Page 69

15 jaar is een hele tijd. Ik weet nog dat we het plan opperden om te verhuizen. Maar waar moet je naar toe? We waren zĂł jong niet meer? Totdat we een levensgrote pagina in onze krant tegen kwamen waarin stond dat er woningen in Lelystad te huur aangeboden werden voor mensen boven de 55 jaar.

bewonerscommissie duidelijk de moeilijkheden ervan ondervond en we nu zelfs zonder bewonerscommissie zitten. Van de plm. 120 eerste bewoners zijn er nog ongeveer 25 over en daar draaiden de clubjes en de bewonerscommissie hoofdzakelijk op, bijgestaan door enkele nieuwelingen die in de Buizerd zijn komen

Dat waren we ruimschoots, maar toen we er nader op in g i n g e n , schrokken we toch wel van al die papieren die i n g e v u l d m o e s t e n worden. Ik herinner me vooral die

doktersverklaring en die was niet mis, want we moesten zelf de ramen kunnen lappen en alle huiselijke beslommeringen en nog heel veel meer.

wonen, maar dat was toch niet genoeg om de boel draaiende te houden en ik denk dat het 15 jarige bestaan misschien ongemerkt voorbij gaat.

We waren allebei nog goed gezond en toch met al die papier rompslomp kregen we de angst toch niet in aanmerking te komen voor een woning in de Buizerd, een complex voor 55 plussers. En als je nu kijkt wat er van al die vragenlijsten is over gebleven, dan zijn we er lelijk mee op achteruit gegaan. Diverse clubs gingen er op achteruit want van al die oude- en vaak gebrekkige mensen die naar de Buizerd kwamen konden onze clubjes niet meer van bestaan.

Het is jammer dat het zo is gelopen en jaren terug zagen we het al aankomen want de generatie van 55 plussers tot plm. 65 – 70 jaar die komt haast niet meer aan bod, met alle gevolgen van dien. Gelukkig draaien enkele clubs nog lekker, zoals de Gym- en sjoelclub, de Koersbalclub en ook nog mensen die kaarten en de biljardclub. Dus er is toch nog wat te doen gelukkig.

Ja, het is zelfs zo ver gekomen dat onze

A. v. Beekum

04

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement