Page 1


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƧƱƭƧ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩƭƧưƳƱƬ

285 €

99 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

945 €

335 €

99 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

03 ƪƻƶ 10

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

1.095 €

395 €

99 €

1.285 €

36 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƴƵƻƭƱƳ

305 €

99 €

995 €

355 €

99 €

1.135 €

395 €

99 €

1.285 €

36 €

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

355 €

99 €

1.155 €

405 €

99 €

1.295 €

455 €

99 €

1.425 €

36 €

ELEKTRA 3*

ƧīƭƳƭ ƧƴƳƶƷƳƯƳƭ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

99 €

375 €

99 €

445 €

99 €

555 €

99 €

2.135 €

575 €

99 €

2.195 €

595 €

99 €

2.295 €

36 €

GERANIOTIS BEACH 3* ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

36 €

STD KATRIN 3^

ưƧƯƪưƪ

ƩƭƧưƳƱƬ

315 €

99 €

995 €

355 €

99 €

1.095 €

375 €

99 €

1.195 €

36 €

LOUIS CRETA PRINCESS 4*

ưƧƯƪưƪ

ALL INCLUSIVE

735 €

99 €

1.775 €

865 €

99 €

1.955 €

885 €

99 €

1.996 €

36 €

IOLIDA BEACH 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

545 €

99 €

1.595 €

615 €

99 €

1.775 €

675 €

99 €

1.965 €

36 €

CHRISPY VILLAGE 4*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

425 €

99 €

1.295 €

445 €

99 €

1.395 €

495 €

99 €

1.455 €

36 €

CHRISPY PALACE 5*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

535 €

99 €

1.495 €

555 €

99 €

1.555 €

585 €

99 €

1.675 €

36 €

PANORAMA 5*

ƮƧƷƻ īƧƯƧƷƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

535 €

99 €

1.545 €

565 €

99 €

1.615 €

615 €

99 €

1.765 €

36 €

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

595 €

99 €

1.515 €

695 €

99 €

1.695 €

725 €

99 €

1.795 €

36 €

ASTERION 5*

2&9/727/8

16&23/7 ƮƧƭ 20/8

30/7 6 & 13/8

SILVER BEACH 4*

īƪƵƧƱƭ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

1.315 €

415 €

99 €

1.355 €

445 €

99 €

1.455 €

36 €

GALLINI SEA VIEW 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

585 €

99 €

1.655 €

635 €

99 €

1.745 €

655 €

99 €

1.795 €

36 €

THALASSA 4* sup.

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

675 €

99 €

1.995 €

695 €

99 €

2.075 €

725 €

99 €

2.155 €

36 €

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*

ƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

695 €

99 €

1.895 €

715 €

99 €

1.945 €

895 €

99 €

2.455 €

36 €

PERLE RESORT & HEALTH SPA MARINE 5*

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

495 €

99 €

1.395 €

525 €

99 €

1.495 €

565 €

99 €

1.555 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

1

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

250 €

B' Cat

290 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƧƱƭƧ... 6 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ELEKTRA 3*

ƧīƭƳƭ ƧƴƳƶƷƳƯƳƭ

ƴƵƻƭƱƳ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

995 €

325 €

99 €

1.185 €

36 €

99 €

1.035 €

355 €

99 €

1.185 €

36 €

99 €

1.195 €

415 €

99 €

1.325 €

36 €

375 €

99 €

845 €

305 €

99 €

99 €

885 €

325 €

99 €

995 €

385 € 315 €

99 €

ƩƭƧưƳƱƬ

265 €

99 €

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

345 € 285 €

99 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

03 ƪƻƶ 10

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

36 €

435 €

99 €

1.995 €

445 €

99 €

2.095 €

455 €

99 €

2.195 €

36 €

STD KATRIN 3^

ưƧƯƪưƪ

ƩƭƧưƳƱƬ

265 €

99 €

905 €

295 €

99 €

995 €

315 €

99 €

1.055 €

36 €

LOUIS CRETA PRINCESS 4*

ưƧƯƪưƪ

ALL INCLUSIVE

595 €

99 €

1.395 €

695 €

99 €

1.595 €

695 €

99 €

1.685 €

36 €

IOLIDA BEACH 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

445 €

99 €

1.315 €

495 €

99 €

1.455 €

545 €

99 €

1.595 €

36 €

CHRISPY VILLAGE 4*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

375 €

99 €

1.095 €

415 €

99 €

1.195 €

445 €

99 €

1.295 €

36 €

CHRISPY PALACE 5*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

425 €

99 €

1.295 €

455 €

99 €

1.395 €

495 €

99 €

1.455 €

36 €

PANORAMA 5*

ƮƧƷƻ īƧƯƧƷƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

435 €

99 €

1.235 €

445 €

99 €

1.295 €

475 €

99 €

1.415 €

36 €

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

475 €

99 €

1.295 €

535 €

99 €

1.395 €

585 €

99 €

1.495 €

36 €

GERANIOTIS BEACH 3* ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ASTERION 5*

2&9/727/8

16&23/7 ƮƧƭ 20/8

30/7 6 & 13/8

SILVER BEACH 4*

īƪƵƧƱƭ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

99 €

1.095 €

375 €

99 €

1.195 €

405 €

99 €

1.245 €

36 €

GALLINI SEA VIEW 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

485 €

99 €

1.365 €

515 €

99 €

1.445 €

525 €

99 €

1.475 €

36 €

THALASSA 4* sup.

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

525 €

99 €

1.695 €

555 €

99 €

1.775 €

595 €

99 €

1.865 €

36 €

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*

ƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

565 €

99 €

1.515 €

575 €

99 €

1.555 €

695 €

99 €

1.885 €

36 €

PERLE RESORT & HEALTH SPA MARINE 5*

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

99 €

1.195 €

435 €

99 €

1.275 €

455 €

99 €

1.295 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

2

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

225 €

B' Cat

265 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƧƱƭƧ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷǏǁIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ELEFTHERIA 3* ELEFTHERIA 3* ELEKTRA 3*

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩƭƧưƳƱƬ

245 €

99 €

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƴƵƻƭƱƳ

265 €

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

315 €

ƧīƭƳƭ ƧƴƳƶƷƳƯƳƭ

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

99 €

395 €

99 €

ƧnjĮǒ.

GERANIOTIS BEACH 3* ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

955 €

295 €

99 €

1.135 €

36 €

99 €

995 €

315 €

99 €

1.135 €

36 €

99 €

1.095 €

365 €

99 €

1.295 €

36 €

365 €

99 €

1.725 €

445 €

99 €

1.895 €

36 €

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

795 €

265 €

99 €

99 €

825 €

285 €

99 €

895 €

345 € 305 €

99 €

1.665 €

425 €

99 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

03 ƪƻƶ 10

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

36 €

STD KATRIN 3^

ưƧƯƪưƪ

ƩƭƧưƳƱƬ

235 €

99 €

865 €

265 €

99 €

945 €

295 €

99 €

995 €

36 €

LOUIS CRETA PRINCESS 4*

ưƧƯƪưƪ

ALL INCLUSIVE

495 €

99 €

1.295 €

585 €

99 €

1.395 €

595 €

99 €

1.435 €

36 €

IOLIDA BEACH 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

415 €

99 €

1.215 €

465 €

99 €

1.395 €

495 €

99 €

1.495 €

36 €

CHRISPY VILLAGE 4*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

335 €

99 €

995 €

355 €

99 €

1.095 €

395 €

99 €

1.195 €

36 €

CHRISPY PALACE 5*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

375 €

99 €

1.195 €

395 €

99 €

1.295 €

425 €

99 €

1.355 €

36 €

PANORAMA 5*

ƮƧƷƻ īƧƯƧƷƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

99 €

1.135 €

425 €

99 €

1.195 €

455 €

99 €

1.315 €

36 €

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

415 €

99 €

1.155 €

465 €

99 €

1.225 €

495 €

99 €

1.295 €

36 €

ASTERION 5*

5 & 12/7 ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ & 30/8

19 & 26/7 & 23/8

2,9& 16/8

SILVER BEACH 4*

īƪƵƧƱƭ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

995 €

325 €

99 €

1.095 €

385 €

99 €

1.195 €

36 €

GALLINI SEA VIEW 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

99 €

1.295 €

435 €

99 €

1.355 €

485 €

99 €

1.395 €

36 €

THALASSA 4* sup.

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

99 €

1.545 €

475 €

99 €

1.625 €

515 €

99 €

1.695 €

36 €

PERLE RESORT & HEALTH SPA MARINE 5*

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

355 €

99 €

1.075 €

375 €

99 €

1.155 €

395 €

99 €

1.195 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

210 €

B' Cat

240 €

3

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƧƱƭƧ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƧƱƭƧ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

03 ƪƻƶ 10

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

Family ĭǗǏǎLj Rooms

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

215 €

99 €

745 €

235 €

99 €

895 €

255 €

99 €

1.055 €

36 €

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƴƵƻƭƱƳ

225 €

99 €

795 €

265 €

99 €

955 €

295 €

99 €

1.095 €

36 €

ELEFTHERIA 3*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

285 €

99 €

855 €

995 €

1.195 €

ELEKTRA 3*

ƧīƭƳƭ ƧƴƳƶƷƳƯƳƭ

ƴƵƻƭƱƳ

265 €

99 €

355 €

99 €

ƧnjĮǒ.

GERANIOTIS BEACH 3* ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

315 €

99 €

295 €

99 €

1.495 €

395 €

99 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

325 €

99 €

355 €

99 €

36 €

1.625 €

395 €

99 €

1.795 €

36 €

36 €

STD KATRIN 3^

ưƧƯƪưƪ

ƩƭƧưƳƱƬ

205 €

99 €

835 €

255 €

99 €

895 €

275 €

99 €

955 €

36 €

LOUIS CRETA PRINCESS 4*

ưƧƯƪưƪ

ALL INCLUSIVE

445 €

99 €

1.245 €

535 €

99 €

1.295 €

555 €

99 €

1.395 €

36 €

IOLIDA BEACH 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

385 €

99 €

1.195 €

415 €

99 €

1.295 €

455 €

99 €

1.395 €

36 €

CHRISPY VILLAGE 4*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

295 €

99 €

955 €

335 €

99 €

1.055 €

365 €

99 €

1.095 €

36 €

CHRISPY PALACE 5*

ƵƧƴƧƱƭƧƱƧƮƳƯƸưƴƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

345 €

99 €

1.155 €

365 €

99 €

1.255 €

395 €

99 €

1.295 €

36 €

PANORAMA 5*

ƮƧƷƻ īƧƯƧƷƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

375 €

99 €

1.085 €

395 €

99 €

1.145 €

415 €

99 €

1.265 €

36 €

2 & 9/7ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ 27/8

16&23/7 ƮƧƭ 20/8

30/7 6 & 13/8

ASTERION 5*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

385 €

99 €

1.095 €

425 €

99 €

1.195 €

445 €

99 €

1.245 €

36 €

SILVER BEACH 4*

īƪƵƧƱƭ

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

99 €

955 €

295 €

99 €

1.055 €

335 €

99 €

1.155 €

36 €

GALLINI SEA VIEW 5*

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

355 €

99 €

1.255 €

395 €

99 €

1.295 €

455 €

99 €

1.355 €

36 €

THALASSA 4* sup.

ƧīƭƧ ưƧƵƭƱƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

415 €

99 €

1.395 €

435 €

99 €

1.475 €

485 €

99 €

1.545 €

36 €

PERLE RESORT & HEALTH SPA MARINE 5*

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

315 €

99 €

995 €

335 €

99 €

1.055 €

365 €

99 €

1.155 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

4

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

200 €

B' Cat

220 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵƪĬƸưƱƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴĮǏĮıljİǑǀ & ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

CAMARI GARDEN 2*

īƪƵƧƱƭ

ELEONORA APTS

ƴƳƯƬ

DAISY SUMMER 3*

ƷLjµǀ 285 €

145 €

325 €

145 €

1.135 €

1.285 €

345 €

145 €

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

265 €

145 €

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

295 €

145 €

1.015 €

ƴƳƯƬ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

325 €

145 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

345 €

145 €

385 €

145 €

1.185 €

35 €

1.295 €

395 €

145 €

1.345 €

35 € 35 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

Family Rooms

PANTHEON 3*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

355 €

145 €

1.095 €

375 €

145 €

1.195 €

405 €

145 €

1.295 €

THALASSI EX ASTRID 3*

ƶĭƧƮƧƮƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

405 €

165 €

1.225 €

415 €

165 €

1.225 €

445 €

165 €

1.345 €

35 €

IDEON 3*sup

ƵƪĬƸưƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

155 €

-

455 €

155 €

-

475 €

155 €

-

35 €

IDEON 3*sup

ƵƪĬƸưƱƳ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

485 €

235 €

-

535 €

235 €

-

565 €

235 €

-

35 €

FLISVOS 3*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

165 €

-

565 €

165 €

-

595 €

165 €

-

35 €

GOLDEN BEACH 3*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

165 €

-

565 €

165 €

-

595 €

165 €

-

35 €

MINOS 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

455 €

165 €

-

475 €

165 €

-

485 €

165 €

-

35 €

PEARL BEACH 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

-

1.635 €

555 €

-

1.995 €

575 €

-

1.995 €

35 €

PEARL BEACH 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

555 €

-

655 €

-

-

2.395 €

35 €

MINOS MARE 4*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

485 €

-

2.025 € 15,16,22, 23/07 -

585 €

-

-

-

35 € 35 €

24/06,01 ,02,08,0 9/07,26, 27/08

29,30/07, 2.335 € 05,06,12, 685 € 13,19, 605 € 20/08 685 €

MINOS MARE 4*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

555 €

-

-

665 €

-

-

-

RETHYMNO VILLAGE 3*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ALL INCLUCIVE

515 €

235 €

1.625 €

555 €

235 €

1.625 €

715 €

235 €

2.405 €

35 €

DIAS 3*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ALL INCLUCIVE

555 €

135 €

-

595 €

135 €

-

615 €

135 €

-

35 €

THEARTEMIS PALACE 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

155 €

1.995 €

625 €

155 €

2.185 €

645 €

155 €

2.215 €

35 €

THEARTEMIS PALACE 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

665 €

235 €

1.785 €

715 €

235 €

1.935 €

725 €

235 €

1.985 €

35 €

AEGEAN PEARL 5*

ƵƪĬƸưƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

585 €

-

2.045 €

725 €

-

2.485 €

745 €

-

2.515 €

35 €

AEGEAN PEARL 5*

ƵƪĬƸưƱƳ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

705 €

-

2.535 €

835 €

-

2.975 €

855 €

-

2.995 €

35 €

MINOS MARE ROYAL 5*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

645 €

-

-

815 €

-

-

835 €

-

-

35 €

MINOS MARE ROYAL 5*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

735 €

-

-

905 €

-

-

935 €

-

-

35 €

EVA BAY 4*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ALL INCLUCIVE

715 €

235 €

-

735 €

235 €

-

765 €

235 €

-

35 €

RETYMNO MARE ROYAL 4*

ƶƮƧƯƪƷƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

715 €

235 €

-

735 €

235 €

-

786 €

235 €

-

35 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴIJǀıİLjǐ: ƮƾLJİ ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ASTRA, ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ Aegean

A' Cat B' Cat

5

11

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷLjµǀ

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵƪĬƸưƱƳ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƩİǑIJƿǏĮ & ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ Olympic Air ljĮLj IJdžǐ AEGEAN ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

CAMARI GARDEN 2*

īƪƵƧƱƭ

DAISY SUMMER 3* ELEONORA APTS

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

215 €

165 €

795 €

235 €

825 €

ƴƳƯƬ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

245 €

185 €

945 €

265 €

ƴƳƯƬ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

255 €

165 €

895 €

275 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

11

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

295 €

895 €

35 €

1.015 €

295 €

1.065 €

35 €

905 €

305 €

945 €

35 €

PANTHEON 3*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

265 €

185 €

975 €

285 €

1.025 €

285 €

1.045 €

35 €

THALASSI EX ASTRID 3*

ƶĭƧƮƧƮƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

275 €

185 €

945 €

315 €

995 €

345 €

1.065 €

35 €

IDEON 3*sup

ƵƪĬƸưƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

305 €

-

-

325 €

-

345 €

-

35 €

IDEON 3*sup

ƵƪĬƸưƱƳ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

355 €

-

-

375 €

-

385 €

-

35 €

FLISVOS 3*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

335 €

215 €

-

365 €

-

395 €

-

35 €

GOLDEN BEACH 3*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

335 €

215 €

-

365 €

-

395 €

-

35 €

MINOS 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

215 €

-

355 €

-

375 €

-

35 €

PEARL BEACH 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

245 €

1.205 €

385 €

1.385 €

405 €

35 €

PEARL BEACH 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

305 €

445 €

1.645 €

35 €

MINOS MARE 4*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

245 €

1.425 € 16,18,23, 25 /07 -

-

35 €

MINOS MARE 4*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

385 €

295 €

-

455 €

30/07,01, 1.605 € 06,08,13, 465 € 15,20,22 435 € /08 485 €

1.425 €

-

35 €

RETHYMNO VILLAGE 3*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ALL INCLUCIVE

375 €

215 €

1.155 €

385 €

1.195 €

415 €

1.245 €

35 €

DIAS 3*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ALL INCLUCIVE

405 €

235 €

-

445 €

-

485 €

-

35 €

THEARTEMIS PALACE 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

-

1.405 €

425 €

1.515 €

455 €

1.565 €

35 €

THEARTEMIS PALACE 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

465 €

-

1.465 €

495 €

1.565 €

535 €

1.605 €

35 € 35 €

04,09,11 /07,26,2 9/08

405 €

AEGEAN PEARL 5*

ƵƪĬƸưƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

405 €

295 €

1.435 €

475 €

1.695 €

505 €

1.715 €

AEGEAN PEARL 5*

ƵƪĬƸưƱƳ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

475 €

345 €

1.655 €

545 €

1.915 €

575 €

1.935 €

35 €

MINOS MARE ROYAL 5*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

-

-

535 €

-

565 €

-

35 €

MINOS MARE ROYAL 5*

ƴƯƧƷƧƱƭƧƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

495 €

-

-

595 €

-

625 €

-

35 €

EVA BAY 4*

ƧƩƪƯƭƧƱƳƶ ƮƧưƴƳƶ

ALL INCLUCIVE

425 €

235 €

-

465 €

-

505 €

-

35 €

RETYMNO MARE ROYAL 4*

ƶƮƧƯƪƷƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

265 €

-

495 €

-

515 €

-

35 €

XƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ: ƳLj ȺIJǀıİLjǐ IJǎǑ ƶĮǃǃƾIJǎǑ İȺLjǃĮǏǘnjǎnjIJĮLj µİ 20€ ljĮIJƾ ƾIJǎµǎ.

6

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

175 €

B' Cat

195 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ - ƧưưƳƸƩƧƵƧ - ƪƯƳƸƱƷƧ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ & ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA & AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

12

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

CASTRO 3*

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

225 €

-

335 €

225 €

-

355 €

225 €

-

35 €

AUSTRALIA 2*sup

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

305 €

235 €

-

345 €

235 €

-

365 €

235 €

-

35 €

GORGONA 2*

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

245 €

-

375 €

245 €

-

395 €

245 €

-

35 €

THALIA 3*

ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

355 €

235 €

-

365 €

235 €

-

385 €

235 €

-

35 €

AGRABELLA 3*

ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

385 €

265 €

-

445 €

265 €

-

465 €

265 €

-

35 €

ERATO 2*

īƳƸƵƱƪƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

245 €

-

435 €

245 €

-

485 €

245 €

-

35 €

EVELYN BEACH 4*

ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

435 €

305 €

1.535 €

525 €

305 €

1.895 €

305 €

1.895 €

35 €

LYDA 4*

īƳƸƨƪƶ

435 €

245 €

1.485 €

495 €

245 €

1.615 €

245 €

1.675 €

35 €

VILLAGE PANORAMA 3*

Ƨ.ƴƪƯƧīƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

265 €

-

545 €

265 €

-

265 €

-

35 €

PENINSULA 4*

ĬƪƧ ƨƳƸƱƳ

ALL INCLUSIVE

725 €

375 €

2.405 €

745 €

375 €

2.445 €

765 €

375 €

2.495 €

35 €

ALL INCLUSIVE

885 €

405 €

2.805 €

1.065 €

405 €

2.905 €

1.095 €

405 €

3.305 €

35 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

345 €

155 €

1.485 €

365 €

155 €

1.545 €

425 €

155 €

1.645 €

35 €

SENSIMAR 5*

24/06,01 ,02,08,0 9/07,26, ALL INCLUSIVE 27/08

15,16,22, 23 /07

29,30/07, 05,06,12, 545 € 13,19,20 525 € /08 565 €

MIKRO VILLAGE 3*

ƪƯƳƸƱƷƧ

ELPIDA 3*

ƪƯƳƸƱƷƧ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

155 €

1.295 €

435 €

155 €

1.315 €

465 €

155 €

1.395 €

35 €

ELOUNDA ILION 3*

ƪƯƳƸƱƷƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

495 €

165 €

1.665 €

535 €

165 €

1.705 €

565 €

165 €

1.795 €

35 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ƷLjµǀ

A' Cat

245

B' Cat

285

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ - ƧưưƳƸƩƧƵƧ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ & ƩİǑIJƿǏĮ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA & AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

12

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

CASTRO 3*

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

235 €

165 €

-

245 €

165 €

-

265 €

165 €

-

35 €

AUSTRALIA 2*sup

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

245 €

165 €

-

255 €

165 €

-

275 €

165 €

-

35 €

GORGONA 2*

ƧưưƳƸƩƧƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

185 €

-

295 €

185 €

-

305 €

185 €

-

35 €

THALIA 3*

ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

275 €

185 €

-

285 €

185 €

-

305 €

185 €

-

35 €

ERATO 2*

īƳƸƵƱƪƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

305 €

185 €

-

185 €

-

35 €

325 €

205 €

375 €

205 €

205 €

1.395 €

35 €

LYDA 4*

īƳƸƨƪƶ

ALL INCLUSIVE

325 €

205 €

1.125 €

355 €

205 €

30/07,01, 375 € 06,08,13, 1.365 € 15,20,22 395 € /08 1.205 € 375 €

185 €

ƹƪƵƶƳƱƬƶƳƶ

16,18,23, 1.135 € 25 /07

335 €

EVELYN BEACH 4*

04,09,11 ALL INCLUSIVE /07,26,2 9 /08

205 €

1.245 €

35 €

VILLAGE PANORAMA 3*

Ƨ.ƴƪƯƧīƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

345 €

205 €

-

365 €

205 €

-

395 €

205 €

-

35 €

PENINSULA 4*

ĬƪƧ ƨƳƸƱƳ

35 €

SENSIMAR 5* AGRABELLA 3*

ƪƯƳƸƱƷƧ

-

ALL INCLUSIVE

485 €

285 €

1.665 €

495 €

285 €

1.695 €

505 €

285 €

1.725 €

ALL INCLUSIVE

575 €

285 €

1.875 €

685 €

285 €

2.185 €

695 €

285 €

2.185 €

35 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

295 €

205 €

-

325 €

205 €

-

345 €

205 €

-

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

7

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

185

B' Cat

205

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷǏǁIJdž, ƴĮǏĮıljİǑǀ, ƶƾǃǃĮIJǎ & ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA ljĮLj IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

295 €

99 €

105 €

895 €

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

355 €

99 €

105 €

995 € 1.350 €

PORTO CASTELO

ƪƹƻ īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

99 €

105 €

1.150 €

385 €

99 €

105 €

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

295 €

99 €

105 €

-

355 €

99 €

105 €

1.395 €

455 €

99 €

180 €

725 €

99 €

N/A

STAR 3*

ưƪīƧƯƳƹƻƵƭ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

99 €

150 €

ƴƸƵīƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

695 €

99 €

N/A

38 ƪƻƶ 45

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

CALDERA ROMANTICA

ORIZONTES BOUTIQUE HTL

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

395 €

99 €

105 €

1.095 € 1.350 €

36 €

395 €

99 €

105 €

395 €

88 €

105 €

1.465 €

495 €

99 €

200 €

1.595 €

36 €

N/A

755 €

99 €

N/A

N/A

36 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ

FAMILY MAIZONETTE

36 € 36 €

ALESAHNE 4*

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

575 €

99 €

250 €

N/A

595 €

99 €

250 €

N/A

625 €

99 €

250 €

N/A

36 €

MAISTROS VILLAGE

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

150 €

1.295 €

425 €

99 €

150 €

1.385 €

455 €

99 €

150 €

1.425 €

36 €

AFRODITI VENUS BEACH RESORT 4* sup.

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

595 €

99 €

250 €

1.695 €

615 €

99 €

250 €

1.755 €

655 €

99 €

250 €

1.795 €

36 €

VILLA POPI

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

150 €

N/A

455 €

99 €

150 €

N/A

475 €

99 €

150 €

N/A

36 €

SEA OF AEGEON

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

365 €

99 €

120 €

N/A

395 €

99 €

150 €

N/A

415 €

99 €

150 €

N/A

36 €

SANTA MARIA VILLAS

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

365 €

99 €

120 €

N/A

395 €

99 €

150 €

N/A

415 €

99 €

150 €

N/A

36 €

ANATOLI 2*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

99 €

150 €

N/A

455 €

99 €

150 €

N/A

475 €

99 €

150 €

N/A

36 €

MAJESTIC SPA CENTER 5*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

1.125 €

99 €

400 €

N/A

1.195 €

99 €

400 €

N/A

1.295 €

99 €

400 €

N/A

36 €

PHILIPPION 3*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

495 €

99 €

200%

1.685 €

555 €

99 €

200%

1.935 €

585 €

99 €

200%

1.995 €

36 €

DAEDALUS 4*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

99 €

250%

N/A

595 €

99 €

250%

N/A

625 €

99 €

250%

N/A

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS & SPA

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

955 €

99 €

600%

N/A

985 €

99 €

600%

N/A

995 €

99 €

600%

N/A

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS PRIVATE POOL

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

1.395 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

1.395 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

1.395 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 € PRIVATE POOL

GIZIS STD ROOMAPTS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

545 €

99 €

N/A

N/A

575 €

99 €

N/A

N/A

615 €

99 €

N/A

N/A

36 €

GIZIS JUNIOR SUITE

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

695 €

99 €

N/A

2.095 €

735 €

99 €

N/A

2.155 €

755 €

99 €

N/A

2.195 €

36 €

LA PERLA VILLAS 4*

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

865 €

99 €

N/A

N/A

875 €

N/A

N/A

N/A

895 €

N/A

N/A

N/A

36 €

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

865 €

99 €

N/A

N/A

875 €

99 €

N/A

N/A

895 €

99 €

N/A

N/A

36 €

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

925 €

99 €

N/A

2.790 €

955 €

99 €

N/A

2.860 €

975 €

99 €

N/A

2.950 €

36 €

ANDROMEDA VILLAS STD ROOM 4* ANDROMEDA VILLAS 4* SUPERIOR ROOMS

3,10/7 & 28/8

17, 24/7 & 21/8

31/7 & 7& 14/8

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ µİ ĮȺ'İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ, 7 įLjĮnjǑljIJǏİǘıİLjǐ µİ IJdžnj ĮnjIJǁıǎLjǒdž įLjĮIJǏǎijǀ , µİIJĮijǎǏƿǐ ĮȺǗ/ȺǏǎǐ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ /ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎȺLjljǎǘ ĮnjIJLjȺǏǎıǙȺǎǑ

ǼȀǻȇȅȂǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ + 60€

8

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

245 €

B' Cat

285 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

245 €

99 €

100 €

745 €

ƧnjĮǒ.

38 ƪƻƶ 45

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

285 €

99 €

100 €

795 €

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

315 €

99 €

100 €

855 €

36 €

PORTO CASTELO

ƪƹƻ īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

255 €

99 €

80 €

915 €

295 €

99 €

80 €

1.015 €

315 €

99 €

80 €

1.055 €

36 €

CALDERA ROMANTICA

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

245 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

285 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

315 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

STAR 3*

ưƪīƧƯƳƹƻƵƭ

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

99 €

100 €

995 €

315 €

99 €

100 €

1.095 €

345 €

99 €

100 €

1.155 €

36 €

ORIZONTES BOUTIQUE HTL

ƴƸƵīƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

475 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

300 €

Ʊ//Ƨ

525 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

36 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ

FAMILY MAIZONETTE

ALESAHNE 4*

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

200 €

Ʊ//Ƨ

435 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

MAISTROS VILLAGE

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

345 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

36 €

AFRODITI VENUS BEACH RESORT 4* sup.

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

425 €

99 €

250 €

1.235 €

445 €

99 €

250 €

1.295 €

465 €

99 €

250 €

1.355 €

36 €

VILLA POPI

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

345 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

36 €

SEA OF AEGEON

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

305 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

335 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

SANTA MARIA VILLAS

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

305 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

335 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

MAJESTIC SPA CENTER 5*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

655 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

695 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

PHILIPPION 3*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

445 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

515 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

36 €

DAEDALUS 4*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

200%

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

200%

Ʊ

435 €

99 €

200%

Ʊ/Ƨ

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS & SPA

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

595 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

635 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

655 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS PRIVATE POOL

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

875 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

915 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

935 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 € PRIVATE POOL

GIZIS STD ROOMAPTS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

445 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GIZIS JUNIOR SUITE

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

495 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.365 €

515 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.395 €

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.465 €

36 €

ANDROMEDA VILLAS 4* SUPERIOR ROOMS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

595 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.995 €

635 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.995 €

655 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.155 €

36 €

3,10/7 & 28/8

17, 24/7 & 21/8

31/7 & 7& 14/8

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ µİ ĮȺ'İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ, 4 įLjĮnjǑljIJǏİǘıİLjǐ µİ IJdžnj ĮnjIJǁıǎLjǒdž įLjĮIJǏǎijǀ , µİIJĮijǎǏƿǐ ĮȺǗ/ȺǏǎǐ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ /ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎȺLjljǎǘ ĮnjIJLjȺǏǎıǙȺǎǑ

ǼȀǻȇȅȂǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ + 60€

9

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

200 €

B' Cat

240 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

215 €

99 €

80 €

695 €

ƧnjĮǒ.

38 ƪƻƶ 45

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

255 €

99 €

80 €

755 €

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

275 €

99 €

80 €

795 €

36 €

PORTO CASTELO

ƪƹƻ īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

235 €

99 €

80 €

855 €

265 €

99 €

80 €

915 €

285 €

99 €

80 €

935 €

36 €

CALDERA ROMANTICA

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

215 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

255 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

275 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

36 €

STAR 3*

ưƪīƧƯƳƹƻƵƭ

ƴƵƻƭƱƳ

255 €

99 €

80 €

935 €

285 €

99 €

80 €

1.055 €

315 €

99 €

80 €

1.095 €

36 €

ORIZONTES BOUTIQUE HTL

ƴƸƵīƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

405 €

99 €

200 €

Ʊ//Ƨ

415 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

ALESAHNE 4*

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

335 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

355 €

99 €

200 €

Ʊ//Ƨ

395 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

MAISTROS VILLAGE

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

255 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

275 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

315 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

36 €

AFRODITI VENUS BEACH RESORT 4* sup.

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

365 €

99 €

250 €

1.075 €

395 €

99 €

250 €

1.155 €

425 €

99 €

250 €

1.255 €

36 €

VILLA POPI

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

255 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

295 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

335 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

SEA OF AEGEON

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

245 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

285 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

SANTA MARIA VILLAS

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

245 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

285 €

99 €

80 €

MAJESTIC SPA CENTER 5*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

615 €

99 €

PHILIPPION 3*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

395 €

DAEDALUS 4*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

99 €

200%

Ʊ/Ƨ

365 €

PANTHEON DE LUX VILLAS & SPA

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

515 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

PANTHEON DE LUX VILLAS PRIVATE POOL

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

715 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

GIZIS STD ROOMAPTS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

99 €

GIZIS JUNIOR SUITE

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

405 €

ANDROMEDA VILLAS 4* SUPERIOR ROOMS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

7 & 14/4 & 25/8

21/7 & 18/8

ƴĮǏ/ıİLjǐ

FAMILY MAIZONETTE

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

Ʊ/Ƨ

28/7 & 4, 315 € 11/8 315 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

36 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

715 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

455 €

99 €

150%

Ʊ/Ƨ

36 €

99 €

200%

Ʊ

395 €

99 €

200%

Ʊ/Ƨ

36 €

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

595 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

Ʊ/Ƨ

755 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

825 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 € PRIVATE POOL

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

445 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.265 €

445 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.295 €

495 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.365 €

36 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.895 €

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.895 €

595 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.055 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ µİ ĮȺ'İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ, 3 įLjĮnjǑljIJǏİǘıİLjǐ µİ IJdžnj ĮnjIJǁıǎLjǒdž įLjĮIJǏǎijǀ , µİIJĮijǎǏƿǐ ĮȺǗ/ȺǏǎǐ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ /ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎȺLjljǎǘ ĮnjIJLjȺǏǎıǙȺǎǑ

ǼȀǻȇȅȂǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ + 60€

10

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

160 €

B' Cat

200 €


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬ... 6 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN AIRLINES 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

PORTO CASTELO

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƩƭƧưƳƱƬ

315 €

99 €

100 €

ƪƲƻ īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

99 €

80 €

CALDERA ROMANTICA

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

315 €

99 €

STAR 3*

ưƪīƧƯƳƹƻƵƭ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

99 €

ORIZONTES BOUTIQUE HTL

ƴƸƵīƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

99 €

ALESAHNE 4*

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

99 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

855 €

335 €

99 €

100 €

895 €

36 €

1.035 €

345 €

99 €

80 €

1.065 €

36 €

100 €

Ʊ/Ƨ

345 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

100 €

1.195 €

415 €

99 €

100 €

1.255 €

36 €

320 €

Ʊ//Ƨ

615 €

99 €

320 €

Ʊ/Ƨ

36 €

150 €

Ʊ//Ƨ

495 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

36 €

ƧnjĮǒ.

MAISTROS VILLAGE

ƮƧƵƷƵƧƩƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

AFRODITI VENUS BEACH RESORT 4* sup.

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

515 €

99 €

250 €

1.395 €

555 €

99 €

250 €

1.455 €

36 €

345 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

36 €

375 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

VILLA POPI

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

SEA OF AEGEON

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

16, 23/7 & 20/8

30/7 & 6& 13/8

SANTA MARIA VILLAS

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

355 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

MAJESTIC SPA CENTER 5*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

785 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

855 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

PHILIPPION 3*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

36 €

DAEDALUS 4*

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

99 €

200 €

Ʊ

495 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS & SPA

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

745 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

PANTHEON DE LUX VILLAS PRIVATE POOL

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

1.075 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

1.095 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GIZIS STD ROOMAPTS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

485 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

535 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GIZIS JUNIOR SUITE

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

595 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.395 €

655 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.465 €

36 €

ANDROMEDA VILLAS 4* SUPERIOR ROOMS

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

745 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.995 €

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.155 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ µİ ĮȺ'İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ, 7 įLjĮnjǑljIJǏİǘıİLjǐ µİ IJdžnj ĮnjIJǁıIJǎLjǒdž įLjĮIJǏǎijǀ , µİIJĮijǎǏƿǐ ĮȺǗ/ȺǏǎǐ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ /ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎȺLjljǎǘ ĮnjIJLjȺǏǎıǙȺǎǑ

ǼȀǻȇȅȂǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ + 60€

11

38 ƪƻƶ 45

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

220 €

B' Cat

250 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ

FAMILY MAIZONETTE

PRIVATE POOL


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶĮnjIJǎǏǁnjdž - ưǀNJǎ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ Astra 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

AEROLITHOS APTS

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

CALDERA ROMANTICA

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

AEROLITHOS APTS

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

525 €

625 €

695 €

36 €

ƩƭƧưƳƱƬ

525 €

625 €

695 €

36 €

555 €

655 €

735 €

36 €

645 €

725 €

815 €

36 €

825 €

925 €

1.015 €

36 €

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

AEROLITHOS APTS

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ALESAHNE

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

AEROLITHOS APTS

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ANDROMEDA VILLAS 4* superior rooms

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

AEROLITHOS APTS

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

VILLA ANEMOMILOS

ƴƪƵƭƶƶƧ

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧƩƧưƧƶ

CALDERA ROMANTICA

ƧƮƵƻƷƬƵƭ

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

3,10/7 & 28/8

ƩƭƧưƳƱƬ

SANTA MARIA VILLAS

ĭƬƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ALESAHNE

ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƩƭƧưƳƱƬ

SANTA MARIA VILLAS

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar ANDROMEDA VILLAS 4* superior rooms ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧnjĮǒ.

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

46 ƪƻƶ 49

ƮƧưƧƵƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƬưƪƵƳƨƭīƯƭ

ƴƵƻƭƱƳ

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ 525 €

17, 24/7 & 21/8

ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ 625 €

31/7 & 7& 14/8

ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ 695 €

36 €

525 €

625 €

695 €

36 €

555 €

655 €

735 €

36 €

645 €

725 €

815 €

36 €

825 €

925 €

1.015 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ĬİııĮNJǎnjǁljdž-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-LJİııĮNJǎnjǁljdž, ưİIJĮijǎǏƾ ƧİǏǎįǏǗµLjǎ ƶĮnjIJǎǏǁnjdžǐ - Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ - ƯLjµƾnjLj, ĮljIJǎȺNJǎLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-ưǀNJǎǐ-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž ưİIJĮijǎǏƿǐ NJLjµƾnjLj ưǀNJǎǑ Ǎİnjǎǎįǎǒİǁǎ ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ IX ƶƷƬƱ ưƬƯƳ ( DŽLjĮ 5 džµƿǏİǐ)

ƭƹ ƶƷƬƱ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬ (DŽLjĮ 4 džµƿǏİǐ)

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

160 €

A' Cat

160 €

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

240 €

B' Cat

200 €

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

300 €

12

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƬƯƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ȺIJǀıİLjǐ µƿıǔ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬƶ IJdžǐ ASTRA 2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

GEORGECHRISTOS/MARGARITA/ GEORGE or similar

ƹƻƵƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƮƳƵĭƳƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

AEROLITHOS APTS or similar

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ARTEMIS BUNGALOWS or similar

ƴƧƯƧƭƳƹƻƵƭ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

495 €

150 €

200 €

525 €

150 €

200 €

ƩƭƧưƳƱƬ

525 €

150 €

250 €

ƴƵƻƭƱƳ

635 €

200 €

250 €

ƧnjĮǒ.

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

34 ƪƻƶ 35

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

585 €

150 €

250 €

625 €

150 €

250 €

625 €

150 €

250 €

695 €

280 €

300 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

625 €

150 €

250 €

715 €

150 €

280 €

715 €

150 €

300 €

785 €

150 €

300 €

36 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

210 €

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

310 €

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

400 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ

36 € 36 € 36 €

3,10/7 & 28/8

17, 24/7 & 21/8 1.585 €

31/7 & 7& 14/8 1.695 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ĬİııĮNJǎnjǁljdž-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-LJİııĮNJǎnjǁljdž, ưİIJĮijǎǏƾ ƧİǏǎįǏǗµLjǎ ƶĮnjIJǎǏǁnjdžǐ-ƯLjµƾnjLj ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ , ĮljIJǎȺNJǎLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-ưǀNJǎǐ-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž ưİIJĮijǎǏƿǐ NJLjµƾnjLj ưǀNJǎǑ Ǎİnjǎǎįǎǒİǁǎ ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ

36 € 1.845 €

36 €

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƬƯƳ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ȺIJǀıİLjǐ µƿıǔ ƶƧƱƷƳƵƭƱƬƶ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮIJǏǎijǀ

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

GEORGECHRISTOS/MARGARITA/ GEORGE or similar

ƹƻƵƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƮƳƵĭƳƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ANNA ZISIMOS ROOMS/MIMOZA or similar

ƧƩƧưƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

AEROLITHOS APTS or similar

ƧƩƧưƧƱƷƧƶ

ARTEMIS BUNGALOWS or similar

ƴƧƯƧƭƳƹƻƵƭ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

425 €

150 €

150 €

445 €

150 €

150 €

ƩƭƧưƳƱƬ

445 €

150 €

250 €

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

200 €

200 €

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƧnjĮǒ.

34 ƪƻƶ 35

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

475 €

150 €

200 €

505 €

150 €

200 €

505 €

150 €

200 €

555 €

220 €

250 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

505 €

150 €

200 €

555 €

150 €

220 €

555 €

150 €

250 €

585 €

150 €

250 €

36 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

36 € 36 € 36 €

3,10/7 & 28/8

17, 24/7 & 21/8 1.285 €

31/7 & 7& 14/8 1.495 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ĬİııĮNJǎnjǁljdž-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-LJİııĮNJǎnjǁljdž, ưİIJĮijǎǏƾ ƧİǏǎįǏǗµLjǎ ƶĮnjIJǎǏǁnjdžǐ-ƯLjµƾnjLj ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ , ĮljIJǎȺNJǎLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ ƶĮnjIJǎǏǁnjdž-ưǀNJǎǐ-ƶĮnjIJǎǏǁnjdž ưİIJĮijǎǏƿǐ NJLjµƾnjLj ưǀNJǎǑ Ǎİnjǎǎįǎǒİǁǎ ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ

13

36 € 1.645 €

36 €

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

160 €

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

240 €

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

300 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƧƵƴƧĬƳƶ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

30 ƪƻƶ 33

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

VENEZIA 3*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

465 €

99 €

180 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

180 €

Ʊ/Ƨ

35 €

MEDITERRANEAN 3*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

355 €

250 €

Ʊ/Ƨ

555 €

355 €

250 €

Ʊ/Ƨ

595 €

355 €

250 €

Ʊ/Ƨ

36 €

OCEANIS 2*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

330 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

495 €

330 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

515 €

330 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

SUNRISE 2*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

385 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

415 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

435 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

IOLKOS 2*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

MIRAMARE BAY 3*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

545 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

565 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

POSSIRAMA BAY 4^ HLT-APTS

ƴƬīƧƩƭƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

495 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.295 €

545 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.395 €

585 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.595 €

36 €

PETRA STD 2^

ƴƬīƧƩƭƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

365 €

255 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

395 €

255 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

NIRIIDES 4*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.085 €

555 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.195 €

35 €

SOCRATES APTS 4^

ƴƬīƧƩƭƧ

35 €

ATHENA PALACE 4^

ƧƵƮƧƶƧ

ARGO 3*

ƧưƳƳƴƬ

325 €

255 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

455 €

99 €

Ʊ/Ƨ

1.895 €

ƩƭƧưƳƱƬ

385 €

175 €

Ʊ/Ƨ

1.235 €

425 €

200 €

Ʊ/Ƨ

1.335 €

475 €

250 €

Ʊ/Ƨ

1.495 €

ƩƭƧưƳƱƬ

425 €

99 €

175 €

1.195 €

515 €

99 €

250 €

1.375 €

625 €

99 €

300 €

1.565 €

35 €

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

315 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

495 €

315 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

525 €

315 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

35 €

9/7 & 27/8

16&23/7 ƮƧƭ 20/8

30/7 6 & 13/8

ELECTRA BEACH 4*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

99 €

525 €

99 €

535 €

99 €

IRINI BEACH 4*

ƧĭƭƧƵƷƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

545 €

375 €

200 €

2.175 €

565 €

375 €

200 €

2.225 €

595 €

375 €

200 €

2.295 €

36 €

KONSTANTINOS PALACE 5*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƬưƭƧƷƵƳĭƬ

650 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.295 €

725 €

99 €

Ʊ/Ƨ

2.595 €

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

3.255 €

35 €

ALIMOUNDA 5*

ƴƬīƧƩƭƧ

ƬưƭƧƷƵƳĭƬ

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

3.225 €

895 €

99 €

Ʊ/Ƨ

3.255 €

935 €

99 €

Ʊ/Ƨ

3.295 €

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj: AİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ 7 įLjĮnjǑljIJǏİǘıİLjǐ µİIJĮijǎǏƾ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ ĮİǏǎįǏǗµLjǎ 25 €

14

ƴĮǏ/ıİLjǐ

35 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ A Cat ƷLjµǀ B Cat

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

260 €

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

350 €

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

350 €

300 € 390 € 390 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƸĬƬƵƧ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VERNADOS 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

IRIDA 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ABRAMIS STD 3^

ưƭƷƧƷƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

MANEAS 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

KYTHEA RESORT 4* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ROMANTICA HTL-APT 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

1.395 €

485 €

99 €

250 €

1.555 €

565 €

99 €

250 €

465 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

565 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

1.695 €

665 €

99 €

300 €

1.395 €

495 €

99 €

300 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

425 €

99 €

250 €

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

99 €

250 €

425 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

465 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

ƴƵƻƭƱƳ

565 €

99 €

300 €

ƴƵƻƭƱƳ

465 €

99 €

300 €

ƧnjĮǒ.

9 &16/7 & 27/8

ƧnjĮǒ.

23/7 & 20/8

26 ƪƻƶ 29

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

1.455 €

495 €

99 €

250 €

1.595 €

36 €

1.745 €

675 €

99 €

250 €

1.845 €

36 €

485 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

36 €

675 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

36 €

1.895 €

755 €

99 €

300 €

1.995 €

36 €

1.495 €

645 €

99 €

300 €

1.995 €

36 €

ƧnjĮǒ.

30/7 &6,13/8

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

ưƪƷƧĭƳƵƧ Ƨƴƣ ƮƧƭ ƴƵƳƶ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳ +50€

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

220 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ ƶƷƳ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳ KYTHEA RESORT ƭƳƸƯƭƳƶ 10€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƧƸīƳƸƶƷƳƶ 12€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƬưƪƵƬƶƭƻƶ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

290 €

īƭƧ ƳƯƳƸƶ ƷƳƸƶ ƴƪƯƧƷƪƶ ưƧƶ 10% ƪƮƴƷƻƶƬ ƶƷƳ ƪƶƷƭƧƷƳƵƭƳ ƷƳƸ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳƸ KYTHEA RESORT

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

330 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, 7 įLjĮnj/ıİLjǐ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƸĬƬƵƧ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷǏǁIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VERNADOS 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

IRIDA 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ABRAMIS STD 3^

ưƭƷƧƷƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

MANEAS 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

KYTHEA RESORT 4* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ROMANTICA HTL-APT 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

1.235 €

355 €

99 €

160 €

1.155 €

445 €

99 €

160 €

160 €

Ʊ/Ƨ

355 €

99 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

445 €

435 €

99 €

250 €

1.225 €

335 €

99 €

200 €

1.155 €

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

99 €

160 €

ƴƵƻƭƱƳ

385 €

99 €

160 €

325 €

99 €

385 €

ƴƵƻƭƱƳ ƴƵƻƭƱƳ

12 &19/7 & 30/8

ƧnjĮǒ.

26/7 & 23/8

26 ƪƻƶ 29

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

1.295 €

395 €

99 €

160 €

1.355 €

1.235 €

495 €

99 €

160 €

1.355 €

36 €

160 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

36 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

475 €

99 €

200 €

1.395 €

545 €

99 €

200 €

1.425 €

36 €

375 €

99 €

200 €

1.185 €

475 €

99 €

200 €

1.455 €

36 €

ƧnjĮǒ.

2,9 & 16/8

36 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

ưƪƷƧĭƳƵƧ Ƨƴƣ ƮƧƭ ƴƵƳƶ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳ +50€

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

160 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ ƶƷƳ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳ KYTHEA RESORT ƭƳƸƯƭƳƶ 10€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƧƸīƳƸƶƷƳƶ 12€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƬưƪƵƬƶƭƻƶ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

180 €

īƭƧ ƳƯƳƸƶ ƷƳƸƶ ƴƪƯƧƷƪƶ ưƧƶ 10% ƪƮƴƷƻƶƬ ƶƷƳ ƪƶƷƭƧƷƳƵƭƳ ƷƳƸ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳƸ KYTHEA RESORT

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

200 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, 7 įLjĮnj/ıİLjǐ

15

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƸĬƬƵƧ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

VERNADOS 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

IRIDA 3* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ABRAMIS STD 3^

ưƭƷƧƷƧ

ƩƭƧưƳƱƬ

MANEAS 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

KYTHEA RESORT 4* sup.

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ROMANTICA HTL-APT 3*

Ƨī.ƴƪƯƧīƭƧ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

1.155 €

315 €

99 €

120 €

1.095 €

385 €

99 €

120 €

315 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

1.155 €

425 €

99 €

150 €

1.095 €

335 €

99 €

150 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

120 €

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

99 €

120 €

295 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

345 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

150 €

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

150 €

ƧnjĮǒ.

9 &16/7 & 27/8

ƧnjĮǒ.

23/7 & 20/8

26 ƪƻƶ 29

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

1.215 €

345 €

99 €

120 €

1.255 €

36 €

1.195 €

425 €

99 €

120 €

1.295 €

36 €

345 €

99 €

120 €

Ʊ/Ƨ

36 €

425 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

36 €

1.295 €

495 €

99 €

150 €

1.325 €

36 €

1.105 €

435 €

99 €

150 €

1.355 €

36 €

ƧnjĮǒ.

30/7 &6,13/8

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, 7 įLjĮnj/ıİLjǐ

ƷLjµǀ Ƨ' CAT

ưƪƷƧĭƳƵƧ Ƨƴƣ ƮƧƭ ƴƵƳƶ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳ +50€

1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

140 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ ƶƷƳ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳ KYTHEA RESORT ƭƳƸƯƭƳƶ 10€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƧƸīƳƸƶƷƳƶ 12€ ƮƧƷƟ ƧƷƳưƳ ƬưƪƵƬƶƭƻƶ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

160 €

īƭƧ ƳƯƳƸƶ ƷƳƸƶ ƴƪƯƧƷƪƶ ưƧƶ 10% ƪƮƴƷƻƶƬ ƶƷƳ ƪƶƷƭƧƷƳƵƭƳ ƷƳƸ ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳƸ KYTHEA RESORT

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ

180 €

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ Ʈƻ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ ȺǏǔLjnjǗ

Theonia

ƴǗNJdž

Blue Jay hotel

MĮǏµƾǏLj

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

145 €

375 €

145 €

435 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

365 € 415 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

16 ƪƻƶ 17

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

145 €

395 €

145 €

36 €

145 €

455 €

145 €

36 €

ƧnjĮǒ.

Giakalis Apts.

MĮǏµƾǏLj

-

424 €

330 €

1.345 €

455 €

360 €

1.495 €

475 €

380 €

1.545 €

ưariliza Studios

MĮǏµƾǏLj

-

365 €

295 €

1.395 €

385 €

315 €

1.495 €

395 €

325 €

1.545 €

Maritina

ƴǗNJdž

ȺǏǔLjnjǗ

475 €

415 €

495 €

435 €

515 €

455 €

Princess of kos

ưĮıIJLjǒƾǏLj

all incl.

605 €

145 €

645 €

145 €

665 €

145 €

36 €

Ƨeolos beach

ƯƾµȺdž

džµLjį/ijdž

-

-

575 €

480 €

595 €

500 €

36 €

Ƨtlantis

ƯƾµȺdž

džµLjį/ijdž

555 €

145 €

575 €

145 €

595 €

145 €

36 €

3,10/7 & 28/8

17, 24/7 & 21/8

31/7 & 7 & 14/8

36 € 36 € 36 €

Gaia Palace

ưĮıIJLjǒƾǏLj

all incl.

755 €

145 €

775 €

145 €

795 €

145 €

36 €

Michelangelǎ

ADŽ, ĭǔljƾǐ

ȺǏǔLjnjǗ

735 €

145 €

755 €

145 €

775 €

145 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

16

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

265 €

B' Cat

295 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƫƧƮƸƱĬƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž & ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA (ƷİIJĮǏIJdž ĮȺǗ 27 / 07 ) 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

FAMILY INN 2*

ƧƵīƧƶƭ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

Ʊ/Ƨ

365 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

385 €

99 €

Ʊ/Ƨ

375 €

99 €

180 €

ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

99 €

250 €

ƧnjĮǒ.

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Ʊ/Ƨ

385 €

99 €

250 €

Ʊ/Ƨ

36 €

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

405 €

99 €

180 €

ƧnjĮǒ.

ADMIRAL 3*

ƧƵīƧƶƭ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

99 €

Ʊ/Ƨ

PALLATINO 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

99 €

180 €

TOMOTHEOS STD

ƧƵīƧƶƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

225 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

255 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

295 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GOLDEN SUN & GOLDEN BEACH 3*

ƮƧƯƧưƧƮƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

435 €

99 €

350 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

350 €

Ʊ/Ƨ

545 €

99 €

350 €

Ʊ/Ƨ

36 €

36 €

LETSOS 3*

AƯƸƮƪƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

345 €

99 €

150 €

1.135 €

365 €

99 €

150 €

1.195 €

395 €

99 €

150 €

1.295 €

36 €

MATILDA 3* sup.

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

325 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

345 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

375 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

36 €

CONTESSA 3*

ƧƵīƧƶƭ

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

455 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

475 €

99 €

150 €

Ʊ/Ƨ

36 €

PHILOXENIA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

495 €

535 €

99 €

300 €

1.565 €

595 €

PARK 3*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

465 €

99 €

300 €

1.295 €

MIRO ZANTE IMPERIAL BEACH HOTEL & WATER PARK

99 €

300 €

1.495 €

445 €

99 €

300 €

1.215 €

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

8&15/7 & 24&26/ džµLjįLjĮIJǏǎijdž 8

525 €

99 €

400 €

1.625 €

695 €

99 €

MIRO PALAZZO DI ZANTE

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

435 €

99 €

300 €

1.625 €

595 €

LOUIS ZANTE BEACH 4*

ƯƧīƧƱƧƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

625 €

99 €

500 €

1.425 € Ʊ/Ƨ

ZAKANTHA BEACH 4*

ƧƵīƧƶƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

545 €

99 €

400 €

CARAVEL ZANTE 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

595 €

99 €

400 €

ALEXANDRA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

ELEON GRAND RESORT & SPA CENTER 5*

22 /7& 17&19/8

99 €

300 €

1.695 €

36 €

525 €

99 €

300 €

1.415 €

36 €

400 €

27&29/7 & 3,5,10,12 2.225 € /8

715 €

99 €

400 €

2.425 €

36 €

99 €

300 €

1.865 €

615 €

99 €

300 €

1.895 €

36 €

645 €

99 €

500 €

1.495 €

695 €

99 €

500 €

1.595 €

36 €

565 €

99 €

400 €

Ʊ/Ƨ

615 €

99 €

400 €

Ʊ/Ƨ

36 €

625 €

99 €

400 €

695 €

99 €

400 €

36 €

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

495 €

99 €

350 €

525 €

99 €

350 €

595 €

99 €

350 €

ALL INCLUSIVE

895 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

935 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

965 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

36 €

LOUIS PLAGOS BEACH 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

625 €

99 €

500 €

1.425 €

645 €

99 €

500 €

1.495 €

695 €

99 €

500 €

1.595 €

36 €

LE SANTE 5*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

825 €

99 €

500 €

2.995 €

855 €

99 €

500 €

3.155 €

895 €

99 €

500 €

3.225 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

17

20 ƪƻƶ 25

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

250 €

B' Cat

290 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƫƧƮƸƱĬƳ... 6 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA (ĮȺǗ 20 / 07) 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

FAMILY INN 2*

ƧƵīƧƶƭ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

99 €

200 €

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

Ʊ/Ƨ

295 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

335 €

99 €

Ʊ/Ƨ

335 €

99 €

180 €

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Ʊ/Ƨ

315 €

99 €

200 €

Ʊ/Ƨ

36 €

Ʊ/Ƨ

355 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

365 €

99 €

180 €

ƧnjĮǒ.

ADMIRAL 3*

ƧƵīƧƶƭ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

Ʊ/Ƨ

PALLATINO 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

99 €

180 €

TOMOTHEOS STD

ƧƵīƧƶƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

195 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

225 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

265 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GOLDEN SUN & GOLDEN BEACH 3*

ƮƧƯƧưƧƮƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

355 €

99 €

280 €

Ʊ/Ƨ

405 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

485 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

36 €

36 €

LETSOS 3*

AƯƸƮƪƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

275 €

99 €

150 €

995 €

295 €

99 €

150 €

1.055 €

325 €

99 €

150 €

1.195 €

36 €

MATILDA 3* sup.

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

265 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

295 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

325 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

CONTESSA 3*

ƧƵīƧƶƭ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

375 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

395 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

PHILOXENIA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

395 €

99 €

200 €

1.195 €

435 €

99 €

200 €

1.365 €

495 €

99 €

200 €

1.495 €

36 €

PARK 3*

ƷƶƭƯƭƨƭ

395 €

99 €

100 €

1.115 €

415 €

99 €

200 €

1.195 €

455 €

99 €

200 €

1.215 €

36 €

MIRO ZANTE IMPERIAL BEACH HOTEL & WATER PARK

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž 8&15/7 & 26/8 džµLjįLjĮIJǏǎijdž

475 €

99 €

300 €

1.525 €

595 €

99 €

200 €

1.995 €

615 €

99 €

200 €

2.225 €

36 €

MIRO PALAZZO DI ZANTE

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

385 €

99 €

200 €

1.525 €

515 €

99 €

200 €

1.700 €

555 €

99 €

200 €

1.755 €

36 €

22/7& 19/8

29/7 & 5& 12/8

LOUIS ZANTE BEACH 4*

ƯƧīƧƱƧƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

525 €

99 €

300 €

1.325 €

555 €

99 €

200 €

1.355 €

595 €

99 €

200 €

1.495 €

36 €

ZAKANTHA BEACH 4*

ƧƵīƧƶƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

445 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

495 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

525 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

36 €

CARAVEL ZANTE 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

515 €

99 €

300 €

535 €

99 €

300 €

595 €

99 €

300 €

ALEXANDRA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

ELEON GRAND RESORT & SPA CENTER 5*

36 €

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

415 €

99 €

300 €

455 €

99 €

300 €

515 €

99 €

300 €

ALL INCLUSIVE

795 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

835 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

865 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

36 €

LOUIS PLAGOS BEACH 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

555 €

99 €

300 €

1.325 €

585 €

99 €

300 €

1.395 €

615 €

99 €

300 €

1.555 €

36 €

LE SANTE 5*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

755 €

99 €

300 €

2.555 €

785 €

99 €

300 €

2.995 €

815 €

99 €

300 €

2.995 €

36 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

18

20 ƪƻƶ 25

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

235 €

B' Cat

265 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƫƧƮƸƱĬƳ... 3 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA (ĮȺǗ 27 / 07) 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

FAMILY INN 2*

ƧƵīƧƶƭ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƴƵƻƭƱƳ

185 €

99 €

100 €

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

Ʊ/Ƨ

215 €

99 €

100 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Ʊ/Ƨ

235 €

99 €

100 €

ƧnjĮǒ.

Family ĭǗǏǎLj Rooms Ʊ/Ƨ

36 €

PALLATINO 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

195 €

99 €

100 €

235 €

99 €

100 €

265 €

99 €

100 €

TOMOTHEOS STD

ƧƵīƧƶƭ

ƩƭƧưƳƱƬ

175 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

195 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

205 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

GOLDEN SUN & GOLDEN BEACH 3*

ƮƧƯƧưƧƮƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

215 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

235 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

255 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

LETSOS 3*

AƯƸƮƪƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

195 €

99 €

80 €

665 €

215 €

99 €

70 €

695 €

255 €

99 €

100 €

795 €

36 €

MATILDA 3* sup.

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

185 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

195 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

235 €

99 €

80 €

Ʊ/Ƨ

36 €

CONTESSA 3*

ƧƵīƧƶƭ

ƴƵƻƭƱƳ

215 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

235 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

255 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

36 €

PHILOXENIA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

235 €

99 €

100 €

715 €

255 €

99 €

100 €

815 €

295 €

99 €

100 €

895 €

36 €

255 €

99 €

100 €

795 €

36 €

PARK 3*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

MIRO ZANTE IMPERIAL BEACH HOTEL & WATER PARK

215 €

99 €

100 €

595 €

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

335 €

99 €

100 €

MIRO PALAZZO DI ZANTE

ƨƧƶƭƯƭƮƳƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

285 €

99 €

24/8

27/7 & 3& 10/8

36 €

245 €

99 €

100 €

695 €

845 €

355 €

99 €

100 €

895 €

425 €

99 €

100 €

995 €

36 €

100 €

795 €

335 €

99 €

200 €

845 €

395 €

99 €

100 €

925 €

36 €

17/.8

LOUIS ZANTE BEACH 4*

ƯƧīƧƱƧƶ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

295 €

99 €

120 €

775 €

355 €

99 €

120 €

875 €

395 €

99 €

120 €

985 €

36 €

ZAKANTHA BEACH 4*

ƧƵīƧƶƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

235 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

255 €

99 €

100 €

Ʊ/Ƨ

295 €

99 €

300 €

Ʊ/Ƨ

36 €

CARAVEL ZANTE 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

265 €

99 €

150 €

295 €

99 €

150 €

335 €

99 €

150 €

36 €

ALEXANDRA 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

255 €

99 €

150 €

275 €

99 €

150 €

315 €

99 €

150 €

36 €

ALL INCLUSIVE

ELEON GRAND RESORT & SPA CENTER 5*

395 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

415 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

445 €

99 €

Ʊ/Ƨ

Ʊ/Ƨ

36 €

LOUIS PLAGOS BEACH 4*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

315 €

99 €

100 €

775 €

355 €

99 €

100 €

875 €

385 €

99 €

100 €

995 €

36 €

LE SANTE 5*

ƷƶƭƯƭƨƭ

džµLjįLjĮIJǏǎijdž

325 €

99 €

120 €

1.155 €

355 €

99 €

120 €

1.195 €

385 €

99 €

120 €

1.295 €

36 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

19

20 ƪƻƶ 25

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷLjµǀ

A' Cat

170 €

B' Cat

200 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƮƳƱƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž & ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƴƧƱƶƭƳƱ-īƪƱƭƮƧ PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

415 € 475 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

275 €

675 €

275 €

35 €

265 €

735 €

265 €

35 €

275 €

645 €

265 €

705 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

485 €

275 €

725 €

275 €

765 €

275 €

35 €

AEOLOS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

505 €

365 €

645 €

365 €

745 €

365 €

35 €

JASON & MARIANNA 3*

īƯƧƶƷƵƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

515 €

295 €

555 €

295 €

725 €

295 €

35 €

ALKISTIS 3*

ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

545 €

-

645 €

-

725 €

-

35 €

725 €

-

35 €

765 €

395 €

35 €

805 €

385 €

35 €

795 €

405 €

35 €

MAGAS 2*

ƨƵƸƶƬ

ƴƵƻƭƱƳ

565 €

-

675 €

-

PETINOS 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

565 €

395 €

735 €

395 €

ACROGIALI 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

645 €

385 €

695 €

385 €

10,17/0 7

21,24,28, 31/ 07

4,7,11,14 ,18,21/ 08

ARCHIPELAGOS 4*

ƮƧƯƳ ƯƭƨƧƩƭ

ƴƵƻƭƱƳ

665 €

405 €

775 €

405 €

PRINCESS OF MYKONOS 4*

ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

695 €

325 €

835 €

325 €

865 €

325 €

35 €

NISSAKI BOUTIQUE 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

855 €

530 €

1.095 €

530 €

1.095 €

530 €

35 €

APOLLONIA BAY RESORT 4*

Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

895 €

590 €

1.185 €

590 €

1.185 €

590 €

35 €

PALLADIUM 5*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

915 €

-

1.125 €

-

1.155 €

-

35 €

PETINOS BEACH 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

985 €

-

1.195 €

-

1.235 €

-

35 €

SAINT JOHN 5*

Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

1.425 €

565 €

1.495 €

565 €

1.225 €

565 €

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

20

18

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

235 €

B' Cat

275 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƮƳƱƳ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

435 €

345 €

245 €

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

325 €

īƯƧƶƷƵƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

ƴƧƱƶƭƳƱ-īƪƱƭƮƧ JASON & MARIANNA 3*

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

18

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

345 €

-

35 €

485 €

245 €

385 €

245 €

35 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

345 €

235 €

475 €

235 €

355 €

235 €

35 €

PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

245 €

485 €

245 €

365 €

245 €

35 €

AEOLOS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

385 €

235 €

485 €

235 €

405 €

235 €

35 €

ALKISTIS 3*

ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

-

445 €

-

495 €

-

35 €

455 €

-

505 €

-

35 €

495 €

275 €

415 €

275 €

35 €

525 €

305 €

445 €

305 €

35 €

MAGAS 2*

ƨƵƸƶƬ

ƴƵƻƭƱƳ

385 €

-

PETINOS 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

405 €

275 €

ARCHIPELAGOS 4*

ƮƧƯƳ ƯƭƨƧƩƭ

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

305 €

ACROGIALI 4* ƴƯ.īƸƧƯƳƶ PRINCESS OF MYKONOS ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ 4* APOLLONIA BAY Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ RESORT 4*

ƴƵƻƭƱƳ

445 €

275 €

545 €

275 €

475 €

275 €

35 €

ƴƵƻƭƱƳ

475 €

275 €

565 €

275 €

505 €

275 €

35 €

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

425 €

755 €

425 €

595 €

425 €

35 €

NISSAKI BOUTIQUE 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

-

695 €

-

575 €

-

35 €

PALLADIUM 5*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

605 €

-

715 €

-

605 €

-

35 €

PETINOS BEACH 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

645 €

-

765 €

-

645 €

-

35 €

SAINT JOHN 5*

Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

665 €

395 €

795 €

395 €

665 €

395 €

35 €

10,17/0 7

24,31/07 & 07,14, 21/08

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

21

28/08 & 04/09

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

185 €

B' Cat

205 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƮƳƱƳ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ ASTRA 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƴƧƱƶƭƳƱ-īƪƱƭƮƧ PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƷLjµǀ

225 €

365 €

225 €

415 €

ƷLjµǀ 295 € 305 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

225 €

305 €

225 €

225 €

315 €

225 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

PETINAROS 3* sup.

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

245 €

405 €

245 €

355 €

245 €

AEOLOS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

215 €

415 €

215 €

365 €

215 €

ALKISTIS 3*

ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

-

365 €

-

415 €

-

JASON & MARIANNA 3*

īƯƧƶƷƵƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

245 €

415 €

245 €

365 €

245 €

MAGAS 2*

ƨƵƸƶƬ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

-

375 €

-

435 €

-

ACROGIALI 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

285 €

465 €

285 €

385 €

285 €

PETINOS 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

275 €

425 €

275 €

355 €

275 €

ARCHIPELAGOS 4*

ƮƧƯƳ ƯƭƨƧƩƭ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

285 €

465 €

285 €

445 €

285 €

PRINCESS OF MYKONOS 4*

ƧīƭƳƶ ƶƷƪĭƧƱƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

255 €

465 €

255 €

435 €

255 €

APOLLONIA BAY RESORT 4*

Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

485 €

365 €

615 €

365 €

485 €

365 €

07,14,2 1/07

28/07,04 ,11, 18/08

25/08 & 01/09

PALLADIUM 5*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

495 €

-

595 €

-

495 €

-

PETINOS BEACH 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

525 €

285 €

625 €

285 €

545 €

285 €

SAINT JOHN 5*

Ƨ.ƭƻƧƱƱƬƶ

ƴƵƻƭƱƳ

545 €

345 €

655 €

345 €

555 €

345 €

NISSAKI BOUTIQUE 4*

ƴƯ.īƸƧƯƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

575 €

-

715 €

-

585 €

-

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

22

18

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

A' Cat

165 €

B' Cat

185 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴƧƵƳ, ƱƧƲƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž ljĮLj ƮǑǏLjĮljǀ µİ ȺIJǀıİLjǐ µƿıǔ ưƸƮƳƱƳƸ 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

RALLIS

ƱƧƳƸƶƧ

CYCLADES 2* MARINOS 2*

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

525 €

245 €

_

ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ƴƵƻƼƱƳ

545 €

245 €

_

ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ƴƵƻƼƱƳ

545 €

245 €

_

565 €

245 €

_

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƴƧƵƳƶ

VILLA KELLY 2*

ƱƧƳƸƶƧ

07,10,14 ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ , 17/07 ƴƵƻƼƱƳ

MARINERO 3*

ƱƧƳƸƶƧ

575 €

245 €

_

AEGEON 3*

ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ƴƵƻƼƱƳ

605 €

245 €

_

ASTERAS PARADISE 4*

ƱƧƳƸƶƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

615 €

295 €

_

NARGES 4*

ƱƧƳƸƶƧ

ƴƵƻƼƱƳ

595 €

265 €

2.095 €

21,24, 28, 31/07, 04,07, 11,14, 18,21, 25/08

545 €

245 €

_

535 €

245 €

_

585 €

245 €

_

555 €

245 €

_

585 €

245 €

_

555 €

245 €

_

615 €

245 €

_

245 €

_

645 €

245 €

_

28/08, 565 € 01,04 /09 595 €

245 €

_

635 €

245 €

_

605 €

245 €

_

695 €

295 €

_

635 €

295 €

_

755 €

265 €

2.455 €

625 €

265 €

2.145 €

ƱƧƲƳƶ VAKHOS APTS 2*

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

445 €

235 €

_

535 €

235 €

_

455 €

235 €

_

MATHIASSOS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

475 €

235 €

_

565 €

235 €

_

485 €

235 €

_

POSEIDON 2*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

495 €

235 €

_

635 €

235 €

_

_

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

555 €

235 €

_

585 €

235 €

_

235 €

_

NAXOS HOLIDAYS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

595 €

235 €

_

635 €

235 €

_

495 € 04,07,11, 555 € 14, 18,21/08 595 €

235 €

ANATOLI 2*

235 €

_

PRINCESS OF NAXOS 3*

ƹƻƵƧ

ƴƵƻƼƱƳ

595 €

335 €

2.315 €

635 €

335 €

2.455 €

595 €

335 €

2.365 €

NAXOS BEACH II 4*

Ƨ.ƴƵƳƮƳƴƭƳƶ

ƴƵƻƼƱƳ

695 €

335 €

_

725 €

335 €

_

695 €

335 €

_

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjİLj:

07,10/07

14,17,21, 24, 28,31/07 , 25,28/08

ƩƻƵƪƧƱ ưƪƷƧĭƳƵƧ ƧƴƳ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳ ưƸƮƳƱƳƸ-ƴƧƱƶƭƳƱ ƮƧƭ ƯƭưƧƱƭ ưƸƮƳƱƳƸ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

ƴƧƵƳƶ

Ƭ ƩƭƧƱƸƮƷƪƵƪƸƶƬ ƶƷƬ ưƸƮƳƱƳ īƭƱƪƷƧƭ ƮƧƷƧ ƷƬƱ ƧĭƭƲƬ ƶƪ ƴƧƱƶƭƳƱ ƹƻƵƭƶ ƴƵƻƼƱƳ ƩƵƳưƳƯƳīƭƧ ƴƯƳƭƻƱ: MYKONOƶ-ƴƧƵƳƶ,14.55-15.45 HELLENIC, ƴƧƵƳƶ-ưƸƮƳƱƳƶ,14.00-15.30 NEL

A' KAT.

245 €

ƩƵƳưƳƯƳīƭƧ ƴƯƳƭƻƱ: MYKONOƶ-ƱƧƲƳƶ,09.50-10.35 HELLENIC, ƱƧƲƳƶ-ưƸƮƳƱƳƶ,13.10-15.30 NEL

ƨ' ƮƧƷ.

285 €

ƶƷƬƱ ƪƴƭƶƷƵƳĭƬ ưƴƳƵƪƭƷƪ ƱƧ ƧĭƬƱƪƷƪ Ʒƭƶ ƧƴƳƶƮƪƸƪƶ ƶƧƶ ƶƷƳ "PIERE ONE" ƧƴƪƱƧƱƷƭ ƧƴƳ ƷƳ ƯƭưƧƱƭ ưƪ ưƭƮƵƬ ƹƵƪƻƶƬ īƭƧ ƷƸƹƳƱ ƮƧĬƸƶƷƪƵƬƶƪƭƶ Ƭ' ƧƯƯƧīƪƶ ƩƵƳưƳƯƳīƭƻƱ ƷƳ īƵƧĭƪƭƳ ưƧƶ

ƩƪƱ ĭƪƵƪƭ ƮƧưưƭƧ ƪƸĬƸƱƬ

ĭƳƵƳƭ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƻƱ: 35€, ME ASTRA 36€

23

19

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƱƧƲƳƶ A' KAT.

245 €

ƨ' ƮƧƷ.

285 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵƳƩƳ... 6 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ MELPO STD&APRTS

ƴİǏLjǎǒǀ

ƮƵƪưƧƶƷƬ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

235 €

95 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

265 €

95 €

ƧnjĮǒ.

46 ƪƻƶ 49

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

285 €

95 €

-

35 €

ƧnjĮǒ.

LITO 3*

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

95 €

-

295 €

95 €

-

305 €

95 €

-

35 €

INTERNATIONAL 2*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

285 €

95 €

-

305 €

95 €

-

315 €

95 €

-

35 €

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

95 €

975 €

315 €

95 €

1.015 €

325 €

95 €

1.035 €

35 €

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

325 €

95 €

1.045 €

355 €

95 €

1.125 €

375 €

95 €

1.175 €

35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

95 €

975 €

315 €

95 €

1.015 €

325 €

95 €

1.035 €

35 € 35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

325 €

95 €

1.045 €

355 €

95 €

1.125 €

375 €

95 €

1.175 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ALL INCLUSIVE

355 €

95 €

1.125 €

395 €

95 €

1.255 €

425 €

95 €

1.295 €

35 €

ALEXIA 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

305 €

95 €

-

345 €

95 €

-

355 €

95 €

-

35 €

EUROPA ROOMS & STD 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

95 €

-

345 €

95 €

-

355 €

95 €

-

35 €

SUN BEACH 4* sup.

ƭƧƯƸƶƶƳƶ

MEDITERRANEAN 4*

ƴƳƯƬ

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

06,13/0 ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ 7& 24/08

20 & 27/07

03,10, 17/08

ƴĮǏ/ıİLjǐ

385 €

95 €

1.105 €

435 €

95 €

1.255 €

455 €

95 €

1.285 €

35 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

235 €

-

465 €

235 €

-

505 €

235 €

-

35 €

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

215 €

-

475 €

215 €

-

495 €

215 €

-

35 €

GARDEN ROOMS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

445 €

155 €

-

505 €

155 €

-

525 €

155 €

-

35 €

SEA VIEW

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

-

-

1.265 €

-

-

1.385 €

-

-

1.395 €

35 €

GARDEN SUITS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

-

-

1.595 €

-

-

1.735 €

-

-

1.745 €

35 €

GARDEN SUITS

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

455 €

95 €

1.115 €

515 €

95 €

1.255 €

535 €

95 €

1.285 €

35 €

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ALL INCLUSIVE

495 €

95 €

1.195 €

565 €

95 €

1.335 €

575 €

95 €

1.375 €

35 €

AVRA BEACH RESORT 4* sup.

ƭƧƯƸƶƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

495 €

95 €

1.495 €

545 €

95 €

1.645 €

565 €

95 €

1.745 €

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǼȀǻȇȅȂȍȃ 60€

24

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

ƨ' Cat

215 €

C' Cat

245 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵƳƩƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ MELPO STD&APRTS ANITA STD ANITA STD

ƴİǏLjǎǒǀ

ƮƵƪưƧƶƷƬ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

305 €

95 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƧnjĮǒ.

-

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

335 €

95 €

46 ƪƻƶ 49

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

-

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

365 €

95 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms -

35 €

ƭƧƯƸƶƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

95 €

1.095 €

365 €

95 €

1195

385 €

95 €

1.255 €

35 €

ƭƧƯƸƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

445 €

95 €

1.455 €

515 €

95 €

1485

535 €

95 €

1.515 €

35 €

LITO 3*

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

95 €

-

365 €

95 €

-

395 €

95 €

-

35 €

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

95 €

1.055 €

375 €

95 €

1215

395 €

95 €

1.275 €

35 €

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

415 €

95 €

1.225 €

465 €

95 €

1.375 €

485 €

95 €

1.415 €

35 €

INTERNATIONAL 2*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

95 €

-

385 €

95 €

-

405 €

95 €

-

35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

355 €

95 €

1.055 €

375 €

95 €

1.215 €

395 €

95 €

1.275 €

35 € 35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

415 €

95 €

1.225 €

465 €

95 €

1.375 €

485 €

95 €

1.415 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ALL INCLUSIVE

445 €

95 €

1.315 €

515 €

95 €

1.505 €

535 €

95 €

1.535 €

35 €

ALEXIA 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

95 €

-

395 €

95 €

-

415 €

95 €

-

35 €

EUROPA ROOMS & STD 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

95 €

-

425 €

95 €

-

445 €

95 €

-

35 €

DIONYSOS HTL 4*sup

ƴƵƻƭƱƳ

535 €

95 €

1.515 €

35 €

06,13/0 7& 24/08

20 & 27/07

ƴĮǏ/ıİLjǐ

DIONYSOS HTL 4*sup

ALL INCLUSIVE

ƭƲƭƧ

630 €

95 €

1.770 €

670 €

95 €

03,10,17/ 1.395 € 08 1.840 €

730 €

95 €

2.000 €

35 €

SUN BEACH 4* sup.

ƭƧƯƸƶƶƳƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

485 €

95 €

1.435 €

555 €

95 €

1.545 €

595 €

95 €

1.585 €

35 €

MEDITERRANEAN 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

515 €

235 €

-

615 €

235 €

-

675 €

235 €

-

35 €

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

585 €

215 €

1.365 €

635 €

215 €

1.455 €

675 €

215 €

1.575 €

35 €

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ALL INCLUSIVE

645 €

155 €

1.485 €

705 €

155 €

1.635 €

745 €

155 €

1.705 €

35 €

AVRA BEACH RESORT 4* sup.

ƭƧƯƸƶƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

625 €

-

1.785 €

705 €

-

2.155 €

755 €

-

2.255 €

35 €

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

565 €

295 €

-

585 €

295 €

-

605 €

295 €

-

35 €

GARDEN ROOMS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

595 €

285 €

-

655 €

285 €

-

675 €

285 €

-

35 €

SEA VIEW

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

-

-

1.675 €

-

-

1.755 €

-

-

1.795 €

35 €

GARDEN SUITS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

-

-

2.175 €

-

-

2.205 €

-

-

2.255 €

35 €

GARDEN SUITS

ƭƲƭƧ

465 €

95 €

1.365 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǼȀǻȇȅȂȍȃ 60€

25

495 €

95 €

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

ƨ' Cat

260 €

C' Cat

280 €


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵƳƩƳ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴĮǏĮıljİǑǀ & ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ MELPO STD&APRTS

ƴİǏLjǎǒǀ

ƮƵƪưƧƶƷƬ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

345 €

115 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƧnjĮǒ.

-

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

385 €

115 €

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

46 ƪƻƶ 49

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

-

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

395 €

115 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms -

35 €

ANITA STD

ƭƧƯƸƶƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

365 €

115 €

1.185 €

395 €

115 €

1.255 €

415 €

115 €

1.315 €

35 €

ANITA STD

ƭƧƯƸƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

475 €

115 €

1.465 €

545 €

115 €

1.555 €

575 €

115 €

1.595 €

35 € 35 €

LITO 3*

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

385 €

115 €

-

405 €

115 €

-

415 €

115 €

-

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

115 €

1.215 €

405 €

115 €

1.265 €

415 €

115 €

1.295 €

35 €

ARGYRO VILLAGE APTS

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

435 €

115 €

1.325 €

475 €

115 €

1.445 €

495 €

115 €

1.485 €

35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƴƵƻƭƱƳ

375 €

115 €

1.215 €

405 €

115 €

1.265 €

415 €

115 €

1.295 €

35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

435 €

115 €

1.325 €

475 €

115 €

1.445 €

495 €

115 €

1.485 €

35 €

IRIS HTL&STD 3*

ƧĭƧƱƷƳƸ

ALL INCLUSIVE

475 €

115 €

1.445 €

535 €

115 €

1.595 €

565 €

115 €

1.615 €

35 €

INTERNATIONAL 2*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

115 €

-

405 €

115 €

-

425 €

115 €

-

35 €

ALEXIA 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

405 €

115 €

-

425 €

115 €

-

435 €

115 €

-

35 €

EUROPA ROOMS & STD 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

405 €

115 €

-

445 €

115 €

-

465 €

115 €

-

35 €

525 €

115 €

1.525 €

555 €

115 €

1.595 €

35 €

DIONYSOS HTL 4*sup DIONYSOS HTL 4*sup

SUN BEACH 4* sup. VIRGINIA 3*

01,02,0 8,09/07 ƴƵƻƭƱƳ ƭƲƭƧ & ALL INCLUSIVE ƭƲƭƧ 26,27/0 8 ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ ƭƧƯƸƶƶƳƶ

495 €

115 €

660 €

115 €

505 €

115 €

ƮƳƶƮƭƱƳƸ

ALL INCLUSIVE

515 €

115 €

15,16,22, 1.485 € 23,29,30 /07 & 1.890 € 19,20/08 1.435 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ

700 €

115 €

05,06, 1.970 € 12,13 /08

750 €

115 €

2.080 €

35 €

585 €

115 €

1.645 €

615 €

115 €

1.685 €

35 €

-

595 €

115 €

-

605 €

115 €

-

MEDITERRANEAN 4*

ƴƳƯƬ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

535 €

305 €

-

635 €

305 €

-

695 €

305 €

-

35 €

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

605 €

115 €

1.445 €

655 €

115 €

1.535 €

695 €

115 €

1.655 €

35 €

LOUIS COLLOSOS BEACH 4*

ƮƧƯƯƭĬƪƧ

ALL INCLUSIVE

665 €

115 €

1.565 €

725 €

115 €

1.715 €

765 €

115 €

1.785 €

35 €

AVRA BEACH RESORT 4* sup.

ƭƧƯƸƶƶƳƶ

ALL INCLUSIVE

665 €

115 €

1.925 €

725 €

115 €

2.165 €

775 €

115 €

2.315 €

35 €

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

605 €

295 €

-

625 €

295 €

-

635 €

295 €

-

35 €

GARDEN ROOMS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

635 €

285 €

-

695 €

285 €

-

705 €

285 €

-

35 €

SEA VIEW

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

-

-

1.905 €

-

-

1.925 €

-

-

1.945 €

35 €

GARDEN SUITS

RODOS PALACE HTL&SPA 5*

ƭƲƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

-

-

2.305 €

-

-

2.415 €

-

-

2.455 €

35 €

GARDEN SUITS

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǼȀǻȇȅȂȍȃ 60€

26

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

ƨ' Cat

260 €

C' Cat

280 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƿǏljǑǏĮ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

36 ƪƻƶ 37

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

FIORI HOTEL

ƩƧƶƶƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

99 €

150 €

425 €

99 €

150 €

445 €

99 €

150 €

FIORI HOTEL

ƩƧƶƶƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

485 €

99 €

200 €

525 €

99 €

200 €

545 €

99 €

200 €

CHANDRIS

ƩƧƶƶƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

625 €

99 €

250 €

655 €

99 €

250 €

745 €

99 €

280 €

DIVANI PALCE

ƮƧƱƳƱƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

555 €

99 €

250 €

585 €

99 €

250 €

695 €

99 €

250 €

LOUIS CORCYRA BEACH

īƳƸƨƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

775 €

99 €

300 €

1.795 €

795 €

99 €

300 €

1.855 €

855 €

99 €

300 €

1.955 €

LOUIS LTI GRAND

īƯƸĭƧƩƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

735 €

99 €

300 €

1.735 €

795 €

99 €

300 €

1.815 €

835 €

99 €

300 €

1.925 €

LOUIS KERKYRA GOLF

ƧƯƸƮƪƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

775 €

99 €

300 €

1.795 €

795 €

99 €

300 €

1.855 €

855 €

99 €

350 €

1.955 €

Ƨī. ƭƻƧƱƱƬƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

595 €

99 €

300 €

1.695 €

685 €

99 €

300 €

1.855 €

695 €

99 €

300 €

1.925 €

LOUIS REGENCY

9 &16/7 & 27/8

1.695 € 23/7 & 20/8

1.755 € 30/7 &6,13/8

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

1.795 €

ƷLjµǀ

A' Cat

240 €

B' Cat

280 € ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮƿǏljǑǏĮ... 6 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƶƾǃǃĮIJǎ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

36 ƪƻƶ 37

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

FIORI HOTEL

ƩƧƶƶƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

99 €

120 €

375 €

99 €

120 €

395 €

99 €

120 €

FIORI HOTEL

ƩƧƶƶƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

395 €

99 €

150 €

445 €

99 €

150 €

495 €

99 €

150 €

CHANDRIS

ƩƧƶƶƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

435 €

99 €

200 €

495 €

99 €

200 €

515 €

99 €

200 €

385 €

99 €

200 €

425 €

99 €

200 €

465 €

99 €

200 €

495 €

99 €

200 €

1.275 €

535 €

99 €

200 €

1.335 €

565 €

99 €

1.195 €

1.245 €

Family ĭǗǏǎLj Rooms

1.355 €

DIVANI PALCE

ƮƧƱƳƱƭ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

LOUIS CORCYRA BEACH

īƳƸƨƭƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

225 €

1.385 €

LOUIS LTI GRAND

īƯƸĭƧƩƧ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

495 €

99 €

250 €

1.275 €

535 €

99 €

250 €

1.335 €

565 €

99 €

250 €

1.385 €

LOUIS KERKYRA GOLF

ƧƯƸƮƪƶ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

515 €

99 €

250 €

1.295 €

555 €

99 €

250 €

1.395 €

585 €

99 €

250 €

1.425 €

Ƨī. ƭƻƧƱƱƬƶ ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

485 €

99 €

300 €

1.275 €

545 €

99 €

300 €

1.335 €

565 €

99 €

300 €

1.395 €

LOUIS REGENCY

9 &16/7 & 27/8

23/7 & 20/8

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

27

ƴĮǏ/ıİLjǐ

30/7 &6,13/8

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

200 €

B' Cat

250 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ XIO…

14

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

Family Room

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

GEORGE HOUSE STUDIOS ƮƧƵĭƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

21,28/07 04,11,18,25/08

235 €

175 €

85 €

775 €

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

STROUBIS STUDIOS ưƪīƧƶ ƯƭưƱƭƻƱƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

21,28/07 04,11,18,25/08

235 €

145 €

85 €

875 €

ƴƵƻƭƱƳ

21,28/07 04,11,18,25/08

335 €

145 €

165 €

1.045 €

ƴƵƻƭƱƳ

21,28/07 04,11,18,25/08

345 €

155 €

115 €

1.005 €

CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

21 & 28/07

365 €

195 €

115 €

1.245 €

CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

04,11,18,25/08

395 €

195 €

115 €

1.295 €

GEORGE HOUSE STUDIOS ƮƧƵĭƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

17,24,31/07 07,14,21/08

255 €

185 €

105 €

835 €

STROUBIS STUDIOS ưƪīƧƶ ƯƭưƱƭƻƱƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

17,24,31/07 07,14,21/08

265 €

145 €

105 €

965 €

ƴƵƻƭƱƳ

17,24,31/07 07,14,21/08

395 €

145 €

215 €

1.205 €

ƴƵƻƭƱƳ

17,24,31/07 07,14,21/08

415 €

155 €

145 €

1.175 €

ƴƵƻƭƱƳ

17,24,31/07

425 €

215 €

155 €

1.445 €

ƴƵƻƭƱƳ

07,14,21/08

465 €

225 €

155 €

1.535 €

GEORGE HOUSE STUDIOS ƮƧƵĭƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƮƟĬƪ ƶƧƨƨƧƷƳ & ƮƸƵƭƧƮƬ 16/07-21/08

325 €

225 €

155 €

1.025 €

STROUBIS STUDIOS ưƪīƧƶ ƯƭưƱƭƻƱƧƶ

ƩƭƧưƳƱƬ

ƮƟĬƪ ƶƧƨƨƧƷƳ & ƮƸƵƭƧƮƬ Ƨƴƣ 16/07-21/08

345 €

145 €

165 €

1.195 €

ƴƵƻƭƱƳ

ƮƟĬƪ ƶƧƨƨƧƷƳ & ƮƸƵƭƧƮƬ Ƨƴƣ 16/07-21/08

565 €

145 €

335 €

1.635 €

ƴƵƻƭƱƳ

ƮƟĬƪ ƶƧƨƨƧƷƳ & ƮƸƵƭƧƮƬ Ƨƴƣ 16/07-21/08

595 €

155 €

225 €

1.585 €

595 €

275 €

245 €

2.065 €

655 €

295 €

245 €

2.235 €

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

SEA BREEZE ƧīƭƳƶ ƭƻƧƱƱƬƶ ERYTHA HOTEL 4* KAƵĭƧƶ

SEA BREEZE ƧīƭƳƶ ƭƻƧƱƱƬƶ

ƬµƿǏİǐ

4

5

ERYTHA HOTEL 4* KAƵĭƧƶ CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ

SEA BREEZE ƧīƭƳƶ ƭƻƧƱƱƬƶ ERYTHA HOTEL 4* KAƵĭƧƶ CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ CHANDRIS 4* ƴƳƯƬ

8

ƴƵƻƭƱƳ ƴƵƻƭƱƳ

16,17,23,24,30, 31/07 06,07,13,14,20, 21/08

ǼȃȅǿȀǿǹȈǾ ǿȋ : 4 ǾȂǼȇǼȈ 140€ A CAT 5 ǾȂǼȇǼȈ 170€ A CAT 8 ǾȂǼȇǼȈ 270 B CAT ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ : ǹǼȇȅȆȅȇǿȀǹ ǼǿȈǿȉǾȇǿǹ Ȁǹǿ ǻǿǹȂȅȃǾ

28

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƧưƳ…

15

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ELLI STUDIOS 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƩƭƧưƳƱƬ

17,24,31/07 07,14,21/08

285 €

185 €

85 €

KATERINA HOTEL 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƴƵƻƼƱƳ

17,24,31/07 07,14,21/09

295 €

225 €

45 €

ELEKTRA STUDIOS APARTMENS 3* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƩƭƧưƳƱƬ

17,24,31/07 07,14,21/10

305 €

225 €

85 €

ƴƵƻƼƱƳ

17,24,31/07 07,14,21/11

335 €

225 €

75 €

ƴƵƻƼƱƳ

17,24,31/07 07,14,21/12

345 €

255 €

65 €

ƴƵƻƼƱƳ

17,/07

445 €

165 €

165 €

1.755 €

ƴƵƻƼƱƳ

24,31/07 07,14,21/08

475 €

165 €

165 €

1.895 €

ELLI STUDIOS 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƩƭƧưƳƱƬ

20,27/07 03,10,17/08

315 €

185 €

105 €

KATERINA HOTEL 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƴƵƻƼƱƳ

20,27/07 03,10,17/08

315 €

235 €

55 €

ELEKTRA STUDIOS APARTMENS 3* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƩƭƧưƳƱƬ

20,27/07 03,10,17/08

335 €

245 €

115 €

365 €

245 €

95 €

385 €

275 €

95 €

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

MARITSA BAY HOTEL B' CAT ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƬµƿǏİǐ

4

SAMOS HOTEL 3* ƴƳƯƬ DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

MARITSA BAY HOTEL B' CAT ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ SAMOS HOTEL 3* ƴƳƯƬ

5

ƴƵƻƼƱƳ

DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ELLI STUDIOS 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ KATERINA HOTEL 2* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ ELEKTRA STUDIOS APARTMENS 3* MARITSA BAY HOTEL B' CAT ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ SAMOS HOTEL 3* ƴƳƯƬ

DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ DORYSSA SEASIDE RESORT 5* ƴƸĬƧīƳƵƪƭƳ

ƴƵƻƼƱƳ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

20,/07

525 €

165 €

215 €

2.105 €

ƴƵƻƼƱƳ

27/07 03,10,17/08

565 €

165 €

215 €

2.255 €

ƩƭƧưƳƱƬ

17,24,31/07 07,14,21/08

395 €

205 €

165 €

17,24,31/07 07,14,21/09 17,24,31/07 07,14,21/10 17,24,31/07 07,14,21/11 17,24,31/07 07,14,21/12

385 €

285 €

85 €

415 €

305 €

185 €

485 €

305 €

145 €

505 €

375 €

155 €

ƴƵƻƼƱƳ

17,/07

755 €

165 €

355 €

3.395 €

ƴƵƻƼƱƳ

24,31/07 07,14,21/08

795 €

165 €

355 €

3.355 €

ƩƭƧưƳƱƬ ƴƵƻƼƱƳ ƴƵƻƼƱƳ

ǼȃȅǿȀǿǹȈǾ ǿȋ : 4 ǾȂǼȇǼȈ ǹ CAT 140€ 5 ǾȂǼȇǼȈ ǹ CAT 170€ 8 ǾȂǼȇǼȈ A CAT 240€ ȆİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ : ǹİȡȠʌȠȡȚțȐ İȚıȚIJȒȡȚĮ țĮȚ įȚĮµȠȞȒ

29

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

ƴƵƻƼƱƳ

ƴƵƻƼƱƳ

8

20,27/07 03,10,17/08 20,27/07 03,10,17/08

Family Room

AC ƮƧƷƳƴƭƱ ƫƬƷƬƶƬƶ ưƪ ƪƴƭƴƯƪƳƱ ƹƵƪƻƶƬ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƷƭƯƬƱƬ... 4 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴĮǏĮıljİǑǀ & ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN & OLYMPIC AIR 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

MICHELLE STD

ƧƱƧƲƳƶ

AKTI HTL & STD 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

EFTALOU 2*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

PANORAMA 3*

ƴƪƷƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

LASIA 3*

ƴƳƯƬ

SILVER BAY 3*

ƮƳƯƴƳƶ īƪƵƧƶ

08,10/0 7

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƷLjµǀ

ƧnjĮǒ.

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

225 €

-

235 €

-

255 €

-

35 €

265 €

-

275 €

-

325 €

-

35 €

315 €

-

35 €

315 €

-

35 €

275 €

-

275 €

-

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

15,17,22, 24,29,31 /07

05,07,12, 14,19,21/ 08

285 €

-

295 €

-

925 €

285 €

985 €

325 €

1.005 €

35 €

1.015 €

305 €

1.035 €

325 €

1.075 €

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

165 €

B' Cat

185 €

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƷƭƯƬƱƬ... 5 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž & ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN & OLYMPIC AIR 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

MICHELLE STD

ƧƱƧƲƳƶ

CHRISTINA'S GARDEN 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

AKTI HTL & STD 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

EFTALOU 2*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

PANORAMA 3*

ƴƪƷƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

IMERTI 4*

ƮƧƯƯƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

07,08,1 4,15/07 08,09,1 5/09 16/09

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

235 €

185 €

-

265 €

185 €

895 €

285 €

245 €

-

285 €

235 €

-

285 €

235 €

295 €

245 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

245 €

185 €

-

285 €

185 €

925 €

295 €

245 €

-

295 €

235 €

305 €

235 €

305 €

245 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

265 €

185 €

-

295 €

185 €

945 €

35 €

345 €

245 €

-

35 €

35 €

325 €

235 €

-

35 €

325 €

235 €

-

35 €

345 €

245 €

1.175 €

35 € 35 €

LASIA 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

295 €

215 €

305 €

215 €

28,29/07, 04,05,11, 1.145 € 12,18,19 /08 1.055 €

345 €

215 €

1.075 €

SILVER BAY 3*

ƮƳƯƴƳƶ īƪƵƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

215 €

1.035 €

345 €

215 €

1.095 €

355 €

215 €

1.105 €

35 €

LESVION 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

335 €

235 €

-

345 €

235 €

-

385 €

235 €

-

35 €

425 €

315 €

1.325 €

435 €

315 €

1.355 €

455 €

315 €

1.395 €

35 €

THEFILOS PARADISE BOUTIQUE HTL 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

BELVEDERE 4*

ưƳƯƸƨƳƶ

ALL INCLUSIVE

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

30

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

13

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

21,22/07 ,25,26/0 1.125 € 8,01,02 /09 995 € -

13

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Family Rooms

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

-

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

175 €

B' Cat

195 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƷƭƯƬƱƬ... 7 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

MICHELLE STD

ƧƱƧƲƳƶ

CHRISTINA'S GARDEN 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

AKTI HTL & STD 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

PANORAMA 3*

ƴƪƷƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

EFTALOU 2*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

IMERTI 4*

ƮƧƯƯƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

10/07,2 8/08,04 ,11,18/ 09

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

275 €

215 €

-

345 €

215 €

1.095 €

365 €

235 €

-

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

13

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

295 €

215 €

-

365 €

215 €

1.125 €

385 €

235 €

-

395 €

-

395 €

245

415 €

245

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

365 €

245 €

-

365 €

375 €

245

-

375 €

245

385 €

245 €

1.435 € 17,24/07

395 €

245 €

31/07,07, 1.475 € 14,24/08

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

325 €

215 €

-

375 €

215 €

1.165 €

35 €

435 €

235 €

-

35 €

-

35 €

-

35 €

245 €

1.515 €

35 € 35 €

245

35 €

LASIA 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

395 €

245 €

1.245 €

415 €

245 €

1.265 €

435 €

245 €

1.285 €

SILVER BAY 3*

ƮƳƯƴƳƶ īƪƵƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

215 €

1.245 €

445 €

215 €

1.265 €

465 €

215 €

1.285 €

35 €

LESVION 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

445 €

245 €

-

445 €

245 €

-

465 €

245 €

-

35 €

BELVEDERE 4*

ưƳƯƸƨƳƶ

ALL INCLUSIVE

585 €

285 €

1.795 €

595 €

285 €

1.795 €

615 €

285 €

1.845 €

35 €

THEFILOS PARADISE BOUTIQUE HTL 4*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

635 €

285 €

-

635 €

285 €

-

655 €

285 €

-

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

225 €

B' Cat

255 €

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƷƭƯƬƱƬ... 8 džµƿǏİǐ ljƾLJİ ƴƿµȺIJdž & ƴĮǏĮıljİǑǀ µİ ĮȺ' İǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ IJdžǐ AEGEAN 1dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

MICHELLE STD

ƧƱƧƲƳƶ

CHRISTINA'S GARDEN 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

AKTI HTL & STD 3*

ưƳƯƸƨƳƶ

PANORAMA 3*

ƴƪƷƵƧ

ƴƵƻƭƱƳ

EFTALOU 2*

ưƳƯƸƨƳƶ

ƴƵƻƭƱƳ

IMERTI 4*

ƮƧƯƯƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

LASIA 3*

ƴƳƯƬ

SILVER BAY 3*

ƮƳƯƴƳƶ īƪƵƧƶ

ƧnjĮǒ.

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

295 €

215 €

345 €

245 €

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

2dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

295 €

215 €

1.125 €

365 €

245 €

Family Rooms

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ

-

345 €

215 €

-

35 €

1.165 €

375 €

245 €

1.195 €

35 €

ƧnjĮǒ.

ƩLjĮij. ưǎnjǎlj

Family ĭǗǏǎLj Rooms

ƷLjµǀ

Family Rooms

375 €

245 €

-

395 €

245 €

-

465 €

245 €

-

35 €

245 €

-

245 €

-

245 €

-

35 €

245 €

-

395 €

245 €

-

405 €

245 €

-

35 €

395 €

245 €

415 €

245 €

445 €

245 €

1.575 €

35 €

ƴƵƻƭƱƳ

415 €

245 €

425 €

245 €

28,29 /07,04,05 ,11,12,18 1.535 € ,19/08 1.315 €

425 €

385 €

21,22/07 ,25,26/0 8,01,02 1.515 € /09 1.295 €

395 €

445 €

245 €

1.375 €

35 €

ƴƵƻƭƱƳ

435 €

245 €

1.345 €

455 €

245 €

1.385 €

485 €

245 €

1.415 €

35 €

LESVION 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

475 €

245 €

-

485 €

245 €

-

505 €

245 €

-

35 €

BELVEDERE 4*

ưƳƯƸƨƳƶ

ALL INCLUSIVE

635 €

385 €

1.895 €

645 €

385 €

1.935 €

665 €

385 €

1.965 €

35 €

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj:ƧİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ

31

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

13

3dž ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƷƭưƻƱ

385 €

07,08,1 4,15/07 ,08,09, 15/09

ƴĮǏ/ıİLjǐ

ƪnjLjljǎLjĮıİLjǐ ƭƹ

ƷLjµǀ

A' Cat

245 €

B' Cat

285 €

ƴĮǏ/ıİLjǐ


ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ Ưǎnjįǁnjǎ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

KENSINGTON CLOSE 4* KINGSWAY HALL COVENT GARDEN 4*sup

5

WESTBURY HOTEL MAYFAIR 5* DeLux

ƴƵƻƭƱƳ

KENSINGTON CLOSE 4* KINGSWAY HALL COVENT GARDEN 4*sup

4

58 ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƮƧĬƪ ƴƪưƴƷƬ 30/06 ƿǔǐ & 08/09 & ƮƧĬƪ ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ 22/07 ƿǔǐ & 26/08

625 €

530 €

160 €

725 €

630 €

320 €

795 €

700 €

340 €

ƮƧĬƪ ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ 22/07 ƿǔǐ & 26/08

545 €

450 €

120 €

625 €

530 €

240 €

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ / ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

ĭƳƵƳƭ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƻƱ KAI ƪƴƭƱƧƸƯƳƭ ƮƧƸƶƭưƻƱ ƧƴƳ ƧĬƬƱƧ ưƪ AEGEAN 145 € ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ ƪƴƭƨƧƷƬ ƧƴƳ ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬ ưƪ ƪƱƩƭƧưƪƶƳ ƶƷƧĬưƳ ƷƬƱ ƧĬƬƱƧ 70 € ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ ƪƴƭƨƧƷƬ ƧƴƳ ƧƯƯƪƶ ƴƳƯƪƭƶ ưƪ ƪƱƩƭƧưƪƶƳ ƶƷƧĬưƳ ƷƬƱ ƧĬƬƱƧ 130 €

ƯOƱƩƭƱƳ …. ƩƭƧƮƳƴƪƶ ( ƧƪƵƳƴƳƵƭƮƳ ƪƭƶƭƷƬƵƭƳ & ƩƭƧưƳƱƬ ) TĮ ĮnjǔIJƿǏǔ ȺĮljƿIJĮ µİIJĮIJǏƿȺǎnjIJĮLj ıİ µİµǎnjǔµƿnjĮ ĮijĮLjǏǙnjIJĮǐ 65 € ljĮIJ’ ƾIJǎµǎ ĮȺǗ IJLjǐ ĮnjǔIJƿǏǔ IJLjµƿǐ.

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƧDŽDŽNJǁĮ-ƶljǔIJǁĮ-ƹƾLjNJĮnjIJǐ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

7 9 3* įLjĮljİljǏLjµƿnjdžǐ, 4* & 5* 7 9

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

5 įİǁȺnjĮ ǃƾıdž ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJǎǐ ıİ µİnjǎǘ 3 ȺLjƾIJǔnj (ƬµLjįLjĮIJǏǎijǀ*İljIJǗǐ IJdžǐ 2džǐ įLjĮnjǑljIJƿǏİǑıdžǐ ıIJǎ ƪįLjµǃǎǘǏDŽǎ)

02/07,09/07 16/07,27/08 23/07,30/07 06/08,13/08 20/08

60

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

1.095 €

275 €

795 €

1.345 €

345 €

945 €

1.195 €

275 €

845 €

1.445 €

345 €

995 €

32

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ / ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

ĭƳƵƳƭ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƻƱ KAI ƪƴƭƱƧƸƯƳƭ ƮƧƸƶƭưƻƱ ƧƴƳ ƧĬƬƱƧ 145 € ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ ƪƴƭƨƧƷƬ ƧƴƳ ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬ ưƪ ƪƱƩƭƧưƪƶƳ ƶƷƧĬưƳ ƷƬƱ ƧĬƬƱƧ 70 € ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ ƪƴƭƨƧƷƬ ƧƴƳ ƟƯƯƪƶ ƴƳƯƪƭƶ ưƪ ƪƱƩƭƧưƪƶƳ ƶƷƧĬưƳ ƷƬƱ ƧĬƬƱƧ 130 €


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴĮǏǁıLj… ưİ ȺIJǀıİLjǐ ĮȺǗ ĬİııĮNJǎnjǁljdž Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

9,16,23,30 ƭƳƸƯƭƳƸ & 6,12,20 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

62-63

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƷLjµǀ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

455 €

379 €

515 €

499 €

465 €

579 €

525 €

375 €

645 €

JULES OPERA 4*plus

575 €

490 €

725 €

IBIS VAL DE SEINE 2*+

489 €

399 €

545 €

549 €

485 €

645 €

569 €

399 €

685 €

585 €

385 €

719 €

625 €

515 €

789 €

549 €

489 €

669 €

599 €

510 €

739 €

645 €

415 €

819 €

699 €

599 €

935 €

IBIS VAL DE SEINE 2*+ COER CITY TOUR EIFFEL 3* OCEANIA 4*

4

COER CITY TOUR EIFFEL 3* HOLIDAY INN EST 3*

5

ƴƵƻƭƱƳ

OCEANIA 4*

6,13,20,27 ƭƳƸƯƭƳƸ & 3,12,17,24 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

JULES OPERA 4*plus IBIS VAL DE SEINE 2*+ COER CITY TOUR EIFFEL 3* OCEANIA 4*

4,11,18,25 ƭƳƸƯƭƳƸ & 1,10,15,22 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

6

JULES OPERA 4*plus

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

137 €

137 €

92 €

SWISS AIRLINES ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬ - ƴƧƵƭƶƭ 04,50 - 09,00 ƴƧƵƭƶƭ - ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬ 20,20 - 01,45 (ưƪƶƻ ƫƸƵƭƹƬƶ)

ALITALIA AIRLINES

XƴǏǎĮLjǏİIJLjljǀ İljįǏǎµǀ ıIJdž ƱǎǏµĮnjįǁĮ 45€ / İnjǀNJLjljĮ + 22€/ȺĮLjįǁ XƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ: Ƨnj İȺLjLJǑµİǁIJİ njĮ µdžnj ıǑµµİIJƿǒİIJİ ıIJĮ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJĮ İljįǏǎµǙnj - ǍİnjĮDŽǀıİǔnj, dž IJLjµǀ µİLjǙnjİIJĮLj ljĮIJƾ 80€ Įnjƾ ƾIJǎµǎ. (ƴİǏLjNJĮµǃƾnjİLj ĮİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ljĮLj ȺǏǔLjnjǗ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ ȺǎǑ LJĮ İȺLjNJƿǍİIJİ) ƶIJdžnj 4ǀµİǏdž İljįǏǎµǀ įİnj ȺİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj dž 4dž džµƿǏĮ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJǎǐ.

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴĮǏǁıLj… ưİ ĮȺİǑLJİǁĮǐ ȺIJǀıİLjǐ ĮȺǗ ĬİııĮNJǎnjǁljdž (ƩƻƵƳ 1 ƩƭƧƱƸƮƷƪƵƪƸƶƬ ƮƧƭ Ƴƭ ĭƳƵƳƭ ƧƪƵƳƩƵƳưƭƳƸ) Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƴİǏǁǎįǎǐ

Ȇȇȍǿȃȅ

10,17 ƭƳƸƯƭƳƸ & 5,7,10,14 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

IBIS VAL DE SEINE 2*+ COER CITY TOUR EIFFEL 3* OCEANIA 4* JULES OPERA 4*plus

5+1

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

62-63

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƷLjµǀ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

499 €

425 €

625 €

545 €

469 €

699 €

575 €

375 €

789 €

650 €

519 €

895 €

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

_

EASY JET ĬǼȈ/ȃǿȀǾȆǹȇǿȈǿ 11.15-13.30 ȆǹȇǿȈǿ-ĬǼȈ/ȃǿȀǾ 06.25-10.25

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj ĮȺǎıljİǑǀ ƿǔǐ 20 ljLjNJƾ Įnjƾ ƾIJǎµǎ. ƳLj ȺĮǏĮȺƾnjǔ IJLjµƿǐ LjıǒǘǎǑnj DŽLjĮ ljǏĮIJǀıİLjǐ IJǎǑNJƾǒLjıIJǎnj 14 džµƿǏİǐ ȺǏLjnj ĮȺǗ ljƾLJİ ĮnjĮǒǙǏdžıdž. XīLjĮ ljǏĮIJǀıİLjǐ ȺǎǑ DŽǁnjǎnjIJĮLj ıİ NJLjDŽǗIJİǏǎ ĮȺǗ 14 džµƿǏİǐ ȺǏLjnj IJdžnj ĮnjĮǒǙǏdžıdž ǑȺƾǏǒİLj İȺLjǃƾǏǑnjıdž 42 € Įnjƾ ƾIJǎµǎ. XƮǗıIJǎǐ ȺǏǎĮLjǏİIJLjljǙnj İljįǏǎµǙnj --> Disney 50€, ƯǎǘǃǏǎ-ƨİǏıĮNJǁİǐ 35€, ƱǎǏµĮnjįǁĮ 45€ (ƴĮLjįLjljǀ ƿljȺIJǔıdž 50%) XƧnj İȺLjLJǑµİǁIJİ njĮ µdžnj ıǑµµİIJƿǒİIJİ ıIJĮ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJĮ İljįǏǎµǙnj - ǍİnjĮDŽǀıİǔnj, dž IJLjµǀ µİLjǙnjİIJĮLj ljĮIJƾ 35€ Įnjƾ ƾIJǎµǎ ljĮLj ȺİǏLjNJĮµǃƾnjİLj ĮİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮµǎnjǀ ljĮLj ȺǏǔLjnjǗ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ ȺǎǑ İȺLjNJƿǍĮIJİ.

33


XƧnj İȺLjLJǑNjİǁIJİ njĮ Njdžnj ıǑNjNjİIJƿǒİIJİ ıIJĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ İljįǏǎNjǙnj - ǍİnjĮDŽǀıİǔnj, dž IJLjNjǀ NjİLjǙnjİIJĮLj ljĮIJƾ 35€ Įnjƾ ƾIJǎNjǎ ljĮLj ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ĮİǏǎȺǎǏLjljƾ İLjıLjIJǀǏLjĮ, įLjĮNjǎnjǀ ljĮLj ȺǏǔLjnjǗ ıIJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ ȺǎǑ İȺLjNJƿǍĮIJİ. ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑNjİ DŽLjĮ ƴĮǏǁıLj Njİ įLjĮnjǑljIJİǏİǘıİLjǐ ıIJdž Disney… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬNjƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

OCEANIA 4* & DREAMCASTLE DISNEY 4*plus

ƷLjNjǀ ȺĮLjįLjǎǘ 1o ǀ 2ǎ Njİ įǘǎ ƩLjĮnjǑljIJƿǏİǑıİLjǐ ıIJdž disney

735 €

475 €

6,13,20,27 ƭƳƸƯƭƳƸ & 3,12,17,24 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

5 OCEANIA 4* & CHEYENNE DISNEY

ƴİǏǁǎįǎǐ

62-63

ƷLjNjǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔNjƾIJLjǎ Njİ įǘǎ ƩLjĮnjǑljIJƿǏİǑıİLjǐ ıIJdž disney

ƷLjNjǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔNjƾIJLjǎ ĭǗǏǎLj ƷLjNjǀ ȺĮLjįLjǎǘ 1o ǀ 2ǎ Njİ NjLjĮ ƧİǏǎįǏǎ Njİ NjLjĮ ƩLjĮnjǑljIJƿǏİǑıdž ıIJdž ƩLjĮnjǑljIJƿǏİǑıdž ıIJdž disney NjǁǎǑ disney 675 €

475 €

799 €

589 €

735 €

545 €

799 €

499 €

745 €

499 €

4,11,18,25 ƭƳƸƯƭƳƸ & 1,10,15,22 ƧƸīƳƸƶƷƳƸ

6 OCEANIA 4* & CHEYENNE DISNEY

855 €

810 €

645 €

ƬµƿǏİǐ

Ʊǎvotel Asniers 3* & Cheyenne Disneyland

5

Ʊǎvotel Asniers 3* & Cheyenne Disneyland

6

120 €

ALITALIA/OLY MPIC AIR

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

11/08, 15/08

ƴƵƻƭƱƳ

62-63

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

885 €

575 €

-

125 €

935 €

575 €

-

125 €

10/08, 15/08

Ʊǎvotel Asniers 3* & Dreamcastle

6

745 €

595 €

-

125 €

Ʊǎvotel Asniers 3* & Cheyenne Disneyland

7

995 €

575 €

-

125 €

795 €

595 €

-

125 €

09/08, 15/08 7

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ 11/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA -----15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 19/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 10/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA -----15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 20/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 09/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA ------15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 21/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ 2ǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ 625 €

ƷLjµǀ 2ǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ 665 €

ƷLjµǀ 2ǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ 595 €

ƷLjµǀ 2ǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ 695 €

ƷLjµǀ 2ǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ 595 €

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮǎıµǎȺǎNJǁIJLjljdž ƮǑĮnjǀ ƧljIJǀ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

SWISS AIRLINES

610 €

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴĮǏǁıLj - Disneyland…

Ʊǎvotel Asniers 3* & Dreamcastle

137 €

Ȇȇȍǿȃȅ

OCEANIA 4* & DREAMCASTLE DISNEY 4*plus

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

34 ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

61 ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

5/8 Ĭİı/njLjljdž- ƱǁljĮLjĮ µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴĮǏǁıLj…Bonjour Paris µİ įǙǏǎ IJdžnj ljǏǎǑĮDžLjƿǏĮ ıIJǎ ƶdžljǎǑƾnjĮ! ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

Classic Porte Versailles 3* or similar

495 €

425 €

125 €

125 €

Oceania Porte Versailles 4*

525 €

415 €

145 €

125 €

525 €

415 €

145 €

125 €

625 €

445 €

215 €

125 €

595 €

475 €

195 €

140 €

695 €

475 €

285 €

140 €

Classic Porte Versailles 3* or similar

545 €

445 €

165 €

125 €

Oceania Porte Versailles 4*

595 €

475 €

195 €

125 €

595 €

475 €

195 €

125 €

Crowne Plaza Republique 4*

695 €

475 €

285 €

125 €

Classic Porte Versailles 3* or similar

595 €

495 €

215 €

125 €

Oceania Porte Versailles 4*

655 €

525 €

245 €

125 €

655 €

525 €

245 €

125 €

Crowne Plaza Republique 4*

765 €

515 €

365 €

125 €

Classic Porte Versailles 3* or similar

645 €

525 €

255 €

125 €

695 €

545 €

295 €

125 €

Mercure Nord 3*sup.*/ Holiday Inn Est 3* sup.

695 €

545 €

295 €

125 €

Crowne Plaza Republique 4*

845 €

555 €

425 €

125 €

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

Mercure Nord 3*sup.*/ Holiday Inn Est 3* sup.

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

4

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

12/08, 15/08

Crowne Plaza Republique 4* Mercure Nord 3*sup.*/ Holiday Inn Est 3* sup.

12/07, 19/07, 09/08, 16/08, 23/08

5

Crowne Plaza Republique 4*

Mercure Nord 3*sup.*/ Holiday Inn Est 3* sup.

Mercure Nord 3*sup.*/ Holiday Inn Est 3* sup.

5

11/08, 15/08 ƴƵƻƭƱƳ

6

10/8, 15/08

Oceania Porte Versailles 4* 7

9/8, 15/08

35

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

12/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA -----15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 18/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

62-63 ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƧIJǎµLjljǗ IJĮǍǁįLj (ƧİǏǎȺǎǏLjljǗ İLjıLjIJǀǏLjǎ & įLjĮµǎnjǀ µİ ȺǏǔLjnjǗ ) 50 € ljıIJƾ ƾIJǎµǎ

SWISS AIRLINES Ĭİı/njLjljdž-ƫǑǏǁǒdž 04.50-06.10 ƫǑǏǁǒdž-ƴĮǏǁıLj 07.35-09.00 ƴĮǏǁıLj-ƫǑǏǁǒdž 20.20-21.30 ƫǑǏǁǒdž-Ĭİı/njǁljdž 22.35-01.45

11/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA -----15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 19/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƧIJǎµLjljǗ IJĮǍǁįLj (ƧİǏǎȺǎǏLjljǗ İLjıLjIJǀǏLjǎ & įLjĮµǎnjǀ µİ ȺǏǔLjnjǗ ) 50 € ljıIJƾ ƾIJǎµǎ

10/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA -----15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 20/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƧIJǎµLjljǗ IJĮǍǁįLj (ƧİǏǎȺǎǏLjljǗ İLjıLjIJǀǏLjǎ & įLjĮµǎnjǀ µİ ȺǏǔLjnjǗ ) 50 € ljıIJƾ ƾIJǎµǎ

09/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 15/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž 21.45-01.45 ASTRA ------15/08 Ĭİı/njLjljdž - ƴĮǏǁıLj 18.00-21.00 ASTRA 21/08 ƴĮǏǁıLj - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƧIJǎµLjljǗ IJĮǍǁįLj (ƧİǏǎȺǎǏLjljǗ İLjıLjIJǀǏLjǎ & įLjĮµǎnjǀ µİ ȺǏǔLjnjǗ ) 50 € ljıIJƾ ƾIJǎµǎ


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƮǎıµǎȺǎNJǁIJLjljdž ƮǑĮnjǀ ƧljIJǀ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

Avangani Resorts Hotel Cannes 4*

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

5/8, 16/08

6

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

725 €

61 ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

590 €

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

215 €

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

115 €

5/8 Ĭİı/njLjljdž- ƱǁljĮLjĮ µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 10/08 ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----16/08 Ĭİı/njLjljdž - ưȺǎNJǙnjLjĮ ASTRA 21/08 ƱǁljĮLjĮ - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƩƻƵƳ ƠƱƧ īƪƸưƧ

115 €

4/8 Ĭİı/njLjljdž- ƱǁljĮLjĮ µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ 10/08 ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----10/8 Ĭİı/njLjljdž- ưȺǎNJǙnjLjĮ ƧSTRA 16/08 ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----16/08 Ĭİı/njLjljdž - ưȺǎNJǙnjLjĮ ASTRA 22/08 ƱǁljĮLjĮ - Ĭİı/njLjljdž µİıǔ ıIJĮLJµǎǘ

ƴƵƻƭƱƳ Avangani Resorts Hotel Cannes 4*

4/8,10/08,16/08

7

765 €

620 €

255 €

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

Abani 4*

Ariston 4*

4

ƴƵƻƭƱƳ

Morgana 4*

64

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

14/07, 21/07, 04/08, 12/08, 18/08, 25/08

525 €

475 €

95 €

100 €

14/07,21/07

565 €

495 €

155 €

100 €

04/08,12/08 18/08, 25/08

565 €

495 €

155 €

100 €

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

64

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

5/8, 16/08

615 €

525 €

155 €

115 €

4/8,10/08,16/08

665 €

555 €

195 €

115 €

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ 5/8 Ĭİı/njLjljdž- Ƶǔµdž Ƨƫ ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----16/08 Ĭİı/njLjljdž - ưȺǎNJǙnjLjĮ ASTRA 21/08 ƵǙµdž - Ĭİı/njLjljdž Ƨƫ 4/8 Ĭİı/njLjljdž Ƶǔµdž Ƨƫ 10/08 ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----10/8 Ĭİı/njLjljdž- ưȺǎNJǙnjLjĮ ƧSTRA 16/08 ưȺǎNJǙnjLjĮ - Ĭİı/njLjljdž ASTRA -----16/08 Ĭİı/njLjljdž - ưȺǎNJǙnjLjĮ ASTRA 22/08 ƵǙµdž - Ĭİı/njLjljdž Ƨƫ 10/08

4*

6

ƴƵƻƭƱƳ 4*

7

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ALITALIA AIRLINES Ĭİı/njLjljdž-ƵǙµdž 06.55-07.45 ƵǙµdž-Ĭİı/njǁljdž 21.25-00.10

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƭIJĮNJǁĮ… ƮNJĮıLjljǀ ƭIJĮNJǁĮ! Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƶIJdžnj ĮnjĮǒǔǏǀıdž 10/08 ƩƻƵƳ ƩƸƳ īƪƸưƧƷƧ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƵǙµdž… Ciao Roma! Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƶIJLjǐ ĮnjĮǒǔǏǀıİLjǐ 4/8, 16/08 ƩƻƵƳ ƠƱƧ īƪƸưƧ

36

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƟµıIJİǏnjIJĮµ… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

Mint 4* Sup. Novotel 4*

4

NH Barbizon 5* ƴƵƻƭƱƳ Mint 4* Sup. Novotel 4*

12/07, 26/07, 02/08, 09/08, 14/08

5

NH Barbizon 5*

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

539 €

370 €

200 €

180 €

479 €

340 €

110 €

180 €

599 €

399 €

235 €

180 €

645 €

425 €

290 €

180 €

529 €

365 €

145 €

180 €

639 €

419 €

220 €

180 €

ƷLjµǀ ƪnjǀNJLjljĮ

ƷLjµǀ ƴĮLjįLjǎǘ ıİ IJǏǁljNJLjnjǎ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

689 €

399 €

185 €

180 €

799 €

339 €

315 €

180 €

729 €

470 €

235 €

180 €

859 €

395 €

375 €

180 €

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

īLjĮ IJLjǐ ĮnjĮǒǔǏǀıİLjǐ 2/8 & 9/8 ǑȺƾǏǒİLj İȺLjǃƾǏǑnjıdž € 30. OLYMPIC AIRLINES īLjĮ IJdžnj ĮnjĮǒǙǏdžıdž 14/8 ǑȺƾǏǒİLj İȺLjǃƾǏǑnjıdž € 35.

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưȺİnjİNJǎǘǍ… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƴƵƻƭƱƳ

6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 15/8, 24/8, 31/8

Novotel 4* / NH Atlanta 4* Sup 6 Mint 4* Sup / NH Atlanta 4* Sup Novotel 4* / NH Atlanta 4* Sup

12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 14/8, 23/8, 30/8

7 Mint 4* Sup / NH Atlanta 4* Sup

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ / ƴIJǀıİLjǐ

īLjĮ IJLjǐ ĮnjĮǒǔǏǀıİLjǐ 6/7, 19, 20/7 ĮnjIJǁ IJǎǑ Novotel LJĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJİǁ IJǎ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ Blue Tower 4* OLYMPIC AIRLINES ƳƯƪƶ Ƴƭ ƧƱƧƹƻƵƬƶƪƭƶ ƷƳƸ ƧƸīƳƸƶƷƳƸ ƪƹƳƸƱ ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ +€30

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨĮǏljİNJǙnjdž… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

67

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ 429 €

369 €

590 €

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

479 €

425 €

679 €

525 €

470 €

715 €

ARAGON 3*

465 €

399 €

665 €

CATALONIA PLAZA 4*

535 €

465 €

765 €

575 €

490 €

799 €

595 €

545 €

820 €

555 €

505 €

760 €

Gran Barcino (4*ljİnjIJǏLjljǗ)

645 €

595 €

870 €

Trip Condal Mar (4*sup. džµLjljİnjIJǏLjljǗ)

605 €

595 €

810 €

ARAGON 3* CATALONIA PLAZA 4*

5

CATALONIA BERNA 4*

ƴƵƻƭƱƳ

CATALONIA BERNA 4* Gran Barcino (4*ljİnjIJǏLjljǗ) Trip Condal Mar (4*sup. džµLjljİnjIJǏLjljǗ)

7

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨƭƪƱƱƬ…

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

37

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƷLjµǀ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

119 €

SWISS AIRLINES

110 €

AIR EUROPA / CHARTER

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

65


605 €

džµLjljİnjIJǏLjljǗ)

595 €

810 € ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨƭƪƱƱƬ… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

4*

5

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴǏĮDŽĮ… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

65 ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ljƾLJİ ȺݵȺIJdž

595 €

525 €

175 €

4

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƮƟĬƪ ƴƪưƷƬ

PRESIDENT 5* COURTYARD MARRIOT 4* GRAND MAJESTIC 4*

5

PRESIDENT 5*

ƴƵƻƭƱƳ

GRAND MAJESTIC 4*

ƮƟĬƪ ƷƪƷƧƵƷƬ

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ, ƴƵƳƧƭƵƪƷƭƮƬ ƪƮƩƵƳưƬ ƶƷƬƱ ƩƵƪƶƩƬ + 50 ƮƧƷ'ƧƷƳưƳ, ƮƵƳƸƧƫƭƪƵƧ +35 ưƪ ĭƧīƬƷƳ

COURTYARD MARRIOT 4* 7

PRESIDENT 5*

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

(ưƪ ƪƮƩƵƳưƪƶ)

COURTYARD MARRIOT 4* GRAND MAJESTIC 4*

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

66

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

395 €

295 €

90 €

435 €

295 €

120 €

485 €

295 €

150 €

435 €

335 €

120 €

465 €

335 €

160 €

545 €

335 €

200 €

395 €

245 €

180 €

465 €

265 €

225 €

545 €

285 €

285 €

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

MALEV

100 €

MALEV

CSA

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨƳƸƩƧƴƪƶƷƬ… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

B.W HUNGARIA 4* OR SIMILAR MERCURE KORONA 4* OR SIMILAR

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

4 ƩƭƧƮƳƴƪ ƶ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƮƟĬƪ ƴƪưƴƷƬ

SOFITEL 5 * OR SIMILAR B.W HUNGARIA 4* OR SIMILAR MERCURE KORONA 4* OR SIMILAR

4 ƪƮƩƵƳư ƪƶ

SOFITEL 5 * OR SIMILAR B.W HUNGARIA 4* OR SIMILAR MERCURE KORONA 4* OR SIMILAR

ƮƟĬƪ ƴƪưƴƷƬ

ƴƵƻƭƱƳ 5 ƩƭƧƮƳƴƪ ƶ

ƮƟĬƪ ƷƪƷƧƵƷƬ

SOFITEL 5 * OR SIMILAR B.W HUNGARIA 4* OR SIMILAR MERCURE KORONA 4* OR SIMILAR SOFITEL 5 * OR SIMILAR

5 ƪƮƩƵƳư ƪƶ

ƮƟĬƪ ƷƪƷƧƵƷƬ

66 ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

335 €

265 €

65 €

355 €

275 €

95 €

395 €

285 €

135 €

445 €

375 €

65 €

455 €

375 €

95 €

495 €

385 €

135 €

365 €

275 €

85 €

385 €

275 €

125 €

435 €

285 €

175 €

475 €

385 €

85 €

495 €

385 €

125 €

545 €

395 €

175 €

38

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

MALEV

MALEV

100 €

MALEV

MALEV


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴƵƧīƧ - ƨƪƵƳƯƭƱƳ…

66

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

4*

7

ƴƵƻƭƱƳ

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

555 €

395 €

180 €

100 €

CSA

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨƭƪƱƱƬ - ƨƳƸƩƧƴƪƶƷƬ - ƴƵƧīƧ…

65

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

4*

7

ƴƵƻƭƱƳ

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

595 €

435 €

215 €

100 €

CSA

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƨƳƸƩƧƴƪƶƷƬ - ƴƵƧīƧ - ƨƭƪƱƱƬ…

65

Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

4*

8

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƮƟĬƪ ƶƧƨƨƧƷƳ

675 €

595 €

175 €

110 €

MALEV

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƱƷƳƸưƴƵƳƨƱƭƮ (ưƪ ƩƭƧưƳƱƬ ƶƷƳ ƱƪƳƸư)… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ADRIA 3* SUNCE 3* SUP

ƬµƿǏİǐ

6

65

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

19,25,31/07 ƮƧƭ 06,12,18,24/08

395 €

325 €

95 €

445 €

365 €

110 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

115 €

AIR CROATIA

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƱƷƳƸưƴƵƳƨƱƭƮ (ưƪ ƩƭƧưƳƱƬ ƶƷƳ ƱƷƳƸưƴƵƳƨƱƭƮ)… Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

PETKA 3* / ADRIA 3* CROATIA 5*

ƬµƿǏİǐ

6

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

19,25,31/07 ƮƧƭ 06,12,18,24/08

525 €

395 €

150 €

585 €

435 €

180 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

39

65 ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

115 €

AIR CROATIA


ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƮƭƧĬƳ... ƧȺǗ ƨǗNJǎ & ĬİııĮNJǎnjǁljdž Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

MARIALENA

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

DESPOINA

STD ƶƷƬ ƹƻƵƧ

MORFO

STELLINA 3*

FENGEROS

PORTHOS 3*

DABASI 4*

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ưƪī.ƧưưƳƶ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

ƴƵƻƭƱƳ

54

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

ƷLjµǀ ĮȺǗ Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ

ƷLjµǀ ĮȺǗ Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ

4džµ/3njǑǒ ƮƾLJİ ƴƿµȺIJdž

5džµ/4njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

8džµ/7njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

4džµ/3njǑǒ ƮƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž

7džµ/6njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

19/6-16/7 & 21/830/9

129 €

160 €

224 €

199 €

265 €

ƴİǏǁǎįǎǐ

17/7-20/8

160 €

202 €

301 €

229 €

329 €

19/6-16/7 & 21/830/9

149 €

180 €

244 €

219 €

285 €

17/7-20/8

185 €

227 €

326 €

254 €

354 €

19/6-16/7 & 21/830/9

149 €

180 €

244 €

219 €

285 €

17/7-20/8

185 €

227 €

326 €

254 €

354 €

19/6-16/7 & 21/830/9

149 €

180 €

244 €

219 €

285 €

17/7-20/8

185 €

227 €

326 €

254 €

354 €

19/6-2/7 & 28/830/9

158 €

192 €

264 €

228 €

317 €

3-30/7

200 €

224 €

341 €

269 €

374 €

31/7-27/8

202 €

251 €

367 €

272 €

395 €

26/6-9/7 & 21/830/9

167 €

203 €

285 €

236 €

319 €

10-23/7

174 €

213 €

301 €

244 €

333 €

24/7-20/8

199 €

246 €

359 €

268 €

382 €

1-21/7

182 €

246 €

347 €

263 €

372 €

22/7-24/8

211 €

262 €

388 €

281 €

406 €

19/6-2/7 & 28/830/9

184 €

227 €

326 €

254 €

354 €

3/7-27/8

238 €

298 €

450 €

307 €

459 €

XƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ: ƪȺLjǃƾǏǑnjıdž ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ +40%, ƠljȺIJǔıdž ȺĮLjįLjǎǘ 2-12 İIJǙnj -40%, ưİIJĮijǎǏƾ ĬİııĮNJǎnjǁljdž - ƨǗNJǎǐ - ĬİııĮNJǎnjǁljdž 35 € ƩǑnjĮIJǗIJdžIJĮ µİIJĮijǎǏƾǐ IJǎǑ ƭ.ƹ ıĮǐ ƧȺǗ ƨǗNJǎ:

144 € (ƶǑµȺİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj ljĮLj dž İȺLjıIJǏǎijǀ)

ƧȺǗ Ĭİı/njǁljdž:

170 € (ƶǑµȺİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj ljĮLj dž İȺLjıIJǏǎijǀ)

40


ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶƮƳƴƪƯƳ... ƧȺǗ ƨǗNJǎ & ĬİııĮNJǎnjǁljdž Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

STD YIANNA OR SIMILAR

ELLI 3*

DOLPHIN 3*

RIGAS 3*

DIONYSSOS 3*

SKOPELOS HOLIDAYS 5*

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƹƻƵƧ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

ƷLjµǀ ĮȺǗ Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ

ƷLjµǀ ĮȺǗ Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ

4džµ/3njǑǒ ƮƾLJİ ƴƿµȺIJdž

5džµ/4njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

8džµ/7njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

4džµ/3njǑǒ ƮƾLJİ ƷİIJƾǏIJdž

7džµ/6njǑǒ ƮƾLJİ ƮǑǏLjĮljǀ

144 €

170 €

215 €

201 €

250 €

3/7-27/8

162 €

194 €

257 €

219 €

285 €

14/6-27/7 & 28/830/9

160 €

191 €

252 €

217 €

281 €

ƴƵƻƭƱƳ

3-23/7

180 €

217 €

298 €

236 €

319 €

24/7-27/8

215 €

265 €

380 €

272 €

389 €

14/6-27/7 & 28/830/9

176 €

213 €

290 €

233 €

313 €

323 €

247 €

340 €

3/7-27/8

190 €

232 €

14/6-27/7 & 28/830/9

180 €

217 €

298 €

236 €

319 €

3-30/7

222 €

274 €

397 €

279 €

403 €

31/07 - 27/08

244 €

302 €

447 €

300 €

445 €

14/6 - 23/7 & 21/8 10/9

199 €

243 €

343 €

256 €

358 €

Ƭư/ƷƵƳĭƬ

ƴƵƻƭƱƳ

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

14 - 27/7 & 28/830/9

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

55

ƷLjµǀ ĮȺǗ ƨƳƯƳ

24/7-20/8

231 €

286 €

418 €

288 €

420 €

14/6-27/7 & 28/830/9

208 €

255 €

364 €

265 €

375 €

3-30/7

288 €

361 €

550 €

344 €

532 €

31/7-27/8

321 €

406 €

628 €

378 €

598 €

ƴƵƻƭƱƳ

XƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ: ƪȺLjǃƾǏǑnjıdž ưǎnjǎljNJǁnjǎǑ +40%, ƠljȺIJǔıdž ȺĮLjįLjǎǘ 2-12 İIJǙnj -40%, ưİIJĮijǎǏƾ ĬİııĮNJǎnjǁljdž - ƨǗNJǎǐ - ĬİııĮNJǎnjǁljdž 35 € ƩǑnjĮIJǗIJdžIJĮ µİIJĮijǎǏƾǐ IJǎǑ ƭ.ƹ ıĮǐ ƧȺǗ ƨǗNJǎ:

154 € (ƶǑµȺİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj ljĮLj dž İȺLjıIJǏǎijǀ)

ƧȺǗ Ĭİı/njǁljdž:

170 € (ƶǑµȺİǏLjNJĮµǃƾnjİIJĮLj ljĮLj dž İȺLjıIJǏǎijǀ)

ƶƪƯƭƩƧ ƶƷƳ ƪƱƷƸƴƳ

ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƯƪƸƮƧƩƧ… 8 džµƿǏİǐ, ǎįLjljǙǐ ĮȺǗ ĬİııĮNJǎnjǁljdž Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƴİǏLjǎǒǀ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

53 ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

LEFKAS 3*

ƴƳƯƬ

ƴƵƻƭƱƳ

275 €

TESORO 3*

ƱƭƮƭƧƱƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

495 €

555 €

IONIAN BLUE 5*

ƱƭƮƭƧƱƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

995 €

1.095 €

PORTO GALLINI 4*

ƱƭƮƭƧƱƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

LEFKADA BEACH 3*

ƯƸīƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

445 €

SANTA MARIƱƧ 3*

ƧīƭƳƶ ƱƭƮƬƷƧƶ

ƴƵƻƭƱƳ

345 €

495 €

PORTO LIGIA 3*

ƯƸīƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

325 €

495 €

01/07 - 17/07

565 €

365 €

18/07 - 30/08

XƴİǏLjNJĮµǃƾnjİLj: ƷLjǐ µİIJĮijǎǏƿǐ µİ ȺǎNJǑIJİNJƿǐ, ǑȺİǏǑǓǔµƿnjǎ NJİǔijǎǏİǁǎ IJǎǑ DŽǏĮijİǁǎǑ µĮǐ, ĬİııĮNJǎnjǁljdž - ƯİǑljƾįĮ - ĬİııĮNJǎnjǁljdž, 7 įLjĮnjǑljIJİǏİǘıİLjǐ ıİ Ǎİnjǎįǎǒİǁǎ IJdžǐ İȺLjNJǎDŽǀǐ ıĮǐ. XƧnjĮǒǔǏǀıİLjǐ ĮȺǗ: ƨƿǏǎLjĮ, ƮǎDžƾnjdž, ƴIJǎNJݵĮƦįĮ, īǏİǃİnjƾ, īLjƾnjnjİnjĮ

41

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

765 €

ƪƾnj İȺLjNJƿǍİIJİ ȺĮljƿIJǔ ǒǔǏǁǐ µİIJĮijǎǏƾ dž IJLjµǀ µİLjǙnjİIJĮLj ljĮIJƾ 40 €


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ưƸƮƳƱƳ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƬµƿǏİǐ

9 ƴƧƱƶƭƳƱ,

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ 8

PETINAROS 3* Ƭ' ƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ JASON 3* ƬƝƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ

9 ƴƵƻƭƱƳ 8 6

ƴƧƱƶƭƳƱ,

ƹƻƵƧ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ 5

PETINAROS 3* Ƭ' ƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ JASON 3* ƬƝƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ

ƴƧƱƶƭƳƱ,

ƹƻƵƧ

PETINAROS 3* Ƭ' ƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ JASON 3* ƬƝƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ

ƴƧƱƶƭƳƱ,

ƹƻƵƧ

PETINAROS 3* Ƭ' ƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ JASON 3* ƬƝƴƧƵƳưƳƭƳ,ƹƻƵƧ

6 ƴƵƻƭƱƳ 5

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

ƴƵƻƭƱƳ

6

6

1dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

2dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

3dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

17/06-24/06, 0223/09

390 €

01-27/07, 22/08-27/08

435 €

29/07-19/08

540 €

17/06-24/06, 0223/10

410 €

01-27/07, 22/08-27/08

440 €

29/07-19/09

595 €

17/06-24/06, 0223/11

310 €

01-27/07, 22/08-27/08

340 €

29/07-19/10

390 €

17/06-24/06, 0223/12

325 €

01-27/07, 22/08-27/08

355 €

20-27/06, 31/08-21/09

330 €

04-18/07, 22-29/08

380 €

20-27/06, 31/08-21/09

350 €

04-18/07, 22-29/08

390 €

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ ƨƵƧƩƸ ƶƧƨƨƧƷƳ, ƩƪƸƷƪƵƧ, ƷƪƷƧƵƷƬ ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ ƨƵƧƩƸ ƶƧƨƨƧƷƳ, ƩƪƸƷƪƵƧ, ƷƪƷƧƵƷƬ ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ ƨƵƧƩƸ ƶƧƨƨƧƷƳ ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ ƨƵƧƩƸ 29/07-19/11

430 € ƶƧƨƨƧƷƳ ƩƪƸƷƪƵƧ

25/07-17/08

435 € ƷƪƷƧƵƷƬ ƩƪƸƷƪƵƧ

25/07-17/08

490 € ƷƪƷƧƵƷƬ

ưƳƱƳ ƩƭƧưƳƱƬ

4

22/06-29/09, 31/08-21/09

275 €

06-20/07, 24/08

305 €

27/07-17/08

345 €

ƷƪƷƧƵƷƬ

ƴƵƻƭƱƳ

4

22/06-29/09, 31/08-21/09

295 €

06-20/07, 24/08

320 €

27/07-17/08

365 €

ƷƪƷƧƵƷƬ

ƴƧƭƩƭ 3-12 ƪƷƻƱ -15% ưƳƱƳ ưƪƷƧĭƳƵƧ:Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ-ƵƧĭƬƱƧ ưƪ ƪƴƭƶƷƵƳĭƬ ƮƧƭ ƧƮƷƳƴƯƳƼƮƧ ƪƭƶƭƷƬƵƭƧ īƭƧ ưƸƮƳƱƳ: 118 € ƮƧƷ'ƧƷƳưƳ

42


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƴƧƵƳ... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƬµƿǏİǐ

1dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

2dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

3dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

MARINOS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

290 €

345 €

395 €

MARINOS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ,ƩƮƷ

195 €

255 €

295 €

MARINOS 2*, ƴƧƵƳƭƮƭƧ,ƩEƯƷƭƧ ƳīƧ

215 €

255 €

295 €

ASTERIAS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ (SEA VIEW +35€)

ƴƵƻƭƱƳ

9

340 €

02,06, 09,13/09

01,05,08,12,15,19,22 ,26/07,26/08

390 €

29/07,02,05,09,12 ,16,19,23/08

455 €

ERI 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

355 €

ERI 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ, ƩƪƯƷƭƧ ƳīƧ

235 €

250 €

290 €

AEGEON 3*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

355 €

425 €

490 €

KOUROS 3*,ƮƳƯƸưƴƬĬƵƪƶ

395 €

435 €

480 €

MARINOS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

190 €

200 €

220 €

ASTERIAS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ (SEA VIEW +35€) ERI 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

215 € ƴƵƻƭƱƳ

5

06,13/09

215 €

390 €

230 € 05,12,19,26/07

230 €

435 €

260 €

215 €

245 €

275 €

KOUROS 3*, ƮƳƯƸưƴƬĬƵƪƶ

235 €

250 €

280 €

MARINOS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

205 €

225 €

250 €

ERI 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

260 €

240 € ƴƵƻƭƱƳ

6

02,09,16/09

240 €

01,08,15,22/07,26/08

260 €

295 €

240 €

285 €

315 €

KOUROS 3*, ƮƳƯƸưƴƬĬƵƪƶ

270 €

290 €

320 €

MARINOS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

275 €

315 €

355 €

ERI 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ƴƵƻƭƱƳ

7

315 €

06,13/09

315 €

05,12,19,26/07

345 € 345 €

02,09,16,23/08

395 € 380 €

AEGEON 3*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

315 €

370 €

405 €

KOUROS 3*, ƮƳƯƸưƴƬĬƵƪƶ

345 €

400 €

435 €

43

ƷƵƭƷƬ ƨƵƧƩƸ

315 € 29/07,05,12,19/08

AEGEON 3*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ASTERIAS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ (SEA VIEW +35€)

ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ,ƷƵƭƷƬ ƨƵƧƩƸ

270 € 02,09,16,23/08

AEGEON 3*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ

ASTERIAS 2*,ƴƧƵƳƭƮƭƧ (SEA VIEW +35€)

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ ƨƵƧƩƸ

ƷƵƭƷƬ ƨƵƧƩƸ


ƷĮǍLjįİǘǎǑµİ DŽLjĮ ƶĮnjIJǎǏǁnjdž... Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ GEORGIA STUDIO,ĭƬƵƧ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƬµƿǏİǐ

1dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

2dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

3dž ƴİǏǁǎįǎǐ

ƷLjµǀ

ƴĮLjįLjljǀ ƷLjµǀ / ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

360

360

390

165

340

340

370

165

SEA OF AEGEON 2*,ĭƬƵƧ

395

395

420

165

SANTA MARIA 2*,ĭƬƵƧ

395

395

420

165

400

165

ANEMOMILOS VILLAS,ƴƪƵƭƶƶƧ

ƹƻƵƭƶ ƴƵƻƭƱƳ

PALLADIO 2*,ĭƬƵƧ BABIS 2*,ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ 9

SANTORINI 2* VILLA POPI 2*,ĭƬƵƧ

24/06,26/08,02, 09,16/09

ƴƵƻƭƱƳ

MAISTROS 3*,ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ CALDERA ROMANTICA 3*,ƧƮƵƻƷƬƵƭ CALDERA ROMANTICA 3*,ƩƪƯƷƭƧ ƪƵī.ƪƶƷƭƧƶ GEORGIA STUDIO,ĭƬƵƧ ANEMOMILOS VILLAS, ƴƪƵƭƶƶƧ

24/06, 02,09,16/09 ƹƻƵƭƶ ƴƵƻƭƱƳ

SEA OF AEGEON 2*,ĭƬƵƧ SANTA MARIA 2*,ĭƬƵƧ 6

PALLADIO 2*,ĭƬƵƧ BABIS 2*,ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ

24/06,26/08,02,09 ,16/09

ƴƵƻƭƱƳ

370

01,08,15,22/07, 19/08

370 29/07,05,12/08

400

165

400

400

440

175

410

410

440

165

410

410

440

165

425

425

455

370

280

01,08,15,22/07 19/08,26/08

370

280

29/07,05,12/08

320

195 260

270

270

310

165

270

270

310

165

300

300

330

165

330

165

290

165

300 260

300 01,08,15,22/07 19/08

260

29/07,05,12/08

260

260

290

165

SANTORINI 2*

320

320

350

175

VILLA POPI 2*,ĭƬƵƧ

320

320

350

165

MAISTROS 3*,ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ

320

320

350

165

260

280

290

165

ANEMOMILOS VILLAS,ƴƪƵƭƶƶƧ

260

275

285

165

SEA OF AEGEON 2*,ĭƬƵƧ

270

290

300

165

SANTA MARIA 2*,ĭƬƵƧ

270

290

300

165

275

165

GEORGIA STUDIO,ĭƬƵƧ

ƹƻƵƭƶ ƴƵƻƭƱƳ

5

PALLADIO 2*,ĭƬƵƧ

30/08,07,13, 20/09

ƴƵƻƭƱƳ

250

05,12,19,26/07, 23/08

265

02,09, 16/08

250

265

275

165

SANTORINI 2*

290

310

320

175

VILLA POPI 2*,ĭƬƵƧ

290

310

320

165

MAISTROS 3*, ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ

290

310

320

165

BABIS 2*,ƮƧƵƷƪƵƧƩƳƶ

ƪƮƩƵƳưƪƶ: 3dž ƮƧƭ 4dž ƬưƪƵƧ ƷƳƸ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ +50€ ƮƧƷ'ƧƷƳưƳ ưƳƱƳ ưƪƷƧĭƳƵƧ:Ĭƪƶ/ƱƭƮƬ-ƴƪƭƵƧƭƧƶ ưƪ ƪƴƭƶƷƵƳĭƬ ƮƧƭ ƧƮƷƳƴƯƳƼƮƧ ƪƭƶƭƷƬƵƭƧ ưƪ BLUE STAR: 135 € ƮƧƷ'ƧƷƳưƳ

44

ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ, ƷƵƭƷƬ

ƴƧƵƧƶƮƪƸƬ

ƷƵƭƷƬ


ƳƩƭƮƪƶ - ƧƪƵƳƴƳƵƭƮƪƶ ƪƮƩƵƳưƪƶ ƪƲƻƷƪƵƭƮƳƸ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƧnjĮǒǙǏdžıdž

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƷLjµǀ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ĭǗǏǎLj ƧİǏǎįǏǎµǁǎǑ

ƧİǏǎȺǎǏLjljǀ ƪIJĮLjǏǁĮ

ƶİNJ. ıIJǎ ƠnjIJǑȺǎ

EASY JET/RYANAIR

73

EASY JET

73

ALITALIA AIRLINES / RYANAIR

73

GLAMOUR ƮƸƧƱƬ ƧƮƷƬ

3* - 4*

7

2,8,12,22/7 1,6/8

575 €

479 €

699 €

50 €

17/7 & 14,23/8

595 €

499 €

735 €

50 €

825 €

50 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƪƯƨƪƷƭƮƳ ƴƧƱƳƵƧưƧ KOMO-DE GIOVI 4* HILTON ZURICH 5* NOVOTEL GENEVA 3*plus HUB MILAN 4* plus

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

2,8,12,22,29/7 1,6,7,14,23/8 4/9

590 €

30/7 & 8/8

635 €

535 € 569 €

865 €

50 €

īƸƵƳƶ ƭƷƧƯƭƧƶ

ƵƻưƬ PARCO TIRRENO ưƭƯƧƱƳ HUB MILAN 4*plus ưƪƶƷƵƪ ANTONY/RUSSOT 4*

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

3,9/07 & 15,29/08

510 €

415 €

695 €

50 €

18,22,26,29/07 & 08/08

535 €

435 €

730 €

50 €

23,30/07 6,13,20/08

610 €

459 €

785 €

50 €

ƳƩƭƮƪƶ ƪƮƩƵƳưƪƶ ƪƲƻƷƪƵƭƮƳƸ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǙǏdžıdž

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƶİNJ. ıIJǎ ƠnjIJǑȺǎ

BELLA ITALIA

4*

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

11,18,25/06 02,09,16,23, 30/07 06,08,15,22,29/08 05,12,19,26/09 & 03,10,17,24/10

485 €

435 €

70

100 €

ƯƭưƱƪƶ ƨƳƵƪƭƧƶ ƭƷƧƯƭƧƶ -ƪƯƨƪƷƭƧƶ

4*

8

ƴƵƻƭƱƳ

122/7,5.11/8 &4/9

525 €

485 €

45

150 €

ƩǙǏǎ 2 įİǁȺnjĮ

70


ƳƩƭƮƪƶ ƪƮƩƵƳưƪƶ ƪƲƻƷƪƵƭƮƳƸ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǙǏdžıdž

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƶİNJ. ıIJǎ ƠnjIJǑȺǎ

140 €

ƩǙǏǎ 4 įİǁȺnjĮ

72

NUOVO BELLA ITALIA

3* & 4*

9

ƴƵƻƭƱƳ

04,11,18,25/07 01,08,15,22, 29/08 10,17,24/09 01,08,15,22,29/10 & 05,12,19/11

545 €

485 €

ƶƭƮƪƯƭƧ ƪƯƯƬƱƳĭƻƱƧ ƹƻƵƭƧ

3* & 4*

10

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

11,25/07 01,15,29/08 09,23/09 & 07,21/10

635 €

675 €

235 €

71

240 €

72

210 €

71

100 €

69

140 €

69

ƭƷƧƯƭƮƳ ƴƧƱƳƵƧưƧ

4*

12

ƴƵƻƭƱƳ

11,23/07 & 01,15,29/08

685 €

645 €

īƸƵƳƶ ƭƷƧƯƭƧƶ Ʊ.īƧƯƯƭƧ

3* & 4*

10

ƴƵƻƭƱƳ

11,23/07 & 01,13,22/08

595 €

555 €

ƩƧƯưƧƷƭƧ & ƨǎınjǁĮ

3* & 4*

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

360 €

310 €

ƩƧƯưƧƷƭƧ – ƱIJǎǑµȺǏǗǃnjLjlj

3* & 4*

5

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƮƟĬƪ ƷƵƭƷƬ

310 €

260 €

ƨƪƱƪƷƭƧ GARDALAND

4*

7

ƴƵƻƭƱƳ

02,09,23,30/07 & 06,13,20/08

385 €

345 €

46

75 €

ƨǏĮįLjnjǀ ƧnjĮǒǙǏdžıdž

71


ƳƩƭƮƪƶ ƪƮƩƵƳưƪƶ ƪƲƻƷƪƵƭƮƳƸ Ʋİnjǎįǎǒİǁǎ

ƬµƿǏİǐ

ƩLjĮIJǏǎijǀ

ƧnjĮǒǙǏdžıdž

ƷLjµǀ ıİ ƩǁljNJLjnjǎ ƩǔµƾIJLjǎ

ƷLjµǀ ȺĮLjįLjǎǘ

ƩLjĮijǎǏƾ ưǎnjǗljNJLjnjǎǑ

ƴĮǏĮIJdžǏǀıİLjǐ

ƶİNJ. ıIJǎ ƠnjIJǑȺǎ

ƴƧƱƳƵƧưƧ ƩĮNJµĮIJLjljǙnj ƧljIJǙnj

3* & 4*

9

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

23/7, 6/8, 13/8

640 €

540 €

240 €

69

80 €

69

120 €

69

ưƧƸƵƳƨƳƸƱƭƳ (ƱIJǎǑµȺǏǗǃnjLjlj)

DELFIN 3*

5

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƮƟĬƪ ƷƵƭƷƬ

230 €

190 €

ưƧƸƵƳƨƳƸƱƭƳ (ƩLjĮljǎȺƿǐ)

DELFIN 3*

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƮƟĬƪ ƮƸƵƭƧƮƬ

220 €

350 €

GLAMOUR ƮƸƧƱƬ ƧƮƷƬ

3* & 4*

8

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

2,8,12,22/07 1,6/08

565 €

17/7 & 14,23/08

575 €

459 €

475 €

675 €

ƮƧưƴƭƱƪƶ Ƨƨ4 - ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ īƭƧ Ƨƨ2 45€/ƧƷƳưƳ

73

ƮƧưƴƭƱƪƶ Ƨƨ4 - ƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬ īƭƧ Ƨƨ2 45€/ƧƷƳưƳ

73

715 €

ƪƯƨƪƷƭƮƳ ƴƧƱƳƵƧưƧ KOMO-DEI GIOVI 4*, HILTON ZURICH 5*, NOVOTEL GNEVA 3*plus, HUB MILAN 4*plus

8

2,8,12,22,29/07 1,6,7,14,23/08 4/09

580 €

515 €

795 €

30/07 & 8/08

635 €

549 €

845 €

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

ƳƸưƨƵƭƧ - ĬƬƶƧƸƵƳƭ ƷƬƶ ƷƳƶƮƧƱƬƶ

4*

7

ƬưƭƩƭƧƷƵƳĭƬ

25/06 02,09,16,23, 30/07 06,08,15,22,29/08 05,12,19,26/09 & 03,10,17,24/10

465 €

435 €

47

100 €

71


FROM THESSALONIKI (SKG)-TO SANTORINI(JTR) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ

DAY OF OPERATION ȉȇǿȉǾ

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ

A2 152

12.20

13.25

4

3 JUL-4 SEP

A2 154

05.30

06.35

4

24 JUL-28 AUG

A2 158

05.00

06.05

4

31 JUL-21 AUG

A2 150

16.30

17.35

A3 764

15.30

16.35

A3 764

20.50

21.55

4 4

4

14 JUL-1 SEP

4

4

15 JUL-31 AUG

4

FROM SANTORINI(JTR) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ

DAY OF OPERATION ȉȇǿȉǾ

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ

A2 153

14.05

15.10

4

3 JUL-4 SEP

A2 155

07.15

08.20

4

24 JUL-28 AUG

A2 159

06.45

07.50

4

31 JUL-21 AUG

A2 15

18.15

19.20

A3 765

17.00

18.05

A3 764

22.55

23.35

4 4

4

14 JUL-1 SEP

4

4

15 JUL-31 AUG

4

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO KITHIRA (KIT) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 306

15.30

16.35

A2 308

06.00

07.05

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4 4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 9 JUL-27 AUG 12 JUL-30 AUG

48


FROM KITHIRA (KIT ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 307

17.10

19.10(VIA KLX)

A2 309

07.45

10.15(VIA CHQ)

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 9 JUL-27 AUG

4

12JUL-30 AUG

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO KARPATHOS (AOK) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 302

10.50

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

12.20

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 9 JUL-27 AUG

FROM KARPATHOS (AOK ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 303

13.00

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

14.30

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 9 JUL-27 AUG

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO ZAKYNTHOS (ZTH) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 459

06.30

07.25

A2 850

15.20

16.15

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 27 JUL-31 AUG

4

24 JUN-30 SEP

FROM ZAKYNTHOS (ZTH) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 460

14.35

15.30

A2 853

21.00

21.55

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 27 JUL-31 AUG

4

49

24 JUN-30 SEP


FROM THESSALONIKI (SKG)-TO SANTORINI(JTR) AND THEN BY BOAT MILOS (MLO) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 152

12.20

13.25

A2 150

16.30

17.35

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 3 JUL-4 SEP

4

14 JUL-1 SEP

FROM MILOS THEN BOAT AND AFTER FROM SANTORINI(JTR) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 153

14.05

15.10

A2 15

18.15

19.20

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 3 JUL-4 SEP

4

14 JUL-1 SEP

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO CHANIA (CHQ) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ

A2 310

15.15

16.30

4

2 JUL-3 SEP

A2 312

06.30

07.45

4

30 JUL-20 AUG

A2 308

06.00

08.20( VIA KIT)

A3 728

15.50

17.05

4

OA 880

06.25

07.40

4

OA 880

09.45

11.00

4 4

12 JUL-30 AUG

4

4

4

4

4

4

4

4

1 JUL-1 SEP 1 JUL-1 SEP

4

1 JUL-1 SEP

FROM CHANIA (CHQ ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ

A2 311

17.10

18.25

4

2 JUL-3 SEP

A2 313

08.25

09.40

4

30 JUL-20 AUG

A2 309

09.00

10.15

A3 729

17.35

18.50

4

OA 881

08.15

09.30

4

OA 881

11.30

12.45

4 4

12JUL-30 AUG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 JUL-1 SEP 1 JUL-1 SEP 1 JUL-1 SEP

50


FROM THESSALONIKI (SKG)-TO KOS (KGS) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ A2 300

08.00

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

09.15

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 3 JUL-28 AUG

FROM KOS (KGS ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 301

09.55

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

11.10

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 3 JUL-28 AUG

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO HERAKLION (HER) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 314

21.15

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇAȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

22.30

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 8 JUL-2 SEP

FROM HERAKLION (HER ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 315

23.10

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

00.25#

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 8 JUL-2 SEP

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO RHODES (RHO) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ A2 304

19.30

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇAȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

20.50

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 2 JUL-3 SEP

FROM RHODES (RHO ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 305

21.30

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

22.55

51

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 2 JUL-3 SEP


FROM THESSALONIKI (SKG)-TO MYKONOS (JMK) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 154

15.50

16.50

A2 164

15.50

16.50

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇAȈȀǼȊǾȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 7 JUL-1 SEP

4

10 JUL-4 SEP

FROM MYKONOS (JMK ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 155

23.00

23.59

A2 165

23.00

23.59

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 7 JUL-1 SEP

4

10 JUL-4 SEP

FROM THESSALONIKI (SKG)-TO CHIOS (JKH) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 204

19.30

20.30

A2 204

22.15

23.15

A2 204

06.00

07.00

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇAȈȀǼȊǾȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 1 JUL-5 SEP

4

1 JUL-5 SEP

4

1 JUL-5 SEP

FROM CHIOS (JKH ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A2 205

21.10

22.10

A2 205

23.55

00.55 #

A2 205

07.40

08.40

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

4

52

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 1 JUL-5 SEP

4 4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

1 JUL-5 SEP 1 JUL-5 SEP


FROM THESSALONIKI (SKG)-TO SAMOS (SMI) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A3 734

09.30

10.40

ȉȇǿȉǾ

4

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇAȈȀǼȊǾȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 1 JUL-5 SEP

FROM SAMOS (SMI ) TO THESSALONIKI (SKG) ǹȇǿĬȂȅȈ ȍȇǹ ȍȇǹ ǹĭǿȄǾȈ ǻǼȊȉǼȇǹ ȆȉǾȈǾȈ ǹȃǹȋȍȇǾȈǾȈ A3 735

11.10

12.20

4

ȉȇǿȉǾ

DAY OF OPERATION

ȉǼȉǹȇȉǾ

ȆǼȂȆȉǾ ȆǹȇȈȀǼȊǾ ȈǹǺǺǹȉȅ ȀȊȇǿǹȀǾ

4

4

53

4

ǹǼȇ.ǼȉǹǿȇǼǿǹ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȆȉǾȈǼȍȃ 1 JUL-5 SEP


Pricelist_Summer_Beta  
Pricelist_Summer_Beta  

B' EKDOSH TIMOKATALOGOS SUMMER 2011

Advertisement