Mei sprintje 2022

Page 1

Het mannen masters team van Ilion heeft de eerste wedstrijddag afgesloten met een 7e positie op de landelijke ranglijst. Let vooral op de fanatieke blik van Melvin

‘t Sprintje

Maandelijks clubblad van de Zoetermeerse atletiekvereniging arv ILION


Buona giornata, Een momentje Italië is wat u bij Di Niente kan beleven. De “Trattoria” heeft een ongedwongen sfeer waarbij u met heerlijke Napolitaanse koffie of een glas fruitige wijn kan genieten van een belegde panini, vers klaargemaakte antipasta, pastagerechten en huisgemaakte tiramisu. Op vrijdagen kunt u bij ons tot 21:00 uur genieten van lekkere

gerechten die wekelijks wisselen. Gewoon heerlijk genieten en andere gasten ontmoeten.

Voor catering kunt u terecht bij Di Niente Party & Events. Heeft u een feest te vieren, een diner met vrienden of gewoon omdat het vrijdagmiddag is dan kunt u contact opnemen met ons om de mogelijkheden eens te bespreken. Wilt u van A tot Z geregeld hebben dan kunnen wij dat verzorgen. Met vakmanschap en passie verzorgen wij uw gasten. Voor meer informatie op maat kunt natuurlijk altijd even bij ons binnen lopen of via de site het contactformulier invullen. We zorgen er dan voor

dat er een persoonlijk voorstel komt.

U vindt Di Niente in de Dorpsstraat 112A 2712AN Zoetermeer info@diniente.nl - 079-3605487


Voorwoord Cees de Booy

Lopen, werpen, springen en bewegen doe je bij Ilion; je leven lang!

Aan dit clubblad werkten mee:

Berry Koolstra Rob van Beek Arja Pouwels Alie Eggens Ad Klok Thijs Donkersloot Sander Votel

Fotografie: div fotografen

Terwijl ik dit voorwoord schrijf zit ik lekker in het lentezonnetje. De lente is voor mij het mooiste jaargetijde van het jaar. Ik heb de winter met zijn grijsheid en donkerte achter de rug. De behoefte aan zonnestralen is groot en door de lagere temperatuur kan ik heerlijk genieten van de zon. De natuur ontluikt met het prille groen aan de struiken en bomen en de eerste jonge dieren komen al dartelend en spelend tevoorschijn. Door de zon ben ik al bijna de winter vergeten die net achter ons ligt. En de lente is een mooie opmaat naar de zomer, waar we weer op vakantie mogen en onder lekkere omstandigheden buiten kunnen trainen en wedstrijden mogen afwerken. De lente is een mooie metafoor voor de toestand waarin ons land zich bevind na 2 barre corona jaren. Langzamerhand ontwaakt ons land uit de 2 coronajaren. Koningsdag kunnen we weer vieren, de eerste popfestivals liggen alweer achter de rug en we zijn alweer een beetje vergeten dat we 2 jaar lang 1,5 meter afstand moesten houden en geen hand mochten schudden. Ook Ilion ontwaakt weer uit de winterslaap. De openingswedstrijd op ons terrein ligt achter de rug. De kantine was weer ouderwets druk en ik zag vele nieuwe gezichten in het jurykorps. Ook is de marathon van Rotterdam is weer gelopen met heel veel deelnemers en Nederlandse successen in het wedstrijdveld. Als bestuur ontwaken we ook uit onze winterslaap met een paar speerpunten voor 2022. Het eerste speerpunt is onze 50 (en 1 ½) bestaan van onze vereniging. Eind van de zomer gaan we daar een spetterde week van maken. De voorbereidingscommissie is bezig om een mooi weekprogramma neer te zetten. Een ander speerpunt is Ilion 2.0. Hierin willen we neerzetten welke doelstellingen de vereniging de komende jaren wil bereiken en hoe we dit willen gaan oppakken. De eerste stap is al gezet door een enquête naar alle leden te versturen. Vele hebben deze enquête al ingevuld, waarvoor dank. In de komende weken gaan we de resultaten verwerken. De enquête is opgesteld langs 3 verwachte speerpunten voor de komende jaren. Maar het kan zijn dat door de resultaten van enquête andere speerpunten worden gekozen. De enquête speerpunten zijn: 1. Duurzaamheid: hoe wordt onze vereniging duurzaam op de langere termijn?

Inleveren kopij

De redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad

uiterlijk woensdag 25 Mei

Kopij en foto’s mailen naar:

k.franken@ziggo.nl

Electronische kopij alleen mailen als bijlage in doc. of

docx.

Mei 2022 51e jaargang nr.5

2. Leden: hoe zorgen we ervoor dat leden graag lid willen worden en blijven bij onze vereniging; 3. Vrijwilligers: hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers, die het mogelijk maken om te bewegen, sporten en wedstrijden te houden.

Ik hoop dat vele van jullie mee kunnen werken om dit voor elkaar te krijgen, want vele handen maken licht werk. Ik wens iedereen een mooie, sportieve zomer toe. Cees de Booy (voorzitten ARV Ilion)


ledenadministratie Rob van Beek

Nieuwe Leden Pupil C Jiska Hooijer Jozef Goc Lize De Kluijver Pupil A Jenna Zoetmulder Krzysztof Goc Naomi Hooijer Loopgroep Tineke Den Hartog

Doppen sparen Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF geleide en hulphonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleide en hulphonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank,melkpakken,wasmiddel of pindakaas niet weg, maar lever ze in bij Ilion. Je steunt niet alleen de opleiding van de geleide en hulphonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Gooi de doppen voortaan alleen in bak \ ( Bar-Le Duc) die voor de kantine, waar de jassen hangen ,onder de kapstok staat !! We hebben de afgelopen maand een volle vuilniszak met jullie dopjes in kunnen leveren Namens KNGF bedankt hiervoor.

Medische Commissie ARV Ilion Fysiotherapeuten: Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur. Sanne Harland - Tel:06-28423659 Roberto Ruiz - Tel: 06-52433179 Tarief: € 7,50 per consult Sportdiëtist: Er kan worden ingeschreven voor Meet & Weeg advies, waaronder de vet % meting. Dit is elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.30-20.30u. De inschrijf lijst hangt op het bord bij de kantine Marije van Loon-Langen tel: 06-40047987 of info@dieetistopsport.nl Tarief: € 5,-

Sportmasseurs:

Je kunt afspraak maken voorsportmassage bij: Annemarie Wubs tel 06-53571126 Tarief: € 10,00 per ½ uur


Agenda Algemene Ledenvergadering 19 Mei 2022, 20:30-22:00, Ilion House 1. Opening a. Binnengekomen stukken b. Mededelingen vanuit het bestuur c. Vaststellen notulen ALV 25 november 2021 2. Financieel Jaarverslag 2021 3. Statuten wijziging: n.a.v. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen stelt het bestuur enkele aanpassingen voor en deze zal – bij voldoende quorum - ter goedkeuring aan de ALV worden voorgedragen. Bij onvoldoende quorum zal er een extra ALV worden gepland en wel op woensdag 15 juni a.s. 4. Verkiezingen a. Bestuursverkiezing o Aftredend: Geen. o Niet-aftredend:  Cees de Booy, voorzitter  Jeroen Bervoets, 1e penningmeester  Richard Pijpers, 2e penningmeester o Aangemelde Kandidaten:  Lex de Ruiter  ………………….  …………………. Er zijn twee vacatures voor een bestuursfunctie.: secretaris en Algemeen bestuurslid, tevens vice voorzitter. Leden die zich verkiesbaar en/of als tegenkandidaat willen stellen voor het bestuur kunnen zich met inachtneming van de statuten, kandidaat stellen tot uiterlijk het moment van aanvang van de vergadering. b. Kascommissie:  Kandidaat: Arie Toet  Niet-aftredend: Cor Kant c. Speciale waarderingen (Beker van Verdienste, Lid van Verdienste) 5. Rondvraag Gelegenheid tot het aan de orde stellen van zaken die nog niet zijn behandeld door de vergadering 6. Sluiting

PS: De onderliggende stukken zullen separaat beschikbaar worden gesteld op de website en deze zijn alleen toegankelijk voor Ilion Leden. Aanloggen op de Ilion site is hierbij een vereiste.Pupillen nieuws rzekerd

Atletiekplezier ve ! g n la n ve le je ; n doe je bij Ilion

ngen en bewege

spri Lopen, werpen,

Hallo Sporters en ouders,

Zoals in het vorige stukje al aangegeven, de wedstrijden kwamen er weer aan.

Heerlijk was het! De kinderen hadden er enorm veel zin in en deden enorm hun best. Het regende persoonlijke records. Ouders moedigden aan of hadden een taak om zo de wedstrijd goed te laten verlopen. Zelfs de weergoden deden er alles aan om er wat moois van te maken. Ik heb enorm genoten en er volgen er nog een heleboel.

Trainers

Na mijn vorige oproep dat we dringend op zoek zijn naar trainers, zijn er 3 ouders bijgekomen. Dat is super!! Onze vulling op de woensdag is zo weer op pijl. Alleen op de maandag hebben we nog wat gaten. Zeker als straks onze grote steun en alleskunner Sander Votel ons op de maandag gaat verlaten. Ook zouden we nog wat oudere jeugdtrainers willen hebben. Zij zijn namelijk een inspiratiebron voor onze jonge jeugd. Dus mocht je het leuk vinden, kom dan eens mee kijken. Vanaf C1 junioren ben je al welkom als trainer. Een mooie quote die ik ooit las was: ‘De overtreffende trap van trainen is training geven’. Het blijkt ook dat je zelf beter wordt als je niet alleen traint maar ook training geeft.

Andere vrijwilligerstaken

Mocht je het trainerschap toch iets te moeilijk vinden of het past niet in je week-programma, dan hebben we nog andere taken die er in de vereniging gedaan kunnen worden. Hier zullen we verderop nog wat over vertellen. Het valt jullie misschien op dat ik de laatste tijd veel over vrijwilligers heb gesproken. Het is namelijk iets wat mij nu erg bezig houdt. Ik wil graag dat de kinderen een mooie tijd hebben bij onze vereniging. Dat krijgen ze door leuke, intensieve en gevarieerde trainingen waarna ze hetgeen ze geleerd/ getraind hebben, kunnen toepassen bij een wedstrijd. Momenteel kunnen we dit door te weinig trainers niet helemaal waarmaken

De eerste ZHM-competitie sinds tijden Op 23 april vond in Gouda de eerste ZHM-competitie plaats. Eerst maar een kleine uitleg wat het inhoudt. De ZHM (Zuid Holland Midden) competitie is een reeks van vier wedstrijden bij verschillende verenigingen waar de kinderen tegen en met elkaar strijden voor goede resultaten. Bij de pupillen mini, C en B zijn de jongens en meisjes per team nog gemengd. Bij de A-pupillen zijn er jongens- en meisjesteams. In de teams zijn de verenigingen gemixt. Er zijn hierbij meerdere prijzen te verdienen. Na elke wedstrijd wordt er per categorie een prijs uitgereikt voor het beste team van die dag. Aan het eind van de competitie wordt er een rangschikking gemaakt van de beste resultaten per kind per categorie. Iedereen die drie of vier keer heeft meegedaan, dingt hierin mee en niet alleen de nummers 1, 2 en 3 krijgen een prijs. Er wordt namelijk ook gekeken naar de progressie van de kinderen. Voor elk PR dat je daar haalt, krijg je ook punten. Daar wordt ook een rangschikking gemaakt en bekers uitgedeeld. Daarnaast krijgt iedereen die drie of vier keer heeft meegedaan een herinneringsmedaille. Ze gebruiken voor deze competitie de Athletic Champs-methode. Deze methode is ontwikkeld om de atletieksport dichterbij de belevingswereld en ontwikkeling van het kind te brengen. De wedstrijden zijn relatief kort, waarbij ze veel onderdelen doen en weinig wachttijden hebben en het is zowel individueel als in teamverband. De competitie is gericht op plezier en succesbeleving. Daarvoor hebben ze reguliere onderdelen (40/60 meter sprint, hoog, ver, kogel) maar ook aangepaste onderdelen (Vortex, hurkhoogspringen, polsstokverspringen en pendelestafette.) Daarnaast is de begeleiding makkelijk waardoor ouders heel goed kunnen jureren en begeleiden. Bekijk hier de uitleg: https://youtu.be/Ls97Uc8ehig Zaterdag 23 april was de eerste ZHM pupillen-competitie sinds tijden. Alles voelde nog een beetje onwennig. De inschrijvingen voor deze wedstrijden was voor velen nieuw. Hoe werkt dit, tot wanneer kan je nog inschrijven, waar schrijf ik voor in? Je kon je inschrijven voor de gehele competitie of voor een deel van die competitie. Uiteindelijk was het allemaal gelukt en waren onze deelnemers ingeschreven. Bij de pupillen stonden in de ochtend met drie mini-, vijf C- en negen B-pupillen. In de middag hadden we acht A1- en vijf A2-pupillen. Dit waren nog geen hele grote getallen maar hopelijk komen er bij de volgende wedstrijden nog wat bij. Je kunt je voor die wedstrijden nog steeds opgeven. (Laatste kans inschrijven ZHM competitie pupillen en CD junioren · ARV Ilion). Het werd weer een prachtige wedstrijd. Het was wel weer wennen voor scheidsrechters, ouders en atleten. Hoe zat dat ook al weer met het meten, afzetten en de juiste manier van stoten? De ouders en pupillen weten nu weer hoe het gaat. Voor sommige kinderen en ouders was het een nieuwe ervaring maar ze deden het allemaal super. Zeer veel persoonlijke records (PR’s) werden er behaald en bij drie van de acht teams die wonnen op de dag, zaten er atleten van Ilion bij. Ook nog een pluim voor Bram die ondanks zijn valpartij bij de horden, gewoon op stond en toch nog een goede tijd neerzette! Zowel de pupillen als de trainers hebben genoten van deze wedstrijd.


De uitslagen Jongens pup mini

40m* 7,96

hindern 1,416

hhoog 0,75

vortex 12,50

Sling 10,50

Mmaken 750

Tot 319

Pl 3

8,76

1,416

0,65

6,50

5,50

875

210

10

Liam Vergé

9,51

1,416

0,65

8,00

5,50

775

176

14

Jongens pup C

40m* 7,68

hindern 1,189

hhoog 0,85

vortex 25,50

Sling 13,50

Mmaken 1.025

Tot 410

Pl 2

Mason flijders Logan Claase

Joeri Klaver

7,76

1,189

0,80

10,00

12,00

900

279

10

Siem van Vliet

7,52

1,189

0,70

13,50

11,00

875

276

11

Meisjes pup C Fenna van Kempen Helmsing

40m* 7,94

hindern 1,189

hhoog 0,70

vortex 12,00

Sling 11,50

Mmaken 1.025

Tot 342

Pl 2

Nora Verheijen

8,51

1,189

0,60

12,50

7,00

750

206

12

Meisjes pup B

40mH* 8,40

ver 2,95

hoog 1,00

vortex 21,50

balst 5,30

Mmaken 850

Tot 382

Pl 1

Anne de Jong

9,99

2,60

0,75

8,50

3,80

875

233

20

Jongens pup B

40mH* 7,27

ver 3,70

hoog 1,10

vortex 23,00

balst 7,40

Mmaken 950

Tot 457

Pl 1

Florijn van Campen

Annelie Hopman

Reinout Crins Lars van Eijk Mels van Ruitenbeek Bram van Olst

7,70

3,10

1,00

24,50

7,00

900

405

5

7,86

3,30

0,95

22,00

6,30

950

386

8

9,00

3,00

0,85

15,00

4,80

975

302

16

8,50

2,65

0,90

13,00

5,30

950

297

17

7,79

2,35

0,90

17,50

4,20

850

289

20

9,12

2,50

0,90

11,00

5,20

875

260

25

60mH* 11,35

pols 3,55

hoog 1,00

vortex 24,50

kogel 5,60

Mmaken 1.350

Tot 339

Pl 1

11,25

3,15

1,05

10,50

4,50

1.225

253

8

12,27

3,40

1,00

11,00

4,10

1.250

238

11

Linde van Velzen

15,31

2,45

0,90

8,50

2,50

1.200

123

30

Jongens pup A1

60mH* 11,28

pols 3,45

hoog 1,10

vortex 20,00

kogel 5,60

Mmaken 1.450

Tot 301

Pl 3

11,93

3,45

0,95

21,00

5,50

1.200

249

12

Evan van der Zijden Lloyd Wouter Riley van der Zijden Meisjes pup A1 Bodien Donkersloot Evi van den Berg Isabel van der Hoek

Noah Vergé Thomas Fhijnbeen

12,30

2,90

1,05

18,00

4,80

1.050

210

23

Jervee Veening

15,09

3,15

0,95

15,50

3,70

1.050

155

32

Meisjes pup A2

60m* 9,43

hindern 1,31

ver 4,20

vortex 24,00

Sling 17,50

Mmaken 1.450

Tot 383

Pl 1

9,91

1,31

3,40

15,00

14,50

1.350

278

9

Marijn van Stralen

Nghitti Looije Linde Crins

11,12

1,31

2,90

20,00

14,00

1.175

228

18

Aniek van der Horst

10,39

1,31

3,00

13,00

13,50

1.200

223

19

Jongens pup A2

60m* 10,19

hindern 1,37

ver 3,20

vortex 19,50

Sling 13,00

Mmaken 1.350

Tot 236

Pl 20

Mara van Kempen Helmsing

Steven Spruyt

Wij hopen dat we bij de wedstrijd van 21 mei in Reeuwijk nóg meer kinderen zien genieten van deze prachtige wedstrijden. Trainers Ilion. (PS.

Het maken van kleine wedstrijdverslagen is ook een taak die je als vrijwilliger zou kunnen doen)


Pupil in het Zonnetje.

Iedere maand zetten wij een pupil in het zonnetje, deze maand is het de beurt aan Mara. Ik kan het me nog heel goed herinneren, Mara kwam 3 jaar geleden als een heel verlegen en rustig meisje bij Ilion sporten. Maar na 3 jaar is ze echt ontpopt tot een vrolijk en zeer gemotiveerd atleet. En met haar enthousiasme heeft ze ook haar zusje Fenna te weten overtuigen om lekker te komen sporten bij Ilion. Wil jij ook graag een keer in het zonnetje worden gezet met je dan aan via jeugd@ilion.nl

Naam Mara Leeftijd 10 jaar Groep A2 Pupillen Hoe lang doe je al aan atletiek ? 3 jaar Wat vind je het leukste onderdeel bij atletiek ? Kogelstoten.

Wat vind het leukste aan de trainingen ? De opdrachten bij de training en de verschillende manieren hoe het wordt geleerd.

Wie vind je de leukste trainer ? Meester Sander en Meester Wijnand Wie is jou grootste sport idool ? Geen idee 😊 Wat is jou grootste droom ?

Om professioneel striptekenaar te worden.

Wat zou je leuk vinden om nog tijdens de training te doen ?

Zou wel graag wat vaker willen speerwerpen. Heb dit nu 1 keer gedaan en vind dat wel heel leuk om te doen.

Groep Mini Pupillen

Dag Woensdag

Ontvangsttijd 16:05

Begintijd 16:15

Eindtijd 17:15

(2015-2016 vanaf 6 jaar) Pupillen C

Maandag

17:20

17:30

18:45

(2014) Pupillen B

Woensdag Maandag

17:20

17:30

18:45

(2013) Pupillen A1

Woensdag Maandag

17:20

17:30

18:45

(2012) Pupillen A2

Woensdag Maandag

17:20

17:30

18:45

(2011) D Junioren

Woensdag Dinsdag

18:50

19:00

20:15

C Junioren

(2010 en 2009)

Donderdag Dinsdag

18:50

19:00

20:15

(2008 -2007)

DonderdagAB Junioren nieuws

rzekerd

gen en bewegen

sprin Lopen, werpen,

lezier ve n lang! Atletiekp ve le je ; n o Ili ij b e je

do

In Alphen aan den Rijn werd de eerste wedstrijd afgewerkt op een heerlijk zonnige dag. De resultaten van de Ilion toppers kun je vinden via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/ vereniging/37229/84/. Na de eerste wedstrijd staan de meiden landelijk op een 11e plek en de jongens op een 43e plek. Een plek bij de eerste 12 is nodig om in september in de finale uit te mogen komen.

Junioren A/B in 2022

Ploegencompetitie wedstrijd 1 Zondag 10 april was het, ruim 2 jaar later dan gepland, de eerste wedstrijd van de ploegencompetitie U20/U18. Een nieuw format waarin zowel de A als B junioren tegen elkaar uitkomen in dezelfde competitie. Uiteraard wordt elk onderdeel wel afgewerkt zoals dat gebruikelijk is in de betreffende categorie. Dus met eigen gewichten, afstanden of hoogtes. Erg interessant dus om te kijken hoe dat uitpakt, omdat er ook wat meer ongebruikelijke onderdelen tussen zitten die lang niet zomaar door elk team ingevuld kunnen worden, zoals de 400 meter horden of de 2000 of 3000 meter steeple chase.

Ploegencompetitie wedstrijd 2 Zondag 15 mei staat de 2e wedstrijd op het programma in het Olympisch stadion in Amsterdam. Tijdens deze wed strijd staat onder andere de eerder genoemde steeple chase op het programma. Interessant om te zien hoe we er voor staan na deze wedstrijd. Vooruitlopend daarop ook via deze weg alvast een oproep. Kom zoveel mogelijk vooraf verzamelen bij Ilion om gezellig samen richting Amsterdam af te reizen. Niet alleen vanwege de gezelligheid, maar ook om er zeker van te zijn dat elke atleet daadwerkelijk in Amsterdam kan komen. Bij wedstrijd 1 kwamen alleen atleten verzamelen die geen vervoer hadden. Het kwam toevallig net goed uit, maar dit gaat een keer mis natuurlijk..

Wedstrijd bij Ilion Zaterdag 28 mei organiseert Ilion een wedstrijd op de eigen accommodatie. Inschrijven kan sinds Koningsdag dus schrijf je nog snel in als je dat nog niet gedaan hebt, via https://www.atletiek.nu/ wedstrijd/main/37615/ Berry en Sanne stoppen met training geven En dan nog een mededeling om alvast rekening mee te gaan houden. Ik (Berry) heb na bijna 17 jaar training te hebben gegeven besloten om er mee te gaan stoppen. Het wordt steeds lastiger om voldoende tijd vrij te maken om training te geven, laat staan de begeleiding/coaching tijdens wedstrijden. Sinds een aantal jaar geef ik ook nog maar eens per week training en dat heeft ook impact op het kunnen bieden van een structureel trainingsaanbod en het creëren van een groepsgevoel. Sanne had eerder al een stapje terug gedaan, maar na de clubkampioenschappen in oktober zullen we er allebei helemaal mee stoppen. Hopelijk geeft dat voldoende tijd om een nieuwe trainer (of trainers) te vinden. Als je interesse hebt om training te geven moet je het dus vooral laten weten! Voorlopig geven we dus nog wel training en zien we je dus nog graag op de atletiekbaan!AB Sportkamp 28-30 okt. Het AB-kamp kon een paar keer niet plaats vinden. Nu organiseren we het dit jaar opnieuw, maar als AB – (Neo-) seniorenkamp. De huidige A + B-junioren en de huidige C2-junioren (die worden na de herfstvakantie B-junioren) én (neo-) senioren kunnen hieraan mee doen. WAT G A A N W E D O E N ? Het is een weekend vol sport, onder leiding van ervaren trainers, met daarnaast verschillende leuke spelletjes in het bos en een heel mooi grasveld bij het gebouw. Oftewel een weekend vol FUN! WAT K O S T H E T ? De kosten voor dit kamp bedragen 75 euro. INSCHRIJVEN Stuur een email naar : absportkamp@hotmail.com. Vermeld in de email duidelijke het volgende: • Voor en achternaam • Geboortejaar • Email-adres en telefoonnummer • Tel.nr en contactpersoon in geval van nood • Heb je eetvoorkeuren, dieetwensen, last van allergieën of andere “kwaaltjes”, laat het ons weten, dan houden wij er rekening mee! • Kun jij of je ouders rijden? Zo ja, heen of terug en hoeveel kinderen kunnen er mee naast de chauffeur? •

VRAGEN? John Pouwels 06 - 41622812 Of mail: absportkamp@hotmail.com


Goed schoeisel voorkomt

Sportblessures

Onderzoek voetstand en loopanalyses ten aanzien van optimaal sportschoeisel

Statisch en dynamisch worden de voet, enkel, knie en heup geanalyseerd

Voet Medisch Adviescentrum

STARSHOE Cobaltstraat 20 2718 RM Zoetermeer 079-3610110 info@starshoe.nl Starshoe biedt sport uitrustingen gespecificeerd op individuen en teams

Voet medisch advies voor verschillende sporten op ieder niveau

www.starshoe.nl


Sponsoren rzekerd

gen en bewegen

sprin Lopen, werpen,

tletiekplezier ve A ! g n la n ve le je doe je bij Ilion;

Voor nieuwtjes en wetenswaardigheden is er altijd plaats in de rubriek Sponsornieuws. Heeft u iets te melden, dan graag even contact opnemen met

Ad Klok (Contactpersoon Sponsoring) M: 06 2329 3377 E: sponsoring@ilion.nl

DataFiber maakt verbinding om te kunnen leveren. DataFiber is sinds eind vorig jaar sponsor geworden van zowel Illion als MHCZ. Als Zoetermeers bedrijf doen we dit om de lokale sport te ondersteunen met iets waar we kennis van hebben. Daarnaast is internet ook op de sportvereniging een faciliteit die niet meer kan ontbreken en gaan we dit doen voor een aantal jaren. DataFiber is leverancier van (vooral glasvezel) internet en aanverwante diensten voor de zakelijke markt. Dit doen we in heel Nederland, maar het laatste jaar hebben we meer aandacht kunnen geven aan de lokale markt, Zoetermeer. Hierbij werken we nauw samen met het initiatief van Glasnet Zoetermeer welke een eigen glasvezelnetwerk hebben liggen op alle bedrijfsgebieden in Zoetermeer. Daarnaast zijn DataFiber en Glasnet Zoetermeer ook meer de wijken ingegaan om organisaties voor de gezondheidszorg en onderwijs te kunnen bedienen. Daarnaast heeft DataFiber een initiatief voor het aansluiten van glasvezel voor zgn. Business Units. Deze aanpak hebben we in Zoetermeer gerealiseerd op de Edisonstraat, Newtonstraat, Huygensstraat en de Philipsstraat. In totaal zijn er vorig jaar bijna 100 panden op deze manier van glasvezel voorzien. En voor dit jaar staat er alweer een gelijk aantal op de planning om te gaan realiseren. Naast collectieve aansluitingen realiseren we ook aansluitingen op maat voor individuele klanten. DataFiber onderscheidt zicht door innovatieve concepten die dicht bij onze klanten liggen. Daarbij maken we niet alleen verbindingen op het gebied van internet maar ook met de mensen in de organisatie. Daarom is onze slogan: “we connect… to deliver”.

Open brief Henk Rieel-schoonmaak aan de medesponsoren. Zoetermeer, 1 mei 2022

Betreft: 50-jarig jubileum Ilion

Beste medesponsoren van Ilion, Even voorstellen, ik ben Henk van Houten, eigenaar van Rieel-schoonmaak en al jarenlang trotse sponsor van Ilion. Net als jullie. Dit jaar is een bijzonder jaar voor Ilion: na 2 jaren met veel beperkingen komt het verenigingsleven weer op gang: we sporten weer volop en iedereen is blij dat het Ilionhouse en het terras weer open zijn. Vorig jaar bestond Ilion 50 jaar. Dat wordt dit jaar gevierd met een feestweek in de laatste week van augustus. Op woensdag 31 augustus staat in de namiddag een spectaculair hoogspringgala gepland. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om een netwerkborrel te organiseren voor sponsors. Dan kunnen we elkaar eens leren kennen. Ik neem het initiatief en nodig jullie uit hierbij aan te sluiten. Om de kosten van de feestweek te dekken en om een passend cadeau aan Ilion te geven heb ik alvast een donatie toegezegd. Samen met Ad Klok wil ik de kar trekken om er een geslaagd feest van te maken. Doen jullie mee? Dan graag even een berichtje naar info@rieelschoonmaak.nl Met ondernemende groet, Henk van Houten (Rieel-schoonmaak)


Klaverbladloop Nieuwsbrief

De organisatiecommissie van de Klaverbladloop is donderdag 21 april voor het eerst weer bijeengekomen voor de zogenaamde “kick-off” vergadering voor de volgende Klaverbladloop. Deze zal als altijd worden gehouden op de tweede zondag van november, dit jaar dus op 13 november. Het wordt een bijzondere editie. Niet alleen wordt de Klaverbladloop (vroeger de Dotterbloemloop) voor de 45e keer georganiseerd, maar ook wordt dit jaar het 50-jarig jubileum van Ilion gevierd. Reden genoeg om er een feestje van te maken. Hoe we het precies gaan invullen daar denken we nog over na, maar een feest wordt het, dus

Reserveer 13 november in de agenda (Mark the Date) Scholen

We gaan dit jaar vol inzetten op de deelname van de scholen. Niet alleen de 1.000 m loop voor de basisscholieren, maar ook de 5 km voor jeugd t/m 16 jaar. Afhankelijk van het aantal scholen dat zal deelnemen organiseren we een scholencompetitie, wie zich de snelste school van Zoetermeer mag noemen.

Power walken Nieuw dit jaar zal zijn een speciale categorie op de 5 km, de Powerwalkers. Wandelen, maar dan in een heel stevig tempo. Zeg maar snelwandelen, maar dan zonder al de regels die erbij horen. Een experiment dit jaar, maar we hopen op een grote belangstelling.

Bedrijven Tja, en dan het Zoetermeerse bedrijfsleven. We zullen veel reclame maken voor deelname aan bedrijfsteams aan de Klaverbladloop. Onder het motto Zoetermeer in beweging. Een bedrijfsteam bestaat uit 5 of (veel) meer deelnemers. We zullen speciale pakketten ontwikkelen voor bedrijven gebaseerd op deelname en gezelligheid. Via de business club van Netwerk Zoetermeer gaan we hieraan bekendheidgeven. Dus hierbij roep ik iedereen op om collega’s vast warm te maken voor deelname aan de gezelligste loop van de regio, de Klaverbladloop. En heeft uw bedrijf maar 3 of 4 werknemers: daarover doen we niet moeilijk natuurlijk, dus dat is geen excuus om niet mee te doen.

Vrijwilligers Op 13 november hebben we circa 100 vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Helma van Dijk is coördinator van de vrijwilligers. Er is een vaste ploeg die elk jaar weer klaar staat, maar aanvulling is welkom. Zo zoeken we b.v. een ploeg van 5 mensen die na afloop de zaak weer opruimt. Het opruimen begint vanaf een uur of 1 en om 4 uur is het meestal klaar en worden de bitterballen aangerukt. Vaak komt het opruimen neer op dezelfde mensen die ook al hebben opgebouwd en al vanaf 7 (!) uur ’s ochtends in touw zijn. Versterking is dus welkom. De organisatiecommissie zoekt ook nog versterking. Zo zoeken we nog een teamcaptain voor de hal. Deze teamcaptain coördineert de werkzaamheden die nodig zijn om de hal in te richten. We verwachten van een teamcaptain dat zij/hij op zaterdag 12 en zondag 13 november beschikbaar is. Voorafgaand aan de Klaverbladloop zijn er 4 tot 5 commissievergaderingen. De beloning: heel veel blije lopers. Als er nog vragen zijn over de Klaverbladloop, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Ad Klok

Coördinator Klaverbladloop E: a.klok9@kpnplanet.nl


C/D Junioren nieuws

rzekerd

Atletiekplezier ve ! g n la n ve le je ; n doe je bij Ilion

ngen en bewege

spri Lopen, werpen,

1e ploegencompetitie wedstrijd CD Junioren Op zaterdag 9 April stond de eerste wedstrijd van de ploegencompetitie op de planning. Voor deze wedstrijd waren we neergestreken in het mooie Lisse vlak naast de bloemenvelden van de Keukenhof. Het beloofde een wisselvallige, koude en natte dag te worden met gelukkig ook af en toe nog wat ruimte voor de zon. Gelukkig waren we voorzien van een partytent welke in ieder geval iedereen zijn spullen droog onder kun neerleggen. Ondanks er in de loop van de dag ook nog wel tijd was voor de zon, blijft het de gehele dag flink waaien met af en toe nog een regenbui tussendoor. Maar dat mocht de pret en de prestaties niet drukken. De dag begon met de estafette, helaas viel er nog net even voor de wedstrijd begon een flinke hagelbui wat de loop omstandigheden niet ideaal maakt. Desondanks zijn er mooie prestaties neergezet. Het was tenslotte door corona al een flinke tijd geleden dat er op wedstrijd niveau een estafette gelopen was. Na de estafette begonnen de diverse andere loop en technische onderdelen. Hierbij zijn mooie prestaties neergezet door de diverse atleten zoals een 1e plaats bij het speerwerpen van Ivar, en een 1e plaats bij Discus werpen van Gio, 3e plaats bij het kogelstoten van Merlijn. Maar ook een goeie prestatie op de 80 meter Horde door Boris en Luuk met een 3e en een 4e plaats, en een 1e plaats bij het hoogspringen voor Boris. Maar niet enkel de mannen hadden een goeie dag, ook onze dames hebben het goed gedaan, een mooie 3e plaats bij de 80 meter en een 1e plaats bij hoogspringen voor Xanne, ook hier een 1e plaats bij discus werpen en 3e plaats bij het kogelstoten van Elianne. En we moeten uiteraard Stella niet vergeten met haar 2e plaats bij het kogelstoten. Al met al een zeer goeie dag met veel mooie prestaties van alle atleten, en diverse nieuwe PR’s welke zijn neergezet. We kijken alweer uit naar de eerstvolgende wedstrijd op 14 mei.

Sander Votel


loopgroepen springen Lopen, werpen,

en bewegen doe

rzekerd

er ve ng! Atletiekplezi la n ve le je ; n o Ili je bij

Heb jij ook zo genoten van onze paasbrunch ? Gezellig met z’n allen na de training in het zonnetje lekker smikkelen en smullen. Een grote aantal vrijwilligers hadden voor een heerlijke brunch gezorgd met natuurlijk een heerlijk eitje en nog veel meer lekkers. Namens alle lopers vrijwilligers bedankt.

Sterk in drukwerk Dipas druk&print Industrieweg 76 2712 LC Zoetermeer

Ondertussen gaan de lopers van de WL groep bijna wekelijks naar een wedstrijd van de Zorg en zekerheid circuits. Deze wedstrijden zijn in zuid en noord Holland. Morgen 1 mei is de laatste wedstrijd en is de totaal uitslag bekend. Een aantal Ilion leden staan er goed voor en gaan voor de podiumplaatsen. Waaronder de WLG trainer Ron maar ook Yvonne en John staan er goed voor. We zetten de uitslag volgende week op de Ilion site. Komende week is het weer Bevrijdingsdag en een hele goede Ilion traditie is om het bevrijdingsvuur in Wageningen op te halen en met een groep lopers in estafette vorm naar Zoetermeer te brengen. De verwachting is dat lopers en begeleiders ‘s-morgens zo rond 08.00 u weer bij Ilion aanwezig zullen zijn. Hier zal dan een lekker ontbijtje voor ze klaar staan, want na een hele nacht lopen/fietsen en aflossen zijn ze daar wel aan toe. Vroeger werd het vuur op de markt

Tel.: 079 - 341 86 06 www.dipas.nl info@dipas.nl

door onze pupillen aan de burgemeester aangeboden. Dit jaar is het anders geregeld het vuur wordt nu op 2 verschillende plaatsen en tijden aangeboden. En niet vergeten donderdagavond 19 mei ALV(algemene Leden Vergadering). Na 2 keer via Zoom kan het gelukkig dit jaar weer gewoon in onze Ilion kantine. Je hoeft je niet aan te melden en we beginnen om 20.30 u . Het hele programma vind je voorin dit sprintje. Dus als je wat meer interesse hebt voor Ilion dan alleen consumeren zien we jou daar natuurlijk ook. ( We zijn benieuwd wie er allemaal van de loopgroepen zullen zijn!). Zo dit zijn zo wat berichten en mededelingen voor de komende maand. Veel loopplezier de komende maanden. KF

Aktiviteitenkalender 1 mei 5 mei 9 mei 15 mei

Omloop van Noordwijkerhout Ophalen vredevuur uit Wageningen Start ‘buiten’ trainingen loopgroepen Marathon Leiden


Estafette 65

Elke maand een kort interview met een Ilionees om nader kennis te maken. Dit keer Jeroen Bervoets. Hij kreeg het stokje van Elly Verhagen. Jeroen, wat is jouw binding met Ilion? ‘Op mijn tiende werd ik lid van Ilion.’ En zoals het vaak gaat is ook Jeroen via iemand die al sportte bij Ilion, namelijk zijn neef, lid geworden. ‘Ja’, zegt Jeroen: ‘Ik ging zo’n 32 jaar geleden een keer kijken bij mijn neef en vond atletiek meteen leuk, werd lid en ben blijven hangen hè, zal ik maar zeggen.’ Jeroen vertelt verder: ‘Ik begon als atleet. Toen ik zo’n 17 jaar was, ben ik ook training gaan geven aan de jeugd tot 15 jaar. Later werd ik jurylid en speaker. De speaker informeert bij de wedstrijden het publiek over wat er gaat gebeuren, wie er meedoen en over de resultaten. Het ‘speakeren’ ging me goed af en ik vond (en vind) het erg leuk om te doen. Langzamerhand deed ik dit behalve bij Ilion steeds meer ook bij andere verenigingen en voor de Atletiekunie. Inmiddels ben ik zelf niet meer actief als atleet en training geven doe ik ook niet meer. Maar speakeren blijf ik doen. Daarvoor moet ik goed op de hoogte zijn en blijven van alles wat zich afspeelt rond deze sport. Zo volg ik op social media een hoop atleten. Elke wedstrijd vergt een behoorlijk stukje voorbereiding. Vanzelfsprekend moet ik weten wie er meedoen. Van te voren zoek ik informatie over de deelnemers en zaken rondom de wedstrijd bij elkaar. Speaker zijn en alles wat erbij komt kijken is echt mijn hobby! Verder heb ik binding met Ilion als lid van de wedstrijdorganisatiecommissie waar ik deel van heb uitgemaakt en nu als penningmeester in het bestuur. Ik was al eerder gevraagd of ik in het bestuur wilde. Maar indertijd kwam dat voor mij niet goed uit. Ik was druk met een opleiding en alles rondom het opzetten van een eigen bedrijf. Toen dat klaar was en ik weer werd gevraagd heb ik ja gezegd. Dus nu ben ik penningmeester. Dat is leuk en behoorlijk dynamisch. Veel dingen waar je nooit aan zou denken komen op je af. Op die manier ga je op een heel andere manier naar de club te kijken.’ Hoe gaat het met jouw sportcarrière? ‘Er is nu geen echte sportcarrière meer. Tuurlijk probeer ik nog wel te bewegen maar niet zo zeer meer bij Ilion. Ik heb nog wel een tijdje meegetraind bij de masters. En meedoen aan een recreatieloop doe ik ook nog zo af en toe. Zo heb ik in november nog aan de 5 km van de Klaverbladloop meegedaan. Jaren terug heb ik een halve marathon gelopen. Tijdens mijn sportcarrière liep ik de 110 m horden - PR is 16,5 sec - en de 400 m horden met een PR van 57,5 sec. Ik heb deelgenomen aan een aantal NK’s. Puur meedoen was voor mij voldoende; ik kon best goed meekomen maar ik was geen topatleet.’ Wat doe je in het dagelijks leven? ‘Ik heb een eigen bedrijf, een administratiekantoor en verzorg o.a. de belastingen voor kleinere bedrijven, ZZP’ers en eenmanszaken. Ik ben nu zes jaar bezig en het gaat heel goed. Deze maand heb ik weer een medewerker aangenomen, zodat we nu met z n drieën zijn. Wat is jouw mooiste sportmoment? ‘In de baanatletiek is de ploegencompetitie altijd in de buitenlucht. Er was een jaar dat die in een indoorhal plaatsvond. Daar heb ik met een clubje van Ilion aan meegedaan. Ik was ingedeeld bij het kogelstoten. Beetje vreemd want dat was echt niet mijn specialiteit. Maar ik ging dus kogelstoten. Rutger Smith, toen de beste kogelstoter van Nederland was er ook en wat bleek? Ik had precies de helft van de afstand van Rutger kogel gestoten. Dat vond ik erg grappig en het is een mooi moment.’ Wat is jouw mooiste sportmoment van sport in het algemeen? ‘Dat is het EK atletiek 2016 in Amsterdam. Ik was daarbij aanwezig als één van de stadionspeakers. Alle onderdelen van de vrouwen heb ik verslagen. Daphne Schippers won goud, evenals Anouk Vetter op de meerkamp en de estafettevrouwen op de 4 x 100 m. Dit waren stuk voor stuk kippenvelmomenten. Nog steeds als ik daaraan terugdenk gaan mijn haren overeind staan. Het was een geweldige ervaring en die draag ik altijd met me mee. En als in 2025 weer een EK in Nederland is (spannend, want de atletiekunie is ermee bezig) raad ik iedereen aan er naartoe te gaan!’ Stel je mag een dag topsporter zijn. Wie zou je dan kiezen? ‘Ik zit te denken aan Rico Verhoeven, de kickbokser. Hoe zien zijn trainingen eruit, wat moet hij er allemaal voor doen en laten om zó topfit te zijn, te blijven en zo ver te komen. Ik wil een training van (of met) hem weleens meemaken’. Wie is de volgende voor de Estafette? ‘De wandelhoek van Ilion is nog niet echt aan bod gekomen voor de Estafette. Dus ik vind het wel leuk om het stokje door te geven aan een wandeltrainer. Ik vraag me af hoe je als wandelaar bij Ilion terecht komt. Het stokje gaat naar Clemens Esser. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal!’ Alie Eggens


Mila-nieuws Start baanseizoen en snelste Zeelandse marathon ooit In april ging het baanseizoen op 3 april van start met de openingswedstrijd op onze eigen Ilion baan. Ideaal om wedstrijdervaring en -ritme op te doen. Vooraan liepen Wesley en Carl sterk. Carl liep een dik PR van 2.13 maar moest Wesley wel enkele seconden voor laten gaan. Esmee, Julia en Karlijn maakten er een spannende strijd van met een finish dicht bij elkaar. Op 17 april stond alweer de eerste competitiewedstrijd “Under 20” op het programma met voor de MiLa’s een 3000m en 800m en als toetje deelname aan de 4x400 estafette, altijd het slotnummer van de competitiedag. Floris en Dion liepen de 800m. Floris opende hard op de eerste ronde en met zijn inmiddels beruchte eindsprint liep hij met 2.20 een dik PR. Dion zat er niet ver achter. Bij de juniores liepen Karlijn en Julia de 800m. Karlijn vertrok met een hoog tempo en was erg verbaasd later op de video terug te zien dat ze meteen een enorme voorsprong nam in haar serie. Dat de tweede ronde zwaarder werd kon niet uitblijven. Julia bouwde haar race juist rustig op en kon met een eindsprint Karlijn net niet meer bijhalen. Beiden liepen alweer sneller dan tijdens de openingswedstrijd. Op de 3000m gingen Carl en Isa van start, uiteraard in eigen series. Carl had zichzelf tot doel gesteld onder de 10.00 te lopen. Hij kon mee in een mooi groepje dat nog een stukje sneller ging dan dit doel. Carl kon goed meekomen en moest pas in de laatste rondes wat terrein prijsgeven met een mooi PR van 9.56 als resultaat. Isa bouwde haar race goed op en liep dankzij een hele serie vlakke rondes weg bij haar directe concurrente en haalde een ander in wat een vierde plaats opleverde. Maarten had zich het hele jaar voorbereid op de marathon van Zeeuws Vlaanderen op zaterdag 23 april. Voor de marathon geldt als geen andere afstand dat de vorm van de dag en de omstandigheden bepalend zijn voor de prestatie.

Jaarlijks zijn maar 1 of 2 marathons op hoog niveau haalbaar en dus zijn de kansen beperkt. In 2019 was Maarten al de winnaar van deze marathon dus vele ogen waren op hem gericht. Een klein groepje viel na de eerste kilometers al uit elkaar en 1 atleet kon nog het spoor van Maarten volgen tot het 25 km punt. Daarna moest Maarten het werk alleen doen op het qua wind lastigere deel van het parcours. Na 2.24.48 ging Maarten triomferend over de finish en vestigde hij ook een nieuw parcoursrecord. Volgens de krant liep hij de snelste marathon die ooit in de provincie Zeeland is gelopen! Vincent is na een blessure weer op de weg terug en liep goed op de 10 km van de Zier Lenteloop in Den Haag. De organisatie was vergeten dat er een rondje op de baan gelopen moest worden voor de 10 km dus het werd voor Vincent 34.08 op de 9,6 km. Rob van der ValkMasters springen Lopen, werpen,

en bewegen doe

rzekerd

er ve ng! Atletiekplezi la n ve le je ; n o Ili je bij

Masters excelleren in competitie: 3e in de poule, 7e landelijk. Het mannen masters team van Ilion heeft de eerste wedstrijddag afgesloten met een 7e positie op de landelijke ranglijst. Er is dus volop kans om zich te plaatsen voor de finale. En het begon zo slecht, omdat Stefan Dekker zich afmeldde vanwege griep. Op het laatste moment moesten dingen worden omgegooid. August Leckie moest discuswerpen. Daarvan kreeg hij zoveel adrenaline dat hij een prachtig PR wierp. Melvin Sedney deed wat hij altijd doet. Ondanks een valse start in zijn serie en een felle tegenwind liep hij een snelle 100 meter. Hij wist zijn serie te winnen. Bas van Pouderoyen kwam daar niet aan. Ron Legemaate en John Pouwels deden de 400 m. Zij liepen heel behoorlijke tijden. August Leckie behaalde vervolgens ook een PR op kogelstoten! Even later mocht Bas in de herkansing op de 200 meter. In dezelfde serie met John Pouwels ook hier weer een felle tegenwind. Met zeer behoorlijke tijden was duidelijk dat we bovenin meedraaiden in deze poule. Toen daarna Tymon de Jonge het hoogspringen won met een formidabele 1.95 m. stonden we zelfs even 1e in de poule. Ron Legemaate scoorde nog een degelijke afstand ver. En Michel Ruijter en Eric Teunissen liepen in de middenmoot van hun 1500 m. Door de leeftijdscompensatie van 55+ ook hier een behoorlijke score. August Leckie wierp de speer niet zo ver als hij wilde, maar goed genoeg. We stonden 3e in de tussenstand. De dag werd afgesloten met een 4x100 m. estafette. Inmiddels was duidelijk dat we in de poule 3e, 4e of 5e zouden worden. Opdracht was om degelijk te lopen, zodat we in ieder geval punten zouden pakken. 0 punten door een DQ is desastreus. Het plan werd door Melvin Sedney, Ron Legemaate, Bas van Pouderoyen en John Pouwels perfect uitgevoerd. Met onze tijd hielden we de mannen van Spado achter ons. En organiserende vereniging Prins Hendrik uit Vught hielden we achter ons, omdat zij wel een DQ aan de atletiekbroek kregen. Een formidabele prestatie van onze masters! En niet te vergeten een eervolle vermelding voor Laura van Klaveren die de hele dag jurylid is geweest! Na de volgende wedstrijddag weten we of de finale mee mogen doen.


Rooster trainingen 1 november 2021 tot herfstvakantie 2022 Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\D

Jongens en meisjes Minipupillen (geboren in 2015 en 2016 als zij 6 jaar zijn geworden Woensdag 16.15 – 17.15 Pupillen C (geboren in 2014) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen B (geboren in 2013) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon B,C en Mini pupillen: Jeugd@ilion.nl Pupillen A-1 (geboren in 2012) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen A-2 (geboren in 2011) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon Pupillen Thijs Donkersloot 06-25107819 pupillen@ilion.nl

Contactpersonen Jun CD: Peggy Wanders tel; 06-42145436 , juniorencd@ilion.nl of sterredebooy@hotmail.nl 0636013356

Sectie Baan: Junioren A en B, senioren en Masters Berry Koolstra Berry_koolstra@hotmail.com Gijsl ookman Gijslookman@gmail.com Senioren/Junioren A/B alg. Roberto Ruiz j.r.ruiz@planet.nl Hinkstapspringen Martijn Delissen martijndelissen@gmail.com Hoogspringen Rini van Leeuwen rinivanleeuwen@gmail.com Marlies Larsen marlieslarsen@gmail.com Meerkamp/Horden/400/400H Remco Veldhuizen remcoach5@gmail.com MILA groep Rob van der Valk robilion2@gmail.com Polsstokhoog Jaap van der Plaat ­­polevault.jaap@gmail.com Specialisatie Frans de Heer Sprint Stefan Bal Stefan_bal@hotmail.com Werptraining Chantal van der Plaat cvdplaat@hotmail.com Kogelslingeren August Leckie ( maandag avond )

Maandag

19.00 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30

Dinsdag

Recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 Woensdag

Recreatieve loopgroep 09.15 - 10.15 Fitwandelen 19.00 - 20.30 5/10 km groep 19.30 - 20.30 10/21 km groep 19.30 - 20.30 Wedstrijd Loop Groep 19.30 - 20.30 Donderdag

JVT ( 55+ ) groep 10.00 - 11.00 Recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 Vrijdag

revalidatiegroep Zaterdag

06-13470897 06-81037505 06-52433179 06-18496070 06-12068110 06-10300772 06-12610455 06-41653703 06-41513164 070-3868531 06-30508391 06-30714515 06-12969297

Loopgroepen

Fitwandelen 5/10 km groep 10/21 km groep Wedstrijd Loop Groep

Fit / NW wandelen 5/10 km groep 10/15 km groep 15/21 km groep Wedstrijd Loop Groep

10.00 - 11.00 09.00 - 10.30 09.00 - 10.30 09.00 - 10.30 09.00 - 10.30 09.00 - 10.30

Van der Hagenstraat 36 - 2722 NT Zoetermeer

(Van Tuyllpark)- 079 – 3315555

Bestuur

Website: www.ilion.nl

Voorzitter: Cees de Booy 06-50262780. Email: voorzitter@ilion.nl Secretaris (a.i.): Lex de Ruiter 06-55127782, Email: secretaris@ilion.nl Penningmeester I: Jeroen Bervoets. Email: penningmeester@ilion.nl Penningmeester II: Richard Pijpers. Email: penningmeester@ilion.nl Algemeen Bestuurslid: Vacature Algemeen e-mailadres: info@ilion.nl Vertrouwenspersonen: Kees Boerkamp en Joke Kuiper keesboerkamp@ziggo.nl / 06-2833 1593 Jokekuipers@hotmail.com / 06-1062 0743

Jongens en Meisjes Junioren D (geboren van 2010 en 2009) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Jongens en Meisjes Junioren C (geboren van 2008 en 2007) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15

B Junioren

arv. Ilion

Adressen en informatie

Fit / NW wandeltrainers

Clemens Esser 06 - 53335742 Ankie Mevius 06 - 51956925 Ben v/d Veen 06 - 53558949 Martin Spaans 06 - 55818310 Betty v/dPlaat 06 - 50824555 Hans Kortekaas 06 - 19002535 Anni Schippers 06 - 14907683 Ron Slegtenhorst 06 - 21585235 Beatrix Tas 06 - 83253119 Marja v. Rooijen 06 - 36097091

Trainers Loopgroepen Kees Franken 06 -18881503 Helma van Dijk 06 - 22548115 Fred la Croix 079 - 3212055 Ron Oudshoorn 06 - 19216178 Jack Weltens 06 - 13231476 Harco Derksen 06 - 15852084 Ronald Nelemaat 06 - 13140895 Rob Wijsman 06 - 12750342 Mike Muller 06 - 34751477 Arjan Tetteroo 06 - 23559773 Frans Oranje 06 - 13524609 René Hettfleisch 06 - 29502722 John Flanderhijn 06 - 53217089

VRAGEN ?? Vragen?? Ga naar www.ilion.nl, kies menu-optie “Over Ilion” en vervolgens “Contactpersonen Ilion”. Hierin staan verdere details bij wie je je kunt wenden voor welke sectie en/of commissie.

Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D) Voorzitter Sander Kemper 06-10926829 jeugd@ilion.nl Thijs Donkersloot ( trainingscoördinator pupillen) 06-25107819 pupillen@ilion.nl Sterre de Booy (trainingscoördinator C\D-junioren) 06- 36013356 juniorencd@ilion.nl of Peggy Wanders 06 - 42145436 juniorencd@ilion.nl Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Masters) Alessandro Lentze , Emiel Koolstra Jasper de Booy Email: sectiebaan@ilion.nl Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) tel: 06 - 21471483 willemcaty@ziggo.nl Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) voorzitter vacant woc@Ilion.nl Commissie Beheer Accommodatie en Materialen. CBAM Rob Wijsman (voorzitter) tel: 06-12750342 cbam@ilion.nl Medische Commissie Vacant CCS&PR Website beheerder; Rob van den Berg webmaster@ilion.nl Contact sponsoring Ad Klok 06 2329 3377. sponsoring@ilion.nl Ilionhouse Sjoerd Harbers en Henk Bregman

Ilionhouse@ilion.nl

Commissie Krachthonk krachthonk@ilion.nl Inschrijven wedstrijden Pupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijden info; Kees Smit cjmsmit@gmail.com Ledenadministratie Rob van Beek Van der Hagenstraat 36, 2722 NT Zoetermeer ledenadm@ilion.nl Contributie Theo Dijkhuizen Contributie@ilion.nl

Clubblad ‘t Sprintje Kees Franken, 06-18881503 k.franken46@gmail.com


Wij wensen jullie veel sportplezier!