk , heef t een r ijke histor ie en is bek roond met een M ichelinster. I n de voor malige k looster keuken bevindt zich brasser ie G oeie Louisa. I n de middeleeuwse gewelven k an een goed glas wijn worden gedronken in Caves Caroli.

BIJZONDERHEDEN: welness & fitness centrum, restaurant Karel V Geer tebolwerk 1 3511 XA UTRECHT Tel: +31 30 233 75 55 w w w . k a r e l v . n l i n f o @ k a r e l v . n l

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

5 ster ren 121

299


cHâteAu St. GerlAcH Het prachtige G euldal, het schitterende natuurgebied I ngendeal, de eigen, uitgestrekte par ken, de baroktuinen, de ‘ boerenk ruidentuin’, het hoogstam fruit-ar boretum, het rozenhof, de wijngaard. M ooier k an een hotel niet liggen. Het heef t er voor gezorgd dat Château St. G er lach de meest gekende buitenplaats is van het bruisende M aastr icht dat op 10 minuten r ijden ligt. G asten van Château St. G er lach k unnen zich op het hoogste niveau in de watten laten leggen. Het uitgebreide ontbijt wordt geser veerd in het tuinpaviljoen met uitzicht op de k ruidentuin. O ver het landgoed wandelen of een boek lezen in de rozentuin behoor t ook tot de mogelijk heden. I n de histor ische bouw wer ken op het landgoed is het hotel met 112 k amers, suites e n appar tementen gevestigd, maar ook een wellnesscentrum, met een overdekt R omeins z wembad, sauna en Tur ks stoombad en zalen en salons voor bijeenkomsten. Het veelgeprezen à la car te restaurant Château St. G er lach, het domein van SVH-M eesterkok O tto N ijenhuis , is gevestigd in diverse salons. Voor een ‘menu de la semaine’ of een kop koffie is er de intieme Bistrot de Liège, in de oude keuken van Baron de Selys de Fanson, de laatste bewoner van St. Gerlach.

BIJZONDERHEDEN: Spa & Wellness met overdekt Romeins zwembad, sauna, Turks stoombad, helicopterlandingsplaats, eigen wijngaard, gratis parkeren Joseph Corneli Allée 1 6301 KK VALKENBURG tel: 0031 43 608 88 88 www.chateauhotels.nl info@chateauhotels.nl

300

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: 4 ster ren K amers: 58 Appar tement: 39


Hotel de Wereld Hotel de Wereld is een k leinschalig, elegant vierster renhotel, dicht bij de uiter waarden, aan de rand van het centrum van Wageningen. D e 14 ruime hotelk amers, waaronder 3 suites met apar te zit- en slaapk amer, zijn moder n inger icht en van alle gemak ken voor zien, inclusief inter netaansluiting, een eigen espresso -apparaat en badproduc ten van R ituals. Het hotel is gevestigd in een histor isch gebouw met een k arakter istieke, afgesloten veranda. Op 5 minuten wandelen ligt het H istor isch M useum D e Casteelse Poor t. Het Hoge Veluwe Nationaal Par k en de stad Ar nhem bevinden zich op minder dan een half uur r ijden. Het bek roonde restaurant OM undo met z ’n war me zuidelijke sfeer is een ex tra reden om het hotel te bezoeken. Het k leine zusje, Brasser ie Dr ink andBites, ligt op loopafstand, aan de M ar kt in Wageningen.

BIJZONDERHEDEN: restaurant OMundo 5 mei Plein 1 6703 CD WAGENINGEN Tel: +31 317 46 04 44 www.hoteldewereld.nl info@hoteldewereld.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

4 ster ren 14

301


Hotel villA de kluGHte Hotel Villa de Klughte is een witte, majestueuze villa aan de voet van de Hollandse Blonde Duinen. Om precies te zijn de zuidelijke duinenrij van Wijk aan Zee. Alle 13 kamers zijn luxueus gerenoveerd, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke indeling. De kamers hebben uitzicht op dorp of duin en beschikken over moderne voorzieningen als radio, tv, dvd en internetaansluitingen. Ook is het mogelijk om gratis koffie of thee te zetten. Bijzonder zijn de bruidssuites die voorzien zijn van extra faciliteiten als een hemelbed. Zoals ‘Het Villaatje’ op de begane grond met eigen terras en tweepersoonsbubbelbad. Of de ‘Versace Suite’ in de kleuren zwart en goud. De Klughte is een gemoedelijk familiehotel dat meer dan 50 jaar bestaat en waar de gast nog steeds gast is. Er kunnen vergaderingen worden gehouden in een huiselijke sfeer. Ook een high tea is mogelijk. In de monumentale villa is een winkeltje gevestigd met cadeau-artikelen, woonaccessoires en cupcake-benodigdheden.

BIJZONDERHEDEN: in de zomermaanden overdekt zwembad, verwarmd door zonnecollectoren Van Ogtropweg 2 1949 BA WIJK Tel: +31 251 37 43 04 w w w.hoteldek lughte.nl hotel@hoteldeklughte.nl

302

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: K amers:

3 ster ren 13


librije’S Hotel in Libr ije’s Hotel k un je je heer lijk laten ‘opsluiten’. N iet één van de k amers en suites is hetzelfde in het k leinste vijfster renhotel van Neder land, gevestigd in Het Spinhu is, de voor malige Zwolse vrouwengevangenis uit 1739. D e celdeuren, de tralies voor de ramen en het ‘cachot ’ geven het hotel een bijzondere uitstraling en sfeer. Daar tegenover staat dat alle 19 luxe suites beschik ken over de moder nste faciliteiten. Zoals een badk amer met een groot bad, ruime douche, stoomcabine en/of sauna. Andere ex tra’s: het Apple computersysteem en inter net, de gastenar tikelen, een r ijkelijk gevulde minibar en 24 uurs butlerser vice. I n het hotel van SVH M eesterkok Jonnie en en SVH Wijnmeester en M eestergast vrouw Thérèse B o er is Libr ije’s Zusje gevestigd dat een half jaar na de opening in mei 2008 werd bek roond met een M ichelinster en in de gids 2012 de t weede M ichelinster mag noteren. I n de voor malige R egentenk amer worden k lassiekers uit restaurant D e Libr ije geser veerd, maar bijvoor beeld ook een volledig vegetar isch menu. I n de oude keldergewelven is een wijnbar en op de enor me binnenplaats bevindt zich een ter ras. Bij Libr ije’s Atelier is het mogelijk om deel te nemen aan kook lessen en wijncursussen. Op loopafstand van het hotel en restaurant is ook een winkel met wijnen en huisgemaakte delicatessen, zoals Jonnies piccalilly of gerookte jonge bietjes. Wie toch een luchtje wil scheppen: het hotel ligt op nog geen 10 minuten lopen van het Stedelijk M useum. Nog dichter bij is het ‘grote zusje’, restaurant D e Libr ije, dat k an bogen op dr ie M ichelinster ren, het hoogst haalbare op gastronomisch gebied. BIJZONDERHEDEN: 24 uurs butlerservice, valetparking, sloepverhuur Spinhuisplein 1 8011 ZZ ZWOLLE Tel: 0031 38 853 00 00 www.librijeshotel.nl info@librijeshotel.nl

*Nederlandse Hotel Classificatie

*NHC: Suites:

5 ster ren 19

303


Schaapal&120citroen jaar een begrip ‘Het kan makkelijk zijn dat uw grootouders, of daar de ouders van, voor hun sieraden en juwelen, hun trouwringen wellicht, naar Schaap en Citroen gingen.’ Deze veronderstelling van Mark van Nieuwkerk, CEO van het juweliersbedrijf, is helemaal zo vreemd niet. Want al meer dan honderdtwintig jaar weet de liefhebber van bijzondere juwelen en horloges zijn weg te vinden naar Schaap en Citroen, inmiddels behorend tot de oudste juweliershuizen ter wereld.

304


Na die vierentwintig lustra is het huis dynamischer en moderner dan ooit. Als geen ander vertegenwoordigt het de hedendaagse mode in juwelen, horloges en luxe accessoires. ‘Schaap en Citroen biedt u alles wat u van een toonaangevend juwelier mag verwachten,’ zegt Mark van Nieuwkerk. En hij overdrijft niet. Kijk in de eerste plaats naar de uitgebreide collectie juwelen en horloges van wereldfaam met beroemde en prestigieuze horlogemerken als Rolex, Hublot, Cartier, Officine Panerai, Omega, Breitling en Jaeger-LeCoultre. Die maken deel uit van het indrukwekkende aanbod in alle vestigingen in het land. In de PC Hooftstraat beschikt Schaap en Citroen zelfs over een corner die geheel gewijd is aan het merk Patek Philippe - de eerste in de Benelux.

305


U vindt Schaap en Citroen op de volgende adressen: Amsterdam P.C. Hooftstraat 40 tel. 020 67 14 714 Arnhem Vijzelstraat 15 tel. 026 44 55 055 Den Bosch Kerkstraat 2 tel. 073 51 34 812 Den Haag Plaats 2 tel. 070 36 57 800 Eindhoven Demer 43 - 45 tel. 040 24 48 955

Uitzonderlijke stijl

Daarnaast tonen alle acht vestigingen een keur aan exclusieve juwelenmerken: van Italiaanse topmerken met vooruitstrevend design zoals Pomellato en Oromalia tot klassieke collecties als Chopard en de eigen Schaap en Citroen Highlights Collectie. Natuurlijk zijn er dan nog de getalenteerde edelsmeden van Schaap en Citroen die juwelen in opdracht maken. Vakmanschap en een uitzonderlijke stijl maken Schaap en Citroen al honderdtwintig jaar tot een juweliershuis van formaat. ‘Een begrip voor alle generaties,’ zegt Mark van Nieuwkerk.

Groningen Herestraat 60 tel. 050 31 80 141 Rotterdam Lijnbaan 77 tel. 010 41 19 445 Utrecht Steenweg 65 tel. 030 23 32 244 Aanvullende informatie en openingstijden: www.schaapcitroen.nl

307


julIus jAsPeRs Julius Jaspers is TV-presentator van Topchef, kok, traiteur en schrijver van kookboeken. ‘Ik heb nooit een Michelinster geambieerd. Ik kan koken, maar een restaurant is niet mijn ding. Ik raak in paniek als ik à la carte moet koken.’ Hij leeft nog, maar daarmee is alles gezegd. Na een periode van zeven weken ‘draaien’ voor het TV-programma Topchef van RTL is er ineens die grote leegte. Hoewel, direct na het draaien toog Jaspers naar Vietnam om zijn weeshuizen te bezoeken en een uitgever kwam nog op het idee om voor de feestmaand december een boekje in elkaar te draaien van zijn verzameld werk. Dus echt niets doen is er ook weer niet bij. Maar toch: ‘Er zijn vaak genoeg momenten dat ik doelloos voor me uit staar. Met relaxen heb ik grote moeite. Tijdens het draaien voor Topchef slaap ik niet meer dan vijf uur per nacht, kom dan maar eens uit zo’n ritme.’

Je bent gegroeid op TV.

‘Met mijn omvang of met presenteren?

Haha, laten we beginnen met presenteren.

‘TV is een nieuw medium voor me. In het begin was ik schuchter, zo groen als gras en had ik geen idee wat al die camera’s aan het doen waren. Ook moesten Robert en ik aan elkaar wennen. Ik kende hem niet goed, maar ik had altijd al groot respect voor hem. Nu hebben we elkaar als duo gevonden en zijn we beter op elkaar ingespeeld. Ik weet nu ook dat je elkaar niet in de rede moeten vallen, dan zijn de teksten niet bruikbaar. En ook dat ik mijn zegje moet doen als er minimaal twee van die camera’s op mijn hoofd staan. Kortom, ik ben er handiger in geworden. En met ‘Kraan’ werken is fantastisch.’

Wat maakt TV leuk?

‘Je bent met 40 man, 12 uur per dag, zo’n 14 weken lang met elkaar aan het werk. Er is nooit iemand ziek, ook al staat het snot in je ogen, je bent er gewoon. Ik heb vaak met groepen gewerkt voor caterings, maar daar heb ik nooit het familiegevoel gehad als bij Topchef. En het is natuurlijk geweldig dat er dagelijks zo’n 500.000 mensen naar kijken. Ik kan er al mijn kennis kwijt over koken en smaak.’

En nu de hele dag handtekeningen zetten en op de foto met fans?

‘Het begint inderdaad vormen aan te nemen. In Bussum, waar ik woon, valt het mee, maar daarbuiten komt het steeds vaker voor. Ik vind het leuk dat enthousiasme van fans. TV is magie.’

Kun je nu nog wel naar de McDonalds voor je favoriete burger?

‘Nee, dat gaat niet meer. Ik kan niet bij Topchef kritiek hebben op gerechten van kandidaten en een uur later in de rij staan bij McDonalds. Daar wordt gek op gereageerd en eerlijk, dan schaam ik me ook. Maar ik ben wel gek op een Big Mac of liever nog een Whopper. Het is jammer dat ze in Bussum geen McDrive hebben.’

Je neemt een bijzondere plaats in in horecaland. Je bent kok, traiteur, schrijver en je hebt een kookschool, maar geen restaurant. Hoe komt dat? ‘Ik heb twee restaurants gehad, maar ik vind het gematigd

308

leuk. Op mijn 29ste ben ik begonnen met Juffrouw Jannie, maar daarmee ben ik na twee jaar gestopt. Ik had jonge kinderen en wilde geen vader zijn die er nooit is. Toen ben ik winkels begonnen, maar was ik ook altijd weg. Een paar jaar terug begon ik De Kauwgomballenfabriek, waar je kon ontbijten en lunchen, maar die kreeg zo’n klap van de economische malaise dat we ermee zijn gestopt.’

Waarom vind je het hebben van een restaurant tamelijk leuk?

‘Ik raak in paniek als ik à la carte moet koken. Ik weet ontzettend veel van eten en smaak, maar zet dat liever in als cateraar en schrijver, als restaurateur vind ik het te bewerkelijk.’

Dus ook nooit Michelinaspiraties gehad?

‘Nee, ik pas niet in het rijtje van restaurateurs. Ik vind de ontwikkeling van de Bib Gourmands trouwens geweldig. Zo’n prijs-kwaliteit verhouding past in deze tijd waarin het economisch niet heel goed gaat.’

Veel mensen prijzen je charmante onderkin, zit je daarmee?

‘Haha, nee hoor. Mijn gewicht is een gevecht met mezelf, maar ik vind mezelf toch een aardige kerel.’

Een tijdje terug was er 15 kilo af.

‘Tja, was ik acht weken op het Montignac-dieet geweest. Geen wijn, geen koolhydraten. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Maar ja, dan gaan we weer tv-programma’s maken en moet ik alles proeven en aan het einde van de dag een gin-tonic drinken met ‘Kraan’. En voor je het weet zit het er weer aan. Ik ben mateloos. Eén glas wijn bestaat niet.’

Je hebt een lintje gekregen voor je goede werk met het opzetten van weeshuizen in Vietnam. Wat ging er door je heen?

‘Twee keer zelfs. Geen idee in welke rangorde ze vallen, maar ik ben er blij mee. Vietnam is het allerleukste land ter wereld en ik ben blij dat ik daar iets kan betekenen.’

Wie is Julius Jaspers in een notendop?

‘Best wel brutaal, ijverig, sociaal, mateloos. En niet arrogant wat veel mensen denken omdat ik zo netjes praat. Maar ik heb op kostschool gezeten en het daar geleerd.’

Wat mis je het meest als je zo druk bent?

‘Lekker eten in mijn eentje. Opschrijfboekje erbij en genieten.’

Beste eetervaring afgelopen jaar?

‘Beluga en De Kromme Watergang, alles klopte.’

Over Julius Jaspers

Culinair expert Julius Jaspers (49) is elke werkdag te zien als medepresentator van het kookprogramma Topchef. Hij had zes kookwinkels, schreef zeven boeken en heeft verschillende weeshuizen in Vietnam. www.smartday.nl


cNV VAKmeNseN cnv: ‘vergeet Het scHouderKlopje niet’

CNV Vakmensen verwacht in de aanloop naar de nieuwe horeca-cao, die op 1 april 2012 van kracht moet worden, ‘geen gemakkelijke onderhandelingen’. ‘Het zou nog wel eens een lastig traject kunnen worden,’ zegt Heino Smedes namens de vakbond. ‘Hoewel het dit jaar niet slecht gaat in de branche, of eigenlijk best redelijk, begint de druk van de crisis voelbaar te worden.’

Heino Smedes Met zo’n tweeduizend werkende leden is de horecabond van CNV Vakmensen niet de grootste vakorganisatie in de sector, die trouwens met tien procent een lage organisatiegraad kent. Toch sluiten volgens Smedes veel van die leden aan op de komende CAO-onderhandelingen. Het woord dat hem in de reacties het meest is opgevallen, is ‘waardering’. Hij zegt: ‘Het gaat dan niet eens altijd om harde zaken als salariëring, maar vooral om het schouderklopje. Dat wordt wel eens vergeten.’ Door veel enthousiaste werknemers in de sector wordt keihard gewerkt, weet Heino Smedes. ‘In de horeca gaat alle aandacht naar de klant, het is nu eenmaal een erg op de klant gerichte sector. Maar vergeet niet dat het stukje beleving dat hij in een restaurant of hotel zoekt, voor een groot deel bij het bedienend personeel vandaan komt. Daarom zeg ik: vergeet dat schouderklopje niet. Waardering.’

Kwaliteitsmensen

Hij voegt eraan toe: ‘Maar we zijn geen vakbond die alleen maar loopt te klagen. We zitten met de werkgevers niet alleen als partijen tegenover elkaar. Zo zitten wij ook in het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) waarin we op zoek zijn naar Horeca Helden. We voorzien de komende jaren een gebrek

310

aan vakkracht, goede koks en goede mensen in de bediening. Nederland is een land waar, in tegenstelling tot de landen om ons heen, weinig ouderen in de horeca werkzaam zijn. We zien veel dertig-minners en bijna geen veertig-plussers. Dat heeft te maken met de status van het vak, dat toch vaak wordt gezien als een ‘tweederangsbaantje’. Vandaar onze imago-campagnes. Een continue instroom van kwaliteitsmensen is noodzakelijk.’ Ook daarbij is waardering door de baas onontbeerlijk. ‘Het is natuurlijk typisch een sector waarin je werkt als anderen vrij zijn. Als je dat schouderklopje krijgt, ben je eerder bereid om dat extra stapje te zetten,’ zegt Heino Smedes. CNV Vakmensen behartigt de belangen van werkenden en niet-werkenden op het gebied van arbeid en inkomen. De bond komt op voor werknemers in het vervoer, de industrie, de voeding, de bouw en de facilitaire dienstverlening en de houtindustrie. Dit doen ze vanuit een christelijk sociale gedachte met rechtvaardig, duurzaam, verantwoordelijk en solidair als kernwaarden. Ze komen op voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, geslacht of nationaliteit en ze zoeken samen met hun leden naar mogelijkheden, kansen en oplossingen. www.cnvvakmensen.nl


jeuNes ResTAuRATeuRs d’euROPe Vrije School

jeunes restaurateurs moeten swingen

Uw eigen restaurant, Fris in Haarlem, past helemaal in dat plaatje? ‘Bij Fris voel je jezelf welkom en ben je een avondje uit: ook dat is passie en liefde voor het vak. Wat groenten betreft betrekken we onze kolen, venkel en andere producten van de schooltuin van de Vrije School hier in Haarlem. Een van hun projecten is tuinieren, ze hebben een lap grond waarop de scholieren onder leiding van een docent tuinieren leren. Hun producten verkopen ze in een winkeltje en dus ook aan ons. We hebben thuis nog onze eigen moestuin waarin we voornamelijk kruiden en bloemen kweken. Verder doen we alleen zaken met mensen met wie we een klik hebben. Dat is voor mij erg belangrijk. Als die klik er niet is, houdt het op. We zijn om die reden al eens van leverancier geswitcht.’

En vlees en vis?

‘Ons vlees komt van de Lindenhof in Braambrugge en de vis komt rechtstreeks uit Yerseke. Alles komt knettervers binnen.’

Zijn de jonge restaurateurs niet ook elkaars concurrenten?

‘Welnee! Twee-, driehonderd meter hier vandaan zit een andere JRE, Restaurant ML. We versterken elkaar juist.’

Lex Gasseling kan nog zes jaar lid zijn van de club waarvan hij voorzitter is. Bij Jeunes Restaurateurs d’Europe kun je tot je achtendertigste lid worden en tot je vijfenveertigste lid blijven. Daarna hoor je aan de ‘table d’honneur’. Vierendertig leden verspreid over het hele land telt JRE nu. Wat hen bindt? Liefde en passie.

Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE) is een vereniging van jonge restaurateurs die hun talent en passie voor het vak met elkaar delen. In totaal zijn er meer dan 350 JRE-restaurants in Europa, verspreid over 11 landen. De chefs van JRE combineren hoogwaardig culinair vakmanschap met passie voor de Europese gastronomie en respect voor de lokale tradities en producten. Als geen ander zijn zij thuis in de innovatieve en inventieve kookkunst, zonder de culinaire erfenis uit het oog te verliezen. www.jre.eu

De jonge restaurateurs zijn gastheren, gastvrouwen, chefs. ‘Jonge koks die bij sterrenchefs hebben gewerkt zijn ideale leden voor ons,’ vertelt Gasseling. Afgelopen maand kon hij vijf nieuwkomers verwelkomen. ‘Wij zijn thuis in het universum van smaken, kleuren en geuren en behoren tot het rijk van de inventieve kookkunst,’ zo vat hij de Jeunes Restaurateurs d’Europe samen. U maakt er geen geheim van dat jullie de toekomst vertegenwoordigen van het koken op niveau? ‘Van de zes nieuwe sterren die Michelin eind 2010 uitdeelde, waren er drie voor de JRE en dit jaar zaten we er weer bij,’ zegt Gasseling niet zonder trots.

Ballotage

Hoe onderscheiden jullie je dan van de andere restaurateurs in Nederland? ‘Kwaliteit. Je wordt niet zomaar lid, je wordt geballoteerd. Je moet naar het seizoen koken met regionale ingrediënten. Liefde en aandacht hebben voor de gast én het gerecht. En er moet swing in de zaak zitten. Een beetje brutaal zijn, daar zijn we jeune voor.’

Is de JRE ook een belangenorganisatie?

‘We hebben een gezamenlijke inkoop. We kopen gezamenlijk onze energie in. Groene energie, dat spreekt vanzelf. We delen kennis met elkaar. Dat doen we in onze jamsessies. Een paar keer per jaar komen onze koks en leveranciers zoals het Nederlands Visbureau bij elkaar. Hoe doe jij dit, hoe pak jij dat aan? Ieder laat zijn creativiteit erop los, dat is erg leuk om te doen. Dus het is echt een samenwerkingsverband, de JRE.’

311


Horecapensioenfonds is jong, efficiënt en transparant

PeNsIOeNFONds HORecA & cATeRING

Paul Braams ‘Het gaat altijd om die ene euro,’ zegt Paul Braams, directeur van Pensioenfonds Horeca & Catering. ‘Hoe besteed je die zo efficiënt mogelijk? Wij zijn er trots op dat wij gemiddeld dertig procent goedkoper zijn dan de pensioenfondsen die op ons lijken: we zijn een van de goedkoopste pensioenfondsen van Nederland. Terwijl we qua aangesloten werkgevers (circa 36.000) en (oud-) werknemers (in totaal 850.000) die we bedienen een van de grootste pensioenfondsen van Nederland zijn.’ Pensioenfonds Horeca & Catering telt 25.000 gepensioneerden en 260.000 actieve deelnemers. Het grote verschil met het totaal aantal ingeschrevenen is kenmerkend voor de branche. Mensen die in de horeca werken zijn overwegend jong en gaan na bepaalde tijd iets anders doen. ‘Dat betekent dat wij op jaarbasis miljoenen gegevens verwerken. De mensen in de horeca werken vaak ook nog eens parttime en niet zelden voor verschillende werkgevers. Om al die gegevens te verwerken heb je een efficiënte organisatie nodig. Dat zijn wij. Efficiënt, transparant en goedkoop. Nogmaals: daar zijn we trots op.’ Minimale uitvoeringskosten De stichting Pensioenfonds Horeca & Catering is in 1963 speciaal opgericht voor deze bedrijfstak. Sinds 2004 wordt de uitvoerende taak, de pensioenadministratie, door de eigen organisatie verricht; daarvoor werd die uitbesteed. ‘Het is natuurlijk niet voor niets dat we de uitvoering zelf ter hand hebben genomen,’ zegt Paul Braams. ‘De uitvoeringskosten moeten minimaal zijn. We zijn ons zeer bewust dat we met het pensioengeld van de branche omgaan en daarom is kostenefficiëntie een groot goed. Om niet ten prooi te vallen aan bureaucratisering is een voortdurend gevecht. Als je niet uitkijkt, ben je al snel bezig om je staf te vergroten.’ Werkgevers en werknemers betalen beiden aan het pensioen van de werknemers. Pensioenfonds Horeca & Catering staat ten dienste van zowel de werkgevers als de werknemers. Zo worden de werkgevers gesteund bij het vervullen van hun wettelijke zorgplicht. ‘Uit onderzoeken die we deden onder de werknemers in de horeca en catering blijkt steeds dat werknemers hun werkgever als zeer belangrijk aanspreekpunt zien voor vragen over hun pensioen. Maar wij zien ook dat pensioen een lastig onderwerp is; een werkgever in deze drukke branche heeft niet altijd tijd om daar met zijn mensen individueel over te praten. Daarin kunnen wij hen ontlasten.’ Zo zijn er geregeld informatiebijeenkomsten over pensioen

312

voor werkgevers in het land. ‘Wij krijgen van werkgevers dan ook te horen wat we niet goed doen.’Lange termijn Volgens Paul Braams wordt er in de sector hard gewerkt voor gemiddeld niet erg hoge salarissen. ‘De pensioenen zijn daardoor relatief laag. Ook daarom is het belangrijk dat we goed met het geld omgaan en dat iedereen krijgt waar hij op rekent.’ Braams: ‘Natuurlijk worden wij ook geraakt door de crisis, maar omdat wij een jong pensioenfonds zijn, wat wil zeggen dat er vooral veel jonge mensen in de sector werken, hebben wij wat beleggingsresultaat betreft een lange termijn om vooruit te kijken. Daarin verschillen wij van de vergrijsde pensioenfondsen die nu moeite hebben om hun dekkingsgraad te handhaven. Maar de economie moet natuurlijk niet verder in elkaar zakken.’ Wat Paul Braams opvalt in de horecasector - hij werkte eerder in de pensioensector voor zorg en welzijn - is dat ‘er relatief weinig wordt nagedacht over de betekenis van het pensioen’. ‘De mensen zijn er niet mee bezig,’ zegt hij. ‘Daarom starten we op de Horecava in januari met onze campagne Pensioencafé op locatie. Daar kan iedereen ons de kleren van het lijf vragen over pensioen. Kom gerust langs in onze stand.’

Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) is een bedrijfstakpensioenfonds voor alle werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. PH&C is van en voor de bedrijfstak en is in 1963 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en catering. Op dit moment bouwt iedereen van 21 jaar en ouder die in de horeca en/of catering werkt pensioen bij PH&C op. Daarmee hoort PH&C in omvang bij de top-10 pensioenfondsen van Nederland. www.phenc.nl


crisis gaat aan ‘vriendenclub’ relais voorbij

relais restaurants Freddy Bult, restaurateur in het Friese Rottevalle, is voorzitter van Relais Restaurants. ‘Dat is het beste samenwerkingsverband van Nederland,’ zegt hij enthousiast. ‘Maar dat zegt iedereen natuurlijk.’

Freddy Bult

Hij noemt Relais, met vierentwintig aangesloten restaurants in het hele land, ‘een vriendenclub’ die zich vindt in het ‘duurzaam, bevlogen, eerlijk en ambachtelijk bereiden van gerechten’. ‘We zitten in het segment met de beste prijskwaliteitverhouding,’ zegt hij. ‘Wij moeten het niet hebben van het ‘jasje-dasje’, bij ons kun je lekker casual komen en met je gezin genieten van goed bereide en verrassende gerechten. Natuurlijk bedienen we ook de zakelijke markt. We zijn gewoon een goede subtopper in gastronomisch Nederland. Het hoeft niet altijd kreeft, kaviaar en champagne te zijn. Daarom werken we ook met eenvoudige, betaalbare producten. We maken er graag een kwinkslag van, iets als bloedworst met ganzenlever. Daardoor kunnen wij hanteerbare prijzen berekenen voor de gerechten, dat is onze beleving van toegankelijke gastvrijheid.’

Alternatieven

Het gure economische klimaat speelt de restaurants van Relais daarbij flink in de kaart. ‘Bij ons gaat het goed,’ zegt Bult zonder enig voorbehoud. ‘De top heeft het zwaar, wij profiteren daarvan. De consument gaat toch op zoek naar alternatieven. Ik spreek wel eens gasten die zeggen: “Bij jou kunnen we drie keer komen eten voor het geld dat we in een driesterrenzaak voor één keer kwijt zijn.”’ Wat hij er zelf als uitbater van de Herberg van Smallingerland in het idyllische dorp Rottevalle van merkt? ‘De markt is heel onrustig. Als ondernemer moet je voortdurend prikkels uitzenden naar de consument om hem te bewegen naar je zaak te komen.’ Sinds 1995 runt Freddy Bult de Herberg samen met Aukje Westerhof. Ze voeren een ‘eigentijdse Hollandse keuken met een vleugje nostalgie’. Die nostalgie wordt flink geholpen door het uit 1791 stammende gebouw.

Kwaliteitseisen

Relais Restaurants, ontstaan in het midden van de jaren tachtig, heeft vierentwintig leden, maar ‘we staan open voor meer restaurants’. Die moeten dan natuurlijk wel voldoen aan de kwaliteitseisen die de leden aan elkaar stellen. ‘We zoeken elkander op om elkaar het vuur aan de schenen te leggen,’ zegt Bult. ‘Zo leren we van elkaar.’ De kracht van de organisatie schuilt erin dat ieder lid beschikt over een unieke identiteit en daarmee op geheel eigen wijze invulling geeft aan het gezamenlijk streven naar goede smaak. Elk Relais Restaurant heeft zijn eigen kookstijl met als visitekaartje het Relais Menu, een viergangenmenu dat in elk aangesloten restaurant voor dezelfde aantrekkelijke prijs op de kaart staat. Relais Restaurants is een alliantie van 24 restaurateurs met een gemeenschappelijk streven naar goede smaak, kwaliteit en gastvrijheid. De organisatie is midden jaren tachtig ontstaan als een vriendenclub van gelijkgestemde restauranteigenaars en is inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste samenwerkingsverbanden van kwaliteitsrestaurants in Nederland. www.relaisrestaurants.nl

313


Negen Indonesische restaurants hebben zich verenigd in SIR, wat staat voor Selected Indonesian Restaurants.

5 vragen over selected indonesian restaurants

1. Om welke restaurants gaat het en waar zijn ze gevestigd?

314

‘Het zijn restaurants met bekende namen, sommige al van oudsher. Djadjan in Bergen, The Raffles in Den Haag, De Lachende Javaan in Haarlem, Spandershoeve in Hilversum, Tjoe-Tjoe Mas in Huizen, Dewi Sri (twee keer in Rotterdam: aan de Westerkade en in Hillegersberg), Klein Java in Sneek en Mooi Zeist in Zeist.’

2. Wat maakt deze Selected Indonesian Restaurants zo selected?

‘SIR is behalve de afkorting van onze verzamelnaam ook een begrip dat garant staat voor culinaire authenticiteit en perfect gastheerschap in een sfeervolle ambiance. De aangesloten restaurants zijn daarop geselecteerd. Zij horen tot de top van de Nederlandse horeca.’

3. Over de Indonesische keuken wordt vaak wat meewarig gedaan. Dat heeft natuurlijk te maken met de ‘Chinees-Indische’ restaurants uit het verleden.

‘Dat zeg je goed: dat was het verleden. Er zijn in Nederland natuurlijk altijd Indonesische restaurants geweest die zich onderscheidden door hun authenticiteit. Die brachten de echte Indonesische keuken in al zijn gevarieerdheid. De SIR-restaurants zijn daar goede voorbeelden van. Je ziet nu dat de Indonesische keuken zich de laatste jaren sterk ontwikkelt net als de Europese keukens. Indonesische tradities spelen natuurlijk nog altijd een belangrijke rol. Maar de koks van de SIR-restaurants, die allemaal een Indonesische achtergrond hebben, spelen nu meer in op de culinaire trends die ze om zich heen zien. Ze creëren gerechten die een volmaakte balans vormen tussen hun eigen tradities en hedendaagse Europese


trends. De kracht van Indonesisch eten is dat je eindeloos kunt variëren met geurige kruiden (bumbu’s) en gerechten. Daarom verveelt uit eten gaan in een van de SIR-restaurants nooit.’

4. Kan elk Indonesisch restaurant lid worden van de SIR?

‘Als het aan de door de SIR gestelde eisen voldoet. Denk daarbij aan: het bereiden van authentieke Indonesische gerechten met gebruikmaking van verse ingrediënten, goed gastheerschap, goede bediening en een sfeervolle locatie. Precies de dingen die de leden van de SIR hun gasten garanderen.’

5. Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

‘Gemeenschappelijke marketing-, pren salesactiviteiten die omzetverhogend werken voor de individuele leden. Zo’n activiteit is de jaarlijkse saté-rosé-party die dit jaar weer bij Mooi Zeist werd gehouden. Alle SIR-zaken zorgden voor spannende combinaties. De winnende combinatie was die van Klein Java uit Sneek: satai tongkol, saté van tonijn met een bijpassende Virginie Maison Syrah Rosé 2010. Een ander voordeel is de kwaliteit van de SIR, erkend door de G7 (de zeven grote culinaire samenwerkingsverbanden in Nederland, die de top van de Nederlandse horeca vertegenwoordigen), die afstraalt op de individuele lid-restaurants. En dan is er natuurlijk ook nog de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.’ Selected Indonesian Restaurants (SIR) staat garant voor culinaire authenticiteit, een perfect gastheerschap en een sfeervolle ambiance. De SIR-restaurants gaan uit van de kracht van Indonesisch eten waarmee je eindeloos kunt variëren met geurige kruiden en gerechten.De Indonesische keuken ontwikkelt en vernieuwt zich sterk. De koks in de SIR-restaurants hebben een Indonesische achtergrond en weten gerechten te creëren die een combinatie vormen tussen Indonesische tradities en hedendaagse Europese trends. www.sir-restaurants.nl

315


sVH

sticHting vaKbeKwaamHeid Horeca

Wanneer een horecabedrijf in Nederland het muurschild van de SVH-meester aan de wand heeft, betekent dit dat de gast kan genieten van het vakmanschap van een SVH-meester. SVH-meesters behoren tot de top van de Nederlandse horeca en hebben in hun beroep de hoogste graad van vakbekwaamheid bereikt. Er zijn in Nederland vijf verschillende officiële Meestertitels: • SVH Meesterkok (sinds 1980) • SVH Meesterijsbereider (sinds 1987) • SVH Meestergastheer (sinds 1987) • SVH Wijnmeester (sinds 1988) • SVH Meesterschenker (sinds 1987) Dossier Toelating tot een Meesterproef heeft plaats op basis van een aantal eisen. Een potentiële SVH-meester is bijvoorbeeld op zijn vakgebied minimaal 10 jaar op het hoogste niveau werkzaam. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze leidinggevend zijn en eindverantwoordelijkheid dragen binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van elementaire kennis van automatisering zijn ook van belang. De kandidaat bouwt een dossier op dat wordt voorgelegd aan de Commissie Meesterproef. Deze commissie nodigt de kandidaat uit om zijn dossier te verdedigen en toe te lichten, waarna direct wordt besloten of hij wordt toegelaten tot de Meesterproef. De minimumleeftijd voor het afleggen van de Meesterproef is 30 jaar. Anno 2012 zijn er in Nederland ongeveer honderd SVH-meesters actief in de horeca werkzaam. Beoordeling Is de kandidaat tot de Meesterproef toegelaten, dan wordt hij gedurende een dag gevolgd door een speciale commissie bestaande uit SVH-meesters. Tijdens de Meesterproef worden meer dan 100 verschillende punten op het specifieke vakgebied beoordeeld. Wanneer de Meesterproef met goed gevolg wordt afgelegd, volgt in een later stadium de inauguratie en ontvangt de


kandidaat officieel de SVH-meestertitel. Een SVH-meester draagt bij aan een uitstekende reputatie van het bedrijf waar hij werkzaam is én in het bijzonder van zijn beroep. De SVH-meester heeft een voorbeeldfunctie en geldt als inspirator voor de toekomstige horecageneratie. U herkent een bedrijf waar een SVH-meester werkzaam is aan het muurschild en/of sticker met het officiële logo. Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) is er voor iedereen die leert, werkt of onderneemt in de horeca. SVH bevordert vakbekwaamheid, biedt oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt en stimuleert ondernemerschap in de horeca. De horeca is een branche waar veel mensen met plezier werken. Deskundigheid speelt daarbij een belangrijke rol, zowel voor beginners als voor ervaren medewerkers. Goede krachten voor de branche vinden, binden en boeien is voor SVH de rode draad. SVH biedt hulpmiddelen voor onder andere goede voorlichting, training, mogelijkheden tot groei en personeelsbeleid. Of het nu gaat om scholieren die voor hun studiekeuze staan, werknemers die hogerop willen of startende ondernemers. SVH ontwikkelt producten en diensten die alle aspecten van het vak beslaan. Naast producten en diensten voert SVH campagnes op het gebied van voorlichting, werving en scholing. Zo organiseert SVH al 40 jaar het SVH Nationaal Kampioenschap Horeca. Daarnaast geeft SVH digitale leermiddelen uit voor horecaprofessionals zoals de Passie voor Horeca. Ook organiseert SVH brancheexamens en verzorgt SVH-branchediploma’s waaronder SVH Leermeester, Sociale Hygiëne en Horecaportier. De Stichting Vakbekwaamheid Horeca bevordert vakbekwaamheid en stimuleert ondernemerschap in de horeca. Ook is de stichting verantwoordelijk voor alle vijf SVH-Meestertitels. www.svh.nl


Restaurants & Hotels waar een SVH Meesterkok werkzaam is:

De heer A.R. Alders, De Vrienden van Jacob (Landgoed Duin en Kruidberg) in Santpoort De heer M.P.G.M. Basemans, De Aardborsthoeve in Mierlo De heer N.R.J. van Beekveld, Vroenhout in Roosendaal De heer I.J. Binnerts, Vis & Ko in Haarlem De heer H.L.M. Biro, Giallo e Rosso in Maastricht (tevens SVH Meesterijsbereider) De heer R. Blaauboer, La Sirene (Wyndham Apollo Hotel Amsterdam) in Amsterdam De heer R.J.P. Blaauw, Ron Blaauw Amsterdam in Amsterdam De heer J. Boer, De Librije in Zwolle De heer N.J.M. Boreas, Boreas in Heeze De heer R.H. Bos, Bistro Flo in Amsterdam De heer A.H. Brauers, Kasteel Terworm in Heerlen De heer R.P.G. Brienen, Brienen aan de Maas in Well De heer M.P. Bruggeman, Hof van Herstal in Echt De heer M.A.H. Camps, Wolfslaar Restaurant in Breda De heer A.J. van Doorn, Kasteel Heemstede in Houten De heer P. Fagel, Arsenaal restaurants in Naarden Vesting De heer F.J.J. Geurds, Ivy in Rotterdam De heer J.C.M.A. van Groeninge, Avant-Garde Van Groeninge (Philips Stadion) in Eindhoven De heer M.R.M. van Gulick, De Heeren van Harinxma (Bilderberg Landgoed Lauswolt) in Beetsterzwaag De heer A.J.G.M. Hermsen, Toine Hermsen Cuisinier in Maastricht De heer A.G.J. van den Hoek, BIGGO (Kasteel van Rhoon) in Rhoon De heer A.M. Janssen, GasteRhoon Holding in Rhoon De heer E.H.H.T. Kats, InterContinental Nanjing in Nanjing, China De heer P.F.C.M. Koehn, De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven De heer T.C. de Kok, Academie voor Gastronomie/ Hotel Restaurant De Echoput in Hoog Soeren De heer O. Kokmeijer, Ciel Bleu (Hotel Okura Amsterdam) in Amsterdam De heer M.B. van der Kroft, ’t Nonnetje in Harderwijk De heer M. Kruithof, De Lindenhof in Giethoorn De heer D. Kuipers, Vinkeles (The Dylan) in Amsterdam De heer M.R. Lambermon, Lambermon’s Brasserie & Suites in Haarlem De heer M.J.J.M. de Leeuw, Mint Hotel Amsterdam in Amsterdam De heer E.W.J. van Loo, Parkheuvel in Rotterdam De heer J.J.M. Marrees, Bretelli in Weert De heer J.J.P.B. Menanteau, Villa de Duinen in Noordwijk aan Zee De heer T.G. Middelweerd, De Treeswijkhoeve in Waalre De heer O.H.W.M. Nijenhuis, Chateau St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul De heer A.H.A. van Oudheusden, Villa De Vier Jaargetijden in Tilburg De heer A.G. Pinxten, Land- en Koetshuis Wolfslaar in Breda (tevens SVH Wijnmeester en SVH Meestergastheer) De heer M. Poldervaart, De Fuik in Aalst De heer P.L.M.P. Pollux, Aubergine in Steijl De heer R. Prinsen, Bistro De Olliemolle in Borculo De heer W.E.M. Rekko, Manjefiek in Maastricht Mevrouw M.H.G. Reuten, Da Vinci in Maasbracht De heer M. Ridder, De Zwethheul in Schipluiden De heer M.H.G.M. van Riswijk, Landhuishotel & Restaurant Bloemenbeek in De Lutte De heer L.J. Rive, De Bokkedoorns in Overveen De heer J. Robberegt, Grand Restaurant Karel V (Grand Hotel Karel V) in Utrecht De heer H.C.M. Savelberg, Restaurant Hotel Savelberg in Voorburg De heer J. Schipflinger, Kasteel Maurick in Vught De heer S. Schutte, Amber by Richard Ekkebus (The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong) in Hong Kong, China De heer A.H. Smulders, Cuisine Toine Smulders in Villa Copera in Tolkamer De heer J.J. Snijders, Château Neercanne in Maastricht De heer E.H.M. Swaghoven, Valuas Hotel Restaurant Brasserie in Venlo De heer R. Tichelaar, De Gieser Wildeman in Noordeloos De heer E. Vinke, De Kromme Watergang in Hoofdplaat De heer J. Wagenaar, Het Seminar in Zenderen De heer W.J. Wolfs, Meet & Eat in Goirle De heer M.J. van Wolde, Beluga in Maastricht De heer W.H. Zwaart, Ratatouille in Harderwijk

318


Restaurants en Hotels waar een SVH Meestergastheer werkzaam is:

De heer J.A. Baas, Amarone in Rotterdam Mevrouw G.M. Boer-Tausch, De Librije in Zwolle (tevens SVH Wijnmeester) De heer J.P. Bruins, De Bokkedoorns in Overveen De heer M.A.W.J.G. Ginsheumer, Best Golf - Dimples Restaurant | Brasserie in Best De heer L.J.A. IJpelaar, Zoetelief in Den Bosch De heer B.P. van de Jagt, De Wijnzolder in Puttershoek (tevens SVH Meesterschenker) Mevrouw M.E. Kauffman-Salman, Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek De heer P. Kools, Da Vinci in Maasbracht De heer J.A.M. Kragtwijk, Grand Restaurant Karel V (Grand Hotel Karel V) in Utrecht (tevens geslaagd als SVH Wijnmeester) De heer S. Maher, Het Seminar in Zenderen De heer A.G. Pinxten, Land- en Koetshuis Wolfslaar in Breda (tevens SVH Meesterkok en SVH Wijnmeester) De heer M.W.F. Swaghoven, Valuas Hotel Restaurant Brasserie in Venlo De heer A. van der Toolen, Restaurant Hotel & Spa Savarin in Rijswijk Mevrouw W. Verwaal-Bos, Kasteel Montfoort in Montfoort De heer L.J. de Vries, Groot Warnsborn in Arnhem

Restaurants en Hotels waar een SVH Wijnmeester werkzaam is:

Mevrouw G.M. Boer-Tausch, De Librije in Zwolle (tevens SVH Meestergastheer) Mevrouw J.A. de Bont-Wissink, De Moerbei in Warmond De heer D. Dwarswaard, De Gieser Wildeman in Noordeloos De heer P. Gertenbach, Tollius in Amersfoort De heer N.J.M. van Lokven, Het Savarijn in Nijmegen Mevrouw L.M. de Munnik, Hotel de l’Europe in Amsterdam Mevrouw M.P.M. Nederstigt-de Groot, De Verloren Koffer in Lisse (tevens SVH Meesterschenker) De heer R. Opten, La Rive (Amstel Intercontinental) in Amsterdam De heer R.R.P. Pelgrim, Cordial (Hotel de Weverij) in Oss De heer A.G. Pinxten, Land- en Koetshuis Wolfslaar in Breda (tevens SVH Meesterkok en SVH Meestergastheer) De heer N.E. Vanwittenbergh, Ciel Bleu (Hotel Okura Amsterdam) in Amsterdam De heer M.F.E. van Vught, Auberge Het Kookhuys in Hilvarenbeek

Cafés, Restaurants en Hotels waar een SVH Meesterschenker werkzaam is : Mevrouw C.P.M. Arts, Café La Zambomba in Nijmegen De heer L.T.J.M. van As, Biercafé restaurant Old Inn in Ottersum De heer M.C.J. Broeren, Café-Zalen Donkenhof in Wouw Mevrouw Y.W.J.M Brouwer-Verhagen, De Viool in Buren-Ameland (Fr) De heer A.P.M. Cats, H.C.R. de Draak in Bergen op Zoom De heer J. Elte, Holland Casino in Amsterdam De heer M.J.M. Evers, Meesterschenkerij Café Jos in Nijmegen De heer J.E. Hennipman, Crowne Plaza in Amsterdam Mevrouw H.H.M.J. van de Horst, ‘t Vossehol in Goudswaard Mevrouw P.G.W. van Hout-van Zomeren, Holland Casino De heer B.P. van de Jagt, De Wijnzolder in Puttershoek (tevens SVH Meestergastheer) De heer M.J.A. de Jongh, Café Restaurant Brouwerij De Beyerd in Breda De heer M.G.M. de Kok, Café Sjors & Sjimmie in Nijmegen Mevrouw M.A. Koper, Café Koper in Zandvoort Mevrouw P.C. van der Made-Rovers, Hotel De Korenbeurs in Made Mevrouw M.P.M. Nederstigt-de Groot, De Verloren Koffer in Lisse (tevens SVH Wijnmeester) De heer F.J.F. Paap, Café Koper in Zandvoort De heer M. Smit, Bierproeflokaal De Ridder in Berkhout De heer J.J.M.M. Wezenbeek, Proeverij Caruso in Roosendaal De heer M.C.J. Willems, Café in Den Oude Vogelstruys in Maastricht

IJssalons waar een SVH Meesterijsbereider werkzaam is:

De heer R. Bakker, IJssalon Picobello in Schagen De heer H.L.M. Biro, Gelateria Luna Rossa in Maastricht (tevens SVH Meesterkok) De heer L.M. Blok, IJssalon Luciano’s in Wassenaar De heer T.J. Clevers, Clevers IJssalon in Grubbenvorst De heer M. Colijn, Martino IJs in Rhenen De heer M.A.J. Coolegem, IJssalon Matteo in Oisterwijk De heer G.M. Da Fies, IJssalon San Marco in Amersfoort (geslaagd als SVH Meesterijsbereider) De heer R.J. Dekker, Maré Patisserie-Chocolaterie in Ulvenhout Mevrouw A.W.M.M. van Enckevort-Arts, IJssalon Hartentroef in Someren Mevrouw B. Garrone, IJssalon Garrone in Haarlem De heer A. Geel, IJssalon Verdonk in Heemskerk De heer W.J. Goemans, Goemans IJscafé in Zaandam De heer M.M.M. Janssen, IJssalon Florence in Nederweert Mevrouw C.A.F. Kooij, IJssalon de Hoop in Blaricum De heer W.J.F. Palm, IJssalon Bastani in Eindhoven De heer P.H.F.M. van der Poel, Van der Poel Desserts in Hengelo

319


INDEX

320

RESTAURANTS

PLAATS

Aan de Poel Aan Sjuuteeänjd Adema Amarone Apicius Artisan Asian Glories Au Coin des Bons Enfants Auberge De Veste Auberge des Moules Auberge Het Kookhuys Aubergine Avant-Garde Van Groeninge Basiliek Bellevue Beluga Bij Mette Bistro De Olliemölle Bistro De Ruif Bistro Het Lelijke Eendje Bistro ‘t Gerecht Bloemers Blok’s Boreas Bouwkunde Brasserie BovendeRivieren Brasserie Corneille Brasserie FLO Brasserie Hoofdstad Brasserie ‘t Vingerling Brasserie Valuas Bretelli Brienen aan de Maas Bunga Melati Calla’s Carpe Diem Chalet Royal Chapeau! Chardiné Château Neercanne Cheval Blanc Ciel Bleu Coco Pazzo Cordial Culinaire Verwennerij Bij Jef Da Vinci De Belhamel De Bloemenbeek De Boet Restaurant De Bokkedoorns De Bokkepruik De Burgemeester De Burgemeester van Alkmaar De Campveerse Toren De Echoput De Florijn De Fuik De Gieser Wildeman

Amstelveen Schinnen Aalden Rotterdam Bakkum Den Bosch Rotterdam Maastricht Den Bosch Philipinne Hilvarenbeek Steijl Eindhoven Harderwijk Simpelveld Maastricht Linschoten Borculo Bosch en Duin Etten-Leur Groningen Oeffelt Amersfoort Heeze Deventer Sleeuwijk Rijsoord Maastricht Amsterdam Middelharnis Venlo Weert Well Alphen Den Haag Cuijck Den Bosch Bloemendaal Heerlen Maastricht Heemstede Amsterdam Houten Oss Den Hoorn Maasbracht Amsterdam De Lutte Urk Overveen Heemse Linschoten Alkmaar Veere Hoog Soeren Nieuwerbrug Aalst Noordeloos

38 189 32 180 61 82 179 145 85 172 118 199 96 110 193 146 134 70 72 101 105 162 36 116 91 193 174 142 39 152 211 220 222 35 89 81 86 66 115 148 114 48 126 166 201 140 40 83 206 168 109 135 35 210 125 155 33 157

RESTAURANTS

PLAATS

De Gouden Molen De Groene Lantaarn De Heer Kocken De Hoefslag De Jonge Dikkert De Karpendonkse Hoeve De Koster De Kromme De Kromme Watergang De Leest De Leuf De Librije De Limonadefabriek De Lindeboom New Style De Lindehof De Lindenhof De Meulen De Moerbei De Molen De Molenmeester De Nederlanden De Oude Raadskelder De Pastory De Saffraan De Schans De Stenen Tafel De Swarte Ruijter De Treeswijkhoeve De Tuinkamer De Vlindertuin De Vrienden van Jacob De Wanne De Watergeus De Zwaan De Zwethheul d’Oude Weeghbrug Droste’s Elkaar Envy Fred Frouckje State Galantijn Grand Restaurant Karel V Hendrickje Stoffels Herberg Onder de Linden Herberg Stadt Stevenswaert Hermitage Het Koetshuis Het Lisser Spijshuis Het Oude Raadhuis Het Savarijn Het Seminar Het Spijshuys Hoeve Kromwijk Hofstede De Blaak Hoog Holten Huson In Geuren en Kleuren

Rossum Zuidwolde Vught Bosch en Duin Amstelveen Eindhoven Beverwijk Dissel Hoofdplaat Vaassen Ubachsberg Zwolle Streefkerk Beek Nuenen Giethoorn Oirschot Warmond Kaatsheuvel Staphorst Vreeland Oldenzaal Cadier en Keer Amersfoort Monfoort Borculo Holten Waalre Ruurlo Zuidlaren Santpoort Ootmarsum Noorden Etten-Leur Schipluiden Wamel Tubbergen Amsterdam Amsterdam Rotterdam Rijperkerk Zutphen Utrecht Hoorn Aduard Stevensweert Ridderkerk Bennekom Lisse Halsteren Nijmegen Zenderen Boornbergum Zoetermeer Tilburg Holten Rotterdam Berg en Dal

179 228 215 73 39 97 65 113 122 208 204 232 200 62 161 102 162 219 128 198 214 164 77 37 153 71 120 216 186 227 187 165 158 100 190 218 203 40 41 181 175 229 207 124 34 200 173 64 136 108 155 226 70 226 203 121 182 65


INDEX RESTAURANTS

PLAATS

inTenz Rijnsaterwoude174 Ivy Rotterdam 183 Jérôme Valkenburg 210 Kaatje bij de Sluis Blokzijl 69 Kasteel Heemstede Houten 127 Katseveer Wilhelminadorp 223 Koriander Drachten 93 Kouwenberg’s Hengelo 118 Kroft Hoorn 124 Kromhout Andelst 58 La Fleurie Oirschot 163 La Mangerie Venlo 211 La Première Anna Paulowna 58 La Provence Driebergen 94 La Rive Amsterdam 50 La Trinité Sluis 195 Lakes Hilversum 119 Landgoed Groenendaal Heemstede 115 Lastage Amsterdam 43 Latour Noordwijk 159 L’Auberge Maastricht 142 Le Garage Amsterdam 44 Le Hollandais Amsterdam 44 Le Marron Malden 151 Le Moulin Castricum 77 Le Restaurant Amsterdam 51 Les Jumeaux Bennebroek 63 Liberty Nijmegen 156 Librije’s Zusje Zwolle 234 Lucas Reusel 172 Lyf’s Beetsterzwaag 62 Maik Oisterwijk 163 Mangerie de Jonge Koekop Leiden 134 Manjefiek Maastricht 143 Manoir Restaurant Inter ScaldesKruiningen 130 Maxime Den Haag 87 Merlet Schoorl 192 Meyers CuliCafe Weesp 221 Mijn Keuken Wouw 224 ML Haarlem 107 Mondriaan Domburg 92 Muller Groningen 106 Niven Rijswijk 176 O Mundo Wageningen 217 Oesterbeurs Yerseke 225 Onder de Linde Noordwijk 160 One Roermond 178 Oud Sluis Sluis 196 Parkheuvel Rotterdam 184 Paul van Waarden Rijswijk 177 Perceel Capelle 80 Plaats 1 Nijmegen 156 Posthoorn Monnickendam154 Promessa Eersel 95 Pure C Cadzand 79 Ratatouille Harderwijk 111 Restaurant-Hotel Savelberg Voorburg 213 Roberto’s Amsterdam 45

RESTAURANTS

PLAATS

Roes Ron Blaauw Ron’s Vis van de Dag Rousseau Salon de Provence Schathoes Verhildersum Scherp Seinpost Sense Serre Sizzles Sofa Soigné Solo Sonoy Spandershoeve ‘t Amsterdammertje ‘t Arsenaal ‘t Brouwerskolkje ‘t Gesprek ‘t Jagertje ‘t Korensant ‘t Nonnetje ‘t Schulten Hues ‘t Soerel t Vlasbloemeken Tante Koosje Terra The French Café Toine Hermsen Cuisinier Tout-à-Fait TOV Twenty2 Valuas VandeMarkt Vanille Vermeer Vinkeles Vis aan de Markt Wolfslaar Wollerich Yamazato Zuid Zeeland

Hulst 126 Amsterdam 52 Ouderkerk 167 Den Haag 87 Breda 74 Leens 133 Middelburg 152 Den Haag 90 Den Bosch 84 Amsterdam 45 Apeldoorn 59 Maastricht 143 Bussum 76 Gorinchem 104 Emmeloord 99 Hilversum 120 Loenen 137 Deventer 91 Overveen 170 Wageningen 218 Langweer 132 Molenrij 153 Harderwijk 112 Zutphen 231 Epe 101 Koewacht 129 Loenen 139 Bloemendaal 68 Amsterdam 46 Maastricht 149 Maastricht 150 Schagen 188 Apeldoorn 59 Venlo 212 Amsterdam 46 Eijsden 95 Amsterdam 54 Amsterdam 55 Scherpenisse 188 Breda 75 Sint-Oedenrode194 Amsterdam 57 Amsterdam 47

321


INDEX HOTELS

Ambassade hotel Grand Hotel Amrâth NH Barbizon Palace Bilderberg Garden Hotel Bliss Hotel Château St. Gerlach

PLAATS

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Breda Valkenburg Crowne Plaza Den Haag Den Haag Hotel Gastronomique De Echoput Hoog Soeren Hotel Landgoed De Holtweijde Lattrop Hotel Villa De Klughte Wijk De l’Europe Amsterdam Amsterdam Hotel De Wereld Wageningen Hotel Des Indes Den Haag Landoged Duin en Kruidberg Santpoort Parkhotel Het Gulpdal Slenaken Het Roode Koper Leuvenum Hilton Amsterdam Amsterdam Hilton Den Haag Den Haag Hotels van Oranje Noordwijk Grand Hotel Huis ter Duin Noordwijk Huize Rustoord Esbeek Intercontinental Amstel Hotel Amsterdam Kaatjes Residence Blokzijl Grand Hotel Karel V Utrecht Kasteel Engelenburg Brummen NH Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam Kruisheren Hotel Maastricht Kurhaus Hotel Den Haag Bilderberg Landgoed Lauswolt Beesterzwaag Librij’s Hotel Zwolle Lute Suites Ouderkerk Marriott hotel Amsterdam Hotel Okura Amsterdam Amsterdam Paleis Hotel Den Haag Suite Hotel Pincoffs Rotterdam Pulitzer Amsterdam Amsterdam Renaissance hotel Amsterdam Hotel Roemer Amsterdam Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk Seven One Seven Amsterdam Sofitel Legend The Grand Amsterdam The College Hotel Amsterdam The Dylan Hotel Amsterdam The Manhattan Hotel Rotterdam

322

ARTIKELS 256 257 258 259 276 300 278 285 286 302 260 301 281 297 298 287 261 279 291 290 284 263 275 299 277 264 289 282 274 303 292 265 273 283 296 272 266 267 293 268 271 269 270 295

Alliance Gastronomique 18 Antinori 10 Bedrijfschap Horeca & Catering 240 BMW Financial Services 246 Châteaux et Résidences Gastronomiques 248 CNV Vakmensen 310 Culibus 252 De Unie 250 Fine Eastern Restaurants 245 FNV Horecabond 24 Jeunes Restaurateurs d’Europe 311 Interview met Julius Jaspers 308 Kenwerk 255 Koninklijke Horeca Nederland 20 Les Patrons Cuisiniers 22 Moët & Chandon 236 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen14 Pensioenfonds Horeca & Catering 312 Relais Restaurants 313 Restaurantgidsen 26 Interview met Robert Kranenborg 242 Schaap & Citroen 304 Selected Indonesian Restaurants 314 Stichting Voorlichting Leerlingen 244 Stichting Vakbekwaamheid & Horeca 316


BMW Financial Services

Leasing Financiering Verzekeringen

HOEVEEL WILT U NOG BIJTELLEN? ALTIJD 0% BIJTELLING BIJ BMW. Na alle discussies omtrent bijtelling, is het goed om te weten dat u bij BMW Financial Services altijd 0% bijtelling heeft. Steeds meer zakelijke rijders kiezen voor BMW Service Lease. Dat is privĂŠ leasen met alle voordelen van Operational Lease. Aantrekkelijke, vaste maandbedragen en vrijwel alle kosten zijn inbegrepen. Met als grootste voordeel: altijd 0% bijtelling. Wie is er beter in staat om uw eisen en wensen te begrijpen dan de lease- en financieringsmaatschappij van het huis? Kijk voor meer informatie over dit unieke product op bmwfinancialservices.nl

BMW FINANCIAL SERVICES de lease- en financieringsmaatschappij van het huis.

BMW maakt rijden geweldig


Abonneer

en profiteer van deze unieke aanbieding! Om een beetje tegenwicht te bieden aan de kookboeken van veelal (buitenlandse) televisiekoks die onze markt overspoelen, hebben wij een aantal jaren geleden het initiatief genomen om onze Belgische Gastronomie te promoten zodat onze eigen veel te bescheiden chefs eens kunnen laten zien wat ze in petto hebben. ‘TOPgastronomie voor thuis’ bevat een selectie van het totale aanbod in de Belgische Gastronomie en dus niet enkel sterrenchefs. Elke chef maakt zijn 3 favoriete recepten van dat moment, prachtig in beeld gebracht en met een duidelijke receptuur erbij. Dat resulteert in een gevarieerd kookboek met recepten voor als u zin heeft om eens een hele dag gezellig in de keuken te staan kokkerellen, maar in het boek staan ook receptjes voor als u het zichzelf eens makkelijk wilt maken en toch iets bijzonders op tafel wilt zetten.

Word abonnee

www.passionholdsimpressions.com Als abonnee van PASSION HI krijgt u GRATIS toegang tot HGC-HANOS België om op persoonlijke titel inkopen te doen voor uw gastronomische bijeenkomsten. • 1 jaar - 45 Euro 5 nummers • 1 jaar - 65 Euro 5 nummers + kookboek ‘TOPgastronomie voor thuis’ • 2 jaar - 90 Euro 10 nummers • 2 jaar - 105 Euro 10 nummers + kookboek ‘TOPgastronomie voor thuis’ • Kookboek ‘TOPgastronomie voor thuis’ - 27,5 Euro • Losse nummers verkrijgbaar aan 10 Euro Aanvragen via herlinda@passionholdsimpressions.com • GEschEnkAbonnEmEnt !! Als gastronoom wilt u natuurlijk ook uw vrienden mee laten genieten. Verras hen met een abonnement en zij worden maar liefst 5 maal per jaar aan jullie gemeenschappelijke gastronomische passie herinnerd. Een stimulans om vaker samen te genieten! tel. +32 (0)476 93 73 02 abonnee@passionholdsimpressions.com www.passionholdsimpressions.com

Het prachtige kookboek

‘TOPgastronomie voor thuis’


EE vEry vEryrolE rolE xxis ismadE madEfor forgg rE rE atnE atnE ss ss . .sincE sincE1971 1971 , ,thE thEEE xplorEr xplorEriiii ha ha ssaccompaniEd accompaniEdEE xpEditions xpEditionsaround aroundthE thEworld. world.it itfE fE aturE aturE ssaa

24 24 -hour -hourhand, hand,which whichis isinvaluablE invaluablEto tospElEologists spElEologistsand andpol pol ar ar EE xplorErs xplorErsaa ssit itallows allowsthEm thEmto todistinguish distinguishday dayfrom fromnight. night.thE thE latEst latEstExplorEr ExplorEriiiifEaturEs fEaturEsaa42 42mm mmcasE casEand andis isthE thEidEal idEalinstrumEnt instrumEnt to tohElp hElptoday’ today’ ssEE xpEditions xpEditionspush pushthE thEboundar boundar iE iE ssEE vEn vEnfur fur thEr. thEr.

the the eexxpl plor orer er iiii

SchaapCitroenMartens_216570_DP_1111.indd SchaapCitroenMartens_216570_DP_1111.indd 1 1

29.11.11 29.11.11 11:10 11:10


01 2

eten, DRinken en slapen in neDeRlanD

Best of Dutch Gastronomy - Restaurants & Hotels 2011-2012

2 11 0 2

Best of Dutch Gastronomy  

Best of Dutch Gastronomy

Best of Dutch Gastronomy  

Best of Dutch Gastronomy

Advertisement