Page 1

GLUON S.T.E.A.M. LABS Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics - Labs voor jongeren van 14 tot 18 jaar


GLUON Gluon is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk in Brussel. Voor de realisatie van haar programma steunt Gluon op een uitgebreid netwerk van individuele en institutionele partners in de wereld van cultuur, onderzoek, onderwijs en industrie. Sinds de start van haar werking wil Gluon het bewustzijn over globale uitdagingen aanwakkeren. Gluon gelooft dat vele van deze uitdagingen, sociaal, politiek of ecologisch, opgelost worden door interdisciplinaire samenwerking en een innovatief gebruik van nieuwe technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Gluon draagt hiertoe bij door het stimuleren van samenwerkingen en dialoog tussen

kunstenaars, onderzoekers en actieve burgers. Dit voor de realisatie van artistieke projecten die de uitdagingen van onze tijd bespreekbaar maken en het publiek bewustzijn erover verhogen. Onrechtstreeks leiden deze samenwerkingen tot innovatie in andere sectoren. Vanuit deze artistieke basiswerking ontwikkelde Gluon ook een educatieve pijler. Dit voor de realisatie van STEAM kampen (Science, Technology, engineering, arts and Mathematics) voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Deze kampen verhogen de creativiteit en kritische blik van de deelnemers en leidt jongeren via de cultuur toe naar de exacte wetenschappen.

WAT ZIJN GLUON S.T.E.A.M. LABS Gluon Labs zijn buitenschoolse S.T.E.A.M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) activiteiten voor ondernemende meisjes en jongens. In samenwerking met kunstenaars, onderzoekers, ondernemers en diverse experts ontwikkelt Gluon gedurende 1 week technologische workshops, verrassende evenementen, inspirerende ontmoetingen en een afsluitende tentoonstelling op maat van jongeren rond een breed thema. Deze labs zijn complementair aan het buitenschools programma en belangrijk omdat voor de aanpak van de hedendaagse uitdagingen een interdisciplinaire aanpak van wetenschap, technologie, engineering, kunst en design en wiskunde noodzakelijk is. Bovendien verwerven wij in onze labs een creatieve en kritische component die aan de basis ligt voor innovatieve en ecologisch verantwoorde oplossingen. Voor oplossingen van maatschappelijke uitdagingen zoals

energievoorziening, mobiliteit en logistiek, vleesproductie en mestoverschotten... hebben wij een generatie nodig die creatief, kritisch en probleemoplossend kan dromen, denken, doen en beslissen. In de Gluon Labs staan technologische, wetenschappelijke en artistieke ervaringen centraal. Onze aanpak past perfect binnen de STEAM visie waarbij wetenschap en kunst samenkomen in technologie. De nieuwste technologische snufjes worden uitgevonden, soms vanuit kunst en design, soms gebaseerd op een nieuwe wetenschappelijke ontdekking. Zowel kunstenaars als wetenschappers willen met de laatste nieuwe technische toepassingen werken en testen er graag de grenzen van uit. In dat onderzoeks- en ontwerpproces komen esthetische, functionele en wetenschappelijke vragen & oplossingen samen. Dit scheppingsproces willen we tijdens onze Gluon Labs creĂŤren.


GLUON WINTER LAB 17_OPEN CALL

Ben je tussen 14 en 18 jaar oud? Zoek je graag naar oplossingen voor ecologische uitdagingen van onze grootstad? Experimenteer je graag met de nieuwste technologie en ben je een geboren activist die met andere doeners en denkers wil meewerken aan een duurzame toekomst? Dan zijn de eco-squads iets voor jou! Tijdens de paasvakantie doorkruisen jullie met doorwinterde kunstenaars, wetenschappers en technologen de stad. Met drones, digitale camera’s en Arduino sensoren meten we de ecologische problemen van de stad: geluidsoverlast, licht- lucht- en water- vervuiling,... niets ontsnapt aan de kritische blik van de eco-squads. Vervolgens trekken we naar het Fablab Brussels, waar jullie samen met technologen deze data verwerken in draagbare objecten, interactieve websites of futuristische meetapparaten! Een juweel dat verkleurt naargelang de hoeveelheid CO2 in de lucht of een toestel dat mensen op het geschikte moment naar de stilste plekjes in de stad leidt? Het zijn maar enkele voorbeelden...elk van jullie bedenkt en ontwerpt een eigen tool om het leven in onze stad te verbeteren. Deze prototypes demonstreren jullie tijdens een heuse mini MakerFAIR aan vrienden, ouders en beleidsmakers. Wie weet... misschien staat er iemand klaar die jouw idee op de markt wil brengen! Het Gluon Winter Lab vindt plaats vanaf zondag 9 april t.e.m. zaterdag 15 april 2017. Het inschrijvingsgeld bedraagt ₏ 150 (materialen en Fablab inbegrepen. Ook krijg je jouw zelfgemaakt prototype mee naar huis!). Er is geen specifieke voorkennis vereist. Inschrijven kan door te mailen naar ilse@gluon.be.


DAGPROGRAMMA (voorlopige versie)


GLUON WINTER LAB 17_OPEN CALL

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu reeds in voor het volgende Gluon Winter Lab dat doorgaat van 09/04/17 tot 15/04/17 !

VOORINSCHRIJVING GLUON WINTER LAB 2017 (09/04 - 15/04/17) NAAM: ………………………………………………………………................................................................... VOORNAAM: ………………………………………………………................................................................... GEBOORTEDATUM: ………………………………………………................................................................ GESLACHT: M / V ADRES: ……………………………………………………………….................................................................. …………………………………………………………………………..................................................................... CONTACTGEGEVENS: (telefoonnummer)………….……………....................................................... en/of CONTACTGEGEVENS ouders: ………………….………….......................................................... E-MAILADRES: ………………………………………….…………................................................................. Waarom wil je graag meedoen aan het Gluon Winter Lab? (Geef aan wat je graag doet: fotograferen, in het Fablab dingen maken, mensen interviewen op straat, programmeren, een expo in elkaar steken,…) ………………………………………………………………………....................................................................... ………………………………………………………………………....................................................................... ………………………………………………………………………....................................................................... Via welk kanaal hoorde je van het ‘Gluon Winter Lab’? ………………………………………………………………………....................................................................... Bedankt en we kijken er naar uit je te ontmoeten! -

Het Gluon Team

(Stuur dit ingevuld formulier per post naar Rue Delaunoystraat 58, 1080 Brussel of per mail naar ilse@ gluon.be).


GLUON SUMMER LAB 2016 TENTOONSTELLING > Manmeet Singh, 15 jaar Sound Sculptures Manmeet is geïnteresseerd in geluid, hij wil nagaan wat het verschil is tussen natuur en stad. Wanneer hij rondwandelt in de stad luistert hij naar de vele geluiden. De vele geluiden in het drukke centrum van de stad, worden vaak afgewisseld met plotse stiltes, wanneer je in een park terecht komt. Tijdens het Lab zocht Manmeet een manier om deze verschillende geluiden visueel te maken. Hij maakte opnames van natuur, auto’s, wind,… en vormde deze digitaal om tot sound waves. Deze sound waves zijn het beginpunt van de sound sculptures. Deze sculpturen, gemaakt aan de hand van de lasercutter, verwijzen visueel meteen ook naar stadslandschappen en natuur. Het eindresultaat zou bijvoorbeeld het nieuwe ontwerp kunnen zijn voor een cityscape van de stad?

Louis-James Pouleur, 13 jaar < Tap Reader De Tap Reader is ontworpen als een interactieve gepersonaliseerde stappen teller. Verschillende kleuren (van groen, naar paars, naar blauw, naar rood) meten jouw snelheid. Door het open systeem kan elke gebruiker verschillende kleuren een verschillende betekenis geven. Zo zet de Tap Reader mensen aan om op een leuke ecologische manier wat vaker de auto te laten staan en het op een stappen en lopen te zetten.

> Felix Huyghe, 14 jaar > Stijn Beckers, 14 jaar Transport Research Tool Felix en Stijn ontwierpen de Transport Research Tool. Dit apparaat wordt bevestigd aan je fiets en detecteert de putten in het wegdek. Elke keer als je met jouw fiets in een put rijdt, zal er een waarschuwingslamp branden. Zo worden de andere fietsers in de stad ook verwittigd van dit gevaar. Via een gps-systeem kunnen de fietsroutes opslaan en gedeeld worden. Deze slimme tool kan een mapping maken van de slechte staat van onze fietswegen en beleidsmakers bewust maken dat er dringend herstellingswerken uitgevoerd moeten worden.


Jonas Van Hees, 14 jaar < Smart Stand Jonas vertrok met zijn project de Smart Stand vanuit zijn leefwereld en die van zijn leeftijdgenoten. Hoeveel tijd gaat voorbij wanneer we gamen? De Smart Stand is een ecologisch oplaadsysteem voor de WiiU. Het oplaadstation detecteert wanneer de gamepad uit het systeem gehaald wordt. Eenmaal verwijdert schakelt de gamepad aan. Als de gamepad er terug in gelegd wordt, vraagt de display of je de gamepad aan of uit wil zetten. Jonas wil hiermee energieverspilling tegengaan. De buzzer van de Smart Stand waarschuwt zodra je meer dan 30 minuten speelt. Op de display verschijnt het energieverbruik, samen met een ecologische boodschap.

> Louis Vanderdonckt, 14 jaar > Corneel van Moll, 17 jaar Athletic Precision 1.0 De Athletic Precision 1.0 is een draagbare atletiekpiste. Een slimme chronometer, speciaal ontworpen voor de single lopers van de stad, meet met behulp van een IR sensor je ronde of sprint-tijd tot op een honderdste van een seconde. Wanneer je de AP1.0 opstelt meet die tevens de luchtkwaliteit, zo weet je overal ter wereld of het veilig is alvorens je begint aan je training. Als draagbare unit biedt de AP1.0 alle lopers ter wereld de mogelijkheid om in gezonde omstandigheden te sporten.

Elias Everaerdt, 14 jaar < Geurbox Wanneer Elias door de stad loopt, wordt hij getriggerd door de verschillende soorten geuren die hem overvallen. Deze geuren vangt hij in een soort van geurbox. Zou het niet leuk zijn om de geuren van de stad thuis in je woonkamer te kunnen zetten? Elias ontwierp verschillende semi-transparante plexi geurboxen en een machine die door een ventilator de geuren verspreidt. Wat met de slechte geuren? Wel, die bieden een subtiele kritiek op de vervuilende uitlaatgassen en stinkende afval op de straten.


GLUON Christophe De Jaeger, Artistiek Directeur Gluon Ramona Van Gansbeke, Projectleider Art & Research Fleur Wirtz, Projectleider Educatie Ilse Raps, Projectcoördinator Wim Van Broeck, Projectcoördinator Educatie Pieter Coussement, Technisch adviseur Hilde Geets, Administratie Contact info@gluon.be — www.gluon.be

Gluon STEAM Labs_informatiebrochure  

Het volgende Winter Lab vindt plaats van 9 tot en met 15 april 2017. Schrijf je nu in!

Gluon STEAM Labs_informatiebrochure  

Het volgende Winter Lab vindt plaats van 9 tot en met 15 april 2017. Schrijf je nu in!

Advertisement