Page 1

‫‪  ‬האם‪ ‬יש‪ ‬פתרון‪ ‬מיידי‪ ‬לבעיית‪ ‬הדיור‪ ‬של‪ ‬הזוגות‪ ‬הצעירים‪ ?  ‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫הבנה­‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬לא‪  ‬ניתן‪ ‬להוריד‪ ‬את‪ ‬מחירי‪ ‬הדירות‪  ‬באותה‪  ‬צורה‪ ‬שיירדו‪ ‬מחירי‪ ‬הקוטג'‪ .‬קוטג'‪ ‬הוא‪ ‬מוצר‪ ‬יומיומי‪ ,‬אנו‪ ‬לא ‪ ‬‬ ‫לוקחים‪ ‬עליו‪ ‬משכנתא‪ ‬וערכו‪ ‬נשאר‪ ‬זהה‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫הבנה­‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫נפילת‪  ‬מחירי‪  ‬הנדל"ן‪  ‬זה‪  ‬סימפטום‪  ‬ותוצאה‪  ‬של‪  ‬קריסה‪  ‬כלכלית‪) ‬חייבים‪  ‬להבין‪  ‬שאלו‪  ‬שאנו‪ ‬מפנים‪  ‬נגדם ‪ ‬‬ ‫אצבע‪ ‬מאמשימה‪ ‬אינם‪ ‬אחראיים‪ ‬לנפילה‪ ‬זו‪ ,‬לא‪ ‬הממשלה‪ ‬ולא‪ ‬האזרחים‪ ‬רוצים‪ ‬קריסה‪ ‬כלכלית(‪.‬‬ ‫הבעיה‪ ‬אינה‪ ‬של‪ ‬ה בנקים‪ ‬והמערכות‪ ‬הפיננסית‪ ‬כולן‪ ,‬אלא‪ ‬גם‪ ‬וקודם‪ ‬כול‪ ‬של‪ ‬אותן‪ ‬משפחות‪) ‬אשר‪ ‬מונות ‪ ‬‬ ‫מאות ‪  ‬אלפי ‪  ‬אזרחים(‪  ‬בעלות ‪  ‬דירות ‪  ‬שנלקחו ‪  ‬במשכנתא ‪  ‬על ‪  ‬ערך ‪  ‬דירה ‪  ‬מסוים ‪  ‬ויכולות ‪  ‬למצוא ‪  ‬את ‪  ‬עצמן ‪ ‬‬ ‫במצב‪ ‬אבסורדי‪ ‬בו‪ ‬הם‪ ‬מפסידים‪ ‬מאות‪ ‬אלפי‪ ‬שקלים‪ .‬‬ ‫המאבק ‪  ‬החברתי ‪  ‬הנוכחי ‪  ‬מוצדק ‪  ‬ככל ‪  ‬שיהיה ‪  ‬הוא ‪  ‬חרב ‪  ‬בעלת ‪  ‬שתי ‪  ‬קצוות ‪  ‬חדים ‪  ‬וחלק‪ ‬‬ ‫מהפתרונות‪  ‬אותם‪  ‬מציעים‪  ‬המפגינים‪  ‬יפגע‪  ‬באותן‪  ‬המשפחות‪ ‬אשר‪ ‬מוחות‪ ‬ומציבות‪ ‬את‪ ‬אוהליהן‪ ‬ברחובות ‪ ‬‬ ‫הארץ‪ . ‬‬ ‫נפילת ‪  ‬מחירי ‪  ‬הדירות ‪  ‬היא ‪  ‬מכה ‪  ‬מאוד ‪  ‬כואבת ‪  ‬ולא ‪  ‬בריאה‪ )  ‬הדוגמה‪  ‬הכי‪  ‬טובה‪  ‬ומידית‪  ‬לכך‪  ‬היא‪ ‬‬ ‫הקריסה‪ ‬הכלכלית‪ ‬אשר‪ ‬התרחשה‪ ‬בארצות‪ ‬הברית(‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫הבנה­‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫לא‪ ‬ניתן‪ ‬להשאיר‪ ‬את‪ ‬הזוגות‪ ‬הצעירים‪  ‬לחכות‪ ‬חמש‪ ‬עד‪ ‬עשר‪ ‬שנים‪ ‬לדירה‪:‬‬ ‫­‪  ‬כול‪  ‬הצעדים‪  ‬בהן‪  ‬נוקטת‪  ‬הממשלה‪  ‬הנוכחית‪  ‬הם‪  ‬הגיוניים‪  ‬אבל‪  ‬הפיתרונות‪  ‬לטווח‪  ‬הארוך‪  ‬יביאו‪   ‬למיתון ‪ ‬‬ ‫מחירי‪ ‬דיור‪ ‬וכפי‪ ‬שכבר‪ ‬ציינו‪ ,‬יפגעו‪ ‬בעתידם‪ ‬של‪ ‬המשפחות‪ ‬הצעירות‪.‬‬ ‫­‪  ‬המחאה‪  ‬העכשווית‪  ‬גרמה‪  ‬לפגיעה‪  ‬במסחר‪  ‬הדיור‪  ‬ובכך‪  ‬פגעה‪  ‬בשוק‪  ‬הנדל" ן‪  ‬הארצי‪  .‬אנשים‪  ‬הפסיקו‪ ‬‬ ‫לקנות ‪  ‬דירות‪  ,‬מחירי ‪  ‬השכירות ‪  ‬עלו ‪  ‬כי ‪  ‬הביקוש ‪  ‬לשכירות ‪  ‬עלה‪  ,‬במצב ‪  ‬הנוכחי ‪  ‬והפתרונות ‪  ‬המוצעים ‪  ‬לנו ‪ ‬‬ ‫על‪ ‬ידי‪ ‬ראשי‪ ‬המחאה‪ ‬תיווצר‪ ‬בעיה‪ ‬קשה‪ ‬הרבה‪ ‬יותר‪ ‬מזו‪ ‬שמולה‪ ‬אנו‪ ‬עומדים‪ ‬כיום‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫פתרון‪ ‬הגיוני‪:‬‬ ‫‪  ‬המדינה‪  ‬הרוויחה‪ ,‬מרוויחה‪  ‬ותמשיך‪ ‬להרוויח‪ ‬ממחירי‪ ‬הדירות‪ ‬דרך‪ ‬מיסוי‪ .‬העליה‪ ‬האחרונה‪ ‬בערך‪ ‬מחירי ‪ ‬‬ ‫הדירות ‪  ‬לבטח‪  ‬מילאה‪  ‬את ‪  ‬כיסי ‪  ‬הממשלות ‪  ‬האחרונות‪  ,‬הפתרון ‪  ‬למצוקה ‪  ‬הנוכחית ‪  ‬קיים ‪  ‬אך ‪  ‬עלינו ‪  ‬להבין ‪ ‬‬ ‫מאיפה‪ ‬למשוך‪ ‬תקציבים‪ ‬ולמי‪ ‬לחלק‪ ‬אותם‪:‬‬ ‫‪ ­ ‬סבסוד‪ ‬ישיר‪ ‬של‪ ‬דירות‪ ‬לזוגות‪ ‬צעירים‬ ‫‪ ­ ‬סבסוד‪ ‬עקפי‪ ‬והורדת‪ ‬מיסוי‪ ‬על‪ ‬אזרחים‪ ‬פרטיים‬ ‫‪   ­  ‬סבסוד‪  ‬עקפי‪   ,‬הורדת‪  ‬הריבית‪  ‬על‪  ‬המשכנתא‪  ‬או‪  ‬ביטולה‪  ‬לזוגות‪  ‬צעירים‪  ‬שקונים‪  ‬את‪  ‬דירתם‪ ‬‬ ‫הראשונה‪         .‬‬ ‫בכך‪  ‬השכבות‪ ‬היותר‪ ‬חזקות‪ ,‬אנשים‪ ‬שיש‪ ‬להם‪ ‬כבר‪" ‬ממון"‪  ‬יוכלו‪ ‬במטרה‪ ‬מכוונת‪ ‬ואינטרס‪ ‬משותף ‪ ‬לממן‪ ‬‬ ‫דירות ‪  ‬לזוגות ‪  ‬הצעירים‪  ,‬ערך ‪  ‬הנכסים ‪  ‬שלהם ‪  ‬ישאר ‪  ‬זהה ‪  ‬ואולי ‪  ‬אף ‪  ‬יעלה ‪  ‬אך ‪  ‬דבר ‪  ‬זה ‪  ‬לא ‪  ‬יפגע ‪  ‬באלה ‪ ‬‬ ‫הרוצים‪ ‬לרכוש‪ ‬דירה‪ ‬מכיוון‪ ‬שזו‪ ‬תהיה‪ ‬מסובסדת‪ ‬בחלקה‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬הממשלה‪.‬‬ ‫בצורה‪ ‬הזו‪ ‬כולם‪ ‬מרוויחים‪ ,‬גם‪ ‬הבנקים‪ ‬גם‪ ‬המדינה‪ ‬ולבטח‪ ‬שגם‪ ‬האזרחים‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫טיפול‪ ‬מונע‬ ‫צריך‪ ‬בכל‪ ‬זאת‪ ‬לזכור‪ ,‬שבסבסוד‪ ‬דירות‪ ‬יש‪ ‬סכנה‪ ‬להשפיע‪ ‬לעלית‪ ‬מחירי‪ ‬הדירות‪.‬‬ ‫דרך ‪  ‬להימנע ‪  ‬מתופעה ‪  ‬זו ‪  ‬היא ‪  ‬קביעת ‪  ‬תקרת ‪  ‬מחירים ‪  ‬לקבלני ‪  ‬נדל"ן ‪  ‬לפי ‪  ‬מחיר ‪ ‬עכשווי ‪  ‬ויצירת ‪  ‬גובה‪ ‬‬ ‫מקסימלי‪ ‬לעליית‪ ‬מחירי‪ ‬נדל"ן‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬אזורי‪ ‬ביקוש‪.‬‬

המניפסט הציוני החדש  
המניפסט הציוני החדש  

המניפסט הציוני החדש

Advertisement