Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0110/2016 24.10.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la insuficiența cardiacă Annie Schreijer-Pierik (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Pascal Arimont (PPE), Marc Tarabella (S&D), Victor Negrescu (S&D), Miriam Dalli (S&D), Nicola Caputo (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Nessa Childers (S&D), Ian Duncan (ECR), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Monica Macovei (ECR), Patricija Šulin (PPE)

Data-limită: 24.1.2017

DC\1106418RO.docx

RO

PE592.906v01-00

RO


0110/2016 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la insuficiența cardiacă1

1. Insuficiența cardiacă (IC) este o provocare strategică comună. Afectând 15 milioane de cetățeni europeni, IC este cauza cea mai frecventă de spitalizare pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani. Una din cinci persoane riscă să dezvolte IC în cursul vieții. 2. Fără adoptarea unor măsuri de prevenire concertate, numărul de cazuri de IC va crește cu 25 % până în 2030. 3. Riscul și povara pe care o reprezintă IC pot fi reduse în mod semnificativ prin îngrijiri multidisciplinare, prin schimbări în modul de viață, precum și prin implicarea pacienților și gestionarea personală a situației de către aceștia. Aceste măsuri pot promova sănătatea și calitatea vieții și pot reduce costurile. 4. Pacienții care suferă de IC deseori nu beneficiază de îngrijiri de calitate în conformitate cu orientările clinice recunoscute, iar în Europa continuă să existe inegalități majore în acest sens. 5. Puține guverne au adoptat planuri naționale pentru IC. 6. Atât opinia publică, cât și profesioniștii din domeniul sănătăți, au un nivel foarte scăzut de conștientizare în ceea ce privește IC - doar 3% dintre europeni pot identifica în mod corect simptomele. 7. Prin urmare, Comisia este invitată să ia în considerare inițiative menite: •

să încurajeze statele membre să elaboreze planuri naționale cuprinzătoare pentru a îmbunătăți situația și a colecta date adecvate cu privire la IC;

să elaboreze o strategie la nivel european pentru a sprijini sensibilizarea opiniei publice, apărarea drepturilor pacienților, precum și schimbul de bune practici și de rezultate ale cercetărilor în domeniul IC;

să sprijine formarea privind IC a medicilor generaliști și interniști, precum și specializarea și acreditarea formării pentru asistente medicale și profesiile medicale conexe.

8. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE592.906v01-00

RO

2/2

DC\1106418RO.docx

Insuficiența cardiacă. Declarație scrisă  

Afectând 15 milioane de cetățeni europeni, IC este cauza cea mai frecventă de spitalizare pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani. Un...

Insuficiența cardiacă. Declarație scrisă  

Afectând 15 milioane de cetățeni europeni, IC este cauza cea mai frecventă de spitalizare pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani. Un...

Advertisement