Page 1

First lego league

Mireia Compte, Mariona Artis, Ilènia Majò I Oriol Escudero M08-M015


M08 RECUPERACIÓ DE CÁMARAS El que s'ha de fer és mantenir la càmera dintre de la base això dóna 15 punts. Has de posar la càmera a l'animal per aconseguir dades i després les tornes al laboratori i vigilar que tingui un bon manteniment.


M09 DOMA I INVESTIGACIÓ •

Heu de portar el gos, el adiestrador i a la noia del zoològic i/els requisits exactes.Heu de portar el gos, el adiestrador i la noia del zoologic, mostres d'excrements a la zona d'adiestrament i investigació a partir d'un robot que agafi les mostres i ja tingui el camí programat per fer-ho i també que es pugui canviar el recorregut.


M10 - APICULTURA •

Heu de colocar l'abella al rusc per obtenir mel. Per aconseguir 12 punts la abella ha d'estar sobre el rusc sense que hi hagi mel. Per aconseguir-ne 15 e ha de colocar tota la mel dins la base.

đ&#x;?? đ&#x;??

đ&#x;?? đ&#x;?? đ&#x;??

đ&#x;??


M11 PRÓTESIS •

Heu de posar les pròtesis en les potes de la mascota en aquest cas anomenat (nuestro amiguito) i tornar la mascota al seu lloc de la granja. Els requisits per puntuar son col·locar les pròtesis 9 punts i si la mascota esta completament dins de la zona de la granja són 15 punts.


M12 FOCA

•

La foca esta completament dintre de la base: 1punt


M13 LLET A LA BASE

Hi ha un recorregut que portà la llet en el punt base.


M14 LLET A LA RAMPA •

2 Punts: La rampa ha de soportar completament les 3 unitats de llet.

3 Punts: La rampa ha de soportar les 3 unitats de llet, han de ser els únics objectes que soporta la rampa i tambe han de ser els únics objectes que toquin la rampa.

4 Punts: La rampa ha de soportar les 3 unitats de llet, han de ser els únics objectes que soporta la rampa, tambe han de ser els únics objectes que toquin la rampa i totes han de estar de peu.


M15 TOTES LES MOSTRES •

Abans del inici de la partida, el àrbitre agafarà cinc mostres de excrements de la base i les retendrà, deixant cinc mes en la Base. Cada cop que interrumpim el robot, el arbrit situarà a de les mostres retirades dintre del triangle balnc del sud est com pelinitzacio per interrupció permanent i intocable. Podem recibir fins a cinc d'aquestes pelinitzacions, el seu valor es de menys de 6 punts cada una.

Presentación  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you