Page 47

behouden en alle overbodige wol weg te gooien? Hr. Okken zal met mevr. Melius gaan praten. Hoe zit bet met bet reglement vraagt mevr. Terlien, en de adviezen van de brandweer bij een brand? Bewoners moeten wel tijd krijgen om aan de nieuwe situatie te wennen. Deze punten zijn in bespreking bij Centrada. Het reglement ligt bij de afd. communicatie. Mevr. Croese Zij klaagt erover dat de dranger op de achteruitgang te snel dichtgaat en veel kracht vraagt om hem tegen te houden, is er iets aan te doen? Hr. Okken zal zien wat hier aan te doen valt, hij heeft ook nieuwe straattegels vervangen, waren door kwajongens verwijderd en in de sloot gegooid. De hr. Okken. Heeft een klacht ontvangen van een bewoner, iemand met een scootmobiel ondanks vele verzoeken, bij biljarten toch in de recreatiezaal, in de week dat de huismeester vrij was. Hij zal hier nader op in gaan. De Zonnebloem heeft Centrada benaderd met verzoek voor opstappen terrein de Buizerd voor een bustocht. Hr.v. Merm heeft zijn toestemming gegeven. De voorzitter uit zijn ongenoegen dat hierover geen kontakt is opgenomen met de Bew. Com. Het terrein van de Buízerd gebruiken als verzamel- en opstappunt zorgt voor veel overlast, geparkeerde auto’s bijv. Hij begrijpt dat het voor bewoners gemakkelijk is voor de deur in te stappen, maar waarom niet bij de Hoven, ruimte in overvloed. Mevr. De Ruiter zegt dat bewoners zonder eigen vervoer blij zijn met de opstapmogelijkheid. Mevr.Croese beaamt dit. Mevr.Terlien zegt dat er verschil is in Buizerdbewoners die instappen, dus opgehaald worden, en het terrein gebruiken als start- en aankomstpunt.. Centrada heeft toegezegd dat er geen overlast mag komen door de hele dag geparkeerde auto’s. De eerste tocht op 3 april kunnen we eerst even aanzien.. Hr. Verweij. De voorzitter vraagt aan mevr.Hilhorst, of er al iets bekend is van het kontrakt Centrada — UPC? Nu ook de zender Discovery uit de lucht, de kosten blijven het zelfde en we krijgen minder, kan UPC zomaar kontraktbreuk plegen? Mevr. Hilhorst stelt voor onder de bewoners eventueel een enquête te houden over een pakket, zal wel kosten met zich meebrengen. Hr. Verweij heeft klachten ontvangen van bewoners flat 12, kunnen de struiken eruit? Indien er dan gras ingezaaid wordt voor de bewoners gemakkelijker. Mevr. Hilhorst en de hr. Okken zullen dit bespreken. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Volgende vergadering woensdag 7 mei 2003. Secretariaat Riet Terlien.

Voorzitter Hr. Verweij

28

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement