Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0065/2016 12.9.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă la persoanele în etate de peste 65 de ani Giovanni La Via (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Gianni Pittella (S&D), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Alessandra Mussolini (PPE), Ian Duncan (ECR), Francesc Gambús (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Remo Sernagiotto (ECR), Mercedes Bresso (S&D), Pavel Poc (S&D)

Data-limită: 12.12.2016

DC\1102839RO.doc

RO

PE588.690v01-00

RO


0065/2016 Declarație scrisă, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă la persoanele în etate de peste 65 de ani1

1. Unul din cinci europeni suferă de dureri cronice care nu sunt de origine canceroasă. Unul din patru suferă de dureri cronice severe, în special în rândul persoanelor în etate de peste 65 de ani. 2. Costurile directe și indirecte din statele membre în materie de asistență medicală pentru cazurile de durere cronică variază de la 2 % la 2,9 % din PIB, media UE fiind de 2,4 %, generând costuri de 271 miliarde EUR pe an. 3. Impactul tratamentului durerilor cronice asupra sistemelor economice și de sănătate ale statelor membre includ pierderea unui număr extrem de ridicat de zile de muncă și creșterea costului tratamentelor. 4. Accesul la tratamente, continuitatea și calitatea îngrijirii medicale, inovația și, mai presus de toate, echitatea față de pacienții în vârstă ce suferă de dureri cronice încă nu sunt garantate nici în zilele noastre. 5. Prin urmare, Comisia este invitată: – să contribuie la crearea unei rețele de centre de excelență capabile să asigure formarea unor specialiști competenți, precum și accesul la o îngrijire adecvată, reducerea costurilor socio-economice și furnizarea unei formări adecvate la nivel universitar în domeniul durerii cronice, în vederea extinderii rețelei de specialiști; – să desfășoare activități de sensibilizare și să dezvolte planuri de orientare a pacienților cu privire la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă, cu implicarea activă a farmaciilor. 6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE588.690v01-00

RO

2/2

DC\1102839RO.doc

Durerile cronice, de cauză necanceroasă, la persoane de peste 65 de ani. Declarație scrisă  
Durerile cronice, de cauză necanceroasă, la persoane de peste 65 de ani. Declarație scrisă  

Unul din cinci europeni suferă de dureri cronice care nu sunt de origine canceroasă. Unul din patru suferă de dureri cronice severe, în spec...

Advertisement