Page 71

DE WERKELLIJKE GANG VAN ZAKEN !! We schrijven de datum 04 november 2003 om 17:30 uur. Toen is er een telefonisch gesprek gevoerd, waarvan onderstaand een belangrijk

Vraag:

Waarom heb je betreffende een chinees etentje geen kontakt opgenomen met mevr. …….. of met mij?

Antwoord:

De heer . heeft gezegd - toen ik om een mededeling bericht voor de infoborden vroeg: “Er is geen bestuur meer”.

Vraag:

Dat was niet voor dit eten, doch van voorheen.

Antwoord:

Niks mee te maken.

Vraag:

Heb je niet gelezen dat er een R.v.T. is die er op toe ziet dat er geen 2 organisaties resp. activiteiten te gelijkertijd plaats vinden in de recreatiezaal?

Antwoord:

Ik weet niets af van een R.v.T. en ik heb dat papier niet gelezen en verbreekt de verbinding.

.. .

Na opnieuw bellen:

Vraag:

Waarom dit alles; moet dat nu?

Antwoord:

Ik wil nergens meer mee te maken hebben, dat eten gaat niet door en het andere ook niet. Ik haal de papieren er af.

Vraag:

Dat kun je niet doen het is in en voor het belang van de bewoners.

Antwoord:

Niks mee te maken wat ik doe is toch nooit goed; ik wordt altijd tegengewerkt.

Vraag:

Kom terug op ie beslissing - laat alles door gaan in het belang van de bewoners.

Antwoord:

Neen ik ben een stijfkop; ik doe het niet.

Aan de lezer de eer namen te plaatsen en de vraag te beantwoorden: “Waar ligt de schuld van het niet door gaan van diverse activiteiten. Ik doe het niet voor mezelf maar voor jullie! Is dit al eens eerder geannonceerd? Bovenstaand laat aan dit ware verhaal niets te wensen over.

06

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement