Page 31

Vraag en aanbodgids van de vereniging Lelio. Nummer 33, mei 1998. Verschijnt gratis voor alle leden. Adverteren via de vraag- en aanbodlijst is gratis. Overige advertenties worden in overleg geplaatst tegen een geringe vergoeding.

Antwoord aan de idealist Je verzuchting in het vorige Lelieblad vráágt om een antwoord. "Zou dit nu echt allemaal zo moeten?". Nee, natuurlijk niet! Iedereen slaaf van het geld? Maatschappelijk aanzien alleen voor mensen die in loondienst werken? Rijkdom en macht versus hand ophouden? Als je niet in loondienst werkt sta je buiten de maatschappij? Kòm nou! Daar hebben we toch LETS voor. Binnen de LETS-kring kun je veel doen en laten doen zonder geld. Bovendien hoeven er nooit dure leningen afgesloten te worden, want rood staan mag en LETS kent geen rente. Rood staan betekent alleen maar dat je daardoor de verplichting op je neemt om jouw talenten voor iemand anders in te zetten want (uit)geven en ontvangen moet met elkaar in evenwicht zijn. Is dat idealisme of niet? Maatschappelijk aanzien? Jazeker, binnen LETS wel want daar zijn alle leden gelijkwaardig. Ieder mens heeft talenten en die kunnen benut worden onafhankelijk van het feit of iemand in loondienst is. Rijkdom en macht? - Kennen we niet binnen LETS en hand ophouden ook niet. LETS betekent vrijheid en zelfrespect voor iedereen die er actief aan deelneemt. Wie aan de zijlijn gaat staan zal dat zo niet ervaren, maar dat kun je zelf veranderen door er in te springen en mee te doen. Als je niet in loondienst werkt heb je juist meer tijd om deel te nemen aan de maatschappij, om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden, om je talenten te ontplooien en om mens te zijn onder de mensen èn de mogelijkheid om ontspannen te leven, vrij van stress die bijna iedere baan in loondienst tegenwoordig met zich meebrengt. "Is het alternatief echt dood?" vraag je aan het eind van je betoog. Het antwoord is NEE! LETS is het alternatief, en LETS is springlevend en idealisme is

geen ziekte. Het feit dat er nu al 75 LETSkringen draaien alleen al in Nederland, en dat LETS zich heeft verspreid over heel Europa, Australie en Canada beijwst dat idealisme kerngezond is en dat steeds meer mensen er voor kiezen om ook zo'n idealist te zijn. LETS heeft de toekomst. Hoeveel je aan een LETS-kring hebt hangt af van je eigen idealisme. Hoe goed of slecht een LETSkring functioneert hangt ag van de leden van de kring. Maar LETS geeft in ieder geval aan iedereen de mogelijkheid om een praktische, realistische idealist te zijn. LETS MAKE THINGS BETTER

Renny

TUINPLANTEN RUILDAG Zijn alle overbodige planten al uit de tuin gehaald? Neem ze dan mee naar de TUINPLANTENRUILDAG op Zaterdag 9 mei a. s. We kunnen terecht bij Katja (Key), het adres is: PUNTER 39-59; de tijd: van 13.00 tot 17.00 uur. Nog even voor de goede orde: de planten het liefst in potjes (als het niet anders kan in plastic zakken) meenemen, voorzien van NAAM en KLEUR en als het kan ong. de hoogte. Iedereen die planten wil komen halen (want dát kan natuurlijk ook) raden we aan wat plastic tassen of kartonnen dozen mee te nemen en voor iedereen geldt: VERGEET JE CHEQUES NIET! We wensen iedereen een prettige middag en goede handel! Ram

Profile for Ik Steven Verhoef

Lets krantje 30 tm 36 lelystad 1998  

"Local Economical Transferring System", the paper and bookkeeping I did.

Lets krantje 30 tm 36 lelystad 1998  

"Local Economical Transferring System", the paper and bookkeeping I did.

Advertisement