Issuu on Google+

ok每每adka_krzywe 5 wrze每每nia 2011 14:35:49


Spis treœci / Table of contens

Oprawy z masy gipsowej Gypsum mass luminaires

...................................1 - 104

Obrazy z masy gipsowej Gypsum mass paintings

...................................105 - 120

Oprawy z drewna Wooden luminaires

...................................121 - 202

Oprawy z aluminium i stali Aluminium and steel luminaires

...................................203 - 260

Oprawy z aluminium kolekcja Canelli Aluminium luminaires Canelli collection

...................................261 - 274

Oprawy z masy ceramicznej Ceramic mass luminaires

...................................275 - 300

P³askorzeŸby Relief sculptures

...................................301 - 306

Oprawy z masy szamotowej Chamotte luminaires

...................................307 - 314

Oprawy dla dzieci Children's luminaires

...................................315 - 319

Mo¿liwoœci dekoracyjne Decorative possibilities

...................................320

Legenda symboli Ÿróde³ œwiat³a Light Sources Legend

...................................321 - 322

Indeks Index

...................................323 - 325

Tabele kolorów i opisy Tables of colors and descriptions

...................................326 - 327

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:40:58


Geo plafon / ceiling lamp

1

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:00

new


Geo 340 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF100g 1774

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1774P3C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

95 75 340

340

Geo 400 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF102g 1773

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1773P4C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1773P4E

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

95 75 400

400

Geo 500 plafon / ceiling lamp

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1772

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1772P5C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1772P5D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1772P5E

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

95 75 500

500

Geo 600 plafon / ceiling lamp

110 90 600

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1175P6A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P6B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P6C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175P6D

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

600

2

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:00


3

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:02


Geo 700 plafon / ceiling lamp

110 90 700

700

800

800

900

900

1000

1000

IP20

ECO G

PF500g 1175P7C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P7D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175P7E

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175P8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8D

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P8E

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175P9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9B

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9C

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P9D

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

Geo 1000 plafon / ceiling lamp

110 90

2%

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 900 plafon / ceiling lamp

110 90

_ +

PF108g 1175P7B

Geo 800 plafon / ceiling lamp

110 90

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF112g 1175P10A

E27, 12 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1175P10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10E

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10H

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

4

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:02


Geo wisz¹ce / hanging lamp

new

Geo 340 wisz¹ce / hanging

500

_ +

2%

IP20

ECO

PF102g 1175W3B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W3C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

75 340

340

Geo 400 wisz¹ce / hanging

500 75 400

5

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:03

400

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1771

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1771W4C

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1771W4E

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G


Geo 500 wisz¹ce / hanging lamp

500 75 500

90 600

500 90

G

PF500g 1770W5C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1770W5D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1770W5E

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

700

500 90 800

90 900

90 1000

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:04

1000

2%

IP20

ECO G

PF500g 1175W6B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W6C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175W6D

2G11, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W7C

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W7D

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1175W7E

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W7K

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8D

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W8E

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1175W9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9B

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9C

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9D

G5, 4 x 39W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W9E

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

Geo 1000 wisz¹ce / hanging lamp

500

_ +

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 900 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

PF104g 1175W6A

Geo 800 wisz¹ce / hanging lamp

900

ECO

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

Geo 700 wisz¹ce / hanging lamp

800

IP20

500

500

700

2%

PF104g 1770

Geo 600 wisz¹ce / hanging lamp

600

_ +

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF112g 1175W10A

E27, 12 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1175W10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10E

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10H

G5, 4 x 39W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P10K

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

6


Geo prostok鹿tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

7

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:06

new


Geo 600/300 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

PF702g 1175P63A

2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF102g 1175P63B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

110 90 600

300

Geo 800/300 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF500g 1175P83A

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175P83B

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175P83C

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175P83D

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

110 90 800 300

Geo 800/400 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF502g 1175P84A

2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175P84B

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175P84C

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF104g 1175P84D

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

110 90 800 400

Geo 1000/500 prostok¹tne, plafon / rectangle, ceiling lamp

new

500

2%

IP20

ECO G

PF502g 1175P15A

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz

PF705g 1175P15B

2G11, 5 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF105g 1175P15C

E27, 5 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175P15D

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

110 90

1000

_ +

8

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:06


Geo prostok鹿tne, wisz鹿ce / rectangle, hanging lamp

9

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:08

new


Geo 600/300 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

new

_ +

2%

IP20

PF702g 1175W63A

2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz

G

PF102g 1175W63B

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

90 600

300

Geo 800/300 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

90

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF500g 1175W83A

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1175W83B

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175W83C

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF502g 1175W83D

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

800 300

Geo 800/400 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF502g 1175W84A

2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W84B

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1175W84C

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF104g 1175W84D

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

90 800 400

Geo 1000/500 prostok¹tne, wisz¹ce / rectangle, hanging lamp

500

90

new

_ +

2%

IP20

ECO G

PF502g 1175W15A

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz

PF705g 1175W15B

2G11, 5 x 24W, 230V, 50Hz

G

PF105g 1175W15C

E27, 5 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1175W15D

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

G

1000 500

10

Katalog-s-01-17 5 wrzeÿÿnia 2011 15:41:08


11

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:11


Plafony szk鲁o fazowane / ceiling phased glass

Plafon 37 / Ceiling 37

370

80

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3801EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3801

370

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3802EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3802 500

500

80

Plafon 60 / Ceiling 60

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3803EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3803 600

600

80

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3804EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3804 700

_ +

80

12

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:12


13

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:14


Plafony szk鲁o - proste / ceiling plain glass

Plafon 40 / Ceiling 40

400

80

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3780EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3780

400

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3781EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3781 500

500

80

Plafon 60 / Ceiling 60

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3782EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3782 600

600

80

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3783EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3783 700

_ +

80

14

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:15


Plafony kwadra fazowane / ceiling phased quarters

Plafon 37 / Ceiling 37

370

100

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3791EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3791

370

_ +

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3792EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3792 500

500

100

Plafon 60 / Ceiling 60

600

G

OB703g 3793EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

700

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:16

100

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3794EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3794

15

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Plafon 70 / Ceiling 70

700

2%

magnetic ballast

OB703g 3793 600

_ +


Plafony kwadra proste / ceiling plain quarters

Plafon 40 / Ceiling 40

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3770EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB330g 3770

400

400

100

Plafon 50 / Ceiling 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3771EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB702g 3771

500

500

100

Plafon 60 / Ceiling 60

600

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3772EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

Plafon 70 / Ceiling 70

700

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3773EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB703g 3773

700

2%

magnetic ballast

OB703g 3772

600

_ +

100

16

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:17


17

Katalog-s-01-17 5 wrze每每nia 2011 15:41:19


Korytko wysokie 12

korytko wysokie pe鲁ne high and full

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym szk鲁em high with bottom glass

IP20

_ +

2%

IP20

GK600g 6610

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6810

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

GK400g 6611

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC400g 6811

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

120

120

120

120

120

Korytko 12 z halogenem / with halogen KC400g 6812

_ +

2%

Kubik wysoki / high

IP20

GZ10, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

120

G

KC400g 1232

_ +

2%

IP20

GZ10, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

G

120 170 120

120

125

125

18

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:22


19

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:23


Korytko wysokie 30

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK600g 6620

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6820

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6621

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6821

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6622

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6822

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 300

300

120

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK600g 6620/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6820/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6621/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6821/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6622/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6822/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 300

300 120

120

20

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:25


Korytko wysokie 40

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK600g 6650

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6850

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6651

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6851

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6652

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6852

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 400

100 400

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK600g 6650/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 6850/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6651/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6851/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6652/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6852/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 400

21

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:26

120

121 400

120


22

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:28


Korytko wysokie 50

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6630

2%

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 6830

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6631

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6831

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6632

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6832

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 500

500

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6630/S

_ +

2%

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 6830/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6631/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6831/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6632/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6832/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 500

23

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:29

120

500

120


Korytko wysokie 60

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6660

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

G

KC102g 6860

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6661

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6861

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6662

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6862

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1064

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1078

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1066

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1079

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1067

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1080

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 600

100 600

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6660/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

G

KC102g 6860/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6661/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6861/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6662/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6862/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1064/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1078/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1066/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1079/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1067/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1080/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 600

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:31

120

121 600

120

24


25

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:33


Korytko wysokie 70

korytko wysokie pe³ne high and full

_ +

GK602g 6640

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko wysokie z dolnym szk³em high with bottom glass

G

KC102g 6840

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6641

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 1242

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6642

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 1243

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6643

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1244

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1002

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1006

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1003

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1007

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100 700

120

korytko wysokie pe³ne z górnym szk³em high and full with upper glass GK602g 6640/S

700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko wysokie z dolnym i górnym szk³em high with bottom and upper glass

G

KC102g 6840/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6641/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 1242/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6642/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 1243/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6643/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1244/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1002/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1006/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1003/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1007/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 700

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:35

120

121 700

120

26


Korytko niskie 12

korytko niskie pe鲁ne low and full

_ +

2%

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

GK400g 6670

korytko niskie z dolnym szk鲁em low with bottom glass

IP20 G

120

120

75

27

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:37

120

120

2%

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 6870

75

_ +

G


Korytko niskie 30

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK600g 6671

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6871

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6623

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6823

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6624

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6824

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 120

120 120

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK600g 6671/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6871/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6623/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6823/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6624/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6824/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 120

120 120

120

28

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:38


Korytko niskie 40

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK600g 6672

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 6872

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6653

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6853

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6654

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6854

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 400

400

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK600g 6672/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 6872/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6653/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6853/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6654/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6854/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 400

29

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:40

120

400

120


30

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:42


Korytko niskie 50

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6673

2%

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 6873

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6633

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6833

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6634

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6834

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 500

75 500

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK602g 6673/S

_ +

2%

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 6873/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6633/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6833/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6634/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6834/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 500

31

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:44

120

500

120


32

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:45


Korytko niskie 60

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6674

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

G

KC102g 6874

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6663

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6879

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6664

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6880

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1075

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1081

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1076

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1082

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1077

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1083

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 600

75 600

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass

_ +

GK602g 6674/S

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

G

KC102g 6874/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6663/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6879/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6664/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6880/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1075/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1081/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1076/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1082/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1077/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1083/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

33

96 600

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:46

120

96 600

120


Korytko niskie 70

korytko niskie pe³ne low and full

_ +

GK602g 6675

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko niskie z dolnym szk³em low with bottom glass

G

KC102g 6875

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6676

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6876

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6677

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6877

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6678

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6878

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1004

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1008

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1005

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1009

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 700

120

korytko niskie pe³ne z górnym szk³em low and full with upper glass GK602g 6675/S

75 700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko niskie z dolnym i górnym szk³em low with bottom and upper glass

G

KC102g 6875/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6676/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6876/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6677/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6877/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6678/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6878/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1004/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1008/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1005/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1009/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 700

Katalog-s-18-39 5 wrzeÿÿnia 2011 13:16:48

120

96 700

120

34


35

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:49


Korytka pionowe / vertical

_ +

2%

IP20

700

G

600 500 400

300

120

100

120

100

E27, 1 x max 23W LW 800g 7644

E27, 1 x max 23W LW 800g 7643

100

120

E27, 2 x max 23W LW 802g 7642

120

100

120

100

E27, 2 x max 23W LW 802g 7641

E27, 2 x max 23W LW 802g 7640

Korytka pionowe / vertical

_ +

2%

IP20

700

G 500

300

120

100

120

100

E27, 1 x max 23W LW 800g 7542

120

100

E27, 2 x max 23W LW 802g 7541

E27, 2 x max 23W LW 802g 7540

Belka pionowa / vertical _ +

2%

IP20

450

G

600

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

35

160

75

35

160

75

LW 802g 7561

LW 802g 7560

Belka pionowa / vertical _ +

2%

IP20

G

450 600

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

160

35 75 160

LW 802g 7550

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:51

LW 802g 7551

35 75

36


37

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:53


1200 1000 800

Belka pionowa / vertical _ +

35

2%

IP20

80

200

35

E27, 4 x max 23W LW 804g 7564

G

80

200

35 80

E27, 2 x max 23W LW 802g 7563

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7562

1200 1000

35

80

200

E27, 4 x max 23W LW 804g 7554

35

80

800

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7553

35

80

200

E27, 2 x max 23W LW 802g 7552

38

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:53


Korytko niskie 24 / low 24 GI100g 7312

100 240

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 18W, 230V, 50Hz

G

100

Korytko wysokie 24 / high 24 GI100g 7310

140 240

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 18W, 230V, 50Hz

G

100

Korytko niskie 20 / low 20 GI100g 7313

100

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

G

100

200

Korytko wysokie 20 / high 20 GI100g 7311

140 200

100

39

Katalog-s-18-39 5 wrze每每nia 2011 13:16:56

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

G


Korytko 30 100 120

KC100g 6770

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Korytko 40 100 120

KC100g 6771

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

400

Korytko 50 100

KC102g 6772

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

500

120

Korytko 60 100

KC102g 6773

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

600

120

Korytko 70 100 120

KC102g 6774

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

700

Kleo I GI500g 6780

_ +

2%

IP20

ECO G

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz 110 34

76

90 76

356 622

Kleo II GI500g 6781

_ +

2%

IP20

ECO G

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz 110 34

53

76 356 622

76

40

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:48


Trójk¹t œcienny / Triangle wall lamp

_ +

2%

IP20

190 75

356

356

KC100g 1803

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1802

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1805

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1804

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1807

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1806

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

192 190 600 100

212 300

300

75 212 212

424

100

150 75 280

280

150

150

475

300

100

190 75

300

Trójk¹t naro¿nikowy / Triangle corner

_ +

2%

IP20

424

300

KC100g 1801

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 1800

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

190 100

300 424

41

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:55:49


Wera prostok¹tna / rectangular GI100

1631

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

143

100 32 264

Wera kwadratowa / square GI100g 1630

245

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

232

100 264

32 245

Wera trójk¹t / triangle GI100g 1632

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

296

100 328

32 340

42

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:55:49


Grove Ale

new

KC100g 1195ALE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 80

100 304 128

Grove Ape

new

KC100g 1195APE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

128

100 304 80

Grove Ble

new

KC100g 1195BLE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80

100 407 128

Grove Bpe

new

KC100g 1195BPE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 128

100 407 80

Grove Cle

new

KC100g 1195CLE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 80

100 503 128

Grove Cpe

new

KC100g 1195CPE

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 128

100

503 80

43

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:51

G


Alto A KC100g 1169A

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100

Alto B KC100g 1169B

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

Alto C KC100g 1169C

145

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

Alto D KC100g 1169D

145

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100

Alto E KC100g 1169E

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 350

145

44

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:53


Belle Asg

new

KC100g 1196ASG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 222 81

Belle Bsg

new

KC100g 1196BSG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Csg

new

KC102g 1196CSG

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

80

512 81

Belle Ang

new

GK600g 1196ANG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80

222 81

Belle Bng

new

GK600g 1196BNG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Cng

new

GK602g 1196CNG

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

80 512 81

45

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:55


Belle Apg

new

GK600g 1196APG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 222 81

Belle Bpg

new

GK600g 1196BPG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 352 81

Belle Cpg

new

GK600g 1196CPG

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

80 512 81

Belle Dse

new

KC100g 1196DSE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

104 408 114

46

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:57


Rosa A

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

202

GK600g 1108A

174

310

Rosa B

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1108B

535

Nocava C

new

138

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1109C

215 215

535 118 118

Nocava D

_ +

2%

IP20

535

47

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:58

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

163

GK600g 1109D

new

163 163

118 118


Trapez wkl锚s鲁y / concave

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6380

362

176

362

190 92

176

166

Trapez I

273

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6370 200

G

280

280

206

105

Trapez II

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6371 200

G

280

280

105

206

48

Katalog-s-40-61 2 wrze每每nia 2011 13:55:59


100 160

Rynna 14

_ +

GK400g 6711

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Rynna 14

_ +

GK400g 6710

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Rynna 30

_ +

GK400g 6720

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 50

_ +

GK602g 6730

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 70

_ +

GK602g 6740

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Rynna 90

_ +

GK604g 6750

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

140

100 160

2%

IP20 G

140

100 160

2%

IP20 G

300

100 160

2%

IP20 G

500

100 160

2%

IP20 G

700

100 160

2%

IP20

900

Rynna zaokr¹glona / Rynna rounded

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 7430

100 160

410 500

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 7300

100 160

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:00

G

160 500

Rynna wklês³a / Rynna concave

49

G

G

160 500

500


Korytko 50 wklês³e pe³ne / concave full 100 145

145 500

GK602g 7730

100

145 400

GK600g 7732

100

145 500

100

145 400

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7731

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

Korytko 40 wklês³e ze szk³em / concave with glass

145

IP20

400

Korytko 50 wklês³e ze szk³em / concave with glass

145

2%

500

Korytko 40 wklês³e pe³ne / concave full

145

_ +

KC100g 7733

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

50

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:02


Korytko zaokr¹glone wysokie 12

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

_ +

2%

IP20

GK600g 7700

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7707

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

GK400g 7699

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

KC400g 7706

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

G

120

120

120

120

51

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:02

120

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 30

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK600g 7701

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7708

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6899

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6625

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6900

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6626

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100

100

300

300 121

121

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK600g 7701/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7708/S

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6899/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6625/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6900/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6626/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 300

300 121

121

52

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:04


Korytko zaokr¹glone wysokie 40

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK600g 7702

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7709

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6895

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6655

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6896

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6656

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 400

100 400

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK600g 7702/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 7709/S

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6895/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6655/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6896/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6656/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121

121 400

53

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:06

120

400

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 50

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK602g 7703

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7710

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6891

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6635

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6892

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6636

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 500

100 500

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7703/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 7710/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6891/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6635/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6892/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6636/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 500

120

121 500

120

54

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:08


Korytko zaokr¹glone wysokie 60

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full

_ +

GK602g 7704

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

G

KC102g 7711

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6887

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6665

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6888

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6666

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1068

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1086

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1069

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1087

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 600

100 600

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7704/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

G

KC102g 7711/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6887/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6665/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6888/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6666/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1068/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1086/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1069/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1087/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

55

121 600

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:09

120

121 600

120


Korytko zaokr¹glone wysokie 70

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne rounded high and full GK602g 7705

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym szk³em rounded high with bottom glass

G

KC102g 7712

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6881

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6644

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6882

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6645

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6883

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6646

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1055

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1059

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1056

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1061

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

100 700

120

korytko zaokr¹glone wysokie pe³ne z górnym szk³em rounded high and full with upper glass GK602g 7705/S

100 700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone wysokie z dolnym i górnym szk³em _ 2% + rounded and high with bottom and upper glass

G

KC102g 7712/S

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6881/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6644/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6882/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6645/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6883/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6646/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1055/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1059/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1056/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1061/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

121 700

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:11

120

121 700

120

56


Korytko zaokr¹glone niskie 12

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

2%

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

GK400g 7713

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20 G

120

120

57

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:12

75 120

120

2%

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 7719

75

_ +

G


Korytko zaokr¹glone niskie 30

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK600g 7714

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7720

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6901

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6627

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6902

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6628

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 300

300

121

121

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK600g 7714/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded and low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7720/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6901/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6627/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6902/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6628/S

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 300

300 121

121

58

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:13


Korytko zaokr¹glone niskie 40

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK600g 7715

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC100g 7721

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6897

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6657

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6898

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6658

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75 400

75 400

120

korytko zaokr¹lone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK600g 7715/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC100g 7721/S

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6897/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6657/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6898/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6658/S

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 400

59

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:15

120

96 400

120


Korytko zaokr¹glone niskie 50

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

GK602g 7716

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

KC102g 7722

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6893

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6637

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6894

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6638

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 500

500

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7716/S

_ +

2%

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

120

G

KC102g 7722/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

GK700g 6893/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6637/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6894/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6638/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96

96 500

120

500

120

60

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:17


Korytko zaokr¹glone niskie 60

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full

_ +

GK602g 7717

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

G

KC102g 7723

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6889

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6667

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6890

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6668

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1084

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1088

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1085

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1089

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 600

600

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7717/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

G

KC102g 7723/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6889/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6667/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6890/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6668/S

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1084/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1088/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1085/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1089/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

61

96 600

Katalog-s-40-61 2 wrzeÿÿnia 2011 13:56:19

120

96 600

120


Korytko zaokr¹glone niskie 70

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne rounded low and full GK602g 7718

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym szk³em rounded low with bottom glass

G

KC102g 7724

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6884

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6647

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6885

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6648

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6886

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6649

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1057

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1062

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1058

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1063

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

75

75 700

120

korytko zaokr¹glone niskie pe³ne z górnym szk³em rounded low and full with upper glass GK602g 7718/S

700

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO

120

korytko zaokr¹glone niskie z dolnym i górnym szk³em rounded low with bottom and upper glass

G

KC102g 7724/S

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO G

GK700g 6884/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

KC700g 6647/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

G

GK700g 6885/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC700g 6648/S

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 6886/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 6649/S

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK502g 1057/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC502g 1062/S

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

GK500g 1058/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

KC500g 1063/S

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

G

96 700

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:01:53

120

96 700

120

62


Omega plafon / ceiling lamp

63

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:55

new


Omega 380 plafon / ceiling lamp 80 100 380

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P3A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P3B

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

Omega 440 plafon / ceiling lamp 80 100

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P4A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P4B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P4C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

440

Omega 500 plafon / ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P5A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P5B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF500g 1171P5C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

80 100

500

Omega 600 plafon / ceiling lamp 80

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF103g 1171P6A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF106g 1171P6B

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF503g 1171P6C

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF703g 1171P6D

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

100

600

Omega 700 plafon / ceiling lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1171P7A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF108g 1171P7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P7C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF704g 1171P7D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

80 100

700

Omega 800 plafon / ceiling lamp

80 100

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF104g 1171P8A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF108g 1171P8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

PF704g 1171P8D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

800

Omega 900 plafon / ceiling lamp

80 100

900

1000

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1171P9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P9B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P9C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1171P9D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

Omega 1000 plafon / ceiling lamp

80 100

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

PF108g 1171P10A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

PF504g 1171P10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

PF708g 1171P10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

64

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:55


Omega wisz鹿ca / hanging lamp

65

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:57

new


Omega 380 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W3A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W3B

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

G

500

380

Omega 440 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W4A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W4B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W4C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

500

440

Omega 500 wisz¹ca / hanging lamp

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW103g 1171W5A

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W5B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW500g 1171W5C

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

G

500

500

Omega 600 wisz¹ca / hanging lamp

500

600

700

800

900

1000

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:01:58

ECO

ZW106g 1171W6B

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW503g 1171W6C

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW703g 1171W6D

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW104g 1171W7A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW108g 1171W7B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W7C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW704g 1171W7D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW104g 1171W8A

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW108g 1171W8B

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W8C

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

G

ZW704g 1171W8D

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

G

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW108g 1171W9A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W9B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W9C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

ZW708g 1171W9D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

Omega 1000 wisz¹ca / hanging lamp

500

IP20

G

Omega 900 wisz¹ca / hanging lamp

500

2%

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

Omega 800 wisz¹ca / hanging lamp

500

_ +

ZW103g 1171W6A

Omega 700 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

new

_ +

2%

IP20

ECO

ZW108g 1171W10A

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W10B

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

G

ZW504g 1171W10C

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

G

ZW708g 1171W10D

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

G

66


Projekt wn锚trza wykona鲁y: NGK+, archiGA

67

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:01:59


Omega 40 100

_ +

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1380

160

2%

G

160

400

Omega 50

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1440

100

2%

G

185

185 500

Omega 60

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1330

100

2%

G

185

185 600

Omega 70

_ +

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1450

100

2%

G

190

190 700

Omega 18

_ +

100

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 1322

80

2%

G

100 180

Omega 25

_ +

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

KC400g 1321

80

2%

G

140

140 250

80 140

Omega 25

_ +

2%

IP20

KC100g 1320

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

Omega N

_ +

KC100g 1106

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

140 250

IP20 G

135

85 85

135

2%

434

68

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:00


Omega O

_ +

KC100g 1105

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

217 85 270

217

Omega Due

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1500

G

100 160 700

160

Omega Tree

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102g 1510

G

100 160 160

Omega 50 bliŸniak - lewy / left KC100g 1480

210

700

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 210

500

Omega 50 bliŸniak - prawy / right KC100g 1490

210

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

100 500

210

Omega 65 bliŸniak - lewy / left 210

100

KC102g 1460

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

650

210

Omega 65 bliŸniak - prawy / right 210

100 210

69

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:01

650

KC102g 1470

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

4

G


Luna 25 75

KC100g 1620

115

115

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

250

Luna 34 75

KC100g 1621

132

132

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

340

Luna 45 75

KC100g 1622

135

135

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

450

Luna 57 75

KC102g 1623

155

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

155 570

Luna 68 75

KC102g 1624

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

186

186

680

Luna 34 100

KC100g 1641

132

132

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

340

Luna 45 100

KC100g 1642

135

135

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

450

Luna 57 100

KC102g 1643

155

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

155 570

Luna 68 100

KC102g 1644

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

186

186

680

70

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:01


Belle Hse

new

GK600g 1196HSE

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 445 125

Focus A KC100g 1261A

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100

350

Wera trójk¹t zaokr¹glony / rounded triangle GI100g 1635

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

242 270

100 270 261

Wera elipsa / ellipse GI100g 1634

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 260 260 330

Wera ko³o / circle GI100g 1633

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100

260

260 245

71

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:03

G


Miseczka p³aska prosta III / flat plain III

90

IP20 G

350

Miseczka p³aska prosta IV / flat plain IV

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1541

125 120

2%

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1551

125

_ +

350

Misa VII - ko³yska prosta / plain 90 120

_ +

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 1554

554

Misa VIII - ko³yska prosta / plain 90 120

2%

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 1555

700

Nocava A

new

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

215

GK600g 1109A

215 215

535

Nocava B

new

118 118

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1109B

163 163

535 118

Clark Ape

new

GK600g 1197APE

_ +

2%

IP20

134

600

Clark Bpe

new

GK600g 1197BPE

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

72

208

470

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:04

209


Lauro A

new

_ +

2%

IP20

118

535

Lauro B GK600g 1117B

new

_ +

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:06

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

535

73

G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1117A

123


Petro elipsa / ellipse ZW102g 1809 430

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

270

85 442

442

540

Carmen ZW103g 8630

_ +

2%

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

G

600 80 540

74

Katalog-s-62-79 5 wrze每每nia 2011 10:02:08


£ódki

£ódka ma³a g³adka / small smooth GK600g 6330

150 180

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

360

£ódka œrednia g³adka / medium smooth GK600g 6230

160 180

_ +

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka du¿a g³adka / large smooth 160 180

GK602g 6130

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

870

Projekt - Artistica

75

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:10

G


£ódka klasyczna / classic

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6350

G

110

450

210

£ódka niska, g³adka / low, smooth

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6360

G

120 150

£ódka ma³a fala / small, wave GK600g 6320

150

600

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

360

180

£ódka œrednia fala / medium, wave GK600g 6220

160 180

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka du¿a fala / large, wave 160 180

GK602g 6120

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

BliŸniak ma³y lewy / small left GK602g 6450

171 220

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

700

BliŸniak ma³y prawy / small right GK602g 6440

171 220

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

700

BliŸniak - lewy / left GK602g 6430

180

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

235

BliŸniak - prawy / right GK602g 6420

180 235

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

76

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:11


£ódka œrednia, prawy halogen / medium, right halogen IK621g 6240

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

£ódka œrednia, lewy halogen / medium, left halogen IK621g 6250

160

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

590

180

£ódka du¿a, prawy halogen / large, right halogen IK622g 6140

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

£ódka du¿a, lewy halogen / large, left halogen IK622g 6150

160 180

_ +

GU4, 1 x max 35W, 12V, 50Hz

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

870

Wieloryb

_ +

GK602g 6410

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20 G

187 1110

240

£ódka ma³a kamieñ / small rock

_ +

171 180

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:12

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6340

77

2%

360

G


£ódka ma³a, grecka / small, greek

IP20 G

360

£ódka œrednia, grecka / medium, greek

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6210

160 180

2%

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6310

150 180

_ +

590

£ódka du¿a, grecka / large, greek 160 180

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602g 6110

870

4 £ódka naro¿nikowa grecka / corner greek

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6311

207 207 155 207 293

Klepsydra

_ +

GK600g 6980

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

2%

IP20

210

G 420

300

84

42

Klepsydra naro¿nik / corner GK600g 6990

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 230

230

300

230 325

70

78

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:12


Misa - g³adka / smooth

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 6910

G

175 470

243

Misa - szk³o / glass

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 6930

G

150 470

243

Misa szk³o (wklês³a) - glass (concave)

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 6920

G

150 243

Miseczka p³aska I / flat I 125 120

GK600g 1540

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

350

Miseczka p³aska II / flat II 125 90

470

350

79

Katalog-s-62-79 5 wrzeÿÿnia 2011 10:02:13

GK600g 1550

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Jowisz g³êboki / deep

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

GK600g 1260

163 500

250

Jowisz p³ytki / shallow

_ +

2%

IP20 G

E14, 1 x max 11W, 230V, 50Hz

GK600g 1250

106 500

250

Elmarco - pr¹¿ki (naro¿nikowa) / stripes (corner)

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1300

221 213 125 221 313

Elmarco - pr¹¿ki / stripes

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100g 1280

125

391

224

Elmarco - g³adka (naro¿nikowa) / smooth KC100g 1290

_ +

(corner)

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

221 213

125 221 313

Elmarco - g³adka / smooth KC100g 1270

_ +

2%

IP20 G

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

125 224

391

80

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:13


Zoe Zoe 90 wersja œcienna / wall version

_ +

2%

IP20

282 40

139

LW802g 8470

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

900

Zoe 90 wersja naro¿nikowa / corner version 282

191 290 35

139

LW802g 8510

Zoe 120 wersja œcienna / wall version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

317

40

151

1201

LW802g 8460

Zoe 120 wersja naro¿nikowa / corner version 209 320 35

LW802g 8520

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

151

317

Zoe 90 pe³ne wiszace / hanging full 600

ZW102g 8590

Zoe 120 pe³ne wiszace / hanging full 600

81

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:14

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

200

900

1200

_ +

ZW102g 8600

320

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Zoe z szyb¹ 90 wersja œcienna Zoe with pane 90 wall version

_ +

2%

IP20

282 40

126

191 290 35

126

LW802g 8511

G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 90 wersja naro¿nikowa Zoe with pane 90 corner version

900

282

LW802g 8471

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 120 wersja œcienna Zoe with pane 120 wall version

_ +

2%

IP20

317 40

141

209 316 35

LW802g 8521

G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Zoe z szyb¹ 120 wersja naro¿nikowa Zoe with pane 120 corner version

1201

317

LW802g 8461

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

141

Zoe z szyb¹ 90 pe³ne wiszace Zoe with pane 90 hanging full 600

ZW102g 8610

_ +

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

200

900

Zoe z szyb¹ 120 pe³ne wiszace Zoe with pane 120 hanging full 600 1200

2%

ZW102g 8620

_ +

2%

IP20 G

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

320

Zoe III LW804g 8500

_ +

2%

IP20 G

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

317 400

40

151

400 1253

400 317

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:15

138

82


83

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:16


Linea wersja œcienna / wall version 40

211

106

140

LW802g 8480

Linea wersja naro¿nikowa / corner version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

1253 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

2 37 2 5 5

LW802g 8481

75

Linea ciêta wersja œcienna / cut wall version 212

40

106

140

LW802g 8450

Linea ciêta wersja naro¿nikowa / cut corner version

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

_ +

2%

G

IP20

1000 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

2 37 25 5

LW802g 8451

75

Linea krótka wersja œcienna / short wall version 162

_ +

2%

IP20

130 100 140

LW800g 8580

Linea krótka wersja naro¿nikowa / short corner version

600

_ +

2%

G

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

22

37 5 5

LW800g 8581

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

75

84

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:17


85

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:19


Sto¿ek pr¹¿ki / Stozek stripes

_ +

2%

IP20

240

190

GK600g 1240

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

Sto¿ek g³adki / Stozek smooth

_ +

2%

IP20

240

190

GK600g 1241

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

400

Kolumna g³adka du¿a / smooth large 115

_ +

2%

IP20

230

BR100g 8150

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

70

35 200

100

Kolumna g³adka œrednia / smooth medium BR100g 8110

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

50

100

Kolumna g³adka ma³a / smooth small 83

166

BR100g 8130

_ +

2%

IP20

E14, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

330 50

100

86

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:20


115

230

Kolumna fala du驴a / wave large BR100g 8140

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

800

35

70

200

100

Kolumna fala / wave BR100g 8100

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

50

100

Kolumna grecka / greek BR100g 8120

_ +

200

500

50

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:20

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz 100

87

2%

100

G


Rura g³adka ma³a / smooth small BR100g 8410

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

350

200

100

Rura g³adka œrednia / smooth medium BR100g 8420

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

475

200

100

Rura g³adka du¿a / smooth large BR100g 8440

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

650

100

200

Rura fala œrednia / wave medium BR100g 8430

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

G

475

100

200

88

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:21


Claudia fala / wave 55

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

BR100g 8200

G

300

245 148

_ +

304

Claudia g³adka / smooth 55 300

245 148

_ +

2%

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

BR100g 8201

G

304

Kominkowa fala niska / wave low 155

_ +

2%

IP20

309

LS700

60

G

340

280 183

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

7200

365

Kominkowa g³adka niska / smooth low 155

_ +

2%

IP20

309

LS700

60

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

7210

G

340

280 365

183

Kominkowa fala

/ wave

_ +

2%

IP20

200

100

LS700

7100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

500

125

250

100

200

Kominkowa g³adka / smooth LS700 500

125

250

89

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:22

7101

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G


Bary³ka grecka / greek BR100g 8310

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Bary³ka fala / wave BR100g 8300

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Bary³ka g³adka / smooth BR100g 8320

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

303

75

150

102

204

Larga GK600g 1017

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

499

362

176

Element GK600g 1115

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

260

390

Odyssey BR100g 1116

_ +

2%

IP20

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

G

140 280

360

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:23

90


Amada oprawy wpuszczane ナ田ienne / recessed wall lamp

91

Katalog-s-80-103 5 wrzeテソテソnia 2011 08:52:25

new


Amada AP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119APL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119APS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119APC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

47

Amada AF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119AFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119AFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119AFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

77

Amada BP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119BPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119BPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119BPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

42

Amada BF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119BFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119BFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119BFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

282 430

42

92

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:26


Amada CP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119CPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119CPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119CPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

458 500

87

Amada CF

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119CFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119CFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119CFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

458

500

90

Amada DP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119DPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119DPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119DPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

335 430

45

Amada DF

new

_ +

2%

ED170g 1119DFL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119DFS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119DFC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

335 430

45

93

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:27

IP20

ECO G


Amada HP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119HPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119HPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119HPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

360 430

50

Amada KP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119KPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119KPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119KPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

322 430

25

Amada MP

new

_ +

2%

IP20

ED170g 1119MPL

SMD, 3 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

ED330g 1119MPS

G23, 1 x 7/9W, 230V, 50Hz

ED000g 1119MPC

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

ECO G

225

240

430

80

Pierwsza metoda montowania / The first method of mounting

Druga metoda montowania / The second method of mounting

94

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:28


Sol oprawy wpuszczane œcienne / recessed wall lamp

Sol I

_ +

ED170g 1211A1...color 4

2%

IP20

ECO G

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz 200

54

173 217 245 15

Sol II

_ +

ED170g 1211A2...color 4

2%

IP20

ECO G

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz

200

54

173 217 245 15

Sol III

_ +

ED170g 1211B1...color 4

2%

IP20

SMD, 1 x 0,07W, 12V, 0,0185A, 50Hz 200

54

173 217 245 15

sposób wklejania oprawy SOL assembly

p³yta karton-gips drywall miejsce na klej glue oprawa SOL recessed wall lamp

95

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:29

ECO G


Lucka A OS300g 9676A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywallglue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

72 210

104

260

20

310

Lucka B OS300g 9676B

260

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

72 210

104 20

310

270

Alkofra uno OS300g 9678A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

210

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

104

27

312

260

Sopra B OS300g 9678B

260

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

210

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

27

312

104

270

Crevol A OS300g 9680A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

20 70

p³yta kartongips drywall

120

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

102

180

180

224

Crevol B OS300g 9680B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

20 70

p³yta kartongips drywall

140 244

102

200

96

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:30


Alkofra uno OS300g 9681A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

155

120 221

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

Alkofra due OS302g 9681B

155

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

61

p³yta kartongips drywall

290 235 336

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

29

Riom uno OS300g 9679A

155

102

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty karton gips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

200

140 241

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

Riom due OS302g 9679B

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

61

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

29

200 102

320

Level A OS300g 9674A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

65

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

316

102

25

260

Level B OS300g 9674B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywallglue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

97

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:31

260

65

p³yta kartongips drywall

316

25

102

255

G


Crevol C OS300g 9680C

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

16

p³yta kartongips drywall

140 220

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

77 180

49

Paros uno OS300g 9675A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

205 120

Paros due OS302g 9675B

205

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

325

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

205

235

Murata uno OS300g 9677A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

G

E27, 1 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

225

140

Murata due OS302g 9677B

IP20 GZ10, 2 x max 35W

GU5,3, 2 x max 35W

G

E27, 2 x max 40W

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

90 102

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

225 350

265

Namur A OS300g 9673A

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight

oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

klej do p³yty kartongips drywall glue

92 104

p³yta kartongips drywall

300

300

210

98

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:32


99

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:33


Namur B OS300g 9673B

IP20 GZ10, 1 x max 35W

GU5,3, 1 x max 35W

E27, 1 x max 40W

G

oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub ¿arowa recessed halogen or incandescent downlight klej do p³yty kartongips drywall glue oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego downlight is not included

p³yta kartongips drywall

podane wymiary nie uwzglêdniaj¹ zamontowanych oczek stropowych dimensions are exclusive of installed downlights

92 220

104

300

210

Tismo

IP20

OS102g 9672A

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

OS500g 9672B

2GX13, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

OS800g 9672C

G10q, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

G

klej do p³yty kartongips drywallglue p³yta kartongips drywall

29 61 350 102

310 411

Nicolae

IP20

OS102g 9683A

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

OS500g 9683B

2GX13, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

OS800g 9683C

G10q, 1 x max 22W, 230V, 50Hz

G

klej do p³yty kartongips drywall glue p³yta kartongips drywall

90

390 102

310

100

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:33


Aube

Oczka stropowe / ceiling-spots

wersja 驴arowa / incandescent version OS 211g 5210 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4210 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

101

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:35

86

IP20, 230V, 50Hz

90

114 86 60

114

70 114


wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5270 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4270 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5190 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

22 130

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5040 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

90

60

70

22

131

IP20, 230V, 50Hz

29

153

70

153

70

153 24

90

IP20, 230V, 50Hz

153

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4220 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4180 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

IP20, 230V, 50Hz

153

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5220 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5180 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

22

29

60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4260 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

130

131

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4200 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5260 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

70

131

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5200 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

130

22

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4190 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4040 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

IP20, 230V, 50Hz

90

24

153 35,2

IP20, 230V, 50Hz

126 126

35,2

70

126 126

21,5 90

IP20, 230V, 50Hz

130 126 60

130

21,5

70

130

75,2 61 90

IP20, 230V, 50Hz

108,2 70

75,2 61 60

108,2

108,2

102

Katalog-s-80-103 5 wrzeÿÿnia 2011 08:52:36


wersja 驴arowa / incandescent version OS 211g 5070 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4070 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

103

Katalog-s-80-103 5 wrze每每nia 2011 08:52:37

21

IP20, 230V, 50Hz

90 143

70 21 60

143

143


wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5060 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4060 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

23 60

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4250 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

60

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5170 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

90

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4150 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5230 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4230 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5051 E14, R50, 1 x max 40W, 230V wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4051 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

171

70

161

70

ok 137

70

ok 164

70

37,5 171

21,4 90

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5150 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

IP20, 230V, 50Hz

171

wersja ¿arowa / incandescent version OS 211g 5250 E14, R50, 1 x max 40W, 230V

wersja halogenowa / halogen version OS 300g 4170 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V

37,5

90

IP20, 230V, 50Hz

161

21,4 161 21,8 IP20, 230V, 50Hz

ok 137

21,8 60

ok 137 20

90

IP20, 230V, 50Hz

ok 164

20

60 ok 164 66

51,6

IP20, 230V, 50Hz

90

125,3 70

66

125,3

51,6 60

125,3

47 90

47 60

21,2

IP20, 230V, 50Hz

171

21,2

171

70

171

104

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:54


Obrazy / Paintings

105

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:56


Obraz pierœcienie symetryczne - wersja œrednia / Painting symmetric rings - medium version OB 330g 3860 magnetic ballast OB 330g 3860EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

440

IP20 G

_ +

2%

80

440

Obraz pierœcienie symetryczne - wersja du¿a / Painting symmetric rings - large version OB 330g 3870 magnetic ballast OB 330g 3870EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

580

2%

Obraz pierœcienie niesymetryczne - wersja œrednia / Painting asymmetric rings - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

80

580

440

IP20 440

80

2%

Obraz pierœcienie niesymetryczne - wersja du¿a / Painting asymmetric rings - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

580

IP20 G

_ +

2%

580

OB 330g 3861 OB 330g 3863 magnetic ballast magnetic ballast

OB 330g 3864 magnetic ballast

80

OB 330g 3862 OB 330g 3871 magnetic ballast magnetic ballast

OB 330g 3873 magnetic ballast

OB 330g 3872 magnetic ballast

OB 330g 3874 magnetic ballast

OB 330g 3863EL OB 330g 3861EL OB 330g 3864EL OB 330g 3862EL OB 330g 3871EL electronic ballast electronic ballast electronic ballast electronic ballast electronic ballast wersja PD wersja PG wersja LG wersja PG wersja LD

OB 330g 3873EL electronic ballast wersja LD

OB 330g 3872EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3874EL electronic ballast wersja PD

106

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:56


107

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:57


Obraz kopalnia / Painting main G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

500 x 500

360 x 360

_ +

8 wersji / 8 versions

IP20

4 wersje / 4 versions

500

365

2%

365

70

OB 330g 3071 magnetic ballast

OB 330g 3061 magnetic ballast

OB 330g 3051 magnetic ballast

OB 330g 3081 magnetic ballast

OB 330g 3071EL electronic ballast

OB 330g 3061EL electronic ballast

OB 330g 3051EL electronic ballast

OB 330g 3081EL electronic ballast

70

500

OB 330g 3070 magnetic ballast

OB 330g 3030 magnetic ballast

OB 330g 3060 magnetic ballast

OB 330g 3020 magnetic ballast

OB 330g 3050 magnetic ballast

OB 330g 3010 magnetic ballast

OB 330g 3080 magnetic ballast

OB 330g 3040 magnetic ballast

OB 330g 3070EL electronic ballast

OB 330g 3030EL electronic ballast

OB 330g 3060EL electronic ballast

OB 330g 3020EL electronic ballast

OB 330g 3050EL electronic ballast

OB 330g 3010 EL electronic ballast

OB 330g 3080EL electronic ballast

OB 330g 3040EL electronic ballast

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

108

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:36:58


Obraz oko symetryczne - wersja du¿a / Painting symmetric eye - large version OB 330g 3200 magnetic ballast OB 330g 3200EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

550

2%

550

Obraz - Oko symetryczne w wersji elektronicznej TL5C, zdoby³ III miejsce w konkursie EKO DESIGN (organizowanego przez firmê Philips Lighting Poland S.A. ) na energooszczêdn¹ / ekologiczn¹ oprawê dla segmentu hoteli, restauracji, rezydencji ... Wyposa¿ony w nowoczesne systemy: Ÿróde³ œwiat³a i osprzêtu elektronicznego – Philips

85

Obraz oko symetryczne - wersja œrednia / Painting symmetric eye - medium version OB 330g 3160 magnetic ballast OB 330g 3160EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

365

85

Obraz oko symetryczne - wersja ma³a / Painting symmetric eye - small version OB 330g 3220 magnetic ballast OB 330g 3220EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

250

2%

90

250

Obraz kwadrat symetryczny - wersja du¿a / Painting symmetric square - large version OB 330g 3720 magnetic ballast OB 330g 3720EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

IP20 555

G

_ +

2%

555

85

Obraz kwadrat symetryczny - wersja œrednia / Painting symmetric square - medium version OB 330g 3700 magnetic ballast OB 330g 3700EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

Obraz kwadrat symetryczny - wersja ma³a / Painting symmetric square - small version OB 330g 3690 magnetic ballast OB 330g 3690EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

109

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:58

85

370

250

IP20 G

_ +

2%

250

90


Obraz kwadrat niesymetryczny - wersja du¿a / Painting asymmetric square - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

wersja du¿a w czterech wariantach large version in four variants

IP20 560

G

_ +

2%

560

Obraz kwadrat niesymetryczny - wersja œrednia / Painting asymmetric square - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

85

wersja œrednia w czterech wariantach medium version in four variants

IP20

2% 370

wersja du¿a / large version

wersja œrednia / medium wersion

OB 330g 3710 magnetic ballast

OB 330g 3712 magnetic ballast

OB 330g 3711 magnetic ballast

OB 330g 3710EL electronic ballast wersja PG

OB 330g 3712EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3711EL electronic ballast wersja PD

OB 330g 3732 magnetic ballast OB 330g 3732EL electronic ballast wersja LG

OB 330g 3730 magnetic ballast OB 330g 3730EL electronic ballast wersja PG

OB 330g 3713 magnetic ballast OB 330g 3713EL electronic ballast

85

370

OB 330g 3731 magnetic ballast OB 330g 3731EL electronic ballast wersja PD

OB 330g 3733 magnetic ballast OB 330g 3733EL electronic ballast wersja LD

wersja LD

Obraz niesymetryczne oko - wersja œrednia / Painting asymmetric eye - medium version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

IP20

365

405

2%

85

365

OB 330g 3172 magnetic ballast

OB 330g 3192 magnetic ballast

OB 330g 3170 magnetic ballast

OB 330g 3190 magnetic ballast

OB 330g 3173 magnetic ballast

OB 330g 3193 magnetic ballast

OB 330g 3171 magnetic ballast

OB 330g 3191 magnetic ballast

OB 330g 3172EL electronic ballast

OB 330g 3192EL electronic ballast

OB 330g 3170EL electronic ballast

OB 330g 3190EL electronic ballast

OB 330g 3173EL electronic ballast

OB 330g 3193EL electronic ballast

OB 330g 3171EL electronic ballast

OB 330g 3191EL electronic ballast

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Obraz niesymetryczne oko - wersja du¿a / Painting asymmetric eye - large version G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

551

IP20

620

2%

85

560

OB 330g 3232 magnetic ballast

OB 330g 3212 magnetic ballast

OB 330g 3230 magnetic ballast

OB 330g 3210 magnetic ballast

OB 330g 3233 magnetic ballast

OB 330g 3213 magnetic ballast

OB 330g 3231 magnetic ballast

OB 330g 3211 magnetic ballast

OB 330g 3232EL electronic ballast

OB 330g 3212EL electronic ballast

OB 330g 3230EL electronic ballast

OB 330g 3210EL electronic ballast

OB 330g 3233EL electronic ballast

OB 330g 3213EL electronic ballast

OB 330g 3231EL electronic ballast

OB 330g 3211EL electronic ballast

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

110

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:36:59


Obraz kwadracik / Painting little square G23, 2 x 11W 230V, 50Hz G

_ +

IP20

ECO

OB 330g 3821 magnetic ballast OB 330g 3821EL electronic ballast

OB 330g 3820 magnetic ballast OB 330g 3820EL electronic ballast

2%

500

400

400

111

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:00

80

500

80


Obraz kobieta / Painting woman OB330g 3130 magnetic ballast OB330g 3130EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

72

320

Obraz g³adki / Painting smooth G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

OB 330g 3180 magnetic ballast OB 330g 3180EL electronic ballast

OB 330g 3181 magnetic ballast OB 330g 3181EL electronic ballast

2%

370

370

72

320

72

370

Obraz liœcie, szk³o podklejane, bia³a satyna / Painting leaves, glass pasted from below, white satin OB 802g 3100 magnetic ballast OB 802g 3100EL electronic ballast G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

IP20 900

G

_ +

2%

500

80

Obraz kwadraty / Painting square OB 330g 3120 magnetic ballast OB 330g 3120EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

320

72

Obraz chiñski / Painting chinese OB 330g 3140 magnetic ballast OB 330g 3140EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

370

2%

72

320

Obraz fala / Painting wave OB 330g 3110 magnetic ballast OB 330g 3110EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

370

IP20 G

_ +

2%

320

72

112

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:01


Obraz puzzle / Painting puzzle OB 330g 3090 magnetic ballast OB 330g 3090EL electronic ballast G23, 2 x max 11W 230V, 50Hz

113

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:03

IP20 G

_ +

470

2%

470

83


Obraz kostka do gry / Painting dice G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

385

2%

385

75

OB 330g 3811 magnetic ballast

OB 330g 3812 magnetic ballast

OB 330g 3813 magnetic ballast

OB 330g 3814 magnetic ballast

OB 330g 3815 magnetic ballast

OB 330g 3816 magnetic ballast

OB 330g 3811EL electronic ballast

OB 330g 3812EL electronic ballast

OB 330g 3813EL electronic ballast

OB 330g 3814EL electronic ballast

OB 330g 3815EL electronic ballast

OB 330g 3816EL electronic ballast

Obraz plansza z puzzlami - wersja ma鲁a / Painting puzzle board - small version OB 330g 3092 magnetic ballast OB 330g 3092EL electronic ballast G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

375

IP20 G

_ +

2%

80

375

Obraz plansza z puzzlami - wersja du驴a / Painting puzzle board - large version OB 802g 3091 magnetic ballast OB 330g 3091EL electronic ballast G13, 2 x 18W 230V, 50Hz

IP20 G

_ +

900

2%

500

80

114

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:04


115

Katalog-s-104-119 5 wrze每每nia 2011 13:37:07


Fundu - niesymetryczne Fundu - asymmetric G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

64

IP20 G

OB 330g 3787 magnetic ballast OB 330g 3787EL electronic ballast

370

_ +

2%

OB 330g 3788 magnetic ballast OB 330g 3788EL electronic ballast

370

mo¿liwoœci u³o¿enia possiblities of arrangement

Fundu - symetryczne Fundu - symmetric OB 330g 3784 magnetic ballast OB 330g 3784EL electronic ballast

370

64

IP20 G

_ +

2%

370

G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

116

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:07


Obraz - kwadra fazowane / Paninting - phased quarters

Obraz kwadra 32 œcienny / Painting phased quarters 32

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3240EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3240

370

320

94

Obraz kwadra 37 œcienny / Painting phased quarters 37

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3250EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3250

370

370

94

Obraz kwadra 50 œcienny / Painting phased quarters 50

500

G

OB 702g 3260EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

100

600

_ +

G

OB 703g 3760EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

100

700

5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:07

100

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3280EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3280

Katalog-s-104-119

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 70 œcienny / Painting phased quarters 70

117

2%

magnetic ballast

OB 703g 3760

700

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 60 œcienny / Painting phased quarters 60

600

2%

magnetic ballast

OB 702g 3260

500

_ +


Obraz - kwadra proste / Paninting - plain quarters Obraz kwadra 40 œcienny / Painting plain quarters 40 400

400

500

G

OB 330g 3830EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

2%

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3831EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

100

600

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3832EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3832

100

Obraz kwadra 70 œcienny / Painting plain quarters 70 700

700

_ +

magnetic ballast

OB 702g 3831

Obraz kwadra 60 œcienny / Painting plain quarters 60

600

IP20

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

Obraz kwadra 50 œcienny / Painting plain quarters 50 500

2%

magnetic ballast

OB 330g 3830

100

_ +

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3833EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3833

100

118

Katalog-s-104-119 5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:08


Obraz - szk³o fazowane Paninting - phased glass

Obraz szk³o 32 œcienny / Painting phased glass 32

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3150EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3150 370

320

72

Obraz szk³o 37 œcienny / Painting phased glass 37

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3290EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3290 370

370

72

Obraz szk³o 50 œcienny / Painting phased glass 50

500

G

OB 702g 3300EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

80

600

_ +

G

OB 703g 3301EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

80

700

5 wrzeÿÿnia 2011 13:37:08

80

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3302EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3302

Katalog-s-104-119

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

Obraz szk³o 70 œcienny / Painting phased glass 70

119

2%

magnetic ballast

OB 703g 3301

700

IP20

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

Obraz szk³o 60 œcienny / Painting phased glass 60

600

2%

magnetic ballast

OB 702g 3300 500

_ +


Obraz - szk³o proste / Paninting - plain glass Obraz szk³o 37 œcienny / Painting plain glass 37 400 400

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3840EL electronic ballast

G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

G

OB 330g 3840

80

Obraz szk³o 50 œcienny / Painting plain glass 50

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3841EL electronic ballast

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3841

500

500

80

Obraz szk³o 60 œcienny / Painting plain glass 60

600

IP20

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 702g 3842EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

80

Obraz szk³o 70 œcienny / Painting plain glass 70

700

_ +

2%

IP20

magnetic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3843EL electronic ballast

2G11, 3 x 36W, 230V, 50Hz

G

OB 703g 3843

700

2%

magnetic ballast

OB 702g 3842

600

_ +

80

120

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:41


Lukomo plafon / ceiling lamp

121

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:42


Lukomo 30 niska plafon / low ceiling lamp PF100d 8664A1.. color 2

93 103

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Lukomo 35 niska plafon / low ceiling lamp 93

103

355

IP20

ECO

PF102d 8658A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8658H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Lukomo 43 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

ECO

PF103d 8652A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8652H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8652H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

93 103 430

Lukomo 60 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

ECO

PF106d 8645E6.. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF503d 8645T3.. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF703d 8645P3.. color 2

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

P

75 85

600

Lukomo 70 niska plafon / low ceiling lamp

IP20

PF108d 8644E8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8644T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF704d 8644P4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

85

75

700

Lukomo 80 niska plafon / low ceiling lamp

75

800

ECO

IP20

ECO

PF108d 8643E8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8643T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF704d 8643P4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

85

122

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:43


Lukomo 30

IP20

œrednia plafon / medium ceiling lamp

PF100d 8666A1.. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

168 178 300

Lukomo 35 œrednia plafon / medium ceiling lamp

IP20

ECO

PF102d 8660A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8660H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

168 178

355

Lukomo 43 œrednia plafon / medium ceiling lamp

IP20

ECO

PF103d 8654A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8654H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8654H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

168 178

430

5

123

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:45


Lukomo 30

IP20

wysokie plafon / high ceiling lamp

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

PF100d 8698A1.. color 2 243 253

300

Lukomo 35 wysokie plafon /

243 253

IP20

high ceiling lamp

ECO

PF102d 8662A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8662H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

355

Lukomo 43 wysokie plafon /

243 253

430

IP20

high ceiling lamp

ECO

PF103d 8656A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8656H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8656H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

124

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:47


Lukomo wisz鹿ce / hanging

125

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:49


Lukomo 30 niska wisz¹ca / low hanging lamp

380

ZW100d 8665A1.. color 2

75

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

300

Lukomo 35 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW102d 8659A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8659H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

380 75 355

Lukomo 43 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW103d 8653A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8653H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8653H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

380 75 430

Lukomo 60 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW106d 8645K6.. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW503d 8645H3.. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW703d 8645U3.. color 2

2G11, 3 x 18W, 230V, 50Hz

P

680 75

600

Lukomo 70 niska wisz¹ca / low hanging lamp

IP20

ECO

ZW108d 8644K8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8644H4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW704d 8644U4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

680 75

700

Lukomo 80 niska wisz¹ca / low hanging lamp

680 75

IP20

ECO

ZW108d 8643K8.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8643H4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

ZW704d 8643U4.. color 2

2G11, 4 x 18W, 230V, 50Hz

P

800

126

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:49


Lukomo 30 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp ZW100d 8667A1.. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

455 150 300

Lukomo 35 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp

IP20

ECO

ZW102d 8661A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8661H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

455 150 355

Lukomo 43 œrednia wisz¹ca / medium hanging lamp

IP20

ECO

ZW103d 8655A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8655H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8655H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

455 150 430

127

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:50


530 225

Lukomo 30 wysokie wisz¹ca /

IP20

high hanging lamp

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW100d 8699A1.. color 2 300

Lukomo 35 wysokie wisz¹ca / 530

IP20

high hanging lamp

ECO

ZW102d 8663A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8663H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

225 355

Lukomo 43 wysokie wisz¹ca /

IP20

high hanging lamp

ZW103d 8657A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8657H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8657H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

530 225 430

ECO

128

Katalog-s-120-139 5 wrzeÿÿnia 2011 10:17:53


Lukomiko

Lukomiko 325

300

129

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:53

WI100d 8692A1 .. color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Master Master ZW104d 1134A .. glass1 .. color 2

IP20 B

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

1000

ZW500d 1134B .. glass1 .. color 2

111

IP20

ZW500d 1134C .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

ECO B

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

P

P

ECO B

P

658

1130

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:54


Santo Santo ZW502d 1133DA .. glass1 .. color 2

IP20

75

B

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

IP20

430 ZW502d 1133DB .. glass1 .. color 2

ECO

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

P

ECO B

P

B

P

IP20

ZW106d 1133DC .. glass1 .. color 2

131

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:56

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

1


Conekt Conekt ZW504d 1131CP .. color 2

IP20

ECO

SB P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

IP20

ECO

500 ZW504d 1131DP .. color 2

SB P

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ZW104d 1131EP .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

132

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:17:57


Nola

133

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:00


Nola kinkiet / wall lamp

Nola K1 90

370

IP20

KC100d 3500K1E.. color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K1P.. color 2

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

Nola K2

IP20

115

600

KC102d 3500K2E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K2P.. color 2

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

Nola K3

IP20

115 KC102d 3500K3E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

KC700d 3500K3P.. color 2

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

900

134

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:00


Inge

Inge

IP20

98 IC100d 1205K1 .. color 2 410 110

135

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:01

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Nola wisz鹿ca / hanging

Nola W1 ZW102d 3500W1E.. color 2

IP20

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

500

115

600

Nola W2

115

IP20

ZW102d 3500W2E.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW702d 3500W2P.. color 2

2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz

P

500

900

Nola W3

115

IP20

ECO

ZW704d 3500W3P.. color 2

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz

P

ZW502d 3500W3T.. color 2

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

P

500 1500

136

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:02


Chera

137

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:04


Chera 35 otwarta / opened 125

GK600d 8716A1.. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

350

100 100 350

Chera 35 146 100

IP20

z g贸rnym szk鲁em / with upper glass

GK600d 8716A1.. /S color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

350

100 350

138

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:05


Chera 55 otwarta / opened 90 554

100

100 554

IP20

GK602d 8717A2 .. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8717B .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8717C .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 554

Chera 55 z g贸rnym szk鲁em 111 100

554

IP20

/ with upper glass

GK602d 8717A2 .. /S color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8717B ../S color 2

2G11,1 x 36W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8717C .. /S color 2

2G11,1 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 554

139

Katalog-s-120-139 5 wrze每每nia 2011 10:18:07


Chera 70 otwarta / opened 90 100

700

100

IP20

GK602d 8718A2 .. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8718B .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8718C .. color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

700 100 700

Chera 70 z g贸rnym szk鲁em 111 100

700

IP20

/ with upper glass

GK602d 8718A2 .. /S color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

GK700d 8718B ../S color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, magnetic ballast

P

GK700d 8718C .. /S color 2

2G11,1 x 24W, 230V, 50Hz, electronic ballast

P

100 700

140

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:49


Moa plafon / ceiling lamp

141

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:50


Moa 33 plafon / ceiling

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

PF100d 8650A1.. color 2

330

IP20

lamp

75 95 330

330

Moa 40 plafon / ceiling

IP20

lamp

ECO

PF102d 8648A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8648K.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

400 75 95 400

400

Moa 50 plafon / ceiling

IP20

lamp

ECO

PF103d 8646A3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8646H4.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8646H5.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

500 75 95 500

500

142

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:51


0 60

Moa 60 plafon / ceiling

60 0

75 95

70

0

ECO

PF104d 8637A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8637T4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

Moa 70 plafon / ceiling

70 0

IP20

lamp

IP20

lamp

ECO

PF104d 8638A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8638T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8638T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

75 95

Moa 80 plafon / ceiling 0 80

80 0

75

143

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:54

IP20

lamp

ECO

PF104d 8639A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8639T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

PF504d 8639T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

95


Calypso - plafon / ceiling lamp

Calypso

IP20

plafon - wersja ma³a / ceiling lamp - small

280 PF102d 1206P1M .. color 2

115 125

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

280

Calypso

IP20

plafon - wersja œrednia / ceiling lamp - medium

375 PF103d 1206P1S .. color 2

115 125

P

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

375

Calypso

IP20

plafon - wersja du¿a / ceiling lamp - large

474 115 125

PF104d 1206P1D .. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

474

Calypso due - plafon / ceiling lamp

Calypso due plafon - wersja ma³a / ceiling lamp - small

IP20

630 280

115 125

PF108d 1206P2M .. color 2

P

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Calypso due plafon - wersja œrednia / ceiling lamp - medium

IP20

820 115 125

PF108d 1206P2S .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

375

144

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:55


Moa wisz鹿ca / hanging lamp

145

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:18:56


MOA 33 wisz¹ca

ZW102d 8651A2.. color 2

330

428 75 330

IP20

/ hanging lamp

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

330

MOA 40 wisz¹ca

IP20

/ hanging lamp

ECO

ZW104d 8649A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8649K.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

400

428 75 400

400

MOA 50 wisz¹ca

IP20

/ hanging lamp

ECO

ZW104d 8647A4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8647H.. color 2

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8647K.. color 2

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

P

500

428 75 500

500

146

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:58


Moa 60 wisz¹ca / hanging lamp 680

IP20

ECO

ZW104d 8637B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8637T4.. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

P

75

Moa 70 wisz¹ca / hanging lamp

IP20

ECO

ZW104d 8638B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8638T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8638T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P

680

75

Moa 80 wisz¹ca / hanging lamp

680

75

147

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:18:59

IP20

ECO

ZW104d 8639B4.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8639T4.. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

P

ZW504d 8639T5.. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

P


Calypso - wisz¹ca / hanging lamp

Calypso 280

IP20

wisz¹ca - wersja ma³a / hanging lamp - small

ZW102d 1206W1M.. color 2

P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

530 280

Calypso

IP20

wisz¹ca - wersja œrednia / hanging lamp - medium

375 ZW104d 1206W1S.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

530 375

Calypso

IP20

wisz¹ca - wersja du¿a / hanging lamp - large

474 ZW104d 1206W1D.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

530 474

Calypso due - wisz¹ca / hanging lamp

Calypso due wisz¹ca - wersja ma³a / hanging lamp - small

IP20

630 530

280

ZW108d 1206W2M.. color 2

P

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

Calypso due wisz¹ca - wersja œrednia / hanging lamp - medium

IP20

820 375

521

ZW108d1206W2S.. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

P

148

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:00


Caspe

149

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:19:02


Caspe 12

Caspe 12 pe鲁ne c a

120

b a

120

IP20

/ full

GK600d 8815A1.. color 2

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

GK400d 8815H.. color 2

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

b 120

120

120

c

c 120

120

120

Caspe 12 c 120

a b

a

120

IP20

z dolnym szk鲁em / with bottom glass

KC100d 8816A1.. color 2

E27, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

KC400d 8816H.. color 2

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

P

b 120

120

120

c

c 120

120

120

150

Katalog-s-140-163 5 wrze每每nia 2011 09:19:02


Caspe 30

Caspe 30 pe³ne / full c a

80 b

100

IP20

a 80 b

GK600d 8813A1.. color 2 GK700d 8813B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8813C.. color 2 electronic ballast

100 300

IP20

Caspe 30 pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass a

c 100

101

a

101 b

b

GK600d 8813A1../S color 2 GK700d 8813B../S color 2

100 c

300

151

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:03

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8813C../S color 2

100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast


Caspe 30

Caspe 30 c a

80 b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a 80 b

KC100d 8814A1.. color 2 KC700d 8814B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8814C.. color 2 electronic ballast

100 300

Caspe 30 z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

100

101

a

101 b

IP20

a

c

b

KC100d 8814A1../S color 2 KC700d 8814B../S color 2

100 c

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 18W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8814C../S color 2

100

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast

300

152

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:04


Caspe 40

Caspe 40 pe³ne / full a

80

80

b

100

IP20

a

c

b

GK600d 8811A1.. color 2 GK700d 8811B.. color 2

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8811C.. color 2 electronic ballast

100 400

101

a

101 100

Caspe 40

a

c b

c

400

5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:04

GK700d 8811B../S color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8811C../S color 2

100

Katalog-s-140-163

GK600d 8811A1../S color 2

b 100

153

IP20

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

electronic ballast


Caspe 40

Caspe 40 a

80

80

b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a

c

b

KC100d 8812 A1.. color 2 KC700d 8812B.. color 2

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast

100 c

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC700d 8812C.. color 2 electronic ballast

100 400

Caspe 40 a

c 100

101

a

101 b

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

KC100d 8812A1../S color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 24W, 230V, 50Hz

P

b 100 c

KC700d 8812B../S color 2 magnetic ballast KC700d 8812C../S color 2

100

electronic ballast

400

154

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:05


Caspe 50

Caspe 50 pe³ne / full a

80 b

100

IP20

a

c

80 b

GK602d 8809A2.. color 2 GK700d 8809B.. color 2

100 c

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8809C.. color 2 electronic ballast

100 500

Caspe 50

100

101 GK602d 8809A2../S color 2

a

101 b

b

GK700d 8809B../S color 2 100

c

500

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:06

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast GK700d 8809C../S color 2

100

155

IP20

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

a

c

electronic ballast


Caspe 50

Caspe 50 a

80

80

b

100

IP20

z dolnym szk³em / with bottom glass

a

c

b

KC102d 8810A2.. color 2 KC700d 8810B.. color 2

100 c

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8810C.. color 2 electronic ballast

100 500

Caspe 50

100

101

a b

IP20

a

c 101

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

b

KC102d 8810A2../S color 2 KC700d 8810B../S color 2

100 c

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

2G11, 1 x 36W, 230V, 50Hz

P

magnetic ballast KC700d 8810C../S color 2

100

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

electronic ballast

500

156

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:06


Caspe 60

Caspe 60 pe³ne / full

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602d 8807A2.. color 2

ECO

Caspe 60

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK602d 8807A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8807B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8807B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8807C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8807C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8807E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8807E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8807G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c 100

100 600

157

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:07

600


Caspe 60

Caspe 60

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102d 8808A2.. color 2

ECO

Caspe 60

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC102d 8808A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8808B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8808B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8808C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8808C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8808E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8808E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8808G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c

100 600

100 600

158

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:08


Caspe 70

Caspe 70 pe³ne / full

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

GK602d 8805A2.. color 2

ECO

Caspe 70

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK602d 8805A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8805B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8805B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8805C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8805C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805D../S color 2

G5, 1 x24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8805E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8805E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8805G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

c

100 c

100 700

159

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:08

100 700


Caspe 70

Caspe 70

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

KC102d 8806A2.. color 2

ECO

Caspe 70

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC102d 8806A2../S color 2

IP20

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8806B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8806B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8806C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8806C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8806E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8806E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8806G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b

100

100 c

c

100 700

100 700

160

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:09


Caspe 80

Caspe 80 pe³ne / full

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

GK603d 8803A3.. color 2

ECO

Caspe 80

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK603d 8803A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8803B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8803B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8803C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8803C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8803E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8803E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8803G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

100 c

c 100 800

161

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:10

100 800


Caspe 80

Caspe 80

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

KC103d 8804A3.. color 2

ECO

Caspe 80

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC103d 8804A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8804B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8804B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8804C.. color 2

2G11, 1 x55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8804C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804D../S color 2

G5, 1 x max 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8804E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8804E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8804G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

rzuty

rzuty

c a

80 b

100

c a

101 b

100

a

a 101

80 b

b 100

100 c

c 100 800

100 800

162

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:11


Caspe 90

Caspe 90 pe³ne / full

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

GK603d 8801A3.. color 2

ECO

Caspe 90

pe³ne z górnym szk³em / full with upper glass

P

GK603d 8801A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

GK700d 8801B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8801B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

GK700d 8801C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK700d 8801C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8801E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK502d 8801E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

GK500d 8801G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 b

100

a

a 80

80 b

b 100

100 c

c 100 900

163

Katalog-s-140-163 5 wrzeÿÿnia 2011 09:19:12

100 900


Caspe 90

Caspe 90

z dolnym szk³em / with bottom glass

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

KC103d 8802A3.. color 2

ECO

Caspe 90

z dolnym i górnym szk³em with bottom and upper glass

P

KC103d 8802A3../S color 2

IP20

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

ECO P

KC700d 8802B.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8802B../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz magnetic ballast

P

KC700d 8802C.. color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC700d 8802C../S color 2

2G11, 1 x 55W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802D.. color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802D../S color 2

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8802E.. color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC502d 8802E../S color 2

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802G.. color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

KC500d 8802G../S color 2

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz electronic ballast

P

c

c a

80 b

100

a

101 100

a

b

a 80

80 b

b 100

100 c

c 100 900

100 900

164

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:50


Portouno

Portouno wersja ma³a / small IC100d 1204K1M .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

100 313

110

Portouno wersja œrednia / medium 100

IC100d 1204K1S .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

394 110

Portouno wersja du¿a / large 100

IC102d 1204K1D .. color 2

IP20 P

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

484 110

Portodue

Portodue wersja ma³a / small

IP20

313 IC100d 1204K2M .. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

128 343

125

Portodue wersja œrednia / medium

IP20

394 IC100d 1204K2S .. color 2

128

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

424

125

Portodue wersja du¿a / large

IP20

484 IC102d 1204K2D .. color 2

165

128 125

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:51

514

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P


Tuba

Tuba wersja ma³a / small IC170d 1203W1M .. color 2

IP20 P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

500-1500

110

240 110

Tuba wersja œrednia / medium IC170d 1203W1S .. color 2

IP20 E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

P

500-1500

140

270 140

166 Projekt wnêtrza wykona³y: NGK+, archiGA

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:20:54


Avatar kinkiet / wall lamp

167

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:55

new


Avatar kinkiet 40 / wall lamp

new

IP20 W

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100d 1172K41.. color 3 90 400 100

Avatar kinkiet 50 / wall lamp KC102d 1172K53.. color 3

new

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

W

90 500 100

168

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:57


Avatar plafon / ceiling

new

Avatar 40 plafon / ceiling

new

PF103d 1172P41.. color 3

IP20 W

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

100 90 400 400

Avatar 50 plafon / ceiling PF103d 1172P51.. color 3

100 90 500 500

169

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:20:59

new

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

W


Avatar wisz¹cy / hanging

new

Avatar 40 wisz¹cy / hanging

new

IP20 W

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW104d 1172W41.. color 3

500

90

400

400

Avatar 50 wisz¹cy / hanging ZW104d 1172W51.. color 3

new

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

W

500

90

500 500

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:01

170


Alma

171

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:02


Alma plafon / ceiling lamp

new

Alma 40 plafon / ceiling lamp

new

PF103d 1159P41.. color 3

IP20 W

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

100 90 400 400

Alma 50 plafon / ceiling lamp PF103d 1159P51.. color 3

new

IP20 E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

W

100 90 500 500

172

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:04


Alma wisz¹ca / hanging lamp

new

Alma 40 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20 W

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

ZW104d 1195W41.. color 3

500

90

400

400

Alma 50 wisz¹cy / hanging lamp ZW104d 1159W51.. color 3

500

90

500

173

500

Katalog-s-164-183 5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:06

new

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

W


Alma kinkiet / wall lamp

new

Alma kinkiet 40 / wall lamp

new

IP20 W

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

KC100d 1159K41.. color 3 90 400 100

Alma kinkiet 50 / wall lamp KC102d 1159K53.. color 3

new

IP20 E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

W

90 500 100

174

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:08


Pino plafon / ceiling lamp Pino 32 plafon / ceiling lamp

IP20

PF100d 8702A1.. color 2

Pino 38 plafon

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

/ ceiling lamp

P

ECO

PF102d 8701A2.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

P

PF500d 8701H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Pino 32 320

85 75 370

370

Pino 38 381

85 75 440

440

Pino wisz¹ce / hanging lamp Pino 32 wisz¹ca / hanging lamp

IP20

ZW100d 8704A1.. color 2

Pino 38 wisz¹ca

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20

/ hanging lamp

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

ZW500d 8703H.. color 2

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

P

Pino 32 320

75 370

370

500

Pino 38 381

75

175 440

5 wrzeÿÿnia 2011 09:21:10

ECO

ZW103d 8703A3.. color 2

500

Katalog-s-164-183

P

440


Conversa IP20

ZW109d

1128E .. glass1 .. color 2

E27, 9 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW109d

1128E .. glass2 .. color 2

E27, 9 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

IP20

P

ECO

ZW509d

1128T .. glass1 .. color 2

2GX13, 9 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW509d

1128T .. glass2 .. color 2

2GX13, 9 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

10 41

41 10

120

600

120 1041

176

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:11


Santana

Santana 800 ZW504d

1132A .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

Santana 800

ZW504d

1132A .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

IP20

ECO P

725 76

IP20

ECO

ZW504d

1132B .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW504d

1132B .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

Santana 650

725 IP20 76 ZW108d

1132D .. glass1 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW108d

1132D .. glass2 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

Santana 650

IP20

ZW104d

1132L .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

ZW104d

1132L .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

IP20

177

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:13

P

P

ECO

ZW504d

1132R .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW504d

1132R .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P


Sandoya niesymetryczna, du驴a / unsymmetrical, large IP20

ZW104d

1149T .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW104d

1149T .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

641

IP20

ECO

ZW503d

1149D .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 40W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

ZW503d

1149D .. glass2 .. color 2

2GX13, 1 x 40W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

641

707

IP20

P

ECO

ZW503d

1149E .. glass1 .. color 2

2GX13, 1 x 55W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149E .. glass2 .. color 2

2GX13, 1 x 55W +2GX13, 2 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

178

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:14


Sandoya symetryczna, du驴a / symmetrical, large IP20

ZW106d

1149K .. glass1 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW106d

1149K .. glass2 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

795

IP20

ECO

ZW503d

1149B .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149B .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

795

743

IP20

179

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:17

ECO

ZW503d

1149C .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149C .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P


Sandoya symetryczna, ma鲁a / symmetrical, small IP20

ZW103d

1149H .. glass1 .. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW103d

1149H .. glass2 .. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

652

IP20 652

610

ECO

ZW503d

1149A .. glass1 .. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW503d

1149A .. glass2 .. color 2

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

180

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:18


Dino Dino KA 725

IP20

ECO

ZW752d

1135KA .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135KA .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1380

P

350

Dino KB 725

IP20

ECO

ZW752d

1135KB .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135KB .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1250

P

350

Dino KC 725

1150

IP20

ECO

ZW752d

1135KC .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW752d

1135KC .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

350

181

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:20

2


Dino Dino A 725

IP20

ECO

ZW752d

1135A .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135A .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 55W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1380

P

350

Dino B 725

350

IP20

ZW752d

1135B .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW752d

1135B .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 36W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

1250

Dino C 725

1150

ECO

IP20

P

ECO

ZW752d

1135C .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW752d

1135C .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 22W 2G11, 2 x 24W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

350

1182

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:21


Santa Cruz IP20

ZW104d

1129H .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

B

P

ZW104d

1129H .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

SB P

725

410

1052

IP20

ZW502d

1129C .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

ZW502d

1129C .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 40W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

IP20

183

Katalog-s-164-183 5 wrze每每nia 2011 09:21:24

ECO P

ECO

ZW502d

1129D .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

B

P

ZW502d

1129D .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 55W, 230V, 50Hz, elektronic ballast

SB P

1


Santa Cruz IP20

ZW532d1129A .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 40W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

ZW532d1129A .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 40W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

725

410

ECO P

1052

IP20

ECO

ZW532d1129B .. glass1 .. color 2

2GX13, 2 x 55W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW532d1129B .. glass2 .. color 2

2GX13, 2 x 55W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

IP20

ZW134d1129E .. glass1 .. color 2

E27, 4 x max 23W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

B

P

ZW134d1129E .. glass2 .. color 2

E27, 4 x max 23W GU5,3, 4 x max 35W, 230V, 50Hz , elektronic ballast

SB P

184

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:25:57


Atlantic III Atlantic III plafon / ceiling lamp

IP20

PF103d 1208P3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

P

115 478

492

Atlantic III wisz鹿cy / hanging lamp

IP20

ZW103d 1208W3.. color 2

E27, 3 x max 23W, 230V, 50Hz

478

P

428 110

Atlantic II Atlantic II M

IP20

IC100d 1208KM.. color 2

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

Atlantic II S

IP20

IC102d 1208KS.. color 2

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

Atlantic II D

E27, 2 x max 23W, 230V, 50Hz

172

125

Atlantic II M

270

Atlantic II S

370

Atlantic II D

373,6

172 373,6

172 373,6

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:25:59

P

IP20

IC102d 1208KD.. color 2

185

P

P


Atlantic IV

Atlantic IV plafon - ma³y / ceiling lamp - small

IP20

115 PF104d 1208PM4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

507

Atlantic IV plafon - œredni / ceiling lamp - medium

IP20

115 PF104d 1208PS4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

638

Atlantic IV wisz¹cy - ma³y / hanging lamp - small 507

428

ZW104d 1208WM4.. color 2

IP20

Atlantic IV wisz¹cy - œredni / hanging lamp - medium 428

ZW104d 1208WS4.. color 2

P

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

IP20 E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

638

12 186

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:01


Posejdon Posejdon plafon

IP20

/ ceiling lamp

PF104d 1207P1.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

115 529

529

Posejdon wisz鹿cy / hanging lamp

IP20

ZW104d 1207W1.. color 2

E27, 4 x max 23W, 230V, 50Hz

P

442 110 529 529

Graal Graal kinkiet / wall lamp

IP20 G23, 2 x 11W, 230V, 50Hz

OB330d 1209K1.. color 2

380

P

88

410

12

187

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:02


Campo poziome

Campo pionowe

Campo poziome / horizontal 142 160

415

IP20

DK100d 1198K1Z .. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

197 23

Campo pionowe / vertical 170

245

220

IP20

DK100d 1198K1N.. color 2

P

E27, 1 x max 23W, 230V, 50Hz

344 63

Oczko stropowe / Downlight

wersje okr¹g³e ¿arowe / rounded incandescent version OS211d 1199O1E .. color 2

E14, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

wersje okr¹g³e halogenowe / rounded halogen version OS300d 1199O1G .. color 2

IP20

wersje kwadratowe ¿arowe / square incandescent version P

IP20

GU5,3, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

OS211d 1199K1E .. color 2

E14, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

wersje kwadratowe halogenowe / square halogen version P

OS300d 1199K1G .. color 2

IP20 P

IP20

GU5,3, 1 x max 35W, 230V, 50Hz

P

130

146

130

146

80

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:05

80

188 12


Obrazy z drewna / wooden paintings

189

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:07


Obraz - Kwadraty

OB 330d 3120D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Square

366 IP20

P

72

magnetic ballast

Obraz - Pierœcienie symetryczne wersja œrednia

OB 330d 3860D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Symmetric rings medium version

440 IP20

P

Obraz - Pierœcienie symetryczne wersja du¿a

72

magnetic ballast

OB 330d 3870D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Symmetric rings large version

IP20

P

580

magnetic ballast

72

Obraz - Pierœcienie PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

niesymetryczne wersja œrednia

Painting - Asymmetric rings medium version 440 IP20

P

72

magnetic ballast

Obraz - Pierœcienie PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

niesymetryczne wersja du¿a

Painting - Asymmetric rings large version

IP20 OB 330d 3863D..color2 wersja LD

OB 330d 3861D..color2 wersja PG

OB 330d 3864D..color2 wersja PD

OB 330d 3862D..color2 wersja LG

OB 330d 3871D..color2 wersja PG

P

magnetic ballast OB 330d 3873D..color2 wersja LD

72

580 OB 330d 3872D..color2 wersja LG

OB 330d 3874D..color2 wersja PD

190 12

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:07


Obraz - Oko symetryczne wersja du¿a

OB 330d 3200D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye large version

IP20

P

Obraz - Oko symetryczne wersja œrednia

magnetic ballast

500

72

OB 330d 3160D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye medium version 366 IP20

P

Obraz - Oko symetryczne wersja ma³a

OB 330d 3220D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Symmetric eye small version

IP20

P

72

magnetic ballast

250

72

magnetic ballast

Obraz - Kopalnia PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Main

IP20

P

magnetic ballast 500

72

366

72

OB 330d 3070D..color2

OB 330d 3030D..color2

OB 330d 3060D..color2

OB 330g 3020D..color2

OB 330d 3050D..color2

OB 330d 3010D..color2

OB 330d 3080D..color2

OB 330d 3040D..color2

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

OB 330d 3071D..color2

OB 330d 3031D..color2

OB 330d 3061D..color2

OB 330d 3021D..color2

OB 330d 3051D..color2

OB 330d 3011D..color2

OB 330d 3081D..color2

OB 330d 3041D..color2

wersja LG

wersja LD

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja DL

wersja DP

191

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:08


Obraz - Niesymetryczne oko, wersja œrednia

PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Asymmetric eye medium version

IP20

P

72

366

magnetic ballast

OB 330d 3172D..color2

OB 330d 3192D..color2

OB 330d 3170D..color2

OB 330d 3190D..color2

OB 330d 3173D..color2

OB 330d 3193D..color2

OB 330d 3171D..color2

OB 330d 3191D..color2

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Obraz - Niesymetryczne oko, wersja du¿a

PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Painting - Asymmetric eye large version

IP20

P

magnetic ballast 72

560 OB 330d 3232D..color2

OB 330d 3212D..color2

OB 330d 3230D..color2

OB 330d 3210D..color2

OB 330d 3233D..color2

OB 330d 3213D..color2

OB 330d 3231D..color2

OB 330d 3211D..color2

wersja DL

wersja DP

wersja GP

wersja GL

wersja PD

wersja PG

wersja LG

wersja LD

Anara - Kwadratowa Square

OB 330d 8817KW..color2 PL-S,G23,2x11W 230V, 50Hz

370 IP20

P

Anara - Prostok¹tna Rectangular

OB 330d 8817PW..color2 PL-S,G23,2x11W 230V, 50Hz

320 IP20

P

Obraz - Oko

485

Katalog-s-184-201 5 wrzeÿÿnia 2011 09:26:09

72

magnetic ballast

OB 330d 3093D..color2 PL-S, G23, 2 x 11W 230V, 50Hz

Paiting - Eye

IP20

72

magnetic ballast

P

magnetic ballast

72

192 12


Helio

193

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:10


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 114 ZW500d 1126114 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

165

Helio W 121 ZW500d 1126121 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

675 918 165

Helio W 128 ZW500d 1126128 .. color 2

IP20

G5, 1 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675 1218 165

194 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:11


195

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:13


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 214 ZW502d 1126214 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

250

Helio W 221 ZW502d 1126221 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

675

918 250

Helio W 228 ZW502d 1126228 .. color 2

IP20

G5, 2 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675 1218 250

196 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:14


Helio wisz鹿ce / hanging Helio W 314 ZW503d 1126314 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

675

618

335

Helio W 321 ZW503d 1126321 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

675

918 335

Helio W 328 ZW503d 1126328 .. color 2

675 1218 335

197

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:15

IP20

G5, 3 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio wisz鹿ce / hanging lamp Helio W 414 ZW504d 1126414 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

675

420

618

Helio W 421 ZW504d 1126421 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

675

918

420

Helio W 428 ZW504d 1126428 .. color 2

IP20

G5, 4 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

675

1218 420

198 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:17


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 114 PF500d 1125114 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

165

Helio P 121 PF500d 1125121 .. color 2 918

IP20

ECO

P

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

61 165

Helio P 128 PF500d 1125128 .. color 2

1218 165

199

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:18

IP20

G5, 1 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 214 PF502d 1125214 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

250

Helio P 221 PF502d 1125221 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

61

918 250

Helio P 228 PF502d 1125228 .. color 2

1218

IP20

G5, 2 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

61 250

200 12

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:19


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 314 PF503d 1125314 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

61 618

335

Helio P 321 PF503d 1125321 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

61 918 335

Helio P 328 PF503d 1125328 .. color 2

61

1218 335

201

Katalog-s-184-201 5 wrze每每nia 2011 09:26:21

IP20

G5, 3 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P


Helio plafon / ceiling lamp Helio P 414 PF504d 1125414 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

61 420

618

Helio P 421 PF504d 1125421 .. color 2

IP20

ECO

P

G5, 4 x 21W, 230V, 50Hz

61 918

420

Helio P 428 PF504d 1125428 .. color 2

IP20

G5, 4 x 28W, 230V, 50Hz

ECO

P

61 1218 420

202 12

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:58


Vandura plafon / ceiling lamp

203

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:59

new


Vandura 280 plafon / ceiling lamp

new

PF102f 1139P1.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 280

280

Vandura 350 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P2.. color 1

110 90 350

350

Vandura 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P3.. color 1

110 90 400

400

Vandura 500 plafon / ceiling lamp

new

PF104f 1139P4.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 500

500

Vandura 600 plafon / ceiling lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1139P5.. color 1

110 90 600

600

Vandura 700 plafon / ceiling lamp PF104f 1139P6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

110 90 700

700

204

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:42:59


Vandura wisz鹿ca / hanging lamp

205

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:00

new


Vandura 280 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

ZW102f 1139W1.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90 280

280

500

Vandura 350 wisz¹ca / hanging lamp

new

350

350

500

Vandura 400 wisz¹ca / hanging lamp

new

S

400

Vandura 500 wisz¹ca / hanging lamp

500

new

ZW104f 1139W4.. color 1

90 500

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W3.. color 1

90 400

S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W2.. color 1

90

IP20

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Vandura 600 wisz¹ca / hanging lamp 500

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1139W5.. color 1

90 600

600

Vandura 700 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1139W6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500 90 700

700

206

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:01


Rooster plafon / ceiling lamp

207

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:02

new


Rooster 280 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1145P1.. color 1

85 65 280

280

Rooster 350 plafon / ceiling lamp

new

PF500f 1145P2.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

85 65 350

350

Rooster 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF500f 1145P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1145P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65 400

400

Rooster 500 plafon / ceiling lamp

85 65 500

new

IP20

ECO

PF500f 1145P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1145P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Rooster 600 plafon / ceiling lamp

new

PF504f 1145P7.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

85 65 600

600

Rooster 700 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF504f 1145P8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF504f 1145P9.. color 1

2GX13, 4 x55W, 230V, 50Hz

S

85 65 700

700

208

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:03


Rooster wisz鹿cy / hanging lamp

209

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:04

new


Rooster 280 wisz¹cy / hanging lamp

500

new

ZW500f 1145W1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

65 280

280

Rooster 350 wisz¹cy / hanging lamp

new

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1145W2.. color 1

500

IP20

65 350

350

Rooster 400 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW500f 1145W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1145W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 400

400

Rooster 500 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW500f 1145W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1145W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 500

500

Rooster 600 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ZW504f 1145W7.. color 1

65 600

600

Rooster 700 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

ECO

ZW504f 1145W8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW504f 1145W9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

500 65 700

700

210

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:04


Lamastre 7070 plafon, kinkiet / ceiling, wall lamp PF706f 11077070APC.. color 1

2G11, 6 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

PL

S

PF706f 11077070ASC.. color 1

2G11, 6 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

SB

S

PF704f 11077070BPC.. color 1

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

PL

S

PF704f 11077070BSC.. color 1

2G11, 4 x 36W, 230V, 50Hz, electronic ballast

SB

S

57

700

67

700

Kubik ナ田ienny aluminiowy / aluminium wall lamp

85 100

Katalog-s-202-231 5 wrzeテソテソnia 2011 13:43:06

IP20

G9, 1 x max 40W, 230V, 50Hz

IC400a 1231..color1

211

IP20

100 100

100

AL


Nekla kinkiet / wall lamp

Nekla 40 kinkiet / wall lamp IC100f

1152K1.. color 1

IP20 S

E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

90

400

100

Nekla 50 kinkiet / wall lamp IC102f

1152K2.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90

500

Nekla 60 kinkiet / wall lamp

100

IC102f

1152K3.. color 1

IP20 S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

90

600

Nekla 70 kinkiet / wall lamp

100

IC102f

1152K4.. color 1

IP20 E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

S

90

700 0 10

212

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:07


Nekla plafon / ceiling lamp

Nekla 40 plafon / ceiling lamp PF103f 1152P1.. color 1

110 90 400

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

400

Nekla 50 plafon / ceiling lamp PF103f 1152P2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 500

500

Nekla 60 plafon / ceiling lamp PF104f 1152P3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

110 90 600

600

Nekla 70 plafon / ceiling lamp PF104f 1152P4.. color 1 110 90 700

213

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:08

700

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S


Nekla wisz¹ca / hanging lamp

Nekla 40 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W1.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 400

400

Nekla 50 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W2.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 500

500

Nekla 60 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500 90 600

600

Nekla 70 wisz¹ca / hanging lamp ZW104f 1152W4.. color 1

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500 90

214 700

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:10

700


Noble kinkiet / wall lamp

new

Noble kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1147K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1147K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Noble kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

215

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:12

IP20

IC500f

1147K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1147K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Noble wisz¹cy kwadrat I

IP20

/ hanging square I

ZW504f 1147W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1147W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 662

Noble wisz¹cy kwadrat II

Noble wisz¹cy / hanging lamp

662

IP20

/ hanging square II

ZW506f 1147W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1147W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 962

Noble plafon kwadrat I

962

IP20

/ ceiling square I

PF504f 1147P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1147P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Noble plafon kwadrat II

Noble plafon / ceiling lamp

662

IP20

/ ceiling square II

PF506f 1147P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1147P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

216

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:13


Noble wisz¹cy / hanging lamp

Noble prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I ZW502f 1147W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1147W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

350

Noble prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II ZW503f 1147W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1147W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

450

Noble prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III ZW502f 1147W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1147W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65

962 350

Noble prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

600 65

217

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:15

962 450

ZW503f 1147W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1147W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Noble plafon / ceiling lamp

Noble prostok¹t I plafon 85 65 662

PF502f 1147P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1147P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

350

Noble prostok¹t II plafon

85 65 662

IP20

/ ceiling rectangle I

IP20

/ ceiling rectangle II

PF503f 1147P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1147P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

450

Noble prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

PF502f 1147P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1147P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Noble prostok¹t IV plafon

85 65

/ ceiling rectangle IV

PF503f 1147P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1147P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

218

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:16


Goes kinkiet / wall lamp

new

Goes kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1148K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1148K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Goes kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

219

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:18

IP20

IC500f

1148K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1148K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Goes wisz¹cy kwadrat I

IP20

/ hanging square I

ZW504f 1148W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1148W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 662

Goes wisz¹cy kwadrat II

Goes wisz¹cy / hanging lamp

662

IP20

/ hanging square II

ZW506f 1148W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1148W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

600

65 962

Goes plafon kwadrat I

962

IP20

/ ceiling square I

PF504f 1148P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1148P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Goes plafon kwadrat II

Goes plafon / ceiling lamp

662

IP20

/ ceiling square II

PF506f 1148P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1148P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

220

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:19


Goes wisz¹cy / hanging lamp

Goes prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I

IP20

ZW502f 1148W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1148W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

600 65 662

350

Goes prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II ZW503f 1148W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1148W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600 65 662

450

Goes prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III ZW502f 1148W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1148W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

600

65

962 350

Goes prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

600 65

962

221

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:20

450

ZW503f 1148W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1148W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Goes plafon / ceiling lamp

Goes prostok¹t I plafon 85 65 662

PF502f 1148P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1148P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

350

Goes prostok¹t II plafon

85 65 662

IP20

/ ceiling rectangle I

IP20

/ ceiling rectangle II

PF503f 1148P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1148P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

450

Goes prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

PF502f 1148P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1148P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Goes prostok¹t IV plafon

85 65

/ ceiling rectangle IV

PF503f 1148P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1148P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

222

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:22


Savana plafon / ceiling lamp

223

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:23

new


Savana 280 plafon / ceiling lamp

new

PF500f 1137P1.. color 1

85 65 280

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

280

Savana 350 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1137P2.. color 1

85 65 350

IP20

350

Savana 400 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF500f 1137P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1137P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65 400

400

Savana 500 plafon / ceiling lamp

85 65 500

new

ECO

PF500f 1137P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1137P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Savana 600 plafon / ceiling lamp

85 65

new

IP20

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

PF504f 1137P7.. color 1

600

IP20

600

Savana 700 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO

PF504f 1137P8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF504f 1137P9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

85 65

700

700

224

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:24


Savana wisz鹿ca / hanging lamp

225

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:25

new


Savana 280 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1137W1.. color 1

65 280

280

IP20

Savana 350 wisz¹ce / hanging lamp 500

ECO

new S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1137W2.. color 1

65 350

350

Savana 400 wisz¹ce / hanging lamp 500

65 400

IP20

new

ECO

PF500f 1137W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1137W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Savana 500 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1137W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1137W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

65 500

500

500

Savana 600 wisz¹ce / hanging lamp

new

600

ECO S

2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ZW504f 1137W7.. color 1

65

IP20

600

Savana 700 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO

500 ZW504f 1137W8.. color 1

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW504f 1137W9.. color 1

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

S

65

700

700

226

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:25


Fox plafon / ceiling lamp

227

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:27

new


Fox 280 plafon / ceiling lamp

new

IP20

110 90 PF102f 1138P1.. color 1

280

280

Fox 350 plafon / ceiling lamp

110 90 350

new

Fox 400 plafon / ceiling lamp

new

Fox 500 plafon / ceiling lamp

110 90

S

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Fox 600 plafon / ceiling lamp 110 90

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

PF104f 1138P5.. color 1

600

IP20

new

PF104f 1138P4.. color 1

500

S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

PF103f 1138P3.. color 1

400

IP20 E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

PF103f 1138P2.. color 1

350

110 90 400

S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

600

Fox 700 plafon / ceiling lamp PF104f 1138P6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

110 90

700

700

228

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:27


Fox wisz鹿cy / hanging lamp

229

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:29

new


Fox 280 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

500

S

E27, 2 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW102f 1138W1.. color 1

90 280

280

Fox 350 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20

500

S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W2.. color 1

90 350

350

Fox 400 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W3.. color 1

90 400

400

Fox 500 wisz¹cy / hanging lamp 500

new

ZW104f 1138W4.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

90

500

500

Fox 600 wisz¹cy / hanging lamp

new

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

ZW104f 1138W5.. color 1

500

90

600

600

Fox 700 wisz¹cy / hanging lamp ZW104f 1138W6.. color 1

new

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500

90

700

700

230

Katalog-s-202-231 5 wrzeÿÿnia 2011 13:43:30


Argon kinkiet / wall lamp

new

Argon kinkiet I / wall lamp I 65

IP20

IC500f

1151K61.. color 1

G5, 1 x 14W, 230V, 50Hz

IC500f

1151K62.. color 1

G5, 1 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

662 116

Argon kinkiet II / wall lamp II 65

962

116

231

Katalog-s-202-231 5 wrze每每nia 2011 13:43:31

IP20

IC500f

1151K91.. color 1

G5, 1 x 21W, 230V, 50Hz

IC500f

1151K92.. color 1

G5, 1 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S


Argon wisz¹cy kwadrat I

/ hanging square I

new

IP20

ZW504f 1151W61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

ZW504f 1151W62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

500 65 662

Argon wisz¹cy kwadrat II

Argon wisz¹cy / hanging lamp

662

/ hanging square II

new

IP20

ZW506f 1151W91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

ZW506f 1151W92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

500

65 962

Argon plafon kwadrat I

962

new

/ ceiling square I

IP20

PF504f 1151P61.. color 1

G5, 4 x 14W, 230V, 50Hz

PF504f 1151P62.. color 1

G5, 4 x 24W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 662

Argon plafon kwadrat II

Argon plafon / ceiling lamp

/ ceiling square II

662

new

IP20

PF506f 1151P91.. color 1

G5, 6 x 21W, 230V, 50Hz

PF506f 1151P92.. color 1

G5, 6 x 39W, 230V, 50Hz

ECO S

85 65 962

962

232

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:01


Argon wisz¹cy / hanging lamp

new

Argon prostok¹t I wisz¹cy / hanging rectangle I

new

ZW502f 1151W65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

ZW502f 1151W66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65 662

350

Argon prostok¹t II wisz¹cy / hanging rectangle II

new

ZW503f 1151W63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

ZW503f 1151W64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65 662

450

Argon prostok¹t III wisz¹cy / hanging rectangle III

new

ZW502f 1151W95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

ZW502f 1151W96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

500 65

962 350

Argon prostok¹t IV wisz¹cy / hanging rectangle IV

500 65

233

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:03

962 450

new

ZW503f 1151W93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

ZW503f 1151W94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S


Argon plafon / ceiling lamp

new

Argon prostok¹t I plafon

85 65 662

new

/ ceiling rectangle I

PF502f 1151P65.. color 1

G5, 2 x 14W, 230V, 50Hz

PF502f 1151P66.. color 1

G5, 2 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

350

Argon prostok¹t II plafon 85 65 662

new

/ ceiling rectangle II

PF503f 1151P63.. color 1

G5, 3 x 14W, 230V, 50Hz

PF503f 1151P64.. color 1

G5, 3 x 24W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

450

Argon prostok¹t III plafon 85 65

/ ceiling rectangle III

new

PF502f 1151P95.. color 1

G5, 2 x 21W, 230V, 50Hz

PF502f 1151P96.. color 1

G5, 2 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 350

Argon prostok¹t IV plafon 85 65

/ ceiling rectangle IV

new

PF503f 1151P93.. color 1

G5, 3 x 21W, 230V, 50Hz

PF503f 1151P94.. color 1

G5, 3 x 39W, 230V, 50Hz

IP20

ECO S

962 450

234

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:05


Carina

235

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:07


Carina kinkiet / wall lamp

90

Carina 40 kinkiet / wall lamp IC100f

1158K1.. color 1

IP20 S

E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

400

90

Carina 50 kinkiet / wall lamp IC100f

1158K2.. color 1

IP20 E27, 1 x max 60W, 230V, 50Hz

S

500

236

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:11


Carina wisz¹ca / hanging lamp

Carina 40 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W1.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

400

Carina 50 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

500

Carina 60 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W3.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

326

600

Carina 70 wisz¹ca / hanging lamp ZW103f 1158W4.. color 1 326

237

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:13

700

IP20 E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

S


Carina plafon / ceiling lamp

Carina 40 plafon / ceiling lamp 90 105

PF103f 1158P1.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

400

Carina 50 plafon / ceiling lamp 90 105

PF103f 1158P2.. color 1

IP20 S

E27, 3 x max 60W, 230V, 50Hz

500

Carina 60 plafon / ceiling lamp PF104f 1158P3.. color 1

IP20 S

E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

90 105

600

Carina 70 plafon / ceiling lamp PF104f 1158P4.. color 1

IP20 E27, 4 x max 60W, 230V, 50Hz

S

90 105

700

238

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15


Ferro kinkiet / wall lamp

239

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15

new


Ferro 400 kinkiet / wall lamp 65

IC000f

new

IP20 S

G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

1136K1.. color 1

400

Ferro 500 kinkiet / wall lamp 65

IC000f

1136K2.. color 1

new

IP20 G24q-2, 1 x 18W, 230V, 50Hz

S

500

240

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:15


Ferro wisz鹿ca / hanging lamp

241

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:16

new


Ferro 280 wisz¹ce / hanging lamp

new

ZW500f 1136W1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

500

280

Ferro 350 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO

S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

ZW500f 1136W2.. color 1 500

350

Ferro 400 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1136W3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1136W4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Ferro 500 wisz¹ce / hanging lamp

500

new

IP20

ECO

ZW500f 1136W5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

ZW500f 1136W6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

500

Ferro 600 wisz¹ce / hanging lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

ZW503f 1136W7.. color 1

500

600

Ferro 700 wisz¹ce / hanging lamp ZW504f 1136W8.. color 1

new

IP20 2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ECO S

500

6

700

242

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:16


Ferro plafon / ceiling lamp

243

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:17

new


Ferro 280 plafon / ceiling lamp 65 85

new

PF500f 1136P1.. color 1

IP20

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

280

Ferro 350 plafon / ceiling lamp

new

ECO S

2GX13, 1 x 22W, 230V, 50Hz

PF500f 1136P2.. color 1

65 85

IP20

350

Ferro 400 plafon / ceiling lamp 65 85

new

IP20

ECO

PF500f 1136P3.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1136P4.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

400

Ferro 500 plafon / ceiling lamp 65 85

500

new

IP20

ECO

PF500f 1136P5.. color 1

2GX13, 1 x 40W, 230V, 50Hz

S

PF500f 1136P6.. color 1

2GX13, 1 x 55W, 230V, 50Hz

S

Ferro 600 plafon / ceiling lamp

new

IP20

ECO S

2GX13, 3 x 22W, 230V, 50Hz

PF503f 1136P7.. color 1 65 85

600

Ferro 700 plafon / ceiling lamp PF504f 1136P8.. color 1

new

IP20 2GX13, 4 x 22W, 230V, 50Hz

ECO S

65 85

700

244

Katalog-s-232-245 5 wrze每每nia 2011 09:32:17


Leonardo wisz¹ce / hanging lamp

Leonardo A 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo K 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW504a 1127A .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

B

S

ZW507a 1127K .. glass1 .. color 2

2GX13, 7 x 40W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127A .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 40W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW507a 1127K .. glass2 .. color 2

2GX13, 7 x 40W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo B 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo M 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW504a 1127B .. glass1 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

B

S

ZW507a 1127M .. glass1 .. color 2

2GX13, 7 x 55W, 230V, 50Hz

B

S

ZW504a 1127B .. glass2 .. color 2

2GX13, 4 x 55W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW507a 1127M .. glass2 .. color 2

2GX13, 7 x 55W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo C 950 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

Leonardo Z 1300 wisz¹ce / hanging lamp

ECO

IP20

ECO

ZW708a 1127C .. glass1 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

B

S

ZW708a 1127Z .. glass1 .. color 2

2G11, 8 x 36W, 230V, 50Hz

B

S

ZW708a 1127C .. glass2 .. color 2

2G11, 8 x 24W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW708a 1127Z .. glass2 .. color 2

2G11, 8 x 36W, 230V, 50Hz

SB

S

Leonardo W 950 wisz¹ce / hanging lamp

Leonardo O 1300 wisz¹ce / hanging lamp

IP20

IP20

ZW106a 1127W .. glass1 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

B

S

ZW108a 1127O .. glass1 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

B

S

ZW106a 1127W .. glass2 .. color 2

E27, 6 x max 23W, 230V, 50Hz

SB

S

ZW108a 1127O .. glass2 .. color 2

E27, 8 x max 23W, 230V, 50Hz

SB

S

360

360 25

25

850

850

160

245

160

950 1300

Katalog-s-232-245 5 wrzeÿÿnia 2011 09:32:18


Leonardo plafon / ceiling lamp

Leonardo D 950 plafon / ceiling lamp

IP20

ECO