Page 12

Er is nu al zowel bij de leerlingen als bij de leraren een andere houding te bemerken. Maar ik geloof niet in de revolutie op school. In die langzame ontwikkeling zullen vakken moeten worden gegeven in de menswording, en hiervoor zijn speciale leraren nodig. Als je het technische leraren laat doen komt er geen klap van terecht; zij zijn hier domweg niet geschikt voor en het blijft een amateuristisch gedoe en ze zullen elkaar tegenspreken. Vraag: Zijn de veranderingen die nu plaats vinden dan "schijnveranderingen” die niets om het lijf hebben? Inderdaad, ik geloof niet dat het nu wezenlijk verandert. Maar het moet natuurlijk wel wezenlijk gaan veranderen. Ik zie deze veranderingen als een langzaam voortgaand proces. Vraag: Nu we toch bezig zijn met de samenleving zoals die zou moeten worden, hoe ziet U de gevolgen van de techniek in de toekomst? De techniek zorgt voor milieuverontreiniging; om dit op te lossen kom je er niet door te protesteren, dat kan je alleen bestrijden met de techniek, maar protesteren heeft de functie van wekker. Vraag: Dus de veranderingen die komen moeten, zullen niet een stap terug zijn (wat betreft de welvaart), want U zegt dat de gevolgen van de techniek (milieuverontreiniging) bestreden moeten worden met nieuwe technieken. Dus niet het privé-bezit van auto's verbieden of zo? Ik denk niet dat dit op grote schaal mogelijk zal zijn, daarvoor is de mens nou eenmaal te egoïstisch. Een mens zal zich nu eenmaal moeilijk opofferingen getroosten ter wille van de goede zaak. Zolang de protesterende jeugd op een brommer of in een auto rijdt en rookt , zeg je: dit zit er niet in. Het is niet haalbaar. Ja er moet wat gebeuren. Om de problemen op te lossen moet je technisch onderlegt zijn. Vraag: Wat vindt U van de schoolsamenleving? De samenleving op onze school is een hoop los zand. men komt en gaat alleen voor de studie en die studie kost genoeg tijd. Dit blijkt wel uit de sumiere interesse voor de sehoolconcerten, ze moeten geniepig tussen twee lesuren worden gestopt om nog mensen in de kantine te krijgen. Onder de docenten gaat het nog wel, men organiseert daar nog wel eens wat. We zijn bijvoorbeeld een keer met de leraren en hun vrouwen naar de Hoge Veluwe gegaan. Vraag: Hoe was het bezoek van Sinterklaas? Oh, dat was reuze leuk. We hebben mooi liedjes gezongen, mijn dochter heeft gitaar gespeeld en we hebben genoeglijk gepraat. Das alles. Rien van Boekel. Steven verhoef.

Profile for Ik Steven Verhoef

Schooljaar 1971 1972  

Schoolkrant HTS Wegastraat Den Haag

Schooljaar 1971 1972  

Schoolkrant HTS Wegastraat Den Haag

Advertisement