Page 1

Veel belangstelling voor de meer dan 400 gebakken olibollen bij de oliebollenloop

‘t Sprintje Maandelijks clubblad van de Zoetermeerse atletiekvereniging ILION


1bio0l 0% og

supermische arkt l oor a n, v k o O rtrepe je spoeĂŻnes en prot menten. e suppl

Openingstijden: Ma t/m do 8.30 tot 19.00 uur Vrijdag 8.30 tot 20.00 uur Zaterdag 8.30 tot 17.30 uur Zondag gesloten

Ekoplaza Zoetermeer Pilatusdam 15 ekoplaza.nl /ekoplaza

ekoplazabio ekoplaza


Voorwoord Cees de Booy

‘t Sprintje digitaal lezen ! www.ilion.nl

Lopen, werpen, springen en bewegen doe je bij Ilion; je leven lang!

Aan dit clubblad werkten mee: Adri Vergalen Rob van Beek Berry Koolstra Peggy Wanders Alie Eggens Rob Valk Danny Zwart Fotografie: diverse fotografen en ouders Bladmanager: Kees Franken Rob van den Berg webmaster@ilion.nl

Inleveren kopij

Ik schrijf dit voorwoord in de middag van eerste kerstdag. Want Kees Franken, die dit blad altijd met veel enthousiasme in elkaar zet, heeft de deadline op deze dag gezet. Na het vele lekkere eten op 1e kerstdag en kerstavond is het nu voor mij een mooi moment om achteruit en vooruit te blikken. Helaas moest ik vanochtend horen dat er op kerstavond/ nacht was ingebroken bij de tennisvereniging Seghwaert. Hierdoor zullen een aantal leden van deze vereniging op 1e kerstdag aan de slag moeten om de schade te herstellen. Dus gaarne aandacht voor iedereen om alle deuren op slot te doen en het alarm aan te zetten als je als laatste de vereniging verlaat. ARV Ilion heeft een mooi jaar achter de rug. Niet alleen sportief, maar ook als vereniging. Het aantal leden is ongeveer constant gebleven. En dat is in een steeds meer individualiserende maatschappij een mooie prestatie van iedereen. Het lukt ons nog steeds, maar wel met veel moeite, om voldoende vrijwilligers te vinden voor wedstrijden, trainingen, onderhoud en andere activiteiten binnen onze club. Ook financieel zijn we als vereniging gezond. En dat terwijl we een vrijwel nieuwe hal hebben gerealiseerd met bijbehorende extra kosten voor rente en afschrijving. Voor mij, als voorzitter, is het ook een verrassend jaar geweest. Ik had een jaar geleden totaal niet verwacht dat ik nu, als voorzitter, het voorwoord van het sprintje zit te tikken op mijn laptop. Maar naar 7 maanden begin ik al aardig gewend te raken aan mijn nieuwe rol. En ik zie nu steeds meer hoeveel mensen, op vrijwillige basis, bezig zijn om de vereniging draaiende te houden. Als ik vooruit ga blikken naar 2020 dan komt voor het bestuur één belangrijk punt naar voren. We gaan dan het laatste deel uitvoeren van de renovatie van de hal. Dit is voor een vereniging als Ilion een forse investering, die zij geheel uit eigen zak moet betalen. Hopelijk krijgen we nog wat subsidie van het Rijk, maar het overgrote deel moeten de leden opbrengen. In Algemene Leden Vergadering (ALV) in november hebben de leden het voorstel van het bestuur goedgekeurd om de vloer van de hal te vervangen. Dit zal waarschijnlijk eind maart gebeuren. Onze Rob van de CBAM is al druk bezig met de voorbereidingen samen met de aannemer. Tegelijk zal de gemeente (hopelijk) de polsstokmat en hoogspringmatten vervangen. Na de vervanging van de vloer en de springmatten zal de hal weer vele jaren meekunnen om in te sporten en te bewegen. Hopelijk zonder al te grote onverwachte investeringen in de komende jaren, zodat we de reeds gedane investeringen kunnen afbetalen en alvast kunnen sparen voor de benodigde renovaties die over 10 á 15 jaren eraan komen. Als bestuur willen we niet alleen nu financieel gezond zijn, maar ook in de komende (tientallen) jaren. De volgende grote uitdaging is het vijftig jarige jubileum van ARV Ilion in 2021. De voorbereidingen daarvoor gaan al in 2020 van start. In het komende jaar zullen jullie daar ongetwijfeld meer over gaan horen. Maar voor nu wens ik jullie allemaal een sportief en gezond 2020 toe.

De redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad

uiterlijk woensdag 29 januari Kopij en foto’s mai-

len naar: k.franken@ziggo.nl Electronische kopij alleen mailen als bijlage in doc. of docx.

Januari 2020 49e jaargang nr. 1

Nieuwjaarsreceptie Zaterdag 4/01/2020 van 17.00 - 19.00 uur.


ledenadministratie Rob van Beek

Nieuwe Leden Minipupil Robin de Oude Damon Callemeijn Pupil A Lucas Verhoeff Gastlid Esther van Grol Loopgroep Marcel de Rooij Sjaak van Vliet Nordic/Sportief wandelaar Ries Verburg

POLSSTOKGALA 2020 OP 1 FEBRUARI ZEGT HET VOORT !!! In 2020 wordt alweer het 8e polsstokgala georganiseerd, en het belooft weer een goede deelname. Gelukkig zijn er wat meer Nederlandse atleten aan de start, aangezien ze dan weer terug zijn uit Zuid-Afrika, waar ze een trainingskamp hebben gehad. Het zou leuk zijn als er veel Ilion-leden komen kijken, tenslotte is onze hal bekend tot ver in het buitenland en hoe meer publiek hoe leuker voor de springers!! Er zijn ook weer allerlei lekkere hapjes en drankjes te koop voor een leuke prijs, dus eten genoeg!

Doppen sparen

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleide en hulphonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleide en hulphonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank,melkpakken,wasmiddel of pindakaas niet weg, maar lever ze in bij Ilion. Je steunt niet alleen de opleiding van de geleide en hulphonden, maar spaart ook nog eens het milieu. De doppen kunnen worden ingeleverd in de kantine in de witte bakjes of in de witte bakjes die onder de kapstok staan. We hebben de afgelopen maand een volle vuilniszak met jullie dopjes in kunnen leveren Namens KNGF bedankt hiervoor.Wel nog een verzoekje om grote aantallen niet los in de bakken te gooien,maar in een plastic zak onder de bar neer te leggen. Nogmaals bedankt !!

Medische Commissie ARV Ilion Fysiotherapeuten: Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur. - Sanne Harland - Tel:06-28423659 - Roberto Ruiz - Tel: 06-52433179 Tarief: € 7,50 per consult Sportdiëtist: Er kan worden ingeschreven voor Meet & Weeg advies, waaronder de vet % meting. Dit is elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.30-20.30u. De inschrijf lijst hangt op het bord bij de kantine Marije van Loon-Langen tel: 06-21392900 of m.langen@dieetistopsport.nl Tarief: € 5, Sportmasseurs: Je kunt afspraak maken voorsportmassage bij: Bryan Hage tel: 06-43120831 of Annemarie Wubs tel 06-53571126 Tarief: € 9,00 per ½ uur

Tot 1 februari!!


per jaar 157,00 199,00 204,00 250,00 272,00 240,00       198,00 198,00 161,00 7,70 12,75 10,55

Bijdragen AtletiekUnie wedstrijdcontributie licentie   15,30 0,00 15,30 8,25 16,15 14,70 16,15 14,70 17,45 23,55 17,45 23,55             17,45 23,55 17,45 0,00 17,45 0,00   15,30 23,55 30,85 30,85 41,00 41,00       41,00 17,45 17,45

totaal

Incasso 1e kwartaal kwartaaljaar-betaler betaler   168,55 54,55 218,80 73,30 231,10 81,85 277,10 93,35 309,25 109,00 277,25 101,00             235,25 90,50 211,70 66,95 174,70 57,70

De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.

(deze korting is in het overzicht Jaarbetalers krijgen korting bij incasso in januari 3,75 verwerkt) Baan- en jeugdatleten betalen alleen voor een wedstrijdlicentie als zij die hebben. Bij aanmelding vóór 1 oktober wordt de volledige jaarbijdrage voor de Atletiekunie in rekening gebracht, daarna slechts 1/4.

Overige bedragen: Administratiekosten AU voor nieuwe leden Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden Overschrijvingskosten AU

Loopgroepen Hardlopers – met licentie – zonder licentie Fit/Nordic-walkers

Baan/jeugd Minipupillen Pupillen C/D-junioren A/B-junioren Senioren Veteranen

per kwartaal 39,25 49,75 51,00 62,50 68,00 60,00       49,50 49,50 40,25

Contributie ARV Ilion

Contributie-overzicht 2020

Hieronder staan de contributiebedragen voor 2020. Ondanks de geplande vervanging van de vloer in de hal hoeft de contributie met niet meer dan de inflatie te worden verhoogd. De ALV heeft in november ingestemd met een verhoging van 2%. Doordat de jaarbedragen naar beneden zijn afgerond zijn de meeste verhogingspercentages wat lager dan 2 uitgekomen. De contributie voor pupillen is wat meer verhoogd, maar dat komt doordat daar vanaf 2020 het inschrijfgeld voor enkele wedstrijden in zit zodat dat niet meer apart hoeft te worden betaald.


Pupillen nieuws

rzekerd

Atletiekplezier ve ! g n la n ve le je ; n doe je bij Ilion

ngen en bewege

spri Lopen, werpen,

Beste jongens en meisjes van de Ilion-pupillen,

Allereerst namens trainers en bestuur een geweldig en sportief 2020 toegewenst! Voor ons staat een nieuw jaar waarin wij samen met jullie weer fantastische prestaties willen gaan neerzetten. Samen met een hoop lol en gezelligheid gaan wij er weer tegenaan!! Heel veel succes het komende sportjaar!!

AGENDA Pupillen

6 januari 1e training van 2020!! 11 januari 4e wedstrijd ZHM Cross-competitie bij SC Antilope (Waddinxveen) 18 januari Indoor Pupillen wedstrijd bij ILION (bijna vol, inschrijven via atletiek.nu) 1 februari 5e wedstrijd ZHM Cross-competitie bij AAV’36 (Alphen aan den Rijn) 15 februari Indoor Pupillen wedstrijd bij ILION (bijna vol, inschrijven via atletiek.nu) 8 maart NK pupillen Indoor (Apeldoorn)


Komende wedstrijden:

11 januari (4e wedstrijd ZHM Cross-competitie) bij SC Antilope in Waddinxveen Voorinschrijving t/m 2 januari via: ilion.nl/jeugd/wedstrijden/cross Inschrijfkosten: € 3,50 Na-inschrijven op de dag zelf bij SC Antilope mogelijk tot 30 minuten voor aanvang. 18 januari (Ilion Indoor Pupillen Wedstrijd) in de eigen atletiek hal. Inschrijven via de site atletiek.nu (bijna vol) Inschrijfkosten: € 7,50 Onderdelen: JpupM en JpupC (40m, M-bal, ver) MpupM en MpupC (40m, M-bal, ver) Cas in volle eindsprint JpupB en MpupB (40m, M-bal, hoog) JpupA1 en Jpup A2 (40m, kogel, hoog) MpupA1 en MpupA2 (40m, kogel, ver)

Algemene regels bij wedstrijden: • Denk eraan dat het dragen van wedstrijdkleding verplicht is. • De verantwoording voor het ophalen van het startnummer, voor aanvang van de wedstrijd, ligt bij de deelnemende atleet. Dit moet minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd (voor het 1e onderdeel) gebeuren. • Verhinderd? Neem dan contact op met de contactpersoon genoemd op de site atltiek.nu of hoofdtrainer Ilion • Let op! Genoemde tijden zijn onder voorbehoud/streeftijden. Check altijd chronoloog vlak voor de wedstrijddag. Als je inschrijft via de Ilion site is het van belang om voldoende tegoed te storten op je wedstrijdrekening. Je kunt dit doen door het bedrag over te maken op rekeningnummer: NL05RABO0138910464 t.n.v. ‘ARV ILION inzake Jeugd Uitwedstr. te Zoetermeer o.v.v. naam/namen van uw kind(eren) en hun KNAU nummer.

Gratis wedstrijddeelname voor pupillen in 2020! (belangrijk nieuws)

Het jeugdbestuur en pupillentrainers van Ilion vinden het belangrijk dat alle pupillen ook meedoen aan wedstrijden. Net zoals bij andere sporten als: volleybal, hockey en basketbal dient een pupil van Ilion deel te nemen aan (door de trainers geselecteerde) ‘gratis’ wedstrijden. Deelnemen aan atletiek wedstrijden doe je ‘samen individueel’: je verzamelt samen met clubgenoten bij wedstrijden, doet samen de warming-up en doet mee met de wedstrijden tegen elkaar, maar ook samen met elkaar in een team en met atleten van andere verenigingen. De wedstrijdervaring komt ten goede aan de ontwikkeling van de atleten en het is ook nog eens leuk!  Daarom zal in 2020 deelname aan geselecteerde wedstrijden gratis worden, te weten:

• • •

de openingswedstrijd (eigen terrein ILION) de ZHM regio competitie (alle 4 de wedstrijden) het clubkampioenschap (eigen terrein ILION)

Door het inschrijven gemakkelijker te maken, willen we meer kinderen zien deelnemen aan deze leuke wedstrijden. Let op: de inschrijfformulieren worden t.z.t. tijdens de training door de trainers uitgereikt.

ILION-pupillen presteren goed tijdens HELLAS KERSTBOOMMEERKAMP en bij ATLEDO Indoor. Op zaterdag 14 december stond er een pupillenwedstrijd op het programma bij HELLAS in Utrecht. Namens Ilion zijn waren er 5 pupillen die hieraan meegedaan hebben. En met succes! In totaal zijn er 4 ereprijzen in ontvangst genomen. Via deze weg willen wij Reinout, Teun, Julia, Stella en Jula feliciteren met deze mooie prestatie. Ook een goede prestatie van Evy Eising die namens Ilion aanwezig was in Dongen (Hoog 1.05, Kogel, 6.53, 35m 6.71sec) De totaaluitslagen in Utrecht:


3e ZHM-Cross in Gouda: ‘Bikkels in de blubber!!’ Afgelopen zaterdag 14 december werd de 3e Cross wedstrijd van het seizoen gelopen. Op het eind werden onze atleten beloond met een welverdiende stroopwafel voor hun harde werk. Opvallend zijn de zes 2e plaatsen van vandaag en 1x winst voor Ilion. Hieronder een klein verslag van onze ‘Bikkels in de blubber’ (dit zou zomaar een mooi format kunnen zijn voor een nieuw tv-programma đ&#x;˜‰) De Cross wedstrijd in Gouda staat bekend om het hebben van een van de zwaarste in de serie. De atleten kregen tijdens de wedstrijd direct te maken met een pittige klim. Oppassen geblazen dat je niet al je energie verspilt. Zeker ook opletten dat je in de afdaling niet uitglijdt. Eenmaal beneden was het wat vlakker, maar maakte het bochtenwerk, de kleine klimmetjes en de modder het lopen erg uitdagend. Goed opletten dus vandaag. De eerste bikkels die het moesten doen waren de mini pupillen. Met Mels en Joeri namens de jongens en met Annelie namens de Ilion meiden. Wat een strijd bij onze knullen. Allebei stevenen ze af op een podiumplek in het algemeen klassement. Het was vandaag Mels die vlak voor de finish Joeri kon inhalen met een fantastische eindsprint. Erg knap Mels! Met een nummer 1 en 2 positie natuurlijk een mooi resultaat. Annelie finishte knap op plek nummer 2 bij de meisjes. Ilion heeft met Bodien en Cas twee sterke lopers bij de C-pupillen. Zowel Bodien als Cas staan erg stevig op plek nummer 2 in het klassement en eindigde vandaag ook op deze zelfde positie. Cas had nog een sterke eindsprint over. Misschien moeten je die sprint maar wat eerder inzetten, dan zit een 1e plek er misschien wel in. Een van de pupillen die behoorlijk van zich laat horen is Emy van de B-pupillen. Emy zit de nummer 1 in het klassement letterlijk op de hielen. Met nog 2 wedstrijden te gaan blijft het erg spannend. Samen met Femke boden de B-meisjes dus prima partij. Bij de jongens gingen Mats en Kyano voor de ‘Bikkel Award’. Kyano, de prijs is echt voor jou!! Vallen, doorgaan en niet opgeven. Groot compliment voor jou. Als er iemand vandaag een stroopwafel heeft verdiend, dan ben jij dit wel!! Femke op weg naar de modder De enige meid bij de A1 was vandaag Tesse. Het zou leuk zijn als er meer meiden van de A1 mee zouden doen. (bij deze een kleine oproep đ&#x;˜‰). Met nog zo’n 400 meter te gaan had je 2 meiden van AAV’36 voor je. Heel knap dat je deze Emy zet al snel wat atleten op achterstand nog hebt weten in te halen. Met nog 2 wedstrijden te gaan loop je bij de 10 snelste meiden. Ga zo door!! Niels liet bij de jongens zien dat hij goed tempo kan houden. Met een mooie plek 2 in Gouda neemt hij de 3e plaats overall in. Lekker bezig Niels. Na Niels kwamen op volgorde binnen: Rens, Cedric, Davy, Quint, Olivier en Dylan. Bij de A2 meiden hadden wij vandaag geen deelnemers. Het moest dus door de jongens van de A2 gebeuren om deze categorie namens Ilion te vertegenwoordigen. Finn, Peter, Siem kan je wel om een boodschap sturen en liepen een prima race. Met nog de laatste 2 wedstrijden maakt Finn nog kans op een podiumplek en kunnen Peter en Siem een mooie top10 plek veroveren. Alle pupillen die mee hebben gedaan nogmaals grote klasse! De volgende wedstrijd is op 11 januari in Waddinxveen. Wil je nog aan een cross mee doen? Dat kan! Ga naar onze site Jeugd/Wedstrijden, klik Cross aan en schrijf je in. Groeten trainer Danny

Cedric houdt 3 jongens van AV Clytoneus op afstand

Alle resultaten van de 3e ZHM Cross op een rij: 1e 2e 2e  2e 2e   2e 14e 12e 21e  

Mels van Ruitenbeek Joeri Klaver Annelie Hopman  Bodien Donkersloot Cas de Zwart   Emy Statius Muller Femke van der Deijl Mats van Leeuwen Kyano de Wind  

JpupM JpupM MpupM  MpupC Jpup C   MpupB MpupB JpupB JpupB  

Finn in actie tijdens het bochtenwerk

                      

11e 2e 9e 14e 21e 28e 31e 33e  4e 12e 13e

Tesse de Kooter Niels Krol Rens de Zwart Cedric Hopman Davy Votel Quint van Hasselt Olivier de Jager Dylan Rozendaal  Finn Donkersloot Peter Spruyt Siem Teame

MpupA1 JpupA1 JpupA1 JpupA1 JpupA1 JpupA1 JpupA1 JpupA1 Â JpupA2 JpupA2 JpupA2


Trainer Jos in het zonnetje Op de training van 11 december is trainer Jos door collega trainers en pupillen verrast met een welverdiende traktatie. Trainer Jos is namelijk 50 jaar geworden en dit moest natuurlijk gevierd worden. Jos, via deze weg nogmaals van harte.

Pupil aan het woord

De 1e pupil die dit jaar aan het woord komt is een atleet van de C-pupillen. Hij laat als ‘nieuwkomer’ een enorme inzet zien! Met een 100% opkomst sinds zijn eerste training verdient hij een groot compliment. Ontzettend goed bezig en ga zo door!! Naam: Lars Leeftijd: 7 jaar Wie zijn je trainers: Danny, Gijs, Ivo, Noga en Julia Wat vind je leuk aan atletiek: ik vind het leuk dat er veel verschillende onderdelen zijn Wat is jouw favoriete onderdeel: lekker verspringen in de zandbak!! Wil je nog iets vertellen? Ik wil vertellen dat ik het heel leuk vind dat er tijdens de training spelletjes worden gedaan. Met kleine ballen tegen de grote bal aangooien en de grote bal tegen de bank aankrijgen aan de overkant. Samen met Pieten een parcours doen was ook erg leuk. Ik vind atletiek echt zo leuk dat ik niet kan wachten tot het weer maandag of woensdag is!! Verder wil ik vertellen dat ik graag fiets op mijn crossfiets.

Halbeleid

Beste ouders/ verzorgers van onze pupillen,  Onze trainingshal wordt door de gehele vereniging gebruikt voor hun trainingen, van pupillen tot masters. Dit houdt in dat er regelmatig diverse materialen door de gehele hal liggen die gebruikt zijn bij de diverse trainingen. Als de kinderen hiermee gaan spelen kan dit onbedoeld gevaarlijke situaties opleveren. Aangezien de trainers vaak nog druk bezig zijn met de voorbereiding van de trainingen of het afronden van de voorgaande training kunnen zij niet de veiligheid van de kinderen waarborgen. Wij vragen u dan ook om de kinderen voor de training op de baan buiten of in de kantine te laten wachten totdat de training begint.   Tijdens de training is het voor de ouders niet toegestaan om in de hal te blijven. Dit omdat er dan minder ruimte is voor de kinderen om te sporten en omdat zij dan afgeleid worden. Er kan tijdens de training plaats worden genomen in de kantine en door het grote raam meegekeken worden naar de trainingen. Voor de buiten training willen we u vragen om achter het hek langs de baan te kijken.   Namens de Trainers van de pupillen bij voorbaat dank.

Vrijwilligers oproep

Er staan nog 3 jeugdwedstrijden op het programma op onze eigen atletiekbaan: ·         Za 04 januari 2020 (CD Junioren) ·         Za 18 januari 2020 (Pupillen) ·         Za 15 februari 2020 (Pupillen)

Wij zijn op zoek naar: - EHBO/BHV-ers voor tijdens de wedstrijd, (assistent) juryleden voor bij de onderdelen, - extra hulp voor de baanploeg om al het materiaal klaar te zetten. Je hoeft niet de hele dag beschikbaar te zijn ook als je een paar uurtjes kan komen helpen ben je welkom. - Kantinehulp; Voor de kantinedienst geldt het volgende: ·         De wedstrijd duurt van 10.00 uur tot ca 18.00 uur. ·         De vrijwilliger dient ouder te zijn dan 16 jaar. ·         Het gaat om bardienst van maximaal 2,5 uur. ·         Tijdens de bardienst zal altijd iemand van de kantinecommissie of een ervaren bardienstmedewerker aanwezig zijn die u wegwijs maakt en Coördineert Mail voor aanmelden kantine hulp naar: ilionhouse@ilion.nl. Mail voor aanmelden EHBO/BHV/Jury/baanploeg: jurycoordinator.ilion@gmail.com Contact en informatie pupillen Ilion: Heeft u een vraag, opmerking of een andere zaak, waardoor u contact wilt met de pupillen-afdeling? Dit doet u via mail: pupillen@ilion.nl Meer informatie over onze jeugdafdeling is ook te lezen op onze site ilion.nl/jeugd Hoofdtrainer Ilion Pupillen afdeling: Thijs Donkersloot (06-25107819)


Even voorstellen….. uw nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP) Hallo allemaal. Ik ben Kees Boerkamp en sinds november van dit jaar de nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Ilion. Ik ben 61 jaar en getrouwd met Cora. Samen hebben wij 4 dochters en inmiddels 5 kleinzonen (waarvan 1 actief is bij de pupillen). Ik ben al zo’n 14 jaar lid van Ilion bij de loopgroepen. Heb meerdere keren meegedaan met een Ilion team aan de RoParun.

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. Ik wil zoveel mogelijk neutraal en onafhankelijk zijn en vervul daarom geen andere functie binnen Ilion (behalve als algemene vrijwilliger). Als VCP ben ik geen lid van het bestuur, maar wel adviseur. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, trainers, ouders, iedereen binnen de vereniging dus. Waarom heb ik mij voor deze rol aangemeld? Ik hecht erg aan het welzijn van mensen en ben erg betrokken bij vrijwel alles wat ik doe. Heb bijna altijd een luisterend oor en oordeel niet snel. Ik zie mijzelf als betrokken, integer, consequent, respectvol en neem mijn verantwoordelijkheid. Als ik met mensen praat lijkt het alsof mensen zich snel bij mij op hun gemak voelen en zich niet geremd voelen om persoonlijke dingen te vertellen. Dit is wat ik vind dat een vertrouwenspersoon moet uitstralen.

In het verleden ben ik actief geweest bij Scouting John McCormick in Zoetermeer en heb daar verschillende rollen vervuld. Zowel als begeleider van verschillende jeugdgroepen, als bestuurslid. Ik werk al ruim 42 jaar bij de rijksoverheid en vervulde de functie van vertrouwenspersoon tussen 2009 – 2012 bij mijn toenmalige organisatie. Ben hier eind 2012 mee gestopt omdat ik een andere baan kreeg op een andere locatie. Na de algemene ledenvergadering van mei 2019 heb ik mij bij het bestuur aangemeld om een bijdrage leveren aan het formuleren van een veiligheidsbeleid. Dit is binnen Ilion wel aanwezig, alleen onvoldoende beschreven en slecht zichtbaar. Zeker binnen de huidige tijd vind ik het belangrijk om hier helder, transparant over te zijn. Ook vanuit mijn rol als vertrouwenscontactpersoon kan ik hier een bijdrage aan leveren. Kees Boerkamp keesboerkamp@ziggo.nl / 06-2833 1593

Deze flyer hangt op diverse plaatsen.


loopgroepen rzekerd

en

Lopen, en beweg

lezier ve n lang! Atletiekp ve le je ; n o Ili ij b doe je

La Carrera Atletica International del Rio Cali         15 december 2019 Ja in mooie namen zijn ze goed in Colombia en in Cali in het bijzonder. Dat verzacht bij voorbaat een beetje de pijn waarvan je weet dat je die mee gaat maken tijdens deze loop over 10 kilometer. Niet alleen de naam, ook de entourage vergoedt veel. Het is een groot evenement met de start midden in het centrum en de finish in het atletiekstadionnetje. Alsof het lopen al niet vermoeiend genoeg is gaat het parcours ‘n paar keer aardig omhoog maar daarna gelukkig ook steeds wel weer naar beneden, en je dient de hele route goed op te letten waar je je voeten neerzet want het asfalt is op veel plaatsen gebroken. Na drie kilometer ‘n kleine sensatie want aan de andere kant van het afzettingslint waar ik langs loop en het verkeer voorbij raast hoor ik vanuit ‘n auto hard mijn naam roepen, ik kijk opzij en om en zie dat het de auto van m’n zwager Gilberto is waar Amparo ook in zit, ze zijn onderweg naar de finish, natuurlijk met vier open raampjes zoals hij hier altijd rijdt, gelukkig maar want tijd om het raampje open te draaien zou er niet geweest zijn. Wat ‘n toeval; zou je geprobeerd hebben dit zo te regelen, het zou je niet gelukt zijn. Wat ook leuk was, was dat het parcours halverwege een rondje door het grote voetbalstadion maakte over de atletiekbaan die daar om het veld ligt. Afleiding genoeg dus onderweg zodat je niet toekomt aan de vraag waarom je dit eigenlijk doet zoals het opstaan in het holst van de nacht om daar maar op tijd te zijn voor de warming-up en de start om 07.00u. Die vroege start is natuurlijk om de warmte van ‘s-middags, 30 graden, voor te zijn, waardoor ook het verkeer minder hinder ondervindt. De streep passeerde ik uiteindelijk in 56.32 en daar kon ik vrede mee hebben. Amparo kwam met mij aan bij het stadionnetje, haastte zich naar de streep en kon me ‘n minuut later op de foto zetten. Samen hebben we gewacht op haar zus Nancy die achter me liep en ‘n kwartiertje later ook moe maar voldaan de streep passeerde. Het zat er weer op en was best leuk.

Op de eerste plaats allemaal een gezond en sportief 2020 toegewenst. Laten we er met z’n allen een mooi en sportief jaar van maken. Er staan weer een groot aantal trainingen en evenementen op het programma. Komende zaterdag 4 januari, is van 17.00 tot 19.00 u de nieuwjaarsreceptie. Dan vieren we in februari het 10 jarig bestaan van de JVT. En dan staan er natuurlijk ook weer een groot aantal wedstrijden/Loopjes op het programma. De lopers van de WL groep doen zelfs mee met de Zorg en zekerheid circuit.

Rinus Nigten.

Op zaterdag 21 december hebben ook weer een groot aantal ilionezen mee gedaan aan de meest gezellige loop de “Meeuwen en Makrelenloop.” Een 10 EM ( ± 16 km) een retourtje Scheveningen Monster met als dank een kop snert, een vers gebakken vis en als afscheid een heerlijke makreel mee naar huis. Ilion heeft een traditie bij deze loop om te zorgen voor een lekker glaasje Glûhwein , wat door de organisatie altijd wordt gewaardeerd.

Op vrijdag 27 december 2019 is op 84 jarige leeftijd overleden Koos van der Geest. Koos was vanaf 1975 als actief sporter lid van Ilion. Eerst als hardloper en op latere leeftijd als fitwandelaar. Bij de fiets weekenden in Papendal verzorgde hij altijd het transport van alle fietsen. Koos genoot zo van het sporten bij Ilion dat hij zelfs toen hij niet meer in staat was zelfstandig vanuit Den Haag te komen hij met behulp van familie toch kon meedoen. Een wisselwerking waar we zeer trots op kunnen zijn . Met zijn overlijden verliezen wij een oprechte aimabele man met innemende kwaliteiten en zeer geliefd was bij zijn medemens. Onze gedachte gaan uit naar zijn twee dochters en wensen hen veel kracht en sterkte in deze verdrietige tijd. Hopelijk dat ze het verlies van Koos met veel hulp en steun van familie en vrienden op den duur een plekje kunnen geven.

Voor de deelnemers aan de Start to Run waren in december de laatste trainingen met de 3 Plassen loop als afsluiting. De lopers die in september begonnen zijn met trainen liepen nu in prima tijden de 5 km. De uitslagen staan zoals altijd verderop dankzij Adri Vergalen. Voor de lopers van de dinsdag/donderdag loopgroep is er op 7 januari een Glühweinavond met de huldiging van jubilarissen ( leden die 25 lid zijn van Ilion) We staan natuurlijk niet stil want vanaf januari is er weer een groep lopers die trainen voor de Rotterdam marathon op 5 april dit jaar. Er moet dus nogal wat werk worden verzet. De eerste uitdaging is er al op 19 januari bij de halve marathon Zoetermeer (Dekker) waar natuurlijk ook een 5 en 10 km op het programma staat En dan gaan we ons een heel jaar opmaken en voorbereiden voor het jubileum van ons cluppie. We zijn opgericht op 5 februari 1971. Volgend jaar op 5 februari 2021 bestaan we 50 jaar dus een heel jaar festiviteiten. Mocht je daar nu goeie ideeën voor hebben schroom dan niet om dit aan het bestuur te melden. Misschien zijn er ook leden die zich willen aanmelden om in het “feestcomité” plaats te willen nemen. Gewoon een mailtje naar “voorzitter@ilion.nl “dan komt het best in orde. Allemaal een mooi, sportief,gezond en gezellig 2020 toegewenst. KF


Uitslagen van december 2019

Lewis Belfor 22 dec Delft Dobbeloop 10 km 55:32 8 dec Delft, Kopjesloop, 5km 26:11 1 dec Delftse Houtloop, 7 km 37:47 24 nov Leiden, Pepernotenrun, 5 km 25:35 17 nov Delftse Houtloop, 10km 54:32 10 nov Delft, Kopjesloop, 5km 25:19 3 nov Mijdrecht, Zilveren Turfloop, 5km 25:51 Valencia Marathon, 1 dec Mike Muller Alie Eggens (1e W65)

10 km

46:59 51:06

Rotterdam, Bruggenloop, 8 dec 15 km Nick van der Poel 49:04 Elebert Noordam 1:05:18 Rob van den Berg 1:12:33 Eline van den Berg 1:18:21 Wim Prins 1:20:30 Nijkerk, Koude Polderloop, 8 dec 10 km Maarten van Zetten 31:57 Cali (Columbia), La Carrera, 15 dec 10 km Rinus Nigten 56:32 Spijkenisse, Spark Marathon, 15 dec Pepijn Deckers 3:15:00 Lisse, Ter Speckeloop, 15 dec 15 km Edwin Sierat 1:07:54 Stijn Ottens 1:08:05 Olga Zwiers-Konijn 1:14:43 10 km Henk Bregman 36:28 Sjaak van Vliet 40:46 Barend Sparreboom 41:44 Roy Vriesinga 41:47 Martijn Pastink 44:15 Mike Muller 44:58 Rob van den Berg 45:15 Aukje Spruyt 45:15 Norbert van den Hemel 45:33 Arjan van Rooijen 46:25 Simon Pieter Knepper 46:27 Renaldo Antonissen 46:41 Vincent Ebben 49:51 Alie Eggens 52:11 5 km Willy Schutte 21:34 John Pouwels 22:44 Annelisa Jorritsma 22:54 Ron Oudshoorn 23:02 Elianne van der Valk 23:03 Robin Rijnenberg 24:57 Marcel Schneiders 25:27 Jan Haars 25:51 Lewis Belfor 26:18 Linschotenloop, 21 dec ½ marathon Maarten van Zetten 1:13:04 Rob van der Valk 1:21:30 Marjon Hofman 2:00:33 10,5 km Vincent Tas 35:36 Alvin Severijn 37:11

Zoetermeer, 3Plassenloop, 21 dec 5 km Wesley van Dalen 19:17 Sjaak van Vliet 19:28 Henk Bregman 19:41 Roy Vriesinga 19:41 Ronald Verzijl 21:21 Teun van der Vorm 22:06 Hans van der Wal 24:22 Bart van ’t Hooft 25:48 Manfred van der Heijden 26:11 Marius Boer 26:17 Bob Vijfvinkel 27:38 Sabrina Heijnen 28:40 Diana van Dam 29:05 Ingeborg Wijzenbroek 29:10 Elly Verhagen 30:43 Hannah van der Meer 31:49 Rianne Schrik 31:51 Geef altijd ARV Ilion op bij inschrijving. Wanneer je met je uitslag in het Sprintje wilt en je bent niet te vinden in de uitslagen wanneer je zoekt met clubnaam of je hebt een minder bekende wedstrijd gelopen, geef dan de gegevens door aan: Adri Vergalen loopgroepuitslagen@ilion.nl

Deskundig en concurrerend met een efficiënte werkwijze JUST | Notaris van der Bijl is een buitengewoon innovatief, deskundig, klantvriendelijk en concurrerend notariskantoor. Actief met familierecht, ondernemingsrecht en registergoed. Door onze brede dienstverlening en zo laag mogelijke tarieven zijn wij een uitermate aantrekkelijk notariskantoor.

Levering en hypotheekakte voor

€ 750,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen, inclusief kadastraal recht, recherchekosten en BTW

JUST | Notaris van der Bijl Bredewater 22 2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61 www.justvanderbijl.nl

Notaris Mr. Arie Jan van der Bijl Commercieel manager Camillus Overmeire


Estafette

Elke maand een kort interview met een Ilionees om nader kennis te maken. Dit keer Laurens Looije, hij kreeg het stokje van Jan Smit. Laurens, wat is je binding met Ilion? ‘Daar hoef ik niet lang over na te denken. Als junior bij Ilion werd ik in 1992 wereldkampioen polsstok hoogspringen bij de junioren. Hiermee verwierf ik het erelidmaatschap en ben ik voor eeuwig verbonden aan Ilion. Ik kan trainen wanneer ik wil. Ik voel me er altijd heel erg op mijn gemak, er is goede begeleiding en de manier waarop we met elkaar omgaan voelt goed en dat is fijn. Mijn kinderen van 8 en 11 sporten bij Ilion en dat zorgt natuurlijk ook voor binding. Ik ga met ze mee naar trainingen en wedstrijden.’ Laurens begon bij Ilion toen hij 13 jaar was. Hoe is dit gegaan? Laurens vertelt: ‘Ik wilde wel naar voetbal of een vechtsport dat leek mij leuk, maar daar stonden mijn ouders toen niet achter. Ze vonden het eigenlijk maar niks. Ik ging wel naar gymnastiek, daar kwamen regelmatig mensen van Pro Patria kijken op zoek naar talent voor het turnen. En ze pikten mij eruit. Maar ook dat stuitte op bezwaren van mijn ouders. Ik moest dan een paar keer per week ‘s avonds heel Zoetermeer door fietsen en dat vonden ze geen goed idee. Uiteindelijk kwam ik via een vriendje, die op atletiek zat, terecht bij Ilion.’ Hoe gaat het met je sportcarrière? ‘Een aantal jaar geleden ben ik gestopt met de wedstrijdsport. Maar ik train nog zo’n vier à vijf per week bij Ilion. Het is fijn dat ik daar altijd terecht kan. Soms heb ik geen tijd om naar Ilion te gaan en wil ik toch sporten. Het voelt niet lekker als ik niet sport. Dus dan trek ik m’n sportschoenen aan en loop vanuit huis zo’n zeven à acht kilometer. Of ik ga naar Basic Fit. Ik sport nu vooral voor mezelf, voor mijn gezondheid en om m’n conditie op peil te houden.’   Wat doe je in het dagelijks leven? ‘Aan het eind van mijn actieve sportcarriere had ik de B-status bij het NOC*NSF. De politie was op zoek naar sporters als ik om een sportploeg samen te stellen die diende als een soort uithangbord om meer mensen bij de politie te krijgen. Het sprak mij wel aan. De Politie Eenheid Rotterdam bood mij een baan aan in de communicatie. Ik had immers een HBO-opleiding marketing gedaan. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo interessant. Ik kreeg het aanbod om verder te kijken naar een executieve functie en koos voor politiekunderecherchekunde, waarna ik mijn HBO-master behaalde. Daarna ging ik fulltime aan de slag bij de politie in een functie die ik met veel plezier doe’, zegt Laurens enthousiast.   Wat is jouw mooiste sportmoment? Dat is weer een inkoppertje voor Laurens: ‘Mijn titel Polsstok Hoog bij het WK-junioren in 1992 in Zuid-Korea. Het was ook mooi omdat het zo onverwacht was. Ik had in de voorbereiding wel een aantal keer hoog gesprongen, waaronder het nationaal record bij de junioren van 5.60 m, dat overigens nog steeds staat. En ik was goed in vorm. Maar veel sporters op dat WK hadden al eens hoger gesprongen dan ik. En dan word je wereldkampioen! Een ander mooi moment: de Olympische Spelen in 1996 in Atlanta waar ik aan meedeed. Ik heb van elk moment dat ik daar was genoten al behaalde ik geen superresultaat.’   Wat is je mooiste moment van sport in het algemeen? Zoals veel sporters kijkt Laurens graag naar andere sporten, bijvoorbeeld wielrennen en schaatsen. ‘Voor mij springt het moment eruit waarop Tom Dumoulin de Giro van Italië won. En verder vind ik Matthieu van der Poel een geweldige allround sportman. Een hele goede wegwielrenner, én goed als mountainbiker en crosser. Knap zoals hij die combinatie een heel seizoen heeft volgehouden.’   Stel je mag een dag topsporter zijn, wie zou je dan kiezen? ‘Samen met Bror v.d. Zijden of Karlien Sleper achter in een bobslee. Die enorme adrenalinerush zou ik weleens mee willen maken. Of ik zou een keer mee willen doen in het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Ik heb zo’n acht maanden in Zuid-Afrika gewoond en daar kennis gemaakt met rugby, hun nationale sport nr. 1. Het Zuid-Afrikaanse team werd dit jaar wereldkampioen. Het is een ruwe sport, wat de spelers na afloop vaak is aan te zien. Toch is het ook een eerlijke sport en de spelers hebben stuk voor stuk respect voor de scheidsrechter. Ook het publiek is sportief. Supporters van beide clubs zitten gewoon door elkaar op de tribune en juichen bij elk doelpunt. Mooi vind ik dat!’   Wie is de volgende voor de Estafette? ‘Ik geef het stokje door aan Ans de Jonge. Haar enthousiasme heeft er volgens mij toe geleid dat veel atleten behouden zijn voor de atletiek. Ik ben benieuwd naar haar verhaal!’


Mila-nieuws Geen pieken zonder dalen Johan Cruijff zij het zo: als je niet schiet kun je niet scoren. In het hardlopen speelt iets vergelijkbaar. Hardlopen lijkt simpel maar is het niet. Iedereen kent het wel. Na vele weken of maanden trainen heb je een gevoel van pap in de benen en lijkt het er bijna op dat je zonder trainen en wedstrijden er beter voor had gestaan. Natuurlijk is het ultieme streven van iedere hardloper en de trainer om iedere keer beter te zijn dan de vorige keer. Maar als dit altijd zo was dan zouden alle wereldrecords al veel scherper staan. Er is geen rechte lijn naar succes. Tegelijkertijd is trainen en iedere dag werken aan je doel wel de formule voor het beste resultaat en is het zaak te accepteren dat je niet altijd top bent en geduld moet hebben tot de vorm weer groeit. Mindere periodes worden afgewisseld met betere. Door evaluatie (samen met je trainer/coach) wordt je ook beter van de mindere periodes. Om het Cruijffiaans te zeggen: geen pieken zonder dalen. najaarsmarathon. Het begon in november goed met een snelle 15 km tijdens de Zevenheuvelenloop zonder noemenswaardige trainingsvoorbereiding. Hij had zijn zinnen gezet op de overwinning van de Bruggenloop op 8 december in zijn woonplaats Rotterdam. Een andere, snelle Rotterdammer, Nixon Fernandes, had echter exact hetzelfde plan. Het raceplan was dan ook simpel om deze strijd aan te gaan wat gezien de PR’s van beiden een spannende race zou kunnen worden. Het werd dan ook een strategische wedstrijd met een harde start van Nixon die Nick in het eerste parcoursdeel met flinke tegenwind niet goed kon beantwoorden. Wat resteerde was het verdedigen van de tweede plaats waarmee Nick wel het podium maar niet het beoogde doel haalde. Een piek was het niet. Deze blijft bewaard voor de voorjaarsmarathon waarop Nick zich de komende maanden gaat voorbereiden. Ron richt zich bij de Masters50 op de 800 en 1500m. De piek ligt voor hem in het baanseizoen met een tussenstop tijdens het NK Masters indoor in februari. Ervaring is voor iedere wedstrijd en dus ook voor het NK indoor erg belangrijk. Daarom startte Ron op 15 december op de 1500m tijdens een indoorwedstrijd in de Omnisport hal in Apeldoorn. Met een goed opgebouwde race zette hij 4.43 op de klokken. Een mooie tussenstap op weg naar een piek in mei 2020. Als trainer is het mooi om samen met je atleten op pad te zijn. Deze maand vergezelde ik Nick in Rotterdam en Maarten in Linschoten en nam zelf ook deel aan de wedstrijd. Mooie momenten om het wel en wee met elkaar te delen en om zelf te blijven ervaren hoe het is om wedstrijden te lopen. Met voortdurend groeiende inzichten pas ik ook voor mezelf nieuwe elementen toe in mijn trainingen en hoop ik me nog te verbeteren of op zijn minst net zo snel te blijven (wat voor masters op hetzelfde neerkomt). Dat lukte mooi met 57.29 op de 15 km van de Bruggenloop en 1.21.30 op de halve marathon van Linschoten. Uiteraard moet ook mijn piek pas in de loop van volgend jaar echt komen…. Rob van der Valk Maarten trapte de maand december af met een sterke race in de opbouw naar zijn echte piek een paar weken later tijdens de Linschotenloop. Op 7 december startte hij als één van de favorieten in de Koude Polderloop in Nijkerk. Maarten voelde zich goed en kon zich de eerste kilometers vrij eenvoudig handhaven in de kopgroep. Na het keerpunt op 5 km vloog hij er vandoor voor de wind en haalde de overwinning met ruime marge op de achtervolgers met een tijd van 31.57, dichtbij zijn PR op de 10 km. Hoe anders was het op 21 december toen de echte piek moest komen op de halve marathon van Linschoten. De week ervoor had Maarten te kampen met een stevige verkoudheid en bijbehorende klachten. Voor hem als docent al helemaal lastig om alle virussen te ontlopen in een klas snotterende leerlingen. De vorm was dan ook lang niet top maar toch werd besloten om te starten. Zonder succes, een aansprekende prestatie er dit jaar niet in. Na dit dal zal Maarten, die zich in 2020 opnieuw gaat richten op de marathon van Zeeuws Vlaanderen, ongetwijfeld weer gaan pieken. Een atleet die tot nu toe tegen de harde wetten van het hardlopen in zich voortdurend blijft verbeteren is Vincent. Na zijn overwinning op de 10 km in de Klaverbladloop in november nam hij op 21 december deel aan de halve afstand van Linschoten, de 10,5 km. Na een zeer snelle start in de kopgroep moest hij het tempo iets laten zakken om te finishen in een snelle 35.26 wat omgerekend goed is voor een tijd van circa 34.00 op de 10 km. Nick kent in de vroege winter doorgaans een sterke periode na het lopen van zijn

17


AB Junioren nieuws

rzekerd

Atletiekplezier ve ! g n la n ve le je ; n doe je bij Ilion

ngen en bewege

spri Lopen, werpen,

Samenvoeging ploegencompetitie A en B junioren

Uit een enquĂŞte blijkt dat de A en B competitiewedstrijden op dit moment als lange en saaie wedstrijden worden gezien. Wedstrijden hebben weinig deelnemers waardoor series maar halfvol starten en er tevens regelmatig weinig te doen is op het wedstrijdterrein. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat ongeveer 49% van de atleten bij de A competitie, B junior is. Dit in combinatie met de laag bezette wedstrijden heeft ervoor gezorgd dat de A en B competitie samengevoegd zal worden tot de AB competitie. Dit zal in de praktijk niet zo werken als bij de C/D competitie, waarin de D-junioren in een eigen competitie strijden en de C-junioren in een andere. Bij de AB competitie, zullen teams van zowel A als B junioren samen strijden voor het hoogste puntentotaal. In de uitvoering betekent dit dat de gemengde teams samen voor het puntentotaal strijden, maar de B junioren wel werken met hun eigen materiaal en de A junioren net zo. Dit komt terug in de onderdelen 100 meter horden, 110 meter horden, discuswerpen, kogelstoten en kogelslingeren. Bij deze onderdelen zal een A junior lopen op A hoogte en werpen met A materiaal. De B junioren zullen daarnaast lopen op de B hoogte en werpen met het B materiaal. Tevens wordt er op de horden dan gewerkt met aparte A en aparte B series. Bij de overige onderdelen (dus ook de 3000m SC), zullen A junioren en B junioren tegelijkertijd lopen, werpen en springen. Van alle afgewerkte onderdelen wordt vervolgens een totaalklassement opgemaakt. Door de invoering van een gedeelde AB competitie, zullen we tevens gaan werken met 3 voorrondes in plaats van 2. Voor deze 3 wedstrijden is het volgende schema

Junioren A/B in 2020 Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2020 met veel fantastisch en sportieve prestaties. Als aftrap van dit nieuwe jaar een aantal kortere nieuwsitems.

Wedstrijden

Zondag 12 januari 2020 Sprint/Horden indoor senioren en junioren ABCD Phanos, te Amsterdam Inschrijven via: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32593/ Zaterdag 18 januari 2020 Indoor Utrecht 3 met onder meer sprint, horden, hoog en kogel Sporthal Galgenwaard, te Utrecht Inschrijven via: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32533/

Polstokgala Ilion Het duurt nog even maar op zaterdag 1 februari vindt het meest fantastische indoor polstokevenement plaats. We hebben het dan uiteraard over het Polstokgala in onze eigen indoorhal. Om er ook dit jaar weer een geslaagde editie van te maken is jouw hulp meer dan gewenst! Bijvoorbeeld met het opbouwen van het evenement op vrijdagavond 31 januari. De ervaring leert overigens dat het opbouwen net zo gezellig is als het evenement zelf, dus meld je aan bij je trainer. Die zorgt er dan voor dat je de juiste informatie krijgt.


K

9 1 0 2 a l a erstg

C2 A/B’s Se nioren


Rooster trainingen 1 november 2019 tot herfstvakantie 2020 Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\D

Jongens en meisjes Minipupillen (geboren in 2013 en 2014 als zij 6 jaar zijn geworden Woensdag 16.15 – 17.15 Pupillen C (geboren in 2012) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen B (geboren in 2011) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon B,C en Mini pupillen: Jeugd@ilion.nl Pupillen A-1 (geboren in 2010) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen A-2 (geboren in 2009) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon Pupillen Thijs Donkersloot 06-25107819 pupillen@ilion.nl of Gerard Kleywegt 06-28967892 Gerard.ilion@gmail.com Jongens en Meisjes Junioren D (geboren van 2008 en 2007) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Jongens en Meisjes Junioren C (geboren van 2006 en 2005) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Contactpersonen Jun CD: Peggy Wanders tel; 06-42145436 , juniorencd@ilion.nl of sterredebooy@hotmail.nl 0636013356

Sectie Baan: Junioren A en B, senioren en Masters B Junioren

Berry Koolstra Berry_koolstra@hotmail.com 06-13470897 Gijslookman Gijslookman@gmail.com 06-81037505 Senioren/Junioren A/B alg. Roberto Ruiz j.r.ruiz@planet.nl 06-52433179 Hinkstapspringen Martijn Delissen martijndelissen@gmail.com 06-18496070 Hoogspringen Rini van Leeuwen rinivanleeuwen@gmail.com 06-12068110 Marlies Larsen marlieslarsen@gmail.com 06-10300772 Meerkamp/Horden/400/400H Remco Veldhuizen remcoach5@gmail.com 06-12610455 MILA groep Rob van der Valk robilion2@gmail.com 06-11365624 Polsstokhoog Jaap van der Plaat Jaap­­_polevault@hotmail.com 06-41513164 Specialisatie Frans de Heer 070-3868531 Sprint Stefan Bal Stefan_bal@hotmail.com 06-30508391 Werptraining Chantal van der Plaat cvdplaat@hotmail.com 06-30714515 Kogelslingeren August Leckie ( maandag avond ) 06-12969297

Loopgroepen

Maandag Nordic-Fitwandeltrainers Fitwandelen 19.00 - 20.30 Clemens Esser 079 - 3613614 5 / 10 km groep 19.30 - 20.30 Ankie Mevius 06 - 51956925 10/21 km groep 19.30 - 20.30 Ben van der Veen 06 - 53558949 Wedstrijd loopgroep 19.30 - 20.30 Martin Spaans 079 - 3612899 Dinsdag Richard Leentvaar 06 - 51403780 10 km groep 19.30 - 20.30 Wim van Winden 06 - 24598973 recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 Betty van der Plaat 06 - 50824555 woensdag Hans Kortekaas 06 - 19002535 recreatieve loopgroep 09.15 - 10.15 Anni Schippers 06 - 14907683 Fitwandelen 19.00 - 20.30 Ron Slegtenhorst 06 - 21585235

5 / 10 km groep 19.30 - 20.30 Trainers Loopgroepen 10/21 km groep 19.30 - 20.30 Kees Franken 06 -18881503 Wedstrijd loopgroep 19.30 - 20.30 Helma van Dijk 06 - 22548115 donderdag Fred la Croix 079 - 3212055 JVT groep 10.00 - 11.00 Ron Oudshoorn 06 - 19216178 recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 Jack Weltens 06 - 13231476 vrijdag Harco Derksen 06 - 15852084 revalidatiegroep 10.30 - 11.30 Ronald Nelemaat 06 - 13140895 zaterdag Rob Wijsman 06 - 12750342 Fit / NW wandelen 09.00 - 10.30 Mike Muller 06 - 51788025 5 / 10 km groep 09.00 - 10.30 Sjors Draaisma 06 - 83923557 10/15 km groep 09.00 - 10.30 Arjan Tetteroo 06 - 23559773 15 /21 km groep 09.00 - 10.30 Frans Oranje 06 - 13524609 Wedstrijd loopgroep 09.00 - 10.30 René Hettfleisch 06 - 29502722 John Flanderhijn 06 - 53217089

VRAGEN ?? Ga naar www.ilion.nl, Kies Algemeen en dan contact. Hier kan een vraag worden gericht aan de desbetreffende Ilion afdeling

Adressen en informatie arv. Ilion Van der Hagenstraat 36 - Van Tuyllpark (wijk 2722 NT) - 079 – 3315555 Postadres: Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer Website: www.ilion.nl

Bestuur

Voorzitter Cees de Booy ( ai) 06-50262780 voorzitter@ilion.nl 1e penningmeester Ben de Groot 06-14607740 penningmeester@ilion.nl 2e penningmeester Richard Pijpers Secretaris, Thomas van Klaveren Vertrouwenspersoon: Kees Boerkamp keesboerkamp@ziggo.nl / 06-2833 1593 Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D) Voorzitter Sander Kemper 06-10926829 jeugd@ilion.nl Thijs Donkersloot ( trainingscoördinator pupillen) 06-25107819 pupillen@ilion.nl Sterre de Booy (trainingscoördinator C\D-junioren) 06- 36013356 juniorencd@ilion.nl of Peggy Wanders 06 - 42145436 juniorencd@ilion.nl Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Masters) Rini van Leeuwen rinvanleeuwen@gmail.com Gerrit Bouwman Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) tel: 06 - 21471483 willemcaty@ziggo.nl Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) Koos Wubs (voorzitter) tel: 079 - 3615421 kooswubs@gmail.com Commissie Beheer Accommodatie en Materialen. CBAM Rob Wijsman (voorzitter) tel: 06-12750342 cbam@ilion.nl Medische Commissie Bryan Hage ( voorzitter) 06-43120831 bryan_hage@live.nl CCS&PR Website beheerder; Rob van den Berg webmaster@ilion.nl Contact sponsoring Ad Klok 06 2329 3377. sponsoring@ilion.nl Ilionhouse Jan Mank ilionhouse@ilion.nl Vrijwilligers-coördinator Vacant Commissie Krachthonk krachthonk@ilion.nl Inschrijven wedstrijden Pupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijden info; Kees Smit cjmsmit@gmail.com Uitslagen van wegwedstrijden Adri Vergalen; loopgroepuitslagen@ilion.nl Ledenadministratie Rob van Beek Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer ledenadm@ilion.nl Contributie Theo Dijkhuizen Contributie@ilion.nl

Clubblad ‘t Sprintje Kees Franken, 06-18881503 k.franken@ziggo.nl


Sterk in drukwerk Dipas druk&print Industrieweg 76 2712 LC Zoetermeer

Activiteiten sectie Loopgroepen januari en februari 2020 Januari 4 Nieuwjaarsborrel 5 Meerhorstloop 5,5, 10 en 15 km 5 Zorg & Zekerheid Runnersworld Leiden 5, 10, 21.1, 42.2 km 7 GlĂźhweinavond di/do + huldiging jubilarissen 12 Egmond 21 km 19 Halve marathon Zoetermeer (Dekker) 5, 10 en 21,1 km 26 Zorg & Zekerheid Uithoorns Mooiste Loop 5, 10 km en 10 EM Februari 6 JVT Jubileum Brunch 9 Noord-Aa Polderloop 5, 10 en 15 km

Tel.: 079 - 341 86 06 www.dipas.nl info@dipas.nl


Wij wensen jullie veel sportplezier!

Profile for ARV ILION

Januari 2020 sprintje  

Het eerste clubblad alweer van 2020 met veel verslagen en foto's van de afgelopen maand.

Januari 2020 sprintje  

Het eerste clubblad alweer van 2020 met veel verslagen en foto's van de afgelopen maand.

Profile for ilion
Advertisement