Page 1

Bu Zamanda Nasıl İlim Öğrenilir? Kıymetli Şeyh Abdulaziz b. Merzuk el-Tarifi

Sunucu: Bu zamanda nasıl ilim talep edilir, özelliklede gençler, bu soru çokça sorulmaktadır hatta şuanda twitterımda soruların bir çoğu bu yönde geliyor. Maşallah sizde muhaddis ve hafızsınız. Birçok hadis ezberinizdedir. İlme hırslı olan bir genç bu zamanda şeri -İslami- ilimleri nasıl öğrenir? Şeyh: Bunun iki yönü vardır. Birincisi fehm – ince anlama- yönüdür. İkincisi ise hıfz etme – ezberleme yönüdür. Bu iki yön birbirinden hiçbir şekilde ayrılamaz. Biri diğerinden ayrıldığı zaman, ilim talebesinde eksiklik meydana gelir. İnsan fehmetmeksizin ezberlediğinde, denge fehmetme yönünde bozulur. Eğer insan ezberlemeden hıfz ederse, bilgiler zamanla unutulur ve onlara ihtiyaç duymaya başlar. Bundan dolayı şöyle deriz: Hıfz yönü mühimdir. Fakat kim fehmetmeden ezberlerse, bu onu aldanmaya sevk eder. Herkimde ezbersiz fehmederse, buda onu eksikliğe sevk eder. Bunun için insan, şeri veya şeri olmayan bütün ilimlerde bu iki yön arasında dengeyi iyi kurmalıdır. Şeri ilimlerde öğrencinin öncelikle kitap ve sünnetten ezber yapması ve ilim ehli kurallarına bakması zorunludur. Sonra kendisini araştırma, okuma, tahkik etme ve muttali olma yönünde ilerletmelidir. Ehli ilimin dizinin dibine oturarak, ilmin tamamını âlimin ona vermesini isteyen kimseye gelince, bunun tamamı hatadır ve bir vehimdir. Bu sebeple, ilim talebesi incelme, araştırma, tetkik etme, bilgi toplama ve sabır melekesini oluşturmak zorundadır ve daha geniş bilgi için ihtilafların zikredilmiş olduğu kitaplara bakmalıdır. Bununla birlikte, sadık niyetle Yüce Allah’a karşı doğru ve ihlaslı olmasını tavsiye ederim. Bununla –sadık niyet- Allaha ibadet edersin ki bu insanın ayaklarını sabit kılan en büyük şeylerdendir. Bu Yüce Allahın, kendisine ibadet eden nebilerini ve onlara tabi olan sadıkları vasıflamış olduğu şeydir.


Sunucu: Alimlerle ilişki içinde olma veya olmama mevzusu, bu zorunlu olan şeylerden midir? Şeyh: İlmin kendisi -nesilden nesile aktarılan bir- mirastır. Nitekim bir kitap miras olarak bırakılır ve sonra bundan başka nüshalar çoğaltılır. Aynı şekilde insanların olduğu ilimde büyük bir oranda aktarılarak elde edilmiştir. Bir alimle karşılaştığın zaman, ilmin bütün her şeyi ondan almayı dilemezsin. Sadece edebi, altmış yada yetmiş yaşlarına varmış olmasına itibar ederek uslubunu ve terbiye gibi sırf ilmin kendisi olmayan şeyleri, ilim tahsili gibi yüce bir gayeye ek olarak, almayı dilersin.

İlim talebinde yöntem tarifi