Page 1

Parlamentul European 2014-2019

7.9.2015

0032/2015

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la campaniile de vaccinare Enrico Gasbarra (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), Mara Bizzotto (ENF), Françoise Grossetête (PPE), Nicola Caputo (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Nessa Childers (S&D), Giovanni La Via (PPE), CristianSilviu Bușoi (PPE), Marc Tarabella (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD)

Data-limită: 7.12.2015

DC\1068593RO.doc

RO

PE565.915v01-00

RO


0032/2015 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la campaniile de vaccinare1

1. Conform datelor Studiului privind impactul economic și social la nivel global al patologiilor (Global Burden of Disease Study), doar în 2013 au fost raportate aproximativ 150 000 de cazuri de rujeolă. 2. În UE, 85% dintre pacienții care au contractat această boală contagioasă nu erau vaccinați. 3. Campaniile anti-vaccin, bazate pe informații eronate, devin din ce în ce mai frecvente în Europa, subminând obiectivul Organizației Mondiale a Sănătății de a eradica bolile contagioase cele mai frecvente. 4. OMS a lansat un avertisment în 2014, făcând apel la statele membre să promoveze campaniile de vaccinare. 5. Solicităm insistent Comisiei să promoveze public vaccinurile, ca importantă politică preventivă, și să susțină și să investească mai degrabă în profilaxie decât în tratament. 6. Solicităm astfel Comisiei să implementeze concluziile recente ale Consiliului referitoare la vaccinuri ca un instrument eficace în favoarea sănătății publice, să promoveze Planul de acțiune european pentru vaccinuri 2015/2020 și să ridice nivelul de conștientizare cu privire la beneficiile unei abordări profilactice pentru sănătatea cetățenilor europeni, respectând totodată libertatea de alegere în privința administrării vaccinurilor care nu sunt obligatorii în statele membre. 7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

PE565.915v01-00

RO

2/2

DC\1068593RO.doc

Campaniile de vaccinare. Declarație scrisă  

Campaniile anti-vaccin, bazate pe informații eronate, devin din ce în ce mai frecvente în Europa, subminând obiectivul Organizației Mondiale...

Campaniile de vaccinare. Declarație scrisă  

Campaniile anti-vaccin, bazate pe informații eronate, devin din ce în ce mai frecvente în Europa, subminând obiectivul Organizației Mondiale...

Advertisement