Page 1

SAP TIN EENHEID VETERANE BOND UITGAWE 25

MEI - SEPTEMBER 2018


Lesse uit die lewe van Dawid

PADKOS Romeine 8:28 NLV

God het gesê, '...Ek het Dawid... gekry; hy is 'n man na my hart...' (Handelinge 13:22 NLV). Wanneer God dit van iemand sê, sal jy wys wees om na daardie persoon se lewe te kyk. Dawid het sy loopbaan as herder begin en as 'n koning geëindig. Die kanse dat dit so sou gebeur, is nul. Herders was so laag op die sosiale leer dat hulle nie in die hof kon getuig nie, omdat hulle woord as onbetroubaar beskou is. Tog het Dawid die wyd geleeste psalms van alle tye geskryf. Verstaan mooi: Wanneer jy God in jou lewe in nooi, kanselleer Hy die skuld van jou verlede en herskryf Hy jou toekoms. Jy moet egter kies wat God vir jou gekies het! Daar is 'n interessante kontras tussen Paulus en Dawid. Paulus het sy hoofstukke van ongehoorsaamheid gelewe voordat hy Christus ontmoet het en daarna het hy 'n voorbeeldige lewe gelei. Dawid het teen dertig koning geword en gedurende sy veertig jaar as leier, het hy verwoestende mislukking ervaar, insluitende owerspel en moord. Daar is twee belangrike lesse hieruit te leer: 1) Moenie te vinnig oordeel nie. Dis nie verby totdat God sê dis verby nie! Dawid se verhaal is 'n waarskuwing vir die oortreder, 'n bewys dat God se wet jou nie sal toelaat om weg te kom van jou nagevolge nie en 'n testament dat sy liefde jou nooit sal laat gaan nie. 2) God kan die goeie uit 'n slegte situasie bring. Hy kan elke ervaring waardeur jy al is neem en dit vir die goeie laat saamwerk - vir jouself of ten goede van ander. Hy kan '...alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat Hom liefhet...'


JAARLIKSE GEDENKDIENS VAN DIE RMVO BY DIE SAW MUUR VAN HERINNERING Op 27 Mei 2018 het die SAP TIN Eenheid Veterane Bond die jaarlikse gedenkdiens van die SA Weermag by die SA Weermag Muur van Herinnering by die Voortrekkermonument bygewoon waar ons oudergewoonte weer goed verteenwoordig was met 18 Veterane, ondersteuners en gades. Om 09:00 het die verrigtinge begin met die sang van die Pretoria Mannekoor waarna die vaandelplasing seremonie gevolg het . Die TIN Veterane Bond se vaandel is deur Voorsitter Martin Loubser met netjiese drilwerk hanteer.


Om 09:45 is die skildwagte ontplooi wat hierdie jaar bestaan het uit die ondersteuners van die SA Weermag Vereniging.

Die bekende klank van 5 Harvard vliegtuie het die begin van die seremonie met ’n verbyvlug aangekondig.

Die gedenkdiens is om 10:00 gelei deur Kapelaan Genl. M. Cornelissen (SD, SM, MMM) Sy boodskap uit Matteus 5:2 tot 9 het almal se harte geraak. Sy boodskap oor vrede en oorlog het 3 belangrike punte gehad:1. Om vrede te maak en te hou is nie maklik nie en vra altyd iets van jou wat jy van jouself moet weggee. 2. Om vrede te bring is ‘n oproep van God, die name op die gedenkmuur is mense wat tot die dood toe vredemakers was. 3. Om vrede te maak is belonend, dit maak ons land ‘n beter plek. Ons moet onsself toewy om vredemakers te wees.


Tydens die Laaste Taptoe is almal gevra om te salueer waarna 2 minute stilte gevolg het. Op die laaste note van die Oggendsinjaal het ñ Puma Helikopter sy verskyning gemaak vanuit die ooste met ‘n banier onderaan wat lees “Ons sal onthou - We will remember” Sy bekende klank het saam met die klanke van die oggendsinjaal weggesterf.


Kranse word gelĂŞ deur verteenwoordigers van die huidige SANW, die voormalige SAW, verteenwoordigers van verskeie lande, veterane bonde en naasbestaandes van gesneuweldes.


TIN Veteraan Martin Loubser het met trots die krans namens die SAP TIN Veterane Bond gelê. Die Engelse aankondiger het die woorde “on behalf of the South African Police Counter Insurgency Unit Veterans League” gebruik waarna lede van die TIN Bond opgestaan en salueer het om erkenning te gee terwyl Martin die krans lê.

Na afloop van die Kranslegging seremonie is die dag afgesluit met die onttrekking van die Vaandels.


Oudergewoonte is daar na afloop van die seremonie ’n groepfoto geneem om die dag te onthou.


JAARLIKSE GEDENKDIENS VAN DIE SAP TIN EENHEID VETERANE BOND Op 25 Augustus 2018 was die SAP TIN Eenheid Veterane Bond se jaarlikse gedenkdiens in Doornpoort gehou. Anders as laas jaar se diens is die gedenkmuur en opritte voltooi en ingewy, die 5 vaandels het ’n plekkie gehad om te wapper en ons kon spog met die sement ster wat vir ’n leeftyd voor die administratiewe kantoor in die Pretoria Polisiekollege was. Agter ons beelde is tydelike baniere waarop ons 106 afgestorwe makkers se name verskyn totdat dit met marmer blaaie vervang kan word. Voor ons beelde is ons handgemaakte kateder asook die geelkoper SAP ster wat by die ingang van die Maleoskop opleidingsterrein was. Die vaandels is geplaas teen die linkermuur en daar is ook ’n herinneringsmuur vir al die afgestorwe honde van die SAP aan die regterkant.


Die gedenkdiens is bygewoon deur veterane van die SAP TIN Eenheid Veterane Bond, die Koevoet Veterane Bond, SA Lugmag Vereniging, die SA Polisie Spesiale Taakmag Vereniging, SA Legioen en die Parabat Veterane Organisasie en die SAW Honde Hanteerders Veterane vergesel deur hulle eggenote, kinders, vriende en ondersteuners.


Die gedenkdiens het begin met ʼn amptelike vaandel plasing seremonie onder leiding van die parade bevelvoerder TIN Veteraan Martin Loubser. Die TIN vaandel was hanteer deur TIN Veteraan Martin Loubser, die Koevoet vaandel was gedra deur Koevoet Veteraan Hennie Kriel, die SA Lugmag vaandel was gedra deur AO1 Renier Feldtman, die Parabat Veterane Organisasie se vaandel is gedra deur Veteraan Izak Swart en die SA Legioen se vaandel is gedra deur Legionnaire Andrè La Grange.


Die vaandel plasing is gevolg met ’n verwelkoming deur die voorsitter TIN Veteraan Martin Loubser.

Die treffende erediens het gevolg gelei deur TIN Veteraan Ds. Jan du Preez met die krag en hoop soos Dawid as tema. Hierdie boodskap sou almal wat fyn geluister het beslis vir ʼn geruime tyd bybly.

Na afloop van die erediens is ’n kleurryke geskiedenis van die SAP TIN Eenheid aangebied deur TIN Veteraan Louis Lubbe wat ook die skrywer is van die boek ”Van Ovamboland tot Masjonaland”.


’n Huldeblyk is gebring ter nagedagtenis van lede van die SAP TIN Eenheid wat in die uitvoering van hul dienste gesneuwel het tussen 1966 en 1992. Hierdie seremonie het meeste van die gehoor aangedaan gelaat. Die vaandels is gestryk en veterane het op bevel gesalueer tydens die speel van die Laaste Taptoe. Die Laaste Taptoe was gevolg deur 2 min stilte en die Oggendsinjaal waartydens vaandels weer ontplooi is.

Hierdie jaar is die Laaste Taptoe en die Oggendsinjaal deur ‘n lid van die SAGD (Suid Afrikaanse Geneeskundige Dienskorps) Herry Venter met die trompet gespeel geklee in vol seremoniële uniform.


ʼn Kranslegging seremonie vind plaas om eer te betoon aan ontslape kamerade. Instansies en persone lê kranse in die volgende volgorde;

Die eerste krans word gelê deur TIN Veteraan Robert van Onselen namens die SAP TIN Eenheid Veterane Bond.


‘n Kruis gelê deur TIN Ondersteuner Werner Wassermann Jnr namens die SAP TIN Eenheid Veterane Bond se Ondersteuners lede.

Wessie Wessels lê ‘n krans namens die Koevoet Veterane Bond.

Samajoor Renier Feldtmann lê ‘n krans namens die SA Lugmag Veterane Vereeniging.


Willougby Brits lê ‘n krans namens die Parabat Veterane Organisasie.

Legionnaire Charles Ross lê ‘n krans namens die SA Legioen.

Kol. Jan Bierman lê ‘n krans namens die 102 BN.


Maj. Deon Prinsloo lê ‘n kruis namens die SAW Honde Hanteerders Veterane.

Irene Nel lê ‘n krans ter herhinnering aan haar pa Lt. E.P Swart wat gesneuwel het in Rhodesië in 1974

TIN Ondersteuner Petra Swanepoel lê ‘n foto ter herhinnering aan wyle TIN Veteraan JP Swanepoel wie oorlede is op 24 April 2018.


SPESIALE HULDEBLYK TYDENS KRANSLEGGING SEREMONIE DEUR DIE SA WEERMAG HONDE HANTEERDERS VETERANE. Die huldeblyk deur die Honde Hanteerders Veterane is gebring deur die lê van ‘n krans en ‘n kruis by die nuut aangebringde Honde gedenkplaat wat aan die regterkant van die onvoltooide gedenkmuur aangebring is, ontwerp en befonds deur TIN Veteraan Rochè Vermaak.


‘n Krans is gelê deur Wilkia, ‘n Herdershond, hanteer deur TIN Veteraan Rochè Vermaak ter herinnering aan patrolliehonde wat die hoogste prys betaal het in diens van die SA Polisie TIN Eenheid tydens die Grensoorlog.


Die seremonie het tradisioneel geĂŤindig met die onttrekking van die vaandels onder die bevel van die parade offisier, Martin Loubser.

Na afloop van die gedenkdiens is bedankings gedoen deur die seremonie meester TIN Veteraan Werner Wassermann.


Die Tradisioneel het alle TIN Veterane en ondersteuners in seremoniĂŤle drag aangetree vir ‘n goepfoto.


Verskeie foto’s is na die tyd by ons nuwe gedenkmuur geneem.


Die Na afloop van die gedenkdiens het almal heerlik saam geëet en gekuier by Mexi’s, ‘n trou “venue”, op die buurplot skaars 60 meter van ons gedenkmuur.


VERJAARSDAE

1 6 10 11 12 13 17 24 27 30

Mark Robbie Eldred Fanie Tertius Schalk Dirk JR Philip Bennet

OKTOBER Brummer 0829230901 Cooke 082 781 7571 Niemand 0723723629 Erasmus '082 8861598 Barnardt 083 707 3000 Voster 0720304201 van Zyl 082 325 3468 Le Roux 072 310 0184 Carpenter 083 777 3929 Visser 0825132240


VERJAARSDAE NOVEMBER 1 2 16 18 21 22 23 25 29

Johannes Theron Thomas Clack Toffie Risk Flip Koen Chris Lotter Ian Kirby Andries Greyling Pieter de Bruin Tharon Knoetze

082 450 5291 0849993597 083 300 4653 082 596 6430 082 848 4654 082 756 7173 083 575 6020 dbruinp@hotmail.com 064 210 341 760

13 15 17 18 18 19 24 28

Ampie Dean Johan Jimmy Stefan Koos Nick Heinz

DESEMBER Saaiman 072 402 9190 van der Sandt 071 049 9309 Harmse 082 784 9989 Osler 079 762 7888 Lotz 082 498 9166 Brits 083 644 6305 Pretorius 084 211 1573 van Heerden 082 574 3876


HULDE AAN HULLE WAT DIE HOOGSTE PRYS BETAAL HET 4 5 1 1 7 13 29 3 9

11 1 19 2 2 8 8 18 29 27 3

1967 1968 1974 1979 1979 1982 1982 1982 1983 1984 1988

NOVEMBER Konst W.M. Sers R.G. Konst B. Konst NJ Konst LC A/O P A/O p Sers J.J.L. Konst R Konst SC Konst L.

1974 1971 1974 1974 1974 1974 1972 1973 1982

Naude Fall Harmse Musindane Zibi Selepe Selepe Niemann Fisher Botha Du Preez

OKTOBER Konst J.W. Kapt H.T.S. Konst L.J. Konst M. Sers M. Sers L. Sers G.J. Konst R.N. S/Sers BV

Cloete Van Eeden Buys Erasmus Mpahlawa** Weitz De Klerk Otto Makaye

23 23 23 23 23 30 26 26

DESEMBER A/O J.P. Sers W.A. Konst L.D. Konst L.W.G.

1974 1974 1974 1974 1974 1974 Konst 1981 Konst 1986 A/O

A. DM TJ

Dippenaar Du Plessis Erasmus Franken Mandanga * Boshoff Nkosi Gerber


MALEOSKOP BEELDEFONDS

Help ons om ons geskiedenis te restoureer. Elke bietjie help!!!


DIE SAP TIN EENHEID VETERANE BOND VERKOOP

TEEN SLEGS

’ N STEEN TEN BATE VAN DIE

OPRIGTING VAN ONS MUUR!!!


INDIEN ENIGE IEMAND SAL BELANGSTEL OM STENE TE KOOP:Die besonderhede van die bankrekening is as volg: Bank: Tak: Takkode: Naam van rekening: Tipe rekening: Rekening nommer:

FNB Pretoria 250655 SAPTIN BEELDSFONDS Current 6255 75 86 256

Dit is van UITRSTE belang dat u die verwysing as volg sal gebruik, die woord

gevolg deur

bv. STENE JD SMITH ’n Klein plaatjie met name van donateurs sal agter op die muur geplaas word.


MINIATUUR MALEOSKOP BEELDJIES Hou in gedagte dat hierdie beeldjies ʼn BEPERKTE UITGAWE is en die 120 beeldjies nou vinnig tot ʼn einde kom.

ʼn Bêrekoop opsie is beskikbaar teen 3 maandelikse paaiemente van R500-00 elk.


50 JARIGE GEDENKALBUM Beperkte uitgawe! Hierdie fondse word in die BOND (nie die Beeld nie) se rekening inbetaal.

Posgeld uitgesluit


SPESIALE 50 JAAR GEDENKPATCH Beperkte uitgawe! Hierdie fondse word in die BOND (nie die Beeld nie) se rekening inbetaal.

Posgeld uitgesluit

Bestel by Ilana Loubser 084 579 1269 tinvetbond@gmail.com

SLEGS 25 BESKIKBAAR!


TIN MEMORABILIA Bestel by Ilana Loubser 084 579 1269 tinvetbond@gmail.com


FALLEN SOLDIER T-HEMP

Bestel by JP Swanepoel 072 111 3797 swanepoeljp@yahoo.com


SEREMONIËLE DRAG DRAGSORDERS Basiese drag: Wit hemp, grys broek, swart skoene en swart kleurbaadjie, TIN sakwapen op linker sak, swart TIN Bond das, groot medaljes op linkerbors bo sakwapen. Onderkant van medaljes moet 1 cm bokant die boonste rand van die sakwapen wees

Beret kenteken word reg bokant die linkeroog gedra. Die beret word oor die regteroor afgetrek. In sekere gevalle sukkel mense om dit oor die oor te vorm. Sit hom in warm water vir 5 minute, sit hom nat op jou kop, stryk hom behoorlik oor die regteroor af en dra hom tot hy droog is. Die beret sal die vorm permanent aanneem. Neem kennis dat ʼn beret nie so laag soos ʼn pet op die kop afgetrek word nie en nie laer as 5 cm bokant die oor moet wees nie.


Slegs lapelwapens van erkende militêre veterane bonde mag op die linkerlapel saam met die TIN lapelwapen en die 50 jaar gedenk lapelwapen gedra word bv. Koevoet, SA Legeon, SAMVOA ens. Die TIN lapelwapen MOET HEELBO gedra word gevolg deur die 50 jaar lapelwapen. Enige ander organisasie se lapelwapens bv. Bond vir oud Polisiemanne, IPA ens. moet op die regterlapel gedra word. Die naamplaatjie van die SAP TIN Bond word op die regterbors in lyn met die bopunt van die medaljes (op die linkerbors) gedra. Kwalifikasie en bekwaamheidskentekens word bokant die naamplaatjie op die regterbors gedra. Medaljes bv. eerste en tweede wêreldoorlog, weermag medaljes ens. wat ter nagedagtenis Van iemand anders gedra word, word SLEGS gedra by seremonies waar hierdie persone vereer word. Wanneer medaljes op die regterbors gedra word moet die naamplaatjie BOKANT hierdie medaljes gedra word.

Wenk! In gevalle waar die medaljes te swaar is, kan die huidige baadjieknope met ou seremoniële polisieknope vervang word en ʼn ekstra knoopsgat bo die bestaandes aangebring word.. Klein seremoniële polisieknope kan ook op die moue aangebring word. Hierdie is slegs ʼn wenk, dit is opsioneel en nie verpligtend nie. (Sien eerste foto op vorige bladsy)


BELANGRIKE EN NUTTIGE INLIGTING BESTUUR Voorsitter: Onder Voorsitter: Kommunikasie: Tesourier:

Martin Loubser Johan Visage Henk van Heerden Robert van Onselen

Sel: 084 990 2025 Sel: 073 269 7546 Sel: 082 770 5574 Sel: 079 826 8468

epos: tinvetbond@gmail.com epos: mihan@vodamail.com epos: henksas1969@gmail.com epos: rlvanonselen@gmail.com

Addisionele lede: Werner Wassermann Henry Visagie

Sel: 072 665 6815 epos: lwassermann@telkomsa.net Sel: 079 268 4303 epos: henryvisagie@vodamail.co.za

Ondersteunerslede: Abrie Louw Ilana Loubser

Sel: 082 741 4111 epos: abrielouw@yahoo.com Sel: 084 579 1269 epos: tinvetbond@gmail.com

KAPELAAN Jan du Preez (Genl., Ds, Dr)

Sel: 082 604 2757 epos: jdupreez69@gmail.com

Facebook geslote groep (slegs vir TIN lede) https://www.facebook.com/groups/535440839915941 Linkedin http://za.linkedin.com/pub/tinveteraan-bond/a1/494/548/ Facebook Page (vir almal) https://www.facebook.com/coinveteransleague


KENNISGEWING DEUR DIE REGISEUR Ek wil dit onomwonde duidelik stel dat die redaksie GEEN verantwoordelikheid neem vir die korrektheid van die inhoud van jou plasing nie. By ontvangs van jou inset doen ek die nodige taalversorging en sal maksimum dalk uitbrei op afkortings en TIN terme sodat ons leke lesers ook verstaan. Dit klink dalk na ʼn snaakse versoek maar moenie plasings stuur as jy dit nie gepubliseer wil hê nie. Plasings wat jy op Facebook maak is openbare inligting en sekere plasings word as ʼn reël van ons groep afgetrek en in die blad geplaas vir diegene wat nie op ons Facebook groep is nie. As jy ʼn probleem hiermee het moet jy my asseblief laat weet, ons sal jou versoek respekteer. Martin Loubser (Voorsitter)


Stuur insette, stories, foto’s en ander plasings na tinvetbond@gmail.com voor die 15de van NOVEMBER 2018.

Redaktrise – Ilana Loubser Regisseur – Martin Loubser

Sel: 084 579 1269 Sel: 084 990 2025

bulle-TIN 25 2018  

The official magazine of the South African Police Counter Insurgency (COIN) Unit Veterans League.

bulle-TIN 25 2018  

The official magazine of the South African Police Counter Insurgency (COIN) Unit Veterans League.

Advertisement