Page 1

EsteettÜmyys ja saavutettavuus tieto- ja viestintätekniikassa

Lehtori Irmeli Lignell HAMK/AOKK irmeli.lignell@hamk.fi 050 5745016

Kuvat www.clipart,com ja Anni Lignell 27.09.13

Irmeli Lignell

1


Oppimisen kaikkiallisuus 27.09.13

Irmeli Lignell

2


Crowdsourcing/ Joukkoistaminen

27.09.13

Irmeli Lignell

3


Tietoyhteiskunta

• http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/-/view/414575 • Suomi tietoyhteiskunta numero 1. • Informaatioteknologian hyödyntäminen

27.09.13

Irmeli Lignell

4


Laajennettu mieli • Laajennetun mielen metodologia jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

• ACCESS –"Tiedonhaku • ARRANGE –"Tiedon suodattaminen • ARCHIVE –"Tiedon tallentaminen 27.09.13

Irmeli Lignell

5


PLE Personal learning enviroment

27.09.13

Irmeli Lignell

6


”Tori on välttämätön: siellä nuorukaisten ajatukset kääntyvät pois kaikista niistä kepposista, jotka ovat luontaisia heidän ikäkaudelleen, ja siellä vanhat miehet voivat viettää päivän kuumimman ajan kauniiden porttiholvien alla ja olla hyödyksi toinen toisilleen.” Firenzen ruhtinas Leon Battista Alberti (1404 – 1472)

27.09.13

Irmeli Lignell

7


27.09.13

Irmeli Lignell

8


Miten ohjaat opiskelijaa etsimään tietoa • Etsikää parityönä tietoa seuraavista teemoista? • Miten voisit asiaa hyödyntää omassa työssäsi ammatillisen a erityisopettajana ? 1. Blended learning 2. Parviäly 3. Mooc 4. Flipped classroom 5. Tikas/erilaisen oppijan tvt taitojen opetus

27.09.13

Irmeli Lignell

9


Blended learning

• Sulautuva opetus • Tiedon jakamista käyttäen monimuotoisen opetuksen keinoja • Sulautuva opiskelu • Laajennetun mielen käsite, parviälysovellukset ja sosiaalisen median käyttö oppimisalustana • Khan akatemia • http://www.youtube.com/watch?v=vmtgz95ZBbE 27.09.13

Irmeli Lignell

10


Parvi채ly

27.09.13

Irmeli Lignell

11


Esteettรถmyys Saavutettavuus

27.09.13

Irmeli Lignell

12


Havaittava Hallittava Ymmärrettävä Lujatekoinen WCAG Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Saavutettava verkkomateriaali /esteetön amis http://www.esteetonamis.fi/index.php?option=com_content&view

27.09.13

Irmeli Lignell

13


Tieto- ja viestintätekniikka kaikille

• Tikas opetussuunnitelma • Helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja • Kehitysvammaliitto • http://www.tikas.fi/tikas_yleiskielellae/oppikirjat/ • Kaveripiiri • http://kaveripiiri.fi/ 27.09.13

Irmeli Lignell

14


Kaveripiiri/kehitysvammaliitto • http://kaveripiiri.fi/

27.09.13

Irmeli Lignell

15


Tehtävä TUNNEKIRJASTO • Kuvaa päivän aikana erilaisia TUNNETILOJA • esim. surullinen, vihainen, iloinen, pelokas • Lähetä kuvat…

27.09.13

Irmeli Lignell

16


ESOK • www.esok.fi • Esteetön ammattikorkeakouluopiskelu • Tulossa saavutettavuus ohjeistus korkeakouluille • Tietolähteitä • Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Penttilä, J. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:10 • Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0. 27.09.13

Irmeli Lignell

17


Vaihtelevuutta esityksiin Saavutettavuus, jaettavuus • • • •

Issuu www.issuu.com Prezi www.prezi.com Slidetalk http://slidetalk.net/ Wikispaces http://somessa.wikispaces.com/

27.09.13

Irmeli Lignell

18


Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

• • •

Mediataidot kaikille Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/pe

27.09.13

Irmeli Lignell

19


27.09.13

Irmeli Lignell

20


27.09.13

Irmeli Lignell

21


Esimerkkejä • • • •

http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/ http://www.edumol.fi/ http://sometek.fi/kotisivut-2015-sosiaalinen-mobi http://www.tikas.fi/tikas_yleiskielellae/oppikirjat/

27.09.13

Irmeli Lignell

22


27.09.13

Irmeli Lignell

23


Lähteet • Leif Åberg, Organisaatioviestinnän professori, Helsingin yliopisto • Eija Kalliala, luentomateriaali

27.09.13

Irmeli Lignell

24

Esteettömyys jaa saavutettavuus  
Esteettömyys jaa saavutettavuus  
Advertisement