Page 1

Inovatyvi mokymų programa

BRAVE 1 etapas: Asmens, keičiančio darbą, įgalinimas Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


TURINYS Mokymų programos tikslų apžvalga: Įgalinimas •

Mokymų programos taikymas BRAVE mokymosi ir mokymo veikloje

Mokymų turinio apžvalga

5 dienų mokymų programos planavimas

1 MOKYMŲ MODULIS Savęs pažinimas •

1 SKYRIUS: Bendroji apžvalga

3 SKYRIAI: Aprašymai

10 praktinių užduočių aprašymai

2 MOKYMŲ MODULIS Asmeninio potencialo, reikalingo naujam verslo modeliui “Tu”, atskleidimas •

1 SKYRIUS: Bendroji apžvalga

4 SKYRIAI : Aprašymai

6 praktinių užduočių aprašymai

3 MOKYMŲ MODULIS Pirmosios prototipinės idėjos

3 MOKYMŲ MODULIS Mano indėlis į socialinę gerovę •

1 SKYRIUS: Bendroji apžvalga

1 SKYRIUS: Aprašymas

6 praktinių užduočių aprašymai

1 SKYRIUS: Bendroji apžvalga

1 SKYRIUS: Aprašymas

2 praktinių užduočių aprašymas


Mokymų tikslų ir turinio apžvalga: ĮGALINIMAS

0.1 Mokymų tikslų apžvalga: ĮGALINIMAS

0.2 Mokymų programos taikymas BRAVE mokymosi ir mokymo veikloje

0.3 5 dienų mokymų programos veiklų plano turinio apžvalga Sofia (GR)


0.1

Mokymų programos tikslų apžvalga: ĮGALINIMAS

BRAVE inovatyvios mokymų programos 1 ETAPAS, bedarbių asmenų įgalinimas, buvo sukurtas siekiant jį įgyvendinti mišraus mobilumo principu, t.y. tiek fizinių, tiek virtualių mokymų metu. Skatindami žmonių įgalinimą, didiname jų savęs pažinimo lygį, teikiame priemones, kuriomis galima padidinti suvokimą bei geriau kontroliuoti gyvenimą ir pasirinkimus. 1 ETAPAS yra skirtas nedirbančių ir sunkioje situacijoje gyvenančių suaugusiųjų įgalinimui. Tikslinės grupės asmenys dažnai jaučiasi nepakankamai lankstūs pokyčiams ir sunkiau besiadaptuojantys nei jauni žmonės, todėl jiems yra sunkiau grįžti į darbo rinką ir būti konkurencingu jos nariu. Akivaizdu, kad šios priežastys sukelia ekonominių ir asmeninių sunkumų, taip pažeidžiamas asmens pasitikėjimas savimi. Dėl šių priežasčių, mokymų programa pradedama siekiant didinti asmenų pasitikėjimą savimi ir užtikrinti, kad dalyvaujantys asmenys turės visas motyvacines ir profesines priemones tęsti savo karjerą ar pradėti naują darbą. BRAVE projekto programos bandymuose dalyvavo apie 60 bedarbių iš 6 šalių (Italijos, Ispanijos, Kipro, Graikijos, Rumunijos, Lietuvos). Programos bandymo metu, dalyviai turėjo galimybę pasinaudoti tiek mokymais jų šalyje, tiek užsienyje. Buvo surengti trys paruošiamieji seminarai, kurių metu partneriai derino savo kompetencijas ir požiūrius, iš anksto išbandydami mokymų programą Ispanijoje, Rumunijoje ir Italijoje bei susitikimų ir seminarų metu partnerių šalyse. 1 etapo pabaigoje, 5 dienų mokymų programa buvo išbandyta tarptautiniu lygiu su 30 bedarbių (po 5 asmenis iš kiekvienos šalies). BRAVE konsorciumas sukūrė vaizdo įrašą, kurį numatyta dalintis su tiksline grupe: https://www.youtube.com/watch?v=MpSg33SkchE

Šių mokymų programa koncentruojama į asmeninius pasiekimus ir jausmus. Emocinis intelektas reikalingas siekiant įveikti baimes, kadangi suaugęs žmogus gali būti nepatenkintas ir asmeninės krizės metu. Įvertinti kokioje situacijoje asmuo yra ir kokiu keliu nori eiti gali būti sunku, kadangi asmuo galimai nesijaučia užtikrintai šiuolaikinėje visuomenėje ir darbo rinkoje arba nėra pakankamai motyvuotas, pasitikintis savimi. Dėl šios priežasties, mokymų pradžioje daugiausiai dėmesio skiriama asmens jausmams ir kompetencijoms, siekiant paskatinti jį sukurti nuosavą verslo modelį, planą bei padėti sugrįžti į darbo rinką. Projekto dalyviai kurs idėjas, kuriomis galima atpažinti tam tikrus įgūdžius, kurie padės kuriant „Tu“ verslo modelį bei grįžti į darbo rinką. INOVACIJOS priklauso nuo: •

Naudojamu novatoriškų priemonių ir metodikų, kurios padeda žmonėms geriau save pažinti bei atskleisti savo potencialą, siekiant sukurti naują gyvenimo viziją;

Mokymai yra orientuoti į socialinę gerovę, prie kurios kūrimo gali prisidėti kiekvienas norintis. Šie mokymai yra paremti idėja, kad asmens pasitenkinimas gali prisidėti prie socialinės gerovės;

Mokymai apims ne tik profesinę žmogaus asmenybės dalį, bet ir emocinę: ko žmogus iš tikro nori? Kas žmogų daro laimingu ar patenkintu? Kaip žmogus jaučiasi? Dėl kokių priežasčių žmogus jaučiasi nepilnavertišku šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip žmogus gali prisidėti prie socialinės gerovės didinimo?

NUMATOMAS REZULTATAS: 1 ETAPO įgalinimo procesas yra susijęs su individualia asmens sfera, darys įtaką suaugusiems, kuriems bus padedama iš naujo prisiminti savo svajones,


lūkesčius ir gyvenimo planus. Įgyvendinant pirmąjį mokymų etapą, nedirbantys suaugusieji: •

Geriau pažins save ir savo lūkesčius

Įgalinimas bus vykdomas įgyvendinant mišrią mokymų programą (tradicinę ir nuotolinę) bei palaikant mentorius vietiniu lygmeniu

Įvykdžius įgalinimo etapą, asmenys galės pritaikyti įgytas žinias tolimesniuose projekto etapuose, siekiant įgyvendinti naujas projekto idėjas

Etapo pabaigoje bus išbandyta ne mažiau nei 30 verslo modelių prototipų.

Andrei (RO)

Petrica (RO)

Oana (RO) Daniela (RO) Marius (RO)


0.2

Mokymų programos taikymas BRAVE mokymosi ir mokymo veikloje

BRAVE projekto metu turi būti sukurtas mokymų sesijos planas (kitaip vadinamas mokymo keliu), kurį sudaro veiklų aprašymai ir veikloms reikalingų priemonių sąrašai. Šios priemonės padės grupei lengviau pasiekti specifinį užduoties tikslą. Darbas su programos aprašymu, preliminariais bandymais: Mokymo strategijos buvo nustatytos pagal skirtingus prieinamus mokymosi metodus, siekiant sukurti tikslinei grupei tinkančią strategiją. Paskaitų skaitymas ar didelių grupių mokymas yra viena iš seniausių mokymo metodikų. Paskaitos geriausiai tinka norint perteikti informaciją dideliui žmonių kiekiui. Jos puikiai tinka siekiant sudominti, paaiškinti esmę, perteikti bazines žinias ir tiesioginiam įgalinimui. Mokymosi turinys ir tikslai yra struktūrinti ir paaiškinti intelektualinio produkto moduliuose. Moduliuose apžvelgiami mokymo sesijų dizainai: 1. Nustatyti LTTA tikslą mikro ir makro lygmeniuose, jį pagrindžiant skirtingais moduliais, kurie yra sukurti 5 dienų mokymų programai. 2. Atrinkti tikslinę grupę pagal projekto reikalavimus ir asmeninį indėlį, kurį dalyvis gali suteikti LTTA: •

Koks asmeninis profilis geriausiai atspindi įvykdytus modulio tikslus.

Ką kiekvienas dalyvis gali padaryti LTTA kontekste.

Ko reikia kiekvienam dalyviui, norint įvykdyti tam tikrą tikslą.

3. Turinio struktūra: •

Ką mes veiksime modulių metu?

Kas yra pasakojimas?

Kaip nuosekliai ir prasmingai pritaikyti skirtingus modulius?

4. Modulių turinys: •

Nustatyti, pasirinkti ir prototipuoti dinamiką, kurią norėsite žaisti bei atlikti

Nustatyti išteklius, kurie bus reikalingi (patalpos, medžiagos, įranga)

Veiklų tvarkaraštis pertraukas).

(įtraukiant

5. Koreguoti nuosekluma, laiką ir veiklas, siekiant analizuoti kokią įtaką pradiniams tikslams gali padaryti inicijuojami pokyčiai. 6. Dokumentuoti veiklas, siekiant analizuoti dalyvių progresą. Palyginti tris prieš tai pateiktas veiklas su LTTA rezultatais. 7. Nustatyti vertinimo režimą, kuris turi būti įdiegtas po kiekvienos veiklos. 8. Siekiant pagerinti rezultatus, padaryti retrospektyvą pagrįstą dalyvių įžvalgomis ir įgytomis patirtimis.


Mokymų prototipas vykdytas Modenoje (IT), Bukarešte (RO) ir Valensijoje (ES)


0.3

5 dienų mokymų programos veiklų plano turinio apžvalga

BRAVE inovatyvios mokymo programos 1 ETAPAS yra sudarytas iš keturiu temų: Visos paminėtos temos yra susijusios su nedirbančių žmonių asmeniniu įgalinimu didinant jų pasitikėjimą savimi, skatinant juos siekti savo troškimų ir svajonių. Šios temos yra išpildomos BRAVE inovatyvios mokymų programos metu (2 ETAPO metu), kuomet įvairiomis priemonėmis ir metodais bus siekiama suformuoti konkrečias idėjas ir sukurti naują žmogaus profesinį profilį.

Brave partnerių susitikimas


Mokymų moduliai Mod. Nr

MODULIO PAVADINIMAS

TIKSLAI

SKYRIAI

Modulio tikslai:

1

Savęs pažinimas

Užtikrinti, kad žmogus jaustųsi saugiai ir pasitikėtų savimi pasakodamas apie save

Padėti žmogui atpažinti savo gerąsias savybes

Padėti žmogui atkleisti savo vertybes

Sukurti komandą ir sutelkti dėmesį į galimybę suskirstyti pateikiamą informaciją pagal individualius poreikius

a) Klausyk ir stebėk b) Kas tu esi c) Tavo vertybės

Modulio pabaigoje kiekvienas žmogus bus geriau visapusiškai save pažinęs ir galės geriau surūšiuoti informaciją apie save, remiantis teigiamomis patirtimis bei gerosiomis savybėmis

Modulio tikslai:

2

3

Asmeninio potencialo, reikalingo verslui, atradimas

Pirmųjų įdėjų prototipai

Analizuoti pagrindinius verslo modelio kūrimo ir verslo modelio “Tu” elementus

Išmokti naudoti modelį naujo verslo kūrimui

Atlikti atvejų analizę grupėse

Skatinti savo asmenybės, profesinio požiūrio, kompetencijų ir įgūdžių vystymą

a) Verslo modelio kūrimo pagrindai b) Verslo modelis “Tu” c) Rezultatų aptarimas d) Aptarimas, žaidimas vaidmenimis

Modulio tikslai: •

Paskatinti žmones nustatyti savo pagrindinius tikslus ir pavaizduoti savo kelionę kaip pokytį ir nuotykį.

Herojaus istorija

Modulio tikslai:

4

Mano indėlis į socialinę gerovę

Nustatyti asmeninius ir profesinius tikslus

Paskatinti mąstyti teigiamai siekiant gerovės

• •

a) Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas Paskatinti žmones apmąstyti jų veiksmų poveikį visuomenei b) X-FAKTORIUS Pristatyti dalyviams informaciją apie bet kokio darbo socialinį poveikį pačiai įmonei ir išoriniam pasauliui


5 dienų mokymų programos planas DIE NA

MODULIO PAVADINIMAS

SKYRIAI

Klausyk ir stebėk (120 minučių) 1

Savęs pažinimas

PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ SKAIČIUS

TRUKMĖ

5

Kas tu esi (120 minučių)

3

Tavo vertybės (120 minučių)

2

6 VALANDOS

VERSLO MODELIO KŪRIMAS 1 ETAPAS – VERSLO MODELIO KŪRIMO PAGRINDAI (60 minučių)

1

VERSLO MODELIO KŪRIMAS 2

Asmeninio potencialo, reikalingo verslui, atradimas

2 ETAPAS – VERSLO MODELIS “TU” (165 minučių) VERSLO MODELIS “TU” 3 ETAPAS – rezultatų aptarimas (60 minučių)

3

6 VALANDOS 45 MINUTĖS

1

APTARIMAS Metodika – žaidimas vaidmenimis (120 minučių)

1

3

Pirmųjų įdėjų prototipai

Herojaus istorija (300 minučių)

1

5 VALANDOS

4

Mano indėlis į socialinę gerovę

Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas (420 minučių)

5

7 VALANDOS

5

Mano indėlis į socialinę gerovę

X-FAKTORIUS (240 minučių)

1

4 VALANDOS

Catherina (IT) Vita (LT)

Sofia (GR)

Daniela (RO)

Eva (ES)


„Strateginės įžvalgos gimė pokalbių ir rezultatų aptarimo metu”

Marcella (IT) Catherina (IT)


1 MODULIS „SAVĘS PAŽINIMAS” Modulio turinys: • 1 SKYRIUS: Bendroji apžvalga • 3 SKYRIAI: Aprašymai

..

• 10 praktinių užduočių aprašymai

1 skyrius

2 skyrius

3 skyrius

Klausyk ir stebėk

Kas tu esi

Penkios užduotys

Trys užduotys

Tavo vertybės

1. Klausyk ir stebėk

1. Sukurk šunį

Dvi užduotys

2. Žaidimas akmuo, popierius, žirklės

2. Geroji patirtis

1. Kokia yra tavo super galia

3. Žaidimas antis 4. Įvykių, kurių nenorėčiau patirti per susirinkimą, modelio kūrimas 5. Įdėmus stebėjimas

3. Kas tu esi

2. Vertybės (asmeninės ir komandinės)


Yuri(IT) Maria(CY) UŽ MODULĮ ATSAKINGI: STICHING PRIME (NL)

1.1 1.2 1.3 1.4 1 mokymų modulis “Savęs pažinimas”

Bendroji apžvalga

Aprašymai

Praktinių užduočių aprašymai


1.1

Santrauka: Mokymų modulis “Savęs pažinimas”

Modulis yra orientuotas į tai, kad dirbant su savo stipriosiomis pusėmis ir siekiant geriau save pažinti, galima geriau suprasti koks yra mūsų gyvenimo tikslas. Šio modulio metu, bus sukurtas dalyvių empatijos žemėlapis, siekiant atspindėti žmogaus požiūrį, pojūčius ir poreikius. a) Kokios yra mano stiprybės (super galios)?

e) Prie ko turėčiau prisidėti? Teoriškai modulis yra pagrįstas praktiniais LEGO® dirbtuvių ir mąstymo dizaino rezultatais. Jis pagrįstas LEGO® SERIOUS PLAY® metodika ir yra orientuotas į asmeninę dalyvio kelionę, kuri praktiškai sujungia visas šias metodikas per praktines užduotis.

b) Kaip aš dirbu? c) Kokios yra mano vertybės? d) Kur aš priklausau?

Mokymo tikslai •

Geresni asmeniniai pasiekimai ir supratimas apie savo jausmus. Skatinti emocinį intelektą, kad dalyvis įveiktų savo baimes ir sunkumus, esant asmeninėms ar šeimyninėms krizėms dėl esminio gyvenimo ir perspektyvų pasikeitimo.

Įgyti daugiau motyvacijos, kuri yra raktas į sėkmę.

Įgyti verslumo įgūdžių, remiantis asmens stiprybėmis ir vertybėmis.

Paskatinti kūrybiškumą, naudoti inovatyvius metodus, siekiant išnaudoti jų potencialą ir sukurti naują gyvenimo viziją.


1.2 Nr

Trukmė

Pavadinimas

1

2 hours

Klausyk ir stebėk

2

2 hours

Kas tu esi

3

2 hours

Tavo vertybės

1.3 Nr

Bendroji apžvalga

Trukmė

Aprašymai Užduoties pavadinimas, metodas

Pavadinimas

Praktinė užduotis apie klausymą Žaidimas akmuo, popierius, žirklės 1

2 hours

Klausyk ir stebėk

Žaidimas antis Įvykių, kurių nenorėčiau patirti per susirinkimą, modelio kūrimas Įdėmus stebėjimas Sukurk šunį

2

2 hours

Kas tu esi

Geroji patirtis Kas tu esi

Kokia yra tavo super galia 3

2 hours

Tavo vertybės Vertybės (asmeninės ir komandinės)


1 skyrius Klausymas ir stebėjimas Akmuo, popierius, žirklės

Klausymas Įdėmus stebėjimas

Žaidimas antis


Andrea (CY)

Jenny (IT)

Klausymas Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr Užduoties pavadinimas

1 Praktinė užduotis apie klausymą

Pagerinti asmenų klausymo gebėjimus. Išmokyti žmones laikytis laiko apribojimų, laiko paskirstymo ir Konkretūs tikslai pusiausvyros. Išmokyti žmones atrinkti informaciją apie save ir pagerinti gebėjimą pasakoti. Trukmė

15 minučių

Reikmenys, patalpos

Nereikalinga

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Žmonės suskirstomi poromis. Kiekvienas dalyvis turi keletą minučių, kad papasakotų savo porininkui trumpai apie save. Siekiant tilpti į laiko rėmus, pasakotojas turi atsirinkti kas jo manymu yra svarbiausia. Laikas (2 minutės) yra skirtos abipusiam pasakojimui. Pasibaigus duotam laikui, asmuo turi papasakoti porininko istoriją visiems dalyviams. Pasakoti turi visi dalyviai. Jei kurie nors dalyviai netinkamai išnaudojo duotą laiką (2 minutes kalbėjo tik apie save ir neleido porininkui papasakoti savo istorijos), reikia pakartoti užduotį.

Metodinis patarimas

Svarbu skirti pakankamai laiko ir paaiškinti, kad kiekvienas privalo papasakoti savo istoriją bei išklausyti kitų žmonių istorijų.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra


Petrica (RO)

Akmuo, popierius, žirklės

Marius (RO)

Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr

1

Užduoties pavadinimas

Akmuo, popierius, žirklės

Konkretūs tikslai

Sukurti tiesioginį ryšį tarp grupės narių. Išmokti žaidimo taisykles: kai laimi, žaidi su kitu laimėtoju.

Trukmė

15 minučių

Reikmenys, patalpos

Nėra

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai turi susiskirstyti poromis: žaidimas žaidžiamas pagal senąsias taisykles, kurių laikėmės būdami vaikais. Kievienos poros laimėtojas žaidžia su kitu laimėtoju iki tol kol liks vienas laimėtojas. Likus vienam laimėtojui žaidimas baigiamas. Labai svarbu, kad kiekvienas dalyvis įsitrauktų į žaidimą nuo pradžios iki galo ir džiaugtųsi kito laimėjimu.

Metodinis patarimas

Svarbu paskatinti visus dalyvius remti vis dar žaidžiančius žmonės bei džiaugtis dėl laimėjųsių ir patekusių į finalą.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Nuotraukos: Rock scissor paper.jpg


Antys

Žaidimas antis Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Žaidimas antis

Konkretūs tikslai

Atverti žmonių mąstyseną: įprasta mintis gali būti pristatyta įvairiais būdais. Suprasti kas gali būti inovacija. Išmokti sugrupuoti informaciją.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

6 Lego kaladėlės (visiems dalyviams vienodos kaladėlės)

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Kiekvienas dalyvis turi sukurti antį iš 6 Lego kaladėlių, kurios yra išdalintos visiems dalyviams. Mes visi žinome kaip atrodo antis, tačiau žaidimo pabaigoje pamatysime, kad kiekvieno sukurta antis yra skirtinga. Šiame žaidime nėra “gerų” ir “blogų” ančių, kiekviena antis yra asmeninė asmens interpretacija, kuri yra paremta patirtimi. Visiems dalyviams sukūrus savo antis, jos yra sudedamos ant stalo. Užduoties vadovas išryškina ant stalo išdėliotų ančių panašumus ir skirtumus.

Metodinis patarimas

Svarbu dalyviams pasakyti, kad jų vaizduojama antis gali neatitikti tikrovės, ji turi būti paremta jausmais.

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių sudėti antis ant stalo ir sugrupuoti jas pagal jų sugalvotus kriterijus ir principus.

Patarimai konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, https://vimeo.com/channels/bravellta/277324627 vaizdo įrašai, https://vimeo.com/channels/bravellta/277324647 nuotraukos ir kita Nuotrauka: antis medžiaga


Daniel (NL)

Barbara (IT) Daniel (NL)

Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Įvykių, kurių nenorėčiau patirti per susirinkimą, modelio kūrimas

Konkretūs tikslai

Nustatyti mokymų ir dalyvių santykių taisykles, pasakant kas jiems nepatinka.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius 30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas dalyvis turi sukonstruoti modelį, kuris atspindėtų tai ko jie nenorėtų patirti per susirinkimą. Modelį dalyvis turi sukonstruoti ir Lego kaladėlių esančių ant stalo. Sukūrus modelius, bent vienas grupės narys turi pristatyti savo modelį kitoms grupėms.

Methodological advice

Kol dalyviai pasakoja apie savo sukurtus modelius, vadovas ant lipnių lapelių užrašo įvykius, kurių dalyviai nenorėtų patirti susirinkimo metu ir klijuoja lapelius ant sienos. Ant sienos užklijuoti lipnūs lapeliai yra tarsi taisyklės, kurių reikia laikytis mokymų metu. Lipnūs lapeliai ant sienos yra laikomi visų mokymų metu, siekiant priminti dalyviams apie taisykles, kurių būtina laikytis. Mokymų eigoje gali būti sugalvota papildomų taisyklių, kurios turi būti užrašytos ant lapelių ir priklijuotos šalia kitų taisyklių.

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių iš karto rašyti ant lipnių lapelių ir nenaudoti Lego kaladėlių.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/277324804 https://vimeo.com/channels/bravellta/277324921 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326017 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326066 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326107


Įdėmus stebėjimas Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Įdėmus stebėjimas

Konkretūs tikslai

Išmokti įdėmiai stebėti. Išmokti susitelkti į pateikiamų situacijų detales, nors ir nėra žinoma ko tiksliai reikia ieškoti pačioje situacijoje.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

Vaizdo įrašai

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Vaizdo įrašas yra rodomas dalyviams. Vadovas liepia jiems įdėmiai stebėti visą įrašą. Pasibaigus vaizdo įrašui, vadovas paprašo dalyvių pagalvoti, kokius klausimus būtų galima užduoti. Dalyviai sugalvotus klausimus užrašo ant lipnių lapelių, užklijuoja ant sienos ir perskaito juos. Vadovas klausia dalyvių ar jie pastebėjo kokių nors pokyčių vaizdo įraše. Po to vadovas dar kartą įjungia vaizdo įrašą ir nurodo 21 pokytį.

Metodinis patarimas

Nėra

Variantai

Vadovas gali praleisti dalį apie klausimus ant lipnių lapelių.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo https://vimeo.com/280442699 įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga


2 skyrius Kas tu esi

Sukurk šunį Geroji patirtis


Praktinės užduotys Visos trys užduotys yra tarpusavyje susijusios. Šuns kūrimas leidžia dalyviams vystyti gebėjimą pasakoti. Atlikdami užduotis, žmonės atspindi savo patirtis ir vertybes. Šunį sukurti galima labai įvairiais būdais, todėl sukurtas modelis atspindi dalyvio individualumą ir papasakoja jų istoriją. Modelių kūrimas yra labai naudingas ir tiesiogiai susijęs su limbine sistema. Pirmieji du modeliai palengvina trečiojo modelio kūrimą, kuris yra apie patį žmogų. Užduočių metu dalyvių pateikta informacija įrodo šių užduočių svarbą komandos formavimui.


Ramona (IT) Natalia (LT) Carmen (ES)

Sukurk šunį Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

2

Užduoties pavadinimas

Sukurk šunį

Konkretūs tikslai

Kalbant apie savo asmeninę patirtį, pagerinti pasakojimo gebėjimą.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas dalyvis turi sukurti šunį iš Lego kaladėlių, kurios yra ant jo grupės stalo. Šuo gali būti tikras arba įsivaizduojamas. Sukūrus šuns modelį, bent vienas grupės narys turi pristatyti savo modelį kitiems dalyviams. Kiekvienas dalyvis savo komandai papasakoja istoriją apie savo sukurtą šunį. Svarbiausia – pasidalinti savo istorija.

Metodinis patarimas

Kai kuriais atvejais, kuriant šunį galima pastebėti, kad pasakodami apie modelį, dalyviai atskleidžia save. Jų sukurtuose modeliuose atsispindi jų vertybės ir motyvuojantys veiksniai.

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių sudėti sukurtus modelius ant stalo ir sugrupuoti juos pagal jų pasirinktus kriterijus bei principus.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/277326210 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326296 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326356 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326441 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326499 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326534


Silvia (IT)

Yuri (IT)

Ramona (IT)

Geroji patirtis Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

2

Užduoties pavadinimas

Geroji patirtis

Konkretūs tikslai

Paskatinti dalyvius mąstyti teigiamai ir pristatyti teigiamus dalykus bei įvykius, vykstančius jų gyvenime.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas dalyvis turi sukurti modelį iš Lego kaladėlių, kuris atspindi teigiamas jų gyvenimo patirtis. Po to, kai visi dalyviai sukuria savo modelius, bent vienas grupės narys turi pristatyti savo modelį kitiems dalyviams. Kiekvienas dalyvis savo komandai papasakoja istoriją apie savo sukurtą modelį.

Metodinis patarimas

Nėra

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių sudėti sukurtus modelius ant stalo ir sugrupuoti juos pagal jų pasirinktus kriterijus bei principus.

Pritaikymas konkrečiai Nėra šaliai Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/277326870 https://vimeo.com/channels/bravellta/277326997 https://vimeo.com/channels/bravellta/277327071 https://vimeo.com/channels/bravellta/277327122 https://vimeo.com/channels/bravellta/277327173


Sandra (IT)

Kas tu esi Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

2

Užduoties pavadinimas Kas tu esi Konkretūs tikslai

Gebėti pristatyti save atrenkant svarbiausius asmeninius ir profesinius aspektus. Skatinti komandos formavimą ir apibusias žinias.

Trukmė

60 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas dalyvis turi sukurti modelį iš Lego kaladėlių, kuris atspindėtų juos. Modelis gali atspindėti jų gyvenimo įvykius. Po to, kai visi dalyviai sukuria savo modelius, bent vienas grupės narys turi pristatyti savo modelį kitiems dalyviams. Kiekvienas dalyvis savo komandai papasakoja istoriją apie savo sukurtą modelį. Visi dalyviai turi pasidalinti savo istorija.

Metodinis patarimas

Dalyviai turi būti paskatinti mąstyti apie geriausią savęs variantą. Kai dalyviai pasakoja apie savo modelį, vadovas ant lipnių lapelių rašo raktinius žodžius, kuriuos dalyviai naudoja pristatydami savo modelį. Lapelius su raktiniais žodžiais vadovas klijuoja ant sienos.

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių sudėti sukurtus modelius ant stalo ir sugrupuoti juos pagal jų pasirinktus kriterijus bei principus. Toks modelių grupavimas padeda dalyviams suvokti panašumus, skirtumus bei lengviau išreikšti savo jausmus.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/277327896 https://vimeo.com/channels/bravellta/277327966 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328056


3 skyrius Tavo vertybÄ—s

Kokia yra tavo super galia


Kokia yra tavo super galia


Kokia yra tavo super galia Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

3

Užduoties pavadinimas

Kokia yra tavo super galia

Konkretūs tikslai

Sutelkti dėmesį į vieną teigiamą aspektą, ką žmogus daro geriausiai, geriausius įgūdžius ir gebėjimus, kurie gali būti naudojami tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime. Padidinti asmens savigarbą ir pagerinti jo potencialą.

Trukmė

60 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas grupės narys turi pavaizduoti savo super galią iš lego kaladėlių. Sukurtas modelis turi atspindėti geriausią žmogaus gebėjimą ar įgūdį. Sukūrus modelius, bent vienas grupės atstovas turi parodyti ir paaiškinti savo modelį kitiems dalyviams. Po to dalyviai savo grupei pristato ir papasakoja istoriją, kuri yra susijusi su jų sukurtu modeliu. Kiekvienas dalyvis turi papasakoti savo istoriją.

Metodinis patarimas

Kol dalyviai pasakoja savo super galios modelio istoriją, vadovas ant lipnių lapelių rašo žodžius, kuriais dalyviai apibūdina savo super galią, ir klijuoja juos ant sienos.

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvių sudėti modelius ant stalo pagal jų pačių sugalvotus kriterijus ir principus bei surinkti nuomones apie užduotį.

Pritaikymas konkrečiai Nėra šaliai Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/277328130 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328342 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328411 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328496 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328554


Motyvuotojai/asmeninės ir komandinės vertybės

Praktinės užduoties aprašymas Skyriaus nr:

3

Užduoties pavadinimas

Vertybės/motyvuotojai (asmeniniai ir komandiniai)

Konkretūs tikslai

Padėti žmonėms nustatyti ir įvertinti savo asmenines ir profesines vertybes bei įvertinti jų svarbą ateityje.

Trukmė

60 minučių

Reikmenys, patalpos

10 kortelių su asmens vertybėmis ar motyvuotojais

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes (po 6 žmones). Kiekvienas dalyvis gauna 10 kortelių, kurios atitinka vertybes, ir jas turi sudėti pagal svarbą. Kiekvieno dalyvio vertybių svarba yra aptariama grupėje. Po to kiekviena grupė turi sudėlioti vertybes pagal įmonės interesų svarbą nuo labiausiai iki mažiausiai susijusios su įmonės pozicija ir sėkme. Taip, dalyviai turi derėtis tarpusavyje ir imituoti realią situaciją, kuri galėtų įvykti įmonėje. Kai kiekviena grupė pristato savo įmonės vertybes, vadovas turi pabrėžti skirtumus tarp asmeninių ir įmonės vertybių.

Metodinis patarimas

Nėra

Variantai

Vadovas gali sukurti ryšį tarp ant sienos priklijuotų lipnių lapelių su super galiomis ir vertybėmis. Bet kokios papildomos vertybės, kurios gali atsirasti, yra užrašomos ant lipnių lapelių ir priklijuojamos ant sienos. Dalyviai yra dar kartą skatinami apmastyti kas jiems patinka, kas juos motyvuoja asmeniškai ir profesiškai, kokias vertybes jie nustatė ir kurios gali būti jų tikslais.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra


2 MODULIS Asmeninio potencialo, reikalingo naujam verslo modeliui, atskleidimas Modulio turinys: • 1 SKYRIUS – Bendroji apžvalga • 4 SKYRIAI – Aprašymai • 6 praktinių užduočių aprašymai 1 skyrius

2 skyrius

VERSLO MODELIO KŪRIMO PAGRINDAI

BUSINESS MODEL CANVAS

1 ETAPAS: VERSLO MODELIO KŪRIMO PAGRINDAI

3 praktinės užduotys

1 praktinė užduotis 1. Verslo modelio kūrimo dėlionė

1 ETAPAS: VERSLO MODELIS „TU” 1. Sukurk savo gyvenimo liniją 2. Sukurk savo gyvenimo ratą 3. Sukurk savo verslo modelio „Tu” variantą

3 skyrius

4 skyrius

VERSLO MODELIS „TU” 3 ETAPAS: APTARIMAS

APTARIMAS, ŽAIDIMAS VAIDMENIMIS

1 praktinė užduotis

1 praktinė užduotis

1. Grupinė užduotis, skirta įgūdžiams gerinti

1. APTARIMO metodika – žaidimas vaidmenimis


UŽ MODULĮ ATSAKINGI: FYG CONSULTORES (ES) ir KMOP (GR)

Praktinių užduočių aprašymai 1 SKYRIUS Verslo modelio „Tu” kūrimas

2 SKYRIUS Sukurk savo gyvenimo liniją

2 SKYRIUS Sukurk savo gyvenimo ratą

2 SKYRIUS Sukurk savo verslo modelio „Tu” variantą

3 SKYRIUS Grupinis darbas verslo modelio „Tu” gerinimu

4 SKYRIUS Žaidimas vaidmenimis


2.1

Santrauka

Verslo modelis „Tu” ir Lego rimtų žaidimų metodika – tai įkvepianti ir atskleidžianti bendrus kūrimo pagrindus metodika, kuri padeda dalyviams įsitraukti į pokalbį, kuriant kartu naujus produktus ar paslaugas, naudojantis inovatyviais metodais. Penki pagrindiniai klausimai, kurie iškyla šioje mokymų dalyje: 1. Koks yra jūsų vertės pasiūlymas? (VP) 2. Kas yra jūsų klientai? (CS) 3. Kokios yra jūsų pagrindinės veiklos? (KA) 4. Kokie yra jūsų pagrindiniai ištekliai? (KR) 5. Kokie yra jūsų komunikacijos kanalai? (KC)

iškelia naujų klausimų ir idėjų susijusių su projektu. Tai yra pagrindinis rezultatas, kurio siekiama keičiant mąstyseną. Be to, modulio metu, dalyviai turėtų nagrinėti savo asmeninį potencialą bei tobulinti save pokyčių kelionės metu, ieškant naujų projektų bei bendradarbiavimo galimybių. Bendravimas su bendraamžiais yra svarbus norint pasiekti tiek asmeninių, tiek profesinių tikslų, o emocinio intelekto stiprinimas yra naudingas kuriant asmeninius ryšius. Siekdami suprasti dialogo dinamiką, jausmus ir motyvus, dalyviai ir vadovai gali pagerinti tarpusavio sąveikų rezultatus.

Kiekvienas žmogus ar komanda papasakoja apie savo projektą ir verslo modelio kūrimo etapus. Labiausiai praturtinanti modulio dalis yra dalyvių ir vadovų diskusija. Tokia diskusija

Mokymo tikslai •

Surinkti informaciją apie verslo modelio kūrimą (BMC) ir jo naudą įmonėms

Susipažinti dinamika

Suprasti ryšį tarp BMC ir verslo modelio „Tu“ (BMY)

Geriau suprasti bendraamžių motyvus ir emocijas

Suprasti koks įvairus gali būti asmeninis ir profesinis tobulėjimas ir kaip svarbu yra tobulėti

Pagerinti derybinius ir nuomonės išreiškimo įgūdžius

Sumažinti konfliktinių situacijų keliamą stresą

Suprasti 9 laukelius, kurie sudaro BMY

Pagerinti bendravimo įgūdžius

Pabandyti sudaryti BMY

Pagerinti sugebėjimą rinkti ir teikti atsiliepimus kitiems

Sužinoti, kaip patobulinti savo darbinius įgūdžius, gaunant atsiliepimus

su

tarpasmeninių

santykių


2.2

Bendroji apžvalga

Nr

Trukmė

1

60 minučių

2

165 minutės

Pavadinimas VERSLO MODELIO „TU” KŪRIMAS 1 ETAPAS - VERSLO MODELIO KŪRIMO PAGRINDAI VERSLO MODELIO „TU” KŪRIMAS 2 ETAPAS – VERSLO MODELIS “TU”

3

VERSLO MODELIS „TU” KŪRIMAS 60 minučių 3 ETAPAS – Patikrinimas ir peržiūra

4

2 valandos APTARIMO metodika – žaidimas vaidmenimis

2.3 Nr

1

2

Trukmė

60 minučių

Aprašymai

Pavadinimas ir aprašymas

Užduoties pavadinimas, metodas

VERSLO MODELIO „TU” KŪRIMAS Verslo modelio „Tu” kūrimo dėlionė 1 ETAPAS - VERSLO MODELIO KŪRIMO PAGRINDAI

Sukurk savo gyvenimo liniją VERSLO MODELIO „TU” KŪRIMAS 165 minutės 2 ETAPAS – VERSLO MODELIS Sukurk savo gyvenimo ratą „TU” Sukurk savo verslo modelio „Tu” variantą

3

60 minučių

VERSLO MODELIS „TU” 3 ETAPAS – Patikrinimas ir peržiūra

Grupinis darbas verslo modelio „Tu” gerinimui

4

2 valandos

APTARIMO metodika

Žaidimas vaidmenimis


Šabloną parsisiųskite iš: https://strategyzer.com/


Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas

Konkretūs tikslai

1 Verslo modelio “Tu” kūrimo dėlionė Padėti dalyviams suprasti skirtingas BMC dalis ir jų tarpusavio ryšį. Padėti dalyviams suprasti kaip kai kurie dalykai gali priklausyti dviem laukeliams tuo pačiu metu ar laukeliams, kuriems įprastai jų nepriskiriame. Padėti dalyviams suprasti verslo modelio kūrimo sudėtingumą (nesvarbu kaip paprastai atrodo BMC). Supažindinti dalyvius su šablono laukeliais ir išmokyti jais naudotis savarankiškai.

Trukmė

60 minučių Verslo modelio kūrimo šablonas (A1 formatu)

Reikmenys, patalpos

Lipnūs lapeliai su atsakymais

Dalyvių skaičius

Po 2-6 dalyviu grupėje.

Aprašymas

Šablonas turėtų būti padėtas ant stalo, tam, kad visi dalyviai galėtų jį matyti.

Dalyviai susiskirsto grupėmis ir supratę pagrindinę BMC teoriją, 9 laukelių reikšmes ir tikslus, kiekvienai grupei yra duodamas tuščias verslo modelio kūrimo šablonas ir lipnūs lapeliai su atsakymais. Šablone reikia pavaizduoti gerai žinomos įmonės verslo modelį. Dalyviai turi patys nuspręsti kuriame laukelyje klijuoti atitinkamus lipnius lapelius.

Metodinis patarimas

Variantai

Vadovui rekomenduojama nesikišti į grupinio darbo procesą. Vadovas gali padėti tik tuo atveju, kai komandos nariai nežino termino reikšmės, tačiau paaiškinti vadovas turi taip, kad neišduotų kuriam laukeliui terminas priklauso. Galima pateikti lengvesnį užduoties variantą: šabloną su jau priklijuotais lapeliais, tačiau neužvadintais laukeliais. Tokiu atveju dalyviai turės pavadinti laukelius pagal juose esančius lipnius lapelius. Galima pateikti ir sunkesnį užduoties variantą: dalyvių galima paprašyti sugalvoti papildomų elementų, kurie tiktų pateiktiems laukeliams.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Užduotį galima pritaikyti pagal konkrečioje šalyje esamą, gerai žinomą įmonę. -

Verslo modelio „Tu” kūrimo šablonas

-

tarptautinių organizacijų užpildytas verslo modelio „Tu” šablonas

-

Knyga: „Verslo modelio kūrimas: vadovas vizionieriams, iššūkiams ir pokyčiams” (Alexander Osterwalder)

-

Nuotraukos


Ramona (IT)

Dorothy (GR)

Verslo modelio kĹŤrimas Marga (ES)

Marius (RO) Andrea (CY) Paula (GR)

Agne (LT)

Catherina (IT)


Sukurk savo gyvenimÄ…


Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas

2 Sukurk savo gyvenimo liniją Padėti dalyviams susidaryti bendrą vaizdą apie pagrindinius jų gyvenimo laimėjimus ir patirtis (teigiamas ir neigiamas). Padėti dalyviams susidaryti bendrą vaizdą apie įvykių išsidėstymą gyvenime, jų įtaką bei keliamas emocijas.

Konkretūs tikslai

Sukurti gyvenimo liniją, kurioje atsispindėtų visi dalyvio gyvenimo įvykiai ir kaip jie lėmė asmens charakterio ir gebėjimų formavimąsi. Padėti dalyviams suprasti kokie įvykiai padarė teigiamą ar neigiamą įtaką jiems, kokius įpročius jie turėtų pakeisti, siekiant teigiamo poveikio jų gyvenimui.

Trukmė

40 minučių Gyvenimo linijos šablonas

Reikmenys, patalpos Spalvoti pieštukai, rašikliai Patogi vieta sėdėti tam, kad būtų patogu rašyti šablone Dalyvių skaičius

Po 3-6 žmones grupėje Prieš susiskirstant grupėmis, kiekvienas dalyvis turi atlikti šią užduotį individualiai. Šablono lapo viduryje yra linija, kurią dalyviai turi laikyti neutralia. Dalyvis turi surašyti visas gyvenimo patirtis chronologine tvarka. Priklausomai nuo įvykių svarbos (teigiami ar neigiami), jie yra surašomi arčiau ar toliau nuo linijos. Teigiamos patirtys turi būti surašytos virš linijos, o neigiamos – žemiau linijos.

Aprašymas

Kai dalyvis surašo visus įvykius, šalia jų reikia sudėti taškelius ir sujungti įvykius. Atlikę šią užduotį dalyviai matys ar didžioji dalis jų gyvenimo įvykių yra virš ar po neutralia linija. Atlikus užduotį individualiai, dalyviai turi pristatyti savo gyvenimo liniją grupėse ir paaiškinti ką jų manymu gyvenimo linija pasako apie juos. Pristačius gyvenimo liniją, klausytojai išreiškia savo nuomonę apie pasakotojo padarytą išvadą (tinkama ar netinkama) arba pasiūlyti būdus kaip pagerinti tam tikrą pasakotojo gyvenimo etapą.

Metodinis patarimas

Būtų naudinga kiekvienoje grupėje turėti vadovą, siekiant užtikrinti, jog visiems dalyviams būtų sudaryta galimybė papasakoti apie savo gyvenimo liniją ir gauti klausytojų nuomonę.

Variantai

Dėl laiko stokos, galima užduotį atlikti tik individualiai.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

MOD2_UNIT2_

LIFELINE.png


Sukurk savo gyvenimo ratÄ…


Skyriaus nr:

2

Užduoties pavadinimas

Sukurk savo gyvenimo ratą

Konkretūs tikslai

Paskatinti dalyvius išskirti pačius svarbiausius gyvenimo įvykius, kurie yra susiję su gyvenimo rate pateiktomis temomis. Paskatinti dalyvius mąstyti apie elementus, kurie gali būti panaudoti kuriant verslo modelį.

Trukmė

45 minutės Gyvenimo rato šablonas

Reikmenys, patalpos

Spalvoti rašikliai

Dalyvių skaičius

Po 3-6 žmones grupėje

Sėdimos vietos prie stalo, kad būtų patogu rašyti

Prieš susiskirstant grupėmis, kiekvienas dalyvis turi atlikti šią užduotį individualiai.

Aprašymas

Gyvenimo rato šablonas yra suskirstytas į 8 dalis, kurioms yra priskirti klausimai. Dalyviai turi atsakyti į pateiktus klausimus. Dalyviai turi stengtis į laukelius įrašyti kaip įmanoma daugiau. Jie gali naudoti skirtingų spalvų rašiklius ar šriftus, siekiant išreikšti rašomų žodžių svarbą. Atlikus užduotį individualiai, dalyviai turi pristatyti savo gyvenimo ratą grupėse ir paaiškinti ką jų manymu gyvenimo ratas pasako apie juos. Pristačius gyvenimo ratą, klausytojai išreiškia savo nuomonę apie pasakotojo padarytą išvadą (tinkama ar netinkama) arba pasiūlyti būdus kaip pagerinti tam tikrą pasakotojo gyvenimo etapą.

Metodinis patarimas

Būtų naudinga kiekvienoje grupėje turėti vadovą, siekiant užtikrinti, jog visiems dalyviams būtų sudaryta galimybė papasakoti apie savo gyvenimo ratą ir gauti klausytojų nuomonę.

Variantai

Dėl laiko stokos, galima užduotį atlikti tik individualiai.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Gyvenimo ratas


Agne (LT) Unit Nr:2 Sketch a Business Model You

Vita (LT)

Yolanta (LT)

Sigita (LT)

Eiman (LT)

Sukurk verslo modelio schemÄ…


Skyriaus Nr.: Užduoties pavadinimas

2 Sukurk savo verslo modelio „Tu” variantą Supažindinti dalyvius su verslo modeliu „Tu” pagrindinėmis dalimis.

Konkretūs tikslai

Suteikti dalyviams bazinių žinių, kurios padėtų geriau suprasti šį verslo modelį ateityje. Paskatinti dalyvius sukurti savo pirmąjį verslo modelio „Tu” variantą.

Trukmė

60 minučių

Reikmenys, patalpos

Verslo modelio „Tu” šablonas

Dalyvių skaičius

Dalyviai atlieka užduotį individualiai Pirmiausiai vadovas turi pristatyti verslo modelio „Tu” pagrindines dalis. Šios užduoties metu dalyviams reikės panaudoti ankstesnėse užduotyse sudarytą gyvenimo liniją ir ratą, siekiant užpildyti verslo modelio šablono laukelius.

Aprašymas

Kiekvienas dalyvis turi sudaryti individualų verslo modelio „Tu” variantą. Informacija modelio laukeliuose turi tarpusavyje sietis, kiekviename laukelyje turi būti įrašyti bent 2 punktai. Ši užduotis leis dalyviams patiems įvertinti, kurias modelio dalis jie jau pradėję įgyvendinti ir su kuriomis dar reikia padirbėti.

Metodinis aptarimas

Svarbu pabrėžti dalyviams, kad ši užduotis yra įžanginė, todėl visiškai normalu, jei pradžioje bus sunku užpildyti visus šablono laukelius.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Verslo modelio „Tu” šablonas (Template of Business Model You) Oficialus tinklapis: http://businessmodelyou.com/


Ramona (IT)

Petrica (RO)

Andrei (RO)

Sigita (LT)

Carmen (ES) Koulla (CY)

Grupinis darbas verlo modelio “Tu” gerinimu

Marius (RO)

Paola (GR)

Andrea (CY)

Catherina (IT)


Skyriaus nr:

3

Užduoties pavadinimas Grupinis darbas verslo modelio „Tu” gerinimu Konkretūs tikslai

Paskatinti dalyviu kurti grįžtamąjį ryšį su kitais dalyviais.

Trukmė

60 minučių Dalyvių sukurtas BMY

Reikmenys, patalpos

Dalyvių skaičius

Pakankamai vietos grupiniam darbui Tuščias BMY šablonas (jei kuris nors dalyvis norėtų atnaujinti savo verslo modelio variantą) Po 5 dalyvius grupėje Kai visi dalyviai jau yra sukūrę savo verslo modelio „Tu” variantą (BMY), jie yra suskirstomi į grupes.

Aprašymas

Kiekvienas grupės narys turi 5 minutes, tam, kad pristatytų savo BMY variantą. Po to, kiekvienas dalyvis turės 5 minutes per kurias turės papasakoti ką išgirdo. Šią užduotį turi atlikti kiekvienas grupės narys.

Metodinis patarimas

Būtų naudinga kiekvienoje grupėje turėti vadovą, siekiant užtikrinti, jog visiems dalyviams būtų sudaryta galimybė papasakoti apie sukurtą verslo modelį ir gauti klausytojų nuomonę. Svarbu pabrėžti dalyviams, kad ši užduotis yra įžanginė, todėl visiškai normalu, jei pradžioje bus sunku suprasti.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Template of Business Model You Official website: http://businessmodelyou.com/


APTARIMAS Žaidimas vaidmenimis Dorothy (GR)

Sofia (GR)

Maria (GR) Paola (GR)


Skyriaus nr:

4

Užduoties pavadinimas

Žaidimas vaidmenimis

Konkretūs tikslai

Pagerinti emocinį intelektą per sąveikos dinamikos supratimą, kadangi dalyvis negalėdamas jo kontroliuoti tam tikrų situacijų metu patiria stresą.

Trukmė

2 valandos

Reikmenys, patalpos

Reikalingas erdvus kambarys, kuriame dalyviai gali dirbti atskirose grupėse netrukdydami vieni kitiems.

Dalyvių skaičius

3 grupės po 4-5 žmones Vadovas išdalina scenarijus ir suskirsto dalyvius į 3 grupes. Grupė turi suvaidinti situaciją pagal duotą scenarijų. Grupę sudaro 3 aktoriai ir 1-2 stebėtojai. Vadovas paskirsto vaidmenis pagal jų asmenines savybes arba pagal dalyvių pageidavimus. Dalyviams duodamos 5 minutės per kurias jie turi perskaityti scenarijų ir sugalvoti kaip geriausiai perteikti gautą vaidmenį. Užduoties metu

Aprašymas

Vadovas stebi grupių elgesį, tačiau nesikiša. Kai visos 3 grupės baigia diskusiją, vadovas sukviečia visas grupes. Diskusija Visos grupės diskusijos metu turi aptarti žaidimo vaidmenimis užduoties rezultatus. Grupės nariai, pradedant nuo stebėtojo (-ų), turi apibūdinti diskusijos metu pastebėtas detales ir iškilusias problemas. Instruktavimas Po to, kai visos grupės turėjo pakankamai laiko pristatyti ir aptarti jų scenarijaus eigą ir rezultatus, vadovas išsako bendrus komentarus ir konstruktyvias prielaidas apie emocinio intelekto svarbą asmeniniame bei profesiniame gyvenime.

Metodinis patarimas

Pateikti dalyviams pakankamai informacijos, norint suvokti tikslą. Informaciją reikia pateikti taip, kad nebūtų pradėta nagrinėti užduoties rezultatai ir emocijos ar diskusijos dalis. Vadovas nurodo stebėtojams užsirašinėti vaizduojamas tarpusavio sąveikas, atkreipiant dėmesį į verbalinę ir neverbalinę kūno kalbą. Dalyvius reikia paskatinti elgtis impulsyviai ir improvizuoti suteikiant scenarijui naujų detalių. Instruktavimo metu, vadovas turi nukreipti dalyvių diskusijas, siekiant gauti produktyvias prielaidas ir pabrėžti pastabas.


Variantai

Gali būti naudojami alternatyvūs scenarijų variantai, atsižvelgiant į dalyvių poreikius ir subrendimo laipsnį.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Užduotis gali būti atliekama gimtąja kalba, norint, kad dalyviai geriau save išreikštų. Kai kurie scenarijai gali būti pritaikomi pagal šalies dabartinę situaciją. Vadovai yra skatinami sukurti scenarijus, kurie atspindėtų esamą ekonominę ir kultūrinę situaciją. https://vimeo.com/channels/bravellta/278021023 https://vimeo.com/channels/bravellta/278022632

https://www.youtube.com/watch?v=scm7mifs1TY Internetiniai puslapiai, vaizdo https://youtu.be/kxo2iWXRzrk įrašai, nuotraukos https://drive.google.com/open?id=1J5IK38vIounar1CGMIjWD_ ir kita medžiaga j0ZKSMuXcqdofCvHscoFs https://drive.google.com/open?id=1pRq1OjMXQhGcjPDBRAo QpTKci8D7tUqO

APTARIMO METODAS Žaidimas vaidmenimis – emocinis intelektas 1 scenarijus Vaidmenys: darbuotojas, vadovas, savininkas Darbuotoja dirba įmonėje 6 metus. Įmonė užsiima dekoratyvių daiktų pardavimu ir labai gerai bendradarbiauja su klientais. Anksčiau įmonė turėjo gerą apyvartą, tačiau pastaraisiais metais buvo priimta keletas netinkamų sprendimų, kurie pablogino įmonės finansinę situaciją. Neseniai darbuotoja sužinojo, kad yra nėščia ir pranešė šią žinią savo kolegoms. Vadovas yra susirūpinęs, kad jos motinystės atostogų metu, pablogės skyriaus pardavimai ir šis faktas bus pastebėtas įmonės savininko. Darbuotoja nenori prarasti savo užimamų pareigų ir sugadinti santykių su darbdaviu, tačiau tuo pat metu nenori rizikuoti savo sveikata ir nėštumu.


2 scenarijus Vaidmenys: darbuotojas, vadovas, kolega Telekomunikacijų bendrovėje vadovas pasikviečia darbuotoją, tam, kad paskirti jai (jam) darbo paketą, kuris yra susijęs su jaunais internetiniais produktais, kurių pardavimus įmonė nori pagerinti. Darbuotojas šiuo metu turi pakankamai daug darbų, todėl mano, kad papildoma užduotis apsunkins jo darbą. Kolega, turintis mažesnę darbo patirtį ir darbo krūvį, taip pat nori išvengti papildomo darbo krūvio, kadangi šiuo metu jos šeimos nariui iškilo rimtų sveikatos problemų (kolega nori šią situaciją išlaikyti paslaptyje). Vadovas paskiria susitikimą su abejais darbuotojais, norėdamas išspręsti esamą situaciją.

3 scenarijus Vaidmenys: 1 partneris, 2 partneris, darbuotojas Du partneriai yra kavinės bendrasavininkai (jie taip pat yra pusbroliai) rengiasi plėstis, atidarydami naują restoraną darbo rajone. Atidarydami naują restoraną jie padarytų didelę investiciją ir pasunkintų savo ekonominę situaciją. Pirmasis partneris yra jaunesnis už antrąjį. Jaunesnysis partneris yra atsargesnis šios naujos iniciatyvos atžvilgiu ir bando įtikinti savo partnerį neskubėti investuoti į sritį, kurioje jie neturi patirties. Jis siūlo išplėsti jau turimą kavinę ar atidaryti naują. Vyresnysis partneris yra labai optimistiškas ir primygtinai nori atidaryti restoraną. Šie partneriai turi darbuotoją, kuriuo pasitiki. Šis darbuotojas užima aukštesnes pareigas, nei kiti darbuotojai, ir yra labai gabus. Darbuotojas neprieštarauja veiklos plėtrai, tačiau nenori būti vieno iš partnerių pusėje, kadangi jie abu yra labai svarbūs jo pragyvenimui.


3 MODULIS Pirmosios prototipinės idėjos

Modulio turinys: 1 SKYRIUS – Bendroji apžvalga 1 SKYRIUS – Aprašymas 2 praktinių užduočių aprašymai

1 skyrius HEROJAUS KELIONĖ 2 praktinės užduotus Herojaus pokyčių kelionė Dalijimasis idėjomis ir įžvalgomis


Paola (GR)

Oana (RO)

UŽ MODULĮ ATSAKINGI: STICHING PRIME (NL)

Praktinių užduočių aprašymai 1 SKYRIUS Herojaus pokyčių kelionė

1 SKYRIUS Dalijimasis idėjomis ir įžvalgomis


3.1

Santrauka

Įgalinimo procesas padeda žmonėms suprasti apie pokyčius, kurie gali teigiamai paveikti jų gyvenimą. Žmonės yra skatinami galvoti apie naują gyvenimo kelionę, kaip pokyčių procesą, kuriame jie turi nustatyti visus faktorius, kurie gali jam sutrukdyti, ir kaip save motyvuoti. Koks yra HEROJAUS KELIONĖS tikslas ir sprendimai? Gauti įžvalgų apie tai, kaip kelionė reaguoja į pokyčius iš vidaus. Panaudoti gautas įžvalgas, siekiant daryti įtaką strateginiui elgesiui. Psichologiškai pasiruošti priimti greitus ir gerus sprendimus. HEROJAUS kelionė – tai įdomi ir atskleidžianti užduotis, kuris padeda žmogui sukurti konstruktyvius pokalbius, dalyvių patirtis, inovatyvias paslaugas ir produktus. Mokymų dalyviai dalinsis savo idėjomis susijusiomis su įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie verslumą, gyvenimo pokyčius, naujų įgūdžių įgijimą ir senųjų tobulinimą.

Mokymo tikslai Suprasti, kas yra neatitikimas, pašaukimas nuotykiui, pasiūlymo atsisakymas ir kliūčių įveikimas. Herojaus kelionė – tai asmeniniai pokyčiai, pagrįsti dalyvio sudarytu pokyčių žemėlapiu. Užduotis yra tiesiogiai susijusi su LEGO® užduotimis ir versto modeliu “Tu”®. Esant poreikiui, minėtos užduotys gali būti atliekamos vienu metu. Pokyčių kelionė prasideda nuo asmens supratimo apie neatitikimus esamoje situacijoje. Nustačius neatitikimus, analizuojamas pašaukimas nuotykiui po kurio vykdomas pasiūlymo atsisakymas ir faktorių, kurie padeda išeiti iš komforto zonos, analizė. Su mentoriaus pagalba yra nustatomos galimos kliūtys, kurios yra įveikiamos žaidimų pagalba. Šis mokymų modulis padeda įvairiapusiškai suprasti pokyčius, padeda suprasti kas tu esi, kokios yra tavo vertybės bei kaip įveikti kliūtis ir asmenines baimes.


HEROJAUS KELIONÄ–


Nr

Trukmė

Pavadinimas

1

5 valandos

Herojaus pokyčių kelionė

Nr

pavadinimas

Pavadinimas ir aprašymas

Užduoties pavadinimas, metodas

Dalyviai turi papildyti Herojaus Herojaus kelionė kelionę Supratimas, kas yra neatitikimas, pašaukimas nuotykiui, pasiūlymo atsisakymas ir kliūčių įveikimas.

1

5 valandos

Kaip rasti mentorių, kuris padėtų įveikti kliūtis: mentorius yra labai svarbus, norint pasiekti užsibrėžtą tikslą. Pašaukimas nuotykiui norint išeiti iš savo komforto zonos gali padėti apibrėžti mentoriaus profilį. Dalyviai turi dalinti idėjomis ir įžvalgomis Kliūčių įveikimą susiejus su žaidimais galima palengvinti išėjimą iš komforto zonos. Būtina nustatyti įvykius, kad sukurti naują asmeninę istoriją: asmuo susiduria su naujais iššūkiais ir priima sprendimus, kurie padeda suprasti reikalingus įgūdžius ir išteklius.

3.2 3.3

Bendroji apžvalga

Aprašymas


Daniela (RO)


Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Herojaus pokyčių kelionė

Konkretūs tikslai

Kaip suprasti asmeninius pokyčius. Asmeninių tikslų nustatymas.

Trukmė

4 valandos

Reikmenys, patalpos

Herojaus kelionės šablonas (po 1 kiekvienam dalyviui ir lipnūs lapeliai)

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai turi suprasti kaip pokyčių kelionę paversti žaidimu, naudojantis herojaus kelionės šablonu ir lipniais lapeliais. Tai yra pokyčių kelionė, todėl dalyviai turi galvoti apie savo asmeninius pokyčius ir jų įgyvendinimą.

Metodinis patarimas

Peržvelgti idėjas ir gauti įžvalgas iš dalyvių

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Nuotraukos ir vaizdo įrašai: https://vimeo.com/channels/bravellta/277329755 https://vimeo.com/channels/bravellta/277329875 https://vimeo.com/channels/bravellta/277329913 https://vimeo.com/channels/bravellta/277330028 https://vimeo.com/channels/bravellta/277347690 https://vimeo.com/channels/bravellta/278021680 https://vimeo.com/channels/bravellta/278021829 https://vimeo.com/channels/bravellta/278021956 https://vimeo.com/channels/bravellta/278022066 https://vimeo.com/channels/bravellta/278022114 https://vimeo.com/channels/bravellta/278022429


Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Dalijimasis idėjomis ir įžvalgomis

Konkretūs tikslai

Gauti atsiliepimus, pasiūlymus ir įžvalgas iš dalyvių.

Trukmė

1 valanda

Reikmenys, patalpos

Herojaus kelionės šablonas (po 1 kiekvienam dalyviui ir lipnūs lapeliai)

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Įvykdžius asmeninio herojaus užduotį, visi dalyviai turi papasakoti sako istoriją kitiems dalyviams mažose grupelėse (po 2-3 žmones). Klausantys dalyviai gali užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir įžvalgas, kurios padėtų asmeniui geriau sutelkti dėmesį į kelionę, stipriąsias ir silpnąsias savybes.

Metodinis patarimas

Peržvelgti idėjas ir gauti įžvalgas iš dalyvių

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

Nuotraukos ir vaizdo įrašai: https://vimeo.com/channels/bravellta/277328679 https://vimeo.com/channels/bravellta/277328913 https://vimeo.com/channels/bravellta/277329060 https://vimeo.com/channels/bravellta/277329197 https://vimeo.com/channels/bravellta/277347018 https://vimeo.com/channels/bravellta/278020379 https://vimeo.com/channels/bravellta/278020601 https://vimeo.com/channels/bravellta/278020855 https://vimeo.com/channels/bravellta/278022567


Angela (CY)

Andrea (CY)

Sofia (GR)

Maria (CY)


4 MODULIS Mano indėlis į socialinę gerovę Modulio turinys: • 1 SKYRIUS – Bendroji apžvalga • 1 SKYRIUS – Aprašymas • 6 praktinių užduočių aprašymai

1 skyrius LAIMĖ IR GEROVĖ, TIKSLŲ NUSTATYMAS Penkios praktinės užduotys 1. Tikslų nustatymas: pagrindiniai veiksniai

2 skyrius

2. Penki keliai į gerovę

Viena praktinė užduotis

3. Kas jei.... 4. Gyvenimo žemėlapis tikslų nustatymui 5. Atrask savo stiprybes

X-FAKTORIUS

1. X-Faktorius


Andrea (CY) UŽ

Daniel (NL) Agne (LT) Jenny (IT)

Marga (ES)

Andrei (RO)

UŽ MODULĮ ATSAKINGI: INEUROPA (IT) and SIF (LT)

Praktinių užduočių aprašymai 1 SKYRIUS Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas

2 SKYRIUS X-FAKTORIUS


4. 1

Santrauka

Šis modulis apima sąmoningumo, tikslų nustatymo ir socialinio poveikio bei elgsenos pokyčių sritis. Kiekvienas dalyvis bus paskatintas apmąstyti asmeninio indėlio į socialinę gerovę svarbą. Nustatydami asmeninius tikslus dalyviai turės atsižvelgti į ICare vertybes (integracija, įsipareigojimas, dėmesys, atsakomybė ir empatija) ir sutelkti dėmesį į poveikį sau ir pasauliui. Šios vertybės yra svarbios siekiant pokyčių tiek visuomenei, tiek individualiam asmeniui. Jos taip pat yra naudingos siekiant sustiprinti savimonę, didinti pagarbą žmogų supančiai aplinkai, kontekstui ir santykiams. ICare procesas turės įtakos individualių asmenų elgesiui, nes kiekvienas jausis svarbus ir pasiruošęs prisidėti prie naujos pozicijos santykiuose ir aplinkoje.

1 SKYRIUS – Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas Pirmasis skyrius yra nauja patirtis, skirta padėti bedarbiams suaugusiems išsikelti ir pasiekti tikslus, kurie pagerintų jų gyvenimą ir būtų naudingi visuomenei. Užduočių metu apibendrinama informacija apie motyvaciją, tikslų nustatymą, tvarumą ir gerovę, siekiant padėti bedarbiams suaugusiems suprasti ką jiems reiškia sėkmė, nusistatyti tikslus ir sukurti planus tikslams įgyvendinti. Vertybės yra pamatiniai tikslų nustatymo elementai. Pasaulio gerovė priklauso nuo asmeninės gerovės. Nustatant tikslus motyvacija auga, jei rūpinamės ne tik savo, bet ir planetos ar visuomenės gerove (Penki keliai į gerovę). Dalyviai turi patys nusistatyti tikslus. Tyrimais įrodyta, kad žmonės nėra linkę įgyvendinti tikslų, kuriuos sugalvojo ne jie. Tikslų pasirinkimas yra glaudžiai siejamas su asmeninėmis vertybėmis, asmeniškumu ar profesionalumu, kadangi tai yra svajonių įgyvendinimas. Dalyviai yra skatinami rinktis tikslus, kuriuos įgyvendinus būtų pasiekta ne tik asmeninė nauda, bet ir nauda planetai. Šiame skyriuje siekiama padėti bedarbiams nusistatyti ne tik asmeninius, bet ir profesinius tikslus. Tikslai turi būti pasirinkti atsižvelgiant į pomėgius, norus ir vertybes, bei keisti esamą požiūrį ir veiksmus į teigiamą pusę.

2 SKYRIUS – X-FAKTORIUS Remiantis viena iš projekto idėjų, 2 SKYRIUS buvo sukurtas orientuojantis į socialinę gerovę prie kurios žmogus gali prisidėti, tai nėra susiję su asmenine nauda, bet grindžiama idėja, kad asmeninis pasitenkinimas prisideda prie socialinės gerovės. Kadangi verslumas yra siejamas su bendravimu, pardavimu ir komandiniu darbu, antroji šio modulio užduotis buvo pasirinkta “X-Faktorius”. Tai yra būdas dalyviams pristatyti savo idėjas pasauliui. Atsižvelgiant į tai, kad verslas šiuo atveju yra susijęs su gėrio kūrimu, pagrindinis vertinimo kriterijus yra – socialinis poveikis.


Mokymo tikslai PAGRINDINIS 1 SKYRIAUS TIKSLAS: Paskatinti dalyvius keisti savo gyvenimą ir išsikelti tikslus; imtis veiksmų norint pasiekti tikslą, kuris jų manymu yra svarbus jų gyvenime ir suteiks asmeninį pasitenkinimą. Svarbu akcentuoti dalyviams, kad esame laimingesni kai darome kažką, kas duoda naudos ne tik mums, bet ir mus supančiam pasauliui ar žmonėms. Dalyviai: •

Išsiaiškins, ką jiems reiškia žodis „laimė“

Sužinos veiksnius, kurie daro įtaką laimingam gyvenimui

Sužinos savo įveikimo mechanizmus

Panagrinės savo gyvenimo prioritetus ir laiko panaudojimą

Apmąstys savo kasdienius pasirinkimus ir jų įtaką laimei

Išbandys efektyvias strategijas, kurios turi įtakos jų laimei

Sužinos apie veiksnius lemiančius sėkmes ir nesėkmes

Nusistatys savo stipriąsias savybes ir sėkmingas galimybes įveikti kliūtis

Apmąstys savo ateities planus ir išsikels ilgalaikius tikslus

Įvertins skirtingas savo gyvenimo sritis

Nusistatys 21-30 dienų iššūkį, kuris padės įgyvendinti ilgalaikius tikslus

Ištirs veiksmingas tikslų nustatymo strategijas

Ištirs veiksmingas tikslų siekimo strategijas

PAGRINDINIS 2 SKYRIAUS TIKSLAS: Padėti dalyviams suprasti, kad verslas gali daryti gerą kitiems. Taip pat gali tekti įvertinti socialinį poveikį, kadangi užduoties metu reikės įvertinti komandas pagal socialinio poreikio kriterijų. Dalyviai: •

Gerins darbo grupėje įgūdžius

Išmoks kūrybiškai pristatyti savo idėjas

Supras socialinio poveikio svarbą kiekvienoje verslo idėjoje

Supras kiekvieno grupės nario svarbą ir unikalumą

Susipažins su konkuravimo jausmu kaip realiame pasaulyje

Lavins kūrybišką mąstymą


4.2 Nr

Trukmė

1

7 valandos

Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas

2

4 valandos

X-FAKTORIUS

4.3 Trukmė

Nr

Bendroji apžvalga

Pavadinimas

Aprašymas

Pavadinimas ir aprašymas

Užduoties pavadinimas, metodas Tikslų nustatymas: pagrindiniai veiksniai Penki keliai į gerovę

1

7 valandos

Laimė ir gerovė, tikslų nustatymas

Kas jei... Gyvenimo žemėlapis tikslų nustatymui Atrask savo stiprybes

2

4 valandos

X-FAKTORIUS

X-FAKTORIAUS žaidimas

Maria (CY)

Yuri (IT)

Veronica (ES)

Tikslų nustatymas: pagrindinaii veiksniai Marius (RO)


Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas

1 Tikslų nustatymas: pagrindiniai veiksniai Įkvėpti dalyvius keisti savo gyvenimą.

Konkretūs tikslai

Peržvelgti sėkmių ir nesėkmių veiksnius kaip pagrindinius motyvuojančius veiksnius. Nustatyti pagrindinius veiksnius, kad būtų galima pasiekti savo tikslus.

Trukmė

45 minučių

Reikmenys, patalpos

2 sėkmės veiksnių šablonai ir nesėkmės veiksnių pavadinimai

Dalyvių skaičius

30 Dalyviai turi dirbti poromis. Kiekvienas dalyvis turi savo porininkui papasakoti dvi istorijas: apie sėkmę ir nesėkmę. Porininkas turi išskirti veiksnius lėmusius sėkmę ir nesėkmę. Įvardinus šiuos veiksnius, juos reikia užrašyti ant lipnių lapelių ir priklijuoti ant pateiktų šablonų. Kiekviena pora turi pasidalinti savo rezultatais grupėje (po 6 žmones), o po to su visais dalyviais. Vadovas komentuoja dažniausiai pasitaikiusius faktorius.

Aprašymas

Atlikus užduotį reikia surinkti dalyvių komentarus ir atsiliepimus. Surinkus komentarus ir atsiliepimus, vadovas dalyviams parodo 2 vaizdo įrašus apie prognozuojamuosius sėkmės faktorius: ištvermę ir savikontrolę. Vadovas turi surinkti dalyvių komentarus, sužinos jų stiprybes, kurios yra reikalingos norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, taip pat pradėti galvoti apie esmines kliūtis, trukdančias sėkmingai dirbti.

Metodinis patarimas

Reikia leisti dalyviams diskutuoti, dalintis savo patirtimis ir istorijomis, suteikti pakankamai laiko, kad dalyviai galėtų nustatyti ir su grupe pasidalinti savo sėkmės ar nesėkmės faktoriais.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, https://www.ted.com/talks angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_p vaizdo įrašai, erseverance?language=it#t-2981 nuotraukos ir kita medžiaga https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


Penki keliai į gerovę

Oana (RO)

Veronica (ES)


Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Penki keliai į gerovę

Konkretūs tikslai

Paskatinti dalyvius mąstyti apie tai, kad mes esame laimingesni, kai darome tai, kas duoda naudos ne tik mums, bet ir mus supantiems žmonėms.

Trukmė

45 minučių

Reikmenys, patalpos

Penkių kelių į gerovę šablonai (5 vienetai): JUNGTI, DUOTI, MOKYTIS, STEBĖTI, BŪTI AKTYVIAM

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Penki šablonai (po vieną kiekvienam keliui į gerovę) yra priklijuojami ant sienos. Dalyviai pasidalina į 5 grupes po 6 žmones. Kiekviena grupė turi ant lipnių lapelių užrašyti visus veiksmus, kurie yra susiję su nurodyta veikla. Lipnius lapelius su veiksmais dalyviai turi suklijuoti ant šablonų. Kas 5 minutes grupė turi pereiti prie kito šablono, tai tęsiama iki tol kol kiekviena grupė užpildys visus penkis kelius į gerovę. Atlikus užduotį, vadovas pakomentuoja kiekvieną plakatą, sugrupuoja nurodytus veiksmus ir paskatina dalyvius apmąstyti rezultatus ir pasidalinti savo nuomone. Vadovas, komentuodamas penkis kelius į gerovę, paskatina dalyvius mąstyti pozityviai ir prisidėti prie gerovės kūrimo: stebėti kas pozityvaus jiems nutiko per 24 valandas ir pan.

Metodinis patarimas

Vadovas turi skatinti dalyvius būti aktyviais ir reikšti savo nuomonę bei įžvalgas. Ši užduotis papildo prieš tai atliktą užduotį apie pagrindinius sėkmės veiksnius. Užduoties metu daugiau dėmesio skiriama kiekvienam dalyviui, jų motyvacijai, tikslų nusistatymo svarbai bei veiksmų įtakai visuomenei. Ši užduotis yra svarbi siekiant nustatyti asmeninius tikslus, kurie yra susiję su žmogaus vertybėmis ir svajonėmis bei jų įtaka aplinkai.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://www.onyourmindglos.nhs.uk/five-ways/


Kas jei… Skyriaus nr:

1

Užduoties pavadinimas

Kas jei...

Konkretūs tikslai

Ištrūkti iš konkrečių galimybių schemos, kurias laikome prieinamas tik esant darbui. Sutelkti dėmesį į savo svajones ir gerovę. Sutelkti dėmesį į tai, kas daro žmogų laimingą.

Trukmė

30 minučių

Reikmenys, patalpos

Lego kaladėlės

Dalyvių skaičius

30

Aprašymas

Dalyviai susiskirsto į 5 grupes po 6 žmones. Kiekvienas dalyvis turi sukurti modelį naudodamas Lego kaladėles pagal pateiktą prielaidą: “Ką veiktum gyvenime, jei turėtum 500 000 eurų”. Kiekvienam dalyviui sukūrus modelį, bent vienas grupės narys turi pristatyti savo sukurtą modelį kitoms komandoms. Grupėje kiekvienas dalyvis turi paaiškinti savo modelį ir papasakoti apie jį istoriją. Ši užduotis paskatina dalyvius galvoti apie savo svajones ir įvertinti jų realumą.


Vadovas turi pabrėžti, kad tokie atsakymai kaip “Aš nusipirkčiau namą, automobilį, daiktus...” nėra tinkami. Atliekant užduotį norima sužinoti kokių iniciatyvų ir pokyčių imsis žmogus. Metodinis patarimas

Kol dalyviai pasakoja savo istorijas, vadovas, jei reikia, gali padėti dalyviams. Užduoties metu atsiskleidžia žmonių realistinis ir konkretus mąstymas bei supratimas, kad kai kuriuos resursus jie turi jau dabar (neturėdami didelės sumos pinigų).

Variantai

Vadovas gali paprašyti dalyvius sugrupuoti sukurtus modelius pagal jų pačių sugalvotus principus ir kriterijus bei sukurti ryšius tarp dalyvių.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra https://www.youtube.com/watch?v=HPQOmgH-uEw

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://www.youtube.com/watch?v=verkP_tFHYY https://www.youtube.com/watch?v=HmNEXOUqJ4E&t=3 s https://www.youtube.com/watch?v=SfT8asqQfN4&t=15s


Gyvenimo žemėlapis tikslų nustatymui

Gyvenimo žemėlapis tikslų nustatymui Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas

1 Gyvenimo žemėlapis tikslų nustatymui Įkvėpti žmonės keisti savo gyvenimą.

Konkretūs tikslai

Išmokti nusistatyti tikslus (trumpalaikius, vidutinės trukmės, ilgalaikius) ir juos pasiekti. Paskatinti dalyvius imtis veiksmų ir pasiekti tikslą, kuris pagerintų jų gyvenimą ir asmeninį pasitenkinimą (21-30 dienų iššūkis).

Trukmė

4 valandos

Reikmenys, patalpos

Gyvenimo žemėlapio šablonai (kiekvienam dalyviui), projektorius, kompiuteris.

Dalyvių skaičius

30


Užduotis gali būti padalinta į dvi dalis (po 2 valandas). Dalyviai yra skatinami galvoti ir nusistatyti savo trumpalaikius tikslus (asmeninius ar profesinius). Šiai užduočiai naudojamas WOOP metodas sėkmingai naudojama priemonė skirta padidinti žmonių pastangas ir įsitraukimą: 1. Mažinanti stresą 2. Pagerinanti laiko valdymą 3. Skatinanti fizinę sveikatą Šis metodas padeda padidinti žmonių ištvermę ir savikontrolę. WOOP yra: 1. Svajonė (Wish) – tikslas, kurį norime pasiekti Aprašymas

2. Rezultatas (Outcome) – tai, ko mes norime siekdami įgyvendinti tikslą (kaip tai privers mus jaustis) 3. Kliūtis (Obstacle) – kokios vidinės kliūtys gali trukdyti mums pasiekti tikslą 4. Planas (Plan) – veiksmų planas, kurio imsimės iškilus kliūtims 5. Vykdydamas savo planą darysiu teigiamą įtaką planetai, nes… Kiekvienam dalyviui yra duodamas gyvenimo žemėlapis, kurį jis/ji turi užpildyti naudodamas WOOP trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimo metodiką. Tikslas – trumpalaikis tikslas, kurį įgyvendinti turi dalyvis naudodamas WOOP metodą. Po savaitės įvyksiančio susitikimo metu dalyvis turi papasakoti kaip jam sekėsi taikyti metodą trumpalaikiam tikslui pasiekti. Taip pat, kito susitikimo metu, dalyviai yra skatinami sugalvoti vidutinės trukmės ar ilgalaikį tikslą, ties kuriuo jie galės dirbti ateinančiomis savaitėmis (ne mažiau nei 21-30 dienų iššūkis).

Metodinis patarimas

Svarbu palaikyti ryšį su dalyviais laikotarpiu tarp pirmojo ir antrojo susitikimų. Jie turi būti motyvuojami ir skatinami įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, dalintis iškilusiomis kliūtimis bei palengvinti savo gyvenimą siekiant užsibrėžto tikslo. Taip pat svarbu, kad dalyvis pasidalintų savo tikslu su kitais dalyviais ir sulauktų jų paramos.

Variantai

Atsižvelgiant į grupės poreikius, galima padidinti užduoties trukmę ar susitikimų skaičių, kadangi dalyviams gali reikėti papildomos pagalbos ar patarimų siekiant įgyvendinti tikslą naudojantis WOOP metodu.

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo Woop forma įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga


WOOP – SVAJONĖ, REZULTATAS, KLIŪTIS, PLANAS WOOP yra tikslų nustatymo modelis, kuris yra efektyvi priemonė norint pasiekti užsibrėžtą tikslą. Šis modelis buvo išbandytas sporto salėse, sveikatos priežiūros įstaigose ir mokyklose. WOOP modelis yra veiksmingas, siekiant pagerinti žmonių gebėjimą kontroliuoti save bei įgyvendinti užsibrėžtus tikslu. Išsirinkite Jums svarbų tikslą, kuris būtų įvykdomas iššūkis.

RYŠYS Sudarykite Jums svarbiausių žmonių sąrašą. Sudarykite sąrašą žmonių, su kuriais pastarąją savaitę praleidote daugiausiai laiko. UŽSIRAŠYKITE TRIS GERUS DALYKUS, KURIE JUMS ĮVYKO PER 24 VALANDAS.


SVAJONĖ – Mano svajonė/tikslas yra... (svarbus dalykas, kuris būtų įgyvendinamas) Rezultatas: kai aš tai darysiu, aš jausiuosi… Kliūtys: didžiausios vidinės kliūtys galėtų būti…

Planas: kai iškils kliūtys, aš… (mano veiksmai)

Aš tai darysiu ir pasieksiu teigiamą poveikį mane supantiems žmonėms… Aš tai darysiu (VIETA)

Aš tai darysiu (LAIKAS) Man bus lengviau pasiekti tikslą, jei…

Aš papasakosiu apie savo tikslą (kam) …

Kas man gali sutrukdyti…tada…


Patys svarbiausi Žmonės, su kuriais praėjusią savaitę žmonės mano gyvenime praleidau daugiausiai laiko… yra…


Atrask savo stiprybes Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas

1 Atrask savo stiprybes Sutelkti dėmesį į pasakojimą.

Konkretūs tikslai

Klausytis kitų (susiję su 1 modulio įdėmaus klausymo užduotimi). Nustatyti stiprybes ir sėkmės veiksnius.

Trukmė

60 minučių

Reikmenys, patalpos

Popierius, tušinukai, mobilieji telefonai, projektorius, kompiuteris, internetas, menti.com

Dalyvių skaičius

30 Dalyviai dirba mažose grupėse (po 3 žmones). Kiekvienas dalyvis turi papasakoti trumpą istoriją savo grupės nariams apie savo geriausią savybę. Kol vienas dalyvis pasakoja, likę grupės nariai turi įdėmiai klausytis ir atrinkti pasakotojo stiprybes. Po to klausytojai turi išsakyti kokias stiprybes jų manymu turi pasakotojas.

Aprašymas

Kai visi dalyviai papasakoja savo istorijas ir išgirsta grupės narių nuomonę, vadovas paprašo jų prisijungti prie menti.com per mobiliuosius telefonus. Kiekvieno dalyvio yra paprašoma užrašyti 3 savo stiprybes, kurias nurodė kiti grupės nariai. Menti.com parodo visus atsakymus, dažniausiai pasikartojantys atsakymai yra nurodyti didesniu šriftu. Taip galima nustatyti kokie stiprūs yra dalyviai ir kokio pozityvumo ir energijos lygio yra grupė. Vadovas turi paskatinti dalyvius reikšti savo nuomonę apie stiprybes.

Metodinis patarimas

Stiprybės – žmogui būdingos savybės.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga


Methodological advice

By strengths we mean the characteristics that seem to come naturally to individuals.

Variations

None

Country specific adaptions

None

Weblinks, Videos, Pictures, further material

Skyriaus nr: Užduoties pavadinimas Konkretūs tikslai

2 X-Faktorius Padėti suprasti, kad verslas yra siekis padaryti gerą kitam žmogui. Grupinių užduočių metu kūrybiškai pristatyti savo idėją. X-FAKTORIUS yra užduotis skirta pristatyti ir įvertinti idėjas. Ši užduotis paskatina dalyvius pristatyti savo idėjas, projektus kūrybiškai ir įtikinamai. Dalyviai turi pristatyti savo komandą ir kiekvieną komandos narį kuo kūrybiškiau bei pristatyti savo verslo projektą.

Aprašymas

KIEKVIENAS DALYVIS yra UNIKALUS ir YRA VERTINGAS komandos NARYS. Tai yra viena iš pagrindinių žinučių, kurią turi perteikti komanda pristatymo metu. Kiekviena komanda atlieka ir vertintojo vaidmenį. Kiekviena komanda turi įvertinti kitos grupės pristatymą nuo 1 iki 5, atsižvelgiant į kriterijus: naujumas ir kūrybiškumas, socialinis indėlis, įgyvendinamumas ir komunikacija bei gauta nuomonė (teigiama ir įkvepianti). Seka: 1. Vadovas paaiškina X-Faktoriaus užduoties seką ir suskirsto dalyvius į grupes.


2. Grupėje nariai turi diskutuoti apie kiekvieną narį. (Reikia prisiminti užduotį “Kas tu esi” – mąstyti apie dalyvio unikalumą ir jo indėlį komandai; reikia prisiminti užduotį “Kokia yra tavo super galia”, “Vertybės” ir “Herojaus kelionė”, kadangi VISOS UŽDUOTYS SIEJASI TARPUSAVYJE). 3. Po to, komanda turi išsirinkti verslo idėją, kurią turės pristatyti (pagal užduotį VERSLO MODELIO KŪRIMAS). 4. Grupėse dalyviai turi paruošti kaip įmanoma kūrybiškesnį pristatymą. Dalyviai gali naudotis visomis priemonėmis. Jie gali suteikti pristatymui pridėtinės vertės sukurdami įspūdingą pristatymą. 5. Pristatymą turi sudaryti 3 elementai: kiekvieno komandos nario unikalumas, komanda (bendrai) ir verslo projektas. 6. Kiekviena komanda sukuria pristatymą. 7. Kiekviena komanda turi įvertinti kitų komandų pristatymus pagal nurodytus kriterijus (nuo 1 iki 5) ir išreikšti teigiamą atsiliepimą. Aprašymas

8. Taškų skaičiavimas. 9. Nugalėjusios komandos paskelbimas. 10.VERTINIMO KRITERIJAI nuo 1 iki 5: •

NAUJUMAS IR KŪRYBIŠKIMAS: pristatoma idėja ar projektas turi spręsti problemą kūrybiškai.

SOCIALINIS INDĖLIS: teigiamas poveikis visuomenei, kurį gali daryti pristatyta idėja ar projektas.

ĮGYVENDINAMUMAS: idėjas ar projekto dalys, kurias koordinuojant galima jį įgyvendinti. Dalys suteikiančios idėjai ar projektui reikšmę ir struktūrą įvairių veiklų metu bei užtikrinančios idėjos ar projekto įgyvendinamumą.

KOMUNIKACIJA: idėja, projektas turi būti apibūdintas aiškiai, patraukliai, vertybės turi būti susijusios su pagrindinėmis verslumo vertybėmis.

Metodinis patarimas

Aplinka turi skatinti kūrybiškumą.

Variantai

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Nėra https://vimeo.com/channels/bravellta/278554954

Internetiniai puslapiai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita medžiaga

https://vimeo.com/channels/bravellta/278555065 https://vimeo.com/channels/bravellta/278555159 https://vimeo.com/channels/bravellta/278555065 https://vimeo.com/channels/bravellta/278555159 https://vimeo.com/channels/bravellta/278555276Šis lapas yra paliktas tušč ias


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.