Page 1

Een van de vele starts tijdens de clubkampioenschappen

‘t Sprintje Afz: A.R.V. ILION ZOETERMEER , Postbus 7056 , 2701 AB Zoetermeer


‘elk

seizoen een andere smaak’

Natuurwinkel Zoetermeer voor al uw

biologische

boodschappen! Pilatusdam 15, 2712 BD Zoetermeer Tel. 079 - 32 00 700 www.natuurwinkel.nl

Medische Sport Commissie

Fysiotherapeuten: Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur op donderdagavond Betty van der Plaat T 079 - 3165784 Roberto Ruiz T 070 - 3901979 (consult in overleg) tarief € 7,- per consult Sportmasseurs: Je kunt een afspraak maken voor sportmassage bij; Monique Geldof T 079 - 3615988 Hetty van Dijk T06 - 13669720 email: h.t.vandijk@xs4all.nl Cees Senten T 079 - 3315349 (massage niet op dinsdag) tarief € 7,- per ½ uur

De Natuurwinkel biedt u elke dag opnieuw een verrassend ruim assortiment natuurproducten. Van biologisch brood tot babyvoeding, van sappen tot soepen en van wafels tot wijn. Wij geloven in puur natuur. De natuur zit immers niet voor niets in onze naam! Daarom kiezen we heel bewust voor producten die met zorg en aandacht zijn geteeld en altijd geproduceerd worden met respect voor mens, dier en milieu.

Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur, di - do 8.30 - 18.00 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur, zat 8.30 - 17.00 uur

Topsporters op groengebied Ook voor alle sportievelingen in en rond Zoetermeer heeft GroenRijk alles. Ik zal even voorstellen wie wij zijn. GroenRijk richt zich op alle tuinliefhebbers. Bij ons kunt u terecht voor gezellige trends voor in en om het huis, zoals potterie, sierbestrating, tuinhout en beplanting. Dus sporters sport verder in uw tuin en maak er uw eigen paradijsje van. erp, aanleg en Ook voor ontw uw tuin, onderhoud van rticulieren als zowel voor pa . voor bedrijven

Wij zijn ma. di.-woe. do.-vrij. za.

geopend op: 10.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 17.00 uur

Diëtist: Marije Langen 06 - 21392900 info@marijelangendietetiek.nl

Zoetermeer • Olof Palmelaan 15 • 079-3200522 • www.groenrijk.nl


Ko Doncker

VOORWOORD

www.ILION.nl

Financieel beleid

De financiën staan, naast de afluisterpraktijken van de diverse grootmachten, centraal in de politiek. De regeringspartijen zien zich genoodzaakt flink te bezuinigen en daar merken wij, als samenleving, ook de gevolgen van. Ook de gemeenten krijgen minder geld van het Rijk en dat betekent voor veel gemeenten dat ook zij moeten bezuinigen. Voor Zoetermeer zal dat waarschijnlijk rond de zes miljoen euro zijn. In het begrotingsdebat en het najaarsdebat binnen de Gemeenteraad zal het onderwerp “bezuinigingen” hoog op de agenda staan: er zullen (politieke) keuzes gemaakt moeten worden. Wellicht interessant te zien welke keuzes er gemaakt gaan worden. Zeer waarschijnlijk zal het een en ander ook gevolgen hebben voor de gelden die komend jaar worden vrijgemaakt voor de sport in Zoetermeer. Wat de gevolgen van de bezuinigingen voor de sport zijn, zal blijken in deze begrotingsdebatten die reeds begonnen zijn als u dit bericht leest. Uit overleg met een aantal politieke partijen is wederom gebleken dat wij (= de leden van Ilion) invloed kunnen hebben op de keuzes die de Gemeenteraad maakt. We moeten nog actiever contacten zoeken met de partijen om onze visie te delen en als voor ons belangrijke onderwerpen in de Raad aan bod komen, kunnen we (en moeten we meer) gebruik maken van het spreekrecht. Mijn ervaring is dat dit niet alleen door de Raad gewaardeerd wordt, maar ook van invloed kan zijn/is op de besluitvorming. Ook bij Ilion stond het financieel beleid centraal tijdens de laatste bestuursvergadering en het voorzittersoverleg. De secties hadden, zoals gebruikelijk, wensen ingediend om de kwaliteit van onze diensten, trainingen en het materiaal te vergroten. Zoals vaak, bleken de wensen die nodig zijn om bepaalde doelen te halen en de andere (minder beïnvloedbare) uitgaven groter te zijn dan de inkomsten. Zowel in de bestuursvergadering als het voorzittersoverleg was de opdracht te zoeken naar mogelijkheden om een sluitende begroting te krijgen. Tijdens de discussie in het voorzittersoverleg werd onder meer geopperd om het Sprintje te digitaliseren en niet meer via de post maar via de mail te verspreiden: volgens een aantal voorzitters hoort dit bij een moderne vereniging. Dat zou een grote besparing betekenen, waardoor mogelijk weer andere uitgaven gedaan kunnen worden. De discussie over het digitaliseren van het Sprintje zal worden gevoerd met de diverse gremia binnen onze vereniging maar we wilden die discussie starten in de ALV op woensdag 27 november a.s. Naast dit onderwerp wil het bestuur ook met de leden discussiëren over de “verplichte inzet van vrijwilligers”. Het blijkt dat het zo nu en dan erg lastig is om voor alle taken binnen de vereniging vrijwilligers te vinden. Het bestuur overweegt om de vrijwilligheid verplicht te stellen. Wilt u een bijdrage leveren aan de discussies, bij dezen bent u van harte uitgenodigd! Ook voor het bespreken van de andere agendapunten bent u natuurlijk van harte uitgenodigd. Ko Doncker

‘t Sprintje digitaal lezen!

Aan dit clubblad werkten mee:

Ans de Jonge Siebe Bloembergen Adri Vergalen Rob van Beek Berry Koolstra Vincent Bergman Sanne Harland Fotografie Ed Turken diverse ouders Bladmanager: Kees Franken

Inleveren kopij

De redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad uiterlijk woensdag 27 November De inleverdatum voor ‘t Sprintje is altijd de laatste woendag van de maand Kopij en foto’s mailen naar:

k.franken@Ziggo.nl

Electronische kopij alleen mailen als bijlage in doc. of

Algemene Leden Vergadering Woensdag 27 november 20.30 uur Ilion Kantine

docx.

November 2013 42e jaargang nr. 10

1


LEDENADMINISTRATIE

door Rob van Beek Jarig in november

8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 22 22 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 28 28 28 29 29 30 30

Linda Waasdorp Marloes van Putten Ed Turk, Armin Bauer, Roelof Zwier Ria Hehemann, Lucas van Klaveren Gerard de Bruin Levi (L J)Belfor Willem Hermans Megan Breumelhof Anne de Graaf Irna Mulder Julia de Graaf Loe Schout, Rick van Houten Jimmy Bosch Peter Biesaart, Jolanda Vrede, Sydney de Groot Luuk Schmitz Christine de Wit Kattyra Weber, Hans Verheijde, Désirée Lexmond Floris Boer Marc van der Krogt Cindy Esser Martijn van Calker Sacha Waaijer Wim Coenraad Txiku Snijders Rianna Galiart Janouk Boot Nicole Boot Sven Scharleman Richard Pijpers Wil Stolwijk Denise Zaat, Nadia Marzguioui, Marcel Tempelman, Marcel Papenhove Wim Prins, Jeanette Coenraad-Cok August Leckie, Luca Degenaar Iris Benoist Brasco Mazer Menno Bloembergen Stefan Bal,

1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 6

Mieke Brinkman, Joeri Bazuin Piet Zeelenberg, Allard Wanders, Rianne Weggemans Jeroen Woldring, Erika Bordon Denise Bosch, Diane van Ling Iris van Rijswijk Michel Ruijter,

Nieuwe Leden Mini-pupillen Elianne Hopman Rosanne Boer Yfke Giltaij Chris Olsthoorn Heinz Swiegers Gio Kromokario C-pupillen Tara de Bruin Casper Gill’ard B-pupillen Ocean Clarenbeek Daniël Wolf A-pupillen Chanaïs Muller Alysée Lester Jimmy Bosch D-junioren Maaike Bruggeman Janouk Boot Marilja Teixeira Noberto Teixeira Twan Eijk B-junior Anne-Sophie Buurman Senioren Tamara Middelburg Anthony Da Graca Senior (gastlid) Matteo Costanzi Wandelaars Binie Geut - v.d. Laan Michel Nieuwlaat Overige Senior Mascha Kneppers- de Vre Adreswijzigingen Gert-Jan ten Brinke Debby van Hulst Hortence Mohamed

Jarig in december

2

Let op:

Bij Ilion geldt een opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van het lopende kwartaal. Dat betekent dat als je het lidmaatschap per 1 januari 2014 wilt opzeggen, je opzegging uiterlijk 29 november 2013 bij de ledenadministratie - die zich strikt aan de regels van de Atletiek Unie moet houden - binnen moet zijn.

Industrieweg 76 2712 LC ZOETERMEER Telefoon : 079 - 341 86 06 Fax : 079 - 341 86 23 E-mail : info@dipas.nl www.dipas.nl

Maatwerk Drukwerk is de kleding van uw organisatie. Het is de manier waarop u zich presenteert. Op de keper beschouwd is de essentie van onze activiteiten dan ook: zorgen dat uw organisatie goed voor de dag komt.

Die filosofie zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. Drukwerk is altijd maatwerk en dat vraagt om een persoonlijke en flexibele benadering. Als middelgroot familiebedrijf zijn we juist daarmee groot geworden.


Algemene Ledenvergadering woensdag 27 november 2013 Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 november vanaf 20.30 uur in Ilion House.

De agenda voor die vergadering is als volgt:

Opening om 20.30 uur

Ingekomen stukken en mededelingen

Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 25 april 2013

Goedkeuring begroting 2013 inclusief het vaststellen van de contributies voor 2014

Discussie over het verplichtstellen van vrijwilligerswerk door (ouders van ) leden

Rondvraag

Sluiting om 22.15 uur

Het verslag van de ALV van 24 april 2013 en de begroting 2014 liggen vanaf 11 November ter inzag in de kantine. U kunt het verslag en de begroting ook digitaal aanvragen via k.franken @ziggo.nl Het Bestuur rekent op uw komst! Graag tot de 27ste Namens het Bestuur, Wim Bakker secretaris

3


PUPILLEN

Siebe Bloembergen

Hallo meisjes en jongens, Even rechtzetten: in ‘t vorige Sprintje stonden de prijswinnaars van het aanmoedigingsklassement bij de ZHM Pupillencompetitie vermeld, alleen was dit lijstje niet compleet: Annyka Wanders was ook een van de prijswinnaars. Annyka alsnog van harte gefeliciteerd! 22 september. De pupillenwedstrijd bij AV Sparta in Voorburg. Omdat de uitslagen nog niet voor ‘t vorige Sprintje beschikbaar waren hier alsnog de uitslagen. Er deed een aantal pupillen van Ilion mee, misschien bij de B en C pupillen een iets lagere opkomst vanwege het GriezelGruizelfeest dat bij Ilion in volle gang was, maar ook in Voorburg hebben de Ilion-deelnemers zich weer goed laten zien. Maurice behaalde zelfs een eerste plaats bij de pupillen C! Gefeliciteerd allemaal met jullie behaalde resultaten. Hier de uitslagen: Meisjes Pupillen Mini 4. Manon van Duijn Jongens pupillen C 1. Maurice Afognon Meisjes Pupillen A-1 5. Karlijn Legemaate 10. Valerie Afognon Jongens Pupillen A-1 5. Marijn van Duijn

40m

600m

Ver

Balw.

Punten

8.29

2.56.42

2.36

8.27

714

6.84

2.16.15pr 3.34

21.14

1673

60m

1000m

Ver

Kogel

Punten

10.96

4.40.88

3.11pr

4.68pr

1249

10.21

4.12.75pr 3.58

6.65

1682

8. Toby Harterink 10. Sem van Vliet 18. Tijmen van der Wees Jongens Pupillen A-2 Nigel Steenwinkel

10.72 10.22pr dns 60m

3.57.67 4.15.47pr dns 1000m

3.37 3.61pr 3.27 Hoog

6.72pr 5.26pr dns Balw.

1642 1589 372 Punten

9.43

4.43.38

1.15

21.34

1597

28 september. Het Nederlands kampioenschap estafette bij AV Startbaan in Amstelveen. Onder mooie weersomstandigheden en met een grote verscheidenheid aan estafettedisciplines werden er mooie tijden gelopen met zelfs een 2e plaats bij de mixed pendelestafette bij de Pupillen B/C! Knap gedaan allemaal en volgend jaar gaan we nog wat vaker oefenen en wie weet halen we dan weer een Nederlandse titel binnen! Van harte gefeliciteerd allemaal! Pupillen B/C Mixed 10 x 40m 2e plaats Ilion Pupillen A Mixed 10 x 60m 5e plaats Ilion Meisjes Pupillen C 4 x 40m 11e plaats Ilion in 30.35 (Sanne van Houten, Josien Snijders, Sharon London en Noga Piepenbroek) Jongens Pupillen C 4 x 40m 5e plaats Ilion in 28.65 (Indy Kromokario, Kevin Breumelhof, Guido Vogels en Maurice Afognon) Meisjes Pupillen B 4 x 40m 17e plaats Ilion in 30.45 (Romee Kuik, Senna Tuur, Lara de Bruijn en Jade Groen) Jongens Pupillen B 4 x 40m 9e plaats Ilion in 26.81 (Luuk de Blazer, Alex van der Voort, Beau Suvaal en Youssef Laouhaichi) Meisjes Pupillen A 4 x 60m 20e plaats Ilion in 38.93 (Charlize Siek, Kim Wiegand, Karlijn Legemaate en Valerie Afognon) Jongens Pupillen A 4 x 60m 13e Ilion in 36.25 (Thomas van der Voort, Nigel Steenwinkel, Keanu Siek en Jaïr Muller) Pupillen Speciale estafette 5e Ilion 1 in 30.80 (Maurice Afognon, Youssef Laouhaichi, Jaïr Muller en Nigel Steenwinkel) 19e Ilion 3 in 32.43 (Kevin Breumelhof, Jade Groen, Keanu Siek en Jonas Schutte) 25e Ilion 2 in 32.99 (Noga Piepenbroek, Alex van der Voort, Valerie Afognon en Thomas van der Voort) 29 september. De Geuzenloop in Zoetermeer. Met een mooie hardlooptemperatuur en een fris windje was het prima lopen op de halve en de hele mijl van de jaarlijkse Geuzenloop met start en finish in de Dorpsstraat. Heel veel blauw-wit-oranje geklede Ilion-pupillen stonden aan de start en aan de finish hoefde je als publiek niet lang te wachten want de eerste atleetjes kwamen al snel over de finish. Isa van der Valk wist zich bij de meisjes t/m 9 jaar (halve mijl, 800m) los te maken van de rest van het deelnemersveld en kwam als eerste alleen over de finish. Franka Pouwels finishte knap als derde. Youssef Laouhaichi kwam vlak achter Isa als eerste jongen over de finish. Bij de jongens t/m 13 jaar over de hele mijl kwam Maurizio van der Straaten als tweede over de streep. Iedereen van harte gefeliciteerd! Hieronder de uitslagen van de Ilion-pupillen (op volgorde van binnenkomst, met netto eindtijden in de uitslagen vermeld):

4


Meisjes t/m 9 jaar (800m) 1. Isa van der Valk 3. Franka Pouwels 5. Sanne van Houten 6. Julia de Graaf 12. Megan Sedney 15. Anne de Graaf Jongens t/m 9 jaar (800m) 1. Youssef Laouhaichi 5. Rick van Houten 7. Paolo van der Straaten 8. Mats Hazebroek 12. Fabian Ruijter 14. Sem van Vliet 17. Menno Bloembergen Meisjes t/m 13 jaar (1600m) 8. Julia Rijnenberg Jongens t/m 13 jaar (1600m) 2. Maurizio van der Straaten 7. Jonas Schutte 8. Toby Harterink 9. Jeremy van Amelsvoort 10. Lars van der Valk 13. Dion Ruijter 15. Lars Hazebroek

Eindtijd 3.03 3.37 3.43 3.42 4.07 4.19 3.10 3.24 3.40 3.38 3.46 3.49 3.55 8.14 5.59 6.24 6.23 6.24 6.40 6.50 7.07

5 oktober. De jaarlijkse Clubkampioenschappen bij Ilion. Heerlijk weer: zon, bijna windstil en een lekkere temperatuur zorgden ervoor dat het goed toeven was op de baan. Het hoogspringen, dat eigenlijk binnen zou worden gehouden, werd vanwege het mooie weer naar buiten verplaatst. Omdat het de clubkampioenschappen waren deden veel pupillen mee, maar liefst 92! Bij elkaar zijn er bij de pupillen vandaag 335 persoonlijke records verbeterd en daar doen we het allemaal voor, nietwaar? De pupillen mini t/m pupillen B werden op de 40m met de hand geklokt, dat houdt in dat er bij de eindtijd wel pr’s worden vermeld als dat verbroken is, maar dat deze tijden niet als officiële tijd worden meegeteld. Handkloktijden zijn namelijk onnauwkeuriger dan de officiële elektronische tijdwaarneming. Het was een heerlijke dag en iedereen heeft genoten. De clubkampioenen van 2013 zijn geworden: Lies Kneppers (m.pup mini), Merlijn Piepenbroek (j.pup mini), Noga Piepenbroek (m.pup.C), Maurice Afognon (j.pup.C), Isa van der Valk (m.pup.B), Alex van der Voort (j.pup.B), Charlize Siek (m.pup.A-1), Jaïr Muller (j.pup.A-1), Chanaïs Muller (m.pup.A-2) en Keanu Siek (j.pup.A-2). Alle kampioenen en natuurlijk ook alle andere deelnemers van harte gefeliciteerd! Maak komend seizoen weer lekker veel plezier en train met z’n allen lekker door, dat zorgt ook volgend seizoen vast weer voor lekker veel pr’s. Succes allemaal! Hieronder de uitslagen van de clubkampioenschappen van 2013: Meisjes pupillen mini 1. Lies Kneppers 2. Manon van Duijn 3. Megan Breumelhof 4. Rosanne Boer 5. Sacha Waaijer 6. Yfke Giltaij Jongens pupillen mini 1. Merlijn Piepenbroek 2. Joep Knepeprs 3. Owen Teunissen 4. Casper Kroon 5. Brasco Mazer 6. Senne van Ling

40m

600m

Ver

Hoog

Balw.

Punten

7.47pr 7.47pr 8.18pr 8.46pr 8.71pr 9.15pr

2.21.59pr 2.52.85 3.24.89pr 2.46.69pr 3.41.67pr 3.17.82pr

2.60pr 2.60pr 2.20 2.00pr 1.80pr 1.95pr

0.65pr 0.65ev. 0.75pr 0.60pr 0.70pr 0.70pr

12.00pr 9.50 12.00pr 7.00pr 10.00pr 8.00pr

1289 1037 835 689 599 528

7.70pr 7.56pr 8.18 8.60 8.56 9.32

2.30.10pr 2.35.51pr 3.04.53pr 2.50.09pr 2.52.01pr 3.22.54pr

2.75pr 2.20pr 2.40pr 2.35pr 2.35pr 2.00pr

0.80ev. 0.70pr 0.75ev. 0.70pr 0.65pr 0.60pr

16.50pr 8.50pr 12.00pr 13.00pr 11.00pr 10.00pr

1398 1058 933 913 836 485

Meisjes pupillen C 1. Noga Piepenbroek 2. Josien Snijders 3. Sanne van Houten 4. Phoebe Schoonhoven 5. Sharon London 6. Floor le Large

40m

600m

Ver

Hoog

Balw.

Punten

7.06pr 6.94pr 7.35pr 7.39pr 7.56pr 8.31pr

2.32.30pr 2.26.52 2.34.99 2.39.50pr 2.46.51 2.51.37pr

3.15 3.05pr 2.75pr 2.50pr 2.45pr 2.40pr

0.95pr 0.80pr 0.70 0.75pr 0.70 0.85pr

22.00pr 9.00 12.25pr 12.25pr 14.75pr 10.25

1779 1504 1287 1236 1157 1019

Jongens pupillen C 1. Maurice Afognon 2. Kevin Breumelhof 3. Menno Bloembergen 4. Guido Vogels 5. Indy Kromokario 6. Alex Meershoek 7. Julian van der Wees 8. Daniel van der Logt 9. Rodin de Grood

40m

600m

Ver

Hoog

Balw.

Punten

6.65pr 7.09pr 7.41 7.15pr 7.07pr 8.01pr 7.66pr 7.91pr 7.93pr

2.11.82pr 2.20.59pr 2.26.49pr 2.37.54pr 2.48.47pr 2.22.14pr 2.41.67pr 2.35.19pr 2.44.92pr

3.40pr 3.30 3.10pr 2.75 3.05pr 2.80pr 2.95pr 2.70pr 2.70pr

1.00 0.90ev. 0.95pr 0.85pr 0.80ev. 0.85pr 0.80pr 0.90pr 0.80pr

28.00pr 25.00pr 25.00pr 17.75 15.00pr 13.50 14.00pr 12.00pr 19.00pr

2310 1893 1778 1511 1443 1400 1328 1312 1288

5


10. Kai Groen 11. Mats Groen 12. Sam van Ling 13. Dave Boogaard

7.75pr 8.09pr 8.68pr 9.12pr

2.55.73pr dns 2.55.94pr 3.02.51pr

2.65pr 2.70pr 2.50pr 2.70pr

0.85pr 0.75pr 0.80pr 0.70pr

17.00pr 16.00pr 14.50pr 11.00pr

1256 1018 1000 810

Meisjes pupillen B 1. Isa van der Valk 2. Jade Groen 3. Senna Tuur 4. Julia de Graaf 5. Lara de Bruijn 6. Anne de Graaf 7. Rosanne van Brero 8. Suus Vat 9. Romeé Kuik 10. Semantha Hardin

40m

600m

Ver

Hoog

Balw.

Punten

6.85pr 6.86pr 7.07pr 7.57pr 7.43pr 7.59pr 7.75pr 7.73pr 8.35 8.82pr

2.03.04pr 2.11.53pr 2.33.29pr 2.21.39pr dns 2.44.23pr 2.55.31pr dns 2.59.73pr 3.27.90pr

3.60pr 3.65 3.25pr 2.60 2.85pr 2.55ev. 2.85pr 2.90pr 2.35 2.00pr

0.95 0.90 0.95pr 0.80ev. 0.90pr 0.75pr 0.75 0.80pr 0.70pr 0.65pr

22.50pr 22.50pr 18.00pr 15.00pr 18.50pr 14.50pr 14.00 12.50pr 10.00pr 9.50pr

2173 2060 1734 1434 1315 1217 1177 1098 763 578

Jongens pupillen B 1. Alex van der Voort 2. Youssef Laouhaichi 3. Luuk de Blaazer 4. Ties Jurgens 5. Beau Suvaal 6. Txiku Snijders 7. Daniël Remmerswaal 8. Ocean Clarenbeek 9. Floyd Loorbach 10. Jeremy van Neijssel 11. Sem Fabistas 12. Joeri Bazuin 13. Quentin Harmsen

40m

600m

Ver

Hoog

Balw.

Punten

7.06 7.00 7.23pr 7.12pr 7.00pr 7.56pr 7.45pr 7.40pr 7.93pr 7.90pr 7.98pr 7.78pr 9.20pr

2.07.79pr 2.04.03pr 2.03.94pr 2.16.84pr 2.09.31pr 2.31.47pr 2.27.04pr 2.49.10pr 2.40.97pr 3.05.91pr 2.45.15pr 2.53.42pr 3.09.83pr

3.45pr 3.45 3.40pr 3.40pr 2.75pr 3.05pr 2.95pr 3.10pr 2.75pr 2.55pr 2.60pr 2.15pr 1.95pr

1.00 0.95 1.00 1.00pr 0.80pr 0.95pr 0.90pr 0.80pr 0.85pr 0.85pr 0.75ev. 0.75pr 0.65pr

20.80 18.40 17.75 21.80 13.20pr 19.80 18.00pr 16.20pr 10.50pr 15.00pr 12.75 14.20pr 8.50

2061 2041 2010 1968 1656 1634 1603 1400 1217 1128 1122 1045 529

Meisjes pupillen A-1 1. Charlize Siek 2. Esmee van der Hulst 3. Valerie Afognon 4. Danique Delanghe 5. Franka Pouwels 6. Carlijn Legemaate 7. Annyka Wanders 8. Janneke Bevaart 9. Manon Vogels 10. Marloes Snijders 11. Isa Bloembergen

60m

600

Ver

Hoog

Kogel

Punten

9.84pr 10.30pr 9.88 10.62pr 10.71 10.80 10.76 10.70pr 11.07 11.87pr 12.91

2.20.29pr 2.17.72pr 2.44.05pr 2.25.91pr 2.30.52pr 2.21.46pr 2.40.33 2.33.88pr 2.42.08 2.34.52pr 3.16.90

3.34 3.39 3.35 3.18pr 3.34pr 2.96 2.93pr 2.98pr 3.08 2.75pr 2.54

1.05pr 0.90 1.00pr 1.00pr 1.00pr 0.90 1.00ev. 0.90pr 0.95 0.95pr 0.95pr

5.89pr 5.91pr 4.78pr 4.00pr 4.04 4.95pr 4.39 4.10pr 4.19pr 2.20pr 4.10ev.

1999 1851 1719 1641 1630 1604 1502 1468 1431 1150 944

Jongens pupillen A-1 1. Jaïr Muller 2. Marijn van Duijn 3. Daan Kneppers 4. Sten Taal 5. Maurizio van der Straaten 6. Toby Harterink 7. Tijmen van der Wees 8. Sem van Vliet 9. Pim Bruggeman 10. Floris van der Lans 11. Dion Ruijter 12. Rutger Hagendoorn 13. Floris Boer 14. Kylian Terluin

60m

600

Ver

Hoog

Kogel

Punten

9.22 10.02 9.80pr 10.00 10.27pr 10.43 9.75pr 10.24 9.95pr 11.10pr 11.15pr 11.24pr 11.74 12.86pr

1.58.55pr 2.17.76pr 2.05.20pr 2.10.26 2.04.17pr 2.12.83pr 2.21.50 2.28.33pr 2.26.91pr 2.19.48pr 2.19.04 2.36.57pr 2.39.42pr 3.03.53pr

4.12 3.82pr 3.61pr 3.30 3.56 3.32 3.33 3.76pr 3.19pr 3.14pr 3.19pr 2.26 2.50pr 2.21pr

1.25pr 1.25pr 1.15pr 1.15 1.10pr 1.10pr 1.15pr 1.20pr 0.95pr 0.95ev. 1.00pr 0.85ev. 0.80ev. 0.85pr

8.12 7.02pr 4.91pr 6.47 4.88pr 7.04pr 5.59 4.58 4.64pr 5.42pr 4.18pr 4.98pr 3.55 2.68pr

2745 2303 2206 2163 2097 2077 2055 1983 1744 1686 1643 1263 1093 750

6


Meisjes pupillen A-2 1. Sarah Kuperus 2. Chanaïs Muller 3. Kim Wiegand 4. Esmée Warffemius 5. Arja Pouwels Jongens pupillen A-2 1. Keanu Siek 2. Nigel Steenwinkel 3. Thomas van der Voort 4. Jonas Schutte 5. Paul Tervoort 6. Lars van der Valk 7. Xavier Harmsen 8. Siebe Borsboom

60m

600

Ver

Hoog

Kogel

Punten

9.91 9.54pr 9.95 10.02pr 10.61

2.10.50 2.27.47pr 2.26.71pr 2.36.53pr dns

3.64 3.71pr 3.66pr 3.44pr 3.39

1.17pr 1.05pr 1.05ev. 0.90pr 1.05pr

4.64pr 6.86pr 6.82 5.60pr 5.76

2139 2125 2052 1744 1556

9.32pr 9.29 9.87pr 9.96 10.08pr 10.79 10.19 9.99pr

2.08.61 2.17.48pr 2.17.48pr 2.04.84pr 2.06.17pr 2.04.24pr 2.06.78pr 2.38.41pr

3.91pr 4.00 3.82pr 3.88pr 3.76pr 3.65pr 3.37pr 3.50pr

1.20pr 1.20 1.15 1.15ev. 1.05pr 1.15 1.10 1.00

6.62pr 6.36 7.93pr 5.69 7.64pr 6.01 5.49pr 5.29pr

2458 2385 2304 2291 2277 2153 2085 1802

12 oktober. Pupillenwedstrijd bij AAV36 in Alphen aan den Rijn. De laatste dagen waren nogal regenachtig.

De herfst laat zich al goed zien, maar gelukkig was het deze zaterdag een mooie dag, die fris begon maar waarbij gelukkig de zon ook nog doorbrak. Prima weer om een wedstrijdje te doen. Omdat dit de laatste wedstrijd in jullie categorie was voor het baanseizoen konden jullie snel nog even de outdoor pr’s scherper proberen te zetten en dat is bij een aantal pupillen gelukt! Helaas klopte de uitslag van de wedstrijd tijdens de prijsuitreiking niet helemaal en zijn de officiële resultaten (nog) niet op de site van AAV36 terug te vinden. Wel zijn er door Ilionpupillen een aantal prijzen in de wacht gesleept! Iedereen hierbij alsnog gefeliciteerd met jullie resultaten. Op naar de volgende wedstrijd. Zien we jullie ook op zondag 10 november aan de start bij de Klaverbladloop bij Ilion? Met sportieve groet, Siebe

WEDSTRIJDAGENDA BAAN / INDOOR JEUGD NOVEMBER / DECEMBER 2013 Zondag 10 november Zaterdag 16 + 30 november Zaterdag 16 november Zaterdag 23 november Zondag 24 november Zaterdag 7 december Zaterdag 14 december Zaterdag 14 december Zaterdag 21 december

Klaverbladloop Jurycursus 2e Cross van de Crosscompetitie Indoorwedstrijd Junioren CD Indoorwedstrijd Pupillen 3e Cross van de Crosscompetitie Indoorwedstrijd Pupillen Indoorwedstrijd Junioren CD Indoorwedstrijd Senioren, Junioren AB

ilion ilion / Haag Atl. Reeuwijk ilion Naaldwijk Gouda ilion Utrecht ilion

Algemene Leden vergadering Begroting 2014 Woensdag 27 november 20.30 u. Ilion kantine 7


DOOR JOEL DE WATER

HOI ALLEMAAL, NA DE HERFSTVAKANTIE IS IEDEREEN (OP EEN PAAR MINI’S NA) WEER DOORGESCHOVEN NAAR EEN NIEUWE GROEP. HET ZAL SOMS EVEN SCHRIKKEN ZIJN, EEN NIEUWE TRAINER VOOR DE GROEP. WE HOPEN DAT IEDEREEN WEER SNEL GEWEND ZAL ZIJN ZODAT WE ER MET ZIJN ALLEN WEER EEN LEUK JAAR VAN KUNNEN MAKEN!

Het winterseizoen is van start gegaan en we hebben van de gelegenheid meteen gebruik gemaakt om de trainingstijden voor de pupillen aan te passen: – De A/B/C pupillen trainen op maandag en woensdag van 17:30 uur tot 18:30 uur – De mini pupillen trainen op woensdag van 16:15 uur tot 17:15 uur Voor een duidelijker overzicht: op de laatste bladzijde van dit Sprintje staat een volledig overzicht met trainingstijden voor de jeugd. Waarom? De voornaamste reden is dat veel trainers het niet redden om uit school op tijd op de training te zijn en kunnen er op de maandag meer jeugdleden naar de training komen door het wat latere tijdstip. Daarnaast waren de voorgaande trainingstijden erg verwarrend. Op deze manier kunnen we zorgen dat er voldoende trainers

zijn en biedt het de trainers perspectief om zich verder te ontwikkelen en van elkaar te leren, wat de kwaliteit van de trainingen uiteindelijk ten goede zal komen. Bij slecht weer zal het alleen wel wat drukker worden in de hal dan voorheen, dit is uiteraard erg gezellig, maar er zal een strakkere organisatie nodig zijn. De volgende regels gelden: – Kinderen mogen vanaf 5 minuten de hal in, alleen in het voorste deel. Zo kunnen de trainers het overzicht houden over alle kinderen. – Zorg dat je een lange broek, handschoenen en een regenjas meeneemt – Tijdens de trainingen is de hal niet toegankelijk voor ouders en kinderen die niet mee trainen, dit in verband met de veiligheid en niet verstoren van de trainingen? – Ouders kunnen 5 minuten voor het einde van de training de hal in om te kijkenen hun kinderen op te halen. Met meer kinderen in de hal zullen er ook meer ouders aanwezig zijn in de kantine. Tijdens de trainingen bieden ZLHXJUDDJHHQNRSMHNRIÂżHRIWKHHDDQPDDUGDDUKHEben we wel jullie hulp bij nodig! We zoeken namelijk nog ouders die tijdens de trainingen achter de bar willen staan. U zult dit dan niet elke week hoeven doen, als iedereen helpt zal dit hooguit 1 Ă 2 keer per jaar het geval zijn. Mocht u hiervoor interesse hebben, stuur dan uw naam en voorkeur (maandag of woensdag) naar jeugd@ilion.nl o.v.v. ‘kantinedienst’, wij zorgen dan dat u een keer wordt ingedeeld. En nu we het toch over de ouders hebben, bij een atletiekwedstrijd zijn altijd heel veel juryleden nodig. Nu is KXOSYDQRXGHUVQDWXXUOLMNDOWLMGÂżMQHQZHONRPPDDUDOV je dan de regels weet is het toch wat makkelijker en voel je jezelf waarschijnlijk ook zekerder. Bovendien kent Ilion een verenigingsverplichting en op deze manier help je een

8


SECTIE JEUGD aantal keren per jaar bij de groep van je kind. En die kinderen worden groter, dus ouders groeien mee en dus is er ook steeds weer aanvulling nodig. De eerstvolgende jurycursus bij Ilion is op de zaterdagen 16 en 30 november. Wilt u hieraan deelnemen en/of meer informatie, stuur dan een email naar jeugd@ilion.nl o.v.v. jurycursus. Binnen het bestuur van de sectie Jeugd kunnen we ook nog een vrijwilliger gebruiken in de rol van secretaris/bestuurslid. Hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor het jaarverslag en alle correspondentie en publicaties betreffende de jeugd en het beantwoorden van vragen van ouders van (nieuwe) leden. Mocht u hiervoor interesse hebben of meer willen weten, stuur dan een email naar jeugd@ilion.nl o.v.v. sectiebestuurslid. Naast al deze informatie is ook nog een hoop leuks gebeurd en staat er ook nog veel leuke dingen te wachten! Op zaterdag 2 November is de crosscompetitie begonnen met de Floracross in Boskoop. Gedurende het winterseizoen zijn er nog 4 crossen in Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Allemaal superleuke crossen, waar je lekker vies kan worden! Tijdens de trainingen zal hier ook extra aandacht aan besteed worden. Op woensdag 16 oktober is de Prinses Amaliaschool langs geweest bij Ilion! Van 9:00 uur tot 11:30 uur zijn zij bezig geweest met een speurtocht over de baan en allemaal leuke sprint-, spring- en werptestjes. Daarnaast kregen zij ook nog training van Joel en Gijs, met als klapper op het einde mochten ze even meekijken bij de polsstokgroep van Jaap van der Plaat om een paar topspringers over grote hoogtes te zien vliegen! Wil jij ook een keer met je school naar Ilion komen en de rest van je school kennis laten maken met atletiek? Laat je meester of juf dan contact opnemen met Joel: j.de.water@ zoetermeer.nl

2RNRSZRHQVGDJRNWREHUZDVGHGHSXSLOOLÂżFDWLHGH$SXSLOOHQ (die er nu inmiddels al wat juniorentrainingen op hebben zitten) konden nog even een middagje genieten van het pupil zijn. Na fanatiek levend stratego te hebben gespeeld werd er in de kantine nog even lekker patat gegeten en nagepraat over het pupil zijn. Iedereen heeft zijn hele pupillen-cv meegekregen met alle prestaties die als pupil behaald zijn. Erg leuk om later op terug te kijken, wij wensen alle A2 pupillen veel plezier bij de junioren! Zaterdag 2 november was alweer de laatste kennismakingscursus in de reeks van vier zaterdagen. 34 kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben kennis gemaakt met atletiek. Er zijn er ook een aantal erg enthousiast geworden, die zien we binnenkort vast terug op de trainingen! Ken jij ook iemand die het misschien erg leuk vind om aan atletiek te doen maar heeft hij/zij net de kennismakingscursus gemist? Neem ze dan gewoon een keer mee naar de training! Van de trainers mogen ze altijd een paar keer gratis meetrainen om te kijken of ze het leuk vinden! Namens de sectie Jeugd, Joel de Water

9


loopgroepen Als alles klopt heb je vandaag mee gelopen in de Préklaverbladloop als training. En morgen zorgen de meeste van jullie voor de veiligheid van de lopers bij de 37e Klaverbladloop ( voorheen Dotterbloemloop) Toch is dit jaarlijks weer een feestje voor de lopers dankzij de inzet van veel Ilion leden van onze sectie. Als je niet als vrijwilliger mee kan helpen ben je natuurlijk wel van harte welkom om naar deze wedstrijd/recreatieloop te komen kijken en misschien vind je dat wel zo leuk dat je volgend jaar ook een paar uurtjes komt helpen. Om onze kantine wat op te vrolijken is er een initiatief ontstaan om voor de bovenste ramen T shirts op te hangen die je tijdens de diverse loopjes hebt gekregen. Verderop staat wat de bedoeling is en hoe jij mee kunt doen. In het voorwoord van onze voorzitter heb je ook kunnen lezen dat op woensdag 27 November in de kantine weer de jaarlijkse ALV plaats vind. Deze ALV gaat over het financiële gedeelte van onze vereniging. Twee belangrijke items komen daar aan bod en wel het digitaliseren van dit Clubblad, dus niet meer maandelijks ’t Sprintje in de bus, maar lezen via Laptop/Tablet of telefoon. En discussiëren over de verplichte inzet van vrijwilligers. Als je daar een menig over hebt die aan deze discussies kan bijdragen “moet “ je natuurlijk op woensdag 27 november om 20.30 uur in de Ilion kantine aanwezig zijn. Dan hoor je ook hoe we er financieel als Ilion voor staan en waarom het nodig is om verplichtte inzet van vrijwilligers. Wat gaat er binnenkort allemaal nog meer gebeuren. Op dit moment zijn de opstapgroepen stevig aan het trainen om bij de Klaverbladloop goed voorbereid aan de start te staan. Na de Klaverbladloop stromen zij onder leiding van de trainers in bij de bestaande 5 en 10 km groepen. De Continue-to-run lopers gaan onder leiding van Hans Hubers en assistenten nog door tot 28 december. Op die zaterdag is ook weer de jaarlijkse Oliebollenloop. Zorg dat je daar bij bent ,want als het AD langs zou komen denk ik dat we beslist in de top 10 zouden staan van de AD oliebollen top 100. Maar dat kun je op 28 december zelf komen proeven. Ondanks dat er aan veel loopjes is mee gedaan is er geen enkel verslag bij ons binnen gekomen,Jammer. Afgelopen zondag hebben 2 van onze lopers mee gedaan aan de New York Citymarathon. Eric van den Brink en Ronald Zaat hebben de afgelopen maanden vele kilometers getraind en we zijn benieuwd naar het verslag van hun prestatie in The Big Apple. Afgelopen week is het sectiebestuur van de loopgroepen ook weer bij elkaar geweest en een beknopt verslag hiervan kunt u de volgende maand lezen. Veel loopplezier de komende maand. K.F.

Help mee aan het ‘Gordijn van wedstrijdshirts’ Het was jarenlang gewoonte dat je bij hardloopwedstrijden een t-shirt kreeg. Deze krijgertjes waren leuk, maar eigenlijk niet geschikt voor een training. Ze waren van katoen en de shirts die wel functioneel leken, bleken dat vaak toch niet te zijn. Weggooien? Nee dat deed je niet. Het is toch een herinnering aan die wedstrijd die zo lekker ging of waarin je je helemaal kapot hebt gelopen. Tja, zo kwamen de shirts terecht ergens achter op een plank in de kast. En eigenlijk is dat jammer. Zo ontstond het idee om de shirts naar het Ilion House te brengen. Hoe? Door een gordijn te maken van t-shirts gekregen bij hardloopwedstrijden. Dus vind jij het leuk als er een of twee of meer t-shirts van jou in het Ilion House ‘aan de lijn’ hangen? Kijk dan bij je ‘vergeten’ sportkleding. Zoek een t-shirt met korte mouwen van een loopevenement uit (was het eerst even voor de frissigheid) en neem dan mee naar Ilion. Doe het shirt in de doos die in de hal staat. Als er voldoende shirts zijn, zoekt een creatieve ploeg binnen Ilion mooie exemplaren uit voor het gordijn en gaat ermee aan de slag! En over een tijdje hangt jouw shirt in het Ilion House.

10


Rabobank Clubkas Actie De uitreiking van de cheques van de Rabobank Clubkas Actie was dit jaar in theater Ludens in Voorburg. Dit theater is niet zo groot, waardoor er voor elke vereniging maar een vertegenwoordiger naar de uitreiking kon komen en de zaal was al snel volgeboekt. De Rabobank Clubkas Actie is een, inmiddels, jaarlijks evenement, waarbij de Rabobank geld verdeelt onder verenigingen, die bij de Rabo bankieren. Het geld wordt verdeelt naar rato van het aantal stemmen dat op je vereniging wordt uitgebracht. Iedereen met een Raborekening kan stemmen. Gelukkig is mijn oproep in augustus goed opgevolgd en hebben veel mensen op Ilion gestemd. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Toen de uitslag bekend werd gemaakt, stonden we op een schitterende tweede plaats achter Doing en voor Pro Patria. De cheques voor de eerste drie plaatsen zaten elk in een ballon met confetti. Bij het losknippen van de ballon voor de derde plaats werd helaas ook onze ballon losgeknipt, die dus direct opsteeg en in de coulissen verdween. Gelukkig voor ons, werd die ballon toch nog teruggevonden, zodat ik de prijs voor Ilion in ontvangst kon nemen. Na een optreden van drie zangeressen konden we in de foyer nog onder het genot van een hapje en een drankje even napraten. Vorig jaar, in Zoetermeer, waren er meer bekenden, maar toch nog wel een ex-loper even gesproken. En dan de vraag, waar hebben we het nu allemaal voor gedaan. Uiteindelijk ben ik met een cheque van â‚Ź 1.280,00 naar huis gegaan, dus best de moeite waard en volgend jaar zeker weer mee doen. Voor alle mensen, die op Ilion hebben gestemd wil ik zeggen, dat ik volgend jaar zeker weer op ze reken, want het is echt de moeite waard. Allemaal heel hartelijk dank! Simon Knepper

11


UITSLAGEN DIVERSE LOOPJES Oktober Katwijk, 21 sept ½ marathon Jan Siepelinga

1:50:47

Velp, Posbankloop, 23 sept 15 km Rolf Vermolen Cees Senten Marion de Wit Bob Vijfvinkel Marjon Hofman Mia Senten Joke Kuipers Christine de Wit Eloy Degen

1:08:24 1:17:17 1:17:58 1:18:55 1:23:35 1:32:11 1:32:39 1:35:35 1:39:29

Zoetermeer, Geuzenloop, 23 sept ½ Marathon Martijn Spruyt 1:39:08 Dick Hengeveld 1:39:11 Ron Caster 1:47:19 Hans van der Wal 1:47:46 Robin Rijnenberg 1:48:05 Jerry Borger 1:51:27 Richard Pijpers 1:53:19 Coen Damen 1:56:51 Els de Wit 2:03:04 Michiel Pronk 2:05:09 Mathijs Kalee 2:08:49 10 km Jesse van Burg 33:47 Nick van der Poel 34:33 Rob van der Valk 38:15 Victor Geraedts 40:19 Tamara van Kleef 41:51 Sjors de Haas 46:39 Gert Jan ten Brinke 49:06 Jan van Es 49:19 Richard Overweel 50:14 Rob van Beek 52:44 Hans Reints 54:27 Nicole Boot 56:37 Hans Luyendijk 59:30 Cor Kant 1:04:35 Désirée van der Bijl 1:09:25 5 km Timon Nagelkerken 16:45 Steef Alan Severijn 17:34 Alvin Severijn 18:02 Michel Ruijter 18:55 Jeroen Schaap 19:41 Emilia Gvozdenovic 20:01

12

Lex Verhoog Esmee van der Wissel Jesse Jansen Denise Bosch Vera de Vreugt Laura van de Velden Gijs van Male Iris van Aken Willy Schutte Debra Akkermans Wessel van der Lans Zoe Sauter Jan Haars Marcel Schneiders Monica van der Meer Louis Dekker Jacqueline Oudshoorn Jan Siepelinga Astrid Tabak Melvin Sedney Iris Benoist

21:10 21:15 22:04 22:06 22:38 23:02 23:49 24:02 24:38 25:19 26:01 26:03 26:19 27:04 27:18 29:02 29:28 31:08 32:19 32:45 32:46

Bleiswijk, Rottemerenloop, 6 okt ½ Marathon Tamara van Kleef Richard Pijpers Robin Rijnenberg 10 km Erik Kienen Richard Bosch

1:31:28 1:51:25 1:52:55 48:31 50:19

Waddinxveen, Langs de Gouweloop, 6 okt 10 km Richard van der Klis 38:39 5 km Edwin Sierat 20:17 Edith Sierat 23:37 Breda, Singelloop, 6 okt Dave Klink Edwin Voogd Brussel, 6 okt Pepijn Deckers Eric Pronk Rene Hettfleisch Aad Hofstede Ad van Paassen Theo Dijkhuizen

Halve Marathon 1:21:23 1:36:56

½ Marathon

1:32:26 1:39:05 1:57:38 1:57:44 1:57:43 2:02:26

Een heerlijk biertje na afloop van de ½ marathon in Brussel

De 4Mijl van Groningen, 13 okt Wim Prins Le 20 Kilomètres de Paris, 13 okt Michèle Ambrosino

27:49 2:01:16

Amsterdam Marathon, 20 okt Marathon Pepijn Deckers 3:56:56 Robin Rijnenberg 4:16:22 ½ Marathon Jeroen Zuiderduin 1:27:46 Dick Hengeveld 1:40:57 Debbie van Hulst 2:00:33 Theo van Hulst 2:04:06 Wouter Pronk 2:04:12 Richard Pijpers 2:05:40 Mathijs Kalee 2:05:49 Marlijn Taal 2:10:19 Arie Toet 2:11:03 8 km Ab de Bruin 39:21 Gijs van Male 43:56 Hans Luyendijk 44:52 Alex Kant 45:00 Holten, Holterbergloop, 26 okt Ron Caster

1:19:45

Monster, BDO-Loop, 26 okt ½ Marathon Adri van der Graaf 1:49:44 Amsterdam, VUmc gebouwenloop, 26 okt 5 km Linda Alzate Ramirez 22:21 Pamela Alzate Ramirez 23:24 Kees Smit 27:11 Jessica Alzate Ramirez 30:56 Zoetermeer, 3Plassenloop, 27 okt Victor Geraedts Wesley van Dalen Gijs van Male Willy Schutte Ruud Schakel Arjan Knollema Linda van Houdt Eva Jans Melvin Sedney

5 km 18:26 24:27 25:07 25:48 26:26 26:31 28:12 30:52 34:16

Etten Leur, Marathon Brabant, 27 okt Marathon Richard van der Klis 3:25:52 10 km Alex Kant 56:55


Loopjes voor de komende periode Dag Zondag Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag

Datum 17-nov 24-nov 24-nov 30-nov 4-dec 8-dec 14-dec 15-dec 21-dec

Activiteit Zevenheuvelenloop Dobbeloop 3 Plassenloop St Nicolaasloop Ter Specke Loop *) Bruggenloop Rotterdam Meeuwen Makrelenloop Kerstloop **) Linschotenloop

Afstanden 15 5/10/15 5 5/15 5/10/15 15 10 EM 5/10/10 EM 5/10/21,1

Waar Nijmegen Nootdorp Zoetermeer Bleiswijk Lisse Rotterdam Scheveningen Barendrecht Linschoten

Website www.zevenheuvelenloop.nl/ www.nootdorpseijsclub.nl www.roadrunners-zoetermeer.nl www.dekieviten.nl/ www.spartaan.net www.bruggenloop.nl/ www.avsparta.nl/ loopserie.webklik.nl/page/loopserie-2013 www.linschotenloop.com/

*) Zorg en Zekerheid - circuit **) Stichting Loopserie Zuid-West Nederland Kalender geheel Nederland

zie: http://www.dutchrunners.nl/

Trotse Ilion winnaars van de 5 en 10 km Geuzenloop

Even een lampje vervangen‌.! Buiten trainen in het donker is natuurlijk geen pleziertje , maar gelukkig hoeft dit niet bij Ilion omdat wij beschikken over een goede baanverlichting. Alleen heeft de baanverlichting natuurlijk onderhoud nodig en soms gaat er ook wel eens een lamp stuk. De afgelopen weken ging op de meest vreemde tijd een gedeelte van de verlichting uit om na een half uurtje weer spontaan aan te gaan. Gelukkig hebben we bij de CBAM expertise in huis om dit op te lossen en op dit moment doen de 4 hoofdmasten het weer en gaan we verder op zoek om ook de laatste 2 lichtmasten aan de praat te krijgen. Ook zijn we ons aan het oriÍnteren om over te schakelen naar Led verlichting, wat een grote besparing moet kunnen opleveren. ( mochten er mensen zijn die ons kunnen helpen met de aanschaf/informatie over Led verlichting dan horen wij dit graag CBAM @ilion.nl ) Soms gaat er ook wel eens een lamp stuk en dat is niet zo maar een lampje. We praten hier wel over een 50 cm lange 2000 watt lamp die wel boven in de lichtmast even moet worden ingedraaid. De masten zijn ongeveer 18 meter hoog en dan moet er toch iemand veilig de mast in klimmen. Gelukkig zijn er ook echte kerels bij Ilion en is Wim Konicks altijd bereid om voorzien van een klimtuig deze klus uit te voeren. Wim op hoogte aan het werk

Wij staan beneden op de vaste grond altijd weer met bewondering te kijken hoe Wim elke keer weer deze klus uitvoert. Dus Wim Konincks namens alle gebruikers van de baan bedankt.

13


DOOR SANNE HARLAND

NIEUWS

JUNIOREN C/D IN OKTOBER 2013. De laatste wedstrijden van het zomerseizoen zijn geweest. Dat betekent dat we gaan beginnen aan het winterseizoen, maar betekent ook dat er een nieuwe lichting D-junioren bij de groep is gekomen. Een ander gevolg van het einde van het zomerseizoen is dat de C2-junioren nu B-junioren zijn geworden en ons hebben verlaten.

MAAR EERST TERUG NAAR DE LAATSTE WEDSTRIJDEN VAN HET ZOMERSEIZOEN. Allereerst was daar de Nederlands Estafette Kampioenschappen. En hier hebben onze junioren het weer heel goed gedaan. De jongens junioren D werden mooi tweede in hun serie. Ook werden zij derde in hun serie op de 4x600 meter. Ook bij de 4x80 meter werden deze jongens derde in hun serie. Wie ook derde werden in hun serie waren de meisjes junioren D. Zij behaalden deze prestatie op de 4x60 meter. De meisjes junioren C bemachtigden maar liefst twee keer een tweede plaats in hun series. Deze mooie plekken wisten zij te verkrijgen op de zweedse estafette en de 4x80 meter. De jongens junioren C wisten zelfs tot een eerste plaats te komen in hun serie op de 4x100 meter. Iedereen gefeliciteerd met deze mooie prestaties!

14

De laatste wedstrijd van het seizoen zijn altijd de clubkampioenschappen. Elk jaar is dit een gezellige wedstrijd waar veel junioren aan mee doen. Ook dit jaar was dat niet anders en met mooi weer heel de dag was het ook nu weer een geslaagde dag. Iedereen heeft dan ook goed zijn best gedaan en dat resulteerde in mooie prestaties. Bij deze worden de winnaars nog even in het zonnetje gezet. Bij de meisjes junioren D was de winnares Denise Bosch. De winnaar van de jongens junioren D was niemand minder dan Jarno van der Krogt. Veruit de beste van de meisjes junioren C was Sterre de Booij en bij de jongens in deze categorie mocht Tiago Smithuis op het hoogste podium staan. Ook is deze wedstrijd altijd het moment waarop de prestatiebeker wordt uitgereikt. Elk jaar krijgen een jongen en een meisje deze prijs, omdat ze een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit jaar waren Sterre de Booij en Tiago Smithuis de gelukkigen die deze beker in ontvangst mogen nemen. Voor Tiago, omdat hij twee keer 3e is geworden op de indoor en outdoor C-spelen op het onderdeel hoogspringen. Ook Sterre werd gekozen vanwege haar prestaties bij het hoogspringen. Zij was indoor namelijk 1e en outdoor 3e op de C-spelen. Ook mocht zij meedoen aan de C-interland, waar zij 2e werd en het Nederlandse team mee hielp aan de overwinning.


NIEUWS

DOOR BERRY KOOLSTRA

JUNIOREN A/B IN 2013 Sinds 28 oktober kunnen we een heel groot aantal nieuwe B1 junioren verwelkomen. In totaal hebben er bijna dertig junioren de overstap gemaakt van de Sectie -HXJGQDDUGH6HFWLH%DDQ(UJ¿MQRPWH]LHQGDWHU]RYHHODWOHWHQGRRUVWURPHQ Uiteraard heeft deze toename wel gevolgen voor hoe we de trainingen in kunnen delen in onze ‘kleine’ hal. Om alles in goede banen te leiden is hieronder een overzicht van een aantal trainingen die door alle A/B junioren te volgen zijn. Je kunt altijd terecht bij de Coördinatietraining op maandag en de algemene training op vrijdag. Als je een van de andere trainingen wilt doen stem je dat eerst af met Berry. Ook als je nog niet goed weet wat je precies wilt trainen neem je contact op met Berry.

de Nederlandse kampioenschappen estafette en natuurlijk niet zonder succes. Op de 4*100 meter wisten de jongens junioren B de zesde plek te bemachtigen in 45.10 seconden. De jongens A werden op diezelfde afstand vierde in een tijd van 44.27 seconden waardoor zij slechts 16 honderdsten van het podium verwijderd bleven. De meisjes B werden helaas JHGLVNZDOL¿FHHUGLQGHVHULHV=HZLVWHQ]LFKQRJZHO te revancheren op de 4*400 meter door net vierde te worden in een tijd van 4.13.87 minuten.

NEK ESTAFETTE Natuurlijk zijn er ook nog een aantal uitslagen te melden van wedstrijden ter afsluiting van het outdoorseizoen. Maar liefst 5 A/B juniorenteams deden mee aan

De overwinning was er voor de meisjes A op de 4*100 met ruim 2 seconden voorsprong op de nummer 2. Met een tijd van 47.32 wisten Gabriella, Naomi, Miquella en Inge beslag te leggen op de Nederlandse titel. Gefeliciteerd!

Trainingen in de winter Maandag 19.00 – 20.30 19.30 – 21.00 20.15 – 21.00

Mila Coördinatie/romp/looptraining Werpen

Steef Severijn Berry/Roberto Gijs Lookman

Woensdag 19.30 – 21.00

Werpen

Gijs Lookman

Donderdag 20.15 – 21.15

Hordentraining

Jan Harland

Vrijdag 19.30 – 21.00 19.30 – 21.00 20.00 – 21.00

Algemene training Horizontaal springen Sprint/400

Roberto Ruiz Martijn Delissen Stefan Bal

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN EN KAMP Om het seizoen feestelijk af te sluiten worden in het eerste weekend van oktober traditiegetrouw de clubkampioenschappen georganiseerd. Na een mooie wedstrijddag en een goede barbecue ter afsluiting zaten alle outdoorwedstrijden van 2013 er dan ook echt op. In het laatste weekend van oktober zijn 35 junioren A/B en senioren afgereisd naar Hulshorst om daar de zandvlaktes onveilig te maken. Met de clubkampioenschappen als afsluiter van het wedstrijdseizoen en het kamp als afsluiter van een rustmaand zijn we weer klaar voor de zware wintertrainingen. Laat seizoen 2013/2014 maar komen.

15


Adressen en informatie arv. Ilion Van der Hagenstraat 36 - Van Tuyllpark

Rooster trainingen 27 oktober 2013 - 28 maart 2014 Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\D

(wijk 2722 NT) - 079 – 3315555 Postadres: Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer Website: www.ilion.nl

Minipupillen (geboren in 2007 en 2008 vanaf 6 jaar) Woensdag 16.15 – 17.15 Pupillen C (geboren in 2006) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Pupillen B (geboren in 2005) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Contactpersoon B,C en Mini pupillen Eric van Steenwinkel eric.steenwinkel@hotmail.nl Pupillen A-1 (geboren in 2004) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Pupillen A-2 (geboren in 2003) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Contactpersoon A pupillen Gerard Kleywegt 06-28967892 Gerard.ilion@gmail.com Junioren D (geboren van 2001 t/m 2002) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Junioren C (geboren van 2000 t/m 2001) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Contactpersoon Jun CD: Jeroen Bervoets 06-21227886 jbervoets@casema.nl Sanne Harland 06-28423659 hsanne@hotmail.com

Sectie Baan: Junioren A en B, senioren en Masters B Junioren

Berry Koolstra Berry_koolstra@hotmail.com Gijslookman Gijslookman@gmail.com Senioren/Junioren A/B alg. Roberto Ruiz j.r.ruiz@planet.nl Hinkstapspringen Martijn Delissen martijndelissen@gmail.com Hoogspringen Rini van Leeuwen rinivanleeuwen@gmail.com Marlies Larsen marlieslarsen@gmail.com Hordentraining Jan Harland janharland@rocketmail.com Meerkamp/400/400H/kogel+slingeren Remco Veldhuizen remcoach@casema.nl MILA groep Steef Severijn steef@severijn.nl Rob Valk robilion2@gmail.com Polsstokhoog Jaap van der Plaat Jaap­­_polevault@hotmail.com Specialisatie Frans de Heer Sprint Stefan Bal Stefan_bal@hotmail.com Werptraining Chantal van der Plaat cvdplaat@hotmail.com

Loopgroepen

Maandag 1 + 2 fitwandelen + NW 3 recreatief 5/6 + 7 recreatief + prestatief Dinsdag 4 recreatief 8 + 9 recreatief + prestatief Woensdag 1 + 2 fitwandelen + NW 3 recreatief 5 + 6 recreatief + prestatief 7 prestatief Donderdag groep JVT 8+ 9 recreatief + prestatief Vrijdag revalidatiegroep Zaterdag Groep 1 (Recreatie 5km) Groep 2 (10/ 15 km) Groep 3 (10/ 15 km ) Groep 4 (15 / 21km)

06-13470897 06-81037505 06-52433179 06-18496070 06-12068110 06-10300772 06-53375736 06-30609602 06-25022605 06-41513164 070-3868531 06-30508391 06-30714515

Fit wandel + NW groep 19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 21.00 19.00 – 20.00 19.00 - 20.30 19.00 – 20.30 19.00 – 20.00 19.00 – 20.30 19.30 - 20.30

Ben van der Veen Ankie Mevius Jan van Heck Clemens Esser

079-5931764 079-3421577 079-3418505 079-3613614

Recreatiegroepen Helma van Dijk Fred La Croix Hans Hubers Fred Steetsel

079-3610251 079-3212055 079-3613594 06-48616990

10.00 - 11.00 Fred la Croix - Wim van Winden 19.00 – 20.30 10.30-- 11.30

Betty van der Plaat 079-3165784 Loopgroepen 10-15 ½-hele marathon 09.00 – 10.30 Kees Franken 06-18881503 09.00 – 10.00 Ron Oudshoorn 06-51379216 09.00 - 10.30 Frans Oranje 079-3479166 09.00 - 10.30 Jack Weltens 06-13231476

Ga naar www.ilion.nl, Kies Algemeen en dan contact. Hier kan een vraag worden gericht aan de desbetreffende Ilion afdeling

16

Bestuur Ko Doncker (voorzitter) tel: 079 - 3439353 Arie Toet (penningmeester) Kadelaan 83 2725 BD, tel: 079 - 3418296 Simon Knepper (2e penningmeester) Lelievaart 50 2724 SE, tel: 079 - 3316121 Wim Bakker (secretaris), Pelschans 41 2728 GW tel.: 06 - 510 97 027 beirawa@planet.nl sponsoring & publ.relations, Vacant. August Leckie (atletiektechnische zaken) Adrianalaan 7 3053 WB Rotterdam, tel: 06-12969297 Algemeen Lid Vacant Vertrouwenspersoon: Anja Willemsen tel: 0184 - 600940 of anjawtez@hotmail.com Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D) Sandra Breumelhof (voorzitter), Azobéhout 24 2719 MN tel: 06 - 30088885 jeugd@ilion.nl Eric Steenwinkel ( trainingscoordinator pupillen) eric.steenwinkel@hotmail.nl Jeroen Bervoets (Trainingscoordinator C\D-junioren) tel: 06 – 21227886 jbervoets@casema.nl Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Masters) Laura van Klaveren (voorzitter) tel: 06 - 23402386 Baan@ilion.nl Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) Tichelberg 13 2716 LL tel: 06 - 21471483 willemcaty@ziggo.nl Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) Koos Wubs (voorzitter) Hagesteinstraat 34 2729 BA tel: 079 - 3615421 kooswubs@gmail.com Commissie Beheer Accommodatie en Materialen Rob Wijsman (voorzitter) Tjalkwerf 21 2725 DM tel: 06-12750342 rlmwijsman@casema.nl Medische Commissie Giovanni Eleonora (voorzitter) tel: 010 - 7859007 06 - 53324244 giovanni@healthcomponents.com Clubhuis Commissie Jan van Rooijen (voorzitter) Stadhoudersring 748 2713 GX t Sectie Baan Junioren A en B, senioren en masters 06 - 21845730 jamsd@hotmail.com Commissie Krachthonk krachthonk@gmail.com

Inschrijven wedstrijden

Pupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijden info Kees Smit cjmsmit@gmail.com

Ledenadministratie

Rob van Beek Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer tel: 079 – 3612994 ledenadm@ilion.nl

Contributie

Marijke Franken, Steenvoordelaan 365 2284 CP Rijswijk tel. 070-3967496 marijkefranken@casema.nl

Clubblad ‘t Sprintje

Kees Franken, Geestbrugweg 37 2281 CD Rijswijk tel. 070-3903388 06-18881503 K.Franken@ziggo.nl


www.Fasttoprint.nl voor alle clubkleding

administraties

Verzekeringen, Hypotheken Financieringen Belastingen,Boekhouding (Bedrijfs-/Salaris-)administraties Sparen en Beleggen de Braecken Marsgeel 19 2718 CE Zoetermeer tel. 079 - 3618180 mail: info@debraecken.nl

Omit administratie Velddreef 78 2727 CM Zoetermeer tel.06 23901496 mail: adsmits@omit.nl


Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad en Ilion topprestaties verzekerd!

sinds 1850

www.klaverblad.nl

Totaal november kleur  

Verhalen en verslagen van de afgelopen maand

Totaal november kleur  

Verhalen en verslagen van de afgelopen maand

Advertisement