Page 1

Faculteit der Geesteswetenschappen

Publieksprogramma najaar 2013


Colofon Adres

02

Illustere School Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam telefoon: 020 - 525 4594 Bungehuis, kamer 1.02 illustereschool-fgw@uva.nl www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten

Uitgave: juni 2013 Universiteit van Amsterdam Ontwerp en opmaak: Schokker Media Design, Oosterbeek Drukkerij: Grafiplan, Grootebroek Samenstelling programma en eindredactie: Annemieke van Manen en Rixt Polder Redactieraad: Dr. Patricia Lulof Drs. Hotze Mulder Dr. Thomas Poell Dr. Arno Witte Dit product is gedrukt op Go Silk (gerecycled, chloorvrij papier). Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niet alle rechthebbenden op de gebruikte afbeeldingen konden worden achterhaald. Eventuele belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met de Illustere School.

Afbeeldingen: Foto’s omslag (Het IJ gezien vanaf de achterzijde van het Centraal Station), p.2, 4, 10/11 (Het Bungehuis, Spuistraat 210), p.3 (Oude Turfmarkt), p.12/13 (SPUI25), p.14/15 (Centrale hal Kunsthistorisch Instituut, Herengracht 286): Eduard Lampe. Afbeelding p.5: Het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg volgens de bepalingen van het Wener Congres, uitgave François Bohn, Haarlem, 1816. Uit de Atlas der Neederlanden. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Afbeelding p.6: Centsprenten (tussen 1870-1894), Koninklijke Bibliotheek. Afbeelding p.7: Impressie van levensgrote 3D-print van een grachtenpand, foto DUS architects. Foto p.8: Janny Schokker. Afbeelding p.9: Kabbalistische levensboom, Marokko, ca. 1800.


03

Wij leven in een tijd van Web lectures en MOOCs, oftewel Massive Open Online Courses. Binnenkort kunnen we in Cambridge Engels studeren, op UCLA Taalwetenschap en in Parijs Kunstgeschiedenis, maar dan vanuit onze studeerkamer of luie stoel. De Universiteit bij u thuis komt er aan. Aan de UvA kunnen we nu al meedoen aan een cursus Communicatiewetenschap vanachter onze pc. Waarom zou u zich nog inschrijven voor een cursus aan de universiteit als u topdocenten op uw laptop hebt staan? Voor faculteiten lijkt het een mooie oplossing in tijden van crisis en bezuiniging. Waarom al die dure en moeilijk te controleren docenten als de allerbesten digitaal beschikbaar zijn. De Universiteit Leiden ziet hier de oplossing voor hun financiĂŤle problemen. De NRC ziet voordeel en verkoopt digitale colleges van de Universiteit van Nederland. U kunt zo luisterboeken kopen met colleges van geliefde UvA-docenten als Joep Leerssen, Marita Mathijsen of Herman Pleij. Wat moeten we dan met deze brochure vol met colleges en lezingen, waarin enthousiaste docenten live voor een zaal gaan staan? Moeten mensen daarvoor achter hun pc of cd/dvd-speler vandaan komen? De Illustere School lijkt een restant uit een vervlogen tijdperk, het overblijfsel van het ooit roemruchte Athenaeum Illustre. Maar niets is minder waar. Colleges en lezingen zijn meer dan geluid en beeld. Zo goed als een optreden van Bruce Springsteen of een concert van het Concertgebouworkest meer is dan een cd/dvd of een YouTube-filmpje. Zo goed als een voorstelling van Toneelgroep Amsterdam het digitaal niet haalt bij een bezoek aan de Stadsschouwburg. Het verschil zit in de interactie met het publiek. Je bent er bij en er gebeurt iets bijzonders. En deze brochure staat vol met prachtige evenementen waar u en ik heel graag bij willen zijn en waar bijzondere dingen gaan gebeuren. Goede wetenschappers met enthousiaste verhalen over onderwerpen waar ze lang en diep over nagedacht hebben en die ze graag met u willen delen. Voorlopig blijft digitaal onderwijs niet meer dan een slap aftreksel van wat u in de complexe en fascinerende werkelijkheid van de universiteit kunt meemaken. Wie de geesteswetenschappen in werking wil zien, gaat studeren aan de Illustere School. Prof. dr. Hans Bennis Bijzonder hoogleraar Taalvariatie, Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, en directeur van het Meertens Instituut (KNAW)

Voorwoord

MOOCs en Web lectures


04

Praktische informatie Inleiding

Over de Illustere School

Het publieksprogramma van de Illustere School bestaat uit collegereeksen, themabijeenkomsten, lezingen en debatten en rondleidingen. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid meer te weten te komen over het onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt in de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA. Amsterdam neemt een belangrijke plaats in bij deze bijeenkomsten, niet alleen als locatie maar vaak ook als onderwerp van studie.

Speciale collegereeksen, themabijeenkomsten en rondleidingen

De Illustere School biedt bijeenkomsten die speciaal zijn ontwikkeld voor een breed publiek. Dit zijn collegereeksen, begeleide museumbezoeken, maar ook bijvoorbeeld stadswandelingen en rondleidingen in historisch en cultureel interessante gebouwen van de UvA. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen; er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding.

Debatten en lezingen

De debatten en lezingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn meestal ondergebracht bij academisch-cultureel centrum SPUI25. Niet alleen wetenschappers die hun sporen al hebben verdiend staan hier op het podium, ook jonge academici met vaak verrassende onderwerpen van onderzoek treden hier naar voren.

Voorwaarden deelname OUC’s

Open UvA-Colleges

Open UvA-Colleges (OUC’s) zijn colleges voor reguliere studenten waar ook toehoorders voor kunnen inschrijven. Het aanbod wordt jaarlijks samengesteld door de zes departementen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Reguliere studenten krijgen altijd voorrang. Alleen als er plaatsen beschikbaar zijn, kan een toehoorder aanschuiven. Inschrijven is niet vrijblijvend en aan voorwaarden gebonden. Een toehoorder doet geen tentamen en kan dus ook geen studiepunten halen. Als u deelneemt aan een OUC kunt u gebruikmaken van een aantal universitaire faciliteiten.

• Inschrijven voor Open UvA-Colleges kan tot uiterlijk 15 augustus. • Toehoorders volgen alleen de hoorcolleges en niet de werkcolleges (of werkgroepen), tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. • Voor alle Open UvA-Colleges is de aanbevolen voorkennis vwo-niveau of gelijkwaardig. • Toehoorders kunnen gebruik maken van Blackboard. Hiervoor is een bestaand e-mailadres en internettoegang nodig. • Roosters zijn altijd onder voorbehoud, controleer ze vlak voor aanvang op www.rooster.uva.nl. U kunt geen rechten ontlenen aan de roosters. • Tentamen doen en studiepunten halen is niet mogelijk.


Themabijeenkomsten

en rondleidingen

Atlas der Neederlanden Tentoonstellingsbezoek met inleiding maandag 25 november, 14.00 - 16.00 uur | Locatie Museumcafé Bijzondere Collecties Prijs € 15,- / € 10,- excl. toegang tentoonstelling | Spreker dr. Jan Werner (conservator Kaarten & Atlassen en samensteller van de tentoonstelling)

200 jaar geleden kwam aan de Franse annexatie van ons land een einde en begon het proces dat zou leiden tot de officiële oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Tussen eind 1813 en begin 1815 zou de na 18 jaar teruggekeerde Willem Frederik als Soeverein Vorst regeren over een gebied dat min of meer overeenkomt met de voormalige Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. In die periode werd de samenstelling afgerond van een factice atlas - een atlas met een unieke samenstelling - de negendelige Atlas der Neederlanden. Deze atlas staat centraal in de tentoonstelling van de Bijzondere Collecties.

Komisch toneel in het 17 e-eeuwse Amsterdam Interactieve voorstellingen met inleiding zondag 27 oktober en 17 november, 15.00 - 17.30 uur; woensdag 11 december, 19.45 uur Locaties zondagen Theater Perdu, woensdag Theater De Brakke Grond | Prijs € 98,- / € 89,Uitvoering Theatergroep de Kale en inleidingen door prof. dr. Lia van Gemert, dr. Jeroen Jansen (beiden Historische Nederlandse letterkunde) en dr. René van Stipriaan (specialist Gouden Eeuw)

Lachen is gezond, dat gold in de 17e eeuw ook al. In de Amsterdamse Schouwburg werden honderden kluchten en blijspelen opgevoerd. In drie voorstellingen maakt u op unieke wijze kennis met de beste komische schrijvers van hun tijd: Gerbrand Bredero, Jillis Noozeman en Thomas Asselijn. Hun stukken werden in de Gouden Eeuw veelvuldig opgevoerd. In de eerste twee voorstellingen lezen de acteurs hun rollen. Na afloop kunt u met hen discussiëren over bijvoorbeeld inhoud, taalpalet of regie. In de derde voorstelling speelt De Kale Bredero’s Klucht van de koe. Scene uit Thomas Asselijn: Jan Klaasz. Of Gewaande dienstmaagt. F. Bruckmann, 19e eeuw (lichtdruk van het schilderij van Cornelis Troost, Collectie Universiteits Bibliotheek UvA)

05


06

Rondleidingen en themabijeenkomsten

Ming. Keizers en kooplui in het oude China Lezingen en rondleidingen donderdag 31 oktober, 13.00 - 15.15 uur | Locatie UvA-gebouw en Stichting De Nieuwe Kerk | Prijs € 24,- / € 17,- excl. toegang tot de tentoonstelling (met Museumkaart gratis) | Sprekers dr. Thijs Weststeijn (Erfgoedstudies) en dr. Otto Zwartjes (Romaanse talen en culturen)

De Mingdynastie werd in 1368 door Zhu Yuanzhang uitgeroepen na verdrijving van de khans van de Yuan Dynastie. Ming - letterlijk: ‘schitterend’ - zou een langdurige en stabiele dynastie blijken en vele grote maatschappelijke en culturele prestaties leveren. De tentoonstelling in De Nieuwe Kerk geeft een beeld van deze successen, vele daarvan in kunst en cultuur. Dr. Thijs Weststeijn en dr. Otto Zwartjes belichten verschillende aspecten van de Mingdynastie. Daarna volgt een rondleiding door de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.

Artis Bibliotheek Rondleiding donderdag 10 oktober, 10.00 - 12.00 uur | Locatie Artis Bibliotheek Prijs € 12,- / € 8,- | Rondleider drs. Hans Mulder, conservator

De bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’, de huidige Artis Bibliotheek, werd in 1838 gesticht. De bibliotheek werd ontworpen door architect G.B. Salm en staat samen met het 19e-eeuwse bibliotheekinterieur op de rijksmonumentenlijst. De collectie is van groot belang voor het onderzoek naar de geschiedenis van de biologie en de zoölogie met werk van en over o.a. Aristoteles, Linnaeus, Buffon en Darwin.

Spelen met boeken Boekensalon donderdag 3 oktober, 17.00 - 18.45 uur | Museumcafé Bijzondere Collecties | gratis | Sprekers prof. dr. Saskia de Bodt, dr. Gaston Franssen (Nederlandse letterkunde) en een kinderboekenschrijver

Bijeenkomst in het kader van de Kinderboekenweek. Saskia de Bodt spreekt over boekobjecten die tot speelgoed zijn geworden, zoals popups en boeken met visuele grapjes en bouwplaten. Dat het schrijven van literatuur uitermate sportief is en literatuuronderzoek ook een vorm van spel kan zijn, laat Gaston Franssen zien. Ten slotte vertelt een kinderboekenschrijver hoe hij/zij het spelelement inzet in zijn/haar boeken.


Dichtbij het IJ

Speciale collegereeksen

Verhalen over en rond het IJ vrijdagen 13, 20, 27 september en 4, 11, 18 oktober, 10.30 - 12.00 uur | zes locaties rond het IJ | Prijs € 150,- / € 120,- | Sprekers dr. Frans Blom (Historische Nederlandse letterkunde), dr. Petra Brouwer (Architectuurgeschiedenis), prof. dr. Jerzy Gawronsky (Maritieme en urbane archeologie), prof. dr. Patricia Pisters (Filmwetenschap), dr. Jan Simons (Creatieve Industrie) en dr. Gerrit Vermeer (Kunstgeschiedenis) | Moderator dr. Jonneke Bekkenkamp

Het IJ neemt al eeuwen een bijzondere plaats in in Amsterdam, vanaf de Middeleeuwen als haven, maar die functie verviel na de bouw van het Centraal Station (1889), die het IJ scheidde van de stad. Vanaf het einde van de 20e eeuw is het IJ steeds meer verbonden met de stad, door de bouw van verschillende architectonisch interessante gebouwen en door het vestigen van jonge bedrijven aan de kades, zowel aan de zuid- als de noordzijde. Zes wetenschappers vertellen verhalen over het IJ, over verschillende tijden en vanuit verschillende perspectieven.

De vrouw als hoofdpersoon in de Nederlandse letterkunde Hoorcollege woensdagen 18, 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 14.00 - 16.00 uur | Locatie Bungehuis, kamer 1.01 | Prijs € 150,- / € 105,- | Docenten prof. dr. Lia van Gemert (Historische Nederlandse letterkunde), prof. dr. Marita Mathijsen (Moderne Nederlandse letterkunde en coördinator van de collegereeks), prof. dr. Bert Paasman (Koloniale en post-koloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis) en prof. dr. Herman Pleij (Historische Nederlandse letterkunde)

In navolging van het boek en tentoonstelling 1001 Vrouwen, behandelt deze reeks de vrouwelijke hoofdpersoon in de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot nu. We weten dat er grote verschillen zijn tussen de vrouwelijke hoofdpersoon van de laat 19e-eeuwse roman, die meestal nerveus is en ziekelijk, en de ferme vrouwen van de 20e eeuw, die vaak een uitgesproken intellectueel beroep hebben, zoals in de romans van Doeschka Meijsing. Maar hoe zit dat in vroeger eeuwen? Wanneer krijgt een vrouw voor het eerst een beroep in de roman, nadat ze eerst altijd huisvrouw of edelvrouw was?

07


08

Speciale collegereeksen

De eeuw van de Habsburgers

Het kunstmecenaat van zeven vorsten

van Maximilaan I tot Rudolf II | Hoorcollege

woensdagen 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 4, 11 december, 13.00 - 15.00 uur | Locatie Plantage Muidergracht 12, zaal 1.02 Prijs € 135,- / € 121,50 / * | Docenten dr. Arjan de Koomen (Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd), met gastcolleges van prof. dr. Frits Scholten (Curator Rijksmuseum / Museumbeleid en Collectievorming, VU) en dr. Karolien De Clippel (Vroegmoderne schilderkunst van de Lage Landen, UU)

De Habsburgers vormen de meest machtige dynastie uit de Europese geschiedenis. De 16e-eeuwse expansie bezorgde hen de soevereiniteit, naast die van de Oostenrijkse thuislanden, over enorme gebieden: de Nederlanden, Spanje, Portugal, Zuid-Amerika, Bohemen, Hongarije, Bourgondië, de Franche-Comté, Lombardije en het Koninkrijk Napels. De collegereeks biedt een overzicht en een analyse van het 16e-eeuwse Habsburgse mecenaat, dat per persoon gepresenteerd wordt.

Het Korterlands; over de structuur van afkortingen Hoorcollege maandag 2, 9, 16, 23, 30 september, 7, 14 oktober van 15.00 17.00 uur | Prijs € 135,- / € 121,50 / * | Docent prof. dr. Hans Bennis (Taalvariatie binnen het Nederlands)

Om goedkoop en snel te communiceren gebruiken vooral jongeren veel afkortingen in hun sms’jes. Maar dit zogenaamde Korterlands is van alle tijden: in de tijd dat op kostbaar perkament geschreven werd, hielp afgekorte taal de kosten te drukken. Maar ook krantenkoppen, advertentieteksten, telegrammen, dagboeken en nog veel meer soorten geschreven Nederlands maken om economische redenen gebruik van mogelijkheden om de schrijftaal in te korten. De regels waarop de vorming van deze afkortingen is gebaseerd hebben in allerlei opzichten betrekking op de structuur van het Nederlandse taalsysteem. In deze collegereeks staan de verschillende soorten Korterlands en de regels voor de vorming daarvan centraal.

Natuur en kunst. Samenhang of tegenstelling? Hoorcollege met excursies naar Artis en de Artis Bibliotheek donderdagen 12, 19, 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober, 14.00 - 16.00 uur Locatie Artis, Plantage Kerklaan 38-40, Collegezaal | Prijs € 155,- / € 110,(AUV-leden en leden van Artis) / * | Docent prof. dr. Erik de Jong (Cultuur, landschap en natuur)

Collegereeks die aansluit bij het 175-jarig bestaan van Naturis Artis Magistra. Wat verstond men in de 19e eeuw onder de samenhang tussen de begrippen natuur, kunst en wetenschap? En hoe verhoudt deze visie zich tot de ideeën in de 20e en 21e eeuw? Philip Haas, winter (naar Arcimboldo). Geschilderd fiberglass sculptuur, Desert Botanical Garden, Phoenix Arizona

* = gratis voor UvA-medewerkers, zie voorwaarden op www.is.uva.nl/nieuws


Speciale collegereeksen

09

In dialoog met het kunstwerk Hoorcollege met excursies dinsdagen 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober, 5 en 12 november, 11.00 - 13.00 uur | Locaties Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal; 12 november Stedelijk Museum | Prijs € 160,- / € 110,- / * excl. toegang tot het museum | Docent dr. Frank Reijnders (Moderne en eigentijdse kunst)

Wat is een kunstwerk? Een voorwerp, een ding met formele en technische eigenschappen? Een middel om een bepaalde inhoud te communiceren? In deze collegereeks vormen kunstwerken zelf een uitdaging voor reflectie. Naast zes colleges is er een tentoonstellingsbezoek (Malevich en de Russische avant-garde in het Stedelijk Museum). Giorgio De Chirico, Zelfportret, 1922, olieverf op doek, 384 x 510, Toledo USA (Museum of Art)

Joods zeker? Joodse geschiedenis vanuit genealogisch perspectief | Hoorcollege

Het Griekse wonder

- de eerste schrijver-onderzoeker, Herodotus | Hoorcollege woensdagen 19 en 26 september, 3, 10, 17, 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november, 15.00 - 17.00 uur | Locatie UvA-gebouw | Prijs € 180,- / € 130,- | Docent drs. René van Royen (Geschiedenis)

Herodotus was een onderzoeker. Hij ging naar het zuiden van Rusland om daar te ontdekken welke krachten er in de steppe huisden - het gebied dat later Djenghis Khan zou voortbrengen. Maar ook wilde hij meer begrijpen van de Perzen, de erfvijanden van de Grieken, en bezocht daarom ook hun land. ‘Open minded’ ging Herodotus het gesprek aan en liet zich informeren over deze naar Griekse begrippen extreem rijke cultuur. Deze reeks over het Griekse wonder sluit af met de botsing tussen de Perzische en de Griekse beschaving die zijn hoogtepunt bereikte in de slag bij Salamis.

* = gratis voor UvA-medewerkers, zie voorwaarden op www.is.uva.nl/nieuws

maandagen 9, 23 september, 7, 21 oktober, 11, 25 november en 9 december, 17.00 - 19.00 uur | Prijs € 155,- / € 110,- / * Docenten prof. dr. Shlomo Berger en prof. dr. Irene Zwiep (Hebreeuwse taal en cultuur)

Wat bindt Nigella Lawson met Joods Amsterdam? Wat heeft Stephen Fry met de golem van Praag? Hoe kwam acteur David Suchet (Hercule Poirot) aan zijn achternaam? En hoe raakte het beroemde Iers-revolutionaire geslacht Connolly verstrikt in het Jodendom? Deze en andere vragen staan centraal in zeven colleges, waarin de Joodse geschiedenis van Europa wordt geanalyseerd aan de hand van vijf Britse beroemdheden, één Israëli en één BN-er. Uitgangspunt is telkens een aflevering uit de BBCserie Who do you think you are? of haar Israëlische en Nederlandse pendant.


10

Open UvA-Colleges eerste semester 2013 - 2014 Het kortingstarief achter de schuine streep geldt voor AUV-leden. In het eerste semester mogen medewerkers van de UvA tot een maximum bedrag kosteloos OUC’s volgen. Kijk voor de voorwaarden op www.is.uva.nl/ nieuws.

Open UvA-Colleges Tenzij anders vermeld zijn de onderstaande reeksen hoorcolleges. Volledige inhoudsbeschrijvingen en roostergegevens vindt u op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten.

Eerste semester

2 september - vrijdag 24 januari

Blok 1 Collegevrij Blok 2 Collegevrij Kerstreces Blok 3

2 september - 18 oktober 21 - 25 oktober 28 oktober - 13 december 16 - 20 december 25 december - 1 januari (faculteit gesloten) 6 - 24 januari

Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen Christendom I blok 1 | € 135,- / € 121,50 Cultuur en recht blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50 De Stijl in context blok 1 | € 135,- / € 121,50 Geschiedenis van de jazz blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Heilige Boeken blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50 Hoofdstromingen in de Middeleeuwse kunst blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Hoofdstromingen van de architectuurgeschiedenis I blok 1 | € 135,- / € 121,50 Inleiding in de kunstgeschiedenis 1: Oudheid-Middeleeuwen blok 1 | € 185,- / € 166,50 Inleiding in de kunstgeschiedenis 2: Nieuwere tijd blok 2 | € 185,- / € 166,50 Theoretical Perspectives on Popular Music and Media (voertaal Engels) blok 1 en 2 | € 210,- / € 189,-

Geschiedenis, archeologie en regiostudies

De totalitaire verleiding - Politiek religies van de 20 e eeuw blok 2 | € 185,- / € 166,50 Geschiedenis van globalisering en internationale betrekkingen blok 1 | € 185,- / € 166,50 Het andere Europa blok 2 | € 185,- / € 166,50 Nationaal denken in Europa

blok 1 | € 185,- / € 166,50

Nederlandse geschiedenis blok 1 | € 185,- / € 166,50

Oude geschiedenis blok 1 | € 185,- / € 166,50 Middeleeuwse geschiedenis blok 2 | € 185,- / € 166,50


11

Neerlandistiek

Taal- en letterkunde

Literatuur en discours

Arabische cultuur, islamitische beschaving (600 - 1600) blok 1 | € 185,- / € 166,50 Bijbel & Koran

blok 1 | € 135,- / € 121,50

Literatuur en maatschappij

blok 2 | € 135,- / € 121,50

blok 2 | € 185,- / € 166,50

Drieduizend jaar Hebreeuwse literatuur & inleiding literatuurwetenschap (Hoor- en werkcolleges) blok 1 en 2 | € 210,- / € 189,-

Geschiedenis en cultuur van Rusland: Mythes, Modes, Media blok 1 en 2 | € 210,- / € 189,-

Inleiding Arabische letterkunde en Inleiding literatuurwetenschap

(Hoor- en werkcolleges) blok 1 en 2 | € 210,- / € 189,-

Mediastudies Documentary Film: History blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Wijsbegeerte (voertaal Engels)

Informatie en cultureel geheugen blok 1 | € 135,- / € 121,50

Informatiebronnen blok 2 | € 135,- / € 121,50 Informatiewetenschap blok 1 | € 135,- / € 121,50 Performance at the Edge (voertaal Engels) blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Antieke wijsbegeerte I blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Grote teksten blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50 Inleiding cultuurfilosofie blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Niet-westerse en vergelijkende wijsbegeerte blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50

Praktische filosofie

blok 1 en 2 | € 210,- / € 189,-

Thomas More college 1: God in de filosofie (basiskennis van de geschiedenis van de filosofie is vereist) blok 2 | € 135,- / € 121,50

Wetenschapsfilosofie Wijsbegeerte blok 1 en 2 | € 185,- / € 166,50


12

Lezingen en debatten Lezingen en debatten in SPUI25 Academisch-cultureel centrum SPUI25 is een podium waar actuele onderwerpen vanuit diverse hoeken op niveau worden bediscussieerd en beschouwd. Als partner van SPUI25 organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen er jaarlijks ruim 40 debatten en lezingen. Een groot deel ervan valt binnen de onderstaande reeksen.

Geesteswetenschappen presenteert... Serie lunchlezingen waarin jonge wetenschappers die aan het begin van hun academische loopbaan staan, hun onderzoek presenteren. De lezingen vinden plaats op donderdagmiddagen van 13.15 - 13.50 uur. Donderdag 31 oktober dr. Erik Rietveld (Logic and Language) Donderdag 28 november dr. Noa Roei (Comparative Literature and Cultural Analysis) Donderdag 12 december dr. Silke Haman (Taalwetenschap)

Bijzondere Lezingen Bijzonder hoogleraren van de Faculteit der Geesteswetenschappen vertellen over hun onderzoek en de stichting of instelling die hun leerstoel heeft gevestigd. De lezingen vinden plaats op donderdagmiddagen van 17.15 - 18.15 uur. Donderdag 26 september Donderdag 7 november Donderdag 12 december

prof. dr. Michiel van de Brekel, bijzonder hoogleraar Oncologie gerelateerde stem- en spraakstoornissen, leerstoel in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut prof. dr. Saskia de Bodt, bijzonder hoogleraar Illustratie, vanwege de stichting Fiep Westendorp Foundation prof. dr. Mieke Aerts, bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland, vanwege de Stichting Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis


13

Nieuwsbericht Uitgelicht Geesteswetenschappers debatteren over actuele onderwerpen. De debatten vinden plaats op donderdagavonden van 20.00 - 21.30 uur. Donderdag 12 september Enchanted modernities. Esotericism, modernity and the arts. Prof. dr. Wouter Hanegraaff en dr. Marco Pasi (History of Hermetic Philosophy and Related Currents) Donderdag 12 december De eerste 200 dagen van de nieuwe koning, met o.a. dr. Jouke Turpijn en dr. Jeroen van Zanten (Nederlandse geschiedenis) Donderdag 16 januari Bestaat het Vlaams over 50 jaar nog? met o.a. prof. dr. Hans Bennis (Taalvariatie)

Zwaartepunten en speerpunten in de geesteswetenschappen Onderzoekszwaartepunten behoren tot het beste wat de UvA te bieden heeft en zijn internationaal toonaangevend en interdisciplinair. Er zijn op dit moment drie zwaartepunten waarin geesteswetenschappers een belangrijke rol spelen: Cultureel erfgoed en identiteit, Culturele transformaties en globalisering en Hersenen en cognitie. Daarnaast heeft de faculteit een tweetal speerpunten, Creative Industries en Digital Humanities. Deze vertegenwoordigen aandachtsgebieden in het facultaire onderzoekprogramma die om strategische redenen interessant zijn en inhoudelijk de bestaande onderzoekinstituten en onderzoekszwaartepunten overstijgen of doorsnijden. Dit najaar ligt de nadruk op de speerpunten. De lezingen vinden plaats op maandagen van 16.45 - 17.45 uur. Maandag 4 november Creative Industries met dr. Jan Simons (Media en cultuur) Maandag 13 januari Digital Humanities met prof. dr. Rens Bod (Computationele en digitale geesteswetenschappen)

Aanmelden en meer informatie over de bijeenkomsten in SPUI25 Aanmelden voor bijeenkomsten in SPUI25 kan vanaf een maand voor aanvang van de bijeenkomst via de website www.spui25.nl. Zoek de betreffende lezing op de site, klik op de link Aanmelden en vul het inschrijfformulier in. Aanmelden is gratis maar niet vrijblijvend.


14

FGw-nieuws

Over de Faculteit der Geesteswetenschappen De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA is een brede, klassieke faculteit met een Europees profiel, wortels in de stad Amsterdam en internationale ambities. De Graduate School for Humanities is verantwoordelijk voor het masteronderwijs; het College of Humanities is verantwoordelijk voor het beleid in de bachelorprogramma’s. Er worden ongeveer 30 bachelor- en ruim 50 masterprogramma’s aangeboden. De faculteit telt circa 8000 studenten en 1000 medewerkers en onderhoudt samenwerkingsverbanden met tal van - veelal Amsterdamse - instellingen op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. Afgelopen jaren heeft de faculteit de traditionele disciplinaire grenzen geslecht, en zijn er faculteitsbrede onderzoeksterreinen ontstaan op het gebied van de taalkunde, erfgoed, globalisering, Europese kunst, cultuur en geschiedenis, digital humanities en mediastudies. Interdisciplinair onderwijs wordt bijvoorbeeld gegeven door het internationaal gerenommeerde Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, waarin historici, kunsthistorici en literatuurwetenschappers vruchtbaar samenwerken. Daarnaast past de faculteit verdeelmodellen en onderwijstaakverdelingen aan om ook kleinere, unieke opleidingen in stand te kunnen houden. Deze ontwikkelingen wil de FGw de komende jaren verder stimuleren en uitdragen. Nauw verbonden aan de faculteit zijn Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties. Meer informatie over de tentoonstellingen en over de Summerschool die de Bijzondere Collecties eind augustus organiseert, is te vinden op www.allardpiersonmuseum.nl en www.bijzonderecollecties.uva.nl. Meer informatie over de activiteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen en het laatste nieuws vindt u op www.uva.nl/over-de-uva onder het kopje Faculteiten en op www.uva.nl/nieuws-agenda.


15

Meer informatie en inschrijven

• Inschrijven voor Open UvA-Colleges kan tot uiterlijk 15 augustus op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten • Inschrijven voor lezingen en debatten in SPUI25 kan vanaf een maand voor aanvang op www.spui25.nl • Inschrijven voor speciale collegereeksen, themabijeenkomsten en rondleiding kan tot kort voor aanvang van de bijeenkomst op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten Mocht u problemen hebben met inschrijven, dan kunt u bellen of mailen met de Illustere School, illustereschool-fgw@uva.nl of 020 525 4594.

Belangrijke webadressen Allard Pierson Museum www.allardpiersonmuseum.nl Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) www.uva-alumni.nl/auv Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw www.acsga.uva.nl Bijzondere Collecties www.bijzonderecollecties.uva.nl Faculteit der Geesteswetenschappen www.uva.nl/nieuws-agenda en www.uva.nl/over-de-uva Illustere School www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten Instituut voor Interdisciplinaire studies (IIS) www.iis.uva.nl Massive Open Online Courses (MOOC) UvA http://mooc.uva.nl/portal Meertens Instituut www.meertens.knaw.nl OUC’s van andere faculteiten www.uva.nl/onderwijs/overig-onderwijs/open-uva-colleges-en-cursussen Roosters UvA www.rooster.uva.nl Speerpunten FGw www.circa.uva.nl en www.cdh.uva.nl SPUI25 www.spui25.nl Stedelijk Museum Amsterdam www.stedelijk.nl Stichting De Nieuwe Kerk www.nieuwekerk.nl Studiegids UvA www.studiegids.uva.nl Summerschool Bijzondere Collecties www.bijzonderecollecties.uva.nl/summerschool Theatergroep De Kale www.facebook.com/TheatergroepDeKale Zwaartepunten UvA www.uva.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uva/zwaartepunten

Adressen Inschrijven

Op de website van de Illustere School vindt u uitgebreide beschrijvingen van de bijeenkomsten die in deze brochure zijn opgenomen. Ook de actuele roosterinformatie van de Open UvA-Colleges is daarop te vinden (voor zover bekend).


www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten

Illustere School, Publieksprogramma najaar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you