Page 21

3

Van de Redactie

4

Conducteur in de Achterhoek

5

De Gelderse Tramweg Matschappij

6+ 7

Wijkraad De Rede

8

OK, We gaan het nog 1 keer uitleggen

9

Welkom in de Buizerd

10

De Bollentocht

11

Van de Preekstoel

12 + 13

Rooie Trien

14 + 15

Wandeling

15

De Lelystad Pas

16

Koekhappen

17

Bedankt voor de bollentocht

18

Sjaan - Annie M. G. Schmidt

19

Spreekwoorden en beeldspraak

20

Oude advertenties en gezegdes

21

Lief & Leed - Bedankt ‌.

22

Roel, onze huismeester - jubileum

22

Jubileum toespraak

23 + 24 24 25 + 26 26

Bejaard, maar ik voel me nog best ... Ode aan de rollator Tevreden zijn, hoe doe je dat? Ouderen niets meer waard

27 + 28

Notulen vergadering bew. Com. - 2 april 2003

29 + 30

Notulen vergadering bew. Com. - 7 mei 2003

Redactieleden

:

Typewerk en Layout Eindredactie

: :

E. Knoek, D. Wijers A. Verweij Steven Verhoef C.G.D. Alexander 02

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement