Page 1

Faculteit der Geesteswetenschappen

Publieksprogramma voorjaar 2014


02

Illustere School Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam telefoon: 020 - 525 4594 Bungehuis, kamer 1.02

Colofon Adres

illustereschool-fgw@uva.nl www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten

Uitgave: december 2013 Universiteit van Amsterdam Ontwerp en opmaak: Schokker Media Design, Oosterbeek Drukkerij: Grafiplan, Grootebroek Samenstelling programma en redactie: Marc Hardeman, Annemieke van Manen en Rixt Polder Redactieraad: Dr. Patricia Lulof Drs. Hotze Mulder Dr. Thomas Poell Dr. Arno Witte Dit product is gedrukt op Go Silk (gerecycled, chloorvrij papier). Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niet alle rechthebbenden op de gebruikte afbeeldingen konden worden achterhaald. Eventuele belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met de Illustere School.

Foto omslag voorkant: Muziek op de gracht, Emmy Andriesse, 1945. Bijzondere Collecties, Universiteit Leiden. Deze foto maakt onderdeel uit van de collectie van Emmy Andriesse (1914-1953), een van de meest gerenommeerde fotografen van Nederland. Na afronding van haar studie verhuisde zij naar Amsterdam, waar ze ging werken als fotograaf. Andriesse leverde veel foto’s aan kranten en tijdschriften die zich kenmerkten door het gebruik van verrassende camerastandpunten en voorliefde voor diagonale beeldopbouw. Dit kon zij doen tot het zogenaamde Journalistenbesluit van de Duitse bezetter in 1941. Als Jodin kon zij niet werken of publiceren en moest onderduiken. Eind 1944 regelde de bevriende antropoloog Arie de Froe een vervalste ariërverklaring voor haar en kon zij weer aan het publieke leven deelnemen. Ze sloot zich aan bij het illegale fotografencollectief De Ondergedoken Camera. De foto’s die Andriesse onder moeilijke omstandigheden maakte van de Hongerwinter in Amsterdam, behoren tot de meest indringende uit haar oeuvre. Foto omslag achterzijde: Beeldbank WO2, NIOD Achtergrond afbeeldingen: p.2 Het Bungehuis; p.3 Grote wederopbouwboerderij Elst (Gelderland), Collectie Stichting Historisch Boerderijonderzoek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; p.4 Detail Bungehuis; p.5 Maarts viooltje, litho door Altenburg en Müller, 18xx. Bijzondere Collecties UvA (078.985); p.6 Postkoloniale verbeelding van mobiliteit, Macau, 2012. Foto: Jeroen de Kloet; p.7 Fragment van de moderne Muhammad al-Amin Moskee in Beirut, foto Robbert Woltering; p.8 Nucleaire test op Bikini eiland, 1946; p.9 Interieur Portugese Synagoge; p.10 en 11 Universiteitsbibliotheek, foto: Dirk Gillissen; p.12 en 13 SPUI25; p.14 en 15 Oude Turfmarkt. De achtergrondfoto’s op p. 2, 4, 12/13 en 14/15 zijn gemaakt door Eduard Lampe Kleine afbeeldingen: p.3 foto, Eduard Lampe, p.7 Filmposter Reefer Madness (1936) een Amerikaanse propagandafilm bedoeld als waarschuwing tegen de gevaren van marihuana; p.8 Giambattista Piazzetta, A Young Man Embracing a Girl, c. 1743. Curtis O. Baer Collection; p.9 Filmposter Les Chevaux de Dieu


03

Geen enkele interpretatie van het verleden geldt voor altijd en iedere generatie schrijft zijn eigen versie van de geschiedenis. Bij Faculteit der Geesteswetenschappen is ongeveer een derde van het wetenschappelijk personeel jonger dan 35 jaar. Een groot deel van hen is bezig met promotieonderzoek. Het voorjaarsprogramma van de Illustere School laat deze nieuwe generatie aan het woord: ze geven lezingen over hun onderzoek in de serie Geesteswetenschappen presenteert…, ze delen hun kennis in de Open UvA-colleges en in de reeks New Moroccan Cinema - Meet the Director staat het werk van jonge regisseurs centraal. Daarnaast geeft de Illustere School veel aandacht aan nieuwe wetenschapsgebieden: bijvoorbeeld Globalisering (Wereldreizigers, een bijeenkomst in de Boekenweek) en Digital Humanities (de lezingenserie Speerpunten in Geesteswetenschappen). Het idee om jonge wetenschappers ruim baan te geven krijgt nu ook gestalte in de collegereeks Na de bevrijding. Op grond van hun eigen recente onderzoek licht deze nieuwe generatie de thema’s toe die in de gelijknamige serie televisiedocumentaires van de NTR in het voorjaar van 2014 wordt uitgezonden. Zo ontstaat een direct verband tussen de jonge wetenschappers van nu en de mensen van toen die hun verhaal doen, de generatie die indertijd jong was. Hoe worden de jaren na de bevrijding herinnerd? Het oorlogsverleden wordt vaak probleemloos samengevat als ‘na de oorlog kwam de bevrijding en na de bevrijding de wederopbouw’. Maar schijn bedriegt. De bevrijding van 1945 was voor de meeste Nederlanders een vreugdevolle gebeurtenis want de tijd van gevaren en onderdrukking was voorbij. Nu kon er een begin worden gemaakt met herstel van de oorlogsschade en er was hoop dat het mogelijk zou zijn een nieuwe en betere samenleving op te bouwen. Maar er was net zo goed een schaduwkant. De Tweede Wereldoorlog had de wereld in een chaos gestort en ook de Nederlandse samenleving was zwaar ontregeld. Daarom was de bevrijding voor honderdduizenden Nederlanders niet in de eerste plaats een reden tot vreugde. Denk aan terugkerende gedeporteerden en dwangarbeiders, aan degenen die door oorlogsgeweld ontheemd waren, aan geïnterneerde handlangers van de verslagen vijand, of aan degenen die in Indonesië slachtoffer werden van geweld na de Japanse capitulatie. De documentaire serie ‘Na de bevrijding’ doet verslag van de loodzware jaren waarin de Nederlanders de gevolgen van de oorlog te boven moesten komen. Het ging om veel meer dan materieel herstel, namelijk om het opnieuw ijken van kernwaarden als democratie, sociale rechtvaardigheid, de rechtstaat, en bovendien om het vrij baan geven aan creatieve energie. Maar hoe deed men dat, tegen een decor van armoede en nieuwe conflicten (Indonesië, Koude Oorlog)? In de collegereeks gaan jonge historici op zoek naar nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Prof. dr. Peter Romijn Hoogleraar Geschiedenis aan de UvA en Directeur Onderzoek van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies

Voorwoord

‘Na de bevrijding’ - het woord is aan de nieuwe generaties


04

Praktische informatie Inleiding

Over de Illustere School

Het publieksprogramma van de Illustere School bestaat uit collegereeksen, themabijeenkomsten, lezingen en debatten en rondleidingen. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid meer te weten te komen over het onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA. Amsterdam neemt een belangrijke plaats in bij deze bijeenkomsten, niet alleen als locatie maar vaak ook als onderwerp van studie.

Debatten en lezingen

De debatten en lezingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn meestal ondergebracht bij academisch-cultureel centrum SPUI25. Niet alleen wetenschappers die hun sporen al hebben verdiend staan hier op het podium, ook jonge academici met vaak verrassende onderwerpen van onderzoek treden hier naar voren.

Open UvA-Colleges

Open UvA-Colleges (OUC’s) zijn colleges voor reguliere studenten waar ook toehoorders voor kunnen inschrijven. Het aanbod wordt jaarlijks samengesteld door de zes departementen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Toehoorders kunnen alleen aanschuiven als er na de inschrijving van reguliere studenten nog plaatsen over zijn. Als u deelneemt aan een OUC kunt u gebruikmaken van een aantal universitaire faciliteiten.

Speciale collegereeksen, themabijeenkomsten en rondleidingen

De Illustere School biedt bijeenkomsten die speciaal zijn ontwikkeld voor een breed publiek. De themabijeenkomsten sluiten vaak aan bij tentoonstellingen in Amsterdam. De collegereeksen gaan over culturele, maatschappelijke of historische thema’s. Deelnemers maken kennis met wetenschappers van de verschillende vakgebieden binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De bijeenkomsten en reeksen zijn toegankelijk voor iedereen; er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding.

Voorwaarden deelname OUC’s

• Inschrijven voor OUC’s kan tot uiterlijk 15 januari. • Toehoorders volgen alleen de hoorcolleges en niet de werkcolleges (of werkgroepen), tenzij anders is aangegeven. • Voor alle OUC’s is de aanbevolen voorkennis vwo-niveau of gelijkwaardig. • Toehoorders kunnen gebruik maken van Blackboard. Hiervoor is een bestaand e-mailadres en internettoegang nodig. • Roosters zijn altijd onder voorbehoud, controleer ze vlak voor aanvang op www.rooster.uva.nl. U kunt geen rechten ontlenen aan de roosters. • Tentamen doen en studiepunten halen is niet mogelijk.


Themabijeenkomsten

en rondleidingen

Achter de schermen. Een kijkje in de theatercollectie van de Bijzondere Collecties Rondleiding Maandag 19 mei, 14.00 - 17.00 uur | Locatie Depot theatercollecties, Amsterdam Zuidoost Prijs € 17,50 / € 15,- | Rondleiders mr. Hans van Keulen MA (conservator) en Gonneke Janssen (informatiespecialist)

Neem een kijkje achter de schermen van de enorme en gevarieerde theatercollectie van de Bijzondere Collecties. De rondleiders vertellen u persoonlijke verhalen achter de objecten en laten u zien hoe sommige stukken zijn verworven en worden bewaard. Het is een unieke mogelijkheid om het erfgoed van de podiumkunsten van dichtbij te bekijken. Na een korte inleiding wordt de groep in tweeën gesplitst en wordt met de rondleiding begonnen. In de twee depots in Amsterdam Bijlmer worden onder andere affiches, kostuums, maquettes, poppen, maskers, prenten en grafiek, teksten, foto’s en archieven bewaard.

Artis Bibliotheek

Rondleiding

Donderdag 27 maart, 10.00 - 12.00 uur | Locatie Artis Bibliotheek | Prijs € 12,- / € 8,Rondleider drs. Hans Mulder (conservator)

De bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’, de huidige Artis Bibliotheek, werd in 1838 gesticht. De bibliotheek werd ontworpen door architect G.B. Salm en staat samen met het 19e-eeuwse bibliotheekinterieur op de rijksmonumentenlijst. De collectie is van groot belang voor het onderzoek naar de geschiedenis van de biologie en de zoölogie met werk van en over o.a. Aristoteles, Linnaeus, Buffon en Darwin.

05


06

Rondleidingen en themabijeenkomsten

Wereldreizigers?

Over de grenzen van de mondiale mobiliteit

Boekensalon in de Boekenweek Woensdag 12 maart, 16.00 - 18.00 uur | Locatie Museumcafé Bijzondere Collecties | gratis | Sprekers prof. dr. ir. Jeroen de Kloet, (Globalisering en Amsterdam Centre for Globalisation Studies (ACGS)), dr. Esther Peeren (Globalisering), dr. Huub van Baar, (Europese Studies), dr. Guido Snel, (Europese Studies, schrijver)

In het huidige mondiale tijdperk kunnen steeds meer mensen zich wereldreizigers wanen (alleen al door zich te bewegen op het World Wide Web) en zijn er nog maar weinig mensen die hun hele leven lang op één plek blijven. Dit betekent echter niet dat er geen grenzen aan deze mobiliteit bestaan. Zulke grenzen nemen verschillende vormen aan: fysiek (onbegaanbare gebieden), administratief en juridisch (de grenzen van lokale, nationale en internationale territoria) of ethisch (ramptoerisme of toerisme dat de omgeving aantast). Daarnaast bestaan er verschillende vormen van mobiliteit en heeft de term “reizen” zelf ook een grens. Aan het bepalen en bewaken van deze grens - bijvoorbeeld tussen de reiziger, de migrant en de vluchteling, maar ook tussen de reiziger en de toerist - zijn niet alleen waardeoordelen maar vaak ook concrete consequenties (visa-weigering, opsluiting, uitzetting) verbonden. In deze bijeenkomst leggen verschillende geesteswetenschappers de keerzijde van het Boekenweekthema bloot door te wijzen op de grenzen van de mondiale mobiliteit en de manieren waarop deze grenzen in literatuur en andere media zichtbaar gemaakt en kritisch beschouwd worden.


Speciale collegereeksen In hoger en lager sferen. Drugs en waanzin als spiegels van de moderne cultuur Lezingenreeks Donderdagen 6 maart - 3 april, 19.00 - 21.00 uur | Locatie P.C. Hoofthuis, zaal 1.04; op 20 maart vindt de bijeenkomst plaats in het Dolhuys (Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem). Op die avond begint de bijeenkomst om 19.30 uur | Prijs € 150,- / € 105,- | Sprekers Dr. Gemma Blok (Medische geschiedenis), dr. Manon Parry (Publieksgeschiedenis), prof. dr. Toine Pieters (Farmaceutische wetenschappen, UU), prof. dr. Patricia Pisters (Filmwetenschappen)

De westerse samenleving heeft in de afgelopen eeuwen een sterke fascinatie ontwikkeld voor veranderde vormen van bewustzijn. Na 1800 ontstond de psychiatrie, die zich richtte op betere zorg voor en kennis over ‘krankzinnigen’. Er waren steeds meer bewustzijnsveranderende middelen beschikbaar, van opium en hash tot psychofarmaca als Valium. Terwijl de psychologisering van de samenleving een vlucht nam, groeide Nederland uit tot een ‘drug taking society’. Ondertussen ontwikkelde zich in de media een bij vlagen verhit vertoog. Zowel de zelfgekozen ‘high’, als ook de individuele natuurramp van de psychose of depressie, bleken zeer geschikt als spiegels voor maatschappijkritiek en hervormingsdrang. Voor de historicus biedt het vertoog over drugs en waanzin daarom een zeer geschikt instrument ter analyse van de westerse cultuurgeschiedenis. In deze lezingenreeks worden thema’s uit dit vertoog belicht.

Islamic Art and Architecture

Lectures

Schedule April 2 - May 23, Wednesday 19.00 - 21.00 hours and Friday 11.00 - 13.00 hours | Price € 185,- / € 135,- | Lecturer dr. Luit Mols and guest lecturers dr. Robbert Woltering (UvA), dr. Mat Immerzeel (Leiden University) and drs. Mirjam Shatanawi (Tropenmuseum, Amsterdam)

What are arabesques and Arabic calligraphy doing on Italian Renaissance paintings or on metalwork from Venice? What is the story behind ‘Gothic mosques’ and ‘Moorish synagogues’? And in what way did Chinese porcelain stimulate Islamic pottery and vice versa? This course offers an introduction to Islamic art from the seventh century to the present. The series gives insight into the wide artistic Islamic art tradition that was often unhindered by ethnic and religious boundaries.

07


08

Speciale collegereeksen

‘Orchideeën op de mestvaalt’ Venetiaanse kunst en cultuur van de 18 e eeuw

| Hoorcollege

Woensdagen 5, 12, 19, 26 februari, 5, 12 en 19 maart 2014, 10.00 - 12.00 uur. Herhaling ’s middags | Locatie Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411 | Prijs € 175,- / € 160,- Docent prof. dr. Henk van Os (Universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving UvA) Gastcollege dr. Arjan de Koomen, (Beeldhouwkunst en Zuid-Europese kunst 14 e-18 e eeuw)

Deze collegereeks gaat over de maatschappelijke omstandigheden waaronder kunst wordt geproduceerd en over de kunst zelf. Meestal gaat men ervan uit dat waar veel geld is veel en goede kunst wordt gemaakt. Na anderhalve eeuw economische en maatschappelijke verstarring is Venetië in de 18e eeuw totaal verarmd. En toch komt, na een eeuw van duisternis, de schilderkunst dan tot ongekende bloei. Hoe kan dat? Kunstenaars als Canaletto, Guardi, Piazzetta en Giambattista Tiepolo zullen de revue passeren.

Na de bevrijding . Zeven lezingen over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog Lezingenreeks op locatie |

Woensdagen 5, 12 19, 26 februari en 5, 12 en 19 maart, 16.00 - 18.00 uur | Locatie verschillende historische gebouwen in Amsterdam Prijs € 150,- / € 105,- | Sprekers Ilse Raaijmakers MA, dr. Helen Grevers, dr. Edwin Praat, Bram Mellink MA, Abel Streefland MSc, drs. Friso Hoeneveld, Christie Miedema MA, dr. Paul Bijl en dr. Sophie Elpers. Moderator: prof. dr. Peter Romijn

‘De oorlog is nog niet voorbij!’ – met die woorden waarschuwden kranten de Nederlanders in 1945 dat ze nu wel bevrijd waren, maar dat ze nu de vrede moesten winnen. Het ging daarbij om herstel en wederopbouw van de door de oorlog geschonden samenleving, maar niet minder om het zoeken naar nieuwe vormen en gedachten. Bovendien was het belangrijk om de herinnering aan de ervaringen van geweld, onderdrukking en vervolging een plaats te geven. Nu, bijna zeventig jaar later, is het onderzoek naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog onverminderd actueel. Deze zeven lezingen, georganiseerd in samenwerking met het Huizinga Instituut en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, zijn verbonden aan de televisieserie Na de bevrijding die de NTR vanaf 31 januari uitzendt. Terwijl in de televisieserie de laatste ooggetuigen aan het woord komen, spreken in de lezingenreeks juist jonge onderzoekers met de nieuw verworven wetenschappelijke kennis over deze periode. Na iedere uitzending op vrijdag vindt op woensdagmiddag op een historische locatie in Amsterdam een college plaats, dat dieper ingaat op het thema. Iedere bijeenkomst begint met korte presentatie van de regisseur van de aflevering die dan centraal staat.


Speciale collegereeksen

The new Moroccan cinema: meet the director

Film lectures

Wednesdays February 5, 12, 19, 26, March 5, 12, 19, 16.15 - 18.45 hours | Location EYE, IJpromenade 1 | Price € 150,- / € 105,- | Speakers Directors of all films and interviewers, coordinator dr. ir. Faoud Laroui

The cinema of Morocco has had a revival in recent years: production is increasing, films are selected and win awards in international festivals. This new cinema has become an important aspect of contemporary Moroccan culture and it expresses adequately the ‘imaginaire’ of the country. To get a better grasp on and gain more insight in this, in each of the seven lectures a Moroccan film will be viewed at the EYE. The film will be preceded or followed by a discussion between Moroccan French writers/directors and some prominent speakers. They all address the contradictions of this time period; the acceleration of progress in juxtaposition with a traditional society. The following films will in turn take the central stage in the lectures: 1. Tazi’s Badis by Mohamed Abderrahman. 2. Les Cœurs brûlés by Ahmed El Maanouni. 3. Rock the casbah by Laila Marrakchi. 4. Mille mois by Faouzi Bensaïdi. 5. Les chevaux de Dieu by Nabil Ayouch. 6. Casanegra by Nourredine Lakhmari. 7. La vida perra de Juanita Narboni by Farida Belyazid.

Sefardische geschiedenis in de Wintersnoge Hoorcollege

Woensdagen 5 en 19 februari, 5 en 26 maart en 2 april, 17.00 - 18.30 uur | Locatie Portugese Synagoge, Mr. Visserplein 3 | Prijs € 150,- / € 105,- | Docenten dr. Tirtsah Levie Bernfeld, drs. Jaap Cohen, dr. Dienke Hondius, prof. dr. Irene Zwiep, prof. dr. Emile Schrijver

In 1775 werd het majestueuze Portugese Synagogecomplex in Amsterdam ingewijd. De Sefardische joden, afkomstig uit Spanje en Portugal, die er dienst hielden verrijkten met hun opvallende verschijning Amsterdam op vele manieren: economisch, cultureel en intellectueel. Op deze bijzondere locatie, in de fraaie en authentiek ingerichte Wintersnoge, naast de beroemde Ets Haim bibliotheek, zullen verschillende experts vanuit hun eigen onderzoek deze rijke geschiedenis belichten. Aan de orde komen boekcultuur, Sefardisch Amsterdam in de 17e eeuw, autoriteit en De Aktie Portugesia in de Tweede Wereldoorlog. De collegereeks wordt georganiseerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut en het Joods Cultureel Kwartier.

09


10

Open UvA-Colleges tweede semester 2013 - 2014 Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen Cultuur en samenleving blok 1 | € 185,- / € 166,50

Hoofdstukken informatierecht

Open UvA-Colleges Tenzij anders vermeld zijn de onderstaande reeksen hoorcolleges. Volledige inhoudsbeschrijvingen en roostergegevens vindt u op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten.

blok 2 | € 135,- / € 121,50

Iconografie & Interpretatie blok 2 | € 185,- / € 166,50

Iconografie in Oost en West blok 1 | € 185,- / € 166,50

Inleiding auteursrecht blok 1 | € 135,- / € 121,50

Het kortingstarief achter de schuine streep geldt voor AUV-leden en medewerkers.

Inleiding in de kunstgeschiedenis 3; nieuwste tijd

Tweede semester maandag 3 februari - vrijdag 27 juni

Jatwerk

Blok 1 Collegevrij Blok 2 Collegevrij Blok 3

3 februari - 21 maart 24 - 28 maart 31 maart - 23 mei 26 - 30 mei 2 - 20 juni

Er zijn geen colleges op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag), maandag 21 april (Tweede Paasdag), donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei (resp. Dag van de Arbeid en collectieve sluiting), maandag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 29 en vrijdag 30 mei (resp. Hemelvaart en collectieve sluiting), maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag).

blok 1 | € 185,- / € 166,50 blok 2 | € 185,- / € 166,50

Neerlandistiek Caraïbische letteren blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

De literariteit van historische teksten blok 1-2 | € 135,- / € 121,50

From Grand Tour to Grand Tourism blok 2 | € 185,- / € 166,50

Mediastudies Erfgoed 2.0

blok 1 | € 160,- / € 144,-

Journalistieke cultuur in Nederland blok 1 | € 135,- / € 121,50

Sound Cultures

blok 1-2 | € 185,- / € 166,50


11

Wijsbegeerte

Taal- en letterkunde

Antieke wijsbegeerte 2

Arabische cultuur, islamitische beschaving (600 - 1600)

blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

Geschiedenis van de filosofie blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

Inleiding esthetica

blok 1 | € 135,- / € 121,50

Catalan Culture in Europe from the beginning to Franco’s dictatorship

blok 1-2 | € 235,- / € 211,50

blok 2 | € 235,- / € 211,50

Intellectual History 2

Cultuurkunde 2: Nieuwgriekse geschiedenis

Theoretische filosofie

Grote denkers

Thomas More college 2

Hettitisch 1: Inleiding in taal en schrift

blok 1-2 | € 185,- / € 166,50 blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

blok 1 | € 210,- / € 189,blok 1 | € 210,- / € 189,blok 1 | € 210,- / € 189,-

Hettitisch 2

blok 1 | € 210,- / € 189,-

Hettitische cultuurgeschiedenis blok 1 | € 210,- / € 189,-

Highlights uit de klassieke literatuur blok 2 | € 210,- / € 189,-

Moderne joodse geschiedenis blok 1 | € 210,- / € 189,-

Geschiedenis, archeologie en regiostudies

Polish Literature 1B: Trauma and Memory: Polish Literature during and after WW I

Nieuwe geschiedenis

blok 1 | € 210,- / € 189,-

blok 1-2 | € 210,- / € 189,-

Nieuwste geschiedenis blok 2 | € 185,- / € 166,50

Ontmoetingen met Oost en West blok 1 | € 185,- / € 166,50

Eurocentrism: History, Identity, White Man’s Burden

blok 2 | € 210,- / € 189,-

Wereldgeschiedenis blok 1-2 | € 185,- / € 166,50

Fantastische vindplaatsen blok 1-2 | € 185,- / € 166,50

blok 1 | € 210,- / € 189,-

Taalvaardigheid Catalaans 2 Yiddish Literature and Culture: A Historical Overview blok 1 | € 210,- / € 189,-


12

Lezingen en debatten Lezingen en debatten in SPUI25 Academisch-cultureel centrum SPUI25 is een podium waar actuele onderwerpen vanuit diverse hoeken worden bediscussieerd en beschouwd. Als partner van SPUI25 organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen er jaarlijks ruim 40 debatten en lezingen. Een groot deel ervan valt binnen de onderstaande reeksen.

Geesteswetenschappen presenteert... Serie lunchlezingen waarin jonge wetenschappers die aan het begin van hun academische loopbaan staan, hun onderzoek presenteren. De lezingen vinden plaats op donderdagmiddagen van 13.15 - 13.50 uur. Donderdag 6 maart Donderdag 3 april Donderdag 24 april Donderdag 15 mei

Herinneringen en historische lessen: de erfenis van de Vietnamoorlog door dr. Beerd Beukenhorst (Amerikanistiek en Internationale betrekkingen). Het Bataafse parlement. De Nederlandse Revolutie en het ontstaan van een nationale volksvertegenwoordiging, 1780-1798 door dr. Joris Oddens (Geschiedenis). Civilian Militarism in Israeli Art and Visual Culture door dr. Noa Roei (Comparative Literature and Cultural Analysis). “Hé Jo, ouwe neukert”: Over Nederlandse geïmproviseerde muziek en de bespeling van het gezag door drs. Loes Rusch (Muziekwetenschappen).

Bijzondere Lezingen Bijzonder hoogleraren van de Faculteit der Geesteswetenschappen vertellen over hun onderzoek en de stichting of instelling die hun leerstoel heeft gevestigd. De lezingen vinden plaats op donderdagmiddagen van 17.15 - 18.15 uur. Donderdag 9 januari Donderdag 6 februari Donderdag 17 april

Counseling en revalidatie van hoofd-halskanker patiënten, in welke richting gaan we? door prof. dr. Michiel van de Brekel, bijzonder hoogleraar Oncologie gerelateerde stemen spraakstoornissen, leerstoel in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut. Aziatische tijgers, maar ook Afrikaanse leeuwen? door prof. dr. Roel van der Veen, bijzonder hoogleraar Geschiedenis en theorie van de internationale betrekkingen, leerstoel vanwege het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Italië vóór de Romeinen door prof. dr. Marijke Gnade, bijzonder hoogleraar Archeologie van de pre-Romeinse culturen in centraal Italië, leerstoel vanwege de Allard Pierson Stichting.


13

Nieuwsbericht Uitgelicht Geesteswetenschappers debatteren over actuele onderwerpen. De debatten vinden plaats op een doordeweekse avond van 20.00 - 21.30 uur. Donderdag 16 januari Bestaat het Vlaams over 50 jaar nog? met o.a. prof. dr. Hans Bennis (Taalvariatie). Donderdag 27 februari De rol van media, politiek en wetenschap in het Romadebat met o.a. dr. Huub van Baar (Europese studies), drs. Marija Davidovic (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Peter Vermeersch (KU Leuven). Maandag 17 maart De positie van vrouwen in de Arabische wereld sinds de Arabische Lente, met o.a. mr. dr. Maaike Voorhoeve (Islamitisch recht) en dr. Jessica Carlisle (Universiteit Leiden). Donderdag 15 mei Populisme in de Europese verkiezingen, met o.a. dr. Carlos Reijnen (Europese studies), dr. Sarah de Lange (Politieke wetenschappen).

Speerpunten in de geesteswetenschappen Speerpunten vertegenwoordigen aandachtsgebieden in het facultaire onderzoeksprogramma die om strategische redenen interessant zijn en inhoudelijk de bestaande onderzoeksinstituten en onderzoekszwaartepunten overstijgen of doorsnijden. De FGw heeft er twee: Creative Industries en Digital Humanities. De eerste kwam aan bod in een lezing op 4 november jl.. Op maandag 13 januari vindt van 16.45 - 17.45 uur een lezing plaats over Digital Humanities, met prof. dr. Rens Bod (Computationele en digitale geesteswetenschappen).

Aanmelden en meer informatie over de bijeenkomsten in SPUI25 Aanmelden voor bijeenkomsten in SPUI25 kan vanaf een maand voor aanvang van de bijeenkomst via de website www.spui25.nl. Zoek de betreffende lezing op de site, klik op de link Aanmelden en vul het inschrijfformulier in. Aanmelden is gratis maar niet vrijblijvend.


14

FGw-nieuws

Over deze Faculteit De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA is een brede, klassieke faculteit met een Europees profiel, sterke wortels in Amsterdam en internationale ambities. De faculteit herbergt niet alleen een keur aan gevestigde disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, Geschiedenis, de kunstwetenschappen, Archeologie, Religiestudies en Wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals Nieuwe media, Digital Humanities, Conservering en restauratie. Onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardige elementen en inhoudelijk sterk met elkaar verweven. Met ongeveer 30 bacheloropleidingen en ruim 60 masterprogramma’s is de FGw binnen de UvA een van de grootste faculteiten en in Nederland de grootste geesteswetenschappelijke faculteit. De laatste jaren zet de faculteit zich met allerlei ondersteunende maatregelen in om studenten hun studie met succes te laten afronden. Daarnaast wordt het onderzoek zo georganiseerd dat meer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er speerpunten in het onderzoek geformuleerd: Digital Humanities en Creative Industries. Een nieuw subsidieteam ondersteunt medewerkers bij aanvragen voor financiering van hun onderzoek. Amsterdam en deze faculteit zijn op ontelbaar veel manieren met elkaar verstrengeld. Wetenschappers zijn partners in publieke debatten en maken deel uit van allerlei commissies in de culturele sector en lokale (semi) publieke overheid: van Stedelijk Museum en Concertgebouw tot uitgeverij en krant. Studenten lopen stage bij Amsterdamse bedrijven en instellingen. De faculteit is een prominente partner van het academischcultureel centrum SPUI25. Studenten en wetenschappers maken deel uit van het Amsterdamse straatbeeld en kleuren de stad met hun activiteiten. Nieuws van de FGw vindt u op www.uva.nl/over-de-uva onder het kopje Faculteiten en op www.uva.nl/nieuws-agenda.


15

Meer informatie en inschrijven

• Inschrijven voor Open UvA-Colleges kan tot uiterlijk 15 januari op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten • Inschrijven voor lezingen en debatten in SPUI25 kan vanaf een maand voor aanvang op www.spui25.nl • Inschrijven voor speciale collegereeksen, themabijeenkomsten en rondleiding kan tot kort voor aanvang van de bijeenkomst op www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten Mocht u problemen hebben met inschrijven, dan kunt u bellen of mailen met de Illustere School, illustereschool-fgw@uva.nl of 020 525 4594.

Belangrijke webadressen Allard Pierson Museum www.allardpiersonmuseum.nl Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) www.uva-alumni.nl/auv Amsterdam Centre for Globalisation Studies www.acgs.uva.nl Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw www.acsga.uva.nl Bijzondere Collecties www.bijzonderecollecties.uva.nl EYE www.eyefilm.nl Faculteit der Geesteswetenschappen www.uva.nl/nieuws-agenda en www.uva.nl/over-de-uva Het Dolhuys www.hetdolhuys.nl Huizinga Instituut www.huizingainstituut.nl Illustere School www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten Instituut voor Interdisciplinaire studies (IIS) www.iis.uva.nl Joods Cultureel Kwartier www.joodscultureelkwartier.nl Massive Open Online Courses (MOOC) UvA http://mooc.uva.nl/portal Menasseh ben Israel Instituut ww.mbii.nl NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies www.niod.nl NTR www.geschiedenis24.nl/nieuws/2013/september/Na-de-bevrijding-NTR.html OUC’s van andere faculteiten www.uva.nl/onderwijs/overig-onderwijs/open-uva-colleges-en-cursussen Roosters UvA www.rooster.uva.nl Speerpunten FGw www.circa.uva.nl en www.cdh.uva.nl SPUI25 www.spui25.nl Studiegids UvA www.studiegids.uva.nl

Adressen Inschrijven

Op de website van de Illustere School vindt u uitgebreide beschrijvingen en programma’s van de bijeenkomsten die in deze brochure zijn opgenomen. Ook de actuele roosterinformatie van de Open UvA-Colleges is daarop te vinden (voor zover bekend).


www.is.uva.nl/publieksbijeenkomsten

Illustere School Publieksprogramma voorjaar 2014  
Illustere School Publieksprogramma voorjaar 2014  
Advertisement