Page 1

L

SAUGUS ELGESYS E EKTRA

E EKTRA

L


SAUGUS ELGESYS

E EKTRA

L


Žaibas gali pakenkti gyvybei: užmušti ir sužaloti žmones ar gyvūnus. Žaibai sukelia daugybę gaisrų. Todėl būtina laikytis tam tikrų saugumo taisyk-

Ka ip

 jei esi atviroje vietoje, atsitūpk (geriau dauboje), suglausk kojas ir, jei turi, nusiimk nuo savęs metalinius daiktus. Ant žemės negulk;

t elg is

os

 jei audros metu esi automobily-

 jeigu maudaisi, nedelsdamas lipk iš vandens ir ieškok pastogės. Būtina pasitraukti nuo vandens šaltinio;

u?

 jei važiuojama mašina, reikia sulėtinti greitį ar sustoti kuo toliau nuo aukštų medžių ir elektros linijų, neliesti metalinių mašinos dalių;

et

m

je, neatidarinėk durelių ir neišlipk. Uždaryk visus langus ir lauk, kol audra praeis.

Pavyzdžiui, nestovėk arti vėliavos stiebo ar žibinto, nesėsk ant metalinio suoliuko;  nelaikyk rankose ilgų ar metalinių daiktų, tokių kaip lazda, skėtis, meškerė ir t. t.;

nij

lio, nevažiuok dviračiu arba atvira transporto priemone;

 nesiliesk prie metalo.

rkū pe

 nejok ant ark-

 ieškok priedangos tvirtą stogą turinčiose transporto priemonėse arba pastatuose;

 nestovėk arti metalinių konstrukcijų, elektros stulpų, vielinių tvorų;


ELEKTROS PAVOJUS

Svarbu saugiai elgtis su elektra ir turėti tvirtų žinių, kaip tai daryti. Kiekvienais metais visame pasaulyje dešimtys tūkstančių žmonių, jų tarpe, žinoma, ir vaikų, žūva ar nukenčia nuo kontakto su elektros srove. Jei daugiau žinosite apie elektrą, ištikus nelaimei galėsite padėti sau, savo draugui ir šeimai, arba padėsite išvengti tokių nelaimių.


ELEKTROS PAVOJ

Juoda strėlė geltoname fone – ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų. Ženklas tvirtinamas ant visų įtamp teritorijų, vartų, už kurių yra elektros smūgio pavojus.

Šis ženklas taip pat tvirtinamas ant aukštos įtampos elektros tiekimo oro linijų atramų 2,5–3 metrų aukštyje nuo žemės.

Elektros laidininkais vadinamos medžiagos, kuriomis gali laisvai tekėti elektra. Jų aplink mus – apstu. Pavyzdžiui, metalas – vienas geriausių laidininkų. Štai kodėl elektros laidai ir kabeliai gaminami iš vario ar kitų me-

as

talo lydinių. Elektros srovę puikiai praleidžia ir taurieji metalai – auksas, sidabras

m

at

LA

I

N I D

it

k in

p a ia s D iu o ių ri e n al id ng di ci sp la de ty a au ist rie an ių n že ku i rb ci D pa a , lia ei um izo ,j iš  us r g id s a at k t i ka Bū las s)! (p idu la

IN

KA

ų ki o tk n ia e J

ite b e st a p

I

rs no

ių el r du

ą kl n že į k to

j e:


JUS IR ŽENKLAS pą turinčių elektros

ig a

SA

UM D

O

pi

m

IM

S

. us

A

at

rie

sb

sp ty

N

an

RI

irb

TIK

D

el

ek

sį t ro

re

ng

pa

siū

ap

s a u g t ro sa l e k ap a e

i ūv m trik ų i d i el e la d s p o in a m d pe įta va is s s av to Ja . kš dų s ai a u mo sl a r gu po ių s m in lio ta n g ia sį to įre ec s s kš i sp p o ilk t ro i š au m ųv ek t a s ar ta d el ų i n s į lai in i e mi to pr ga is! ng kš s a m į re ty au s p ė an s, tin ar tro ą. ių irb tine pirš ek in ng el rš is ra

rius, bet ji neužtikrina mūsų saugumo, todėl:

UG

Guma - taip pat elektros izoliatos

Plastikas; Stiklas; Porcelianas; Keramika

O IZ t ry id at

A ek

a i ec sp

a t lis

TO LI tik i al

Bet ar žinote, kokios tai

A I R s tro el

negali tekėti elektros srovė.

I

Izoliatoriai - tai medžiagos, kuriomis

i!


DŽI AI

ELEKTRA IR VANDUO

ČI A I IR

ME

Jau žinai, kad elektra yra pavojinga ir nuo jos reikia laikytis kuo atokiau.

, PA LI N IJO S OS KTR

neliečia žemės ir nesudaro uždaros elektros grandinės. Medis nors ir nėra elektros laidininkas pavojų gali kelti, nes medis dažniausiai auga prie elektros laidų, kurias gali liesti medžių šakos.

ELE

pavojų? Taip yra dėl to, kad vanduo yra puikus elektros laidininkas. Be to, jis yra takus, taigi labai greitai prasiskverbia į bet kurią ertmę.

UKS

O ar girdėjai, kad drėgmėje elektra gali kelti dar didesnį

Kodėl paukščiai tupėdami ant elektros laidų nepatiria elektros smūgio? Ogi todėl, kad jie

Štai kodėl labai svarbu visus elektros prietaisus laikyti kuo toliau nuo vandens, o juos liečiant įsitikinti, kad tai darome sausomis rankomis ir aplinkui nėra prilieta vandens. Dėl tos pačios priežasties pavojingesnė elektra būna ir lyjant lietui. Sausu oru saugus atstumas iki transformatorinių yra 6 metrai, o lyjant – net iki 8 metrų. Per lietų ar darganotu oru nutrūkęs elektros laidas kelia daug didesnį pavojų, nes vandeniu


Patarimai ir kita 

Elektros srovės sukeltas gaisras nėra lygiavertis ugnies sukeltam gaisrui. Nepamiršk, kad vanduo yra elektros laidininkas. Būtent dėl to vandeniu gesinant elektros prietaiso sukeltą gaisrą situaciją galima tik pabloginti. Todėl turi būti budrus ir įvykus gaisrui vadovautis šiais dviem patarimais:  Pirmiausia pasirūpink, kad degantis ar žiežirbas laidantis įrenginys būtų išjungtas iš elektros lizdo. Niekada nepilk vandens ant degančio elektros įrenginio. Apie gaisrą nedelsdamas pranešk suaugusiems. Jei liepsna nėra pernelyg didelė, ugnį dar galima užgesinti tiesiog gesintuvu.

Jei nutrūko laidas ir jis liečia žemę:  Kuo skubiau informuok suaugusiuosius apie gresiantį pavojų. Apie tai pranešk elektros tinklų darbuotojams telefonu 112, jie atvyks į įvykio vietą ir pašalins gedimą. Jei pajusi ar pastebėsi nutrūkusį laidą žolėje, atsistok ant vienos kojos ir šuoliuok kuo toliau nuo pavojingos vietos (žemę liesdamas tik viena koja gali išvengti elektros smūgio). Laikykis maždaug 8 metrų atstumo nuo nutrūkusio laido. Kaip susidaro žaibas

Žaibas – tai itin galinga elektros srovė. Debesys yra drėgmės šaltiniai. Jų viršuje vandens lašeliai įsielektrina teigiamu krūviu, o apačioje – neigiamu. Įdomu tai, kad pirmiausia pamatome patį žaibą, o tik vėliau išgirstame griausmą, nes šviesa iki mūsų atskrieja greičiau nei garsas.


L

E EKTRA

Informacijos ir iliustracijų šaltiniai: 

http://www.elektromagija.lt © Lesto, 2013; (Leidimas gautas, ne komerciniams tikslams)

Iliustracijos 2, 3, 4, 5-6, 7-8 puslapiuose iš http:// www.elektromagija.lt © Lesto, 2013 (Leidimas gautas, ne komerciniams tikslams.);

Iliustracijos bei elementai - iš “Microsoft Office” iliustracijų bibliotekos. Naudoti galima be autoriaus teisių leidimų, ne komerciniais tikslais.

© Justinas Iljeitis, 2013., Vilniaus Gabijos gimnazija


Sukūrė - Justinas Iljeitis, 2013

Lankstinukas  
Lankstinukas  

Lankstinukas

Advertisement