Page 1

Drie jonge Ilion vaders met hun pasgeboren kroost als mooi begin van 2019 vlnr. Bror van der Zijden met Pekko 10 /11 Colin van Loon met Evianne en Feline 23 /11 en Gijs Lookman met Bram 25 /11

‘t Sprintje

Maandelijks clubblad van de Zoetermeerse atletiekvereniging ILION


Voorwoord Melvin Sedney

Een gezond en sportief 2019 Het eerste voorwoord in het nieuwe jaar, een mooi moment om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

‘t Sprintje digitaal lezen ! www.ilion.nl

Lopen, werpen, springen en bewegen doe je bij Ilion; je leven lang! Aan dit clubblad werkten mee: Adri Vergalen Rob van Beek Berry Koolstra Alie Eggens Yolanda Verlaan Rob Valk Sofie,Sander, Rob en Theo Vincent Bergman Sjors Draaisma Fotografie: diverse fotografen en ouders Bladmanager: Kees Franken Rob van den Berg webmaster@ilion.nl

Inleveren kopij

Aan de accommodatie wordt het volgende jaar nog het nodige gedaan. Begin 2019 zodra het weer het toelaat zal de gemeente starten met de herinrichting van de buitenruimte om de kantine en de fietsenstalling. Vervolgens staat het vernieuwen van de halvloer op de planning. Als alle voorbereidingen goed gaan zal dit in het zomerseizoen plaatsvinden als de meeste trainingen weer buiten plaatsvinden. Onze huidige ledenadministratie systeem wordt vervangen en parallel hieraan wordt een nieuwe website gerealiseerd. Begin 2019 wordt begonnen met de omzetten van het oude leden administratie systeem en de huidige website en we hopen dit zo snel mogelijk af te ronden. De nieuwe website biedt de mogelijkheid om deze te koppelen aan het nieuw ledenadministratie systeem. De afgelopen jaren heb ik regelmatig opgeroepen om als lid de verenging te helpen. Helaas heb ik moeten constateren dat de animo niet zo groot is. Daarom zullen we in de nieuwe website de mogelijkheid onderzoeken om vrijwilligersactiviteiten vast te leggen zodat we een beter beeld kunnen vormen van de benodigde taken en de vrijwilligers die we hiervoor nodig hebben. Op deze manier willen we bereiken dat de vrijwilligerstaken evenwichtiger verdeeld worden onder de leden van Ilion. Om alle ambities te realiseren zullen we de komende tijd een nadrukkelijk beroep doen op onze leden om als vrijwilliger de vereniging een stapje verder te helpen. En ik begrijp dat de een iets meer tijd heeft dan een ander maar er is altijd iets waar de club mee is geholpen. Het hoeft niet gelijk een bestuursfunctie te zijn (we zoeken trouwens nog een penningmeester en een secretaris) of sectievoorzitter te zijn maar een keer achter de bar staan, moet toch lukken of een keer een wedstrijdverslag schrijven. Misschien jurylid als je kind aan een wedstrijd deelneemt. Kortom er zijn genoeg zaken te benoemen die passen bij je talenten of interesses. Begin december is er onder leiding van de Burgemeester Charlie Aptroot een gesprek gevoerd tussen de gemeente en de gebruikers van het Van Tuyllpark. Directe aanleiding was het incident bij club Magnum eind november. Uitkomst van dit gesprek is dat de gemeente met een plan van aanpak komt om de veiligheid van het park te verbeteren. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de verkeersveiligheid. Of je doel het WK in Qatar is, een jeugd toernooi in Zweden, misschien wel het lopen van de CPC , een marathon (in Rotterdam, Amsterdam, Berlijn, London of Boston) of misschien is een lokaal loopje over 5 of 10km al een uitdaging genoeg, ik wens jullie allemaal heel veel succes bij het halen van je eigen doelen en daarnaast een gezond en sportief 2019. En tenslotte voor een actieve vereniging op de Sociale Media. We lezen graag over de deelname, prestaties en wedstrijden van onze leden. Dus denk aan een twitterbericht (@ARVIlion), een update op Facebook (like ook onze pagina www.facebook.com/arvIlionZoetermeer), een foto op Instagram (@ARV.Ilion), schrijf eens een leuk verslag voor in het Sprintje of deel die mooie foto’s met ons. Tot ziens op de baan of in de hal. Melvin

De redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad

uiterlijk woensdag 30 januari Kopij en foto’s mai-

len naar: k.franken@ziggo.nl Electronische kopij alleen mailen als bijlage in doc. of docx.

Januari 2019 48e jaargang nr. 1

5 januari NIEUWJAARSRECEPTIE Ilion House (17.00-19.00u)


ledenadministratie Rob van Beek Nieuwe leden december Pupil C Femke van der Deijl Nienke Nahon Jazzlynn Schuiten

Junior D Erwin Rhebergen Loopgroep Henk van Oudenallen

Pupil B Matthijs Dilber

Wandelgroep Liesbeth Nomes

Pupil A Gioia Kevelam

Overig jury Remco van Ophoven

Nieuwjaarsreceptie Van 17.00 - 19.00 u Ilion House Let op, de prijzen van de consumpties zijn per 1 januari 2019 verhoogd zoals vastgesteld in de ALV van het afgelopen najaar. De kantinecommissie

Medische Commissie ARV Ilion

Fysiotherapeuten: Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur. - Sanne Harland - Tel:06-28423659 - Roberto Ruiz - Tel: 070-3901979 Tarief: € 7,50 per consult Sportdiëtist: Er kan worden ingeschreven voor een Meet & Weeg advies, waaronder een vet % meting. Dit is elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.3020.30u. De inschrijf lijst hangt op het bord bij de kantine Marije van Loon-Langen tel: 06-21392900 of m.langen@dieetistopsport.nl Tarief: € 5, Sportmasseurs: Je kunt afspraak maken voorsportmassage bij: - Bryan Hage Tel: 06-43120831 Tarief: € 7,50 per ½ uur


154,00 187,00 200,00 246,00 267,00 236,00

38,50 46,75 50,00 61,50 66,75 59,00

48,75 48,75 39,50

Loopgroepen Hardlopers – met licentie – zonder licentie Fit/Nordic-walkers 17,20 17,20 17,20

15,05 15,05 15,90 15,90 17,20 17,20

23,20 0,00 0,00

0,00 8,15 14,50 14,50 23,20 23,20

40,40 17,20 17,20

15,05 23,20 30,40 30,40 40,40 40,40

Bijdragen AtletiekUnie wedstrijdlicentie contributie totaal

231,65 208,45 171,45

165,30 206,45 226,65 272,65 303,65 272,65

De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.

89,15 65,95 56,70

53,55 69,95 80,40 91,90 107,15 99,40

Incasso 1e kwartaal kwartaaljaar-betaler betaler

Overige bedragen: Administratiekosten AU voor nieuwe leden 7,60 Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden 12,50 Overschrijvingskosten AU 10,40 Jaarbetalers krijgen korting bij incasso in januari 3,75 (deze korting is in het overzicht verwerkt) Baan- en jeugdatleten betalen alleen voor een wedstrijdlicentie als zij die hebben. Bij aanmelding vóór 1 oktober wordt de volledige jaarbijdrage voor de Atletiekunie in rekening gebracht, bij aanmelding vanaf 1 oktober slechts 1/4 van de jaarbijdrage.

195,00 195,00 158,00

per jaar

per kwartaal

Baan/jeugd Minipupillen Pupillen C/D-junioren A/B-junioren Senioren Veteranen

Contributie ARV Ilion

Contributie-overzicht 2019

2019 (harde kopie)

Hieronder staan de contributiebedragen voor 2019. Ondanks de lichte afname van het aantal leden hoeft de contributie met niet meer dan de inflatie te worden verhoogd. De ALV heeft in november ingestemd met een verhoging van 2%. Doordat de jaarbedragen naar beneden zijn afgerond zijn de meeste verhogingspercentages wat lager dan 2 uitgekomen.


Pupillen nieuws

rzekerd

Atletiekplezier ve ! g n la n ve le je ; n doe je bij Ilion

ngen en bewege

spri Lopen, werpen,

Beste jongens, meisjes en ouders,

Iedereen een heel mooi, gezond en sportief 2019! Dat we in het nieuwe jaar met z’n allen weer hele mooie resultaten mogen gaan behalen. Op de nieuwjaarsreceptie van 2019 zal het definitieve resultaat van de grote clubactie bekend worden gemaakt. Het bestuur krijgt dan de cheque overhandigd met hierop het behaalde resultaat van de Grote Clubactie. Iedereen die mee heeft gedaan enorm bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Voor volgend jaar hopen we dat er nog meer Ilionleden aan de Grote Clubactie mee doen. Agenda Jeugd De agenda jeugd is tevens terug te vinden op onze website onder het kopje Jeugd. • 12 januari Crosscompetitie 4e bij SC Antilope te Waddinxveen

19 januari Indoor Pupillen, inschrijving opent 15 november om 20.00 uur

2 februari Hellas Utrecht Winterindoor, sporthal Galgenwaard Utrecht

9 februari Crosscompetitie 5e bij AAV’36 te Alphen aan den Rijn

16 februari Indoor Pupillen, inschrijving opent 15 november om 20.00 uur

17 februari Indoor pupillenmeerkamp, AV Olympus 70 Naaldwijk

30 maart Griezel Gruizelfeest (C en B pupillen)

Aankomende wedstrijden De crosscompetitie van de regio Zuid-Holland-Midden Crosswedstrijden worden gelopen op niet verharde wegen, meestal grasvelden, bospaadjes (al dan niet over heuvels), akkers en zandpaadjes. Het lopen van een cross is veel zwaarder dan het lopen van die afstand op de rondbaan van het atletiekveld, maar wel avontuurlijker. De crosscompetitie van de regio Zuid-Holland-Midden bestaat uit 5 wedstijden. De laatste 2 wedstrijden worden gehouden op:

12 januari 2019 - Cross bij SC Antilope te Waddinxveen (4e wedstrijd)

9 februari 2019 - Cross bij AAV’36 te Alphen aan den Rijn (5e wedstrijd)

De 4e Cross bij SC Antilope te Waddinxveen start om 10.30 uur. Kijk voor exacte tijden op de website van de organiserende verenigingen. Het inschrijfgeld bedraagt €3,50. De afstanden Cross bij SC Antilope te Waddinxveen zijn voor de mini pupillen 625 meter en voor de C, B en A pupillen1400 meter.

Indoor Pupillen ARV Ilion op 19 januari 2019 Vanwege de vele aanmeldingen voor de wedstrijd van 19 januari bij Ilion, is in overleg met de wedstrijdleider besloten om de A1 pupillen en A2 pupillen te splitsen. Zo kunnen er meer atleten meedoen. De tijden zijn daarom als volgt gewijzigd; •

De mini’s, C- en B-pupillen beginnen om 10.00 uur en de prijsuitreiking zal ca. 11.45 uur zijn.

De pupillen A1 (jongens en meisjes) beginnen om 12.30 uur en de prijsuitreiking zal ca. 14.15 uur zijn.

De pupillen A2 (jongens en meisjes) beginnen om 14.30 uur en de prijsuitreiking zal ca. 16.15 uur zijn.

Indoor Pupillen ARV Ilion op 16 februari 2019 De onderdelen op die dag zijn; JPA2, MPA2 Meerkamp 40m, kogel, ver JPA1, MPA1 Meerkamp 40m, kogel, hoog JPB, MPB Meerkamp 40m, M-bal, ver JPC, JP mini Meerkamp 40m, M-bal, hurk MPC, MP mini Meerkamp 40m, M-bal, hurk Pupillen mini, C en B starten 11.00 uur tot ca. 12.30 uur Pupillen A starten 13.30 uur tot ca. 15.00 uur


Hellas Utrecht Winterindoor, sporthal Galgenwaard Utrecht op 2 februari Inschrijven kan tot 19 februari via www.atletiek.nl Indoor pupillenmeerkamp, AV Olympus 70 Naaldwijk op 17 februari Zondag 25 november 2018 is er bij Olympus’70 een indoor meerkamp voor pupillen. Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit: Verwachte aanvang 09:30 uur. MpupC-mini 40m- vortex en ver JpupC-mini 40m- vortex en ver MpupC 40m- vortex en ver JpupC 40m- vortex bal en ver MpupB 40m-kogel en ver JpupB 40m-kogel en ver Einde ochtendprogramma om 13.30. Dit is een streeftijd, maar erg afhankelijk van het aantal deelnemers. Middagprogramma: Aanvang 13.45 uur. MpupA1 60m-kogel en ver JpupA1 60m-kogel en ver MpupA2 60m-kogel en ver JpupA2 60m-kogel en ver Einde middagprogramma is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor de eerste drie in elke categorie is er een medaille en voor iedereen een diploma. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per deelnemer. Inschrijven vóór 11 februari via www.atletiek.nu De algemene regels voor deelname aan een wedstrijd; • Denk eraan dat het dragen van wedstrijdkleding verplicht is. •

De verantwoording voor het ophalen van het startnummer, voor aanvang van de wedstrijd, ligt bij de deelnemende atleet. Dit moet minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd/eerste onderdeel gebeuren.

Verhinderd? Neem dan snel contact op met een van de contactpersonen genoemd bij het trainingsrooster.

Genoemde tijden zijn onder voorbehoud/streeftijden. Check 1 dag van te voren chronoloog.

Indien je je inschrijft via onze website is het van belang om voldoende tegoed te storten op je wedstrijdrekening bij Ilion. Je kunt dit doen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL05RABO0138910464 t.n.v. ARV Ilion inzake Jeugd Uitwedstr. te Zoetermeer o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren) en hun KNAU nummer. Uitslagen wedstrijden – Highlights De volledige uitslagen kun je terugvinden op de websites van de organiserende verenigingen. 17 november 2e cross in Reeuwijk Bodien Donkersloot (MPM) 2e Edith van den Berg (MPA2) 1e Nick Barendse (JPA2) 1e 8 december 3e cross in Gouda Bodien Donkersloot (MPM) Edith van den Berg (MPA2) Elisabeth Boekestijn (MPA2) Nick Barendse (JPA2)

Foto’s Hans Braken ( AV Gouda)

2e 2e 3e 2e

Griezel Gruizelfeest C en B Pupillen

Zoals de planning er nu naar uit ziet zal dit feest voor de C en B pupillen plaatsvinden op zaterdag 30 maart vanaf 16.00 uur tot zondag 31 maart 2019 tot 12.00 uur. De kinderen overnachten dan in het ilionhouse. We zijn nog op zoek naar ouders die dit samen met de trainers willen organiseren. Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een mailtje naar Jeugd@ilion.nl. Je mag je ook aanmelden als duo of met meerdere ouders.

Trainen in de hal

Zolang het weer het toelaat blijven wij buiten trainen. Als we in de hal trainen gelden de volgende regels; - Kinderen mogen vanaf 5 minuten voor aanvang van de training de hal in, alleen in het voorste deel. Zo kunnen de trainers het overzicht houden over alle kinderen. -

Zorg dat je een lange broek , handschoenen en een regenjas meeneemt.

-

Tijdens de training is de hal niet toegankelijk voor ouders en kinderen die niet mee trainen dit in verband met de veiligheid en niet verstoren van de trainingen

-

De kinderen kunnen de hal bereiken via de deur bij de ingang van de kantine of via de deur aan de baanzijde (ongeveer in het midden van de hal)


Jurycursus

Hierbij een oproep voor alle ouders. Wij hebben heel hard uw hulp nodig als jurylid. Vanaf januari organiseert Ilion een jurycursus van totaal 4 avonden bij ilion. De data hiervoor zijn 8 en 22 januari en 5 en 19 februari. Mocht je een van de avonden verhinderd zijn dan is dat meestal wel op te lossen. De eerste avond - 8 januari - is tevens de info /instructieavond voor Athletic Champs (dit met het oog op de indoorwedstrijd op 19 januari). Wil je meedoen aan deze cursus, geef je dan op via jeugd@ilion.nl. Vergeet hierbij niet je naam te vermelden en de naam van je kind inclusief categorie.

Extra hulp voor pupillenwedstrijd 19 januari

Daarnaast zijn we nog op zoek naar extra hulp voor de pupillenwedstrijd van 19 januari (of u nu jurylid bent of niet!). We hebben minimaal 24 juryleden/ploegleiders nodig (en dat is nog aan de krappe kant) en we zitten pas op 12 juryleden en dat is echt te weinig. Geef je daarom snel op via  dejonge.fam@xs4all.nl en/of jeugd@ilion.nl

Uitreiking prijs Ilion verkoopwedstrijd verkoop meer dan 40 loten Grote Clubactie. Door het Ilion team Grote Clubactie is woensdag 19 december aan drie pupillen de prijs uitgereikt voor het verkopen van meer dan 40 loten van de Grote Clubactie. De gelukkige winnaars waren Evy Eising met 56 verkochte loten Rens de Zwart 47 verkochte loten en Koen Kemper met 42 verkochte loten. Alle drie hebben een bioscoopbon ter waarde van € 10,00 gekregen en waren hier erg blij mee. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal door het Ilion team de cheque maar daarop de behaalde opbrengst van de Grote

Clubactie aan het bestuur worden overhandigd en wordt tevens bekent gemaakt aan welk doel de opbrengst wordt besteed. De nieuwjaarsreceptie is van 17:00 tot 19:00 en wij hopen dat er dan er veel Ilionleden aanwezig zullen zijn. Het Ilion team Grote Clubactie wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2019 toe. Sofie, Sander, Rob en Theo


loopgroepen en doe je b

Lopen, en beweg

rzekerd

ve ! Atletiekplezier g n la n ve le je ; n ij Ilio

Alweer het eerste sprintje van 2019 de 48e jaargang. Dus over 2 jaar het heugelijke feit dat Ilion in 2021 vijftig jaar bestaat. Maar eerst hebben we een heel nieuw jaar voor de boeg met hopelijk veel hoogtepunten en dieptepunten kunnen we missen. Voor allemaal natuurlijk een heerlijk gezond sportief 2019 toegewenst namens alle trainers. We gaan proberen er weer een heel mooi jaar van te maken. Bij de oliebollen loop zijn we begonnen om Arie Toet te huldigen voor zijn 25 (en 363dagen) jaar als lid van Ilion. Een man die 10 jaar lang penningmeester van Ilion is geweest en maar liefst 20 marathons heeft gelopen. Van New York tot Berlijn , maar ook in

Rotterdam. Hij gaat het nu wel wat rustiger aan doen en een halve is ook een leuke afstand en dat loopt hij samen met Mathijs Kalee. Eerder in december heeft Fred la Croix Anneke van de Graaf in het zonnetje gezet omdat zij ook al 25 jaar actief lid is van deze vereniging. Zij komt trouw elke week trainen bij de JVT en Fred wist zich haar eerste stappen bij Ilion te herinneren. De afgelopen maand was weer de jaarlijkse Meeuwen en Makrelenloop waar minder lopers aan deelnamen dan de andere jaren. Een goede stevig wind zorgde er weer voor dat er flink gebikkeld moest worden. Maar na afloop in het Zuiderstrand theater smaakte de snert en door Simonis vers gebakken visje erg goed. En omdat de deze loop al om 13.00 uur startte ( heeft met getij te maken ) waren we ook nog lekker op

van het afgelopen jaar met een mooie wens voor 2019 en werd de oliebollen loop afgesloten met een lekker glaasje champagne. Op met z’n allen naar 2019 om daar een mooi, sportief en gezellig sportjaar van te maken. KF

tijd thuis. En dan natuurlijk de Oliebollenloop die dit jaar door RenĂŠ en John was georganiseerd. Dit jaar geen geploeter door de blubber maar gewoon een duurloopje/wandeling waar je een paar rebussen moest oplossen om uiteindelijk het woord van 2018 te vinden. De deelnemers vonden het gezellig om onder het lopen ook nog een paar rebussen op te lossen. Na afloop in de kantine op zoek naar het juiste woord. Dat bleek toch nog een hele klus om van KSIEEERRBLOOF een woord te maken. Uiteindelijk bleek het te gaan om het woord van 2018 BLOKKEERFRIES Ondertussen waren Ben van der Veen en ondergetekende al vanaf half zeven bezig om 423 oliebollen te bakken. Die gingen er dan ook goed in want na afloop was er geen een meer over. Caty Hermans had voor de loopgroepen ook nog een overzicht


En maar zoeken naar het woord ???!!! (blokkeerfries) Arie Toet wordt gefeliciteerd met 25 jaar + 363 dagen ilionlid

Uitslagen van December 2018

Bleiswijk, SintNicolaasloop 15 k Erna Overgauw 1:21:57 Rotterdam, Bruggenloop, 9 dec 15 km Nick van der Poel 47:42 Lisse, ter Speckeloop, 16 dec 10 km Pierre Mes 46:00 Richard Pijpers 48:18 5 km Dave Klink 17:51 Ron Oudshoorn 22:21 Robin Rijnenberg 25:30 Linschotenloop, 22 dec Halve marathon Maarten van Zetten 1:09:06 Stijn Ottens 1:35:38 Frederik van Dalen 1:39:11 Rob van den Berg 1:43:26 Aukje Spruyt 1:43:39 Olga Konijn 1:44:43 Eline van den Berg 1:53:43 Jesse van der Kruyk 1:51:51 10,5 km Kees Kodde 40:49 Willy Schutte 45:50 Barend Sparreboom 44:54 Arjen van Rooijen 46:12 Edwin Sierat 46:12 Norbert van den Hemel 47:05 Sjors Draaisma 47:51 Simon Pieter Knepper 48:30 Pierre Mes 48:43 Edith Sierat 49:19 Vincent Ebben 50:08 Richard Pijpers 50:52 John Pouwels 50:58 Mike Muller 51:47 Heidy Kodde 56:33 Jan van Zon 1:01:20 Zoetermeer, 3Plassenloop, 23 dec 5 km Elianne van der Valk 23:02 Coen Damen 23:19 Mike Muller 23:45 Fabian Ruijter 25:22 Adri Vergalen 26:11 Arjan Knollema 28:38 Ingeborg Wijzenbroek 28:39 Geef altijd ARV Ilion op bij inschrijving. Wanneer je graag met je uitslag in het Sprintje komt en je bent niet te vinden onder ARV Ilion in de uitslagenlijst of je hebt een minder bekende wedstrijd gelopen, geef dan de gegevens door aan Adri Vergalen loopgroepuitslagen@ilion.nl


Workshop Blessure preventie voor iedereen

Binnen de loopgroepen van Ilion willen wij je als trainers meer bieden dan alleen trainingen en goede loopadviezen. Er is namelijk nog veel meer nodig om goed te kunnen presteren. En daarom hier een workshop over het onderwerp:

blessure preventie voor hardlopers

Blessure vrij lopen is prettig en erg belangrijk bij iedere inspanning van lopen; kort of lang, 5- 10- 21- of 42 kilometer. Hoe moet je hiervoor zorgen. De onderwerpen in de presentatie zijn: - Meest voorkomende blessures bij hardlopen - Hoe blessures te herkennen - Wat te doen bij blessure - Hoe blessure voorkomen De workshop wordt gegeven door Mylene de Graaf, zelf hardloopster en fysiotherapeute die je hierover meer gaat vertellen. Mylene zal je tips en oefeningen meegeven om blessures te voorkomen. Neem dit aan en doe er je voordeel mee. Dus geef je snel op voor deze interessante workshop zodat wij weten met hoeveel deelnemers wij rekening moeten houden. Je moet je wel opgeven om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Dat kan nog tot 10 januari 2019 op onderstaand mail adres of op de training bij Sjors. De deelname is geheel gratis. Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019 Waar: Ilionhouse kantine Hoe laat: 11.30 uur - 13.30 uur Voor wie: alle hardlopers Aanmelden: vooraf bij Sjors Draaisma of stuur een mail: mikesjorsilion@gmail.com


ILION L o o p s h i r t Loopshirt voor alle lopers en wandelaars uit de sectie loopgroepen Iedereen kent het wedstrijd tenue van Ilion. Een herkenbaar shirt willen wij ook hebben dachten de trainers binnen de sectie loopgroepen. Hoe leuk zou het zijn als ook wij allemaal herkenbaar zijn bij wedstrijden en evenementen. Je bent immers lid van de vereniging Ilion! Speciaal voor de loopgroepen én de wandelaars is daarom een functioneel loopshirt (type dry fit) ontwikkeld. In alle maten én in een dames- én een herenuitvoering. Je kunt het shirt zien en passen in het clubhuis. Voor dit unieke en kwalitatief goede shirt betaal je een vriendelijke prijs van € 20,=. Wil jij een kwalitatief goed loopshirt aanschaffen, dit is wat je moet doen: - Pas een shirt voor de juiste maat S-M-L-XL, - Bestel je shirt, geef je naam op en reken gelijk af, € 20,- Haal je shirt op in de winkel van Runnersworld in het Stadshart op de opgegeven datum.

Bestellen kan in de kantine bij SjorsDraaisma Info: mikesjorsilion@gmail.com

Activiteitenkalender sectie Loopgroepen januari en februari 2019 Januari 5 Nieuwjaarsborrel 6 Meerhorstloop 5,5, 10 en 15 km 6 Zorg en Zekerheid Leiden 5, 10 en 15 km 8 Glühweinavond di/do + huldiging jubilarissen 12 Workshop Blessurepreventie 13 Egmond 21 km 20 Dekkerloop 5, 10 en 21 km 27 Zorg en Zekerheid Uithoorn 5, 10 en 10 EM Februari 7 JVT Brunch 9 loopscholing trainers 10 Noord-Aa Polderloop 5, 10 en 15 km 14 JVT opstartcursus Fitwandelen

Anneke van der Graaf wordt door Fred la Croix gefeliciteerd

Anneke, 25 jaar geleden en wel om precies te zijn 1 december 1993 meldde jij je aan als loopster bij de Trim & Recreatiegroep op de woensdagavond. In die afgelopen 25 jaar hebben wij jou leren kennen als een gezellige, vrolijke druk pratende vrouw met altijd een opgeruimd karakter en die altijd met plezier komt trainen. Opvallend daarbij is dan ook dat als er bij trainingen niet gelachen of gepraat kon worden jij daar niet blij van werd. Dat je het altijd snel warm krijgt en dan ook nog vaak een rood hoofd. Dat je altijd van thuis uit een flesje water meeneemt met voor de smaak een beetje limonade siroop erin. Lekker ZOET! Dat je het erg gezellig en plezierig vindt om te lopen bij de JVT, maar dat de echte training plaats vindt op de dinsdagavond bij Jack, Dat je de enige feyenoord fan bent waarvan bekend is dat je regelmatig met een ajax fan aan het trainen bent. Dat je jaren lang als vrijwilliger hebt meegedaan aan de Dotterbloemloop, en dat je bij onze JVT je koffiedienst draait. Anneke , Ilion en uiteraard De JVT zijn erg trots op jou, en feliciteren je bij deze met dit 25 jarig jubileum en willen je hiervoor bedanken door middel van een kadootje uiteraard met bloemen , en hopen dat je nog vele jaren in goede gezondheid bij de JVT blijft trainen.


Estafette Elke maand een kort interview met een Ilionees om nader kennis te maken. Dit keer Cees de Booy, hij kreeg het stokje van Emile Koolstra Estafette nr. 30

‘Ik word moe van hardlopen’ Cees, wat is jouw binding met Ilion? ‘Mijn binding met Ilion is begonnen via mijn kinderen Jasper en Sterre. Al heel jong gingen zij op atletiek bij Ilion. En zoals zo veel vaders en moeders werd ik toen jurylid. Dat doe ik trouwens nog steeds, nu al meer dan tien jaar. Zelf doe ik niet aan hardlopen. Nee, ik word moe van hardlopen’, lacht Cees. En hij vervolgt: ‘Maar ik doe wel veel aan sport hoor. Als enige van de familie tennis ik nog. We tennisten namelijk eerst met het hele gezin maar de rest is zo langzamerhand overgestapt (overgelopen eigenlijk…) naar atletiek. Mijn vrouw dus ook. Zij loopt hard bij de groep van Helma en Harco. Vóór tennis was badminton mijn sport. Ik deed fanatiek mee in de competitie op landelijk niveau. Mijn andere belangrijke binding met Ilion is natuurlijk het bestuur. Zo’n jaar of twee ben ik nu secretaris. De kinderen gingen uit huis en ik kreeg meer tijd voor dit soort zaken. Dat valt trouwens wel mee, het kost me hooguit een paar uur per week. Én ik vind het leuk om te doen.’ Wat doe je in het dagelijks leven?

Wat is jouw mooiste moment van sport in het algemeen? ‘Tot grote ergernis van vrouw en kinderen vind ik Biatlon een geweldige sport. Voor de meeste Nederlanders is het een nogal een ongewone sport. Daar kijk je naar tijdens de Olympische Spelen (als er even niks anders te zien is). Ik ben/was fan van Biatlonatlete Magdalena Neuner uit Duitsland. Als jongste atlete ooit in het biatlon behaalde Magdalena in het seizoen 2007/2008 drie keer wereldtitels. Voor mij drie mooie sportmomenten dus. Ze behaalde in totaal elf individuele wereldbekerzeges, waarvan drie individuele wereldtitels. Na het openingsweekend van het seizoen 2011/12 kondigde ze haar afscheid aan omdat ze een gezin wilde stichten.’ Als je één dag topsporter mag zijn, wie zou je dan kiezen en waarom? ‘Ja, dat wordt natuurlijk een biatlonatleet hè. Het lijkt me fantastisch om dat een keer te doen. De combinatie van langlaufen en schieten en sporten in de sneeuw, spreekt me heel erg aan. En wie dat dan moet worden? De Noor Johannes Thingnes Boe. Hij won goud op de 20 km individueel.’   ‘Wie is de volgende voor de Estafette?

‘Ik ben afdelingshoofd Onderhoud en Projecten bij het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Ik werk voor de mensen die in deze regio wonen aan droge voeten en schoon water.’ Wat is jouw mooiste sportmoment? ‘Ha, ik ben een keer 123e geworden bij het NK Badminton, rond mijn 21ste jaar. Eén van de hoogtepunten uit mijn sportcarrière. Het is ook een mooie uitslag. En daarnaast ben ik weleens clubkampioen geweest. Maar wanneer precies en hoe dat ging, daar heb ik geen speciale herinneringen aan.’  

‘Dat is Rob Wijsman, voorzitter van de Cebam, één van de drijvende krachten bij Ilion. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal.’


REGELS GEBRUIK HAL VOOR TRAINERS (EN ATLETEN) BAANATLETIEK. De druk op de hal wordt ieder jaar groter. Steeds meer trainers willen met hun atleten in de wintermaanden gebruik maken van de hal. Ook de groepen worden groter. Soms roept dit ergernis op bij atleten en trainers omdat men elkaar in de weg zit. Ook kunnen er onveilige situaties ontstaan. Dat de onveiligheid van de atleet in het geding is, is het laatste wat Ilion wil. Veiligheid moet voorop staan. We moeten af van het automatisme dat zodra het donker begint te worden iedereen voor de volledige training de hal induikt. Er moet een mentaliteitsverandering plaatsvinden zowel bij trainers als atleten. De insteek moet zijn: ik train buiten als het weer het toestaat. Ik doe buiten wat buiten kan, wat niet buiten kan doe ik binnen. Gedurende de wintermaanden zijn er volop momenten waarbij het weer zodanig is dat er best (gedeeltelijk) buiten kan worden getraind. Bedoeld wordt hier dat een groot ​aaneengesloten​ deel van de training buiten kan en niet om de paar minuten van hal naar baan, van baan naar hal, enz. Blijf dan binnen. Voor een beperkt aantal onderdelen is trainen met de huidige beperkte lichtopbrengst van de lichtinstallatie onmogelijk. Ilion moet daarom streven naar een lichtinstallatie waarvan de lichtopbrengst gelijkwaardig is aan die van hockey en honkbal. Met een dergelijke lichtinstallatie kan in de wintermaanden heel vaak buiten worden getraind. De druk op de hal kan daardoor significant verminderen.

REGELS.

1. De hardlooprichting is altijd van start (ingang hal) naar polshoogmat (dus ​nooit andersom). Dit is de ​hoofd looprichting​​. Alle looprichtingen die haaks staan op deze hoofd looprichting (bijv. hoogspringen) zijn secundaire looprichtingen. 2. De volgens het trainingsrooster geplande training (inhoudelijk) gaat altijd voor op de niet geplande training (inhoudelijk). Met inhoudelijk wordt hier bedoeld, dat als er bijv. daadwerkelijk springen bij hoog in het trainingsrooster staat (secundaire looprichting) deze altijd voorrang heeft op de niet ingeplande trainingen die gebruik maken van de hoofd looprichting. Omgekeerd geldt ook dat als er in het trainingsrooster trainingen zijn gepland die gebruik maken van de hoofd looprichting er niet daadwerkelijk hoog kan worden gesprongen. 3. In geval van niet geplande trainingen moet de train(st)er die met zijn/haar training de hoofd looprichting wil kruisen overleggen met de train(st)er die bezig is in de hoofd looprichting (of omgekeerd). Probeer samen een oplossing te vinden waarbij beide trainingen naast elkaar kunnen plaatsvinden. Lukt dit niet dan heeft de training in de hoofd looprichting voorrang. 4. Begin nooit een training, ook al is deze in de hoofd looprichting, in de baan (banen) die al in gebruik (halverwege/start) is zonder overleg met de train(st)er die in die baan (banen) al bezig is. 5. Laat de atleten, als het mogelijk is, achter elkaar in de hoofd looprichting hardlopen/horden lopen en niet naast elkaar in meerdere banen. Het ruimtebeslag is daardoor minder en je bereikt hetzelfde resultaat. Houdt de banen 2 en 3 zoveel mogelijk vrij als algemene sprintbaan (vanwege de uitloopmogelijkheid tegen een valmat). 6. In het algemeen. De train(st)ers houden rekening met elkaar en praten met elkaar over het gebruik van de hal, omdat de ruimte nu eenmaal beperkt is. Door samen te werken moet het lukken dat iedere atleet maximaal kan trainen. 7. Ga zorgvuldig om met de hal en met het te gebruiken materiaal. Gebruik de materialen alleen waar ze voor bedoeld zijn. Ilion en de atleten kunnen dan heel lang plezier hebben van de hal en de materialen. 8. De train(st)er ruimt het materiaal dat hij/zij gebruikt meteen op als het in de training niet meer nodig is om onveilige situaties voor andere atleten te voorkomen. Wacht hiermee niet tot het einde van de training. 9. De polshoog- en de hoogspringmatten mogen uitsluitend gebruikt worden voor


7. Ga zorgvuldig om met de hal en met het te gebruiken materiaal. Gebruik de materialen alleen waar ze voor bedoeld zijn. Ilion en de atleten kunnen dan heel lang plezier hebben van de hal en de materialen. 8. De train(st)er ruimt het materiaal dat hij/zij gebruikt meteen op als het in de training niet meer nodig is om onveilige situaties voor andere atleten te voorkomen. Wacht hiermee niet tot het einde van de training. 9. De polshoog- en de hoogspringmatten mogen uitsluitend gebruikt worden voor polshoogspringen en voor hoogspringen. Een ander gebruik van de matten is ​niet toegestaan, omdat de matten zeer kwetsbaar zijn en Ilion zelf de kosten van de vervanging van de dure matten moet betalen. 10. De springkasten (made by Menno Vloon) mogen alleen binnen worden gebruikt. Het hout van deze springkasten is niet behandeld en daarom zijn ze niet geschikt voor buiten gebruik. 11. Gebruik de valmatten alleen binnen en sleep de valmat niet over de grond bij het verplaatsen. Dragen van de mat verlengt de levensduur aanzienlijk. 12. Gebruik de (gestapelde) ligmatjes liefst alleen binnen en zorg dat de ligmatjes na gebruik schoon worden teruggehangen. Gebruik de ligmatjes niet buiten als het vochtig is. En ook hier geldt sleep de ligmatjes niet over de grond. Draag ze bij het verplaatsen. 13. De train(st)er is er verantwoordelijk voor dat het door hem/haar gebruikte materiaal weer op de juiste plaats wordt opgeborgen. 14. Wordt geconstateerd dat het te gebruiken materiaal kapot of niet meer aanwezig is dan meldt de train(st)er dit aan de sectie baan via de Whatsapp-groep. Meldt ook beschadigingen (bijv. aan de hal) of zaken die niet functioneren (bijv. verlichting) in de Whatsapp-groep. 15. Het werpdeel van de hal (bij raam clubhuis) is de enige plaats in de hal waar geworpen, gestoten en geslingerd mag worden en uitsluitend met ​beide​​ netten volledig gesloten en in de richting van het net. De discus mag alleen gebruikt worden als er matten bij de netten worden neergelegd om de discus op te vangen. Kogelslingeren en kogelstoten mag uitsluitend​​ met indoor materiaal. De trainer zorgt er op elk moment voor dat de niet-actieve atleten zich altijd achter de actieve atleet bevinden en dat zij altijd aandacht hebben voor de actieve atleet om een afzwaaier (vooral bij slingeren en discus) te kunnen ontwijken. De train(st)er zorgt er voor dat na de training de beide netten weer in de beginstand worden geschoven. 16. Is er ruimte in de hal en het werpdeel is in gebruik dan mag ook daar kogel gestoten worden met indoor materiaal. Dit na overleg met de andere train(st)ers die in die omgeving bezig zijn. Voorwaarde is dat dit de andere trainingen in de hal niet hindert en er geen onveilige situaties ontstaan voor de atleten. 17. Er wordt niet vanuit de geopende deur van de hal richting baan geworpen met discus of speer. Dit is levensgevaarlijk omdat er geen zicht is en is daarom absoluut verboden. 18. Na het gebruik van de verspringbak moet het zand worden terug geveegd in de zandbak en wordt het zand geëgaliseerd. 19. Zodra de verwarming in de hal aan is blijven de roldeuren gesloten. Alleen de deuren daarin mogen gebruikt worden voor het naar buiten en naar binnen gaan. Voor het transporteren van trainingsmateriaal van hal naar baan of omgekeerd de roldeur zo snel mogelijk weer sluiten. 20. De train(st)er die als laatste de hal verlaat is er verantwoordelijk voor dat de verlichting in de hal uit is en dat de binnendeur en de buitendeuren zijn afgesloten.


Mila-nieuws Maarten van Zetten ongekend snel in Linschoten beide atleten. Ook Nick wist zich kort na de Amsterdam Marathon alweer te verbeteren door een snelle 15 km van 47.42 op de klokken te zetten tijdens de Bruggenloop in Rotterdam op 9 december.

Voor Maarten stond de afgelopen trainingsperiode helemaal in het teken van de halve marathon van Linschoten. Op 24 maart dit jaar liep Maarten naar een verrassend snelle tijd van 1.10.47 op deze klassieke loopafstand. Het gaf ook aan dat deze afstand bijzonder goed bij hem past en daarom werd het plan gesmeed om opnieuw voor een snelle tijd op deze afstand gaan. Om tot een betere prestatie te komen heeft Maarten een programma gevolgd bestaande uit trainingsweken met een omvang van 80 tot 115 km met wekelijks een zware baantraining, bijvoorbeeld een 6x2000m in 6min40sec en een lange tempotraining, bijvoorbeeld 4x9 min in tempo 3’40 per km. Iedere 3 a 4 weken deed Maarten ook een ‘trainingswedstrijd’, die in plaats kwam van de zware baantraining.

De andere MiLa’s namen deel aan diverse crosswedstrijden om zo te bouwen aan de conditie en voor te bereiden op de belangrijke wedstrijden volgend jaar. Tijdens de Goudse Kaas- en Stroopwafelcross deden Lars (Junioren B), Vincent (Senioren) en Hilde (Masters) goede zaken voor het klassement van de ZHM crosscompetitie door ieder als tweede te eindigen in de eigen categorie. Op 15 december gingen enkele MiLa’s naar het mooie Wageningse bos voor de Bos Vallei Cross. Hilde behaalde daar de eerste plaats (Masters Korte Cross), Linda werd 2e (Senioren lange cross) en Rob 3e (Masters lange cross). Ook Ron was in Wageningen van de partij maar hij richt zich dit winterseizoen ook op de NK Indoor voor Masters. Dat hij op de goede weg is bewees hij met een PR van 4.46.72 op de 1500m tijdens de Try-out Games in Apeldoorn op 23 december. Rob van der Valk

Volgens verwachting stond er een voldoende sterk deelnemersveld aan de start, wat heel belangrijk is om er door een onderlinge strijd ook een mooie eindtijd eruit te slepen. Dit speelt des te meer omdat Maarten vanuit zijn geloof niet op de zondag loopt, terwijl zondag de standaard dag is van alle grote hardloopevenementen in Nederland. Goed bezette wedstrijden op zaterdag zijn schaars. De start verliep goed met snelle eerste kilometers maar daarna moest Maarten de kop pakken omdat voorin het tempo wat dreigde te zakken. Dit wist Maarten zeer goed te doseren, want de 10 km klok werd gepasseerd na 33 minuten, precies het scenario dat tevoren was bedacht. Daarna kwam er meer tekening in de strijd en kon Maarten zich ook richten op de tegenstanders en volgden meerdere snelle kilometers. In de voorbereiding was al bedacht dat de laatste 2 kilometers terug naar Linschoten extra zwaar zouden zijn vanwege de wind die daar pal tegen zou staan. Ook daar kon Maarten zich uitstekend staande houden. Alle voorbereiding en perfecte uitvoering van de wedstrijd leverde een fantastische 1.09.06 als eindtijd. Een PR van meer dan anderhalve minuut op deze afstand in hetzelfde jaar is echt fantastisch! Nick van der Poel zal de hete adem van Maarten langzaamaan wel gaan voelen. Dankzij de progressie die Maarten maakt zijn zij samen op de baan te zien om de kwaliteitstrainingen te doen, wat zeker bij zal dragen aan verdere groei van

17


AB Junioren nieuws

rzekerd

o

en en bewegen d

spring Lopen, werpen,

lezier ve n lang! Atletiekp ve le je ; n o Ili ij b e je

Allereerst uiteraard de beste wensen voor 2019 en dat het maar weer een mooi en sportief jaar mag worden! Op 15 december was de eerste wedstrijd bij Ilion. Er deed een behoorlijke delegatie van Ilion mee. De uitslagen zijn terug te vinden via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/24972/84/. Onderstaande foto’s vind je alleen in ’t Sprintje. Zorg ook dat je jezelf snel inschrijft voor de volgende wedstrijd bij Ilion. Er zijn namelijk nog maar beperkt plaatsen beschikbaar:

Zaterdag 2 februari bij Ilion Onderdelen: sprintmeerkamp, ver en kogel Inschrijfgeld: €7,- voor de meerkamp en €4,50 per technisch onderdeel. Sluitingsdatum: 28 januari Daarnaast zijn in februari traditiegetrouw de verschillende Nederlands Kampioenschappen indoor met daarbij de nodige inbreng van Ilion atleten. In de volgende Sprintjes meer hierover.


Rooster trainingen 29 oktober 2018 tot herfstvakantie 2019 Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\D

Jongens en meisjes Minipupillen (geboren in 2012 en 2013 als zij 6 jaar zijn geworden Woensdag 16.15 – 17.15 Pupillen C (geboren in 2011) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen B (geboren in 2010) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon B,C en Mini pupillen: Jeugd@ilion.nl Pupillen A-1 (geboren in 2009) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Pupillen A-2 (geboren in 2008) Maandag 17.30 – 18.45 Woensdag 17.30 – 18.45 Contactpersoon Pupillen Thijs Donkersloot 06-25107819 tdonkersloot@hotmail.com of Gerard Kleywegt 06-28967892 Gerard.ilion@gmail.com Jongens en Meisjes Junioren D (geboren van 2007 en 2006) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Jongens en Meisjes Junioren C (geboren van 2005en 2004) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Contactpersonen Jun CD: Jeroen Schmitz tel; 06-14830138, jeroen_schmitz@hotmail.com. of Peggy Wanders tel; 06-42145436 , peggy.wanders@ziggo.nl

Sectie Baan: Junioren A en B, senioren en Masters B Junioren

Berry Koolstra Berry_koolstra@hotmail.com 06-13470897 Gijslookman Gijslookman@gmail.com 06-81037505 Senioren/Junioren A/B alg. Roberto Ruiz j.r.ruiz@planet.nl 06-52433179 Hinkstapspringen Martijn Delissen martijndelissen@gmail.com 06-18496070 Hoogspringen Rini van Leeuwen rinivanleeuwen@gmail.com 06-12068110 Marlies Larsen marlieslarsen@gmail.com 06-10300772 Meerkamp/Horden/400/400H Remco Veldhuizen remcoach5@gmail.com 06-12610455 MILA groep Rob van der Valk robilion2@gmail.com 06-1136562 Polsstokhoog Jaap van der Plaat Jaap­­_polevault@hotmail.com 06-41513164 Specialisatie Frans de Heer 070-3868531 Sprint Stefan Bal Stefan_bal@hotmail.com 06-30508391 Werptraining Chantal van der Plaat cvdplaat@hotmail.com 06-30714515 Kogelslingeren August Leckie ( maandag avond ) 06-1296929

Loopgroepen

Maandag Nordic-Fitwandeltrainers Fitwandelen 19.00 - 20.30 Clemens Esser 079 - 3613614 5 / 10 km groep 19.30 - 20.30 Ankie Mevius 06 - 51956925 10/21 km groep 19.30 - 20.30 Ben van der Veen 06 - 53558949 Wedstrijd loopgroep 19.30 - 20.30 Martin Spaans 079 - 3612899 Dinsdag Richard Leentvaar 06 - 51403780 5 / 10 km groep 19.00 - 20.30 Wim van Winden 06 - 24598973 recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 Betty van der Plaat 06 - 50824555 woensdag Hans Kortekaas 06 - 19002535 recreatieve loopgroep 09.15 - 10.15 Anni Schippers 06 - 14907683 Fitwandelen 19.00 - 20.30 Ron Slegtenhorst 06 - 21585235 5 / 10 km groep 19.00 - 20.30 10/21 km groep 19.00 - 20.30 Wedstrijd loopgroep 19.30 - 20.30 donderdag JVT groep 10.00 - 11.00 recreatieve loopgroep 19.00 - 20.30 vrijdag revalidatiegroep 10.30 - 11.30 zaterdag Fit / NW wandelen 09.00 - 10.30 5 / 10 km groep 09.00 - 10.30 10/15 km groep 09.00 - 10.30 15 /21 km groep 09.00 - 10.30 Wedstrijd loopgroep 09.00 - 10.30

Trainers Loopgroepen

Kees Franken 06 -18881503 Helma van Dijk 06 - 22548115 Fred la Croix 079 - 3212055 Ron Oudshoorn 06 - 19216178 Jack Weltens 06 - 13231476 Harco Derksen 06 - 15852084 Ronald Nelemaat 06 - 57991927 Rob Wijsman 06 - 12750342 Mike Muller 06 - 51788025 Sjors Draaisma 06 - 83923557 Arjan Tetteroo 06 - 23559773 Frans Oranje 06 - 13524609

VRAGEN ?? Ga naar www.ilion.nl, Kies Algemeen en dan contact. Hier kan een vraag worden gericht aan de desbetreffende Ilion afdeling

Adressen en informatie arv. Ilion Van der Hagenstraat 36 - Van Tuyllpark (wijk 2722 NT) - 079 – 3315555 Postadres: Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer Website: www.ilion.nl

Bestuur

Voorzitter Melvin Sedney Tel 06-36550611 voorzitter@ilion.nl 1e penningmeester Ben de Groot 06-14607740 penningmeester@ilion.nl 2e penningmeester Richard Pijpers Secretaris, Cees de Booy 06-50262780, cdebooy@gmail.com Algemeen Lid Thomas van Klaveren Vertrouwenspersoon: Anja Willemsen tel: 06-28568517 of anjawtez@hotmail.com Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D) Voorzitter Sander Kemper 06-10926829 jeugd@ilion.nl Thijs Donkersloot ( trainingscoördinator pupillen) 06-25107819 tdonkersloot@hotmail.com Jeroen Schmitz (trainingscoördinator C\D-junioren) 06-14830138 -juniorencd@ilion.nl- of Peggy Wanders 06 - 42145436 peggy.wanders@ziggo.nl Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Masters) Rini van Leeuwen rinvanleeuwen@gmail.com Gerrit Bouwman Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) tel: 06 - 21471483 willemcaty@ziggo.nl Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) Koos Wubs (voorzitter) tel: 079 - 3615421 kooswubs@gmail.com Commissie Beheer Accommodatie en Materialen. CBAM Rob Wijsman (voorzitter) tel: 06-12750342 cbam@ilion.nl Medische Commissie Bryan Hage ( voorzitter) 06-43120831 bryan_hage@live.nl CCS&PR Gijs Lookman (voorzitter) Website beheerder; Rob van den Berg webmaster@ilion.nl Contact sponsoring Ad Klok 06 2329 3377. sponsoring@ilion.nl Ilionhouse Jan Mank janmank2@gmail.com Vrijwilligers-coördinator Vacant Commissie Krachthonk krachthonk@ilion.nl Inschrijven wedstrijden Pupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijden info; Kees Smit cjmsmit@gmail.com Uitslagen van wegwedstrijden Adri Vergalen; loopgroepuitslagen@ilion.nl Ledenadministratie Rob van Beek Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer ledenadm@ilion.nl Contributie Marijke Franken, 070-3967496 marijkefranken@casema.nl

Clubblad ‘t Sprintje Kees Franken, 06-18881503 k.franken@ziggo.nl


Sterk in drukwerk Dipas druk&print Industrieweg 76 2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06 www.dipas.nl info@dipas.nl


Wij wensen jullie veel sportplezier!

Profile for ARV ILION

Sprintje januari 2019  

Een clubblad om het nieuwe jaar mee te gaan beginnen. Veel foto's , verhalen en de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter

Sprintje januari 2019  

Een clubblad om het nieuwe jaar mee te gaan beginnen. Veel foto's , verhalen en de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter

Profile for ilion
Advertisement