Page 1

Oihane Landazabal

Zugatz Llona

Peio Macias

Udane Madariaga

Nerea Navarro

Izaskun M贸denas

Ane Ondarroa


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

AURKIBIDEA SARRERA 1. ALFABETATZE MEDIATIKORAKO ERRONKA 1.1.

Ikus-entzunezko edukiak transmititzeko sistema berriak

1.2.

Pantailen nonahikotasuna

1.3.

Hedabideei eskaintzen zaien denbora

1.4.

Sarrera libre, dibertsifikatu eta iraunkorra

2. ALFABETATZE MEDIATIKORAKO ERRONKA 2.1.

Ikus-entzunezko edukiak transmititzeko sistema berriak

2.2.

Pantailen nonahikotasuna

2.3.

Hedabideei eskaintzen zaien denbora

2.4.

Sarrera libre, dibertsifikatu eta iraunkorra

3. ARRETAREN SAKABANATZEA ETA ZENTZUMENAREN ERAIKUNTZARAKO ZAILTASUNA 3.1.

Globalizazioa eta lokalizazioa

3.2.

Sektoreko ikus-entzule eta erabilera-testuinguru berriko larrialdia

3.3.

Irakurketa hiperertain elkarreragilea

3.4.

Telebista berria, alfabetatze berria

3.5.

Sustapen estrategia berriak

3.6.

Begirada berri bat

2


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

4. HAUREK

TELEBISTAREKIN

ETA

GAINONTZEKO

PANTAILEKIN HARREMAN ONA IZATEKO 4.1.

Telebistaren eta ikus-entzunezkoen eta komunikazioko teknologia berrien ahalmen eta arriskuak

4.2.

Familiek telebistan eta gainerako pantailen inguruan hartu beharko lituzketen hiru ardurak

5. PANTAILAK:

GURE

SEME

ALABEI

INFORMAZIOA

HELARAZTEKO BIDEA: 6. “REPORTE HORIZONTE 2013” 6.1.

Etorkizun hurbila

6.2.

Bitarteko etorkizuna

6.3.

Etorkizun urruna

6.4.

Tendentzia klabeak

3


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

SARRERA Urteetan zehar, teknologia berriak garatzen joan dira gure eguneroko bizitza errazteko asmoz, hala, paper garrantzitsua jokatzen dute egungo gizartean. Egoera hau ikusita, gero eta dependentzia handiagoa dugu hauekiko eta zenbait kasutan, hauek gabe ezingo ginateke bizi. Horrela bada, hauen erabilera egokia sustatu behar da bai hezkuntzan bai eta gizartean ere, aurrerago ikusiko dugun legez, hauen erabilera oker batek ondorio kaltegarriak ekar baititzake. Beraz, kontrol kontziente bat sustatu behar da umeengan eta, era berean, beraien gurasoengan. Gizartea etengabe aldatzen ari den bezala, teknologia berriak ere garatzen ari dira, eta horregatik, gurasoek berrikuntza horien berri izan behar dute. Hau lortzeko, gurasoei hiru ardura hartzea proposatzen zaie, hau da, teknologia berriek ekar ditzaketen onura zein kalteen berri izan, hauetatik babestuz eta hauekin batera heziz. Jarraitzeko, ezinbestekoa da gure gaian barneratzea, teknologia berriak gero eta ugariagoak direlako gure hezkuntza sisteman, horrela ikasketa prozesua eraginkorragoa eta dinamikoagoa bilakatuz umeak motibatzeko helburuarekin. Azken finean, ondorioztatu dezakegu, teknologia berriak gizakiak sortzen duen zerbait dela, baina honek gizartean sortu ditzakeen eraginak kontrolatu ezin dituuen zerbait ere.

4


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

1. ALFABETATZE MEDIATIKORAKO ERRONKA Alfabetatze mediatikoa, informazioaren eta ezagutzaren gizartean ezinbestekoa den alorra da, mezuen irakurketa eta jasotze kritikoa bultzatzen dituena. Horregatik, zenbait erakundek, UNESCO-k esaterako, eskoletan ezartze gomendatzen dute. Gazteek komunikabideekin kontaktua izan dezaten, eta kritikotasunez eta sormenez joka dezaten euren aurrean. Bestalde, hedabideak asko aldatu dira sortu zirenetik, produkzio, antolamendu

eta

jasotzeari

erreparatu

besterik

ez

dago.

“Sociedad

multipantallas” deritzonak guzti hau hartzen du bere baitan. 1.1.

Ikus-entzunezko edukiak transmititzeko sistema berriak

Sistema mediatikoan eman den aldaketa nabarmenetako bat, telebista eta ikus-entzunezko zerbitzu berriak garraiatzeko sistema da. Hala nola, sare digitalak, sateliteak, Internet, etab. Honek guztiak, zenbait ondorio ekarri ditu: Konektibitate

etengabea

(Wifi),

gizartean

(esparru

sozial

eta

instituzionalean) izan duen eraginkortasuna … 1.2.

Pantailen nonahikotasuna

Munduko txoko gehienak, garatuak zein gutxiago garatuak, gizarte “mediatiko eta multipantailak” bilakatzen ari dira; gizartean eragina izan duelarik. Izan ere, gizakiak denbora asko eskaintzen die hedabideei, euren bizitza pertsonal eta sozialean aldaketak eragin dituelarik. 1.3.

Hedabideei eskaintzen zaien denbora

Estatu espainiarrean, batez beste, 222 min. eskaintzen zaizkio telebistari, beste 111 min. irratiari, eta beste 31 min. Internet-ari. (2008ko datuak). Guztira, 5 ordu eskaintzen dizkiegu hedabideei egunero (lan orduak kontutan hartu gabe), hori egun baten laurdena delarik. 5


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

Hedabideei eskaintzen diegun denbora horrek, esparru “multipantaila”-k, zentzu

eta

adimena

kaltetu

ditzakeela

esan

daiteke,

gizakiaren

garapenerako oztopoak jarriz.

Horregatik, alfabetizazio mediatiko egoki bat gauzatzeko nahitaezkoa da, hezkuntza eta familia instituzioen, gobernu eta autoritateen, industria eta profesionalen, eta komunikabideen eta gizartearen beraren elkarlana.

1.4.

Sarrera libre, dibertsifikatu eta iraunkorra

Hedabideen produkzioak, aurretiko espazio eta denbora mugak gainditu, eta egungo egoerara moldatu beharra du, sarrera libre, dibertsifikatu eta iraunkorreko

sistema

bilakatuz.

Horrela,

edukien

erabilgarritasuna

eta

iraunkortasuna handituz, eta aldatzeko eta berriz erabiltzeko aukera eskainiz. •

Modelo honen eraginez, edukiak taldekatzeko, indexatzeko (erregistratu) eta bilatzeko sistema berriak ezarri behar dira.

Taldekatze honek, eguneratze eta adaptazio konstante bat ezar dadin eskatzen du, modu horretan, edukiak noiznahi erabil daitezen.

Faktore guzti horien arteko konbinazioak, telebista hezitzailea osatzeko aukera eskaintzen du. Eta horrekin batera, telebistaren erabilpenerako estilo edo modu berriak.

2. ARRETAREN

SAKABANATZEA

ETA

ZENTZUMENAREN

ERAIKUNTZARAKO ZAILTASUNA Kanal bati arreta jarraitua izateko ohitura galtzen hasi da, hau kanal asko, publizitatea, urrutiko agintearengatik,... honek ikusleak (gazteak hain zuzen) kanal

6


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

gehiago ikusteko posibilitatea erakartzen die eta horrela, telebistaren aurrean ordu gehiago pasatzen dute, honek egoeren eta gertakizunen nabaritzeak gutxiesten ditu. Gazteak konexioa dituzten kanalak, musika kateak, errealitate-showak ... ikusienak dira eta honekin esan daiteke, parte batetik diskurtsotara edo hainbat pantailatara aldi berean arreta ipintzea, hautemate estilo pertsonalizatuagoa baimentzen du, hau da gazteen ikasteko ahalmen hobetu ahal dela. Baina honek ere nahasketa ekar dezake, “mirada movil� deitzen dena, hau da, informazio desberdinak bideratzeko zailtasunak izatea. Informazioaren biderkatzeak eta inguru multipantaila, gure buruaren eta sentsuen asetasuna ekarri ditzake, eta hau hezi bat bezala izango da jakintzak garatzeko.

2.1.

Globalizazioa eta lokalizazioa

Azken urteotan ezarritako elkarrizketa garraio berriek, telebista edukietan ematen dira, mugarik ez duten ikusleetan gertatu da, futbolean adibidez. Honek atentzio mundiala erakartzen du, baina musikan, zineman, bideojokoetan eta Interneten ematen dira. Honek ekarpen handia dauka, ikus-entzuneko edukien garraio eta produkzioan. Horregatik garrantzia handia dute estatuko emankizun eskubideak. Honek esan nahi du gure telebistaren ekonomia emankorra, nazioarteko merkaturatzeko fenomenoetan oinarrituta dagoela. Baina egoeraren paradoxa, asken urteotan Espainian telebistarako eskualdeen espazio lokalen biderketa gertatu dela.

2.2.

Sektoreko

ikus-entzule

eta

erabilera-testuinguru

berriko

larrialdia Fenomeno hau gertatu da, estilo eta gustu zehatzen audientzia sortzera apuntatzen duen telebista sortzen hasi delako, medikoei bideratutako kanalak egiten hasi ziren, baita arrantza, ehiza, sukaldaritzara,... bideratuak, eta adinagatik sortzen dituzten gustuei eginak.

2.3.

Irakurketa hiperertain elkarreragilea

Telebistaren kontsumoko eta erabilerako joera berriak, hartze lineal eta

7


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

nabarmen pasibotik eramaten hari da, telebista konbentzionala den bezala, irakurketa modelo berrirantz. Honek aldaketak erakartzen ditu eta multipantailak desbideratzen ditu gizarteak operatutako begiradaren erregimen aldaketak.

2.4.

Telebista berria, alfabetatze berria

Telebista aldatzen hari da begiradaren erregimen berriagatik eta hartzaileak bide berriak bilatzen hari dira egoera honetarako. Biak ulertzeko, horrela laburtu daiteke: • Erabiltzaileen aldetik, komunikabideez (berri eta zahar) jabetzea. • Etengabeko berrikuntza: Erlazio komunikatiboak etengabe berritzen denez eta bakarrik haurrera jarraitu dezakete aurreikuspeneko edo erantzuneko sistemak gehitzen dituztenak. • Sormena eta ekoizpen kolektiboengatik apustu egin.. Telebistari dagokionez, zenbait aldaketa ikusiko ditugu hurrengo urteetan; formatu eta estilo aldaketak, lankide eta ekoizpen parte-hartzailea,... Ikus-entzuleei dagokionez, ekoizpenerako kolaborazio komunitatetan sorrera. Alfabetatze mediatikoa nola aldatzen doan ikusiko dugu, komunikabideek eskainitako posibilitate berriez jabetuz, pertsonal eta kolektiboz, helburuei balio izatera orientatutako jabetzaz eta bakoitzaren helburu kontzienteez jabetzeaz. Hau izango da alfabetatze mediatikoaren helburu berriak.

2.5.

Sustapen estrategia berriak

Egoera berri honi eta eskakizun berri hauei, alfabetatze mediatikoaren sustapen estrategia berriak dagozkie. Guztietan begiradaren erregimen berriak sortutako agertokia, funtsezkoa da. UNESCO-k estrategia berrirako lehentasunezko helburuak onartzen ditu. Hiritarraren paper zentrala onartzen du ingurune mediatikoan: «hiritarrak du, inoiz baino gehiago, era kritiko batean informazioa analizatzea baita erabilitako sistema sinboliko ere (irudia, soinua, testua) eta hura edukien produktorea izatea eta mutazio profesional eta sozialetara moldatzea». Beste aldetik, aditu europarreko talde bateri Komisioak eskatutako ikerketa batean, alfabetatze mediatikoaren orientazio berria berresten du.

8


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

2.6.

Begirada berri bat

Alfabetatze mediatikoaren paradigma berritik, «begiradaren heziketa» izena eman dion estrategia berriak ondoriozta daitezke. Ez da umea edo gazteak telebistaren arriskuetatik erresistentzia pasiboa proposatuz

babestea, baizik eta, bere erantzukizunaren eta autonomiaren

zentzumena bultzatzea, kritika eta etengabeko hautatze jarduerak proposatuz. Helburua ez da norbaitek guregatik egiten duen instrukzioko prozesutik begiradaren heziketatik etor dadila, baizik eta prozesukoa ere, auto-ikasiz, gugandik esploratuz, hau da, gure autonomian eta gure adimenerako ahalmenean atseden hartuz, esan nahi dena, subjektuari begiradako autonomia itzultzea da.

3. HAUREK

TELEBISTAREKIN

ETA

GAINONTZEKO

PANTAILEKIN HARREMAN ONA IZATEKO

3.1.

Telebistaren

eta

ikus-entzunezkoen

eta

komunikazioko

teknologia berrien ahalmen eta arriskuak

Gure gizartea teknologia berrien eta pantailen munduan murgildurik bizi da erabat. Baina honek alde on zein txarrak dakarzkio gure inguruari. Familia, telebista eta beste pantaila kanpainak, telebista eta teknologia berriak premiak ase arren, arriskuak eta oztopoak dakartzatela adierazten du. Horretarako baliabide hauek ondo eta ahalik eta gehien aprobetxatu behar ditugu. Sorrarazten dituzten oztopo edo arrisku nagusiak hauek izaten ei dira: •

Gehiegikeria:

ondorio

fisikoak;

garapenerako

beharrezko

diren

funtzioetarako denbora gutxitzea; kontzentratzeko gaitasunean trabak, etab. gertatu daitezke. •

Haurra gizartetik bakartzea: giza harremanetarako denbora ikus-entzunezko kontsumoari

eskaini

diezaiokete;

edo,

harremanetarako

zailtasunak

daudenean babes bihurtu. •

Harreman desegokiak: umeen heldutasun prozesuan eragin desegokia izan dezaketen pertsonekin harremana ahalbidetzen dute. 9


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

•

Eduki desegokiak: informazioa erraz eta mugarik gabe jasotzeko aukera dagoenez adinerako desegokia edo etxekoek konpartitzen ez dituzten baliozko edukiak eskuratzeko aukera dago. Edukien inguruan arazo larria sortzen du indarkeriak; non nahi aurki dezakegu eta. Honek, gogortu egin dezake berarekiko erantzuna eta dosi handiagoak eskatu harritzeko; edota, obsesionatu eta arriskuaren gehiegizko pertzepzioa sortarazi. Telebista eta beste pantaila batzuen inguruan, hauen inguruan ikastetxean

baino denbora gehiago ematen dutela esaten du kanpainak. Oso guraso gutxik ikusten dute telebista edo jokatzen dute bideo jokoetan euren seme alabekin. Bideo jokoen erabiltzaileen laurdenak onartzen du gurasoek ez dakitela jokoek zer nolako eduki eta balioak dituzten; bestela ez bailukete jolastuko. Sozializazioari

dagokionez,

familiak

duen

garrantzia

aipagarria

da.

Familiaren bizitza eta haurren heziketa korapilatu dira, baina heziketa ez dago bakarrik gurasoen esku. Lehen urteetan familia da edo izan behar da eragile nagusia eta gainontzeko eragileak sartzen hasi behar dira. Zenbat eta kanpoko eragin gehiago izan orduan eta esanahi handiagoa izango du familiak; eragile desberdinen arteko bitartekaritza egin beharko du. Telebistak eta ikus-entzunezko eta komunikaziorako teknologia berriak garrantzia

dute

sozializazio

prozesuan.

Ikus-entzunezkoak

haurrak

sozializatzeko bide indartsu eta eraginkorrenetako bat dira. Baina familia gehienek ardura gutxi duten hauen erabileraren eta eraginen inguruan. Horregatik esan dezakegu IKTen inguruan ezagutza falta nabarmena dagoela. 3.2.

Familiek telebistan eta gainerako pantailen inguruan hartu beharko lituzketen hiru ardurak

Lehenik

eta

behin,

familiek

umeek

kontsumitzen

dituzten

ikus-

entzunezkoen eta komunikazioko teknologien ezaugarri eta edukiak ezagutu beharko lituzkete; ďƒź Umeek ikusi behar dituzten programak aukeratu eta telebistak eskaintzen duen programazioa ezagutu, eta hauek umearen adinarekin eta familiako baloreekin bat etortzen direla ziurtatu behar dute. ďƒź Bideo jokoen edukiak ezagutu behar dituzte, familiako baloreei gehien 10


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

egokitzen direnak aukeratu, hauetan agertzen diren ikonoei ondo erreparatuz.  Interneteko zein orrialdetan ibiltzen diren eta familian erakutsi nahi diren baloreekin duten harremana ezagutzeaz gain, honetan ibiltzeak ekar ditzakeen arriskuez eta duen ahalmenez jabetu behar dira.  Sakelako

telefonoan

jasotzen

diren

deiak

kontrolatzeaz

aparte,

eskaintzen dituzten zerbitzuez eta izan ditzakeen arriskuak ezagutu behar dituzte. Azken finean, seme- alabei galdetzea ezagutzeko modu egokienetariko bat da, telebista familian ikusteaz, bideojokoetan elkarrekin jolasteaz, edo Interneten beraiekin nabigatzeaz gain. Ondoren, familiek teknologia berriek dituzten arriskuak ezagutu ondoren, hauetatik babesteko arauak aplikatu beharko lituzkete;  Telebista edo beste pantailen aurrean zenbat ordu eman dezaketen mugatzea.  Ordenagailu edo bestelakorik umeen logeletan ez kokatzea.  Zein programa ikusi dezaketen argi izatea.  Bideo jokoen edukiari erreparatzea hauek erosi baino lehenago.  Interneten iragazkiak paratzea, zenbait orrialde zehatzetan sarbidea galarazteko.  Interneten bakarrik ibiltzen ez uztea, eta helduen laguntzaz honetan ibiltzea.  Sakelako telefonoa izateko adina mugatzea. Aipatutako arau hauek adibide bezala agertzen badiren arren, ez dugu ahaztu behar gurasoak umeekin egotea, laguntzea eta kontrolatzea direla hauek babesteko modu hoberenetariko bat. Azkenik, familiek beraien seme- alaben kontsumismoa kontrolatzeko estrategiak erabili beharko lituzkete, horrela, hauek heziketa on bat jasotzeko;  Erakutsi nahi dugun eredua eta gure umeetan lortu nahi diren 11


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

helburuak bat etorri behar dira, norbera eredu bezala agertuz.  Ikus- entzunezkoei eta komunikazioko teknologiei familian ematen zaien erabilera adierazi beharra dago.  Umeak hazten direnez gero, hauekin zenbait negoziatutako zenbait arau zehatu beharko dira. Haurrekin telebistako programa bat ikusten, bideo jokoetara beraiekin jolasten edota Interneten ibiltzen, honako aukera hauek ematen dizkiegu heziketarako; batetik, iritzi, gustu eta erreakzioak hobeto ezagutzea, bestetik, norberaren iritzi eta gustuak ezagutzera ematea, eta azkenik, umeei ulertzen ez dituzten zenbait eduki ulertzera laguntzea. Beraz, heztea seme- alabei gizon eta emakume autonomo eta behartsu bihur daitezen laguntzea izango litzateke.

4. PANTAILAK:

GURE

SEME

ALABEI

INFORMAZIOA

HELARAZTEKO BIDEA: TELEBISTAN ALDE ONAK: TELEBISTAN ALDE TXARRAK: • Eguneroko bizitzan agertzen den • Errealitatetik urrun dauden elementua da eta eskaintza zabala baloreak transmititzen dituzte, du. kontsumismora bultzatuz. • Umeek jokaera positiboak ikusiz gero hauek imitatuko dituzte, horrez gain kultura eta bizimodu ezberdinak ikasiz. • Telebistak irudimena bultzatzeko eta sortasuna handitzeko balio du.

• Mendekotasuna sor dezake eta mendekotasun horrek zenbait ondorio izan ditzake. Hauen artean irakurketa maila jaistea lengoaia mailarekin batera, gainontzekoengandik baztertzea, pasibotasuna pairatzea…

IIKTEN ALDE ONAK: (bideojoko, IKTEN ALDE TXARAK: internet eta mugikorren • Garestiak dira. pantailak) • Gauzak ikasteko balio dute, • Mendekotasuna eta adikzioa sor dezakete, honek zenbait horregatik zenbait eskolak bere ondorio sortuz. Hauen artean, irakas proiektuan barneratzen egokiak ez diren pertsonekin dituzte, eta zenbait administraziok erlazioak hasi. Haurrak dira ere beraien zerbitzuak hauen biktima nagusiak, nahiz eta bidez trnasmititzen dituzte. 12


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

• Hainbat informazio ematen dute, eta nahi veste aldiz kontsulta dezakegu.

askotan helduek ere pairatu. • Askotan mezuak gezurra izan arren sinistu egiten ditugu.

BIDEOJOKOEN ALDE ONAK: BIDEOJOKOEN ALDE TXARRAK: • Erabilera kontrolatuz gero ez dira • Urduritasuna eta antsietatea beste edozer baino arriskutsuagoak, eragin ahal dezakete pantaila eta hizkuntza ikasteko eta sormena, asko daudelako eta horrek buru sortasuna, lehiakortasuna eta beraiekin ematen dugun beste zenbait gaitasun garatzeko denbora gehitzen duelako, erabil daitezke arreta handia gizartearekin dugun harremana eskatzean buruaren jarduera murriztuz. bizkortzen baitute erreflexuak ere • Garestiak dira eta hobetuz. norbanakoaren denbora kentzen • Denborapasa dibertigarria; dute gozamena epe laburrean kostu txikian. INTERNETEN ALDE ONA: INTERNETEN ALDE TXARRAK: • Erabiltzen erraza da, eta gaur • Gehiegizko publizitatea dago. egungo komunikazio modu • Zenbait arazo sortzen ditu: merkeenetakoa.  Babesgabe: kontsumitzaileak sarean egiten dituzten erosketak ez dira beti seguruak.

• Informazioan aurkezpena erakargarria egiten du, eta eskaintza zabala dauka. • Edukiak sortzea eta banatzea baimentzen digu, munduko edozein tokitan dagoen edozein pertsonarekin harremanetan jarriz, horrela kultura ezagutzak zabalduz eta landuz.

 Ziber-gaizkiletasuna: gaizkileak sarearen bidez kreditu txarteletara heltzen dira gezurrak esanda.  Ziber-sexua: ezezagunekin harremanak mantentzen dira eta pederastia ere ematen da.

• Heziketa prozesuan errentagarria izan daiteke, eguneroko bizitza errazten digutelako.

 Zulo-digitala: ezberdintasunak sarea daukaten eta ez dutenen artean. •

Ziber mendekotasuna eta interneten mendekotasunak 13


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

bakartzea ditzake

eta

adikzioa

sor

MUGIKORREN ALDE ONAK MUGIKORREN ALDE TXARRAK • Mugikorrak arazoak konpontzeko • Gastuak oso erraz hazi eta errazteko balio dute, huen bidez daitezke. denbora aurreztu ahal dugu edozein • Urduritasuna eta antsietatea lekutan erabili ditzakegulako. sortzen ditu, beraz ez da • Gainontzekoekin harremanak izatea gomendagarria haurtzaroan errazten du, horrela norbanakoaren elementu hau eskuratzea. bakartzea alde batera utziz. • Ekintza gaiztoetarako erabili • Gainera, hainbat aukera ematen daitezke; adibidez, dituzte: deiak, mezuak, berriak mehatxatzeko. kontsultatu… • Nerabeentzat erantzukizuna lantzeko.

interesgarria da, eta autokontrola

5. “REPORTE HORIZONTE 2013” Ikerketa honek, hezkuntzako eremuan eragina izango duten garapen bidean dauden teknologiak deskribatu eta identifikatzen ditu; hezkuntza mailan eta baita irakaskuntzan, ikaskuntzan eta kreatibitatean ere. Susperraldian dauden sei teknologia horiek hiru etapatan bereizten dituzte: etorkizun hurbila (12 hilabete), bitarteko etorkizuna (2-3 urte) eta etorkizun urruna (4-5 urte). 5.1.

Etorkizun hurbila

14


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

Etorkizun hurbilean bi kategoria banatzen dira, harremanetan daudenak baina desberdinak direnak. Egunerokotasunean erabiltzen ditugunez gero, ikasleek modu erraz batean erabil ditzakete. Lehenengoa, konputazioa “La nube”-n. “La nube”, datuen bilketarako balio duen aplikazio bat da on line dagoena. Bigarrena, gailu mugikor bidezko ikaskuntza da. Konputazioa “La nube”-ren helburua ikasleek hurrengo konpetentziak eskuratzea da: konputazioa eta komunikazioa, datu bilketa eta haien eskuragarritasuna, eta lan parte- hartzailea. Bestalde, gailu mugikor bidezko ikaskuntzan “Traiga su propio dispositivo” programa jarraitzen dute, alde batetik, hezkuntza erakundeek dirua aurrezten dutelako eta, bestetik, ikasleek hobeto lan egiten baitute beren gailuekin. Gainera, geroago ikusiko dugunez, gaur egungo aplikazio eta webgune asko hezigarriak dira. 5.2.

Bitarteko etorkizuna

Epe honetan ere, beste bi kategoria bereiz ditzakegu: ikaskuntzaren analisia eta eduki irekia. Ikaskuntzaren analisia egiteak, eskola porrota murrizten laguntzen du; izan ere, ikasleen datu espezifikoak erabiltzen dira curriculuma garatzeko eta horrela, hezkuntza sistema pertsonalizatu eta laguntzaile bat sortzeko. Horrez gain, “coaching” birtuala deituriko software bat sortu bidean dago, ikasleei ikasohitura egokiak irakatsi eta produktibitatea lortzeko. Eduki irekia, baliabide curricularren edukiak eta haien ikaskuntzarako materialak publikoaren eskura dohain jartzean datza. Mundu guztiarentzako hezkuntza duin bat ziurtatzeko helburuarekin egiten da, hezkuntza materialak oso garestiak baitira hezkuntzarako aukera dagoen lekuetan eta hortaz, ezin ditu edonork eduki. 5.3.

Etorkizun urruna

Tarte honen baitan beste bi kategoria aurkitzen ditugu: inprimaketa tridimentsionala eta laborategi birtualak. Ordenagailuan

diseinatutako

objektuen

inprimaketa

erreala

da 15


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

inprimaketa tridimentsionala. Diseinu prozesua aberasten duen baliabidea da, modu azkarrean prototipoak egiten dituena. Laborategi birtualak, Internet bidezko laborategiak dira, fisikoak ez direnak.

Hauen

bitartez, ikasleek esperimentu

autentikoak zehaztasun

handiagoz simulatzeko aukera izango dute, eta aldi berean, laborategi fisikoek dituzten eraikuntzarako eta mantenurako gastuak aurrezten dira. 5.4.

Tendentzia klabeak

Hezkuntzan, irakaskuntzan, ikaskuntzan eta kreatibitate arloan eragiten duten tendentziak dira. 1. Hezkuntza

paradigmak

aldatzen

ari

dira

hezkuntza

online,

irakaskuntza aniztasuna eta eredu parte hartzaileak gehitzeko. Ikasleak eskolara doaz ekintza batzuetarako eta sarea erabiltzen dute beste batzuetarako, bietatik onuragarriena ateraz. 2. Hedabideak pertsonen arteko interakzioa aldatzen ari dira, baita ideiak eta informazioa eskaintzeko eta hauek komunikatzeko modua ere. Hezitzaileek eta ikerlariek hedabideez baliatzen dira eraginkorrak direlako pertsonen arreta bereganatzerako orduan, ikasleekin konektatzeko bereziki. 3. Edukien,

datuen

eta

baliabideen

irekiera

eta

informazioa

eskuratzeko erraztasuna, baliagarri bilakatu da. Hala ere, irekia kontzeptuak eta dohain kontzeptuak ez dute esanahi bera; izan ere, eduki irekia programatu daiteke eta dohainik dena ez. 4. Teknologia merkeagoa den heinean eta eskolek euren sarbide politika hedatzen duten heinean, ohikoago bihurtu da ikasleek beraien gailu mugikorrak eskolara eramatea. Horri esker, hezkuntza erakundeek gailu horiek eskura ezin ditzaketen ikasleak hornitzeaz soilik arduratu behar dira. 5. Internet bidezko baliabide eta informazio eskuraketa erraza dela eta hezitzaileoi zein rol dagokigun berrikustera garamatza.

16


Informazio eta Komunikazioen Teknologiak

Gaur egun, irakasleak ikasleek Internetik jasotzen duten informazioarekin lehiatzen dira. Horregatik, hezitzaileen eginkizuna berbideratu behar da; orain haien betebeharra jasotzen duten informazio horren sinesgarritasuna eta erabilpena kontrolatzea eta ebaluatzea da.

17

Pantaila anitzen gizartea  
Advertisement