Page 1

CubiertasLibro copia 20/2/09 16:49 P gina 4 C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


CubiertasModificadas 20/2/09 16:57 P gina 6 C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Pรกgina 1


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Página 2

PRÓLOGO

SARRERA

DENBORA analógico

DENBORA analogikoa

Corría el verano del 84, cuando un grupo de iluminad@s, comandados por aita Miranda, se aventuraban en el arte de atrapar la luz. Tras un cursillo breve de iniciación, un Denbora que agonizaba, resurgía de un flashazo agrupando a imberbes estudiantes, profesionales, parad@s, padres/madres, novi@s, solter@s, casad@s, con o sin un duro… En definitiva, agrupando a miembros de todos los colores que se agitaban, latentes al ritmo del revelado, para fijarse de por vida a la historia de la fotografía en Barakaldo.

Bazen 1984an, aita Mirandak gidatua, argia harrapatzen hasi zen gazte talde bat. Hastapenetako ikastaro bat egin ondoren, DENBORA, hiltzear zegoen elkartea, flashada baten bidez berragertzen ari zen… ikasleak, profesionalak, langabetuak, gurasoak, neska-mutil lagunak, ezkongabeak, dirudun edo dirurik gabekoak bilduz. Hau da, kolore guztietako jendea elkartuz, estaririk errebelatuaren erritmoari jarraituz, betirako Barakaldoko argazkigintzaren historian finkatuz.

Que si teníamos un estilo propio los de la Margen Izquierda; que sí, que lo que quisiéramos, pero que las mejores fotografías de nuestra Margen se realizaban desde la Margen Derecha. Que si el puto polvo que rayaba el negativo; que si el revelador caducado y el fijador contaminado. Que si lo barato del Valca, lo cálido del Ilford, o lo duro del AGFA que nunca llegaría a los museos sino era baritado. Rodinal, Agefix, Agepon. Exponer para las sombras y revelar para las luces. ¿Y tú cómo haces? ¿Sistema de zonas? Historia de viejos la de pasar la muga para comprarle una cámara a Maritxu de Foto Vélez en San Juan de Luz y colarla de extrangis.

Ea Ezkerraldekoek berezko estiloa geneukan; baietz, nahi genuena, baina gure Aldeko argazki onenak Eskumaldetik egiten zirela. Ea hautsa madarikatuak negatiboa marratzen zuen. Ea errebeladorea zegoen galduta edo kutsatuta finkatzailea. Valca merkea, Ilford beroa eta AGFA gogorra, baritadoa izan ezik museoetara sekula helduko ez zena. Rodinal, Agefix, Agepon. Itzalaz atera eta argiaz errebelatu. Eta zuk nola egiten duzu? Zonaz Sistema? Muga zeharkatzea, Donibane Lohizunera joateko, Foto Velez dendako Maritxuri argazki kamara erostera eta ezkutaturik ekartzea, zaharren istorioa da. Urteak, orduak, eta hogeita hamar segundoro tankeari buelta lagunak egiten; argazki biratua bezala, ilundu dezakeen adiskidetasuna, denborak ezabatzen ez duena. Ia hamarkada bat, eta gure Barakaldoko pertsonaiekin batera, argazkigintza analogikoa joan zaigu. Photoshopek berrukitzen du eta ez da nabaritzen, aztarnarik gabe gezurretan; gure ezjakintasun zoriontsuan egiatzat jotzen genuen aztarna, gure irudien izaera, geurea. Zeroak eta batak guztiontzat; argazkigintza hil da. Gora argazkigintz@!

Años, horas, y cada treinta segundos una vuelta al tanque haciendo amig@s; camaradería que el paso del tiempo, como a la fotografía virada, puede tornar ocre, pero no borra. Apenas una década, y con nuestros populares de Barakaldo, se nos va la fotografía analógica. El photoshop retoca y no se nota, miente sin dejar huella; la huella que nosotros pretendíamos verdad desde nuestra feliz ignorancia; el existió de nuestras imágenes, de nosotr@s mism@s. Ceros y unos para tod@s; la fotografía ha muerto. ¡Viva la fotografí@! Antonio Pérez

Antonio Pérez

2


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Página 3

Desde los Hermanos Azkona, pasando por la Familia Pá-

Azkona anaietatik, Paramo familiatik pasata, Samar familia,

ramo, la Familia Samar, Ceferino del Olmo, Iñaki Bilbao, la fotografía en Barakaldo ha tenido varias facetas, primero fue el Club Barakaldo hasta el año 1982. En el año 1983 es cuando Denbora toma el relevo y así asegura la continuidad de la fotografía en Barakaldo.

Ceferino del Olmo, Iñaki Bilbao, argazkigintzak Barakaldo alde batzuk izan ditu. Harieran Club Barakaldo izan zen 1982 urte arte. 1983an Denborak lekukoa hartzen du eta horrela Barakaldon argazkigintzaren jarraipena ziurtatzen du.

En esta primera etapa 1983-1989 Denbora, siendo su primer Presidente José Billares seguido de Antonio Pérez, imparte los primeros cursos de fotografía y el grupo va aumentando. Aprendemos unos de otros y contrastamos nuestras experiencias, con la participación de J. A. Miranda, Txetxu Berruezo… que nos ayudan en nuestros avances.

Lehenengo garai honetan (1983-1989) eta lehenengo lehendakaria Jose Billares izanda (ondoren Antonio Perez) Denborak lehenengo argazkilaritza ikastaroak antolatzen ditu eta taldea handituz joan zen. Batzuk besteengadik ikasten dugu eta gure esperientziak eztabaidatzen ditugu. J. A. Miranda, Txetxu Berruezo eta batzuen partehartzeak ahalegin honetan laguntzen digute.

En su segunda época, la más larga hasta el momento 19902004 con Angel Luis Quijada y Jesús Tomás González como presidentes, sus miembros más activos Miguel Angel Fernández, Juan José Gonzalez, Alex Garai, Txema Carrasco, Denbora consigue su consolidación como Asociación y llega a convertirse en una de las más relevantes de Bizkaia. Es en esta época cuando comienzan a celebrarse las Quincenas fotográficas, Rallys de diapositivas con la Cámara de Barakaldo como colofón, cursillos…y se empieza a colaborar institucionalmente: P.I.N., fiestas.

Bigarren garaian, luzeena orain arte (1990-2004) Angel Luis Quijada eta Jesus Tomas Gonzalez lehendakariak zirela, eta kide aktiboenak Miguel Angel Fernandez, Juan Jose Gonzalez, Alex Garai,Txema Carrasco. Denborak, elkarte moduan, finkapena lortzen du eta Bizkaiko ezagunenetakoa izatera heltzen da. Garai honetan haste dira hamabostaldiak egiten, diapositiben rallyak "Barakaldoko kamara" goiburua zutela, ikastaroak, eta kolaborazio instituzionala: PIN, jaiak, ... Denbora ez zen teknologia berrien abantailen aparte geratu eta horrela, pixkanak pixkanaka, laborategi digitala analogikoa ordezkatuz joan zen -gela iluna ahaztu gabeargazkigintzaren beste teknika bezala.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, Denbora no se queda atrás y es entonces cuando, poco a poco, se va cambiando el laboratorio químico por el digital -sin olvidarnos del cuarto oscuro- como una técnica más de la fotografía.

Beste aldetik ezin dugu ahaztu ezkerraldeko beste taldeekin harrema estuak: Sestao, Santurtzi -Bihotz gaztea-, elkarrekin ekintzak antolatzen, ikastaroak, erakusketak, eztaibadak, rallyak, ...

No podemos olvidar también la estrecha colaboración con los Club de la Margen Izquierda, Sestao, Santurtzi -Bihotz Gaztea- participando en actividades conjuntas, cursos, exposiciones, coloquios, rallys fotográficos …

Azkenik hirugarren garaia (2004-2008). Josune Reoyo, Asier Zorrilla eta Asier Martinezen (oraingo lehendakaria) gidaritzapean web orria argitaratzen da eta Denbora erabat murgiltzen da garai digitalean.

Por ultimo empieza su tercera época 2004–2008 … dirigido por Josune Reoyo, Asier Zorrilla y Asier Martínez, actual presidente. Con la creación de la página web, Denbora se introduce de lleno en la era digital. Miguel Angel Fernández - Mikel

Miguel Angel Fernández - Mikel

3


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Página 4

25 años de trabajo desinteresado hacia la comunidad, esto es Asociación.Y qué grande porque además, han sido a su vez 25 años de disfrute de la Fotografía con mayúscula para todos y cada uno de los muchos socios y no socios que han pasado por aquí, esto es Denbora.

25 urte era desinteresatuan komunitatearentzak lan egiten, hau da Elkartea. Eta zein handia gainera zeren 25 urte hauetan Argazkigintza, larrietan, hemedik pasatu diren bazkide eta ez bazkideok gozatu egin dugu, hau da Denbora.

Urte hauen zehar garai latzan izan dira, asegarriak beste batzuk, baina beti gero eta hobeto egiteko gogoekin eta, argazkilariak garen neurrian, inoiz ez erabat konforme lortutako irudiarekin.

En todos estos años han existido momentos duros, gratificantes otros, pero siempre esperando hacerlo mejor cada vez, como fotógrafos que somos no satisfechos nunca, del todo, con la imagen obtenida.

Soilik 25 urteren buruan DENBORAK azkenik argazkia ona dela esan dezake. Baina oraindik asko dugu ikusteko, ikasteko eta irakasteko.

Sólo después de 25 años DENBORA puede decir que por fin la fotografía resultante es la buena. Pero nos queda mucho que ver, aprender y enseñar. Jesús Tomas Gonzalez Presidente 1994-2004

Jesús Tomas Gonzalez Lehendakaria 1994-2004

4


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Página 5

HISTORIA

HISTORIA

25 años han marcado la historia fotográfica de Denbora. Desde 1983 ha aglutinado en su seno las corrientes más variopintas, sirviendo de cauce de expresión, aprendizaje y reunión de los aficionados a la fotografía de Barakaldo. De ella han salido excelentes profesionales de prensa, reportaje, publicidad y grandes aficionados. Durante este tiempo ha mantenido el mismo espíritu de los primeros años: el difundir la fotografía dentro del área cultural de nuestro municipio, dándola a conocer a los habitantes de Barakaldo, fomentando el asociacionismo en el ámbito fotográfico y las relaciones personales de sus socios. En estos 25 años varios equipos se han ido sucediendo con su esfuerzo continuado, no exento de baches, permitiendo sedimentar la actividad fotográfica en el municipio. En la etapa actual, dominada por la era digita y con cámaras cada vez más sofisticadas, nos siguen motivando el mismo argumento de siempre, el de captar ese breve instante en el que la luz queda atrapada en nuestra cámara definiendo así la fotografía.

Denbora Argazki Taldearen ibilbideak 25 urte bete ditu.

Un poco de historia ... 1983. Comienzan las primeras actividades, reuniones, mon-

Historia pittin bat … 1983. Lehendabiziko ekintzak hasi ziren, batzarrak, labora-

taje del laboratorio, cursillos para la captación de nuevos socios.

tegia muntatu, bazkide berriak erakartzeko ikastaroak…

1983.urtetik, Denborak bere barruan mota guztietako joerak bildu ditu, adierazpenari eta ikasteari bidea emanez eta Barakaldon dauden argazkizale guztien elkargune izanez. Elkarte horretatik hainbat kazetari bikain, erreportari, publizista edota argazkizale amorratu atera dira. Aro guzti horretan hasierako urteetako izpirituari heldu dio: gure herriaren kultur arloan argazkilaritza zabaltzea eta barakaldar guztien jakinaren gainean jarriz; argazkigintzaren barruan asoziazionismoa sustatuz eta baita bere bazkideen arteko harremanak bultzatuz ere. 25 urte hauetan lan-talde batzuk pasatzen joan dira, bidean aurkitutako trabei haien esfortzuarekin aurre eginez; lan eta esfortzu horiek Barakaldon argazkilaritza sustatzea lortu dute. Egun, berriz, digital aroaren eraginpean gauden honetan eta argazki-makina gero eta sofistikatuagoekin, betiko helburuari helduz, hots, argia argazki-kameraren barruan geratzen deneko momentua harrapatzea, horrela argazki bat sortuz.

1984. Lehenengo talde-erakusketa egin zen, lehenengo ar1984. Se realiza la primera exposición colectiva, acompa-

gazki-rallyko argazkiekin batera.

ñada de las fotos del primer rally fotográfico. 1985. Talde-erakusketa (Barakaldoko liburutegian), argazkirallya eta bazkide berriak erakartzeko ikastaroak finkatu egin ziren. Barakaldoko pertsona ospetsuekin erakusketa handi bat antolatu zen.

1985. Se consolidan la exposición colectiva anual de socios

en la sala de exposiciones de la biblioteca, así como el rally fotográfico y los cursillos de captación de socios. Se organiza una exposición con personas populares de Barakaldo.

5


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:29

Página 6

1986. Se realiza una recopilación de fotografías antiguas de Barakaldo montando una exposición en la plaza de los Fueros en grandes paneles poniendo la foto antigua junta a la nueva hecha ese año del mismo sitio.

1986. Barakaldo zaharrari buruzko argazki bilduma egin zen,

1987. A las actividades habituales se le añade un concurso social mensual para fomentar la producción fotográfica. Los fallos se realizan en el local de reunión de la biblioteca municipal. Se siguen realizando salidas fotográficas de los socios a lugares de interés.

1987. Argazkien ekoizpena areagotzeko asmoz, ohiko ekin-

1988. Organización de la I. Semana Fotográfica. Junto a una exposición colectiva de socios se desarrollan conferencias, talleres y coloquios sobre fotografía.

1988. Lehenengo Argazki-astea antolatu zuten. Bazkideen

eta haiekin erakusketa bat antolatu zen Foru Enparantzan jarritako panel handietan.Argazki zahar haien ondoan urte hartantxe eta leku berean ateratako argazkiak alderatu zituzten.

tzez gain, hilabetero mundu guztiari zuzendutako lehiaketa antolatu zen. Udal liburutegian dagoen lokalean erabakitzen zuten nortzuk izan ziren irabazleak. Bazkideek leku interesgarrietara argazkiak ateratzeko irteerak egiten jarraitu zuten.

arteko erakusketa burutu zen eta horrekin batera hitzaldiak, tailerrak eta baita argazkilaritzari buruzko mahai-inguruak ere.

1989. Junto con los cursillos de fotografía para atraer a nuevos aficionados, se imparten talleres internos de profundización, sistema de zonas, Colorvir.

1989. Bazkide berriak erakartzeko asmoz argazkilaritzari buruzko ikastaroak eman zituzten. Barrukoentzat, aldiz, sakontze ikastaroak eman ziren (aldeen sistema, “Colorvir”).

6


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 7

1990. Colaboración en la Exposición de Fotógrafos Margen Izquierda dedicada a Juantxu Rodríguez. Denbora por primera vez dispone de un local propio. Se montan dos laboratorios para blanco y negro y color. Presentación de la Iconografía Minera de principio de siglo en la Margen izquierda.

1990. Ezkerraldeko argazkilariek Juantxo Rodriguezi egin-

dako omenaldian ere parte hartu zen. Lehengo aldiz Denborak egoitza propioa eskuratzen du. Bi laborategi antolatzen dira, bat zuri-beltzerako eta beste bat koloretan egiteko. Lehengo umeentzako argazkien rallya antolatzen da. 1991. II.Argazki-Hamabostaldia. Denborak eginiko lehen-

1991. II Quincena Fotográfica. Sale a la luz la primera revista

dabiziko aldizkaria argitaratu zen. Estudio-fotografikoa atontzeko materiala erosi zen.

editada por Denbora. Se compra material para montar un estudio fotográfico.

1993. 10. urteurrena, IV argazkigintza hamabostaldia. Den1993. 10º aniversario, IV Quincena Fotográfica. Denbora

borak Euskal Herriko argazkilarien elkarteen federazioan hartzen du parte, era aktiboan gainera.

forma parte de la Federación de agrupaciones Fotográficas del País Vasco y se implica activamente.

7


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 8

1994. Se decide dar una especial relevancia al contacto con

1994. Zabaltzeari, publikoaren kontaktuari eta elkarkidetza

el publico, abrirse al exterior y se desarrollan todo tipo de colaboraciones institucionales. Participación en el Parque Infantil de Navidad impulsado por el Ayuntamiento de Barakaldo. De esta manera podemos llegar a los más pequeños.

instituzionalari garrantzia ematea erabakitzen da. Umeentzako gabonetako parkean parte hartzen da gaztetxoengana heltzeko modua bezala. 1995. VI argazkilaritza hamabostaldia. Urtero antolatzen

1995. VI quincena fotográfica. Los rallys fotográficos que se

organizan cada año comienzan a tener una gran participación.

diren argazkien rallyak oihartzun handikoak bihurtzen hasten dira.

1996. El compromiso de Denbora, de realizar cursos de fo-

1996. Urtero argazkilaritza ikastaroak egiteko (hori argaz-

tografía todos los años como la mejor manera de difundir la afición por este arte, es reconocido y se llegan a realizar cursos simultáneos no sólo en nuestro local como es costumbre, sino en diferentes casas de cultura, escuelas …

kigintzaren zaletasuna zabaltzeko modurik onena delakoan) Denboraren konpromisoa onartua da eta ikastaroak ematen dira ez bakarrik gure egoitzan, baita kultur etxeetan, ikastetxeetan ...

8


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 9

1997. Se llega a la máxima participación en asistentes al rally anual que organiza Denbora “LA CAMARA DE BARAKALDO” la cual obtiene un gran prestigio en los ámbitos fotográficos del momento.

1997. "LA CAMARA DE BARAKALDO" urteko rallyan

partehartzaileen gailurra ematen da, ekintza honek ospe handia lortzen du garaiko argazkigintzaren inguruko guneetan. 1998. 15. urteurrena. Enkarterrietako museoarekin elkarkidetza "La molinería tradicional en las Encartaciones” liburua argitaratzeko.

1998. 15 aniversario. Colaboración con el Museo de las

Encartaciones en la edición del libro “La molinería tradicional en las Encartaciones”.

1999. X. argazkilaritza hamabostaldia. 1999. X quincena fotográfica.

9


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 10

2001. XI quincena fotográfica. Denbora se incorpora a la

2001. XI. argazkilaritza hamabostaldia. Denbora garai digitaletan murgildu egiten da. Lehenengo kamara digitala, ordenagailua eta proyectorea erosten da ahalegin ekonomiko handiarekin.

época digital. Se compra la primera cámara, ordenador y proyector digital con un gran esfuerzo presupuestario. 2002. Organizamos en el CIS de Barakaldo, el Congreso de

Euskadi de fotografía de la Federación de Asociaciones del País Vasco. Al finalizar se realiza un recorrido por la ría en el Txinbito para todos los asistentes.

2002. Barakaldoko CISen federazioaren Euskal Herriko argazkilarien kongresua antolatu genuen. Amaitzean itsasadarrean zehar paseoa egiten da Txinbiton.

2003. XII Quincena. 20 Aniversario.

2003. XII hamabostaldia. 20. urtehurrena.

10


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 11

2004. “Nos sumergimos en el ciberespacio y montamos un foro que sirvió para acelerar de una manera increíble la comunicación y la capacidad de autoorganización.También nos puso en contacto con otras comunidades que pululan por la red.”

2004. “Ziber-espazioan murgildu ginen. Autoantolamendua

suspertzeko eta komunikazioa azkartzeko foro bat eratu genuen. Sarean ibiltzen diren beste taldeekin harremanetan jarri ginen.” 2005. XIII Hamabostaldia “Barakaldo eta herritarrok ” Era-

2005. XIII Quincena Exposición “Barakaldo y sus gentes”.

kusketa. Errekatxoko CIHMA-n berreskuratutako antzinako argazkiekin behin-betiko erakusketa bat sortu zen. CIS-eko erakustaretoan Barakaldoko Kultura-Sailaren laguntzarekin “Hiru kulturen” VI. Topaketaren erakusketa eskaini zen. Horrekin batera Almanchar eta Cornellá herrietako argazkiak erakutsi ziren.

Se recuperaron imágenes antiguas creando una exposición permanente en el CIHMA de El Regato Exposición VI encuentro de las 3 culturas. En colaboración con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, en la sala de exposiciones del CIS, junto con imágenes de los pueblos de Cornella y Almachar.

11


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 12

2006. Exposición Bizilagunak-Vecinos. Se recogieron testi-

2006. Bizilagunak-Vecinos erakusketa antolatu zen. Barakaldora iritsi zen herrialde ezberdinetako jendeari argazkiak atera genizkien. Argazki horiekin inmigrazioaren inguruan liburu bat eta egutegi bat argitaratu ziren.

monios fotográficos de los nuevos vecinos llegados a Barakaldo desde distintos países. Con las imágenes se realizó un libro sobre la inmigración y un calendario. 2007. Creación del blog de Denbora (www.denbora.org/

2007. Denboraren blog-a sortu genuen (www.denbora.org/ blog). Logotipo berria sortu genuen interneten irudi berria emanez. Foroak bisitari eta bazkideen arteko harremanak mantentzen jarraitu zuen, argazkiak, argazkilarien galeriak eta lanak erakutsiz. Foro horrek argazkigintzari buruzko jakinduria zabaldu eta trukea suspertzen du. ...

blog). Se crea el nuevo logotipo con nueva imagen en internet. El foro sigue manteniendo el contacto de socios y visitantes, mostrando las fotografías, galerías y trabajos de cada uno. Activa la coordinación y el intercambio de conocimientos fotográficos. ...

12


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 13

... En colaboración con el IVEF de Vitoria se hace un calendario para el 2008. Se dan los primeros pasos para montar un estudio fotográfico.

... Gasteizko “IVEF”en lankidetzarekin 2008 urterako egutegi bat burutzen da Lehenengo pausoak ematen dira fotografi estudio bat antolatzeko.

La camiseta viajera.

Kamiseta ibiltaria.

2008. “En las fiestas somos homenajeados con motivo de

2008. “Barakaldoko jaietan gure 25. urtemuga dela eta omenaldi bat egin ziguten eta baita “Jolin” bat eman ere. Barakaldon argazkilaritza bultzatzen eta zabaltzen jarraitzen dugu, horretarako ikastaroak eta barneko tailerrak ematen dihardugu”.

nuestro 25 aniversario, recibiendo un jolín. Seguimos promocionando y difundiendo la fotografía en Barakaldo impartiendo cursillos y talleres internos.”

13


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 14


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 15


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 16

KOLDO BAÑUELOS Barakaldo, 1963 koldo@denbora.org

Estuve en el nacimiento de Denbora. Después de años desvinculado del club, la era digital me trajo de nuevo y me permitió retomar la pasión por la fotografía. 16

Denbora taldearen jaiotzan parte hartu nuen. Urteak elkartetik aldenduta egon da gero, aro digitalak berriro ekarri ninduen eta argazkilarirako grina berpiztu zidan.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 17

17


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 18

TXEMA CARRASCO Txecale

Barakaldo, 1968

“Periodista, Fotógrafo, Diseñador gráfico, y no necesariamente en ese orden”, me inicié en la fotografía en DENBORA al tiempo que comenzaba mis estudios de Periodismo. He colaborado como redactor y fotógrafo de prensa en medios de ámbito local, regional y estatal. Actualmente trabajo en entornos de Artes Gráficas en Madrid.

“Kazetaria, argazkilaria, diseñadore grafikoa, eta ez derrigorrez ordena horretan”. Denboran hasi nintzen argazkilaritzaren kontu honetan kazetaritza ikasketekin batera. Erredaktore eta argazkilari lanetan aritu naiz bertako, herrialde eta nazio mailako komunikabideetan. Gaur egun arte grafikoaren esparruan dihardut lanean Madrilen.

18


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 19

19


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pテ。gina 20

Iテ選GO ESCALANTE Barakaldo

Aficionado a la fotografテュa de viajes, busco nuevos enfoques y nuevas maneras de sacar fotos comunes desde otros puntos de vista. Buscando fotos sencillas pero con mensaje y aprendiendo con cada foto a sacar algo nuevo y dar mi punto de vista y estilo personal a cada imagen. 20

Bidaietako argazkizalea, fokatze berriak eta argazki arruntak ateratzeko modu berriak beste ikuspuntutik bilatzen ditut. Argazki errazak baina mezuz bilatzen eta argazki bakoitzaz zerbait berri ateratzen eta nire ikuspuntua irudi bakoitzari estilu pertsonala ematen ikasten dut.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 21

21


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

PĂĄgina 22

JABIER ETXEBARRIA

Ihes egiteko egiten ditut argazkiak; ahazteko, neure burua hobeto ezagutzeko, gozatzeko, zerbait bilatzeko eta aurkitzeko, konpartitzeko; neuretzat egiten ditut argazkiak.

FotografĂ­o para evadirme, para olvidar, para conocerme, para disfrutar, para buscar, para descubrir, para compartir, fotografĂ­o para mi. 22


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Pรกgina 23

23


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:30

Página 24

ALEX GARAI Barakaldo, 1965

www.alexgarai.com

Descubrí la fotografía en 1988 y llevo en Denbora desde 1991. La fotografía es mi PASIÓN y tengo la suerte de disfrutar con cualquiera de sus variantes (paisaje, retrato, moda, deporte, …). Soy un fotógrafo todoterreno que siempre busco un alto nivel de calidad y creatividad en mis imágenes.

1988an egin nuen topo argazkilaritzarekin eta 1991tik nabil Denboran. Argazkilaritza da nire grina eta edozein argazki mota eginda (paisaia, erretratua, moda, kirola, …) izugarri gozatzen dut. Balio anitzeko argazkilaria naiz eta beti nabil kreatibitate eta kalitate maila handiko argazkien bila.

24


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 25

25


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 26

JESÚS T. GONZÁLEZ Barakaldo

Soy socio de Denbora desde 1986. Mi mayor satisfacción, haber dirigido la Asociación durante 10 años. Me gusta probarlo todo para experimentar y sobre todo, transmitirlo a los demás. Me apasiona captar el momento. Me considero un comunicador fotográfico. 26

"Denbora"ko bazkidea naiz 1986tik. Nire pozarik handiena Elkartea 10 urtez zuzentzea. Denetarik probatzea gustatzen zait esperimentatzeko, eta, batez ere, besteei helarazteko. Unea hartzeak liluratzen nau. Argaki-komunikatzaile dut neure burua.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 27

27


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 28

FERNANDO MARTÍN Barakaldo, 1957

Me incorporé a Denbora en el año 1987. Después de un paréntesis, me reincorporé en el 2003 con la fotografía digital.

1987 urtean Denboran sartu nintzen. Argazki digitalaz , 2003 urtean itzuli nintzen.

Disfruto con la fotografía de viajes y naturaleza.

Natura eta bidaien argazkiak atsegin ditut.

28


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 29

29


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 30

ASIER MARTÍNEZ

Barakaldo, 1979 axiermar@gmail.com

Detrás de una cámara veo una realidad distinta, una realidad de formas diferentes, de mundos desconocidos, una realidad a mi manera. Ahí detrás hay silencio, concentración, nervios, emoción. Mantener la respiración antes de disparar y sentir ese escalofrío que acompaña una buena fotografía es uno de los grandes placeres de mi vida.

Kamara baten atzean errealitate desberdin bat ikusten dut. Itxura desberdinetako errealitate bat, mundu ezezagunetakoa, nere erarako errealitatea. Hor atzean isiltasuna dago, kontzentrazioa, urduritasuna, emozioa. Klak egin baino lehen, arnasa mantendu eta argazkia on batekin datorren hotzikara hori zentitzea, nere bizitzaren gozamen handienetariko bat da.

30


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 31

31


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 32

OSKAR MELLADO Bilbao/Bilbo, 1970

highlands@ono.com

De joven era el reportero oficial de mi cuadrilla, aunque no fue hasta 1999, de la mano de la que más tarde sería mi mujer, cuando entré de lleno en el mundo de la fotografía.

Nere gazte denboran, taldeko idazkari oficiala nintzen, baina ez nintzen 1999-rarte argazkilaritza munduan bete-betean sartu, beranduago nire emastea izango zenaren eskutik.

Socio de Denbora desde 2005.

2005-etik Denbora erakundearen partaide. 32


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 33

33


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 34

ESTIBALIZ MORENO

Residente en Portugalete.

Portugaleten jaioa.

Conocí Denbora en febrero del 2006, gracias a la cual logré aumentar mi gusto por la fotografia. Los paisajes son lo que más me gusta fotografiar.

2006ko otsailean ezaguntu nuen Denbora, horri esker argazkilaritzarekiko gustua handitu nuen. Paisaiak dira gustukoen ditudan gaiak.

Uso una nikon D80.

Nikon d80 darabilkit. 34


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 35

35


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 36

TOMÁS MUÑOZ TomaX Amorebieta, 1980

Recién llegado al mundo fotográfico y fascinado con las interioridades del raw, disfruto con cualquier tipo de fotografia. 36

Argazkilaritzaren mundura heldu berria eta RAWaren “tripakiekin” liluratuta. Edozein motatako argazkiak ditut gustuko.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 37

37


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

P谩gina 38

IGOR ORTEGA Portugalete, 1975

igor@ojodigital.net

La renovaci贸n digital, la accesibilidad de los foros e internet consiguen que la afici贸n se instale ya para largo en mis pocos ratos libres.

Digital berrikuntza, foroen ailegaerraztasuna eta internet lortzen dute aske ditudan aldietan zaletasuna ezartzea urte askorako.

Autodidacta y con la mirada dedicada al detalle y la arquitectura.

Autodidakta eta zertzeladetari eta arkitekturari begirada ematen ditut.

38


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 39

39


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 40

ANNA Mª PABLOS Salamanca, 1969

highlands@ono.com

Siempre hubo una cámara en casa pero no me inicié en la fotografía de niña, sino a raíz de una inquietud que me llevó a adquirir mi primera réflex analógica de segunda mano, como me recomendó un amigo: una Yashica que me dió el empujón definitivo. Miembro de Denbora desde 2005.

Betidanik izan da argazki kamara bat etxean, baina ez nintzen argazkilaritzan txikitatik hasi, baizik eta ikusmiak jota eta lagun baten gomendioz, bigarren eskuko Reflez Analogico bat eskuratu nuenean. Asken bultzada eman zidan Yashika izeneko kamara. Denbora erakundearen partaide 2005-etik.

40


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 41

41


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

PĂĄgina 42

LORENA PARRA www.photosynthesis.es

En la fotografĂ­a encuentro la mejor manera de contar historias y remover conciencias.

Argazkilaritzan aurkitzen dut istorioak kontatzeko eta kontzientziak astintzeko modurik onena. 42


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 43

43


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 44

ANDONI PIÑEIRO Enzo Ondarru, 1970

www.enzofoto.org

Gritaré en los últimos suspiros de esta noche oscura. Si el mundo me olvida, si esta tierra me libera, algo mío quedara entre las gotas de lluvia. Ante la cara que muestra la Luna, gritaré a las estrellas que mis lágrimas fecunden la tierra. (Zea Mays)

Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oihukatu egingo dut munduak ahazten banau, lur honek askatzen banau,zerbait utzi beharko dut behintzat euri tanten artean. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oihukatuz, izar galduei nire negar malkoek ernal dezatela lurra. (Zea Mays)

44


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 45

45


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 46

TXEMA REDONDO Txemars Barakaldo

He realizado un doble paso por Denbora, en 1985 con la fotografía analógica y a partir de 2006 con la fotografía digital. Me sirvo de la fotografía como expresión de mi tiempo libre y como herramienta en mi trabajo. “La iluminación es el idioma de la fotografía”. 46

Birritan izan naiz DENBORA taldeko kidea, 1985ean argazkilaritza analogikoarekin eta 2006tik aurrera digitalarekin. Argazkiak lan tresna ditut, baita nire aisialdiaren adierazle ere. “Argitasuna argazkilaritzaren hizkuntza da”.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 47

47


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 48

JOSUNE REOYO Barakaldo

josune@denbora.org

Desde pequeña estuve interesada por la fotografía, pero no fue hasta el año 2.000, cuando de la mano de Denbora, supe lo que era una cámara réflex. Aunque donde más disfruto es con la fotografía de naturaleza, no desaprovecho las posibilidades que tienen el retrato y el deporte.

Txikitatik izan dut argazkilaritzarekiko interesa, hala ere, 2000 urte arte, DENBORA taldean sartu arte, hain zuzen, ez nuen reflex motako kamara bat ezagutu. Naturari buruzko argazkilaritza da gehien gustuko dudana, dena dela, kirolari eta erretratuei ere probetxua ateratzen diet.

48


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 49

49


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 50

MIRIAM REY Barakaldo, 1981

Aficionada a la fotografia desde hace más o menos cuatro años, cuando empecé a formar parte de Denbora.

Gutxi gorabehera duela lau urte zaletu nintzen Denboran ezagutzean.

Así empezó mi andadura en este mundillo, siendo mis temas preferidos la naturaleza y sus paisajes.

Horrela hasi zen nire ibilbidea kontu honetan, nire gairik gogokoenak natura eta paisaiak izanik.

50


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 51

51


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Página 52

JUAN ROJAS

Miembro de Denbora de 1984 a 1991. Volví digitalizado en el 2005. He realizado varias exposiciones individuales y colaborado en bastantes colectivas. He pasado por muchos estilos y técnicas, decantándome actualmente por la fotografía urbana, de viajes, macro y de paisaje. 52

1984tik 1991ra arte Denborakidea izan naiz. 2005 urtea, digital garaian, itzuli nintzen. Banakako erakusketa antolatu ditut eta taldekoetan ere parte hartu dut. Teknika eta tankera ezberdinak erabili ditut, baina azken bolada honetan hiri, mendi, bidaia, makro eta paisana fotografia nire gustokoak dira.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 53

53


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 54

MARCOS SรNCHEZ

DENBORARI ... MIL ESKER.

A DENBORA ... MIL GRACIAS. 54


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 55

55


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 56

ALBERTO SANZ Barakaldo, 1969

Garrantzitsuena zerbait esateko asmoa da.

Lo mรกs importante es la intenciรณn de decir algo. 56


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 57

57


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 58

ASIER ZORRILLA Barakaldo, 1969

[kurtsik@1984 ~] $ dcraw -v -h -q 0 -4 -T -H 9 p denbora.icc munduko_argazkirik_onena.nef. 58

[kurtsik@1984 ~] $ dcraw -v -h -q 0 -4 -T -H 9 p denbora.icc munduko_argazkirik_onena.nef.


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

Pรกgina 59

59


LibroDenbora25:LibroDenbora25

20/2/09

16:31

P谩gina 60

Asociaci贸n fotogr谩fica DENBORA Arana 5, bajo. 48902 Barakaldo (Bizkaia) www.denbora.org info@denbora.org Dep贸sito legal: BI-3515/08


CubiertasModificadas 20/2/09 16:57 P gina 7 C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


CubiertasLibro copia 20/2/09 16:49 P gina 5 C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Denbora 25  

Libro Denbora 25