Page 58

Hierbij deel ik U mede dat met ingang van 1 september Mevr. Osselaar deel uit gaat maken van het Lief&Leed-team. Voor de eerste keer ben ik persoonlijk gebeld dat een familielid in het ziekenhuis lag en die hebben we bezocht. Het is dan toch leuk dat de mensen het Buizerdblad lezen en er op reageren. Ik ben ook naar verschillende mensen gegaan en het gaat nu gelukkig wat beter met ze. Ook werd ik telefonisch bedankt voor de kaarten en bloemen die ze kregen. Het is dankbaar werk en ik hoop dat meer mensen hier gebruik van maken om ons te waarschuwen. Nel Kohn

tel. 228714

Beste bewoners, In de maand juli moest ik voor een operatie worden opgenomen. Om privĂŠ redenen had ik hieraan zo min mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven. Belangstelling is uiteraard altijd leuk. Bezoek thuis was teveel, mede met het oog op mijn partner die al voor mijn verzorging moest opdraaien. Niettemin waren er diverse bewoners die mij bloemen en kaarten stuurden. Hiervoor mijn hartelijke dank. Ook mevr. Kohn die namens Lief & Leed een kaart en bloemen bracht mijn dank. Riet Terlien.

09

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement