Page 1

k é Č e s v é á l o k ř i š r y l u s t

Bohe

Crys mian

tal

de Chan

Чешс

liers

ру с кие х

ст ые лю н ь л а т

ры


3

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


л ю с т р ы х р у с т а л ь н ы е Ч е ш с к и е

4

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ

DEAR BUSINESS ASSOCIATES

Vítáme Vás nad stránkami našeho nového katalogu. Naleznete v něm velké množství nových svítidel se skleněnými i mosaznými rameny, dále pak přisazené lustry i odlitková svítidla. Katalog je doplněn ucelenou řadou svítidel Maria Terezia. Naši stálí obchodní partneři jistě zaznamenají skutečnost, že se celý sortiment výrobků výrazně obměnil. Firma ARTGLASS s.r.o. dále rozšiřuje sortiment svítidel o možnost ozdobit lustry různými druhy ověsků. K této příležitosti vydáváme nové dva typy certifikátů ověsových souprav: Classic a Crystal Exclusive. Celý sortiment je doplněn ověsy světoznámé firmy Swarovski s certifikační značkou Swarovski® spectra®. Bližší informace naleznete v katalogu na straně 5. Naše společnost garantuje, že na našich výrobcích jsou použity jen kvalitní materiály. Všechny kovové díly jsou vyrobeny z čisté mosazi, ručně mechanicky (případně chemicky) leštěné a lakované speciálním kvalitním lakem ERCOLIT, který je odolný vůči chemickému i mechanickému opotřebení. Skleněné díly jsou vyrobeny strojní nebo ruční technologií (viz strana 5). Pravý výrobek firmy ARTGLASS s.r.o. poznáte dle štítku umístěného v stropní růžici výrobku i na kartonu. Uvnitř kartonu dále naleznete originální certifikát a visačku firmy i certifikát použitých ověsů. Připomínám, že veškerý sortiment našich výrobků i další informace o firmě naleznete na našich webových stránkách www.artglassweb.cz Vážení obchodní přátelé, doufáme, že Vás naše nová svítidla oslovila a že rozzáří nejen Váš interiér, ale i Vaši duši.

Welcome to the new Catalogue. Let us present a large series of new lighting units with glass and brazen arms, seated chandeliers and cast lighting fittings. The Catalogue shows a complete series of lighting units "Mary Therese". Our permanent business partners may notice that the assortment has been refreshed. ARTGLASS s.r.o. develops the assortment of the products even further, to allow modifications of the chandeliers with various decorative trimmings. At this occasion, we have issued two new types of certificates for hung decorative sets: Classic and Crystal Exclusive. The assortment is completed with trimmings made by the worldrenowned Swarovski, certified with Swarovski® Spectra®. For more detailed information, refer to the Catalogue, page 5. We guarantee that our products are made from top quality materials. Any metal parts are made of neat brass, manually mechanically (or chemically) polished and coated with special lacquer ERCOLIT, resistant to chemicals and mechanical wear. The glass components are machine-made or handmade (refer to Page 5). Genuine products ARTGLASS s.r.o. are provided with a label in the top rosette and on the card box. Inside the card box, you will see the original certificate and the company label, along with the certificate identifying the trimmings. Let me remind you that you can find the comprehensive assortment of our products and more information about our company on the website www.artglassweb.cz It is our belief that the new offer will attract your attention, and that our lighting fittings may light up your interiors and please your souls as well.

ARTGLASS s.r.o.

ARTGLASS s.r.o.


5

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Рады приветствовать Вас на страницах нашего нового каталога. В нем Вы найдете большое количество новых светильников со стеклянными и латунными рожками, потолочных и литых люстр. Каталог расширен целостной линией светильников серии Мария Терезия. Наши постоянные торговые партнеры обязательно отметят, что ассортимент светильников заметно модифицировался за счет применения различных видов подвесок. Мы предлагаем Вам три варианта комплектации подвесками: CLASSIC, CRYSTAL EXCLUSIVE или SWAROVSKI® SPECTRA®. Подробную информацию о классификации подвесок Вы найдете в каталоге на стр. 5. ARTGLASS s.r.o. гарантирует изготовление светильников только из качественных материалов и комплектующих. Металлические части выполнены из латуни и покрыты лаком ERCOLIT, устойчивым к химическим и механическим воздействиям. Хрустальные и стеклянные детали изготавливаются с использованием как современных машин, так и традиционных ручных технологий. Светильник фирмы ARTGLASS s.r.o. Вы узнаете по наклейкам с логотипом, которые находятся в колпаках люстр и на упаковке. Внутри коробки Вы всегда найдете оригинальный сертификат качества, руководство по сборке и эксплуатации изделия, фирменную этикетку и знак комплектации подвесками. Весь ассортимент продукции ARTGLASS s.r.o. и другую полезную информацию Вы найдете на сайте: www.artglassweb.cz. Пусть наши светильники украсят и согреют Ваши дома, принесут тепло и радость в Ваши души! Обещаем радовать Вас новинками и отличным качеством наших изделий. Спасибо за сотрудничество!

ARTGLASS s.r.o.


n t i o i z a u a l V i s

6


Ověsy / Trimmings / Сертификат CLASSIC

7

Tyto ověsy jsou vyrobeny bu ručním nebo strojním broušením. Obsah oxidu olova ve skle je nízký. Všechny ověsky procházejí důslednou kontrolou kvality, která je stvrzena certifikátem svítidla. Ověsy CLASSIC jsou skvělou variantou pro zákazníka, který chce kvalitní a krásné svítidlo za rozumnou cenu.

The trimmings are cut manually or machine-made. The content of litharge in the glass is very low.

prices.

Эти подвески изготовлены ручной или машинной шлифовкой и полировкой. Содержание оксида свинца не нормируется. Качество всех подвесок строго контролируется и подтверждено в сертификате светильника. Подвески CLASSIC - замечательный вариант для покупателя, который хочет качественный и красивый светильник за розумную цену.

Ověsy / Trimmings / Сертификат CRYSTAL EXCLUSIVE Tyto ověsy jsou vyrobeny pouze strojním broušením. V křišálovém skle je garantován minimální obsah 30% oxidu olovnatého. Tyto strojně broušené ověsy dávají vysoký lesk a rozkládají světlo na tzv. světelné spektrum. Svítidla s ověšením CRYSTAL EXCLUSIVE uspokojí i náročného zákazníka.

The trimmings are machine-cut. For the crystal, we guarantee that the content of 30% litharge is

C r y s t a l

are the best choice for customers who seek for beautiful lighting units of quality - and for reasonable

C h a n d e l i e r s

All pieces are carefully checked for quality, which is confirmed with the certificate. Trimmings CLASSIC

the light beams in a light spectrum. The lighting units with trimmings CRYSTAL EXCLUSIVE will attract even the most exacting customers.

Эти подвески производятся только машинной шлифовкой и полировкой. В хрусталe гарантируется минимальное содержание 30% оксида свинца. Результат совершенной машинной шлифовки – безупречные чистота и блеск подвески , идеальное разложение светового потока в радужный спектр. Светильники с подвесками CRYSTAL EXCLUSIVE удовлетворят самого требовательного покупателя.

Ověsy / Trimmings / Сертификат SPECTRA® Swarovski® Již sám název výrobce garantuje nejvyšší možnou kvalitu ve světě. Ověsy jsou vyráběny z opticky čistého skla zpracovaného na nejmodernějších brousících strojích. Lustry doplněné ověsky SPECTRA® Swarovski® nechají vyniknout i nejluxusnější interiér a uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.

The name of the manufacturer guarantees the highest possible quality in the world. The trimmings are made from optically pure glass, processed by most modern cutting devices. The chandeliers decorated with trimmings SPECTRA® Swarovski® will light up greatly even most luxurious interiors and satisfy even the most exacting customers.

Уже само имя производителя гарантирует наивысшее качество. Подвески сделаны из кристально чистого стекла и обработаны на самых современных машинах. Люстры с подвесками SPECTRA® Swarovski® подчеркнут роскошь и аристократизм вашего интерьера .

B o h e m i a n

mere minimum. The machine-cut trimmings are characteristic with brilliant polish and decompose


Art

8


Glass

9

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

01. RACHEL XXXVI.

Number 01

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

RACHEL XXXVI.

1-12

Ø 1150x1630

36x40

700x700x600

Trimmings


02. ROMA XXIV.

10


11

a n e m i B o h s t a l C r y s l i e r n d e C h a

Number 02

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ROMA XXIV.

1-12

Ă˜ 980x1060

24x40

520x520x560

Trimmings


е ск и ш е Ч

н ы е ь л с та х ру

т р ы л ю с

Art

12


Glass

13

03. ROMA XVIII.

Number 03

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ROMA XVIII.

1-12

Ă˜ 980x1060

18x40

520x520x560

Trimmings


04. RACHEL III. WL

Number

14

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

04

RACHEL III. WL

2-03

380x430

3x40

465x310x210

05

RACHEL II. WL

2-02

380x430

2x40

465x310x210

Trimmings


15

k é Č e s

é l o v š á k ř i

t r y l u s

05. RACHEL II. WL


06. SARA XXX.

16

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

06

SARA XXX.

1-12

Ă˜ 1220x1300

30x40 + 3x60

700x700x600

Trimmings


Art Glass

17

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


07. SARA V. WL

08. SARA II. WL

Number

18

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

07

SARA V. WL

2-05

520x530

5x40 +1x60

430x360x280

08

SARA II. WL

2-02

440x530

3x40

465x310x210

09

SARA III. WL

2-03

440x530

4x40

465x310x210

Trimmings


19

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

09. SARA III. WL


20


Art Glass

21

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

10. ARABELA dia. 1200

Number 10

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ARABELA dia. 1200

6-06

Ø 1200x1350

25x40 + 3x60

840x460x600

Trimmings


11. SPIRAL 500x1800 BALLS

Number

22

11

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SPIRAL 500x1800

6-05

Ă˜ 500x1800

20x40

800x800x150

BALLS

Trimmings


23

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


Art G

12. SPIRAL 400x1200 BALLS

Number 12

24

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SPIRAL 400x1200

6-05

Ă˜ 400x1200

12x40

700x700x150

BALLS

Trimmings


25

Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с


26


Art Glass

27

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

13. SPIRAL 400x700

Number 13

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SPIRAL 400x700

6-05

Ø 400x700

8x40

520x520x260

Trimmings


14. ANDULA dia. 1000

Number

28

14

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDULA dia. 1000

1-12

Ă˜ 1000x840

16x40

520x520x560

Trimmings


29

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


30

к и е с ш Ч е

е ь н ы л а с т х ру

т р ы с ю л


Art Glass

31

15. MILADA dia. 1000

Number 15

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MILADA dia.1000

6-06

Ă˜ 1000x330

18x60

1200x1200x350

Trimmings


Art

16. MARIKA dia. 1150

Number

32

16

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIKA dia. 1150

6-06

Ă˜ 1150x350

12x60

1200x1200x350

Trimmings


Glass

33

k é Č e s

é l o v š á k ř i

t r y l u s


Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

17

GEENA dia. 600

6-01

Ø 600x350

12x40

520x520x560

18

GEENA dia. 800

6-01

Ø 800x430

15x40

820x820x260

e r s i l e n d C h a

Number

n m i a e h B o

s t a l y r C

17. GEENA dia. 600

34

Trimmings


Art Glass

18. GEENA dia. 800

35


36

к и е с ш Ч е

е ь н ы л а с т х ру

т р ы л ю с


Art Glass

37

19. ANDREA XVIII.

Number 19

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDREA XVIII.

1-08

Ă˜ 950x750

18x40

520x520x360

Trimmings


k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l

20. MIRKA I. WL

38

21. MIRKA II. WL


39

22. ANDREA XXI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

20

MIRKA I. WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

21

MIRKA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

22

ANDREA XXI.

1-08

Ă˜ 950x960

21x40

520x520x360

Trimmings


24. NANCY XVIII.

40

23. MIRKA III. WL


41

a n e m i B o h s t a l C r y s l i e r n d e C h a

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

23

MIRKA III. WL

2-03

340x340

3x40

350x260x172

24

NANCY XVIII.

1-12

Ă˜ 1000x800

18x40

520x520x560

Trimmings


Art

25. TATANA VI.

42


Glass

43

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

26. TATANA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

25

TATANA VI.

1-06

Ø 550x430

6x40

430x360x280

26

TATANA V.

1-05

Ø 550x430

5x40

465x310x210

Trimmings


44

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


Art Glass

45

27. TATANA VIII.

Number 27

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

TATANA VIII.

1-08

Ă˜ 590x430

8x40

430x360x280

Trimmings


46

a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

47

28. CARMEN

Number 28

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

CARMEN

1-12

Ă˜ 620x480

12x40

430x360x280

Trimmings


48

к и е с ш Ч е

е ь н ы л а с т х ру

т р ы с ю л


Art Glass

49

29. CAMERON

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

29

CAMERON

1-12

Ă˜ 840x590

18x40

520x520x360

Trimmings


Art

30. ANDULA VIII.

Number

50

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

30

ANDULA VIII.

1-08

Ø 640x600

8x40

430x360x280

31

INESSA VACHTLE WL

2-03

340x340

3x40

350x260x172

32

MARKETA III.

3-01

Ø 420x450

3x40

465x310x210

VACHTLE TL

Trimmings


Glass

31. INESSA VACHTLE WL

32. MARKETA III. VACHTLE TL

51


52

k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s


Art Glass

53

33. ANDULA XII.

Number 33

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDULA XII.

1-12

Ă˜ 820x650

12x40

520x520x360

Trimmings


Art

34. RADKA VI.

54

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

34

RADKA VI.

1-06

Ă˜ 600x450

6x40

430x360x280

Trimmings


Glass

55

35. RADKA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

35

RADKA V.

1-05

Ă˜ 510x450

5x40

465x310x210

Trimmings


36. RADKA VIII.

Number

56

36

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

RADKA VIII.

1-08

Ă˜ 600x450

8x40

430x360x280

Trimmings


57

a n e m i B o h s t a l C r y s l i e r n d e C h a

37. RADKA X.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

37

RADKA X.

1-10

Ă˜ 600x450

10x40

430x360x280

Trimmings


е ск и ш е Ч

н ы е ь л с та х ру

т р ы л ю с

Art

38. ZITA XII.

58


Glass

59

39. KARIN II. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

38

ZITA XII.

1-12

Ă˜ 680x600

12x40

520x520x360

39

KARIN II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

Trimmings


60

40. KARIN I. WL

k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s


Art Glass

61

41. ZITA XVI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

40

KARIN I. WL

2-01

110x200

1x40

350x260x172

41

ZITA XVI.

1-12

Ă˜ 680x600

16x40

520x520x360

Trimmings


Art

42. SULIKA VIII.

62


Glass

63

43 . SULIKA VI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

42

SULIKA VIII.

1-08

Ø 580x470

8x40

430x360x280

43

SULIKA VI.

1-06

Ø 500x470

6x40

430x360x280

Trimmings


n m i a e h B o

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art

44. DONATELA VI.

64


Glass

65

45. DONATELA X.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

44

DONATELA VI.

1-06

Ø 590x570

6x40

430x360x280

45

DONATELA X.

1-10

Ø 660x670

10x40

520x520x360

Trimmings


Art

66


Glass

67

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

46. ELEONORA VI.

Number 46

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ELEONORA VI.

1-06

Ø 610x570

6x40

520x520x360

Trimmings


68

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


Art Glass

69

47. NATALIE

Number 47

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

NATALIE

1-08

Ă˜ 670x600

8x40

430x360x280

Trimmings


70


Art Glass

71

a n e m i B o h s t a l C r y

48. NADEZDA II. WL

s l i e r n d e C h a

49. NADEZDA III. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

48

NADEZDA II. WL

2-02

330x280

2x40

350x260x172

49

NADEZDA III. WL

2-03

330x330

3x40

350x260x172

Trimmings


Art

50. STEFANIE

72

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

50

STEFANIE

1-06

Ă˜ 600x550

6x40

430x360x280

51

ROSA II. WL

2-02

350x300

2x40

350x260x172

Trimmings


Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

51. ROSA II. WL

73

т р ы л ю с


k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s

Art

52. GIZELA VI.

74


Glass

75

53. GIZELA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

52

GIZELA VI.

1-06

Ø 600x460

6x40

430x360x280

53

GIZELA V.

1-05

Ø 600x460

5x40

465x310x210

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art G

76

54. GIZELA IX.


Glass

77

55. VILMA II. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

54

GIZELA IX.

1-09

Ă˜ 600x550

9x40

430x360x280

55

VILMA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

Trimmings


Art

56. ROSANA

Number

78

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

56

ROSANA

1-05

Ø 480x420

5x40

465x310x210

57

ANGELA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

58

MARKETA III. WINE TL

3-03

Ø 420x450

3x40

465x310x210

Trimmings


Glass

79

е ск и Ч е ш

57. ANGELA II. WL

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

58. MARKETA III. WINE TL


59. CONSTANCIE I. WL

80

k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s


Art Glass

81

60. GALINA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

59

CONSTANCIE I. WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

60

GALINA

1-06

Ă˜ 580x420

6x40

430x360x280

Trimmings


82

n m i a e h B o

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

83

61. ARIANA VIII..

Number 61

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ARIANA VIII.

6-08

Ă˜ 630x640

8x40

430x360x280

Trimmings


н ы е ь л с та х ру

т р ы л ю с

Art Gla

е ск и ш е Ч

62. ARIANA XII.

Number

84

62

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ARIANA XII.

6-10

Ø 790x640

12x40

520x520x360

Trimmings


ass

85


Art G

63. ADELA VIII.

64. VARVARA III. WL

86

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

63

ADELA VIII.

6-08

Ă˜ 550x500

8x40

430x360x280

64

VARVARA III. WL

7-03

340x340

3x40

350x260x172

Trimmings


Glass

87

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

65. ADELA XII.

66. VARVARA II. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

65

ADELA XII.

6-08

Ø 550x500

12x40

430x360x280

66

VARVARA II. WL

7-02

340x320

2x40

350x260x172

Trimmings


67. CHARLOTA II. WL

88

n m i a e h B o

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

89

68. VERA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

67

CHARLOTA II. WL

7-02

350x370

2x40

465x310x210

68

VERA

6-05

Ă˜ 500x580

5x40

460x460x460

Trimmings


Art

69. VALERIE II.

90

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

69

VALERIE II.

6-06

Ø 500x450

6x60

520x520x360

70

VALERIE dia. 600

6-06

Ø 600x550

6x60

700x700x600

Trimmings


Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

70. VALERIE dia. 600

91


Art G

71. VALERIE dia. 800

72. IVONA WL

Number

92

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

71

VALERIE dia. 800

6-10

Ø 800x630

12x60

820x820x600

72

IVONA WL

8-02

300x150

2x40

350x260x172

73

LILY FL

3-01

Ø 500x1550

6x60

520x520x360+T

Trimmings


Glass

k é Č e s

é l o v š á k ř i

t r y l u s

73. LILY FL

93


74. PAVLA I.

Number

94

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

74

PAVLA I.

6-06

Ø 460x340

6x40

430x360x280

75

PAVLA II.

6-09

Ø 500x350

9x40

520x520x360

Trimmings


95

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a

75. PAVLA II.


Art

76. PRISCILA II.

96

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

76

PRISCILA II.

6-06

Ø 540x330

8x40

520x520x360

77

PRISCILA I.

6-06

Ø 450x200

6x40

520x520x260

Trimmings


97

Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

77. PRISCILA I.

т р ы л ю с


Art 78. FIONA III.

79. FIONA II.

98

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

78

FIONA III.

6-04

390x390x260

4x60

520x520x260

79

FIONA II.

6-01

250x250x270

1x60

465x310x210

80

FIONA I.

6-04

325x325x240

4x40

350x350x350

Trimmings


99

Glass

k é Č e s

é l o v š á k ř i

80. FIONA I.

t r y l u s


100

81. LEILA I.

n m i a e h B o

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

101

82. LEILA III.

83. LEILA II.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

81

LEILA I.

6-03

Ø 360x130

3x40

430x360x280

82

LEILA III.

6-06

Ø 610x170

6x40

620x620x400

83

LEILA II.

6-06

Ø 510x150

6x40

520x520x360

Trimmings


е ск и ш е Ч

84. HELENA I.

102

н ы е ь л с та х ру

т р ы л ю с


Art Glass

103

85. HELENA II.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

84

HELENA I.

6-07

Ø 400x360

6x40 + 1x60

430x360x280

85

HELENA II.

6-09

Ø 500x630

8x40 + 1x60

520x520x360

Trimmings


Art

k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s

86. MARIKA II.

87. MARIKA I.

104


Glass

105

88. MARCELA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

86

MARIKA II.

6-06

Ø 550x250

6x40

520x520x360

87

MARIKA I.

6-03

Ø 400x175

3x40

430x360x280

88

MARCELA

6-04

Ø 350x400

3x40 + 1x60

430x360x280

Trimmings


89. SIMONA dia. 400

90. IRIS dia. 400

Number

106

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

89

SIMONA dia. 400

6-06

Ø 400x200

6x40

430x360x280

90

IRIS dia. 400

6-09

Ø 400x250

6x40

430x360x280

91

AGATHA

6-06

Ø 400x200

6x40

520x520x260

Trimmings


Art Glass

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a

91. AGATHA

107


92. ROSIE

108

к и е с ш Ч е

е ь н ы л а с т х ру

т р ы с ю л


Art Glass

109

93. JASMINA dia. 500

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

92

ROSIE

6-06

Ø 450x260

6x40

430x360x280

93

JASMINA dia. 500

6-09

Ø 500x520

7x40

520x520x360

Trimmings


94. KLEOPATRA

110


Art Glass

111

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

95. IVETA WL

96. MARTINA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

94

KLEOPATRA

10-04

Ø 360x420

3x40 + 1x60

350x350x350

95

IVETA WL

8-01

150x400

1x60

350x260x172

96

MARTINA

10-01

Ø 300x370

1x60

350x350x350

Trimmings


Art 97. HORTENSIE II. WL.

98. KLOTYLDA II. TL

Number

112

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

97

HORTENSIE II. WL

9-03

250x260

2x40

350x260x172

98

KLOTYLDA II. TL

3-01

Ø 300x360

3x40

430x360x280

Trimmings


Glass

113

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


Art

99. OXANA II.

100. LILIANA II. WL

114

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

99

OXANA II.

10-04

Ø 380x460

7x40 G9

460x460x460

100

LILIANA II. WL

7-02

210x200

2x40 G9

430x360x280

101

OXANA I.

10-04

Ø 320x360

4x40 G9

350x350x350

102

SVETLANA TL

3-03

Ø 320x490

3x40 G9

460x460x460

Trimmings


Glass

115

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру

101. OXANA I..

т р ы л ю с

102. SVETLANA TL


116

k é Č e s

é l o v á š k ř i

t r y l u s


Art Glass

117

103. KALA V.

Number 103

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

KALA V.

6-05

Ă˜ 720x650

5x40

700x700x600

Trimmings


a n e m i h o B

104. KALA III.

105. ORIANA I. WL

118

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


119

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

104

KALA III.

6-03

Ă˜ 720x650

3x40

520x520x560

105

ORIANA I. WL

7-01

150x330

1x40

465x310x210

Trimmings


106. RUTH III.

Number

120

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

106

RUTH III.

6-03

Ø 720x400

3x40

520x520x260

107

RUTH V.

6-05

Ø 720x400

5x40

520x520x360

Trimmings


121

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

107. RUTH V.


k é Č e s

o v é l á š k ř i

108. CHRISTA III.

122

t r y s u l


123

109. CHRISTA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

108

CHRISTA III.

6-03

Ø 720x650

3x40

520x520x560

109

CHRISTA V.

6-05

Ø 720x650

5x40

700x700x600

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art

124

110. ZANA II. WL


Glass

125

111. LYRA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

110

ZANA II. WL

7-02

480x560

2x40

350x350x350

111

LYRA

6-06

Ă˜ 610x640

6x40

700x700x600

Trimmings


Art G

112. FLEUR V.

Number

126

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

112

FLEUR V.

10-01

Ă˜ 510x500

5x40

520x520x260

113

SERENA I. WL

8-01

120x480

1x40

350x260x172

Trimmings


Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

113. SERENA I. WL

127


114. ISLA II. WL

128

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


129

115. FOUNTAIN

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

114

ISLA II. WL

7-02

320x260

2x40

350x260x172

115

FOUNTAIN

6-06

Ă˜ 630x690

6x40

700x700x600

Trimmings


130

116. LIVIA II. WL

a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

131

117. CORNELIA VI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

116

LIVIA II. WL

7-02

340x300

2x40

350x260x172

117

CORNELIA VI.

6-06

Ă˜ 530x520

6x40

430x360x280

Trimmings


118. CORNELIA VIII.

Number

132

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

118

CORNELIA VIII.

6-08

Ă˜ 580x520

8x40

430x360x280

119

LIVIA I. WL

7-01

110x300

1x40

350x260x172

Trimmings


133

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

119. LIVIA I. WL


134

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


Art Glass

135

120. ANASTASIA VIII.

Number 120

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANASTASIA VIII.

6-08

Ă˜ 670x480

8x40

430x360x280

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art

121. ANASTASIA VI.

136


Glass

137

122. ANASTASIA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

121

ANASTASIA VI.

6-06

Ø 670x480

6x40

430x360x280

122

ANASTASIA V.

6-05

Ø 480x480

5x40

430x360x280

Trimmings


е ь н ы л а с т х ру

т р ы с ю л к и е с ш Ч е

123. MALVINA VIII.

138 124. CONDOLISA II. WL


Art Glass

139

125. MALVINA VI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

123

MALVINA VIII.

6-08

Ø 670x540

8x40

430x360x280

124

CONDOLISA II. WL

7-02

310x370

2x40

350x260x172

125

MALVINA VI.

6-06

Ø 670x540

6x40

430x360x280

Trimmings


140

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


Art Glass

141

126. PENELOPE

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

126

PENELOPE

6-06

Ă˜ 530x600

6x40

430x360x280

Trimmings


Art

127. ALICE X.

Number

142

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

127

ALICE X.

6-10

Ø 720x500

10x40

520x520x260

128

FELICITA FL

3-01

Ø 560x1520

8x40

520x520x360 +T

Trimmings


Glass

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a

128. FELICITA FL

143


н ы е ь л с та х ру

т р ы л ю с

Art G

е ск и ш е Ч

129. VIKTORIE

144

130. SARKA I. WL


Glass

145

131. SARKA II. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

129

VIKTORIE

6-10

Ă˜ 810x440

16x40

520x520x360

130

SARKA I. WL

7-01

110x360

1x40

350x260x172

131

SARKA II. WL

7-02

260x350

2x40

350x260x172

Trimmings


Art

132. ALICE VI.

146


Glass

147

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

133. ALICE VIII.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

132

ALICE VI.

6-06

Ø 670x410

6x40

430x360x280

133

ALICE VIII.

6-08

Ø 670x410

8x40

430x360x280

Trimmings


148

a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

149

134. ALICE V.

Number 134

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ALICE V.

6-05

Ă˜ 670x410

5x40

430x360x280

Trimmings


к и е с ш Ч е

е ь н ы л а с т х ру

т р ы с ю л

Art

135. JARMILA V.

150


Glass

151

136. JARMILA III.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

135

JARMILA V.

6-05

Ø 520x350

5x40

430x360x280

136

JARMILA III.

6-03

Ø 520x350

3x40

465x310x210

Trimmings


152


Art Glass

153

k é Č e s é l o v š á k ř i t r y l u s

137. GENADIA IX.

Number 137

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

GENADIA IX.

6-09

Ø 570x530

9x40

520x520x260

Trimmings


Art Gl

138. GENADIA XII.

Number

154

138

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

GENADIA XII.

6-10

Ă˜ 570x530

12x40

520x520x360

Trimmings


lass

155

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


156


Art Glass

157

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

139. LILIE

Number 139

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

LILIE

6-08

Ø 600x650

8x40

520x520x360

Trimmings


k é Č e s

140. LUISA

158

o v é l á š k ř i

t r y s u l


159

Number 140

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

LUISA

6-06

Ă˜ 720x600

6x40

520x520x360

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art Gla

141. ARABELA

160


ass

161

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

141

ARABELA

6-06

Ă˜ 780x670

12x40

700x700x600

Trimmings


142. MONA X.

162

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

142

MONA X.

6-10

Ă˜ 710x590

10x40

520x520x360

143

MIRANDA II. WL

7-02

340x230

2x40

350x260x172

Trimmings


163

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

143. MIRANDA II. WL


Art

144. CORINA III.

164

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

144

CORINA III.

6-09

Ă˜ 720x800

9x60

710x710x350

Trimmings


Glass

165

k é Č e s

é l o v š á k ř i

t r y l u s


166

145. CORINA II.

a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a


Art Glass

167

146. CORINA I.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

145

CORINA II.

6-06

Ø 510x650

8x40

520x520x360

146

CORINA I.

6-03

Ø 300x600

3x40

350x350x350

Trimmings


147. NOEMI II. WL

148. NOEMI I. TL

Number

168

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

147

NOEMI II. WL

8-02

310x170

2x40

465x310x210

148

NOEMI I. TL

3-01

190x380

1x40

465x310x210

Trimmings


169

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

149. BIANCA

150. LOLA

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

149

BIANCA

6-06

Ø 320x650

6x40

300x550x300

150

LOLA

6-03

Ø 210x440

3x40

465x310x210

Trimmings


Art Gla

151. CASSANDRA III.

Number

170

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

151

CASSANDRA III.

6-03

Ă˜ 520x400

3x60

520x520x260

152

KARAT I. WL

7-01

180x240

1x60

350x260x172

Trimmings


171

ass

k é Č e s

152. KARAT I. WL

é l o v š á k ř i

t r y l u s


153. CASSANDRA V.

Number

172

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

153

CASSANDRA V.

6-05

Ø 600x400

5x60

520x520x360

154

KARAT II. WL

7-02

420x240

2x60

465x310x210

155

SCARLET TL

3-01

Ø 180x420

1x60

465x310x210

Trimmings


Art Glass 154. KARAT II. WL

155. SCARLET TL

173


156. MARIA TEREZIA 19

Number

174

156

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 19

1-12

Ă˜ 1600x1800

48x40

1600x1000x1000

Trimmings


175

a n e m i B o h

s t a l C r y

s l i e r n d e C h a


Art

157. MARIA TEREZIA 16 FL

Number

176

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

157

MARIA TEREZIA 16 FL

3-01

Ø 680x1680

10x40

520x520x360 +T

158

MARIA TEREZIA 11

1-08

Ø 730x790

8x40 + 1x60

520x520x360

Trimmings


Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

158. MARIA TEREZIA 11

177


178

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


179

159. MARIA TEREZIA 9 WL

160. MARIA TEREZIA 8 WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

159

MARIA TEREZIA 9 WL

2-02

330x350

2x40

350x260x172

160

MARIA TEREZIA 8 WL

2-05

450x500

5x40

430x360x280

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

Art

161. MARIA TEREZIA 12

180


Glass

181

162. MARIA TEREZIA 13

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

161

MARIA TEREZIA 12

1-12

Ø 800x900

12x40 + 1x60

850x460x600

162

MARIA TEREZIA 13

1-11

Ø 650x640

10x40 + 1x60

520x520x360

Trimmings


Art G

163. MARIA TEREZIA 14

Number

182

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

163

MARIA TEREZIA 14

1-08

Ø 750x680

15x40

520x520x560

164

MARIA TEREZIA 15 TL

3-01

Ø 380x480

3x40

430x360x280

Trimmings


Glass

е ск и Ч е ш

ы е л ь н с та х ру

т р ы л ю с

164. MARIA TEREZIA 15 TL

183


165. MARIA TEREZIA 17

Number

184

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

165

MARIA TEREZIA 17

1-10

Ă˜ 1120x660

18x40

850x460x600

166

MARIA TEREZIA 10 WL

2-01

115x340

1x40

350x260x172

Trimmings


185

k é Č e s

é l o v š á k ř i

t r y l u s

166. MARIA TEREZIA 10 WL


Art

186

167. MARIA TEREZIA 18 WL


t Glass

187

a n e m i B o h s t a l C r y s l i e r n d e C h a

168. MARIA TEREZIA 5

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

167

MARIA TEREZIA 18 WL

2-03

330x400

3x40

430x360x280

168

MARIA TEREZIA 5

1-10

Ă˜ 1000x1100

180x40 + 1x60

850x460x600

Trimmings


169. MARIA TEREZIA 21

188


Art Glass

189

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

170. MARIA TEREZIA 2

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

169

MARIA TEREZIA 21

1-06

Ø 620x520

6x40

430x360x280

170

MARIA TEREZIA 2

1-06

Ø 550x460

6x40

430x360x280

Trimmings


190

k é Č e s

o v é l á š k ř i

t r y s u l


Art Glass

191

171. MARIA TEREZIA 20

Number 171

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 20

1-10

Ă˜ 1150x730

18x40

850x460x600

Trimmings


a n e m i h o B

s t a l C r y

s l i e r e d n C h a

172. JULIANA II. WL

192


Art Glass

193

173. ESMERALDA VIII.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

172

JULIANA II. WL

2-02

350x340

2x40

465x310x210

173

ESMERALDA VIII.

1-08

Ă˜ 730x500

8x40

520x520x360

Trimmings


Art G

174. VENDULA VI.

Number

194

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

174

VENDULA VI.

1-06

Ø 660x720

6x40

520x520x360

175

LEONA VIII.

1-08

Ø 620x520

8x40

520x520x360

176

RITA II. WL

2-02

300x270

2x40

350x260x172

Trimmings


Glass

195

е ск и Ч е ш ы е л ь н с та х ру т р ы л ю с

175. LEONA VIII.

176. RITA II. WL


Number

196

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

63

ADELA VIII.

6-08

Ø 550x500

8x40

430x360x280

84

65

ADELA XII.

6-08

Ø 550x500

12x40

430x360x280

85

91

AGATHA

6-06

Ø 400x200

6x40

520x520x260

105

134

ALICE V.

6-05

Ø 670x410

5x40

430x360x280

147

132

ALICE VI.

6-06

Ø 670x410

6x40

430x360x280

144

133

ALICE VIII.

6-08

Ø 670x410

8x40

430x360x280

145

127

ALICE X.

6-10

Ø 720x500

10x40

520x520x260

140

122

ANASTASIA V.

6-05

Ø 480x480

5x40

430x360x280

135

121

ANASTASIA VI.

6-06

Ø 670x480

6x40

430x360x280

134

120

ANASTASIA VIII.

6-08

Ø 670x480

8x40

430x360x280

133

19

ANDREA XVIII.

1-08

Ø 950x750

18x40

520x520x360

35

22

ANDREA XXI.

1_08

Ø 950x960

21x40

520x520x360

37

14

ANDULA dia. 1000

1-12

Ø 1000x840

16x40

520x520x560

26

30

ANDULA VIII.

1-08

Ø 640x600

8x40

430x360x280

48

33

ANDULA XII.

1-12

Ø 820x650

12x40

520x520x360

51

57

ANGELA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

77

141

ARABELA

6-06

Ø 780x670

12x40

700x700x600

158

10

ARABELA dia. 1200

6-06

Ø 1200x1350

25x40 + 3x60

840x460x600

19

61

ARIANA VIII.

6-08

Ø 630x640

8x40

430x360x280

81

62

ARIANA XII.

6-10

Ø 790x640

12x40

520x520x360

82

149

BIANCA

6-06

Ø 320x650

6x40

300x550x300

167

29

CAMERON

1-12

Ø 840x590

18x40

520x520x360

47

28

CARMEN

1-12

Ø 620x480

12x40

430x360x280

45

151

CASSANDRA III.

6-03

Ø 520x400

3x60

520x520x260

168

153

CASSANDRA V.

6-05

Ø 600x400

5x60

520x520x360

170

124

CONDOLISA II. WL

7-01

310x370

1x40

350x260x172

136

59

CONSTANCIE I. WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

78

146

CORINA I.

6-03

Ø 300x600

3x40

350x350x350

165

145

CORINA II.

6-06

Ø 510x650

8x40

520x520x360

164

144

CORINA III.

6-09

Ø 720x800

9x60

710x710x350

162

117

CORNELIA VI.

6-06

Ø 530x520

6x40

430x360x280

129

118

CORNELIA VIII.

6-08

Ø 580x520

8x40

430x360x280

130

44

DONATELA VI.

1-06

Ø 590x570

6x40

430x360x280

62

45

DONATELA X.

1-10

Ø 660x670

10x40

520x520x360

63

46

ELEONORA VI.

1-06

Ø 610x570

6x40

520x520x360

65

173

ESMERALDA VIII.

1-08

Ø 730x500

8x40

520x520x360

191

128

FELICITA FL

3-01

Ø 560x1520

8x40

520x520x360 +T

141

80

FIONA I.

6-01

250x250x270

1x60

465x310x210

97

79

FIONA II.

6-04

325x325x240

4x40

350x350x350

96


Number

Art Glass

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

78

FIONA III.

6-04

390x390x260

4x60

520x520x260

96

112

FLEUR V.

10-01

Ø 510x500

5x40

520x520x260

124

115

FOUNTAIN

6-06

Ø 630x690

6x40

700x700x600

127

60

GALINA

1-06

Ø 580x420

6x40

430x360x280

79

17

GEENA dia. 600

6-01

Ø 600x350

12x40

520x520x560

32

18

GEENA dia. 800

6-01

Ø 800x430

15x40

820X820x260

33

137

GENADIA IX.

6-09

Ø 570x530

9x40

520x520x260

151

138

GENADIA XII.

6-10

Ø 570x530

12x40

520x520x360

152

54

GIZELA IX.

1-09

Ø 600x550

9x40

430x360x280

74

53

GIZELA V.

1-05

Ø 600x460

5x40

465x310x210

73

52

GIZELA VI.

1-06

Ø 600x460

6x40

430x360x280

72

84

HELENA I.

6-07

Ø 400x360

6x40 + 1x60

430x360x280

100

85

HELENA II.

6-09

Ø 500x630

8x40 + 1x60

520x520x360

101

97

HORTENSIE II. WL

9-03

250x260

2x40

350x260x172

110

67

CHARLOTA II. WL

7-02

350x370

2x40

465x310x210

86

108

CHRISTA III.

6-03

Ø 720x650

3x40

520x520x560

120

109

CHRISTA V.

6-05

Ø 720x650

5x40

700x700x600

121

31

INESSA VACHTLE WL

2-03

340x340

3x40

350x260x172

49

90

IRIS dia. 400

6-09

Ø 400x250

6x40

430x360x280

104

114

ISLA II. WL

7-02

320x260

2x40

350x260x172

126

95

IVETA WL

8-01

150x400

1x60

350x260x172

109

72

IVONA WL

8-02

300x150

2x40

350x260x172

90

136

JARMILA III.

6-03

Ø 520x350

3x40

465x310x210

149

135

JARMILA V.

6-05

Ø 520x350

5x40

430x360x280

148

93

JASMINA dia. 500

6-09

Ø 500x520

7x40

520x520x360

107

172

JULIANA II. WL

2-02

350x340

2x40

465x310x210

190

104

KALA III.

6-03

Ø 720x650

3x40

520x520x560

116

103

KALA V.

6-05

Ø 720x650

5x40

700x700x600

115

152

KARAT I. WL

7-01

180x240

1x60

350x260x172

169

154

KARAT II. WL

7-02

420x240

2x60

465x310x210

171

40

KARIN I. WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

58

39

KARIN II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

57

94

KLEOPATRA

10-04

Ø 360x420

3x40 + 1x60

350x350x350

108

98

KLOTYLDA II. TL

3-01

Ø 300x360

3x40

430x360x280

110

81

LEILA I.

6-03

Ø 360x130

3x40

430x360x280

98

83

LEILA II.

6-06

Ø 510x150

6x40

520x520x360

99

82

LEILA III.

6-06

Ø 610x170

6x40

620x620x400

99

175

LEONA VIII.

1-08

Ø 620x520

8x40

520x520x360

193

100

LILIANA II. WL

7-02

210x200

2x40 G9

430x360x280

112

197


Number

198

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

139

LILIE

6-08

Ø 600x650

8x40

520x520x360

155

73

LILY FL

3-01

Ø 500x1550

6x60

520x520x360+T

91

119

LIVIA I. WL

7-01

110x300

1x40

350x260x172

131

116

LIVIA II. WL

7-02

340x300

2x40

350x260x172

128

150

LOLA

6-03

Ø 210x440

3x40

465x310x210

167

140

LUISA

6-06

Ø 720x600

6x40

520x520x360

156

111

LYRA

6-06

Ø 610x640

6x40

700x700x600

123

125

MALVINA VI.

6-06

Ø 670x540

6x40

430x360x280

137

123

MALVINA VIII.

6-08

Ø 670x540

8x40

430x360x280

136

88

MARCELA

6-04

Ø 350x400

3x40 + 1x60

430x360x280

103

166

MARIA TEREZIA 10 WL

2-01

115x340

1x40

350x260x172

183

158

MARIA TEREZIA 11

1-08

Ø 730x790

8x40 + 1x60

520x520x360

175

161

MARIA TEREZIA 12

1-12

Ø 800x900

12x40 + 1x60

850x460x600

178

162

MARIA TEREZIA 13

1-11

Ø 650x640

10x40 + 1x60

520x520x360

179

163

MARIA TEREZIA 14

1-08

Ø 750x680

15x40

520x520x560

180

164

MARIA TEREZIA 15 TL

3-01

Ø 380x480

3x40

430x360x280

181

157

MARIA TEREZIA 16 FL

3-01

Ø 680x1680

10x40

520x520x360 +T

174

165

MARIA TEREZIA 17

1-10

Ø 1120x660

18x40

850x460x600

182

167

MARIA TEREZIA 18 WL

2-03

330x400

3x40

430x360x280

184

156

MARIA TEREZIA 19

1-12

Ø 1600x1800

48x40

1600x1000x1000

172

170

MARIA TEREZIA 2

1-06

Ø 550x460

6x40

430x360x280

187

171

MARIA TEREZIA 20

1-10

Ø 1150x730

18x40

850x460x600

189

169

MARIA TEREZIA 21

1-06

Ø 620x520

6x40

430x360x280

186

168

MARIA TEREZIA 5

1-10

Ø 1000x1100

18x40 + 1x60

850x460x600

185

160

MARIA TEREZIA 8 WL

2-05

450x500

5x40

430x360x280

177

159

MARIA TEREZIA 9 WL

2-02

330x350

2X40

350x260x172

177

16

MARIKA dia. 1150

6-06

Ø 1150x350

12x60

1200x1200x350

30

87

MARIKA I.

6-03

Ø 400x175

3x40

430x360x280

102

86

MARIKA II.

6-06

Ø 550x250

6x40

520x520x360

102

32

MARKETA III. VACHTLE TL 3-01

Ø 420x450

3x40

465x310x210

49

58

MARKETA III. WINE TL

3-03

Ø 420x450

3x40

465x310x210

77

96

MARTINA

10-01

Ø 300x370

1x60

350x350x350

109

15

MILADA dia.1000

6-06

Ø 1000x330

18x60

1200x1200x350

29

143

MIRANDA II. WL

7-02

340x230

2x40

350x260x172

161

20

MIRKA I. WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

36

21

MIRKA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

36

23

MIRKA III. WL

2-03

340x340

3x40

350x260x172

38

142

MONA X.

6-10

Ø 710x590

10x40

520x520x360

160

48

NADEZDA II. WL

2-02

330x280

2x40

350x260x172

69


Number

Art Glass

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

49

NADEZDA III. WL

2-03

330x330

3x40

350x260x172

69

24

NANCY XVIII.

1-12

Ø 1000x800

18x40

520x520x560

38

47

NATALIE

1-08

Ø 670x600

8x40

430x360x280

67

148

NOEMI I. TL

3-01

190x380

1x40

465x310x210

166

147

NOEMI II. WL

8-02

310x170

2x40

465x310x210

166

105

ORIANA I. WL

7-01

150x330

1x40

465x310x210

116

101

OXANA I.

10-04

Ø 320x360

4x40 G9

350x350x350

113

99

OXANA II.

10-04

Ø 380x460

7x40 G9

460x460x460

112

74

PAVLA I.

6-06

Ø 460x340

6x40

430x360x280

92

75

PAVLA II.

6-09

Ø 500x350

9x40

520x520x360

93

126

PENELOPE

6-06

Ø 530x600

6x40

430x360x280

139

77

PRISCILA I.

6-06

Ø 450x200

6x40

520x520x260

95

76

PRISCILA II.

6-06

Ø 540x330

6x40

520x520x360

94

35

RADKA V.

1-05

Ø 510x450

5x40

465x310x210

53

34

RADKA VI.

1-06

Ø 600x450

6x40

430x360x280

52

36

RADKA VIII.

1-08

Ø 600x450

8x40

430x360x280

54

37

RADKA X.

1-10

Ø 600x450

10x40

430x360x280

55

5

RACHEL II. WL

2-02

380x430

2x40

465x310x210

13

4

RACHEL III. WL

2-03

380x430

3x40

465x310x210

12

1

RACHEL XXXVI.

1-12

Ø 1150x1630

36x40

700x700x600

7

176

RITA II. WL

2-02

300x270

2x40

350x260x172

193

3

ROMA XVIII.

1-12

Ø 980x1060

18x40

520x520x560

11

2

ROMA XXIV.

1-12

Ø 980x1060

24x40

520x520x560

8

51

ROSA II. WL

2-02

350x300

2x40

350x260x172

71

56

ROSANA

1-05

Ø 480x420

5x40

465x310x210

76

92

ROSIE

6-06

Ø 450x260

6x40

430x360x280

106

106

RUTH III.

6-03

Ø 720x400

3x40

520x520x260

118

107

RUTH V.

6-05

Ø 720x400

5x40

520x520x360

119

8

SARA II. WL

2-02

440x530

3x40

465x310x210

16

9

SARA III. WL

2-03

440x530

4x40

465x310x210

17

7

SARA V. WL

2-05

520x530

5x40 + 1x60

430x360x280

16

6

SARA XXX.

1-12

Ø 1220x1300

30x40 + 3x60

700x700x600

14

130

SARKA I. WL

7-01

110x360

1x40

350x260x172

142

131

SARKA II. WL

7-02

260x350

2x40

350x260x172

143

155

SCARLETT TL

3-01

Ø 180x420

1x60

465x310x210

171

113

SERENA I. WL

8-01

120x480

1x40

350x260x172

125

89

SIMONA dia. 400

6-06

Ø 400x200

6x40

430x360x280

104

12

SPIRAL 400x1200 BALLS

6-05

Ø 400x1200

12x40

700x700x150

22

13

SPIRAL 400x700

6-05

Ø 400x700

8x40

520x520x260

25

199


Number

Art Glass

Chandelier

Certification

Dimension

(mm)

Carton

(W)

(mm)

Page

11

SPIRAL 500x1800 BALLS

6-05

Ø 500x1800

20x40

800x800x150

20

50

STEFANIE

1-06

Ø 600x550

6x40

430x360x280

70

43

SULIKA VI.

1-06

Ø 500x470

6x40

430x360x280

61

42

SULIKA VIII.

1-08

Ø 580x470

8x40

430x360x280

60

102

SVETLANA TL

3-03

Ø 320x490

3x40 G9

460x460x460

113

26

TATANA V.

1-05

Ø 550x430

5x40

465x310x210

41

25

TATANA VI.

1-06

Ø 550x430

6x40

430x360x280

40

27

TATANA VIII.

1-08

Ø 590x430

8x40

430x360x280

43

70

VALERIE dia. 600

6-06

Ø 600x550

6x60

700x700x600

89

71

VALERIE dia. 800

6-10

Ø 800x630

12x60

820x820x600

90

69

VALERIE II.

6-06

Ø 500x450

6x60

520x520x360

88

66

VARVARA II. WL

7-02

340x320

2x40

350x260x172

85

64

VARVARA III. WL

7-03

340x340

3x40

350x260x172

84

174

VENDULA VI.

1-06

Ø 660x720

6x40

520x520x360

192

68

VERA

6-05

Ø 500x580

5x40

460x460x460

87

129

VIKTORIE

6-10

Ø 810x440

16x40

520x520x360

142

55

VILMA II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

75

110

ZANA II. WL

7-02

480x560

2x40

350x350x350

122

38

ZITA XII.

1-12

Ø 680x600

12x40

520x520x360

56

41

ZITA XVI.

1-12

Ø 680x600

16x40

520x520x360

59

WL. Wall Light, лампа-бра, nástěnné svítidlo

200

Wattage

TL.

Table Lamp, настольная лампа, stolní svítidlo

FL.

Floor Lamp, напольная лампа, stojací svítidlo


201

O R I G I N A L

A R T

G L A S S


S U R F A C E

F I N I S H

COLOURS OF WINE TRIMINGS

Matt Brass

Polished Brass

5001

5072

2021

1003

0300

3006

7010

3001

Dark Patina

Light Patina

Polished Nickel

H I G H

E N A M E L

L I N E

red

white

green

blue

202

9008


©

N A K L A D A T E L S T V Í

J A K O U B Ě

. c z w e b a s s t g l . a r w w w . SS s.r.o A L G T AR 59 / 42 ova 16 n a t e m S isou c nad N e n lo b Ja LIC 466 01 REPUB CZECH 2 167 483 30 0 2 4 tel.: + 2 294 483 30 +420 2 295 483 30 0 2 4 b.cz fax: + glasswe t r a @ info b.cz e-mail: asswe l g t r a w w w.

Art Glass (Чехия). Каталог 2009 года  

Чешский произведитель изысканных светильников компания Art Glass была основана в 1993 году в самом сердце стекольной области неподалеку от...