Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0115/2016 24.10.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la bolile respiratorii cronice Alberto Cirio (PPE), Karin Kadenbach (S&D), Catherine Stihler (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Biljana Borzan (S&D), Eva Kaili (S&D), Piernicola Pedicini (EFDD), David Borrelli (EFDD), Damiano Zoffoli (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Nessa Childers (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Data-limită: 24.1.2017

DC\1106809RO.doc

RO

PE593.064v01-00

RO


0115/2016 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la bolile respiratorii cronice1

1. Alergiile respiratorii, astmul și bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO) se numără printre bolile cronice cele mai răspândite, afectând în mod negativ calitatea vieții pacienților și generând costuri de peste 300 de miliarde EUR anual. 2. Pentru a reduce sarcina economică suportată de sistemele naționale de sănătate și a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății cetățenilor, sunt necesare următoarele acțiuni: (a) consolidarea măsurilor de prevenire și diagnosticarea promptă și precisă prin: – combaterea factorilor de risc cunoscuți, cum sunt fumatul și anumite aspecte legate de mediu; – asigurarea faptului că studenții la medicină și medicii generaliști au acces la o educație de mai bună calitate în ceea ce privește sănătatea aparatului respirator; – sistematizarea testelor de evaluare a sănătății pulmonare și de depistare a alergiilor în cadrul programelor existente de control medical gratuit pentru toate persoanele care sunt expuse riscului de a dezvolta boli respiratorii cronice; (b) asigurarea accesului tuturor persoanelor diagnosticate la metode de tratament de ultimă generație și rambursarea costurilor aferente, în conformitate cu orientările internaționale (ARIA, GINA, GOLD); (c) garantarea reabilitării pacienților (în spitale și prin asistență medicală ambulatorie) prin utilizarea tuturor intervențiilor multidisciplinare necesare pentru a ajuta persoanele în cauză să-și păstreze locul de muncă și să beneficieze de autonomie la domiciliu pentru o perioadă cât mai îndelungată. 3. Comisia este invitată să ia măsuri pentru a intensifica activitatea de cercetare axată pe explorarea cauzelor bolilor respiratorii cronice. 4. Consiliul și Comisia sunt invitate și să facă schimb de bune practici și să examineze posibilitatea elaborării unei strategii cuprinzătoare pentru a răspunde provocărilor reprezentate de bolile respiratorii cronice. 5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei și Consiliului.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE593.064v01-00

RO

2/2

DC\1106809RO.doc

Bolile respiratorii cronice. Declarație scrisă  

Alergiile respiratorii, astmul și bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO) se numără printre bolile cronice cele mai răspândite, afectân...

Bolile respiratorii cronice. Declarație scrisă  

Alergiile respiratorii, astmul și bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO) se numără printre bolile cronice cele mai răspândite, afectân...

Advertisement