Page 1

Parlamentul European 2014-2019

16.9.2015

0051/2015

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la obezitatea ca problemă de sănătate Enrico Gasbarra (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), Mara Bizzotto (ENF), Françoise Grossetête (PPE), Nicola Caputo (S&D), Nessa Childers (S&D), Giovanni La Via (PPE), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Marc Tarabella (S&D), Piernicola Pedicini (EFDD)

Data-limită: 16.12.2015

DC\1072122RO.doc

RO

PE568.364v01-00

RO


0051/2015 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la obezitatea ca problemă de sănătate1

1. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), numărul persoanelor obeze s-a dublat între 1980 și 2014. 2. Raportul Health at a Glance, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) împreună cu Comisia, prezintă date alarmante, conform cărora 53% dintre adulții din UE sunt fie supraponderali, fie obezi, proporția acestora din urmă fiind de 16,7%. 3. Mai multe studii au demonstrat o legătură strânsă între obezitate și anumite afecțiuni medicale, precum diabetul, depresia, anxietatea și tulburările de personalitate. 4. Conform rezultatelor proiectului ESEMeD-WMH privind epidemiologia tulburărilor de alimentație în șase țări din UE, aproximativ 5% din populație suferă de aceste tulburări (care includ bulimia, anorexia și tulburările „sub-threshold”). 5. Se solicită, așadar, Comisiei să monitorizeze datele privind tulburările de alimentație și să pună în aplicare Planul de acțiune al UE privind obezitatea infantilă și programele conexe, precum EU Health, Adocare, ProYouth și NeuroFAST. 6. Se solicită, de asemenea, Comisiei să încurajeze statele membre să desfășoare campanii de sensibilizare, în special de la cea mai fragedă vârstă, referitoare la problema obezității, de educare acasă și la școală în ceea ce privește alimentația și etichetarea produselor alimentare, de promovare a activităților sportive și de includere a unor orientări nutriționale mai bune în cantinele școlare. 7. În fine, se solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a propune ca anul 2017 să fie desemnat drept Anul european de combatere a obezității. 8. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

PE568.364v01-00

RO

2/2

DC\1072122RO.doc

Obezitatea ca problemă de sănătate. Declarație scrisă  

53% dintre adulții din UE sunt fie supraponderali, fie obezi, proporția acestora din urmă fiind de 16,7%. Mai multe studii au demonstrat o l...

Obezitatea ca problemă de sănătate. Declarație scrisă  

53% dintre adulții din UE sunt fie supraponderali, fie obezi, proporția acestora din urmă fiind de 16,7%. Mai multe studii au demonstrat o l...

Advertisement