Page 65

Informatie over het bouwen of plaatsen van schuttingen, schuren, erfafscheidingen, pergola’s, plantenkassen en dierenverblijven. bouwvergunning nodig of niet? Wie iets wit bouwen, loopt tegen regels aan die zijn vastgelegd in bestemmingsplan en bouwverordening. In een bestemmingsplan staat o.a. wat en waar mag worden gebouwd en worden de maximale maten van bouwwerken genoemd. De bouwverordening stelt eisen aan de kwaliteit, constructie en het uiterlijk van bouwwerken, bepaalt waarvoor bouwvergunningen nodig zijn en waarvoor niet. Met ingang van september 1987 zijn de regels voor het bouwen en plaatsen van kleine bouwwerken versoepeld. Zo is geen bouwvergunning of toestemming meer vereist voor: • • • • •

niet vanaf de openbare weg zichtbare erf- en terreinafscheidingen tot een hoogte van 1.80 meter. erfafscheidingen om achtertuinen tot een hoogte van 1.80 meter. erfafscheidingen om voortuinen en langs de openbare weg tot een hoogte van 1.00 meter. antennes tot vijf meter hoogte. pergola’s, open carports, speeltoestellen, tuinmeubilair en dergelijke tot een oppervlakte van 14 m2 en een hoogte van 2,5 meter.

Hoewel erfafscheidingen langs de openbare weg slechts één meter hoog mogen zijn, geldt dat niet voor erfafscheidingen om achtertuinen. In dergelijke gevallen mag zonder vergunning tot 1.80 meter hoog worden gebouwd. In voortuinen geldt een maximale afscheidingshoogte van 1.00 meter. Wie daar hoger wil bouwen, zal een bouwvergunning aan moeten vragen. Deze kan in sommige gevallen worden verleend.

Voor schuttingen rondom de achtertuin is tot een hoogte van 1.80 meter geen bouwvergunning nodig. In voortuinen geldt een maximale afscheidingshoogte van 1.00 meter.

4

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement