Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0099/2016 12.9.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la sindromul Asperger Dominique Bilde (ENF), Filiz Hyusmenova (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Patricija Šulin (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Kovatchev (PPE), Mara Bizzotto (ENF), Marie-Christine Boutonnet (ENF), Steeve Briois (ENF), Lefteris Christoforou (PPE), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Nedzhmi Ali (ALDE), Nikolay Barekov (ECR), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Tomáš Zdechovský (PPE), Rolandas Paksas (EFDD), Zigmantas Balčytis (S&D)

Data-limită: 12.12.2016

DC\1102968RO.doc

RO

PE588.695v01-00

RO


0099/2016 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la sindromul Asperger1

1. Sindromul Asperger este o tulburare de origine neurologică, care afectează în mod generalizat dezvoltarea. Acest sindrom este asimilat unei forme de autism de înalt nivel, deoarece persoanele afectate nu prezintă deficiențe intelectuale. 2. Principalele caracteristici ale sindromului Asperger sunt alterarea relațiilor sociale și a comunicării, restrângerea interesului la câteva subiecte, neîndemânarea motorie și o sensibilitate senzorială deosebită. 3. Sindromul Asperger este o formă de autism puțin cunoscută, care afectează una din 150 de persoane. 4. Prin urmare, Comisia și Consiliul sunt invitate să inițieze, împreună cu statele membre, un plan de sensibilizare a opiniei publice cu privire la sindromul Asperger, să susțină formarea personalului din domeniul medical și al îngrijirii copiilor mici, precum și să sprijine programele de cercetare și de dezvoltare a unor metode comportamentale, pentru a face posibilă o mai bună integrare a persoanelor care suferă de sindromul Asperger în mediul profesional, cultural și școlar. 5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE588.695v01-00

RO

2/2

DC\1102968RO.doc

Sindromul Asperger. Declarație scrisă  

Sindromul Asperger este o tulburare de origine neurologică, care afectează în mod generalizat dezvoltarea. Acest sindrom este asimilat unei...

Sindromul Asperger. Declarație scrisă  

Sindromul Asperger este o tulburare de origine neurologică, care afectează în mod generalizat dezvoltarea. Acest sindrom este asimilat unei...

Advertisement