Page 1

ok每每adka_krzywe 5 wrze每每nia 2011 14:35:49


Spis treœci / Table of contens

Oprawy z masy gipsowej Gypsum mass luminaires

...................................1 - 104

Obrazy z masy gipsowej Gypsum mass paintings

...................................105 - 120

Oprawy z drewna Wooden luminaires

...................................121 - 202

Oprawy z aluminium i stali Aluminium and steel luminaires

...................................203 - 260

Oprawy z aluminium kolekcja Canelli Aluminium luminaires Canelli collection

...................................261 - 274

Oprawy z masy ceramicznej Ceramic mass luminaires

...................................275 - 300

P³askorzeŸby Relief sculptures

...................................301 - 306

Oprawy z masy szamotowej Chamotte luminaires

...................................307 - 314

Oprawy dla dzieci Children's luminaires

...................................315 - 319

Mo¿liwoœci dekoracyjne Decorative possibilities

...................................320

Legenda symboli Ÿróde³ œwiat³a Light Sources Legend

...................................321 - 322

Indeks Index

...................................323 - 325

Tabele kolorów i opisy Tables of colors and descriptions

...................................326 - 327

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:40:58


Geo plafon / ceiling lamp

1

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:00

new


Geo 340 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF100g 1774

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1774P3C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

95 75 340

340

Geo 400 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF102g 1773

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1773P4C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1773P4E

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

95 75 400

400

Geo 500 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1772

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1772P5C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1772P5D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1772P5E

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

95 75 500

500

Geo 600 plafon / ceiling lamp

110 90 600

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1175P6A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P6B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P6C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175P6D

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

600

2

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:00


3

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:02


Geo 700 plafon / ceiling lamp

110 90 700

700

800

800

900

900

1000

1000

IP20

ECO G

PF500g 1175P7C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P7D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175P7E

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175P8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8D

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8E

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175P9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9B

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9C

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9D

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

Geo 1000 plafon / ceiling lamp

110 90

2%

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 900 plafon / ceiling lamp

110 90

_ +

PF108g 1175P7B

Geo 800 plafon / ceiling lamp

110 90

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF112g 1175P10A

E27, 12 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1175P10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10E

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10H

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

4

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:02


Geo wisz¹ce / hanging lamp

new

Geo 340 wisz¹ce / hanging

500

_ +

2%

IP20

ECO

PF102g 1175W3B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W3C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

75 340

340

Geo 400 wisz¹ce / hanging

500 75 400

5

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:03

400

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1771

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1771W4C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1771W4E

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G


Geo 500 wisz¹ce / hanging lamp

500 75 500

90 600

500 90

G

PF500g 1770W5C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1770W5D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1770W5E

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

700

500 90 800

90 900

90 1000

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:04

1000

2%

IP20

ECO G

PF500g 1175W6B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W6C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175W6D

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W7C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W7D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175W7E

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W7K

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8D

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8E

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9B

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9C

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9D

G5, 4 x 39W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9E

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

Geo 1000 wisz¹ce / hanging lamp

500

_ +

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 900 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

PF104g 1175W6A

Geo 800 wisz¹ce / hanging lamp

900

ECO

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 700 wisz¹ce / hanging lamp

800

IP20

500

500

700

2%

PF104g 1770

Geo 600 wisz¹ce / hanging lamp

600

_ +

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF112g 1175W10A

E27, 12 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1175W10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10E

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10H

G5, 4 x 39W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10K

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

6


Geo prostok鹿tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

7

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:06

new


Geo 600/300 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

PF702g 1175P63A

2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF102g 1175P63B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

110 90 600

300

Geo 800/300 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF500g 1175P83A

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P83B

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175P83C

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175P83D

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

110 90 800 300

Geo 800/400 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF502g 1175P84A

2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175P84B

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175P84C

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF104g 1175P84D

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

110 90 800 400

Geo 1000/500 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

500

2%

IP20

ECO G

PF502g 1175P15A

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz

PF705g 1175P15B

2G11, 5 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF105g 1175P15C

E27, 5 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P15D

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

110 90

1000

_ +

8

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:06


Geo prostok鹿tne, wisz鹿ce / rectangle, hanging lamp

9

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:08

new


Geo 600/300 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

new

_ +

2%

IP20

PF702g 1175W63A

2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF102g 1175W63B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

90 600

300

Geo 800/300 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

90

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF500g 1175W83A

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W83B

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175W83C

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175W83D

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

800 300

Geo 800/400 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF502g 1175W84A

2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W84B

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W84C

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF104g 1175W84D

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

90 800 400

Geo 1000/500 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

90

new

_ +

2%

IP20

ECO G

PF502g 1175W15A

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz

PF705g 1175W15B

2G11, 5 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF105g 1175W15C

E27, 5 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W15D

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

1000 500

10

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:08


11

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:11


Plafony szk鲁o fazowane / ceiling phased glass

Plafon 37 / Ceiling 37

370

80

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3801EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3801

370

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3802EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3802 500

500

80

Plafon 60 / Ceiling 60

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3803EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3803 600

600

80

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3804EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3804 700

_ +

80

12

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:12


13

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:14


Plafony szk鲁o - proste / ceiling plain glass

Plafon 40 / Ceiling 40

400

80

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3780EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3780

400

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3781EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3781 500

500

80

Plafon 60 / Ceiling 60

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3782EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3782 600

600

80

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3783EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3783 700

_ +

80

14

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:15


Plafony kwadra fazowane / ceiling phased quarters

Plafon 37 / Ceiling 37

370

100

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3791EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3791

370

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3792EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3792 500

500

100

Plafon 60 / Ceiling 60

600

G

OB703g 3793EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

700

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:16

100

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3794EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3794

15

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

magnetic ballast

OB703g 3793 600

_ +


Plafony kwadra proste / ceiling plain quarters

Plafon 40 / Ceiling 40

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3770EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3770

400

400

100

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3771EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3771

500

500

100

Plafon 60 / Ceiling 60

600

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3772EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

Plafon 70 / Ceiling 70

700

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3773EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3773

700

2%

magnetic ballast

OB703g 3772

600

_ +

100

16

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:17


17

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:19


Korytko wysokie 12

korytko wysokie pe鲁ne high and full

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym szk鲁em high with bottom glass

IP20

_ +

2%

IP20

GK600g 6610

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6810

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

GK400g 6611

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC400g 6811

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

120

120

120

120

120

Korytko 12 z halogenem / with halogen KC400g 6812

_ +

2%

Kubik wysoki / high

IP20

GZ10, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

120

G

KC400g 1232

_ +

2%

IP20

GZ10, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

G

120 170 120

120

125

125

18

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:22


19

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:23


Korytko wysokie 30

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK600g 6620

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6820

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6621

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6821

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6622

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6822

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 300

300

120

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK600g 6620/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6820/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6621/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6821/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6622/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6822/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 300

300 120

120

20

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:25


Korytko wysokie 40

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK600g 6650

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6850

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6651

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6851

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6652

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6852

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 400

100 400

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK600g 6650/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 6850/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6651/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6851/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6652/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6852/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 400

21

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:26

120

121 400

120


22

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:28


Korytko wysokie 50

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6630

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 6830

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6631

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6831

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6632

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6832

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 500

500

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6630/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 6830/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6631/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6831/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6632/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6832/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 500

23

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:29

120

500

120


Korytko wysokie 60

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6660

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

G

KC102g 6860

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6661

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6861

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6662

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6862

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1064

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1078

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1066

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1079

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1067

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1080

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 600

100 600

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6660/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

G

KC102g 6860/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6661/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6861/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6662/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6862/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1064/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1078/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1066/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1079/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1067/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1080/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 600

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:31

120

121 600

120

24


25

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:33


Korytko wysokie 70

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6640

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

G

KC102g 6840

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6641

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 1242

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6642

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 1243

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6643

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1244

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1002

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1006

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1003

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1007

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 700

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6640/S

700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

G

KC102g 6840/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6641/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 1242/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6642/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 1243/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6643/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1244/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1002/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1006/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1003/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1007/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 700

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:35

120

121 700

120

26


Korytko niskie 12

korytko niskie pe鲁ne low and full

_ +

2%

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

GK400g 6670

korytko niskie z dolnym szk鲁em low with bottom glass

IP20 G

120

120

75

27

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:37

120

120

2%

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 6870

75

_ +

G


Korytko niskie 30

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK600g 6671

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6871

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6623

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6823

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6624

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6824

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 120

120 120

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK600g 6671/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6871/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6623/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6823/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6624/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6824/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 120

120 120

120

28

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:38


Korytko niskie 40

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK600g 6672

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6872

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6653

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6853

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6654

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6854

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 400

400

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK600g 6672/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 6872/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6653/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6853/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6654/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6854/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 400

29

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:40

120

400

120


30

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:42


Korytko niskie 50

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6673

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 6873

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6633

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6833

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6634

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6834

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 500

75 500

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK602g 6673/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 6873/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6633/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6833/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6634/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6834/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 500

31

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:44

120

500

120


32

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:45


Korytko niskie 60

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6674

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

G

KC102g 6874

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6663

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6879

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6664

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6880

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1075

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1081

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1076

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1082

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1077

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1083

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 600

75 600

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass

_ +

GK602g 6674/S

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

G

KC102g 6874/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6663/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6879/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6664/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6880/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1075/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1081/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1076/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1082/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1077/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1083/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

33

96 600

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:46

120

96 600

120


Korytko niskie 70

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6675

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

G

KC102g 6875

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6676

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6876

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6677

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6877

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6678

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6878

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1004

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1008

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1005

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1009

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 700

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK602g 6675/S

75 700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

G

KC102g 6875/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6676/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6876/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6677/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6877/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6678/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6878/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1004/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1008/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1005/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1009/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 700

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:48

120

96 700

120

34


35

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:49


Korytka pionowe / vertical

_ +

2%

IP20

700

G

600 500 400

300

120

100

120

100

E27, 1 x max 23W LW 800g 7644

E27, 1 x max 23W LW 800g 7643

100

120

E27, 2 x max 23W LW 802g 7642

120

100

120

100

E27, 2 x max 23W LW 802g 7641

E27, 2 x max 23W LW 802g 7640

Korytka pionowe / vertical

_ +

2%

IP20

700

G 500

300

120

100

120

100

E27, 1 x max 23W LW 800g 7542

120

100

E27, 2 x max 23W LW 802g 7541

E27, 2 x max 23W LW 802g 7540

Belka pionowa / vertical _ +

2%

IP20

450

G

600

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

35

160

75

35

160

75

LW 802g 7561

LW 802g 7560

Belka pionowa / vertical _ +

2%

IP20

G

450 600

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

160

35 75 160

LW 802g 7550

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:51

LW 802g 7551

35 75

36


37

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:53


1200 1000 800

Belka pionowa / vertical _ +

35

2%

IP20

80

200

35

E27, 4 x max 23W LW 804g 7564

G

80

200

35 80

E27, 2 x max 23W LW 802g 7563

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7562

1200 1000

35

80

200

E27, 4 x max 23W LW 804g 7554

35

80

800

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7553

35

80

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7552

38

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:53


Korytko niskie 24 / low 24 GI100g 7312

100 240

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 18W, 230V, 50Hz

G

100

Korytko wysokie 24 / high 24 GI100g 7310

140 240

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 18W, 230V, 50Hz

G

100

Korytko niskie 20 / low 20 GI100g 7313

100

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

G

100

200

Korytko wysokie 20 / high 20 GI100g 7311

140 200

100

39

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:56

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

G


Korytko 30 100 120

KC100g 6770

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Korytko 40 100 120

KC100g 6771

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

400

Korytko 50 100

KC102g 6772

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

500

120

Korytko 60 100

KC102g 6773

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

600

120

Korytko 70 100 120

KC102g 6774

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

700

Kleo I GI500g 6780

_ +

2%

IP20

ECO G

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz 110 34

76

90 76

356 622

Kleo II GI500g 6781

_ +

2%

IP20

ECO G

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz 110 34

53

76 356 622

76

40

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:48


Trójk¹t œcienny / Triangle wall lamp

_ +

2%

IP20

190 75

356

356

KC100g 1803

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1802

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1805

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1804

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1807

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1806

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

192 190 600 100

212 300

300

75 212 212

424

100

150 75 280

280

150

150

475

300

100

190 75

300

Trójk¹t naro¿nikowy / Triangle corner

_ +

2%

IP20

424

300

KC100g 1801

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1800

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

190 100

300 424

41

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:55:49


Wera prostok¹tna / rectangular GI100

1631

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

143

100 32 264

Wera kwadratowa / square GI100g 1630

245

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

232

100 264

32 245

Wera trójk¹t / triangle GI100g 1632

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

296

100 328

32 340

42

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:55:49


Grove Ale

new

KC100g 1195ALE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 80

100 304 128

Grove Ape

new

KC100g 1195APE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

128

100 304 80

Grove Ble

new

KC100g 1195BLE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80

100 407 128

Grove Bpe

new

KC100g 1195BPE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 128

100 407 80

Grove Cle

new

KC100g 1195CLE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 80

100 503 128

Grove Cpe

new

KC100g 1195CPE

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 128

100

503 80

43

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:51

G


Alto A KC100g 1169A

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100

Alto B KC100g 1169B

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

Alto C KC100g 1169C

145

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

Alto D KC100g 1169D

145

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100

Alto E KC100g 1169E

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

145

44

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:53


Belle Asg

new

KC100g 1196ASG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 222 81

Belle Bsg

new

KC100g 1196BSG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Csg

new

KC102g 1196CSG

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

80

512 81

Belle Ang

new

GK600g 1196ANG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80

222 81

Belle Bng

new

GK600g 1196BNG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Cng

new

GK602g 1196CNG

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

80 512 81

45

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:55


Belle Apg

new

GK600g 1196APG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 222 81

Belle Bpg

new

GK600g 1196BPG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Cpg

new

GK600g 1196CPG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 512 81

Belle Dse

new

KC100g 1196DSE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

104 408 114

46

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:57


Rosa A

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

202

GK600g 1108A

174

310

Rosa B

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1108B

535

Nocava C

new

138

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1109C

215 215

535 118 118

Nocava D

_ +

2%

IP20

535

47

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:58

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

163

GK600g 1109D

new

163 163

118 118


Trapez wkl锚s鲁y / concave

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6380

362

176

362

190 92

176

166

Trapez I

273

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6370 200

G

280

280

206

105

Trapez II

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6371 200

G

280

280

105

206

48

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:59


100 160

Rynna 14

_ +

GK400g 6711

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Rynna 14

_ +

GK400g 6710

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Rynna 30

_ +

GK400g 6720

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 50

_ +

GK602g 6730

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 70

_ +

GK602g 6740

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 90

_ +

GK604g 6750

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

140

100 160

2%

IP20 G

140

100 160

2%

IP20 G

300

100 160

2%

IP20 G

500

100 160

2%

IP20 G

700

100 160

2%

IP20

900

Rynna zaokr¹glona / Rynna rounded

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 7430

100 160

410 500

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 7300

100 160

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:00

G

160 500

Rynna wklês³a / Rynna concave

49

G

G

160 500

500


Korytko 50 wklês³e pe³ne / concave full 100 145

145 500

GK602g 7730

100

145 400

GK600g 7732

100

145 500

100

145 400

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7731

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

Korytko 40 wklês³e ze szk³em / concave with glass

145

IP20

400

Korytko 50 wklês³e ze szk³em / concave with glass

145

2%

500

Korytko 40 wklês³e pe³ne / concave full

145

_ +

KC100g 7733

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

50

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:02


Korytko zaokr¹glone wysokie 12

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

_ +

2%

IP20

GK600g 7700

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7707

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

GK400g 7699

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC400g 7706

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

120

120

120

120

51

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:02

120

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 30

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK600g 7701

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7708

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6899

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6625

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6900

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6626

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100

300

300 121

121

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK600g 7701/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7708/S

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6899/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6625/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6900/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6626/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 300

300 121

121

52

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:04


Korytko zaokr¹glone wysokie 40

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK600g 7702

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7709

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6895

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6655

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6896

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6656

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 400

100 400

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK600g 7702/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 7709/S

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6895/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6655/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6896/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6656/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 400

53

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:06

120

400

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 50

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK602g 7703

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7710

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6891

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6635

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6892

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6636

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 500

100 500

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7703/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 7710/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6891/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6635/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6892/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6636/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 500

120

121 500

120

54

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:08


Korytko zaokr¹glone wysokie 60

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full

_ +

GK602g 7704

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

G

KC102g 7711

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6887

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6665

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6888

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6666

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1068

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1086

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1069

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1087

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 600

100 600

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7704/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

G

KC102g 7711/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6887/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6665/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6888/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6666/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1068/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1086/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1069/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1087/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

55

121 600

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:09

120

121 600

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 70

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK602g 7705

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

G

KC102g 7712

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6881

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6644

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6882

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6645

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6883

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6646

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1055

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1059

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1056

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1061

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 700

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7705/S

100 700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

G

KC102g 7712/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6881/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6644/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6882/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6645/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6883/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6646/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1055/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1059/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1056/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1061/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 700

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:11

120

121 700

120

56


Korytko zaokr¹glone niskie 12

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

2%

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

GK400g 7713

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20 G

120

120

57

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:12

75 120

120

2%

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 7719

75

_ +

G


Korytko zaokr¹glone niskie 30

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK600g 7714

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7720

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6901

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6627

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6902

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6628

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 300

300

121

121

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK600g 7714/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded and low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7720/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6901/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6627/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6902/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6628/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 300

300 121

121

58

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:13


Korytko zaokr¹glone niskie 40

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK600g 7715

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7721

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6897

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6657

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6898

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6658

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 400

75 400

120

korytko zaokr¹lone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK600g 7715/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 7721/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6897/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6657/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6898/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6658/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 400

59

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:15

120

96 400

120


Korytko zaokr¹glone niskie 50

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

GK602g 7716

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7722

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6893

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6637

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6894

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6638

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 500

500

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7716/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 7722/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6893/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6637/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6894/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6638/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 500

120

500

120

60

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:17


Korytko zaokr¹glone niskie 60

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

GK602g 7717

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

G

KC102g 7723

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6889

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6667

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6890

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6668

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1084

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1088

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1085

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1089

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 600

600

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7717/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

G

KC102g 7723/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6889/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6667/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6890/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6668/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1084/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1088/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1085/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1089/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

61

96 600

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:19

120

96 600

120


Korytko zaokr¹glone niskie 70

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK602g 7718

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

G

KC102g 7724

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6884

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6647

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6885

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6648

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6886

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6649

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1057

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1062

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1058

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1063

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 700

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7718/S

700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

G

KC102g 7724/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6884/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6647/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6885/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6648/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6886/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6649/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1057/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1062/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1058/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1063/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 700

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:01:53

120

96 700

120

62


Omega plafon / ceiling lamp

63

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:55

new


Omega 380 plafon / ceiling lamp 80 100 380

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P3A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P3B

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

Omega 440 plafon / ceiling lamp 80 100

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P4A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P4B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P4C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

440

Omega 500 plafon / ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P5A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P5B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P5C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

80 100

500

Omega 600 plafon / ceiling lamp 80

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P6A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF106g 1171P6B

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1171P6C

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1171P6D

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

100

600

Omega 700 plafon / ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1171P7A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF108g 1171P7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P7C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF704g 1171P7D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

80 100

700

Omega 800 plafon / ceiling lamp

80 100

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1171P8A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF108g 1171P8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF704g 1171P8D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

800

Omega 900 plafon / ceiling lamp

80 100

900

1000

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1171P9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P9B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P9C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1171P9D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

Omega 1000 plafon / ceiling lamp

80 100

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1171P10A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1171P10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

64

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:55


Omega wisz鹿ca / hanging lamp

65

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:57

new


Omega 380 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W3A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W3B

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

500

380

Omega 440 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W4A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W4B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W4C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

500

440

Omega 500 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W5A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W5B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W5C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

500

500

Omega 600 wisz¹ca / hanging lamp

500

600

700

800

900

1000

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:01:58

ECO

ZW106g 1171W6B

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW503g 1171W6C

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW703g 1171W6D

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW104g 1171W7A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW108g 1171W7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W7C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW704g 1171W7D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW104g 1171W8A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW108g 1171W8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW704g 1171W8D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW108g 1171W9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W9B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W9C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

ZW708g 1171W9D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

Omega 1000 wisz¹ca / hanging lamp

500

IP20

G

Omega 900 wisz¹ca / hanging lamp

500

2%

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

Omega 800 wisz¹ca / hanging lamp

500

_ +

ZW103g 1171W6A

Omega 700 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW108g 1171W10A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

ZW708g 1171W10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

66


Projekt wn锚trza wykona鲁y: NGK+, archiGA

67

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:59


Omega 40 100

_ +

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1380

160

2%

G

160

400

Omega 50

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1440

100

2%

G

185

185 500

Omega 60

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1330

100

2%

G

185

185 600

Omega 70

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1450

100

2%

G

190

190 700

Omega 18

_ +

100

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 1322

80

2%

G

100 180

Omega 25

_ +

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 1321

80

2%

G

140

140 250

80 140

Omega 25

_ +

2%

IP20

KC100g 1320

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Omega N

_ +

KC100g 1106

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

140 250

IP20 G

135

85 85

135

2%

434

68

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:00


Omega O

_ +

KC100g 1105

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

217 85 270

217

Omega Due

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1500

G

100 160 700

160

Omega Tree

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1510

G

100 160 160

Omega 50 bliŸniak - lewy / left KC100g 1480

210

700

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 210

500

Omega 50 bliŸniak - prawy / right KC100g 1490

210

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 500

210

Omega 65 bliŸniak - lewy / left 210

100

KC102g 1460

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

650

210

Omega 65 bliŸniak - prawy / right 210

100 210

69

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:01

650

KC102g 1470

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

4

G


Luna 25 75

KC100g 1620

115

115

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

250

Luna 34 75

KC100g 1621

132

132

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

340

Luna 45 75

KC100g 1622

135

135

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

450

Luna 57 75

KC102g 1623

155

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

155 570

Luna 68 75

KC102g 1624

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

186

186

680

Luna 34 100

KC100g 1641

132

132

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

340

Luna 45 100

KC100g 1642

135

135

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

450

Luna 57 100

KC102g 1643

155

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

155 570

Luna 68 100

KC102g 1644

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

186

186

680

70

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:01


Belle Hse

new

GK600g 1196HSE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 445 125

Focus A KC100g 1261A

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100

350

Wera trójk¹t zaokr¹glony / rounded triangle GI100g 1635

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

242 270

100 270 261

Wera elipsa / ellipse GI100g 1634

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 260 260 330

Wera ko³o / circle GI100g 1633

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100

260

260 245

71

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:03

G


Miseczka p³aska prosta III / flat plain III

90

IP20 G

350

Miseczka p³aska prosta IV / flat plain IV

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1541

125 120

2%

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1551

125

_ +

350

Misa VII - ko³yska prosta / plain 90 120

_ +

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 1554

554

Misa VIII - ko³yska prosta / plain 90 120

2%

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 1555

700

Nocava A

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1109A

215 215

535

Nocava B

new

118 118

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1109B

163 163

535 118

Clark Ape

new

GK600g 1197APE

_ +

2%

IP20

134

600

Clark Bpe

new

GK600g 1197BPE

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

72

208

470

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:04

209


Lauro A

new

_ +

2%

IP20

118

535

Lauro B GK600g 1117B

new

_ +

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:06

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

535

73

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1117A

123


Petro elipsa / ellipse ZW102g 1809 430

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

270

85 442

442

540

Carmen ZW103g 8630

_ +

2%

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

600 80 540

74

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:08


£ódki

£ódka ma³a g³adka / small smooth GK600g 6330

150 180

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

360

£ódka œrednia g³adka / medium smooth GK600g 6230

160 180

_ +

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka du¿a g³adka / large smooth 160 180

GK602g 6130

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

870

Projekt - Artistica

75

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:10

G


£ódka klasyczna / classic

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6350

G

110

450

210

£ódka niska, g³adka / low, smooth

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6360

G

120 150

£ódka ma³a fala / small, wave GK600g 6320

150

600

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

360

180

£ódka œrednia fala / medium, wave GK600g 6220

160 180

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka du¿a fala / large, wave 160 180

GK602g 6120

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

BliŸniak ma³y lewy / small left GK602g 6450

171 220

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

700

BliŸniak ma³y prawy / small right GK602g 6440

171 220

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

700

BliŸniak - lewy / left GK602g 6430

180

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

235

BliŸniak - prawy / right GK602g 6420

180 235

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

76

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:11


£ódka œrednia, prawy halogen / medium, right halogen IK621g 6240

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka œrednia, lewy halogen / medium, left halogen IK621g 6250

160

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

180

£ódka du¿a, prawy halogen / large, right halogen IK622g 6140

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

£ódka du¿a, lewy halogen / large, left halogen IK622g 6150

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

Wieloryb

_ +

GK602g 6410

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

187 1110

240

£ódka ma³a kamieñ / small rock

_ +

171 180

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:12

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6340

77

2%

360

G


£ódka ma³a, grecka / small, greek

IP20 G

360

£ódka œrednia, grecka / medium, greek

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6210

160 180

2%

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6310

150 180

_ +

590

£ódka du¿a, grecka / large, greek 160 180

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 6110

870

4 £ódka naro¿nikowa grecka / corner greek

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6311

207 207 155 207 293

Klepsydra

_ +

GK600g 6980

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20

210

G 420

300

84

42

Klepsydra naro¿nik / corner GK600g 6990

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 230

230

300

230 325

70

78

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:12


Misa - g³adka / smooth

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6910

G

175 470

243

Misa - szk³o / glass

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 6930

G

150 470

243

Misa szk³o (wklês³a) - glass (concave)

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 6920

G

150 243

Miseczka p³aska I / flat I 125 120

GK600g 1540

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

350

Miseczka p³aska II / flat II 125 90

470

350

79

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:13

GK600g 1550

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Jowisz g³êboki / deep

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1260

163 500

250

Jowisz p³ytki / shallow

_ +

2%

IP20 G

E14, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

GK600g 1250

106 500

250

Elmarco - pr¹¿ki (naro¿nikowa) / stripes (corner)

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1300

221 213 125 221 313

Elmarco - pr¹¿ki / stripes

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1280

125

391

224

Elmarco - g³adka (naro¿nikowa) / smooth KC100g 1290

_ +

(corner)

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

221 213

125 221 313

Elmarco - g³adka / smooth KC100g 1270

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

125 224

391

80

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:13


Zoe Zoe 90 wersja œcienna / wall version

_ +

2%

IP20

282 40

139

LW802g 8470

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

900

Zoe 90 wersja naro¿nikowa / corner version 282

191 290 35

139

LW802g 8510

Zoe 120 wersja œcienna / wall version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

317

40

151

1201

LW802g 8460

Zoe 120 wersja naro¿nikowa / corner version 209 320 35

LW802g 8520

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

151

317

Zoe 90 pe³ne wiszace / hanging full 600

ZW102g 8590

Zoe 120 pe³ne wiszace / hanging full 600

81

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:14

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

200

900

1200

_ +

ZW102g 8600

320

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Zoe z szyb¹ 90 wersja œcienna Zoe with pane 90 wall version

_ +

2%

IP20

282 40

126

191 290 35

126

LW802g 8511

G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 90 wersja naro¿nikowa Zoe with pane 90 corner version

900

282

LW802g 8471

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 120 wersja œcienna Zoe with pane 120 wall version

_ +

2%

IP20

317 40

141

209 316 35

LW802g 8521

G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 120 wersja naro¿nikowa Zoe with pane 120 corner version

1201

317

LW802g 8461

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

141

Zoe z szyb¹ 90 pe³ne wiszace Zoe with pane 90 hanging full 600

ZW102g 8610

_ +

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

200

900

Zoe z szyb¹ 120 pe³ne wiszace Zoe with pane 120 hanging full 600 1200

2%

ZW102g 8620

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

320

Zoe III LW804g 8500

_ +

2%

IP20 G

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

317 400

40

151

400 1253

400 317

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:15

138

82


83

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:16


Linea wersja œcienna / wall version 40

211

106

140

LW802g 8480

Linea wersja naro¿nikowa / corner version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

1253 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

2 37 2 5 5

LW802g 8481

75

Linea ciêta wersja œcienna / cut wall version 212

40

106

140

LW802g 8450

Linea ciêta wersja naro¿nikowa / cut corner version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

1000 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

2 37 25 5

LW802g 8451

75

Linea krótka wersja œcienna / short wall version 162

_ +

2%

IP20

130 100 140

LW800g 8580

Linea krótka wersja naro¿nikowa / short corner version

600

_ +

2%

G

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

22

37 5 5

LW800g 8581

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

75

84

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:17


85

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:19


Sto¿ek pr¹¿ki / Stozek stripes

_ +

2%

IP20

240

190

GK600g 1240

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

Sto¿ek g³adki / Stozek smooth

_ +

2%

IP20

240

190

GK600g 1241

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

Kolumna g³adka du¿a / smooth large 115

_ +

2%

IP20

230

BR100g 8150

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

70

35 200

100

Kolumna g³adka œrednia / smooth medium BR100g 8110

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

50

100

Kolumna g³adka ma³a / smooth small 83

166

BR100g 8130

_ +

2%

IP20

E14, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

330 50

100

86

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:20


115

230

Kolumna fala du驴a / wave large BR100g 8140

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

35

70

200

100

Kolumna fala / wave BR100g 8100

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

50

100

Kolumna grecka / greek BR100g 8120

_ +

200

500

50

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:20

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 100

87

2%

100

G


Rura g³adka ma³a / smooth small BR100g 8410

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

350

200

100

Rura g³adka œrednia / smooth medium BR100g 8420

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

475

200

100

Rura g³adka du¿a / smooth large BR100g 8440

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

650

100

200

Rura fala œrednia / wave medium BR100g 8430

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

475

100

200

88

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:21


Claudia fala / wave 55

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

BR100g 8200

G

300

245 148

_ +

304

Claudia g³adka / smooth 55 300

245 148

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

BR100g 8201

G

304

Kominkowa fala niska / wave low 155

_ +

2%

IP20

309

LS700

60

G

340

280 183

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

7200

365

Kominkowa g³adka niska / smooth low 155

_ +

2%

IP20

309

LS700

60

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

7210

G

340

280 365

183

Kominkowa fala

/ wave

_ +

2%

IP20

200

100

LS700

7100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

125

250

100

200

Kominkowa g³adka / smooth LS700 500

125

250

89

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:22

7101

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Bary³ka grecka / greek BR100g 8310

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Bary³ka fala / wave BR100g 8300

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Bary³ka g³adka / smooth BR100g 8320

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Larga GK600g 1017

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

499

362

176

Element GK600g 1115

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

260

390

Odyssey BR100g 1116

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

140 280

360

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:23

90


Amada oprawy wpuszczane ナ田ienne / recessed wall lamp

91

Katalog-s-80-103 5 wrzeテソテソnia 2011 08:52:25

new


Amada AP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119APL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119APS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119APC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

47

Amada AF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119AFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119AFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119AFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

77

Amada BP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119BPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119BPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119BPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

42

Amada BF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119BFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119BFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119BFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

42

92

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:26


Amada CP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119CPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119CPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119CPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

458 500

87

Amada CF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119CFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119CFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119CFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

458

500

90

Amada DP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119DPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119DPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119DPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

335 430

45

Amada DF

new

_ +

2%

ED170g 1119DFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119DFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119DFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

335 430

45

93

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:27

IP20

ECO G


Amada HP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119HPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119HPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119HPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

360 430

50

Amada KP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119KPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119KPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119KPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

322 430

25

Amada MP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119MPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119MPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119MPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

225

240

430

80

Pierwsza metoda montowania / The first method of mounting

Druga metoda montowania / The second method of mounting

94

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:28


Sol oprawy wpuszczane œcienne / recessed wall lamp

Sol I

_ +

ED170g 1211A1...color 4

2%

IP20

ECO G

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz 200

54

173 217 245 15

Sol II

_ +

ED170g 1211A2...color 4

2%

IP20

ECO G

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

200

54

173 217 245 15

Sol III

_ +

ED170g 1211B1...color 4

2%

IP20

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz 200

54

173 217 245 15

sposób wklejania oprawy SOL assembly

p³yta karton-gips drywall miejsce na klej glue oprawa SOL recessed wall lamp

95

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:29

ECO G


Lucka A OS300g 9676A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywallglue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

72 210

104

260

20

310

Lucka B OS300g 9676B

260

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

72 210

104 20

310

270

Alkofra uno OS300g 9678A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

210

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

104

27

312

260

Sopra B OS300g 9678B

260

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

210

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

27

312

104

270

Crevol A OS300g 9680A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

20 70

p³yta kartongips drywall

120

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

102

180

180

224

Crevol B OS300g 9680B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

20 70

p³yta kartongips drywall

140 244

102

200

96

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:30


Alkofra uno OS300g 9681A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

155

120 221

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

Alkofra due OS302g 9681B

155

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

61

p³yta kartongips drywall

290 235 336

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

29

Riom uno OS300g 9679A

155

102

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty karton gips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

200

140 241

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

Riom due OS302g 9679B

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

61

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

29

200 102

320

Level A OS300g 9674A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

316

102

25

260

Level B OS300g 9674B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywallglue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

97

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:31

260

65

p³yta kartongips drywall

316

25

102

255

G


Crevol C OS300g 9680C

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

16

p³yta kartongips drywall

140 220

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

77 180

49

Paros uno OS300g 9675A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

205 120

Paros due OS302g 9675B

205

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

325

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

205

235

Murata uno OS300g 9677A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

225

140

Murata due OS302g 9677B

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

225 350

265

Namur A OS300g 9673A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight

oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

klej do p³yty kartongips drywall glue

92 104

p³yta kartongips drywall

300

300

210

98

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:32


99

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:33


Namur B OS300g 9673B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

92 220

104

300

210

Tismo

IP20

OS102g 9672A

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

OS500g 9672B

2GX13, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

OS800g 9672C

G10q, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

G

klej do p³yty kartongips drywallglue p³yta kartongips drywall

29 61 350 102

310 411

Nicolae

IP20

OS102g 9683A

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

OS500g 9683B

2GX13, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

OS800g 9683C

G10q, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

G

klej do p³yty kartongips drywall glue p³yta kartongips drywall

90

390 102

310

100

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:33


Aube

Oczka stropowe / ceiling-spots

wersja 驴arowa / incandescent version OS 211g 5210 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4210 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

101

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:35

86

IP20, 230V, 50Hz

90

114 86 60

114

70 114


wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5270 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4270 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5190 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

22 130

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5040 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

90

60

70

22

131

IP20, 230V, 50Hz

29

153

70

153

70

153 24

90

IP20, 230V, 50Hz

153

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4220 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4180 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

IP20, 230V, 50Hz

153

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5220 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5180 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

22

29

60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4260 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

130

131

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4200 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5260 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

70

131

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5200 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

130

22

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4190 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4040 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

IP20, 230V, 50Hz

90

24

153 35,2

IP20, 230V, 50Hz

126 126

35,2

70

126 126

21,5 90

IP20, 230V, 50Hz

130 126 60

130

21,5

70

130

75,2 61 90

IP20, 230V, 50Hz

108,2 70

75,2 61 60

108,2

108,2

102

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:36


wersja 驴arowa / incandescent version OS 211g 5070 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4070 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

103

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:37

21

IP20, 230V, 50Hz

90 143

70 21 60

143

143


wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5060 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4060 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

23 60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4250 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5170 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4150 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5230 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4230 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5051 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4051 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

171

70

161

70

ok 137

70

ok 164

70

37,5 171

21,4 90

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5150 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

IP20, 230V, 50Hz

171

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5250 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4170 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

37,5

90

IP20, 230V, 50Hz

161

21,4 161 21,8 IP20, 230V, 50Hz

ok 137

21,8 60

ok 137 20

90

IP20, 230V, 50Hz

ok 164

20

60 ok 164 66

51,6

IP20, 230V, 50Hz

90

125,3 70

66

125,3

51,6 60

125,3

47 90

47 60

21,2

IP20, 230V, 50Hz

171

21,2

171

70

171

104

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:54


Obrazy / Paintings

105

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:56


Obraz pierœcienie symetryczne - wersja œrednia / Painting symmetric rings - medium version OB 330g 3860 magnetic ballast OB 330g 3860EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

440

IP20 G

_ +

2%

80

440

Obraz pierœcienie symetryczne - wersja du¿a / Painting symmetric rings - large version OB 330g 3870 magnetic ballast OB 330g 3870EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

580

2%

Obraz pierœcienie niesymetryczne - wersja œrednia / Painting asymmetric rings - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

80

580

440

IP20 440

80

2%

Obraz pierœcienie niesymetryczne - wersja du¿a / Painting asymmetric rings - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

580

IP20 G

_ +

2%

580

OB 330g 3861 OB 330g 3863 magnetic ballast magnetic ballast

OB 330g 3864 magnetic ballast

80

OB 330g 3862 OB 330g 3871 magnetic ballast magnetic ballast

OB 330g 3873 magnetic ballast

OB 330g 3872 magnetic ballast

OB 330g 3874 magnetic ballast

OB 330g 3863EL OB 330g 3861EL OB 330g 3864EL OB 330g 3862EL OB 330g 3871EL electronic ballast electronic ballast electronic ballast electronic ballast electronic ballast wersja PD wersja PG wersja LG wersja PG wersja LD

OB 330g 3873EL electronic ballast wersja LD

OB 330g 3872EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3874EL electronic ballast wersja PD

106

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:56


107

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:57


Obraz kopalnia / Painting main G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

500 x 500

360 x 360

_ +

8 wersji / 8 versions

IP20

4 wersje / 4 versions

500

365

2%

365

70

OB 330g 3071 magnetic ballast

OB 330g 3061 magnetic ballast

OB 330g 3051 magnetic ballast

OB 330g 3081 magnetic ballast

OB 330g 3071EL electronic ballast

OB 330g 3061EL electronic ballast

OB 330g 3051EL electronic ballast

OB 330g 3081EL electronic ballast

70

500

OB 330g 3070 magnetic ballast

OB 330g 3030 magnetic ballast

OB 330g 3060 magnetic ballast

OB 330g 3020 magnetic ballast

OB 330g 3050 magnetic ballast

OB 330g 3010 magnetic ballast

OB 330g 3080 magnetic ballast

OB 330g 3040 magnetic ballast

OB 330g 3070EL electronic ballast

OB 330g 3030EL electronic ballast

OB 330g 3060EL electronic ballast

OB 330g 3020EL electronic ballast

OB 330g 3050EL electronic ballast

OB 330g 3010 EL electronic ballast

OB 330g 3080EL electronic ballast

OB 330g 3040EL electronic ballast

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

108

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:58


Obraz oko symetryczne - wersja du¿a / Painting symmetric eye - large version OB 330g 3200 magnetic ballast OB 330g 3200EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

550

2%

550

Obraz - Oko symetryczne w wersji elektronicznej TL5C, zdoby³ III miejsce w konkursie EKO DESIGN (organizowanego przez firmê Philips Lighting Poland S.A. ) na energooszczêdn¹ / ekologiczn¹ oprawê dla segmentu hoteli, restauracji, rezydencji ... Wyposa¿ony w nowoczesne systemy: Ÿróde³ œwiat³a i osprzêtu elektronicznego – Philips

85

Obraz oko symetryczne - wersja œrednia / Painting symmetric eye - medium version OB 330g 3160 magnetic ballast OB 330g 3160EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

365

85

Obraz oko symetryczne - wersja ma³a / Painting symmetric eye - small version OB 330g 3220 magnetic ballast OB 330g 3220EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

250

2%

90

250

Obraz kwadrat symetryczny - wersja du¿a / Painting symmetric square - large version OB 330g 3720 magnetic ballast OB 330g 3720EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 555

G

_ +

2%

555

85

Obraz kwadrat symetryczny - wersja œrednia / Painting symmetric square - medium version OB 330g 3700 magnetic ballast OB 330g 3700EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

Obraz kwadrat symetryczny - wersja ma³a / Painting symmetric square - small version OB 330g 3690 magnetic ballast OB 330g 3690EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

109

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:58

85

370

250

IP20 G

_ +

2%

250

90


Obraz kwadrat niesymetryczny - wersja du¿a / Painting asymmetric square - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

wersja du¿a w czterech wariantach large version in four variants

IP20 560

G

_ +

2%

560

Obraz kwadrat niesymetryczny - wersja œrednia / Painting asymmetric square - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

85

wersja œrednia w czterech wariantach medium version in four variants

IP20

2% 370

wersja du¿a / large version

wersja œrednia / medium wersion

OB 330g 3710 magnetic ballast

OB 330g 3712 magnetic ballast

OB 330g 3711 magnetic ballast

OB 330g 3710EL electronic ballast wersja PG

OB 330g 3712EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3711EL electronic ballast wersja PD

OB 330g 3732 magnetic ballast OB 330g 3732EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3730 magnetic ballast OB 330g 3730EL electronic ballast wersja PG

OB 330g 3713 magnetic ballast OB 330g 3713EL electronic ballast

85

370

OB 330g 3731 magnetic ballast OB 330g 3731EL electronic ballast wersja PD

OB 330g 3733 magnetic ballast OB 330g 3733EL electronic ballast wersja LD

wersja LD

Obraz niesymetryczne oko - wersja œrednia / Painting asymmetric eye - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

IP20

365

405

2%

85

365

OB 330g 3172 magnetic ballast

OB 330g 3192 magnetic ballast

OB 330g 3170 magnetic ballast

OB 330g 3190 magnetic ballast

OB 330g 3173 magnetic ballast

OB 330g 3193 magnetic ballast

OB 330g 3171 magnetic ballast

OB 330g 3191 magnetic ballast

OB 330g 3172EL electronic ballast

OB 330g 3192EL electronic ballast

OB 330g 3170EL electronic ballast

OB 330g 3190EL electronic ballast

OB 330g 3173EL electronic ballast

OB 330g 3193EL electronic ballast

OB 330g 3171EL electronic ballast

OB 330g 3191EL electronic ballast

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Obraz niesymetryczne oko - wersja du¿a / Painting asymmetric eye - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

551

IP20

620

2%

85

560

OB 330g 3232 magnetic ballast

OB 330g 3212 magnetic ballast

OB 330g 3230 magnetic ballast

OB 330g 3210 magnetic ballast

OB 330g 3233 magnetic ballast

OB 330g 3213 magnetic ballast

OB 330g 3231 magnetic ballast

OB 330g 3211 magnetic ballast

OB 330g 3232EL electronic ballast

OB 330g 3212EL electronic ballast

OB 330g 3230EL electronic ballast

OB 330g 3210EL electronic ballast

OB 330g 3233EL electronic ballast

OB 330g 3213EL electronic ballast

OB 330g 3231EL electronic ballast

OB 330g 3211EL electronic ballast

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

110

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:59


Obraz kwadracik / Painting little square G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

IP20

ECO

OB 330g 3821 magnetic ballast OB 330g 3821EL electronic ballast

OB 330g 3820 magnetic ballast OB 330g 3820EL electronic ballast

2%

500

400

400

111

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:00

80

500

80


Obraz kobieta / Painting woman OB330g 3130 magnetic ballast OB330g 3130EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

72

320

Obraz g³adki / Painting smooth G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

OB 330g 3180 magnetic ballast OB 330g 3180EL electronic ballast

OB 330g 3181 magnetic ballast OB 330g 3181EL electronic ballast

2%

370

370

72

320

72

370

Obraz liœcie, szk³o podklejane, bia³a satyna / Painting leaves, glass pasted from below, white satin OB 802g 3100 magnetic ballast OB 802g 3100EL electronic ballast G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

IP20 900

G

_ +

2%

500

80

Obraz kwadraty / Painting square OB 330g 3120 magnetic ballast OB 330g 3120EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

320

72

Obraz chiñski / Painting chinese OB 330g 3140 magnetic ballast OB 330g 3140EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

72

320

Obraz fala / Painting wave OB 330g 3110 magnetic ballast OB 330g 3110EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

320

72

112

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:01


Obraz puzzle / Painting puzzle OB 330g 3090 magnetic ballast OB 330g 3090EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

113

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:03

IP20 G

_ +

470

2%

470

83


Obraz kostka do gry / Painting dice G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

385

2%

385

75

OB 330g 3811 magnetic ballast

OB 330g 3812 magnetic ballast

OB 330g 3813 magnetic ballast

OB 330g 3814 magnetic ballast

OB 330g 3815 magnetic ballast

OB 330g 3816 magnetic ballast

OB 330g 3811EL electronic ballast

OB 330g 3812EL electronic ballast

OB 330g 3813EL electronic ballast

OB 330g 3814EL electronic ballast

OB 330g 3815EL electronic ballast

OB 330g 3816EL electronic ballast

Obraz plansza z puzzlami - wersja ma鲁a / Painting puzzle board - small version OB 330g 3092 magnetic ballast OB 330g 3092EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

375

IP20 G

_ +

2%

80

375

Obraz plansza z puzzlami - wersja du驴a / Painting puzzle board - large version OB 802g 3091 magnetic ballast OB 330g 3091EL electronic ballast G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

900

2%

500

80

114

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:04


115

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:07


Fundu - niesymetryczne Fundu - asymmetric G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

64

IP20 G

OB 330g 3787 magnetic ballast OB 330g 3787EL electronic ballast

370

_ +

2%

OB 330g 3788 magnetic ballast OB 330g 3788EL electronic ballast

370

mo¿liwoœci u³o¿enia possiblities of arrangement

Fundu - symetryczne Fundu - symmetric OB 330g 3784 magnetic ballast OB 330g 3784EL electronic ballast

370

64

IP20 G

_ +

2%

370

G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

116

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:07


Obraz - kwadra fazowane / Paninting - phased quarters

Obraz kwadra 32 œcienny / Painting phased quarters 32

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3240EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3240

370

320

94

Obraz kwadra 37 œcienny / Painting phased quarters 37

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3250EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3250

370

370

94

Obraz kwadra 50 œcienny / Painting phased quarters 50

500

G

OB 702g 3260EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

100

600

_ +

G

OB 703g 3760EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

700

5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:07

100

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3280EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3280

Katalog-s-104-119

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 70 œcienny / Painting phased quarters 70

117

2%

magnetic ballast

OB 703g 3760

700

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 60 œcienny / Painting phased quarters 60

600

2%

magnetic ballast

OB 702g 3260

500

_ +


Obraz - kwadra proste / Paninting - plain quarters Obraz kwadra 40 œcienny / Painting plain quarters 40 400

400

500

G

OB 330g 3830EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

2%

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3831EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

100

600

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3832EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3832

100

Obraz kwadra 70 œcienny / Painting plain quarters 70 700

700

_ +

magnetic ballast

OB 702g 3831

Obraz kwadra 60 œcienny / Painting plain quarters 60

600

IP20

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 50 œcienny / Painting plain quarters 50 500

2%

magnetic ballast

OB 330g 3830

100

_ +

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3833EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3833

100

118

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:08


Obraz - szk³o fazowane Paninting - phased glass

Obraz szk³o 32 œcienny / Painting phased glass 32

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3150EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3150 370

320

72

Obraz szk³o 37 œcienny / Painting phased glass 37

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3290EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3290 370

370

72

Obraz szk³o 50 œcienny / Painting phased glass 50

500

G

OB 702g 3300EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

80

600

_ +

G

OB 703g 3301EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

80

700

5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:08

80

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3302EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3302

Katalog-s-104-119

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Obraz szk³o 70 œcienny / Painting phased glass 70

119

2%

magnetic ballast

OB 703g 3301

700

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

Obraz szk³o 60 œcienny / Painting phased glass 60

600

2%

magnetic ballast

OB 702g 3300 500

_ +


Obraz - szk³o proste / Paninting - plain glass Obraz szk³o 37 œcienny / Painting plain glass 37 400 400

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3840EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3840

80

Obraz szk³o 50 œcienny / Painting plain glass 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3841EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3841

500

500

80

Obraz szk³o 60 œcienny / Painting plain glass 60

600

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3842EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

80

Obraz szk³o 70 œcienny / Painting plain glass 70

700

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3843EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3843

700

2%

magnetic ballast

OB 702g 3842

600

_ +

80

120

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:41


Lukomo plafon / ceiling lamp

121

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:42


Lukomo 30 niska plafon / low ceiling lamp PF100d 8664A1.. color 2

93 103

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Lukomo 35 niska plafon / low ceiling lamp 93

103

355

IP20

ECO

PF102d 8658A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8658H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Lukomo 43 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

ECO

PF103d 8652A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8652H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8652H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

93 103 430

Lukomo 60 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

ECO

PF106d 8645E6.. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF503d 8645T3.. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF703d 8645P3.. color 2

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

P

75 85

600

Lukomo 70 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

PF108d 8644E8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8644T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF704d 8644P4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

85

75

700

Lukomo 80 niska plafon / low ceiling lamp

75

800

ECO

IP20

ECO

PF108d 8643E8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8643T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF704d 8643P4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

85

122

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:43


Lukomo 30

IP20

œrednia plafon / medium ceiling lamp

PF100d 8666A1.. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

168 178 300

Lukomo 35 œrednia plafon / medium ceiling lamp

IP20

ECO

PF102d 8660A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8660H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

168 178

355

Lukomo 43 œrednia plafon / medium ceiling lamp

IP20

ECO

PF103d 8654A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8654H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8654H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

168 178

430

5

123

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:45


Lukomo 30

IP20

wysokie plafon / high ceiling lamp

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

PF100d 8698A1.. color 2 243 253

300

Lukomo 35 wysokie plafon /

243 253

IP20

high ceiling lamp

ECO

PF102d 8662A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8662H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

355

Lukomo 43 wysokie plafon /

243 253

430

IP20

high ceiling lamp

ECO

PF103d 8656A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8656H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8656H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

124

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:47


Lukomo wisz鹿ce / hanging

125

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:49


Lukomo 30 niska wisz¹ca / low hanging lamp

380

ZW100d 8665A1.. color 2

75

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Lukomo 35 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW102d 8659A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8659H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

380 75 355

Lukomo 43 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW103d 8653A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8653H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8653H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

380 75 430

Lukomo 60 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW106d 8645K6.. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW503d 8645H3.. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW703d 8645U3.. color 2

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

P

680 75

600

Lukomo 70 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW108d 8644K8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8644H4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW704d 8644U4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

680 75

700

Lukomo 80 niska wisz¹ca / low hanging lamp

680 75

IP20

ECO

ZW108d 8643K8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8643H4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW704d 8643U4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

800

126

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:49


Lukomo 30 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp ZW100d 8667A1.. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

455 150 300

Lukomo 35 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp

IP20

ECO

ZW102d 8661A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8661H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

455 150 355

Lukomo 43 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp

IP20

ECO

ZW103d 8655A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8655H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8655H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

455 150 430

127

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:50


530 225

Lukomo 30 wysokie wisz¹ca /

IP20

high hanging lamp

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW100d 8699A1.. color 2 300

Lukomo 35 wysokie wisz¹ca / 530

IP20

high hanging lamp

ECO

ZW102d 8663A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8663H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

225 355

Lukomo 43 wysokie wisz¹ca /

IP20

high hanging lamp

ZW103d 8657A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8657H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8657H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

530 225 430

ECO

128

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:53


Lukomiko

Lukomiko 325

300

129

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:53

WI100d 8692A1 .. color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Master Master ZW104d 1134A .. glass1 .. color 2

IP20 B

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

1000

ZW500d 1134B .. glass1 .. color 2

111

IP20

ZW500d 1134C .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

ECO B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

P

P

ECO B

P

658

1130

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:54


Santo Santo ZW502d 1133DA .. glass1 .. color 2

IP20

75

B

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

IP20

430 ZW502d 1133DB .. glass1 .. color 2

ECO

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

P

ECO B

P

B

P

IP20

ZW106d 1133DC .. glass1 .. color 2

131

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:56

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

1


Conekt Conekt ZW504d 1131CP .. color 2

IP20

ECO

SB P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

IP20

ECO

500 ZW504d 1131DP .. color 2

SB P

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ZW104d 1131EP .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

132

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:57


Nola

133

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:00


Nola kinkiet / wall lamp

Nola K1 90

370

IP20

KC100d 3500K1E.. color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K1P.. color 2

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

Nola K2

IP20

115

600

KC102d 3500K2E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K2P.. color 2

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

Nola K3

IP20

115 KC102d 3500K3E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K3P.. color 2

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

900

134

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:00


Inge

Inge

IP20

98 IC100d 1205K1 .. color 2 410 110

135

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:01

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Nola wisz鹿ca / hanging

Nola W1 ZW102d 3500W1E.. color 2

IP20

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

500

115

600

Nola W2

115

IP20

ZW102d 3500W2E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW702d 3500W2P.. color 2

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

P

500

900

Nola W3

115

IP20

ECO

ZW704d 3500W3P.. color 2

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz

P

ZW502d 3500W3T.. color 2

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

P

500 1500

136

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:02


Chera

137

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:04


Chera 35 otwarta / opened 125

GK600d 8716A1.. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

350

100 100 350

Chera 35 146 100

IP20

z g贸rnym szk鲁em / with upper glass

GK600d 8716A1.. /S color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

350

100 350

138

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:05


Chera 55 otwarta / opened 90 554

100

100 554

IP20

GK602d 8717A2 .. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8717B .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8717C .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 554

Chera 55 z g贸rnym szk鲁em 111 100

554

IP20

/ with upper glass

GK602d 8717A2 .. /S color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8717B ../S color 2

2G11,1 x 36W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8717C .. /S color 2

2G11,1 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 554

139

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:07


Chera 70 otwarta / opened 90 100

700

100

IP20

GK602d 8718A2 .. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8718B .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8718C .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

700 100 700

Chera 70 z g贸rnym szk鲁em 111 100

700

IP20

/ with upper glass

GK602d 8718A2 .. /S color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8718B ../S color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8718C .. /S color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 700

140

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:49


Moa plafon / ceiling lamp

141

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:50


Moa 33 plafon / ceiling

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

PF100d 8650A1.. color 2

330

IP20

lamp

75 95 330

330

Moa 40 plafon / ceiling

IP20

lamp

ECO

PF102d 8648A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8648K.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

400 75 95 400

400

Moa 50 plafon / ceiling

IP20

lamp

ECO

PF103d 8646A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8646H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8646H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

500 75 95 500

500

142

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:51


0 60

Moa 60 plafon / ceiling

60 0

75 95

70

0

ECO

PF104d 8637A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8637T4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

Moa 70 plafon / ceiling

70 0

IP20

lamp

IP20

lamp

ECO

PF104d 8638A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8638T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8638T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

75 95

Moa 80 plafon / ceiling 0 80

80 0

75

143

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:54

IP20

lamp

ECO

PF104d 8639A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8639T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8639T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

95


Calypso - plafon / ceiling lamp

Calypso

IP20

plafon - wersja ma³a / ceiling lamp - small

280 PF102d 1206P1M .. color 2

115 125

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

280

Calypso

IP20

plafon - wersja œrednia / ceiling lamp - medium

375 PF103d 1206P1S .. color 2

115 125

P

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

375

Calypso

IP20

plafon - wersja du¿a / ceiling lamp - large

474 115 125

PF104d 1206P1D .. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

474

Calypso due - plafon / ceiling lamp

Calypso due plafon - wersja ma³a / ceiling lamp - small

IP20

630 280

115 125

PF108d 1206P2M .. color 2

P

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Calypso due plafon - wersja œrednia / ceiling lamp - medium

IP20

820 115 125

PF108d 1206P2S .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

375

144

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:55


Moa wisz鹿ca / hanging lamp

145

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:56


MOA 33 wisz¹ca

ZW102d 8651A2.. color 2

330

428 75 330

IP20

/ hanging lamp

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

330

MOA 40 wisz¹ca

IP20

/ hanging lamp

ECO

ZW104d 8649A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8649K.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

400

428 75 400

400

MOA 50 wisz¹ca

IP20

/ hanging lamp

ECO

ZW104d 8647A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8647H.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8647K.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

500

428 75 500

500

146

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:58


Moa 60 wisz¹ca / hanging lamp 680

IP20

ECO

ZW104d 8637B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8637T4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

75

Moa 70 wisz¹ca / hanging lamp

IP20

ECO

ZW104d 8638B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8638T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8638T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

680

75

Moa 80 wisz¹ca / hanging lamp

680

75

147

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:59

IP20

ECO

ZW104d 8639B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8639T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8639T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P


Calypso - wisz¹ca / hanging lamp

Calypso 280

IP20

wisz¹ca - wersja ma³a / hanging lamp - small

ZW102d 1206W1M.. color 2

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

530 280

Calypso

IP20

wisz¹ca - wersja œrednia / hanging lamp - medium

375 ZW104d 1206W1S.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

530 375

Calypso

IP20

wisz¹ca - wersja du¿a / hanging lamp - large

474 ZW104d 1206W1D.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

530 474

Calypso due - wisz¹ca / hanging lamp

Calypso due wisz¹ca - wersja ma³a / hanging lamp - small

IP20

630 530

280

ZW108d 1206W2M.. color 2

P

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Calypso due wisz¹ca - wersja œrednia / hanging lamp - medium

IP20

820 375

521

ZW108d1206W2S.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

148

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:00


Caspe

149

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:19:02


Caspe 12

Caspe 12 pe鲁ne c a

120

b a

120

IP20

/ full

GK600d 8815A1.. color 2

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

GK400d 8815H.. color 2

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

b 120

120

120

c

c 120

120

120

Caspe 12 c 120

a b

a

120

IP20

z dolnym szk鲁em / with bottom glass

KC100d 8816A1.. color 2

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

KC400d 8816H.. color 2

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

b 120

120

120

c

c 120

120

120

150

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:19:02


Caspe 30

Caspe 30 pe³ne / full c a

80 b

100

IP20

a 80 b

GK600d 8813A1.. color 2 GK700d 8813B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8813C.. color 2 electronic ballast

100 300

IP20

Caspe 30 pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass a

c 100

101

a

101 b

b

GK600d 8813A1../S color 2 GK700d 8813B../S color 2

100 c

300

151

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:03

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8813C../S color 2

100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast


Caspe 30

Caspe 30 c a

80 b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a 80 b

KC100d 8814A1.. color 2 KC700d 8814B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8814C.. color 2 electronic ballast

100 300

Caspe 30 z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

100

101

a

101 b

IP20

a

c

b

KC100d 8814A1../S color 2 KC700d 8814B../S color 2

100 c

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8814C../S color 2

100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast

300

152

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:04


Caspe 40

Caspe 40 pe³ne / full a

80

80

b

100

IP20

a

c

b

GK600d 8811A1.. color 2 GK700d 8811B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8811C.. color 2 electronic ballast

100 400

101

a

101 100

Caspe 40

a

c b

c

400

5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:04

GK700d 8811B../S color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8811C../S color 2

100

Katalog-s-140-163

GK600d 8811A1../S color 2

b 100

153

IP20

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

electronic ballast


Caspe 40

Caspe 40 a

80

80

b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a

c

b

KC100d 8812 A1.. color 2 KC700d 8812B.. color 2

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC700d 8812C.. color 2 electronic ballast

100 400

Caspe 40 a

c 100

101

a

101 b

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

KC100d 8812A1../S color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

b 100 c

KC700d 8812B../S color 2 magnetic ballast KC700d 8812C../S color 2

100

electronic ballast

400

154

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:05


Caspe 50

Caspe 50 pe³ne / full a

80 b

100

IP20

a

c

80 b

GK602d 8809A2.. color 2 GK700d 8809B.. color 2

100 c

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8809C.. color 2 electronic ballast

100 500

Caspe 50

100

101 GK602d 8809A2../S color 2

a

101 b

b

GK700d 8809B../S color 2 100

c

500

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:06

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8809C../S color 2

100

155

IP20

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

a

c

electronic ballast


Caspe 50

Caspe 50 a

80

80

b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a

c

b

KC102d 8810A2.. color 2 KC700d 8810B.. color 2

100 c

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8810C.. color 2 electronic ballast

100 500

Caspe 50

100

101

a b

IP20

a

c 101

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

b

KC102d 8810A2../S color 2 KC700d 8810B../S color 2

100 c

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8810C../S color 2

100

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast

500

156

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:06


Caspe 60

Caspe 60 pe³ne / full

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602d 8807A2.. color 2

ECO

Caspe 60

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK602d 8807A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8807B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8807B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8807C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8807C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8807E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8807E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c 100

100 600

157

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:07

600


Caspe 60

Caspe 60

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102d 8808A2.. color 2

ECO

Caspe 60

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC102d 8808A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8808B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8808B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8808C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8808C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8808E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8808E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c

100 600

100 600

158

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:08


Caspe 70

Caspe 70 pe³ne / full

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602d 8805A2.. color 2

ECO

Caspe 70

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK602d 8805A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8805B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8805B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8805C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8805C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805D../S color 2

G5, 1 x24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8805E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8805E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c

100 700

159

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:08

100 700


Caspe 70

Caspe 70

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102d 8806A2.. color 2

ECO

Caspe 70

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC102d 8806A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8806B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8806B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8806C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8806C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8806E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8806E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b

100

100 c

c

100 700

100 700

160

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:09


Caspe 80

Caspe 80 pe³ne / full

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

GK603d 8803A3.. color 2

ECO

Caspe 80

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK603d 8803A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8803B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8803B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8803C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8803C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8803E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8803E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

100 c

c 100 800

161

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:10

100 800


Caspe 80

Caspe 80

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

KC103d 8804A3.. color 2

ECO

Caspe 80

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC103d 8804A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8804B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8804B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8804C.. color 2

2G11, 1 x55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8804C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804D../S color 2

G5, 1 x max 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8804E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8804E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

rzuty

rzuty

c a

80 b

100

c a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

100 c

c 100 800

100 800

162

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:11


Caspe 90

Caspe 90 pe³ne / full

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

GK603d 8801A3.. color 2

ECO

Caspe 90

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK603d 8801A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8801B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8801B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8801C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8801C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8801E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8801E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 80

80 b

b 100

100 c

c 100 900

163

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:12

100 900


Caspe 90

Caspe 90

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

KC103d 8802A3.. color 2

ECO

Caspe 90

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC103d 8802A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8802B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8802B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8802C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8802C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8802E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8802E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 100

a

b

a 80

80 b

b 100

100 c

c 100 900

100 900

164

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:50


Portouno

Portouno wersja ma³a / small IC100d 1204K1M .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 313

110

Portouno wersja œrednia / medium 100

IC100d 1204K1S .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

394 110

Portouno wersja du¿a / large 100

IC102d 1204K1D .. color 2

IP20 P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

484 110

Portodue

Portodue wersja ma³a / small

IP20

313 IC100d 1204K2M .. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

128 343

125

Portodue wersja œrednia / medium

IP20

394 IC100d 1204K2S .. color 2

128

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

424

125

Portodue wersja du¿a / large

IP20

484 IC102d 1204K2D .. color 2

165

128 125

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:51

514

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Tuba

Tuba wersja ma³a / small IC170d 1203W1M .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

500-1500

110

240 110

Tuba wersja œrednia / medium IC170d 1203W1S .. color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

500-1500

140

270 140

166 Projekt wnêtrza wykona³y: NGK+, archiGA

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:54


Avatar kinkiet / wall lamp

167

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:55

new


Avatar kinkiet 40 / wall lamp

new

IP20 W

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100d 1172K41.. color 3 90 400 100

Avatar kinkiet 50 / wall lamp KC102d 1172K53.. color 3

new

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

W

90 500 100

168

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:57


Avatar plafon / ceiling

new

Avatar 40 plafon / ceiling

new

PF103d 1172P41.. color 3

IP20 W

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

100 90 400 400

Avatar 50 plafon / ceiling PF103d 1172P51.. color 3

100 90 500 500

169

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:59

new

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

W


Avatar wisz¹cy / hanging

new

Avatar 40 wisz¹cy / hanging

new

IP20 W

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW104d 1172W41.. color 3

500

90

400

400

Avatar 50 wisz¹cy / hanging ZW104d 1172W51.. color 3

new

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

W

500

90

500 500

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:01

170


Alma

171

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:02


Alma plafon / ceiling lamp

new

Alma 40 plafon / ceiling lamp

new

PF103d 1159P41.. color 3

IP20 W

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

100 90 400 400

Alma 50 plafon / ceiling lamp PF103d 1159P51.. color 3

new

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

W

100 90 500 500

172

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:04


Alma wisz¹ca / hanging lamp

new

Alma 40 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20 W

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW104d 1195W41.. color 3

500

90

400

400

Alma 50 wisz¹cy / hanging lamp ZW104d 1159W51.. color 3

500

90

500

173

500

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:06

new

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

W


Alma kinkiet / wall lamp

new

Alma kinkiet 40 / wall lamp

new

IP20 W

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100d 1159K41.. color 3 90 400 100

Alma kinkiet 50 / wall lamp KC102d 1159K53.. color 3

new

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

W

90 500 100

174

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:08


Pino plafon / ceiling lamp Pino 32 plafon / ceiling lamp

IP20

PF100d 8702A1.. color 2

Pino 38 plafon

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

/ ceiling lamp

P

ECO

PF102d 8701A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8701H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Pino 32 320

85 75 370

370

Pino 38 381

85 75 440

440

Pino wisz¹ce / hanging lamp Pino 32 wisz¹ca / hanging lamp

IP20

ZW100d 8704A1.. color 2

Pino 38 wisz¹ca

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

/ hanging lamp

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8703H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Pino 32 320

75 370

370

500

Pino 38 381

75

175 440

5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:10

ECO

ZW103d 8703A3.. color 2

500

Katalog-s-164-183

P

440


Conversa IP20

ZW109d

1128E .. glass1 .. color 2

E27, 9 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW109d

1128E .. glass2 .. color 2

E27, 9 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

IP20

P

ECO

ZW509d

1128T .. glass1 .. color 2

2GX13, 9 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW509d

1128T .. glass2 .. color 2

2GX13, 9 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

10 41

41 10

120

600

120 1041

176

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:11


Santana

Santana 800 ZW504d

1132A .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

Santana 800

ZW504d

1132A .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

IP20

ECO P

725 76

IP20

ECO

ZW504d

1132B .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW504d

1132B .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

Santana 650

725 IP20 76 ZW108d

1132D .. glass1 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW108d

1132D .. glass2 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

Santana 650

IP20

ZW104d

1132L .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW104d

1132L .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

IP20

177

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:13

P

P

ECO

ZW504d

1132R .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW504d

1132R .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P


Sandoya niesymetryczna, du驴a / unsymmetrical, large IP20

ZW104d

1149T .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW104d

1149T .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

641

IP20

ECO

ZW503d

1149D .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 40W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

ZW503d

1149D .. glass2 .. color 2

2GX13, 1 x 40W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

641

707

IP20

P

ECO

ZW503d

1149E .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 55W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149E .. glass2 .. color 2

2GX13, 1 x 55W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

178

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:14


Sandoya symetryczna, du驴a / symmetrical, large IP20

ZW106d

1149K .. glass1 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW106d

1149K .. glass2 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

795

IP20

ECO

ZW503d

1149B .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149B .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

795

743

IP20

179

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:17

ECO

ZW503d

1149C .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149C .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P


Sandoya symetryczna, ma鲁a / symmetrical, small IP20

ZW103d

1149H .. glass1 .. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW103d

1149H .. glass2 .. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

652

IP20 652

610

ECO

ZW503d

1149A .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149A .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

180

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:18


Dino Dino KA 725

IP20

ECO

ZW752d

1135KA .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135KA .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1380

P

350

Dino KB 725

IP20

ECO

ZW752d

1135KB .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135KB .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1250

P

350

Dino KC 725

1150

IP20

ECO

ZW752d

1135KC .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW752d

1135KC .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

350

181

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:20

2


Dino Dino A 725

IP20

ECO

ZW752d

1135A .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135A .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1380

P

350

Dino B 725

350

IP20

ZW752d

1135B .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135B .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1250

Dino C 725

1150

ECO

IP20

P

ECO

ZW752d

1135C .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW752d

1135C .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

350

1182

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:21


Santa Cruz IP20

ZW104d

1129H .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW104d

1129H .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

410

1052

IP20

ZW502d

1129C .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

ZW502d

1129C .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

IP20

183

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:24

ECO P

ECO

ZW502d

1129D .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW502d

1129D .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

1


Santa Cruz IP20

ZW532d1129A .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 40W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW532d1129A .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 40W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

725

410

ECO P

1052

IP20

ECO

ZW532d1129B .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 55W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW532d1129B .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 55W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

IP20

ZW134d1129E .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW134d1129E .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

184

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:25:57


Atlantic III Atlantic III plafon / ceiling lamp

IP20

PF103d 1208P3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

115 478

492

Atlantic III wisz鹿cy / hanging lamp

IP20

ZW103d 1208W3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

478

P

428 110

Atlantic II Atlantic II M

IP20

IC100d 1208KM.. color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

Atlantic II S

IP20

IC102d 1208KS.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Atlantic II D

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

172

125

Atlantic II M

270

Atlantic II S

370

Atlantic II D

373,6

172 373,6

172 373,6

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:25:59

P

IP20

IC102d 1208KD.. color 2

185

P

P


Atlantic IV

Atlantic IV plafon - ma³y / ceiling lamp - small

IP20

115 PF104d 1208PM4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

507

Atlantic IV plafon - œredni / ceiling lamp - medium

IP20

115 PF104d 1208PS4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

638

Atlantic IV wisz¹cy - ma³y / hanging lamp - small 507

428

ZW104d 1208WM4.. color 2

IP20

Atlantic IV wisz¹cy - œredni / hanging lamp - medium 428

ZW104d 1208WS4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

638

12 186

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:01


Posejdon Posejdon plafon

IP20

/ ceiling lamp

PF104d 1207P1.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

115 529

529

Posejdon wisz鹿cy / hanging lamp

IP20

ZW104d 1207W1.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

442 110 529 529

Graal Graal kinkiet / wall lamp

IP20 G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

OB330d 1209K1.. color 2

380

P

88

410

12

187

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:02


Campo poziome

Campo pionowe

Campo poziome / horizontal 142 160

415

IP20

DK100d 1198K1Z .. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

197 23

Campo pionowe / vertical 170

245

220

IP20

DK100d 1198K1N.. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

344 63

Oczko stropowe / Downlight

wersje okr¹g³e ¿arowe / rounded incandescent version OS211d 1199O1E .. color 2

E14, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

wersje okr¹g³e halogenowe / rounded halogen version OS300d 1199O1G .. color 2

IP20

wersje kwadratowe ¿arowe / square incandescent version P

IP20

GU5,3, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

OS211d 1199K1E .. color 2

E14, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

wersje kwadratowe halogenowe / square halogen version P

OS300d 1199K1G .. color 2

IP20 P

IP20

GU5,3, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

P

130

146

130

146

80

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:05

80

188 12


Obrazy z drewna / wooden paintings

189

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:07


Obraz - Kwadraty

OB 330d 3120D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Square

366 IP20

P

72

magnetic ballast

Obraz - Pierœcienie symetryczne wersja œrednia

OB 330d 3860D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Symmetric rings medium version

440 IP20

P

Obraz - Pierœcienie symetryczne wersja du¿a

72

magnetic ballast

OB 330d 3870D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Symmetric rings large version

IP20

P

580

magnetic ballast

72

Obraz - Pierœcienie PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

niesymetryczne wersja œrednia

Painting - Asymmetric rings medium version 440 IP20

P

72

magnetic ballast

Obraz - Pierœcienie PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

niesymetryczne wersja du¿a

Painting - Asymmetric rings large version

IP20 OB 330d 3863D..color2 wersja LD

OB 330d 3861D..color2 wersja PG

OB 330d 3864D..color2 wersja PD

OB 330d 3862D..color2 wersja LG

OB 330d 3871D..color2 wersja PG

P

magnetic ballast OB 330d 3873D..color2 wersja LD

72

580 OB 330d 3872D..color2 wersja LG

OB 330d 3874D..color2 wersja PD

190 12

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:07


Obraz - Oko symetryczne wersja du¿a

OB 330d 3200D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye large version

IP20

P

Obraz - Oko symetryczne wersja œrednia

magnetic ballast

500

72

OB 330d 3160D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye medium version 366 IP20

P

Obraz - Oko symetryczne wersja ma³a

OB 330d 3220D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye small version

IP20

P

72

magnetic ballast

250

72

magnetic ballast

Obraz - Kopalnia PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Main

IP20

P

magnetic ballast 500

72

366

72

OB 330d 3070D..color2

OB 330d 3030D..color2

OB 330d 3060D..color2

OB 330g 3020D..color2

OB 330d 3050D..color2

OB 330d 3010D..color2

OB 330d 3080D..color2

OB 330d 3040D..color2

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

OB 330d 3071D..color2

OB 330d 3031D..color2

OB 330d 3061D..color2

OB 330d 3021D..color2

OB 330d 3051D..color2

OB 330d 3011D..color2

OB 330d 3081D..color2

OB 330d 3041D..color2

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

191

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:08


Obraz - Niesymetryczne oko, wersja œrednia

PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Asymmetric eye medium version

IP20

P

72

366

magnetic ballast

OB 330d 3172D..color2

OB 330d 3192D..color2

OB 330d 3170D..color2

OB 330d 3190D..color2

OB 330d 3173D..color2

OB 330d 3193D..color2

OB 330d 3171D..color2

OB 330d 3191D..color2

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Obraz - Niesymetryczne oko, wersja du¿a

PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Asymmetric eye large version

IP20

P

magnetic ballast 72

560 OB 330d 3232D..color2

OB 330d 3212D..color2

OB 330d 3230D..color2

OB 330d 3210D..color2

OB 330d 3233D..color2

OB 330d 3213D..color2

OB 330d 3231D..color2

OB 330d 3211D..color2

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Anara - Kwadratowa Square

OB 330d 8817KW..color2 PL-S,G23,2x11W 230V, 50Hz

370 IP20

P

Anara - Prostok¹tna Rectangular

OB 330d 8817PW..color2 PL-S,G23,2x11W 230V, 50Hz

320 IP20

P

Obraz - Oko

485

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:09

72

magnetic ballast

OB 330d 3093D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Eye

IP20

72

magnetic ballast

P

magnetic ballast

72

192 12


Helio

193

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:10


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 114 ZW500d 1126114 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

165

Helio W 121 ZW500d 1126121 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

675 918 165

Helio W 128 ZW500d 1126128 .. color 2

IP20

G5, 1 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675 1218 165

194 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:11


195

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:13


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 214 ZW502d 1126214 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

250

Helio W 221 ZW502d 1126221 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

675

918 250

Helio W 228 ZW502d 1126228 .. color 2

IP20

G5, 2 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675 1218 250

196 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:14


Helio wisz鹿ce / hanging Helio W 314 ZW503d 1126314 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

335

Helio W 321 ZW503d 1126321 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

675

918 335

Helio W 328 ZW503d 1126328 .. color 2

675 1218 335

197

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:15

IP20

G5, 3 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 414 ZW504d 1126414 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

675

420

618

Helio W 421 ZW504d 1126421 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

675

918

420

Helio W 428 ZW504d 1126428 .. color 2

IP20

G5, 4 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675

1218 420

198 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:17


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 114 PF500d 1125114 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

165

Helio P 121 PF500d 1125121 .. color 2 918

IP20

ECO

P

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

61 165

Helio P 128 PF500d 1125128 .. color 2

1218 165

199

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:18

IP20

G5, 1 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 214 PF502d 1125214 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

250

Helio P 221 PF502d 1125221 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

61

918 250

Helio P 228 PF502d 1125228 .. color 2

1218

IP20

G5, 2 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

61 250

200 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:19


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 314 PF503d 1125314 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

335

Helio P 321 PF503d 1125321 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

61 918 335

Helio P 328 PF503d 1125328 .. color 2

61

1218 335

201

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:21

IP20

G5, 3 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 414 PF504d 1125414 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

61 420

618

Helio P 421 PF504d 1125421 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

61 918

420

Helio P 428 PF504d 1125428 .. color 2

IP20

G5, 4 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

61 1218 420

202 12

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:58


Vandura plafon / ceiling lamp

203

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:59

new


Vandura 280 plafon / ceiling lamp

new

PF102f 1139P1.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 280

280

Vandura 350 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P2.. color 1

110 90 350

350

Vandura 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P3.. color 1

110 90 400

400

Vandura 500 plafon / ceiling lamp

new

PF104f 1139P4.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 500

500

Vandura 600 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P5.. color 1

110 90 600

600

Vandura 700 plafon / ceiling lamp PF104f 1139P6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

110 90 700

700

204

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:59


Vandura wisz鹿ca / hanging lamp

205

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:00

new


Vandura 280 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

ZW102f 1139W1.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90 280

280

500

Vandura 350 wisz¹ca / hanging lamp

new

350

350

500

Vandura 400 wisz¹ca / hanging lamp

new

S

400

Vandura 500 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

ZW104f 1139W4.. color 1

90 500

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W3.. color 1

90 400

S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W2.. color 1

90

IP20

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Vandura 600 wisz¹ca / hanging lamp 500

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W5.. color 1

90 600

600

Vandura 700 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1139W6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500 90 700

700

206

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:01


Rooster plafon / ceiling lamp

207

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:02

new


Rooster 280 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1145P1.. color 1

85 65 280

280

Rooster 350 plafon / ceiling lamp

new

PF500f 1145P2.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

85 65 350

350

Rooster 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF500f 1145P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1145P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65 400

400

Rooster 500 plafon / ceiling lamp

85 65 500

new

IP20

ECO

PF500f 1145P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1145P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Rooster 600 plafon / ceiling lamp

new

PF504f 1145P7.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

85 65 600

600

Rooster 700 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF504f 1145P8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF504f 1145P9.. color 1

2GX13, 4 x55W, 230V, 50Hz

S

85 65 700

700

208

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:03


Rooster wisz鹿cy / hanging lamp

209

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:04

new


Rooster 280 wisz¹cy / hanging lamp

500

new

ZW500f 1145W1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

65 280

280

Rooster 350 wisz¹cy / hanging lamp

new

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1145W2.. color 1

500

IP20

65 350

350

Rooster 400 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW500f 1145W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1145W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 400

400

Rooster 500 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW500f 1145W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1145W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 500

500

Rooster 600 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ZW504f 1145W7.. color 1

65 600

600

Rooster 700 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW504f 1145W8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW504f 1145W9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 700

700

210

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:04


Lamastre 7070 plafon, kinkiet / ceiling, wall lamp PF706f 11077070APC.. color 1

2G11, 6 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

PL

S

PF706f 11077070ASC.. color 1

2G11, 6 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

SB

S

PF704f 11077070BPC.. color 1

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

PL

S

PF704f 11077070BSC.. color 1

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

SB

S

57

700

67

700

Kubik ナ田ienny aluminiowy / aluminium wall lamp

85 100

Katalog-s-202-231 5 wrzeテソテソnia 2011 13:43:06

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

IC400a 1231..color1

211

IP20

100 100

100

AL


Nekla kinkiet / wall lamp

Nekla 40 kinkiet / wall lamp IC100f

1152K1.. color 1

IP20 S

E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

90

400

100

Nekla 50 kinkiet / wall lamp IC102f

1152K2.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90

500

Nekla 60 kinkiet / wall lamp

100

IC102f

1152K3.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90

600

Nekla 70 kinkiet / wall lamp

100

IC102f

1152K4.. color 1

IP20 E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

S

90

700 0 10

212

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:07


Nekla plafon / ceiling lamp

Nekla 40 plafon / ceiling lamp PF103f 1152P1.. color 1

110 90 400

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

400

Nekla 50 plafon / ceiling lamp PF103f 1152P2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 500

500

Nekla 60 plafon / ceiling lamp PF104f 1152P3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 600

600

Nekla 70 plafon / ceiling lamp PF104f 1152P4.. color 1 110 90 700

213

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:08

700

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S


Nekla wisz¹ca / hanging lamp

Nekla 40 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W1.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 400

400

Nekla 50 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W2.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 500

500

Nekla 60 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 600

600

Nekla 70 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W4.. color 1

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500 90

214 700

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:10

700


Noble kinkiet / wall lamp

new

Noble kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1147K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1147K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Noble kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

215

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:12

IP20

IC500f

1147K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1147K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Noble wisz¹cy kwadrat I

IP20

/ hanging square I

ZW504f 1147W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1147W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 662

Noble wisz¹cy kwadrat II

Noble wisz¹cy / hanging lamp

662

IP20

/ hanging square II

ZW506f 1147W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1147W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 962

Noble plafon kwadrat I

962

IP20

/ ceiling square I

PF504f 1147P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1147P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Noble plafon kwadrat II

Noble plafon / ceiling lamp

662

IP20

/ ceiling square II

PF506f 1147P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1147P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

216

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:13


Noble wisz¹cy / hanging lamp

Noble prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I ZW502f 1147W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1147W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

350

Noble prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II ZW503f 1147W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1147W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

450

Noble prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III ZW502f 1147W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1147W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65

962 350

Noble prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

600 65

217

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:15

962 450

ZW503f 1147W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1147W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Noble plafon / ceiling lamp

Noble prostok¹t I plafon 85 65 662

PF502f 1147P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1147P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

350

Noble prostok¹t II plafon

85 65 662

IP20

/ ceiling rectangle I

IP20

/ ceiling rectangle II

PF503f 1147P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1147P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

450

Noble prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

PF502f 1147P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1147P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Noble prostok¹t IV plafon

85 65

/ ceiling rectangle IV

PF503f 1147P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1147P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

218

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:16


Goes kinkiet / wall lamp

new

Goes kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1148K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1148K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Goes kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

219

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:18

IP20

IC500f

1148K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1148K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Goes wisz¹cy kwadrat I

IP20

/ hanging square I

ZW504f 1148W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1148W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 662

Goes wisz¹cy kwadrat II

Goes wisz¹cy / hanging lamp

662

IP20

/ hanging square II

ZW506f 1148W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1148W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 962

Goes plafon kwadrat I

962

IP20

/ ceiling square I

PF504f 1148P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1148P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Goes plafon kwadrat II

Goes plafon / ceiling lamp

662

IP20

/ ceiling square II

PF506f 1148P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1148P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

220

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:19


Goes wisz¹cy / hanging lamp

Goes prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I

IP20

ZW502f 1148W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1148W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600 65 662

350

Goes prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II ZW503f 1148W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1148W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

450

Goes prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III ZW502f 1148W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1148W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600

65

962 350

Goes prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

600 65

962

221

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:20

450

ZW503f 1148W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1148W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Goes plafon / ceiling lamp

Goes prostok¹t I plafon 85 65 662

PF502f 1148P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1148P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

350

Goes prostok¹t II plafon

85 65 662

IP20

/ ceiling rectangle I

IP20

/ ceiling rectangle II

PF503f 1148P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1148P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

450

Goes prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

PF502f 1148P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1148P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Goes prostok¹t IV plafon

85 65

/ ceiling rectangle IV

PF503f 1148P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1148P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

222

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:22


Savana plafon / ceiling lamp

223

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:23

new


Savana 280 plafon / ceiling lamp

new

PF500f 1137P1.. color 1

85 65 280

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

280

Savana 350 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1137P2.. color 1

85 65 350

IP20

350

Savana 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF500f 1137P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1137P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65 400

400

Savana 500 plafon / ceiling lamp

85 65 500

new

ECO

PF500f 1137P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1137P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Savana 600 plafon / ceiling lamp

85 65

new

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

PF504f 1137P7.. color 1

600

IP20

600

Savana 700 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF504f 1137P8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF504f 1137P9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65

700

700

224

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:24


Savana wisz鹿ca / hanging lamp

225

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:25

new


Savana 280 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1137W1.. color 1

65 280

280

IP20

Savana 350 wisz¹ce / hanging lamp 500

ECO

new S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1137W2.. color 1

65 350

350

Savana 400 wisz¹ce / hanging lamp 500

65 400

IP20

new

ECO

PF500f 1137W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1137W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Savana 500 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1137W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1137W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

65 500

500

500

Savana 600 wisz¹ce / hanging lamp

new

600

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ZW504f 1137W7.. color 1

65

IP20

600

Savana 700 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO

500 ZW504f 1137W8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW504f 1137W9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

65

700

700

226

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:25


Fox plafon / ceiling lamp

227

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:27

new


Fox 280 plafon / ceiling lamp

new

IP20

110 90 PF102f 1138P1.. color 1

280

280

Fox 350 plafon / ceiling lamp

110 90 350

new

Fox 400 plafon / ceiling lamp

new

Fox 500 plafon / ceiling lamp

110 90

S

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Fox 600 plafon / ceiling lamp 110 90

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1138P5.. color 1

600

IP20

new

PF104f 1138P4.. color 1

500

S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

PF103f 1138P3.. color 1

400

IP20 E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

PF103f 1138P2.. color 1

350

110 90 400

S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

600

Fox 700 plafon / ceiling lamp PF104f 1138P6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

110 90

700

700

228

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:27


Fox wisz鹿cy / hanging lamp

229

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:29

new


Fox 280 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

500

S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW102f 1138W1.. color 1

90 280

280

Fox 350 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

500

S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W2.. color 1

90 350

350

Fox 400 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W3.. color 1

90 400

400

Fox 500 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

ZW104f 1138W4.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

90

500

500

Fox 600 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W5.. color 1

500

90

600

600

Fox 700 wisz¹cy / hanging lamp ZW104f 1138W6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500

90

700

700

230

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:30


Argon kinkiet / wall lamp

new

Argon kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1151K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1151K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Argon kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

231

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:31

IP20

IC500f

1151K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1151K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Argon wisz¹cy kwadrat I

/ hanging square I

new

IP20

ZW504f 1151W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1151W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

500 65 662

Argon wisz¹cy kwadrat II

Argon wisz¹cy / hanging lamp

662

/ hanging square II

new

IP20

ZW506f 1151W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1151W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

500

65 962

Argon plafon kwadrat I

962

new

/ ceiling square I

IP20

PF504f 1151P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1151P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Argon plafon kwadrat II

Argon plafon / ceiling lamp

/ ceiling square II

662

new

IP20

PF506f 1151P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1151P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

232

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:01


Argon wisz¹cy / hanging lamp

new

Argon prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I

new

ZW502f 1151W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1151W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65 662

350

Argon prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II

new

ZW503f 1151W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1151W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65 662

450

Argon prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III

new

ZW502f 1151W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1151W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65

962 350

Argon prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

500 65

233

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:03

962 450

new

ZW503f 1151W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1151W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Argon plafon / ceiling lamp

new

Argon prostok¹t I plafon

85 65 662

new

/ ceiling rectangle I

PF502f 1151P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1151P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

350

Argon prostok¹t II plafon 85 65 662

new

/ ceiling rectangle II

PF503f 1151P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1151P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

450

Argon prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

new

PF502f 1151P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1151P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Argon prostok¹t IV plafon 85 65

/ ceiling rectangle IV

new

PF503f 1151P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1151P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

234

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:05


Carina

235

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:07


Carina kinkiet / wall lamp

90

Carina 40 kinkiet / wall lamp IC100f

1158K1.. color 1

IP20 S

E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

400

90

Carina 50 kinkiet / wall lamp IC100f

1158K2.. color 1

IP20 E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500

236

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:11


Carina wisz¹ca / hanging lamp

Carina 40 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W1.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

400

Carina 50 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

500

Carina 60 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W3.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

600

Carina 70 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W4.. color 1 326

237

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:13

700

IP20 E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

S


Carina plafon / ceiling lamp

Carina 40 plafon / ceiling lamp 90 105

PF103f 1158P1.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

400

Carina 50 plafon / ceiling lamp 90 105

PF103f 1158P2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Carina 60 plafon / ceiling lamp PF104f 1158P3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

90 105

600

Carina 70 plafon / ceiling lamp PF104f 1158P4.. color 1

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

90 105

700

238

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15


Ferro kinkiet / wall lamp

239

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15

new


Ferro 400 kinkiet / wall lamp 65

IC000f

new

IP20 S

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

1136K1.. color 1

400

Ferro 500 kinkiet / wall lamp 65

IC000f

1136K2.. color 1

new

IP20 G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

S

500

240

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15


Ferro wisz鹿ca / hanging lamp

241

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:16

new


Ferro 280 wisz¹ce / hanging lamp

new

ZW500f 1136W1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

500

280

Ferro 350 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO

S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1136W2.. color 1 500

350

Ferro 400 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1136W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1136W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Ferro 500 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1136W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1136W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Ferro 600 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

ZW503f 1136W7.. color 1

500

600

Ferro 700 wisz¹ce / hanging lamp ZW504f 1136W8.. color 1

new

IP20 2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ECO S

500

6

700

242

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:16


Ferro plafon / ceiling lamp

243

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:17

new


Ferro 280 plafon / ceiling lamp 65 85

new

PF500f 1136P1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

280

Ferro 350 plafon / ceiling lamp

new

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1136P2.. color 1

65 85

IP20

350

Ferro 400 plafon / ceiling lamp 65 85

new

IP20

ECO

PF500f 1136P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1136P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Ferro 500 plafon / ceiling lamp 65 85

500

new

IP20

ECO

PF500f 1136P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1136P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

Ferro 600 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

PF503f 1136P7.. color 1 65 85

600

Ferro 700 plafon / ceiling lamp PF504f 1136P8.. color 1

new

IP20 2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ECO S

65 85

700

244

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:17


Leonardo wisz¹ce / hanging lamp

Leonardo A 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo K 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW504a 1127A .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

B

S

ZW507a 1127K .. glass1 .. color 2

2GX13, 7 x 40W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127A .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW507a 1127K .. glass2 .. color 2

2GX13, 7 x 40W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo B 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo M 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW504a 1127B .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

B

S

ZW507a 1127M .. glass1 .. color 2

2GX13, 7 x 55W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127B .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW507a 1127M .. glass2 .. color 2

2GX13, 7 x 55W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo C 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo Z 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW708a 1127C .. glass1 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

B

S

ZW708a 1127Z .. glass1 .. color 2

2G11, 8 x 36W, 230V, 50Hz

B

S

ZW708a 1127C .. glass2 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW708a 1127Z .. glass2 .. color 2

2G11, 8 x 36W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo W 950 wisz¹ce / hanging lamp

Leonardo O 1300 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

IP20

ZW106a 1127W .. glass1 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

B

S

ZW108a 1127O .. glass1 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

B

S

ZW106a 1127W .. glass2 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW108a 1127O .. glass2 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

SB

S

360

360 25

25

850

850

160

245

160

950 1300

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:18


Leonardo plafon / ceiling lamp

Leonardo D 950 plafon / ceiling lamp

IP20

ECO

ZW504a 1127D .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127D .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo E 950 plafon / ceiling lamp

IP20

ECO

ZW504a 1127E .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127E .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo H 950 plafon / ceiling lamp

IP20

ECO

ZW708a 1127H .. glass1 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

B

S

ZW708a 1127H .. glass2 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo J 950 plafon / ceiling lamp

IP20

ZW106a 1127J .. glass1 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

B

S

ZW106a 1127J .. glass2 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

SB

S

160 180

950

246

Katalog-s-246-273 5 wrze每每nia 2011 09:34:59


Colo

247

Katalog-s-246-273 5 wrze每每nia 2011 09:35:02


Ezo du¿y / large Ezo T wisz¹cy / hanging lamp AL 106 1937 AL 106 1938 AL 106 1939 AL 106 1940 AL 106 1941 AL 106 1942

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

838

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Ezo U kinkiet / wall lamp AL 103 1925 AL 103 1926 AL 103 1927 AL 103 1928 AL 103 1929 AL 103 1930

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

459

838

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Ezo D kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2074 AL 102 2075 AL 102 2076 AL 102 2077 AL 102 2078 AL 102 2079

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

475

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

459

Colo du¿a / large Colo B wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7583 AL 106 7584 AL 106 7585 AL 106 7586 AL 106 7587 AL 106 7588

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

838

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Colo Z kinkiet / wall lamp AL 103 7589 AL 103 7590 AL 103 7591 AL 103 7592 AL 103 7593 AL 103 7594

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

459

838

Colo U kinkiet naro¿mikowy / corner wall lamp AL 102 7595 AL 102 7596 AL 102 7597 AL 102 7598 AL 102 7599 AL 102 7600

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:03

745

459

248


Ezo elipsa / ellipse Ezo C wisz¹cy / hanging lamp AL 106 1931 AL 106 1932 AL 106 1933 AL 106 1934 AL 106 1935 AL 106 1936

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

594

784

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Ezo B kinkiet / wall lamp AL 103 2081 AL 103 2082 AL 103 2083 AL 103 2084 AL 103 2085 AL 103 2086

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

337

784

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Ezo M kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2061 AL 102 2062 AL 102 2063 AL 102 2064 AL 102 2065 AL 102 2066

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

351

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

373

Ezo ma³a / small Ezo H wisz¹cy / hanging lamp AL 106 1943 AL 106 1944 AL 106 1945 AL 106 1946 AL 106 1947 AL 106 1948

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

692

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Ezo K kinkiet / wall lamp AL 103 1919 AL 103 1920 AL 103 1921 AL 103 1922 AL 103 1923 AL 103 1924

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

386

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KLI, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

692

Ezo A kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2067 AL 102 2068 AL 102 2069 AL 102 2070 AL 102 2071 AL 102 2072

249

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:05

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KLI, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

400

384


Colo ma³a / small Colo Q wisz¹cy / hanging lamp matt silver AL 106 7565 srebrny mat glossy silver AL 106 7566 srebrny po³ysk ancient gold AL 106 7567 antyczne z³oto deep red AL 106 7568 bordo matt black AL 106 7569 czarny mat glossy black AL 106 7570 czarny po³ysk E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

707

Colo S kinkiet / wall lamp AL 103 7571 AL 103 7572 AL 103 7573 AL 103 7574 AL 103 7575 AL 103 7576

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

394

707

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Colo M kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7577 AL 102 7578 AL 102 7579 AL 102 7580 AL 102 7581 AL 102 7582

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

408

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

392

Cross Cross A wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2091 AL 106 2092 AL 106 2093 AL 106 2094 AL 106 2095 AL 106 2096

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

984

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Cross B kinkiet / wall lamp AL 103 2097 AL 103 2098 AL 103 2099 AL 103 2219 AL 103 2220 AL 103 2221

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

532

984

Cross C kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2222 AL 102 2223 AL 102 2224 AL 102 2225 AL 102 2226 AL 102 2227

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:07

546

530

250


Fill du¿y / large Fill W wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6151 AL 106 6152 AL 106 6153 AL 106 6154 AL 106 6155 AL 106 6156

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

838

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Fill R kinkiet / wall lamp AL 103 6157 AL 103 6158 AL 103 6159 AL 103 6160 AL 103 6161 AL 103 6162

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

459

838

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Fill C kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6163 AL 102 6164 AL 102 6165 AL 102 6166 AL 102 6167 AL 102 6168

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

475

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

459

Fill ma³y / small Fill H wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2118 AL 106 2119 AL 106 2120 AL 106 2121 AL 106 2122 AL 106 2123

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

692

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Fill K kinkiet / wall lamp AL 103 2124 AL 103 2125 AL 103 2126 AL 103 2127 AL 103 2128 AL 103 2129

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

386

692

Fill J kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2130 AL 102 2131 AL 102 2132 AL 102 2133 AL 102 2134 AL 102 2135

251

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:10

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

400

384


Galu Galu H wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6451 AL 106 6452 AL 106 6453 AL 106 6454 AL 106 6455 AL 106 6456

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

1143

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Galu K kinkiet / wall lamp AL 103 6457 AL 103 6458 AL 103 6459 AL 103 6460 AL 103 6461 AL 103 6462

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

610

1143

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Galu M kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6463 AL 102 6464 AL 102 6465 AL 102 6466 AL 102 6467 AL 102 6468

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

623

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

610

Kroken Kroken G wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6469 AL 106 6470 AL 106 6471 AL 106 6472 AL 106 6473 AL 106 6474

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

1008

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Kroken D kinkiet / wall lamp AL 103 6475 AL 103 6476 AL 103 6477 AL 103 6478 AL 103 6479 AL 103 6480

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

543

1008

Kroken C kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6481 AL 102 6482 AL 102 6483 AL 102 6484 AL 102 6485 AL 102 6486

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:12

556

543

252


Funa

253

Katalog-s-246-273 5 wrze每每nia 2011 09:35:14


Funa du¿a / large Funa A wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2246 AL 106 2247 AL 106 2248 AL 106 2249 AL 106 2250 AL 106 2251

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

880

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Funa K kinkiet / wall lamp AL 103 2252 AL 103 2253 AL 103 2254 AL 103 2255 AL 103 2256 AL 103 2257

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

459

838

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Funa P kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2258 AL 102 2259 AL 102 2260 AL 102 2261 AL 102 2262 AL 102 2263

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

475

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

459

Funa ma³a / small Funa H wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2201 AL 106 2202 AL 106 2203 AL 106 2204 AL 106 2205 AL 106 2206

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

744

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Funa B kinkiet / wall lamp AL 103 2207 AL 103 2208 AL 103 2209 AL 103 2210 AL 103 2211 AL 103 2212

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

394

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

707

Funa U kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2213 AL 102 2214 AL 102 2215 AL 102 2216 AL 102 2217 AL 102 2218

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:16

408

392

254


Lipo du¿y / large Lipo D wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2109 AL 106 2110 AL 106 2111 AL 106 2112 AL 106 2113 AL 106 2114

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

912

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Lipo S kinkiet / wall lamp AL 103 2115 AL 103 2116 AL 103 2117 AL 103 2237 AL 103 2238 AL 103 2239

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

495

912

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Lipo F kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2240 AL 102 2241 AL 102 2242 AL 102 2243 AL 102 2244 AL 102 2245

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

510

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

495

Pajo Pajo A wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6382 srebrny mat AL 106 6383 srebrny po³ysk AL 106 6384 antyczne z³oto AL 106 6385 bordo AL 106 6386 czarny mat AL 106 6387 czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

979 570

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pajo K kinkiet / wall lamp AL 103 6388 AL 103 6389 AL 103 6390 AL 103 6391 AL 103 6392 AL 103 6393

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

528

979

Pajo D kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6394 AL 102 6395 AL 102 6396 AL 102 6397 AL 102 6398 AL 102 6399

255

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:18

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

541

528


Pajolo Pajolo M wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6187 AL 106 6188 AL 106 6187 AL 106 6190 AL 106 6191 AL 106 6192

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

979 570

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pajolo G kinkiet / wall lamp AL 103 6193 AL 103 6194 AL 103 6195 AL 103 6196 AL 103 6197 AL 103 6198

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

528

979

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pajolo N kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6199 AL 102 6200 AL 102 6201 AL 102 6202 AL 102 6203 AL 102 6204

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

541

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

528

Pajonolo Pajonolo R wisz¹cy / hanging lamp AL 106 6169 AL 106 6170 AL 106 6171 AL 106 6172 AL 106 6173 AL 106 6174

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

570

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pajonolo S kinkiet / wall lamp AL 103 6175 AL 103 6176 AL 103 6177 AL 103 6178 AL 103 6179 AL 103 6180

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

324

570

Pajonolo K kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 6181 AL 102 6182 AL 102 6183 AL 102 6184 AL 102 6185 AL 102 6186

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:21

337

324

256


Pozzo du¿a / large Pozzo K wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7663 AL 106 7664 AL 106 7665 AL 106 7666 AL 106 7667 AL 106 7668

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

590

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pozzo M kinkiet / wall lamp AL 103 7669 AL 103 7670 AL 103 7671 AL 103 7672 AL 103 7673 AL 103 7674

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

340

590

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pozzo D kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7675 AL 102 7676 AL 102 7677 AL 102 7678 AL 102 7679 AL 102 7680

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

355

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

340

Pozzo ma³a / small Pozzo E wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7645 AL 106 7646 AL 106 7647 AL 106 7648 AL 106 7649 AL 106 7650

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

512

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Pozzo Z kinkiet / wall lamp AL 103 7651 AL 103 7652 AL 103 7653 AL 103 7654 AL 103 7655 AL 103 7656

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

300

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

512

Pozzo T kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7657 AL 102 7658 AL 102 7659 AL 102 7660 AL 102 7661 AL 102 7662

257

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:22

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

315

300


Soto Soto A wisz¹cy / hanging lamp AL 106 2100 AL 106 2101 AL 106 2102 AL 106 2103 AL 106 2104 AL 106 2105

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

912

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Soto B kinkiet / wall lamp AL 103 2106 AL 103 2107 AL 103 2108 AL 103 2228 AL 103 2229 AL 103 2230

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

495

912

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Soto C kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 2231 AL 102 2232 AL 102 2233 AL 102 2234 AL 102 2235 AL 102 2236

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

510

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

495

Tess du¿a / large Tess A wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7619 AL 106 7620 AL 106 7621 AL 106 7622 AL 106 7623 AL 106 7624

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

740

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Tess B kinkiet / wall lamp AL 103 7625 AL 103 7626 AL 103 7627 AL 103 7628 AL 103 7629 AL 103 7630

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

412

745

Tess C kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7631 AL 102 7632 AL 102 7633 AL 102 7634 AL 102 7635 AL 102 7636

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:26

426

410

258


Tess ma³y / small Tess D wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7601 AL 106 7602 AL 106 7603 AL 106 7604 AL 106 7605 AL 106 7606

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

530

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Tess E kinkiet / wall lamp AL 103 7607 AL 103 7608 AL 103 7609 AL 103 7610 AL 103 7611 AL 103 7612

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

306

530

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Tess G kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7613 AL 102 7614 AL 102 7615 AL 102 7616 AL 102 7617 AL 102 7618

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

320

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

305

Wan Wan wisz¹cy / hanging lamp AL 106 7681 AL 106 7682 AL 106 7683 AL 106 7684 AL 106 7685 AL 106 7686

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

522

E27, 6 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

Wan D kinkiet / wall lamp AL 103 7687 AL 103 7688 AL 103 7689 AL 103 7690 AL 103 7691 AL 103 7692

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

300

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

522

Wan H kinkiet naro¿nikowy / corner wall lamp AL 102 7693 AL 102 7694 AL 102 7695 AL 102 7696 AL 102 7697 AL 102 7698

259

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:28

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20 ¿arówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb

315

300


Gen Gen 95 wisz¹ca / hanging lamp AL 100 2011 AL 100 2012 AL 100 2013 AL 100 2014 AL 100 2015 AL 100 2016

srebrny mat srebrny po³ysk antyczny z³oty bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

642 312

599 950 E27, 1 x max 150W 230V, 50Hz KL I, IP 20 lampa ¿arowa lub halogenowa typu Globe/Globe shaped incandescent or halogen lamp

Gen 68 wisz¹ca / hanging lamp AL 100 2004 AL 100 2005 AL 100 2006 AL 100 2007 AL 100 2008 AL 100 2009

srebrny mat srebrny po³ysk antyczne z³oto bordo czarny mat czarny po³ysk

matt silver glossy silver ancient gold deep red matt black glossy black

642 312

598 685 E27, 1 x max 150W 230V, 50Hz KL I, IP 20 lampa ¿arowa lub halogenowa typu Globe/Globe shaped incandescent or halogen lamp

260

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:30


Canelli

261

Katalog-s-246-273 5 wrze每每nia 2011 09:35:38


CANELLI A1A

CANELLI A1S

CANELLI C1A

CANELLI C1S

CANELLI G1A

CANELLI G1S

CANELLI E1A

CANELLI E1S

6 ramion 6 arms SA 260a 2350/6 SA 260a 2349/6 SA 260a 1812/6 SA 260a 1811/6 SA 260a 2352/6 SA 260a 2351/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470

6 ramion 6 arms SA 260f 6992/6 SA 260f 6991/6 SA 260f 6996/6 SA 260f 6995/6 SA 260f 6994/6 SA 260f 6993/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2354/6 SA 260a 2353/6 SA 260a 1814/6 SA 260a 1813/6 SA 260a 2356/6 SA 260a 2355/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 6998/6 SA 260f 6997/6 SA 260f 7002/6 SA 260f 7001/6 SA 260f 7000/6 SA 260f 6999/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2362/6 SA 260a 2361/6 SA 260a 1816/6 SA 260a 1815/6 SA 260a 2364/6 SA 260a 2363/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7010/6 SA 260f 7009/6 SA 260f 7014/6 SA 260f 7013/6 SA 260f 7012/6 SA 260f 7011/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2358/6 SA 260a 2357/6 SA 260a 1822/6 SA 260a 1821/6 SA 260a 2360/6 SA 260a 2359/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7058 /6 SA 260f 7057 /6 SA 260f 7062 /6 SA 260f 7061 /6 SA 260f 7060 /6 SA 260f 7059 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

861 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 671 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 695 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 676 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

262

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:40


CANELLI R2A

CANELLI R2S

CANELLI P2A

CANELLI P2S

CANELLI G2A

CANELLI G2S

CANELLI E2A

CANELLI E2S

263

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:41

6 ramion 6 arms SA 260a 5090 /6 SA 260a 5089 /6 SA 260a 5094 /6 SA 260a 5093 /6 SA 260a 5092 /6 SA 260a 5091 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7052 /6 SA 260f 7051 /6 SA 260f 7056 /6 SA 260f 7055 /6 SA 260f 7054 /6 SA 260f 7053 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5096/6 SA 260a 5095/6 SA 260a 5100/6 SA 260a 5099/6 SA 260a 5098/6 SA 260a 5097/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470 663 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7103/6 SA 260f 7102/6 SA 260f 7107/6 SA 260f 7106/6 SA 260f 7105/6 SA 260f 7104/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5102 /6 SA 260a 5101 /6 SA 260a 5106 /6 SA 260a 5105 /6 SA 260a 5104 /6 SA 260a 5103 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7016 /6 SA 260f 7015 /6 SA 260f 7020 /6 SA 260f 7019 /6 SA 260f 7018 /6 SA 260f 7017 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5108/6 SA 260a 5107/6 SA 260a 5112/6 SA 260a 5111/6 SA 260a 5110/6 SA 260a 5109/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

613 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 675 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7064 /6 SA 260f 7063 /6 SA 260f 7068 /6 SA 260f 7067 /6 SA 260f 7066 /6 SA 260f 7065 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

675

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp


CANELLI U1A

CANELLI U1S

CANELLI A2A

CANELLI A2S

CANELLI W2A

CANELLI W2S

CANELLI Z2A

CANELLI Z2S

6 ramion 6 arms SA 260a 1828 /6 SA 260a 1827 /6 SA 260a 1832 /6 SA 260a 1831 /6 SA 260a 1830 /6 SA 260a 1829 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

701

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7022 /6 SA 260f 7021 /6 SA 260f 7026 /6 SA 260f 7025 /6 SA 260f 7024 /6 SA 260f 7023 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5072 /6 SA 260a 5071 /6 SA 260a 5076 /6 SA 260a 5075 /6 SA 260a 5074 /6 SA 260a 5073 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7121 /6 SA 260f 7120 /6 SA 260f 7125 /6 SA 260f 7124 /6 SA 260f 7123 /6 SA 260f 7122 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5078/6 SA 260a 5077/6 SA 260a 5082/6 SA 260a 5081/6 SA 260a 5080/6 SA 260a 5079/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7040/6 SA 260f 7039/6 SA 260f 7044/6 SA 260f 7043/6 SA 260f 7042/6 SA 260f 7041/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5084 /6 SA 260a 5083 /6 SA 260a 5088 /6 SA 260a 5087 /6 SA 260a 5086 /6 SA 260a 5085 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

581

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

782

470 861

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

840

470 627 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

814

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7115 /6 SA 260f 7114 /6 SA 260f 7119 /6 SA 260f 7118 /6 SA 260f 7117 /6 SA 260f 7116 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

627 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

264

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:42


CANELLI Z1A

CANELLI Z1S

CANELLI W1A

CANELLI W1S

CANELLI Y1A

CANELLI Y1S

CANELLI Q1A

CANELLI Q1S

265

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:43

6 ramion 6 arms SA 260a 1852/6 SA 260a 1851/6 SA 260a 1856/6 SA 260a 1855/6 SA 260a 1854/6 SA 260a 1853/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

780

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7109/6 SA 260f 7108/6 SA 260f 7113/6 SA 260f 7112/6 SA 260f 7111/6 SA 260f 7110/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 1846/6 SA 260a 1845/6 SA 260a 1850/6 SA 260a 1849/6 SA 260a 1848/6 SA 260a 1847/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7034/6 SA 260f 7033/6 SA 260f 7038/6 SA 260f 7037/6 SA 260f 7036/6 SA 260f 7035/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 1840/6 SA 260a 1839/6 SA 260a 1844/6 SA 260a 1843/6 SA 260a 1842/6 SA 260a 1841/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

627 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

740

470 627

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

740

470

6 ramion 6 arms SA 260f 7088/6 SA 260f 7087/6 SA 260f 7092/6 SA 260f 7091/6 SA 260f 7090/6 SA 260f 7089/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 1834/6 SA 260a 1833/6 SA 260a 1838/6 SA 260a 1837/6 SA 260a 1836/6 SA 260a 1835/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7082 /6 SA 260f 7081 /6 SA 260f 7086 /6 SA 260f 7085 /6 SA 260f 7084 /6 SA 260f 7083 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

740

470

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp


CANELLI P1A

CANELLI P1S

CANELLI R1A

CANELLI R1S

CANELLI M1A

CANELLI M1S

CANELLI J1A

CANELLI J1S

6 ramion 6 arms SA 260a 2366/6 SA 260a 2365/6 SA 260a 1818/6 SA 260a 1817/6 SA 260a 2368/6 SA 260a 2367/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7094 /6 SA 260f 7093 /6 SA 260f 7098 /6 SA 260f 7097 /6 SA 260f 7096 /6 SA 260f 7095 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2370 /6 SA 260a 2369 /6 SA 260a 1824 /6 SA 260a 1823 /6 SA 260a 2372 /6 SA 260a 2371 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7046/6 SA 260f 7045/6 SA 260f 7050/6 SA 260f 7049/6 SA 260f 7048/6 SA 260f 7047/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2374/6 SA 260a 2373/6 SA 260a 1820/6 SA 260a 1819/6 SA 260a 2376/6 SA 260a 2375/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7133/6 SA 260f 7132/6 SA 260f 7137/6 SA 260f 7136/6 SA 260f 7135/6 SA 260f 7134/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 2378/6 SA 260a 2377/6 SA 260a 1826/6 SA 260a 1825/6 SA 260a 2380/6 SA 260a 2379/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7127 /6 SA 260f 7126 /6 SA 260f 7131 /6 SA 260f 7130 /6 SA 260f 7129 /6 SA 260f 7128 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470 676 230V, 50Hz KL I, IP20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 695

230V, 50Hz KL I, IP20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 660 230V, 50Hz KL I, IP20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 565 230V, 50Hz KL I, IP20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

266

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:45


267

Katalog-s-246-273 5 wrze每每nia 2011 09:35:47


CANELLI C2A

CANELLI C2S

CANELLI O1A

CANELLI O1S

CANELLI I1A

CANELLI I1S

CANELLI N1A

CANELLI N1S

6 ramion 6 arms SA 260a 5114 /6 SA 260a 5113 /6 SA 260a 5118 /6 SA 260a 5117 /6 SA 260a 5116 /6 SA 260a 5115 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7004 /6 SA 260f 7003 /6 SA 260f 7008 /6 SA 260f 7007 /6 SA 260f 7006 /6 SA 260f 7005 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5120 /6 SA 260a 5119 /6 SA 260a 5124 /6 SA 260a 5123 /6 SA 260a 5122 /6 SA 260a 5121 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7028/6 SA 260f 7027/6 SA 260f 7032/6 SA 260f 7031/6 SA 260f 7030/6 SA 260f 7029/6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5126/6 SA 260a 5125/6 SA 260a 5130/6 SA 260a 5129/6 SA 260a 5128/6 SA 260a 5127/6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7076 /6 SA 260f 7075 /6 SA 260f 7080 /6 SA 260f 7079 /6 SA 260f 7078 /6 SA 260f 7077 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260a 5132 /6 SA 260a 5131 /6 SA 260a 5136 /6 SA 260a 5135 /6 SA 260a 5134 /6 SA 260a 5133 /6

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

6 ramion 6 arms SA 260f 7070 /6 SA 260f 7069 /6 SA 260f 7074 /6 SA 260f 7073 /6 SA 260f 7072 /6 SA 260f 7071 /6

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

803

470 671 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 844 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

760

470 721 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

782

470 943 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

268

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:49


CANELLI P2A

3 ramiona 3 arms SA 260a 5096/3 SA 260a 5095/3 SA 260a 5100/3 SA 260a 5099/3 SA 260a 5098/3 SA 260a 5097/3

CANELLI P2S

3 ramiona 3 arms SA 260f 7103/3 SA 260f 7102/3 SA 260f 7107/3 SA 260f 7106/3 SA 260f 7105/3 SA 260f 7104/3

CANELLI G2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5102/3 SA 260a 5101/3 SA 260a 5106/3 SA 260a 5105/3 SA 260a 5104/3 SA 260a 5103/3

CANELLI G2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7016/3 SA 260f 7015/3 SA 260f 7020/3 SA 260f 7019/3 SA 260f 7018/3 SA 260f 7017/3

CANELLI E2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5108/3 SA 260a 5107/3 SA 260a 5112/3 SA 260a 5111/3 SA 260a 5110/3 SA 260a 5109/3

CANELLI E2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7064/3 SA 260f 7063/3 SA 260f 7068/3 SA 260f 7067/3 SA 260f 7066/3 SA 260f 7065/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

615

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 675 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

675 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

CANELLI C2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5114/3 SA 260a 5113/3 SA 260a 5118/3 SA 260a 5117/3 SA 260a 5116/3 SA 260a 5115/3

470

CANELLI C2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7004/3 SA 260f 7003/3 SA 260f 7008/3 SA 260f 7007/3 SA 260f 7006/3 SA 260f 7005/3

269

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:50

803

671 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp


CANELLI A2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5072/3 SA 260a 5071/3 SA 260a 5076/3 SA 260a 5075/3 SA 260a 5074/3 SA 260a 5073/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI W2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5078/3 SA 260a 5077/3 SA 260a 5082/3 SA 260a 5081/3 SA 260a 5080/3 SA 260a 5079/3

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI Z2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5084/3 SA 260a 5083/3 SA 260a 5088/3 SA 260a 5087/3 SA 260a 5086/3 SA 260a 5085/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI Z2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7115/3 SA 260f 7114/3 SA 260f 7119/3 SA 260f 7118/3 SA 260f 7117/3 SA 260f 7116/3

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

840

470

CANELLI W2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7040/3 SA 260f 7039/3 SA 260f 7044/3 SA 260f 7043/3 SA 260f 7042/3 SA 260f 7041/3

470 861

CANELLI A2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7121/3 SA 260f 7120/3 SA 260f 7125/3 SA 260f 7124/3 SA 260f 7123/3 SA 260f 7122/3

783

627 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

814

470 627 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

CANELLI R2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5090/3 SA 260a 5089/3 SA 260a 5094/3 SA 260a 5093/3 SA 260a 5092/3 SA 260a 5091/3

CANELLI R2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7052/3 SA 260f 7051/3 SA 260f 7056/3 SA 260f 7055/3 SA 260f 7054/3 SA 260f 7053/3

783

470 663 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

270

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:52


CANELLI A1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2350/3 SA 260a 2349/3 SA 260a 1812/3 SA 260a 1811/3 SA 260a 2352/3 SA 260a 2351/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold 470

CANELLI A1S

3 ramiona 3 arms SA 260f 6992/3 SA 260f 6991/3 SA 260f 6996/3 SA 260f 6995/3 SA 260f 6994/3 SA 260f 6993/3

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI C1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2354/3 SA 260a 2353/3 SA 260a 1814/3 SA 260a 1813/3 SA 260a 2356/3 SA 260a 2355/3

CANELLI C1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 6998/3 SA 260f 6997/3 SA 260f 7002/3 SA 260f 7001/3 SA 260f 7000/3 SA 260f 6999/3

CANELLI G1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2362/3 SA 260a 2361/3 SA 260a 1816/3 SA 260a 1815/3 SA 260a 2364/3 SA 260a 2363/3

CANELLI G1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7010/3 SA 260f 7009/3 SA 260f 7014/3 SA 260f 7013/3 SA 260f 7012/3 SA 260f 7011/3

CANELLI E1A

3 ramiona 3 arms SA 260a 2358/3 SA 260a 2357/3 SA 260a 1822/3 SA 260a 1821/3 SA 260a 2360/3 SA 260a 2359/3

CANELLI E1S

3 ramiona 3 arms SA 260f 7058 /3 SA 260f 7057 /3 SA 260f 7062 /3 SA 260f 7061 /3 SA 260f 7060 /3 SA 260f 7059 /3

271

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:56

783

861 230V,50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 671 230V,50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 695 230V,50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 675 230V,50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp


CANELLI Z1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 1852/3 SA 260a 1851/3 SA 260a 1856/3 SA 260a 1855/3 SA 260a 1854/3 SA 260a 1853/3

CANELLI Z1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7109/3 SA 260f 7108/3 SA 260f 7113/3 SA 260f 7112/3 SA 260f 7111/3 SA 260f 7110/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

CANELLI W1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7034/3 SA 260f 7033/3 SA 260f 7038/3 SA 260f 7037/3 SA 260f 7036/3 SA 260f 7035/3

CANELLI Y1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 1840/3 SA 260a 1839/3 SA 260a 1844/3 SA 260a 1843/3 SA 260a 1842/3 SA 260a 1841/3

CANELLI Y1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7088/3 SA 260f 7087/3 SA 260f 7092/3 SA 260f 7091/3 SA 260f 7090/3 SA 260f 7089/3

CANELLI Q1A

3 ramiona 3 arms SA 260a 1834/3 SA 260a 1833/3 SA 260a 1838/3 SA 260a 1837/3 SA 260a 1836/3 SA 260a 1835/3

CANELLI Q1S

3 ramiona 3 arms SA 260f 7082/3 SA 260f 7081/3 SA 260f 7086/3 SA 260f 7085/3 SA 260f 7084/3 SA 260f 7083/3

780

470

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI W1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 1846/3 SA 260a 1845/3 SA 260a 1850/3 SA 260a 1849/3 SA 260a 1848/3 SA 260a 1847/3

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold 627 230V, 50Hz KL I, IP 20

E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

739

470 627

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

739

470 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

739

470

230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

272

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:57


CANELLI P1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2366/3 SA 260a 2365/3 SA 260a 1818/3 SA 260a 1817/3 SA 260a 2368/3 SA 260a 2367/3

CANELLI P1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7094/3 SA 260f 7093/3 SA 260f 7098/3 SA 260f 7097/3 SA 260f 7096/3 SA 260f 7095/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

CANELLI R1A

3 ramiona 3 arms SA 260a 2370/3 SA 260a 2369/3 SA 260a 1824/3 SA 260a 1823/3 SA 260a 2372/3 SA 260a 2371/3

CANELLI R1S

3 ramiona 3 arms SA 260f 7046/3 SA 260f 7045/3 SA 260f 7050/3 SA 260f 7049/3 SA 260f 7048/3 SA 260f 7047/3

CANELLI M1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2374/3 SA 260a 2373/3 SA 260a 1820/3 SA 260a 1819/3 SA 260a 2376/3 SA 260a 2375/3

CANELLI M1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7133/3 SA 260f 7132/3 SA 260f 7137/3 SA 260f 7136/3 SA 260f 7135/3 SA 260f 7134/3

CANELLI J1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 2378/3 SA 260a 2377/3 SA 260a 1826/3 SA 260a 1825/3 SA 260a 2380/3 SA 260a 2379/3

CANELLI J1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7127/3 SA 260f 7126/3 SA 260f 7131/3 SA 260f 7130/3 SA 260f 7129/3 SA 260f 7128/3

273

Katalog-s-246-273 5 wrzeÿÿnia 2011 09:35:59

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470 675 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 695 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 659 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 565 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp


CANELLI O1A 3 ramiona 3 arms SA 260a 5120/3 SA 260a 5119/3 SA 260a 5124/3 SA 260a 5123/3 SA 260a 5122/3 SA 260a 5121/3

CANELLI O1S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7028/3 SA 260f 7027/3 SA 260f 7032/3 SA 260f 7031/3 SA 260f 7030/3 SA 260f 7029/3

CANELLI J2A 3 ramiona 3 arms SA 260a 7163/3 SA 260a 7162/3 SA 260a 7167/3 SA 260a 7166/3 SA 260a 7165/3 SA 260a 7164/3

CANELLI J2S 3 ramiona 3 arms SA 260f 7169/3 SA 260f 7168/3 SA 260f 7173/3 SA 260f 7172/3 SA 260f 7171/3 SA 260f 7170/3

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja aluminiowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

aluminium version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

wersja stalowa srebro po³ysk srebro matowe czarny po³ysk czarny mat bordo antyczne z³oto

steel version glossy silver matt silver glossy black matt black deep red ancient gold

783

470 843 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

783

470 565 230V, 50Hz KL I, IP 20 E27 3x max 23W œwietlówka energooszczêdna kompaktowa CFL compact fluorescent lamp

274

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:07


Kubik

KC 100c 1038A E27, 1 x max 60W KC 400c 1038B G9, 1 x max 40W

Kubik - œcienny z dolnym szk³em Kubik - wall lamp with bottom glass _ +

2%

IP20

230V, 50Hz

IP20

2%

IP20

120

230V, 50Hz

120

120

C

GK 600c 1038E E27, 1 x max 60W GK 400c 1038G G9, 1 x max 40W

Kubik - œcienny z dolnym naciêciem Kubik - wall lamp with bottom slit _ +

120

GK 600c 1038C E27, 1 x max 60W GK 400c 1038D G9, 1 x max 40W

œcienny pe³ny Kubik full wall lamp 2%

120

C

Kubik

_ +

120

120

230V, 50Hz

120

120

C

Kostka - sufitowa Kostka - ceiling lamp

BE 400c 1780 G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz

121 66

117

131 121 _ +

275

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:09

2%

IP20

C

117

117


Taro kinkiet

GK 900c 1096

R7s, 1 x max 100W

0 15

225

60 _ +

2%

IP20

C

Komo plus kinkiet

BE 402c 1098B

G9, 2 x max 40W

75

75 _ +

2%

IP20

C

Dakota plus kinkiet

KC 900c 1097B

R7s, 1 x max 200W 230V, 50Hz

5 15

310

60 _ +

2%

IP20

C

Komo kinkiet

BE 402c 1098A G9, 2 max 40W 75

_ +

2%

IP20

C

Torino kinkiet

GK 900c 1053A R7s, 1 x max 200W 46

_ +

2%

IP20

C

Dakota kinkiet

GK 900c 1097A R7s, 1 x 200W

4 15

310

60

_ +

2%

IP20

C

Osaka

KC 400c 1054

G9, 1 x max 40W 80

_ +

2%

IP20

C

276

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:10


Goja

Goja kinkiet

BE 402c 1095 G9, 2 x max 40W

80

80

210 _ +

277

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:12

2%

IP20

C


Hagi - bia³a ze szk³em Hagi - white with glass

KC 100c 1350 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

124

245 68

124 _ +

2%

IP20

C

Hagi - bia³a Hagi - white

_ +

2%

IP20

GK 600c 1351 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

124

KC 100c 1352 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

124

245 68

C

Hagi - ceglasta ze szk³em Hagi - bricky with glass

245 68

124 _ +

2%

IP20

C

Hagi - ceglasta Hagi - bricky

_ +

2%

IP20

GK 600c 1353 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

124

KC 100c 1354 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

124

245 68

C

Hagi - be¿owa ze szk³em Hagi - beige with glass

245 68

230V, 50Hz

124 _ +

2%

IP20

C

Hagi - be¿owa Hagi - beige

_ +

2%

IP20

GK 600c 1355 E27, 1 x max 60W

124

245 68

C

278

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:13


Omegi

ceramiczne / ceramic mass

279

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:15


Omega - w¹ska C Omega - narrow C

KC 100c 1340 E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz

68 118

_ +

2%

IP20

368

C

Omega - naro¿nikowa G Omega - corner lamp G

KC 100c 1220 E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz

210

210 90 210 285

_ +

2%

IP20

C

Omega - œcienna A Omega - wall lamp A

KC 100c 1160 E27 , 1 x max 60W 230V, 50Hz

88 374

153

_ +

2%

IP20

C

Omega - 40 B

KC 100c 1370 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

106 143

_ +

2%

IP20

403

C

Fot: Tomasz Szymula

1 280

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:17


70

100

150

75

70 125

70 100

75

200

125

70 250

150

150

70 115 300

115

300

Omega H KC 400c 1022

Omega I KC 400c 1023

Omega J KC 100c 1024

Omega K KC 100c 1025

Omega L KC 100c 1026

G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz

G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

_ +

2%

IP20

281

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:18

C


Omega - pasek D Omega - stripe D

KC 100c 1360 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

107 407

143

_ +

2%

IP20

C

Omega - grawer E Omega - engraver E

KC 100c 1520 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

91 385

155

_ +

2%

IP20

C

Omega M papier

KC 100c 1027 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

88 374

153

_ +

2%

IP20

C

Omega - fala F Omega - wave F

KC 100c 1210 E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz

83 120

_ +

2%

IP20

367

C

282

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:19


Omega - wisz¹ca Omega - hanging

Ø 360

ZW 102c 1570 E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz

600 95 360

ZW 103c 1571 E27, 3 x max 60W

Ø 440

230V, 50Hz

600 95 440

_ +

283

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:21

2%

IP20

C


Omega - plafon Omega - ceiling lamp

360

PF 102c 1572 E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz

95 _ +

2%

IP20

102

360

C

PF 103c 1573 E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz

440

95

102

440

284

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:23


Odi

Projekt wn锚trza wykona鲁y: NGK+, archiGA

Odi - sufitowe Odi - ceiling lamp

BE 400c 1781 G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz

131 66

136

81 128 118

_ +

2%

IP20

C

BE 400c 1782 G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz

131 66

136

185 175 _ +

285

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:25

2%

IP20

C

81


Emi

Projekt wn锚trza wykona鲁y: NGK+, archiGA

IC 170c 1808 E14, 1 x max 40W 230V, 50Hz 810 298

_ +

2%

IP20

C

fi 69

286

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:26


Lawa GK 600c 1060 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

105 150

_ +

2%

IP20

296

C

Grecka GK 600c 1030 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

106 151

_ +

287

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:28

2%

IP20

C

297


Roma I - ko³o Roma I - circle

ZW 103c 1810 E27, 3 x max 60W

Ø 405 600

230V, 50Hz 85 405

_ +

2%

IP20

C

Roma V - piêciok¹tna Roma V - pentagonal

ZW 103c 1859 E27, 3 x max 60W

Ø 435

230V, 50Hz

600 85 435

_ +

2%

IP20

C

Roma IV - czworok¹tna Roma IV - tetragonal

ZW 104c 1858 E27, 4 x max 60W 600

230V, 50Hz

440

85 440

_ +

2%

IP20

440

C

Roma III - trójk¹tna Roma III - triangle

ZW 103c 1857 E27, 3 x max 60W 600 230V, 50Hz

434

85 435

_ +

2%

IP20

C

Milo - g³adkie Milo - smooth

ZW 103c 1650 E27, 3 x max 60W

Ø 440

600

230V, 50Hz

110 440

_ +

2%

IP20

C

Milo - lawa (czêœæ) Milo - lava (part)

ZW 103c 1654 E27, 3 x max 60W

Ø 440

230V, 50Hz

600 110 440

_ +

2%

IP20

C

Milo - greckie Milo - greek

Ø 440

ZW 103c 1652 E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz

600 110 440

_ +

2%

IP20

C

288

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:30


Monagri II GK 600c 1039 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 330

_ +

289

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:31

2%

IP20

C

95

170


Noceto - g鲁adkie Noceto - smooth

GK 600c 1312 E27, 1 x max 60W

120

195

230V, 50Hz 415

_ +

2%

IP20

Noceto - klin Noceto - wedge

66

40

C

GK 600c 1311 E27, 1 x max 60W

126

195

230V, 50Hz 420

_ +

2%

IP20

Tulka

66

45

C

GK 600c 1313 E27, 1 x max 60W

102

201

230V, 50Hz

363

_ +

2%

IP20

C

Merkatino

GK 600c 1314 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

322

_ +

2%

IP20

C

Merkato

290

140 GK 600c 1315 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

322

_ +

2%

IP20

C 290

140

Monagri I

1

GK 600c 1037 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 330

_ +

2%

IP20

C

95

170

290

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:32


Dinas II

KC 100c 1046 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 80 153

_ +

2%

IP20

311

C

Dinas I

KC 100c 1045 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 75 325

160 _ +

2%

IP20

C

Kanepi

GK 600c 1316 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 106 106

_ +

2%

IP20

212

C

Kampia

GK 600c 1317 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 105 120

_ +

2%

IP20

360

C

Wallon

GK 600c 1016 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 160

_ +

2%

IP20

129

C

Dafni

339

GK 600c 1051 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 105 150

_ +

2%

IP20

296

C

Tudora

KC 100c 1028 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

90 132

_ +

2%

IP20

297

C

Tudora - papier Tudora - paper

KC 100c 1029 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

90 132

_ +

2%

IP20

297

C

Rimi

KC 100c 1018 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 160 132

_ +

2%

IP20

C

Rimi - papier Rimi - paper

KC 100c 1019 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 160 132

291

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:34

_ +

2%

IP20

340

C

340


Wiedeñska

Wiedeñska - œrednia Wiedenska - medium

GK 600c 1140 E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz

91 132

_ +

2%

IP20

C

Wiedeñska - ma³a Wiedenska - small

GK 600c 1130 E14 , 1 x max 60W 230V, 50Hz

94 150

_ +

2%

IP20

543

270

C

292

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:35


Solda

KC100c 1035 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 160 132

_ +

2%

IP20

340

C

Solda - papier Solda - paper

KC 100c 1036 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 160 132

_ +

2%

IP20

340

C

Liza A g³adka

KC 100c 1052A E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 110 120

_ +

2%

IP20

365

C

Liza B paski

KC 100c 1052B E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 110 120

_ +

2%

IP20

365

C

Be³da

GK 600c 1310 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 105 360

120 _ +

2%

IP20

C

Muszelka

GK 600c 1153 E27 , 1 x max 60W 250

_ +

2%

IP20

200

C

LiϾ

110

GK 600c 1190 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 194

_ +

2%

IP20

163

C

Klasyczna

332

1 GK 600c 1150 E27 , 1 x max 60W

145

_ +

293

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:36

2%

IP20

C

325


Tulipan GK 600c 1200 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 190 132 _ +

2%

IP20

340

C

294

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:39


Szachownica

GK 600c 1420 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz

111

150 _ +

295

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:40

2%

IP20

C

319


Siatka - œcienna Siatka - wall lamp

GK 600c 1400 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 151 153

_ +

2%

IP20

312

C

Siatka - naro¿nikowa Siatka - corner lamp

GK 600c 1410 E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz

160

160 116 160

220 _ +

2%

IP20

C

P³atek

GK 600c 1230 E27, 1 x max 60W KL II, IP20

100 165

_ +

2%

IP20

445

C

Cegie³ka

GK 600c 1050 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 135 125

_ +

2%

IP20

310

C

Piaskowa

GK 600c 1120 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz 111 150

_ +

2%

IP20

319

C

296

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:41


Wulkan

GK 600c 1040 E27 , 1 x max 60W 154 150 _ +

297

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:43

2%

IP20

C

286


Nina - œcienna Nina - wall lamp

GK 600c 1010 E27, 1 x max 60W

132 170 _ +

2%

IP20

320

C

Nina - naro¿nik Nina - corner lamp

GK 600c 1110 E14 , 1 x max 60W

190 190 135

190 270

_ +

2%

IP20

C

Nina - baranek Nina - lamb

GK 600c 1011 E27, 1 x max 60W 132 320

170 _ +

2%

IP20

C

Hiszpan - œcienny Hiszpan - wall lamp

GK 600c 1170 E27, 1 x max 60W, 233 316

177 _ +

2%

IP20

C

Hiszpan - naro¿nik Hiszpan - corner lamp

GK 600c 1180 E27 , 1 x max 60W

175

175

240

175 285

_ +

2%

IP20

C

Saturn - baranek Saturn - lamb

GK 600c 1021 E14 , 1 x max 60W

78 158

_ +

2%

IP20

386

C

Saturn

GK 600c 1020 E14 , 1 x max 60W 78 386

158 _ +

2%

IP20

C

Sara

GK 600c 1070 E27 , 1 x max 60W 152 297

132 _ +

2%

IP20

C

Kula - œcienna Kula - wall lamp

GK 600c 1100 E27 , 1 x max 60W 151 153

_ +

2%

IP20

312

C

298

Katalog-s-274-299 5 wrzeÿÿnia 2011 13:58:44


Gzyms - rze鸥biony Gzyms - sculptured

GZ 300c 4310 GU5.3 1 x max 35W 12V

248 145

GZ 300c 4340 GZ1O 1 x max 35W 230V, 50Hz

135

248 135

145 GZ 100c 1600 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz _ +

2%

IP20

C

Gzyms - ozdobny Gzyms - decorative

248 145

GZ 300c 4290 GU5.3 1 x max 35W

135

248

12V

140

GZ 300c 4320 GZ1O 1 x max 35W 230V, 50Hz

130

248 130

140

GZ 100c 1580 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz _ +

299

Katalog-s-274-299 5 wrze每每nia 2011 13:58:46

2%

IP20

C

248 140

130


Gzyms - klasyczny Gzyms - classic

GZ 300c 4300 GU5.3 1 x max 35W

248

12V

145

GZ 300c 4330 GZ1O 1 x max 35W, 230V, 50Hz

135

248 135

145

GZ 100c 1590 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz _ +

2%

IP20

C

248 145

135

300

Katalog-s-300-305 5 wrze每每nia 2011 09:55:04


301

Katalog-s-300-305 5 wrze每每nia 2011 09:55:05


TLD, G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P14 Obraz Femme wersja niepodœwietlana / not illuminated

P³askorzeŸba P14 Obraz Femme

900

OB 330g 3000 wersja podœwietlana / illuminated _ 2% + G IP20

31 80

500

P³askorzeŸba Akt P9 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

420

P³askorzeŸba Akt P9 OB 330g 3390 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

300

31 80

G

P³askorzeŸba Akt P10 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

300

P³askorzeŸba Akt P10 OB 330g 3400 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

420

31 80

G

P³askorzeŸba Akt P11

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

300

wersja niepodœwietlana / not illuminated

P³askorzeŸba Akt P11 420

330 3410 OB 330g wersja podœwietlana / illuminated _ +

2%

IP20

G

31 80

302

Katalog-s-300-305 5 wrzeÿÿnia 2011 09:55:06


P³askorzeŸba Pejza¿ P12 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

420

P³askorzeŸba Pejza¿ P12 OB 330g 3420 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

300

31 80

G

P³askorzeŸba Pejza¿ P13 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

420

P³askorzeŸba Pejza¿ P13 OB 330g 3430 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

300

31 80

G

P³askorzeŸba P17 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P17 OB 330g 3311 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

395

G

P³askorzeŸba P18 wersja niepodœwietlana / not illuminated

31 80

285

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

322

P³askorzeŸba P18 OB 330g 3312 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

350

31 80

G

P³askorzeŸba P19 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

322

P³askorzeŸba P19 OB 330g 3313 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

303

Katalog-s-300-305 5 wrzeÿÿnia 2011 09:55:07

2%

IP20

G

350

31 80


Obraz P15 Kot / Cat

TL-D, G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

wersja niepodœwietlana / not illuminated

Obraz P15 Kot / Cat

890

OB 802g 3431 wersja podœwietlana / illuminated _ +

2%

IP20

31 80

G 485

Obraz P16 Kameleon / Cameleon

TL-D, G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

wersja niepodœwietlana / not illuminated

Obraz P16 Kameleon / Cameleon

890

OB 802g 3432 wersja podœwietlana / illuminated _ +

2%

IP20

G

31 80

485

P³askorzeŸba Koñ P7 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba Koñ P7 OB 330g 3370 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

600

G 31 80

350

P³askorzeŸba Konie P8 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

570

P³askorzeŸba Konie P8 OB 330g 3380

370

wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

G

31 80

304

Katalog-s-300-305 5 wrzeÿÿnia 2011 09:55:08


P³askorzeŸba P20 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P20 OB 330g 3314 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

320

G

P³askorzeŸba P21 wersja niepodœwietlana / not illuminated

31 80

350

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P21 OB 330g 3315 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

400

290

G

P³askorzeŸba P22 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

31 80

350

P³askorzeŸba P22 320

OB 330g 3316 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

31 80

G

P³askorzeŸba P23 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

370

P³askorzeŸba P23 OB 330g 3317 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

370

31 80

G

P³askorzeŸba P24 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

320

P³askorzeŸba P24 OB 330g 3318 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

350

G

31 80

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P25

373

wersja niepodœwietlana / not illuminated

P³askorzeŸba P25 OB 330g 3319 wersja podœwietlana / illuminated _ +

2%

IP20

567

G 31 80

305

Katalog-s-300-305 5 wrzeÿÿnia 2011 09:55:10


P³askorzeŸba P1 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

320

P³askorzeŸba P1 OB 330g 3320

350

wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

31 80

G

P³askorzeŸba P2 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

260

P³askorzeŸba P2 OB 330g 3330 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

310

31 80

G

P³askorzeŸba P3 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P3 600

OB 330g 3310 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

G

31 80

350

570

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

P³askorzeŸba P4 wersja niepodœwietlana / not illuminated

P³askorzeŸba P4

370

OB 330g 3340 wersja podœwietlana / illuminated _ +

2%

IP20

31 80

G

P³askorzeŸba P5 wersja niepodœwietlana / not illuminated

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

300

P³askorzeŸba P5 OB 330g 3350 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

420

G

P³askorzeŸba Egipt P6 wersja niepodœwietlana / not illuminated

31 80

PL-S, G23, 2x 11W 230V, 50Hz

300

P³askorzeŸba Egipt P6 OB 330g 3360 wersja podœwietlana / illuminated

_ +

2%

IP20

G

420

31 80

306

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:30:53


307

Katalog-s-306-322 5 wrze每每nia 2011 12:30:56


Kulka 130 3/4 - wisz¹ca Kulka 130 3/4 - hanging

G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz KL I, IP20 418

kolor szamotu / chamotte colour ZW 400s 1682 jasny / light ZW 400s 1683 ciemny / dark ZW 400s 1684 jasny a¿urowy / light openwork ZW 400s 1685 ciemny a¿urowy / dark openwork

Kulka 165 3/4 - wisz¹ca Kulka 165 3/4 - hanging

113

130

G9, 1 x max 40W 230V, 50Hz KL I, IP20 450

kolor szamotu / chamotte colour ZW 400s 1692 jasny / light ZW 400s 1693 ciemny / dark ZW 400s 1694 jasny a¿urowy / light openwork ZW 400s 1695 ciemny a¿urowy / dark openwork

Kula 200 3/4 - wisz¹ca Kula 200 3/4 - hanging

145

165

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP20 464

kolor szamotu / chamotte colour IC 170s 1750 IC 170s 1751 IC 170s 1752 IC 170s 1753

jasny / light ciemny / dark jasny a¿urowy / light openwork ciemny a¿urowy / dark openwork

159 220

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP20

Kula 320 1/2 - wisz¹ca Kula 320 1/2 - hanging

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP20 462

kolor szamotu / chamotte colour IC 170s 1760 IC 170s 1761 IC 170s 1762 IC 170s 1763

jasny / light ciemny / dark jasny a¿urowy / light openwork ciemny a¿urowy / dark openwork

157 320

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP20

Kula 320 3/4 - wisz¹ca Kula 320 3/4 - hanging

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP20

568

kolor szamotu / chamotte colour IC 170s 1764 IC 170s 1765 IC 170s 1766 IC 170s 1767

jasny / light ciemny / dark jasny a¿urowy / light openwork ciemny a¿urowy / dark openwork

263

320 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP20

308

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:30:59


Walec - wisz¹cy Walec - hanging

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP 20

kolor szamotu / chamotte colour 542

IC 170s 1790 jasny / light IC 170s 1791 ciemny / dark IC 170s 1792 jasny a¿urowy / light openwork IC 170s 1793 ciemny a¿urowy / dark openwork

210

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20

Tuba - wisz¹ca Tuba - hanging

175

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP 20

kolor szamotu / chamotte colour

455

IC 170s 1740 jasny / light IC 170s 1741 ciemny / dark IC 170s 1742 jasny a¿urowy / light openwork IC 170s 1743 ciemny a¿urowy / dark openwork

165 E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20

Dzwon - wisz¹cy Dzwon - hanging

135

E27, 1 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP 20

kolor szamotu / chamotte colour

555

IC 170s 1730 jasny / light IC 170s 1731 ciemny / dark IC 170s 1732 jasny a¿urowy / light openwork IC 170s 1733 ciemny a¿urowy / dark openwork E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20

Milo szamot - wisz¹ce Milo chamotte - hanging

250

251

E27, 3 x max 23W 230V, 50Hz KL I, IP 20 600

kolor szamotu / chamotte colour 110

ZW 103s 1656 jasny / light ZW 103s 1657 ciemny / dark

440

E27, 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP 20

309

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:02

440


Grecka - szamot I Grecka - shamotte I

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

106 kolor szamotu / chamotte colour

151

297

GK 600s 1031 jasny / light GK 600s 1032 ciemny / dark

Grecka - szamot II Grecka - shamotte II

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

106 kolor szamotu / chamotte colour

151

297

GK 600s 1033 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1034 ciemny a¿urowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

Piaskowa Piaskowa

111

kolor szamotu / chamotte colour GK 600s 1121 jasny / light GK 600s 1122 ciemny / dark GK 600s 1123 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1124 ciemny a¿urowy / dark openwork

Walec - kinkiet Walec - wall lamp

150 319

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20 210

kolor szamotu / chamotte colour GK 600s 1794 jasny / light GK 600s 1795 ciemny / dark GK 600s 1796 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1797 ciemny a¿urowy / dark openwork

Kostka - pe³na Kosta - full

175

153

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20 135

kolor szamotu / chamotte colour GK 600s 6680 jasny / light GK 600s 6681 ciemny / dark GK 600s 6682 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 6683 ciemny a¿urowy / dark openwork

Wulkan - szamot Wulkan - shamotte

135

135

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

154 kolor szamotu / chamotte colour

150

GK 600s 1041 jasny / light GK 600s 1042 ciemny / dark GK 600s 1043 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1044 ciemny a¿urowy / dark openwork

Kostka - kinkiet pod aba¿ur Kostka - wall lamp for a lampshade

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

286

250 120

160 272

kolor szamotu / chamotte colour 135 AB 100s 1722 jasny / light AB 100s 1723 ciemny / dark

135

230

310

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:04


135

Kostka - duza pod aba¿ur kostka - large for a lampshade

195

195

135

195

195

wersja œrednia / medium version

wersja du¿a / large version

wersja du¿a / large version

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1660 jasny / light WS 100b 1661 ciemny / dark

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1670 jasny / light WS 100b 1671 ciemny / dark

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1672 jasny a¿ur / light openwork WS 100b 1673 ciemny a¿ur / dark openwork

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

Kula - a¿urowa Kula - openwork

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

kolor szamotu / chamotte colour WS 100s 1704 jasny / light WS 100s 1705 ciemny / dark 220

Kule - pod aba¿ur Kula - for a lampshade

130

206

206

302

238

165

220

220

wersja ma³a / small version

wersja œrednia / medium version

wersja du¿a / large version

wersja du¿a / large version

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1680 jasny / light WS 100b 1681 ciemny / dark

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1690 jasny / light WS 100b 1691 ciemny / dark

kolor szamotu / chamotte colour WS 100b 1700 jasny / light WS 100b 1701 ciemny / dark

kolor szamotu / chamotte colour WS 112b 1702 jasny a¿ur / light openwork WS 112b 1703 ciemny a¿ur / dark openwork

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

E27, 2 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

Walec - pod aba¿ur Walec - for a lampshade

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20 210

kolor szamotu / chamotte colour WS 100s 1798 jasny / light WS 100s 1799 ciemny / dark 175

311

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:05


312

Katalog-s-306-322 5 wrze每每nia 2011 12:31:06


Omega wersja naro¿nikowa Omega corner version

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

210 210 90

210

kolor szamotu / chamotte colour KC 100s 1221 jasny / light KC 100s 1222 ciemny / dark KC 100s 1223 jasny a¿urowy / light openwork KC 100s 1224 ciemny a¿urowy / dark openwork

Omega Omega

285

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

88

kolor szamotu / chamotte colour 374

153

KC 100s 1161 jasny / light KC 100s 1162 ciemny / dark KC 100s 1163 jasny a¿urowy / light openwork KC 100s 1164 ciemny a¿urowy / dark openwork

Wiedeñska œrednia Wiedenska medium

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

kolor szamotu / chamotte colour

91 132

543

GK 600s 1141 jasny / light GK 600s 1142 ciemny / dark GK 600s 1143 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1144 ciemny a¿urowy / dark openwork

Omega - pe³na Omega - full

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

88

kolor szamotu / chamotte colour GK 600s 1165 jasny / light GK 600s 1166 ciemny / dark GK 600s 1167 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1168 ciemny a¿urowy / dark openwork

Nina - naro¿nikowa Nina - corner lamp

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

374

153

190 190

kolor szamotu / chamotte colour

135 190

GK 600s 1111 jasny / light GK 600s 1112 ciemny / dark GK 600s 1113 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1114 ciemny a¿urowy / dark openwork

Nina - œcienna Nina - wall lamp

270

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

132 kolor szamotu / chamotte colour

170

320

GK 600s 1012 jasny / light GK 600s 1013 ciemny / dark GK 600s 1014 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1015 ciemny a¿urowy / dark openwork

Sara - szamot Sara - shamotte

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20 152

kolor szamotu / chamotte colour GK 600s 1071 jasny / light GK 600s 1072 ciemny / dark GK 600s 1073 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1074 ciemny a¿urowy / dark openwork

313

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:08

132 297


Kula - kinkiet pod aba¿u Kula - wall lamp for a lampshade

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

200 126

135 278

kolor szamotu / chamotte colour 130 AB 100s 1720 jasny / light AB 100s 1721 ciemny / dark

Kula - naro¿nikowa Kula - corner lamp

130

E14, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

234

160 160

kolor szamotu / chamotte colour

116 160

GK 600s 1091 jasny / light GK 600s 1092 ciemny / dark GK 600s 1093 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1094 ciemny a¿urowy / dark openwork

Kula - œcienna Kula - wall lamp

220

E27, 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP 20

151

kolor szamotu / chamotte colour

153

312

GK 600s 1101 jasny / light GK 600s 1102 ciemny / dark GK 600s 1103 jasny a¿urowy / light openwork GK 600s 1104 ciemny a¿urowy / dark openwork

314

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:09


Pi³ka ma³a - lampa wisz¹ca Little ball, hanging KC 180c 5484

pi³ka czerwona little ball, red pi³ka czarna little ball, black pi³ka zielona little ball, green pi³ka niebieska little ball, blue pi³ka ¿ó³ta little ball, yellow

KC 180c 5485 KC 180c 5486 KC 180c 5487 KC 180c 5488

1055

125 145

E27 1 x max 60W, 230V, 50Hz, KL II, IP20, (tol. rozm. ±2%)

Pi³ka du¿a - lampa wisz¹ca Big ball - hanging KC 180c 5489

pi³ka czerwona big ball, red pi³ka czarna big ball, black pi³ka zielona big ball, green pi³ka niebieska big ball, blue pi³ka ¿ó³ta big ball, yellow

KC 180c 5490 KC 180c 5491 KC 180c 5492 KC 180c 5493

1100

200

230

E27 1 x max 60W, 230V, 50Hz, KL II, IP20, (tol. rozm. ±2%)

Pi³ka - kinkiet / Ball - wall lamp GK 600c 5479 GK 600c 5480 GK 600c 5481 GK 600c 5482 GK 600c 5483

pi³ka czerwona / ball, red wall lamp pi³ka czarna / ball, black wall lamp pi³ka zielona / ball, green wall lamp pi³ka niebieska / ball, blue wall lamp / ball, yellow wall lamp pilka ¿ó³ta

Kostka do gry - kinkiet / Dice - wall lamp GK 600c 5347 GK 600c 5348 GK 600c 5346 GK 600c 5349 GK 600c 5345

kostka czerwona/ dice, red wall lamp kostka niebieska/ dice, blue wall lamp / dice, yellow wall lamp kostka ¿ó³ta kostka zielona / dice, green wall lamp / dice, white wall lamp kostka bia³a

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

230

230

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

142

181 147

147

Kostka do gry - wisz¹ca Dice - hanging KC 180c 5332 KC 180c 5333 KC 180c 5331 KC 180c 5334 KC 180c 5330

315

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:12

kostka czerwona dice, red hanging kostka niebieska dice, blue hanging kostka ¿ó³ta dice, yellow hanging kostka zielona dice, green hanging kostka bia³a dice, white hanging

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

1085

145

140


Garbusek - kinkiet / Little beetle, wall lamp GK 600c 5499 GK 600c 5408 GK 600c 5418 GK 600c 5407

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

garbusek niebieski / little beetle, blue garbusek zielony / little beetle, green garbusek czerwony/ little beetle, red / little beetle, yellow garbusek ¿ó³ty

200 475

Rakieta - lampa wisz¹ca Rocket - hanging KC 180c 5425 KC 180c 5424

rakieta pomarañczowa rocket, orange rakieta niebieska rocket, blue

Samolot - lampa wisz¹ca Plane - hanging KC 180c 5423 KC 180c 5422

samolot pomarañczowy plane, orange samolot niebieski plane, blue

Robal - kinkiet Maggot, wall lamp GK 600c 5419 GK 600c 5420

robal pomarañczowy maggot, orange wall lamp robal zielony maggot, green wall lamp

D¿d¿ownica - kinkiet Earthworm, wall lamp GK 600c 5405 GK 600c 5406

d¿d¿ownica ¿ó³ta earthworm, yellow wall lamp d¿d¿ownica zielona earthworm, green wall lamp

Glista - kinkiet Worm, wall lamp GK 600c 5404 GK 600c 5403

glista zielona worm, green glista ¿ó³ta worm, green

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

840 100 330

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

750 150 320

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

280

266

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

270

240

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

220

385

316

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:14


Ksiê¿yc - oczko stropowe / Moon, downlight wersja ¿arowa / light bulb version OS 211c 5382 ksiê¿yc pomarañczowy / moon, orange downlight / moon, blue downlight OS 211c 5384 ksiê¿yc niebieski

wersja halogenowa / halogen version OS 300c 5383 ksiê¿yc pomarañczowy / moon, orange downlight OS 300c 5385 ksiê¿yc niebieski / moon, blue downlight

E14 R50, 1x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20

GU5,3, 1 x max 35W, 12V, KL II, IP20

225

190

Chmurka - oczko stropowe / Little cloud, downlight wersja ¿arowa / light bulb version / little cloud, green downlight OS 211c 5376 chmurka zielona OS 211c 5378 chmurka pomarañczowa / little cloud, orange downlight / little cloud, blue downlight OS 211c 5380 chmurka niebieska

wersja halogenowa / halogen version / little cloud, green downlight OS 300c 5377 chmurka zielona OS 300c 5379 chmurka pomarañczowa / little cloud, orange downlight / little cloud, blue downlight OS 300c 5381 chmurka niebieska

E14 R50, 1 x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20

GU5,3, 1x max 35W, 12V, KL II, IP20

145

225

Rogal - lampa wisz¹ca / Bagel, hanging KC 180c 5428 KC 100c 5427 KC 180c 5426

rogal niebieski / bagel, blue / bagel, yellow rogal ¿ó³ty rogal zielony / bagel, green 775

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

350

Ksiê¿yc - kinkiet / Moon, wall lamp GK 600c 5411 ksiê¿yc ¿ó³ty moon, yellow

GK 600c 5412 ksiê¿yc pomarañczowy moon, orange

GK 600c 5415 ksiê¿yc ró¿owy moon, pink

363

GK 600c 5413 ksiê¿yc niebieski moon, blue GK 600c 5414 ksiê¿yc zielony moon, green 250

E27 1 x max 60W, 230V, 50Hz, KL II, IP20, (tol. rozm. ±2%)

S³oñce - kinkiet / Sun, wall lamp

317

GK 600c 5402 GK 600c 5421 GK 600c 5401 GK 600c 5388

s³oñce pomarañczowe/ sun, orange / sun, green s³oñce zielone / sun, blue s³oñce niebieskie / sun yellow s³oñce ¿ó³te

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:16

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

302

302


Krówka ³aciata - oczko stropowe Spotted little cow, downlight 140

wersja halogenowa / halogen OS 300c 5387

GU5,3 1 x max 35W, 12V, KL II, IP20

wersja ¿arowa / light bulb OS 211c 5386

E14 R50, 1 x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20 195

Owieczka - oczko stropowe Lamb - downlight 118

wersja halogenowa / halogen OS 300c 5351

GU5,3, 1 x max 35W, 12V, KL II, IP20

wersja ¿arowa / light bulb OS 211c 5350

E14, 1 x R50 max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20 161

Owieczka - kinkiet Lamb - wall lamp

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

GK 600c 5335

237

310

Owieczka z wyciêciem - kinkiet Lamb - wall lamp with slit

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

237

GK 600c 5336 310

Rybka - kinkiet / Little fish - wall lamp GK 600c 5340 GK 600c 5338 GK 600c 5337 GK 600c 5339

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

rybka zielona / Little fish, green wall lamp rybka czerwona/ Little fish, red wall lamp rybka ¿ó³ta / Little fish, yellow wall lamp rybka niebieska/ Little fish, blue wall lamp

220

360

Rybka - oczko stropowe / Fish - downlight wersja ¿arowa / light bulb version OS 211c 5360 rybka ¿ólta OS 211c 5366 rybka zielona OS 211c 5364 rybka niebieska OS 211c 5362 rybka czerwona

/ fish, yellow downlight / fish, green downlight / fish, blue downlight / fish, red downlight

E14, R50, 1 x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20

wersja halogenowa / halogen version / fish, yellow downlight OS 300c 5361 rybka ¿ólta OS 300c 5367 rybka zielona / fish, green downlight OS 300c 5365 rybka niebieska / fish, blue downlight OS 300c 5363 rybka czerwona / fish, red downlight

178

228

GU5,3, 1 x max 35W, 12V, KL II, IP20

Kaczuszka - oczko stropowe / Duck, downlight wersja ¿arowa / light bulb version OS 211c 5368 kaczuszka ¿ó³ta OS 211c 5370 kaczuszka czerwona OS 211c 5372 kaczuszka niebieska OS 211c 5374 kaczuszka zielona

/ duck, yellow downlight / duck, red downlight / duck, blue downlight / duck, green downlight

E14 R50, 1x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:18

wersja halogenowa / halogen version OS 300c 5369 kaczuszka ¿ó³ta OS 300c 5371 kaczuszka czerwona OS 300c 5373 kaczuszka niebieska OS 300c 5375 kaczuszka zielona GU5,3 1 x max 35W, 12V, KL II, IP20

/ duck, yellow downlight / duck, red downlight / duck, blue downlight / duck, green downlight

168

225

318


Mysz z serem kinkiet Mouse / cheese, wall lamp

E27 1x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

170 358

GK 600c 5400

Milo mysz lampa wisz¹ca Milo mouse, hanging ZW 103c 5494 ¿ó³to-zielona yellow and green ZW 103c 5495 ¿ó³to-pomarañczowa yellow and orange

480

110 446

Milo biedronka - lampa wisz¹ca Milo ladybird - hanging ZW 103c 5478 milo zielone milo green ZW 103c 5477 milo pomarañczowe milo orange

E27 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP20 (tol. rozm. ±2%)

446 480

110 446

LiϾ - kinkiet / Leaf, wall lamp GK 600c 5410 GK 600c 5409

446

E27 3 x max 60W 230V, 50Hz KL I, IP20 (tol. rozm. ±2%)

liœæ zielony / green leaf liœæ pomarañczowy / orange leaf

E27 1x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

156

375

Kredka - kinkiet / Crayon - wall lamp GK 600c 5344 GK 600c 5343 GK 600c 5342 GK 600c 5341

E27 1 x max 60W 230V, 50Hz KL II, IP20 (tol. rozm. ±2%)

kredka zielona / crayon, green wall lamp kredka niebieska / crayon, blue wall lamp kredka czerwona / crayon, red wall lamp / crayon, yellow wall lamp kredka ¿ó³ta

155

308

Kredka - oczko stropowe / Crayon - downlight wersja ¿arowa / light bulb version / crayon, yellow downlight OS 211c 5352 kredka ¿ólta OS 211c 5358 kredka zielona / crayon, green downlight OS 211c 5356 kredka niebieska / crayon, blue downlight OS 211c 5354 kredka czerwona/ crayon, red downlight

wersja halogenowa / halogen version / crayon, yellow downlight OS 300c 5353 kredka ¿ólta OS 300c 5359 kredka zielona / crayon, green downlight OS 300c 5357 kredka niebieska / crayon, blue downlight OS 300c 5355 kredka czerwona/ crayon, red downlight

E14 R50 1 x max 40W, 230V, 50Hz, KL II, IP20

GU5,3 1x max 35W, 12V, KL II, IP20

319

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:20

136

235


Stylistyka opraw oœwietleniowych, z masy gipsowej i ceramicznej, doskonale koresponduje zarówno z wnêtrzem klasycznym jak i nowoczesnym. Mo¿liwoœæ samodzielnego malowania opraw na dowolny kolor, a tak¿e pokrywania ich ró¿nymi rodzajami powierzchni ozdobnych daje nieograniczon¹ wrêcz swobodê aran¿acyjn¹. Proponujemy nastepuj¹ce wykoñczenia:

Stylistics of gypsum mass and ceramic mass luminaires perfectly corresponds with both classical and modern interior. Possibility of painting the luminaires any colour, and also covering them with different types of ornamental surface gives unlimited designing freedom. We suggest You following decorations:

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

H-Art Studio, £ódŸ

320

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:23


¯arowe Ÿród³a œwiat³a W obrêbie lamp ¿arowych wystêpuj¹ ró¿ne kszta³ty bañki - najczêœciej stosowane przedstawione s¹ poni¿ej: E14

E27

E27

E14 i E27

E27

E14

E14

E27

niskonapiêciowa (24V)

A55 (GLS) Standard

A60 (GLS) Standard

P45 Kulka

G95 Globe

B35 Œwieczka

R50 Reflektorowa

R63 Reflektorowa

E27

R60 Zwierciadlana w kopule

Halogenowe Ÿród³a œwiat³a Halogenowe Ÿród³a œwiat³a zapewniaj¹ o 50% ni¿sze zu¿ycie energii w porównaniu z tradycyjnymi ¿arówkami, przy lepszej jakoœci œwiat³a i wy¿szej ¿ywotnoœci. Stosowane lampy halogenowe: E14

E27

E27

E14 i E27

E27

E14

E14

E27

niskonapiêciowa (24V)

A55 EcoClassic30

A60 EcoClassic30

P45 (kulka) EcoClassic30

G95 HalogenA Globe

B35 (œwieczka) EcoClassic30

R50 (reflektor) EcoClassic30

R63(reflektor) EcoClassic30

GU5,3

Gu4

12V, z reflektorem Brilliantline

12V, z reflektorem MASTER Line ES

G53

GZ10

12V, z reflektorem Master Line 111

G9

230V, bez reflektora Clickline

230V, z reflektorem Twistline Dichroic

R7s (60÷200)W

R7s 200W

R7s (150÷500)W

78,3

78,3

117,6

230V, bez reflektora Plusline kompaktowa

230V, bez reflektora Plusline kompaktowa

230V, bez reflektora Plusline krótka

Œwietlówki kompaktowe zintegrowane Œwietlówki kompaktowe ze zintegrowanym uk³adem elektronicznym, s¹ bezpoœrednim zamiennikiem lamp ¿arowych. Z uwagi na wysok¹ efektywnoœæ i trwa³oœæ zaliczaj¹ siê do energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a.

E14

E27

Energooszczêdna œwietlówka rurkowa MASTER PL Electronic

E27

E27

Energooszczêdna Energooszczêdna œwietlówka rurkowa œwietlówka rurkowa MASTER PL Electronic MASTER PL Electronic

E27

E27

Dekoracyjna œwietlówka energooszczêdna

Dekoracyjna œwietlówka energooszczêdna Tornado 8 lat

E27

Energooszczêdna œwietlówka w kszta³cie ¿arówki Tornado 8 lat moc max: 12W PLE-D

Energooszczêdna œwietlówka w kszta³cie A60 Ambiance

E14

Kompaktowa œwietlówka energooszczêdna w kszta³cie œwieczki Softone 8 lat œwieczka

Œwietlówki liniowe

Œwietlówki kompaktowe niezintegrowane

Niezintegrowane œwietlówki to bardzo energooszczêdne i trwa³e Ÿród³a œwiat³a ale w odró¿nieniu do œwietlówek zintegrowanych wymagaj¹ osobnego statecznika elektromagnetycznego (KVG) lub elektronicznego (EVG). G23

G24q

PL-S

PL-C(4p)

LED

2G11

PL-L

Gx24d

PL-T

GR14q-1

PL-REco

G13

Œwietlówka liniowa TL-D 26

Innowacyjne Ÿród³a œwiat³a odznaczaj¹ce siê wysok¹ trwa³oœci¹ i skutecznoœci¹ œwietln¹. SMD

321

Katalog-s-306-322 5 wrzeÿÿnia 2011 12:31:23

G5

Œwietlówka liniowa TL-5

2GX13

16

Œwietlówka ko³owa TL5C 16

G10q

Œwietlówka ko³owa TL-E

26


Incandescent lamps Among incandescent lamps there are various bulb shapes - most frequently used are listed below: E27

E27

E14 i E27

E27

E14

A55 (GLS) Standard

A60 (GLS) Standard

P45 Ball

G95 Globe

B35 Candle

E14

low - voltage (24V)

E14

E27

E27

R50 Reflector lamp

R63 Reflector lamp

R60 Crown silvered light bulb

Halogen lamps Halogen light sources enable 50% lower energy usage and longer lifetime compering to traditional bulbs

E27

E27

E14 i E27

E27

E14

E14

E27

A55 EcoClassic30

A60 EcoClassic30

P45 (Ball) EcoClassic30

G95 HalogenA Globe

B35 (Candle) EcoClassic30

R50 (Reflector) EcoClassic30

R63(Reflector) EcoClassic30

E14

low - voltage (24V)

GU5,3

Gu4

G53

GZ10

12V, Reflector

12V, Reflector

12V, Reflector

230V, Reflector

Brilliantline

MASTER Line ES

Master Line 111

Twistline Dichroic

G9

230V, Without reflector Clickline

R7s (60梅200)W

R7s 200W

R7s (150梅500)W

78,3

78,3

117,6

230V, Without reflector Plusline Compakt

230V, Without reflector Plusline Compact

230V, Without reflector Plusline small

Compact fluorescent integrated Compact fluorescent lamps with integrated balast are direct replacment general light sources. Thanks to high efficiency and long lifetime those lamps are called energy savers.

E14

E27

Non-covered energy-saving lamp MASTER PL Electronic

Non-covered energy-saving lamp MASTER PL Electronic

E27

E27

Non-covered energy-saving lamp MASTER PL Electronic

Energy-saving lamp in a decorative spiral shape Tornado

E27

E27

Energy-saving lamp in a decorative spiral shape Tornado, 12W

E27

Long life decorative globe shaped energy saving lamp PL-Electronic Globe

Energy-saving lamp approximating the shape of an incadescent lamp Ambiance

E14

Energy-saving lamp in the shapeof an incadescent lamp Softone Candle

Linear fluorescent lamps

Compact fluorescent lamps

Non-integrated fluorescent lamps are very high efficiency and long life light sources. They require electonic (evg) or electromagnetic (kvg) ballast. G23

G24q

PL-S

PL-C(4p)

LED

2G11

PL-L

Gx24d

PL-T

GR14q-1

PL-REco

G13

Linear fluorescent lamp TL-D 26

G5

Linear fluorescent lamp TL-5 16

2GX13

Circular fluorescent lamp TL5C 16

G10q

Circular fluorescent lamp TL-E 26

Innovative light sources characterized by high durability and light efficiency. SMD

322

Katalog-s-322-327 5 wrze每每nia 2011 15:10:19


Indeks index

323

1002. 1002/S 1003. 1003/S 1004. 1004/S 1005. 1005/S 1006. 1006/S 1007. 1007/S 1008. 1008/S 1009. 1009/S 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038A 1038B 1038C 1038D 1038E 1038G 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1050. 1051. 1052A 1052B 1053A 1054. 1055. 1055/S 1056. 1056/S 1057. 1057/S 1058. 1058/S 1059. 1059/S 1061. 1061/S 1062. 1062/S 1063. 1063/S 1064. 1064/S 1066. 1066/S 1067. 1067/S 1068. 1068/S 1069. 1069/S 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1075/S 1076. 1076/S 1077. 1077/S 1078. 1078/S 1079. 1079/S 1080. 1080/S 1081. 1081/S 1082. 1082/S 1083. 1083/S 1084. 1084/S 1085. 1085/S 1086. 1086/S 1087. 1087/S 1088. 1088/S 1089. 1089/S 1091. 1092. 1093. 1094.

26 26 26 26 34 34 34 34 26 26 26 26 34 34 34 34 298 298 313 313 313 313 291 90 291 291 298 298 281 281 281 281 281 282 291 291 287 310 310 310 310 293 293 290 275 275 275 275 275 275 289 297 310 310 310 310 291 291 296 291 293 293 276 276 56 56 56 56 62 62 62 62 56 56 56 56 62 62 62 62 24 24 24 24 24 24 55 55 55 55 298 313 313 313 313 33 33 33 33 33 33 24 24 24 24 24 24 33 33 33 33 33 33 61 61 61 61 55 55 55 55 61 61 61 61 314 314 314 314

Katalog-s-322-327 5 wrze每每nia 2011 15:10:20

1095. 1096. 1097A 1097B 1098A 1098B 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 11077070APC 11077070ASC 11077070BPC 11077070BSC 1108A 1108B 1109A 1109B 1109C 1109D 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117A 1117B 1119AFC 1119AFL 1119AFS 1119APC 1119APL 1119APS 1119BFC 1119BFL 1119BFS 1119BPC 1119BPL 1119BPS 1119CFC 1119CFL 1119CFS 1119CPC 1119CPL 1119CPS 1119DFC 1119DFL 1119DFS 1119DPC 1119DPL 1119DPS 1119HPC 1119HPL 1119HPS 1119KPC 1119KPL 1119KPS 1119MPC 1119MPL 1119MPS 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125114. 1125121. 1125128. 1125214. 1125221. 1125228. 1125314. 1125321. 1125328. 1125414. 1125421. 1125428. 1126114. 1126121. 1126128. 1126214. 1126221. 1126228. 1126314. 1126321. 1126414. 1126421. 1126428. 1127A 1127B 1127C 1127D 1127E 1127H 1127J 1127K 1127M 1127O 1127W 1127Z 1128E 1128T 1129A 1129B 1129C 1129D 1129E 1129H 1130. 1131CP 1131DP 1131EP 1132A 1132B 1132D 1132L 1132R 1133DA 1133DB 1133DC 1134A 1134B 1134C 1135A 1135B 1135C 1135KA 1135KB 1135KC 1136328. 1136K1 1136K2 1136P1 1136P2 1136P3

277 276 276 276 276 276 298 314 314 314 314 69 68 211 211 211 211 47 47 72 72 47 47 298 313 313 313 313 90 90 73 73 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 296 310 310 310 310 199 199 199 200 200 200 201 201 201 202 202 202 194 194 194 196 196 196 197 197 198 198 198 245 245 245 246 246 246 246 245 245 245 245 245 176 176 184 184 183 183 184 183 292 132 132 132 177 177 177 177 177 131 131 131 130 130 130 182 182 182 181 181 181 197 240 240 244 244 244

1136P4 1136P5 1136P6 1136P7 1136P8 1136W1 1136W2 1136W3 1136W4 1136W5 1136W6 1136W7 1136W8 1137P1 1137P2 1137P3 1137P4 1137P5 1137P6 1137P7 1137P8 1137P9 1137W1 1137W2 1137W3 1137W4 1137W5 1137W6 1137W7 1137W8 1137W9 1138P1 1138P2 1138P3 1138P4 1138P5 1138P6 1138W1 1138W2 1138W3 1138W4 1138W5 1138W6 1139P1 1139P2 1139P3 1139P4 1139P5 1139P6 1139W1 1139W2 1139W3 1139W4 1139W5 1139W6 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145P1 1145P2 1145P3 1145P4 1145P5 1145P6 1145P7 1145P8 1145P9 1145W1 1145W2 1145W3 1145W4 1145W5 1145W6 1145W7 1145W8 1145W9 1147K61 1147K62 1147K91 1147K92 1147P61 1147P62 1147P63 1147P64 1147P65 1147P66 1147P91 1147P92 1147P93 1147P94 1147P95 1147P96 1147W61 1147W62 1147W63 1147W64 1147W65 1147W66 1147W91 1147W92 1147W93 1147W94 1147W95 1147W96 1148K61 1148K62 1148K91 1148K92 1148P61 1148P62 1148P63 1148P64 1148P65 1148P66 1148P91 1148P92 1148P93 1148P94 1148P95 1148P96 1148W61 1148W62 1148W63 1148W64 1148W65 1148W66 1148W91 1148W92 1148W93 1148W94 1148W95 1148W96 1149A 1149B 1149C 1149D 1149E 1149H

244 244 244 244 244 242 242 242 242 242 242 242 242 224 224 224 224 224 224 224 224 224 226 226 226 226 226 226 226 226 226 228 228 228 228 228 228 230 230 230 230 230 230 204 204 204 204 204 204 206 206 206 206 206 206 292 313 313 313 313 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 215 215 215 216 216 218 218 218 218 216 216 218 218 218 218 216 216 217 217 217 217 216 216 217 217 217 217 219 219 219 219 220 220 222 222 222 222 220 220 222 222 222 222 220 220 221 221 221 221 220 220 221 221 221 221 180 179 179 178 178 180

1149K 1149T 1150. 1151K61 1151K62 1151K91 1151K92 1151P61 1151P62 1151P63 1151P64 1151P65 1151P66 1151P91 1151P92 1151P93 1151P94 1151P95 1151P96 1151W61 1151W62 1151W63 1151W64 1151W65 1151W66 1151W91 1151W92 1151W93 1151W94 1151W95 1151W96 1152K1 1152K2 1152K3 1152K4 1152P1 1152P2 1152P3 1152P4 1152W1 1152W2 1152W3 1152W4 1153. 1158K1 1158K2 1158P1 1158P2 1158P3 1158P4 1158W1 1158W2 1158W3 1158W4 1159K41 1159K53 1159P41 1159P51 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169A 1169B 1169C 1169D 1169E 1170. 1171P10A 1171P10B 1171P10C 1171P3A 1171P3B 1171P4A 1171P4B 1171P4C 1171P5A 1171P5B 1171P5C 1171P6A 1171P6B 1171P6C 1171P7A 1171P7B 1171P7C 1171P8A 1171P8B 1171P8C 1171P9A 1171P9B 1171P9C 1171W10A 1171W10B 1171W10C 1171W10D 1171W3A 1171W3B 1171W4A 1171W4B 1171W4C 1171W4C 1171W5A 1171W5B 1171W5C 1171W6A 1171W6B 1171W6C 1171W6D 1171W7A 1171W7B 1171W7C 1171W7D 1171W8A 1171W8B 1171W8C 1171W8D 1171W9A 1171W9B 1171W9C 1171W9D 1172K41 1172K53 1172P41 1172P51 1172W41 1172W51 1175P10A 1175P10B 1175P10C 1175P10D 1175P10E 1175P10H 1175P15A 1175P15B 1175P15C

179 178 293 231 231 231 231 232 232 234 234 234 234 232 232 234 234 234 234 232 232 233 233 233 233 232 232 233 233 233 233 212 212 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214 293 236 236 238 238 238 238 237 237 237 237 174 174 172 172 280 313 313 313 313 313 313 313 313 44 44 44 44 44 298 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 5 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 168 168 169 169 170 170 4 4 4 4 4 4 8 8 8

1175P15D 1175P5D 1175P63A 1175P63B 1175P6A 1175P6B 1175P6C 1175P7B 1175P7C 1175P7D 1175P7E 1175P83A 1175P83B 1175P83C 1175P83D 1175P84A 1175P84B 1175P84C 1175P84D 1175P8B 1175P8C 1175P8D 1175P8E 1175P9A 1175P9B 1175P9C 1175P9D 1175W10A 1175W10B 1175W10C 1175W10D 1175W10E 1175W10H 1175W10K 1175W15A 1175W15B 1175W15C 1175W15D 1175W3B 1175W3C 1175W63A 1175W63B 1175W6A 1175W6B 1175W6C 1175W6D 1175W7B 1175W7C 1175W7D 1175W7E 1175W7K 1175W83A 1175W83B 1175W83C 1175W83D 1175W84A 1175W84B 1175W84C 1175W84D 1175W8B 1175W8C 1175W8D 1175W8E 1175W9A 1175W9B 1175W9C 1175W9D 1175W9E 1180. 1190. 1195ALE 1195APE 1195BLE 1195BPE 1195CLE 1195CPE 1195W41 1195W51 1196ANG 1196APG 1196ASG 1196BNG 1196BPG 1196BSG 1196CNG 1196CPG 1196CSG 1196DSE 1196HSE 1197APE 1197BPE 1198K1N 1198K1Z 1199K1E 1199K1G 1199O1E 1199O1G 1200. 1203W1M 1203W1S 1204K1D 1204K1M 1204K1S 1204K2D 1204K2M 1204K2S 1205K1 1206P1D 1206P1M 1206P1S 1206P2M 1206P2S 1206W1D 1206W1M 1206W1S 1206W2M 1206W2S 1207P1 1207W1 1208KD 1208KM 1208KS 1208P3 1208PM4 1208PS4 1208W3 1208WM4 1208WS4 1209K1 1210. 1211A1 1211A2 1211B1 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1230. 1231.

8 2 8 8 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 5 5 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 298 293 43 43 43 43 43 43 173 173 45 46 45 45 46 45 45 46 45 46 71 72 72 188 188 188 188 188 188 294 166 166 165 165 165 165 165 165 135 144 144 144 144 144 148 148 148 148 148 187 187 185 185 185 185 186 186 185 186 186 187 282 95 95 95 280 313 313 313 313 296 211

1232. 1240. 1241. 1242. 1242/S 1243. 1243/S 1244. 1244/S 1250. 1260. 1261A 1270. 1280. 1290. 1300. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1320. 1321. 1322. 1330. 1340. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1360. 1370. 1380. 1400. 1410. 1410. 1420. 1440. 1450. 1460. 1470. 1480. 1490. 1500. 1510. 1520. 1540. 1541. 1550. 1551. 1554. 1555. 1570. 1571. 1572. 1573. 1580. 1590. 1600. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1641. 1642. 1643. 1644. 1650. 1652. 1654. 1656. 1657. 1660. 1661. 1670. 1671. 1672. 1673. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1720. 1721. 1722. 1723. 1730. 1731. 1732. 1733. 1740. 1741. 1742. 1743. 1750. 1751. 1752. 1753. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1770. 1770W5C 1770W5D 1770W5E 1771. 1771W4E 1772. 1772P5C

18 86 86 26 26 26 26 26 26 80 80 71 80 80 80 80 293 290 290 290 290 290 291 291 68 68 68 68 280 278 278 278 278 278 278 282 280 68 296 296 296 295 68 68 69 69 69 69 69 69 282 79 72 79 72 72 72 283 283 284 284 299 300 299 70 70 70 70 70 42 42 42 71 71 71 70 70 70 70 288 288 288 309 309 311 311 311 311 311 311 311 311 308 308 308 308 311 311 308 308 308 308 311 311 311 311 311 311 314 314 310 310 309 309 309 309 309 309 309 309 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 6 6 6 6 5 5 2 2

1772P5D 1772P5E 1773. 1773P4C 1773P4E 1774. 1774P3C 1780. 1781. 1782. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811/3. 1811/6. 1812/3. 1812/6. 1813/3. 1813/6. 1814/3. 1814/6. 1815/3. 1815/6. 1816/3. 1816/6. 1817/3. 1817/6. 1818/3. 1818/6. 1819/3. 1819/6. 1820/3. 1820/6. 1821/3. 1821/6. 1822/3. 1822/6. 1823/3. 1823/6. 1824/3. 1824/6. 1825/3. 1825/6. 1826/3. 1826/6. 1827/6. 1828/6. 1829/6. 1830/6. 1831/6. 1832/6. 1833/3. 1833/6. 1834/3. 1834/6. 1835/3. 1835/6. 1836/3. 1836/6. 1837/3. 1837/6. 1838/3. 1838/6. 1839/3. 1839/6. 1840/3. 1840/6. 1841/3. 1841/6. 1842/3. 1842/6. 1843/3. 1843/6. 1844/3. 1844/6. 1845/3. 1845/6. 1846/3. 1846/6. 1847/3. 1847/6. 1848/3. 1848/6. 1849/3. 1849/6. 1850/3. 1850/6. 1851/3. 1851/6. 1852/3. 1852/6. 1853/3. 1853/6. 1854/3. 1854/6. 1855/3. 1855/6. 1856/3. 1856/6. 1857. 1858. 1859. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938.

2 2 2 2 2 2 2 275 285 285 309 309 309 309 310 310 310 310 311 311 41 41 41 41 41 41 41 41 286 74 288 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 273 266 273 266 273 266 273 266 271 262 271 262 273 266 273 266 273 266 273 266 264 264 264 264 264 264 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 288 288 288 249 249 249 249 249 249 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 248 248

1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249.

248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 258 258 258 258 258 258 258 258 258 255 255 255 255 255 255 255 255 255 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 250 250 250 250 250 250 250 250 250 258 258 258 258 258 258 258 258 258 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254 254 254 254


2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2349/3. 2349/6. 2350/3. 2350/6. 2351/3. 2351/6. 2352/3. 2352/6. 2353/3. 2353/6. 2354/3. 2354/6. 2355/3. 2355/6. 2356/3. 2356/6. 2357/3. 2357/6. 2358/3. 2358/6. 2359/3. 2359/6. 2360/3. 2360/6. 2361/3. 2361/6. 2362/3. 2362/6. 2363/3. 2363/6. 2364/3. 2364/6. 2365/3. 2365/6. 2366/3. 2366/6. 2367/3. 2367/6. 2368/3. 2368/6. 2369/3. 2369/6. 2370/3. 2370/6. 2371/3. 2371/6. 2372/3. 2372/6. 2373/3. 2373/6. 2374/3. 2374/6. 2375/3. 2375/6. 2376/3. 2376/6. 2377/3. 2377/6. 2378/3. 2378/6. 2379/3. 2379/6. 2380/3. 2380/6. 3000. 3010. 3010D 3010EL 3011D 3020. 3020D 3020EL 3021D 3030. 3030D 3030EL 3031D 3040. 3040D 3040EL 3041D 3050. 3050D 3050EL 3051. 3051D 3051EL 3060. 3060D 3060EL 3061. 3061D 3061EL 3070. 3070D 3070EL 3071. 3071D 3071EL 3080. 3080D 3080EL 3081. 3081D 3081EL 3090. 3090EL 3091. 3091EL 3092. 3092EL 3093D 3100. 3100EL 3110. 3110EL 3120. 3120D 3120EL 3130. 3130EL 3140. 3140EL 3150. 3150EL 3160.

254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 302 108 191 108 191 108 191 108 191 108 191 108 191 108 191 108 191 108 191 108 108 191 108 108 191 108 108 191 108 108 191 108 108 191 108 108 191 108 108 191 108 113 113 114 114 114 114 192 112 112 112 112 112 190 112 112 112 112 112 119 119 109

Katalog-s-322-327 5 wrze每每nia 2011 15:10:20

3160D 3160EL 3170. 3170D 3170EL 3171. 3171D 3171EL 3172. 3172D 3172EL 3173. 3173D 3173EL 3180. 3180EL 3181. 3181EL 3190. 3190D 3190EL 3191. 3191D 3191EL 3192. 3192D 3192EL 3193. 3193D 3193EL 3200. 3200D 3200EL 3210. 3210D 3210EL 3211. 3211D 3211EL 3212. 3212D 3212EL 3213. 3213D 3213EL 3220. 3220D 3220EL 3230. 3230D 3230EL 3231. 3231D 3231EL 3232. 3232D 3232EL 3233. 3233D 3233EL 3240. 3240EL 3250. 3250EL 3260. 3260EL 3280. 3280EL 3290. 3290EL 3300. 3300EL 3301. 3301EL 3302. 3302EL 3310. 3311. 3312. 3313. 3314. 3315. 3316. 3317. 3318. 3319. 3320. 3330. 3340. 3350. 3360. 3370. 3380. 3390. 3400. 3410. 3420. 3430. 3431. 3432. 3500K1E 3500K1P 3500K2E 3500K2P 3500K3E 3500K3P 3500W1E 3500W2E 3500W2P 3500W3P 3500W3T 3690. 3690EL 3700. 3700EL 3710. 3710EL 3711. 3711EL 3712. 3712EL 3713. 3713EL 3720. 3720EL 3730. 3730EL 3731. 3731EL 3732. 3732EL 3733. 3733EL 3760. 3760EL 3770. 3770EL 3771. 3771EL 3772.

191 109 110 192 110 110 192 110 110 192 110 110 192 110 112 112 112 112 110 192 110 110 192 110 110 192 110 110 192 110 109 191 109 110 192 110 110 192 110 110 192 110 110 192 110 109 191 109 110 192 110 110 192 110 110 192 110 110 192 110 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 119 119 119 306 303 303 303 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 304 304 302 302 302 303 303 304 304 134 134 134 134 134 134 136 136 136 136 136 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 117 117 16 16 16 16 16

3772EL 3773. 3773EL 3780. 3780EL 3781. 3781EL 3782. 3782EL 3783. 3783EL 3784. 3784EL 3787. 3787EL 3788. 3788EL 3791. 3791EL 3792. 3792EL 3793. 3793EL 3794. 3794EL 3801. 3801EL 3802. 3802EL 3803. 3803EL 3804. 3804EL 3811. 3811EL 3812. 3812EL 3813. 3813EL 3814. 3814EL 3815. 3815EL 3816. 3816EL 3820. 3820EL 3821. 3821EL 3830. 3830EL 3831. 3831EL 3832. 3832EL 3833. 3833EL 3840. 3840EL 3841. 3841EL 3842. 3842EL 3843. 3843EL 3860. 3860D 3860EL 3861. 3861D 3861EL 3862. 3862D 3862EL 3863. 3863D 3863EL 3864. 3864D 3864EL 3870. 3870D 3870EL 3871. 3871D 3871EL 3872. 3872D 3872EL 3873. 3873D 3873EL 3874. 3874D 3874EL 4040. 4051. 4060. 4070. 4150. 4170. 4180. 4190. 4200. 4220. 4230. 4250. 4260. 4270. 4290. 4300. 4310. 4320. 4330. 4340. 5040. 5051. 5060. 5070. 5071/3. 5071/6. 5072/3. 5072/6. 5073/3. 5073/6. 5074/3. 5074/6. 5075/3. 5075/6. 5076/3. 5076/6. 5077/6. 5078/3. 5078/6. 5079/3. 5079/6. 5080/3. 5080/6. 5081/3. 5081/6.

16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 116 116 116 116 116 116 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 111 111 111 111 118 118 118 118 118 118 118 118 120 120 120 120 120 120 120 120 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 106 190 106 102 104 104 103 104 104 102 102 102 102 104 104 102 102 299 300 299 299 300 299 102 104 104 103 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 264 270 264 270 264 270 264 270 264

5082/3. 5082/6. 5083/3. 5083/6. 5084/3. 5084/6. 5085/3. 5085/6. 5086/3. 5086/6. 5087/3. 5087/6. 5088/3. 5088/6. 5089/3. 5089/6. 5090/3. 5090/6. 5091/3. 5091/6. 5092/3. 5092/6. 5093/3. 5093/6. 5094/3. 5094/6. 5095/3. 5095/6. 5096/3. 5096/6. 5097/3. 5097/6. 5098/3. 5098/6. 5099/3. 5099/6. 5100/3. 5100/6. 5101/3. 5101/6. 5102/3. 5102/6. 5103/3. 5103/6. 5104/3. 5104/6. 5105/3. 5105/6. 5106/3. 5106/6. 5107/3. 5107/6. 5108/3. 5108/6. 5109/3. 5109/6. 5110/3. 5110/6. 5111/3. 5111/6. 5112/3. 5112/6. 5113/3. 5113/6. 5114/3. 5114/6. 5115/3. 5115/6. 5116/3. 5116/6. 5117/3. 5117/6. 5118/3. 5118/6. 5119/3. 5119/6. 5120/3. 5120/6. 5121/3. 5121/6. 5122/3. 5122/6. 5123/3. 5123/6. 5124/3. 5124/6. 5125/6. 5126/6. 5127/6. 5128/6. 5129/6. 5130/6. 5131/6. 5132/6. 5133/6. 5134/6. 5135/6. 5136/6. 5150. 5170. 5180. 5190. 5200. 5220. 5230. 5250. 5260. 5270. 5330. 5331. 5332. 5333. 5334. 5335. 5336. 5337. 5338. 5339. 5340. 5341. 5342. 5343. 5344. 5345. 5346. 5347. 5348. 5349. 5350. 5351. 5352. 5353. 5354. 5355. 5356. 5357. 5358. 5359. 5360. 5361.

270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 263 270 263 270 263 270 263 270 263 270 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 268 269 268 269 268 269 268 269 268 269 268 274 268 274 268 274 268 274 268 274 268 274 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 104 104 102 102 102 102 104 104 102 102 315 315 315 315 315 318 318 318 318 318 318 319 319 319 319 315 315 315 315 315 318 318 319 319 319 319 319 319 319 319 318 318

5362. 5363. 5364. 5365. 5366. 5367. 5368. 5369. 5370. 5371. 5372. 5373. 5374. 5375. 5376. 5377. 5378. 5379. 5380. 5381. 5382. 5383. 5384. 5385. 5386. 5387. 5388. 5400. 5401. 5402. 5403. 5404. 5405. 5406. 5407. 5408. 5409. 5410. 5411. 5412. 5413. 5414. 5415. 5418. 5419. 5420. 5421. 5422. 5423. 5424. 5425. 5426. 5427. 5428. 5477. 5478. 5479. 5480. 5481. 5482. 5483. 5484. 5485. 5486. 5487. 5488. 5489. 5490. 5491. 5492. 5493. 5494. 5495. 5499. 6110. 6120. 6130. 6140. 6150. 6151. 6152. 6153. 6154. 6155. 6156. 6157. 6158. 6159. 6160. 6161. 6162. 6163. 6164. 6165. 6166. 6167. 6168. 6169. 6170. 6171. 6172. 6173. 6174. 6175. 6176. 6177. 6178. 6179. 6180. 6181. 6182. 6183. 6184. 6185. 6186. 6187. 6188. 6189. 6190. 6191. 6192. 6193. 6194. 6195. 6196. 6197. 6198. 6199. 6200. 6201. 6202. 6203. 6204. 6210. 6220. 6230. 6240. 6250. 6310. 6311.

318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 318 318 317 319 317 317 316 316 316 316 316 316 319 319 317 317 317 317 317 316 316 316 317 316 316 316 316 317 317 317 319 319 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 319 319 316 78 76 75 77 77 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 78 76 75 77 77 78 78

6320. 6330. 6340. 6350. 6360. 6370. 6371. 6380. 6382. 6383. 6384. 6385. 6386. 6387. 6388. 6389. 6390. 6391. 6392. 6393. 6394. 6395. 6396. 6397. 6398. 6399. 6410. 6420. 6430. 6440. 6450. 6451. 6452. 6453. 6454. 6455. 6456. 6457. 6458. 6459. 6460. 6461. 6462. 6463. 6464. 6465. 6466. 6467. 6468. 6469. 6470. 6471. 6472. 6473. 6474. 6475. 6476. 6477. 6478. 6479. 6480. 6481. 6482. 6483. 6484. 6485. 6486. 6610. 6611. 6620. 6620/S 6621. 6621/S 6622. 6622/S 6623. 6623/S 6624. 6624/S 6625. 6625/S 6626. 6626/S 6627. 6627/S 6628. 6628/S 6630. 6630/S 6631. 6631/S 6632. 6632/S 6633. 6633/S 6634. 6634/S 6635. 6635/S 6636. 6636/S 6637. 6637/S 6638. 6638/S 6640. 6640/S 6641. 6641/S 6642. 6642/S 6643. 6643/S 6644. 6644/S 6645. 6645/S 6646. 6646/S 6647. 6647/S 6648. 6648/S 6649. 6649/S 6650. 6650/S 6651. 6651/S 6652. 6652/S 6655. 6655/S 6656. 6656/S 6657. 6657/S 6658. 6658/S 6660.

76 75 77 76 76 48 48 48 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 77 76 76 76 76 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 18 18 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 52 52 52 52 58 58 58 58 23 23 23 23 23 23 31 31 31 31 54 54 54 54 60 60 60 60 26 26 26 26 26 26 26 26 56 56 56 56 56 56 62 62 62 62 62 62 21 21 21 21 21 21 53 53 53 53 59 59 59 59 24

6660/S 6661. 6661/S 6662. 6662/S 6663. 6663/S 6664. 6664/S 6665. 6665/S 6666. 6666/S 6667. 6667/S 6668. 6668/S 6670. 6671. 6671/S 6673. 6673/S 6674. 6674/S 6675. 6675/S 6676. 6676/S 6677. 6677/S 6678. 6678/S 6680. 6681. 6682. 6683. 6710. 6711. 6720. 6730. 6740. 6750. 6770. 6771. 6772. 6773. 6774. 6780. 6781. 6810. 6811. 6812. 6820. 6820/S 6821. 6821/S 6822. 6822/S 6823. 6823/S 6824. 6824/S 6830. 6830/S 6831. 6831/S 6832. 6832/S 6833. 6833/S 6834. 6834/S 6840. 6840/S 6850. 6850/S 6851. 6851/S 6852. 6852/S 6853. 6853/S 6854. 6854/S 6860. 6860/S 6861. 6861/S 6862. 6862/S 6870. 6871. 6871/S 6872. 6872/S 6873. 6873/S 6874. 6874/S 6875. 6875/S 6876. 6876/S 6877. 6877/S 6878. 6878/S 6879. 6879/S 6880. 6880/S 6881. 6881/S 6882. 6882/S 6883. 6883/S 6884. 6884/S 6885. 6885/S 6886. 6886/S 6887. 6887/S 6888. 6888/S 6889. 6889/S 6890. 6890/S 6891. 6891/S 6892. 6892/S 6893. 6893/S 6894. 6894/S 6895.

24 24 24 24 24 33 33 33 33 55 55 55 55 61 61 61 61 27 28 28 31 31 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 310 310 310 310 49 49 49 49 49 49 40 40 40 40 40 40 40 18 18 18 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 23 23 23 23 23 23 31 31 31 31 26 26 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 24 24 24 24 24 24 27 28 28 28 28 31 31 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 56 56 56 56 56 56 62 62 62 62 62 62 55 55 55 55 61 61 61 61 54 54 54 54 60 60 60 60 53

6895/S 6896. 6896/S 6897. 6897/S 6898. 6898/S 6899. 6899/S 6901. 6901/S 6902. 6902/S 6910. 6920. 6930. 6977. 6977/S 6980. 6989/6. 6990. 6991/3. 6991/6. 6992/3. 6992/6. 6993/3. 6993/6. 6994/3. 6994/6. 6995/3. 6995/6. 6996/3. 6996/6. 6997/3. 6997/6. 6998/3. 6999/3. 6999/6. 7000/3. 7000/6. 7001/3. 7001/6. 7002/3. 7002/6. 7003/3. 7003/6. 7004/3. 7004/6. 7005/3. 7005/6. 7006/3. 7006/6. 7007/3. 7007/6. 7008/3. 7008/6. 7009/3. 7009/6. 7010/3. 7010/6. 7011/3. 7011/6. 7012/3. 7012/6. 7013/3. 7013/6. 7014/3. 7014/6. 7015/3. 7015/6. 7016/3. 7016/6. 7017/3. 7017/6. 7018/3. 7018/6. 7019/3. 7019/6. 7020/3. 7020/6. 7021/6. 7022/6. 7023/6. 7024/6. 7025/6. 7026/6. 7027/3. 7027/6. 7028/3. 7028/6. 7029/3. 7029/6. 7030/3. 7030/6. 7031/3. 7031/6. 7032/3. 7032/6. 7033/3. 7033/6. 7034/3. 7034/6. 7035/3. 7035/6. 7036/3. 7036/6. 7037/3. 7037/6. 7038/3. 7038/6. 7039/3. 7039/6. 7040/3. 7040/6. 7041/3. 7041/6. 7042/3. 7042/6. 7043/3. 7043/6. 7044/3. 7044/6. 7045/3. 7045/6. 7046/3. 7046/6. 7047/3. 7047/6. 7048/3. 7048/6. 7049/3. 7049/6. 7050/3. 7050/6. 7051/3. 7051/6. 7052/3. 7052/6. 7053/3. 7053/6.

53 53 53 59 59 59 59 52 52 58 58 58 58 79 79 79 52 52 78 262 78 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 271 262 271 262 271 262 271 262 269 268 269 268 269 268 269 268 269 268 269 268 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 264 264 264 264 264 264 274 268 274 268 274 268 274 268 274 268 274 268 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 270 263 270 263 270 263

324


325

7054/3. 7054/6. 7055/3. 7055/6. 7056/3. 7056/6. 7057/3. 7057/6. 7058/3. 7058/6. 7059/3. 7059/6. 7060/3. 7060/6. 7061/3. 7061/6. 7062/3. 7062/6. 7063/3. 7063/6. 7064/3. 7064/6. 7065/3. 7065/6. 7066/3. 7066/6. 7067/3. 7067/6. 7068/3. 7068/6. 7069/6. 7070/6. 7071/6. 7072/6. 7073/6. 7074/6. 7075/6. 7076/6. 7077/6. 7078/6. 7079/6. 7080/6. 7081/3. 7081/6. 7082/3. 7082/6. 7083/3. 7083/6. 7084/3. 7084/6. 7085/3. 7085/6. 7086/3. 7086/6. 7087/3. 7087/6. 7088/3. 7088/6. 7089/3. 7089/6. 7090/3. 7090/6. 7091/3. 7091/6. 7092/3. 7092/6. 7093/3. 7093/6. 7094/3. 7094/6. 7095/3. 7095/6. 7096/3. 7096/6. 7097/3. 7097/6. 7098/3. 7098/6. 7100. 7101. 7102/3. 7102/6. 7103/3. 7103/6. 7104/3. 7104/6. 7105/3. 7105/6. 7106/3. 7106/6. 7107/3. 7107/6. 7108/3. 7108/6. 7109/3. 7109/6. 7110/3. 7110/6. 7111/3. 7111/6. 7112/3. 7112/6. 7113/3. 7113/6. 7114/3. 7114/6. 7115/3. 7115/6. 7116/3. 7116/6. 7117/3. 7117/6. 7118/3. 7118/6. 7119/3. 7119/6. 7120/3. 7120/6. 7121/3. 7121/6. 7122/3. 7122/6. 7123/3. 7123/6. 7124/3. 7124/6. 7125/3. 7125/6. 7126/3. 7126/6. 7127/3. 7127/6. 7128/3. 7128/6. 7129/3. 7129/6. 7130/3. 7130/6. 7131/3. 7132/3.

270 263 270 263 270 263 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 89 89 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 269 263 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 272 265 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 270 264 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 273

Katalog-s-322-327 5 wrze每每nia 2011 15:10:20

7132/6. 7133/3. 7133/6. 7134/3. 7134/6. 7135/3. 7135/6. 7136/3. 7136/6. 7137/3. 7137/6. 7162/3. 7163/3. 7164/3. 7165/3. 7166/3. 7167/3. 7168/3. 7169/3. 7170/3. 7171/3. 7172/3. 7173/3. 7200. 7210. 7300. 7310. 7311. 7312. 7313. 7430. 7540. 7541. 7542. 7550. 7551. 7552. 7553. 7554. 7560. 7561. 7562. 7563. 7564. 7565. 7566. 7567. 7568. 7569. 7570. 7571. 7572. 7573. 7574. 7575. 7576. 7577. 7578. 7579. 7580. 7581. 7582. 7583. 7584. 7585. 7586. 7587. 7588. 7589. 7590. 7591. 7592. 7593. 7594. 7595. 7596. 7597. 7598. 7599. 7600. 7601. 7602. 7603. 7604. 7605. 7606. 7607. 7608. 7609. 7610. 7611. 7612. 7613. 7614. 7615. 7616. 7617. 7618. 7619. 7620. 7621. 7622. 7623. 7624. 7625. 7626. 7627. 7628. 7629. 7630. 7631. 7632. 7633. 7634. 7635. 7636. 7640. 7641. 7642. 7643. 7644. 7645. 7646. 7647. 7648. 7649. 7650. 7651. 7652. 7653. 7654. 7655. 7656. 7657. 7658. 7659. 7660. 7661. 7662. 7663.

266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 89 89 49 39 39 39 39 49 36 36 36 36 36 38 38 38 36 36 38 38 38 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 36 36 36 36 36 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257

7664. 7665. 7666. 7667. 7668. 7669. 7670. 7671. 7672. 7673. 7674. 7675. 7676. 7677. 7678. 7679. 7680. 7681. 7682. 7683. 7684. 7685. 7686. 7687. 7688. 7689. 7690. 7691. 7692. 7693. 7694. 7695. 7696. 7697. 7698. 7699. 7700. 7701. 7701/S 7702. 7702/S 7703. 7703/S 7704. 7704/S 7705. 7705/S 7706. 7707. 7708. 7708/S 7709. 7709/S 7710. 7710/S 7711. 7711. 7711/S 7712. 7712/S 7714. 7714/S 7715. 7715/S 7716. 7716/S 7717. 7717/S 7718. 7718/S 7719. 7720. 7720/S 7721. 7721/S 7722. 7722/S 7723. 7723/S 7724. 7724/S 7730. 7731. 7732. 7733. 8100. 8110. 8120. 8130. 8140. 8150. 8200. 8201. 8300. 8310. 8320. 8410. 8420. 8430. 8440. 8450. 8451. 8460. 8461. 8470. 8471. 8480. 8481. 8500. 8510. 8511. 8520. 8521. 8580. 8581. 8590. 8600. 8610. 8620. 8630. 8637A4 8637B4 8637T4 8637T4 8638A4 8638B4 8638T4 8638T4 8638T5 8638T5 8639A4 8639B4 8639T4 8639T4 8639T5 8639T5 8643E8. 8643H4 8643K8 8643P4

257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 51 51 52 52 53 53 54 54 55 57 55 56 56 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 50 50 50 50 87 86 87 86 87 86 89 89 90 90 90 88 88 88 88 84 84 81 82 81 82 84 84 82 81 82 81 82 84 84 81 81 82 82 74 143 147 143 147 143 147 143 147 147 143 143 147 147 143 143 147 122 126 126 122

8643T4 8643U4 8644H4 8644K8 8644U4 8645E6. 8645H3 8645K6 8645P3 8645T3 8645U3 8646A3 8646H4 8646H5 8647A4 8647H 8647K 8648A2 8648E6. 8648K 8648P4 8648T4 8649A4 8649K 8650A1 8651A2 8652A3 8652H4 8652H5 8653A3 8653H4 8653H5 8654A3 8654H4 8654H5 8655A3 8655H4 8655H5 8656A3 8656H4 8656H5 8657A3 8657H4 8657H5 8658A2 8658H 8659A2 8659H 8660A2 8660H 8661A2 8661H 8662A2 8662H 8663A2 8663H 8664A1 8665A1 8666A1 8667A1 8692A1 8698A1 8699A1 8701A2 8701H 8702A1 8703A3 8703H 8704A1 8716A1 8716A1/S 8717A2 8717A2/S 8717B 8717B/S 8717C 8717C/S 8718A2 8718A2/S 8718B 8718B/S 8718C 8718C/S 8801A3 8801A3/S 8801B 8801B/S 8801C 8801C/S 8801D 8801D/S 8801E 8801E/S 8801G 8801G/S 8802A3 8802A3/S 8802B 8802B/S 8802C 8802C/S 8802D 8802D/S 8802E 8802E/S 8802G 8802G/S 8803A3 8803A3/S 8803B 8803B/S 8803C 8803C/S 8803D 8803D/S 8803E 8803E/S 8803G 8803G/S 8804A3 8804A3/S 8804B 8804B/S 8804C 8804C/S 8804D 8804D/S 8804E 8804E/S 8804G 8804G/S 8805A2 8805A2/S 8805B 8805B/S 8805C 8805C/S 8805D 8805D/S 8805E

122 126 126 126 126 122 126 126 122 122 126 142 142 142 146 146 146 142 122 142 122 122 146 146 142 146 122 122 122 126 126 126 123 123 123 127 127 127 124 124 124 128 128 128 122 122 126 126 123 123 127 127 124 124 128 128 122 126 123 127 129 124 128 175 175 175 175 175 175 138 138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 159 159 159 159 159 159 159 159 159

8805E/S 8805G 8805G/S 8806A2 8806A2/S 8806B 8806B/S 8806C 8806C/S 8806D 8806D/S 8806E 8806E/S 8806G 8806G/S 8807A2 8807A2/S 8807B 8807B/S 8807C 8807C/S 8807D 8807D/S 8807E 8807E/S 8807G 8807G/S 8808A2 8808A2/S 8808B 8808B/S 8808C 8808C/S 8808D 8808D/S 8808E 8808E/S 8808G 8808G/S 8809A2 8809A2/S 8809B 8809B/S 8809C 8809C/S 8810A2 8810A2/S 8810B 8810B/S 8810C 8810C/S 8811A1 8811A1/S 8811B 8811B/S 8811C 8811C/S 8812A1 8812A1/S 8812B 8812B/S 8812C 8812C/S 8813A1 8813A1/S 8813B 8813B/S 8813C 8813C/S 8814A1 8814A1/S 8814B 8814B/S 8814C 8814C/S 8815A1 8815H 8816A1 8816H 8817KW 8817PW 9672A 9672B 9672C 9673A 9673B 9674A 9674B 9675A 9675B 9676A 9676B 9677A 9677B 9678A 9678B 9679A 9679B 9680A 9680B 9680C 9681A 9681B 9683A 9683B 9683C

159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 152 150 150 150 150 192 192 100 100 100 98 100 97 97 98 98 96 96 98 98 96 96 97 97 96 96 98 97 97 100 100 100


color 1 - stal / steel 101

102

Srebrny mat struktura structural silver mat

108

Srebrny po³ysk glossy silver

113

Wenge po³ysk glossy wenge

Bia³y per³owy po³ysk glossy pearly white

103

104

Z³oty br¹z po³ysk glossy golden brown

117

105

Bordo mat deep red mat

109

Bia³y mat struktura structural white mat

110

Czarny mat - brokat mat black - brocade

112

114

Czerwony mat mat red

Czarny po³ysk glossy black

107

Nikiel malowany po³ysk Kremowy po³ysk glossy cream glossy painted nickel

111

Czerwony po³ysk glossy red

106

Grafit po³ysk glossy graphite

116

Czarny mat struktura structural black matt

118

Grafit mat mat graphite

115

Pomarañcz po³ysk glossy orange

Fiolet po³ysk glossy violet

dowolny kolor paleta RAL any RAL color

color 2 - sklejka / plywood 201

202

203

204

Sosna pine

Buk beech

Meranti meranti

Wenge wenge

205

206

Zebrano zebrawood

208

Zebrano ciemne dark zebrawood

209

D¹b oak

Orzech ciemny dark walnut

207

Zebrano jasne light zebrawood

210

Orzech jasny light walnut

color 3 - drewna / wood 301

302

Sosna pine

Meranti meranti

303

305

304

Palisander rosewood

Orzech walnut

color 4 - led 401

Czerwony red

Katalog-s-322-327 5 wrzeÿÿnia 2011 15:10:22

402

Zielony green

403

Niebieski blue

404

¯ó³ty yellow

405

Bia³y ciep³y warm white

406

Bia³y zimny white cold

306

D¹b oak

Wenge wenge

szk³o 1 - glass 1

szk³o 2 - glass 2

B

Szk³o barollo barollo glass

SB

Szk³o piaskowane sand-blasted glass

326


OPIS STOSOWANYCH OZNACZEÑ:

III

ICONS AND MARKINGS DESCRIPTION:

Pierwsza klasa ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym

First class of electrical protection.

Druga klasa ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym

Second class of electrical protection.

Trzecia klasa ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym

III

Third class of electrical protection.

Oprawa oœwietleniowe nadaj¹ce siê do bezpoœredniego zamontowania na powierzchniach normalnie palnych

Fittings are suitable for fixing to normally flammable surfaces

Oprawa oœwietleniowe nadaj¹ce siê do bezpoœredniego zamontowania wy³¹cznie na powierzchniach niepalnych

Fittings are suitable for fixing to inflammable surfaces only.

Zakaz umieszczania zu¿ytego sprzêtu w pojemnikach na odpady domowe.

Disposing to the household waste is not allowed.

Oznaczenie zgodnoœci z maj¹cymi zastosowanie dyrektywami unijnymi.

Icon of conformity with essential directives of new approach.

ECO

Oprawy proekologiczne

ECO

Light green

IP20

Brak ochrony przed wnikaniem wody

IP20

No protection against water Mounting Hole Dimension

Wymiar otworu monta¿owego

2%

Tolerancja wymiaru 2%

AL

Aluminium

_ +

327

2%

Dimension tolerance 2%

AL

Aluminium

_ +

B

Szk³o barollo

B

Barollo glass

C

Masa ceramiczna

C

Ceramic mass

G

Masa gipsowa

G

Gypsum mass

P

Sklejka

P

Plywood

PL

Plexi

PL

Plexi

S

Stal

S

Steel

SB

Szk³o piaskowane

SB

Sand-blasted glass

W

Drewno

W

Wood

Katalog-s-322-327 5 wrzeÿÿnia 2011 15:10:22

cleoni-2011-2012  
cleoni-2011-2012  

................................... ................................... Oprawy z masy szamotowej Chamotte luminaires Oprawy z drewna Wooden...

Advertisement