Page 1

S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Kirkegaards Ejendomskontor A/S

Salg & information Kirkegaards Ejendomskontor A/S v/Henrik Kirkegaard Statsaut. ejendomsmæglere MDE Sundvej 9, 8700 Horsens tlf.: 75623838 / Fax: 75623837 Mail: info@kirkegaardbolig.dk

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

FM - Søkjær FM-Søkjær as er resultatet af en fusion mellem byggefirmaerne FM-HUSE og Søkjær Huse. FM-HUSE blev grundlagt i 1972 og har igennem tiden bygget funktionelt indrettede huse. Søkjær Huse har eksisteret siden 1992 og bygget individuelt designede huse, hvor kundens specifikke ønsker og behov har dannet grundlag for husets opbygning. En kombination af begge firmaers ideologier danner i dag fundamentet for FM-Søkjær as. Det er vigtigt for os, at I føler jer trygge, når I vælger at lade os bygge jeres næste bolig. Med mere end 5000 leverede huse, vores mangeårige erfaring og vores faglige kompetence er vi overbevist om, at vi kan løse opgaven tilfredsstillende. Kunden skal have tillid til os og vi skal have tillid til vores kunder - derfor er der ikke brug for byggelån, når man handler hus med FM-Søkjær as. Et hus fra FM-Søkjær as betales først ved indflytning. I skal trives, der hvor I bor og da vi er forskellige, skal der også være mange indretningsmuligheder. Det har vi – med over 100 grundmodeller, som kan tilpasses efter jeres ønsker og behov. Har I selv en ide, tager vi udgangspunkt i denne. Materialevalget er ligeledes individuelt. Vores mangeårige erfaring og faglige kompetence gør, at vi kan give jer en god rådgivning. Der kan hentes inspiration fra vore faste underleverandørers udstillinger. Endvidere tilbyder vi en vifte af inspirationsmuligheder via vort eget showroom samt vores udstillingshuse.

Lyder det spændende? Er du/I blevet fristet? Har du/I spørgsmål? Så kontakt Kirkegaards ejendomskontor og få en uforpligtende snak om netop dine/jeres ønsker og behov. Vores erfaring med vurdering og salg af alle boligtyper, både brugte og nye, rækker helt tilbage til 1976. derfor ved vi hvad det handler om, så vi kan guide dig/jer igennem hele forløbet med den rigtige byggegrund, indretning, tilvalg samt rådgivning af finansiering af din/jeres nye bolig og beregninger på overskud ved salg af din/jeres nuværende bolig.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C l a u s C o r t s e n s g a a r d ” , S u n d v e j 9 , 8 7 0 0 H o r s e n s Claus Cortsensgaard”, Sundvej 9, 8700 Horsens TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Kirkegaards Ejendomskontor Kirkegaards Ejendomskontor blev grundlagt i 1976 af Børge Kirkegaard. Fra begyndelse er der blevet lagt vægt på, at kunderne får en god oplevelse når de handler gennem Kirkegaards Ejendomskontor A/S. Vi påstår at vi er en tand bedre til at sælge boliger, hvilket bliver bekræftet af de mange gensælgere som henvender sig. Alle ansatte hos Kirkegaards ejendomskontor A/S er ærlige, troværdige og omhyggelige hvilket dog ikke ensbetydende med at vi ikke er hurtige. Vi sælger som regel boligerne hurtigere og bedre, og opnår således at både sælger og køber er tilfreds med handlen. •

I 1998 blev der etableret en separat landbrugsafdeling under navnet Aktiv Landbrug som holder til hos Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S. Landbrugsafdelingen tilbyder handel med både produktionsejendomme såvel som lystejendomme og mindre nedlagte ejendomme til hobbybrug.

I 2003 blev J.J. ejendomskontor opkøbt. Firmaet har stået for næsten alle handler i Østbirk området.

I 2004 blev Horsbo Ejendomskontor (Horsens) opkøbt.

I 2008 flyttede forretningen til Kirkegaards Ejendomskontors tidligere hovedkontor Claus Cortsensgaard, så forretningsgrundlagets base igen er skabt.

Forretningerne er nu i stor opbygning med primære tiltag i Horsens som er Henrik Kirkegaards fødeby. Opbygningen er sket med tæt og godt samarbejde med lokale bygmestre og firmaerne, som således har fingeren på pulsen hvad angår nybyggeri. Omkring nybyggeri og byggegrunde samt yderligere oplysninger om hvad firmaet Kirkegaards Ejendomskontor A/S kan tilbyde kan man få et nærmere indblik i ved at "klikke" på www.kirkegaardbolig.dk Kirkegaards Ejendomskontor består af veluddannede medarbejdere og danner fundamentet for virksomheden hvor det er kunden der er det afgørende. "Vi lever af tilfredse kunder" udtaler statsaut. Ejendomsmægler og indehaver Henrik Kirkegaard. Vi glæder os til at møde jer! Med venlig hilsen

Henrik Kirkegaard

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Processen ved køb af FM-Søkjær hus Beskrivelse Som bygherre kan det ofte virke som en lang og uoverskuelig proces. Vi har nedenstående skitseret forløbet, så I hurtigt kan danne jer et overblik over processen. •

Kontakt ejendomsmægler for fremvisning af udstillings villa på tlf.: 75 62 38 38

FM-Søkjær modtager en kort beskrivelse fra bygherre om det ønskede byggeri

Tilbud udregnes

Møde mellem bygherre og FM-Søkjær, hvor bygherres ønsker og behov fastlægges

Revideret tilbud udarbejdes af FM-Søkjær

Accept af tilbud og udarbejdelse af kontrakt

Tegningsmateriale udarbejdes og godkendes

Indhentning af byggetilladelse

Byggeriet sættes i gang og FM-Søkjær står som projektleder, dvs. vi står for koordineringen mellem bygherre, myndigheder, leverandører og håndværkere.

Kunden udvælger: •

Hårde hvidevarer hos Egebjerg EL eller Rokkedal EL

Inventar til køkken, bryggers, bad og værelser hos HTH i Tilst

Fliser/klinker hos STARK i Horsens

Tæpper hos Horsens Tæppetorv

Når inventaret er valgt, klarer vi resten for jer...

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

FM – Søkjærs samarbejdspartere Et byggeri involverer mange forskellige parter - derfor har vi hos FMSøkjær altid haft den holdning, at det bedste resultat opnås med faste og stabile samarbejdspartnere. På denne side har I mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med vore leverandører og på den måde opnå et bedre kendskab til alle byggeriets aspekter. Ligeledes vil I her kunne finde inspiration til jeres drømmebolig. ADVOKATERNE I SUNDHUSET - RET&RÅD ALM. BRAND AT BILER A/S EGERNSUND TEGL THEMA VINDUER FRANCK GEOTEKNIK A/S GARDIN NYT HORSENS TÆPPETORV HTH KØKKENFORUM IBF BETONVARER ISOVER A/S LAND & PLAN A/S MØLLGAARD VVS CENTER NYKREDIT QURIOS STARK SWEDOOR - KILSGAARS SYDBANK HORSENS XELLA

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

FM-Søkjærs materiale – og konstruktionsbeskrivelse Diverse ydelser, honorarer mm:

I prisen er indregnet arkitekthonorar, myndighedstegninger samt ansøgning om byggetilladelse, ekskl. gebyr og særlige krav fra myndighederne.

Jordarbejde og fundering:

Der udgraves for normal plan grund med max 20 cm. muld. Fundamentet støbes til fast bund, min. 90 cm. under terræn. Afsluttes med 1 række 190x350 mm lecaterm – blokke, indtil 20 cm over terræn. planering/havearbejde er ikke indregnet i entreprisen og udføres ikke af FM-Søkjær.

Murværk:

Fuldbrændte blødstrøgne sten i 1. klasses kvalitet, opmuret med fyldte fuger og færdigt udkrads. 150 mm isolering. Til bagmur anvendes 10 cm armerede porebetonelementer. Svindrevner i sokkelpuds kan forekomme. Gavle er udført i trykimprægneret træ. Udvendige sålbænke som rulleskift.

Tag:

25 grader præfabrikerede gitterspær. Godkendt undertag samt trykimprægneret lister og godkendte lægter af typen T1IBF betontagsten dobbelt-s i teglrød. Stern i 32x200 mm høvlede trykimprægnerede brædder. Tagrender og nedløb i kvalitets plast.

Lofter:

Der opsættes ludbehandlede fyrretræslofter samt ludbehandlede skyggelister, dampspærre og 290 mm isolering. Der opsættes isoleret loftslem i carport.

Gulve:

Afrettes med sand herpå 220 mm polystyren samt 8 10 cm beton. 50 mm polystyren (i alt 270 mm polystyren). Beton/afretning 6 – 8cm.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

FM-Søkjærs materiale – og konstruktionsbeskrivelse

Vinduer, døre mm. :

Udvendige døre og vinduer udføres i fabriksfremstillede færdigmalede fyrretræselementer DVC godkendt. Vinduerne er topstyrede et – grebs betjente med ventilattionsstilling og ventiler efter gældende regler samt isat 2 lags lavenergiruder. Vindueskarme er Jura Gelb (marmor) i badeværelse anvendes gulvklinker som vindueskarme. Indvendige hvide glatte døre med stålgreb monteres uden dørstop. Der monteres dørtrin ind til alle værelser samt stue. Fodlister og gerichter i fyr males 2 gange i farven knækket hvid.

Skabsinventar:

Der opstilles skabe i køkken, bad, bryggers og garderobe. Indenfor det afsatte beløb kan der frit vælges hos vores leverandør.

Bryggers:

Der monteres klinker på gulv samt sokkelklinke. Elastisk gummifuge mellem gulv og væg. Der opsættes glasvæv på vægge.

Bad:

Der monteres klinker på gulv samt sokkelklinke. Elastisk gummifuge mellem gulv og væg. Der opsættes glasvæv på vægge. Fliser på vægge i bruseniche. Der monteres fast spejl (80x80 cm) over håndvask.

Elinstallation:

Der udføres skjulte installationer og opsættes stikkontakter efter gældende normer. Der monteres stik til vaskemaskine i bryggers samt 1 udvendig stik. Der monteres 1 telefonstik og 1 antennestik samt der opsættes 1 stk. røgalarm.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Total kr. 1.484.045,- inkl. Moms OBS: Priser fra 01-01-2009

FMS 142/47 Alt dette får du: • 142 m2 bolig og 47 m2 integreret carport. • • • • • • • • • • •

2 afvalmede gavle Knæk, 45 gr. Skrå loft i køkken/alrum Sorte tagsten Tagrender i aluzink Valgfri mursten (Prisgruppe 1) Hvide fyrretræsvinduer Murede vindueskarme i hele huset Gulvvarme i hele huset med trådløs styring Klinker i køkken/alrum Trægulv i stuen Afsat til ekstra køb af inventar

• • • • •

• •

• •

Entrepriseforsikring uden selvrisiko Byggeaffald fjernes af bygmester Jordbundsundersøgelse inkl. miljøprøver Afsat til ekstra sokkel (kr. 40.000,-) Stikledninger til vand, kloak (regn- og spildevand), fællesantenne, el og telefon Lovpligtig byggeskadeforsikring Byggepladsomkostninger (køreplader, bygningsafsætning og stabilgrus i indkørslen) Fjernvarmeunit (evt. betaling af stikledning og bidrag er ekskl.) Der er afsat kr. 72.500,- til HTH inventar

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Total kr. 1.492.195,- inkl. Moms OBS: Priser fra 01-01-2009

FMS 144/33 Alt dette får du: •

144 m2 bolig og 33 m2 integreret carport.

• • • • • • • • •

3 afvalmede gavle Vinkel, 90 gr. Skrå loft i køkken/alrum Lille glasknast i køkken Sorte tagsten Tagrender i aluzink Valgfri mursten (Prisgruppe 1) Hvide fyrretræsvinduer Murede vindueskarme i hele huset Gulvvarme i hele huset med trådløs styring Klinker i køkken/alrum Trægulv i stuen Afsat til ekstra køb af inventar

• • •

• • • • •

• •

• •

• •

Entrepriseforsikring uden selvrisiko Byggeaffald fjernes af bygmester Jordbundsundersøgelse inkl. miljøprøver Afsat til ekstra sokkel (kr. 40.000,-) Stikledninger til vand, kloak (regn- og spildevand), fællesantenne, el og telefon Lovpligtig byggeskadeforsikring Byggepladsomkostninger (køreplader, bygningsafsætning og stabilgrus i indkørslen) Fjernvarmeunit (evt. betaling af stikledning og bidrag er ekskl.) Der er afsat kr. 72.500,- til HTH inventar og kr. 19.000,- til hvidevarer. *Kr. 40.000,- til ekstra køb samt kr. 200,- pr. m2 til køb af klinker.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Total kr. 1.492.195,- inkl. Moms OBS: Priser fra 01-01-2009

FMS 152/47/6,5 Alt dette får du: 152 m2 bolig, 47 m2 integreret carport, 6,5 m2 overdækket terrasse. • • • • • • • • • • • •

2 afvalmede gavle Knæk, 45 gr. Skrå loft i køkken/alrum Lille glasknast i køkken Sorte tagsten Tagrender i aluzink Valgfri mursten (Prisgruppe 1) Hvide fyrretræsvinduer Murede vindueskarme i hele huset Gulvvarme i hele huset med trådløs styring Klinker i køkken/alrum Trægulv i stuen Afsat til ekstra køb af inventar*

• • • • •

• •

• •

• •

Entrepriseforsikring uden selvrisiko Byggeaffald fjernes af bygmester Jordbundsundersøgelse inkl. miljøprøver Afsat til ekstra sokkel (kr. 40.000,-) Stikledninger til vand, kloak (regn- og spildevand), fællesantenne, el og telefon Lovpligtig byggeskadeforsikring Byggepladsomkostninger (køreplader, bygningsafsætning og stabilgrus i indkørslen) Fjernvarmeunit (evt. betaling af stikledning og bidrag er ekskl.) Der er afsat kr. 72.500,- til HTH inventar og kr. 19.000,- til hvidevarer. *Kr. 40.000,- til ekstra køb samt kr. 200,- pr. m2 til køb af klinker.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Alternative plantegninger

Hus 127/31

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 172/68/15

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 171/52/12

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 155/33

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 177/48

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 190/63

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 174/47

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Hus 158/51

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen!

www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Inspiration – udvendig Her finder I inspiration til husets ydre ramme. I forbindelse med byggemøder hos FM-Søkjær as vælges de udvendige materialer, dvs. mursten, vinduer, etc. Vi har hos FM-Søkjær as et showroom, hvor det vil være muligt at få inspiration samt vejledning af FM-Søkjær as.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Inspiration – Køkken Her finder I inspiration til køkkenet. Inventar til køkken udvælges hos HTH Køkkenforum i Tilst. Butikken har en 2000 kvm. stor udstilling, hvoraf 1500 kvm. er køkkener. Mange af vore købere vælger en glasknast i køkkenet, da dette giver mere plads samt et bedre lysindfald.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen!

www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Inspiration – Stue Her finder I inspiration til et hyggeligt stuemiljø. Vi ligger meget vægt på, at stuen er et lyst og imødekommende rum. Derfor har vi som udgangspunkt et stort vinduesparti, som giver et utrolig godt lysindfald i rummet. I stuen er der en række tilvalgsmuligheder. Bl.a. kan der vælges loft til kip, hvilket giver et mere åbent rum.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


S Saallgg hhooss K Kiirrkkeeg gaaaarrd dE Ejjeen nd do om msskko on ntto orr A A//S S ””C Cllaauuss C Coorrttsseennssggaaaarrdd””,, S Suunnddvveejj 99,, 88770000 H Hoorrsseennss TTllff:: 7755 6622 3388 3388

Inspiration – Badeværelse Her finder I inspiration til badeværelset. Inventaret vælges hos HTH Køkkenforum i Tilst. Butikken har en 2000 kvm. stor udstilling, hvoraf 500 kvm. er badeværelser. Fliserne udvælges hos STARK i Horsens.

Kirkegaards Ejendomskontor A/S - byder dig velkommen! www.kirkegaardbolig.dk


ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Fm-søkjær  

Katalog for fm søkjær