Page 1

1

STOOM CURSUS S.T.E.A.M. ? GLUON.BE platform for art, science and technology


INHOUD

2

1. Inleiding: Gluon en STEAM 2. Pop-up demonstratie 3. Steam Cursus (binnenschools) a. Exploreer b. Onderzoek c. Ontdek! 4. Steam Labs (buitenschools) 5. Contact


3

Beste directeur, docent, Gluon is een Brussels platform voor kunst, wetenschappen en technologie. Vanuit onze artistieke basiswerking ontwikkelden wij een STEAM cursus die op uw school georganiseerd kan worden voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. We leven in een wereld waarin het evenwicht tussen menselijke en natuurlijke systemen in onevenwicht dreigt te raken en staan voor grote mondiale (en daaraan verbonden) lokale uitdagingen. Dit vraagt om het vermogen om problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Met de STEAM activiteiten ondersteunt Gluon leerlingen in hun ontwikkeling tot veelzijdige volwassenen met een open en kritische blik op hun omgeving. Voor Gluon zijn zij ontdekkingsreizigers die moeten navigeren in een dynamische en digitaliserende wereld. Graag versterken wij hun zelfvertrouwen, het vermogen om obstakels te overwinnen en de zin voor eigen initiatief. In deze folder is informatie te vinden over drie educatieve programma’s die Gluon aanbiedt. U kan een gratis pop-up demonstratie aanvragen waarbij jongeren STEAM activiteiten ontdekken. Ook kan u in het kader van de projectdagen een driedelige workshop boeken die plaatsvindt op uw school. Daarnaast wordt informatie gegeven over de buitenschoolse STEAM kampen waarvoor leerlingen zich individueel kunnen inschrijven en die plaatsvinden in vakantieperiodes. Gluon helpt u graag om STEAM educatie in uw onderwijs te integreren. We brengen de nodige tools mee naar de school en zorgen voor goede begeleiding die uw leerlingen kan enthousiasmeren. Bij dit alles werken wij graag samen met leerkrachten die zich interesseren voor cultuur, wetenschap en technologie. Wij danken u voor het lezen van deze brochure en hopen in de toekomst een mooie samenwerking te kunnen aangaan. Christophe de Jaeger, Directeur Gluon Fleur Wirtz, Projectleider Educatie Gluon


4

POP-UP DEMONSTRATIE

Wat? Open pop-up demonstratie Waar? Kan in de klas, op de speelplaats, tijdens een studiemoment, pauze, … Wanneer? Tijdens het schooljaar Prijs? Gratis

Een juweel dat verkleurt in interactie met de omgeving, een gps die je naar de stilste plaatsjes in de stad brengt, een toestel dat de schade in het wegdek detecteert, of een lamp die reageert op de hoeveelheid licht en op stemmen. Mooi, maar weten de leerlingen hoe het werkt? Hebben ze zelf ook toffe ideeën, maar weten ze nog niet hoe ze te realiseren? Wij geven tijdens deze interactieve presentatie uitleg over onze programma’s aan de hand van concrete projecten en beantwoorden de vragen van leerlingen. Alle ontdekkingsreizen beginnen met nieuwsgierigheid en die willen we prikkelen door abstracte onderwerpen tastbaar te maken en de leefwereld van de jongeren als uitgangspunt te nemen. Op een leuke en laagdrempelige manier komen de jongeren in contact met de nieuwste maakinstrumenten zoals Arduino, 3Dprinten en lasercutten. We willen aantonen dat iedereen kan leren om met deze technieken aan de slag te gaan. Deze ‘popup demonstratie’ is geschikt voor pauze-momenten, of kan plaatsvinden tijdens de les.


5

INLEIDING


6

STEAM CURSUS (BINNENSCHOOLS)

De ontdekkingsreis gaat verder en levert diepgaandere kennis op over enkele van de technologieën waarmee leerlingen tijdens de pop-up demonstratie hebben kennis gemaakt. Dit programma bestaat uit drie workshops van zo’n drie uur, die leiden tot een ontwerp van een eigen project.

die deze technologieën bieden. De jongeren leren bijvoorbeeld sensoren koppelen aan een Arduino-platform en leren de basis van de codeertaal C++. Deze workshop vindt plaats onder leiding van een technisch begeleider van Gluon.

Workshop 1: exploreer

Tijdens een stadswandeling onder begeleiding van Gluon medewerkers en de docent voeren leerlingen met een Arduino platform en verschillende sensoren metingen uit die de vervuiling in kaart brengen: licht, water, CO2, fijnstof, geluid, et cetera. Tijdens deze workshop verzamelen de deelnemers niet alleen eigen data, maar leren ze deze ook

Tijdens deze workshop laat het team van Gluon de leerlingen kennismaken met Arduino, sensoren en coding. Aan de hand van voorbeeldprojecten en oefeningen worden korte opdrachten uitgevoerd, zodat de deelnemers aan het einde van deze sessie een goed idee hebben van de mogelijkheden

Workshop 2: onderzoek


7

STEAM CURSUS

Wat? Pakket van 3 workshops (elk circa 3 uur). Waar? In de klas, centrum van Brussel,... (zie tekst) Wanneer? Tijdens het schooljaar Prijs? Hele pakket: 750 euro (max. 30 leerlingen)

kritisch interpreteren context plaatsen.

en

in

Workshop 3: ontdek! Op basis van de ervaringen tijdens de voorgaande sessie wordt in de klas een discussie gevoerd over de rol van technologie in het benaderen van grootstedelijke vraagstukken. Leerlingen worden bovendien uitgedaagd om in kleine groepjes een concept te bedenken voor een technologische toepassing die de stad beter maakt of een artistieke interventie die ons kritisch over een probleem doet nadenken.


8

STEAM LABS (BUITENSCHOOLS)

De buitenschoolse STEAM labs zijn het moment dat het stuurmanschap van de ontdekkingsreizigers op de proef wordt gesteld. Nu wordt het menens! Eerder opgedane kennis brengen de deelnemers hier in de praktijk. Het programma ontwikkelt de creativiteit, het eigen initiatief en doorzettingsvermogen. Tijdens de eerste dag van het lab oriënteren de jongeren zich onder begeleiding van een socioloog en een social designer op hun leefomgeving. Dit moedigt hen aan om hun projectvoorstellen opnieuw kritisch te bekijken in de Brusselse context. Hoe kan technologie bijdragen aan een duurzame stad? Wat zouden de effecten zijn wanneer hun applicatie op grote schaal wordt ingezet? Deze fase prikkelt de verbeelding en daagt de leerlingen uit om na te denken over een slimme inzet van nieuwe

technologieën. Vervolgens gaan de jongeren aan de slag in het fablab van de Erasmushogeschool Brussel. Ze leren hands-on over de technologieën en apparatuur die daar aanwezig zijn, zoals de 3D printer, lasercutter en Arduino. Daarmee gaan ze aan het werk om hun eigen plannen handen en voeten te geven. Gedurende vijf dagen ontdekken, zoeken, zwoegen en verbeteren ze, om aan het einde van de week in BOZAR prachtige resultaten te kunnen tonen aan een publiek dat bestaat uit familie, vrienden, leraren, beleidsmakers, jeugdverenigingen en anderszins geïnteresseerden. De projecten worden vervolgens een maand lang tentoongesteld op deze plek, als souvenir aan en bewijs van de reis die de leerlingen hebben afgelegd!


INFO VOOR LEERLINGEN

Wat? Gluon STEAM Labs Waar? BOZAR, Brussels Fablab & Muntpunt Wanneer? Paas- & Zomervakanties (data zie website) Prijs? Hele week: €150 pp. (materialen en Fablab inbegrepen. Sociale korting mogelijk) Meer info of inschrijven? www.gluon.be of ilse@gluon.be


10


11


vzw GLUON

12

Rue Delaunoy 58 box 6 1080 Brussels, Belgium www.gluon.be Directeur Christophe De Jaeger E. christophe@gluon.be

Projectleider Educatie Fleur Wirtz E. fleur@gluon.be Projectcoรถrdinator Educatie Ilse Raps E. ilse@gluon.be

GLUON.BE platform for art, science and technology

Stoom cursus STEAM  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you