Page 1

En föreläsning av och med Federico Leal

Pedagogisk kunskap om ADHD – Eskilstuna den 9/5 kl. 18.00- 20.30, ABF Sörmland, Fristadstorget

Federico Leal fick diagnosen ADHD vid 30 års ålder efter ett liv kantat av svårigheter. Han är utbildad samhälls- och beteendevetare och har skrivit en magisteruppsats i pedagogik om sig själv och ADHD. Uppsatsen finns att köpa som bok. Under föreläsningen erbjuder Federico er en spännande och inspirerande resa, som pendlar mellan humor och allvar, i sin värld av ADHD varvat med aktuell forskning. För mer info, besök www.adhd-ricoschett.se. Delar ur föreläsningen:  Sammanfattning av problemområdet  Teoretiska referensramar som stöd  En fallbeskrivning  Metoder och hjälpmedel  Ekonomiska konsekvenser  Avslutande diskussion/frågestund

Utvärdering – Av flera hundra insamlade utvärderingslappar förmedlas en entydig bild. 99,3% menar att de "Absolut" kan rekommendera andra att lyssna på Federico. Publikens röst – ”Väl upplagt. Korta, tydliga beskrivningar av en ”bred” problematik. Du är lätt att lyssna på, ger många bra och konkreta exempel. Självupplevt och trovärdigt. Tack!”

Pris 125 kr i entréavgift (OBS! endast kontanter) Anmälan görs till, Paula Candolf, attentioneskilstuna@live.se

Fredrico Real  

föreläsning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you